Nytt ljus över Pottholmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt ljus över Pottholmen"

Transkript

1 Nytt ljus över Pottholmen NUMMER Karlskrona N E Melodifestivalen fixar festen Smarta lösningar för vatten- och avloppsrening Sturkös meste amerikanare Snöröjarna är alltid redo Spara energi varje timme Utveckling i Karlskrona AB Ronnebygatan får ett lyft

2 Värdet sitter i värdskapet Tidningen i Karlskrona ges ut av Karlskrona kommun för att ge information om vad som sker inom näringsliv och kommunal verksamhet. Finns som taltidning på Utgivare: Karlskrona kommun Karlskrona tel Ansvarig utgivare: Ulla Nelson Produktion: Infab AB Norra Smedjegatan Karlskrona Text: Christer Carlbäck Äntligen! Vi är igång med Pottholmen, vårt största exploateringsprojekt någonsin som gör Karlskrona ännu mer attraktivt att leva i. Vi satsar 10 miljoner kronor på att skapa både förutsättningar för att locka nya männis kor och företag till staden samt direkta jobb inom byggsektorn. Den nya stadsentrén blir ett lyft för staden och kommer att genomsyras av en välkomnande känsla. Vi satsar även 16,5 miljoner kronor extra på underhållet av våra skolor, gator och hamnar. Vi kan investera tack vare att vi har lyckats förbättra vår ekonomiska situation, och nu satsar vi strategiskt för att stärka Karlskrona på både kort och lång sikt. Karlskrona ska även vara attraktivt för besökare och erbjuda sysselsättning inom besöksnäring och evenemang. Därför satsar vi ytterligare 15 miljoner kronor på Utveckling i Karlskrona AB som ska bjuda in företag att etablera sig och ge stöd åt dem som vill få vår sommarstad att sjuda av liv året runt. Vi välkomnar fler initiativ liksom aktörer som vill vara med i utvecklingsarbetet. Vi får till exempel i vinter åter stå värdar för Melodifestivalen. Detta evenemang brukar tjusa en bred publik och som kommun måste vi i alla lägen vara en god värd för alla som bor här. Själv växte jag upp till Carolas röst och genombrottet med schlagerlåten Främling. Jag ser fram mot riktigt festliga dagar i februari. Då hoppas jag att ingen ska behöva känna sig som en främling, utan att alla, såväl kommuninvånare som tillresta från till exempel Tingsryd, Kallinge och Olofström, ska bidra till och njuta av en välkomnande folkfest. Projektledare: Ina Håkansson Formgivning: Ulrika Landbring Redaktion: Ulla Nelson Tina-Mari Eriksson Sara Persson Bengt Lingman Sofia Kummel Anna Wallin Heléne Söderström Hans Juhlin Ina Håkansson Christer Carlbäck Foto: Andreas Blomlöf där inget annat anges Tryckeri: Printfabriken Upplaga: ex Copyright: Karlskrona kommun Det blir glitter och folkfest när Karlskrona välkomnar Melodifestivalen för tredje gången. innehåll Camilla Brunsberg Kommunstyrelsens ordförande 3 Omslagsbilden. Stadsarkitekt Hans Juhlin och planarkitekt Sandra Högberg driver projektet Pottholmen. 3 Grönt ljus för Pottholmen 6 Delar av USA ligger på Sturkö 7 Ronneby ligger i Karlskrona Det våras för nagelvården 8 Röjer först för cykel och buss 9 I strålkastarljuset 10 Melodifestivalen är här igen 12 Timmätning för elkunder 13 I huvudet på: telefonisten 14 BAGA renar vatten och avlopp 16 Utveckling i Karlskrona AB 17 I hetluften: företagsklimatet 18 Ronnebygatan tar höjd 19 i Karlskrona in brief

3 i Karlskrona nr Text: ChrISTEr CarLBäCK FOTO: ANDrEAS BLOMLöf Grönt ljus för ny stadsdel i Karlskrona En ny stadsmarina har påbörjats vid Skeppsbron. De sista oljecisternerna har flyttats från Hattholmen. Och nu tar den nya entrén till världsarvsstaden form även utmed järnvägen och den gamla bangården. Startskottet har gått för Pottholmen stadens nya välkomnande kvarter. Efter några års gemensamt skissande kring Karlskronas gamla bangårdsområde och dess brokiga omgivningar tar Karlskrona kommun, fastighetsbolaget Kärnhem och det statliga fastighetsbolaget Jernhusen nästa steg mot ett förverkligande. Det handlar inte om vilken satsning som helst, utan om att skapa en helt ny stadsdel. Här kommer bostäder och kontor att samsas med affärer och vattennära grönområden och allting ska genomsyras av långsiktig hållbarhet. Centralstationen blir kvar som en knutpunkt för kollektivtrafiken, men den får sällskap vid stationstorget av ett World Trade Center, ett kontorshotell för gränsöverskridande affärer. Själva idén bygger på att vi låter staden växa närmare vattnet. Vi tar vara på det fantastiska läget, säger Karlskronas stadsarkitekt Hans Juhlin. Fortsättning på nästa sida

4 4 i Karlskrona nr Sju steg i Pottholme 1 Staden får växa Stadsarkitekt Hans Juhlin konstaterar att Karlskrona är en 3 Affärerna tar plats Tro för all del inte att Pottholmen ska bli något sömnigt, ren- stad som ursprungligen är byggd för att man ska anlända odlat bostadskvarter i utkanten av centrum. Tvärtom. Stads- söderifrån, med båt. Idag kommer de flesta norrifrån och delen har ett uttalat mål om att hysa en blandad verksamhet. infarten mot fastlandet behöver därför slipas till på båda Här ska det bli en mix av företag, kontor, caféer och affärer sidor om järnvägen. Den gamla industri- och bangårdsmarken med skyltfönster i gatuplan samt offentlig service i form av ska användas för att förtäta staden och ge den en vacker ett kulturhus och en karaktärsbyggnad som World Trade entré som möter upp barockstadsplanens huvudaxel. Center. Det innebär ett världsomspännande kontorshotells- Denna sträcker sig över Trossö i nord-sydlig riktning koncept som stimulerar till ökat affärsutbyte över gränserna. längs Norra och Södra Kungsgatan via Stortorget och Den nya stadsdelen har därför alla möjligheter att bli attraktiv. Amiralitetsgatan och vidare ut i havet i söder. Vi förlänger centrum norrut, fyller ut ett mellanrum och binder samman Trossö och Pantarholmen, säger Hans Juhlin. Och vi gör det på ett både snyggt och effektivt sätt. 4 Vattnet ger liv och rörelse Pottholmen omgärdad av vackert glittrande Östersjövatten vilket arkitekterna och stads plane rarna inte är sena att dra 2 Bostäderna får utsikt Pottholmen kommer att rymma cirka 500 nya bostäder. Det planeras för såväl bostadsrätter som hyresrätter. Även om bostadsbolaget Kärnhem har varit med och utvecklat för- nytta av och lyfta fram. Det kommer att skapas gott om ytor och stråk för rekreation samt rejäla bryggdäck som lockar människor att hålla till vid och träffas nära vattnet, säger Hans Juhlin. slaget, är fler aktörer välkomna. När nu projektet tar fart och konkretiseras, talar det mesta för att det första som byggs är kvarteren i sydväst med fin utsikt över Borgmästarefjärden. 5 Kollektivtrafiken i centrum Centralstationen blir en knutpunkt för både bussar och tåg. Det råder ingen tvekan om att kollektivtrafiken, liksom cyklister och fotgängare, får prioritet.

5 i Karlskrona nr SJØKRONAN KONTORSKONCEPT I KARLSKRONA Pottholmen ska bli en levande stadsdel med bostäder, affärer och parker. Skisser och förslag visar många goda idéer för hur stadsdelen kan förses med bryggor och trädäck för vistelse intill havet. ns utveckling Text: ChrISTEr CarLBäCK FOTO: ANDrEAS BLOMLöf OCH KarLSKrONA KOMMUN ILLUSTrATION: JerNHUSEN/FOJAB 6 7 Tanken är att de boende på Pottholmen inte ska behöva vara beroende av någon bil, utan närheten till kollektivtrafiken ska göra att man lätt når omvärlden, säger Hans Juhlin. Köpen - hamn finns på bara ett par timmars avstånd. Vi förändrar karaktären på infartsleden och gör om den till en stadsgata med bra bilflöde men med lägre hastighet. Stadsdelen blir klimatsmart Det gröna tänket dominerar och genomsyrar även valet av byggnadsmaterial och energisystem. Enligt planerna vill man prova att bygga i trä, och mycket kraft läggs på att få till kloka energilösningar. Närhet till det mesta och kollektivtrafikläget ska ge minskade transporter. Attraktionskraften ökar Hela Pottholmen är inriktad på havsnära livsnjutning à la Karlskrona. De inspirerande gröna lösningarna borgar för ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle. Samtidigt blir holmen en föregångare och modell för ökad miljövänlighet som lockar människor till att bo eller etablera sig i en miljö för hög livskvalitet. Därför kommer de vattennära grönytorna, de små parkerna och de offentliga rummen att bli framträdande. Brandstationen flyttas, men centralstationen, lokstallarna och 34:an blir kvar, säger Hans Juhlin. Framför Strandgården, som är ett anrikt aktivitetshus för föreningar och daglig verksamhet och som ligger intill brandstationen, vill projektgruppen skapa ett trevligt torg mot söder. Pottholmen har en enorm potential Sandra Högberg, planarkitekt på Karlskrona kommun, har arbetat med planprogrammet för Pottholmen. Hon gläds åt att projektet nu går från planprogram till detaljplanearbete med en större detaljeringsnivå och konkretisering inför kommande byggstart. Den nya stadsdelen har en enorm potential och kommer att tillföra Karlskrona oerhört mycket. Karlskrona får en ny stadsdel nära centrum med närhet till vatten och kommunikationer. Vi får en omgestaltad entré med ny bebyggelse, en omvandling av infartsleden till stadsgata och bostäder med magnifikt läge. Efter riskanalys, konsekvensbeskrivningar, medborgardialog och politiska beslut är planprogrammet för Pottholmen i mål. Nu går vi in i nästa fas med detaljplaner och fortsatt medbor gar dialog. Vi räknar med byggstart för en första etapp under 2014, säger Sandra Högberg.

6 6 i Karlskrona nr Varför glider karavaner av USA-bilar utåt Ekenabben på Sturkö? Jo, där får de experthjälp av entusiastbilmekanikern Johnny Eriksson samt tillgång till ett gigantiskt lager av reservdelar. Stora delar av ligger på Sturkö När General Motors 2004 skulle koncentrera sitt europeiska lager till Holland var Johnny Eriksson med och lade bud på alla de amerikanska reservdelar som fanns kvar i Sverige. Det resulterade i att sex fullastade långtradare med olika artiklar ångade ut till Johnnys Bil & Plåt på Sturkö! Det ledde i sin tur till ökad försäljning, en butik på Blocket och besök av rader av entusiaster, däribland Mustangklubben, Camaroklubben och Corvetteklubben. Det var mäktigt när vi hade besök av 50 Corvetter, säger Johnny Eriksson. Vi har allt från diagnostiska verktyg för att kommunicera med datorerna i de nya bilarna till prylar för gamla raggarbilar. Kundkretsen sträcker sig från Östergötland ner till Skåne. Servar alla märken Den rutinerade Fordmekanikern och automatlådespecialisten startade sin verkstad på Sturkö Då han själv alltid älskat amerikanska bilar, fokuserade han först på att serva lyxiga skåpbilar och pickuper. Affärsaktiviteten varierade dock efter bensinpris och importlagar. Jänkare är starka och bekväma, men de kan dra två liter milen och de används mest om sommaren. Därför har vi alltid varit en allbilsverkstad som servar alla bilmärken. Enormt intresse Företaget har expanderat genom åren, exempelvis genom att serva Chevroletambulanser och bygga färdtjänstbussar. Verkstaden är även förvaringshall för praktfulla exemplar. Det är gott och bra för oss att ha några amerikanska bilar att totalrenovera under vinterhalvåret, säger Johnny Eriksson. Intresset för jänkare växer ständigt och de stora träffarna runt om i Sverige varje år lockar tusentals och åter tusentals entusiaster. Jag gillar V8-muller, men det är dyrt och föga miljövänligt. Jag bor dessbättre nära verk staden och kör bara några hundra mil per år och bil. Mest bogserar jag med firmabilen. Se Corvetteklubbens besök på Sturkö, sök på Johnnys Bil & Plåt. Johnny Erikssons bilar: Firmabil: en kraftfull Chevrolet pickup Privat: en ny Chevrolet Camaro, en vacker Ford Mustang -65, en elegant Chevrolet Impala -65, renoverar en Ford Mustang -66.

7 och Ronneby ligger i Karlskrona! Den uppmärksamme kartläsaren har säkert lagt märke till att Karlskrona kommun felar en aning i nordväst. Där, strax söder om Skillings måla, ligger ju en insprängd Ronnebyenklav! Hur kommer det sig att en del av Ronneby kommun ligger i Karlskrona? Rör det sig om gästfrihet eller om en styckning grundad på gammalt groll? Thomas Persson, förste antikvarie på Blekinge museum, har läst Westrups Eringsboda socken i Medelstad härad : I slutet av 1700-talet skulle man bygga ett kapell i Erings boda, men det saknades pengar. Då prästen ofta hade fått sova i Skillingsmåla under sina resor, hade de som bodde där sluppit bidra. När det hade anlagts en ny väg till kapellet behövde han inte längre sova hos dem, och då blev de, liksom Bergsmålaborna, tillfrågade om att börja bidra till kapellet. Samtliga svarade att de hellre ville hålla sig till Tvings kyrka. De bröt sig ur gemenskapen och på så vis blev St Lönnemåla och Skillingsboda geografiskt avskurna. Enklaven i Tvings socken fick sin omfattning spikad vid storskiftet Idag bor 16 personer och några sommargäster i Ronnebyenklavens byar St Lönnemåla och Skillingsboda. Christl Nilsson, som har 13 prisbelönta mjölkkor och 200 får på Skillingsboda gård vid sjön St Skälen, berättar att hon har 0455 som riktnummer, men samtidigt har hon Eringsbodas som postnummer och hon betalar förstås skatt till Ronneby kommun. Vi har två postbilar och två sopbilar som kör förbi här på grusvägen, säger hon. De från Karlskrona passerar bara igenom, medan de från Ronneby stannar till för att dela ut vår post och hämta vårt avfall. Skillingsmåla Skillingsboda St Skälen St Lönnemåla 122 Eldorado för nagelbitna Glitter, fransk manikyr eller lackat à la Mimmi Pigg? I Karlskrona våras det för nagelvården. Under senare tid har det dykt upp flera nagelsalonger som erbjuder nageldesign, nagelförlängning, manikyr och pedikyr. I affärshuset Kronan finns Fashion Nails, som drivs av Hanna Dinh och hennes två kollegor. Hon har även en salong i Uddevalla. De flesta vill ha nagelförlängning och då bygger vi med gelé, berättar Hanna Dinh. En annan kreativ nagelkonstnär är Linda Blomqvist på NailMe. Bland hennes kunder märks framförallt kvinnor mellan 20 och 60 år som vill ha regelbunden översyn av naglarna. Men emellanåt får hon besök av någon som ska på bal eller gifta sig och som vill tipptoppa till sig. Jag tror att all stress och tidspress gör att vi blir noggranna med hur vi ser ut, säger Linda Blomqvist. Det skapar även ett behov av att bli ompysslad. Min specialitet är mönstrade naglar, som häromdagen när jag designade röda tippar à la Mimmi Pigg åt en kund. Det röda kompletterades med vita prickar och svart rosett. Sophia Ahlins Sophorama hyr ut frilansande nagelterapeuter och stylister, bland annat till hårvårdssalonger. Terapeuterna jobbar med skonsamma tekniker och kan även hjälpa nagelbitare. Ytterligare en nagelvårdare är JaniNail s på Hantverkaregatan. Tving

8 8 i Karlskrona nr När snön faller börjar adrenalinet pumpa hos snöröjarna, men de inväntar iskallt rätt signal. Att salta, sanda och ploga i södra Sverige kräver nämligen meteorologisk fingertoppskänsla. Text: ChrISTEr CarLBäCK FOTO: ANDrEAS BLOMLöf Riktiga snöröjare har is i magen Det kan snöa i timmar eller bli svarthalka på ett ögonblick, trots att det är plusgrader i luften, säger Claes Persson, enhetschef på Tekniska förvaltningen i Karlskrona. Det är inte lätt att veta när vi ska dra igång, men när vi väl kör följer vi prioriteringskartorna. Vi satsar på de viktiga huvudlederna, och framförallt på bussvägarna och cykelbanorna. Anledningen är att service-, kollektiv- och cykeltrafiken ska kunna fungera oavsett väder. Tekniska förvaltningen ansvarar för att salta, sanda och ploga 22 mil gator och 6,5 mil gång- och cykelbanor i centrala Karlskrona med kringliggande stadsdelar samt en del av Rödeby. Trafikverket sköter E22, riks- och länsvägar, medan olika vägföreningar sköter övriga vägar i kommunen. Entreprenörer i beredskap När det gäller plogning av gatorna har kommunen ett 25-tal entreprenörer till hjälp. Flertalet av dem är till vardags lantbrukare. De kallas i regel in när snödjupet stiger mot tio centimeter. I vår egen organisations jour har vi ett tolv man starkt team som vi känner oss mycket trygga med, samt fem egna bilar. Men vi kan ha igång uppåt 50 personer med plogbilar och mindre snöröjningsmaskiner när det är som mest, säger Claes Persson. Inför vintern sätter snöröjarna ut hundratals sandlådor, servar maskiner och har genomgångar så att alla vet precis vad de ska göra. Vid snö och halka börjar de vid två på morgonen för att det ska vara framkomligt och säkert i trafiken när kommuninvånarna ska till sina jobb. Sand på Trossö Snöröjarna bedömer ständigt väder- och trafiksituationen för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats vid rätt tillfälle. Förra vintern var de ute och saltade 127 gånger! Det är också en hel vetenskap att välja salt eller sand. Salt kräver fukt för att klibba fast vid halka på ren asfalt, medan man använder torrsalt på snöiga vägar. På Trossö använder kommunen sand, för miljöns skull, men ibland kräver gatorna vid kajer och hav salt. Trimmar teamet Kommunen ansvarar dock inte för några trottoarer, utan det gör respektive fastighetsägare. På Tekniska förvaltningen är man mån om att utöka samarbetet med fastighetsägarna i staden. Vi vill göra allt lite bättre varje år och hoppas nu slippa snövallar tack vare städtiderna som införts på gatorna i centrum, säger Claes Persson. Lustigt nog verkar vintern ändå alltid komma som en överraskning. Det har hänt att jag tagit emot 150 samtal per dag! Kartorna som Claes Persson och snöröjarna jobbar efter finns att se på

9 i Karlskrona nr strålkastarljuset Ledin fyller arenan Foto: Andreas Blomlöf Som en försmak på sommaren kommer självaste Tomas Ledin till Telenor Arena Karlskrona den april med sin bejublade sång- och dansföreställning Ledin Showtime. Det är roligt att han väljer Karlskrona bland de elva platser i Sverige som turnén går till, säger Michael Fransson på Utveckling i Karlskrona AB. Showen lär vara oerhört bra. Den har gått för fulla hus i Stockholm och Göteborg och sålt biljetter! Pingisfest i Karlskrona Lyckeby BTK står som stolta värdar för svenska mästerskapen i bordtennis för seniorer Den yppersta eliten kommer till Karlskrona den 1-3 mars för att göra upp om SM-titlarna i herr singel, damsingel, herrdubbel, damdubbel och mixed dubbel. I samband med SM spelas även tävlingar för yngre spelare, så det är bäddat för såväl stjärnskådning som talangspaning. Tullskolans smakfulla comeback Att vara eller icke vara eller att rent av bli en skola där många vill vara? Tullskolan har gett svar på tal och förvandlats från en nedsliten och utdömd gammal skolbyggnad till en attraktiv, välplanerad och nyrenoverad elevmagnet. Förskole- och skolsalarna är uppfräschade, matsalen ny, och i köket huserar duktiga kockar som lagar mat från grunden på färska råvaror. Vi är jätteglada och har haft en tillströmning av elever. Vi har behörig, kompetent och erfaren personal, gott klimat och normalstora klasser i F-5. Men vi vill gärna växa. Vi har nära 125 barn, varav 80 har fritidsverksamhet. Sedan tillkommer förskolan, säger rektor Johan Johansson. Skolbyggnaden har en anrik historia som stadens gamla sjukhus och därefter som grundskola. Rätt miljö för elbilar Affärsverken fortsätter att satsa miljövänligt och sätter upp ytterligare fem laddningsstolpar för elbilar. För att göra det lättare att tanka elbilar placeras en stolpe vid kommun huset vid Aspöfärjan, en på Östra Hamngatan, en vid Militär hemmet och en vid Blekinge Tekniska Högskola på Gräsvik. BTH är samarbetspartner till Affärs verken i elbilsfrågor. Vidare placeras en stolpe på Bubbetorp för Affärsverkens elfordon. Vi kikar även på fler möjliga ställen. Vi vill gärna bidra till att göra det möjligt för fler att köra elbil, säger Anna Wallin, marknads- och försäljningschef på Affärsverken. Foto: Affärsverken

10 10 i Karlskrona nr Mathias Wijk Michael Fransson Lena Ohlsson Sophia Ahlin Tonartshöjning i Karlskrona Få städer har fått arrangera Melodifestivalen tre gånger. Och få städer har lovordats så mycket för sitt festfixande som Karlskrona. Nu laddar värdstaben om för att göra festen ännu bättre!

11 i Karlskrona nr Karlskrona anordnade deltävlingar i Melodifestivalen 2006 och 2008, och den 1-2 februari 2013 smäller det igen i Telenor Arena Karlskrona. Utöver de stora städerna är det bara Leksand som har fått hysa den moderna versionen av den stora schlagercirkusen tre gånger. SVT och LiveNation vet att vi kan det här, säger Michael Fransson på Utveckling i Karlskrona AB. Men vi tänker inte gå på rutin, utan har förstärkt staben med specialkompetens och tagit in friska idéer från såväl Hyper Island som våra skolbarn. Slår på trumman Kommunens värdstab ska ge artisterna och schlagerorganisationen, liksom publiken på plats och i tv-sofforna, bästa möjliga förutsättningar att trivas. De ska också se till att Karlskrona syns och hörs i media och att alla de kommuninvånare som inte har biljett får sin beskärda del av glitterkakan. Därför förbereds arrangemanget av ett antal fokusgrupper. Några tar hand om arena, teknik och logistik för uppåt 350 gäster, andra servar allt från press till sminkörer. Ofta vill journalisterna och fotograferna ha artisterna på speciella ställen i staden. Då gäller det att vara tillmötesgående och fixa så att Karlskrona syns, säger evenemangssamordnare Lena Ohlsson. Engagemang i alla åldrar En del jobbar med marknadsföring av det stora evenemanget i Karlskrona, medan andra, som näringslivsutvecklare Mathias Wijk, uppmuntrar näringsidkarna inom hotell och handel att dra sina strån till stacken. Faktum är att handeln ökade med hela 17 procent senast det begav sig. Vi vill gärna satsa extra mycket på aktiviteterna runtomkring, säger Mathias Wijk. Hemlighetsmakeriet är påtagligt, men sant är att kreativa hjärnor lånats in från Hyper Island och att skolbarn har fått kläcka idéer som drömidén om ett godisbombande plan från F 17 Karlskrona kommuns värdstab för Melodifestivalen består av Michael Fransson, Mathias Wijk och Lena Ohlsson från Utveckling i Karlskrona AB samt av det inhyrda oraklet Sophia Ahlin. Gruppen består utöver personerna på bilden av Terje Pedersen från Utveckling i Karlskrona AB, Thomas Johansson från kommunens kommunikationsavdelning och eventföretagaren Gustav Leijon. Melodifestivalspecialist Värdstabens kanske vassaste äss i ärmen är Karlskronas eget schlagerorakel, Sophia Ahlin. Hon har jobbat både för schlagerfansens egen organisation och för Melodifestivalen i ett antal år. Hon har bevittnat varenda deltävling sedan 2007 och ofta hörts i radio och synts i tv. Det är så roligt att alla inom Melodifestivalen talar så väl om bemötandet här, säger Sophia Ahlin. Jag har sällan hört så mycket positivt som om deltävlingarna i Karlskrona. Sophia Ahlin har naturligtvis involverats i samtliga fokusgrupper. Hon ser bland annat fram emot att få bjuda in alla artisterna till Karlskrona kommuns traditionsenliga välkomstfest. Det är i stort sett den enda stunden då de är tillgängliga och får uppleva Karlskrona. Det blir ett genrep på fredagskvällen och en uppvärmningsshow på lördagen innan tävlingen direktsänds på lördagskvällen. Det väntas närmare fyra miljoner tittare, och intresset lär vara större än någonsin eftersom Sverige är regerande Europamästare och arrangör av Eurovisionfinalen. Foto: JAKO Bildform, Ola Åkeborn. Foto: JAKO Bildform, Ola Åkeborn. Då var det Charlotte Perrelli nu kommer nya stjärnor till Rosenholm.

12 12 i Karlskrona nr Tid är pengar på elmarknaden När elkunderna fick välja timdebitering, stod Affärsverken redo. Elmätarna var förberedda för timavläsning och den nya hemsidan bjuder nu på både blogg och goda tips för elanvändare. Lagändringen från i höstas gör det lätt för elkunder att teckna avtal om timmätning. Syftet är att ge aktiva elanvändare chansen att använda el vid tidpunkter då elpriset är lågt. De kan på så vis se att med vetenhet lönar sig och på sikt ska reformen resultera i miljövänligare vanor. Det betyder dock inte att man ständigt måste vara uppe och köra tvättmaskin om nätterna. Det viktigaste är att lära sig hur man kan spara el och undvika dygnets högsta priser, säger Anna Wallin, marknads- och försäljningschef på Affärsverken. En villaägare kan spara både el och pengar, men framför allt kan vi skona miljön. Det är nämligen under pikarna som elproduktionen drygas ut med fossila bränslen istället för förnyelsebara. Kräver engagemang Affärsverken vill underlätta för de kunder som vill och kan ha mätning och debitering per timme. Anna Wallin understryker dock att den som väljer timdebitering måste vara aktiv själv för att det ska löna sig. Det gäller att hålla koll på elpriset och på de dyraste timmarna. Det gör man enklast på Nordpool på nätet, där det kommande dygnets priser presenteras. Vill man inte engagera sig, kan det vara säkrare att även fortsättningsvis betala ett snitt på timpriserna. Möjlighet att påverka För att du som elkund hos Affärsverken ska kunna välja timdebitering, måste du antingen ha ett avtal om portföljförvaltning eller ett rörligt elpris samt teckna ett tilläggsavtal. Om du sluter ett nytt avtal som ny kund, erbjuder Affärsverken timdebitering som tillval. Timmätningsreformen är ett steg i rätt riktning. Elkunderna återtar i viss mån makten, då de kan påverka både sin egen ekonomi och sin miljöpåverkan, säger Anna Wallin. Affärsverkens nya webbsida, som släpptes i samma veva som lagen om timdebitering kom, har en ny blogg om elmarknaden och en användarvänlig tjänst för tecknande av elavtal online. Dessutom ger den tydlig information om allt från öppettider på återvinningscentralen i Bubbetorp till pågående grävarbeten. Energispartips från Affärsverken Hemelektronik stäng av datorer och apparater med strömbrytaren Matlagning täck kastrullen med lock när du kokar mat eller vatten Belysning använd energieffektiva lampor, exempelvis lågenergilampor Tvätt tvätta inte förrän du fyller maskinen, tvätta med låg temperatur Disk använd modern diskmaskin, skölj i balja om du diskar för hand Dusch duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret Text: ChrISTEr CarLBäCK FOTO: ANDrEAS BLOMLöf

13 i Karlskrona nr huvudet på Lisbeth Gustafsson är receptionist och telefonist inom Karlskrona kommuns kundservice. Hon har lång erfarenhet och kan hjälpa till med allt mellan himmel och jord, även förrymda grisar. Hur blev du receptionist och telefonist? Egentligen gled jag in på ett bananskal. Jag flyttade till Karlskrona för att utbilda mig till barnskötare och jobbade länge inom barnomsorgen. Senare vidareutbildade jag mig på KomVux. En dag annonserade kommunen om ett sommarvikariat som telefonist, så jag sökte och fick jobbet. Vad går ditt jobb ut på? Vi sitter i kommunhuset och sköter reception, telefoni och internpost. Vi tar hand om såväl interna som externa kunder. De flesta har frågor kring barnomsorg, äldreomsorg och bygglov, men det är också många ärenden till socialförvaltningen. Framför allt handlar det om att hjälpa till på bästa möjliga sätt. Vi har suttit på olika platser genom åren, som i rådhuset och konserthusets foajé, och bland annat skött telefonväxeln, sålt bussbiljetter och haft lördagsöppet. När vi satt i konserthuset kallades vi för informationscentral och sålde även teaterbiljetter. Vid kriser, som orkanen Gudrun, har vi även haft jouröppet. Vad är det bästa med ditt jobb? Det är att kunna hjälpa. Jag har god nytta av min erfarenhet, som när en äldre herre från Göteborg ringde och ville tacka en volontärkvinna från Karlskrona som hade hjälpt honom när han kom som flykting till Sverige från Ungern för länge, länge sedan. Jag visste vem hon var, och kunde lotsa honom rätt. Jag blir fortfarande rörd när jag tänker på det. En annan gång fick vi bistå en man vars gris hade rymt. Han hade precis fyllt 50 år och fått den i födelsedagspresent. Lisbeth Gustafsson Kundservicemedarbetare Uppvuxen i Jämshög Bor på Trossö Skolad i barnomsorg och på KomVux År inom kommunen yrken finns att välja på i Karlskrona kommun. 6 8 personer arbetar med reception och telefoni, i kommunhuset och 2 på kontoren i Kungsmarken. Redo för ett nyårslöfte? Många kan hjälpa dig med din friskvård. Kroppen är gjord för rörelse, säger Camilla Holmström, friskvårdsansvarig på Friskis&Svettis i Karlskrona/Ronneby. När vi är aktiva ökar vår koncentrationsförmåga. Vi blir kreativa, får bättre självkänsla och lättare att hålla vikten. Träning är ett lättillgängligt redskap för god hälsa. Vi hoppas att trenden håller i sig, för motion är också glädje och social gemenskap. Friskis&Svettis erbjuder gym, spinning, jympa, step, aerobics och danspass. Man kan träna enskilt eller i grupp samt få hjälp av instruktörer. Vi hjälper även motionärer som fått fysisk aktivitet utskrivet på recept. Andra exempel på aktörer är Gymmix Karlskrona, Wellness Studio, Lok&Motion och Wellivate. Du kan träna centralt, på Rosenholm och utanför staden och har således alla förutsättningar att hålla ditt nyårslöfte. Foto: Friskis&Svettis

14 14 i Karlskrona nr Smarta lösningar för vatten- och avloppsrening Tiden är ute för alla de enskilda avlopp som orsakar försurning i naturen. Det beror på en tuffare miljölagstiftning och på att företag som BAGA Water Technology AB kan lösa problemet. Text: ChrISTEr CarLBäCK FOTO: ANDrEAS BLOMLöf

15 i Karlskrona nr Våra reningsverk och minireningsverk har en slamavskiljarteknik som tar hand om försurande ämnen som kväve och fosfor, säger Kristina Sjögren, platschef för BAGA. Det ständigt produktutvecklande miljöföretaget har sitt huvudkontor i Torskors i Karlskrona, men verkar över hela Norden. Det faktum att de två- och trekammarbrunnar som används i skärgården och på landsbygden inte längre är godkända, har skapat stora affärs möjligheter. Idag krävs något mer genomtänkt och miljövänligt. Våra slamavskiljare är testade och godkända för nordiska förhållanden och passar på alla ställen där det inte finns något kommunalt avloppsnät eller där nätet ofta svämmar över, säger Kristina Sjögren. Hjälper byar och öar Ibland är det ett enskilt hushåll som måste installera ett minireningsverk för sitt enskilda avlopp, men ofta rör det sig om upp till 50 hushåll, exempelvis en samfällighet, som går samman om ett gemensamt reningsverk. BAGA fokuserar på produktutveckling, försäljning och distribution och låter oftast entreprenörer stå för projektering och installation. I vissa större projekt har emellertid BAGA tagit ansvar även för projektering. Långsiktigt tillväxtföretag Företaget grundades av Bert Gustafsson 1992, fick sin nuvarande konstellation 2004 och har redan hunnit erhålla en utmärkelse som snabbväxande Gasellföretag. BAGA har 22 anställda, varav 15 i Karlskrona, och omsätter cirka 60 miljoner kronor. Kristina Sjögren är ödmjuk, men nämner en fortsatt expansion som en del av visionen. Vi har haft många uppdrag i skärgården på västkusten och förhoppningsvis snart även i Blekinge. För kommande generationers skull bör alla se över sina avlopp så att de svarar mot kraven på mindre utsläpp av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag. Vårt mål är att allt renat vatten som går tillbaka till naturen ska hålla badvattenkvalitet. Kristina Sjögren, platschef för BAGA. Produktutveckling mot försurningen. Illustration: BAGA Ett reningsverk kommer lastat. BAGA har lösningar för framtiden. Illustration: BAGA Foto: BABA

16 16 i Karlskrona nr Karlskrona ska satsa ännu mer på näringsliv, ny teknik och besöks näring framöver. Det lovar Bengt Lingman, vd för Karlskrona kommuns bolag Utveckling i Karlskrona AB. i Karlskrona AB med fokus på utveckling Under det formella namnet Utveckling i Karlskrona AB samlas nu krafter från AB Arena Rosenholm Karlskrona, näringslivsenheten och TelecomCity. Syftet är att nå maximal utväxling. Vi är många som arbetar för att få fler företag i Karlskrona, säger Bengt Lingman. Det är ett naturligt steg för oss att samordna våra resurser. Vi vill skapa en ännu bättre miljö för såväl teknik och utveckling som för besöksnäring och evenemangsaktörer. Bättre för alla Bolaget kommer att jobba mycket med utvecklingsprojekt som Pottholmen, som gynnar näringslivet, samt med besöksnäringen. Bengt Lingman vill förädla produkten Karlskrona för besökarna och marknadsföra kommunen för turister och företagare genom intressanta och spännande paketerbjudanden. Men han är också mån om att alla satsningar ska gagna kommuninvånarna. Vi ska göra Karlskrona attraktivt också för dem som redan bor och verkar här. Konkret samverkan Vidare ska bolaget utveckla TelecomCity till en science park. Det betyder att det stora nätverket, som omfattar kommun, högskola och en mängd företag, uppgraderas till en praktiskt inriktad utvecklingsmiljö där man samarbetar för att ta fram produkter och tjänster. Rak väg till service Kommunen har studerat olika varianter av näringslivssatsningar runt om i landet och plockat russinen ur kakorna. Bland nyheterna märks företags- och evenemangslotsar som ska göra det lättare för aktörerna att få snabb hjälp. Allt går ut på ökad dialog och smidigare samarbete. Sammantaget handlar det om en högre servicenivå, säger Bengt Lingman. Det känns jättebra att vi kan koncentrera våra resurser på att utveckla Karlskrona. Det kommer att ge fler arbetstillfällen, fler besökare och fler evenemang som Melodifestivalen och vi kommuninvånare kan känna stolthet över vår fina kommun. Företagslotsning i praktiken Så här gick det till när kommunens medarbetare lotsade miljöföretaget BAGA Water Technology (se även sid 14) till större lokaler när de hade vuxit ur sin kostym på Saltö. Under ett av sina regelbundna företagsbesök insåg näringslivsutvecklare Carl-Axel Ottosson att BAGA behövde mer plats för att kunna växa vidare i Karlskrona. Han lyssnade in deras önskemål och matchade dem med all den information han hade om lediga tomter och lokaler. Carl-Axel visade mig möjliga ställen att bygga på och lokaler att hyra eller köpa, berättar Bert Gustafsson, grundare av BAGA. När han fick tips om att fackförbundet Kommunal skulle sälja i Torskors tog han mig med dit. Carl-Axel Ottosson agerade dörröppnare aktörerna emellan och snart var affären klar. Näringslivsenheten hjälpte oss verkligen att hitta rätt, lovordar Bert Gustafsson.

17 i Karlskrona nr hetluften i Karlskronas tyckarkvartett ger i detta nummer förslag på hur vi ska uppmärksamma och fira EM i fotboll. Hur är en företagsvänlig kommun? Karlskrona kommun samlar resurserna inom företagsservice i Utveckling i Karlskrona AB och satsar ännu mer på att attrahera och stimulera nyföretagande inom teknik, Christer Michaelsson turism och evenemang. i Karlskronas debattsida ställde en allmänt riktad fråga till några olika aktörer i det lokala näringslivet för att få en bild av hur en företagsvänlig kommun egentligen är. Peter M Nilsson Christer Michaelsson, som jobbar på hotellens gemensamma incomingbyrå Entré Karlskrona: Det viktigaste är nog att kommunen har en välfungerande mottagningsapparat så att nya företagare känner sig välkomna. Denna mottagningsapparat måste ha medarbetare som är genuint intresserade och som lyssnar och bryr sig. De ska kunna hjälpa företagarna framåt bland alla lagar och förordningar. En kommun måste vara lättillgänglig för dem som har för avsikt att etablera företag, för annars kommer det nog inga nya företag alls till kommunen. Peter M Nilsson, region manager på Semcon Caran AB i Karlskrona: En företagsvänlig kommun är intresserad av de företag som finns i kommunen och sätter sig in i deras situation för att få kunskap om hur man kan stötta dem. Ett bra sätt att uppnå detta är att tjänstemän inom olika områden gör ett antal besök per år hos företagen så att de kan hjälpa till bättre vid olika handläggningar. Det är också viktigt att vara aktiv med information och ha en bra kommunikation med företagsledarna. Gertrud Weiselblad, vd för Gertrud Solutions och ordförande för Företagarna i Karlskrona: Det gäller för kommunen att lyssna på företagarna och se till att ha en bra näringslivsorganisation som kan svara på frågor och hjälpa till redan i startskedet. Jag hörde om en person som ville starta ett nytt företag och som fick sju olika kontaktpersoner för sju olika tillståndsärenden. Det är knappast rimligt, utan snarare bisarrt! Regelverket är krångligt som det är, så när man vill skapa något bra ska man främst kunna lägga sin tid på verksamheten. Berne Svensson, vd för Svennes Verktygsmekaniska i Karlskrona: Kommunen ska lyssna på företagarna. Jag tycker att Karlskrona är ett bra exempel och har bara positivt att säga om kommunen och det mottagande som jag fick när jag, som är från Torsås, köpte företag här. Carl-Axel Ottosson på näringslivsenheten sökte upp mig direkt och frågade hur kommunen kunde hjälpa till. Carl-Axel är en bra och drivande kraft som håller kontakt med oss år efter år. Han är en riktig klippa! Gertrud Weiselblad Berne Svensson G

18 18 i Karlskrona nr Ronnebygatan får ett riktigt lyft Många vill bo på Trossö och staden kan förtätas, men det är ont om ledig mark att bygga på. Karlskronahem vill nu bygga på sitt hyreshus på Ronnebygatan 3 med två extra våningar. Karlskronas stadsarkitekt, Hans Juhlin, ser gärna att centrum utvecklas med fler bostäder. Ett första steg i denna förtätning av staden var kommunens klartecken för inredda vindar på Trossö, det vill säga fler små bostäder under takåsarna med läckra lägenhetsformer och fina vyer. Det var då som Karlskronahem fick idén om att gå ännu lite längre och bygga två helt nya våningar med lägenheter ovanpå sitt trevåningshus på Ronnebygatan 3. Bygger på höjden Idén föll stadsarkitekten i smaken. Detaljplanen ändrades till att medge fem våningar. Huset är ett ovanligt lågt hus utmed huvudgatan, säger Hans Juhlin. Ronnebygatan har normalt sett fyra-fem våningar. Byggnaden är ett barn av sin tid utan framstående arkitektur och anpassning till gatans dignitet. En påbyggnad med två våningar till totalt fem har godkänts av kommunen. Renoverar hela huset Karlskronahem kommer naturligtvis inte bara att riva bort taket och bygga på två våningar. I planerna ingår en väl genomtänkt tillbyggnad och att man genomför en inventering för att se och åtgärda de renoveringsbehov som föreligger på övriga huskroppen. Avsikten är att bygga om gatufasaden så att byggnaden får en ny tilltalande exteriör. Vi passar på att förbättra byggnaden på alla sätt och vis, säger Ulf Klint, teknisk chef på Karlskronahem. Vi ska framför allt lyssna till önskemålen från dem som bor där. Byggnaden på Ronnebygatan 3 är tidstypisk från åren kring 1970, med röd putsad fasad och utvändiga plåtklädda loftgångar. Huset, som sällan rosats för sin skönhet, ska nu få en rejäl make-over. Tar vara på läget Det finns inga ritningar klara än, men skisser och visioner vittnar om en förändrad fasad, nya fönster på gaveln mot havet, en loftgång med uteplats på fjärde våningen och en stor takterrass på femte. Eftersom huset växer på höjden ska det förses med en obligatorisk hiss. Huset blir både finare och bättre och samtidigt får vi möjlighet att erbjuda fler hyresrätter med havsnära läge i centrum. Vi planerar att börja bygga 2013, säger Ulf Klint. Text: ChrISTEr CarLBäCK FOTO: ANDrEAS BLOMLöf Före efter Foto/illustration: Jaark/Projekbyggaren

19 notiser Hopp om nya aktiviteter i före detta bowlinghall Karlskronahem har haft öppen visning av den före detta bowlinghallen på Borgmästaregatan och marknadsför även den stora, centralt belägna lokalen på andra sätt. Men det är först när någon intressent växlar upp från förfrågan till förhandling som en renovering kan bli aktuell. Ingenting är klart än, men det vore roligt om det kunde bli en verksamhet som bidrar till att skapa liv och rörelse i området, säger Ann Winbom, marknads- och bobutikschef på Karlskronahem. i Karlskrona nr Andréns ett bageri med traditioner Det är inte bara en havsnära skärgårdsidyll. Det doftar och smakar precis som det ska också. I Andréns Bageri i Ryamarviken, där morgonsolen stiger upp över östra Sturkö, är det nu Mia Andrén, ingift i bagar släkten, som bakar det klassiska grova brödet, de obligatoriska rågskorporna och de mersmakande så kallade rutorna med kardemumma och mandel. Bageriet har varit igång i fyra generationer och verksamheten huserar alltjämt i det gemytliga gamla hus där alltihop en gång började, närmare bestämt Fast stenugnen är ny för i år. Vi har ett grundsortiment som förblir detsamma, men vi förnyar oss också, exempelvis med ciabatta, säger bageriägare Mia Andrén. Det är inne med bröd och surdegar nu. Vi har en trogen ortsbefolkning och stugägare som handlar bröd hos oss på lördagarna, året om. Sommartid är det intensivt. Då har vi i stort sett öppet dagligen för turisterna. Köp parkeringskort på Internet Karlskrona kommun erbjuder nu Trossökortet på Det är ett praktiskt 31-dagarskort för parkering i de blå och gröna zonerna i centrum och kostar 100 kronor. Du kan betala med Visakort, Visa Electron, Maestro eller Mastercard. Parkeringstillståndet knyts till din bils registeringsnummer, så du behöver inte ha någon biljett i bilen. Du kan betala för upp till tolv månader samtidigt och för valfritt antal bilar. Trossökortet går, liksom tidigare, även att köpa i utvalda p-automater på Skeppsbrokajen, Skeppsbrotorget, Östra Hamngatan vid Aspöfärjan, Östra Hamn gatan/ölandsgatan, Chapmansplan och Borgmästaregatan/Amiralitetsgatan. in brief This magazine from the Municipality of Karlskrona reflects on the operations and businesses in the region. We are making Karlskrona more attractive with a new city entrance and playing host to new businesses and events like the Eurovision Song Contest, says Camilla Brunsberg Chairman of the Municipal Executive Board. The construction of Pottholmen, a new and much anticipated residential area has begun. The old railway yard is to be transformed into a new city district offering residential and office buildings, shops and waterfront green areas. The sizeable stock of American car parts offered by Johnnys Bil & Plåt draws many car enthusiasts to the island of Sturkö. 16 Ronneby residents live in a genuine Ronneby enclave in the northwest of Karlskrona municipality. Karlskrona City has a number of new nail salons offering a range of nail designs, extensions and manicures. The Public Works Administration s Snow Clearing Unit gives priority to main roads, public transport and bicycle routes. Upcoming events in Karlskrona include Tomas Ledin Live and the Swedish Championships for seniors in Table Tennis. The school, Tullskolan, was rundown and condemned before undergoing a complete renovation including a brand new dining area and kitchen. Affärsverken is putting up more electric vehicle charging stations. Also, in order to help energy aware customers with a preference for hourly electricity meters, Affärsverken has launched a new website and blog providing good energy saving advice. Karlskrona is once again for the third time honoured to play host to one of the national selection events for the Eurovision Song Contest. Lisbet Gustafsson, Receptionist/Switchboard Operator at the Customer Service Desk in the Municipality of Karlskrona, provides helpful advice and assistance. A number of weight lifting and fitness centres are ready to help you focus on and improve your fitness and wellbeing. BAGA Water Technology in Torskors offers smart solutions for water and wastewater treatment. As part of its commitment to invest in local businesses, technology and the tourism industry, the Municipality of Karlskrona gathers strength and support from the merging of AB Arena Rosenholm Karlskrona, the Department of Trade and Industry Karlskrona and TelecomCity into the new corporate entity Utveckling i Karlskrona AB. Many people would like to live on the island of Trossö and as a result, Karlskronahem are planning the development of highrise residential homes at Ronnebygatan 3. Andréns Bageri on the island of Sturkö is a fourth generation family run bakery of traditional wholemeal breads. Karlskronahem is hoping to rent out the former bowling alley and breathe some new life into the premises. Trossökortet (the Trossö Card) is now available to buy for 31 days of parking in blue and green zones at Old bottles and labels reminiscent of the lager and root beers once brewed by Tyska Bryggaregården.

20 Pilsner från Karlskrona Blekinge museum har vackra buteljer och etiketter som minner om den inte alltför avlägsna tid då man kunde avnjuta en bergskällarsval pilsner eller svagdricka från Tyska Bryggaregården. Karlskrona hade bara fyllt tonåring som stad när tyske Philip Hindric Kraan 1693 började brygga öl på Wämö. Under 1800-talet trimmades produktionen med inriktning på bayerskt öl. I slutet av det seklet bryggdes hektoliter öl och hektoliter svagdricka, vilket var synnerligen mycket för ett landsortsbryggeri. Det hann svälja bryggeriet i Lyckeby, Nättraby bryggeri och Karlshamns bryggeri innan det själv sögs upp av den blivande Prippskoncernen. Törstsläckaraktiviteten pågick i nära 300 år, men lades ner Källa: Bryggerier i Sverige av Staffan Nilsson Tyck till om i Karlskrona Gå in på: eller förmedla dina synpunkter och idéer till Karlskrona kommun på Facebook.

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla Framtidens Opaltorg En ny mötesplats för alla Opaltorget behöver utvecklas Stadsdelstorg, viktig knutpunkt men det upplevs anonymt, oattraktivt och otryggt. God kollektivtrafik men hållplatsen är otrygg,

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 25, Hammarby Sjöstad 709 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 25, Hammarby Sjöstad 709 kvm Ljus kontorslokal byggd runt ett atrium med fönster runt om hela lokalen. Ypperligt skyltläge mitt i Hammarby Sjöstads kreativt affärsliv. Yta: 709 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1400-3350 kvm Adress Svetsarvägen 6-8 Område Solna/Solna

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär.

Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Typ Kontor Storlek 235 kvm Adress Rålambsvägen 17 Område Kungsholmen

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Allé 93, Hammarby Sjöstad 201 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Allé 93, Hammarby Sjöstad 201 kvm Hur ser er drömlokal i idéernas Hammarby Sjöstad ut? Här får ni vara med och utforma både planlösning och design. Yta: 201 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fartygstrafiken 2 Sidan 1 (6) Om

Läs mer

PLAN FÖR ETT STARKARE KARLSKRONA

PLAN FÖR ETT STARKARE KARLSKRONA PLAN FÖR ETT STARKARE KARLSKRONA Camilla Brunsberg @camillabrunsberg @Brunsberg En plan för ett starkare Karlskrona Under vår moderata ledning har Karlskrona under flera år haft en fantastisk utveckling

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Göingegården. kv. Aroma

Göingegården. kv. Aroma Göingegården kv. Aroma VILLOR Välkommen till Göingegården! Precis invid en genuin gammal äppelodling växer en helt ny stadsdel fram, centralt belägen nära stan och med utmärkta förbindelser till både Halmstad

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Fantastiskt fina och ljusa lokaler på tredje våningen med skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 1 470 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan bli

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Yta: 227 kvm Typ av lokal: Fastighetsbeteckning: Bocken 39 Sidan 1 (6) Om lokalen Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på en

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK havet OHBOY skatepark Malmö C cykelhuset OHBOY! Ohboy! är byggt för en modern, urban livsstil. I detta grönskande hus med vackra betongytor finns smarta lösningar som gör det bilfria livet självklart.

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Välkommen till nya Hovås. nära både hav och stad

Välkommen till nya Hovås. nära både hav och stad Välkommen till nya Hovås nära både hav och stad Kryssa bland öarna på förmiddagen och kom solbrun till Linnégatan bara timmarna senare. Sånt är livet i nya Hovås. Upptäck nya Hovås Det händer något speciellt

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer