LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19"

Transkript

1 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Allmä arkitekttävli Vallatade

2 Vilda, välia Vallatade! Det är åot med atmofäre här ute. Ja tror det är bladie. Att det är å måa olika la mäikor om lever här. Folk hittar på och ör aker, ordar rejer. Det är bara att å ut, alltid häder det åot. Allt är likom möjlit. Fört, är ja pluade, bodde ja i e hyrebod me är vi fick bar å byde vi ett återbrukhu ihop med åra adra familjer. Huet producerar mer eeri ä det drar, å där år vi plu. Mi pappa bor ockå här, ha har ett rum i ett äldrekollektiv. Det är köt att ha ära till hoom och kul för hoom att ha ällkap. Fat ha kämmer bort bare, förtå. Ja hyr ett arbetrum ockå, i ett la kotorhotell ihop med adra måföretaare. Alla håller på med olika aker å det fi alltid åot att pr om. Iblad ätter vi o på åot fik eller i e berå, eller å år vi e vä i koe. Där har vi reoerat o fram till måa bra löiar. Ja cyklar oftat är ja ka åota me iblad åker ja kollektivt frå tatioe uppe vid Campuhalle. Nåra åer om året bokar ja e bil. Ee bil har ja aldri haft. Ja har ite e körkort. Det fi alltid åo om vill köra. Det är åot lekfullt och lite alet över hela Vallatade. Folk byer ytt och byer om, flyttar i och flyttar omkri. Platerar och odlar upp. Det ädrar i hela tide. Byter fär. Ja illar det, det er åda eeri. Det är om om tället lever itt eet liv. Titti Kuto 2

3 Iehåll Ibjuda 4 Syfte 5 Framtide Liköpi 5 Utmaie 7 Viio Vallatade 8 Tävliuppifte 14 Fuktioer och förutättiar i tävliområdet 16 Om området och de omiviar 26 Tävlitekika betämmeler 31 Delaktihet - idéer och ipiratio 35 Medverkade: Tävliprorammet har författat av Jöre Halum, Fay Wahlqvit och Lia Setterdahl, med Joa Sjöli om projektledare för LiköpiBo2016. I arbetet har äve följade tjätemä deltait: Karolia Gahammar och Aeta Hä-Kape, Liköpi uiveritet, Irid Gutavo, Akademika hu, Ae-Catrie Lövtedt, Chriter Guaro, Chriti Erico, Tia Karlo, Ader Petero, Fredrik Eriko, Chriter Nilo, Guar Lö, Lielott Johao, Jey Matthiao, Mau Hulteård, Mau Liljedahl, Helea Kock-Åtröm, Aa Bjärkmar, Liv Balkmar, Ader Jöreko och Roer Björk, Liköpi kommu amt Urba Ritzé och Ader Sveo, Tekika Verke. Därutöver har ett tort l peroer deltait i idéeereri och dikuioer. Foto är taa av Liköpi kommu och Göra Billeo. Illutratioer fram- och bakida är jorda av Beri Kalle, Marku reklambyrå. Texte Vilda, välia Vallatade är krive av Titti Kuto, Textmakare Kuto. Kartor har tait fram av Kommulatmäteriet amt Miljö och amhällbyadförvaltie. Layout Biritta Hjelm. 3

4 Ibjuda Liköpi kommu i amarbete med Liköpi uiveritet och Akademika Hu ibjuder till allmä arkitekttävli om utformi av Vallatade i Liköpi. Utbyade av detta område är e del av kommue tratei för utvecklie av tade. Området kommer att vara plate för booch amhällexpo i LiköpiBo2016. Tävlie arraera i elihet med LOU och i amarbete med Sverie Arkitekter. Muharrem Demirok amhällbyadkommualråd HELSINGFORS OSLO STOCKHOLM TALLIN LINKÖPING RIGA KÖPENHAMN HAMBURG

5 Syfte Tävlie yftar till att få fram bra idéer om hur ett ytt tadområde i Liköpi ka forma och till att hitta amarbetparter för de fortatta plaerie av området. Med avtamp i bo- och amhällexpo 2016 ka området vara ett praktikt exempel på och e möjli experimetverktad för framtide amhällbyade. Vallatade och förädriar iom Campu Valla är de förta etappe av e utveckli där Uiveritet och tade kyt ihop. Området ka präla av kukap, ocial hållbarhet och kreativitet. Vallatade ka eom ytäkade bidra till utvecklie av amhällbyadet. Framtide Liköpi Liköpi har e hitoria om dryt 700 år, me blicke är riktad framåt. Liköpi vill fortätta utvecklie om e moder europeik tad. E tad om är rudare, tätare och mer ammahålle ä i da. E tad med kvalitéer där ma ka leva ett praktikt, trivamt och päade liv. E tad med ett dyamikt äriliv. Kommue målbilder för kommue och tade fi uttryckta i Överiktpla för tade frå 2010 och kommue trateika pla med överripade mål. 5

6 G Domarårde Ullevilede Seelbåtham Gär återvii E4 Svede Ullevi koloiträdårdar Gärtad rodelle å rd ifarte Ullevirodelle Torby Köpcetrum Roedal kola a at orp Bo Ny de Sve ta ea Sved Roedal årde rp tto Gr y Skrivare Nyårdvä e Vä p ar e Brä to rp Ber ber Tor aa ta byv äe Atto rp vä e Kolfa ad ev i t Gju ter i Sp arr e Ötöta brek E e l Timmer ma Baér S ä te tta re Ste i Mella Iafjör dur Joe uu Rokil de Tör ber Va ll Idutr i Skräd dare Jär pa ta Rip Må a ta Tra t Sto rk Sp arv Orr a ta a Vir v Råbera Ule Natt tuvu F hemor Brake Vill a Ek löv Slu bro Kvar S bro tatio e ta a at a lr Ha e Oxe la ta tv Sö d Å e Tallk ot Kott vä Sol d a k Kli pp t are are Fo rm ta u a Lill å rd re rda Hä Frä re Pr ic a d bäck e Kärmaka Tu Ro e jö by Vidi jö 2,5 Vid i Ha i Jor Gravfält frå järålder k db r u eled e VIDINGSJÖ Hä le k o L adb 2 Tumt 1,5 K d 1 0,5 0,25 Tu Vidijö kyrka Mil Vidijökola Lät Lod Lijet e My Fjärdi Ort Åtti vä älla t Fott Motiopår 2km Tuv St Aka Strå (Spamål ) Ma ber c r kv Vädur Sk öld re Ha rva k are Brukar e La db o Famt Korpvalle Åmetad Rävkulle Skidbacke Lipu (Utäde) Ko r Te e lbru k He im da l Ba Nä lde ck r r Bjö rk ta a ta Art de mb oh ov le La t a Rät t ar e a B ru Bu a ta d a e bäck d Sa Dju a l rå rd a ta Vä b Dju r Johae Mau ia iller v ä Fre ja Ka u ka el å rd Stud etväe Uiverit ä Plöjareat a Sporr väe Åleryd Skilli Botäll Ry Gal opp Torpa re Rid h Åetad årde Beteat a ä tare Service hu Lillård kola ed m re Prea Bu a ta e are Slip Skålpud La tma a tv ä ta re Rikta e Vi rm Y a rk mä Ve ta r k re ar e a Po pp elv ä Fö ratör Repa Arre d Bok Sta llm ör Odal Ridkola/ Ridhu av Gr ru k l da Hö e e ar vä Svet e are Nit V årb orp vet Trökare Alm Ho rd Herrå kare a a t at Trö Rå Ed da Va ll å Öt öta vä a ber r ätte a ta Gly tti a at Al Råtorp ta a ta a kif te rp e rvä efo rtad Ridde Kappe Cirka 2,5 kilometer väter om Liköpi iertad lier Vätra Valla, e taddel med campu och friluftområde. Målättie är att utveckla Vätra Valla till e fulltädi taddel och kyta ihop uiveritetet och tade. Kollektivtrafiktråket frå cetrala Liköpi till Mjärdevi kyter ihop flera tora kukapiteiva verkamhetområde och kapar på det ättet e av förutättiara för utbyte och möte. Stråket är ockå e koppli till kommuikatioer med övria reioe och omvärlde. at a re Ka Stora Akaväe Motiopår 2,5 km La db o y a B o r r ar e Motör Staare it Maki Eldare rare Pole tte Km r uk la Ta tbo l y k Spa (Oljeväxt) G am de Bo rp dto Sa Smedtadbäcke Fil t (Frö) 0 L a t b av I e jör r truktö Ko ed el re e ä tbol r Sm Stap eta Arb vä Pr Piojä a Service hu Beradamme Smedtad dammar r be e d re Li rva er Ga tb u Au e ä rv e tvä Vi till Tierö ekladkap d e Äård kola Bydeat r Be BERGA ma Lafart fo e a at Ny ra Kek t är Bera kola Av tale tö Ö Hem re Hav e Lid r Slåtte et er b Ku St N ya to Rå S körde Ö m Luftv By r Adetedt Lju te VIMANSHÄ Bera kulptur park Bäckkola l M G a mla Kalmarväe Lambohov Söderled e Smedtad LAMBOHOV ro dp te Bu ta m Ra k if Sletadkola ra e vä St o r Emrikoka kola Lambohov halle Lambohov valle V St ta a al Sletad S leettad rodelle Lambohov kyrka a Stall å Brad Brad ttatio tatio a at a oe Lie tare e Arb St å Ham e vä Gra kaphu Bibl. Fritid. Grip io Vård cetral Te k ifte Vifatrodelle r Bljo r Ga Allm Lambohov Cetrum Plo e e - Ti Kalm arvä väe d a dra Sö Gra väe Gario Briad Lamboho vlede kifte E By kifte Te R o e ei et ar La Byärde Kåparp T bo om TANNEFORS GARNISONEN GARNISONEN DJURGÅRDEN l ede Axr a ta oh o v Ifateriväe L amb VÄSTRA VÄ V ÄSTR RA VA V ALLA VALLA UNIVERSITETET le a ta Åa EKKÄLLAN a Di k ett Ader Ljutedt Gymaium HEJDEGÅRDEN UNIVERSITETSSJUKHUSET/ RAMSHÄLL CAMPUS US la e ri Colleium Kåparp rodelle m Hu d m Br a em S:t Lara Kloter Alv rh Furir m Tru je LOK-årde Idrotte hu Slaka kyrka Vidijö motiocetrum Lyckhemväe Slaka kola Tierö 2,5km 5 km Galbacke rifteård t ed u k ev Lilla Aka 10 km ke äc 5km rv ätte Hö alv Nyd Gam la ad Här Hoppet Ljuet kapell Liköpi krematorium kapell tötaled Ö e b ad kr L er rl e v Stillhete kapell v Dymli e väe arvä Lövätter Kalm Åby Skidpår 10 km Skidpår 5 km Löppår 5 km El-ljupår 2,5 km Sm Glapä v Pilpet 6 Frikvårdcetral Halhöa SLAKA v Sveka Brukhudklubbe rpv ti Ekö Kri o rp rt v Slaka djurhem t ö Ö v el u d Kä llto de A kik Te al Holpir ta Ba Ste r Kae re Kapte ta a a tali vi rde Mjärdevi Ceter are Repla khåll Boare rk Lärove kare Apote cke ba Pile Bor ård STADENCENTRUM park e a Da Mjä MJÄRDEVI Sickare Hat verkare r Sl o t t Dahl te Över lro So Företa le d ö ta t ll t Mjärdevi Sciece Park lud Sko Norrköpi Väria Ståebro parke t Vifat a Hamat Kloter INNER- Plate S:t Pe a Vide tm We er Wer t kli Blå Maj ta ljea Wahlbeck ÖSTRA VALLA Ö Wa a Ki da ka r Gaverk S:t Lar Artit at e ä av tr Vä G ä rd e Barfote Hu eb er Bru a ta Eelka kola a rlro Ka va Ko e väe tavä mta atom Strrat S d lu MJÄRDEVI e r Sö d Stå ra a old Leop at ödra Gråbr Vårdb. Ox r rk Pa atr Alv Bjälbo r Bobe ta lé Mjärdevi rodelle r tte ä Vifa Ståebro portfält Reecetrum v a Biritta Smedje Bjälbo Maja al Djur jukhu e b Ihall Cloetta Ceter RESECENTRUM Järv KALLERSTAD Åbjör Plate Vall Sture r Otta å l Ketti Eelbrekt vä pla r Jä parke Ela Brädtröm Bladare Vaav plat Vaav ervicehu Tullr Lä Raoul Walleber E Bräd muéum plat Teater tröm Berzelii Tae Daielo plat Ryd Trafikplat Ryd e vä ll rva B ro a t a Racketceter Gumpekulla bro Jä Bu Batorr parke vä termial Bielke ta fa Adol Sture Berzelii parke pla Katedral kola Ko ito rie Gumpe kullaväe Sö d ra St r Vaaväe Gottfrid berkola Skol l Kamp Sad Ha mark Koloi är Sk d ki ta Opphem d a Ydre kärr Björ Ryd Cetrum Dal Ske ta Rydväe Dvär é ta GOTTFRIDSBERG Abiko rodelle Service hu Karl Herti ta a Vaa Li Berzeliu halle kola v Guta a a Servicehu Hjälm i ev Ull Ka Grea djär a t a r Hjälmäte Aar kyrka ta ta Gö re No To rha v ä e Torhakola RYD Vård cetral a p Be Livalle r v ä Liårde e Rute Värmeverk Björ Tomteboda Tae Höra köpiv kola Moumet Tullb Koert & koloiträdårdar Gamla Norr ro Teater Kore Vård ta Kua Olof Palme cetral dväe Väta plat Haalu Tullrodelle ta i Ape a Ly t erviceh/ a brö t vårdb. a hu e Bad St Hu V ä ta å Ea eb e r am Ba Vårdc. Ad bro Stad rr Ståe h em Å Rädd S:t Lar Saa Lide bibliotek Bezeliu-Domkyrka Hadahl el Hamma tjät teater plate kyrka r Ok ta Sporthalle 2,5 km Ceter a Ku Stora Bor m Vifolk Ryd Domkyrko Domk Stora Fridber Vimarka berkola r Lektorhae or kida ve parke För.hem Drotti tt Lekt ta G ua Hjälpmedel Klö Ladtathu Slott Str mue ld tt Folk Rydkoe Ryder Göra Lilla Stadhu Hät Lätyrele Slottparke d Kida cetrum b Drotti ko Dyk Ta r kola tt Ju k er efo Ku Ny Maai Solhaa rodelle Solhaa Vatte Tor Jär r Folkua Råbera tt Maa tt Rik årde kola kola Fribee ttbro ir bake Kv Vårdc. Valkebo Trädård Gudmud ä v ro Mikael Gr D ta r olfbaa 9 hål tt Måetad Hop Stor Du Allheloa Ko r årde kyrka ra a Badtu Grö tt Fotäe Norr be S:t Sto Servicehu Om Batu väe ta kapellet Trädård pla S tor ua Folket Park Drotti Dro Miljö och amhby Lad e Kulla tti Ådala förv. ta Cupole Kuber Hö Ryddala Syd Böke halle r 5 km Iido Roetad U l v å väe d Kuber E Bräm Kjellber trö väe plae räd é Sport Grifteård Malml ätt Loft Vete Li Ela Tropikhuet hall a S:t Lar Solha Hu Taefor Vallapla Träår årde Syré Karl Vård kyrka Biritta r r e de a at l Upptådele e var e Ge p i A ervicehu cetral b lbjut Källå Gät kola area Mörer kapell Valla ta ta berr Ladti er a de rodelle r Krydd Vårdhö Åk Trädårdföreie L i ta Vallmo a t a rbä er a bodtt pare kola Kla Tork el b ta Skep a Servicehu aa Sv Gamla Liköpi Rydväe Fridtu Skola Krofalltua Torkelber K Dahlre Simhall Friluftmuéet Lill i e R Service a Studie vä dp o at r om Malmlätt e Tierbäckbadet hu om m rrodelle odelle Natur öm e a ad Viol Skola Pl de Str Trä e cetrum Gutaf Belvedere Stolplkp Kapell ta er rid Smith a f pla Ym mp plat Sko FrituaValla Folkuavalle Pu Skola Fö ta parke e r ra djurkliik rje e a a vä re rd Fä ro Service Vick rm S:t L Atl a t Valla å b Ha d hu Cu ar Så d Videårde ta a t a Valla Va alla a at Sa a ttuud H a re e iieev ä Va kolooitträd då årda ar koloiträdårdar a jde Vårdc. ta Liköpi Uiveritet Liköp pi U iveritet e lha är Taefor ta F a Skola ll kola Tomakyrka Tekika Hökola Teki ika Hö kola Stolplycka b a ervicehu Dra Ber d Bä Kvarbacke Valla Park C-huett Uiveritetjukhu ck A-huett C-huet A-huet äldreomor vårdb. a MaitratSkyt re te rytat Bera hae Taefor Rek hae Service Liköpi olfbaa luar hu Skola j Kri Hu ue Ett HuEtt Skola a 18 hålbaa ti eväe i F e Ha H a M eijer v Meijer Järvä J ärvä ä Ko Kårralle Kåralle Ötra mueet mueet rpra Torptua Torpt tu Br o Wetmaka Wetma aka a ård Valla a år rd ki d R ibrik l Vamueet V a mueet M jellerum Mjellerumårde Furu lede Ridmaee R idm maee Vallla fr V ffriluftområde i Odalmae O dalmae T Tekika ekikavalla Greadjär muéum m uéum V Verke erke Fyikhuet Fyikhuett Höalid parke Rudel muéum mu uéum re Valla folkhökola f lkhö fo kola Valla Eklycke at P Pulka a K Ryttarårde Ol Vattetor B-huet B -huet AkLill-V Valla Lill-Valla backar ba o Ä to Ä B Ekk rp av ho Skidbacke älle damme v at Stratomtaårde Stratomt taå årde rdk ä e ö K v å M a L obe V Vim aj e MiiiMiio r Gari ld Sti d jurpark djurpark a r ta b er t or a Ekhult Fåelldammarr Fåeldammar E-h huet E-huet ud a p kl E ta Greadjärvalle Re emet a ta Z e it Zeit ta Gario Tirätte a Orio Or ri o rä d Tierbäck Pil rodelle Lärätte Mäter M äter Mattia Mattia vvä ä bä Brikbacke Servicehu ck D-huet je E e Krimialvård Lil Atla ll k Temahuet T emahuett Polie Hä mydih Åklaarmydih Iteratioella U iv v e r i t e t Uiveritet Rö S tate G eotek. State Geotek. Lerly ey Key a jor Väverket State Krimialtek bibliotek bibli iotek k Ke Skola Ta cke ta I tittutt ((SGI) SGI)) Ititut Ma Laboratorium (SKL) Gario ll mueum I-huet I-huet Kro Sta ate V ä- och State VäPluto ed e k Tra apoortforki Traportforki erl ititut (VTI) (VTI) ititut Karlepla Campuhalle Ca amp puhalle Waldorfkola T erra Terra Prä Kompai If (Skvadro) a Ha te r i i u Bu B eled väe u v e Maa u a l O ) G-h huet G-huet Bera Totalförva aret Totalförvaret jo fforkiititut orkiitiitut kyrka al Smed (Bat FOI ta db Åetadkol ä cke Bera VTI Cetrum Hä provhallar vä Vårdc. e Bera fritid. Vårdb. Alätter årde r rdto Må Servicehu Åby ludtt ta a et a a Kallerta dled e adbro Potceter Fjärrbu termial Svea Ba r d jä r ae väe VASASTADEN makare a G etb äc k a ta lm Haare Hot Sport Ceter Sporthall Damark Idutri Kritia Sko Gre Ör lk Fa v Du ta a or Hedb Tu pp m r Blo Vr Rydkoe motiocetrum Båkyttebaa e TPL MALMEN Malme återviicetral Norra Stå Elle Pa Key Kallert Nykvar Nykvar N y k v ar parke b ro kar Södra O Svar vare r m Vårdb. rk Lä Slöjd Åb ylu d Alka djä ta Barhäll vä Ryd Ber rodelle ta Gre Tjä a d er a ta Faa Björkärr kola eral Ge Rudjö Baårda ta Steie a a Fa e Heid rbom Atte e vä e äll Barhäll Tjäder Tjä a d er ta at a S ibjör Gumpekulla rodelle dlede Kallerta 5 km Kareby ä e Ge e vä ård Roxe Sättua Lärli Ber Vatteverk N y å r d v rp Älv kvar Flora Glyttie campi at Rååe Ruthållareårde etorp Skä å rd Sör Glyttiebadet Glyttie Mellaårde Stor årde Norra Okar p Gravfält ll Nyård Tyt to Klockare årde a r Nämde maårde Nyård kola Skäetorp kyrka Motorbåtham Ro xto rp C e t to r e torp Ro x dbervä Bibliotek Skä e ll Kolfa Gillbera um Skäetorp kola Skäetorp årde Stilöt äldreboede Stilöt Torby Park Gill Service Vårdc. hu Skäetorp Cetrum Go ttorp SKÄGGETORP Fode Suorp TORNBY R ox vik p Frötor R ox v i k Nyård Roxvik rodelle Skatteårde N ya Le Stå å Ullevi ve Gå dalväe Roekällajö ta le de L i

7 Utmaie Utmaie i LiköpiBo2016 fi på åtmitoe två pla. På de förta ivå äller det att kapa ett attraktivt tadområde i Vallatade, på e mer överripade ivå äller det att e till att amhället förvaltar och utvecklar kukap och kreativitet. De här två perpektive häer ihop. Plate Utmaie på plate hadlar om att kyta ihop och utveckla tade och uiveritet å att Vätra Valla utveckla till e fulltädi taddel. Miljö är torkali och det fi få lokala upplevelekvalitéer. Området lier om e ee eklav uta att vara itererad i tadväve. Me - här fi Campu Valla - e del av Liköpi uiveritet. Här arbetar, tuderar och forkar mer ä peroer. Detta är Liköpi törta arbetplat. I direkt aluti till uiveritetet fi aläiar för kultur, fritid och rekreatio Valla friluftområde. Direkt väter om området lier Mjärdevi Sciece Park ett kluter av kukapföreta. Här arbetar mer ä peroer. Vätra Valla ka utveckla frå att vara ebart ett uiveritetområde för utbildi och forki till att bli e bladad och levade taddel i Liköpi. E taddel om lever uder vecka alla timmar. Äve om vi öker efter e itereri av Campu Valla och tade å är det viktit att idetitete av åväl Campu om Vallatade och adra taddelar ka uppleva. För att iterera Vätra Valla i tade behöver ambade tydlit tärka mella Vätra Valla och de omivade taddelara Mjärdevi, Ryd, Lambohov, Ötra Valla och Djurårde. Vallatade ka ite bara läka uiveritetet med ya och amla tadmiljöer. De ka ockå bidra till att Mjärdevi och de kukapiteiva företa och adra verkamheter blir e uppebar och uppkattad reur för ett mera dyamikt tadliv. Närhete till e av Sverie ledade iovatiomiljöer ka kapa kotruktiv amverka och yeri. Kukap, kreativitet och ocial hållbarhet Kukap och kreativitet är de tora krafte bakom amhällutvecklie. Vi lömmer lätt hur mycket de eomittlia kukapivå i Sverie har ökat de eate 100 åre och vad detta har ieburit. Kukap på alla pla är rude för vårt vältåd och vill vi fortätta leva väl, äller det att vårda utvecklie av kukap äve i framtide. Ida och äu mer i framtide kommer vi att få mäta vår kukap med måa fler världe över om har utbildi och ambitioer. Lärade i alla former och på alla ivåer är e livvikti faktor för Sverie och för reioe. Det råder kokurre mella uiveritete världe över om oda krafter för forki och udervii. Studetera väljer ockå plate för ia tudier. För att vara ett attraktivt uiveritet räcker det ite med bra udervii. Det måte ockå fia trevli och praktik boedemiljö, päade möteplater, itreat tadliv och e levade tadmiljö. Här har Campu Valla vaheter och häri lier utmaie att omvadla plate. För amhällutvecklie behöv ite bara uiveritettudier, det behöver fia e bred kukap iom alla område. E aa utmai lier därför i att oraiera amhället å att alla oavett bakrud är delaktia i läradet och i amhället. Och för att detta ka vara möjlit behöver amhället vara ocial hållbart med plat för möte mella mäikor. Mäikor om triv och har rolit, mår bra och preterar bra reultat. På ett överripade pla bör därför de fyika utvecklie för tade och Liköpi uiveritet präla av e ekel vidom: Livmiljö är vikti - de om har roliat vier. Täk aorluda! Mäikor ka locka till Liköpi för att Liköpi är e roli och päade tad och för att Liköpi uiveritet är e akademik experimetverktad för forkare och tudeter. 7

8 Viio Vallatade Viioe för LiköpiBo2016 är Mäika byer tade. Iehållet i Vallatade ka präla av kukap, ocial hållbarhet och kreativitet. Kukap Kukap och lärade är de tora krafte bakom amhällutvecklie. Mötet är e vikti del i läradet. Vi er varadra, lär o förtå varadra och får ya kukaper är vi umå. Möteplater mella läradeititutioer och amhället i övrit är viktia för utbyte av erfareheter och kukaper. Vallatade ka e utrymme för ya löiar och amarbete mella teori och praktik. 8

9 Social hållbarhet Hållbarhet ur ett ekoloikt, ocialt och ekoomikt perpektiv är överripade berepp. Alla är lika viktia, me i praktike förefaller det om om de ekoloika och ekoomika dimeioera är lättat att hatera. I utvecklie av Vallatade ka ärkilt foku e de ociala hållbarhete. Social hållbarhet hadlar om att bya ett ikluderade amhälle där rudläade mäklia behov uppfyll. Kreativitet Kreativitet betyder förmåa att bryta med det ma brukar täka och öra, för att e på världe frå e aa yvikel. Detta iebär att variera itt ätt att löa problem och att uttrycka i. Kreativitet och fi hör till mäika ierta väe och är de met primära källora till iovatioer. Tvärektoriell amverka ka eomyra Vallatade. Utveckli kommer av måfald. Mot bakrud av ovatåede tror vi att tvärektoriell amverka är e yckel för att löa tävliuppifte om Vallatade. Det är viktit att tydlit redovia vilka motiv om förlae rudar i på. 9

10 E broki taddel Vallatade ka vara e tillåtade och lekfull miljö om väcker fi och timulerar alla ie. Vatte, röka och detaljrikedom är åra av de elemet om berikar miljö. Kotärli etalti ka vara itererad med itreat och y arkitektur. Miljö ka kapa flexibla areor om ka aväda till måa olika aktiviteter och arraema. De offetlia miljö ka ipirera till möte, lek och aktiviteter eom de fyika trukture och de utformi. Bebyele i området ka vara varierad på e måkali ivå. E bladi av flerbotadhu, täta måhu, kotorhu och adra verkamheter ka fia i området. De offetlia byadera, ite mit kolor och fritidaläiar, är viktia ymbolbyader om er idetitet. Stor omor ka läa på de offetlia byadera itereri med övri bebyele. Strukture ka e möjlihet för ua, amla, de om bor och verkar och de om beöker området att möta. Vallatade ka e plat för att det ovätade upptår i mötet mella forkare, tudeter, boede, koludom, beökare, äriliv och kulturliv. 10

11 uppmutra till brukariflytade på allmä platmark och ipirera ia brukare till ya itree, åom trädård, kultur, idrott etc. Gatumiljö kala ka utå frå de promeerade mäika behov av ieitryck. E taddel för möte och delaktihet Närmiljö, rakapet och hela tadområdet ka plaera för att tärka de ociala bade mella de boede, amt mella boede, verkamma och tudeter. Målättie är att kapa förutättiar för att poitiva ociala ätverk upptår. Strukture ka orda å att mäikor locka till att vita i de offetlia miljöera och ökar möjlihetera till potaa möte och folkliv. Röreler kocetrera till tråk och plater för att amla mäikor och timulera till möte. Vallatade offetlia miljöer ka tillåta och Gemeamma lokaler är viktia möteplater i tadområdet. De ka placera och få ett iehåll om byer på delaktihet, mediflytade och emekap blad ivåare och verkamma i området. Offetlia lokaler ka e e flexibel avädi och fuera för kola, uiveritet, äriliv, kultur, fritid- och föreiliv. Mobil tekik för kommuikatio er måa mäikor möjlihet att arbeta hemma, på kaféer och på olika plater i de offetlia miljö. Vallatade ka eom apaade botäder, flexibla byader och offetlia miljöer e utrymme för e mjukare överå mella arbete, fritid och amhällliv. 11

12 E klimatmart taddel Vallatade ka bidra till Liköpi kommu målätti att vara koldioxideutral (CO2) till år För att uppå detta behöver kommue amverka med adra aktörer iom flera område blad aat eom att utveckla koldioxidåla traportytem, reuråla ytem iom eeri och avfallhateri amt med medveta materialval. Staddele ka utforma och e ett iehåll om ör det lätt för de ekilde att öra rätt ur miljöhäeede. Struktur och löiar ka utforma utifrå lutavädare. Löiara i Vallatade ka käetecka av ett klokt ytemtäkade aveede miljöfråor arare ä fritåede peciallöiar. Vallatade kommuikatioytem ka bya på iovativa och attraktiva löiar för kollektivtrafik, å och cykel. E rudläade utåpukt är att mika miljöpåverka av traporter. Det iebär att det måte ke ett aktivt arbete med iformatio, IT-löiar, bilpooler etc. Parkerifråa är ärkilt vikti efterom de i hö rad påverkar våra beteede och möjlihetera att bya täta tadmiljöer om er uderla för möte mella mäikor. Parkeri ka oraiera å att bile uderorda kollektivtrafik, å och cykel. E målätti är att avtådet till buhållplat jämtäll med avtådet till parkeriplat. 12

13 E taddel i förädri Vallatade är förta etappe för Uiveritetet möte med tade och utvecklie av Vätra Valla. Området ka därför både fuera jälvtädit och om e förta etapp för fortatt utbyad av Vätra Valla. Miljö ka bya på e dyamik och robut truktur om är hållbar över tid och ka utveckla och apaa med framtida förädriar. Vallatade ka erbjuda valmöjliheter och kua ädra är ya behov upptår. Struktur och iehåll ka möjliöra för taddele ivåare och verkamhetutövare att påverka och kapa iehåll i i taddel. Temporära markavädiar er taddele möjlihet att förädra över tid och växa både iom förta etappe och vidare med årriar. Framtida markbehov ka i ett förta kede e tillfällia fuktioer om till exempel trädårdmäa, flyttbara botäder och butiklokaler. 13

14 Tävliuppifte Tävliområdet De vätra dele av tävliområdet omfattar ödra dele av Campu Valla med Coro, Uiveritetparke, friidrottarea mm, de ötra dele är obebyd Karta över tävliområdet. Avräie fi i ett laer på rudkarta. 14

15 Uppifte Tävliuppifte är: Att e förla till hur viioe om Liköpi ya taddel Vallatade ka kokretiera. Att via hur de ya taddele koppla del till tade Liköpi del till ärliade taddelar. Att via hur utveckli och förädri ka bidra till att Vallatade, Campu Valla och Mjärdevi Sciece Park bid amma. Förlaet ka via e överripade etalti av de offetlia miljöera amt byele-, kommuikatio- och rötrukturer. Att motivera varför och hur förlaet bidrar till att viio och utmai för området uppfyll. Vi öker löiar om: Gör Vallatade till ett praktikt exempel på framtide amhällbyade reurålt, vackert och mäikovälit. Viar e miljö om timulerar till möte mella mäikor och har e mäkli och varm atmofär. Skapar e miljö om timulerar till kukap, kreativitet och möte mella olika kukapmiljöer och möjliör etrepreörkap, arbete och företaade. Bidrar till att civilamhälle, utbildi, forki och företaade alltmer hör amma och iterera. Viar utemiljöer om är trya och ibjuder till avädi året om och om fuerar för mäikor i olika ålder och i olika ituatioer. Viar avläbara miljöer där räer mella olika zoer, offetlit privat multifuktioellt, är tydlia. Viar e bebyeletruktur om möjliör må eheter för tilldeli i eomföradet. Viar e miljö med e truktur om är hållbar över tid och ka utveckla och apaa med framtida förädriar. Och e truktur om ka irymma temporära miljöer om er plat för experimet. Viar hur området ka fuera både jälvtädit och om e förta etapp för fortatt utbyad av Vätra Valla. Tar vara på plate kvalitéer och utvecklar ya rumlia kvalitéer. Itererar tade och Campu Valla me om ockå utvecklar och bevarar de olika idetitetera. Skapar livmiljöer om ör det lätt att leva reurålt i e taddel om lever hela dyet, alla daar. Viar hur Vallatade ka bli e attraktio för hela Liköpi. Gör att alla la mäikor locka till Liköpi, för att Liköpi är e roli och päade tad. 15

16 Fuktioer och förutättiar i tävliområdet Boede, arbete, lärade och möte Iom tävliområdet vill vi e e måfald och bladi av byader för boede, arbete, lärade och möte. För att uppå viioe bör fuktioer amorda och e e flexibilitet om er möjlihet för olika avädi över tid. Vi vill e ya och iovativa boedeformer, lärmiljöer och möteplater. taura med tillaikök motvarade 4 kvm BRA lokalyta per elev fia. Dea lokaler ka kua amutyttja med adra verkamheter. Det behöv 100 förkoleplater i området. Liköpi kommu brukar utå frå 10 kvm BRA lokalyta och 40 kvm friyta per bar. Förkola ka vara amlad i e ehet och ka iterera med adra fuktioer. Området ka rymma mit 400 botäder med e bladi av flerfamiljhu, täta måhu och ett fåtal friliade måhu. Skala i ärliade taddelar Familje former är 1-6 våiar med etaka förädra hur ud. Av botädera ka påverkar det amhällplaerie? tryhetbotäder för äldre, botäder för peroer med fuktioedätti och kollektivhu för peroer om ökar att bo tillamma iå. Området ka rymma kvm BTA för Uiveritetet, hadel, ervice, kotor och cetrumverkamheter. E variatio efterträva iom området. För att kapa detta behöv olika torlekar å att både de lilla butike och det törre kotoret ka få plat. Skola ka i amverka med adra verkamheter vara e möteplat i taddele. Det fi behov av utbildilokaler för 600 elever i området. Utbildiivå och omfatti ka kua variera över tid. Liköpi kommu brukar utå frå 7 kvm BRA lokalyta och 10 kvm friyta per elev. Utöver detta ka kompletterade lokaler för etetik verkamhet, kolbibliotek Hemmabio, hemtjät, hemifrå vad är ett hem? amt re- Det ka e förutättiar för ett diitalt mediatek med e itererad kreativ mötearea motvarade 300 kvm BRA lokalyta iom området. Vid viktia tråk och plater ka bottevåiara bya för att irymma verkamheter om berikar atulivet. Etréer bör placera för att bidra till att mäikor möt i det offetlia rummet. Alla huvudetréer ka ha od tillälihet för fuktiohidrade. Bebyeletrukture bör utforma å att utemiljö blir lättilläli och får oda kvaliteter. Hadel och ervice i ärområdet Iom Vätra Valla fi ida e törre kiokoch tidiaffär placerad utmed Coro. Vid Lambohov Cetrum ydvät om tävliområdet Vilke typ av arbetplater behöver vi i fi ida e medeltor livmedelbutik, apotek, framtide? vårdcetral, tadläkare, friör, café, pizzeria, bibliotek, kiok och cykelreparatio. Vid Djurårde Cetrum öder om tävliområdet plaera för e törre dalivaruhadel amt lokaler för detaljhadel. Friidrottarea och friidrotthall Ida fi e friidrottarea (A1) och friidrotthall (A2) iom tävliområdet om driv av 16

17 Coro A A1) Friidrottarea, A2) Friidrotthall, A3) Smedtadbäcke, A4) Coro, A5) Uiveritetparke, A6) Gamla Liköpi, A7) Vallakoe, A8) Valla ård, A9) Lill-Valla, A10) Pulkabackar, A11) Eveemaområde Malmlättväe Sledtadrodelle Vallarodelle A6 Uiveritetväe Olau Mau vä A4 A8 A9 A11 A10 A7 A5 A1 A2 Kukap läke Johae Mau vä A3 Lambohovlede

18 kommue. Friidrottarea fuerar vitertid ockå om e kotfrue i-oval. Friidrottarea är datid utformad med olåta ridar på båda idor för att folk ka kua ila ieom areaområdet och ta del av det om ker eller till exempel ätta i på läktare i olaet. Aläiara ka iterera iom tävliområdet. Direkt öter om friidrottarea fi e parkerialäi för friidrottarea behov, vilke aväd både datid, kvällar och heler. Offetlia miljöer I taddele ka fia offetlia miljöer för möte, lek och rekreatio. Iom tävliområdet fi behov av e midre plat för tillfällia eller permaeta kultureveema. E experimetell och iöofallade kot ka eomyra hela området. Befitlia atur-, kultur-, idrott- och rekreatiomöjliheter ka ta tillvara. Relatioe mella kommade bebyele iom tävliområdet och befitlia trukturer behöver utveckla. Vilke betydele har miljö för läradet? Iom tävliområdet fi ida ia höa aturvärde. De bioloika måfalde bör utveckla iom området framtida rötruktur. Smedtadbäcke Smedtadbäcke (A3) är ett viktit ila i Vallatade och de utformi bör tudera. Smedtadbäcke iår i ett vattedra mella Roekällajö och Ståå. Både upptröm och edtröm tävliområdet har Liköpi kommu de eate 10 åre arbetat med att öka vattedraet attraktivitet för rekreatio, flora och faua. Bäcke är markerad på karta A om ummer 3. Se vidare Bilaa 3. Varför är ititutiobyader oftat defiierade om ea byader? Coro Tävliområdet eomkora av Coro (A4) i ordydli rikti. Coro är ett cetralt kommuikatiotråk eom Campu Valla. Stråket är cirka 20 m brett och iehåller å- och cykelbaor, cykelparkeriar, etréer amt ittplater. Coro iteratio i Vallatade bör tudera. Uiveritetparke Iom tävliområdet lier Uiveritetparke (A5). Parke är uppbyd kri e törre damm i ett öppet parkrum om ockå irymmer flera Är det okey att kapa måkalia plater. Parke plater om tillåter eomkora av ett vatteytem om utör e läk i mäikor att flytta ut i med e tol, rill ett törre davatteytem. eller blomlåda? Davatte frå itilliade område pumpa eom parke, via dammar, bäck och ett våtmarkområde, för rei. Uiveritetparke framtida utformi och utbredi bör tudera. Närliade målpukter I aluti till området fi Friluftmueet Gamla Liköpi (A6) ikluive Vallakoe (A7), Valla ård (A8) och Lill-Valla (A9) om ka omvadla till e lekpark amt pulkabackar (A10) med tillhörade eveemaområde (A11) i kate av Vallakoe och friidrottarea med i-oval. Dea är exempel på befitlia tillåar i området om äve är målpukter för övria liköpibor. Kommuikatioer Kollektivtrafik Ida paerar ett kollektivtrafiktråk (B1) eom tävliområdet. Kollektivtrafiktråket träcker i frå Liköpi reecetrum via tadkära och Uiveritetjukhuet, tävliområdet och vidare till Mjärdevi. Grudtake för lije är Täk pårva kör bu. Koceptet har ett l karaktäritika eekaper, åom hö turtäthet, eet körfält med full prioritet, ialprioriteri i koriar, hö kapacitet m.m. elit BRT (Bu 18

19 Vad betyder tade köhet och mäklia möte för iovatio och etrepreörkap? Rapid Trait). För att kapa e riktit attraktiv kollektivtrafiklije bör botadbebyele, kommeriella lokaler och övria aläiar lokaliera och utforma med kollektivtrafike i foku. Gå- och cykelväar utforma å att orieterbarhete mot hållplatera blir hö. De befitlia lijeträckie via Kukapläke i ötvätli rikti eom tävliområdet bör i huvudak behålla. Geom Vallatade ka lije utformimäit förtydlia och förtärka kollektivtrafike roll i taddele. Iom tävliområdet etablera e hökvalitativ hållplat om mer för take till ett miireecetrum ä till e buhållplat. Viktit att dea plat lokaliera cetralt i tävliområdet och iterera väl med omivade bebyele med hö perotäthet. För förutättiar, utrymmekrav och mått e Bilaa 2. Gå- och cykeltrafik Ett förla till huvudät för cykeltrafik för Vallatade bör redovia. Gåede har ärkilda krav och ett ärkilt ät bör därför redovia för åtrafik. Ett hökvalitativt demotråk för cykeltrafik (exprecykeltråk) utveckla frå tade cetrum till tävliområdet med möjlihet till fortätti mot Mjärdevi. Målätti för detta tråk är att det ka vara abbt, tydlit, ha od trafikäkerhet och komfort amt att cykeltrafike är prioriterad i koriar. Befitli cykelvä lä de orra dele av Lambohovlede (B2) och Kukapläke (B3) bör utöra rude för e utveckli till exprecykeltråk. Coro (B4) och Kukapläke utör tråk om är viktia för eomåede cykeltrafik me äve aveede området orieterbarhet för övria trafikater. Befitlia cykelväar eom Vallakoe (B5) och plaerad lä Smedtadbäcke (B6) är viktia att ta häy till. E direktkoppli till friluftområdet (A8) i Vätra Valla ka ockå tudera. Nya åoch cykeltular plaera uder Lambohovlede mot Djurårde (B7). Biltrafik Biltrafikmatie till tävliområdet ker frå Sletadrodelle (B8) på Lambohovlede via Johae Mau vä (B9). På ikt plaera för ya alutiar till området frå Lambohovlede ydot och När ett område är e återvädräd har de fleta aldri åo aledi öter om tävliområdet att komma dit. (B10). Det är viktit att möjlihetera kvartår att aluta området i dea riktiar i framtide. Johae Mau vä och Kukapläke utforma för 40 km/tim meda lokalatora amt där okyddade trafikater ka kora utforma för 30 km/tim. Självförklarade ator efterträva - ma ka av utformi ituitivt förtå vilke hatihet om är lämpli och hur ma ka aera i atumiljö uta att vämärke ätt upp. Parkeri Parkeri ka oraiera å att bile uderorda kollektivtrafik, å och cykel. E målätti är att avtådet till buhållplat jämtäll med avtådet till parkeriplat. Vi tror att uderbyda årdar med parkeri i arae ka udvika. Gemeamma parkeri- 19

20 B B1) Kukapläke, B2) Cykelvä utmed de orra dele av Lambohovlede, B3) Cykelvä utmed Kukapläke, B4) Coro, B5) Cykelväar eom Vallkoe, B6) Plaerad cykelvä utmed Smedtadbäcke, B7) Plaerade å- och cykeltular uder Lambohovlede, B8) Sletadrodelle, B9) Johae Mau vä, B10) Plaerade alutiar på Lambohovlede B5 B4 B5 B2 B3 B1 B3 B9 B6 B10 B7 B8 B7 B

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

s. 06 s. 02 s. 04 För tidsbokning ring 031 160 160 info@idrottsortopedi.se "Framtiden för Askim Badminton Club ser jag ljust på." nr 1 AUGUSTI 2014

s. 06 s. 02 s. 04 För tidsbokning ring 031 160 160 info@idrottsortopedi.se Framtiden för Askim Badminton Club ser jag ljust på. nr 1 AUGUSTI 2014 1 r 1 AUGUSTI 2014 Brade kapade ya möjligheter "Framtide för Akim Badmito Club er jag ljut på.". 06. 02 Pepptalk A-lag. Akim BC atar på "Bet o Court". 04 Vi tillverkar pecialapaade HÅLFOTSINLÄGG För tidbokig

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens EIT - Efficie & Iegraed Trapor FFI Traporeffekivie i Projekkofere 2011-0-1 Se Lidgre, Odee Swede 1 Måläig och bakgrud EIT-projeke hadlar om hur rapor/logiikföreag kommuicerar med ia kuder (B2B-relaioer).

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VANarberg SÖKAN ÅRETS STADSKÄRNA 2013 1

VANarberg SÖKAN ÅRETS STADSKÄRNA 2013 1 Varber ANSÖKAN ÅRETS STADSKÄRNA 0 Iehållförtecki Bakrud Samerkaoraiatio Arbetprocee 0 Markadföri, eeema, arumärket Fyika förädriar Måluppfyllele Framtid VAD ÄR EN KUR FÖR DIG? Det amla kurortliet i Varber

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

2012-01-09. Idéprogram

2012-01-09. Idéprogram Idépom Cmpu Vll - e betplt fö me ä 20 000 mäiko. Iehållfötecki Dett pom ä e öveipde bekivi v pojektet LiköpiBo2016 och komme tt tjä om väledi fö kommde bete. Viio 5 LiköpiBo2016 - Mäik bye tde Vd ä LiköpiBo2016

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Förord. Membrane Action in Fire design of Composite Slab with solid and cellular steel beams - Valorisation (MACS+)

Förord. Membrane Action in Fire design of Composite Slab with solid and cellular steel beams - Valorisation (MACS+) Förord embrae Actio i Fire dei o Compoite Slab with olid ad cellular teel beam - Valoriatio (ACS+) Detta projet har eomört med töd av Europeia Kommiioe Reearch Fud or Coal ad Steel (RFCS). Dea publiatio

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Årsredovisning 2010. Uddevallahem

Årsredovisning 2010. Uddevallahem Årsredovisi 2010 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Ledisruppe samtalar om 2010 4-5 Sträa vitrar - påfrestiar för miljö 6-7 Lite av vad som häde 2010 8-9 Ekoomisk redovisi

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001 OATA 1a 1 O, 27 m² P E P 2 P4 IEI H: 1001 1202 1402 H: 1003 1204 1404 H: 1005 1206 1406 H: 1007 1208 1408 H H: 1009 1210 1410 J H: 1011 1212 1412 an ej öppnas i 90 i gh 1001 u.k 1200 ö.f.g i gh 1001 OVUM

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset Hela dea bilaa är e aos frå Karoliska Uiversitetssjukhuset DEN ALLRA MODERNASTE 2015 1 ALMEDALSVECKAN Hälso- och sjuke är ett äme som skapar måa debatter i Almedale. Nr 4/6 Daes tema frå: Karoliska Uiversitetssjukhuset

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

STOCKHOLM, SEGELTORP KRÅKVIK. Hemtrevliga villakvarter söder om stan

STOCKHOLM, SEGELTORP KRÅKVIK. Hemtrevliga villakvarter söder om stan STOCHOLM, SEGELTORP RÅVI Hemtrevliga villakvarter söder om sta OMTYCTA SEGELTORP får ett efterlägtat tillskott med Borätts ya område, råkvik. Som ett välkommet utropstecke ligr de 26 kedjevillora och 12

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer