1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15."

Transkript

1 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val av mötets ordförande Oskar Luvö (M03) väljs som mötets ordförande. Oskar presenterar sig och går kortfattat igenom mötesordning. 3 Val av mötets sekreterare Philip Steingrüber (styrit) väljs som mötets sekreterare. 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare Mazdak Farrokhazad (IT12) och Björn Lexell (IT08) väljs som mötets justerare. 5 Närvarande IT12: 11 IT11: 12 IT10: 17 IT09: 7 IT07: 2 IT08: 7 IT06: 1 Totalt 57 närvarande inkl styrit. 6 Mötets behöriga utlysande Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 7 Fastställande av mötets dagordning Sektionsmötet fastställer dagordningen i sin helhet. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

2 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 8 Adjungeringar Oskar Luvö (M03) adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 9 Meddelanden a) styrit, IntU Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar om att en representant till IntU hittats. b) styrit, Mötesprotokoll Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar om att styrelsemötesprotokoll finns på styrits hemsida. c) styrit, Sektionsavgift Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar om att kårfullmäktige FuM beslutat om central sektionsavgift på 40 kronor. d) styrit, NyttIT/FlashIT Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar om att det går bra att söka NyttIT (sektionstidning) och FlashIT (fotoförening) genom att kontakta styrit och att de förmodligen kommer tas bort på nästkommande sektionsmöte om ingen visar intresse. e) Kårledningen Hanna Kowalska Elleberg (styrit) informerar i vuo Josefin Bertilssons frånvaro om att läsårsindelningen kommer att ändras till läsåret 2014/15. Dessutom har en andra våning i J.A. Pripps invigts. En enkät skall skickas ut till 1000 slumpmässigt valda teknologer om huruvida pubrundan i framtiden kommer ligga på torsdag eller fredag. Kårens nya hemsida kommer lanseras i november. Kåren kommer tillsätta en arbetsgrupp angående sektionslokaler. f) Fiona Rolander (IT08) informerar om att hon och Julia Adamsson (IT08) tvingades städa grupprummet i Hubben i en halvtimme innan de kunde studera där och uppmanar folk att städa efter sig. g) armit informerar om att det är DatE-IT 15/11 och att man kan anmäla sig som företagsvärd. Mer information finns på chalmers.it. h) Marcus Hultman (IT10) ber att få visa en film. Den visas för sektionsmötet. 10 Verksamhetsrapporter a) styrit 12/13 Hanna Kowalska Elleberg (styrit) föredrar styrits verksamhetsrapport. Fredrik Axelsson (IT08) undrar vad som diskuterats på programledningsmöten och påpekar även att han gärna ser att denna information tas med i framtida verksamhetsrapporter. Hanna Kowalska Elleberg informerar om att man på senaste mötet främst diskuterade kommande utvärdering av IT-programmet. Fredrik frågar även om vad man pratade om med inspektor. Det diskuterades vad som hänt på sektionen och vad som händer i framtiden. b) snit 12/13 Max Witt (snit) föredrar snits verksamhetsrapport. Gustav Mörtberg (IT10) undrar vad inspirationsföreläsningen handlade om. Max svarar att de pratade om hur man studerar på ett hållbart sätt. David Sundelius (IT07) undrar vad som är nytt på utbildningsområdet. Marika Hansson (snit) svarar att man huvudsakligen diskuterar vad man inom utbildningsområdet EDIT-I vill spendera pengar på. Han undrar även om vem som vann pedagogiska priset. Max svarar att det var Thomas Porathe. Fredrik Axelsson (IT08) påpekar att han är glad över hur snit utvecklats. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

3 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 c) P.R.I.T. 12 Emil Johansson (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s verksamhetsrapport. d) NollKIT 12 Paula Eriksson Imable (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsapport. David Sundelius undrar hur det gått med utvärdering av mottagningen. Paula svarar att man fått in en del utvärderingar från både phaddrar och nollan och att det ser bra ut. e) sexit 12 Mike Phoohad (sexit) föredrar sexits verksamhetsrapport. Fredrik Axelsson påpekar att det är kul med många arrangemang men att man bör göra PR tidigare. Mike svarar att de är medvetna om detta. f) digit 12/13 Erik Axelsson (digit) föredrar digits verksamhetsrapport. Max Witt (IT11) frågar om digit har några planer för att se till att Chalmers kan göra bättre ifrån sig på nästa nordiska mästerskap. Erik svarar att man planerar att se till att bättre lag ställer upp. Julia Adamsson (IT08) och Fredrik Axelsson frågar när nya chalmers.it beräknas vara klart. Erik svarar att man skall vara klara innan man går av, vilket är LV5 i LP3. g) armit 12/13 Fiona Rolander (armit) föredrar armits verksamhetsrapport. David Sundelius undrar hur mycket pengar man fått in. Julia Adamsson (armit) hänvisar till budgeten som kommer senare på mötet. Fredrik Axelsson undrar vad man har att se fram emot på DatE-IT. Fiona svarar att robotföreningen CRF förhoppningsvis kommer dela ut våfflor samt att företag kommer få ha egna rum i grupprummen. Paula Eriksson (IT10) undrar hur man får en mentor. Fiona svarar att det gått ut mail till masterstudenter. Fiona informerar även om att man veckan innan DatE-IT kommer ha Speakers Week dit 7 företag är anmälda. Fredrik Axelsson undrar om den grafiska profilen. Fiona svarar att man vill ha ett enhetligt tema på bl a trycksaker. Fredrik anser att det är onödigt att spendera tid och pengar på en grafisk profil. Fiona svarar att man behöver visa för företag att man finns på ett bra sätt. Julia tillägger att armit inte tidigare haft en logga. h) fritid 12/13 Tomas Urdell (fritid) föredrar fritids verksamhetsrapport. David Sundelius undrar om fritid kommer hålla i något CM. Tomas svarar att han inte är säker på om man kommer ha något. David uppmanar att man bör komma på något. Fiona Rolander (IT08) frågar om det kommer arrangeras bågskytte. Tomas svarar att man pratar om sätt att bredda sin verksamhet och att bågskytte varit på tal. Markus Pettersson (IT09) frågar hur man ser på att arrangera CM i ponnyridning. Tomas svarar att man på grund av bristande erfarenhet förmodligen inte kommer arrangera något sådant. 11 Verksamhetsplaner och budgetar a) styrit 12/13 Hanna Kowalska Elleberg (styrit) föredrar styrits verksamhetsplan och verksamhetsmål. Julia Adamsson undrar vad som menas med workshop om internationella studenter. Hanna svarar att man vill diskutera hur man kan involvera dessa mer i sektionens verksamhet. Erik Axelsson undrar om Hanna brinner något extra för något om målen. Hanna svarar att hon tycker det är viktigt att ordna fram tydliga dokument. David Sundelius påpekar att det är bra att man arbetar för bättre kontinuitet och kommunikation. Han nämner även att man på central nivå arbetar med att visa att sektioner är delar av kåren och att det är något man bör jobba med i framtiden. Dessutom undrar han om hur man ser på permanent alkoholtillstånd i Hubben. Hanna svarar att det varit på tal men att man från högskolan är kraftigt negativa till det. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

4 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Fredrik Axelsson frågar vad som menas med halvårsutvärdering. Hanna svarar att man vill utvärdera styrelsens arbete. Fredrik tycker det ser ut som det blir mycket att göra och yrkar även på att man bör ta bort omsits ur verksamhetsplanen. Sektionensmötet beslutar bifall. Sektionsmötet beslutar att fastställa Verksamhetsplanen, enligt bilaga med föreslagen ändring Rasmus Egerö (styrit) föredrar styrits budgetförslag. Han informerar om att armit gjort en stor vinst under det gångna verksamhetsåret. Man kommer ge fritid, snit och digit 6000 kronor per kommitté men öppnar för äskningar. Rasmus berättar att skattekostnaderna förmodligen kommer öka då viss del av sektionens verksamhet blivit momspliktig. Mängden pengar som går till mat innan sektionsmöten har ökat för att förhoppningsvis få ökat deltagande på sektionsmöten. Han påpekar att äsknings-posten även den ökat och att man som både kommitté och teknolog kan be om pengar till något man anser ger medlemsnytta. Rasmus säger att det i budgeten finns en post för finsittningen vilket beror på en miss i kommunikationen mellan sektionen och programledningen. I budgeten finns även avsatt för sektionsfana. Han informerar om att man enligt budgetförslaget kommer gå med stor vinst vilket man inte bör göra som ideell förening. Detta innebär att man har ett stort överskott som kan gå till arrangemang för sektionens räkning. Kommer inga sådana förslag menar han att man bör fondera överskottet. Fredrik Axelsson frågar om vad som händer om äskningspotten inte töms och vad styrelsen ställer för krav på äskningar. Rasmus svarar att man valt att sätta ett tak på hur mycket man vill ge ut via äskningar. En äskning skall vara för något som ger medlemsnytta och inte ingår i en kommittés dagliga verksamhet. Robin Andersson (IT11) frågar om man kan öronmärka pengar till att förbättra Hubbens kök. Rasmus svarar att man efter möten med bl a Akademiska Hus kommit fram till att det skulle kosta miljonbelopp att utveckla Hubben med ett riktigt kök. David Sundelius undrar om inkomsten från medlemsavgifter justerats med tanke på ändringen i sektionsavgift. Rasmus svarar att han tror det. Marika Hansson (IT10) tillägger att den preliminära budgeten tog detta i beaktning. Jonathan Daugaard frågar hur stort överskott sektionen har att tillgå i dagsläget. Rasmus svarar att det handlar om runt David Sundelius påpekar att han gillar tanken med fondering och frågar om bakgrunden till de budgeterade skattekostnaderna. Rasmus svarar att han vill vara försiktig när det kommer till den typen av frågor då han inte vill att sektionen ska hamna under alltför stor granskning. Kostnaden som budgeterats består i att sexits gasquer blivit momspliktiga då de är öppna för allmänheten. Han påpekar dock att det är en fråga han vill jobba mer med. Daniel Bergqvist (IT10) frågar vad transportkostnader består i. Rasmus svarar att det är fasta kostnader för sektionens Sunfleet-bilar. Mazdak Farrokhazad frågar om det finns pengar som kan användas till inventarier i Hubben i form av möss och tangentbord. Rasmus svarar att det finns pengar och att man kan antingen äska pengar själv eller gå till t ex digit och ta frågan den vägen. Jack Pettersson (IT10) anser att man borde kunna göra köket mer lättstädat. Rasmus svarar att det går att göra i stort sett vad som helst som inte är relaterat till spis/ventilation. Fiona Rolander frågar hur mycket hjälp sektionen får från Kårledningen i skattefrågan. Rasmus svarar att han inte fått mycket hjälp i dagsläget, men att VO sagt att hon kommer hjälpa till i framtiden. Fiona frågar även om hur mycket sektionen kan få tillbaka om det visar sig att man skattat fel. Marika Hansson och Rasmus Egerö svarar att det handlar om ungefär kronor. Gustav Mörtberg (IT10) säger att han håller med om att det vore bra att fondera pengar. Rasmus tillägger att han budgeterat mycket pengar till äskningar för att vissa kommittéer tidigare inte haft någon ekonomi alls. Jonathan Daugaard menar att det är viktigt att inte fondera för stora summor då det är viktigt att upprätthålla god kvalitet på den dagliga verksamheten. Sektionsmötet beslutar att fastställa budgeten enligt bilaga. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

5 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 b) armit 12/13 Fiona Rolander (armit) föredrar armits verksamhetsplan och verksamhetsmål. Viktor Mellgren (IT08) säger att han tycker det är bra att man stärker sin närvaro på Lindholmen. Rasmus Egerö (IT09) frågar om man kommer titta på studentkårens nya grafiska profil när man utarbetar sin egen. Fiona svarar att man skall göra det. Fredrik Axelsson menar att det är bra att man arbetar med bättre kontinuitet och dessutom att omsits inte bör finnas med i verksamhetsplanen. Fiona svarar att det beror på att man vill göra armit mer attraktivt att söka samt att förbättra kontakten med tidigare armit. Markus Pettersson (IT09) yrkar på att omsits stryks ur verksamhetsplanen. Bifalles. Jonathan Daugaard anser att armit bör ha som mål att IT-studenter bör få bättre förståelse i hur de första åren på arbetsmarknaden ser ut. Fiona svarar att tanken är att man skall uppnå det målet genom de alumniträffar man planerat hålla i. John Johansson (IT10) anser att det är ett svårt mål att uppnå då armit inte kan tvinga teknologer att gå på deras arrangemang. Fredrik Axelsson anser att man inte bör lägga tid på att utarbeta grafisk profil utan snarare på fler arrangemang. Fiona svarar att man gör det för att öka armits status och synlighet hos studenter och företag. Julia Adamsson (armit) föredrar armits budgetförslag. Gustav Mörtberg undrar vad som menas med samarbetspartners. Julia svarar att det handlar om paketlösningar med företag. Erik Axelsson frågar varför posten möteskostnader är så stor. Julia svarar att det handlar om workshops där man kommer lägga max 100 kronor per person och tillfälle. Jonathan Daugaard undrar om man riskerar att missa företag då man har för höga priser på events. Julia svarar att man i allmänhet har lägre priser än övriga arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Sektionsmötet beslutar att fastställa armits budget och verksamhetsplan enligt bilaga. c) snit 12/13 Max Witt (snit) föredrar snits verksamhetsplan och verksamhetmål. Fredrik Axelsson tycker det låter bra med tentadatabas. Max påpekar att det beror på att man ska få tillåtelse från examinator om man får lägga ut tentor publikt. Daniel Ström (IT09) tycker det vore bra med en kurs-wiki. Paula Eriksson (IT10) håller med. Mazdak Farrokhazad yrkar på att man bör lägga till som mål att skapa en kurs-wiki med information om kurser från tidigare studenter. Fredrik Axelsson anser att det inte behövs läggas till i målen. Erik Axelsson håller med. Mazdak Farrokhazad tar tillbaka sitt yrkande. Sektionsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen enligt bilaga. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

6 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser a) digit 11/12 Jonathan Daugaard och Jack Pettersson föredrar revisorernas revisionsberättelse och meddelar att endast digit och P.R.I.T. lämnat in kvartalsrapport. Mattias Fridén (IT10) föredrar verksamhetsberättelsen. Johan Andersson (IT11) frågar om det fanns en laddstation innan. Mattias svarar att det inte fanns någon sådan. Sektionsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga och lägga den till handlingarna. Jonathan Daugaard föredrar revisionsberättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet. Sektionsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Sektionen beviljar ansvarsfrihet för digit 11/12. b) armit 11/12 John Johansson föredrar verksamhetsberättelsen. Fredrik Axelsson frågar om det ekonomiska utfallet. John svarar att man gick med en vinst på Jonathan Daugaard föredrar revisionsberättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet. Sektionsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen och lägga dessa till handlingarna. Sektionen beviljar ansvarsfrihet för armit 11/12. Mötet ajourneras klockan 20:20 och återupptas klockan 20: IT-Fanan Rasmus Egerö (styrit) föredrar de två förslag som föreligger (hädanefter förslag A resp. B enligt bilaga). Diskussionen lämnas fri. Erik Axelsson frågar om förslagen kommer vara synliga från båda sidor av fanan. Joanna Svantesson (Fangruppen) förklarar att så är fallet. Jonathan Daugaard frågar vad skillnaden är mellan sydd och tryckt fana. Rasmus Egerö svarar att det främst handlar om hållbarhet. Fredrik Axelsson anser att det är snyggare med sydd fana och menar även att man bör vänta med beslut tills Mikael Weckstén kan närvara och svara på frågor. Adrian Bjugård (IT12) anser att prisskillnaden inte gör någon skillnad då man gör en lång investering. Malin Mattsson (IT06) anser att man bör ha en tryckt fana då det föreliggande förslaget (förslag A) gör sig bättre. Fredrik Axelsson anser att man, om det går, bör köpa en sydd fana så länge det ryms under budgeten som ligger på kronor. Markus Pettersson tillägger att förslaget som röstades igenom gjordes med reservation för mindre ändringar. Fredrik föreslår att man lägger ett yrkande enligt linjen att man i första hand vill ha en sydd om det ryms i budgeten. John Johansson frågar om texten längst ner i motivet kommer bli spegelvänd om fanan sys. Joanna Svantesson svarar att så är fallet. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

7 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Philip Steingrüber anser att man inte bör vänta tills nästa möte utan istället lägga ett åläggande på styrit att slutföra frågan. Julia Adamsson håller med. Viktor Mellgren håller med, med tillägget att han inte ser något problem med ett mindre budgetövertramp. Fredrik Axelsson ser inga problem med att ålägga styrit att slutföra frågan och tillägger att han väldigt gärna vill ha en sydd fana. Rasmus Egerö (IT09) säger att Mikael Weckstén (Fangruppen) informerat honom om att det enligt vad han erfarit inte går att tillverka en sydd fana i enlighet med det ursprungliga beslutet. Adrian Bjugård påpekar att man kan göra löven större. Efter diskussion finns tre yrkanden: Hanna Kowalska Elleberg yrkar på att till styrit hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana. Fredrik Axelsson yrkar på att till styrit hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana med intentionen att den skall vara sydd och efterfölja tidigare beslut Mazdak Farrokhazad lägger ett tilläggsyrkande till Fredriks yrkande som följer att till styrit hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana med intentionen att den skall vara sydd och efterfölja tidigare beslut och dessutom tillåta styrit att överskrida budget med max 5000 kronor. Mötet går till beslut. Mötet beslutar att bifalla det första yrkandet. 14 Propositioner a) Borttagande av LaggIT Hanna Kowalska Elleberg föredrar propositionen. Emil Johansson (digit) frågar om det kommer påverka digit. Hanna Kowalska Elleberg svarar att så inte är fallet. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 15 Motioner a) Pipeline till Hubben Viktor Mellgren (IT08) föredrar motionen. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) föredrar styrits yttrande. Viktor Mellgren lämnar in ett ändringsyrkande och drar tillbaka ursprungsmotionen. Tobias Axell (IT09) frågar om vad som menas med en pipeline. Viktor Mellgren svarar att han vill se något liknande det som i dagsläget finns i J.A. Pripps. Max Witt frågar hur frågan utvecklats på kårnivå. Rasmus Egerö svarar att den stött på praktiska problem. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

8 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Markus Pettersson lämnar in ett ändringsyrkande. Efter diskussion kvarstår tre yrkanden: styrits ändringsyrkande som följer: Första att-satsen stryks till förmån för att en Pipeline-grupp bestående av Viktor Mellgren och Gustaf Hallberg tillsätts för att installera ca 1 meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att först kontakta husansvarig för ett godkännande, sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, och till sist genomföra en eventuell installation om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit kostnadsförslaget. Andra att-satsen ändras till att styrits medlem i kårens utskott lyfter frågan på (for teh lulz) vid runda bordet eller annan lämplig punkt på (NU/KU/SU) om möjligheterna att integrera pipelinen i Kårens existerande pipeline om en sådan pipeline installeras. Viktor Mellgrens ändringsyrkande Första att-satsen stryks till förmån för att en Pipeline-grupp tillsätts för att installera ca 1 meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att först kontakta husansvarig för ett godkännande, sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, och till sist genomföra en eventuell installation om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit kostnadsförslaget. Markus Petterssons ändringsyrkande Första att-satsen stryks till förmån för att en Pipeline-grupp tillsätts för att installera ca 1 meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att först kontakta husansvarig för ett godkännande, sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, och till sist genomföra en eventuell installation om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit kostnadsförslaget. Genomförandet ska ske i samråd med P.R.I.T. för att bestämma var pipelinen ska lokaliseras. Motionen avslogs i sin helhet. 16 Personval a) Valberedningen Josefina Andreasson (IT10), Tobias Axell (IT09), Mazdak Farrokhazad (IT12), Rasmus Egerö (IT09), Fredrik Axelsson (IT08) och Björn Lexell (IT08) ställer sig som intresserade av att sitta som ledamot i Valberedningen. Rasmus Egerö är ensam intressent till ordförandeposten. Samtliga kandidater utom Rasmus Egerö lämnar rummet. Rasmus presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Rasmus lämnar rummet. Rasmus Egerö väljs enhälligt som ordförande i Valberedningen Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

9 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Tobias Axell kommer tillbaka in i rummet. Tobias presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Tobias lämnar rummet. Mazdak Farrokhazad kommer tillbaka in i rummet. Mazdak presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Mazdak lämnar rummet. Josefina Andreasson kommer tillbaka in i rummet. Josefina presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Josefina lämnar rummet. Björn Lexell kommer tillbaka in i rummet. Björn presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Björn lämnar rummet. Fredrik Axelsson kommer tillbaka in i rummet. Fredrik presenterar sig och får svara på frågor från sektionsmötet. Fredrik lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de nominerade. Malin Mattsson och Markus Pettersson väljs till justerare tillika rösträknare för 16a. Sektionsmötet går till beslut. Philip Steingrüber yrkar på sluten votering. Sektionsmötet beslutar att välja Björn Lexell, Fredrik Axelsson och Josefina Andreasson som ledamöter i Valberedningen. b) Revisorer Cecilia Geijer (IT10) och Jack Pettersson (IT10) nominerar sig själva. Cecilia Geijer presenterar sig för sektionsmötet. Jack Pettersson presenterar sig själv. Han påpekar att han egentligen inte vill sitta som revisor under kommande verksamhetsår men kan tänka sig att göra det om inga andra sökande finns. Markus Pettersson frågar de nominerade hur de ser på förvaltningsgranskning. Cecilia svarar att hon anser sig ha bra koll på hur verksamheten bör gå till. Jack svarar att man bör se till att kommittéer ser till sektionens medlemmars bästa snarare än kommitténs. Jack ber om Jonathan Daugaards syn på hur han skött sin roll under det gångna året. Jonathan svarar att han efter de första månaderna tyckt att Jack skött sig mycket bra. Mathias Fridén frågar vad som händer om endast en revisor väljs in. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) svarar att Kårledningen förklarat att sektionen skall ha två revisorer, men att det går att fortsätta verksamheten till dess att en ytterligare revisor väljs in. Jack påpekar att han oavsett om han väljs eller inte kommer hjälpa sittande revisor i början. Jack och Cecilia lämnar rummet och diskussionen släpps fri. Mötet går till beslut. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

10 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Mötet beslutar att välja Cecilia Geijer och Jack Pettersson som sektionens lekmannarevisorer. 17 Övriga frågor Hela sektionsmötet sjunger för Mazdak Farrokhazad som fyller 22 idag. Fredrik Axelsson informerar om att det går att söka vice talman i studentkårens fullmäktige. 18 Mötets avslutande Oskar Luvö förklarar mötet avslutat klockan 22:54. Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

11 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HC2 18:15 Lista över bilagor: 1. Verksamhetsrapport styrit 12/13 2. Verksamhetsrapport snit 12/13 3. Verksamhetsrapport P.R.I.T Verksamhetsrapport NollKIT Verksamhetsrapport sexit Verksamhetsrapport digit 12/13 7. Verksamhetsrapport, verksamhetsmål och verksamhetsplan armit 12/13 8. Verksamhetsrapport fritid 12/13 9. Verksamhetsplan och verksamhetsmål styrit 12/ Budgetförslag styrit 12/ Budgetförslag armit 12/ Verksamhetsplan och verksamhetsmål snit 12/ Verksamhetsberättelse digit 11/ Verksamhetsberättelse armit 11/ Revisionsberättelse 16. IT-fanan Förslag A 17. IT-fanan Förslag B 18. IT-fanan Offert 19. Proposition Borttagande av LaggIT 20. Motion Pipeline till Hubben Oskar Luvö Philip Steingrüber Mazdak Farrokhazad Björn Lexell Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare

12 Verksamhetsrapport LP1 styrit 12/13 Teambuilding Heldag hos Heff Grillat med snit Styrelsekalas Mottagning Lunch Inspring med information och kakor Stadsrundvandring Extrainsatt sektionsmöte Möten Styrelsemöten Programledningsmöten Institutionsråd Möte med Samuel Möte med husansvarig, utbildningsområdesansvarig och representant från akademiska hus om Hubben Utskott Möte med Josefin, vår kårledningskontakt Ordförandemöte Utbildningar Styrelseutbildning Kassörsutbildning SAMO-utbildning

13 Övrigt Ordnat representant till internationella utskottet Incidenthantering Agerat stöd åt föreningar Gjort verksamhetsplan och budget Skaffat profilkläder (och gjort tyglappar )

14 Verksamhetsrapport LP1 snit 12/13 Profilering snit har designat en ny logga och tryckt t-shirts. Nollningsaktiviteter snit har givit en inspirationsföreläsning samt arrangerat två pluggkvällar och en pluggdag för nollan. Vi har även i samarbete med SI-handledarna serverat lunch en gång under nollningen Pedagogiska priset snit 12/13 har tillsammans med snit 11/12 delat ut årets pedagogiska pris. Prisutdelningen skedde på finsittningen som SexIT arrangerade. Samarbete med kåren snit har deltagit i studienämndsutbildning med UE. snit har deltagit i två UU-möten. Huvudfrågorna vid dessa möten var Rättsäkerhetsdokumentet (regler kring examination, rättigheter och skyldigheter för studenter och examinatorer) Läsårsindelning (förslag på hur Chalmers schema ska anpassas till de nya 20- veckorsterminerna i framtiden) Kursutvärderingssystemet (nytt system som ser till att kursutvärdering sker på samma sätt på alla sektioner, innefattar både arbetsprocess och digitala hjälpsystem)

15 PR reunite Götaplatsen P.R.I.T.-lunch Stadskampen Förfest till nollkalaset Nollbastu Nollkampen Pubrunda Armynight Filmkväll Lagat mat till extrainsatt sektionsmöte Transportera nollan till finmiddagen Förfest + karaoke innan nollfinalen Inspring och pratat om städnollan Poker med drawit Rust Fotbollskväll EM 3 matcher + final Ny bardator Nytt högtalarsystem Möblerat nya rummet Fixat 2 whiteboards Köpt in massa nya bord Köpt ny soffa Dekorerat väggarna

16 Verksamhetsrapport LP Innan planeringsveckorna(10/5-5/8) har vi gjort/haft: Lunchmöte Möte med PL Packat och skickat kuvert till nollan innehållande Modul. Teambuilding. Postohmsits Kontaktat andra föreningar ang. information om nollningen t.ex. föreningsluncher etc. Ringt Nollan och stöttat dem i valet de gjort i att börja på våran sektion. Samtalet gav även information om första dagen och nyttig information t.ex. vad man ska ha med sig under första föreläsningarna, dvs. allt nytt som de behöver veta. Gjort filmer så att nollan ska lära känna NollKIT och deras nya studiemiljö. Planeringsveckor (6/8-20/8) har vi gjort/haft: Möte med FNollK om samarr. Möte med PRIT om första dagen. Filmat Möte Bastuinfo. Möte med sexit om sittningar och info om nollningen. Pre-MoS ang. Första dagen och annan nyttig information vi behöver under nollningen och om MK. Möte med PL. Arrangerat Phadder-teambuilding. Arrangerat Nollning med bland annat dessa aktiviter sexit-sittning med tema Twilight. Phadderdag Sportaktivitet med fritid på Fysiken. Stadskampen Nollinsamling FattenkrIT dvs. vattenkrig mellan F och IT. Pluggkvällar där det har funnits SI-ledare och någonting litet att äta. Förfest inför första FestU. Första Tentan, NollKIT stod vid utgången på v-huset och bjöd på bulle samt saft. NollBastu IT-Game NollKampen. Hajk. NollRock Chalmeristmiddag med alumner. Armynight, bacon och häfv Megaätning NollPoQuarlen Nollfinal-finmiddag Nollfinalen i FestU. Medverkar på NolLAN. Utvärderings-MoS.

17

18 Verksamhetsrapport för sexit Perioden från förra sektionsmötet fram till sexit har varit delaktig och/eller huvudarrangör för ett antal arrangemang under nollning och då även räknas, inkl. men inte begränsat till följande: Phaddersittningen Twilightsittningen EDIT-sittningen, Minecraft Nollbastun Lunchmatlagning för Nollan Sedan nollningen har även sexit arrangerat och planerat: Finsittningen Oktobersittningen Sexmästerikalas Just nu har sexit fullt upp med aspningsplanering inför alla arr där! Author: Mike Anno Phoohad

19 Verksamhetsrapport digit lp1 ht2012 Under sommaren har digit dragit igång arbetet med nya chalmers.it, och det har accelererat de senaste veckorna. Läsperioden som gått har annars präglats av mottagningen och digit har ordnat billig lunch till nollan, arrat IT-game och NolLAN under nollningen. Alla nollan har också blivit tillagda på chalmers.it. Lördagen den sjätte oktober arrangerade digit Chalmersdeltävlingen (Göteborgsregionsdeltävlingen) i nordiska programmeringsmästerskapen (NCPC). Tyvärr har den cohostlösning för extern backup som digit kollat på lagts ner, därför har digit också äskat pengar till en NAS för att kunna ha extern backup hemma hos någon i digit. I övrigt har digit arbetat med vanligt underhåll och support av Hubbens system.

20 Verksamhetsrapport ArmIT Sektionsmöte Arbetat med att förbättra vår representation Skaffat supersnygga pikéer Skaffat en Facebooksida för både image och företag Synts under nollningen Planering DatE- IT Varit på teambuilding med DAG och ArmE Fredagsmöten varje vecka Raggat nya företag Satsat på bättre sittning efteråt Söker värdar! Nollning Hade en station på stadskampen Sålde lunch i hubben och lottade ut biobiljetter Försökte ragga spons till chalmeristmiddagen Möte med PL Workshop Prispaket Brainstorma nya event Grafisk profil Diskutera nya matalternativ till lunchföreläsn. mm. Möte med företag Academic Work, Resource Point, Qmatic, etc. Kassörsutbildning Mäss- och utskottsmöten Ta del av information från andra sektioner Skaffa bättre respons från företag. Snart även studenter. Utvärderingsmall efter varje event. Företagsnärvaro Academic Work - tårtutdelning Qmatic lunchföreläsning Accenture lunchföreläsning Lunchföreläsning bokad med Spotify 31 okt Bokat in mingelkväll med Volvo IT 22nov

21 Verksamhetsmål Förbättra hemsidan Ta fram en ny grafisk profil Verka mer på Lindholmen Kanske en arbetsmarknadsmässa? Marknadsföring Skapa en kontinuitet Bredda vårt företagsnätverk Jobba på sponsorer/samarbetspartners Stärka vårt varumärke bland både studenter och företag Kontinuerliga event såsom t.ex. lunchföreläsning vår Överlämning och ohmsits Prispaket, struktur på vad vi erbjuder Alumniträff Uppstyrt vardagsarbete Verksamhetsplan (Texten nedan går i samma ordning som punkterna under Verksamhetsmål) För att skapa en bättre hemsida avser vi eventuellt designa om den likväl uppdatera informationen med priser och liknande för att göra event mer säljbara och attraktiva för företag. Om chalmers.it uppdateras planerar vi förbättra den delen av sidan så att det är tydligt vart företag ska vända sig. Med skapandet av en grafisk profil planerar vi att ändra logga och tema på hemsida liksom fakturor, roll- ups, representationskläder, etc. För att synas mer på Lindholmen planerar vi att affischera mycket bättre samt eventuellt hålla en mindre (ca 10 företag) arbetsmarknadsmässa där ute. Eftersom det inte funnits en kontinuitet innan försvårar detta överlämningen mellan åren i ArmIT, vi planerar därför att förbättra både vår interna wiki avsevärt liksom dokument på Google Drive som innehåller bl.a. företagskontakter och liknande dokument från tidigare år. Genom att ringa runt till alla företagskontakter ArmIT tidigare haft och uppdatera information om dessa, samt kontakta nya planerar vi att skapa ett betydligt bredare företagsnätverk som kan representera alla intressen olika studenter har på sektionen (dvs. allt från stora management- till små spelföretag). Vi planerar att aktivt arbeta för att få in sponsorer eller samarbetspartners till sektionen för att ge studenterna en stark känsla av näringslivsnärvaro på sektionen liksom en fast inkomst till sektionen varje år från företag. Detta gör det lättare att budgetera varje år och därmed kunna bekosta återkommande utgifter (såsom grupprum i Hubben, skidresa, etc.) varje år. Genom en stark profilering och goda aktiva kontakter med företag planerar vi att göra ArmIT till ett starkare varumärke utåt och därmed även göra ArmIT mer välkänt och populärt inåt. Vi skulle hemskt gärna se en starkare närvaro av kontinuerliga arrangemang på IT från vår del (utöver DatE- IT) och planerar därför ha företagsevent mycket oftare, optimalt lunchföreläsning varje onsdag eller så. Vi planerar ha bättre kontakt med våra pateter och därmed göra ArmIT mer av en förening genom att arrangera första ohmsitsen någonsin och även en bättre och roligare överlämning. Vi har planerat (och faktiskt kommit en bra bit med) att bygga en bättre struktur på våra erbjudanden för att lättare kunna sälja in koncept till företag. Dessa planeras mha workshops och input från övriga arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Efter önskemål från av teknologer planerar vi att arbeta mot att arrangera en alumniträff. Detta görs förslagsvis med hjälp av styit för att få tag på alumner och marknadsföra ett sådant arrangemang. Det dagliga arbetet planeras förbättras genom kontinuerliga möten (lunchmöten varje vecka) liksom återkommande workshops, bättre mailhantering, tydliga mötesdagordningar och anteckningar, smsgrupp, etc. That s all folks!

22 Verksamhetsrapport LP1 fritid 12/13 Vi har fortsatt att anordna volleyboll på måndagar samt innebandy på fredagar. Ett par fredagstillfällen har dock uteblivit lite olyckligt pga av FestU-kalas samt omslipning av golvet. Under mottagningen så anordnade vi en aktivitet i fysiken med diverse olika lekar och bollsporter som även ingick i phadderkampen. Vi hade även en station på stadsrundvandringen samt haft ett tilfälle där vi serverade lunch till självkostnadspris under nollvecka 2. Vi har även deltagit med 2 lag i CM Beachvolleyboll där ett av lagen presterade så bra att de lyckades bärga en seger till IT-sektionen.

23 Verksamhetsmål och -plan styrit 12/13 Verksamhetsmål Öka transparensen och informationsflödet inom sektionen Förbättra samarbetet mellan sektionen och externa parter Ge tydligare instruktioner till sektionens kommittéer och föreningar samt öka deras möjlighet till utveckling Utreda hur vi som sektion kan jobba för att få mastersstudenter mer delaktiga Effektiva sektionsmöten med fler deltagare Verksamhetsplan Allmänt/Under längre period/ej planerat exakt tid Gå ut till klasser innan sektionsmöten Miniutbildning för sektionsmötesordförande Teambuilding Halvtidsutvärdering Överse arbetet med nya hemsidan Jobba för att få det sista rummet i Hubben Mallar för verksamhetsrapporter o. dy. Tätare ordförandemöten Lunchinfo i Hubben LP1 Affisch om vad man får som medlem Beslutsdokument Sektionsmöte Ekonomisk policy Nyhetsbrev

24 LP2 Policydokument Sektionsmöte Instruktionsdokument för kommittéer och föreningar Påföljdsdokument Workshop om mastersstudenter Planera föreningsutbildning Nyhetsbrev LP3 Föreningsutbildning Sektionsmöte Workshop för att utreda hur vi som är aktiva inom sektionen kan synas mer för medlemmarna (t.ex. sektionens dag) Jobba med stadga/reglemente Ohmsits Bullmöte Möte med Kent och Lena om Hubben/lokaler Nyhetsbrev LP4 Se till att arbetet med hemsidan går vidare om det inte är klart Sektionsmöte Aspning Nyhetsbrev

25 Intäkter Beskrivning Slutgiltig Preliminär Föreningar Intäkter armit Summa Sektionen Tidigare överskott Sektionsavgifter Programledningsstöd Ränteintäkter Summa Summa Intäkter Kostnader Föreningar Kostnader NollKIT Kostnader snit Kostnader fritid Kostnader digit Kostnader Transport Kostnader Mastersgrupp 0 0 Aspningsbidrag föreningar Kostnader Banktjänster Summa Styrelsen Profilering Möteskostnader Kontorsmaterial Övrig Buffert Aspning Överlämning Teambuilding Summa Sektionen Skattekostnader Arrangemangskostnader Sektionsmöteskostnader Sektionsmötesmat Lokalkostnader Underhållskostnader Hubben Försäkring Hubben Kostnader plesk Pedagogiskt pris Äskningar Oförutsedda kostnader Finsittning Sektionsfana

26 Summa Summa Kostnader Intäkter Kostnader Resultat

27 Arbetsmarknadsgruppen IT 12/13 Budget 12/13 Kostnader Profilering 12/ Marknadsföring Nollning Moëtskostnader Ostron & Champagne Aspning 0-1 Summa Kostnader Intäkter DateIT Avtalspartners Lunchföreläsningar Övriga event Summa Intäkter RESULTAT Sida 1

28 snit 12/13 Verksamhetsmål Bevara goda traditioner som pluggkvällar Öka medvetenheten om snits existens Öka studentinflytandet i utbildningsfrågor Förbättra snits digitala närvaro Tillsammans med studenter utse vinnaren av årets pedagogiska pris Utföra uppdrag från kårens utbildningsenhet Verksamhetsplan Bygga en hemsida o integrera bokbytargruppen från Facebook o dokumentdatabas med information kring utbildning och rättigheter o samla gamla tentamina för ITs kurser om kursansvariga samtycker Pedagogiska priset o nomineringar från studenter o jury utser vinnare Arrangera pluggkväll lv7 varje period

29 Verksamhetsberättelse digit 11 Vi har gått igenom alla projekt som fanns kvar från föregående år och satt upp en prioritering över dessa. Vi har städat i och försökt strukturera upp skrubben så bra som det går. Vi har satt upp en ny server som används till att erbjuda alla IT-studenter egen screen (för IRC). Vi har påbörjat en långsiktig omstrukturering på chalmers.it. Vi har uppdaterat servern, apache, phpmyadmin, dns m.m. Vi har arrangerat LAN. Vi har arrangerat itgame under nollningen, NolLanet och Rekryts kväll för gymnasieelever. Vi har arrangerat NCPC (SM i programmering). Vi har uppdaterat de flesta wikisystemen. Vi har gjort så att man kan boka grupprummet i hubben via chalmers.it. Vi har förbättrat "skriv ut"-tjänsten på chalmers.it. Vi har gjort en laddstation för mobiltelefoner (bakom baren i Hubben 2.1). Vi har bytt ut datorerna i hubben. Vi har uppdaterat reservdatorer. Vi har satt upp övervakningssystem för datorsystemen i hubben. Om datorer blir stulna, uppätna eller bara slutar fungera så spammas digit med mail. Vi har börjat på "Git åt folket" (Versionshanteringssystem åt den allmänne IT-teknologen). Vi har Planerat och genomfört aspning. Vi har gjort allmänna bugfixar.

30 Verksamhetsberättelse ArmIT 11/12 Vi har arrangerat en föreningslunch för nollan. Vi har arrangerat lunchföreläsningar med flera olika företag. Vi har planerat och arrangerat DatE-IT, arbetsmarknadsmässan för Data-, Elektro och IT-ingenjörer, tillsammans med Datas arbetsmarknadsgrupp DAG och Elektros arbetsmarknadsgrupp ARME. Vi diskuterade tillsammans med DAG och ARME om att slå ihop alla tre föreningar till en för att underlätta för företag att kontakta oss inför DatE-IT. Vi kom aldrig fram till något beslut. Vi har arrangerat en aspning på J.A Pripps. Vi har arrangerat en mingelkväll med Volvo IT i Linsen. Vi har gjort om ArmIT:s hemsida. Vi har arrangerat en programmeringstävling med Klarna och hade kvällsmingel och prisutdelning på Kajsabaren. Vi skapade en Facebooksida och en Google kalender med information om våra evenemang. Vi har arrangerat en mingelkväll med Ericsson tillsammans med ARME i Kajsabaren. Vi har varit på möten med flera företag ute på deras kontor.

31 Jonathan Daugaard Sektionsmöte: Jack Pettersson Utgåva: REVISIONSBERÄTTELSE AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE PERIOD STYRIT DANIEL STRÖM & MARIKA HANSSON Har visat upp bokföring fram till den Därför rekommenderar vi att StyrIT ej blir ansvarsbefriade FRITID ANDREAS SVANSTRÖM & TOMAS URDELL Har inte visat upp. bokföring för den senaste perioden PERIOD 11 SEXIT GUSTAV MÖRTBERG & NIKLAS WÄRVIK Har visat upp bokföring fram till den Därför rekommenderar vi att SexIT ej blir ansvarsbefriade P.R.I.T AMANDA STRÖMSTEN & HANNA KOWALSKA ELLEBERG Har visat upp bokföring fram till den Därför rekommenderar vi att P.R.I.T ej blir ansvarsbefriade PERIOD FRITID ESKIL JOHANSSON & THOMAS ODIN Har aldrig visat upp sin bokföring. Därför rekommenderar vi att FrITid ej blir ansvarsbefriade. STYRIT FIONA ROLANDER & MARTIN HESSLUND Är under granskning. Tidigare har det funnits fordring hos styrelsemedlemmar ARMIT DANIEL BERNDTSSON & VINCENT ANDERSSON Har visat upp bokföring fram till Därför rekommenderar vi att ArmIT ej blir ansvarsbefriade. PERIOD 10 P.R.I.T AXEL LJUNGKVIST & GUSTAF HALLBERG Har lämnat in en preliminär bokföring som ser bra ut, dock saknas vissa delar. Därför rekommenderar vi att P.R.I.T ej blir ansvarsbefriade. SEXIT RASMUS EGERÖ & JULIUS PRINTZ Sida 1 av 4

32 Jonathan Daugaard Sektionsmöte: Jack Pettersson Utgåva: Då senast uppvisade bokföring är till och andra viktiga dokument saknas så rekommenderas SexIT att ej bli ansvarsbefriade. PERIOD FRITID MARTIN SCHILLSTRÖM & DAVID BJÖRKHEIM Då senast uppvisade bokföring är till och andra viktiga dokument saknas så rekommenderas FrITid att ej bli ansvarsbefriade. STYRIT NICHLAS SANDER & JACOB RAIHLE Då senast uppvisade bokföring är till och andra viktiga dokument saknas så rekommenderas StyrIT att ej bli ansvarsbefriade. PERIOD 09 NOLLKIT FREDRIK AXELSSON & BJÖRN LEXELL NollKIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att NollKIT ej blir ansvarsbefriade. SEXIT LINUS FAERNSTRAND & CARL ENGSTRÖM SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir ansvarsbefriade. PERIOD STYRIT MARCUS SANDBERG & JONATHAN BROWN Det har visat sig att det finns oklarheter med deklarationen gällande anmäld omsättning. Jag rekommenderar att StyrIT ej blir ansvarsbefriade. PERIOD 08 NOLLKIT ERIK LARKÖ & ERIK AXELSSON NollKIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att NollKIT ej blir ansvarsbefriade. SEXIT NICHLAS SANDER & MARTIN SCHILLSTRÖM SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir ansvarsbefriade. P.R.I.T OLA PALHOLMEN& DAVID SUNDELIUS P.R.I.T har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att P.R.I.T ej blir ansvarsbefriade. PERIOD 06 Sida 2 av 4

33 Jonathan Daugaard Sektionsmöte: Jack Pettersson Utgåva: SEXIT FREDRIK SIMÓN & NIKOLAI ANDREJETZ SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir ansvarsbefriade. Tillägg Fredrik och Nikolai har båda slutat läsa på Chalmers (rykte). Sida 3 av 4

34 Jonathan Daugaard Sektionsmöte: Jack Pettersson Utgåva: SITTANDE SEXIT MIKE PHOOHAD & ISABELLA FRÖLICH Har visat upp bokföring fram till den P.R.I.T. EMIL JOHANSSON & MAGNUS LARSSON Har visat upp bokföring fram till den Vid ytlig granskning ser det bra ut. NOLLKIT PAULA ERIKSSON & DANIEL BERGQVIST Har visat upp bokföring fram till den STYRIT HANNA KOWALSKA ELLEBERG & RASMUS EGERÖ Har ej visat upp någon bokföring DIGIT ANDREAS SVANSTRÖM & ALEXANDER HEDERSTAF Har visat upp delar av bokföring fram till Viktiga delar saknas men det som är inlämnat ser bra ut vid en ytlig granskning. FRITID TOMAS URDELL & MAGNUS LARSSON Har ej visat upp någon bokföring. Sida 4 av 4

35

36

37 Offert vuff, AOffertnr/Kundnr vufybuj& vnhsk AOffertdatum vfyufcuycuu AFakturaadress vnhalmersvstudentkår vitvsektionen vsvenvhultinsvgatavb vbufvv&vvgöteborg AErAreferens vmikael AVårAreferens AErtArefAnr ABetalningsvillkor vfyvdagarvnetto ALeveransvillkor vfrittvvårtvlager AGiltigAtom vfyufcuucuy ALeveranssätt ADröjsmålsränta vfy:yyvb Artnr ABenämning Antal AEnh ATpris ARabatt ASumma vfuyyxuvy vstorlekfhxl,.vuyyxuvyvcm vu vst v3vyyy:yy vkvalitet.vsidenvpolyester vfana.vnhalmersvitvsektion vkvalitet.vfansiden vutförande.vgenomsyddvfspegelvändbaksida vaotten.vvit vlogo.vfvfärgervljusblålvmvsvartvfsydd:vaefintligavfärger, vfuyyxuvy vstorlekfhxl,.vuyyxuvyvcm vu vst vfv&yy:yy vfana.vnhalmersvitvsektion vaotten.vvit väyyvcmvfanstångvdelbarvträ vu vst vuvuby:yy vfsf vfanstångsfodralvulyxfbvcm vu vst väul:yy vforts999 vvivhoppasvfåvhöravfrånvervsnartvigen9vfakturavundervfyy.cvevfv.cvivexp9avg9vhttp.ppwww9nationalflagg9septextu9aspx/pageide&b Adress ATelefon APlusGiro AInternet v?avflaggfabrikenvnational vyäucjuu3äuä vbvyäv3bc3 vwww9nationalflagg9se vstoravaadhusgatanvu&cfy AFax ABankgiro Ae.post vyäucjuulyuy vbbbc&v&v vinfownationalflagg9se vbuuvfuvvgöteborg AFöretagetsAsäte AOrganisationsnr AMomsreg.nr vgöteborg vvvlylvcälu3 vsevvlylvälu3yu vgodkändvförvfcskatt

38 Offert vfff, AOffertnr/Kundnr vufybuj& vnhsk AOffertdatum vfyufcuycuu AFakturaadress vnhalmersvstudentkår vitvsektionen vsvenvhultinsvgatavb vbufvv&vvgöteborg AErAreferens vmikael AVårAreferens AErtArefAnr ABetalningsvillkor vfyvdagarvnetto ALeveransvillkor vfrittvvårtvlager AGiltigAtom vfyufcuucuy ALeveranssätt ADröjsmålsränta vfy:yyvb Artnr ABenämning Antal AEnh ATpris ARabatt ASumma vmervärdeskattvtillkommer 0,00 Totalt vvivhoppasvfåvhöravfrånvervsnartvigen9vfakturavundervfyy.cvevfv.cvivexp9avg9vhttp.ppwww9nationalflagg9septextu9aspx/pageide&b Adress ATelefon APlusGiro AInternet v?avflaggfabrikenvnational vyäucjuu3äuä vbvyäv3bc3 vwww9nationalflagg9se vstoravaadhusgatanvu&cfy AFax ABankgiro Ae.post vyäucjuulyuy vbbbc&v&v vinfownationalflagg9se vbuuvfuvvgöteborg AFöretagetsAsäte AOrganisationsnr AMomsreg.nr vgöteborg vvvlylvcälu3 vsevvlylvälu3yu vgodkändvförvfcskatt

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014-09-05, HB4 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer