Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:"

Transkript

1 Alla ska med för miljöns skull Svar från (s) rådslagsansvarig för det lokala miljörådslaget i Örebro telefon: e-post:. Svaret har kommunicerats och diskuterats inom det nätverk som finns för miljörådslaget i Örebro. Mer info finns här: aspx Inledning och vision Att skapa en ekologisk hållbar värld handlar om att arbeta för rättvisa och minskade klyftor. Därför måste överkonsumtionen minska och skillnaderna mellan fattiga och rika minska. Så länge orättvisor och klyftor består kommer också vår utnyttjandet av människor och natur fortsätta. Grunden för att förändra och förbättra är precis samma som för 100 år sedan. Vi kommer längre om vi hjälps åt. Om vi undviker egoismens dike, och om vi litar på varandra. Det gäller mellan grannar, mellan företag, mellan regioner och mellan länder. Jorden är rik på resurser som skulle kunna räcka till alla människor och vår natur. Men det krävs att vi använder dem klokt och tänker på att vi bara lånat jorden från våra barn och barnbarn. Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden: a) För att klara hoten mot vår jord måste alla bidra. Vi står inför stora omvälvningar i våra ekosystem, troligtvis också katastrofer. Det räcker inte att utvecklingsländer investerar i bra miljöteknik. Vi i den rika världen måste förändra vårt sätt att leva. Det räcker inte med att exempelvis kommuner köper ekologiskt och väljer biogasfordon. Även privata företag och privatpersoner måste göra detsamma. Slutsatsen är att om vi inte vill betala orimliga och omänskliga kostnader krävs det att alla gör sin del. Sverige som har stora resurser kan göra mycket mer än de som saknar resurser. I ett sådant arbete är både EU och FN två nyckelfaktorer. Men då krävs att de både har befogenheter och resurser. b) Orättvisor är orsaken De rika ländernas överkonsumtion och den orättvisa ekonomiska världsordningen är den grundläggande orsaken till världens miljöproblem. Det ska vi inte försöka dölja. Om vi accepterar det inser vi att rika länder måste ta ett större ansvar. Om vi vill förändra den nuvarande situationen måste vi bekämpa orrättvisor samtidigt som vi minskar vår miljöfarliga konsumtion. Därför är det viktigt att vi inte skriver länder som vill utvecklas på näsan. Istället ska vi föregå med goda exempel och förändra hemifrån. c) Att ta första steget om vår trovärdighet Hitintills har mycket av klimatförhandlingarna handlat om vilka länder som ska få släppa ut och hur mycket. Alla har sett till sitt eget, och få har frivilligt tagit på sig ett uppdrag utan motprestationer. Resonemanget har dock stora problem eftersom utsläppsklyftorna är gigantiska och alla förslag tenderar låta den rika världen fortsätta som vanligt. Kanske skulle vi våga diskutera utsläppskvoter per person. Indien har fört fram sådana tankar. Andra har fört fram ransonering som en metod. 1

2 Europakommissionen har nu presenterat sitt förslag till fördelning av utsläppskraven inom Europeiska unionen. Allt med fokus på att EU ska nå de mål på utsläppsminskningar som länderna bestämt sig för. Kommissionen förslår en minskning på 20%. Att kommissionen lyckas få fram ett förslag är bra i sig, men det är tyvärr alltför otillräckligt. EU skulle med kommissionens förslag inte ens nå minimikraven från Bali. Det skadar EU:s trovärdighet, för vem ska ta oss på allvar när vi inte ens vill nå förhandlingarna på Balis minimikrav på 25 procents minskningar. d) Vi behöver tänka nytt runt tillväxt Både kapital och marknad är nycklar för att skapa ett hållbart samhälle. Om dessa krafter verkar i rätt riktning kan de åstadkomma en positiv förändring. Det är dock felaktigt att helt tro att marknadskrafterna själva löser problemen. Arbetet för att rädda jorden kräver långsiktighet och en ny syn på vad som är lönsamt. Detta klarar inte en helt fri marknad på egen hand. Samhället måste ta sitt ansvar. Miljön och demokratin måste gå före kortsiktiga vinstintressen. En tillväxt som bygger på bensinslukande stadsjeepar är oklok och farlig. En tillväxt som bygger på miljövänliga tjänster och ny miljöteknik är klok och bidrar till att minska klyftor. Arbetarrörelsen behöver dessutom tänka helt nytt runt konsumtion och produktion. Vi måste våga utmana det traditionella industriella samhället. Vi kanske ska bygga nästa steg i välfärdbygget på miljöindustri och tjänster. Inte bilindustri. Vi kanske måste tänka helt nytt runt konsumtion. Kan konsumtionen av varor minska med bibehållen tillväxt? Det kanske är möjligt i ett tjänstesamhälle. e) Människor kan med stöd göra bra val Idag är det svårt att vara en medveten konsument. Både som privatperson och företag. Tillsammans måste vi hitta en bättre och tydligare miljömärkning av varor. Dessutom måste samhället mer aktivt stödja ekologiska och etiska alternativ. Det ska vara lätt för människor att handla utan bil. Folkbildning är viktigt. Stöd de nationella bildnings- och studieförbunden i deras arbete för att förändra attityder och strategier. f) Glöm inte andra problem I dessa dagar av jakt på koldioxid finns en risk att vi glömmer andra miljöproblem. Vi måste också lyfta fram dagens allvarliga problem med gifter, kemikalier, strålning, kärnkraft, buller, försurning och så vidare. g) Att agera snabbt är avgörande vi har bara lånat vår jord Tiden rinner ifrån oss för att ta de avgörande besluten för våra barn och barnbarn. Nyss sa FN:s klimatpanel att vi hade 15 år på oss att vända skutan. Nu säger FN:s utvecklingsprogram att det är 10 år, och många klimatforskare säger att tiden är än knappare. Vi menar att grundförutsättningarna är kända. Tekniken för miljön finns. Nu krävs politiskt mod. 2

3 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Transporter/Minska utsläppen från trafiken: - Mindre fossila bränslen i våra städer Trafikstyrande avgifter bör stimuleras i våra storstäder. Kollektivtrafiken i våra städer bör ges bättre konkurrensfördelar. Det är möjligt att konkurrera ut bilen. Men det kräver stora investeringar i kollektivtrafiken, och att vi faktiskt bygger våra städer så att det inte blir lika enkelt att ta bilen. Dessutom kan cykeln främjas genom bättre infrastruktur och koppling till kollektivtrafiken (att ta cykeln på tåget eller bussen är en utveckling). Trafiken med tåg ökar idag, men det behövs både fler dubbelspår och nya spår. - Ställ hårdare krav på bilar Det är ju befogat att ställa frågan varför det är tillåtet att sälja bilar som dödar direkt genom partiklar och avgaser och mer indirekt genom klimatförändringar. Nu måste bensin- och bilindustrin förstå att vi vill fasa ut bensinen och dieseln. Vi borde ställa hårdare miljökrav på bilar. Vi borde dessutom ställa kraven på så sätt att den modell och motor som inte uppfyller kraven inte ska få säljas eller importeras till Sverige/EU. - Låt biogas transportera biogas Idag får inte en biogaslastbil transportera tankar med biogas. Istället måste diesellastbilar användas. Detta trots att diesel både antänds vid lägre temperaturer och snabbt tränger ned i jord och vattendrag. Låt biogaslastbilar transportera biogas och annat farligt gods. Biogas är inte farligare än diesel som drivmedel. - Det ska vara lätt att åka kollektivt Idag är den svenska kollektivtrafiken som ett lapptäcke. För den enskilde konsumenten gäller det att hålla reda på vilka bolag den ska åka med. Resplus kan exempelvis ge konsumenten tider, men inte möjlighet att köpa biljett. Dessutom måste du själ hitta ditt lokaltrafikföretag för att hitta lokala anslutningar. Det gäller dessutom att passa sig vid bokning så att du åker med rätt bolag annars blir det bokningsavgifter. Det gäller dessutom att hålla ordning på de hundratals biljettkombinationer som finns. Det här systemet gynnar bilåkande. Skapa ett system för biljetter och information! - Utveckla kollektiv stadstrafik. Idag är bilar ett tydligt och direkt problem i våra städer. Med en konkurrenskraftig kollektivtrafik skulle fler välja ett miljövänligare alternativ. Det kräver stora investeringar vilket vi gemensamt måste ta, men det kräver också mod i att göra det lättare för bussen i trafiken och svårare för bilen. - Ge cykeln en chans Gör det enkelt och ekonomiskt att ta cykeln till jobbet. Idag är cykeln ett transportmedel som samhället gett konkurrensnackdelar. Tjänstebilar och bilresor subventioneras dock flitigt. Minska subventionerna till bilen och ge arbetsgivare möjligheten att stödja och belöna cyklande arbetstagare. På så sätt kommer både folkhälsan och miljön att bli bättre. 3

4 - Samordna transporter Genom att företagen samordnar sina transporter städerna kan transporterna bli effektivare och minska utsläppen omgående. Det är för billigt att välja en miljöfarlig transport idag. Här behövs en rejäl förändring i den prisbild som finns för att samordning ska kunna ske. - Ställ högre miljökrav på bilar Det borde inte vara tillåtet att importera, sälja eller framföra miljöfarliga bilar av nyare årsmodeller. Ställa hårda miljökrav för att nya bilar ska få importeras, försäljas och registreras. - Fortsätt utveckla biogasen Biogas är det renaste bränslet idag. Gemensamt borde hela samhället ta ansvar för att skapa ett biogasnät som täcker Sverige. Sedan kan vi upphandla vem som säljer biogas i nätet. Fossil gas ska bara vara en gas som används i nödfall. Sverige ska satsa på förnyelsebar gas! - Minska flygandet till förmån för tågresande Där vi kan skapa höghastighetsbanor för snabbtåg kan inrikeslinjerna stängas. Stänger man en flygplats som Bromma i Stockholm minskar flygandet drastiskt. Kraftig flygskatt gör tåget ännu mer attraktivt. - Satsa på regionaltågtrafik Med en bra och snabb tågtrafik i regionerna kan vi uppnå en mer miljövänlig regionförstoring i Sverige. Skapa ekonomiska förutsättningar för att regional tågtrafik ska kunna växa. Något som kommer gynna vår tillväxt. Om människor däremot pendlar mer och mer med bil finns en risk att miljökonsekvenserna blir negativa av regiontillväxten - Beskatta flygbränsle som om det vore miljöfarligt Det låga bränslepriset för flyget bidrar till ökade transporter med flyg vilket inte gynnar klimatet. Om vi skulle införa lika hårda villkor som för bilismen hade flygpriser i ekonomiklass till de flesta destinationer i världen nästan fördubblats (uppgiften kommer från Dagens Nyheter som räknat på SAS uppgifter om bränsleförbrukningen per passagerare på olika sträckor). Det stor miljöproblemet är dock att det billiga flygbränslet stoppat utvecklingen av bränslesnålare plan. Idag finns nästan ingen marknad för att utveckla effektivare motorer. Efterfrågan är för liten tack vare tillgången på billigt flygbränsle. Socialdemokraterna borde självfallet verka för att flygbränsle beskattas på samma sätt som andra fossila motorbränslen. - Vi måste ta ett större ansvar för våra utsläpp De krav som Europakommissionen ställer på Sverige i sitt förslag för EU:s minskning av utsläpp till 2020 är alldeles för små. Om vi ska bli trovärdiga, både som land och union, måste vi klara tuffare krav på utsläppsminskningar. Sverige borde minska sina utsläpp med 40 procent till 2020 för att utsläppsminskningen ska kunna ske i jämn takt ner till kring 90 procent 2050 vilket är en förutsättning för att hejda temperaturhöjningen till 2 grader globalt. 4

5 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Öka andelen förnybar energi/bryt industrins oljeberoende: - Använd grön el som energiform El är den renaste energiformen. Idag består 36 procent av vår energikonsumtion av el. Om den blir 60 procent genom att oljan tas bort ur industri, uppvärmning och transporter minskar utsläppen av koldioxid från sex till tre ton per invånare! Att göra ren el är enkelt. Vind-, våg-, vatten- och solel finns idag. De är dyrare än olja/kol, men fungerar utmärkt. - Stöd böndernas vindkraftssatsning Sveriges bönder och markägare borde få mer ekonomiskt stöd för att sätta upp vindkraftverk. - Staten bör ta ansvar för vindkraftutbyggnaden Använd både överskott i statens finanser, statliga bolag och pensionskapital föra att investera i framtidens energi. På så sätt kommer både miljön och medborgarna kunna bli vinnare. - Gynna lokal elproduktion Förenkla lagstiftningen så att den gynnar småskalig elproduktion i det lokala kraftnätet. Det finns många spännande solcells- och vindkraftslösningar som vem som helst kan hänga på sin balkong eller verandatak. Då kan mer miljövänlig energi frigöras för industrins räkning. - Avveckla kärnkraften Avvecklingen av kärnkraften måste fortsätta. Även om kärnkraften inte bidra till den globala uppvärmningen är det ett livsfarligt sätt att producera el på med resprodukter giftigare än de flesta ämnen vi känner till. Dessutom är uran en ändlig resurs och inte förnyelsbar. Gjord på ett klimatsmart sätt sätter en avveckling press på marknaden att hitta energieffektiva och miljövänliga lösningar. Särskilt om vi hela tiden ställer krav på förnyelsebara och klimatneutrala energislag. - Nya elavtal Idag bygger många elbolag system där det blir billigare ju mer el du använder. Ungefär som mobiltelefonleverantörer resonerar. Marknaden har misslyckats att hitta lösningar. Här borde konsumenterna stödjas tydligare. Det borde vara så att den som sparar el och köper lite borde ha de billigaste priserna. Eller hur? Dessutom borde skatten och övriga avgifter vara lägre på el som kommer från förnyelsebara energikällor. - Alla kommuner och landsting bör ha sitt eget Kyotoprotokoll Det borde vara ett krav att alla kommuner och landsting tillsammans med föreningar, leverantörer och företag förhandlar fram ett lokalt protokoll som visar vilka mål för utsläppsminskningar de har. Ett sådant protokoll ska också visa hur målen följs upp och hur utsläppen minskar. - Stimulera klimatinvesteringar Ge svenska företag skattebefrielse för alla miljöinvesteringar och skatteavdrag för alla forskningsanslag till miljöteknik 5

6 - Sluta subventionera oljan i industrin Idag har svensk industri subventioner på olja. Alltså är det svårt att räkna hem en miljöinvestering. Sluta subventionera olja och lägg resurserna i miljöomställning av industrin istället. - Tydligare koldioxidskatt Koldioxidskatter måste användas effektivare för att styra en omställning av produktion och transporter. Exempelvis är växthusodlade tomater som fraktas på diesellastbil miljöförstörande och bör bära sina miljökostnader. 6

7 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Nytt samhällbyggande/bygg miljövänligt: - Förtäta städerna Idag bygger vi städer för extern handel och bilåkande. Skapa incitament genom lagstiftning och ekonomiska morötter för bilsnål samhällsplanering och förtätning. Vi får inte vara främmande för att bygga på höjden och radikalt modernisera våra tätorter och städer. - Låt samhället förfoga över grundläggande infrastruktur Det borde vara självklart att medborgarna tillsammans ägde kraftnäten och fjärrvärmenäten. På så sätt kunde medborgarna både upphandla skötsel, drift och innehåll på bästa sätt. Då skulle vi kunna vara tydligare med vad vi vill ha för el, exempelvis miljövänlig) och att fjärrvärmemonopolen kan brytas. - Tuffare byggnormer för energieffektivitet Idag finns tekniken för att bygga energieffektivt och billigt. Men kunskapen och viljan att använda ny och bättre teknik saknas ofta i byggbranschen och konsumenterna. Nu måste vi göra ny miljöteknik billigare och ställa hårda krav för att förändra en omodern och omiljövänlig byggmarknad. - Inför klimatskatt Finansminister Anders Borg har sänkt skatten med 80 miljarder kronor enligt hans egna beräkningar. Återta 50 miljarder som en ren klimatskatt som försvinner när klimatomställningen är gjord. Skatten kan vara på 50 miljarder per år, det vill säga tre procent påslag på den totala lönesumman idag. Det skulle kunna finansiera vindkraftsutbyggnad och miljöeffektiviseringar. - Styr de statliga bolagen Använd de statliga bolagen klimatsmart. Idag bidrar exempelvis Vattenfall till att öka miljöförstöringen genom kolkraft. Det är inte acceptabelt. Vattenfall borde gå före och satsa på energi från vatten, vind och sol. Posten borde enbart använda miljöfordon. 7

8 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Mat och miljö/handla och lev miljövänligt: - Ändra livsmedelsrekommendationer Betydande och viktig forskning visar att ekologisk mat är nyttigare och hälsosammare. Ekologiska livsmedel innehåller mer näringsämnen och mindre gifter. Om fler människor visste det skulle kanske deras val bli lättare! - Ny miljömärkning i handeln Det behövs en ny miljömärkning i handeln. Detta borde gälla alla varor inte bara miljömäkta varor. Det borde gälla alla sällanköpsvaror och dagligvaror. Varför är det viktigt att bara få reda på det billigaste kilopriset? Eller vilken temperatur jeansen kan tvättas i? Vore det inte också intressant att få reda på gifthalter och utsläpp från transporter. Märkningen måste göras enkel och förståelig för oss vanlig medborgare. - Ge ekologiska och rättvisemärkta varor konkurrensfördelar Tillsammans borde vi hitt incitament för att både konsumenten ska handla fler miljövänliga och etiska varor, och för att ge producenten en bra möjlighet att byta inriktning. Ett sätt skulle kunna vara att kräva att alla affärer ska erbjuda ett ekologiskt alternativ i alla segment. När jag ska köpa jeans ska det finnas ett ekologiskt alternativ. När jag vill köpa senap ska det finnas en ekologisk senap att välja. - En miljöreglerad frihandel Det är en svår avvägning i valet mellan lokalproducerat och handel med fattigare länder. Det vore intressant att prova en frihandel med hård och tydliga miljöspelregler. Varor som är giftiga och använder farliga transporter omfattas inte av en helt fri handel. Medan varor som använder ansvarfulla transporter och ställer om till ekologisk produktion omfattas av en helt fri handel. Det är en spännande tanke. - Värm vårt vatten med solen Det är möjligt att värma stora delar av vårt varmvatten i norden med solenergi. Det finns dessutom tvättmaskiner som kan använda varmt vatten istället för att förvärma med el. Skapa investeringsbidrag och skattelättnader för den som vill göra värme av solen. - Konsumera smart för ökad livskvalitet låt miljövänliga tjänster växa Det är viktigt att människor konsumerar bra tjänster i stället för prylar. Hitta incitament och subventioner till miljövänliga tjänster som människor kan använda och vilka kan höja livskvaliteten och förbättra miljön. En växande tjänstesektor kan dessutom bidra till att fler får jobb och att vi kan få en skjuts i tillväxten. - Ta tåget på semestern svenskar åker till Thailand under ett år. Det kommer att bidra till klimatförändringarna. Tåget borde kunna vara ett alternativ inte till Thailand men många andra platser. Redan idag finns tågcharter, men möjligheten att resa utomlands med tåg borde bli mer konkurrenskraftig. Då behöver både snabbtåg och nattåg ut på kontinenten bli fler och bättre. Dessutom måste de märkliga fördelar flyget har diskuteras och förändras så att flyget inte så tydligt blir miljöbelastande. 8

9 - Fler får chansen med billiga miljövaror och tjänster Fördelningspolitiskt är en av de viktigaste åtgärderna att se till att de miljövänliga alternativen blir billigare. Idag tvingas många välja bort ekologiska alternativ för att plånboken inte räcker till. Det borde väl vara dyrt att välja gift, och billigt att välja miljö och etik? Idag har inte alla råd att vara miljövänliga, det är orättvist och en klyfta vi som socialdemokrater måste bidra till att minska. - Beskatta miljökrävande varor använd miljövänliga tjänster Det är billigare att köpa en ny DVD-spelare än att låta någon reparera den gamla. Där finns problemet och lösningen för framtiden. Det borde löna sig att laga och köpa tjänster. 9

10 Förslag till åtgärder med utgångspunkt i Globala förändringar: - Ett nytt globalt miljöåtagande Kyoto-protokollet måste förnyas. Dessutom måste det utvecklas för att inte den som är rik ska kunna köpa sig fri från sitt ansvar. I varje fall inte lika lätt. EU måste gå i täten och inte längst bak. - Klimatbistånd Att öka biståndet med 20 miljarder kronor per år i tio år och låta det helt gå till klimatvänlig utveckling är ett bättre sätt att visa solidaritet än genom att köpa fattiga regioners utsläppsrätter. Dessutom skapar det klimatneutral utveckling av handel/tjänster och kunskap istället för passiv överföring av pengar genom utsläppsrätter. 10

c) Att ta första steget

c) Att ta första steget Alla ska med för miljöns skull Miljörådslaget inom socialdemokraterna i Örebros svar på miljörådslaget. Kontaktperson: Peter Dahlgren (s), rådslagsansvarig miljö, 0703-49 74 94, peter.dahlgren@orebro.se.

Läs mer

Öka andelen förnybar energi

Öka andelen förnybar energi RÅDSLAG VÅRT KLIMAT K L I M A T F R Å G A N Ä R VÅ R T I D S Ö D E S F R Å G A att hindra den globala upp värmningen är avgörande för framtidens livsvillkor. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Investera för ett hållbart klimat De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Utgångsläget Få kan ha undgått de ringande varningsklockorna om hur klimatet förändras. Klimatförändringarna är en ödesfråga

Läs mer

UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN. Fyrisöverenskommelsen 2015

UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN. Fyrisöverenskommelsen 2015 UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN Fyrisöverenskommelsen 2015 Nedanstående klimatavtal har förhandlats fram vid Fyrisskolans COP21-förhandling den 3-10 december 2015. Avtalet kommer att ersätta Kyotoprotokollet

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Den svenska miljöopinionen - utveckling och läget idag Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Varför studera miljöopinionen? Stöd för miljöpolitik viktig del för framgångsrik

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson IPCC: Vi har ett vägval! Källa: IPCC, 2014, AR5 5 Transporter är en (relativt) enkel sektor 6 Åtgärder = det som händer Styrmedel

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Rapport På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr N2007/1050/E)

Rapport På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr N2007/1050/E) Kommunstyrelsen 2007-05-14 90 186 Arbets- och personalutskottet 2007-04-30 97 199 Näringsdepartementet, Stadsbyggnadskontoret, Miljönämnden, Tekniska nämnden 07.79 37 majks12 Rapport På väg mot ett oljefritt

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på Miljömålet Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Olika scenarier, sammanställning och värdering Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Många olika scenarier Greenpeace 2011 ER 2014:19 Scenarier över Sveriges energisystem WWF/IVL 2011 Energy Scenario for

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen

BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen Mål för Sveriges klimatpolitik 1) Mål för flera årtal Svensk klimatpolitik ska agera föredöme för resten av världen med hjälp ambitiösa

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2012 kap 1-4 Energiläget 2011 kap 1-2 Elcertifikatsystemet 2012 Naturvårdverket Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008

Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008 Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008 "Ny lag om kollektivtrafik flyttar makten från länen" Infrastrukturminister

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Långa resor. Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik?

Långa resor. Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik? Långa resor Fraktfartyg till Thailand eller ljusterapi i bassängen på Gustavsvik? Långa resor Utrikesresorna 3 ggr så många som på 80-talet Åkerman, 2008 Jämförelse av utsläpp mellan olika tranportslag

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

Annika Balgård, annika.balgard@tem.lu.se 2007-10-25. Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren?

Annika Balgård, annika.balgard@tem.lu.se 2007-10-25. Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren? Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren? 28 februari 2008 Annika Balgård Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet annika.balgard@tem.lu.se Teknik Ekonomi Miljö Stiftelsen TEM vid

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016, Uppsala Statssekreterare Yvonne Ruwaida Regeringen skärper klimatpolitiken Sverige ska bli ett av världens första

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Behovet av ledarskap i klimatpolitiken. Temperaturkoll svensk klimatpolitik. Sverige och EU: klimat- och energipaketet mm

Behovet av ledarskap i klimatpolitiken. Temperaturkoll svensk klimatpolitik. Sverige och EU: klimat- och energipaketet mm Knäckfrågorna inför Köpenhamn Cemus, 2/12 2008 Behovet av ledarskap i klimatpolitiken Temperaturkoll svensk klimatpolitik Sverige och EU: klimat- och energipaketet mm FN-förhandlingarna: Poznan och vidare

Läs mer