RotaRys fokusområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RotaRys fokusområden"

Transkript

1 Rotarys fokusområden

2 Rotarys fokusområden I över 00 år har rotarianer från alla kontinenter, kulturer och branscher gått ihop för att skrida till handling i våra samhällen och runtomkring i världen. Med ett engagemang för att åstadkomma varaktiga förändringar arbetar vi tillsammans för att hjälpa ungdomar, förbättra hälsa och främja fred och - viktigast av allt - få samhället att gå framåt. Även om rotarianerna kan hjälpa till på oändligt många olika sätt, så har Rotary fokuserat sina insatser inom sex områden som motsvarar några av de viktigaste och mest utspridda humanitära behoven: Fred och förebyggande/lösning av konflikter Förebyggande och behandling av sjukdomar Vatten och sanitet Mödra- och barnavård Grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling Rotarianer som planerar nya serviceprojekt uppmuntras överväga dessa områden och de många möjligheter som de ger till nyskapande projekt. Denna publikation innehåller en presentation av vart och ett av fokusområdena samt förslag på hur rotarianerna och deras samarbetspartner kan ta itu med dessa behov både på lokal och på internationell nivå.

3 Rotary Foundations globala bidrag och fokusområden Alla Rotaryklubbar och distrikt har rätt att ansöka om globala bidrag från Rotary Foundation för att stödja hållbara aktiviteter med resultat med stor inverkan inom ett eller flera av de sex fokusområdena. Dessa aktiviteter kan inkludera humanitära projekt, stipendier och yrkesutbildningsteam. Potentiella projekt med finansiering genom globala bidrag bör inkludera en plan för övervakning och utvärdering som använder de mått som fastställts av Foundation för vart och ett av områdena. Mer information om kriterierna för globala bidrag inom varje område kan du få genom att läsa om de mål som listas på följande sidor. Du kan också läsa mer på Rotary Showcase Är du intresserad av att få reda på hur andra klubbar gör inverkan inom Rotarys fokusområden? Se Rotary Showcase (www.rotary.org/showcase), ett verktyg där man kan visa, dela och publicera information om Rotarys serviceprojekt. Låt dig inspireras av andra rotarianers framgångshistorier och lägg till din egen klubbs projekt för att visa världen hur ni gör skillnad.

4 Fred och förebyggande av konflikter SVARA PÅ KONFLIKTER människor lemlästas eller dödas av landminor varje år. Erbjuda hjälp till marginaliserade grupper inom samhället som är i farozonen för våld eller förföljelse. Ta reda på vad det är som utlöser och påskyndar konflikter och arbeta med att lindra dessa faktorer. 4 miljoner människor lever för närvarande som flyktingar på grund av konflikter eller förföljelse. Hjälpa barn som har blivit föräldralösa, skadats eller chockats på annat sätt på grund av konflikter. Hjälpa landsflyktingar eller interna flyktingar som har flytt från konfliktområden. 90 % av dödsfallen i beväpnade konflikter är civilpersoner och minst hälften av dem är barn. Planera serviceprojekt så att de engagerar alla intressenter i samhället, inklusive kvinnor, marginaliserade folkgrupper som etniska och religiösa minoriteter och motsatta sidor av konflikter. Undvik att utöva påtryckning på regeringar eller politiker på Rotarys eller er Rotaryklubbs vägnar. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Utbilda lokala vuxna och ungdomsledare i att förebygga och medla i konflikter. Stödja långsiktigt fredsbyggande i konfliktdrabbade områden.

5 FÖREBYGGA KONFLIKTER/BYGGA FRED barnsoldater (pojkar och flickor under 8 år) tros vara involverade i konflikter på olika ställen i världen. Delta i kamratskaps- och serviceaktiviteter med Rotaryklubbar i andra delar av världen för att främja förståelse och fred. Inkludera strategier för konfliktlösning och medling i serviceprojekt som involverar lokala skolor, barnhem, arbetsplatser och allaktivitetshus. Rekrytera kandidater till Rotarys fredsstipendier. Upp till 00 fredsstipendier delas ut varje år för studier vid Rotarys fredscenter på universitet på olika platser i världen. 3 Genomför projekt som tar itu med de underliggande strukturella orsakerna till konflikter, inklusive fattigdom, ojämlikhet, spänningar mellan etniska grupper, brist på tillgång till utbildning samt ojämn fördelning av resurser. Använd rollspel och idrott för att lära barn och unga vuxna hur man hanterar konflikter på socialt lämpliga sätt. Som en del av serviceprojekten bör samhällsledare utbildas i strategier för att förebygga och medla i konflikter, som att främja en samhällsdialog och alternativa konfliktlösningar. Samarbeta med Rotarys fredsstipendiater och andra experter och organisationer som ägnar sig åt förebyggande av konflikter. Stödja studier som är relaterade till fred och lösning av konflikter.

6 Förebyggande och behandling av sjukdomar Förebyggande av sjukdomar miljard människor lider av dåligt skötta och bortglömda tropiska sjukdomar som denguefeber och lepra. Stödja program för hälsoutbildning som förklarar hur sjukdomar sprids och lär ut hur man minskar smittoöverföring. Hjälpa till att vaccinera mot smittsamma sjukdomar. 3 4 Rådgör med rotarianer som är experter inom sjuk- och hälsovård. Kontakta lokala och regionala sjukhus, läkarmottagningar, universitet och hälsodepartement för att undvika dubbelt arbete och för att använda lokala resurser. Värva frivilliga bland samhällsarbetare och anställda inom hälso- och sjukvård som kan hjälpa till att vaccinera. Utforma program som är bevisbaserade, åldersanpassade och medicinskt korrekta för att se till att projekten blir så effektiva som möjligt. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Förbättra effektiviteten och kunskapen hos lokala sjukvårdare. Utbilda och mobilisera samhällen för att hjälpa till att förebygga spridning av stora sjukdomar. Förbättra infrastrukturen för sjukvård i lokala samhällen.

7 Hälso- och sjukvård 57 länder har färre än 3 hälso- och sjukvårdsarbetare per invånare. Ytterligare,4 miljoner läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och andra vårdgivare behövs i hela världen. Sponsra fortbildning och utbildning för hälsooch sjukvårdsarbetare, genom stöd till stipendier och löner. Arbeta med lokala vårdcentraler för att utveckla program som är intressanta för hälso- och sjukvårdsarbetare med olika kunskaper. Brist inom ett visst kompetensområde kan överbelasta vårdcentralpersonalen och begränsa tillgången till vård. Se till att utbildningsanläggningar är belägna där arbetsstyrkan bor och arbetar för att få fler att stanna kvar på sina arbeten. av 6 människor i hela världen kan inte betala för hälso- och sjukvård. 00 miljoner människor tvingas till fattigdom varje år på grund av sjukvårdskostnader. Förbättra och öka tillgången till billig och gratis sjukvård i områden där det saknas. 3 Fokusera på att ge långsiktigt stöd till samhällets vårdcentraler. Samarbeta med globala sjukvårdssystem för att få större tillgång till utrustning, resurser och de senaste sjukvårdsprogrammen. Införliva nyskapande teknik som mhealth, som kan kommas åt via mobila trådlösa enheter, för att vårdcentralerna ska kunna nå ut till fler. Begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar och minska komplikationerna av icke smittsamma sjukdomar. Utbilda och mobilisera samhällen för att hjälpa till att förebygga spridning av stora sjukdomar. Stödja studier som relaterar till förebyggande och behandling av sjukdomar.

8 Vatten och sanitet Sanitet och hygien,5 miljarder människor saknar tillgång till tillfredsställande sanitära anläggningar. Förbättra sanitära anläggningar genom att tillhandahålla spolbara toaletter och latriner som är anslutna till ett avloppssystem eller en ordentlig avloppsbrunn. Undvik att föreskriva en lösning för ett samhälle. Arbeta i stället med samhället för att avgöra vad som passar dem bäst. Kom ihåg om sanitet och hygien: Väldigt få människor dör av törst, men miljoner dör av sjukdomar som överförs genom vatten som kan förebyggas barn dör varje dag av diarrésjukdomar som orsakas av bristande hygien och smutsigt vatten. Främja god hygien genom utbildning. Ordentlig handtvätt med tvål och vatten kan minska diarréfallen med upp till 50 %. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Ge samhällen skälig tillgång till säkert vatten, ordentlig sanitet och hygien. Utbilda samhällena om säkert vatten, sanitet och hygien.

9 Öka tillgången till vatten och vattenkvaliteten Införa system med regnvattentankar för att samla upp och lagra regnvatten till dricksvatten, bevattning eller fylla på underjordiska akvifärer. 3 Arbeta med samhället för att bilda en vattenkommitté och ett avgiftssystem för vattensystemets löpande funktion och underhåll. Innan en ny brunn grävs eller borras måste man planera noggrant för att försäkra att vattnet kommer att vara säkert och att brunnen är hållbar ur miljösynpunkt. Använd statligt godkänd teknologi och utrustning så att man lätt kan få tag på reservdelar och hjälp med reparationer. 6 timmar per dag är den tid som det tar för kvinnor i vissa delar på landsbygden i Afrika att hämta vatten från avlägsna källor. Bygga vattenbrunnar för att kunna dra upp grundvatten från underjordiska akvifärer. 783 miljoner människor har inte rent dricksvatten. Erbjuda möjligheter till vattenrening i hemmen genom användning av filter, soldesinfektion eller flockningsmedel för att göra dricksvattnet säkert. Främja billiga lösningar som klortabletter och plastflaskor som kan ställas i solljus för att förbättra vattnets kvalitet. Stärka samhällenas förmåga att utveckla, finansiera och bibehålla hållbara system för vatten och sanitet. Stödja studier som relaterar till vatten och sanitet.

10 Mödra- och barnavård Barnavård Tillhandahålla vaccinationer och antibiotika. Mässling, malaria, lunginflammation, AIDS och diarrésjukdomar är de ledande orsakerna till dödsfall bland barn under fem år. Främja god näring och vikten av amning för de flesta kvinnor. Barn som får bröstmjölk är starkare och mindre mottagliga för sjukdomar än de som inte ammas. 7 miljoner barn under fem år dör varje år på grund av undernäring, dålig sjukvård och bristande hygien. Förhindra överföring av HIV-smitta mellan mödrar och barn genom att främja användning av antiretrovirala läkemedel och modersmjölksersättning. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Stödja studier som relaterar till mödra- och barnavård. Minska siffrorna för dödlighet och sjuklighet bland mödrar.

11 MÖDRAVÅRD OCH FÖRLOSSNING REPRODUKTIV HÄLSA 5 miljoner kvinnor som skulle vilja senarelägga eller undvika barnafödande saknar tillgång till säkra och effektiva preventivmedel. Tips för framgång Var kulturellt känsliga för samhällets uppfattningar om preventivmedel. På så sätt främjar ni goda arbetsrelationer och kan lättare uppfylla samhällets behov. Tillhandahålla förlossningspaket till vårdarbetare. av 39 kvinnor i Afrika söder om Sahara dör på grund av graviditets- eller förlossningsrelaterade komplikationer. 80 % av dödsfallen bland mödrar skulle kunna förhindras med tillgång till reproduktiv hälsovård och utbildade sjukvårdare. Se till att hälso- och sjukvårdsutbildningsprogram blir hållbara genom att göra det möjligt för invånarna i det lokala samhället att själva kunna ta över programmen. Rådfråga rotarianer som är utbildade inom mödra- och barnavård, som barnmorskor, förlossningsläkare och gynekologer. Stödja godkända utbildningsprogram för vårdarbetare. Tillhandahålla utbildning om och tillgång till preventivmedel för användning i projekt för mödravård. Genom att bara uppfylla detta behov av preventivmedel skulle antalet dödsfall bland mödrar kunna minskas med nästan en tredjedel. 3 Samarbeta med organisationer utanför Rotary med expertis inom mödra- och barnavård. Minska siffrorna för dödlighet och sjuklighet bland barn under fem år. Öka tillgången på viktiga sjukvårdstjänster och utbildade sjukvårdare för mödrar och deras barn.

12 Grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet Lärarutbildning Tillhandahålla utbildning för lärare och skolmaterial. Ytterligare,7 miljoner lärare behövs för att uppnå målet med grundläggande utbildning i hela världen. Utveckla långsiktiga relationer med lärare för att se till att de har tillgång till den senaste utbildningen och materialen. Be utbildningsmyndigheter om hjälp med att skapa utbildningsprogram och ta fram läroplaner. Skicka ett yrkesutbildningsteam som erbjuder utbildning i framtagning av läroplaner i samhällen på landsbygden. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Minska bristen på jämlikhet mellan könen när det gäller utbildning. Öka läs- och skrivkunnigheten bland vuxna.

13 Ställa upp som frivilliga i skolan eller för extraundervisningsprogram. 67 miljoner barn i hela världen går inte i skolan. Stödja läs- och skrivkunnighetsprogram som använder metoden concentrated language encounter (CLE). Dessa billiga text- eller aktivitetsbaserade djupgående program kan vara effektiva både för barn och vuxna. Stödja skolelever Främja inskrivning av elever på skolor och förebygg hälsorelaterad frånvaro genom att sponsra skolmatsprogram och tillhandahålla säkert dricksvatten och sanitära anläggningar. Ta fram ett program för vuxna analfabeter. Fungera som mentorer för elever på er hemort. 775 miljoner människor över 5 års ålder varav 64 % är kvinnor kan inte läsa och skriva. 3 Undanröj hinder för flickors utbildning som orsakas av kulturella attityder, säkerhetsfrågor och behovet av att flickor måste bidra till hushållsekonomin. Jämställdhet mellan könen är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Involvera elever, föräldrar, lärare och administratörer för att säkerställa att ni har stöd för ert arbete. Samarbeta med organisationer i det lokala samhället som kan erbjuda råd och resurser för att hjälpa er att anordna ett CLE-program. Stärka samhällenas förmåga att stödja grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet. Stödja studier som relaterar till grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet.

14 Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling Inkomstgenerering och sparande Samarbeta med lokala mikrokreditinstitut för att skapa tillgång till finansiella tjänster och erbjuda ekonomisk infrastruktur i samhället. Främja utveckling av mobila banksystemresurser i samarbete med ett mikrokreditinstitut. Mobiltelefoner, som kan användas för att göra insättningar och överföra pengar, kan öka tillgången till banksystem i u-länder. 90 miljoner människor finansierar aktiviteter genom mikrofinans. När man stödjer serviceprojekt i ett u-land bör man köpa varor och material lokalt för att hjälpa till att stimulera ekonomin och undvika onödiga leveranskostnader. Bilda en Rotary-samhällskår (RCC) och gör det möjligt för medlemmarna att agera. RCC-medlemmar har unika förutsättningar att identifiera hinder för ekonomisk utveckling och ta fram hållbara lösningar. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Utveckla möjligheter för produktivt arbete. Minska fattigdomen i behövande samhällen.

15 Jobbskapande och företagsamhet Samarbeta med ett kooperativ som erbjuder utbildning, gemensamma ekonomiska initiativ och projekt och äganderätt till tillgångar till sina medlemmar genom en demokratisk struktur. TIPS för framgång Stöd företagare och små företag i u-länder. Lokala företagsledares framgång kan multiplicera arbetstillfällena i samhället.,4 miljarder människor varav nästan hälften är arbetslösa lever på mindre än,5 US om dagen. Tillhandahålla utrustning eller material till ett kooperativ för att öka produktion och försäljning på den lokala marknaden. Skicka ett yrkesutbildningsteam som lär företagsledare i u-länder hur man skapar en affärsplan och hur man sköter ekonomisk bokföring. Öka möjligheterna till yrkesutbildning, inklusive arbetsförmedlingsprogram, vid lokala icke-statliga organisationer. Stödja studier som relaterar till ekonomisk utveckling och samhällsutveckling. Bygga upp företagares, samhällsledares, lokala organisationers och samhällsnätverks kapacitet för att stödja ekonomisk utveckling.

16 YTTERLIGARE RESURSER Samhällstjänst Vägledning till effektiva projekt (605-SV) kan hämtas på eller köpas på shop.rotary.org. Innehåller riktlinjer för hur man gör en utvärdering av samhället, samarbetar med andra, planerar projekt samt information om strategier för hållbarhet och utvärderingsmetoder. Rotary International One Rotary Center 560 Sherman Ave. Evanston, IL USA 965-SV (33)

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

rotary internationals rotary foundation Rotary Foundations referensguide

rotary internationals rotary foundation Rotary Foundations referensguide rotary internationals rotary foundation Rotary Foundations referensguide Innehåll PolioPlus 4 PolioPlus-bidrag 4 Bidrag till PolioPlus Partners 4 PolioPlus-resurser 5 Rotarys fredsstipendier 6 Bidrag

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226E-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Utbilda klubbmedlemmarna

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226D-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Genomföra serviceprojekt...4

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Handbok för hantering av bidrag

Handbok för hantering av bidrag Handbok för hantering av bidrag Handboken finns i sin helhet online 1000-SV (912) Innehåll Inledning 1 Planera ett globalt bidragsprojekt 2 Ansöka om ett bidrag 3 Genomföra, övervaka & utvärdera ett bidragsprojekt

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Förebyggande insatser och behandling av trakom bland barn i Oromiya, Etiopien September 2010 Stiftelsen AMREF Sweden Östermalmsgatan 84 114 50 Stockholm www.amref INNEHÅLL

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

BRISTEN PÅP RENT VATTEN I ETT U-LAND U ÅT. IDÉ: : LRV ska i samråd d med landets myndigheter:

BRISTEN PÅP RENT VATTEN I ETT U-LAND U ÅT. IDÉ: : LRV ska i samråd d med landets myndigheter: BRISTEN PÅP RENT VATTEN I ETT U-LAND U KAN LIONS RENT VATTEN GÖRA NÅGOT N ÅT IDÉ: : LRV ska i samråd d med landets myndigheter: Hitta grundvatten med geofysisk mätning (djupt) eller slagruta Borra/gräva

Läs mer

mödradödlighet en människorättsskandal

mödradödlighet en människorättsskandal mödradödlighet en människorättsskandal amnesty.se/nuvetdu 95 procent Av alla kvinnor som dör i mödradödlighet, bor i fattiga länder. Mödradödlighet en rättighetsfråga 3 Varje år dör över en halv miljon

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

KVINNOR OCH HÄLSA. I. Inledning

KVINNOR OCH HÄLSA. I. Inledning KVINNOR OCH HÄLSA I. Inledning 1. Även om det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män, skillnader i maktställning, status, normer och roller i samhället är de största hindren för bättre hälsa

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Flyktingbarn en angelägenhet för skolhälsovården

Flyktingbarn en angelägenhet för skolhälsovården Flyktingbarn en angelägenhet för skolhälsovården Staffan Mjönes Efter andra världskriget var många européer flyktingar på sin egen kontinent, för längre eller kortare tid, men de flesta kunde repatrieras

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17,

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, 2017-18 och 2018-19. Informationen i den här publikationen

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Läs följande text Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen

Läs mer

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård Anne Sjögren Om Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset Köpenhamn 120912 Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon:

Läs mer

utbildning for hallbar utveckling i Sverige

utbildning for hallbar utveckling i Sverige Rekommendationer 2014.. Genomforande av larande och... utbildning for hallbar utveckling i Sverige.. Innehåll Inledning 3 Så togs rekommendationerna fram 4 Översikt 5 I. Rekommendationer för att öka och

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Entreprenörskap och Mikrofinanser RAPPORT 2014 Inledning Hungerprojektet arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Vem ska rädda världen?

Vem ska rädda världen? Vem ska rädda världen? Forskning om lärande för hållbar utveckling Forskartorget 19 oktober 2012 inger.bjorneloo@ped.gu.se Hållbar utveckling är att förbättra mänsklig livskvalitet inom de uppehållande

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer