Kundträff Nöjesfabriken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27"

Transkript

1 Kundträff Nöjesfabriken Martin Rosén, fjärrvärmesäljare på Karlstads Energi var dagens moderator och hälsade alla välkomna till årets kundmöte, både näringsidkare vid lunchtid och konsumenter på kvällen. Han presenterade sedan Karlstads Energis representanter för dagens två möten. Peter Lind, värmechef, Tobias Hedenström, marknadsförare, Olof Öberg, distributionschef, Sören Blomqvist, marknadschef och Peo Ajaxson, informatör. Under kvällens möte för konsumenter höll Håkan Loob ett föredrag på temat Energi, där lyssnarna bland annat fick med sig att prestationer av alla olika slag kräver energi och att där det finns energi, där finns det möjligheter. När Håkan tackade för sig tog Peter Lind över mikrofonen och inledde Karlstads Energis presentation.

2 Agenda Planer och händelser Verksamheten det gånga året Principer för prissättning Prisjustering 2012 Frågor och diskussion För att sammanfatta Peters del av presentationen berättade han vad vi på Karlstads Energi har gjort, både historiskt och under det gångna året samt vilka planer vi har för framtiden.

3 Det var här det började Det var här fjärrvärmen i både Karlstad och hela Sverige började byggdes det första fliseldade kraftvärmeverket i Yttre hamn i Karlstad. Anläggningen är aktiv än idag, även om stora delar av verksamheten i Yttre hamn har blivit utbytt genom åren.

4 Vi som jobbar med energi Peter fortsatte med att berätta om vilka som arbetar på värmeavdelningen. Han presenterade kort vår kundservice, som många av våra kunder varit i kontakt med på ett eller annat sätt.

5 Vi som jobbar med energi Han berättade även lite om vilka som arbetar med driften av värmen på Karlstads Energi. Vi har personal på plats som arbetar med driften dygnets alla timmar, årets alla dagar. Allt för att hålla en hög driftsäkerhet på vår fjärrvärme.

6 Skåre EO1 10 MW hv Kronoparken EO1 2*17 MW hv Sjöstad CSK EO1 35 MW hv Pellets 1 MW ånga EO1 10 MW hv Kostern EO1 25 MW hv Zakrisdal EO1 10 MW hv Hedenverket Avfall 20MW hv Bio MW kv EO1 3*6 MW Stora Enso Biokraftvärme & spillvärme, 40 MW KVV yttre hamn Bioolja 2*35 MW hv EO kv EO5 17 MW hv På kartan ser man var fjärrvärmenätet är utbyggt i Karlstad och var våra anläggningar finns någonstans. Vår huvudanläggning är Hedenverket, där nästan all personal inom Karlstads Energi arbetar.

7 Värmeproduktion Det här diagrammet visar värmeproduktionen sedan kundmötet Han förklarar diagrammets färger och siffror. Ytorna vi ser är direkt proportionella till volymen. Peter berättar att topparna vi ser är under årets kallaste dagar, där vi måste elda med olja som är ett kostsamt bränsle. De topparna vill både vi på Karlstads Energi och våra kunder helst undvika. Den blå linjen längst ned är vår afallspanna som förutom vid två driftstopp går stabilt så gott som årets alla dagar.

8 Verksamheten Kallt avslut på 2010 men från april 2011 varmare än normalt. Priset på elcertifikat har sjunkit med ca 15%. Strömavbrott 26/2 drabbade kunderna. Stopp på flispanna vid strömavbrottet. Tillgången till bio-olja begränsad. Avhjälpande underhåll fjärrvärmenät. Här ser vi en kort sammanfattning av året och vad som hänt inom vår verksamhet. Strömavbrottet den 26 februari började i Norge och spred sig till Karlstad. Det satte stopp för vår flispanna, vilket blev väldigt kostsamt. Några av våra kunder märkte av stoppet som blev utan värme under några timmar.

9 Pågående och avslutade projekt 2011 Utbyggnad fjärrvärme. Ny rökgasrening avfallspannan. Utbyte av cyklondelar flispannan. Fjärravläsningssystem. Totalt ca 88 mkr. Som rubriken säger är detta våra pågående och avslutade projekt för Dessa projekt har totalt kostat 88 miljoner kronor, där utbyggnaden för fjärrvärme står för 60 miljoner. Vi hade även planer på att börja bygga ut fjärrvärme på Henstad under 2012, men dessa planer skjuts på framtiden då intresset på området inte var stort nog än. Vi ska skicka ut nya förfrågningar under 2012 och om fler är intresserade kan det bli en utbyggnad under 2013.

10 Planer Förtätning fjärrvärme. Förbereder beslutsunderlag fjärrkyla. Stor revision av turbinen på Heden sommaren Erbjuda en modernare prissättning med valmöjlighet. Kraftvärme från bio-bränsle. Under 2012 kommer vi inte att bygga ut fjärrvärmen i samma utsträckning som tidigare år, vi kommer istället fokusera på förtätning och ansluta kunder på områden där fjärrvärmen redan är utbyggd.

11 För att fortsatt vara konkurrenskraftiga planerar vi nu Heden 3 Det här planerar vi nu Fotomontage: Tengbom Om vi får bygga en ny fliseldad panna på Heden förbättrar vi våra förutsättningar att på sikt hålla ett attraktivt fjärrvärmepris, vi kan utöka våra fjärrvärmeanslutningar och vi kan helt komma att fasa ut den fossila oljan.

12 Här tackar Peter för sig och lämnar över mikrofonen till Martin som inleder med att prata lite kort om vår tidigare kampanj. I kampanjen visar vi hur många bilar vi kan plocka bort från vägarna genom minskade utsläpp av koldioxid, som ett resultat av användandet av fjärrvärme.

13 Verksamheten i siffror Nettoomsättning 533 mkr (476 mkr). Resultat 42 mkr (66 mkr). Levererad värme 729 GWh (595 GWh). Ledningslängd 314 km (286 km). Antal kunder 4752 (+157 hittills i år). Värt att notera av dessa siffror är att vår levererade värme under året, 729 GWh är det högsta vi någonsin levererat. Martin berättar att några kunder har hört av sig till honom och sagt att de tycker fjärrvärmen blivit dyr. Han berättar då att vi inte har höjt priset, men om man får en ökad förbrukning på grund av kyla är det naturligt att kostnaden blir högre. Man har betalat för mer fjärrvärme, men inte betalat mer för fjärrvärmen. Inom parenteserna ser man förra årets siffror.

14 Verksamheten och händelser 2011 Fortsatt utbyggnad, Stodene, Hultsberg och Stockfallet totalt 177 nyanslutningar. Förtätningar hittills beställda 41 st varv 10 nyetableringar. Totalt antal nyanslutningar 2011 ~218st. Nytt kundinformationssystem Ny fakturalayout Ändrad debiteringsrutin Ny hemsida Förändrad och förbättrad layout Bättre kommunikation med kund och vice versa Offertförfrågan fjärrvärme Felanmälan fjärrvärme Teckna elavtal Martin berättar sedan om olika händelser inom verksamheten under 2011, om de områden där vi byggt ut fjärrvärmenätet samt vilka nyheter som tillkommit i verksamheten. Där nämner han vårt nya kundinformationssystem, som gett oss en ny och mer lättläst faktura. Vi har även lanserat en ny hemsida som vi hoppas ska bli ett bra verktyg för framtida kommunikation mellan oss som leverantör och våra kunder.

15 Ny lättläst fakturalayout Här ser vi en översikt på vår nya faktura för fjärrvärme. Vi kommer att komplettera den med en graf över kundens fjärrvärmeförbrukning för kunder med fjärravläsning.

16 Översikt på vår nya hemsida. Fjärrvärme har fått en egen understartsida där man kan läsa om det mesta som har med fjärrvärme att göra. Både det som gäller i Karlstad, men även generella nyheter om fjärrvärme. Nytt är bland annat att man nu kan skicka en offertförfrågan på fjärrvärme via webben. Det finns även självdiagnostik för felanmälan av fjärrvärme, en punktlista med saker vi vill att kunden tittar på innan man ringer in och felanmäler.

17 EIR R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Rapport från juni 2011 som visar att fjärrvärme i Karlstad är mycket konkurrenskraftigt jämfört med alternativen. Rapporten tar hänsyn till värdet av att Karlstads Energi äger, underhåller, reparerar och byter ut fjärrvärmecentralen hos kunden. Beräknat på en ekonomisk livslängd av 15 år och en förbrukning på 20 MWh betalar du: kronor per år för fjärrvärme kronor per år för bergvärme En skillnad på kronor på 15 år till fjärrvärmens fördel. Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen har tillsammans tagit fram en rapport som visar att fjärrvärme är det billigaste uppvärmningsalternativet för boende i Karlstad. Det som denna rapport tar med i beräkningen som många andra jämförelser missar är värdet av att Karlstads Energi äger fjärrvärmecentralen hemma hos kunderna. Vi tar därför samtliga kostnader för underhåll och reparation.

18 Fjärrkyla ett steg längre och en miljövinst för alla Fjärrkyla vänder sig till kommersiella fastigheter i centrala Karlstad. Tillståndsfrågor är lösta, och arbete med en kommande projektering fortskrider. Marknadsarbete med att kontakta kunder och teckna avtal pågår. Investeringsbeslut under vintern Under mötet för näringsidkare berättar Martin lite om fjärrkyla och var vi är någonstans i det projektet. Vilka möjligheter som finns och när projektet kan gå vidare till nästa fas.

19 Fjärrkylans fördelar Enkel Installationen i kundens fastighet är kompakt, okomplicerad och har lång livslängd. Behovet av service och underhåll är litet (i allmänhet krävs inga licenser eller externa resurser). Säker Fjärrkyla har hög tillgänglighet. Minimal risk för haverier och läckage i kundens kylanläggning. Miljövänlig Genom mindre läckage av köldmedier och effektivare utnyttjande av energi reduceras Elförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande gaser. Buller, vibrationer, köldmedier, oljor och köldmedier försvinner ur fastigheten. Övriga mervärden Fjärrkyla tar liten yta i anspråk i kundens fastighet vilket skapar förutsättningar för alternativ användning av de frigjorda ytorna. Han går punkt för punkt igenom fjärrkylans fördelar.

20 Fjärrkyla = Miljövinst Besparing av utsläpp vid planerad anslutning av centrala Karlstad till fjärrkyla Jämförelse miljöbelastning mellan fjärrkyla och nuvarande alternativ. En CO 2 besparing på ton/år motsvarar en permanent borttagning av bilar på våra vägar. Medelbilens utsläpp i Sverige är 1,8 kg/mil CO 2 och den rullar 1250 mil/år. CO 2 NOx SOx NMVOC* Eget alternativ ton/år kg/år kg/år 158 kg/år Fjärrkyla 682 ton/år 507 kg/år 845 kg/år 34 kg/år Besparing ton/år kg/år kg/år 123 kg/år NMVOC* Flyktiga organiska kolväten exklusive metan Precis som fallet med fjärrvärme så finns det flera miljöfördelar med fjärrkyla. Med fjärrkyla kommer vi kunna plocka bort ännu fler bilar från Karlstads gator i form av koldioxidbesparingar.

21 Fjärrvärmepris Hur sätts fjärrvärmepriset? Självkostnadsprincip Rimlig avkastning Hur används våra vinster? Våra vinster har hittills gått till Karlstads Energi Vad används vinsten till? Vinsterna används i värmes verksamhet Vi är en självfinansierad verksamhet inom koncernen Karlstads Stadshus. Martin fortsätter med att berätta om våra principer för prissättning av fjärrvärme. Han berättar att det sätts efter en självkostnadsprincip som ska ge en rimlig avkastning till våra ägare.

22 Fjärrvärmepris Faktorer som påverkar de fasta delarna av priset Kapital Personal Önskad avkastning Faktorer som påverkar den rörliga delen av priset Bränslepriser Köpt energi från Stora Enso Elpriset Underhåll Intäkter som påverkar fjärrvärmepriset Elproduktion Elcertifikat Behandlingsavgifter avfall Här ovan ser vi de faktorer som påverkar prissättningen av fjärrvärmen i Karlstad.

23 Fjärrvärmepris 2012 Faktorer som påverkat fjärrvärmepriset inför 2012 Ökade bränslepris Ökade kostnader för inköp av energi Minskade intäkter från elcertifikat Höjt avkastningskrav på vår fjärrvärmeverksamhet Fjärrvärmepriset höjs 2012 med 5% För en normalvilla innebär det en ökad kostnad med ca 75 kronor/ mån Energipriset för kunder med skatteavdrag för tillverkande verksamhet höjs med 10% Höjningen beror på att skatteavdragsmöjligheten har minskat för Karlstads Energi som i sin tur beror på en mindre användning av bränslen belagda med energi- och koldioxidskatt. Slutligen redogör Martin för den prisjustering Karlstads Energi gjort på fjärrvärmepriset för Det blir en höjning med 5% på hela fjärrvärme priset och energipriset för kunder med skatteavdrag för tillverkande verksamhet höjs med 10%.

24 Frågor och diskussion Fråga: Hur blir det med biogasanläggningen i Karlstad? Svar: Frågan utreds just nu. Det finns en politisk vilja att bygga en biogasanläggning och det jobbar vi fortfarande med. Samtal förs med en eventuell samarbetspartner. Fråga: Kan man få en graf över sin fjärrvärmeförbrukning? Svar: Det går inte idag, men vi jobbar på att införa en graf på fakturorna för kunder som har fjärravläsning. Om ett till två år ska samtliga av våra kunder vara fjärravlästa. Fråga: Hur stor vinst beräknar ni att få i år? Svar: Enliget den beräknade budgeten kommer värmeavdelningen göra en vinst på 44 mkr. Vinsten går tillbaka till värmes verksamhet. Fråga: Kan man lita på fjärravläsningen? Svar: Man kan lita på fjärravläsningen eftersom den hämtar mätvärden från energimätarna. Om det uppstår fel i fjärravläsningen meddelar systemet var det finns problem.

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör Min energi Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Förmåner för hela familjen Ny profil, men samma företag. Bilar, brevpapper, annonser och

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Ordförande: Björn Karlsson Sekreterare: Shahnaz Amiri Systemsyn och klimatpåverkan: P1: Fjärrvärme expansion: Var kan fjärrvärme ha mer nytta?

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA

nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

minska din förbrukning

minska din förbrukning #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1 Sverige når klimatmål med fjärrvärme

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Informations- och diskussionsmöte

Informations- och diskussionsmöte Informations- och diskussionsmöte Fältspatsvägen och Porfyrvägen Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Kort information om värmefrågan Agenda En kortare dragning av vad som

Läs mer

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer