LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris"

Transkript

1 Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer årgång Kraftvärmen ökar i Sverige ta hjälp i frågor om energi 8 Olika områden ger olika elpris 14 LASER Strålskadorna ökar Tunnelbanan levererar el i USA 4 Bli elkraftsingenjör på distans

2 Det ser ut som något ur en science fiction-film. Men det är en ny generation av vindkraftverk som ska användas till havs. Monstersnurra till havs Det nya vindkraftverket är döpt till Aerogenerator X. Det är framtaget av det brittiska ingenjörsföretaget Arup tillsammans med arkitektbyrån Grimshaw. Aerogenerator X har två rotorblad som roterar horisontellt runt en vertikal turbinaxel. Bladspetsarna når 130 meter över havsytan. Rotationsdiametern är 274 meter, vilket är 2,5 gånger så stor yta som dagens horisontaxlade vindkraftverk. Tack vare sin storlek kan turbinen, enligt tillverkarna, ge en effekt på 10 MW vilket motsvarar elförbrukningen hos hushåll. Det är 2 3 gånger så stor kapacitet som dagens traditionella turbiner. Vindkraftprojektet startade 2005 och ska nu testas under två år och första Aerogenerator X kan vara i drift Liljeholmstorget Galleria i Stockholm har som första köpcentrum i Europa tilldelats LEED platinum miljöcertifiering, bland annat för sin energianvändning. Köpcentrum topprankat för sin miljö Liljeholmstorget Galleria i Stockholm har som första köpcentrum i Europa tilldelats LEED platinum miljöcertifiering, bland annat för sin energianvändning. LEED-certiferingen delas ut av US Green Building Certification Institute och är det mest erkända internationella klassificeringssystemet för gradering av byggnaders miljöpåverkan. Utmärkelsen till Liljeholmstorget Galleria bygger bland annat på: Energibesparing på närmare 20 procent, jämfört med standardvärden. Varje butikslokal har sin egen elmätare. Luftkonditioneringen drivs av fjärrkyla. Köpcentrumets el genereras från vindkraft. Hög grad av återvinning av avfall. Parkeringsgarage byggt under jord. Nya bostäder ovanpå köpcentrumet. Anläggningen använder cirka 40 procent mindre vatten än motsvarande standardsystem. 2

3 OLED framtida ljusdesign Chefredaktör Lars Abelin OLED är än så länge i sin linda men spås av många som en framtida belysningsteknik. OLED gör det möjligt att exempelvis göra lysande tapeter. OLED (organic LED) består av tunna kolbaserade filmer mellan två elektroder. Den är till skillnad mot en LED till största delen uppbyggd av organiska material. I dag används OLED framförallt i små skärmar till mobiler och mp3-spelare, men möjligheterna är många. Till exempel skulle OLED kunna möjliggöra lysande tapeter eller till och med hela tak i stället för att vi som i dag har separata armaturer för tak och väggar. Utvecklingen kommer med andra ord att leda till helt nya spännande designlösningar när det gäller belysningen i våra hem och offentliga lokaler. Medan vanliga LED är punktformiga och små är OLED platta och stora. Detta ger fantastiska möjligheter för inredningsarkitekter och designers att skapa helt nya och unika belysningslösningar som de tidigare aldrig har haft möjlighet till. Osram har startat en produktionslinje i Tyskland som är tänkt att bli en spjutspets för utvecklingen av OLED. De närmaste tre åren kommer företaget att investera 50 miljoner i produktionen och utvecklingen av OLED och LED. hur byter jag elhandelsföretag? Hit kan du vända dig om du har frågor om hur el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna fungerar. Energimarknadsinspektionen, EI, svarar gärna på frågor om hur du som kund kan vara aktiv på marknaden, till exempel genom att byta el- och gashandelsföretag. EI har uppgifter om vilka elhandelsföretag som för tillfället erbjuder de billigaste elavtalen. Som kund kan du också vända dig till EI för att få din avgift för att bli ansluten till elnätet prövad. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att energi företagen följer de lagar och regler som styr deras verksamhet. Du kan själv enkelt jämföra elpriser genom att använda länken Mer info: Enligt en artikel i Ny Teknik visar ny forskning att ljusets inverkan på människan är mer komplext än vi tidigare förstått, det är viktigt för både dygnsrytm och hälsotillstånd. Möjligheten att dynamiskt kunna kontrollera ljusflöde och färgtemperaturer är möjlig tack vare ny belysningsteknik som LED. Det hade de gamla glödlamporna aldrig klarat av För övrigt tycker jag Eon:s kampanj Goodbye standby är riktigt fyndig! 10 procent av vår hushållsel går till standby. Här finns pengar att tjäna och samtidigt göra en miljöinsats. Trevlig läsning! Distribueras till dig via ditt lokala elföretag. Se baksidan! Produceras av Svensk Energi, bransch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag. chefredaktör Lars Abelin, ansvarig utgivare Eva Elfgren layout The Factory of Design projektledare Marie Wiklund omslagsfoto Istockphoto administratör Jenny Åkerberg tryck Sörmlands Grafiska, Katrineholm, 2011 upplaga ca ex. Tryckt på miljövänligt papper. 3

4 fråga oss om: elsäkerhet Strålande år för solenergi Solenergimarknaden i världen 2010 uppgick till 16,3 GW installerad effekt, säger analysföretaget Solarbuzz. Det är högre än prognosen som var på 15,2 GW. Europa är den största marknaden, med 78 procent av den totala världsmarknaden. Kina påverkar både efterfrågan och tillgång. Under klimatförhandlingarna i Cancun i Mexiko meddelade landet att det kommer att öka sitt stöd till solenergi, så att staten står för hälften av kostnaden för att installera ny solenergi. Solarbuzz tror att världsmarknaden för solenergi kommer att växa med 25 procent under Källa: SvD Vi ska renovera hemma och vill gärna göra så mycket av arbetet själva. Får vi själva dra nya elledningar för belysningen, installera handdukstork och lägga in ett elektrisk golvvärme? Reglerna för elinstallationer är mycket tydliga. Man får i princip inte göra några elinstallationer som rör den fasta elanläggningen själv, allt ska utföras av en behörig elinstallatör. Det finns en utbredd missuppfattning att man till exempel får dra rör, kablar, lägga ut golvvärme och montera belysning själv. Det får man inte göra. Allting måste utföras av en elinstallatör. Det är till och med så att elinstallatören kan riskera att misstänkas för brott mot elinstallatörsförordningen om han tillåter att någon annan än han själv eller en yrkesman som är anställd i samma företag som elinstallatören utför elinstallationerna. Elektricitet är livsfarligt om den inte hanteras på rätt sätt. Därför är en av de bästa livförsäkringarna man kan teckna att låta en behörig elinstallatör med goda referenser utföra elinstallationerna i ens hem. Är man inte behörig elinstallatör, eller yrkesman, "elektriker" som det ofta kallas, som i tjänsten gör elinstallationer under överinseende av en elinstallatör får man enbart byta ut befintliga uttag och strömbrytare samt byta ut befintliga ljusarmaturer i torra utrymmen. Bli elkraftsingenjör på distans! Energibranschen har ett enormt behov av arbetskraft. Genom ett unikt samarbete mellan branschen och tre universitet startar nu en distansutbildning på högskolenivå till elkraftsingenjör. Energibranschen behöver inom de närmaste åren rekrytera tusentals personer, i takt med att 40-talisterna nu går i pension. I kampen om den framtida arbetskraften har branschen inlett ett unikt samarbete med tre universitet i norra Sverige. Mer info: Luleå tekniska universitet Mittuniversitetet Umeå universitet Svensk Energi Lärcentra Ett liknande samarbete mellan näringslivet och utbildningsvärlden har tidigare inte förekommit. På ena sidan står branschorganisationen Svensk Energi och 13 medlemsföretag i norra Sverige medan den andra samarbetspartnern består av Luleå tekniska universitet, Mittuniversitet och Umeå universitet. Högskoleutbildningen börjar hösten I undervisningen ingår laborationer och studiebesök, som sponsras av branschen. Sista ansökningsdag till utbildningen är den 15 april. Läs mer på: Har du frågor om elsäkerhet? Ställ din fråga till Elsäkerhetsverket genom att kontakta redaktionen på: Mail: Adress: Tidningen El, The Factory of Design, Tomtebogatan 44, Stockholm

5 LASER Felaktigt inställda lasrar på dansgolvet kan göra dig delvis blind. En annan fara är de populära laserpekarna som drabbat bland annat poliser och brandmän. Nu ropas på importförbud. Flera myndigheter kräver krafttag för att stoppa laserattackerna. Text: LARS ABELIN Foto: Istockphoto 5

6 "I Australien är laserpekare klassade som vapen och man riskerar fängelsestraff för innehav" Så kan du få strålskador Laserstrålen är farlig eftersom man kan rikta en stor mängd energi mot en mycket liten punkt. Därför kan en stark laserstråle som träffar ögat eller huden orsaka bestående skador. Brännskadorna är särskilt allvarliga och hastigt uppkomna när det gäller ögat, eftersom den optiska strålningen fokuseras av ögats egen lins på näthinnan. Den fokuseringen är extra allvarlig när den sker på gula fläcken, som svarar för ögats detaljseende, och kan exempelvis orsaka bestående svårigheter att läsa. Det räcker med en ögonblicklig exponering för att en tillräckligt stark laser ska orsaka en ärrbildning på näthinnan, vilket kan medföra permanent blindhet. Det gäller även på mycket långt håll, även om effekten på laserstrålen avtar med avståndet och risken att skadas minskar. Riktigt starka lasrar, som återfinns i klass 4, kan ge brännskador på huden. Den här typen av lasrar används till exempel i industrin för att skära och bearbeta plåt och andra material. De används också inom kirurgin. I klass 4 finns även vissa så kallade nattklubbslasrar. När det gäller lasrar i klass 4 kan det till och med vara farligt att titta på en matt yta som träffas av laserstrålen. Skador kan också uppstå vid kosmetiska behandlingar med laserstrålning. Den starka strålningen kan, felaktigt använd, orsaka brännskador på huden och svåra ögonskador. Andra, ickepermanenta, skador som vanligtvis uppstår vid exponering för laserstrålning är kraftig bländning som medför kortvarigt nedsatt syn, vilket är allvarligt vid exempelvis framförande av fordon. Laserljus i alla färger på nattklubben eller diskoteket har nästan blivit standard när unga är ute och roar sig. De här proffsanläggningarna ansluts till vanliga vägguttag och kan användas för effekter som tunnlar, tak, vågor allt i takt med musiken. Det har hänt att lasrarna varit felriktade, så att ljuset bestrålat gästernas huvuden och kroppar. När lasern är felriktad blir ljuset så starkt att det kan ge ärrbildningar och i värsta fall kan den som får ljuset i ögonen bli delvis blind. På Valborgsmässoafton förra året gjorde Strålsäkerhetsmyndigheten en oanmäld inspektion av fem nattklubbar i Örebro. Det visade sig att tre av dem saknade tillstånd och därför direkt förbjöds att använda sina lasrar. För att få använda starka lasrar (klass 3b och 4) i samband med exempelvis lasershower eller på nattklubbar krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Om den som ansöker om tillstånd planerar att använda lasrarna för underhållning, konst eller reklam ska ansökan innehålla en skiss över lokalen som visar strålfältet i förhållande till åskådare. De regler som finns innebär att lasrarna inte får lysa på publiken, säger Martin Lindgren, utredare på avdelning på Strålsäkerhetsmyndigheten. Om människor blir belysta kan de riskera ögonskador. 6

7 Det finns en annan typ av laser som ställer till problem och det är de så kallade laserpekarna. Det är tillåtet att sälja, importera och köpa lasrar i Sverige. Starka, handhållna laserpekare är lätta att köpa i handeln. De flesta köps via nätet eller tas hem efter resor från främst Thailand. Laserpekarna fungerar ofta på uppladdningsbara batterier och är laserdioder som placerats i fodral formade som en penna. Från början användes de som pekstickor vid uppvisningar och föreläsningar. Vem som helst kan utsättas för en laserattack från någon som har en laserpekare, men det är främst poliser, brandmän, väktare, busschaufförer i kollektivtrafiken och lärare som utsatts för laserstrålar. Häromåret blev exempelvis polis och ambulanspersonal i skånska Lomma utsatta för laserstrålar från en mötande bil. På senare tid har det även rapporterats i tidningarna om piloter som blivit utsatta. Den bländning som kan uppstå vid en laserattack på kilometeravstånd är en mycket allvarlig fara till exempel i trafiken och i luftrummet. Då står människoliv på spel. Det finns även risk för permanenta ögonskador på avstånd upp till drygt 30 meter. De fall där laserljus riktats i ögonen på bilister är oroväckande, säger Reijo Visuri, överinspektör på den finska myndigheten Strålsäkerhetscentralen. Laserpekare är inga leksaker och man ska inte ge dem till barn för nöjesanvändning. Bilister som fått strålen i ögat har upplevt en tillfällig förlust av synen och en del har fått ögonskador. Fallen har lett till polisundersökning. Antalet anmälda attacker med laser mot yrkesarbetare har femdubblats det senaste året. Även privatpersoner har drabbats. Fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Konsumentverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Polisen och Tullverket gick strax innan nyår ut och krävde krafttag för att stoppa den oroväckande utvecklingen. De presenterade en handlingsplan med omedelbara åtgärder: Prioritera tillsynen av dem som förser marknaden med starka laserpekare. Informera elever, lärare och föräldrar om riskerna. Informera utlandsresenärer om regler och risker, eftersom många starka laserpekare köpts utomlands. Sedan den 1 februari 2009 är det, om man inte har tillstånd, förbjudet att inneha och använda laserpekare (klass 3b och 4) på allmän plats i Sverige. Beslutet följer en trend av förbud som införts i andra länder. I Australien har laserpekare klassats som vapen och man riskerar flerårigt fängelsestraff för innehav. Straffet infördes efter att flera piloter på väg ned för landning på flygplatsen i Sydney tvingats ändra rutt efter att mötts av bländande, grönt laserljus. Nyligen föreslog strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Norge, Finland och Island att EU bör införa ett förbud mot import, användning och innehav av starka laserpekare. För mer info: Fakta: Laser Lasern fyllde 50 år Den 16 maj 1960 skapade Theodore Mainman den första lasern i sitt laboratorium i södra Kalifornien. I dag är det svårt att hitta ett område i vårt dagliga liv där uppfinningen inte används. I början visste man inte riktigt vad lasern skulle användas till och den beskrevs som en lösning på jakt efter ett problem. Lasern användes under de tidiga åren främst inom militären, industrin och sjukvården. Det var Albert Einstein som först introducerade teorin bakom laser redan 1916, men det skulle dröja till maj 1960 innan den första fungerande lasern såg sitt ljus. Forskare hade under lång tid försökt skapa laser, eller optisk maser som det kallades på den tiden. Theodore Mainman lyckades till slut. Med hjälp av en fotoblixt lät han belysa en försilvrad rubinstav, som sedan sände ut en riktad stråle av rött ljus. I dag används laser dagligen inom en mängd områden och med varierande styrka. Några exempel är: Inom sjukvård och tandvård. Vid källsortering, för att separera olika plaster och andra material. Inom bilindustrin, till svetsning och skärning. Inom nöjesindustrin vid konserter och på diskotek. Inom telekommunikationen, där laser spelat en betydande roll inom fiberoptiken. CD- och DVD-spelare, där all avläsning bygger på laser. Det finns regler som innebär att laserstrålarna inte får lysa på publiken, om människor blir belysa kan de få allvarliga ögonskador. Andra användningsområden som kan bli intressanta i framtiden är bekämpning av malariamyggor, där myggor skjuts ned med hjälp av laserstrålar. Laser används också vid fusionsexperiment som utförs i Kalifornien. Lasern har spelat en viktig roll för den tekniska utvecklingen de senaste femtio åren. Med stor sannolikhet kommer den att göra det även i framtiden. 7

8 Från att ha varit ett elområde, så delas Sverige från den 1 november 2011 in i fyra elområden. Övergången är en anpassning till EU:s konkurrensregler. För dig som elkonsument kan det betyda lägre elkostnader om du bor i norra Sverige och högre om du bor i exempelvis Skåne. Text: Lars Abelin ILLUSTRATION: Istockphoto och svensk energi Olika områden ger olika elpris I dag är Sverige ett elområde. Elpriset är inte beroende av var i Sverige vi har vår elanläggning. Från och med den 1 november 2011 ska Sverige delas in i fyra elområden. Elpriset behöver inte längre att vara gemensamt utan kan komma att variera. Avgörande för elpriset är tillgång och efterfrågan på el inom de olika områdena. Sverige har tre snitt som delar in vårt avlånga land i fyra områden. Dessa snitt motsvarar trånga sektorer med begränsad förmåga att överföra el, så kallade flaskhalsar. Begränsningarna gör att det inte går att föra över all den el som behövs när efterfrågan på el stiger i en del av landet där det samtidigt inte finns tillräckligt med elproduktion. Den mesta av vår vattenkraft produceras i norr, samtidigt som få bor där. Där finns i grunden ett överskott på elproduktion. Kärnkraften finns i Svealand och norra delarna av Götaland. Trots stor kapacitet på elproduktion är efterfrågan på el större än tillgången. I sydligaste Sverige är elbehovet klart större än tillgången till elproduktion. Det statliga Affärsverket svenska kraftnät, som ansvarar för att elförsörjningen i landet är i balans, kan handla in el från grannländerna för att stärka balansen mellan tillgång och efterfrågan. I och med införandet av fyra elområden står den svenska energibranschen inför ett stort pedagogiskt problem. Denna nya modell är inte direkt något som elföretagen eftersträvat. Det stora pedagogiska problemet är: Hur ska elföretagen kunna förklara för sina elkunder att det blir billigare om man bor norr om en av de tre snittlinjer som delar Sverige? Många analyser har gjorts kring prisbilden och det gemensamma för samtliga är att priset i södra Sverige väntas bli högre än i övriga landet. Och visst kan det vara svårt att förklara för en konsument varför elen till lägenheten i Stockholm är billigare än elen i sommarstugan på Österlen. I en debatt under Nya Elmarknadsdagarna 2010 i Stockholm, med större delen av energibranschen på plats, formulerade Mikael Petrovic på Eon Nordic problemet så här: Vi får svårt att försvara förändringen. Varför ska våra kunder i Sydsverige drabbas så orättvist? Vi bedömer skillnaden till 5 öre/kwh mellan kunder i syd och nord. För villaägaren i Hörby med elvärme handlar det om tusen kronor mer om året. För elintensiv industri, som förbrukar 1 TWh el om året, blir det 50 miljoner kronor dyrare i Sydsverige. Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät som ansvarar för inrättandet av de nya elområdena, har en mer pragmatisk inställning: För villaägaren i Hörby kan jag inte se det som ett oöverstigligt problem att förklara varför elen blir dyrare. Priset stiger eftersom elen måste transporteras från kanske ett vattenkraftverk i Norrland. Nationalekonomen Runar Brännlund, Umeå universitet, ser heller inget problem med pedagogiken: Om jag köper något på Blocket från Stockholm, så är det självklart att jag måste betala fraktkostnaden för att få hem produkten till mig i Umeå. Sydsvenska regionchefer för Svenskt Näringsliv har i debattartiklar påpeka de negativa konsekvenserna för Sydsveriges industri och konkurrenskraft, som kan bli fallet om elpriset blir så mycket högre i södra Sverige. De vill ha åtgärder som leder till ökad produktion av el i den södra regionen, vilket skulle minska den långa transporten av el och därmed ge ett lägre pris på elen. Även om elpriset på kort sikt kan variera mellan elområdena så räknar aktörerna på elmarknaden med att prisskillnaderna också ger ett incitament för elproducenter att börja producera el i närheten av elanvändarna. På sikt kommer därmed prisskillnaderna att utjämnas. Det viktigaste är dock, vilket branschorganisationen Svensk Energi lyfter fram, att Svenska kraftnät förstärker de svenska stamnäten. 8

9 vad gäller nu? VARFÖR DELAS SVERIGE UPP I FYRA ELOMRÅDEN? Svenska kraftnät har beslutat att vi från och med den 1 november 2011 ska ha skilda elområden i Sverige. Beslutet är en konsekvens av den kritik EU-kommissionen riktat mot Svenska kraftnät för import- och exportbegränsningar. Vid höga effektuttag i Sverige har exporten till främst Danmark och Tyskland begränsats, vilket strider mot EU:s konkurrensregler om fri handel mellan medlemsländer. EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. VAD BETYDER DET FÖR DIG SOM ELKUND? Du får sannolikt betala ett högre elpris om du bor i södra Sverige. Bor du i norra Sverige, så får du lägre pris. Har du i dag fast elpris på 1, 2 eller 3 år gäller ditt elpris under hela bindningstiden. Har du rörligt elpris händer ingenting nu. Men från och med november 2011 kommer det rörliga elpriset att följa priset i det elområde som du tillhör. VARFÖR BLIR ELPRISET BILLIGARE I NORR OCH DYRARE I SÖDER? Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. I norra Sverige produceras huvuddelen av all el och där uppstår ett överskott. I södra Sverige däremot är det underskott på el samtidigt som det är där den mesta elen förbrukas. Elen måste överföras långa sträckor inom landet och därför blir den dyrare i södra Sverige. BEHÖVER DU SOM ELKUND GÖRA NÅGONTING? Nej. Det elhandelsföretag som du köper el av i dag kommer att höra av sig till dig med information om prissättning och vad som gäller i just ditt elområde. Generellt gäller förstås, som i dag, att du söker elavtal hos ett elhandelsföretag som passar dig bäst. Glöm inte att aktivt välja avtal, det tjänar du på! mer info: Svenska kraftnät Ett statligt affärsverk som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el i hela Sverige. Svenska kraftnät står bakom indelningen av Sverige i fyra elområden. Energimarknadsinspektionen Tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Konsumenternas elrådgivningsbyrå Självständig byrå för konsumenter. Svensk Energi Bransch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag. Här finns kundbroschyrer om elområdena för nedladdning. VILKET ELOMRÅDE TILLHÖR DU? På kartan här intill ser du grova snittgränser för de fyra elområdena. Om du ligger i ett gränsområde, så kommer du att på fakturan från ditt elnätsföretag få information vilket elområde du tillhör. Du kan också gå in på klicka dig vidare till sidan Elområde och ange ditt områdes id (står på din faktura) och skriva in det för att få reda på vilket elområde du tillhör. ELOMRÅDE? Kärt barn har många namn. Några kallar dem prisområden, anmälningsområden, snittområden, elspotområden eller budområden. Elföretagen kallar dem elområden, som är det vanligaste namnet. 9

10 Stort intresse för att bygga mer kraftvärme i Sverige Det finns planer på att bygga 35 nya kraftvärmeverk i Sverige de närmaste åren. Det visar en prognos från Sveriges fjärrvärmeföretag. Text: ann-sofie borglund Foto: Göteborg Energi Kraftvärme innebär att man producerar både el och värme i samma anläggning. Värmen som alltid uppkommer vid elproduktion tas tillvara och används som fjärrvärme. Riktigt smart med andra ord. I Sverige produceras el framförallt av vattenkraft och kärnkraft. De står tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Ett par procent produceras av vindkraft och resten, 8 procent, kommer från kraftvärme. Det finns 68 kraftvärmeverk i Sverige och de eldas med naturgas, avfall eller biobränsle (spill från våra skogar, som flis, grenar och toppar). Kraftvärmen i Sverige bygger på att det finns behov av fjärrvärme. När elen produceras så blir det ett överskott av värme, vilken då kan användas till fjärrvärme som i sin tur värmer fastigheter. Kraftvärmeverk är väldigt effektiva och av den energi som tillförs blir normalt procent el och resten blir värme. Oavsett bränsle så kan hela 90 procent av energin i bränslet tas tillvara som el och värme. Det kan jämföras med att moderna kärnkraftverk kan utnyttja cirka 35 procent av sitt bränsle till att producera el och resten av energin släpps ut i havet i form av varmt vatten. Även kärnkraftverk skulle kunna fungera som kraftvärmeverk, men det förekommer endast på någon enstaka plats i världen. Just nu utreds dock förutsättningar i Sverige att bygga just kraftvärme vid kärnkraftverken. Det skulle i så fall vara aktuellt om nya kärnkraftverk byggs. Intresset för att satsa på kraftvärme är stort i Sverige. En undersökning bland svenska fjärrvärmeföretag visar att de tror på en fördubbling av elproduktionen från kraftvärme till Under perioden beräknas omkring 35 nya anläggningar tas i drift. Rya kraftvärmeverk producerar både el och värme till Göteborg energi. 10

11 Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan kondenseras och överförs till fjärrvärmesystemet som värmer upp våra bostäder och ger oss varmvatten i kranarna. Trots den kraftigt ökade energiproduktionen i kraftvärmeverk visar prognosen att koldioxidutsläppen beräknas minska och nära halveras fram till 2015 jämfört med Den främsta orsaken till detta är att många av de nya kraftvärmeverken kommer att eldas med förnybara bränslen, framförallt biobränslen. Hos en del energibolag finns det också ett intresse av att bygga kombinatanläggningar. Då har man förutom samtidig produktion av el och värme även tillverkning av drivmedel eller pellets. I Skellefteå och Storuman finns så kallat bioenergikombinat där Skellefteå Kraft på respektive ort har kopplat samman kraftvärmeverket med en pelletsfabrik, vilken behöver värme till torkningen av pelletsen. Därmed kan också el produceras en längre tid på året, eftersom det finns avsättning för värmen även när inte fastigheter behöver värmas upp. I Norrköping byggs just nu ett energikombinat. I centrum står E.ONs kraftvärmeverk som, förutom att producera el och värme, även ska tillverka ånga till en etanolfabrik. En av restproduktionen vid etanoltillverkningen kallas drank och den i sin tur kommer att användas av Svensk Biogas som ligger ett stenkast bort. Där jäser den till biogas. Deras restprodukt blir en kravgodkänd biogödsel som används i jordbruket. Det blir därmed oerhört lite som går till spill i denna process. Riktigt smart med andra ord. Kraftvärme Kraftvärme innebär samtidig produktion av el och värme. Man tar helt enkelt vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion. Den värme som produceras vid svenska kraftvärmeverk levereras som fjärrvärme. I dag finns det 68 kraftvärmeverk i Sverige och elproduktionen från dessa verk står för cirka 8 procent av Sveriges totala elproduktion. EU vill se en ökad satsning på kraftvärme i hela unionen och den årliga tillväxten beräknas till 6 procent fram till Danmark är det land som har högst andel elproduktion från kraftvärme med 43 procent. Harsprånget rustas upp Harsprånget i Lule älv Sveriges största vattenkraftsstation som står för 1,5 procent av elproduktionen i landet genomgår just nu en omfattande förnyelse. I det andra aggregatet av totalt fem byts generator, turbin och intagsluckor ut. När G2 tas i drift igen kommer produktionskapaciteten att öka med 11,8 GWh/år i form av höjd turbinverkningsgrad och minskade generatorförluster. Produktionshöjningen är egentligen större ändå med tanke på att aggregatet legat i malpåse sedan Stationen byggdes ut i två omgångar, först med tre aggregat och därefter med ytterligare två aggregat Källa: Energinyheter Släck ljuset för miljön! Varannan svensk släckte ljuset under Earth Hour Nu är det dags i år igen. Lördagen den 26 mars klockan genomförs världens största miljömanifestation. Earth Hour är en miljörörelse som fortsätter växa år efter år. Förra året slogs deltagarrekord. Miljontals människor världen över deltog genom att släcka ljuset under en timme. Flera av världens kända byggnader släcktes ned som Eiffeltornet i Paris, Empire State Building i New York, Operahuset i Sydney, Big Ben i London och Globen i Stockholm. Världsnaturfonden, WWF, står bakom Earth Hour. Syftet är att skicka en signal till politiker och makthavare om att ta klimatet och miljön på allvar. Mer info: Foto: PE-FOTO, peter Ericsson Händelöverket i Norrköping är ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. bäst på hållbarhet Electrolux är hållbarhetsledare i hushållsapparatsindustrin, enligt Dow Jones Sustainability World Index Indexrapporten omfattar de ekonomiskt, miljömässigt och socialt ledande 10 procenten av världens största företag. Ett av de initiativ som Electrolux gjort under 2010 kallas Vac from the Sea och syftar till att öka medvetenheten om problemet med plastavfallet. Företaget har samlat in plast från världshaven och tillverkat ett antal dammsugare av det insamlade materialet. 11

12 Elhandeln Lite drygt 30 procent av ditt elpris går till ditt elhandelsföretag och består av en kostnad för produktion och handel av el. Hit går pengarna du betalar Världens största vindkraftpark till havs Thanet Offshore Wind Farm utanför Englands sydostkust är nu i produktion. Det är världens största, havsbaserade vindkraftpark och drivs av Vattenfall. Vindkraftparken har 100 turbiner och kommer att producera el motsvarande årsförbrukning för engelska hushåll. Den el som utvinns från vindarna i engelska kanalen innebär en kraftig ökning av grön energi i Storbritannien. Byggandet av Thanet vindkraftpark har tagit drygt två år och parken beräknas vara i drift i minst 25 år. Varje turbin är upp till 115 meter hög. Parken täcker en yta på 35 kvadratkilometer, vilket motsvarar över fotbollsplaner. ELdistribution Knappt 20 procent går till ditt elnätsföretag och består av en kostnad för transport av elen till ditt hem. Skatter och avgifter Över hälften av ditt elpris går till skatter och avgifter till staten (energiskatt, elcertifikat och moms). Av de dryga 50 procenten ingår också cirka 12 procent till EU:s handelssystem med utsläppsrätter, för minskning av koldioxidutsläpp. Vakta temperaturen! Om du inte är ute i stugan under vinterhalvåret och inte heller har någon som kan titta till den då och då, så kan du installera larm i stugan. Larm är numera inte bara till för inbrott, utan många larmsystem har till exempel fuktdetektorer och temperaturvakter att köpa som tillbehör. Larmet ringer då upp dig eller en larmcentral om temperaturen blir för låg i stugan eller om fukt upptäcks. Temperaturvakt från Claes Ohlson kostar cirka 250 kronor. Den mäter temperaturen och styr vägguttaget. På kan du läsa mer om larm via Larmguiden. Kärnkraften byggs ut i världen 450 kommersiella kärnkraftsaggregat var i drift i slutet av 2010 i 30 olika länder. De bidrar med 8 procent av världens elproduktion (inom EU 15 procent). Ytterligare 64 enheter håller på att byggas med en total effekt på MW. Utbyggnaden av ny kärnkraft i världen dämpades efter reaktorolyckan i Harrisburg, USA, 1979, men sedan några år planeras i många länder en kraftigt ökad utbyggnadstakt. Huvuddelen av de nya reaktorer som byggs finns i Sydostasien (Kina 23, Sydkorea 5, Taiwan 2, Japan 2 och Indien 4) och i Ryssland (11). I Finland beställdes ett 2005 och i Frankrike beställdes två nya stora kärnkraftsaggregat 2006 och 2008 och anläggningsarbeten pågår. Höjd energiskatt gör elen dyrare Energiskatterna på el räknades upp den 1 januari Det betyder att kostnaden för din el höjs. Skatter och avgifter står för drygt 50 procent av elpriset. Energiskatterna höjdes med konsumentprisindex 0,93 procent vid årsskiftet. Det motsvarar en ökning med 0,2 öre/kwh i norra Sverige och 0,3 öre/kwh i övriga Sverige. De flesta kunder i Sverige får då en energiskatt på 28,3 öre/kwh exklusive moms. De senaste 30 åren har skatter, moms och elcertifikat tagit en allt större del av din räkning var det en tiondel av elpriset som gick till dessa avgifter. I dag All el kan ursprungsmärkas Den 1 december 2010 trädde en ny lag i kraft som gäller ursprungsmärkning av el. Den nya lagen gör att alla energikällor kan erhålla ursprungsgarantier så att du som konsument kan se hur elen produceras. Hittills har det bara funnits ett system för att ursprungsmärka förnybar el. Den nya lagen gör det möjligt att ursprungsmärka all el med hjälp av ursprungsgarantier, så att producenter och leverantör ska kunna visa konsumenterna hur elen producerats, även el från kärnkraft. Bakgrunden till lagen finns i ett EU-direktiv om främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor. är det, tillsammans med utsläppsrätterna, över hälften av din elräkning som går till avgifter. Som elkund kan du inte påverka vare sig skatter, avgifter eller kostnaden för elnät till din bostad. Däremot kan du påverka cirka 30 procent av din elräkning genom att köpa el från det elhandelsföretag som ger dig bäst villkor. Och visst lönar det sig att vara aktiv. Statistik från Energimarknadsinspektionen visar att de hushåll som inte valt elhandlare och därför har ett så kallat tillsvidareavtal sammanlagt förlorar cirka 1,2 miljarder kronor räknat på ett år. Så, välj aktivt och sänk dina elkostnader! 12

13 Har du frågor om el? Ställ din fråga genom att ringa Elrådgivningsbyrån, tel mån fre 9 12, eller skicka din fråga via hemsidan Konsumenternas elrådgivningsbyrå, är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Har min elhandlare rätt att förlänga mitt avtal automatiskt och vad händer om jag byter elhandlare ändå? Många elhandelsföretag tillämpar så kallad automatisk förlängning av sina elhandelsavtal. En grundläggande förutsättning för att en kund ska kunna bli bunden automatiskt till en ny avtalsperiod är att detta framgår tydligt av villkoren för det avtal som kunden ursprungligen tecknat. Vidare gäller enligt ellagen, att elhandlaren, tidigast 90 och senast 60 dagar innan avtalsperioden löper ut, ska sända information om vad som sker efter avtalsperiodens slut. Elhandlaren brukar då informera kunden om att elhandelsavtalet förlängs per automatik om kunden inte tecknar ett nytt avtal enligt företagets erbjudande eller avslutar sitt avtal. Den automatiska förlängningen brukar vara ett år. Den som genom ett elhandelsbyte bryter ett förlängt avtal i förtid riskerar att få betala ersättning, så kallad lösenavgift, till elhandlaren. Ska jag välja rörligt eller bundet elpris? frågor & svar om: ELRÅDGIVNING Det går inte att förutsäga om priserna blir lägre eller högre framöver, facit för ett val mellan rörligt prisavtal (månadsbörsprisavtal) och fast elpris får man först i efterhand. Vissa år är det ena förmånligare och andra år tvärtom. Beräkningar som gjorts bakåt för de senaste åren visar att bundna treårsavtal i genomsnitt gett lägre kostnader än rörligt prisavtal. Bakgrunden till detta är främst att prisnivån stigit under 2000-talet. Däremot har rörligt avtal i genomsnitt gett något lägre kostnader än bundet ettårsavtal. Jag och min familj bor sedan femton år tillbaka i en villa. Under den tiden har vi betalat för en huvudsäkring om 25 Ampere. Nyligen upptäckte vi att vår säkring är 20 Ampere. Vi kräver att elnätsföretaget återbetalar vad vi betalat för mycket, men företaget säger de att de bara kan ändra debiteringen från och med nu och framåt. Vem har rätt, elnätsföretaget eller vi? Som fastighetsägare ansvarar du för att din anläggning utrustas med rätt huvudsäkring och för att rätt huvudsäkring anmäls till elnätsföretaget. Om det i efterhand visar sig att den uppgift som du anmält till elnätsföretaget varit felaktig, har du inte rätt till återbetalning av vad du tidigare betalat för mycket. Som fastighetsägare är du även bunden av vad tidigare fastighetsägare har anmält. Om det däremot är elnätsföretaget som har gjort fel kan företaget bli skyldigt att återbetala. Ett exempel är att elnätsföretaget debiterat en annan säkringsstorlek än den du anmält. Ett annat exempel är att elnätsföretaget för en lägenhetskund har tagit betalt för ett småhusabonnemang istället för ett lägenhetsabonnemang. Stopp för långa elavbrott Från årsskiftet får du som kund inte drabbas av elavbrott som är längre än 24 timmar. Det är lag på det! Den 1 januari 2011 började det funktionskrav för elleveranser gälla som infördes i ellagen Sveriges elnätsföretag står väl rustade för att klara de skärpta kraven efter senare års massiva satsningar för att eliminera väderstörningar. Leveranssäkerheten har nu nått 99,99 procent. Redan i slutet av 1990-talet inleddes en omfattande satsning för att vädersäkra elleveranserna främst genom att förlägga merparten av elledningarna under jord. Arbetet påskyndades av stormarna Gudrun och Per. Av de cirka mil ledning som ansågs vara problemet återstår i dag mindre än mil att åtgärda. Den totala satsningen har kostat närmare 40 miljarder kronor. Redan i dag ser vi tydliga förbättringar genom väsentligt kortare avbrottstider i de fall strömavbrott inträffat, säger Anders Richert, chef för nätenheten i branschorganisationen Svensk Energi. Senare tids oväder hade exempelvis fått mycket större konsekvenser om de inträffat för några år sedan. Utgångspunkt för branschen är att alla elkunder verkligen ska få sin el. Branschens nollvision ska mer ses som en ambition. Att klara den återstående biten från 99,99 procent upp till 100 procent är förmodligen både tekniskt svårt och ekonomiskt orimligt. I ett komplicerat tekniskt system, som ett elnät är, kommer teknikfel alltid att inträffa. 13

14 Kanske SL (Stockholms lokaltrafik) i framtiden också kan bli elleverantör? T-banan levererar el Energin som genereras vid inbromsning av tunnelbanetåg säljs tillbaka till elnätet i ett pilotprojekt i Philadelphia, USA. En utmaning ligger i den mjukvara som styr hur energin från systemets batterier smartast ska säljas på elmarknaden. Systemet beräknas kunna skära ner tunnelbanans elräkning med 40 procent. Redan i dag skjutsar tunnelbanetågen igång varandra, men endast under förutsättning att ett tåg accelererar samtidigt som ett annat bromsas in energin lagras inte. I det nya systemet, som installeras på en av 38 tunnelbanestationer, kommer energin att lagras i ett stort batteri. Och den kommer inte bara att användas i tunnelbanesystemet, utan också säljas externt, tunnelbanebolaget blir alltså i praktiken en elleverantör. Källa: Elektroniktidningen Vindkraftverk mitt i staden Vindkraft på tak är ett nytt inslag i stads bilden. NCC går i bräschen med ett annor lunda vindkraftverk på sitt huvudkontor i Solna. Den hållbara staden är inte långt borta. Om tio år ska alla byggnader vara energieffektiva och ha en energiförbrukning som är nära noll. Det är EU:s målsättning för Vindkraftverk på byggnader och hustak lär bli en vanligare syn. NCC Property Development sökte under 2008 igenom marknaden efter vindkraftverk som är lämpliga att montera på taket till de kontorshus som bolaget bygger. NCC fastnade till slut för ett två meter högt verk från amerikanska leverantören Enviro Energies, som nu monterats på taket på bolagets huvudkontor i Solna. Vindkraftverket valdes eftersom det går i gång vid låga vindhastigheter och utan hjälp av en startmotor. Det når också sin maximala effekt på 2,5 kilowatt redan vid 8 10 meter per sekund. Det är viktigt eftersom vindhastigheterna inte är så höga på ett hustak. Man kan också Vindkraftverk på byggnader och hustak lär bli en vanligare syn. ställa flera vindkraftverk relativt tätt intill varandra på ett tak utan att de ställer varandra i så kallad vindskugga. Vindkraftverket väger dessutom bara kilo så vi behöver inte bygga några särskilda fundament på taket, säger Jonny Hellman, miljöchef på NCC Property Development. Han betonar också att vindsnurran är snygg och kan levereras i valfri färg. Det gör den lättare att placera i bebyggda miljöer och lättare för arkitekter att acceptera. Sedan några år har forskning och utveckling inriktats på nya typer av små vindkraftverk som kan utnyttja vind ifrån alla riktningar. Det urbana vindkraftverket är avsevärt mindre i storlek än de som står ute på fält och till havs, och de genererar heller inte så mycket buller. Med Solna Stad som centrum pågår ett pilotprojekt mellan IVL (Svenska Miljöinstitutet) och NCC om möjligheterna för en optimal placering av småskalig, urban vindkraft. Tanken med projektet är att underlätta etablering och spridning av småskalig, vertikal vindkraft förlagd till byggnader. Massa vackra elskåp! Elskåp i Stockholm har fått konstnärliga lyft. 30 vinnande designbidrag har prytt elskåpen runt i huvudstaden. Juryn tyckte bidraget av Stefanie Hansson, Joanna Fransson och Anna Blomberg var det bästa. Vackra elskåp ska minska klotter. Ja, det var tanken när Fortum tillsammans med Stockholms stad utlyste tävlingen Konst på elskåp. Sanering av elskåp och annan utrustning kostar 10 miljoner kronor varje år. Det kom in förslag på konstnärligare elskåp. Juryn tyckte bidraget Stockholmskollaget av Stefanie Hansson, Joanna Fransson och Anna Blomberg var det bästa bidraget utifrån tävlingens syfte. Även pris till bästa stadsmotiv och elektriska motiv delades ut. Och visst blir stadsmiljön bra mycket roligare med konstnärliga elskåp än de vanliga trista, gråa skåpen! Kanske något för andra städer att ta efter 14

15 Energilexikon Dramatiskt elår 2010 Elanvändningen ökade med 5,9 procent. Vindkraftproduktionen ökade med 40 procent. Rekordhöga elpriser. Det är en del av summeringen för det dramatiska, svenska elåret Branschorganisationen Svensk Energi har summerat elåret Det som bland allmänheten blev mest uppmärksammat under året var förstås de bitvis höga elpriserna. Kombinationen sträng kyla och stillastående kärnreaktorer fick dygnspriset att skjuta i höjden på den nordiska elbörsen blev faktiskt det dyraste året sedan elmarknaden avreglerades Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool under 2010 hamnade på drygt 50 öre/kwh (kilowattime), vilket kan jämföras med 37 öre En kall och utdragen vinter inledde 2010 och en kall och tidig vinter avslutade året. På grund av kylan och en stark återhämtning i den elintensiva industrin slog den veckovisa nordiska elanvändningen rekord. Under vecka 1 sattes ett nytt veckorekord med drygt 10 TWh och vecka 49 tog en silverplats genom tiderna med 9,9 TWh. Mest el kommer från vattenkraften. Den stod 2010 för 46 procent av den totala produktionen i Sverige. Trots problemen i de svenska kärnkraftverken ökade kärnkraften sin produktionsandel något och bidrog 2010 med 38 procent av den svenskproducerade elen. En betydligt kraftigare ökning, 19 procent, stod värmekraften för och dess andel blev för året drygt 13 procent. Vindkraften var 2010 års stora vinnare. Produktionen hamnade mycket nära 3,5 TWh (2,5 året före) en ökning med drygt 40 procent. Men andelen vindkraft är fortfarande liten, endast knappt 2,5 procent den totala produktionen. Den totala årsproduktionen i Sverige slutade 2010 på 144,6 TWh en ökning med 8,1 procent från föregående år. Den totala el an vändningen i landet ökade från 138,2 till 146,5 TWh. Nettoimporten av el hamnade på 1,9 TWh, en minskning från 4,7 TWh kwh (kilowattimme, Wh) kostar ungefär 1,30 kr och räcker för att driva en TV i 10 timmar eller en brödrost i 1 timme. 1 MWh (megawattimme) Motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år. 1 MWh = kwh. 1 GWh (gigawattimme) Motsvarar ungefär elåtgången för 40 elvärmda normal villor under ett år. 1 GWh = kwh. 1 TWh (terawattimme) Motsvarar ungefär den energimängd som Sverige använder under ett dygn. 1 TWh = kwh. Ampere Enhet för strömstyrka. Har beteckningen A. Energi Effekt x tid. Energi kan varken produceras eller konsumeras, utan endast övergå från en form till en annan. Exempel på energiråvaror är olja, kol, gas och bio - bränslen. Effekt Den mängd arbete som kan utföras tillfälligt, till exempel under en sekund. Effekt brukar definieras som arbete per tidsenhet. W (Watt) Enhet för effekt. Den inter - nationella standardenheten är uppkallad efter James Watt ( ), brittisk instrumentmakare och uppfinnare. Wh (Wattimme) Den energi som förbrukas då effekten 1 watt utvecklas under 1 timme. Källa: Svensk Energi 15

16 Samlare för småelektronik Batterier, glödlampor och uttjänta mobiltelefoner är exempel på småelektronik som hamnar i de vanliga soporna. Nu har ett nytt system testats: insamlingsskåpet Samlaren där konsumenten lätt kan sortera sitt elfavfall. Branschorganisationen Avfall Sverige räknar med att det varje år hamnar ton småelektronik i våra sop påsar. En av orsakerna är brister i insamlingssystemen det är helt enkelt för krångligt! En rapport från Avfall Sverige visar att särskilda insamlingsskåp i livsmedelsbutiker är en bra lösning. Det är det göteborska insamlingsskåpet Samlaren som nu fått sitt betyg. Rapporten bygger på en utvärdering som gjorts av sex exemplar av Samlaren som varit utställda i Västsverige, södra Sverige och i Mellansverige. Totalt finns i dag ett 50-tal exemplar av Samlaren i livsmedelsbutiker eller butiker för hemelektronik i landet. Utvärderingen visar att närmare ett ton småelektronik samlats in i var och en av de sex undersökta Samlarna under ett år. Dessutom ökar mängden inlämnat material hela tiden i takt med att Samlaren blir mer och mer känd. En ytterligare etablering av Samlaren i landet skulle innebära att mer elavfall samlades in, vilket innebär en ökad återvinning. Samlaren gör det enkelt för oss att göra en bra insats för miljön. Att sortera bort det farliga avfallet är ju en av de viktigaste uppgifterna för oss alla i det vardagliga miljöarbetet, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova, som utvecklat Samlaren i samarbete med Kretsloppskontoret i Göteborgs stad och Industridesign vid Chalmers Tekniska Högskola. Ljus- & energidesign Förskola vann Svenska Ljuspriset Matildelund förskola i Kumla tog hem Svenska Ljuspriset Matildelund är en nybyggd förskola med fyra avdelningar för upp till 80 barn i åldrarna 1 5. Ur motiveringen framhålls att förskolan är utformad med dagsljus som självklar utgångspunkt och att det kompletterande artificiella ljuset bidrar till trivsel, hemkänsla, lek och upplevelser. Svenska Ljuspriset är en årlig tävling, som uppmärksammar de mest intressanta ljusprojekten som genomförts i Sverige under det gångna året. Svensk ljusdesign bäst i Norden Modevaruhuset K:Fem i Stockholmsförorten Vällingby har vunnit ytterligare ett pris. Denna gången vann de utmärkelsen Nordiska Ljuspriset 2010 vid en prisutdelning i Köpenhamn. K:fem är Sveriges första renodlade modevaruhus i en byggnad som är specialdesignad för mode. Bakom ljussättningen av K:Fem står ljusdesignern Kai Piippo och arkitekten Gert Wingårdh som tidigare samarbetat med bland annat Sveriges prisbelönta ambassad i Washington, The House of Sweden. Utmärkande för både K:Fem och ambassaden är att belysning på ett mycket tydligt sätt profilerar byggnaderna och förstärker deras arkitektur. I Nordiska Ljuspriset tävlar prisbelönta projekt från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Priset har arrangerats vartannat år sedan år 2000, och det är första gången som en svensk byggnad vinner priset. 16

17 Designad elvärme Osalys är en tunn handdukstork med en glasplatta på endast 13 mm. Den styrs av en elektronisk termostat med digital display. Termostaten är trådlös och programmerbar för att spara energi. Den har även inbyggd FM radio! Osalys med sin stilrena design finns i tre olika utföranden: svart, rött eller spegellikt glas. Matsmart kylfrys Whirlpool lanserar en klimatsmart kylfrys. Med LED-belysning och en fem gånger så snabb återställning av temperaturen efter att kylskåpsdörren varit öppen minskar energiförbrukningen avsevärt jämfört med en standard kylfrys. 6th SENSE Fresh Control har också en mycket smart teknik som kombinerar kyla och fukt och säkerställer en idealisk kylförvaring i hela kylskåpet. Detta innebär att råvaror som kött, fisk, grönsaker och frukt får upp till fyra gånger längre hållbarhet än i ett standardkylskåp. All luft i kylskåpet passerar även genom ett antibakteriellt filter som förhindrar vidare spridning och tillväxt av luftburna bakterier. Ny klassiker Den gamla lampklassikern Lampadina kommer nu i nyproduktion. Den designades av Achille Castiglioni Foten är i aluminium med fattning i tre färger, orange, svart och lila. Kan även kompletteras med sladdimmer. Höjd 24 cm. Spegelvägg vann stolptävling Spegelväggen vann det statliga norska stamnätsföretaget Statnetts tävling om designade kraftledningsstolpar. Precis som Svenska Kraftnät och finska motsvarigheten Fingrid försöker Statnett få folk att acceptera kraftledningar genom att göra dem vackra. Spegelväggen är designad av danska arkitektbyrån Bystrup, som vann förstapriset på motsvarande cirka svenska kronor. Statnett ska använda stolpen i en planerad 420 kv-ledning mellan Ofoten och Balsfjord i norra Norge. 17

18 nyttiga länkar Krysset 1:2011 Vill du veta mer om din el och om energi? Det finns flera myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Här får du några användbara tips: korsord: Lasse Widlund Svensk Energi Energiportal med fakta om el och elmarknaden. Konsumentverket Fakta om alla slags uppvärmningssystem och hur du med enkla åtgärder spar energi. Konsumenternas elrådgivningsbyrå Vägledning i frågor som rör elmarknaden, kostnadsfri information och rådgivning. Elsäkerhetsverket Lär dig undvika elolyckor och elbränder. Tips och information. Energimyndigheten Tips om hur du kan påverka din energikonsumtion och sänka energikostnaderna. Här finns också en lista som kommunvis presenterar din energirådgivare. Energilexikon En skattkista fylld med energirelaterade ord. Här kan du söka på ord och begrepp. Nord Pool Vill du få mer information om hur den nordiska elbörsen fungerar, så kan du läsa här. kupong Lösningen sänds senast den 8 april 2011 till: Elkrysset nr 1-11, Tidningen EL, Stockholm eller e-posta orden i färgade rutorna till Namn Adress Postadress Priser: 1:a pris LED ficklampa/nödbelysning 2:a 10:e pris En lågenergilampa Pristagare & lösning Krysset 3:2010 1:a pris Elenergimätare Kerstin Sundgren, Bromölla 2:a 10:e pris En lågenergilampa Stig Kruger, Ljusdal Eiler Johansson, Lundsbrunn Owe Hjorth, Tranås Helena Witting, Mariestad Margareta Bengtsson, Ytterhogdal Bo Byström, Ånge Birger Persson, Axvall Marie-Louise Larsson, Töreboda Torsten Hallin, Falun 18

19 Elfordon för storstaden Låt fler bygga NYA laddstolpar GM har en framtidsvision över hur vi ska ta oss fram i morgondagens storstäder: En 1,5 meter lång eldriven kapsel som balanserar på två hjul och styrs med joystick om man inte låter den sköta körningen helt själv. Biltillverkarna arbetar med att utveckla små en- och tvåpersonsbilar, som är designade för att minska trafikstockningar, parkeringsproblem och miljöföroreningar. En elbil för framtidens megastäder. Förra året lanserade General Motors (gm) sitt senaste koncept på Shanghais World Expo: tre tvåsitsiga personbilsmodeller som de kallar en-v (förkortning för Electric Networked-Vehicle). Det är en elbil som ingår i ett nätverk. Varje fordon är uppkopplat mot Internet, samtidigt som det kommunicerar med andra kapslar av samma typ. Modellerna Xiao (Skratt), Jiao (Stolthet) och Maio (Magi) är byggda av lättviktsmaterial som kolfiber och akryl. Bilarna sägs vara fem gånger så energieffektiva som en genomsnittlig amerikansk bil. Det handlar om en tvåhjuling där de två hjulen är parallella och ett elektroniskt reglersystem som håller balansen så att kapseln inte tippar. Hjulen drivs individuellt av var sin elmotor. Det betyder att en-v har kunnat göras kort, bara 1,5 meter, vilket gör den extremt lätt att hantera och parkera i stadsmiljö. Genom separatdrivningen av hjulen kan den också vända på en femöring vändcirkeldiametern vägg till vägg är obetydligt större än fordonets längd: 1,74 meter. Elmotorerna har maxeffekten 18 kilowatt (24 hk) och kan snabbt accelerera upp till 40 km/tim. Motorerna fungerar samtidigt som broms. Utmärkande för en-v-modellerna är att de kan prata med varandra och minska trängseln i trafiken genom att köra tillsammans och undvika frustrerande stopp/start. De kan också automatiskt välja snabbaste vägen baserad på trafikinformation i realtid. En-v kan styras manuellt men den kan också ta sig fram helt utan förarinblandning tack vare ett sofistikerat system av kameror och radardetektorer. I princip har kapseln full kontroll över hela sitt närområde, och dyker det upp ett hinder i området, gör systemet allt för att undvika kollision. Källor: General Motors/Metro World News, Auto Motor Sport Ändra reglerna så att även andra än elnätsföretag får bygga nät av laddstolpar för elbilar. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport som lämnats till regeringen. På många platser är det i dag bara elnätsföretag som får bygga nät av laddstolpar. För att snabba på utbyggnaden av nödvändig laddinfrastruktur och främja användningen av elfordon föreslår EI att det snarast möjligt införs ett undantag från kravet på nätkoncession för nät som uteslutande är avsett för att förse bilar med el. Med ett förenklat regelverket kan vi snabba på utbyggnaden av laddstolpar, vilket skulle underlätta för de konsumenter som väljer en elbil, säger EI:s generaldirektör Yvonne Fredriksson. En förutsättning för att undantaget från kravet på nätkoncession ska gälla är att nätet utgör en funktionell enhet, till exempel en sammanhängande parkeringsplats. Svensk Energi, som uppvaktat EI om undantaget för fordons elbehov, är positiv till undantag för laddstationer: Det här är en viktig byggsten för de kommande årens marknadsintroduktion av elfordon, säger Henrik Wingfors, ansvarig för elfordon hos Svensk Energi. Elbil årets bil i Europa Årets bil 2011 i Europa heter Nissan Leaf. Det var första gången som en elbil fanns med i startfältet och det blev seger direkt. Nissan Leaf har lanserats i fem europeiska länder Storbritannien, Irland, Portugal, Nederländerna och Schweiz där det finns bidrag för köp av elbilar. Till Sverige kommer Nissan Leaf först 2012, när den nya supermiljöbilspremien på kronor införs. Prislappen före bidrag ligger på runt kronor. 19

20 El gör skillnad.