Social Enterprise Network (SEN) Erfarenhetsbesök i Liverpool

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social Enterprise Network (SEN) Erfarenhetsbesök i Liverpool"

Transkript

1 Social Enterprise Network (SEN) Erfarenhetsbesök i Liverpool 8-10 november 2010 Under tre dagar har projekten SESAM, TreFas, Anordnarresurs Norr, Anordnarresurs- resten av landet har låtit sig inspireras av verksamheter och företag i Liverpool trakten. Organisationen SEN, Social Enterprice Network, tog emot gruppen och visat oss runt till olika intressanta sociala företag och andra organisationer. Social Enterprise Network bildades i mars SEN arbetar med att: främja sociala företags intressen i Liverpool City Region bidra till social och ekonomisk förnyelse på gräsrots- och samhällsnivå utveckla kapaciteten hos den sociala ekonomin i Liverpool regionen, inklusive nätverket som helhet och de enskilda medlemsorganisationer leda utvecklingen av det sociala mervärdet, inklusive det sociala kapitalet och empowermentprocessen. [1]

2 FRC Group bildades 1988 och har vuxit till en av Storbritanniens mest kända sociala företag. Besökarna kommer att kunna dra lärdom av framgångarna för de tre varumärkena som är verksamma inom FRC Group. Shaun Doran Chief Executive FRC (The Furniture Resource Centre) startade sin verksamhet 1988 och har utvecklats till ett av Storbritanniens mest kända sociala företag. De verkar för att mixa vanligt företagande med socialt arbete och därmed skapa social skillnad. Verksamheten bedrivs i Liverpool och i Widnes. FRC startade upp som en välgörenhetsorganisation men hade problem med stabiliteten och att få fram ekonomiska medel. Svårigheterna var bland annat att få människor att ställa upp och delta när det behövdes. Kvaliteten blev därmed lidande. FRC Group pratade med kommunen och visade att de kunde ta över kommunens ansvar för återvinning av möbler som hushållen vill göra sig av med på ett än bättre sätt. FRC-Group/ FRC gruppen, har fått uppmärksamhet och fått olika priser såsom det bästa företaget för livslångt lärande. Se foto från bildspel. Vi utför ett gott arbete i samhället och inom organisationen. Det räcker inte med att vara övertygad att lyckas - det behövs bevis Det handlar inte vad du gör utan hur du gör det. Shaun Doran Chief Executive 8 november 2010 Liverpool FRC tar helhetsansvar och använder socioekonomiska redovisningar för att kunna göra det. Det är viktigt att dessa redovisningar sammanställs så fort som möjligt för att belysa nyttan i samband med upphandlingar etc. De verkar för att: ekonomi, miljö och människa fungerar i harmoni. De vill anställa folk och se till de ges möjlighet till långsiktigt arbete. När de startar en ny verksamhet använder de en evalueringsprocess som innehåller följande delar: Det ska vara bra för planeten, dvs bra för miljön Det ska vara bra för människorna. Det ska vara en bra arbetsplats som ger möjlighet till utveckling. Om det fungerar kan det bli en new social Business. De tar tydligt helhetsansvar och publicerar vart år en impact report / påverkansrapport. För detta har FRC fått pris för att vara den organisation som skapar mest påverkan. ww.frcgroup.co.uk/pdf/frc%20impact%20report%20draft.pdf [2]

3 FRC Group bär en tydlig värdegrund där ledorden för denna är: Passion Bravery Professionalism Creativity passion Mod Professionalism Kreativitet Affärsverksamheten Bulky Bob s / Skrymmande Bobs Är ett socialt serviceföretag som kostnadsfritt samlar in skrymmande föremål och vissa former av avfall som hushållen kasserat på uppdrag av staden Liverpool City. Council, Oldham Borough Council, och Warrington Borough Council. De har fått uppdraget i konkurrens med andra företag. Kommunen gick ut med ett anbud som tog hänsyn till mer än bara priset. Anbudets fördelning var 50 % pris, 30 % socialt ansvar och 20 % miljö. Bulky Bobs s vann anbudet i konkurrensen med andra stora anbudsgivare. Kontraktet löper nu med kommunen under 6 år. Detta leder till hållbarhet i företaget. Det sociala företaget har framarbetat en film som belyser vad deras insats betyder för kommunen. Filmen har bidragit till att företaget vunnit nya långsiktiga kontrakt och de tjänar bra på kontrakten. Så länge som de sköter sin verksamhet vet dom att de har jobben under många år. Bulky Bobs s tar emot arbetslösa och har ett omfattande träningsprogram som pågår i upp till ett år. Årets träningsprogram har visat sig vara mycket framgångsrika då 94% övergått till arbete. Träningsprogrammet är uppbyggt på tolv månader. Företaget betalar marknadsmässig lön till dem som är i träningsprogrammet. Företaget får ca 11 % från staten för att driva verksamheten. Vinsten i företaget återinvesteras för att genomföra dessa träningsprogram. Programdeltagarna skall vara 21 år fyllda bla. för att lära sig köra lastbil. Här erbjuds olika träningsplatser. Ca 80 % visar sig övergå till arbete. De sista tre månaderna i programmet ingår jobbsökaraktiviteter. Vad gäller könsperspektivet är det är få kvinnor som genomgår programmet. Furniture Resource center Bulky Bobs s lila transportlastbilar hämtar möbler från hemmen, renoverar och säljer secondhandmöbler via deras egna rewine shops/ second hand butiker. Vinsten återinvesteras i företaget. De kunder som via företagets butiker köper möbler och som av olika anledningar har en låg inkomst ges prisrabatt. Företaget kontrollerar inte kundens situation utan litar fullt på kunden presenterade situation. [3]

4 John- en före detta deltagare i träningsprogrammet som nu heltidsanställd sedan 5 år, presenterar sig för oss och håller en mycket intressant föreläsning kring sina erfarenheter och företagets verksamhet. Johns berättelse i korthet: John har en stor familj med många barn och hade varit arbetslös i 18 år. Han trodde sig inte ha en chans till arbete med lön eftersom han även hade alkoholproblem. Han sökte till företaget, blev antagen efter intervju och började programmet i affären hos Bulky Bob för ca sex år sedan. Om man haft problem med lagen så kan Bulky Bob ge dig en ny chans. Han fick även stöd från företaget när han hade återfall. Själv trodde han dock att han skulle hamna tillbaks i arbetslöshet och missbruk efter träningsprogrammet slut. Men så blev inte fallet! I stället fick han en rimlig inkomst och fann tillbaka till sin stolthet. Idag har han arbetat i företaget i ca sju år. När han började delta i träningsprogrammet fick han från 40 pund i benefits/understöd till 200 pund i lön per vecka när han började arbeta. Som tack för sin presentation till oss 21 besökare från Sverige fick han förutom en stor varm applåd och många frågor från oss åhörare även en belöning av verksamhetschefen i form av ett personligt tack från företagets ledare och tackkort för sin presentation innehållande ett presentkort. Bulky Bobs utvecklar sin verksamhet löpande, utvidgar sin marknad och har många kunder. De upplever att de kan och vill växa och är nu intresserade av att utveckla sin verksamhet genom att köpa in privata företag och ombilda dem. Det ser man som ett enklare sätt att växa. När de startar upp nya verksamheter frångår man inte att använda sig av evalueringsprocesser där det man gör ska vara bra för miljön, bra för människorna och vara en bra arbetsplats som ger möjlighet till utveckling. Om detta fungerar kan det bli new business. Reflektion: FRC jobbar offensivt och miljö- och samhällsmedvetet. De anser att det finns bättre sätt att utföra kommunens tjänster än via kommunen själva. De vill inte ha bidrag utan finansieras med intäkter från företagsverksamhet. Vi ser att den sociala ekonomin behöver bli mer självgående och skapa andra finansieringsformer än via bidrag. Långsiktighet och utveckling kräver stabilare ramar än vad bidrag ger. Vi bör verka för affärsmässighet i den sociala ekonomin som möjliggör hållbar utveckling. FRC:s erfarenhet visar att det går att kombinera affärsverksamhet med social ekonomi. Det är viktigt att stärka individens möjligheter att do good things genom feedback, hälso- och miljötänkande. Ett stort tack till Chief Executive Shaun Doran och all hans personal som på ett så härligt sätt tog emot oss. [4]

5 EGL skapades för att utveckla den sociala, fysiska och ekonomiska återhämtningen i området Vauxhall North Liverpool med särskild fokus på hälsa, utbildning och sysselsättning. Målet var att skapa en ny stadsdel som är idag är en modell för ett hållbart samhälle. Uppdraget för EGL är att skapa en hållbar stadsdel i Vauxhall och bidra till stadens förnyelse, genom utveckling av initiativ som skapar företagande, sysselsättning och välstånd. Deras sociala mål är: Skapandet av nya arbetstillfällen i samhället. Främjande av utbildning i samhället. Tillhandahållandet av bättre barnomsorg och äldreomsorg i samhället. Att tillhandahålla bostäder till rimliga kostnader för försäljning i samhället. Främjande av hälsa i samhället. Att bidra till att utveckla miljövänlig återvinning. EGL erbjuder företagsstöd och rådgivning till nya och befintliga privata och sociala företag. EGL är en primär leveranspartner för det sociala företaget Stepclever. De ger företag stöd och råd i hela Stepclever området (norra Liverpool och södra Sefton) Merseyside. EGLs kontrakt med Liverpool vision möjliggör att de kan erbjuda stöd och råd till nya och befintliga sociala företag i Liverpool som ligger utanför Stepclever området. EGL är förvaltningsombud och affärsstödsleverantör för Liverpool Academy for Sustainable Enterprise (LASE). Detta är ett partnerskap med Blackburne House och Brava Design, som bistår sociala företag att utvecklas, med fokus på offentlig upphandling. [5]

6 KUC är ett socialt företag som fungerar som resurscentrum för befolkningen i Kirkby och Knowsley. KUC erbjuder ett integrerat paket av stödåtgärder som informerar, ger råd och vägleder lokala människor i arbete, utbildning och affärsmöjligheter. KUC är en del av ett nätverk av resursorganisationer i Merseyside, North West och Storbritannien. Idéen till resurscentrum etablerades år 1980, då arbetslösheten i landet var hög. KUC är ett socialt företag som fungerar som ett resurscentrum för befolkningen i i Kirkby och det omgivande området Knowsley. KUC erbjuder stödåtgärder som informerar, ger råd och vägleder i frågor som rör arbete, utbildning och affärsmöjligheter. Utbildningscentret erbjuder grundläggande utbildning i matematik, engelska och IT och erbjuder tillgång till Internet till närboende. Kvalificerade lärare finns till hands för att stödja elever. Organisationen erbjuder även bidrags-och skuldrådgivning utan kostnad för människor som lever i Kirkby, Knowsley. [6]

7 Comtechsa Organisationen främjar utbildning och förändring i den byggda miljön, samå hur detta ska uppnås på ett miljömässigt hållbart sätt. Organisationen startade som ett kooperativ 1979 av sex personer som sålde arkitekttjänster samt med stöd från kommunen. Organisationen äger den fastighet där verksamheten bedrivs. Den ligger centralt och genom att hyra ut lokaler får den intäkter till sin verksamhet. Comtechsa är inte i grunden ett socialt företag. Det består av en samling människor som vill ge tillbaka en del till samhället. De arbetar därför delvis ideellt med design och arkitektritningar. Betalda uppdrag täcker kostnaderna även för det ideella arbete som organisationen utför. Företaget har 650 medlemmar som till största delen tillhör organisationer från tredje sektorn. Comtechsas filosofi är att uppmuntra och möjliggöra för nya grupper i samhället att ta hand om ledningen i projekt som handlar om förbättring och förnyelse av lokalsamhället. Byggnaden fungerar också som ett företagshotell där nystartade företag kan hyra in sig i ett rum. Comtechsa har ett väldigt spännande koncept. De skiljer sig från många av de andra besökta organisaionen med tanke på storleken i de projekt de jobbar med. Det kan vara svårt att applicera på systemet i Sverige med tanke på konkurrensfördelarna de skulle ha gentemot andra arkitektkontor. Detta verkar inte vara ett problem i England. Mål 1. Att ge mervärde till lokala projekt genom att tillhandahålla arkitekttjänster och tillhörande tjänster. 2. Att tillhandahålla en byggnad där små lokala grupper kan växa. 3. Att vara en ansvarsfull och omtänksam arbetsgivare. 4. Att vara en långsiktigt hållbar organisation 5. Att främja en hållbar lokal utveckling [7]

8 SLP erbjuder ett brett utbud av rekrytering och utbildningspaket för offentliga, privata och frivilliga organisationer i Merseyside. Bildades på grund av den höga arbetslösheten Sökte och fick pengar från Martin Luther King-fonden. SLP fungerar idag som en fristående arbetsförmedling som utbildar i bl a engelska och matematik. SLP förbereder nykomna invandrare för arbetsmarknaden genom att utbilda dem i engelska i första hand riktat mot den typ av arbete de söker. SLP arbetar med individuella program för att stärka människorna självförtroende och höja deras chanser till arbete genom t.ex. tillgång till en jobbcoach. SLP erbjuder även ekonomisk rådgivning och utbildning. SLP stöttar personerna från första besöket och fram till arbete. SLP samarbetar med arbetsgivare som har förmåga att se vad den sökande kan tillföra företaget. Man öppnar också möjligheterna att studera på Open University. [8]

9 Train 2000 är en kvinnlig ekonomisk utvecklingsbyrå i Merseyside. Train 2000 etablerades 1996 och har hjälpt tusentals kvinnor att skapa och utveckla företag i nordvästra Storbritannien. Etablerades 1996 för att hjälpa företagsamma kvinnor som ville starta eget men där samhällets service inte mötte deras behov. Verksamheten har 32 anställda och finns i Liverpool och Manchester och man verkar över hela nordvästra England. Arbetar bl a med utbildning, rådgivning, nätverkande, affärsplanering och stöd vid start av affärsverksamheter. I lokala kvinnocenter anordnas 10-veckorscirklar för att arbeta med personlig utveckling och affärsidéer. Dessa centra arbetar flexibelt och har dessa gruppaktiviteter såväl dag som kvällstid. Sedan starten har man arbetat med kvinnor, av dessa har startat egna företag som skapat jobb. Train 2000 finansierar sin utveckling med offentliga medel för social ekonomi och med EUfinansiering. Uppdrag och mål Train 2000 har som målsättning att vara en innovativ organisation som hjälper kvinnor med att starta företag. Dom vill vara: Innovativa En partner för sina kunder De erbjuder kvalitativa och omfattande tjänster för företagsutveckling. Dom hjälper till med: Personlig utveckling Stöd med affärsplaner Affärsrådgivning Nätverkande Inkubators verksamhet Dom vill också vara ett nav för forskning kring dessa frågor. Studiecirklar: Cirklar om högst 12 kvinnor som stödjer varandra genom att lära av varandras erfarenheter för att inspirera, utforska och uppnå sina mål. Deltagarna startar i sin tur upp verksamhet i deras lokalområde. Workshops: För att utveckla kvinnornas självförtroende, identitet, göra en handlingsplan och sätta ihop ett cv. Ger praktiska kunskaper i hur man får och behåller ett jobb. Stöd inför eget företagande: Praktiskt arbete på dagtid och kvällstid. Information från företagsrådgivare. [9]

10 Tidigare hade man möjlighet att ordna företagslån på till dem som ville starta ett eget företag. Nu finns det bara ett bidrag på 200 att ansöka om. Det ger dock en möjlighet att ordna visitkort etc så att kvinnorna får en möjlighet att komma igång med sin affärsidé. Organisationen arbetar tätt ihop med de lokala myndigheterna. Detta gör att deltagarna t ex kan delta i deras program med försörjningsstöd från soc. Organisationen har investerat och är på väg att flytta in i ett eget nybyggt kontorshotell för kvinnliga företagare. Blackburne House Group är en utbildningsorganisation som levererar utbildning och konsulttjänster. Idag har organisationen 70 anställda och erbjuder 50 olika kurser. Blackburne House Group är en organisation i Merseyside som under de senaste 25 åren har varit pionjärer inom utbildning, främst för kvinnor, inom icke traditionella arbetsområden bl.a. chefsutbildning och byggnads och hantverksarbete. Blackburne house är en av de ledande leverantörerna av vuxen- och samhällsutbildning i landet. Deras mål är att ge kvinnor vägar in i en meningsfull och lönsam karriär. Blackburne House består av olika delar: Konferens centrum Den kulturminnesmärkta byggnaden hyrs ut för konferenser och evenemang på Merseyside. Konferenscentrets kunder hör till offentlig och privat sektor och organisationen stödjer den sociala ekonomin genom att erbjuda subventionerade priser. Dagis Blackburne house dagis tar emot barn från 6 veckor till 5 år. Platser görs tillgängliga för skolans elever som behöver barnomsorg. Företag Som ett framgångsrikt socialt företag använder de kompetens och erfarenhet för att tillhandahålla konkreta lösningar för att hjälpa organisationer att växa och lyckas. De tror på företagande genom utbildning och ger tillgång till nationella och lokala program för att säkerställa att organisationer förblir konkurrenskraftiga i en krävande marknad. De främjar networkning, möjligheter och utbyte av bästa praxis.de erbjuder även utbildning, mentorskap och rådgivning till den sociala ekonomin men även till privata nystartade företag. [10]

11 Företag Som ett framgångsrikt socialt företag använder de kompetens och erfarenhet för att tillhandahålla konkreta lösningar för att hjälpa organisationer att växa och lyckas. De tror på företagande genom utbildning och ger tillgång till nationella och lokala program för att säkerställa att organisationer förblir konkurrenskraftiga i en krävande marknad. De främjar networkning, möjligheter och utbyte av bästa praxis.de erbjuder även utbildning, mentorskap och rådgivning till den sociala ekonomin men även till privata nystartade företag. Hälsocenter Hälsocentret vid Blackburne house ger kvinnor en plats där de kan koppla av och delta i aktiviteter för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande samt deras personliga och sociala utveckling. Hälsocentret är unikt både i utbudet av aktiviteter som finns för kvinnor och dess aktiva främjande av en helhetssyn på hälsa. Kafé Kaféet på Blackburne house serverar ett brett utbud av internationella rätter tillagade med lokalproducerade råvaror. Som ett socialt företag, återinvesteras kaféets vinst i Blackburne house för att stödja dess utbildningsprogram. De erbjuder även möjligheter till praktik för lokalbefolkningen samt en gratis utställningsyta för att visa upp verk av lokala kvinnliga konstnärer. Brava design Brava design är en grafik- och webbdesign byrå. De tillhandahåller branscherfarenhet för kvinnor på designrelaterade kurser, hjälper till att bygga förtroende och anställningsbarhet. De strävar efter att dela med sig av sina erfarenheter. Skola för sociala entreprenörer Skolan för sociala entreprenörer i Liverpool (HHS), är en innovativ skola som är del av ett växande nätverk av skolor i Liverpool. SSE Liverpool erbjuder utbildning och möjligheter att få använda sina entreprenöriella och kreativa färdigheter för att utveckla sociala företag. MNE startades 1986 av sex organisationer inom den tredje sektorn med hjälp av EU-finansiering. Idag är MNE i regelbunden kontakt med över 600 organisationer över hela Merseyside och arbetar strategiskt i samarbete med alla för en bättre framtid för delregionen samt arbetar med både offentlig- och privatsektorn. Merseyside_Network_for_Europe.html [11]

12 Deltagare: 1. Mr. Alf Mellberg Mrs. Åse Blombäck 3. Mrs. Birgitta Israelsson Mrs. Charlotte Zithén Mr. Dan Ribbenborg Mr. Erik Marklund Mrs. Ewy Stenström Mr. Fredrik Krait Mr. Gustav Andersson 10.Mr. Hans Richardsson Mr. Johan Eklund Mr. Kurt Hofgren Mr. Lars Nilsson Mrs. Lisa Fröbel Mrs. Marie Gulle Mr. Michael Persson Mr. Nils Gärdegård 18 Mr. Pelle Asplund Mr. Per Björk Mrs. Petra Koppel Mrs. Sofia Karlsson Mrs. Serena Bonato [12]

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Socialt Företagande Beviljade projekt - Utlysning 1, 2015

Socialt Företagande Beviljade projekt - Utlysning 1, 2015 Förteckning över beviljade projekt: 1. Inclusive Business Sweden 2. Fashion For Fair Sex 3. 5 C 4. Projekt Bigård 5. Pick and drop 6. Cykling för alla 7. Eco Market 8. Doula/kulturtolk 9. Juristresursen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Ester mikrofinans på skånska Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Bakgrund 50% arbetslöshet bland kvinnor i Skåne med utomeuropeisk bakgrund utanförskap Företagande kan vara en möjlig första

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer