Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot Erik Lindström, D-10 Kassör Frida Jansson, D-09 Sekreterare, KF-ledamot Eva Sokolova, D-12 Ledamot för sociala frågor och relationer Filip Schulze, D-12 Ledamot för studiemiljöfrågor Benjamin Burvall, D-12 Ledamot för utbildningsfrågor Kristoffer Emanuelsson, D-11 Revisor Johan Stjernberg, D-08 Valberedningens ordförande Lovisa Runhem, D-12 Informationsansvarig Christian Avemark, D-10 Datas Art Director, KF-ledamot, Vice fanbärare Marie Alexander, D-10 Vice fanbärare Victor Koronen, D-09 Öfvermatrona Hanna Nyblom, D-12 Mulle Schmeck Rex Wagenius, D-10 Internationella Utskottets ordförande David Karlbom, D-10 Joel Lützow, D-13 Simon Westerlind, D-13 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat 17:37. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Petter Djupfeldt valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Eva Sokolova valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Erik Lindström valdes till justeringsperon tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Joel Luttzow och Simon Westerlind gavs närvarorätt och yttranderätt. Erik Lindström Petter Djupfeldt

2 Konglig Datasektionen DM (22) 6. Anmälan av övriga frågor (a) Marie Alexander anmäler frågan Sektionen älskar ovvar 7. Fastställande av föredragningslistan Hanna Nyblom yrkade för att punken Pengar till KÖN läggs till som beslutsärende. Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. 8. Tidigare mötens protokoll Protokollet för DM lades till handlingarna. 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande har: Haft möte med Titel, DESC och Klubbmästare. Kollat upp izettle åt Prylis. Ordnat tillstånd åt djubileet. Fått löften om presenter och en present (tavla) på djubileumsbanketten. Vice ordförande har: Följt upp frågan om accesser så att nästkommande vice har översikt över vilka som har access vart. Ordnat D-rek hoodies till sittande D-rek och äldre D-wreck. Arbetat med frågan om ett organiserat jämlikhetsarbete på sektionen. Tanken var att använda Jon Karlfeldt men det får gå via THS. Har haft ett par möten. Arbetat med verksamhetsplanen som dock är bordlagd till Glögg-SM. Skrivit IOR/Redaq-motionen i samråd med Chefredaqteur och Infomästare. Arbetat med halvårsrapporten. (b) Kassör Kassören har: Fixat bankaccesser till n00bs. Hjälpt till med bokföring. Skött bokföring, första halvåret är nästan klart. Skrivit en budget. Hjälp jubileet med pengar för lokalhyra. Svarat på frågor ang. bokföring. Första halvåret för Media ser bra ut, saknad bokföring för förra året saknas till stor del fortfarande. (c) Sekreterare Sekreteraren har: Hämtat post och skött det löpande arbetet. Förberett formalia (kallelser och handlingar) inför SM och DM. Deltagit på THS ekonomiutbildning och FEST-utbildningen. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer D-SFOR har: Lämnat över ansvar för ordförandekedja på Maskin. Varit på mötet med DKM. Haft möte med Prylis. Erik Lindström Petter Djupfeldt

3 Konglig Datasektionen DM (22) Tagit över ansvar för funktionärsutbildning i december. (e) Ledamot för utbildningsfrågor D-UF har: Skrivit proposition om val vid Extra-SM. Försökt hitta ägaren till kassaskåpet i styrelserummet. Sektionshistoriker har digitaliserade diabilder som ska in på stacken. Ledningsgruppsmöte på CSC. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor D-SMF har: Jobbat på handlingsplan. Representerat på n0llegasquer. Varit på möten med studiemiljö, det ska fixas uttag i alla salar och föreläsningssalar och justerbar möblering. Lärt sig att bokföra. 4 Beslutsärenden 1. Beslut angående Budget 2014 D-rektoratets ändringar: - En post för förbandslådan läggs till och belastar budgeten centralt med 2000 kr. - Profilmaterial för Drek läggs till i budgeten och belastar budgeten centralt med 3500 kr. - DIU får en fikabudget för 1000 kr och en eventbudget för 2000 kr, där intäkter och utgifter ska gå jämnt ut. - Tag Monkeys budget utökas till 2000 kr för Workshop och 2000 kr för tidningar. - Prylis, spons på ovvarna tas bort från budgeten. Ovvarna skall gå jämnt ut och på kr totalt. - IOR får MUTA för 1000 kr till sina event. - DKM, lokalhyran för Plums ändras till kr. - Mottagningen 2014 budgeteras för att gå kr back. - DKM, milersättningsbudgeten ändras till 500 kr. att lägga budgeten till Budget-SM med ovanstående ändringar. Punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan"återöppnas. Pengar till KÖN läggs till som Beslutsärende. Sektionen älskar ovvar läggs till som övrig fråga. Föredragslistan fastställs. 2. Pengar till KÖN KÖN är taggade och vill göra roliga saker. För att göra roliga saker behövs cash. Mer specifikt önskas 2000 kr till dekorationer för Ladies Night och 2000 kr i pyssel samt 2000 kr till mat och godis till KÖNs julpyssel. att lägga till 6000 kr till KÖNs budget för år 2013, pengarna tas från Dreks dispositionsfond. Erik Lindström Petter Djupfeldt

4 Konglig Datasektionen DM (22) 5 Propositioner 1. Proposition angående Undantagsval vid Extra-SM att lägga propositionen och ändra alla instanser av Undantagsval till Val som sker vid Extra-SM och ändra att nomineringslista ska anslås senast 8 läsdagar innan Extra-SM. 2. Proposition angående tillägg av sekreterare till Valberedningens intervjupersoner att lägga propositionen med ändringen att samla alla intervjuposter till D-rek istället för att lista enskilda poster. 3. Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet att lägga propositionen med ändring av instans motion till proposition och lägga till attsats att Spexmästeriet stryks ur budgeten för Proposition angående Upplösandet av Konglig Fenixorden att lägga propositionen. 6 Motioner 1. Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet att yrka för bifall av motionen i sin helhet och att Kristoffer Emanuelsson skriver motionssvar. 2. Motion angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community Frågor till funktionärerna: Fråga: Varför inte under QN/Idrottsnämnden? Svar: Det vi planerar är för stort och vi vill vara en egen nämnd för att slippa mellanhänder med QN/Idrottsnämnden. Vi vill ha mycket mer frekventa event som lockar en större publik. D-rektoratets ändringar: - Desctop väljs på Val-SM och ska ha läsår som mandatperiod. - Ändra så att det bara står om Desctopen och övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar. - Stryka tredje att-satsen om att Joel Lutzow instiftas som Ordförande för nämnden. - Stryka att-sats 4,5. - Lägga till att-satsen att budget antas enl. D-rektoratets förslag. att yrka för bifall med ovanstående ändringar och att Frida Jansson skriver motionssvar. (Paus, Hanna Nyblom, Joel Lutzow och Simon Westerlind lämnar DM) 3. Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N Erik Lindström Petter Djupfeldt

5 Konglig Datasektionen DM (22) att yrka för bifall av motionen och att Filip Schulze skriver motionssvar. 4. Motion angående utökad budget för D.E.M.O.N. D-rektoratet tycker att inköpen verkar rimliga men det är otydligt när D.E.M.O.N. vill ha pengarna och vill göra tillägget att det belastar D.E.M.O.N. för att yrka för bifall av motionen och att Frida Jansson skriver motionssvar. 5. Motion angående Mer LOL D-rektoratet gillar idén men eftersom Media äger en del av lamporna i riggen så vore det bra att kolla med Media angående lamporna. att yrka för bifall av motionen med tilläggsvillkoret att första att-satsen godkänns av Media och att Eva Sokolova skriver motionssvar. 6. Motion angående Läskmaskin Det saknas utrymme i META som det är och D-rektoratet är osäkert på om efterfrågan är tillräckligt stor. att yrka för avslag av motionen och att Benjamin Burvall skriver motionssvar. 7. Motion angående Soffor till META Cash är det ont om. D-rektoratet anser att det är för mycket cash att lägga ut på soffor att yrka för bifall av motionen med ändringen att att-satsen ändras till att dom 2500 utöver det som redan budgeterats under förutsättningen att Media matchar med samma totalbelopp och att Filip Schulze skriver motionssvar. 7 Övriga frågor 1. Nedläggning av sektionsbilen Bilen har kostat för mycket, ca kr hittils med en budget på för hela året. Leasa eller köpa en ny bil är på tapeten, Mulle Meck kan undersöka vad som blir fördelaktigt. Den gamla bör få gå sönder i frid nu. 2. Krav på D-funktionärer Frågan togs redan upp på förra DM och man är överens om ungefär samma saker som sades då, att det behövs mer formaliserade krav på D-funktionärer, främst krav som redan finns informellt men inte funnits skriftligt. 3. Sektionen älskar ovvar Cross-over evenemang med med bl.a. QN och Tag Monkeys och D-rektoratet om D-rek kan tänka sig att sponsra priser. Ingen konkret prisklass har givits än men det ska vara påkostat nog för att folk ska känna att det är värt att åtminstone överlägga att vara med i tävlingen. 8 Nästa möte Nästa möte kommer att annonseras vid ett senare tillfälle. Erik Lindström Petter Djupfeldt

6 Konglig Datasektionen DM (22) 9 Mötets högtidliga avslutande Petter Djupfeldt förklarade mötet avslutat 21:41. Bilagor 1. Proposition angående Undantagsval vid Extra-SM 2. Proposition angående tillägg av sekreterare till Valberedningens intervjupersoner 3. Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet 4. Proposition angående nedläggning av Fenixorden 5. Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet 6. Motion angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community 7. Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N 8. Motion angående utökad budget för DEMON 9. Motion angående Mer LOL 10. Motion angående Läskmaskin 11. Motion angående Soffor till META Erik Lindström Petter Djupfeldt

7 Proposition angående Undantagsval vid extra SM Budget-SM Bakgrund Att välja funktionärer är viktigt och bra att kunna göra, men i skrivandet skull saknas tydliga regler om hur sådant skall genomföras på ett extra SM. D-rektoratet önskar därför att en ändring i stadgarna utförs för att klargöra detta. Förslag till beslut att paragraf Undantagsval vid extra SM införs till stadgarna med texten Undantagsval vid extra SM I undantagsfall kan val på extra SM utföras. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 6 läsdagar före det extra SM då ett undantagsval sker. På denna lista kan sektionsmedlem nomineras till funktionärspost. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast en (1) läsdagar före det extra SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras innan öppnandet av det extra SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig. D-rektoratet, genom Kristoffer Emanuelsson Styrelseledarmot Utbildningsfrågor

8 Proposition angående tillägg av sekreterare till valberedningens intervjupersoner Budget-SM Bakgrund Eftersom resterande poster i styrelsen finns med bland de personer Valberedningen vill hålla intervjuer med inför resp. val tycker vi givetvis att sekreteraren ska finnas med bland dessa. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att formuleringen Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Styrelseledamöter, Revisorer, Näringslivsansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif samt Klubbmästare. under punkt Utlåtande i reglementet ändras till följande: Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till D-rektoratet, Revisorer, Näringslivsansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif samt Klubbmästare. D-rektoratet, genom Eva Sokolova Sekreterare

9 Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet Budget-SM Bakgrund Spexmästeriet har legat i dvala och tycks inte vilja vakna. Såvida ingen riddare räddar nämnden i nöd är den därför dömd att gå under. Förslag till beslut att upplösa nämnden Spexmästeriet och avskaffa funktionärsposten Spexmästare, såvida inte en Spexmästare väljs under Budget-SM, i vilket fall propositionen dras tillbaka och nämnden får fortsätta sin verksamhet. att hela paragraf 2.14 Spexmästeriet stryks ur reglementet i sin helhet. att hela paragraf Spexmästare stryks ur reglementet i sin helhet. att Spexmästeriet stryks ur budgeten för verksamhetsår att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovanstående ändringar. D-rektoratet, genom Eva Sokolova, Sekreterare

10 Proposition angående Upplösandet av Konglig Fenixorden Budget-SM Bakgrund Konglig Fenixorden har varit en rolig nämd att ha med oss se senaste åren. Men allt roligt har ett slut och så också denna nämnd. Än en gång är det dags för sektionens Fenix att fatta eld och upplösas, men denna gång inte för att återinstiftas. Förslag till beslut att upplösa nämnden Konglig Fenixorden. att hela paragraf 2.14 Konglig Fenixorden stryks ur reglementet i sin helhet. att hela paragraf Fenixordens Ordförande stryks ur reglementet i sin helhet. att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovan ändringar. D-rektoratet, genom Kristoffer Emanuelsson Styrelseledarmot Utbildningsfrågor

11 Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet. Budget-SM Bakgrund På grund av minskat deltagande i Redaqtionens verksamhet har nämnden svårt att uppfylla sitt uppdrag. Samtidigt finns det en frisk och aktiv organisation i Informationsorganet som utför ett arbete som till stor del överlappar med redaqtionens arbete. Efter diskussion och samförstånd mellan nämnderna föreslår vi därför att de slås samman genom att Redaqtionen omformateras till en subgrupp under Infomationsorganet på samma sätt som grafikergruppen Tag Monkeys framgångsrikt etablerats. Förslagets innebörd Förslaget innebär att Redaqtionen upphör att vara en enskild nämnd och blir subgrupp inom Ior. Redaqtionen fortsätter att ledas av Chefredaqteuren som fortsätter att väljas på sektionsmötet men får en ny mandatperiod för att överenstämma med Ior:s andra funktionärer. Redaqtionens budget och uppgifter övergår till Informationsorganet och den nya subgruppen och Chefredaqeuren får speciellt ansvar för dem. För att tydliggöra Informationsorganets struktur förtydligas även ett antal formuleringar om Art Directors, Informationsansvariges samt Informationsorganets uppgifter och ansvar. För att göra en enkel och demokratiskt sund övergång till den nya mandatperioden föreslås att nuvarande Chefredaqteur sitter kvar på sin post tills slutet på den redan valda mandatperioden varpå ett val hålls på Glögg-SM för en sexmånaders mandatperiod fram tills läsårsskiftet. Därefter tar ordinarie val efter reglementets nya lydelse vid. Förslag till beslut Mot bakgrund av motionen yrkar vi att punkterna 2.10 Redaqtionen och Chefredaqteur stryks ut sektionens reglemente att följande lydelse av Organisation under 2.3 Infomationsorganet Organisation Ior leds av informationsansvarige, internt benämnd Chefsåsnan. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Bland dessa utses en systemadministratör med huvudansvar för underhåll av sektionens datorresurser. ersätts av Organisation Ior leds av informationsansvarige, internt benämnd Chefsåsnan. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Bland dessa utses en

12 systemadministratör med huvudansvar för underhåll av sektionens datorresurser Undergrupper Informationsorganets undergrupper är delmängder av Informationsorganet med särskilda ansvar och uppgifter. Unergrupperna förfogar över sina eventuella respektive delar av informationsorganets budget och leds av sina respektive funktionärer i samråd med Informationsansvarige. Samtliga undergrupper delar informationsorganets övergripande ansvar och uppgifter samt ska vara Informationsorganet och andra nämnder behjälpliga inom sina särskilda arbetsområden Tag Monkeys Tag Monkeys ansvarar för sektionens grafiska utveckling och arbete. Leds av Datas Art Director Redaqtionen Redaqtionen ansvarar för skriverier, nyhetsutskick och att ge ut sektionstidningen dbuggen. Redaqtionen ska specifikt uppdatera och ge ut exakt en n0lledbuggen till varje mottagning. Priset för ett exemplar av dbuggen eller n0lledbuggen skall vara noll prisbasbelopp. Redaqtionen leds av Chefredaqteuren, internt benämnd CheFred. att följande lydelse av Datas Art Director under 3.3 Övriga funktionärer Datas Art Director Har till uppgift att ansvara för sektionens grafiska utveckling. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. ersätts av Datas Art Director Leder Tag Monkeys. Ansvarar tillsammans med Tag Monkeys för sektionens grafiska utveckling och arbete. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att en punkt Chefredaqteur förs in under 3.3 Övriga funktionärer i sektionens reglemente Chefredaqteur Leder Redaqtionen. Ansvarar tillsammans med Redaqtionen för skriverier och nyhetsutskick inom Informationsorganet samt för sektionstidingen dbuggen. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att det på Glögg-SM 2013 väljs en Chefredaqteur med mandatperiod mellan 1 Januari 2014 till 30 Juni 2014 och därefter enligt reglementets lydelse. att Chefredaqteuren får förfoga öven nämnden Redaqtionens budget under budgetåret att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovan ändringar. För D-Rektoratet, Erik Lindström, Vice Sektionsordförande För Redaqtionen, Michael Stahre, Chefredaqteur För Informationsorganet, Christian Avemark, Informationsansvarig För Tag Monkeys, Marie Alexander, Datas Art Director

13 Motion angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community Bakgrund Budget-SM Det finns ett enormt intresse för e-sport på datasektionen, men ingen nämnd som tillfredsställer detta. Det bör därför införas en nämnd med uppdraget att skapa e-sportsorienterade evenemang på regelbunden basis. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att paragraf skapas enligt nedan. att paragraf 2.18 med underparagrafer skapas enligt nedan. att Joel Lützow instiftas som temporär Ordförande för nämnden fram tills Val-SM 2014 då en omröstning sker enligt att nämnden beviljas kr för verksamhetsåret 2013 enligt bifogad budget (bilaga 1). att nämnden beviljas kr för verksamhetsåret 2014 enligt bifogad budget (bilaga 2). Reglementesändring Desctop Är ordförande för Datasektionens E-Sports Community. Väljs på Val-SM. Har kalenderår som mandatperiod Datasektionens E-Sports Community Ändamål Datasektionens E-Sports Community, DESC, ansvarar för att stilla sektionens medlemmars törst efter ett rikt utbud av e-sportsevenemang Organisation DESC leds av Desctopen med hjälp av en Ekonomiansvarig, en Teknikansvarig och en Marknadsföringsansvarig, framröstade maximalt två veckor efter Desctopens påbörjade mandatperiod. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet DESC bör:

14 1. anordna minst åtta e-sportsevenemang per kalenderår, såsom hemmakommenterade barcrafts, tävlingslan eller nybörjarevenemang 2. tillhandahålla en godtycklig mängd spelarkonton i ledande e-sporter 3. samarbeta med utomstående företag och/eller organisationer i syfte att sektionens medlemmar ska få utöva e-sport på en högre nivå 4. skapa en tillhörighet i sektionens e-sportsutövande så att även nybörjare vill engagera sig. Undertecknat: Joel Lützow Anton Jonasson Simon Westerlind Felix Nordström Qvarfordt

15 DESC Årsbudget 2013 mars 2011 BUDGETSUMMOR BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD INKOMSTER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Intäkter ,00 0,00 (12 000,00) Startbidrag ,00 (10 000,00) Utgifter 9 800,00 0, ,00 Försäljning Event och Märken 1 300,00 (1300,0.00) Resterande belopp (inkomster minus utgifter) 2 200,00 0,00 (2 200,00) Försäljning Cola och Mackor 700,00 (700,00) Summa ,00 0,00 (12 000,00) , ,00 BUDGETÖVERSIKT Intäkter Utgifter PERSONALKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Tröjor 2 200, , Summa personal 2 200,00 0, , ,00 VERKSAMHETSKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD 8 000,00 0 Annonsering 500,00 500,00 Webdomän 300, ,00 Counter-strike-Konton 10x 1 300, , ,00 Coca-cola 800, Mackor 300,00 300, ,00 Priser 500,00 500,00 Märken 2 000, ,00 0,00 TeknikBuffert 1 900, ,00 BERÄKNAT FAKTISKT VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA? - UTGIFT BELOPP % AV UTGIFTER 15 % MINSKNING - 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 - Summa 0,00 #DIVISION/0! 0,00 - Summa verksamhet 7 600,00 0, ,00

16 DESC Årsbudget 2014 mars 2011 BUDGETSUMMOR BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD INKOMSTER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Intäkter ,00 0,00 (40 800,00) Startbidrag ,00 0,00 (30 000,00) Utgifter ,00 0, ,00 Försäljning Event Och Märken 6 800,00 0,00 (6800,0.00) Resterande belopp (inkomster minus utgifter) ,00 0,00 (11 230,00) Försäljning Cola och Mackor 4 000,00 (4 000,00) Summa ,00 0,00 (40 800,00) , , ,00 BUDGETÖVERSIKT Intäkter Utgifter PERSONALKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD 0, Summa personal 0,00 0, ,00 VERKSAMHETSKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD ,00 Annonsering 1 000, , ,00 Webdomän 750, ,00 Starcraft-Konton 4x 1 520, ,00 StreamingDator , ,00 Headset x , ,00 Coca-cola 2 500, , ,00 Mackor 3 000, ,00 0,00 Priser 3 000, ,00 BERÄKNAT FAKTISKT Märken 2 000, ,00 Övrig teknik vid behov 4 000, ,00 - VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA? - UTGIFT BELOPP % AV UTGIFTER 15 % MINSKNING - 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 - Summa 0,00 #DIVISION/0! 0,00 - Summa verksamhet ,00 0, ,00

17 Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N Budget-SM Bakgrund D.E.M.O.N är väldigt jobbigt att skriva, även om man använder en dator. Det är typ dubbelt så många tecken än vad som behövs. Extremt jobbigt. Tidtagaruret visar 2.9 sekunder för att skriva med punkter, men 0.7 sekunder utan punkter. Statistiken talar för sig själv. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att D.E.M.O.N ska byta namn till DEMON. Shayan Eati Ärkedemon

18 Motion angående utökad budget för DEMON Budget-SM Bakgrund DEMON har fett mycket planer för läsåret. Våra planer kommer utgöra en stabil bas för det relativt nya nämnden. Därför tänkte vi köpa in en del grejer till nämnden så att vi kan komma igång. Det som är tänkt är att hyra en replokal en gång i veckan, vilket kommer gå på ungefär kr, en extern hårddisk för att lagra ett musikbibliotek till DJ-båset, vilket kommer gå på 1300 kr, samt en så kallad JamHub Bedroom som möjliggör repande i META utan att det stör andra, vilket kommer gå på 3000 kr. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att att att 5000 kr avsätts för att subventionera replokalhyran kr avsätts för att köpa in en extern hårddisk kr avsätts för att köpa in en JamHub kr avsätts för övriga nödvändiga prylar, t.ex. kablar. Shayan Eati Ärkedemon

19 Motion angående Mer LOL Budget-SM Bakgrund Jag har ingen aning om hur mycket pengar som finns, eller vad SM vill lägga pengar på, men jag tänkte ge några LOL-idéer. Det första är att byta ut de färgade lamporna i META som används under gasque och efterkör. De är 1000 Watt styck och de blir väldigt varma, som många säkert märkt. Vi kan byta ut dem till LED-baserade lampor. Dessa kräver mindre underhåll, mindre elektricitet, alstrar mindre värme och sänker därmed också brandrisken/skaderisken när vi hänger dekoration i riggen. Vi kan skaffa sådana som man digitalt kan byta färg på, för att det är kul. Det andra är att vi kan skaffa en ny projektor och ordna ett ordentligt fäste så att den kan hänga uppe i riggen. Det skulle göra det väldigt enkelt att kunna köra både ljud och bild från catwalken i META. Plug-and-play, dvs. att vi drar fram HDMI så att allt är klart. Det tredje är att sektionen inte längre har något bra mobilt ljudsystem. Det blir uppenbart många gånger under Mottagningen men även senare under till exempel D-Dagensittningen, djubileet och andra event som inte hålls i META/Nymble. Vi har gott om utrustning som är gammal/dålig/trasig. En del kan repareras, men det kan vara dyrt i sig. Vi kan köpa ett modernt mobilt ljudsystem. Det kostar mycket, men håller i många år till och gör att det blir bättre och lättare än tidigare att ha ljud på diverse event. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att 5000 kronor avsätts till att köpa LED-ljus till META och att detta belastar sektionen centralt att kronor avsätts till att köpa projektor och fäste till META och att detta belastar sektionen centralt att kronor avsätts till att köpa ett mobilt ljudsystem och att detta belastar sektionen centralt Niklas Bäckström

20 Motion angående Läskmaskin Budget-SM Bakgrund Den köptes aldrig, så nu tycker jag att vi hyr. Jag pratade med de tidigare funktionärerna och de hade ångrat sig och ville hyra i stället. Vidare frågor får ställas till motionärerna av den tidigare motionen om läskmaskinen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Metadorerna ålägs att hyra eller leasa en läskmaskin. att Metadorerna tilldelas följande budget: 3000 kr för hyra av läskmaskin kr i inköp av läsk kr i försäljning av läsk att Metadorerna ålägs ansvaret för att överse att maskinen sköts. Robert Welin-Berger, D-08

21 Motion angående Soffor till META Budget-SM Bakgrund Vi fick pengar till soffor, vi fixade spons men det går inte att märka soffor utan att de blir vattenkänsliga. Av de 5000 vi fick så var mottagningen snälla nog att hjälpa till att införskaffa två billiga tygsoffor för 1000 kr för att ha tills de nya sofforna kommer. Vi har redan hittat soffor som vi vill köpa och de kostar ca 18000kr inklusive frakt. Delandet med media kan skötas i efterhand. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Metadorerna får till att köpa soffer för utöver de 5000 som redan är budgeterade. Robert Welin-Berger, D-08

22 Konglig Datasektionen DM (22) Eva Sokolova, mötessekreterare Petter Djupfeldt, mötesordförande Erik Lindström, justeringsperson

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll STYM26/14 December 2014 Sid. 1 av 3. Protokoll

Protokoll STYM26/14 December 2014 Sid. 1 av 3. Protokoll Sid. 1 av 3 Protokoll Mötets art: STYM26 Datum: Måndag 08 Tid: 17:23 Plats: L31 Närvarande: Jennifer Lemne (Ordförande) Niclas Fuglesang Geuken (Vice ordförande) Hannes Carlsson (Sekreterare) Fredrik Isaksson

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16.24 med ett antal teknologer närvarande. För närvarolista,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/11 2015, 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Årsmöte Tillkom under mötets gång: David Christensen William Breiwald. Dagordning

Årsmöte Tillkom under mötets gång: David Christensen William Breiwald. Dagordning Årsmöte 2015-02-15 Närvarande: Anders Jibbefors Söderström Christoffer Otter Elin Jibbefors Felix Agborg Kenneth Mellkvist Kenny Svensson Max Renberg Simon Rosenkvist Tobias Högström Veronica Thunberg

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Onsdagen den 2/11 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06. 1.2

Läs mer