Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot Erik Lindström, D-10 Kassör Frida Jansson, D-09 Sekreterare, KF-ledamot Eva Sokolova, D-12 Ledamot för sociala frågor och relationer Filip Schulze, D-12 Ledamot för studiemiljöfrågor Benjamin Burvall, D-12 Ledamot för utbildningsfrågor Kristoffer Emanuelsson, D-11 Revisor Johan Stjernberg, D-08 Valberedningens ordförande Lovisa Runhem, D-12 Informationsansvarig Christian Avemark, D-10 Datas Art Director, KF-ledamot, Vice fanbärare Marie Alexander, D-10 Vice fanbärare Victor Koronen, D-09 Öfvermatrona Hanna Nyblom, D-12 Mulle Schmeck Rex Wagenius, D-10 Internationella Utskottets ordförande David Karlbom, D-10 Joel Lützow, D-13 Simon Westerlind, D-13 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat 17:37. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Petter Djupfeldt valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Eva Sokolova valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Erik Lindström valdes till justeringsperon tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Joel Luttzow och Simon Westerlind gavs närvarorätt och yttranderätt. Erik Lindström Petter Djupfeldt

2 Konglig Datasektionen DM (22) 6. Anmälan av övriga frågor (a) Marie Alexander anmäler frågan Sektionen älskar ovvar 7. Fastställande av föredragningslistan Hanna Nyblom yrkade för att punken Pengar till KÖN läggs till som beslutsärende. Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. 8. Tidigare mötens protokoll Protokollet för DM lades till handlingarna. 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande har: Haft möte med Titel, DESC och Klubbmästare. Kollat upp izettle åt Prylis. Ordnat tillstånd åt djubileet. Fått löften om presenter och en present (tavla) på djubileumsbanketten. Vice ordförande har: Följt upp frågan om accesser så att nästkommande vice har översikt över vilka som har access vart. Ordnat D-rek hoodies till sittande D-rek och äldre D-wreck. Arbetat med frågan om ett organiserat jämlikhetsarbete på sektionen. Tanken var att använda Jon Karlfeldt men det får gå via THS. Har haft ett par möten. Arbetat med verksamhetsplanen som dock är bordlagd till Glögg-SM. Skrivit IOR/Redaq-motionen i samråd med Chefredaqteur och Infomästare. Arbetat med halvårsrapporten. (b) Kassör Kassören har: Fixat bankaccesser till n00bs. Hjälpt till med bokföring. Skött bokföring, första halvåret är nästan klart. Skrivit en budget. Hjälp jubileet med pengar för lokalhyra. Svarat på frågor ang. bokföring. Första halvåret för Media ser bra ut, saknad bokföring för förra året saknas till stor del fortfarande. (c) Sekreterare Sekreteraren har: Hämtat post och skött det löpande arbetet. Förberett formalia (kallelser och handlingar) inför SM och DM. Deltagit på THS ekonomiutbildning och FEST-utbildningen. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer D-SFOR har: Lämnat över ansvar för ordförandekedja på Maskin. Varit på mötet med DKM. Haft möte med Prylis. Erik Lindström Petter Djupfeldt

3 Konglig Datasektionen DM (22) Tagit över ansvar för funktionärsutbildning i december. (e) Ledamot för utbildningsfrågor D-UF har: Skrivit proposition om val vid Extra-SM. Försökt hitta ägaren till kassaskåpet i styrelserummet. Sektionshistoriker har digitaliserade diabilder som ska in på stacken. Ledningsgruppsmöte på CSC. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor D-SMF har: Jobbat på handlingsplan. Representerat på n0llegasquer. Varit på möten med studiemiljö, det ska fixas uttag i alla salar och föreläsningssalar och justerbar möblering. Lärt sig att bokföra. 4 Beslutsärenden 1. Beslut angående Budget 2014 D-rektoratets ändringar: - En post för förbandslådan läggs till och belastar budgeten centralt med 2000 kr. - Profilmaterial för Drek läggs till i budgeten och belastar budgeten centralt med 3500 kr. - DIU får en fikabudget för 1000 kr och en eventbudget för 2000 kr, där intäkter och utgifter ska gå jämnt ut. - Tag Monkeys budget utökas till 2000 kr för Workshop och 2000 kr för tidningar. - Prylis, spons på ovvarna tas bort från budgeten. Ovvarna skall gå jämnt ut och på kr totalt. - IOR får MUTA för 1000 kr till sina event. - DKM, lokalhyran för Plums ändras till kr. - Mottagningen 2014 budgeteras för att gå kr back. - DKM, milersättningsbudgeten ändras till 500 kr. att lägga budgeten till Budget-SM med ovanstående ändringar. Punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan"återöppnas. Pengar till KÖN läggs till som Beslutsärende. Sektionen älskar ovvar läggs till som övrig fråga. Föredragslistan fastställs. 2. Pengar till KÖN KÖN är taggade och vill göra roliga saker. För att göra roliga saker behövs cash. Mer specifikt önskas 2000 kr till dekorationer för Ladies Night och 2000 kr i pyssel samt 2000 kr till mat och godis till KÖNs julpyssel. att lägga till 6000 kr till KÖNs budget för år 2013, pengarna tas från Dreks dispositionsfond. Erik Lindström Petter Djupfeldt

4 Konglig Datasektionen DM (22) 5 Propositioner 1. Proposition angående Undantagsval vid Extra-SM att lägga propositionen och ändra alla instanser av Undantagsval till Val som sker vid Extra-SM och ändra att nomineringslista ska anslås senast 8 läsdagar innan Extra-SM. 2. Proposition angående tillägg av sekreterare till Valberedningens intervjupersoner att lägga propositionen med ändringen att samla alla intervjuposter till D-rek istället för att lista enskilda poster. 3. Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet att lägga propositionen med ändring av instans motion till proposition och lägga till attsats att Spexmästeriet stryks ur budgeten för Proposition angående Upplösandet av Konglig Fenixorden att lägga propositionen. 6 Motioner 1. Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet att yrka för bifall av motionen i sin helhet och att Kristoffer Emanuelsson skriver motionssvar. 2. Motion angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community Frågor till funktionärerna: Fråga: Varför inte under QN/Idrottsnämnden? Svar: Det vi planerar är för stort och vi vill vara en egen nämnd för att slippa mellanhänder med QN/Idrottsnämnden. Vi vill ha mycket mer frekventa event som lockar en större publik. D-rektoratets ändringar: - Desctop väljs på Val-SM och ska ha läsår som mandatperiod. - Ändra så att det bara står om Desctopen och övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar. - Stryka tredje att-satsen om att Joel Lutzow instiftas som Ordförande för nämnden. - Stryka att-sats 4,5. - Lägga till att-satsen att budget antas enl. D-rektoratets förslag. att yrka för bifall med ovanstående ändringar och att Frida Jansson skriver motionssvar. (Paus, Hanna Nyblom, Joel Lutzow och Simon Westerlind lämnar DM) 3. Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N Erik Lindström Petter Djupfeldt

5 Konglig Datasektionen DM (22) att yrka för bifall av motionen och att Filip Schulze skriver motionssvar. 4. Motion angående utökad budget för D.E.M.O.N. D-rektoratet tycker att inköpen verkar rimliga men det är otydligt när D.E.M.O.N. vill ha pengarna och vill göra tillägget att det belastar D.E.M.O.N. för att yrka för bifall av motionen och att Frida Jansson skriver motionssvar. 5. Motion angående Mer LOL D-rektoratet gillar idén men eftersom Media äger en del av lamporna i riggen så vore det bra att kolla med Media angående lamporna. att yrka för bifall av motionen med tilläggsvillkoret att första att-satsen godkänns av Media och att Eva Sokolova skriver motionssvar. 6. Motion angående Läskmaskin Det saknas utrymme i META som det är och D-rektoratet är osäkert på om efterfrågan är tillräckligt stor. att yrka för avslag av motionen och att Benjamin Burvall skriver motionssvar. 7. Motion angående Soffor till META Cash är det ont om. D-rektoratet anser att det är för mycket cash att lägga ut på soffor att yrka för bifall av motionen med ändringen att att-satsen ändras till att dom 2500 utöver det som redan budgeterats under förutsättningen att Media matchar med samma totalbelopp och att Filip Schulze skriver motionssvar. 7 Övriga frågor 1. Nedläggning av sektionsbilen Bilen har kostat för mycket, ca kr hittils med en budget på för hela året. Leasa eller köpa en ny bil är på tapeten, Mulle Meck kan undersöka vad som blir fördelaktigt. Den gamla bör få gå sönder i frid nu. 2. Krav på D-funktionärer Frågan togs redan upp på förra DM och man är överens om ungefär samma saker som sades då, att det behövs mer formaliserade krav på D-funktionärer, främst krav som redan finns informellt men inte funnits skriftligt. 3. Sektionen älskar ovvar Cross-over evenemang med med bl.a. QN och Tag Monkeys och D-rektoratet om D-rek kan tänka sig att sponsra priser. Ingen konkret prisklass har givits än men det ska vara påkostat nog för att folk ska känna att det är värt att åtminstone överlägga att vara med i tävlingen. 8 Nästa möte Nästa möte kommer att annonseras vid ett senare tillfälle. Erik Lindström Petter Djupfeldt

6 Konglig Datasektionen DM (22) 9 Mötets högtidliga avslutande Petter Djupfeldt förklarade mötet avslutat 21:41. Bilagor 1. Proposition angående Undantagsval vid Extra-SM 2. Proposition angående tillägg av sekreterare till Valberedningens intervjupersoner 3. Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet 4. Proposition angående nedläggning av Fenixorden 5. Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet 6. Motion angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community 7. Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N 8. Motion angående utökad budget för DEMON 9. Motion angående Mer LOL 10. Motion angående Läskmaskin 11. Motion angående Soffor till META Erik Lindström Petter Djupfeldt

7 Proposition angående Undantagsval vid extra SM Budget-SM Bakgrund Att välja funktionärer är viktigt och bra att kunna göra, men i skrivandet skull saknas tydliga regler om hur sådant skall genomföras på ett extra SM. D-rektoratet önskar därför att en ändring i stadgarna utförs för att klargöra detta. Förslag till beslut att paragraf Undantagsval vid extra SM införs till stadgarna med texten Undantagsval vid extra SM I undantagsfall kan val på extra SM utföras. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 6 läsdagar före det extra SM då ett undantagsval sker. På denna lista kan sektionsmedlem nomineras till funktionärspost. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast en (1) läsdagar före det extra SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras innan öppnandet av det extra SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig. D-rektoratet, genom Kristoffer Emanuelsson Styrelseledarmot Utbildningsfrågor

8 Proposition angående tillägg av sekreterare till valberedningens intervjupersoner Budget-SM Bakgrund Eftersom resterande poster i styrelsen finns med bland de personer Valberedningen vill hålla intervjuer med inför resp. val tycker vi givetvis att sekreteraren ska finnas med bland dessa. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att formuleringen Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Styrelseledamöter, Revisorer, Näringslivsansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif samt Klubbmästare. under punkt Utlåtande i reglementet ändras till följande: Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till D-rektoratet, Revisorer, Näringslivsansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif samt Klubbmästare. D-rektoratet, genom Eva Sokolova Sekreterare

9 Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet Budget-SM Bakgrund Spexmästeriet har legat i dvala och tycks inte vilja vakna. Såvida ingen riddare räddar nämnden i nöd är den därför dömd att gå under. Förslag till beslut att upplösa nämnden Spexmästeriet och avskaffa funktionärsposten Spexmästare, såvida inte en Spexmästare väljs under Budget-SM, i vilket fall propositionen dras tillbaka och nämnden får fortsätta sin verksamhet. att hela paragraf 2.14 Spexmästeriet stryks ur reglementet i sin helhet. att hela paragraf Spexmästare stryks ur reglementet i sin helhet. att Spexmästeriet stryks ur budgeten för verksamhetsår att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovanstående ändringar. D-rektoratet, genom Eva Sokolova, Sekreterare

10 Proposition angående Upplösandet av Konglig Fenixorden Budget-SM Bakgrund Konglig Fenixorden har varit en rolig nämd att ha med oss se senaste åren. Men allt roligt har ett slut och så också denna nämnd. Än en gång är det dags för sektionens Fenix att fatta eld och upplösas, men denna gång inte för att återinstiftas. Förslag till beslut att upplösa nämnden Konglig Fenixorden. att hela paragraf 2.14 Konglig Fenixorden stryks ur reglementet i sin helhet. att hela paragraf Fenixordens Ordförande stryks ur reglementet i sin helhet. att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovan ändringar. D-rektoratet, genom Kristoffer Emanuelsson Styrelseledarmot Utbildningsfrågor

11 Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet. Budget-SM Bakgrund På grund av minskat deltagande i Redaqtionens verksamhet har nämnden svårt att uppfylla sitt uppdrag. Samtidigt finns det en frisk och aktiv organisation i Informationsorganet som utför ett arbete som till stor del överlappar med redaqtionens arbete. Efter diskussion och samförstånd mellan nämnderna föreslår vi därför att de slås samman genom att Redaqtionen omformateras till en subgrupp under Infomationsorganet på samma sätt som grafikergruppen Tag Monkeys framgångsrikt etablerats. Förslagets innebörd Förslaget innebär att Redaqtionen upphör att vara en enskild nämnd och blir subgrupp inom Ior. Redaqtionen fortsätter att ledas av Chefredaqteuren som fortsätter att väljas på sektionsmötet men får en ny mandatperiod för att överenstämma med Ior:s andra funktionärer. Redaqtionens budget och uppgifter övergår till Informationsorganet och den nya subgruppen och Chefredaqeuren får speciellt ansvar för dem. För att tydliggöra Informationsorganets struktur förtydligas även ett antal formuleringar om Art Directors, Informationsansvariges samt Informationsorganets uppgifter och ansvar. För att göra en enkel och demokratiskt sund övergång till den nya mandatperioden föreslås att nuvarande Chefredaqteur sitter kvar på sin post tills slutet på den redan valda mandatperioden varpå ett val hålls på Glögg-SM för en sexmånaders mandatperiod fram tills läsårsskiftet. Därefter tar ordinarie val efter reglementets nya lydelse vid. Förslag till beslut Mot bakgrund av motionen yrkar vi att punkterna 2.10 Redaqtionen och Chefredaqteur stryks ut sektionens reglemente att följande lydelse av Organisation under 2.3 Infomationsorganet Organisation Ior leds av informationsansvarige, internt benämnd Chefsåsnan. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Bland dessa utses en systemadministratör med huvudansvar för underhåll av sektionens datorresurser. ersätts av Organisation Ior leds av informationsansvarige, internt benämnd Chefsåsnan. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Bland dessa utses en

12 systemadministratör med huvudansvar för underhåll av sektionens datorresurser Undergrupper Informationsorganets undergrupper är delmängder av Informationsorganet med särskilda ansvar och uppgifter. Unergrupperna förfogar över sina eventuella respektive delar av informationsorganets budget och leds av sina respektive funktionärer i samråd med Informationsansvarige. Samtliga undergrupper delar informationsorganets övergripande ansvar och uppgifter samt ska vara Informationsorganet och andra nämnder behjälpliga inom sina särskilda arbetsområden Tag Monkeys Tag Monkeys ansvarar för sektionens grafiska utveckling och arbete. Leds av Datas Art Director Redaqtionen Redaqtionen ansvarar för skriverier, nyhetsutskick och att ge ut sektionstidningen dbuggen. Redaqtionen ska specifikt uppdatera och ge ut exakt en n0lledbuggen till varje mottagning. Priset för ett exemplar av dbuggen eller n0lledbuggen skall vara noll prisbasbelopp. Redaqtionen leds av Chefredaqteuren, internt benämnd CheFred. att följande lydelse av Datas Art Director under 3.3 Övriga funktionärer Datas Art Director Har till uppgift att ansvara för sektionens grafiska utveckling. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. ersätts av Datas Art Director Leder Tag Monkeys. Ansvarar tillsammans med Tag Monkeys för sektionens grafiska utveckling och arbete. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att en punkt Chefredaqteur förs in under 3.3 Övriga funktionärer i sektionens reglemente Chefredaqteur Leder Redaqtionen. Ansvarar tillsammans med Redaqtionen för skriverier och nyhetsutskick inom Informationsorganet samt för sektionstidingen dbuggen. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att det på Glögg-SM 2013 väljs en Chefredaqteur med mandatperiod mellan 1 Januari 2014 till 30 Juni 2014 och därefter enligt reglementets lydelse. att Chefredaqteuren får förfoga öven nämnden Redaqtionens budget under budgetåret att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovan ändringar. För D-Rektoratet, Erik Lindström, Vice Sektionsordförande För Redaqtionen, Michael Stahre, Chefredaqteur För Informationsorganet, Christian Avemark, Informationsansvarig För Tag Monkeys, Marie Alexander, Datas Art Director

13 Motion angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community Bakgrund Budget-SM Det finns ett enormt intresse för e-sport på datasektionen, men ingen nämnd som tillfredsställer detta. Det bör därför införas en nämnd med uppdraget att skapa e-sportsorienterade evenemang på regelbunden basis. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att paragraf skapas enligt nedan. att paragraf 2.18 med underparagrafer skapas enligt nedan. att Joel Lützow instiftas som temporär Ordförande för nämnden fram tills Val-SM 2014 då en omröstning sker enligt att nämnden beviljas kr för verksamhetsåret 2013 enligt bifogad budget (bilaga 1). att nämnden beviljas kr för verksamhetsåret 2014 enligt bifogad budget (bilaga 2). Reglementesändring Desctop Är ordförande för Datasektionens E-Sports Community. Väljs på Val-SM. Har kalenderår som mandatperiod Datasektionens E-Sports Community Ändamål Datasektionens E-Sports Community, DESC, ansvarar för att stilla sektionens medlemmars törst efter ett rikt utbud av e-sportsevenemang Organisation DESC leds av Desctopen med hjälp av en Ekonomiansvarig, en Teknikansvarig och en Marknadsföringsansvarig, framröstade maximalt två veckor efter Desctopens påbörjade mandatperiod. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet DESC bör:

14 1. anordna minst åtta e-sportsevenemang per kalenderår, såsom hemmakommenterade barcrafts, tävlingslan eller nybörjarevenemang 2. tillhandahålla en godtycklig mängd spelarkonton i ledande e-sporter 3. samarbeta med utomstående företag och/eller organisationer i syfte att sektionens medlemmar ska få utöva e-sport på en högre nivå 4. skapa en tillhörighet i sektionens e-sportsutövande så att även nybörjare vill engagera sig. Undertecknat: Joel Lützow Anton Jonasson Simon Westerlind Felix Nordström Qvarfordt

15 DESC Årsbudget 2013 mars 2011 BUDGETSUMMOR BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD INKOMSTER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Intäkter ,00 0,00 (12 000,00) Startbidrag ,00 (10 000,00) Utgifter 9 800,00 0, ,00 Försäljning Event och Märken 1 300,00 (1300,0.00) Resterande belopp (inkomster minus utgifter) 2 200,00 0,00 (2 200,00) Försäljning Cola och Mackor 700,00 (700,00) Summa ,00 0,00 (12 000,00) , ,00 BUDGETÖVERSIKT Intäkter Utgifter PERSONALKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Tröjor 2 200, , Summa personal 2 200,00 0, , ,00 VERKSAMHETSKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD 8 000,00 0 Annonsering 500,00 500,00 Webdomän 300, ,00 Counter-strike-Konton 10x 1 300, , ,00 Coca-cola 800, Mackor 300,00 300, ,00 Priser 500,00 500,00 Märken 2 000, ,00 0,00 TeknikBuffert 1 900, ,00 BERÄKNAT FAKTISKT VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA? - UTGIFT BELOPP % AV UTGIFTER 15 % MINSKNING - 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 - Summa 0,00 #DIVISION/0! 0,00 - Summa verksamhet 7 600,00 0, ,00

16 DESC Årsbudget 2014 mars 2011 BUDGETSUMMOR BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD INKOMSTER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Intäkter ,00 0,00 (40 800,00) Startbidrag ,00 0,00 (30 000,00) Utgifter ,00 0, ,00 Försäljning Event Och Märken 6 800,00 0,00 (6800,0.00) Resterande belopp (inkomster minus utgifter) ,00 0,00 (11 230,00) Försäljning Cola och Mackor 4 000,00 (4 000,00) Summa ,00 0,00 (40 800,00) , , ,00 BUDGETÖVERSIKT Intäkter Utgifter PERSONALKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD 0, Summa personal 0,00 0, ,00 VERKSAMHETSKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD ,00 Annonsering 1 000, , ,00 Webdomän 750, ,00 Starcraft-Konton 4x 1 520, ,00 StreamingDator , ,00 Headset x , ,00 Coca-cola 2 500, , ,00 Mackor 3 000, ,00 0,00 Priser 3 000, ,00 BERÄKNAT FAKTISKT Märken 2 000, ,00 Övrig teknik vid behov 4 000, ,00 - VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA? - UTGIFT BELOPP % AV UTGIFTER 15 % MINSKNING - 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00-0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 - Summa 0,00 #DIVISION/0! 0,00 - Summa verksamhet ,00 0, ,00

17 Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N Budget-SM Bakgrund D.E.M.O.N är väldigt jobbigt att skriva, även om man använder en dator. Det är typ dubbelt så många tecken än vad som behövs. Extremt jobbigt. Tidtagaruret visar 2.9 sekunder för att skriva med punkter, men 0.7 sekunder utan punkter. Statistiken talar för sig själv. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att D.E.M.O.N ska byta namn till DEMON. Shayan Eati Ärkedemon

18 Motion angående utökad budget för DEMON Budget-SM Bakgrund DEMON har fett mycket planer för läsåret. Våra planer kommer utgöra en stabil bas för det relativt nya nämnden. Därför tänkte vi köpa in en del grejer till nämnden så att vi kan komma igång. Det som är tänkt är att hyra en replokal en gång i veckan, vilket kommer gå på ungefär kr, en extern hårddisk för att lagra ett musikbibliotek till DJ-båset, vilket kommer gå på 1300 kr, samt en så kallad JamHub Bedroom som möjliggör repande i META utan att det stör andra, vilket kommer gå på 3000 kr. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att att att 5000 kr avsätts för att subventionera replokalhyran kr avsätts för att köpa in en extern hårddisk kr avsätts för att köpa in en JamHub kr avsätts för övriga nödvändiga prylar, t.ex. kablar. Shayan Eati Ärkedemon

19 Motion angående Mer LOL Budget-SM Bakgrund Jag har ingen aning om hur mycket pengar som finns, eller vad SM vill lägga pengar på, men jag tänkte ge några LOL-idéer. Det första är att byta ut de färgade lamporna i META som används under gasque och efterkör. De är 1000 Watt styck och de blir väldigt varma, som många säkert märkt. Vi kan byta ut dem till LED-baserade lampor. Dessa kräver mindre underhåll, mindre elektricitet, alstrar mindre värme och sänker därmed också brandrisken/skaderisken när vi hänger dekoration i riggen. Vi kan skaffa sådana som man digitalt kan byta färg på, för att det är kul. Det andra är att vi kan skaffa en ny projektor och ordna ett ordentligt fäste så att den kan hänga uppe i riggen. Det skulle göra det väldigt enkelt att kunna köra både ljud och bild från catwalken i META. Plug-and-play, dvs. att vi drar fram HDMI så att allt är klart. Det tredje är att sektionen inte längre har något bra mobilt ljudsystem. Det blir uppenbart många gånger under Mottagningen men även senare under till exempel D-Dagensittningen, djubileet och andra event som inte hålls i META/Nymble. Vi har gott om utrustning som är gammal/dålig/trasig. En del kan repareras, men det kan vara dyrt i sig. Vi kan köpa ett modernt mobilt ljudsystem. Det kostar mycket, men håller i många år till och gör att det blir bättre och lättare än tidigare att ha ljud på diverse event. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att 5000 kronor avsätts till att köpa LED-ljus till META och att detta belastar sektionen centralt att kronor avsätts till att köpa projektor och fäste till META och att detta belastar sektionen centralt att kronor avsätts till att köpa ett mobilt ljudsystem och att detta belastar sektionen centralt Niklas Bäckström

20 Motion angående Läskmaskin Budget-SM Bakgrund Den köptes aldrig, så nu tycker jag att vi hyr. Jag pratade med de tidigare funktionärerna och de hade ångrat sig och ville hyra i stället. Vidare frågor får ställas till motionärerna av den tidigare motionen om läskmaskinen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Metadorerna ålägs att hyra eller leasa en läskmaskin. att Metadorerna tilldelas följande budget: 3000 kr för hyra av läskmaskin kr i inköp av läsk kr i försäljning av läsk att Metadorerna ålägs ansvaret för att överse att maskinen sköts. Robert Welin-Berger, D-08

21 Motion angående Soffor till META Budget-SM Bakgrund Vi fick pengar till soffor, vi fixade spons men det går inte att märka soffor utan att de blir vattenkänsliga. Av de 5000 vi fick så var mottagningen snälla nog att hjälpa till att införskaffa två billiga tygsoffor för 1000 kr för att ha tills de nya sofforna kommer. Vi har redan hittat soffor som vi vill köpa och de kostar ca 18000kr inklusive frakt. Delandet med media kan skötas i efterhand. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Metadorerna får till att köpa soffer för utöver de 5000 som redan är budgeterade. Robert Welin-Berger, D-08

22 Konglig Datasektionen DM (22) Eva Sokolova, mötessekreterare Petter Djupfeldt, mötesordförande Erik Lindström, justeringsperson

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer