Persondatorer. Persondatorer. Översikt. Inledning till. Sidorna 2 och 3. Sidan 4 Sidan 5. Sidan 6. F Snabbreferens. Grundläggande ämnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persondatorer. Persondatorer. Översikt. Inledning till. Sidorna 2 och 3. Sidan 4 Sidan 5. Sidan 6. F Snabbreferens. Grundläggande ämnen"

Transkript

1 Your Quick Reference Expert Inledning till Översikt Persondatorer F Snabbreferens atorbegrepp Olika slags datorer Vanliga uppgifter Lagringskapacitet Maskinvarutermer Programvarutermer Lagringstermer en här datorn Sidorna 2 och 3 E F Persondator (P) En dator utformad att användas av en person i taget. En persondator behöver inte dela processorkraft, lagring och utskriftsresurser med någon annan dator. Två exempel på persondator är IM-kompatibla datorer och Macintosh-datorer. Indata Information eller instruktioner som anges av datorns användare. nvändaren kan använda tangentbord, mus, platta eller liknande för att ange information. atabehandling Hanteringen av data i ett datorsystem. ehandlingen är den centrala processen från det att data tas emot (input) tills att de skickas vidare eller visas (output). Processorn, PU:n, är den enhet som tolkar och utför instruktioner. Man kan säga att PU:n är datorns hjärna. Tillfällig lagring En del av ett minne eller en lagringsenhet som tillfälligt används för att lagra data under en dataoperation. som överföring, beräkning eller sortering. Så lagras exempelvis data och instruktioner tillfälligt i RM (Random ccess Memory), dvs så länge datorn är påslagen. Permanent lagring En inspelningsmedium som behåller data en längre tid utan strömförsörjning. Exempel på enheter för permanent lagring är hårddiskar, disketter, Zip-diskar och -ROM-skivor. Utdata (output) Resultatet av processen som utförts av datorn. Utdata kan lagras på en disk som en fil, skickas till en bildskärm, överföras till en utdataenhet (tex en skrivare) eller skickas till en annan dator i ett nätverk. Inledning Persondatorer till E Grundläggande ämnen Snabbtangenter och vanliga aktiviteter Indata-/ utdataprocess (I-P-U) nvända musen nvända tangentbordet Systemminne Flyttbart minne Hårddiskar vancerade ämnen Lagra, skydda och skriva ut data Skapa mappar på hårddisken Spara en fil ett Windowsprogram Kopiera filer till en diskett Skydda systemet mot virus Skriva ut en fil Tips och lösningar som hjälper dig jobba effektivare Sätt att spara tid Samla ihop hjälpämnen Ändra upplösning på skärmen nsluta till Internet i Windows 2000 Surfa på nätet Sidan 4 Sidan 5 Sidan 6

2 Snabbreferens Olika slags datorer Persondator (P) En mindre dator för en enstaka användare som kan användas för att utföra en rad olika uppgifter, från att ta fram en enkel hushållsbudget till att hantera bokföringen på ett stort företag. En persondator kan antingen vara större (skrivbordsdator) eller mindre (bärbar dator, palmtop eller P). Minidator En mellanstor dator men mer kraft än en P men mindre än en stordator. Minidatorer kan användas av flera personer samtidigt. Minidatorer används exempelvis inom sjukhusadministration och tillverkningsprocesser. Stordator En dator som kan ha hundratals användare samtidigt. Stordatorer är snabbare än minidatorer och kan lagra mer information. Stora företag och myndigheter använder stordatorer för exempelvis vetenskapliga beräkningar och databehandling. Superdator En mycket snabb dator som stora företag och myndigheter använder för exempelvis väderprognoser, biomedicinska tillämpningar och flygplansdesign. Vanliga uppgifter Persondatorer kan användas för en lång rad olika uppgifter, såsom: Skriva och redigera dokument, t ex brev, scheman och rapporter Upprätthålla stora mängder med data Hantera tal och utföra beräkningar Skapa och redigera grafik nvända multimediaprogram och spela spel Generera diagram och kurvor utifrån data Kommunicera med e-post Söka på Internet efter information eller sälja och köpa varor online Kontrollera lagringskapacitet et är viktigt att veta hur mycket utrymme som finns tillgängligt på en enhet innan du kopierar data eller installerar programvara. På en dator som kör Windows 9x, 2000 eller XP gör du så här för att kontrollera ledigt diskutrymme: 1. ubbelklicka på skrivbordet på en här datorn. 2. Högerklicka på den enhet som du vill kontrollera. 3. Välj Egenskaper. I dialogrutan Egenskaper kan du ta bort Internetfiler som inte behövs, tillfälliga filer och objekt i Papperskorgen. 1. Klicka på iskrensning. 2. Markera filtyper som du vill ta bort. 3. Klicka på OK. Maskinvarutermer Maskinvara e fysiska delarna av en dator, såsom PU, hårddisk och så vidare. Till maskinvaran hör också kringutrustning, till exempel bildskärm och skrivare. PU PU:n eller processorn är en uppsättning elektroniska komponenter inuti datorn som tolkar indata (till exempel tangentnedtryckningar och musrörelse), behandlar dem och skickar utdata. Moderkort En stort kretskort inuti systemenheten (lådan) som PU:n och andra komponenter sitter på. lla enheter för indata/utdata är anslutna till moderkortet. Tangentbord En indataenhet för alfanumeriska tecken. u kan även använda tangentbordet för att öppna menyer, utföra kommandon och ange andra programinstruktioner. Mus En indataenhet som används för att peka på, markera, flytta eller öppna objekt och för att välja bland alternativ. När du rör på musen förflyttar sig en pekare på skärmen. ildskärm En TV-liknande enhet som visar det aktiva programmets grafiska gränssnitt. Upplösning ntalet pixlar (punkter) som visas på dataskärmen. Som standard är upplösningen pixlar. Ju högre antal pixlar, desto större upplösning. Modem En enhet som används för att omvandla data i datorn till ett format som kan överföras över en telefonlinje. Modemet (modulator demodulator) omvandlar även inkommande data tillbaka till en format som kan användas på datorn. Skrivare Maskinvara som används för att återger text och grafisk information från ett program på papper. Skanner En elektronisk apparat som fungerar ungefär som en kopiator, dvs den tar bilder av pappersdokument. ärefter omvandlas bilden till ett digitalt format som kan hanteras i datorprogram. Nätverk En grupp med datorer som är anslutna till varandra. Ett nätverk kan innehålla följande: Server Persondator Hub Skrivare

3 en här datorn en här datorn är ett Windows-program som du kan använda för att hantera filer, mappar och program. ktiverar ett sökfönster som du kan använda för att söka efter filer och mappar. Visar mappar, enheter och skrivbordet i rutan till vänster. Ändrar hur mappinnehållet visas. Visar den aktuella platsen i mapphierarkin. E Ger länkar till Systemaktiviteter och ndra ställen i fönstret en här datorn. När du klickar på Mappar visas mappträdet här. F E F Visar innehållet i markerad disk eller mapp. Lagringstermer Random access memory (RM) RM är en uppsättning minneschips som lagrar data och instruktioner tillfälligt, dvs tills datorn stängs av. Read-only memory (ROM) ROM kan läsas men inte ändras. ROM kallas ibland för icke-volatil lagring; innehållet finns kvar även om strömmen stängs av. Hårddiskenhet En hårddisk (eller hårddiskenhet) är en enhet som lagrar stora mängder (många gigabyte) data och program. Varje dator har minst en intern hårddisk. Man kan lägga till fler diskenheter, interna eller externa. iskett isketter (eller floppydisketter) kan användas för att lagra mindre mängder med information. e kan flyttas och är lämpliga för att överföra data från en dator till en annan. -ROM -ROM står för ompact isc Read-Only Memory. En -ROM är flyttbar och kan lagra stor mängder information. För att kunna läsa denna typ av skiva måste datorn har en -ROM-enhet. För att du ska kunna använda skrivbara -skivor (-RW), måste datorn ha en - RW-enhet. Fil en grundläggande lagringsenheten på en dator. Filstorlek anges i byte, kilobyte och megabyte. (Jämför med Minne och lagrings på sidan Grundläggande ämnen.) Zip -disk En flyttbar disk med hög kapacitet som kan lagra minst 100 Mb med data. Zip-diskar utvecklades av Iomega orporation och kräver en särskild Zip-läsare Programvarutermer Programvara Programmen (uppsättningarna med instruktioner) som gör att datorn fungerar. et finns två huvudtyper av program: systemprogram och tillämpningsprogram. Systemprogram Programvara, också kallad firmware eller IOS, som används vid starten av datorn. Tillämpningsprogram Program som utvecklats för specifika syften, som att skriva dokument, hantera bokföring, skapa illustrationer, skicka e-post eller surfa på Internet. et finns väldigt många olika program. Operativsystem En del av systemprogramvaran som tillhandahåller en miljö som gör att maskinvara och programvara kan fungera tillsammans. Ett operativsystem är en plattform som krävs för att utföra olika uppgifter, till exempel skriva dokument och skicka e-post. et finns två slags operativsystem: för enstaka datorer och för nätverk. Windows et Microsoft-operativsystem som används på de flesta persondatorer. et förser användaren med en kombination av ikoner, menyfält, verktygsfält och fönster som används för att köra program och utföra olika uppgifter. Virus En program som gör att datorn fungerar sämre. Man kan säga att det infekterar datorn och gör den sjuk. ntivirusprogram En program som används för att upptäcka virus och ta bort dem från datorn. Mcfee och Symantec tillverkar de två vanligaste antivirusprogrammen. 3

4 Grundläggande ämnen Snabbtangenter För skrivbordet och Utforskaren Tangentkombination Funktion! ktiverar Windows direkthjälp. # Söker efter filer/mappar från skrivbordet. % Uppdaterar det aktiva fönstret. s+d Tar bort objekt utan att de placeras i Papperskorgen. llmänt Tangentkombination a+t c+g a+understruken bokstav i ett menynamn Understruken bokstav i kommandonamnet på en öppen meny I de flesta Windows-program Funktion Växlar mellan öppna program. ktiverar Start-menyn. Visar motsvarande meny. Utför motsvarande kommando. Tangentkombination Funktion! Startar hjälpsystemet. c+ Markerar alla objekt i det aktiva fönstret. c+o Öppnar en fil. c+ Kopierar markerat objekt till Urklipp. c+v Klistrar in ett urklippt eller kopierat objekt till den plats där insättningspunkten finns. c+x Klipper ut det markerade objektet och flyttar det till Urklipp. c+z Ångrar föregående kommando. c+dra Skapar en kopia av det markerade objektet. Mus och tangentbord nvända musen Som standard är det den vänstra knappen som är den primära knappen. Om du är vänsterhänt kan du ändra så att den högra knappen blir den primära knappen. När du flyttar musen flyttas en pil som kallas pekaren på skärmen. u kan använda musen på följande vis: Peka Flytta muspekaren till ett objekt. Klicka Trycka ned och släppa upp den primära musknappen. etta gör att ett objekt markeras eller att insättningspunkten visas. ubbelklicka Trycka ned och släppa upp den primära musknappen snabbt två gånger i följd. ra Hålla ned den primära musknappen, flytta pekaren och sedan släppa upp musknappen. När metoden används för att flytta objekt kallas den för dra-och-släpp. Högerklicka Trycka ned och släppa upp den sekundära (oftast högra) musknappen så att en meny för det markerade objektet visas. nvända tangentbordet u använder tangentbordet för att skriva bokstäver, siffror och andra tecken. En lodrät blinkande linje, kallad insättningspunkten, visar var på skärmen de tecken som du skriver kommer att visas. På datorns tangentbord finns fler tangenter, som funktions- och navigationstangenter. Funktionstangenter för specialkommandon okstäver, siffror och styrtangenter Piltangenter (eller navigationstangenter) för att flytta insättningspunkten Numeriskt tangentbord för att skriva in siffror om Num Lock är på; om Num Lock är av kan du använda tangenterna för förflyttning ehandla information Indata-/utdataprocess (I-P-U) atorer arbetar enligt I-P-U-principen som utmärker de flesta produktionsprocesser. u skriver in data som indata, processar dem och producerar information som utdata (output). Maskinvara används under alla tre stegen i en I-P-U-cykel, och program används för att styra de olika maskinvarukomponenterna. Minne och lagring Systemminne Minne och datafiler mäts i byte. En dators minne och lagringskapacitet anges i kilobyte, megabyte och gigabyte. Enhet yte Kilobyte (k) Megabyte (Mb) Gigabyte (Gb) Storlek 8 bitar 1024 byte 1024 k 1024 Mb Flyttbara lagringsenheter u kan använda flyttbara lagringsenheter för att överföra information mellan datorer. isketter, Zip-diskar, -skivor och US-minnen är några vanliga sådana enheter. Förutom att skicka utdata till en skärm eller skrivare kan du spara de data som programmet behandlat, i en datafil på hårddisken. Hårddiskar En hårddisk är den viktigaste lagringsenheten i en dator. En persondator kan innehålla många hårddiskar. Hårddiskar betecknas med bokstäver (oftast :) och ibland med namn i system med flera diskar. 4

5 vancerade ämnen Filer och mappar Lagra data en grundläggande lagringsenheten för data och instruktioner på en dator är en fil. Filer som lagras på datorn ordnas i mappar (ungefär som i ett arkivskåp). En mapp som lagras i en annan mapp kallas för undermapp. etta kallas för en mapphierarki. För att komma åt en fil måste du veta vad den heter och var den finns, något som ibland kallas filens sökväg. I en sökväg skiljs namnen på filer och mappar åt med ett bakåtvänt snedstreck, på engelska: en slash: (\). Så betecknar exempelvis sökvägen filen Min fil lagrad i mappen Min mapp i rotmappen på enheten :. Systemskydd Skydda systemet mot virus Ett virus kan överföras till datorn via en smittad diskett när du kopierar eller tar bort filer på den. Även filer som du laddar ner från Internet och bilagor i e-post kan innehålla virus. Ett virus kopierar sig självt till en fil som kallas värd. Viruset skapar sedan fler kopior av sig självt på flera ställen på hårddisken. eroende på vad det är för slags virus kan det sedan smitta alla filer på hårddisken, ett visst program eller hela operativsystemet. För att skydda hårddisken mot virus bör du med jämna mellanrum säkerhetskopiera dina data till disketter, Zip-skivor eller -skivor (det senare kräver maskinvara som inte finns tillgängligt på alla datorer). ntivirusprogram kan i regel upptäcka och ta bort virus innan de hinner skada datorn. Installera och uppdatera antivirusprogram u måste ha en Internet-anslutning och en webbläsare för att kunna ladda ner programvara Två ofta använda antivirusprogram är: Norton ntivirus Mcfee VirusScan Skapa mappar på hårddisken 1. ubbelklicka på en här datorn. 2. ubbelklicka på hårddiskenheten. 3. Välj rkiv, Nytt, Mapp. 4. Ge mappen och namn och tryck på e. Undvika problem med fil- och mappnamn Namn på filer och mappar kan innehålla mellanrum och alla tecken med undantag för följande: \ / : *? < > Spara en fil ett Windows-program 1. Välj rkiv, Spara i programmet. En dialogruta visas med alternativ för att söka upp mappar och spara filer. 2. Klicka på nedpilen bredvid Spara i, så att olika lagringsställen visas. 3. Välj mapp att spara filen i. 4. Ge filen ett namn i rutan Filnamn. 5. Klicka på Spara. Kopiera filer till en diskett 1. ubbelklicka på en här datorn. 2. Gå till mappen som innehåller filen som du vill kopiera. 3. Högerklicka på filen så att en meny visas. Välj Skicka till och sedan diskettenheten. Skydda datorn från magneter Eftersom informationen i datorn lagras elektroniskt ska du aldrig placera magnetiska föremål, till exempel kylskåpsmagneter, på datorn eller nära disketterna. Skrivare Olika skrivare Skrivare Laser läckstråle Matrisskrivare eskrivning Producerar utskrifter av hög klass, både text och bilder. Lämplig för affärsbrev, nyhetsbrev och broschyrer. u kan också skriva ut kuvert och kort. Producerar utskrifter av hög klass men är ganska långsam. ästa alternativet om du vill ha en relativt billig färgskrivare. en äldsta typen av skrivare. Ger utskrifter av låg klass jämfört med de två andra typerna. nvänds ofta för utskrift på breda format. Skriva ut en fil 1. Öppna filen som du vill skriva ut. 2. Välj rkiv, Skriv ut så att dialogrutan Skriv ut öppnas. Tillbehör för säkerhetskopiering Överväg om du ska använda något av följande sätt att skydda system och data: vbrottsfri strömkälla (UPS) Tillhandahåller batteridrift vid elavbrott. En UPS kan hålla igång datorn i några minuter efter ett strömavbrott, så att du hinner spara data och stänga av datorn. Överspänningsskydd Skyddar systemet mot perioder av kraftig spänning. Ser till att voltspänningen är konstant och skyddar systemet mot överbelastning. Säkerhetskopiering på band Ger mycket lagringsutrymme (flera Gb) för filer. Utmärkt för att säkerhetskopiera hela systemet. OS! ialogrutan ser olika ut i olika program. 3. Väl skrivare, om detta krävs. 4. nge alternativ för sidan och klicka på OK. 5

6 Tips och lösningar som hjälper dig arbeta effektivare 1. Få mer hjälp med Windows. Följande webbsida innehåller många länkar till användbara resurser. Telefonsupport är också tillgänglig. Installationssupport (gratis): (425) Installationssupport (betaltjänst): (800) Lär dig mer om dina favoritprogram. u hittar ett fullständigt datakursbibliotek på 3. Visa mer filinformation i Windows Utforskaren. 1. Starta Utforskaren genom att högerklicka på Start och välja Utforska på snabbmenyn. 2. Klicka i verktygsfältet på knappen Visa. 3. Välj etaljerad lista. 4. Högerklicka på en kolumnrubrik och välj vilken information som du vill visa. En ny kolumn visas. OS! etta fungerar också med fönstret en här datorn. 4. Samla ihop hjälpämnen. u kan spara tid genom att samla ihop de ämnen som du använder oftast. 1. Klicka på Start och välj Hjälp (eller Hjälp- och supportcenter). 2. Gå till det hjälpämne som du vill spara. 3. Klicka på fliken Favoriter. OS! I Windows XP använder du knappen Lägg till i Favoriter. 4. Ge ämnet ett namn i rutan ktuellt ämne (om du vill). 5. Klicka på Lägg till. 5. Markera flera filer eller mappar i Utforskaren eller en här datorn. För att markera flera filer i följd klickar du på den första filen, håller s nedtryckt och klickar på den sista filen. För att markera flera filer i följd klickar du på den första filen, håller c och klickar på varje fil. För att markera alla filer i en mapp trycker du på c+. 6. Ändra upplösning på skärmen. 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaperså att dialogrutan Egenskaper för ildskärm visas. 2. Klicka på fliken Inställningar. 3. Under Skärmupplösning (eller Skärmområde, beroende på version av Windows) drar du för att ändra upplösningen. Ju högre upplösning, desto mer ser du på skärmen samtidigt, men ikoner, fönster och text blir mindre. 4. Klicka på OK två gånger. 5. Klicka på Ja. OS! u kan också använda dialogrutan Egenskaper för ildskärm om du lägga till en bakgrund eller aktivera en skärmsläckare. 7. Se upp med dessa tangenter. k llt du skriver blir med stora bokstäver. Eftersom användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga kan du få problem om du aktiverar aps Lock. m ktiverar siffertangenterna på det numeriska tangentbordet. Num Lock används också för specialtangenter. Men du kan inte använda förflyttningstangenter och -pilar när Num Lock är på. 8. nsluta till Internet i Windows Skapa en anslutning så att du kan komma ut på Internet. Innan du börjar måste du ha all information tillgänglig från Internet-leverantören. 1. Högerklicka på skrivbordet på Mina nätverksplatser. 2. Välj Egenskaper. 3. ubbelklicka på Skapa ny anslutning och klicka på Nästa 4. Välj Uppringt Internet och klicka på Nästa. 5. Välj alternativ för att skapa en anslutning manuellt och klicka sedan på Nästa. 6. Välj alternativ för att använda modem och klicka på Nästa. 7. nge din leverantörs telefonnummer för uppringd anslutning och klicka på Nästa. 8. nge eventuellt användarnamn och lösenord om detta krävs och klicka på Nästa. 9. Ge anslutningen ett namn och klicka på Nästa. 10. Klicka på Nej för hoppa över installationen av e-postkonto, och klicka på Nästa. 11. Markera alternativet för att ansluta direkt till, och klicka på vsluta. 9. Surfa på nätet. u måste ha en Internet-anslutning innan du kan surfa på nätet. 1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet. Om du inte är ansluten kommer du att uppmanas ansluta datorn. 2. Klicka på skrivbordet på ikonen för Internet Explorer eller Netscape Navigator. 3. nge en av följande adresser i adressfältet: När du rör musen över en webbsida förvandlas muspekaren till en hand där det finns en länk som du kan klicka på. 5. Klicka på en länk så att en ny webbsida öppnas. nvänd knappen akåt för att gå tillbaka till en sida som du redan besökt. Nu surfar du! 10. Få uppdateringar av Internet Explorer. e flesta program behöver då och då uppdateras. För att kontrollera om det finns nya versioner kan du gå till 11. Slå ihop filfragment med iskdefragmenteraren. Verktyget iskdefragmenteraren ordnar om filfragment och för ihop dem till samma ställe på hårddisken. etta gör filåtkomst och filhämtning effektivare. Gör så här för att köra iskdefragmenteraren i Windows XP: 1. Välj Start, lla program, Tillbehör, Systemverktyg, iskdefragmenteraren. 2. Välj diskenhet som du vill defragmentera. 3. Klicka på efragmentera. Verktyget analyserar enheten och defragmenterar den sedan. OS! För att kunna använda iskdefragmenteraren måste du kanske vara inloggad som dministratör xzo Press. MEENSMRÄTT. Ingen del av detta verk får kopieras, överföras eller på annat sätt användas grafiskt, elektroniskt eller mekaniskt inklusive fotokopiering, inspelning, bandning, webbdistribution eller i system för lagring eller hämtning av information utan föregående tillstånd från utgivaren. För mer information besök 6

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker.

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker. Grunden Starta datorn. Träna tangenter och mus. Se hur ett fönster är uppbyggt och hur skrivbordet ser ut. Övningarna är bra att göra om du knappt använt en dator förut. 1/3 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. 1) Vad heter de fyra olika utgåvorna av Windows 7? Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate 2) Vilken utgåva är vanligast på företag?

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer