RotaRys fokusområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RotaRys fokusområden"

Transkript

1 Rotarys fokusområden

2 Rotarys fokusområden I över 00 år har rotarianer från alla kontinenter, kulturer och branscher gått ihop för att skrida till handling i våra samhällen och runtomkring i världen. Med ett engagemang för att åstadkomma varaktiga förändringar arbetar vi tillsammans för att hjälpa ungdomar, förbättra hälsa och främja fred och - viktigast av allt - få samhället att gå framåt. Även om rotarianerna kan hjälpa till på oändligt många olika sätt, så har Rotary fokuserat sina insatser inom sex områden som motsvarar några av de viktigaste och mest utspridda humanitära behoven: Fred och förebyggande/lösning av konflikter Förebyggande och behandling av sjukdomar Vatten och sanitet Mödra- och barnavård Grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling Rotarianer som planerar nya serviceprojekt uppmuntras överväga dessa områden och de många möjligheter som de ger till nyskapande projekt. Denna publikation innehåller en presentation av vart och ett av fokusområdena samt förslag på hur rotarianerna och deras samarbetspartner kan ta itu med dessa behov både på lokal och på internationell nivå.

3 Rotary Foundations globala bidrag och fokusområden Alla Rotaryklubbar och distrikt har rätt att ansöka om globala bidrag från Rotary Foundation för att stödja hållbara aktiviteter med resultat med stor inverkan inom ett eller flera av de sex fokusområdena. Dessa aktiviteter kan inkludera humanitära projekt, stipendier och yrkesutbildningsteam. Potentiella projekt med finansiering genom globala bidrag bör inkludera en plan för övervakning och utvärdering som använder de mått som fastställts av Foundation för vart och ett av områdena. Mer information om kriterierna för globala bidrag inom varje område kan du få genom att läsa om de mål som listas på följande sidor. Du kan också läsa mer på Rotary Showcase Är du intresserad av att få reda på hur andra klubbar gör inverkan inom Rotarys fokusområden? Se Rotary Showcase (www.rotary.org/showcase), ett verktyg där man kan visa, dela och publicera information om Rotarys serviceprojekt. Låt dig inspireras av andra rotarianers framgångshistorier och lägg till din egen klubbs projekt för att visa världen hur ni gör skillnad.

4 Fred och förebyggande av konflikter SVARA PÅ KONFLIKTER människor lemlästas eller dödas av landminor varje år. Erbjuda hjälp till marginaliserade grupper inom samhället som är i farozonen för våld eller förföljelse. Ta reda på vad det är som utlöser och påskyndar konflikter och arbeta med att lindra dessa faktorer. 4 miljoner människor lever för närvarande som flyktingar på grund av konflikter eller förföljelse. Hjälpa barn som har blivit föräldralösa, skadats eller chockats på annat sätt på grund av konflikter. Hjälpa landsflyktingar eller interna flyktingar som har flytt från konfliktområden. 90 % av dödsfallen i beväpnade konflikter är civilpersoner och minst hälften av dem är barn. Planera serviceprojekt så att de engagerar alla intressenter i samhället, inklusive kvinnor, marginaliserade folkgrupper som etniska och religiösa minoriteter och motsatta sidor av konflikter. Undvik att utöva påtryckning på regeringar eller politiker på Rotarys eller er Rotaryklubbs vägnar. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Utbilda lokala vuxna och ungdomsledare i att förebygga och medla i konflikter. Stödja långsiktigt fredsbyggande i konfliktdrabbade områden.

5 FÖREBYGGA KONFLIKTER/BYGGA FRED barnsoldater (pojkar och flickor under 8 år) tros vara involverade i konflikter på olika ställen i världen. Delta i kamratskaps- och serviceaktiviteter med Rotaryklubbar i andra delar av världen för att främja förståelse och fred. Inkludera strategier för konfliktlösning och medling i serviceprojekt som involverar lokala skolor, barnhem, arbetsplatser och allaktivitetshus. Rekrytera kandidater till Rotarys fredsstipendier. Upp till 00 fredsstipendier delas ut varje år för studier vid Rotarys fredscenter på universitet på olika platser i världen. 3 Genomför projekt som tar itu med de underliggande strukturella orsakerna till konflikter, inklusive fattigdom, ojämlikhet, spänningar mellan etniska grupper, brist på tillgång till utbildning samt ojämn fördelning av resurser. Använd rollspel och idrott för att lära barn och unga vuxna hur man hanterar konflikter på socialt lämpliga sätt. Som en del av serviceprojekten bör samhällsledare utbildas i strategier för att förebygga och medla i konflikter, som att främja en samhällsdialog och alternativa konfliktlösningar. Samarbeta med Rotarys fredsstipendiater och andra experter och organisationer som ägnar sig åt förebyggande av konflikter. Stödja studier som är relaterade till fred och lösning av konflikter.

6 Förebyggande och behandling av sjukdomar Förebyggande av sjukdomar miljard människor lider av dåligt skötta och bortglömda tropiska sjukdomar som denguefeber och lepra. Stödja program för hälsoutbildning som förklarar hur sjukdomar sprids och lär ut hur man minskar smittoöverföring. Hjälpa till att vaccinera mot smittsamma sjukdomar. 3 4 Rådgör med rotarianer som är experter inom sjuk- och hälsovård. Kontakta lokala och regionala sjukhus, läkarmottagningar, universitet och hälsodepartement för att undvika dubbelt arbete och för att använda lokala resurser. Värva frivilliga bland samhällsarbetare och anställda inom hälso- och sjukvård som kan hjälpa till att vaccinera. Utforma program som är bevisbaserade, åldersanpassade och medicinskt korrekta för att se till att projekten blir så effektiva som möjligt. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Förbättra effektiviteten och kunskapen hos lokala sjukvårdare. Utbilda och mobilisera samhällen för att hjälpa till att förebygga spridning av stora sjukdomar. Förbättra infrastrukturen för sjukvård i lokala samhällen.

7 Hälso- och sjukvård 57 länder har färre än 3 hälso- och sjukvårdsarbetare per invånare. Ytterligare,4 miljoner läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och andra vårdgivare behövs i hela världen. Sponsra fortbildning och utbildning för hälsooch sjukvårdsarbetare, genom stöd till stipendier och löner. Arbeta med lokala vårdcentraler för att utveckla program som är intressanta för hälso- och sjukvårdsarbetare med olika kunskaper. Brist inom ett visst kompetensområde kan överbelasta vårdcentralpersonalen och begränsa tillgången till vård. Se till att utbildningsanläggningar är belägna där arbetsstyrkan bor och arbetar för att få fler att stanna kvar på sina arbeten. av 6 människor i hela världen kan inte betala för hälso- och sjukvård. 00 miljoner människor tvingas till fattigdom varje år på grund av sjukvårdskostnader. Förbättra och öka tillgången till billig och gratis sjukvård i områden där det saknas. 3 Fokusera på att ge långsiktigt stöd till samhällets vårdcentraler. Samarbeta med globala sjukvårdssystem för att få större tillgång till utrustning, resurser och de senaste sjukvårdsprogrammen. Införliva nyskapande teknik som mhealth, som kan kommas åt via mobila trådlösa enheter, för att vårdcentralerna ska kunna nå ut till fler. Begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar och minska komplikationerna av icke smittsamma sjukdomar. Utbilda och mobilisera samhällen för att hjälpa till att förebygga spridning av stora sjukdomar. Stödja studier som relaterar till förebyggande och behandling av sjukdomar.

8 Vatten och sanitet Sanitet och hygien,5 miljarder människor saknar tillgång till tillfredsställande sanitära anläggningar. Förbättra sanitära anläggningar genom att tillhandahålla spolbara toaletter och latriner som är anslutna till ett avloppssystem eller en ordentlig avloppsbrunn. Undvik att föreskriva en lösning för ett samhälle. Arbeta i stället med samhället för att avgöra vad som passar dem bäst. Kom ihåg om sanitet och hygien: Väldigt få människor dör av törst, men miljoner dör av sjukdomar som överförs genom vatten som kan förebyggas barn dör varje dag av diarrésjukdomar som orsakas av bristande hygien och smutsigt vatten. Främja god hygien genom utbildning. Ordentlig handtvätt med tvål och vatten kan minska diarréfallen med upp till 50 %. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Ge samhällen skälig tillgång till säkert vatten, ordentlig sanitet och hygien. Utbilda samhällena om säkert vatten, sanitet och hygien.

9 Öka tillgången till vatten och vattenkvaliteten Införa system med regnvattentankar för att samla upp och lagra regnvatten till dricksvatten, bevattning eller fylla på underjordiska akvifärer. 3 Arbeta med samhället för att bilda en vattenkommitté och ett avgiftssystem för vattensystemets löpande funktion och underhåll. Innan en ny brunn grävs eller borras måste man planera noggrant för att försäkra att vattnet kommer att vara säkert och att brunnen är hållbar ur miljösynpunkt. Använd statligt godkänd teknologi och utrustning så att man lätt kan få tag på reservdelar och hjälp med reparationer. 6 timmar per dag är den tid som det tar för kvinnor i vissa delar på landsbygden i Afrika att hämta vatten från avlägsna källor. Bygga vattenbrunnar för att kunna dra upp grundvatten från underjordiska akvifärer. 783 miljoner människor har inte rent dricksvatten. Erbjuda möjligheter till vattenrening i hemmen genom användning av filter, soldesinfektion eller flockningsmedel för att göra dricksvattnet säkert. Främja billiga lösningar som klortabletter och plastflaskor som kan ställas i solljus för att förbättra vattnets kvalitet. Stärka samhällenas förmåga att utveckla, finansiera och bibehålla hållbara system för vatten och sanitet. Stödja studier som relaterar till vatten och sanitet.

10 Mödra- och barnavård Barnavård Tillhandahålla vaccinationer och antibiotika. Mässling, malaria, lunginflammation, AIDS och diarrésjukdomar är de ledande orsakerna till dödsfall bland barn under fem år. Främja god näring och vikten av amning för de flesta kvinnor. Barn som får bröstmjölk är starkare och mindre mottagliga för sjukdomar än de som inte ammas. 7 miljoner barn under fem år dör varje år på grund av undernäring, dålig sjukvård och bristande hygien. Förhindra överföring av HIV-smitta mellan mödrar och barn genom att främja användning av antiretrovirala läkemedel och modersmjölksersättning. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Stödja studier som relaterar till mödra- och barnavård. Minska siffrorna för dödlighet och sjuklighet bland mödrar.

11 MÖDRAVÅRD OCH FÖRLOSSNING REPRODUKTIV HÄLSA 5 miljoner kvinnor som skulle vilja senarelägga eller undvika barnafödande saknar tillgång till säkra och effektiva preventivmedel. Tips för framgång Var kulturellt känsliga för samhällets uppfattningar om preventivmedel. På så sätt främjar ni goda arbetsrelationer och kan lättare uppfylla samhällets behov. Tillhandahålla förlossningspaket till vårdarbetare. av 39 kvinnor i Afrika söder om Sahara dör på grund av graviditets- eller förlossningsrelaterade komplikationer. 80 % av dödsfallen bland mödrar skulle kunna förhindras med tillgång till reproduktiv hälsovård och utbildade sjukvårdare. Se till att hälso- och sjukvårdsutbildningsprogram blir hållbara genom att göra det möjligt för invånarna i det lokala samhället att själva kunna ta över programmen. Rådfråga rotarianer som är utbildade inom mödra- och barnavård, som barnmorskor, förlossningsläkare och gynekologer. Stödja godkända utbildningsprogram för vårdarbetare. Tillhandahålla utbildning om och tillgång till preventivmedel för användning i projekt för mödravård. Genom att bara uppfylla detta behov av preventivmedel skulle antalet dödsfall bland mödrar kunna minskas med nästan en tredjedel. 3 Samarbeta med organisationer utanför Rotary med expertis inom mödra- och barnavård. Minska siffrorna för dödlighet och sjuklighet bland barn under fem år. Öka tillgången på viktiga sjukvårdstjänster och utbildade sjukvårdare för mödrar och deras barn.

12 Grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet Lärarutbildning Tillhandahålla utbildning för lärare och skolmaterial. Ytterligare,7 miljoner lärare behövs för att uppnå målet med grundläggande utbildning i hela världen. Utveckla långsiktiga relationer med lärare för att se till att de har tillgång till den senaste utbildningen och materialen. Be utbildningsmyndigheter om hjälp med att skapa utbildningsprogram och ta fram läroplaner. Skicka ett yrkesutbildningsteam som erbjuder utbildning i framtagning av läroplaner i samhällen på landsbygden. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Minska bristen på jämlikhet mellan könen när det gäller utbildning. Öka läs- och skrivkunnigheten bland vuxna.

13 Ställa upp som frivilliga i skolan eller för extraundervisningsprogram. 67 miljoner barn i hela världen går inte i skolan. Stödja läs- och skrivkunnighetsprogram som använder metoden concentrated language encounter (CLE). Dessa billiga text- eller aktivitetsbaserade djupgående program kan vara effektiva både för barn och vuxna. Stödja skolelever Främja inskrivning av elever på skolor och förebygg hälsorelaterad frånvaro genom att sponsra skolmatsprogram och tillhandahålla säkert dricksvatten och sanitära anläggningar. Ta fram ett program för vuxna analfabeter. Fungera som mentorer för elever på er hemort. 775 miljoner människor över 5 års ålder varav 64 % är kvinnor kan inte läsa och skriva. 3 Undanröj hinder för flickors utbildning som orsakas av kulturella attityder, säkerhetsfrågor och behovet av att flickor måste bidra till hushållsekonomin. Jämställdhet mellan könen är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Involvera elever, föräldrar, lärare och administratörer för att säkerställa att ni har stöd för ert arbete. Samarbeta med organisationer i det lokala samhället som kan erbjuda råd och resurser för att hjälpa er att anordna ett CLE-program. Stärka samhällenas förmåga att stödja grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet. Stödja studier som relaterar till grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet.

14 Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling Inkomstgenerering och sparande Samarbeta med lokala mikrokreditinstitut för att skapa tillgång till finansiella tjänster och erbjuda ekonomisk infrastruktur i samhället. Främja utveckling av mobila banksystemresurser i samarbete med ett mikrokreditinstitut. Mobiltelefoner, som kan användas för att göra insättningar och överföra pengar, kan öka tillgången till banksystem i u-länder. 90 miljoner människor finansierar aktiviteter genom mikrofinans. När man stödjer serviceprojekt i ett u-land bör man köpa varor och material lokalt för att hjälpa till att stimulera ekonomin och undvika onödiga leveranskostnader. Bilda en Rotary-samhällskår (RCC) och gör det möjligt för medlemmarna att agera. RCC-medlemmar har unika förutsättningar att identifiera hinder för ekonomisk utveckling och ta fram hållbara lösningar. VILL NI HA ETT GLOBALT BIDRAG? INRIKTA ER PÅ NÅGOT AV DESSA MÅL Utveckla möjligheter för produktivt arbete. Minska fattigdomen i behövande samhällen.

15 Jobbskapande och företagsamhet Samarbeta med ett kooperativ som erbjuder utbildning, gemensamma ekonomiska initiativ och projekt och äganderätt till tillgångar till sina medlemmar genom en demokratisk struktur. TIPS för framgång Stöd företagare och små företag i u-länder. Lokala företagsledares framgång kan multiplicera arbetstillfällena i samhället.,4 miljarder människor varav nästan hälften är arbetslösa lever på mindre än,5 US om dagen. Tillhandahålla utrustning eller material till ett kooperativ för att öka produktion och försäljning på den lokala marknaden. Skicka ett yrkesutbildningsteam som lär företagsledare i u-länder hur man skapar en affärsplan och hur man sköter ekonomisk bokföring. Öka möjligheterna till yrkesutbildning, inklusive arbetsförmedlingsprogram, vid lokala icke-statliga organisationer. Stödja studier som relaterar till ekonomisk utveckling och samhällsutveckling. Bygga upp företagares, samhällsledares, lokala organisationers och samhällsnätverks kapacitet för att stödja ekonomisk utveckling.

16 YTTERLIGARE RESURSER Samhällstjänst Vägledning till effektiva projekt (605-SV) kan hämtas på eller köpas på shop.rotary.org. Innehåller riktlinjer för hur man gör en utvärdering av samhället, samarbetar med andra, planerar projekt samt information om strategier för hållbarhet och utvärderingsmetoder. Rotary International One Rotary Center 560 Sherman Ave. Evanston, IL USA 965-SV (33)

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling

Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling 2011 2013 STRATEGI FÖR SAKS PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING Svenska Afghanistankommittén (SAK) började sin verksamhet i Afghanistan 1982 med arbete över

Läs mer

Afghanistan & millenniemålen

Afghanistan & millenniemålen Produktion Det här utbildningsmaterialet är framtaget inom ramen för Svenska Afghanistankommitténs vänskoleprojekt där den slovakiska partnerorganisationen People in Peril Association har stått för den

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Europeiska gröna partiet 10:e rådsmötet Bryssel, den 29 mars 2009 Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Den gröna rörelsen är verkligen en ung rörelse som i stor utsträckning utgick från

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer