Social Enterprise Network (SEN) Erfarenhetsbesök i Liverpool

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social Enterprise Network (SEN) Erfarenhetsbesök i Liverpool"

Transkript

1 Social Enterprise Network (SEN) Erfarenhetsbesök i Liverpool 8-10 november 2010 Under tre dagar har projekten SESAM, TreFas, Anordnarresurs Norr, Anordnarresurs- resten av landet har låtit sig inspireras av verksamheter och företag i Liverpool trakten. Organisationen SEN, Social Enterprice Network, tog emot gruppen och visat oss runt till olika intressanta sociala företag och andra organisationer. Social Enterprise Network bildades i mars SEN arbetar med att: främja sociala företags intressen i Liverpool City Region bidra till social och ekonomisk förnyelse på gräsrots- och samhällsnivå utveckla kapaciteten hos den sociala ekonomin i Liverpool regionen, inklusive nätverket som helhet och de enskilda medlemsorganisationer leda utvecklingen av det sociala mervärdet, inklusive det sociala kapitalet och empowermentprocessen. [1]

2 FRC Group bildades 1988 och har vuxit till en av Storbritanniens mest kända sociala företag. Besökarna kommer att kunna dra lärdom av framgångarna för de tre varumärkena som är verksamma inom FRC Group. Shaun Doran Chief Executive FRC (The Furniture Resource Centre) startade sin verksamhet 1988 och har utvecklats till ett av Storbritanniens mest kända sociala företag. De verkar för att mixa vanligt företagande med socialt arbete och därmed skapa social skillnad. Verksamheten bedrivs i Liverpool och i Widnes. FRC startade upp som en välgörenhetsorganisation men hade problem med stabiliteten och att få fram ekonomiska medel. Svårigheterna var bland annat att få människor att ställa upp och delta när det behövdes. Kvaliteten blev därmed lidande. FRC Group pratade med kommunen och visade att de kunde ta över kommunens ansvar för återvinning av möbler som hushållen vill göra sig av med på ett än bättre sätt. FRC-Group/ FRC gruppen, har fått uppmärksamhet och fått olika priser såsom det bästa företaget för livslångt lärande. Se foto från bildspel. Vi utför ett gott arbete i samhället och inom organisationen. Det räcker inte med att vara övertygad att lyckas - det behövs bevis Det handlar inte vad du gör utan hur du gör det. Shaun Doran Chief Executive 8 november 2010 Liverpool FRC tar helhetsansvar och använder socioekonomiska redovisningar för att kunna göra det. Det är viktigt att dessa redovisningar sammanställs så fort som möjligt för att belysa nyttan i samband med upphandlingar etc. De verkar för att: ekonomi, miljö och människa fungerar i harmoni. De vill anställa folk och se till de ges möjlighet till långsiktigt arbete. När de startar en ny verksamhet använder de en evalueringsprocess som innehåller följande delar: Det ska vara bra för planeten, dvs bra för miljön Det ska vara bra för människorna. Det ska vara en bra arbetsplats som ger möjlighet till utveckling. Om det fungerar kan det bli en new social Business. De tar tydligt helhetsansvar och publicerar vart år en impact report / påverkansrapport. För detta har FRC fått pris för att vara den organisation som skapar mest påverkan. ww.frcgroup.co.uk/pdf/frc%20impact%20report%20draft.pdf [2]

3 FRC Group bär en tydlig värdegrund där ledorden för denna är: Passion Bravery Professionalism Creativity passion Mod Professionalism Kreativitet Affärsverksamheten Bulky Bob s / Skrymmande Bobs Är ett socialt serviceföretag som kostnadsfritt samlar in skrymmande föremål och vissa former av avfall som hushållen kasserat på uppdrag av staden Liverpool City. Council, Oldham Borough Council, och Warrington Borough Council. De har fått uppdraget i konkurrens med andra företag. Kommunen gick ut med ett anbud som tog hänsyn till mer än bara priset. Anbudets fördelning var 50 % pris, 30 % socialt ansvar och 20 % miljö. Bulky Bobs s vann anbudet i konkurrensen med andra stora anbudsgivare. Kontraktet löper nu med kommunen under 6 år. Detta leder till hållbarhet i företaget. Det sociala företaget har framarbetat en film som belyser vad deras insats betyder för kommunen. Filmen har bidragit till att företaget vunnit nya långsiktiga kontrakt och de tjänar bra på kontrakten. Så länge som de sköter sin verksamhet vet dom att de har jobben under många år. Bulky Bobs s tar emot arbetslösa och har ett omfattande träningsprogram som pågår i upp till ett år. Årets träningsprogram har visat sig vara mycket framgångsrika då 94% övergått till arbete. Träningsprogrammet är uppbyggt på tolv månader. Företaget betalar marknadsmässig lön till dem som är i träningsprogrammet. Företaget får ca 11 % från staten för att driva verksamheten. Vinsten i företaget återinvesteras för att genomföra dessa träningsprogram. Programdeltagarna skall vara 21 år fyllda bla. för att lära sig köra lastbil. Här erbjuds olika träningsplatser. Ca 80 % visar sig övergå till arbete. De sista tre månaderna i programmet ingår jobbsökaraktiviteter. Vad gäller könsperspektivet är det är få kvinnor som genomgår programmet. Furniture Resource center Bulky Bobs s lila transportlastbilar hämtar möbler från hemmen, renoverar och säljer secondhandmöbler via deras egna rewine shops/ second hand butiker. Vinsten återinvesteras i företaget. De kunder som via företagets butiker köper möbler och som av olika anledningar har en låg inkomst ges prisrabatt. Företaget kontrollerar inte kundens situation utan litar fullt på kunden presenterade situation. [3]

4 John- en före detta deltagare i träningsprogrammet som nu heltidsanställd sedan 5 år, presenterar sig för oss och håller en mycket intressant föreläsning kring sina erfarenheter och företagets verksamhet. Johns berättelse i korthet: John har en stor familj med många barn och hade varit arbetslös i 18 år. Han trodde sig inte ha en chans till arbete med lön eftersom han även hade alkoholproblem. Han sökte till företaget, blev antagen efter intervju och började programmet i affären hos Bulky Bob för ca sex år sedan. Om man haft problem med lagen så kan Bulky Bob ge dig en ny chans. Han fick även stöd från företaget när han hade återfall. Själv trodde han dock att han skulle hamna tillbaks i arbetslöshet och missbruk efter träningsprogrammet slut. Men så blev inte fallet! I stället fick han en rimlig inkomst och fann tillbaka till sin stolthet. Idag har han arbetat i företaget i ca sju år. När han började delta i träningsprogrammet fick han från 40 pund i benefits/understöd till 200 pund i lön per vecka när han började arbeta. Som tack för sin presentation till oss 21 besökare från Sverige fick han förutom en stor varm applåd och många frågor från oss åhörare även en belöning av verksamhetschefen i form av ett personligt tack från företagets ledare och tackkort för sin presentation innehållande ett presentkort. Bulky Bobs utvecklar sin verksamhet löpande, utvidgar sin marknad och har många kunder. De upplever att de kan och vill växa och är nu intresserade av att utveckla sin verksamhet genom att köpa in privata företag och ombilda dem. Det ser man som ett enklare sätt att växa. När de startar upp nya verksamheter frångår man inte att använda sig av evalueringsprocesser där det man gör ska vara bra för miljön, bra för människorna och vara en bra arbetsplats som ger möjlighet till utveckling. Om detta fungerar kan det bli new business. Reflektion: FRC jobbar offensivt och miljö- och samhällsmedvetet. De anser att det finns bättre sätt att utföra kommunens tjänster än via kommunen själva. De vill inte ha bidrag utan finansieras med intäkter från företagsverksamhet. Vi ser att den sociala ekonomin behöver bli mer självgående och skapa andra finansieringsformer än via bidrag. Långsiktighet och utveckling kräver stabilare ramar än vad bidrag ger. Vi bör verka för affärsmässighet i den sociala ekonomin som möjliggör hållbar utveckling. FRC:s erfarenhet visar att det går att kombinera affärsverksamhet med social ekonomi. Det är viktigt att stärka individens möjligheter att do good things genom feedback, hälso- och miljötänkande. Ett stort tack till Chief Executive Shaun Doran och all hans personal som på ett så härligt sätt tog emot oss. [4]

5 EGL skapades för att utveckla den sociala, fysiska och ekonomiska återhämtningen i området Vauxhall North Liverpool med särskild fokus på hälsa, utbildning och sysselsättning. Målet var att skapa en ny stadsdel som är idag är en modell för ett hållbart samhälle. Uppdraget för EGL är att skapa en hållbar stadsdel i Vauxhall och bidra till stadens förnyelse, genom utveckling av initiativ som skapar företagande, sysselsättning och välstånd. Deras sociala mål är: Skapandet av nya arbetstillfällen i samhället. Främjande av utbildning i samhället. Tillhandahållandet av bättre barnomsorg och äldreomsorg i samhället. Att tillhandahålla bostäder till rimliga kostnader för försäljning i samhället. Främjande av hälsa i samhället. Att bidra till att utveckla miljövänlig återvinning. EGL erbjuder företagsstöd och rådgivning till nya och befintliga privata och sociala företag. EGL är en primär leveranspartner för det sociala företaget Stepclever. De ger företag stöd och råd i hela Stepclever området (norra Liverpool och södra Sefton) Merseyside. EGLs kontrakt med Liverpool vision möjliggör att de kan erbjuda stöd och råd till nya och befintliga sociala företag i Liverpool som ligger utanför Stepclever området. EGL är förvaltningsombud och affärsstödsleverantör för Liverpool Academy for Sustainable Enterprise (LASE). Detta är ett partnerskap med Blackburne House och Brava Design, som bistår sociala företag att utvecklas, med fokus på offentlig upphandling. [5]

6 KUC är ett socialt företag som fungerar som resurscentrum för befolkningen i Kirkby och Knowsley. KUC erbjuder ett integrerat paket av stödåtgärder som informerar, ger råd och vägleder lokala människor i arbete, utbildning och affärsmöjligheter. KUC är en del av ett nätverk av resursorganisationer i Merseyside, North West och Storbritannien. Idéen till resurscentrum etablerades år 1980, då arbetslösheten i landet var hög. KUC är ett socialt företag som fungerar som ett resurscentrum för befolkningen i i Kirkby och det omgivande området Knowsley. KUC erbjuder stödåtgärder som informerar, ger råd och vägleder i frågor som rör arbete, utbildning och affärsmöjligheter. Utbildningscentret erbjuder grundläggande utbildning i matematik, engelska och IT och erbjuder tillgång till Internet till närboende. Kvalificerade lärare finns till hands för att stödja elever. Organisationen erbjuder även bidrags-och skuldrådgivning utan kostnad för människor som lever i Kirkby, Knowsley. [6]

7 Comtechsa Organisationen främjar utbildning och förändring i den byggda miljön, samå hur detta ska uppnås på ett miljömässigt hållbart sätt. Organisationen startade som ett kooperativ 1979 av sex personer som sålde arkitekttjänster samt med stöd från kommunen. Organisationen äger den fastighet där verksamheten bedrivs. Den ligger centralt och genom att hyra ut lokaler får den intäkter till sin verksamhet. Comtechsa är inte i grunden ett socialt företag. Det består av en samling människor som vill ge tillbaka en del till samhället. De arbetar därför delvis ideellt med design och arkitektritningar. Betalda uppdrag täcker kostnaderna även för det ideella arbete som organisationen utför. Företaget har 650 medlemmar som till största delen tillhör organisationer från tredje sektorn. Comtechsas filosofi är att uppmuntra och möjliggöra för nya grupper i samhället att ta hand om ledningen i projekt som handlar om förbättring och förnyelse av lokalsamhället. Byggnaden fungerar också som ett företagshotell där nystartade företag kan hyra in sig i ett rum. Comtechsa har ett väldigt spännande koncept. De skiljer sig från många av de andra besökta organisaionen med tanke på storleken i de projekt de jobbar med. Det kan vara svårt att applicera på systemet i Sverige med tanke på konkurrensfördelarna de skulle ha gentemot andra arkitektkontor. Detta verkar inte vara ett problem i England. Mål 1. Att ge mervärde till lokala projekt genom att tillhandahålla arkitekttjänster och tillhörande tjänster. 2. Att tillhandahålla en byggnad där små lokala grupper kan växa. 3. Att vara en ansvarsfull och omtänksam arbetsgivare. 4. Att vara en långsiktigt hållbar organisation 5. Att främja en hållbar lokal utveckling [7]

8 SLP erbjuder ett brett utbud av rekrytering och utbildningspaket för offentliga, privata och frivilliga organisationer i Merseyside. Bildades på grund av den höga arbetslösheten Sökte och fick pengar från Martin Luther King-fonden. SLP fungerar idag som en fristående arbetsförmedling som utbildar i bl a engelska och matematik. SLP förbereder nykomna invandrare för arbetsmarknaden genom att utbilda dem i engelska i första hand riktat mot den typ av arbete de söker. SLP arbetar med individuella program för att stärka människorna självförtroende och höja deras chanser till arbete genom t.ex. tillgång till en jobbcoach. SLP erbjuder även ekonomisk rådgivning och utbildning. SLP stöttar personerna från första besöket och fram till arbete. SLP samarbetar med arbetsgivare som har förmåga att se vad den sökande kan tillföra företaget. Man öppnar också möjligheterna att studera på Open University. [8]

9 Train 2000 är en kvinnlig ekonomisk utvecklingsbyrå i Merseyside. Train 2000 etablerades 1996 och har hjälpt tusentals kvinnor att skapa och utveckla företag i nordvästra Storbritannien. Etablerades 1996 för att hjälpa företagsamma kvinnor som ville starta eget men där samhällets service inte mötte deras behov. Verksamheten har 32 anställda och finns i Liverpool och Manchester och man verkar över hela nordvästra England. Arbetar bl a med utbildning, rådgivning, nätverkande, affärsplanering och stöd vid start av affärsverksamheter. I lokala kvinnocenter anordnas 10-veckorscirklar för att arbeta med personlig utveckling och affärsidéer. Dessa centra arbetar flexibelt och har dessa gruppaktiviteter såväl dag som kvällstid. Sedan starten har man arbetat med kvinnor, av dessa har startat egna företag som skapat jobb. Train 2000 finansierar sin utveckling med offentliga medel för social ekonomi och med EUfinansiering. Uppdrag och mål Train 2000 har som målsättning att vara en innovativ organisation som hjälper kvinnor med att starta företag. Dom vill vara: Innovativa En partner för sina kunder De erbjuder kvalitativa och omfattande tjänster för företagsutveckling. Dom hjälper till med: Personlig utveckling Stöd med affärsplaner Affärsrådgivning Nätverkande Inkubators verksamhet Dom vill också vara ett nav för forskning kring dessa frågor. Studiecirklar: Cirklar om högst 12 kvinnor som stödjer varandra genom att lära av varandras erfarenheter för att inspirera, utforska och uppnå sina mål. Deltagarna startar i sin tur upp verksamhet i deras lokalområde. Workshops: För att utveckla kvinnornas självförtroende, identitet, göra en handlingsplan och sätta ihop ett cv. Ger praktiska kunskaper i hur man får och behåller ett jobb. Stöd inför eget företagande: Praktiskt arbete på dagtid och kvällstid. Information från företagsrådgivare. [9]

10 Tidigare hade man möjlighet att ordna företagslån på till dem som ville starta ett eget företag. Nu finns det bara ett bidrag på 200 att ansöka om. Det ger dock en möjlighet att ordna visitkort etc så att kvinnorna får en möjlighet att komma igång med sin affärsidé. Organisationen arbetar tätt ihop med de lokala myndigheterna. Detta gör att deltagarna t ex kan delta i deras program med försörjningsstöd från soc. Organisationen har investerat och är på väg att flytta in i ett eget nybyggt kontorshotell för kvinnliga företagare. Blackburne House Group är en utbildningsorganisation som levererar utbildning och konsulttjänster. Idag har organisationen 70 anställda och erbjuder 50 olika kurser. Blackburne House Group är en organisation i Merseyside som under de senaste 25 åren har varit pionjärer inom utbildning, främst för kvinnor, inom icke traditionella arbetsområden bl.a. chefsutbildning och byggnads och hantverksarbete. Blackburne house är en av de ledande leverantörerna av vuxen- och samhällsutbildning i landet. Deras mål är att ge kvinnor vägar in i en meningsfull och lönsam karriär. Blackburne House består av olika delar: Konferens centrum Den kulturminnesmärkta byggnaden hyrs ut för konferenser och evenemang på Merseyside. Konferenscentrets kunder hör till offentlig och privat sektor och organisationen stödjer den sociala ekonomin genom att erbjuda subventionerade priser. Dagis Blackburne house dagis tar emot barn från 6 veckor till 5 år. Platser görs tillgängliga för skolans elever som behöver barnomsorg. Företag Som ett framgångsrikt socialt företag använder de kompetens och erfarenhet för att tillhandahålla konkreta lösningar för att hjälpa organisationer att växa och lyckas. De tror på företagande genom utbildning och ger tillgång till nationella och lokala program för att säkerställa att organisationer förblir konkurrenskraftiga i en krävande marknad. De främjar networkning, möjligheter och utbyte av bästa praxis.de erbjuder även utbildning, mentorskap och rådgivning till den sociala ekonomin men även till privata nystartade företag. [10]

11 Företag Som ett framgångsrikt socialt företag använder de kompetens och erfarenhet för att tillhandahålla konkreta lösningar för att hjälpa organisationer att växa och lyckas. De tror på företagande genom utbildning och ger tillgång till nationella och lokala program för att säkerställa att organisationer förblir konkurrenskraftiga i en krävande marknad. De främjar networkning, möjligheter och utbyte av bästa praxis.de erbjuder även utbildning, mentorskap och rådgivning till den sociala ekonomin men även till privata nystartade företag. Hälsocenter Hälsocentret vid Blackburne house ger kvinnor en plats där de kan koppla av och delta i aktiviteter för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande samt deras personliga och sociala utveckling. Hälsocentret är unikt både i utbudet av aktiviteter som finns för kvinnor och dess aktiva främjande av en helhetssyn på hälsa. Kafé Kaféet på Blackburne house serverar ett brett utbud av internationella rätter tillagade med lokalproducerade råvaror. Som ett socialt företag, återinvesteras kaféets vinst i Blackburne house för att stödja dess utbildningsprogram. De erbjuder även möjligheter till praktik för lokalbefolkningen samt en gratis utställningsyta för att visa upp verk av lokala kvinnliga konstnärer. Brava design Brava design är en grafik- och webbdesign byrå. De tillhandahåller branscherfarenhet för kvinnor på designrelaterade kurser, hjälper till att bygga förtroende och anställningsbarhet. De strävar efter att dela med sig av sina erfarenheter. Skola för sociala entreprenörer Skolan för sociala entreprenörer i Liverpool (HHS), är en innovativ skola som är del av ett växande nätverk av skolor i Liverpool. SSE Liverpool erbjuder utbildning och möjligheter att få använda sina entreprenöriella och kreativa färdigheter för att utveckla sociala företag. MNE startades 1986 av sex organisationer inom den tredje sektorn med hjälp av EU-finansiering. Idag är MNE i regelbunden kontakt med över 600 organisationer över hela Merseyside och arbetar strategiskt i samarbete med alla för en bättre framtid för delregionen samt arbetar med både offentlig- och privatsektorn. Merseyside_Network_for_Europe.html [11]

12 Deltagare: 1. Mr. Alf Mellberg Mrs. Åse Blombäck 3. Mrs. Birgitta Israelsson Mrs. Charlotte Zithén Mr. Dan Ribbenborg Mr. Erik Marklund Mrs. Ewy Stenström Mr. Fredrik Krait Mr. Gustav Andersson 10.Mr. Hans Richardsson Mr. Johan Eklund Mr. Kurt Hofgren Mr. Lars Nilsson Mrs. Lisa Fröbel Mrs. Marie Gulle Mr. Michael Persson Mr. Nils Gärdegård 18 Mr. Pelle Asplund Mr. Per Björk Mrs. Petra Koppel Mrs. Sofia Karlsson Mrs. Serena Bonato [12]