1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15."

Transkript

1 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val av mötets ordförande Oskar Luvö (M03) väljs som mötets ordförande. Oskar presenterar sig och går kortfattat igenom mötesordning. 3 Val av mötets sekreterare Philip Steingrüber (styrit) väljs som mötets sekreterare. 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare Mazdak Farrokhazad (IT12) och Björn Lexell (IT08) väljs som mötets justerare. 5 Närvarande IT12: 11 IT11: 12 IT10: 17 IT09: 7 IT07: 2 IT08: 7 IT06: 1 Totalt 57 närvarande inkl styrit. 6 Mötets behöriga utlysande Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 7 Fastställande av mötets dagordning Sektionsmötet fastställer dagordningen i sin helhet. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

2 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 8 Adjungeringar Oskar Luvö (M03) adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 9 Meddelanden a) styrit, IntU Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar om att en representant till IntU hittats. b) styrit, Mötesprotokoll Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar om att styrelsemötesprotokoll finns på styrits hemsida. c) styrit, Sektionsavgift Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar om att kårfullmäktige FuM beslutat om central sektionsavgift på 40 kronor. d) styrit, NyttIT/FlashIT Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar om att det går bra att söka NyttIT (sektionstidning) och FlashIT (fotoförening) genom att kontakta styrit och att de förmodligen kommer tas bort på nästkommande sektionsmöte om ingen visar intresse. e) Kårledningen Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar i vuo Josefin Bertilssons frånvaro om att läsårsindelningen kommer att ändras till läsåret 2014/15. Dessutom har en andra våning i J.A. Pripps invigts. En enkät skall skickas ut till 1000 slumpmässigt valda teknologer om huruvida pubrundan i framtiden kommer ligga på torsdag eller fredag. Kårens nya hemsida kommer lanseras i november. Kåren kommer tillsätta en arbetsgrupp angående sektionslokaler. f) Fiona Rolander (IT08) informerar om att hon och Julia Adamsson (IT08) tvingades städa grupprummet i Hubben i en halvtimme innan de kunde studera där och uppmanar folk att städa efter sig. g) armit informerar om att det är DatE-IT 15/11 och att man kan anmäla sig som företagsvärd. Mer information finns på chalmers.it. h) Marcus Hultman (IT10) ber att få visa en film. Den visas för sektionsmötet. 10 Verksamhetsrapporter a) styrit 12/13 Hanna Kowalska Elleberg (styrit) föredrar styrits verksamhetsrapport. Fredrik Axelsson (IT08) undrar vad som diskuterats på programledningsmöten och påpekar även att han gärna ser att denna information tas med i framtida verksamhetsrapporter. Hanna Kowalska Elleberg informerar om att man på senaste mötet främst diskuterade kommande utvärdering av IT-programmet. Fredrik frågar även om vad man pratade om med inspektor. Det diskuterades vad som hänt på sektionen och vad som händer i framtiden. b) snit 12/13 Max Witt (snit) föredrar snits verksamhetsrapport. Gustav Mörtberg (IT10) undrar vad inspirationsföreläsningen handlade om. Max svarar att de pratade om hur man studerar på ett hållbart sätt. David Sundelius (IT07) undrar vad som är nytt på utbildningsområdet. Marika Hansson (snit) svarar att man huvudsakligen diskuterar vad man inom utbildningsområdet EDIT-I vill spendera pengar på. Han undrar även om vem som vann pedagogiska priset. Max svarar att det var Thomas Porathe. Fredrik Axelsson (IT08) påpekar att han är glad över hur snit utvecklats. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

3 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 c) P.R.I.T. 12 Emil Johansson (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s verksamhetsrapport. d) NollKIT 12 Paula Eriksson Imable (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsapport. David Sundelius undrar hur det gått med utvärdering av mottagningen. Paula svarar att man fått in en del utvärderingar från både phaddrar och nollan och att det ser bra ut. e) sexit 12 Mike Phoohad (sexit) föredrar sexits verksamhetsrapport. Fredrik Axelsson påpekar att det är kul med många arrangemang men att man bör göra PR tidigare. Mike svarar att de är medvetna om detta. f) digit 12/13 Erik Axelsson (digit) föredrar digits verksamhetsrapport. Max Witt (IT11) frågar om digit har några planer för att se till att Chalmers kan göra bättre ifrån sig på nästa nordiska mästerskap. Erik svarar att man planerar att se till att bättre lag ställer upp. Julia Adamsson (IT08) och Fredrik Axelsson frågar när nya chalmers.it beräknas vara klart. Erik svarar att man skall vara klara innan man går av, vilket är LV5 i LP3. g) armit 12/13 Fiona Rolander (armit) föredrar armits verksamhetsrapport. David Sundelius undrar hur mycket pengar man fått in. Julia Adamsson (armit) hänvisar till budgeten som kommer senare på mötet. Fredrik Axelsson undrar vad man har att se fram emot på DatE-IT. Fiona svarar att robotföreningen CRF förhoppningsvis kommer dela ut våfflor samt att företag kommer få ha egna rum i grupprummen. Paula Eriksson (IT10) undrar hur man får en mentor. Fiona svarar att det gått ut mail till masterstudenter. Fiona informerar även om att man veckan innan DatE-IT kommer ha Speakers Week dit 7 företag är anmälda. Fredrik Axelsson undrar om den grafiska profilen. Fiona svarar att man vill ha ett enhetligt tema på bl a trycksaker. Fredrik anser att det är onödigt att spendera tid och pengar på en grafisk profil. Fiona svarar att man behöver visa för företag att man finns på ett bra sätt. Julia tillägger att armit inte tidigare haft en logga. h) fritid 12/13 Tomas Urdell (fritid) föredrar fritids verksamhetsrapport. David Sundelius undrar om fritid kommer hålla i något CM. Tomas svarar att han inte är säker på om man kommer ha något. David uppmanar att man bör komma på något. Fiona Rolander (IT08) frågar om det kommer arrangeras bågskytte. Tomas svarar att man pratar om sätt att bredda sin verksamhet och att bågskytte varit på tal. Markus Pettersson (IT09) frågar hur man ser på att arrangera CM i ponnyridning. Tomas svarar att man på grund av bristande erfarenhet förmodligen inte kommer arrangera något sådant. 11 Verksamhetsplaner och budgetar a) styrit 12/13 Hanna Kowalska Elleberg (styrit) föredrar styrits verksamhetsplan och verksamhetsmål. Julia Adamsson undrar vad som menas med workshop om internationella studenter. Hanna svarar att man vill diskutera hur man kan involvera dessa mer i sektionens verksamhet. Erik Axelsson undrar om Hanna brinner något extra för något om målen. Hanna svarar att hon tycker det är viktigt att ordna fram tydliga dokument. David Sundelius påpekar att det är bra att man arbetar för bättre kontinuitet och kommunikation. Han nämner även att man på central nivå arbetar med att visa att sektioner är delar av kåren och att det är något man bör jobba med i framtiden. Dessutom undrar han om hur man ser på permanent alkoholtillstånd i Hubben. Hanna svarar att det varit på tal men att man från högskolan är kraftigt negativa till det. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

4 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Fredrik Axelsson frågar vad som menas med halvårsutvärdering. Hanna svarar att man vill utvärdera styrelsens arbete. Fredrik tycker det ser ut som det blir mycket att göra och yrkar även på att man bör ta bort omsits ur verksamhetsplanen. Sektionensmötet beslutar bifall. Sektionsmötet beslutar att fastställa Verksamhetsplanen, enligt bilaga med föreslagen ändring Rasmus Egerö (styrit) föredrar styrits budgetförslag. Han informerar om att armit gjort en stor vinst under det gångna verksamhetsåret. Man kommer ge fritid, snit och digit 6000 kronor per kommitté men öppnar för äskningar. Rasmus berättar att skattekostnaderna förmodligen kommer öka då viss del av sektionens verksamhet blivit momspliktig. Mängden pengar som går till mat innan sektionsmöten har ökat för att förhoppningsvis få ökat deltagande på sektionsmöten. Han påpekar att äsknings-posten även den ökat och att man som både kommitté och teknolog kan be om pengar till något man anser ger medlemsnytta. Rasmus säger att det i budgeten finns en post för finsittningen vilket beror på en miss i kommunikationen mellan sektionen och programledningen. I budgeten finns även avsatt för sektionsfana. Han informerar om att man enligt budgetförslaget kommer gå med stor vinst vilket man inte bör göra som ideell förening. Detta innebär att man har ett stort överskott som kan gå till arrangemang för sektionens räkning. Kommer inga sådana förslag menar han att man bör fondera överskottet. Fredrik Axelsson frågar om vad som händer om äskningspotten inte töms och vad styrelsen ställer för krav på äskningar. Rasmus svarar att man valt att sätta ett tak på hur mycket man vill ge ut via äskningar. En äskning skall vara för något som ger medlemsnytta och inte ingår i en kommittés dagliga verksamhet. Robin Andersson (IT11) frågar om man kan öronmärka pengar till att förbättra Hubbens kök. Rasmus svarar att man efter möten med bl a Akademiska Hus kommit fram till att det skulle kosta miljonbelopp att utveckla Hubben med ett riktigt kök. David Sundelius undrar om inkomsten från medlemsavgifter justerats med tanke på ändringen i sektionsavgift. Rasmus svarar att han tror det. Marika Hansson (IT10) tillägger att den preliminära budgeten tog detta i beaktning. Jonathan Daugaard frågar hur stort överskott sektionen har att tillgå i dagsläget. Rasmus svarar att det handlar om runt David Sundelius påpekar att han gillar tanken med fondering och frågar om bakgrunden till de budgeterade skattekostnaderna. Rasmus svarar att han vill vara försiktig när det kommer till den typen av frågor då han inte vill att sektionen ska hamna under alltför stor granskning. Kostnaden som budgeterats består i att sexits gasquer blivit momspliktiga då de är öppna för allmänheten. Han påpekar dock att det är en fråga han vill jobba mer med. Daniel Bergqvist (IT10) frågar vad transportkostnader består i. Rasmus svarar att det är fasta kostnader för sektionens Sunfleet-bilar. Mazdak Farrokhazad frågar om det finns pengar som kan användas till inventarier i Hubben i form av möss och tangentbord. Rasmus svarar att det finns pengar och att man kan antingen äska pengar själv eller gå till t ex digit och ta frågan den vägen. Jack Pettersson (IT10) anser att man borde kunna göra köket mer lättstädat. Rasmus svarar att det går att göra i stort sett vad som helst som inte är relaterat till spis/ventilation. Fiona Rolander frågar hur mycket hjälp sektionen får från Kårledningen i skattefrågan. Rasmus svarar att han inte fått mycket hjälp i dagsläget, men att VO sagt att hon kommer hjälpa till i framtiden. Fiona frågar även om hur mycket sektionen kan få tillbaka om det visar sig att man skattat fel. Marika Hansson och Rasmus Egerö svarar att det handlar om ungefär kronor. Gustav Mörtberg (IT10) säger att han håller med om att det vore bra att fondera pengar. Rasmus tillägger att han budgeterat mycket pengar till äskningar för att vissa kommittéer tidigare inte haft någon ekonomi alls. Jonathan Daugaard menar att det är viktigt att inte fondera för stora summor då det är viktigt att upprätthålla god kvalitet på den dagliga verksamheten. Sektionsmötet beslutar att fastställa budgeten enligt bilaga. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

5 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 b) armit 12/13 Fiona Rolander (armit) föredrar armits verksamhetsplan och verksamhetsmål. Viktor Mellgren (IT08) säger att han tycker det är bra att man stärker sin närvaro på Lindholmen. Rasmus Egerö (IT09) frågar om man kommer titta på studentkårens nya grafiska profil när man utarbetar sin egen. Fiona svarar att man skall göra det. Fredrik Axelsson menar att det är bra att man arbetar med bättre kontinuitet och dessutom att omsits inte bör finnas med i verksamhetsplanen. Fiona svarar att det beror på att man vill göra armit mer attraktivt att söka samt att förbättra kontakten med tidigare armit. Markus Pettersson (IT09) yrkar på att omsits stryks ur verksamhetsplanen. Bifalles. Jonathan Daugaard anser att armit bör ha som mål att IT-studenter bör få bättre förståelse i hur de första åren på arbetsmarknaden ser ut. Fiona svarar att tanken är att man skall uppnå det målet genom de alumniträffar man planerat hålla i. John Johansson (IT10) anser att det är ett svårt mål att uppnå då armit inte kan tvinga teknologer att gå på deras arrangemang. Fredrik Axelsson anser att man inte bör lägga tid på att utarbeta grafisk profil utan snarare på fler arrangemang. Fiona svarar att man gör det för att öka armits status och synlighet hos studenter och företag. Julia Adamsson (armit) föredrar armits budgetförslag. Gustav Mörtberg undrar vad som menas med samarbetspartners. Julia svarar att det handlar om paketlösningar med företag. Erik Axelsson frågar varför posten möteskostnader är så stor. Julia svarar att det handlar om workshops där man kommer lägga max 100 kronor per person och tillfälle. Jonathan Daugaard undrar om man riskerar att missa företag då man har för höga priser på events. Julia svarar att man i allmänhet har lägre priser än övriga arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Sektionsmötet beslutar att fastställa armits budget och verksamhetsplan enligt bilaga. c) snit 12/13 Max Witt (snit) föredrar snits verksamhetsplan och verksamhetmål. Fredrik Axelsson tycker det låter bra med tentadatabas. Max påpekar att det beror på att man ska få tillåtelse från examinator om man får lägga ut tentor publikt. Daniel Ström (IT09) tycker det vore bra med en kurs-wiki. Paula Eriksson (IT10) håller med. Mazdak Farrokhazad yrkar på att man bör lägga till som mål att skapa en kurs-wiki med information om kurser från tidigare studenter. Fredrik Axelsson anser att det inte behövs läggas till i målen. Erik Axelsson håller med. Mazdak Farrokhazad tar tillbaka sitt yrkande. Sektionsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen enligt bilaga. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

6 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser a) digit 11/12 Jonathan Daugaard och Jack Pettersson föredrar revisorernas revisionsberättelse och meddelar att endast digit och P.R.I.T. lämnat in kvartalsrapport. Mattias Fridén (IT10) föredrar verksamhetsberättelsen. Johan Andersson (IT11) frågar om det fanns en laddstation innan. Mattias svarar att det inte fanns någon sådan. Sektionsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga och lägga den till handlingarna. Jonathan Daugaard föredrar revisionsberättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet. Sektionsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Sektionen beviljar ansvarsfrihet för digit 11/12. b) armit 11/12 John Johansson föredrar verksamhetsberättelsen. Fredrik Axelsson frågar om det ekonomiska utfallet. John svarar att man gick med en vinst på Jonathan Daugaard föredrar revisionsberättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet. Sektionsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen och lägga dessa till handlingarna. Sektionen beviljar ansvarsfrihet för armit 11/12. Mötet ajourneras klockan 20:20 och återupptas klockan 20: IT-Fanan Rasmus Egerö (styrit) föredrar de två förslag som föreligger (hädanefter förslag A resp. B enligt bilaga). Diskussionen lämnas fri. Erik Axelsson frågar om förslagen kommer vara synliga från båda sidor av fanan. Joanna Svantesson (Fangruppen) förklarar att så är fallet. Jonathan Daugaard frågar vad skillnaden är mellan sydd och tryckt fana. Rasmus Egerö svarar att det främst handlar om hållbarhet. Fredrik Axelsson anser att det är snyggare med sydd fana och menar även att man bör vänta med beslut tills Mikael Weckstén kan närvara och svara på frågor. Adrian Bjugård (IT12) anser att prisskillnaden inte gör någon skillnad då man gör en lång investering. Malin Mattsson (IT06) anser att man bör ha en tryckt fana då det föreliggande förslaget (förslag A) gör sig bättre. Fredrik Axelsson anser att man, om det går, bör köpa en sydd fana så länge det ryms under budgeten som ligger på kronor. Markus Pettersson tillägger att förslaget som röstades igenom gjordes med reservation för mindre ändringar. Fredrik föreslår att man lägger ett yrkande enligt linjen att man i första hand vill ha en sydd om det ryms i budgeten. John Johansson frågar om texten längst ner i motivet kommer bli spegelvänd om fanan sys. Joanna Svantesson svarar att så är fallet. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

7 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Philip Steingrüber anser att man inte bör vänta tills nästa möte utan istället lägga ett åläggande på styrit att slutföra frågan. Julia Adamsson håller med. Viktor Mellgren håller med, med tillägget att han inte ser något problem med ett mindre budgetövertramp. Fredrik Axelsson ser inga problem med att ålägga styrit att slutföra frågan och tillägger att han väldigt gärna vill ha en sydd fana. Rasmus Egerö (IT09) säger att Mikael Weckstén (Fangruppen) informerat honom om att det enligt vad han erfarit inte går att tillverka en sydd fana i enlighet med det ursprungliga beslutet. Adrian Bjugård påpekar att man kan göra löven större. Efter diskussion finns tre yrkanden: Hanna Kowalska Elleberg yrkar på att till styrit hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana. Fredrik Axelsson yrkar på att till styrit hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana med intentionen att den skall vara sydd och efterfölja tidigare beslut Mazdak Farrokhazad lägger ett tilläggsyrkande till Fredriks yrkande som följer att till styrit hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana med intentionen att den skall vara sydd och efterfölja tidigare beslut och dessutom tillåta styrit att överskrida budget med max 5000 kronor. Mötet går till beslut. Mötet beslutar att bifalla det första yrkandet. 14 Propositioner a) Borttagande av LaggIT Hanna Kowalska Elleberg föredrar propositionen. Emil Johansson (digit) frågar om det kommer påverka digit. Hanna Kowalska Elleberg svarar att så inte är fallet. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 15 Motioner a) Pipeline till Hubben Viktor Mellgren (IT08) föredrar motionen. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) föredrar styrits yttrande. Viktor Mellgren lämnar in ett ändringsyrkande och drar tillbaka ursprungsmotionen. Tobias Axell (IT09) frågar om vad som menas med en pipeline. Viktor Mellgren svarar att han vill se något liknande det som i dagsläget finns i J.A. Pripps. Max Witt frågar hur frågan utvecklats på kårnivå. Rasmus Egerö svarar att den stött på praktiska problem. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

8 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Markus Pettersson lämnar in ett ändringsyrkande. Efter diskussion kvarstår tre yrkanden: styrits ändringsyrkande som följer: Första att-satsen stryks till förmån för att en Pipeline-grupp bestående av Viktor Mellgren och Gustaf Hallberg tillsätts för att installera ca 1 meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att först kontakta husansvarig för ett godkännande, sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, och till sist genomföra en eventuell installation om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit kostnadsförslaget. Andra att-satsen ändras till att styrits medlem i kårens utskott lyfter frågan på (for teh lulz) vid runda bordet eller annan lämplig punkt på (NU/KU/SU) om möjligheterna att integrera pipelinen i Kårens existerande pipeline om en sådan pipeline installeras. Viktor Mellgrens ändringsyrkande Första att-satsen stryks till förmån för att en Pipeline-grupp tillsätts för att installera ca 1 meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att först kontakta husansvarig för ett godkännande, sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, och till sist genomföra en eventuell installation om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit kostnadsförslaget. Markus Petterssons ändringsyrkande Första att-satsen stryks till förmån för att en Pipeline-grupp tillsätts för att installera ca 1 meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att först kontakta husansvarig för ett godkännande, sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, och till sist genomföra en eventuell installation om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit kostnadsförslaget. Genomförandet ska ske i samråd med P.R.I.T. för att bestämma var pipelinen ska lokaliseras. Motionen avslogs i sin helhet. 16 Personval a) Valberedningen Josefina Andreasson (IT10), Tobias Axell (IT09), Mazdak Farrokhazad (IT12), Rasmus Egerö (IT09), Fredrik Axelsson (IT08) och Björn Lexell (IT08) ställer sig som intresserade av att sitta som ledamot i Valberedningen. Rasmus Egerö är ensam intressent till ordförandeposten. Samtliga kandidater utom Rasmus Egerö lämnar rummet. Rasmus presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Rasmus lämnar rummet. Rasmus Egerö väljs enhälligt som ordförande i Valberedningen Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

9 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Tobias Axell kommer tillbaka in i rummet. Tobias presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Tobias lämnar rummet. Mazdak Farrokhazad kommer tillbaka in i rummet. Mazdak presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Mazdak lämnar rummet. Josefina Andreasson kommer tillbaka in i rummet. Josefina presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Josefina lämnar rummet. Björn Lexell kommer tillbaka in i rummet. Björn presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Björn lämnar rummet. Fredrik Axelsson kommer tillbaka in i rummet. Fredrik presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Fredrik lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de nominerade. Malin Mattsson och Markus Pettersson väljs till justerare tillika rösträknare för 16a. Sektionsmötet går till beslut. Philip Steingrüber yrkar på sluten votering. Sektionsmötet beslutar att välja Björn Lexell, Fredrik Axelsson och Josefina Andreasson som ledamöter i Valberedningen. b) Revisorer Cecilia Geijer (IT10) och Jack Pettersson (IT10) nominerar sig själva. Cecilia Geijer presenterar sig för sektionsmötet. Jack Pettersson presenterar sig själv. Han påpekar att han egentligen inte vill sitta som revisor under kommande verksamhetsår men kan tänka sig att göra det om inga andra sökande finns. Markus Pettersson frågar de nominerade hur de ser på förvaltningsgranskning. Cecilia svarar att hon anser sig ha bra koll på hur verksamheten bör gå till. Jack svarar att man bör se till att kommittéer ser till sektionens medlemmars bästa snarare än kommitténs. Jack ber om Jonathan Daugaards syn på hur han skött sin roll under det gångna året. Jonathan svarar att han efter de första månaderna tyckt att Jack skött sig mycket bra. Mathias Fridén frågar vad som händer om endast en revisor väljs in. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) svarar att Kårledningen förklarat att sektionen skall ha två revisorer, men att det går att fortsätta verksamheten till dess att en ytterligare revisor väljs in. Jack påpekar att han oavsett om han väljs eller inte kommer hjälpa sittande revisor i början. Jack och Cecilia lämnar rummet och diskussionen släpps fri. Mötet går till beslut. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

10 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Mötet beslutar att välja Cecilia Geijer och Jack Pettersson som sektionens lekmannarevisorer. 17 Övriga frågor Hela sektionsmötet sjunger för Mazdak Farrokhazad som fyller 22 idag. Fredrik Axelsson informerar om att det går att söka vice talman i studentkårens fullmäktige. 18 Mötets avslutande Oskar Luvö förklarar mötet avslutat klockan 22:54. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

11 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Lista över bilagor: 1. Verksamhetsrapport styrit 12/13 2. Verksamhetsrapport snit 12/13 3. Verksamhetsrapport P.R.I.T Verksamhetsrapport NollKIT Verksamhetsrapport sexit Verksamhetsrapport digit 12/13 7. Verksamhetsrapport, verksamhetsmål och verksamhetsplan armit 12/13 8. Verksamhetsrapport fritid 12/13 9. Verksamhetsplan och verksamhetsmål styrit 12/ Budgetförslag styrit 12/ Budgetförslag armit 12/ Verksamhetsplan och verksamhetsmål snit 12/ Verksamhetsberättelse digit 11/ Verksamhetsberättelse armit 11/ Revisionsberättelse 16. IT-fanan Förslag A 17. IT-fanan Förslag B 18. IT-fanan Offert 19. Proposition Borttagande av LaggIT 20. Motion Pipeline till Hubben Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

12 Verksamhetsrapport LP1 styrit 12/13 Teambuilding Heldag hos Heff Grillat med snit Styrelsekalas Mottagning Lunch Inspring med information och kakor Stadsrundvandring Extrainsatt sektionsmöte Möten Styrelsemöten Programledningsmöten Institutionsråd Möte med Samuel Möte med husansvarig, utbildningsområdesansvarig och representant från akademiska hus om Hubben Utskott Möte med Josefin, vår kårledningskontakt Ordförandemöte Utbildningar Styrelseutbildning Kassörsutbildning SAMO-utbildning

13 Övrigt Ordnat representant till internationella utskottet Incidenthantering Agerat stöd åt föreningar Gjort verksamhetsplan och budget Skaffat profilkläder (och gjort tyglappar )

14 Verksamhetsrapport LP1 snit 12/13 Profilering snit har designat en ny logga och tryckt t-shirts. Nollningsaktiviteter snit har givit en inspirationsföreläsning samt arrangerat två pluggkvällar och en pluggdag för nollan. Vi har även i samarbete med SI-handledarna serverat lunch en gång under nollningen Pedagogiska priset snit 12/13 har tillsammans med snit 11/12 delat ut årets pedagogiska pris. Prisutdelningen skedde på finsittningen som SexIT arrangerade. Samarbete med kåren snit har deltagit i studienämndsutbildning med UE. snit har deltagit i två UU-möten. Huvudfrågorna vid dessa möten var Rättsäkerhetsdokumentet (regler kring examination, rättigheter och skyldigheter för studenter och examinatorer) Läsårsindelning (förslag på hur Chalmers schema ska anpassas till de nya 20- veckorsterminerna i framtiden) Kursutvärderingssystemet (nytt system som ser till att kursutvärdering sker på samma sätt på alla sektioner, innefattar både arbetsprocess och digitala hjälpsystem)

15 PR reunite Götaplatsen P.R.I.T.-lunch Stadskampen Förfest till nollkalaset Nollbastu Nollkampen Pubrunda Armynight Filmkväll Lagat mat till extrainsatt sektionsmöte Transportera nollan till finmiddagen Förfest + karaoke innan nollfinalen Inspring och pratat om städnollan Poker med drawit Rust Fotbollskväll EM 3 matcher + final Ny bardator Nytt högtalarsystem Möblerat nya rummet Fixat 2 whiteboards Köpt in massa nya bord Köpt ny soffa Dekorerat väggarna

16 Verksamhetsrapport LP Innan planeringsveckorna(10/5-5/8) har vi gjort/haft: Lunchmöte Möte med PL Packat och skickat kuvert till nollan innehållande Modul. Teambuilding. Postohmsits Kontaktat andra föreningar ang. information om nollningen t.ex. föreningsluncher etc. Ringt Nollan och stöttat dem i valet de gjort i att börja på våran sektion. Samtalet gav även information om första dagen och nyttig information t.ex. vad man ska ha med sig under första föreläsningarna, dvs. allt nytt som de behöver veta. Gjort filmer så att nollan ska lära känna NollKIT och deras nya studiemiljö. Planeringsveckor (6/8-20/8) har vi gjort/haft: Möte med FNollK om samarr. Möte med PRIT om första dagen. Filmat Möte Bastuinfo. Möte med sexit om sittningar och info om nollningen. Pre-MoS ang. Första dagen och annan nyttig information vi behöver under nollningen och om MK. Möte med PL. Arrangerat Phadder-teambuilding. Arrangerat Nollning med bland annat dessa aktiviter sexit-sittning med tema Twilight. Phadderdag Sportaktivitet med fritid på Fysiken. Stadskampen Nollinsamling FattenkrIT dvs. vattenkrig mellan F och IT. Pluggkvällar där det har funnits SI-ledare och någonting litet att äta. Förfest inför första FestU. Första Tentan, NollKIT stod vid utgången på v-huset och bjöd på bulle samt saft. NollBastu IT-Game NollKampen. Hajk. NollRock Chalmeristmiddag med alumner. Armynight, bacon och häfv Megaätning NollPoQuarlen Nollfinal-finmiddag Nollfinalen i FestU. Medverkar på NolLAN. Utvärderings-MoS.

17

18 Verksamhetsrapport för sexit Perioden från förra sektionsmötet fram till sexit har varit delaktig och/eller huvudarrangör för ett antal arrangemang under nollning och då även räknas, inkl. men inte begränsat till följande: Phaddersittningen Twilightsittningen EDIT-sittningen, Minecraft Nollbastun Lunchmatlagning för Nollan Sedan nollningen har även sexit arrangerat och planerat: Finsittningen Oktobersittningen Sexmästerikalas Just nu har sexit fullt upp med aspningsplanering inför alla arr där! Author: Mike Anno Phoohad

19 Verksamhetsrapport digit lp1 ht2012 Under sommaren har digit dragit igång arbetet med nya chalmers.it, och det har accelererat de senaste veckorna. Läsperioden som gått har annars präglats av mottagningen och digit har ordnat billig lunch till nollan, arrat IT-game och NolLAN under nollningen. Alla nollan har också blivit tillagda på chalmers.it. Lördagen den sjätte oktober arrangerade digit Chalmersdeltävlingen (Göteborgsregionsdeltävlingen) i nordiska programmeringsmästerskapen (NCPC). Tyvärr har den cohostlösning för extern backup som digit kollat på lagts ner, därför har digit också äskat pengar till en NAS för att kunna ha extern backup hemma hos någon i digit. I övrigt har digit arbetat med vanligt underhåll och support av Hubbens system.

20 Verksamhetsrapport ArmIT Sektionsmöte Arbetat med att förbättra vår representation Skaffat supersnygga pikéer Skaffat en Facebooksida för både image och företag Synts under nollningen Planering DatE- IT Varit på teambuilding med DAG och ArmE Fredagsmöten varje vecka Raggat nya företag Satsat på bättre sittning efteråt Söker värdar! Nollning Hade en station på stadskampen Sålde lunch i hubben och lottade ut biobiljetter Försökte ragga spons till chalmeristmiddagen Möte med PL Workshop Prispaket Brainstorma nya event Grafisk profil Diskutera nya matalternativ till lunchföreläsn. mm. Möte med företag Academic Work, Resource Point, Qmatic, etc. Kassörsutbildning Mäss- och utskottsmöten Ta del av information från andra sektioner Skaffa bättre respons från företag. Snart även studenter. Utvärderingsmall efter varje event. Företagsnärvaro Academic Work - tårtutdelning Qmatic lunchföreläsning Accenture lunchföreläsning Lunchföreläsning bokad med Spotify 31 okt Bokat in mingelkväll med Volvo IT 22nov

21 Verksamhetsmål Förbättra hemsidan Ta fram en ny grafisk profil Verka mer på Lindholmen Kanske en arbetsmarknadsmässa? Marknadsföring Skapa en kontinuitet Bredda vårt företagsnätverk Jobba på sponsorer/samarbetspartners Stärka vårt varumärke bland både studenter och företag Kontinuerliga event såsom t.ex. lunchföreläsning vår Överlämning och ohmsits Prispaket, struktur på vad vi erbjuder Alumniträff Uppstyrt vardagsarbete Verksamhetsplan (Texten nedan går i samma ordning som punkterna under Verksamhetsmål) För att skapa en bättre hemsida avser vi eventuellt designa om den likväl uppdatera informationen med priser och liknande för att göra event mer säljbara och attraktiva för företag. Om chalmers.it uppdateras planerar vi förbättra den delen av sidan så att det är tydligt vart företag ska vända sig. Med skapandet av en grafisk profil planerar vi att ändra logga och tema på hemsida liksom fakturor, roll- ups, representationskläder, etc. För att synas mer på Lindholmen planerar vi att affischera mycket bättre samt eventuellt hålla en mindre (ca 10 företag) arbetsmarknadsmässa där ute. Eftersom det inte funnits en kontinuitet innan försvårar detta överlämningen mellan åren i ArmIT, vi planerar därför att förbättra både vår interna wiki avsevärt liksom dokument på Google Drive som innehåller bl.a. företagskontakter och liknande dokument från tidigare år. Genom att ringa runt till alla företagskontakter ArmIT tidigare haft och uppdatera information om dessa, samt kontakta nya planerar vi att skapa ett betydligt bredare företagsnätverk som kan representera alla intressen olika studenter har på sektionen (dvs. allt från stora management- till små spelföretag). Vi planerar att aktivt arbeta för att få in sponsorer eller samarbetspartners till sektionen för att ge studenterna en stark känsla av näringslivsnärvaro på sektionen liksom en fast inkomst till sektionen varje år från företag. Detta gör det lättare att budgetera varje år och därmed kunna bekosta återkommande utgifter (såsom grupprum i Hubben, skidresa, etc.) varje år. Genom en stark profilering och goda aktiva kontakter med företag planerar vi att göra ArmIT till ett starkare varumärke utåt och därmed även göra ArmIT mer välkänt och populärt inåt. Vi skulle hemskt gärna se en starkare närvaro av kontinuerliga arrangemang på IT från vår del (utöver DatE- IT) och planerar därför ha företagsevent mycket oftare, optimalt lunchföreläsning varje onsdag eller så. Vi planerar ha bättre kontakt med våra pateter och därmed göra ArmIT mer av en förening genom att arrangera första ohmsitsen någonsin och även en bättre och roligare överlämning. Vi har planerat (och faktiskt kommit en bra bit med) att bygga en bättre struktur på våra erbjudanden för att lättare kunna sälja in koncept till företag. Dessa planeras mha workshops och input från övriga arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Efter önskemål från av teknologer planerar vi att arbeta mot att arrangera en alumniträff. Detta görs förslagsvis med hjälp av styit för att få tag på alumner och marknadsföra ett sådant arrangemang. Det dagliga arbetet planeras förbättras genom kontinuerliga möten (lunchmöten varje vecka) liksom återkommande workshops, bättre mailhantering, tydliga mötesdagordningar och anteckningar, smsgrupp, etc. That s all folks!

22 Verksamhetsrapport LP1 fritid 12/13 Vi har fortsatt att anordna volleyboll på måndagar samt innebandy på fredagar. Ett par fredagstillfällen har dock uteblivit lite olyckligt pga av FestU-kalas samt omslipning av golvet. Under mottagningen så anordnade vi en aktivitet i fysiken med diverse olika lekar och bollsporter som även ingick i phadderkampen. Vi hade även en station på stadsrundvandringen samt haft ett tilfälle där vi serverade lunch till självkostnadspris under nollvecka 2. Vi har även deltagit med 2 lag i CM Beachvolleyboll där ett av lagen presterade så bra att de lyckades bärga en seger till IT-sektionen.

23 Verksamhetsmål och -plan styrit 12/13 Verksamhetsmål Öka transparensen och informationsflödet inom sektionen Förbättra samarbetet mellan sektionen och externa parter Ge tydligare instruktioner till sektionens kommittéer och föreningar samt öka deras möjlighet till utveckling Utreda hur vi som sektion kan jobba för att få mastersstudenter mer delaktiga Effektiva sektionsmöten med fler deltagare Verksamhetsplan Allmänt/Under längre period/ej planerat exakt tid Gå ut till klasser innan sektionsmöten Miniutbildning för sektionsmötesordförande Teambuilding Halvtidsutvärdering Överse arbetet med nya hemsidan Jobba för att få det sista rummet i Hubben Mallar för verksamhetsrapporter o. dy. Tätare ordförandemöten Lunchinfo i Hubben LP1 Affisch om vad man får som medlem Beslutsdokument Sektionsmöte Ekonomisk policy Nyhetsbrev

24 LP2 Policydokument Sektionsmöte Instruktionsdokument för kommittéer och föreningar Påföljdsdokument Workshop om mastersstudenter Planera föreningsutbildning Nyhetsbrev LP3 Föreningsutbildning Sektionsmöte Workshop för att utreda hur vi som är aktiva inom sektionen kan synas mer för medlemmarna (t.ex. sektionens dag) Jobba med stadga/reglemente Ohmsits Bullmöte Möte med Kent och Lena om Hubben/lokaler Nyhetsbrev LP4 Se till att arbetet med hemsidan går vidare om det inte är klart Sektionsmöte Aspning Nyhetsbrev

25 Intäkter Beskrivning Slutgiltig Preliminär Föreningar Intäkter armit Summa Sektionen Tidigare överskott Sektionsavgifter Programledningsstöd Ränteintäkter Summa Summa Intäkter Kostnader Föreningar Kostnader NollKIT Kostnader snit Kostnader fritid Kostnader digit Kostnader Transport Kostnader Mastersgrupp 0 0 Aspningsbidrag föreningar Kostnader Banktjänster Summa Styrelsen Profilering Möteskostnader Kontorsmaterial Övrig Buffert Aspning Överlämning Teambuilding Summa Sektionen Skattekostnader Arrangemangskostnader Sektionsmöteskostnader Sektionsmötesmat Lokalkostnader Underhållskostnader Hubben Försäkring Hubben Kostnader plesk Pedagogiskt pris Äskningar Oförutsedda kostnader Finsittning Sektionsfana

26 Summa Summa Kostnader Intäkter Kostnader Resultat

27 Arbetsmarknadsgruppen IT 12/13 Budget 12/13 Kostnader Profilering 12/ Marknadsföring Nollning Moëtskostnader Ostron & Champagne Aspning 0-1 Summa Kostnader Intäkter DateIT Avtalspartners Lunchföreläsningar Övriga event Summa Intäkter RESULTAT Sida 1

28 snit 12/13 Verksamhetsmål Bevara goda traditioner som pluggkvällar Öka medvetenheten om snits existens Öka studentinflytandet i utbildningsfrågor Förbättra snits digitala närvaro Tillsammans med studenter utse vinnaren av årets pedagogiska pris Utföra uppdrag från kårens utbildningsenhet Verksamhetsplan Bygga en hemsida o integrera bokbytargruppen från Facebook o dokumentdatabas med information kring utbildning och rättigheter o samla gamla tentamina för ITs kurser om kursansvariga samtycker Pedagogiska priset o nomineringar från studenter o jury utser vinnare Arrangera pluggkväll lv7 varje period

29 Verksamhetsberättelse digit 11 Vi har gått igenom alla projekt som fanns kvar från föregående år och satt upp en prioritering över dessa. Vi har städat i och försökt strukturera upp skrubben så bra som det går. Vi har satt upp en ny server som används till att erbjuda alla IT-studenter egen screen (för IRC). Vi har påbörjat en långsiktig omstrukturering på chalmers.it. Vi har uppdaterat servern, apache, phpmyadmin, dns m.m. Vi har arrangerat LAN. Vi har arrangerat itgame under nollningen, NolLanet och Rekryts kväll för gymnasieelever. Vi har arrangerat NCPC (SM i programmering). Vi har uppdaterat de flesta wikisystemen. Vi har gjort så att man kan boka grupprummet i hubben via chalmers.it. Vi har förbättrat "skriv ut"-tjänsten på chalmers.it. Vi har gjort en laddstation för mobiltelefoner (bakom baren i Hubben 2.1). Vi har bytt ut datorerna i hubben. Vi har uppdaterat reservdatorer. Vi har satt upp övervakningssystem för datorsystemen i hubben. Om datorer blir stulna, uppätna eller bara slutar fungera så spammas digit med mail. Vi har börjat på "Git åt folket" (Versionshanteringssystem åt den allmänne IT-teknologen). Vi har Planerat och genomfört aspning. Vi har gjort allmänna bugfixar.

30 Verksamhetsberättelse ArmIT 11/12 Vi har arrangerat en föreningslunch för nollan. Vi har arrangerat lunchföreläsningar med flera olika företag. Vi har planerat och arrangerat DatE-IT, arbetsmarknadsmässan för Data-, Elektro och IT-ingenjörer, tillsammans med Datas arbetsmarknadsgrupp DAG och Elektros arbetsmarknadsgrupp ARME. Vi diskuterade tillsammans med DAG och ARME om att slå ihop alla tre föreningar till en för att underlätta för företag att kontakta oss inför DatE-IT. Vi kom aldrig fram till något beslut. Vi har arrangerat en aspning på J.A Pripps. Vi har arrangerat en mingelkväll med Volvo IT i Linsen. Vi har gjort om ArmIT:s hemsida. Vi har arrangerat en programmeringstävling med Klarna och hade kvällsmingel och prisutdelning på Kajsabaren. Vi skapade en Facebooksida och en Google kalender med information om våra evenemang. Vi har arrangerat en mingelkväll med Ericsson tillsammans med ARME i Kajsabaren. Vi har varit på möten med flera företag ute på deras kontor.

31 Jonathan Daugaard Sektionsmöte: Jack Pettersson Utgåva: REVISIONSBERÄTTELSE AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE PERIOD STYRIT DANIEL STRÖM & MARIKA HANSSON Har visat upp bokföring fram till den Därför rekommenderar vi att StyrIT ej blir ansvarsbefriade FRITID ANDREAS SVANSTRÖM & TOMAS URDELL Har inte visat upp. bokföring för den senaste perioden PERIOD 11 SEXIT GUSTAV MÖRTBERG & NIKLAS WÄRVIK Har visat upp bokföring fram till den Därför rekommenderar vi att SexIT ej blir ansvarsbefriade P.R.I.T AMANDA STRÖMSTEN & HANNA KOWALSKA ELLEBERG Har visat upp bokföring fram till den Därför rekommenderar vi att P.R.I.T ej blir ansvarsbefriade PERIOD FRITID ESKIL JOHANSSON & THOMAS ODIN Har aldrig visat upp sin bokföring. Därför rekommenderar vi att FrITid ej blir ansvarsbefriade. STYRIT FIONA ROLANDER & MARTIN HESSLUND Är under granskning. Tidigare har det funnits fordring hos styrelsemedlemmar ARMIT DANIEL BERNDTSSON & VINCENT ANDERSSON Har visat upp bokföring fram till Därför rekommenderar vi att ArmIT ej blir ansvarsbefriade. PERIOD 10 P.R.I.T AXEL LJUNGKVIST & GUSTAF HALLBERG Har lämnat in en preliminär bokföring som ser bra ut, dock saknas vissa delar. Därför rekommenderar vi att P.R.I.T ej blir ansvarsbefriade. SEXIT RASMUS EGERÖ & JULIUS PRINTZ Sida 1 av 4

32 Jonathan Daugaard Sektionsmöte: Jack Pettersson Utgåva: Då senast uppvisade bokföring är till och andra viktiga dokument saknas så rekommenderas SexIT att ej bli ansvarsbefriade. PERIOD FRITID MARTIN SCHILLSTRÖM & DAVID BJÖRKHEIM Då senast uppvisade bokföring är till och andra viktiga dokument saknas så rekommenderas FrITid att ej bli ansvarsbefriade. STYRIT NICHLAS SANDER & JACOB RAIHLE Då senast uppvisade bokföring är till och andra viktiga dokument saknas så rekommenderas StyrIT att ej bli ansvarsbefriade. PERIOD 09 NOLLKIT FREDRIK AXELSSON & BJÖRN LEXELL NollKIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att NollKIT ej blir ansvarsbefriade. SEXIT LINUS FAERNSTRAND & CARL ENGSTRÖM SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir ansvarsbefriade. PERIOD STYRIT MARCUS SANDBERG & JONATHAN BROWN Det har visat sig att det finns oklarheter med deklarationen gällande anmäld omsättning. Jag rekommenderar att StyrIT ej blir ansvarsbefriade. PERIOD 08 NOLLKIT ERIK LARKÖ & ERIK AXELSSON NollKIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att NollKIT ej blir ansvarsbefriade. SEXIT NICHLAS SANDER & MARTIN SCHILLSTRÖM SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir ansvarsbefriade. P.R.I.T OLA PALHOLMEN& DAVID SUNDELIUS P.R.I.T har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att P.R.I.T ej blir ansvarsbefriade. PERIOD 06 Sida 2 av 4

33 Jonathan Daugaard Sektionsmöte: Jack Pettersson Utgåva: SEXIT FREDRIK SIMÓN & NIKOLAI ANDREJETZ SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir ansvarsbefriade. Tillägg Fredrik och Nikolai har båda slutat läsa på Chalmers (rykte). Sida 3 av 4

34 Jonathan Daugaard Sektionsmöte: Jack Pettersson Utgåva: SITTANDE SEXIT MIKE PHOOHAD & ISABELLA FRÖLICH Har visat upp bokföring fram till den P.R.I.T. EMIL JOHANSSON & MAGNUS LARSSON Har visat upp bokföring fram till den Vid ytlig granskning ser det bra ut. NOLLKIT PAULA ERIKSSON & DANIEL BERGQVIST Har visat upp bokföring fram till den STYRIT HANNA KOWALSKA ELLEBERG & RASMUS EGERÖ Har ej visat upp någon bokföring DIGIT ANDREAS SVANSTRÖM & ALEXANDER HEDERSTAF Har visat upp delar av bokföring fram till Viktiga delar saknas men det som är inlämnat ser bra ut vid en ytlig granskning. FRITID TOMAS URDELL & MAGNUS LARSSON Har ej visat upp någon bokföring. Sida 4 av 4

35

36

37 Offert vuff, AOffertnr/Kundnr vufybuj& vnhsk AOffertdatum vfyufcuycuu AFakturaadress vnhalmersvstudentkår vitvsektionen vsvenvhultinsvgatavb vbufvv&vvgöteborg AErAreferens vmikael AVårAreferens AErtArefAnr ABetalningsvillkor vfyvdagarvnetto ALeveransvillkor vfrittvvårtvlager AGiltigAtom vfyufcuucuy ALeveranssätt ADröjsmålsränta vfy:yyvb Artnr ABenämning Antal AEnh ATpris ARabatt ASumma vfuyyxuvy vstorlekfhxl,.vuyyxuvyvcm vu vst v3vyyy:yy vkvalitet.vsidenvpolyester vfana.vnhalmersvitvsektion vkvalitet.vfansiden vutförande.vgenomsyddvfspegelvändbaksida vaotten.vvit vlogo.vfvfärgervljusblålvmvsvartvfsydd:vaefintligavfärger, vfuyyxuvy vstorlekfhxl,.vuyyxuvyvcm vu vst vfv&yy:yy vfana.vnhalmersvitvsektion vaotten.vvit väyyvcmvfanstångvdelbarvträ vu vst vuvuby:yy vfsf vfanstångsfodralvulyxfbvcm vu vst väul:yy vforts999 vvivhoppasvfåvhöravfrånvervsnartvigen9vfakturavundervfyy.cvevfv.cvivexp9avg9vhttp.ppwww9nationalflagg9septextu9aspx/pageide&b Adress ATelefon APlusGiro AInternet v?avflaggfabrikenvnational vyäucjuu3äuä vbvyäv3bc3 vwww9nationalflagg9se vstoravaadhusgatanvu&cfy AFax ABankgiro Ae.post vyäucjuulyuy vbbbc&v&v vinfownationalflagg9se vbuuvfuvvgöteborg AFöretagetsAsäte AOrganisationsnr AMomsreg.nr vgöteborg vvvlylvcälu3 vsevvlylvälu3yu vgodkändvförvfcskatt

38 Offert vfff, AOffertnr/Kundnr vufybuj& vnhsk AOffertdatum vfyufcuycuu AFakturaadress vnhalmersvstudentkår vitvsektionen vsvenvhultinsvgatavb vbufvv&vvgöteborg AErAreferens vmikael AVårAreferens AErtArefAnr ABetalningsvillkor vfyvdagarvnetto ALeveransvillkor vfrittvvårtvlager AGiltigAtom vfyufcuucuy ALeveranssätt ADröjsmålsränta vfy:yyvb Artnr ABenämning Antal AEnh ATpris ARabatt ASumma vmervärdeskattvtillkommer 0,00 Totalt vvivhoppasvfåvhöravfrånvervsnartvigen9vfakturavundervfyy.cvevfv.cvivexp9avg9vhttp.ppwww9nationalflagg9septextu9aspx/pageide&b Adress ATelefon APlusGiro AInternet v?avflaggfabrikenvnational vyäucjuu3äuä vbvyäv3bc3 vwww9nationalflagg9se vstoravaadhusgatanvu&cfy AFax ABankgiro Ae.post vyäucjuulyuy vbbbc&v&v vinfownationalflagg9se vbuuvfuvvgöteborg AFöretagetsAsäte AOrganisationsnr AMomsreg.nr vgöteborg vvvlylvcälu3 vsevvlylvälu3yu vgodkändvförvfcskatt

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Fiona Rolander (IT08) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Fiona Rolander (IT08) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Fiona Rolander (IT08) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (styrit) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare (styrit) väljs

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

Andreas Rolén (styrit) öppnar mötet 18:16. Philip Steingrüber (IT09) väljs som mötets ordförande.

Andreas Rolén (styrit) öppnar mötet 18:16. Philip Steingrüber (IT09) väljs som mötets ordförande. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2013-10-08, HA2 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Philip Steingrüber (IT09) väljs

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. Rickard Nilsson går igenom

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-05-12 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander(ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Marcus

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte,

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte, Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte, 2010-09-28 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordförande styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötetsordförande Josef Eklann

Läs mer

Handbok för sektionsmöte på IT sektionen

Handbok för sektionsmöte på IT sektionen Handbok för sektionsmöte på IT sektionen Skriven av Viktor Mellgren, styrit 11/12 Reviderad av Philip Steingrüber, styrit 12/13 styrit@chalmers.it Mötesfunktionärer Mötesordförande (ofta sittande eller

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande.

Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 05 08, HA4 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer

Gabriel Andersson(StyrIT) öppnar mötet klockan 18:15. Victor Nilsson(StyrIT) väljs till mötets sekreterare.

Gabriel Andersson(StyrIT) öppnar mötet klockan 18:15. Victor Nilsson(StyrIT) väljs till mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015 10 08, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Gabriel Andersson(StyrIT) öppnar mötet klockan 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén(it11)

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015-05-21, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014-09-05, HB4 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Sophie Kores (P.R.I.T.) och Marcus Sundberg (NollKIT) välj som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Sophie Kores (P.R.I.T.) och Marcus Sundberg (NollKIT) välj som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Magnus Jonsson (styrit) förklarar den nya strukturen i sektionsmötena som handlar om att vice ordförande

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2013-05-16, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Närvarande. 3 Val av mötets ordförande. 4 Val av mötets sekreterare. 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare

1 Mötets öppnande. 2 Närvarande. 3 Val av mötets ordförande. 4 Val av mötets sekreterare. 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Styrelsemöte 2016-10-07, HASen 12:00. 1 Mötets öppnande Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:00. 2 Närvarande Joel Thorstensson (Masteransvarig)

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Sidan 1 av 6 Kl: 12.00 Mötesnummer: 11-2013/2014 Plats: Styretrummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som mötets sekreterare. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Fiona Rolander (IT08) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Sektionsmöte 2004-11-24

Sektionsmöte 2004-11-24 Sektionsmöte 2004-11-24 24 nov -04, 17:15 HA2 Närvarande: 40 IT-teknologer; styrit (5) 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Jimmy Stridh väljs till mötets ordförande.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 s styrelsemöte 2014-10-06 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 6:e oktober Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström,

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Jonatan Brown (P.R.I.T.) och Mattias Jardstedt (P.R.I.T.) välj som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Jonatan Brown (P.R.I.T.) och Mattias Jardstedt (P.R.I.T.) välj som justerare tillika rösträknare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2007-12-04 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Magnus Jonsson, ordförande

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Närvarande. 3 Val av mötets ordförande. 4 Val av mötets sekreterare. 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare

1 Mötets öppnande. 2 Närvarande. 3 Val av mötets ordförande. 4 Val av mötets sekreterare. 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Styrelsemöte 2016-02-05, Hubben 12:10 1 Mötets öppnande Gabriel Andersson(Ordförande) öppnar mötet klockan 12:09 2 Närvarande Gabriel Andersson (Ordförande)

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-12-05

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-12-05 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 17-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Jacob Fredriksson, Ordförande Anton Backlund, Kassör Sara Thorin, Festerichef Sebastian Lahti, Alumniansvarig Magnus Lundgren, Internrevisor Magnus Karlsson, Inspektor Erica Gunhardson, Sekreterare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2012 12 06 Sida 1 av 5 Innehåll 1 Syfte 2 2 Anmärkningar 2 3 Slarv 2 4 Mat under arrangemang 2 5 Aspning 3 6 Överlämning 3 7 Representation 3 7.1 Profilering....................................

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2013-08-28

Protokoll styrelsemöte 2013-08-28 Sidan 1 av 5 Kl: 12.00 Mötesnummer: 5-2013/2014 Plats: Styretrummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör

Läs mer

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Dagordning Datum: 2016-02-29 Plats: Frödingssalen Tid: 18:00 Årsmöte Läsk 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna Mötet förklaras öppnat

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:19. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:19. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014-10-09, HA2 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:19. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer