Årsredovisning Bolero Aktiebolag VD berättar 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1"

Transkript

1

2 Årsredovisning för räkenskapsåret Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 IT Konsult 4 IT Tjänst 5 Miljöfrågor, personalfrågor, och annan icke-finansiell information 6 Miljöfrågor 6 Personalfrågor 6 Icke-finansiell information 8 Framtida utveckling 10 IT Konsult 10 IT Tjänst 10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år. VD berättar

3 Räkenskapsåret var ett år med stort fokus på befintliga kunder, vårt tjänsteutbud samt den interna ledningsstrukturen och organisationen i Bolero. Allt hänger ihop: Ökad försäljning ger stabilitet och trygghet, vilket ökar trivseln hos medarbetare. Att känna sig behövd och få bidra är centralt för självförtroendet. Bolero behöver sina medarbetare minst lika mycket som medarbetarna behöver sitt företag. Det är med stor tillfredsställelse som jag ser tillbaka på allt vi uppnått under det gångna året, speciellt med tanke på att vi arbetar i en omvärld där flera av våra marknader och segment står för närvarande inför förbättrade förhållanden som ger företagen självförtroende. Att anställa istället för att använda konsulter har blivit en trend. Marknaden väljer idag att antingen anställa eller köpa tjänster med säkerställd leverans till fasta priser. Det kommer bli viktigt för oss att parera och anpassa vårt utbud efter det. En viktig styrka i Bolero är förståelsen för våra kunders förändringar och behov. Det gör att vi kan vara där för kunderna, anpassa vår kompetens och våra tjänster. Vårt goda samarbete med kunder samt vårt intresse för ny teknik gör att vi kan agera som en partner inom IT-frågor, vilket är en viktig det av vår affärsidé. Det gångna räkenskapsåret kommer vi se tillbaka på som året då vi formade en tydlig organisation, fokuserade på kompetensutveckling och vara den bästa leverantören till våra befintliga kunder. Denna fokusering har medfört att både medarbetare och kunder visat oss fortsatt och ökat förtroende. Vi har visat tydlig leveransförmåga. Vi har fortsatt med den ständiga förädlingen av vårt arbetssätt. Vår brinnande ambition har varit att ständigt utveckla vårt personliga engagemang med varje medarbetare och kund, i varje projekt och öka möjligheten att genomföra en felfri leverans varje gång. Kommande år kommer vara året då Bolero sätter högsta fokus på kunder och kundtillväxt. Vi ska fundera, justera och genomföra ändringar för att öka kundnöjdheten ytterligare hos både etablerade och nytillkomna kunder. Detta kommer innebära investeringar i våra kunderbjudanden, konsulter och tjänster. Vi kommer också att investera i södra Sverige, främst i Göteborg och Öresundsregionen. Sammantaget uppvisar Bolero den högsta omsättningen och lönsamheten någonsin, med ett stabilt kassaflöde samt en stark balansräkning. Vi har goda möjligheter att genom ett antal åtgärder expandera verksamheten på våra nuvarande och framtida marknader. Nu tar vi nästa steg på resan och fokuserar insatserna på tillväxt i alla dess former. Erland Fristedt VD 2

4 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolero är ett väletablerat och stabilt företag med över 20 års erfarenhet av IT - branschen en pålitlig partner, helt enkelt. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, men våra kunder och konsulter finns över hela världen. Vi erbjuder en rad unika kompetenser samlade under samma tak. Detta är möjligt genom ett affärsnätverk av företag med starka produkter och specialistkunskaper. Bolero är uppdelat i två stabila verksamhetsområden, IT Konsult och IT Tjänst. Flera framgångsrika företag med höga krav på sin IT-miljö anlitar våra erfarna och skickliga konsulter, eller lägger ut företagets drift hos oss. Bland våra kunder finns ledande företag inom telekom, detaljhandel, verkstad och svensk bilindustri. Företag väljer Bolero som sin partner, så att de kan koncentrera sig på vad de kan bäst, det egna företagets kärnverksamhet. Mission Att leverera IT-tjänster till företag runt om i världen. Vision Att vara den självklara leverantören för företag med höga krav på sin IT-miljö. Affärsidé Bolero ska bistå sina kunder med att lösa ITrelaterade problem så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Bolero fokuserar på hög leveransförmåga med stark teknisk IT-kompetens där kunden alltid är i fokus. Värdeord Kunskap Kvalitet "Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad. Fantasin omgärdar världen." (A. Einstein) Kvalitet är inte en handling utan en vana. (Aristoteles) Innovation "Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att uppfinna den." (A. Kay) Den verkställande ledningen i Bolero består av: VD Erland Fristedt Verksamhetschef IT Konsult Peri Hussein Verksamhetschef IT Tjänst Cecilia Leufstedt Ekonomichef - Annica Fristedt 3

5 Översikt över resultat och ställning En viktig trygghet för alla som har en relation med Bolero är att företaget har kontroll över sin ekonomi. Detta gäller våra medarbetare, leverantörer och kunder. Bokföring, budgetering, likviditetsberäkningar och uppföljningar utförs löpande och används som stöd i de olika verksamheterna kontinuerligt. Det som märks när året sammanställs är att vårt gemensamma engagemang har gett resultat och gjort skillnad. Under året var vår omsättning det högsta någonsin och blev 167 MSEK. Omsättning per månad , , , , ,0 0,0 Omsättning (tkr) Ökad omsättning med 2,97 % Ökat resultat med 5,59 % Ökat antal anställda med 28,0 % Infört effektiva processer för t.ex. offertgivning, fakturering och tidrapportering Nominerade till årets karriärföretag av Dagens Industri Genomsnittlig omsättning per medarbetare var 2,66 MSEK 2

6 Femårsöversikt 2013/ / / / /10 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Omsättning per verksamhetsområde Omsättning (tkr) IT Konsult IT Tjänst Övrigt Övrigt består främst av överförda kostnader, se not 2 3

7 Väsentliga händelser under räkenskapsåret IT Konsult Produkter som vi levererar för närvarande inom IT Konsult är kompetenser inom infrastruktur som t.ex. arkitekteter, databas-, nätverk-, systemadministratörer och projektledare samt koordinatorer. Det är av yttersta vikt att vi levererar rätt kompetens till rätt uppdrag. Det kräver av oss att vi kontinuerligt gör återkopplingar med uppdragsgivare om vår leverans för att snabbt göra åtgärder som att t.ex. utbilda och komplettera med kompetens som saknas. Under året var vår omsättning inom IT konsult stabilt och blev 147 MSEK. Omsättning per månad , , , , ,0 0,0 Omsättning (tkr)

8 IT Tjänst Under föregående räkenskapsår har Bolero inom IT-tjänst ökat utbudet med ett antal nya tjänster, bland annat hanteras driften av specifika applikationer och även ett centralt administrationssystem. Under året var vår omsättning inom IT konsult stabilt och blev 19,1 MSEK. Vår ambition är att under det kommande räkenskapsåret försätta investera i dessa områden och ha möjlighet att hantera än mer komplexa system och applikationer. Vi har även arbetat med våra interna processer och förtydligat hanteringen av hur eventuella incidenter ska ske in enlighet med ITIL. Förutom våra värdeord kunskap, kvalitet och innovation är stabilitet och enkelhet viktigt i våra leveranser. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra fokusområden driftsäkerhet, backup/restore och kundbemötande. Omsättning per månad 4 000,0 Omsättning (tkr) 3 000, , ,0 0,

9 Miljöfrågor, personalfrågor, och annan icke-finansiell information Miljöfrågor På miljöområdet är målsättningen för Bolero att alltid hitta smarta och effektiva lösningar för minimal miljöpåverkan. Tillsammans med våra samarbetspartners, leverantörer och kunder minimerar vi användningen av papper genom att vi i största utsträckning använder elektroniska dokument. För olika trycksaker används alltid Svanen- och FSC-märkt miljöpapper. I vår egen datahall och när vi arbetar som konsulter ute hos kund är vår målsättning att tänka på energisnåla IT lösningar. I vardagen arbetar vi aktivt för att källsortering ska vara en självklarhet och att ett övergripande miljötänkande alltid ska omfatta alla delar av företagets verksamhet. Personalfrågor Bolero har vuxit kontinuerligt under de senaste åren, både tack vare en attraktiv roll som arbetsgivare samt att varumärket är associerat med hög kompetens. Därtill har vi bra kunder, utmanande uppdrag samt intressanta produkter och tjänster. Företagskultur Företagskulturen och varumärket utgör också viktiga byggstenar för framtida tillväxt och ökad personalstyrka. Företagskulturen byggs med hjälp av informationsspridning, täta sociala tillställningar, seminarier samt utveckling av personal. Varumärket är viktigt för att inge förtroende vilket även gör att ett stort antal nya medarbetare självmant söker sig till oss. Trivsel För att få medarbetare att trivas och känna sig som en del av företaget kommer Bolero under det kommande året satsa ännu mer på karriärplanering, kompetensutveckling, informationsspridning, medarbetarundersökningar och gemensamma tillställningar. Stimulering kommer att ske med hjälp av god personalpolitik inklusive klara lönemodeller, en bra arbetsmiljö och tydliga rutiner. Medarbetarna är kärnan i Bolero och därför är det mycket viktigt att alla trivs och utvecklas. I en personalundersökning genomförd under första kvartalet 2013 ställdes frågan Skulle du rekommendera Bolero som arbetsplats?. Resultatet blev att 88 % skulle rekommendera Bolero som arbetsgivare. 6

10 Olika profiler Det går att finna många olika typer av profiler bland Boleros medarbetare. Allt från nyexaminerade till de med många års erfarenhet. Variationen av erfarenhet, bakgrund och kön bland de olika medarbetarna är någonting som Bolero värdesätter högt. Framtid Boleros personalstyrka kommer att fortsätta att växa och företaget söker kontinuerligt efter personer med kunskap inom följande områden: Analys Arkitektur Nätverk & säkerhet Infrastruktur Backup & återläggning Datalagring Virtualisering Operativsystem Databaser Applikationer Klienter Dokumentation Service & support Lean metodiker Processer och metoder Team lead Programledning Projektledning 7

11 Icke-finansiell information Affärsnätverk Marknaden har stor påverkan på affärsnätverket. Globala storbolag ger sig in i konkurrens med de mindre lokala aktörerna om de små och mellanstora kunderna. För att kunna konkurrera med de stora riskkapitalfinansierade aktörerna så har Bolero som strategi att knyta starkare band med några få utvalda bolag och tillsammans agera som ett konsortium för att tillsammans med partnerbolagen bilda större konkurrenskraft. Förutom att affärsnätverket stödjer leverans till kunder, arbetar det tillsammans med Bolero i upphandlingar och marknadsåtgärder. Bolero är drivande i nätverket och vidareutvecklar, samt strukturerar hur arbetet i nätverket genomförs. Nätverket består av en inre ring och en yttre ring. Den inre ringen består av bolag som arbetar helt transparant mot varandra och tecknat avtal om samarbete. Den yttre ringen består av bolag som är viktiga, fast samarbetet består av en mer spontant kontakt. Bolero ska arbeta för att knyta fler partnerbolag inom systemutveckling. För närvarande har nätverket stor kunskap inom: Databaser Infrastruktur Nätverk och säkerhet Projektledning Testning Utveckling Logistik Sammantaget klarar Bolero, tillsammans med affärsnätverket att ta på sig stora åtaganden, ge snabba exakta leveranser vilket ger kunderna trygghet och intresse för långvarigt samarbete. Affärsnätverket byggs med partners utifrån våra kunders behov av IT-tjänster. Vi ser oss också som en partner till våra kunder. Tillhandahållandet av IT-lösningar handlar lika mycket om människor som det handlar om affärsvärde, så vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Vårt motto är - Din framgång är vår framgång, och vi kan hjälpa dig att komma dit genom att arbeta i partnerskap. 8

12 Marknaden Besparingsåren verkar nått sitt slut. Marknaden visar att allt fler bolag vågar investera i sin IT-miljö igen. Framförallt så har tekniken inom molntjänster ytterligare utvecklats och nått en mognad som tillåter fler bolag flytta delar av eller hela sin infrastruktur till molnet och möjliggör förenklade processer för en växande IT- miljö. Bolero har sett att trenden är här för att stanna och kommer under året att utvecklat sina molntjänster och paketerat dem för att vara i synkronisering med tekniktrenderna. I samband med ovanstående kommer Bolero även att bygga verksamhet inom konsulttjänster, paketerade tjänster och expertis inom systemutveckling kring molnet för att komplettera det växande behovet av utveckling och integration av traditionella system i symbios med molnet. Förflyttning från traditionell IT-portfölj mot IT som tjänst Mera strukturerad inköpsprocess Mera fastpris åtaganden Bygga applikationer Mera utvecklingstjänster För att Bolero ska kunna växa måste ett tydligt produktutbud erbjudas marknaden samt att bolaget är medvetet om ovanstående antaganden. Konkurrens IT-företag som traditionellt arbetar med infrastruktur och hårdvara lärde sig snabbt att även erbjuda sina kunder närliggande tjänster som t.ex. applikationssupport, operativsystem och mjukvara. Denna trend har även nått de bolag som traditionellt arbetat med mjukvaruutveckling. Det är allt fler globala bolag som erbjuder billiga och produktionsklara klick to buy services. Därför måste Bolero acceptera de tydliga signalerna och anpassa sin försäljningsstrategi och marknadsföring för att tillmötesgå behoven marknaden efterlyser. Vi kommer fortsatt att investera i: Avtal Bolero använder standardavtal för både IT Konsult och IT Tjänst området. Finansiell information Bolero anlitar experter och rådgivare för att den finansiella informationen ska möta gällande krav i Sverige Medarbetare Bolero arbetar kontinuerlig med en aktiv revision av anställningsvillkor och anställningsförhållanden för att följande gällande regler inom Sverige. Teknik & data Genom återkommande genomgångar av data-, mjuk- och hårdvaruhantering identifieras riskmoment i datahantering för såväl externa kunder som för Bolero internt. Engångsrisker Bolero omges av externa faktorer som påverkar verksamheten. Dessa kan avse förvärv av ett nytt bolag, en stor investering, ny lagstiftning, plötsligt ändrade marknadsförhållanden, teknisk innovation etc. vars konsekvenser måste bedömas var för sig. 9

13 Framtida utveckling IT Konsult Året som gått var tufft för infrastrukturkonsulter där många större företag använder lågkostnadsländer för operativ drift. Denna trend har gjort att vårt fokus på att utbilda konsulterna har varit en av de viktigaste åtgärderna under året. Det har också lett till att våra konsulter fått mera avancerade roller som t.ex. arkitekter, driftsansvariga och tekniska experter. För att kunna upprätthålla tillväxt kommer vi under kommande räkenskapsår fokusera på kompetens inom infrastruktur samt addera helt nya kompetensområden. Vilka kompetensområden det kommer att bli kommer beslutas under sommaren Att prata med våra kunder ofta är viktigt för att förstå vart de är på väg, om de är nöjda med vår leverans. Den närheten till kund ger oss bättre kontroll och minimerar våra risker. För att ta marknadsandelar måste antalet nya kunder öka. Vårt sätt att hitta nya kunder blir att paketera våra kompetenser som produkter, dvs. en kund ska veta vad en konsult från Bolero är. När paketeringen av produkterna är klar, kommer marknadsbearbetning ske via flera olika kanaler. Våra paket kommer att levereras i flera olika nivåer från juniora till högutbildade seniora experter och i olika former som t.ex. timme för timme eller som fast pris per månad. I IT Konsult ser vi att kommande räkenskapsår kommer att ge en svag omsättningsökning med marginaler i samma storleksordning som detta räkenskapsår. IT Tjänst Till hösten planeras en ITIL certifiering av Service Desk för vår nuvarande supportorganisation. Under året kommer vi också att arbeta mycket med att automatisera så mycket som möjligt i vår dagliga drift. Detta för att få ett så enhetligt arbetssätt som möjligt, med snabbare svarstider till våra kunder och minskad intern administration. Vi har slagit fast vår produktportfölj för kommande räkenskapsår och den erbjuder en hel del spännande nyheter som t.ex. Stabila VDI lösningar, En mycket smidig och säker klient-backup lösning IT-Inventarieanalys, hjälpa företag att få kontroll över hela sin IT-miljö. Vi kommer att arbeta med nyförsäljning av våra tjänster genom marknadsföring och kampanjer. Först ut är vår Wi-Fi kampanj. I IT Tjänst ser vi att kommande räkenskapsår kommer att ge en omsättningsökning med högre marginaler. Anledningen till den högre omsättningen och bättre marginalerna är främst att vårt tjänsteutbud har fastslagits och att vi optimerat och effektiviserat verksamheten efter detta utbud. 10

14 11

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer