Persondatorer. Persondatorer. Översikt. Inledning till. Sidorna 2 och 3. Sidan 4 Sidan 5. Sidan 6. F Snabbreferens. Grundläggande ämnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persondatorer. Persondatorer. Översikt. Inledning till. Sidorna 2 och 3. Sidan 4 Sidan 5. Sidan 6. F Snabbreferens. Grundläggande ämnen"

Transkript

1 Your Quick Reference Expert Inledning till Översikt Persondatorer F Snabbreferens atorbegrepp Olika slags datorer Vanliga uppgifter Lagringskapacitet Maskinvarutermer Programvarutermer Lagringstermer en här datorn Sidorna 2 och 3 E F Persondator (P) En dator utformad att användas av en person i taget. En persondator behöver inte dela processorkraft, lagring och utskriftsresurser med någon annan dator. Två exempel på persondator är IM-kompatibla datorer och Macintosh-datorer. Indata Information eller instruktioner som anges av datorns användare. nvändaren kan använda tangentbord, mus, platta eller liknande för att ange information. atabehandling Hanteringen av data i ett datorsystem. ehandlingen är den centrala processen från det att data tas emot (input) tills att de skickas vidare eller visas (output). Processorn, PU:n, är den enhet som tolkar och utför instruktioner. Man kan säga att PU:n är datorns hjärna. Tillfällig lagring En del av ett minne eller en lagringsenhet som tillfälligt används för att lagra data under en dataoperation. som överföring, beräkning eller sortering. Så lagras exempelvis data och instruktioner tillfälligt i RM (Random ccess Memory), dvs så länge datorn är påslagen. Permanent lagring En inspelningsmedium som behåller data en längre tid utan strömförsörjning. Exempel på enheter för permanent lagring är hårddiskar, disketter, Zip-diskar och -ROM-skivor. Utdata (output) Resultatet av processen som utförts av datorn. Utdata kan lagras på en disk som en fil, skickas till en bildskärm, överföras till en utdataenhet (tex en skrivare) eller skickas till en annan dator i ett nätverk. Inledning Persondatorer till E Grundläggande ämnen Snabbtangenter och vanliga aktiviteter Indata-/ utdataprocess (I-P-U) nvända musen nvända tangentbordet Systemminne Flyttbart minne Hårddiskar vancerade ämnen Lagra, skydda och skriva ut data Skapa mappar på hårddisken Spara en fil ett Windowsprogram Kopiera filer till en diskett Skydda systemet mot virus Skriva ut en fil Tips och lösningar som hjälper dig jobba effektivare Sätt att spara tid Samla ihop hjälpämnen Ändra upplösning på skärmen nsluta till Internet i Windows 2000 Surfa på nätet Sidan 4 Sidan 5 Sidan 6

2 Snabbreferens Olika slags datorer Persondator (P) En mindre dator för en enstaka användare som kan användas för att utföra en rad olika uppgifter, från att ta fram en enkel hushållsbudget till att hantera bokföringen på ett stort företag. En persondator kan antingen vara större (skrivbordsdator) eller mindre (bärbar dator, palmtop eller P). Minidator En mellanstor dator men mer kraft än en P men mindre än en stordator. Minidatorer kan användas av flera personer samtidigt. Minidatorer används exempelvis inom sjukhusadministration och tillverkningsprocesser. Stordator En dator som kan ha hundratals användare samtidigt. Stordatorer är snabbare än minidatorer och kan lagra mer information. Stora företag och myndigheter använder stordatorer för exempelvis vetenskapliga beräkningar och databehandling. Superdator En mycket snabb dator som stora företag och myndigheter använder för exempelvis väderprognoser, biomedicinska tillämpningar och flygplansdesign. Vanliga uppgifter Persondatorer kan användas för en lång rad olika uppgifter, såsom: Skriva och redigera dokument, t ex brev, scheman och rapporter Upprätthålla stora mängder med data Hantera tal och utföra beräkningar Skapa och redigera grafik nvända multimediaprogram och spela spel Generera diagram och kurvor utifrån data Kommunicera med e-post Söka på Internet efter information eller sälja och köpa varor online Kontrollera lagringskapacitet et är viktigt att veta hur mycket utrymme som finns tillgängligt på en enhet innan du kopierar data eller installerar programvara. På en dator som kör Windows 9x, 2000 eller XP gör du så här för att kontrollera ledigt diskutrymme: 1. ubbelklicka på skrivbordet på en här datorn. 2. Högerklicka på den enhet som du vill kontrollera. 3. Välj Egenskaper. I dialogrutan Egenskaper kan du ta bort Internetfiler som inte behövs, tillfälliga filer och objekt i Papperskorgen. 1. Klicka på iskrensning. 2. Markera filtyper som du vill ta bort. 3. Klicka på OK. Maskinvarutermer Maskinvara e fysiska delarna av en dator, såsom PU, hårddisk och så vidare. Till maskinvaran hör också kringutrustning, till exempel bildskärm och skrivare. PU PU:n eller processorn är en uppsättning elektroniska komponenter inuti datorn som tolkar indata (till exempel tangentnedtryckningar och musrörelse), behandlar dem och skickar utdata. Moderkort En stort kretskort inuti systemenheten (lådan) som PU:n och andra komponenter sitter på. lla enheter för indata/utdata är anslutna till moderkortet. Tangentbord En indataenhet för alfanumeriska tecken. u kan även använda tangentbordet för att öppna menyer, utföra kommandon och ange andra programinstruktioner. Mus En indataenhet som används för att peka på, markera, flytta eller öppna objekt och för att välja bland alternativ. När du rör på musen förflyttar sig en pekare på skärmen. ildskärm En TV-liknande enhet som visar det aktiva programmets grafiska gränssnitt. Upplösning ntalet pixlar (punkter) som visas på dataskärmen. Som standard är upplösningen pixlar. Ju högre antal pixlar, desto större upplösning. Modem En enhet som används för att omvandla data i datorn till ett format som kan överföras över en telefonlinje. Modemet (modulator demodulator) omvandlar även inkommande data tillbaka till en format som kan användas på datorn. Skrivare Maskinvara som används för att återger text och grafisk information från ett program på papper. Skanner En elektronisk apparat som fungerar ungefär som en kopiator, dvs den tar bilder av pappersdokument. ärefter omvandlas bilden till ett digitalt format som kan hanteras i datorprogram. Nätverk En grupp med datorer som är anslutna till varandra. Ett nätverk kan innehålla följande: Server Persondator Hub Skrivare

3 en här datorn en här datorn är ett Windows-program som du kan använda för att hantera filer, mappar och program. ktiverar ett sökfönster som du kan använda för att söka efter filer och mappar. Visar mappar, enheter och skrivbordet i rutan till vänster. Ändrar hur mappinnehållet visas. Visar den aktuella platsen i mapphierarkin. E Ger länkar till Systemaktiviteter och ndra ställen i fönstret en här datorn. När du klickar på Mappar visas mappträdet här. F E F Visar innehållet i markerad disk eller mapp. Lagringstermer Random access memory (RM) RM är en uppsättning minneschips som lagrar data och instruktioner tillfälligt, dvs tills datorn stängs av. Read-only memory (ROM) ROM kan läsas men inte ändras. ROM kallas ibland för icke-volatil lagring; innehållet finns kvar även om strömmen stängs av. Hårddiskenhet En hårddisk (eller hårddiskenhet) är en enhet som lagrar stora mängder (många gigabyte) data och program. Varje dator har minst en intern hårddisk. Man kan lägga till fler diskenheter, interna eller externa. iskett isketter (eller floppydisketter) kan användas för att lagra mindre mängder med information. e kan flyttas och är lämpliga för att överföra data från en dator till en annan. -ROM -ROM står för ompact isc Read-Only Memory. En -ROM är flyttbar och kan lagra stor mängder information. För att kunna läsa denna typ av skiva måste datorn har en -ROM-enhet. För att du ska kunna använda skrivbara -skivor (-RW), måste datorn ha en - RW-enhet. Fil en grundläggande lagringsenheten på en dator. Filstorlek anges i byte, kilobyte och megabyte. (Jämför med Minne och lagrings på sidan Grundläggande ämnen.) Zip -disk En flyttbar disk med hög kapacitet som kan lagra minst 100 Mb med data. Zip-diskar utvecklades av Iomega orporation och kräver en särskild Zip-läsare Programvarutermer Programvara Programmen (uppsättningarna med instruktioner) som gör att datorn fungerar. et finns två huvudtyper av program: systemprogram och tillämpningsprogram. Systemprogram Programvara, också kallad firmware eller IOS, som används vid starten av datorn. Tillämpningsprogram Program som utvecklats för specifika syften, som att skriva dokument, hantera bokföring, skapa illustrationer, skicka e-post eller surfa på Internet. et finns väldigt många olika program. Operativsystem En del av systemprogramvaran som tillhandahåller en miljö som gör att maskinvara och programvara kan fungera tillsammans. Ett operativsystem är en plattform som krävs för att utföra olika uppgifter, till exempel skriva dokument och skicka e-post. et finns två slags operativsystem: för enstaka datorer och för nätverk. Windows et Microsoft-operativsystem som används på de flesta persondatorer. et förser användaren med en kombination av ikoner, menyfält, verktygsfält och fönster som används för att köra program och utföra olika uppgifter. Virus En program som gör att datorn fungerar sämre. Man kan säga att det infekterar datorn och gör den sjuk. ntivirusprogram En program som används för att upptäcka virus och ta bort dem från datorn. Mcfee och Symantec tillverkar de två vanligaste antivirusprogrammen. 3

4 Grundläggande ämnen Snabbtangenter För skrivbordet och Utforskaren Tangentkombination Funktion! ktiverar Windows direkthjälp. # Söker efter filer/mappar från skrivbordet. % Uppdaterar det aktiva fönstret. s+d Tar bort objekt utan att de placeras i Papperskorgen. llmänt Tangentkombination a+t c+g a+understruken bokstav i ett menynamn Understruken bokstav i kommandonamnet på en öppen meny I de flesta Windows-program Funktion Växlar mellan öppna program. ktiverar Start-menyn. Visar motsvarande meny. Utför motsvarande kommando. Tangentkombination Funktion! Startar hjälpsystemet. c+ Markerar alla objekt i det aktiva fönstret. c+o Öppnar en fil. c+ Kopierar markerat objekt till Urklipp. c+v Klistrar in ett urklippt eller kopierat objekt till den plats där insättningspunkten finns. c+x Klipper ut det markerade objektet och flyttar det till Urklipp. c+z Ångrar föregående kommando. c+dra Skapar en kopia av det markerade objektet. Mus och tangentbord nvända musen Som standard är det den vänstra knappen som är den primära knappen. Om du är vänsterhänt kan du ändra så att den högra knappen blir den primära knappen. När du flyttar musen flyttas en pil som kallas pekaren på skärmen. u kan använda musen på följande vis: Peka Flytta muspekaren till ett objekt. Klicka Trycka ned och släppa upp den primära musknappen. etta gör att ett objekt markeras eller att insättningspunkten visas. ubbelklicka Trycka ned och släppa upp den primära musknappen snabbt två gånger i följd. ra Hålla ned den primära musknappen, flytta pekaren och sedan släppa upp musknappen. När metoden används för att flytta objekt kallas den för dra-och-släpp. Högerklicka Trycka ned och släppa upp den sekundära (oftast högra) musknappen så att en meny för det markerade objektet visas. nvända tangentbordet u använder tangentbordet för att skriva bokstäver, siffror och andra tecken. En lodrät blinkande linje, kallad insättningspunkten, visar var på skärmen de tecken som du skriver kommer att visas. På datorns tangentbord finns fler tangenter, som funktions- och navigationstangenter. Funktionstangenter för specialkommandon okstäver, siffror och styrtangenter Piltangenter (eller navigationstangenter) för att flytta insättningspunkten Numeriskt tangentbord för att skriva in siffror om Num Lock är på; om Num Lock är av kan du använda tangenterna för förflyttning ehandla information Indata-/utdataprocess (I-P-U) atorer arbetar enligt I-P-U-principen som utmärker de flesta produktionsprocesser. u skriver in data som indata, processar dem och producerar information som utdata (output). Maskinvara används under alla tre stegen i en I-P-U-cykel, och program används för att styra de olika maskinvarukomponenterna. Minne och lagring Systemminne Minne och datafiler mäts i byte. En dators minne och lagringskapacitet anges i kilobyte, megabyte och gigabyte. Enhet yte Kilobyte (k) Megabyte (Mb) Gigabyte (Gb) Storlek 8 bitar 1024 byte 1024 k 1024 Mb Flyttbara lagringsenheter u kan använda flyttbara lagringsenheter för att överföra information mellan datorer. isketter, Zip-diskar, -skivor och US-minnen är några vanliga sådana enheter. Förutom att skicka utdata till en skärm eller skrivare kan du spara de data som programmet behandlat, i en datafil på hårddisken. Hårddiskar En hårddisk är den viktigaste lagringsenheten i en dator. En persondator kan innehålla många hårddiskar. Hårddiskar betecknas med bokstäver (oftast :) och ibland med namn i system med flera diskar. 4

5 vancerade ämnen Filer och mappar Lagra data en grundläggande lagringsenheten för data och instruktioner på en dator är en fil. Filer som lagras på datorn ordnas i mappar (ungefär som i ett arkivskåp). En mapp som lagras i en annan mapp kallas för undermapp. etta kallas för en mapphierarki. För att komma åt en fil måste du veta vad den heter och var den finns, något som ibland kallas filens sökväg. I en sökväg skiljs namnen på filer och mappar åt med ett bakåtvänt snedstreck, på engelska: en slash: (\). Så betecknar exempelvis sökvägen filen Min fil lagrad i mappen Min mapp i rotmappen på enheten :. Systemskydd Skydda systemet mot virus Ett virus kan överföras till datorn via en smittad diskett när du kopierar eller tar bort filer på den. Även filer som du laddar ner från Internet och bilagor i e-post kan innehålla virus. Ett virus kopierar sig självt till en fil som kallas värd. Viruset skapar sedan fler kopior av sig självt på flera ställen på hårddisken. eroende på vad det är för slags virus kan det sedan smitta alla filer på hårddisken, ett visst program eller hela operativsystemet. För att skydda hårddisken mot virus bör du med jämna mellanrum säkerhetskopiera dina data till disketter, Zip-skivor eller -skivor (det senare kräver maskinvara som inte finns tillgängligt på alla datorer). ntivirusprogram kan i regel upptäcka och ta bort virus innan de hinner skada datorn. Installera och uppdatera antivirusprogram u måste ha en Internet-anslutning och en webbläsare för att kunna ladda ner programvara Två ofta använda antivirusprogram är: Norton ntivirus Mcfee VirusScan Skapa mappar på hårddisken 1. ubbelklicka på en här datorn. 2. ubbelklicka på hårddiskenheten. 3. Välj rkiv, Nytt, Mapp. 4. Ge mappen och namn och tryck på e. Undvika problem med fil- och mappnamn Namn på filer och mappar kan innehålla mellanrum och alla tecken med undantag för följande: \ / : *? < > Spara en fil ett Windows-program 1. Välj rkiv, Spara i programmet. En dialogruta visas med alternativ för att söka upp mappar och spara filer. 2. Klicka på nedpilen bredvid Spara i, så att olika lagringsställen visas. 3. Välj mapp att spara filen i. 4. Ge filen ett namn i rutan Filnamn. 5. Klicka på Spara. Kopiera filer till en diskett 1. ubbelklicka på en här datorn. 2. Gå till mappen som innehåller filen som du vill kopiera. 3. Högerklicka på filen så att en meny visas. Välj Skicka till och sedan diskettenheten. Skydda datorn från magneter Eftersom informationen i datorn lagras elektroniskt ska du aldrig placera magnetiska föremål, till exempel kylskåpsmagneter, på datorn eller nära disketterna. Skrivare Olika skrivare Skrivare Laser läckstråle Matrisskrivare eskrivning Producerar utskrifter av hög klass, både text och bilder. Lämplig för affärsbrev, nyhetsbrev och broschyrer. u kan också skriva ut kuvert och kort. Producerar utskrifter av hög klass men är ganska långsam. ästa alternativet om du vill ha en relativt billig färgskrivare. en äldsta typen av skrivare. Ger utskrifter av låg klass jämfört med de två andra typerna. nvänds ofta för utskrift på breda format. Skriva ut en fil 1. Öppna filen som du vill skriva ut. 2. Välj rkiv, Skriv ut så att dialogrutan Skriv ut öppnas. Tillbehör för säkerhetskopiering Överväg om du ska använda något av följande sätt att skydda system och data: vbrottsfri strömkälla (UPS) Tillhandahåller batteridrift vid elavbrott. En UPS kan hålla igång datorn i några minuter efter ett strömavbrott, så att du hinner spara data och stänga av datorn. Överspänningsskydd Skyddar systemet mot perioder av kraftig spänning. Ser till att voltspänningen är konstant och skyddar systemet mot överbelastning. Säkerhetskopiering på band Ger mycket lagringsutrymme (flera Gb) för filer. Utmärkt för att säkerhetskopiera hela systemet. OS! ialogrutan ser olika ut i olika program. 3. Väl skrivare, om detta krävs. 4. nge alternativ för sidan och klicka på OK. 5

6 Tips och lösningar som hjälper dig arbeta effektivare 1. Få mer hjälp med Windows. Följande webbsida innehåller många länkar till användbara resurser. Telefonsupport är också tillgänglig. Installationssupport (gratis): (425) Installationssupport (betaltjänst): (800) Lär dig mer om dina favoritprogram. u hittar ett fullständigt datakursbibliotek på 3. Visa mer filinformation i Windows Utforskaren. 1. Starta Utforskaren genom att högerklicka på Start och välja Utforska på snabbmenyn. 2. Klicka i verktygsfältet på knappen Visa. 3. Välj etaljerad lista. 4. Högerklicka på en kolumnrubrik och välj vilken information som du vill visa. En ny kolumn visas. OS! etta fungerar också med fönstret en här datorn. 4. Samla ihop hjälpämnen. u kan spara tid genom att samla ihop de ämnen som du använder oftast. 1. Klicka på Start och välj Hjälp (eller Hjälp- och supportcenter). 2. Gå till det hjälpämne som du vill spara. 3. Klicka på fliken Favoriter. OS! I Windows XP använder du knappen Lägg till i Favoriter. 4. Ge ämnet ett namn i rutan ktuellt ämne (om du vill). 5. Klicka på Lägg till. 5. Markera flera filer eller mappar i Utforskaren eller en här datorn. För att markera flera filer i följd klickar du på den första filen, håller s nedtryckt och klickar på den sista filen. För att markera flera filer i följd klickar du på den första filen, håller c och klickar på varje fil. För att markera alla filer i en mapp trycker du på c+. 6. Ändra upplösning på skärmen. 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaperså att dialogrutan Egenskaper för ildskärm visas. 2. Klicka på fliken Inställningar. 3. Under Skärmupplösning (eller Skärmområde, beroende på version av Windows) drar du för att ändra upplösningen. Ju högre upplösning, desto mer ser du på skärmen samtidigt, men ikoner, fönster och text blir mindre. 4. Klicka på OK två gånger. 5. Klicka på Ja. OS! u kan också använda dialogrutan Egenskaper för ildskärm om du lägga till en bakgrund eller aktivera en skärmsläckare. 7. Se upp med dessa tangenter. k llt du skriver blir med stora bokstäver. Eftersom användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga kan du få problem om du aktiverar aps Lock. m ktiverar siffertangenterna på det numeriska tangentbordet. Num Lock används också för specialtangenter. Men du kan inte använda förflyttningstangenter och -pilar när Num Lock är på. 8. nsluta till Internet i Windows Skapa en anslutning så att du kan komma ut på Internet. Innan du börjar måste du ha all information tillgänglig från Internet-leverantören. 1. Högerklicka på skrivbordet på Mina nätverksplatser. 2. Välj Egenskaper. 3. ubbelklicka på Skapa ny anslutning och klicka på Nästa 4. Välj Uppringt Internet och klicka på Nästa. 5. Välj alternativ för att skapa en anslutning manuellt och klicka sedan på Nästa. 6. Välj alternativ för att använda modem och klicka på Nästa. 7. nge din leverantörs telefonnummer för uppringd anslutning och klicka på Nästa. 8. nge eventuellt användarnamn och lösenord om detta krävs och klicka på Nästa. 9. Ge anslutningen ett namn och klicka på Nästa. 10. Klicka på Nej för hoppa över installationen av e-postkonto, och klicka på Nästa. 11. Markera alternativet för att ansluta direkt till, och klicka på vsluta. 9. Surfa på nätet. u måste ha en Internet-anslutning innan du kan surfa på nätet. 1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet. Om du inte är ansluten kommer du att uppmanas ansluta datorn. 2. Klicka på skrivbordet på ikonen för Internet Explorer eller Netscape Navigator. 3. nge en av följande adresser i adressfältet: När du rör musen över en webbsida förvandlas muspekaren till en hand där det finns en länk som du kan klicka på. 5. Klicka på en länk så att en ny webbsida öppnas. nvänd knappen akåt för att gå tillbaka till en sida som du redan besökt. Nu surfar du! 10. Få uppdateringar av Internet Explorer. e flesta program behöver då och då uppdateras. För att kontrollera om det finns nya versioner kan du gå till 11. Slå ihop filfragment med iskdefragmenteraren. Verktyget iskdefragmenteraren ordnar om filfragment och för ihop dem till samma ställe på hårddisken. etta gör filåtkomst och filhämtning effektivare. Gör så här för att köra iskdefragmenteraren i Windows XP: 1. Välj Start, lla program, Tillbehör, Systemverktyg, iskdefragmenteraren. 2. Välj diskenhet som du vill defragmentera. 3. Klicka på efragmentera. Verktyget analyserar enheten och defragmenterar den sedan. OS! För att kunna använda iskdefragmenteraren måste du kanske vara inloggad som dministratör xzo Press. MEENSMRÄTT. Ingen del av detta verk får kopieras, överföras eller på annat sätt användas grafiskt, elektroniskt eller mekaniskt inklusive fotokopiering, inspelning, bandning, webbdistribution eller i system för lagring eller hämtning av information utan föregående tillstånd från utgivaren. För mer information besök 6

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning...

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning... Innehåll Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion till Datorn 1 PC:n en Beskrivning... 12

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7 Sidan 1 av 8 En gång per vecka:... 2 Uppdatera antivirusprogrammet... 2 Efter ett långt uppehåll... 2 Varannan vecka:... 2 Microsoft Windows Update... 2 En gång per månad:... 2 Defragmentera hårddisken...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

SÖKORD -Lägga till program i Autostart 35 -Ta bort program från Autostart 36 Avaktivera -Avaktivera Active Desktop 27 -Avaktivera personligt anpassade

SÖKORD -Lägga till program i Autostart 35 -Ta bort program från Autostart 36 Avaktivera -Avaktivera Active Desktop 27 -Avaktivera personligt anpassade SÖKORDSREGISTER A Active Desktop 17 -Lägg till ett Active Desktop-objekt 18 -Lägg till ett Active Desktop-objekt direkt från webbläsaren 20 -Flytta ett Active Desktop-objekt 21 -Låsa position på ett Active

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Microsoft. Windows 7 Grundkurs

Microsoft. Windows 7 Grundkurs Microsoft Windows 7 Grundkurs Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows...7 Operativsystem och program... 7 Utgåvor av Windows 7... 7 Mushantering... 8 Vänsterknappen... 8 Högerknappen... 8 Övriga

Läs mer

Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är

Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är uppdaterade. Om datorn tar lång tid på sig att starta upp kan

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Varmt välkommen till en helt ny värld.

Varmt välkommen till en helt ny värld. DEL 1 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn.

eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn. eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn. OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 4 Sammanställd

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IT 1... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundkurs i Data vid Ålands Lyceum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning...

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Juli -15 Liljedalsdata.se Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger ofta på det gamla.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Introduktion. Fönster

Introduktion. Fönster Introduktion En dator är ett verktyg eller redskap som är bra att använda till många olika saker. Ett datorsystem består av många olika delar. Det är en bildskärm, ett tangentbord, en mus och huvudenheten

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1 Datagrund Windows 7 1 2 Datagrund Windows 7 Det här kursmaterialet är baserat på Windows 7 som är den senaste versionen och tar upp några grundläggande funktioner som ska hjälpa dig att komma igång med

Läs mer

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP 1 (219) Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till datavärlden. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha fått kunskap

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje!

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 1 Sammanställd av SeniorNet Södertälje Februari

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Windows Vista mappstruktur 1

Windows Vista mappstruktur 1 Sidan 1 av 5 Hårddiskens uppdelning i enheter och mappar... 2 Skapa en egen mapp... 4 Radera en mapp... 4 Skapa ny mapp under Mina dokument... 5 Sidan 2 av 5 Hårddiskens uppdelning i enheter och mappar

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Snabbstartguide för SystemTweaker

Snabbstartguide för SystemTweaker Snabbstartguide för SystemTweaker SystemTweaker är ett säkert och lättanvänt verktyg med vilket du kan skräddarsy Windows efter din egen smak. Den här snabbstartguiden hjälper dig att installera produkten

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Lathund. Windows Alta Vista

Lathund. Windows Alta Vista Lathund Windows Alta Vista sv Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna Lathund är enligt lagen om upphovsrätt av 1960-12-30 förbjudet

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows XP Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Ordning och reda i datorn. Såhär?

Ordning och reda i datorn. Såhär? Ordning och reda i datorn. Såhär? Datorns organisation Det här datorn beskriver innehållet i såväl fasta enheter som flyttbara enheter Viktigt att den här datorn är lättillgänglig i startmenyn eller på

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer