Bli upplyst i vintertid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli upplyst i vintertid"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 10 NOVEMBER 2010 ANNONS NR En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Bli upplyst i vintertid effektiv energianvändning ger lägre kostnad Framtidens energipriser Sidan 3 Biogas i Hälsingland Sidorna 4 5 LED-lampan Sidan 6 Välisolerat hus i Ljusdal Sidan 12 Energikrysset Sidan 14 Energikartläggningscheckar Sidan 15

2 2 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilagan upplyser... Energi- och klimatfrågorna har en framskjutande plats i debatten idag. Du som läsare har nu ännu en Energibilaga som vi hoppas kan hjälpa dig som läsare till klokare beslut i energioch klimatdjungeln. En grund att luta sina värderingar på är att det alltid är bättre att välja det alternativ som ger ett minskat användande av fossil energi eller saker som gör att du i din energianvändning använder energin mer effektivt. I den elfte energibilagan som du nu har framför dig så finns en hel del mat nyttigt att läsa om just effektivare energianvändning. Det är alltifrån vilken sorts levande ljus du använder till möjligheten att lysa upp billigt och energieffektivt med LED-lampor i ljusstakar och julgransbelysning. En annan utveckling som kommer fort och som kommer att bli mer och mer viktig ju högre energipriserna blir är hur viktigt det är att bygga energisnålt redan från början. Idag pratar byggare och byggkonsulter om att nuvarande byggnormer inte är långsiktigt ekonomiska sett till energianvändningen. Det är troligtvis sant om man gör en realistisk kalkyl där hus ska fungera i över 50, ja upp till 100 år och mera. Det finns mera att läsa om detta i Energibilagan. Energibilagan tar också upp transporter. Transportsektorn är den största fossilbränsleförbrukaren i Sverige idag. Än finns utmaningar och du kan läsa en del om dem och skapa dig en uppfattning om vart bil- och transportsektorn är på väg i utvecklingen. En intressant ersättare är biogas. Än har vi inte några mackar i Hälsingland men vem vet för tio år sen fanns inga etanol bilar eller mackar heller. Elbilar de finns redan i begränsad omfattning men kommer att utvecklas snabbt. Sen har vi det här med hur energipriserna utvecklats de senaste fyra årtiondena och hur priserna ligger idag. Inför kommande vinter får du här nedan en utblick i hur läget på elmarknaden ser ut. Låt oss nu hoppas att polacken inte får rätt Han som spått att vi ska få den kallaste vintern på 1000 år. Skulle han få rätt så får vi hoppas att de flesta av oss har ett elavtal. Det finns två val man kan göra rörligt pris eller fast pris på olika många år. Men de som inte valt och de är fortfarande förvånansvärt många har ett tillsvidare pris och det är en riktigt, ja riktigt dålig affär, oavsett om man bor i lägenhet eller i egna hem. Inför vintern läget på elmarknaden De flesta av oss har fortfarande förra vintern färskt i minnet. Ett ordentligt snötäcke la sig över hela Sverige, det var kallare än vanligt under en lång tid, mer el användes för att värma våra hus samtidigt som en stor del av kärnkraften stod still vilket tillsammans resulterade i minnesvärda elräkningar. Med det i backspegeln är det högst intressant att titta på hur läget ser ut på elmarknaden nu inför kommande vinter. Kärnkraft och vattenkraft står för omkring 90 % av producerad el i Sverige och är därför viktiga utgångspunkter för att se på läget på produktionssidan. Läget på elmarknaden beror inte bara på hur produktionen ser ut, även om fokus ligger på det. Hur mycket el som används har en minst lika stor betydelse. Det är ingen slump att de höga pristoppar som blir sker under de timmar med högst användning av el. Hittills i år är total elanvändningen högre än Magasinfyllnadsgraden per vecka i de svenska magasinen Procent förra året vilket tyder på att lågkonjunkturen från förra året släpper sitt grepp. Elanvändningen är ännu inte i lika hög som under Vad var det som hände? Förra vintern stod stora delar av kärnkraften still under lång tid. Anledningen var förlängda revisioner, komplicerade effekthöjningsarbeten, moderniseringsarbeten och tekniska problem. Många startider sköts fram flera gånger och osäkerheten på elmarknaden var stor. Samtidigt var det kallt och användningen av el för uppvärmning ökade. Delar av den effektreserv som Svenska Kraftnät handlat upp fick startas för att hålla balans och tillåtna gränsvärden i elnätet. Effektreserven är ibland nödvändig men innebär dyrare elproduktion. Elpriset var som högst över 14 kr/kwh under 2 timmar den 17 december Normal prisnivå både före Nivån i de svenska magasinen är lägre än normalt, men långt ifrån den historiskt lägsta nivån som för samma vecka var 58 % och inträffade Ett underskott i magasinen leder inte heller självklart till låg elproduktion under året. och efter den 17 december var omkring 40 öre/kwh. Nuläget Hur ser det då ut med kärnkraften nu inför kommande vinter? I mitten av oktober i år var mer effekt i kärnkraften avställd än i mitten av december förra vintern. I år är det enklare underhållsrevisioner än de som gjordes förra vintern. Revisionerna sker också tidigare på året och den sista ska enligt plan vara klar den 22 november. Ägarna har hög press på sig från både regering och allmänhet att inte upprepa förra vinterns begränsade produktion. Vattenkraften är beroende av vattentillgången i form av det vatten som finns i vattenmagasinen men även av den tillrinning som sker under året. Vecka 42 är de svenska magasinen fyllda till 70 % vilket är nästan 12 % under medelnivån för perioden Nuvarande nivå är något lägre än förra året och nästan identisk med Båda dessa år har haft en bra årsproduktion så underskott i magasinen leder inte självklart till låg elproduktion. Då är det värre med nivån i de norska vattenmagasinen som samma vecka har ett underskott på drygt 18 %. De norska magasinen är betydligt mycket större än de svenska och står för 70 % av lagringskapaciteten i Skandinavien. Den elproduktion som inte sker med vatten- eller kärnkraft utan med vind och bränslen har båda ökat sin produktion kraftigt jämfört med samma vecka förra året. Det är en fantastisk utveckling och hittills i år har de tillsammans producerat 3,3 TWh mer el än förra året. Sammantaget tror både Energimyndigheten och branschorganet Svensk Energi att försörjningsläget är betydligt bättre inför kommande vinter än vad det var ifjol. Anna Andersson Energimyndigheten ENERGIBILAGAN - en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland. ANNONSFÖRSÄLJNING: Hälsingetidningar AB. LAYOUT OCH ANNONSER: MittMedia Annonsproduktion. TRYCK: MittMedia Print

3 3 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Vad kostar uppvärmningen idag och imorgon? Att beräkna vad uppvärmningen för en fastighet kostar idag är inga större problem. Vid byte av uppvärmningssystem kan man också enkelt göra en prisjämförelse mellan aktuella energipriser. Det är först när hänsyn tas till framtida energipriser som problemen uppstår. Görs en kalkyl över en längre tid antas ofta energipriset att öka mellan 3-6 % linjärt. Att veta vad kostnaden för olja, el, pellets och fjärrvärme kommer att vara i framtiden är omöjligt, men man kan vara säker på att det inte kommer att följa en rät linje. Framtidens energipris Att byta eller förändra uppvärmningssystemet innebär en stor kostnad. Det är viktigt att systemet ska fungera bra och bekvämt under en lång tid. Men den kanske viktigaste frågan för dig som konsument är hur energipriset ser ut i framtiden. När man som kund diskuterar med en försäljare av uppvärmningssystem får man mycket information om produktens fördelar. Sällan diskuteras vad kostnaden är om år. Trenden i diagram 1 nedan och den politiska viljan tyder på att priset för olja och el kommer att fortsätta stiga. El och oljepriset lägger också grunden till övriga priser på energin. Biobränslen har, eftersom de Löpande energipriser i Sverige, inklusive skatt Energipriser ,00 kr Elvärme, villa 1,80 kr Bensin 95, blyfri 1,60 kr Småsäck 16 kg Dieselolja 1,40 kr El (rörligt pris) 1,20 kr Villaolja 1 Pris öre/kwh Eldningsolja Öre/KWh är förnyelsebara, en större möjlighet att behålla ett lågt pris eftersom det är den fossila energin, olja och kol, som tar slut och ska fasas ut. El som tillverkas av förnyelsebara energikällor kommer att vara gynnad utifrån en politisk styrning såväl i ett nationellt - som ett europeiskt perspektiv. Politiken blir mer och mer överens om att minska användningen av olja och el för uppvärmning. Därför inför de styrregler som leder till att priserna på biobränslen inte går upp mer än de övriga bränslena, utan snarare tvärt om. Naturgas bostäder Fjärrvärme 75 Skogsflis industri Bulkpellets 1,00 kr 0,80 kr 0,60 kr 0,40 kr 50 0,20 kr 0,00 kr 25 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Tyvärr saknas tidsserier över priset för biobränsle och anledningen till detta är brist på statistik. Officiell prisstatistik för pellets saknas, i dagsläget finns endast branschens egna sammanställningar. Källa SPI, SCB, Energimyndigheten och Eurostat. Källa: Oljepris - OK/Q8 (Snitt Norrland, Svealand, Götaland) Elpris - VB Energi, inkl. energiskatt, elcertifikat, överföringsavgift + moms Pelletspris - ÄFAB (snitt 9 st producenter från Norrland, Svealand, Götaland) Nov Dec

4 4 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det som syns ovan mark av reaktortankarna där gasprocessen sker är de kupolformade taken av plast, teknikbod i den lilla röda byggnaden bredvid reaktortankarna. Foto Biowaz AB, Stellan Dahlberg Biogas i Hälsingland Nu är den igång! Första anläggningen i Hälsingland som producerar biogas från kogödsel. Ulf Andersson till vänster i bild tillsammans med Anders Sörell från BiogasMitt, framför teknikboden, diplom överlämnat till Ulf april 2010 för främjande av biogas. Ulf Andersson, bonde på gården Olpers i Hammarn, Yg, i Färila, Ljusdals kommun, har nu tagit i drift sin biogasanläggning, som producerar både el och värme. Olpers gård har en djurbesättning på 55 mjölkkor och ungefär lika många ungdjur och tjurar. Det är en ekologisk gård med mjölk- och köttproduktion. Gödselmängden från djurbesättningen blir ungefär kbm per år. Den gödseln samlas i en stor brunn intill lagårdsbyggnaden, och där man nu också tar tillvara energiinnehållet. I pumpbrunnen sönderdelas gödseln, innan den pumpas över till reaktortankarna. Där finns också möjlighet att blanda in annat material som kan användas för gasproduktion, till exempel vallgrödor, livsmedelsrester. I de båda reaktortankarna på vardera 130 kbm sker gasbildningen. Temperaturen i reaktorerna är 37 grader då biogasen produceras, via ingjutna golvvärmeslingor sköts varmhållningen av reaktorerna. Gasen förs via rör över till en gasmotor i teknikboden, typ ottomotor, där el och värme produceras. Det som återstår i reaktortankarna efter att gasen har tagits om hand pumpas sedan över till den stora gödselbrunnen, för att sedan spridas på åkrarna. Hela processen styrs och övervakas av datorutrustning i teknikboden. Ulf berättar, att buller från anläggningen inte är något problem, gasmotorn har ett ljuddämpande hölje och ljuddämpare på avgasröret. Arbetena med anläggningen har tagit längre tid än beräknat, och ännu återstår en del att göra innan full kapacitet uppnås. Det har varit en del inkörningsproblem, vissa delar i anläggningen som har ändrats, bland annat har elmotor och skärande pump i pumpbrunnen, blandningsbrunnen, bytts för ökad kapacitet. Biogas bildas när så kallad biomassa, biologiskt material, bryts ned i en så kalllad anaerob, eller syrefri, miljö. Naturlig biogas består mest av metan, 55-80%, och resten koldioxid men också en mindre mängd svavelföreningar. Det är den energirika metangasen man är ute efter när man producerar biogas. Den råa biogasen kan användas för att producera el och värme. Genom upparbetning där koldi-

5 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland 5 Ulf räknar med att gården kommer att bli nästan helt självförsörjande på värmeenergi och elektricitet. oxiden tas bort kan gasen också användas som fordonsbränsle. För användning som fordonsbränsle krävs i dagsläget alltför stora investeringar för en enskild gård för att klara detta ekonomiskt. Hur mycket gas blir det? Ungefär dessa mängder kan produceras (normal kubikmeter metan per ton torrsubstans): Nötgödsel 170 m 3 /ton Svingödsel 260 m 3 /ton Hönsgödsel 350 m 3 /ton Vallgröda 270 m 3 /ton Slaktavfall 900 m 3 /ton För anläggningen på Olpers gård beräknas: Energipotential brutto kwh/år. Internt energibehov i anläggningen: %, till bland annat varmhållning av reaktortankar. Energipotential netto: kwh, för delat på kwh el och kwh värme. Ovanstående är uppgifter som leverantören av anläggningen, Biowaz AB, har lämnat. I dagsläget, oktober 2010, producerar anläggningen 6 kw elektrisk ström och 12 kw värme. Vid full kapacitet beräknas produktionen bli 18 kw el och 36 kw värme. För att nå upp till den kapaciteten krävs tillförsel av annan biomassa, som vallgrödor, ensilage som är mera energirik än kogödsel. Djuren vistas ute under sommarmånaderna, gödselmängden ökar och därmed ökar också gasproduktionen sedan djuren har stallats in, vilket sker under oktober månad. Ulf räknar med att gården kommer att bli nästan helt självförsörjande på värmeenergi och elektricitet. Värmen från anläggningen används för att värma upp bostadshuset, verkstaden och servicedelen i ladugården och för att värma tappvarmvatten i ladugården. För detta har värmekulvertar grävts ned från teknikboden till dessa byggnader. En hel del av den producerade värmeenergin kommer dock inte att kunna utnyttjas, där finns ett stort överskott, framförallt under sommarmånaderna. När det gäller elektrisk ström används idag kwh per år för gårdens behov, alltså mindre än anläggningens kapacitet Ändå behövs uppbackning från det allmänna elnätet, eftersom vissa tider på dygnet används mer elektrisk energi, mer effekt, än vad anläggningen producerar. Då översyn görs för service behövs också uppbackning från elnätet. En viss skötsel och tillsyn krävs när anläggningen är i drift, normalt minuter per dag. Anläggningen kan fjärrövervakas från dator i bostaden. Skiss över anläggningen. I anslutning till lagårdsbyggnaden och den befintliga gödselbrunnen (diameter 20 m och rymd 1750 kbm), har biogasanläggningen byggts. Hur går det ihop ekonomiskt? Investeringskostnader ligger på i storleksordningen 2,4 miljoner kronor, berättar Ulf. En del av denna finansieras via statliga bidrag. Det är ändå en stor investering som innebär att det tar några år innan anläggningen har återbetalat sig. Ekonomin har inte varit avgörande för Ulfs beslut att satsa på en biogasanläggning. Det är möjligheten att vara nästan självförsörjande, inte använda så mycket energi utifrån, och de stora fördelarna för miljön, som har varit den största drivkraften. Metangas som släpps ut i atmosfären bidrar till växthuseffekten, har enligt forskning större bidrag till växthuseffekten än vad koldioxid har. Genom att ta till vara metangasen för att utvinna energi minskar utsläppen till atmosfären. Dessutom får man en bättre gödsel. Leverantör av anläggningen, Biowaz AB, hemsida kontaktperson Stellan Dahlberg. Mer info om gårdsanläggningar finns i LRF:s broschyr Biogas på gården en introduktion, Omställning Hälsingland -Ett klimatsmart landskap

6 6 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Hej LED hej då glödlampa I september i år togs ytterliggare ett steg mot utfasningen av glödlampan, då 75 W glödlampan förbjöds. I september nästa år införs förbud mot den klara 60 watts glödlampan och i september 2012 förbjuds de klara 40, 25 och 15 watts glödlamporna. Att glödlampan fasas ut inom EU beror helt enkelt på att den inte är energieffektiv. Av den energi en glödlampa förbrukar blir endast ca 5 10 % synligt ljus medan resten blir värme. Enligt en rapport av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) kan spillvärmen från glödlampor i bästa fall utnyttjas till 50 % om huset värms med direktverkande el och har en snabb och effektiv reglering. Av de alternativ till glödlampan som finns på marknaden idag är LED (Light Emitting Diod) en förhållandevis ny teknik inom belysning som är på stark Lumen GLÖDLAMPA HALOGEN LÅGENERGI LED 15 W 119 lm 125 lm 136 lm 25 W 217 lm 229 lm 249 lm 40 W 410 lm 432 lm 470 lm 60 W 702 lm 741 lm 806 lm 75 W 920 lm 970 lm lm 100 W lm lm lm 150 W lm lm lm 200 W lm lm lm frammarsch. Idag finns LED för flera olika användningsområden, både för professionella anläggningar och hembelysning. En del LED-produkter finns redan ute i butikerna, men tekniken är ung och finns ännu inte till för alla belysningsändamål, vilket heller ingen annan ljuskälla gör. Det som finns i butikerna idag är främst LED motsvarande W glödlampor, men även ersättare för motsvarande en 40 W glödlampa finns att tillgå. Man räknar också med att snart kunna ersätta 60 W glödlampor med LED. Variationen i kvaliteten hos LED-lampor från olika tillverkare är tyvärr mycket stor. Kvalitet och pris hänger ofta ihop och LED-lampor av bra kvalitet är ännu relativt dyra. Prisutvecklingen på dioder är nedåtgående men trots det relativt höga inköpspriset är en LED-lampa med en brinntid på h och dess låga energiförbrukning ändå en god affär. Glöm Watten Vad är det då man ska titta på när man ska byta lampa för att veta vad man köper? Från den 1 september 2010 ska alla lampförpackningar märkas tydligare för att göra lampköpet enklare. Med hjälp av märkning och kunskap ska man lättare hitta rätt sorts ljuskälla för hemmets olika rum och armaturer. Kika på lampförpackningen efter följande: Mängden ljus som avges av lampan, mätt i lumen [lm] Den förväntade medellivslängden för lampan i timmar Lampans effekt [W] Motsvarande effekt hos glödlampa [W] Lampans färgtemperatur, mätt i Kelvin [K] * Lampans färgåtergivning, Ra 80 eller mer ** * Anger om ljuset från lampan upplevs som varmt eller kallt ** Säger om lampan återger färger på ett naturligt sätt. Ju lägre index, sämre färgåtergivning, desto mattare och gråare upplevs olika färger. Istället för att som tidigare endast titta efter lampans watt-tal, som är ett mått på hur stor elektrisk effekt en lampa har, gör de nya alternativen till glödlampan att man nu måste jämföra olika tekniker. Därför är det viktigare att veta hur mycket ljus dessa ger. Enheten för ljusflöde är lumen (lm). Tabellen till vänster visar vilka lumental för de olika alternativen som motsvarar de traditionella glödlampornas ljusflöde, med hänsyn tagen till deras ljusnedgång. Färgtemperatur och färgåtergivning Hur ljus upplevs beror bland annat på färgtemperaturen och färgåtergivningen hos lampan. Färgtemperaturen anges i Kelvin (K). En låg färgtemperatur (vanligtvis K eller K beroende på fabrikat) ger en varmtonad glödljuskaraktär med stor andel rött medan en högre färgtemperatur ger ett kallare, mer blåaktigt ljus. Lampor med olika färgtemperaturer har olika användningsområden. Till en läslampa bör man välja en lampa med kallare ljus, exempelvis K. Till mysbelysning bör istället en lampa med varmare färgtemperatur, cirka K väljas. Färgtemperatur Stearinljus Glödlampa Halogenlampa Lysrör Solljus mitt på dagen Molnig himmel (K) K K K K K K I samband med färgtemperaturen bör lampans färgåtergivningstal anges. Det benämns Ra och anger ljusets förmåga att återge färger på ett naturligt sätt. Dagsljus och halogenlampor har Ra = 100. För allmänbelysning bör inte en lampa med Ra under 80 väljas. 100 kr för den lille? Många avskräcks från LED-lampan på grund av dess alltjämt höga inköpspris. Det vanligaste LED-alternativet som erbjuds idag är mindre lampor motsvarande 15 W glödlampor, lämpliga för fönster- och dekorationsbelysning. Det krävs dock inga komplicerade beräkningar för att se att trots inköpspriset på runt 100-lappen är LEDalternativet en lönsam affär jämfört med motsvarande 15 W glödlampa för 7,50 kr. En LED-lampa på 2 W har en livslängd på ca h och motsvarar i ljusstyrka en 15 W glödlampa med en livslängd på h. Det behövs alltså 25 st glödlampor under livslängden för en LED-lampa. Med ett elpris på 1,20 kr/kwh blir skillnaden i elkostnad så mycket som 390 kr och totalt blir skillnaden 480 kr. Kronor Prisjämförelse kr 188 kr (25 lampor) Glödlampa 15 W Elkostnad Inköpspris 60 kr 99 kr (1 lampa) LED-lampa 2 W

7 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland 7 Lys upp och spara energi i juletid Första advent åker många adventsljusstakar fram ur kartongen från vinden för att placeras fram i fönstren. Efter lite bökande med att först bringa klarhet i vilka lampor som lämnat in från förra året och sedan hitta/köpa nya lampor pryder snart miljoner adventsljusstakar fönstren i de svenska hemmen. Det behagliga ljusskenet motar bort en del av vintermörkret och skänker ett visst mått av ro i en grå tid av kyla och rusk. Sedan en tid tillbaka finns nu väldigt energisnåla och hållbara alternativ till de traditionella glödljusen. Tänk ett steg längre Den nya tekniken med lågenergi- och numera också LED-ljus, gör att vi har råd att ha mysigt och ljust i våra hem och stugor när det lackar mot jul. Tekniken med LED-lampor innebär att det går att spara mängder av energi i julmörkret. Tänk dig att du har en julgransbelysning med hundra lampor. Skulle du byta lamporna till LEDlampor så skulle det vara som om du tände två av lamporna i den gamla belysningen trots att alla 100 lampor lyser. När man ska köpa ljusslingor, ljusstakar och belysning så är det viktigt att tänka längre än näsan räcker. Tittar man bara på priset så kommer du att komma hem med en billig ljusstake men som drar massor av ström i förhållande till en dyrare ljusstake i inköpspris men mycket billigare i drift och underhåll. Skillnaden mellan en traditionell lampa och en LEDlampa är förutom den lägre energiförbrukningen den långa livslängden. Byt till LED redan idag Idag behöver man inte köpa ny julgransbelysning eller ljusstake för att kunna använda LED. Det räcker med att byta ut lamporna, som inte kostar allt för många kronor mer än vanliga, men som sänker energianvändningen direkt. LED-lamporna håller längre, cirka timmars brinntid, att jämföra med vanliga lampor som lyser runt timmar. Detta gör att LED-lampan i praktiken kan få vara 10 gånger dyrare för att kosta lika mycket. LED-lamporna har dessutom ett brett användningsområde eftersom de kan användas till alla ljusstakar och julgransbelysningar med 5 upp till 25 ljuskällor vilket gör den till en tuff utmanare för de mer energislösande alternativen. De är inte heller lika stötkänsliga som glödlamporna. Dessvärre går det inte att byta ut en lampa i taget utan man måste byta ut alla lamporna i ljusstaken. Tänk energismart När man köper en ny ljusstake, ljusslinga eller julgransbelysning så finns det idag färdiga kompletta modeller med LEDlampor som original. Koppla till timer Ett sätt att minska energianvändningen är att koppla julbelysningen till en timer så att den inte står och lyser dygnet runt, men det kan bli lite tårta på tårta. Vid en mätning med en vanlig sjuarmad ljusstake så sparar timerstyrningen energi, men när lamporna byttes ut till LED så visade det sig att timern drog mera ström än det gjorde att låta ljusstaken brinna dygnet runt. Inne, ute eller både och En del ljusslingor och julgransbelysning är tillverkade för att kunna användas antingen inne eller ute, medan andra modeller kan användas både ute och inne. Man ska därför läsa noga på förpackningen innan man handlar så att man köper rätt sort beroende på hur den ska användas. Grenkontakter Till granar och belysningar och för att få bort onödig standbyförbrukning är också bra att ha när den stora ljusupplysningens tid nalkas. Många bäckar små Om man har en 11-armad ljusstake med vanliga glödlampor, drar den 43 gånger mer el än om man byter ut lamporna till LED (30W att jämföra med 0,7W) visar Energimyndighetens test från Om en miljon hushåll med dygnetrunttänt i en månad byter ut lamporna i sin 11-armade ljusstake till LED, skulle Sverige använda 0,5 GWh istället för 22 GWh till denna belysning. Den besparingen motsvarar eluppvärmningen av villor. Visst ligger det något i att många bäckar små blir en stor å! Ta chansen att vinna energismarta prylar på sidan 14. Källor: Energimyndigheten och Energirådgivarna i Hälsingland Följ vad som händer nära dig!

8 8 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland BIOGASPLATTFORMEN I DALARNA OCH GÄVLEBORG BiogasMitt är ett samverkansorgan mellan myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, privatpersoner och ett antal företag i Dalarna och Gävleborg. Vi arbetar strategiskt och aktivt för biogasproduktion och biogasanvändning för i första hand fordonsdrift. Biogas är ett förnybart energialternativ som har stor potential, men det innebär inte med automatik framgång på marknaden. Det krävs information, påverkan, nya direktiv, omfattande investeringar och att det finns en stor efterfrågan. LANTBRUKSPRODUKTER Gödsel - Energigrödor - Restprodukter BIOGASPROCESSEN Från råvara till användning BIOGAS Industriprocesser - Värme - El AVFALL Hushållsavfall - Industriavfall - Avfallsdeponier TRANSPORT PIPELINE TANKBIL LASTBIL TRANSPORT PIPELINE TANKBIL LASTBIL UPPGRADERAD BIOGAS FORDONSBRÄNSLE AVLOPPSSLAM RÖTKAMMARE OCH UPPGRADERINGSANLÄGGNING RÖTRESTER Rötslam - Högkvalitativt biogödsel Kontaktuppgifter: Ulla-Karin Enbom, projektlansvarig tel: mob: Jan Malm, projektledare tel: Claes Rosengren Gävle Dala Energikontor - en naturlig samarbetspartner DET FINNS 13 ENERGIKONTOR i Sverige och över 380 i Europa. Genom medvetna satsningar på förnybar energi, energieffektivisering och miljöanpassade transporter vill vi bidra till miljödriven tillväxt och hållbar samhällsutveckling på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Ska vi lyckas med den tuffa omställningen inom transportsektorn behöver vi samverka mer och i denna process har Gävle Dala Energikontor en viktig roll att spela i Gävleborg och Dalarna. Gävle Dala har uppdraget från Energimyndighetan att vara en sammanhållande länk för regionens kommunala energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen ute i kommunerna är opartisk och saknar kommersiella intressen. Du kan alltid rådfråga din lokala energi- och klimatrådgivare. Han/hon kan ge råd om energieffektivisering, uppvärmningsalternativ, transporter m m. Ekogas ger grönare fordon i Gävle REGIONENS FÖRSTA BIOGASMACK finns på Utmarksvägen 8, Sörby Urfjäll i Gäve, i anslutning till Gästrike Återvinnares central. Här kan du som privatperson eller företagare tanka med VISA och MasterCard. Företag kan ansöka om ett Ekogaskort för förmånligare och enklare hantering av drivmedelsinköpen. Ekogas är ett grönt utropstecken som leder Gävleborg in i en ny era.

9 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland 9 Småskalig elproduktion solceller Den enda privatperson i länet som sökt och fått beviljat stödet för installation av solceller är Mattias Gustavsson, ursprungligen från Söderhamn och numer bosatt i Gävle. På hans tak sitter nu en 3 m 2 stor solcellsanläggning som producerar elenergi från solens strålar. Under sin tid som energirådgivare i Bollnäs var Mattias också inblandad i soluret på Bollnäs kommuns stadshus. Jag har ett stort privat intresse av solenergi, säger Mattias. Min bakgrund är en energiingenjörsutbildning i Gävle med inriktning inneklimat.. Dock såg jag ganska tidigt att det var just förnybara energiformer som jag var mest intresserad av. När min utbildning var klar så valde jag därför att läsa ytterligare en tid men specialinriktad på enbart förnybara energikällor. Efter det har jag jobbat på olika ställen, allt från konsultbranschen till kommuner och kommunala bolag men intresset har alltid funnits där och framförallt solcellsanläggningar har varit ett stort intresse, både privat och på jobbet. Därav solcellsklockan i Bollnäs som jag höll på med under lång tid och som har blivit ett mycket lyckat projekt. Solenergi kommer alltid att finnas och vi måste bli duktigare att ta till vara på den energi som faktiskt är gratis och enkel att använda. Dimensionering Anläggningen har en toppeffekt på drygt 300 W, berättar Mattias. Den har en yta på knappt 3 m 2 och levererar ungefär 300 kwh per år. Anläggningen är dimensionerad för att inte leverera ut el på nätet utan all el som produceras används internt i fastigheten. Anläggningen är uppbyggd som en stor anläggning och fungerar perfekt som en visnings- och demoanläggning. Installationen slutfördes i våras och är placerad på boningshuset i bra söderläge. Bidrag från Länstyrelsen Att ansöka om solcellsstödet var heller inga problem. Det är lite lurigt att fylla i blanketterna men där får man bra hjälp direkt av Länsstyrelsen. Hela anläggningen kostade totalt ungefär kr och då har en elinstallatör gjort all inkoppling av el. Pay-off tiden blir lång på anläggningen men det blir det generellt på små anläggningar även om priset även där går ner snabbt. Mattias har fått 60 % i bidrag på anläggningen och köpte ett paket där alla prylar ingick, inklusive kabel och brytare etc. Går det att få någon ekonomi i det? Att jag valde att montera solceller hemma har egentligen många orsaker, mitt intresse naturligtvis men också att det är mycket enklare att diskutera saken med andra om man kan referera till något eget, säger Mattias. Det är alltid mer äkta om man använder tekniken själv. Det är ingen kortsiktigt bra investering då små anläggningar blir dyr per producerad kwh. Att jag valde den anläggning jag har var egentligen en ekonomisk avvägning då en omfattande renovering av fastigheten fick högre prioritering. Fakta solcellsstödet Stödet kan ges till alla nätanslutna solcellssystem i mån av medel, och får uppgå till max 60 % av stödberättigade kostnader. Stora företag kan få upp till 55 % av kostnaderna täckta. Stödet får inte överstiga 2 miljoner kronor per system och stödberättigade kostnader får uppgå till max kr per kw toppeffekt. Under perioden 1 juli 2009 till och med 15 oktober 2010 har ansökningar motsvarande kr inkommit till Länsstyrelsen Gävleborg varav kr har beviljats. Det finns fortfarande chans att söka och få bidraget för Många droppar små Sverige har länge varit bortskämt med fina vattentäkter, men den bilden kan komma att förändras. Leder klimatförändringarna till att regnovädren blir kraftigare i framtiden kan det öka risken för att dricksvattnet förorenas. Det som händer vid ett kraftigt regnoväder är att regnvattnet, eller dagvattnet, som transporteras i samma ledning som avloppsvattnet skapar ett kraftigt övertryck vilket leder till så kallad bräddning. Det innebär att dagvattnet leds ut i vattendragen tillsammans med avloppsvatten. Med avloppsvattnet följer bakterier, virus och parasiter som gör både människor och djur sjuka. De kommuner som tar sitt dricksvatten från sjöar och vattendrag berörs av detta och det är halva Sveriges befolkning. Även kvaliteten på råvattnet i vattentäkter kommer att försämras med ökade humushalter, ökad algblomning och ökad förorening av mikroorganismer. Dagens reningsteknik är inte tilläcklig utan ny teknik måste införas, vilket gör att kostnaderna för dricksvattenreningen ökar. Kvaliteten på dricksvattnet är redan nu inte lika god på alla ställen i landet. Varje vecka, året om, rekommenderas befolkningen i någon av Sveriges kommuner att koka vattnet på grund av störningar i dricksvattenproduktionen. Spara eller Slösa Beteende och vanor kan vara riktigt kostsamma sett till vattenanvändningen. I snitt förbrukar en person cirka 180 liter vatten per dygn till matlagning, disk, personlig hygien och tvätt. Det finns många smarta sätt att minska vatten- och energianvändningen utan att det behöver påverka eller dra ner på levnadsstandard och bekvämlighet. Duscha istället för att bada. En dusch kortare än minuter gör att det går åt mindre vatten än för ett bad (ca 200 l). Byt duschmunstycket mot ett nytt snålspolande som med bibehållen duscheffekt (luft blandas in i vattnet) kan halvera förbrukningen av varmvatten. Låt inte vattnet rinna under tandborstningen det sparar ett badkar vatten i veckan. Droppande kranar kan dra lika mycket vatten och energi som en duschning per dag till absolut ingen nytta. Vattenkokare och kaffebryggare drar mindre energi än om vattnet värms på spisplattan, eftersom nästan all tillförd energi övergår till vattnet och förlusterna till omgivningen är mycket små. Den stänger dessutom av sig själv när vattnet kokat upp och är snabbare. Tips koka upp pasta- eller potatisvattnet i vattenkokaren och häll över det i kastrullen innan du sätter den på plattan. Använd kaffebryggare om en sådan finns. Häll sen upp kaffet i en termos. Det är onödigt att låta värmeplattan stå på i timmar när kaffet hur som helst blir odrickbart. Använd balja vid handdisk. En kvarts diskande under rinnande kran slösar bort 75 liter vatten. Fördiska inte disk som ska in i diskmaskinen, det räcker att skrapa av resterna. Finns diskmaskin kör den när den är ordentligt fylld med disk. Då sparas både vatten och elenergi. Detsamma gäller tvättmaskinen fyll den ordentligt. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tvätt som krävs för att fylla en maskin, väg därför gärna tvätten med en våg innan. Tänk även på att det är torr tvätt som menas med tvättmaskinens maxkapacitet. För de hyresgäster vars vatten- och elförbrukning ingår i hyran så påverkar den onödiga konsumtionen även er. El, förbrukning och uppvärmning av slöserivatten är några av faktorerna som kan påverka hyran som du betalar. Inte vatten värt? Tänk på att den läckande kranen/toaletten du ska fixa sen kostar dig en hel del pengar. Redan en droppande vattenkran förbrukar nästan 100 l vatten/dygn. I tabellen nedan kan du se ett exempel på hur mycket en vattenläcka kan kosta. OBS! Att kostnaden gäller för kallt vatten. Kostnaden för vatten varierar över Hälsingland men priset ligger i snitt på ca 18 kr/m 3. Räkneexempel effektiv duschning Per och Evelina duschar 15 minuter var per dag i en dusch som ger 12 liter/minut. Energianvändningen för duschandet hos Per och Evelina är kwh per år. De betalar 1,20 kr per kwh för elen som de värmer sitt varmvatten med, så bara duschandet kostar dem kr per år. De beslutar sig för att ändra sina vanor och dra ner på duschandet. De lyckas komma ner till 5 minuter var per dag. De nya vanorna betyder att energianvändningen för duschandet istället landar på kwh. På ett år lyckas då Per och Evelina spara energi värd kr, bara genom att minska ner på duschandet. De minskar dessutom kostnaden för vattnet då de använder 88 m3 vatten mindre genom sitt ändrade beteende. Skulle Per och Evelina även välja att investera i ett vattensparande duschhandtag kan energikostnaden minskas ytterliggare. Ett sådant duschhandtag kan kosta runt 500-lappen och är en investering som sparas in snabbt, i detta fall på några månader. Tips testa din dusch Om du är osäker på hur mycket vatten din dusch gör av med per minut kan du enkelt testa den genom att mäta hur lång tid det tar att fylla ett litermått. Fem sekunder motsvarar cirka 12 liter/minut. Tillsammans kan vi stoppa onödan Kostnad vattenläcka Läckans storlek liter/dygn m 3 /år Kostnad vatten Tändsticka kr sköljning under rinnande vatten Grov synål kr tunn stråle från kran, rinnande toalett Sytråd kr droppande vattenkran

10 10 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Elbilen här för att stanna Att elbilar kommer att bli vanligt inom en 10-årsperiod står ganska klart. I världen består 80 % av energitillförseln av fossil energi. Regeringen har förklarat att Sverige ska visa ledarskap genom att agera både här hemma och internationellt inom klimatpolitikens område. Sverige ska visa vägen och gå före med nationella åtgärder för den nödvändiga omställningen i världen. Sverige ska minska klimatutsläppen med 40 procent fram till 2020 vilket är det högsta målet inom Europa. Det har gjorts mycket i Sverige vi använder redan i hög grad biobränsle och den nya utbyggnaden av förnyelsebar energi såsom kraftvärme och vindkraft gör att det är inom transportsektorn som förändringar kommer att ske. Regeringens långsiktiga mål att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, är en utmaning både för utvecklingen av bilar som går på biobränsle såväl som bilar som går på el. Idag pratas om att införa en supermiljöbilspremie som ska gynna utvecklingen av bl.a. elbilar och bilar med mycket små utsläpp. Tillsammans med detta kommer också insatser att göras för att utveckla laddhybrider och infrastruktur för laddning och tankning av biobränsledrivna fordon. Räcker elen? En del oroar sig kommer elen att räcka? Svaret är att den kommer att räcka. I Sverige har vi ca 4,3 miljoner personbilar. Om alla dessa bilar drevs med el så skulle elproduktionen behöva öka med mindre än 10% vilket motsvarar 15 TWh. År 2008 var den totala energitillförseln i Sverige 393 TWh och av den utgjorde den fossila delen (i huvudsak olja och bensin) 123 TWh. Transportsektorn är den användarsektor som har svårast att byta energibärare. Energianvändningen för transporter ökar varje år. Idag handlar debatten mycket om biodrivmedel och antal biodrivmedelsfordon där argumenten ofta är för eller emot. Sätter vi lite siffror på vad det handlar om så var andelen biodrivmedel räknat på energiinnehåll 5,2 % eller 4,6 TWh år Detta är en ökning med 0,2 TWh sedan år De förnybara drivmedel som används i Sverige är främst etanol, FAME och biogas. Det är fortfarande en liten del av hela kakan vilket gör att en fortsatt satsning på att göra effektiva biodrivmedel ur miljö och klimatsynpunkt tillsammans med elbilar och alternativa lösningar för transporter en av de största energipolitiska utmaningarna. De tre viktigaste anledningarna till att utveckla eldrivna fordon är: Inga avgaser släpps ut där bilen körs. Elmotorn är flera gånger effektivare än bensin eller dieselmotorn, man kommer därför 2-5 ggr längre med samma mängd energi. Det gör att det går åt mindre naturresurser. Elektricitet kan produceras på många olika sätt från många olika källor t.ex. vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solceller, men ändå användas i samma bil. Fördelar gör att eldrivna fordon kan hjälpa oss att minska klimatpåverkan, ge bättre luft och göra Sverige och världen mindre beroende av råolja. Det finns en del myter och felaktiga uppfattningar om elbilar. En är att det inte går att köra så långt med elbilar. Sanningen är att det i dag är fullt möjligt att bygga elbilar med mils räckvidd per laddning. Men handen på hjärtat, hur ofta åker man så långt? Den genomsnittliga svenska bilen körs fyra mil per dag. Med en fungerande kollektivtrafik så är det också fullt möjligt att ta elbilen till anslutningar till kollektivtrafiken. Ladda bilarna En annan uppfattning är att det tar för lång tid att ladda bilarna. Vänder vi på steken och du ställer dig frågan hur lång tid tar det att ladda mobiltelefonen? De flesta vet inte hur lång tid det tar eftersom de utnyttjar tiden när de sover till att ladda batteriet. Så kan också vanan att tanka en elbil bli. Om man väljer att resonera så kan man säga att tanka bilen med vanligt bränsle tar mera tid eftersom då är du själv aktiv under tiden. Idag är det fullt möjligt att ladda moderna litiumbatterier på 15 minuter, MEN det kräver en laddare som är stor som ett kylskåp som kostar lika mycket som själva bilen plus en elanslutning med effekt motsvarande en större industri. Det skulle också vara möjligt att byta batteriet mot ett fulladdat men sådana lösningar är kvar att utveckla. Det absolut billigaste och enklaste kommer att bli laddning över natten eller på jobbet. De första elbilarna som kom var ibland ombyggda vanliga bilar vilket också har lett till att vi allmänt tror oss veta att elfordon inte har någon värme på vintern och kyla på sommaren. De el- och hybridbilar som nu börjar introduceras på marknaden t.ex. laddhybriden Chevrolet Volt och batteribilen Mitsubishi imiev kommer självklart att ha både värme och AC. De finns också de som säger att köra på el innebär att man flyttar utsläpp från avgasröret till en skorsten i ett kolkondenskraftverk eller liknande. Det kan delvis vara en sanning men totalt sett beroende på hur man räknar så vinner ändå alla miljöbilar. Oavsett om de går på biobränsle i form av etanol, biodiesel, eller gas men även el, så är utsläppen mindre än om man använder fossil bensin och diesel. Hybridbilar som laddar batteriet från bensinmotorn får en mycket lägre förbrukning än en vanlig bil. Hur kan det komma sig? Jo, elmotorn är effektivare än en förbränningsmotor. Elbilens utveckling En annan vanlig uppfattning om elbilar är att de små, fula och långsamma. Små bilar eller snarare bilar som är mer anpassade efter våra behov kommer vi nog att få lov att finna oss i. Men elfordon kan se ut precis hur som helst. De kan vara stora bussar eller små mopeder. De kan vara snabba eller långsamma. Elmotorcykeln KillaCycle accelererar km/h på under 1 sekund och elbilen Buckeye Bullet I är världens snabbaste elbil med en topphastighet på 518 km/h. Det som nu revolutionerar elbilens utveckling är att batterierna utvecklats och moderna batterier (t.ex. litum- järn- fosfat) förväntar man sig kommer att hålla lika länge som själva bilen. Elbilar och elfordon har ur säkerhetssynpunkt inte någon gräddfil i förhållande till andra fordon. De lyder under samma säkerhetsbestämmelser och har samma säkerhetskrav som vilket annat fordon som helst. Visste du detta om elfordon? Många av oss ser dagligen stora elfordon tåg. Stora elfordon som är mer dolda för dem flesta av oss är eldrivna fartyg. Isbrytare har varit diesel-elektriska, det vill säga hybrider, i många år. De har dieselmotorer som driver generatorer som alstrar elektricitet, som i sin tur driver elektriska motorer som driver fartyget framåt. Den elektriska drivningen gör fartyget mycket mer manövrerbart. Samma drivsystem finns också i många forskningsfartyg. Många ubåtar har också elektrisk drivning, och våra svenska ubåtar är extra speciella eftersom de har sterlingmotorer som driver generatorer som alstrar ström. Diesellok är faktiskt också hybrider, dieselmotorn driver inte direkt på lokets hjul utan driver en generator. Gruvmaskiner är ofta också elektriska eftersom man inte vill ha avgaser nere i gruvorna, men de får precis som tågen sin elektricitet direkt från elnätet, inte från batterier eller från en dieselmotor. Inget är nytt under solen De första bilarna var eldrivna, och de allra första elfordonen byggdes under 1870-talet. Ferdinand Porsche, som sedan mest skulle bli känd för sportbilarna som bär hans namn, byggde några av de första elbilarna under 1890-talet. De allra första bilarna var i princip hästvagnar där hästen ersatts med en elmotor och räckvidden var 4-5 mil. Bilarna var dock populära eftersom de var bekväma och lätta att köra, även för damer. Människor ville dock kunna köra längre än 4-5 mil, och för att få längre räckvidd satte han ett generatoraggregat på bilen, och hybridbilen var född. Med hybridbilen kunde man köra hur långt man ville, men fortfarande ha kvar den bekväma eldriften utan växlar eller koppling. De eldrivna bilarna var populära och i början av 1900-talet dominerade dom bilmarknaden (som dock var väldigt liten, bara extremt förmögna människor hade råd att ha bil). Första världskrigets behov av stridsfordon och flygplan drev på utvecklingen av förbränningsmotorn och snart hade bensinbilen kört om elbilen. Det skulle ta nästan 100 år innan intresset för dom väcktes igen. Tro det eller ej men elmotorn satte faktiskt stopp för elbilen. Det var en elmotor som gjorde att bensinbilen vann över elbilen. Närmare bestämt startmotorn. Innan man hade uppfunnit startmotorn så måste bensinbilar vevas igång. Att veva igång en bensinbil var både tungt och farligt, om bilen feltände kunde veven slå av armarna på den som vevade. Att veva igång en bil var dessutom absolut ingen syssla för en dam. Elbilen fördrogs därför av många, särskilt i de högre samhällsklasserna. Genom introduktionen av den elektriska startmotorn behövde inte bilen vevas igång, och bensinbilen blev därför lika bekväm som elbilen. Elbilens främsta försäljningsargument försvann och likaså intresset för den. Elfordon på andra planeter Det finns bara fordon på tre himlakroppar utifrån vad vi känner till jorden, månen och Mars. På två av dessa är samtliga fordon eldrivna, nämligen på månen och på Mars. Så när det gäller marknadsandelar över antalet himlakroppar då vinner elfordonet. Bildkälla:NASA En eldriven Lunar Rovar parkerad på månen nära Hadley Rille, en lång kanal som antagligen formades av lava för 3-4 miljarder år sedan. Fotot togs under Apollo 17-färden till månen Källor: Energimyndigheten energiindikatorer 2010, Hållbara drivmedel finns de Lund university rapp nr 66 nov 08, Ladda för nya marknader Vinnova analys, Miljövärdering av el, Elforsk,

11 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland 11 Elbil året runt i Ovanåker Alfta Edsbyns Fastighetsbolag AEFAB har länge varit ett miljömedvetet företag. När det gäller transportsidan så har de utöver Etanolbilar och en Toyota hybridbil som går på bensin och el, också valt att testa en golfbil av märket Club Car tillverkad i USA, som servicefordon åt en av företagets vaktmästare Jonas Ståhls. Golfbilen laddas under natten och det har hittills fungerat mycket bra. Nån har räknat ut att bilen kostar 16 öre per mil i drift. Jag använder den till alla mina små transporter. Det är skönt att slippa ha avgaser och starter när man jobbar ute på bostadsområdena. Dessutom är den tyst och stör därför hyresgästerna mindre. Den var väl inte den billigaste i inköp men det jämnar ut sig eftersom den är så billig i drift, säger Jonas. Han visar också batteribanken där energin är lagrad, men han visar också en detalj som är viktig när man har eldrift. Det finns ju inte en massa överskottsvärme som i vanliga fordon så därför är den utrustad med en dieselvärmare. På så vis kan AEFAB använda den året om och även under kallaste vintern har den hittills fungerat bra och ger också mersmak för företaget. Troligtvis kommer vi att få se många flera arbetsredskap och fordon av typ Club Car, den lilla golfbilen som AEFAB i Ovanåkers kommun nu har haft i över ett år. Jonas Ståhls visar golfbilens batteribank där energin är lagrad. Hybridbil, går på både bensin och el. Klimatsmartare mys med rätt ljus Nu när höstmörkret börjar närma sig vill vi gärna krypa upp i soffan med en varm filt och tända levande ljus. När du väljer ljus, välj då gärna ljus tillverkade av 100 % stearin. Då får du ljus som är helt tillverkade av förnyelsebar råvara som utvinns av animaliskt eller vegetabiliskt fett. Genom att välja stearinljus får du ett ljus som inte bidrar till att öka växthuseffekten jämfört med ljus tillverkade av paraffin. Paraffin är en petroliumprodukt som utvinns från råolja som är en icke förnyelsebar råvara. Om alla i Sverige bytte ut sina paraffinljus till Svanen-märkta stearinljus så skulle koldioxidutsläppen minska med motsvarande det årliga utsläppet från bilar. Stearinljus minskar även risken för sotning. När du tänder ett ljus första gången, korta då av veken så att den inte är längre än en centimeter, i annat fall blir ljuslågan onödigt hög. Ställ inte ljusen i drag eftersom de då tenderar att rinna. Glöm inte att släcka ljusen när du lämnar rummet! Källa: Delsbo Candle

12 12 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Välisolerat hus i Ljusdal Nya byggnormer ställer krav på att nya hus byggs mer energieffektivt än tidigare. Miljömedvetande och stigande energipriser gör också att man idag har energin i åtanke när man projekterar och bygger hus. Vilken värmeanläggning ska man installera? Hur mycket isolering ska det vara i ytterväggar, bjälklag? Hur ska huset ventileras? Ska det vara golvvärme? Det är många frågor och många alternativ att välja mellan. Vi har besökt ett nybyggt hus i närheten av Folkparken i Ljusdal för att se vilka lösningar man har valt där. Byggherre är Bertil och Mia Asplund. Det som slår en när man ser huset och som man ser på bilden är, att det inte liknar ett vanligt, standard, kataloghus. Huset är av typ 1-plans, med krypgrund. Huset ligger inte långt från älven Ljusnan. Grundläggning med krypgrund valdes, skulle huset ha byggts med det idag mest vanliga alternativet platta på mark, hade det behövts mycket fyllnadsmassor under plattan, därför valdes krypgrund i stället. Höjden på huset har anpassats till beräknad vattennivå i Ljusnan vid höga vattenflöden. Grunden har gjorts i fuktsäker konstruktion, man har valt att göra ett betongbjälklag fabrikat Dalacement, över kryputrymmet, med värmeisolering ovanpå betongbjälklaget. När man stiger in i huset kommer man in i ett stort, luftigt, kombinerat kök- och allrum. Mitt i finns en vedeldad braskamin, som ger både värme och trivsel. I huset i övrigt finns sovrum, ett mindre rum, duschrum, badrum och tvättstuga. Kommunalt vatten och avlopp. Huset är byggt under , inflyttning gjordes vårvintern Boytan, den värmda ytan, är 110 m 2. Lite mer fakta om hus och installationer: Ytterväggarna är uppbyggda med bärande stomme av 73 mm massivt limträ, 30 cm cellplastisolering, denna konstruktion har inga genomgående träreglar, inga köldbryggor, u-värde 0,10. Takbjälklaget är uppbyggt med limträbalkar och mellanliggande 470 mm lösullsisolering, u-värde 0,09. Golvbjälklaget är värmeisolerat med 20 cm cellplastisolering ovanpå betongbjälklaget, krypgrunden i betongkonstruktion är helt sluten, inte ventilerad. Fönster och fönsterdörrar, typ 3-glas, isolerrutor med gasfyllning, u-värde 1,1. Ytterdörr u-värde 1,0. U-värdet är ett mått på en konstruktions värmeisolerförmåga, mäts i W/m 2, C (watt per kvadratmeter och grad celsius/grad kelvin). Lägre u-värde innebär mindre värmeförluster och bättre värmeisolering. Värmeanläggning, värmen från husets frånluft tas tillvara i en kombinerad frånlufts värmepump och elpanna, placerad i tvättstuga, som också värmer tappvarmvatten. Ventilation central frånluftsfläkt i frånluftsvärmepumpen, med luftintag via ventiler i ytterväggar. Separat köksfläkt. Värmedistribution vattenburen golvvärme i alla rum, inlagt i spår i golvbjälklagets cellplastisolering. Husets väggar och bjälklag har byggts upp genom ett samarbete mellan tre företag på orten. Husets planlösning och konstruktioner har ritats och dimensionerats av konsultföretaget Ljustech AB. Timmerblock AB har tillverkat väggelementen med limträstomme, tillverkning inomhus i uppvärmd industrilokal. Öhmans Bygg AB har monterat elementen på plats. Det är idag vanligt att man sätter ihop väggelement i en torr och varm miljö inomhus, så att montaget på plats går fortare, mindre risk för fuktproblem. Limträbalkar har tillverkats och levererats av Martinssons Limträ i Umeå. Varmt och välisolerat Lasse Öhman på Öhmans Bygg berättar, att då han besökte huset en dag på vårvintern, eldade man i braskaminen. Han upplevde då, att det snabbt blev för varmt i huset. Huset upplevs alltså som både varmt och välisolerat, något som också husets ägare Bertil och Mia bekräftar. De har ännu inte upplevt en hel vinter i huset, årets kalla vinter var i stort sett över när de flyttade in i huset. Något som Lasse också påpekar, genom den tunga stommen av massivt limträ i ytterväggarna upplevs också huset som ljudmässigt välisolerat mot buller utifrån. Bertil berättar om en liten finess på värmepumpen, den har monterats med en extra strömbrytare, med vilken man kan reglera fläkthastigheten och därmed luftomsättningen i huset. Standard är annars att man inte kan ändra fläkthastigheten utan ingrepp i värmepumpen, men med den här lösningen kan man enkelt ställa ned fläkthastigheten till exempel när man inte är hemma, eller om det är sträng vinterkyla ute. Omvänt när det är varmt på sommaren eller om det är mycket folk i huset kan man öka fläkthastigheten. I det här Inte ett vanligt kataloghus. 1+1 SFS WT-T 6,5x130 på skrå från vardera sidan Pannplåtl Bärläkt Ströläkt Underlagspapp 23 Råspont huset med välisolerade väggar och bjälklag går förhållandevis mycket energi till att värma luften som omsätts i huset via ventilationen. För att bättre kunna följa upp hur mycket energi som går till uppvärmning och tappvarmvatten, har också en separat elmätare, undermätare, installerats. Detta är något som också rekommenderas i gällande byggnormer. Ännu så länge har de bott i huset alltför kort tid för att kunna göra någon utvärdering av hur mycket energi som används. I nu gällande byggnormer för elvärmda bostadshus föreskrivs, att till uppvärmning och tappvarmvatten får användas högst 75 kwh per m 2, för detta hus på 110 m 2 alltså högst kwh, ett vädermässigt normalår. Det blir kanske inte så svårt just i detta fall att komma ned i energibehov, de är nu två personer i hushållet och som Limträbalk enl Takplan s Varmfiber mellan Balkarna Fiberduk 22X95 s250 glespanel 13 Gipsskiva 45X170 som skäres in mellan taktassarna 4x380 skruv Bertil framför braskaminen tillsammans med hunden Vilma. 73 Krysslimmad Massivträ 300 Cellplast Vindtät papp 34X70 spikläk 23 Panel Fotplåt Hängränna och rännkrok Skissbild över konstruktion. inte förbrukar så mycket tappvarmvatten. Dessutom har de braskaminen som används och har tillgång till ved. Bertil och Mia berättar, att funderingar fanns när man byggde huset att man skulle satsa på solvärme i någon form, för att ytterligare minska energibehovet. Det blev inte så, men att det inte är omöjligt i framtiden, efter att ha bott i huset en tid, att en solvärmeanläggning görs. Det brukar alltid vara så, att sedan man har flyttat in i ett hus kommer man på saker som man ångrar att man inte gjorde, eller som man skulle ha gjort annorlunda. Men både Bertil och Mia påpekar, att de har faktiskt inte kommit på någonting som de skulle vilja ändra på. Det beror kanske på, att de har varit med och byggt om och reparerat hus förut, ett talesätt säger att man ska bygga minst två hus innan man blir nöjd. Framtidens bilar är här! Toyota Prius. Pris fr kr. Fördelslån 2.909kr/mån.* Toyota Auris fullhybrid. Pris fr kr. Fördelslån 2.414klr/mån +3,9 l/100 km +89 g CO 2 /km +136 hk =2.909 kr/mån.* +3,8 l/100 km +89 g CO 2 /km +136 hk =2.414 kr/mån.* FINANCIAL SERVICES Larsvägen 6, Hudiksvall Björn Thony

13 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland 13 Det lönar sig att köra grönt Det är lätt att spara tusen lappar varje år genom att inte välja en onödigt törstig bil och att köra sparsamt. En bil som drar 1 liter mindre per 100 km ger dej 1000 kr mer kvar på banken per 1000 körda mil. Att lära sig köra sparsamt ger pengar över även för den som tror sig redan köra snålt. Antag en blygsam besparing på 5% och du har 500 kr mer i plånboken per 1000 körda mil. Att sänka hastigheten något är bra både för ekonomin och miljön. Om du håller 90 istället för 100 km/tim i 1000 mil, har du sparat 700 kr. Den som äger en miljöbil får i en rad kommuner parkeringsförmåner som exempelvis fri parkering. I Stockholm gäller slopad trängselskatt för bilar som går helt eller delvis på alternativa bränslen. Förmånsvärdet för tjänstebil reduceras till 80% för hybrid- och elbilar och för gasfordon till 60% av förmånsvärdet för motsvarande bensin/dieselmodell. Ett fordon som klassas som miljöbil är från och med 2009 fordonsskattebefriad i 5 år. Vilka är miljöproblemen? Ditt val av bil och sättet att använda den påverkar omfattningen av en rad oönskade effekter, framförallt: Utsläpp av hälsovådliga och miljöpåvekande avgaser via avgasröret. Spridning av naturfrämmande ämnen på andra sätt, ex.vis som partiklar från däck med s.k. HA-oljor. Trängsel och buller i tätorter. Bilens avgaser ger upphov till tre principiellt skilda problem: Lokalt. På hårt trafikerade gator i städer, höga halter av kväveoxider (Nox), partiklar och kolväten (HC), medför luftvägssjukdomar och besvär för astmatiker samt samt cancersjukdomar. Regionalt. Trafikens utsläppa av kväveoxider bidrar till bildning av s.k. marknära ozon, samt till försurning och övergödning av skogs- och jordbruksmark. Utsläppen påverkar markernas reproduktionsförmåga och förändrar levnadsförutsättningarna för vilda växter och djur. Det senare hotar den biologiska mångfalden. Globalt. Utsläpp av metan och koldioxid (CO 2 ) förändrar atmosfären. Vi får en förstärkt växthuseffekt, något som långsamt förändrar klimatet på jorden. Vad kan jag göra? Ett bra alternativ är att väsentligt minska bilismens negativa inverkan på miljö och klimat, genom att hålla nere förbrukningen av bränsle. Det kan göras relativt enkelt genom att: Använda mindre och mer energieffektiva fordon. Köra sparsamt. Köra mindre. Välja miljövänligare alternativ. Väljer du dessutom en modern bil i miljöklass 2005 som kan köras på etanol, biogas eller RME, har du tagit ett stort miljösteg. Konsumentvägledningen i Hälsingland Konsument Hälsingland är ett samarbete mellan alla konsumentvägledare i Hälsingland. Vi har telefonjour på nummer alla vardagar mellan klockan Man kan också nå oss via e-post på Därför har alla i landskapet alltid möjlighet att få kontakt med oss. Vi ger information om rättigheter och skyldigheter som man har som konsument, samt vägl edning vid reklamationer. Man kan också få information inför köp av varor och tjänster. Det kan gälla köp av bil, hushållsmaskiner, telefoni- och internettjänster och vad man bör tänka på innan man köper hus eller anlitar hantverkare. Konsumentvägledarna går också ut till företag, skolor och olika organisationer och informerar mera om Konsument lagar och hushållsekonomi. Frågor angående el och energi Under den senaste tiden har många konsumenter fått slutfakturor för el som avser en längre tid tillbaka i tiden. Anledningen till detta kan vara att man bytt elleverantör, eller att man stämt av förbrukningen vid byte av elmätare. Eftersom man debiteras för en lång period blir summorna ofta väldigt höga. Preskriptionstiden för fordran mot privatpersoner är tre år, därför har man ingen skyldighet att betala för förbrukning som är äldre än tre år. De elbolag som är med i Svensk Energi har bundit sig till att följa regler som finns i EL 2009K, vilket innebär att konsumenten får möjlighet att göra en kostnadsfri avbetalningsplan och att han också kan få ett avdrag med 15 %. Vårt råd är därför att man i första hand vänder sig till elleverantören för att få klarhet i detta. Känner inte till avtalsreglerna Avtal handlar inte bara om stora, viktiga affärer. Varje gång du handlar ingår du också ett avtal. Avtal kan vara skriftliga och muntliga. Men skulle köpare och säljare bli oense är en muntlig överenskommelse svårare att styrka. Om en säljare ringer upp och erbjuder en vara eller tjänst sk telefonförsäljning och det sker en inspelning, är man bunden av avtalet. Men vid sådana tillfällen har man som privatperson 14 dagars ångerrätt. Ångerrätt gäller även vid köp på Internet, postorder och hemförsäljning. Däremot gäller inte ångerrätten vid köp av vara eller tjänst i affärer, vid butiksentré, eller ute på gågata då man träffar säljaren personligen. Åter igen vill vi påminna om att du når Konsumentvägledarna i Hälsingland varje vardag mellan kl på telefonnummer , eller via e-post

14 14 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energikrysset 6 st adventsljusstakar med LED-lampor (1 st/kommun) kommer att delas ut till de första inkomna rätta lösningarna och de 20 nästa belönas med diverse energismarta vinster. Energikrysset skickar du till Energi- och klimatrådgivaren i Hudiksvall. Adress: Östen Östman Hudiksvalls kommun, Hudiksvall. Märk kuvertet "Energikrysset". Skicka in lösningen senast 1 december. Ljusstakarna är skänkta av Clas Ohlson i Hudiksvall och LED-lamporna till dessa av Elektrabutiken i Edsbyn Namn... Adress... Postnr... Postadress... Telefon...

15 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland 15 Energikartläggningscheckar för företag Som företagare har du kanske kommit till insikten att det börjar bli dags att se över företagets/produktionens energiförbrukning. Stigande energipriser och miljömedvetna kunder är två anledningar att se över företagets energianvändning. Svenska företag har oftast en mycket god potential att spara på effektivare energianvändning och stora investeringar i energisnålare utrustning, dvs. nya produkter eller system, är inte alltid nödvändigt. En energikartläggning av ett företag avser dess verksamhet, byggnader, interna transporter och övrig energianvändning. Du får då svar på hur mycket energi som tillförs och används för att driva verksamheten, byggnaderna och övrig energianvändning och hur den är fördelad i olika delar av anläggningen. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera processer och hjälputrustning. Så går det till När du har bestämt dig för att genomföra en energikartläggning på företaget är det dags att ansöka om stödet hos Energimyndigheten. Du söker stödet via Energimyndighetens tjänst E-kanalen. Kartläggningen gör du efter att företaget beviljats stöd. Vissa delar kan du kanske göra själv, men i de flesta fall behövs hjälp av en erfaren konsult. Resultatet av energikartläggningen tillsammans med en lista över de åtgärder som företaget avser att genomföra presenteras därefter i en energiplan. När allt är klart och slutfört får företaget stödet utbetalt. Fakta Stödet kallas energi kart läggnings - check och kan sökas till och med år Det täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen, vilket innebär att företaget kan få maximalt kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk kan få stöd även om de har mindre energianvändning än 500 MWh per år, men då måste verksamheten omfatta minst 100 djurenheter. Företag med fler arbetsställen kan i vissa fall också genomföra kartläggning som endast omfattar ett arbetsställe. Total TOTAL Energianvändning MWh kkr Energislag EL KYLA FJÄRRVÄRME Fördelning BELYSNING PUMPAR VENTILATION ÖVRIGT VENTILATION UPPVÄRMNING VENTILATION RADIATORER VARMVATTEN Exempel på hur energifördelningen i ett företag kan se ut. Besparingspotential MWh, kkr MWh, kkr MWh, kkr MWh, kkr MWh, kkr MWh, kkr På torsdagar kl finns vi även i Bollnäs Njut av vintern bli kund hos oss! Följ vad som händer nära dig! Din elleverantör i Hälsingland!

16 16 ENERGIBILAGAN en annonsbilaga från Energi- och Klimatrådgivarna i Hälsingland Rådgivning i alla Hälsinglands kommuner Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland är till för dig som kommuninvånare. Det är bättre att ställa en fråga för mycket innan man bestämmer sig för att exempelvis byta uppvärmning. Idag jobbar vi ofta tillsammans i våra kommuner. Ett bra exempel på det är den Energibilaga du just nu läser i. Kontakta oss så tidigt som möjligt när du planerar ombyggnationer och så vidare. Vi försöker hålla en hög servicenivå då vi ofta går in och täcker upp för varandra. Vi är olika bra på olika frågor, vilket också är en av orsakerna till att vi ofta jobbar tillsammans. Vi arrangerar, eller är med och arrangerar möten som rör energi- och klimatfrågor. Söderhamn och Bollnäs Annika Ullberg Hudiksvall Östen Östman Ljusdal Lennart Wing , Nordanstig Hans Jansson Ovanåker Olle Berglund

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Solkraft & Plusenergi

Solkraft & Plusenergi -Varför är det en ekonomiskt bra lösning redan idag? 1 1 Agenda 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Finnängen- plusenergirenovering 3 Solcellsexempel & Ekonomi 4 Övriga exempel 2 Miljöeffekter: Mänsklighetens

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer