Din tidning från Linköpings kommun Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil"

Transkript

1 Din tidning från Linköpings kommun Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil

2 Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors liv och frihet lika mycket som våld och andra brott. Alla människor har rätt att leva sina liv under trygga former och utom fara för att bli utsatta för kriminalitet. Vårt gemensamma mål är en trygg tillvaro för alla åldrar oavsett om man är i stadens centrum eller i någon annan del av Linköping. Under försommaren drog en våg av bränder och skadegörelse över Sverige. Flera stadsdelar drabbades i Linköping och oskyldiga fick se sina tillhörigheter förstörda. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och under hösten kommer kommunstyrelsen att följa upp de insatser som gjordes under den akuta situationen. Vi ska också se vad vi kan göra för att förhindra liknande händelser. Det är viktigt att tydligt signalera att våld och skadegörelse aldrig är acceptabelt. Ensamma är vi inte starka, men tillsammans med andra kan vi göra mycket. Sedan många år är samarbetet mellan kommun och polis långtgående när det gäller barn och unga. Arbetet med att förhindra ungdomar att hamna i brott är i fokus. För när unga begår brott behövs tidiga och tydliga insatser som bryter beteendet. Linköping jobbar numera med en speciell metod som kallas Sig (Sociala insatsgrupper). Arbetet går ut på att stärka hela det sociala skyddsnätet kring unga i skola, arbete och under fritiden. Syftet är att skapa en grund för rätt sociala insatser DIALOG Din tidning från Linköpings kommun Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill stimulera till kontakt mellan linköpingborna och deras förtroendevalda. Det finns elva olika upp lagor av Dialog, med lokalt material för de geografiska utskotten Vreta kloster, Väst, Vårdsnäs, Åkerbo, Lambohov, Ryd, Skäggetorp, Centrala Linköping, Berga, Johannelund och Landeryd. Är du intresserad av att läsa lokala reportage från och markera allvaret i vad som hänt. Unga som begår brott ska mötas av insatser som är effektiva och följs upp. Den här satsningen är ett samarbete mellan polis och socialtjänst. Vi anser att det är viktigt att polisen finns på plats såväl i stadens centrum som i olika stadsdelar. Men satsningar på skolor, föreningsliv och goda boendemiljöer spelar också en central roll för att ge fler barn och unga möjligheter till ett bra liv, fritt från brott, droger och våld. Mätningar visar ändå att Linköping är en relativt trygg stad och att det är en stad som vi kan vara stolta över. Glädjande nog kan vi också se att antalet anmälda våldsbrott minskar. Men man kan aldrig luta sig tillbaka och slå sig till ro. I stadsdelarna jobbar därför också trygghetsråd med den fysiska miljön. Det kan vara att ta bort skymmande buskar och träd. I trygghetsråden finns representanter från boende, föreningar, näringsidkare och politiker. I detta nummer av Dialog kan du läsa om trygghet och vart du kan vända dig med dina frågor och dina synpunkter, men även om du ser något som du tycker behöver uppmärksammas. Tillsammans kan vi göra Linköping tryggare! andra kommundelar, så går det att hämta andra lokala upplagor av Dialog hos medborgarkontorets disk i huvudbiblioteket. Det är också möjligt att gå in på Internetsidan och läsa Dialog. Adress: Tidningen Dialog, Kommunledningskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tryck: Forssa Print AB Distribution: Dialog delas ut av Swepress Lokalpost. Om du inte fått tidningen, ring eller e-posta samt uppge namn och adress. Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för synskadade och för dem som har svårt att läsa tryckta texter. Kontakta länsbiblioteket Östergötland, Mona Ahrén , vid intresse. Utgivning 2013: Nr 4: 11 december Redaktionskommitté: Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd. Det ena består av gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra av tjänstemän från kommunorganisationen. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Borgmästare (arbete) (bostad) Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande (arbete) (bostad) Läs mer på Dialogs hemsida på Ansvarig utgivare: Claes Lundkvist, Redaktör: Sven-Åke Fasth, Per Conning, journalist, Lottie Molin, journalist, Monika Magnusson, layout/redigering, Kontakta redaktionen per e-post: På omslaget: Gith Hansson Foto: Göran Billeson Foto: Oskar Lürén Innehåll 4 Ånestad ridstall flyttar till Smedstad En modern anläggning blir skönt Släktforska på biblioteket Så kan du söka dina rötter. 9Plats för kreativa lösningar. Husidéer för Vallastaden 14 Hon utvecklar Linköpings city. Profilen Marianne Lindh 9 17 Hyr eller köp tomten. Gott om lediga tomter i Nykil 18 Hemsjukvård i ny regi Reform ska förbättra för medborgarna. 19 Bibliotek i världsklass Hjulsbroskolan enda i Östergötland. 20 Nattvandrare skapar lugn. Brett arbete för trygghet 14 Invånarna efterfrågar ofta bättre samordning mellan exempelvis kommunal hemtjänst och landstingets hemsjukvård. Det får vi med den här reformen. et Linnéa Darell (FP) om hemsjukvårdsreformen, sidan DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 3

3 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Hopp om ny ridanläggning Flytt från Ånestad till Smedstad 2016 Efter många turer är det bara formaliteter kvar innan bygget av den nya ridanläggningen i Smedstad kan påbörjas. En modern anläggning blir skönt, säger Carola Liljebäck som ordförande i Linköpings fältrittklubb. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Vi ser bara fördelar med flytten. Framförallt att vi blir kvar i samma område och kan behålla samma kunder och klubbmedlemmar. Och ett större ridhus blir inte fel, menar Carola Liljebäck. Den nya anläggningen stämmer väl överens med ridsportförbundets regler. Det enda vi är lite oroliga för är om vår ekonomi ska hålla. Länsstyrelsen dömde 2010 ut den nuvarande anläggningen i Ånestad. Den ägs av kommunala bolaget Lejonfastigheter som även ska bygga och äga den nya ridanläggningen. Kultur- och fritidsnämnden kommer att hyra anläggningen och i sin tur hyra ut till Linköpings fältrittklubb. Precis som nu. Nämnden hyr av Lejonfastigheter på 25 år för maximalt tio miljoner kronor per år. Driftkostnaden är en halv miljon om året, förklarar kultur- och fritidschef Karin Semberg. Klubbens hyra är i skrivande stund inte fastställd. Men en marginell ökning blir det, säger Karin Semberg. Hon berättar att det inte heller är klart vem som ska bedriva ridskola på den nya anläggningen. EU:s regelverk kräver att kommunen gör en upphandling. Karin Semberg Vi ser bara fördelar med flytten. Carola Liljebäck Byggstart 2014 Processen kring ny detaljplan för Smedstadsanläggningen är i slutskedet och om allt går som planerat kan bygget påbörjas i augusti Rivning av baracker och markberedning kan ske direkt efter nyår. Den nya ridanläggningen kommer att byggas i två etapper. Etapp ett med stall för 60 ridskolehästar och tio hästplatser i gäst- och sjukstall samt ridhus kan förhoppningsvis tas i bruk i augusti Etapp två med stall för 30 platser för medlemmars hästar är i dagsläget inte finansierad eller planerad i detalj. Det blir bra att kunna ha privata hästar där också på sikt, men i dagsläget har vi inga sådana i Ånestad, säger Carola Liljebäck. Hela ridanläggningen i Smedstad upptar tio hektar mark. Stall- och ridbyggnader blir cirka kvadratmeter stora. Hypermodernt För att få en fungerande anläggning krävs att parkeringsplatser och en tunnel under Haningeleden byggs. Etapp ett beräknas kosta 120 miljoner kronor inklusive markköp och exploatering. Anläggningen byggs i ett naturreservat vilket innebär att alla detaljer måste vara väl genomtänkta och regelverket följas. För att värna miljön försöker vi undvika transporter. Att transportera gödsel för deponering är kostsamt och dåligt ur miljösynvinkel. Därför tar vi tillvara gödseln, förklarar Karin Semberg. Gödseln kommer att brännas i en egen förbränningsanläggning som gör ridanläggningen självförsörjande på värme. Vidare blir det automatisk utfodring av hästarna i stallet. Lägg därtill automatisk utmockning av boxarna där hästarna står och det blir en hypermodern high tech-känsla över den nya ridanläggningen. Vi har satt ergonomin i centrum för att arbetet ska bli lättare i stallet, säger Karin Semberg. Gith Hansson hopptränar på den utdömda ridanläggningen i Ånestad. 4 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 5

4 DIALOG REPORTAGE REPORTAGE DIALOG TEXT PER CONNING FOTO GÖRAN BILLESON Idag kan släktforskare komma åt mycket material via databaser. Här sitter från vänster Lars Lundén och Gunnar Nilzon i släktforskarlokalen i Gamla Linköping. De spårar sina rötter Släktforskning kan ge nya perspektiv Släktforskning har fått ett uppsving på senare år. Internet har gjort det enklare att komma åt gamla dokument, och i tv har släktforskning stått i fokus för populära program som Vem tror du att du är och Allt för Sverige. Gunnar Nilzon och Lars Lundén är två Linköpingsbor med stort intresse för sina anor. I en vit gammal träbyggnad i Gamla Linköping huserar föreningarna Datorhjälp i släktforskningen, DIS, och Östgöta genealogiska förening, ÖGF. Gunnar Nilzon och Lars Lundén är ett par av medlemmarna i ÖGF. Gunnar är även föreningens ordförande och Lars är ledamot i styrelsen. De tycker att släktforskning är fascinerande. När man får klarhet i en sak är det som en adrenalinkick. Man har kanske letat en längre tid, säger Gunnar Nilzon. Själv har han kunnat spåra sina förfäder tillbaka till 1590 på sin fars sida. Släkten har bott i Östergötland, bland annat kring Eneby, Tidersrum, Ulrika och Kisa. Många har varit soldater. Gunnar har också emigranter i släktträdet. I sin mormors gamla fotoalbum finns till exempel en bild på två av mormoderns bröder som gav sig av till Amerika vid förra sekelskiftet. Nyttiga databaser Föreningen ÖGF arrangerar kurser i släktforskning och medlemmarna kan boka datorer med uppkoppling till nyttiga databaser. I husets bibliotek finns också många böcker om till exempel släkter och lokal geografi. Vissa tider i veckan är kunniga släktforskare på plats för att hjälpa den som har frågor. Lars Lundén säger att forskningen till stor del handlar om att leta uppgifter i gamla kyrkoböcker och i andra dokument. Tidigare använde man kanske originalen eller kopior på mikrofilm. Idag kan man sitta hemma och komma åt detta via datorn. Men den primära släktforskningen är likadan. Man måste känna till var det går att finna uppgifterna. En utmaning kan vara att tyda handstilen i de gamla dokumenten. Ibland går det bra, andra gånger kan det vara svårare. I lokalen i Gamla Linköping finns dock en bok som visar hur äldre tiders skrivstil ska läsas. Gunnar och Lars säger att ett bra tips för den som vill släktforska är att prata med äldre närstående som fortfarande är i livet. De kan ofta ge intressant information som kan vara svår att hitta på andra sätt. Man kan ta med sig en bandspelare och intervjua dem, säger Gunnar. Historiekunskaper Det kan också vara spännande att resa till ställen där förfäderna har bott. Lars Lundén har släkt med rötter i Östergötland och i norra Småland, där han har besökt en del platser. Mina släktingar var till exempel präster, torpare och soldater. En del var även mjölnare ganska sent, både i Brokinds kvarn och vid Hallsta. Lars framhåller att släktforskning kan ge intressanta historiekunskaper, både om större händelser i samhället - till exempel slaget vid Stångebro och Linköpings blodbad - och om hur människor levde till vardags. Det gör att man tänker på hur familjerna hade det då, och på hur bra vi har det idag. Det ger ett annat perspektiv. En hel del människor levde knapert och många barn dog i mässlingen eller av kikhosta. Böcker och kartor Ett annat ställe där man kan släktforska i Linköping är i forskarsalen på huvudbiblioteket. Redan utanför salen står en hylla med böcker och tidningar om släkt- och hembygdsforskning. Inne i salen finns en stor referensavdelning med böcker. Här har vi till exempel kalendrar över släkter och biografiska uppslagsverk, berättar bibliotekarie Mathias von Wachenfeldt. Det finns också kartor som kan vara intressanta, till exempel den gamla häradsekonomiska kartan som ger information om Släktforskning handlar mycket om att söka information i gamla dokument. I sin mormors fotoalbum har Gunnar Nilzon bilder på släktingar. 6 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 7

5 DIALOG REPORTAGE REPORTAGE AKTUELLT DIALOG ägor i trakten. Linköpingskartorna finns även publicerade på bibliotekets hemsida. Där finns också gamla adresskalendrar för Linköping. I forskarsalen står fyra datorer med databaser för släktforskning. Datorerna kan bokas kostnadsfritt via bibliotekets hemsida. Till två av datorerna finns också ett antal användbara CD-skivor. Det material som går att komma åt via databaserna är omfattande. Enligt kyrkolagen från slutet av 1600-talet skulle prästerna föra kyrkoböcker och notera viktiga händelser i församlingsbornas liv, till exempel födelse- och dödsdatum. Det dröjde ett tag innan det infördes i församlingarna, men under 1700-talet kom det igång. Om man ska forska ännu längre tillbaka finns det möjlighet att använda till exempel skattelängder, säger Mathias von Wachenfeldt. I så kallade husförhörslängder antecknade prästerna uppgifter om personers läskunnighet och kunskaper i katekesen. En stor del av detta material går att hitta via databaser. Mikrofilmer med tidningar Den som vill få en ännu fylligare bild av släktingar kan ibland hitta information i gamla dagstidningar. I forskarsalen finns mikrofilmer med Östgöta Correspondentens tidningar från och med den första utgåvan I arkivet finns också många andra tidningar som har getts ut i Östergötland. Släktforskare kan till exempel läsa dödsannonser och minnesord. Tidningarna innehåller även mycket annan information om vad personer har varit med om. Det gör att man kan komma utöver de rena genealogiska tabellerna, menar Mathias von Wachenfeldt. I bibliotekets samlingar finns dessutom vissa person- och släktarkiv, där till exempel brev och dagböcker har donerats. För den som vill veta mer om hembygden finns även Östgötasamlingen med litteratur om Östergötland. Biblioteket undervisar inte själva i släktforskning, men ibland ordnas det kurser där av andra aktörer. Dessutom brukar allmänheten få möjlighet att lära sig mer om släktforskning vid exempelvis Arkivens dag.! Vill du veta mer? På hemsidan bibliotek hittar du mer information om släktforskning på biblioteket. Välj rubriken Lokalhistoria och äldre samlingar och därefter Släktforskning. Där finns också länkar till andra sidor om släktforskning. Östgöta genealogiska förening har hemsideadressen Vallastaden blir en tät och småskalig stadsdel, med en blandning av hus där olika kreativa och klimatsmarta idéer kommer att märkas. Bilden visar grundtanken bakom hur Vallastaden ska gestaltas, men inte exakt hur det blir. Bild: Okidoki Arkitekter Kreativa idéer för Vallastaden På biblioteket kan släktforskare bland annat titta på gamla kartor. Här visar bibliotekarie Mathias von Wachenfeldt en kopia av en äldre Linköpingskarta. I bibliotekets arkiv finns gamla dagstidningar bevarade. Tidningar kan ibland ge släktforskare intressant information. Rå, obehandlad betong och återanvända dörrar från 1800-talet. Plusenergihus som ger överskottsenergi till omgivningen. Det är några av idéerna för husen som ska byggas i Vallastaden. TEXT PER CONNING Linköpings kommun har tecknat avtal med ett antal byggherrar som ska förverkliga sina projekt i Vallastaden. Stadsdelen ska byggas i västra Valla, nära universitetet och Mjärdevi science park. Den första etappen kommer också att användas för bo- och samhällsexpot Linköpingsbo De byggherrar som har valts ut har på bästa sätt presenterat projekt som motsvarar det som söks till Vallastaden. Genomgående har de förslag för lägre byggkostnader, låg energiförbrukning och ett småskaligt, socialt sammanhang. Visionen som anbudslämnarna fick i uppdrag vid marktilldelningsinbjudan var Människan bygger staden, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Förslagen som har kommit in och som nu ska bli verklighet är fantastiskt spännande att gå igenom. De speglar det som vi har sökt efter från början: kreativitet, innovation och riktigt snygga hus. Gemenskapsytor En av byggherrarna är Hökerum bygg AB. I sitt projekt Magasinet vill företaget att de boende ska kunna leva klimatsmart med bland annat låg uppvärmningskostnad och återvunna material. Köparna ska även ha möjligheter att påverka utformningen av sin lägenhet. Här ska väggkonst kunna möta rå betong, återvunna dörrar och gamla radiatorer. Vallastaden kommer att bli en tät och småskalig stadsdel, där det ska finnas ett antal storkvarter. Dessa är indelade i mindre, smala tomter som påminner om de så kallade tegar som fanns förr. I storkvarteren finns bostadshus, mindre verksamheter och gemenskapsytor - så kallade Felleshus. Högre byggnader ska varvas med lägre. Det blir också en blandning av flerfamiljshus, radhus och någon enstaka villa. För att skapa en trivsam miljö placeras de högre byggnaderna ut mot bussgatan, medan de lägre placeras mot gemenskapsutrymmena.! Vill du veta mer? På kan du läsa mer om Vallastaden och om Linköpingsbo DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 9

6 DIALOG TEMA NYFÖRETAGANDE TEMA NYFÖRETAGANDE DIALOG Årets företagare har rösten Många drömmer om att driva ett eget företag. För den som vill göra slag i saken finns det mycket hjälp att få, till exempel hos kommunens näringslivsbolag Nulink. En person som valde att starta eget är Kalle Widelius, som nyligen utsågs till årets företagare i Linköping. TEXT PER CONNING FOTO STAFFAN GUSTAVSSON men som företagare har vi stort utbyte av att känna varandra. När Kalle Widelius ska sammanfatta fördelarna med att vara egen företagare framhåller han passionen, friheten och inflytandet. Samtidigt innebär det mycket ansvar. Egenföretagandet är en livsstil, det passar inte vem som helst. Men får man det att fungera är det väldigt givande. i fokus Kalle Widelius är vd och grundare av Widevox. Företaget är en blandning av röstagentur, produktionsbolag och ljudstudios. Kalles egen röst går bland annat att höra på TV3, där han anlitas som rösthallåa. Sara Nygårdhs och Rolf Jonsson bor i Brokind med barnen Axel och Tilda. På Badhusgatan i centrala Linköping har företaget Widevox sitt huvudkontor. I ljusa rum med datorer, ljudutrustning och färgstarka möbler arbetar vd:n och grundaren Kalle Widelius med några av sina medarbetare. När tidningen Dialog hälsar på berättar han att Widevox är en blandning av röstagentur, produktionsbolag och ljudstudios. Företaget driver till exempel hemsidan onlinevoices.com där uppdragsgivarna kan välja bland speakerröster på olika språk och dialekter. Slutresultatet blir ofta reklam eller information till bland annat tv, radio, internet, telefonsvarare eller ljudböcker över hela världen. Kalle Widelius har en bakgrund inom bland annat radio och som rösthallåa på Kanal 5 i London. Han startade sitt företag i liten skala 1999 och har med åren kunnat expandera och anställa en femtontal medarbetare. Huvudkontoret ligger som sagt i Linköping, men företaget finns också i Göteborg, Växjö och Helsingborg. Snart kan även en etablering i Stockholm vara klar. Framgångarna har bland annat lett till att Kalle i juni utsågs till årets företagare i Linköping. Priset delades ut av Malin Wändel-Persson, ordförande i Företagarna Linköping, vid en sammankomst hos Nulink. Det var jätteroligt, jag blev så himla glad, säger Kalle. En livsstil När Kalle Widelius startade sitt företag hade han en del personer i sin närhet att rådfråga om företagande. Men i mångt och mycket tog han ingen hjälp. Det önskar jag att jag hade gjort, för man kan gå på många nitar. För några år sedan fick han dock råd och coachning genom Almi och Tillväxtverket. Han gick också en företagarutbildning hos Nulink. Tidigare trodde jag att jag kunde allting själv och tänkte att ingen kan ju min bransch. Men när jag träffade andra företagare på utbildningen förstod jag att vi har samma problem och utmaningar. Vi är i helt olika branscher, Råd och stöd Linköpings kommuns näringslivsbolag Nulink är ett av de ställen i Linköping där företagare kan få råd och stöd. Nulink är bland annat en av aktörerna bakom Företagarskolan, som vänder sig till både nystartade och etablerade företag som vill växa. Skolan omfattar nitton utbildningstillfällen på kvällstid en gång i veckan. I slutet av utbildningen får gruppen presentera sina affärsidéer för en jury som ger återkoppling. Då lär sig deltagarna hur de kan berätta om sina företag för banker, investerare eller kunder. Vi hjälper också deltagarna att hitta nästa steg efter utbildningen, till exempel att vara med i en företagsinkubator, säger Helena Thun, näringslivsutvecklare och småföretagarlots på Nulink. Utöver Företagarskolan kan Nulink hjälpa till med exempelvis coachning och lokalfrågor. De står också bakom företagsinkubatorn Wahlink, där nyföretagare har möjlighet att få stöd. Dessutom samarbetar Nulink med andra aktörer, till exempel Nyföretagarcentrum, dit de också kan hänvisa personer som vill ha hjälp. Vad är då viktigt att tänka på för den som vill starta eget? Helena Thun säger att man ska vara beredd på att det tar mycket tid. Man bör också fundera över hur unik den egna affärsplanen är och hur marknaden ser ut. Du bör fråga dig vilka som är dina målgrupper, vad de är beredd att betala för produkten och varför de ska välja just dig. Hon tycker också att man ska kartlägga sitt nätverk. Då gäller det att fundera över vilka kontakter man har, var de jobbar och vem de känner. 10 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 11

7 DIALOG TEMA NYFÖRETAGANDE TEMA NYFÖRETAGANDE DIALOG Det handlar om att våga använda sina kontakter och att be om hjälp. Helena Thun tipsar också om hemsidan verksamt.se där det finns information och saker att tänka på för den som vill driva eget. Bra klimat Yvonne Rosmark, vd på Nulink, pekar på att Linköping är en av landets mer expansiva kommuner. Ett ledande universitet och framstående företag i växande branscher menar hon är en del av förklaringen. Vi arbetar för att Linköping ska ha ett näringslivsklimat i nationell toppklass. Fler och växande företag är grunden för fortsatt utveckling och nyckeln till att nå vår övergripande målsättning; fler arbetstillfällen i den privata sektorn. Hon framhåller att Linköping historiskt sett har lyckats skapa många internationellt framgångsrika företag och att flygindustrin är ett av flera styrkeområden som har stor utvecklingspotential. Yvonne Rosmark tycker att Linköping till stor del har ett bra näringslivsklimat. Hon pekar till exempel på några kommunrankingar för åren När dessa slås ihop hamnar Linköping på en tredjeplats i landet om storstäderna räknas bort. Det ser rätt bra ut för Linköping. Den största utmaningen för näringslivet är kompetensförsörjningen, där måste vi och regionen samverka för att växa in i framtiden. Även om Linköping är Sveriges femte största kommun menar hon att den inte är större än att många personer med koppling till näringslivet känner varandra. Ett bra nätverk är en viktig faktor. Nulink har ett brett kontaktnät, både inom kommunen och med Linköpings näringsliv.! Vill du veta mer? På hemsidan finner du mer information om Nulinks verksamhet och tjänster. Kalle Widelius pratar med Malin Annerud och Ben Kersley, ett par av medarbetarna på Widevox. Yvonne Rosmark, Nulink Helena Thun, Nulink Nyföretagarcentrum ger hjälp Hos Nyföretagarcentrum går det att få kostnadsfri, konfidentiell och oberoende rådgivning för den som vill eller har startat ett företag. TEXT PER CONNING FOTO LAILA VILLEBECK Man kan komma hit även om man bara har en idé om en idé. Majoriteten av dem som kontaktar oss gör det någon gång från ett halvår innan man startar sin första firma till ett år efter, säger Erik Åqvist, vd och rådgivare för stiftelsen Nyföretagarcentrum Linköping. Som ett komplement till sin coachning driver Nyföretagarcentrum ett mentorskapsprogram tillsammans med Almi företagspartner. Där har deltagarna möjlighet att få en mentor under ett år. Nyföretagarcentrum är också en aktör bakom Företagarskolan, som du kan läsa mer om i den Erik Åqvist, vd och rådgivare för stiftelsen Nyföretagarcentrum Linköping. föregående artikeln. Vi har även kostnadsfria seminarier och nätverksträffar. När man väl har bestämt sig för att bli egen företagare ger det väldigt mycket att träffa andra människor i samma situation. Det ger input, och ofta får man sina första affärer den vägen. Affärsidén viktig Erik Åqvists råd till den som vill starta eget är att lägga stor vikt vid affärsidén. Det gäller att fundera på vad som är attraktionskraften i företaget, vad som gör att människor ska vilja betala pengar för produkten eller tjänsten. Ofta är nyföretagare väldigt upptagna med praktiska frågeställningar, till exempel hur man ska registrera firman, hur man ska sköta bokföringen eller hur man ska skaffa en lokal. Men det är sådant som vi kan hjälpa till att lösa. Affärsidén lägger man dock ofta alldeles för lite tid på. Man måste ha en idé, en idé som man verkligen brinner för.! Vill du veta mer? På hemsidan hittar du mer information. Wahlink är en växtplats Företagsinkubatorn Wahlink i Wahlbecks företagspark kan vara ett viktigt stöd för vissa företag under deras första tid. TEXT PER CONNING Inkubatorn Wahlink riktar sig till personer som håller på att starta ett företag, eller just har kommit igång. Omkring 8-12 företag med totalt ett tjugotal personer kan få plats här under 6-18 månader. Wahlink är en växtplats där vi erbjuder människor att vara med i mer än bara ett kontorshotell. Man får till exempel kollegor, man har en hyfsat låg omkostnad och får möjlighet till coachning, säger projektledaren Erik Åqvist. Han är också vd på Nyföretagarcentrum i Linköping. Nyföretagarcentrum driver Wahlink på uppdrag av Linköpings kommuns näringslivsbolag Nulink, som står för kostnaderna. Erik Åqvist ser Wahlink som en viktig pusselbit när det gäller att skapa tillväxt, att starta fler företag och att få fler människor i arbete. För en del är den här möjligheten helt avgörande. Hade vi inte haft det här erbjudandet skulle en del förmodligen inte kommit igång, eller haft svårt att tippa över kanten och få sitt företag att rulla på. Den som är intresserad av att få en plats på Wahlink kan kontakta Nyföretagarcentrum i Linköping eller Nulink (se hemsideadresser i föregående artiklar). Därefter görs en bedömning av till exempel affärsidén och om inkubatorn är rätt verktyg för det aktuella företaget. 12 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 13

8 DIALOG PROFILEN PROFILEN DIALOG Mångsidig cityutvecklare Ena dagen sitter hon och diskuterar Linköpings framtid. Andra dagen står hon och dirigerar bilar på en bakluckeloppis. Arbetet som vd och cityutvecklare på Linköping City är minst sagt varierande för Marianne Lindh. TEXT PER CONNING FOTO GÖRAN BILLESON Det var vid årsskiftet som Marianne Lindh började sin tjänst på samverkansbolaget Linköping City. Bolaget ägs av Cityföreningen och Cityfastighetsägarna, och finansieras även av Linköpings kommun. Till uppgifterna hör att marknadsföra Linköpings city och att skapa bra förutsättningar för cityhandeln. Bolaget är till exempel med och utvecklar stadskärnan, ordnar utbildningar för cityaktörerna och är medarrangör till evenemang som Stadsfesten. Det ska vara en upplevelse att besöka city. Man ska höra och se saker, säger Marianne Lindh. Även om hon bara har arbetat för Linköping City i några månader är handelsvärlden knappast ny för henne. Senast kommer hon från en motsvarande tjänst i Motala. Tidigare har hon bland annat varit centrumledare i Filbytergallerian och i Gränden. Fast ännu längre tillbaka var yrkesplanerna annorlunda. I min ungdom gick jag musikalartistlinjen på Balettakademin i Göteborg och skulle bli stjärna! Men idag arbetar hon alltså på en helt annan scen, där hennes arbetsdagar kan spänna över allt från strategiska frågor till att hugga i med praktiska bestyr på en loppmarknad. Det är det som gör det här jobbet så himla kul, säger hon. Marianne beskriver sig själv som öppen, glad och strukturerad i sitt arbete. Eftersom en stor del av jobbet är ensamt krävs det också att hon är självgående. Ser stora möjligheter Hon tycker att mycket har hänt i stadskärnan de senaste åren, som bland annat har fått allt fler uteserveringar. City har utvecklats enormt, stadskärnan har mycket att erbjuda. Men det gäller att inte slå oss för bröstet och tycka att nu är det jättebra. Marianne Lindh säger att hon ser stora möjligheter för det framtida city, där stadskärnan fortsätter att växa på andra sidan Stångån med nytt resecentrum och nya stadsdelen Kallerstad. Att externhandeln i Tornby får nya butiker tycker hon också är bra för Linköping, som då blir mer lockande som handelsstad och besöksmål. Men när besökarna väl är här gäller det förstås för handeln att konkurrera om plånböckerna. I slaget om konsumenterna konstaterar Marianne Lindh att de mindre, unika butikerna överlag har fått det tuffare jämfört med kedjorna. Detta menar hon gäller såväl i Linköping som i resten av landet. Hon pekar på att kedjebutikerna kan dra fördel av gemensamma centrallager, vilket gör dem mindre sårbara. En unik handlare måste vara specialist på många saker och inte köpa in fel produkter. Det är en konst. Men vi vill att de ska bli fler, och vi behöver hjälpa folk att starta nya butiker. Hon understryker att kedjebutikerna är viktiga. De fungerar som lokomotiv och lockar konsumenter till city, vilket också gynnar de mindre butikerna. Att Dukatens parkeringar har fått höjda avgifter kan Marianne Lindh ha förståelse för, eftersom Linköping tidigare har haft så låga avgifter. Hon säger att Linköping City har en regelbunden dialog med parkeringsbolaget, där de samtalar om hur tillgängligheten och systemet fungerar. Genom vårt samarbete har det blivit gratis att parkera på söndagar, vilket vi är tacksamma för. Sportig familj På fritiden blir det mycket sportrelaterade aktiviteter för Marianne och hennes familj som bor i Åtvidaberg. Hennes 14-åriga dotter tränar friidrott i Linköping och den 10-årige sonen spelar fotboll i Åtvidabergs FF. Marianne är dessutom ordförande i kulturskolan i Åtvidaberg. Och så älskar hon att läsa. Jag är en bookoholic. Jag måste alltid ha en bok på gång! DIALOGPROFILEN: MARIANNE LINDH YRKE: VD OCH CITYUTVECKLARE PÅ LINKÖPING CITY FAMILJ: MAN OCH TVÅ BARN LÄSER: ALLT MÖJLIGT OCH MYCKET TITTAR PÅ: HINNER KNAPPT TITTA PÅ TV LÄSER HELLRE EN BOK FAVORITPLATS wi LINKÖPING: TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 14 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 15

9 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Satsning på fotboll för tjejer Linköpings kommun satsar en miljon kronor på två år för att uppmuntra fler unga tjejer i Linköping att spela fotboll. Satsningen sker tillsammans med Östergötlands fotbollförbund inom ramen för en nyetablerad fond, Fotbollsfonden. Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) pekar på att Linköping har ett framgångsrikt damfotbollslag, en fantastisk ny fotbollsarena och har varit en del av ett mästerskap som blev en succé. Linköping är nog unikt i Europa om att ha byggt en helt ny arena för damfotbollens skull. Många talar om jämställdhet inom idrotten - vi agerar. Nu flyttar vi fram positionerna ytterligare för tjejfotbollen i Linköping. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Lundgren (C) konstaterar att ungefär tjejer spelar fotboll i Linköping. Vi har ambitionen att det ska bli fler och då spelar Fotbollsfonden en viktig Bli kontaktperson Linköpings kommun söker fler kontaktpersoner. Som kontaktperson är du medmänniska till någon som har en funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa. Många vuxna människor är ensamma och saknar social gemenskap. En kontaktperson kan vara med och bryta detta och vara ett stöd. Man träffas vanligtvis en gång i veckan och går på bio, fikar eller hittar på någon annan aktivitet. Det är ett frivilligt uppdrag och en viss ekonomisk ersättning utgår. Genom att stötta någon i vardagen blir du en viktig person och gör en stor insats samtidigt som du berikar ditt eget liv. Kontaktpersoner rekryteras och har uppdrag hos socialkontoret i Linköpings kommun. Kontakta kommunens resurssamordnare Jussi Eklöf för mer information, telefon Via adressen jussi. eklof(at)linkoping.se kan du även skicka e-post till honom. Ersätt (at) när du skickar e-post till adressen. roll. En annan framgångsfaktor är bra anläggningar, planer och hallar. Det har vi i Linköping, men det kan finnas luckor när det gäller träningsmöjligheter. Därför kommer vi att göra en översyn under hösten för att se hur planer och tider ska fördelas så rättvist som möjligt för alla, säger han. Fotbollsfonden är ett pilotprojekt som ÖFF genomför för att utveckla samarbetet med det regionala och lokala näringslivet. Både ÖFF och Linköpings kommun ser gärna att även andra, bland annat företag i Linköping liksom företag, organisationer och kommuner i regionen, ska vilja stötta fonden. Fotbollsfonden kan finansiera olika projekt inom till exempel spelarrekrytering, spelarutbildning, ledarutbildning, integrationsprojekt, skolprojekt och ungdomsturneringar. Damfotbollen stod som sagt också i centrum för sommarens Uefa dam-em, där Linköping var en av spelorterna med välbesökta matcher. En undersökning visar att 85 procent av kommuninvånarna var positiva till att Linköping arrangerade dam-em. Över 90 procent uppmärksammade evenemanget och 72 procent tycker att Linköping borde arrangera fler stora idrottsliga evenemang. Förstärkning av elevhälsan Nära 16 miljoner kronor satsas på elevhälsan under 2013 och Fler läkare, sköterskor, psykologer, kuratorer samt speciallärare och specialpedagoger ska anställas. Det blir en ökning med 15 tjänster. Utökningen finansieras dels av statsbidrag, dels av kommunen. Av de pengar som satsas på elevhälsan under 2013 och 2014 står staten för 6,7 miljoner och kommunen för 9 miljoner. Detta är en mycket kraftfull satsning på elevhälsan i kommunen. Vi har fått allt vi ansökt om av statliga medel och i kombination med kommunens satsning blir det här en rejäl förstärkning. Nu har vi möjlighet att bättre hjälpa de elever som av olika skäl inte mår bra, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz (M). Kalle Steen från Jönköping valde att bosätta sig med familjen i Nykil när han fick jobb i Linköping. Det har han inte ångrat. Nu finns 27 lediga tomter i Nykil. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Jag åker bil till jobbet mitt i stan på 25 minuter, säger Kalle Steen som bor i utkanten av Nykil. Familjen vill bo på landet och hittade ett bra hus lite utanför Nykil. Naturen är väldigt fin med skog på nära håll. Och så har vi Lillsjöns härliga badplats bara några kilometer bort. Dialog träffar honom och sonen Elliot Steen när de är på den nybyggda lekplatsen i Nykils nya bostadsområde och gungar. På området inte långt från Nykils skola finns 27 lediga tomter. Här i bostadsområdet ligger en ny förskola också. Elliot ska börja där efter nyår, berättar Kalle Steen. Det nya bostadsområdet har tre nya Elliot gillar nya lekplatsen vägar Bergvallavägen, Bergvallaslingan och Bergvallastigen. Nu väntar Nykilsborna på att tomterna ska få nya ägare. Tomterna förmedlas av kommunens tomtförmedling och är kvadratmeter stora. Priset ligger på kronor. Sedan tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp på kronor och eventuella fyllnadsmassor. Anslutning av el kostar kronor och det finns även möjlighet till närvärme. Hyr eller köp tomten Kommunen tänker nu även erbjuda så kallad tomträtt. Det innebär att man hyr tomten av kommunen minst tio år innan man väljer att köpa loss den. I skrivande stund är inte detaljerna helt klara. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta beslut om tomträtt i början av hösten, förklarar exploateringsingenjör Michaela Eklund på teknik- och samhällsbyggnadskontoret. Hon berättar även att det finns rör Gott om lediga tomter i Nykil Kalle Steen och sonen Elliot på den nybyggda lekplatsen i nya bostadsområdet. I bakgrunden ses lediga tomter och den nya förskolan. framdragna till varje tomt med möjlighet att blåsa fiberkabel för snabbt bredband från Linköping. I Nykil drygt två mil sydväst om Linköping bor 324 personer. Närheten till Linköping gör att det möjligt att pendla till Linköpings centrum på 20 minuter. Till närbelägna Mjärdevi tar det bara runt tio minuter med bil. Dessutom kan man åka buss till Linköpings resecentrum på cirka 35 minuter. På promenadavstånd finns grundskola för förskoleklass till årskurs sex. Bra service Nykil har en dagligvarubutik som är ombud för Apoteket, Systembolaget och Schenker, förklarar Michaela Eklund. Postens lantbrevbärare delar även ut paket och bibliotekets bokbuss kommer till Nykil var 14:e dag. Vid skolan finns fotbollsplan och hockeyrink. Ett motionsspår med grillplats ligger också i närheten av bostadsområdet liksom Svenska kyrkans öppna förskola. 16 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 17

10 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Hemsjukvård i ny regi Den 20 januari 2014 tar kommunerna i Östergötland över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Reformen ger tryggare vård och omsorg, säger projektledaren Anita Göth. TEXT PER CONNING Ett viktigt skäl till hemsjukvårdsreformen är att det blir bättre för medborgaren om vården och omsorgen i bostaden hålls samman av en huvudman. Invånarna efterfrågar ofta bättre Linnéa Darell (FP). Foto: Oskar Lürén samordning mellan exempelvis kommunal hemtjänst och landstingets hemsjukvård. Det får vi med den här reformen. Och det finns en god beredskap eftersom kommunerna redan idag har sjukvårdsansvar, bland annat i särskilda boende för äldre, säger Linnéa Darell (FP), ordförande i omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Anita Göth är Linköpings kommuns Det är ett nationellt mål att hemsjukvården ska föras över från landstingen till kommunerna. lokala projektledare för hemsjukvårdsreformen: Reformen kommer att ge tryggare vård och omsorg, men också bättre förutsättningar för att förebygga insatser, säger hon. Det är ett nationellt mål att hemsjukvården ska föras över från landstingen till kommunerna. Idag har nästan alla kommuner i Sverige tagit över detta ansvar. Erfarenheterna bland invånare och medarbetare där förändringen har genomförts är positiva. Hembesök I princip innebär reformen att den som kan ta sig till vårdcentral eller mottagning ska få hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget. Den som behöver hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet får detta av kommunerna. Den avancerade hemsjukvården blir dock kvar i landstingets regi. Vårt mål är att själva förändringen ska märkas så lite som möjligt. Den personal som idag gör hembesök hos vårdtagare blir erbjuden att komma och arbeta i den kommunala hemsjukvården. Hemtjänstens personal kommer att arbeta närmare sjuksköterskorna och distriktssköterskorna, säger Anita Göth. Övergången av personal från landstinget till kommunerna berör i första hand distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor och skötare som idag till stor del arbetar med hemsjukvård. I skrivande stund fortsätter Linköpings kommun att rekrytera framför allt sjuksköterskor och distriktssköterskor. I samband med reformen genomförs även en skatteväxling. Den innebär att landstingsskatten sänks och att kommunalskatten höjs med motsvarande belopp.! Vill du veta mer? På hemsidan hittar du mer information om hemsjukvårdsreformen. Följ länken i vänsterspalten på startsidan. På Landstinget Östergötlands sida hittar du också information. Hjulsbro TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON i världsklass Skola i världsklass har inte bibliotek i gärdsgårdsserien Hjulsbroskolans bibliotek har som enda skolbibliotek i Östergötland fått utmärkelsen världsklass. Jag blev naturligtvis väldigt stolt och glad för skolans skull, säger fokusbibliotekarie Liselott Drejstam. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Det är akademikerfacket Dik för kultur och kommunikation som står bakom utmärkelsen. Med början i år utses skolbibliotek som uppfyller Dik:s kriterier för världsklass. På Dik:s hemsida på Internet går att läsa att en skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien. Tanken är att hjälpa skolledare och skolpolitiker att lyfta fram biblioteksfrågor genom att trycka på vikten av att integrera skolbiblioteket i undervisningen. Både stora gymnasieskolor och mindre grundskolor med små resurser men medvetet arbete kan få utmärkelsen. I år passerar 25 skolbibliotek i hela Sverige nålsögat. Hjulsbroskolans bibliotek är som kommunens enda ett av dessa. Ja, enda i Östergötland till och med, säger Liselott Drejstam stolt. Klassiker på bloggen Kriterierna är bland annat att biblioteket ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision, ha särskilt fokus på läs- och kommunikationsförmåga inom olika medier och lära ut digitala kunskaper. Vi har fått till ett bra samarbete med lärarna som vill ha tips om upplägg inom olika ämnen. Jag är med i klassrummet och föreslår hur vi kan jobba, berättar Liselott Drejstam. Hon informerar även eleverna om informationssökning och källkritik på Internet. Jag är mer i klassrummet än i biblioteket. Varje elev i klassen har tillgång Liselott Drejstam visar från vänster Axel Sylvan, Melker Eriksson och William Dalesjö hur de kan jobba på sina surf-plattor. till en egen dator när vi jobbar. Ett exempel är att jag och svenskaläraren väljer en klassiker, som Jorden runt på 80 dagar, som eleverna sedan två och två får redogöra för på Glogster på nätet. Lite som spel Vi träffar tre killar som går i trean på Hjulsbroskolan och som varit med på undervisning där bibliotekarien deltagit. Det är kul. Vi hade typ gubbar som kan göra olika saker och så gjorde vi en berättelse av det, som en film, säger Axel Sylvan. Melker Eriksson håller med: Det blir lite som ett spel. William Dalesjö berättar att bibliotekarien var med även när klassen hade naturkunskap. Efter utmärkelsen till världsklassbibliotek hörde bland andra Linköpings borgmästare av sig och gratulerade. Och så firade vi med smörgåstårta på skolan, säger Liselott Drejstam. 18 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 19

11 DIALOG DEBATT REPORTAGE REPORTAGE DEBATT DIALOG Brett arbete för en trygg kommun I Linköping pågår ständigt ett arbete för att kommunen ska vara en trygg och säker plats för sina medborgare. Arbetet kan innebära allt från att hitta otrygga platser till att hålla beredskap för olika kriser, till exempel en storm. TEXT PER CONNING En del i kommunens trygghetsarbete handlar om den fysiska miljön, till exempel utformningen och underhållet av cykelvägar, parker eller stadsdelscentrum. För att hålla koll på miljön ordnas trygghetsvandringar genom kommunfullmäktiges geografiska utskott. Det finns trygghetsråd i de flesta geografiska utskott, och en eller flera politiker brukar delta i trygghetsvandringarna. Då tittar man till exempel på hur växtligheten ser ut, med buskar och träd. Den fysiska miljön har betydelse för var man vill gå eller inte gå, så det är betydelsefullt, säger Ann-Cathrine Hjerdt (M), som är Linköpings borgmästare och kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor. På vandringarna kan man också se över saker som belysning, eventuell skadegörelse, markbeläggning, antalet papperskorgar eller trafikmiljön. Den som på egen hand upptäcker en otrygg plats har också möjlighet att rapportera detta genom en e-tjänst på kommunens hemsida linkoping.se. E-tjänsten går att hitta via puffen Självservice på startsidan. Välj sedan Miljö & hälsa, och därefter Rapportera otrygg plats. Det är viktigt att medborgarna deltar och engagerar sig genom att anmäla när de ser något. Ibland kanske man tänker detta kommer nog någon och ordnar, men det är inte alltid det sker, säger Ann-Cathrine Hjerdt. Ann-Cathrine Hjerdt (M). Foto: Oskar Lürén. Den fysiska miljön har betydelse för var man vill gå eller inte gå rar. Kopplat till programmet finns handlingsplaner för de olika punkterna. Åttapunktprogrammet är mycket viktigt för Linköping när det gäller ungdomsarbetet, säger Ann-Cathrine Hjerdt. Linköping är också en av de kommuner i Sverige som samarbetar med polisen kring så kallade sociala insatsgrupper. Grupperna arbetar med att stärka det sociala nätverket kring ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet. I arbetet samverkar till exempel socialtjänst, skola och polis. Det har blivit ett bra sätt att arbeta. Sedan är det tråkigt att det finns den typen av brottslighet. Ungdomars närmande till den Belysning kan skapa trygghet i stadsmiljön. Åttapunktsprogram En annan del av insatserna för en trygg kommun är det brottsförebyggande arbetet. Här har Linköpings kommuns samarbete med polisen fördjupats på senare år. Det har blivit riktigt bra. När polisen planerar inför kommande år är vi med som en remissinstans och tycker till. Det är en fördel att ha den möjligheten. Och vi har regelbundna träffar. Linköpings kommun har olika överenskommelser med polisen, bland annat det så kallade åttapunktsprogrammet. Syftet med programmet är att minska ungdomsbrottsligheten i Linköping. Punkterna i programmet handlar till exempel om att ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt. Det kan också handla om att minska risken för att ungdomar återfaller i brott, eller om att stödja föräldorganiserade brottsligheten vill vi stävja så gott vi kan, säger hon. Frivilliga krafter När det gäller olika kriser som kan inträffa, till exempel en storm, håller kommunen en beredskap och genomför övningar för olika typer av scenarion. Ann-Cathrine Hjerdt framhåller också att de frivilliga krafterna i samhället betyder mycket för tryggheten, till exempel de grupper som nattvandrar och Frivillig resursgrupp som kan hjälpa till vid extraordinära händelser. I våras var Linköping en av flera städer som drabbades av den skadegörelse som startade i Husby. Ann-Cathrine Hjerdt är glad över att det fanns ett stort engagemang för att återställa lugnet, till exempel från föreningslivet och bland övriga medborgare. Efter händelserna menar hon att det finns flera saker att fundera vidare på. Det handlar till exempel om upprustning av den fysiska miljön. Alla ska kunna känna stolthet över det område där man bor och inte vilja förstöra. Där har bostadsbolag, vi politiker och alla som har möjlighet att påverka en hemläxa att göra. Hon understryker också att det är viktigt att fånga upp människors drömmar och tankar om framtiden, och att det är centralt att känna delaktighet i samhället genom till exempel skola, fritidsverksamhet och arbete. Det gäller att se alla, det är jätteviktigt.! Vill du veta mer? På hittar du mer information om kommunens trygghetsarbete. Där kan du även rapportera en otrygg plats. Denna e-tjänst går att hitta via puffen Självservice på startsidan. Välj sedan Miljö & hälsa, och därefter Rapportera otrygg plats. Nattvandrarna skapar lugn Foto: Per Conning Nattvandrarna Vuxna på stan är en ideell förening som hjälper till att skapa lugn och trygghet bland unga i Linköping under sena kvällar och nätter. TEXT PER CONNING Nattvandrarna rör sig ute vissa fredagar och lördagar, men också i samband med till exempel skolavslutningar och storhelger. Genom sin närvaro vill de bland annat minska risken för drogmissbruk, skadegörelse och våld bland unga. Grupperna börjar vanligtvis vandra klockan 22 och går sedan så länge som de anser att det behövs. Föreningens ordförande IngMari Irhede har vandrat i tretton år och säger att rutterna har förändrats med tiden. I början kom ungdomarna in till stan och gick mellan Trädgårdstorget och Stora torget. Men idag håller de mer till i sina stadsdelar och träffar varandra. Nuförtiden åker därför även nattvandrarna ut till olika bostadsområden. De brukar gå ett par stycken tillsammans, och vill undvika att komma i för stora grupper. Om vi är ett stort gäng blir det kanske att vi pratar med varandra. Då har vi inte den split vision som man måste ha, och så tar vi för mycket plats. Det gäller att bara finnas där och att inte tränga sig på. Respekt är A och O, menar IngMari Irhede. Hon säger att om man bemöter ungdomarna med respekt så får man respekt tillbaka. Ofta får vi höra hej, vad bra att ni är ute. De flesta är glada att vi kommer och tycker att det är bra. IngMari Irhedes uppfattning är att alkoholdrickandet bland unga har minskat generellt. Men i samband med exempelvis skolstarten och liknande tillfällen går det upp. Och hon poängterar att det hela tiden finns behov av fler personer som nattvandrar. Våra barn och ungdomar är alla vuxnas ansvar, säger hon. IngMari vet att många vuxna med egna yngre barn och ungdomar kan ha svårt att hinna med, men ser gärna att såväl pensionärer som vuxna från 20 år och uppåt engagerar sig. Man får så mycket respons!! Urban Ramstedt, Åsa Ringdahl och IngMari Irhede är några av Linköpings nattvandrare. Vill du veta mer? På hittar du kontaktuppgifter och mer information om Nattvandrarna Vuxna på stan. 20 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 21

12 DIALOG DEBATT DEBATT DIALOG Så här tycker politikerna om att skapa ett tryggt samhälle Moderaterna Paul Lindvall Vi tar frågor om trygghet på väldigt stort allvar, men vi måste samverka med alla goda krafter för att skapa trygghet i centrum och i bostadsområdena. Engagerade medborgare, föreningar, olika samfund, bostadsföretag och inte minst polisen måste delta om vi ska minska otryggheten, även den upplevda. Som kommun ser vi över ljussättning och växtlighet, stöttar nattvandring, arbetar i stadsdelsföreningar, förebygger olyckor, bland annat genom att bygga säkra cykelvägar. Vi har också satsat rejält på att göra lekplatser säkra. Vissa allvarliga brott, som misshandel, minskar i Linköping. Det är bra, men vi kan inte slå oss till ro med det, utan måste gå vidare tillsammans med alla goda krafter. Det engagemang som vårens händelser visade i samband med bråken i några delar av staden är viktiga att bygga vidare på. Bland de viktigaste förebyggande insatserna är att polisen visar sig, både centralt och i stadsdelarna. Folkpartiet Arkivbild: Göran Billeson Linnéa Darell Medborgarnas engagemang är avgörande för tryggheten i den egna stadsdelen. Det är mycket glädjande att allt fler stadsdelar nu få organiserad nattvandring. Dessa engagerade medborgare behöver få det erkännande som de förtjänar och det stöd som de behöver för att kunna bedriva en bra verksamhet. En av de största trygghetsutmaningarna är våld Vad innebär ett tryggt samhälle för dig? Gå in på vår hemsida och diskutera. i hemmet. På Folkpartiets initiativ har regeringen avsatt mer pengar än någonsin tidigare till att förebygga och stoppa våld i nära relationer. I Linköping är vi glada över att ha en bra kvinnojour, välfungerande kommunal kvinnofridsverksamhet och en mansmottagning. Vi vill särskilt utveckla arbetet med att stödja de barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar. Det är viktigt att man kan ta sig hem tryggt på kvällen. Genom Folkpartiets initiativ finns numera nattbussar som går från centrum ut till Linköpings stadsdelar på helgnätterna. Centerpartiet Johan Lundgren Trygghet skapas både genom våra attityder och konkreta åtgärder. Det handlar om att forma en stad som uppmuntrar till möten mellan människor. Men också att heja på grannen, föra ett samtal i vardagen. Känner vi igen varann blir det lättare att reagera på det som verkar otryggt. Om man ser något som pågår, ska man dock inte alltid ta konfrontationen själv, utan kontakta polis. Att polisen Socialdemokraterna Lena Micko Man kan arbeta med trygghet till alla på två sätt, båda behövs. Utforma trygga bostadsområden och trygg utomhusmiljö, bland annat genom belysning. Det som verkligen spelar roll för att människor ska uppleva trygghet är att de känner sig delaktiga i samhället, att de inte hamnar utanför, att deras engagemang tas tillvara. När ett samhälle börjar krackelera, när människor hamnar utanför, då ökar otryggheten. Att bekämpa Vänsterpartiet Monica Ericsson Vårens händelser med bilbränder i några av Linköpings bostadsområden, väcker frågor om hur vi ska skapa trygghet i vår stad. En stor och viktig uppgift för vuxenvärlden är att släppa in de unga i samhället. Unga människor måste få arbete, möjlighet att försörja sig, kunna flytta hemifrån tillåtas att bli vuxna och accepteras som vuxna. visar sig ute är viktigt, liksom att vuxna är synliga ute. Kommunen gör flera insatser, som samarbete med polisen och är med och organiserar nattvandringar. Det är nödvändigt, men det är viktigt att inse att kommunen ensamt inte skapar trygghet, utan vi alla tillsammans. Vi är sociala varelser. Isolering kan skapa en illusion av trygghet, men leder till ett vi och dom tänkande. Vi tror på öppenhet och på ett långsiktigt arbete för att ingen ska hamna utanför. Att satsa på de små barnen är viktigt, bland annat genom att ge föräldrastöd. arbetslösheten är därför en av de viktigaste politiska frågorna för att öka tryggheten. Människor har rätt att känna sig efterfrågade och behövda. Samverkan med polis och föreningslivet är bra och behövs, men vi vill betona kommunens ansvar. Arbetet måste vara brett, täcka in alla delar av kommunen och beröra alla åldrar, särskilt barn och unga. Att människor engagerar sig i sin närmiljö är viktigt. Det måste hända mer i hela staden arbetet i Linköpings brottsförebyggande råd måste ta fart och alla partier måste engagera sig. Unga personer som inte känner sig delaktiga känner kanske inte heller ansvar för samhället, staden och området de bor i. Vi måste ändra på det. Arbete och bostad är en grundläggande rättighet för att känna trygghet och ha framtidstro. Viktigt är också att vi bygger bort de segregerade bostadsområdena. Det måste finnas hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer i varje bostadsområde. Rika ska inte bo i ett område, fattiga i andra områden. Den uppdelningen skapar frustration och den frustrationen kan ta sig dramatiska uttryck. Det blev vi dessvärre varse i våras. Kristdemokraterna Andreas Ardenfors Att känna trygghet är av stor betydelse i livet. Delvis är det en personlig sak, men även politiska initiativ behövs. Vi vill ha en Trygghetsombudsman i kommunen, som ansvarar för att trygghetsfrågorna lyfts, som samordnar olika initiativ inom området, som kan ta emot synpunkter från Linköpingsborna och som ytterligare kan delta i att utveckla det goda arbetet med frivilligorganisationer och polis. Miljöpartiet Nils Hillerbrand Praktiska åtgärder, som samverkan med polis och stöd till lokalt engagemang i föreningar, utformning av bostadsområden och bra belysning är viktiga delar i trygghetsarbetet. Men det allra viktigaste är att inte bara bekämpa symptomen på otrygghet, utan själva grundorsaken. Forskning visar att det finns en direkt koppling mellan ojäm- Sverigedemokraterna Johan Karlsson Trygghet är ett brett begrepp och en av våra huvudfrågor. Att ha ett jobb att gå till är ett exempel på trygghet. Utan trygghet finns ingen frihet. Den grundläggande tryggheten är att slippa att utsättas för brottslighet. Kommunen fastnar ofta i diskussioner om belysning och gallring av buskage etc, som visst har en funktion. Men man kommer inte åt grundproblemet. Trygghetsfrågor hör Kommunen ska stötta och ta vara på det engagemang som finns bland enskilda och föreningar. Trygghet växer fram i en kommunikation, där alla har sina roller och sitt ansvar. I engagemanget behöver man bli sedd och uppmärksammad. Trygghet är olika saker för olika generationer och olika personer. Man ska och kan inte göra samma saker överallt, men man kan lyssna på varandras idéer. Självklart är sådant som polisnärvaro, bra gatubelysning och liknande viktigt. Bland det viktigaste är dock att hitta den person som gör det där lilla extra, eldsjälen. likhet och ökad brottslighet. Ökad brottslighet, som våld och skadegörelse, leder till ökad otrygghet. Ett jämlikare samhälle leder till ökat välbefinnande. Jämlikheten i samhället har minskat, det har lett till ökad otrygghet. Det har man åtgärdat med mer övervakning, mer låsta dörrar, strängare straff etc. Då bekämpar man symptom och inte sjukdomen. Istället behöver välfärden förstärkas, på alla nivåer. Det görs en del inom stadsdelsarbetet, men vi vill göra mer. Bland annat stötta ungdomar, så att de får jobb. Vi försvarar inte bråken i våras, men vi vill lösa problemen, inte kapitulera inför symptomen. ofta hemma hos instanser som riksdag och polis, men kommunen kan göra mycket. Till exempel bistå när det gäller att ge tillstånd till kameraövervakning på brottsutsatta platser, något vi tycker är viktigt. Kameror förebygger brott, men hjälper också till att klara upp brott som begåtts och bidrar till att ge brottsoffer upprättelse. Det förebyggande arbete kommunen bedriver tillsammans med polisen och andra måste fortsätta och helst utökas. Vi vill att kommunen startar en fond där föreningar och andra kan söka pengar till brottsförebyggande projekt. 22 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 23

13 DIALOG KOMMUN KOMMUN DIALOG De vann trädgårdstävlingen För andra gången har äldrenämnden arrangerat en trädgårdstävling för servicehus och vårdboenden. I år fick Tannefors servicehus första pris, en summa på kronor. Enligt juryns motivering går priset till Tannefors servicehus för en välskött och lummig trädgård som engagerar både boende, besökare, personal och fastighetsägare. Trädgården svarar väl upp mot årets fokus på pågående och genomförda förbättringar, årstidsperspektiv samt hur trädgården används för att ge brukare möjlighet till utevistelse. Juryn vill särskilt lyfta fram det genomtänkta odlandet av både blommor och nyttoväxter i odlingslådor och rabatter, att trädgården används mycket aktivt under sommaren samt att årstidernas växlingar tas tillvara genom både växtval och aktiviteter. Solstickans vårdboende blev andrapristagare. Berga vårdboende blev tredjepristagare. Så styrs Linköpings kommun Verksamheten styrs av kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker, som väljs vart fjärde år. Deras uppdrag är att ge Linköpingsborna den kommunala service de behöver och vill ha. Fullmäktige väljer ett antal kommunalråd med olika ansvarsområden. Under nuvarande mandatperiod består den politiska majoriteten av Allians för Linköping. Även oppositionen har kommunalråd och gruppledare. Allians för Linköping Ann-Cathrine Hjerdt (m), borgmästare, kommunalråd: Samordningsansvar demokrati, marknadsföring, besöksnäring och turism, övergripande trygghetsfrågor, internationella kontakter (vänorts- och systerorts relaterade). Paul Lindvall (m), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd: Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet, samordningsansvar övergripande planeringsförutsättningar och strategier, samordningsansvar ekonomi, näringsliv och bolagsfrågor, internationella frågor och kontakter (näringslivsrelaterade). Christian Gustavsson (M), kommunalråd: Samordningsansvar personalfrågor, mål- och utvärderingsfrågor, interna servicetjänster (inom ramen för fjärde storstadsregionens kommunalförbund) Linnéa Darell (fp), förste vice ordförande kommunstyrelsen. Carina Boberg (FP), kommunalråd: Utbildning, kultur, idrott, integration och arbetsmarknad. Muharrem Demirok (c), kommunalråd: Miljö, samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande, kommunikationer, gator och vägar, parker, natur, grönområden och landsbygdsutveckling. Jan-Willy Andersson (kd), kommunalråd: Äldre frågor, omsorg, sociala frågor, folkhälsa. Kontakta kommunen: Ring växeln Hemsida Kommunens hemsida har all viktig information. Välkommen till Medborgarkontoret All vägledning på ett ställe Vi hjälper dig att hitta rätt i samhället Bostadsinformation Budget- och skuldrådgivning Konsumentvägledning Samhällsinformation Tomtförmedling Turistinformation Hur kom du till skolan när du var liten? Att skjutsa sitt barn till skolan kan verka som en bra och trygg lösning. Men faktum är att om fler skjutsar sina barn bidrar det till en farligare trafikmiljö runt skolorna. Vi kan alla hjälpas åt för våra barns framtid - du väljer! Samverkan mellan skola och näringsliv Linköpings kommun fortsätter att satsa på samverkan mellan skola och näringsliv i form av en näringslivscoach och en lärlingsmäklare. Företagen själva har önskat att kommunen ska satsa på detta, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Näringslivscoach och lärlingsmäklare finns sedan tidigare, men inriktningen är delvis ändrad. De två tjänsterna placeras inom utbildningsförvaltningen. Verksamheten styrs av en gemensam ledningsgrupp med representanter för utbildningskontoret och kommunens näringslivsbolag Nulink. Ytterligare insatser är på gång för att utöka samarbetet mellan skola och näringsliv. Inom skolan blir det allt viktigare att förbereda eleverna för både framtida anställning och eget företagande. Etableringen av lärlingsutbildningar och utökningen av arbetsplatsförlagt lärande på många utbildningar ställer ökade krav på näringslivskontakter. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Borgmästare (arbete) (hem) Muharrem Demirok (C) (arbete) (hem) Eva Lindh (S) (arbete) (hem) Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande (arbete) (hem) Jan-Willy Andersson (KD) (arbete) (hem) Gruppledare Christian Gustavsson (M) (arbete) Lena Micko (s) (arbete) (hem) Nils Hillerbrand (MP) Gruppledare (arbete) Linnéa Darell (FP) (arbete) (hem) Jakob Björneke (s) (arbete) (hem) Monica Ericsson (v) Gruppledare (arbete) (hem) Du kan också kontakta dina politiker genom att mejla: Carina Boberg (fp) (arbete) Kristina Edlund (S) (arbete) Johan Karlsson (SD) Gruppledare (arbete) Linköpings kommun linkoping.se/medborgarkontor På Medborgarkontoret finns också: Arbetsförmedlingen Arkitektrådgivning, ring för bokade besök Brottsofferjouren i Linköping Byrån mot diskriminering Juridisk rådgivning, ring för bokade besök Polis Resurspoolen Äldrelots Medborgarkontor City I Stadsbiblioteket, tel Medborgarkontor Skäggetorp Skäggetorps centrum, tel , Starta en vandrande skolbuss, samåk eller lämna en bit bort från skolan! Linköpings kommun linköping.se/skolvagar 24 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 25

14 HÖSTENS EVENEMANG ÄR HÄR ENT STUD À LA LINDBERG Torsdag 19 september 19:00 ÖSTGÖTAFORUM september 10:00 Cloetta Center ROCK THE BALLET Söndag 29 september 16:00 LKPG HA HA! MED FREDRIK ANDERSSON Torsdag 3 oktober 20:00 DISNEY LIVE! MUSSE & MIMMI PÅ TURNÉ 4-6 oktober 2013 Cloetta Center ENT STUD ANNA STADLING TOLKAR CASH Söndag 6 oktober 2013 ENT STUD ENT STUD LINKÖPINGSKONSERTEN ENT DRÖMMEN OM AMERIKA Torsdag 10 oktober 19:30 Cloetta Center Fredag 25 oktober kl 19:00 SMAKA PÅ ÖSTGÖTAMAT THE TRIBUTE SHOW oktober 10:00-17:00 Lördag 28 september 19:30 STUD PETER JÖBACK - THE BROADWAY EDITION THE NOMADS Söndag 10 november 15:00 BABBEN - VAD HÄNDE? november STILL GOT THE BLUES ALEX SCHULMAN - ÄLSKA MIG! Lördag 26 oktober 19:30 Fredag 29 november 19:30 DIRE STRAITS - HYLLNINGSTURNÉ JERRY - THE FAREWELL SHOW 1-2 november 19: december 20:00 Cloetta Center LARS WINNERBÄCK BE BOP A LUBA MOTÖRHEAD Fredag 18 oktober 19:30 Cloetta Center Lördag 2 november 19:00 Torsdag 12 december 19:30 Cloetta Center Fredag 11 oktober 20:00 MORGAN ALLING Onsdag 16 oktober 19:00 Senaste bokningarna - först! PRETTY MAIDS Lördag 19 oktober 19:00 EMIL I LÖNNEBERGA Söndag 20 oktober 15:30 FÖRSTKLASSIKER WAGNER & R STRAUSS FN-DAGEN MUSIK FÖR FRED Onsdag 9 oktober 19:00 Torsdag 24 oktober 19:00 Med reservation för ändringar Fredag 25 oktober 19:30 ORKESTER POP SOWETO GOSPEL CHOIR Söndag 3 november 18:00 AFTER DARK december NÄR KATTEN ÄR BORTA CHRISTER SJÖGRENS JULKONSERT Tisdag 5 november 19:00 Fredag 20 december 19:00 LADIES NIGHT 2013 TROLLKARLEN FRÅN OZ Lördag 9 november 21:00 Cloetta Center Få full koll på när din favoritartist kommer till Linköping. Ta del av unika erbjudanden och planera in nya spännande upplevelser med dina vänner. Ladda ner Arenabolaget på App Store Lördag 11 januari Arenabolaget

15 DIALOG AKTUELLT LOKALT Berga Populär läxhjälp i Berga Röda korsets läxhjälp och språkträning på mötesplatsen Kupan i Berga har blivit en stor succé. Förra året ökade antalet besökare med över 100 procent. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Mötesplatsen Kupan ligger i samma hus som vårdcentralen i Berga centrum. I Kupan har Röda korset sin second handbutik men lokalen används också till läxhjälp och språkträning. Vi startade läxhjälpen här 2010 eftersom vi märkte att det fanns ett behov i Berga med många utlandsfödda människor, säger Röda korsets frivilligledare Ingalill Gällstedt. Totalt hjälper 16 av Röda korsets ideella medarbetare till med läxläsning och språkträning. Även en och annan besökare ställer upp. Idag är det Röda korsets läxhjälpare Lars Olert som hjälper Habane Sahal med hans läxa från SFI (svenska för invandrare). Jag kom till Sverige från Somalia för tre år sedan. Nu går jag på SFI och har fått hjälp med läxorna här i ungefär ett år. Det är bra hjälp som gör att undervisningen går lättare, berättar Habane Sahal. Fördubblat intresse Lars Olert är pensionerad Saab-ingenjör som har varit läxhjälpare i fyra år varav två i Berga. Han hjälper främst vuxna som studerar på SFI med språkträning. Men ibland kommer någon som går avancerad undervisning och vill ha hjälp. Om någon behöver hjälp Habane Sahal, till vänster, får hjälp med sin allmänbildande språkläxa från SFI av Lars Olert. med matte så ställer jag upp direkt, säger Lars Olert. Förutom SFI-studenter är det främst låg- och mellanstadieelever som får hjälp med läxorna i olika ämnen. Förra året ökade antalet besökare med 419 personer, till 749. År 2011 kom det 330 personer. Den stora ökningen beror på att fler och fler får reda på hjälpen, och att vi förlängt öppettiderna, menar styrelsens integrationsansvariga Inger Skärby Nordlund. Från i höst förlängs öppettiderna ytterligare till klockan måndag, tisdag och torsdag samt onsdag KONTAKTA DINA LOKALA POLITIKER I BERGA. Kommunfullmäktige i Linköping har elva geografiska utskott, ett för varje kommundel. Vi är din länk till kommunen. Välkommen att höra av dig till oss om frågor i din kommundel! Utskottet Berga omfattar Berga församling med stadsdelarna Ramshäll, Vidingsjö, Berga församlings glesbygd, gamla delen av stadsdelen Vimanshäll nordväst om Söderleden, Garnisonen samt Övningsområdet. Gunilla Almesåker (fp) ordförande Tel bostad: Tel arbete: Yvonne de Martin (C) Tel bostad: Mobil: Ali Hajar (s) vice ordförande Tel bostad: Tel arbete: E-post: ali.hajar& linkoping.se Leif Tollén (S) Tel bostad: Mobil: Anna Steiner Ekström (m) Tel bostad: Tel arbete: anna.steiner. ekstrom&linkoping.se Olov Öberg (MP) Tel bostad: David Idebro (M) Mobil: Du kan kontakta dina politiker genom att mejla: linkoping.se eller genom att byta ut & till i annan angiven mejladress. 28 DIALOG linkoping.se

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Vänner kan man bli hela livet!

Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man tydligen bli hela livet, men är man riktigt gammal och rätt så ensam behöver man ibland lite hjälp på traven (deltagaren Marianne 88 år med nya väninnan Ansa

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer