Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag"

Transkript

1 Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

2 2 Hållbar fastighetsförvaltning Det här är vår syn på hur en Hållbar Fastighetsförvaltning ska vara: Långsiktig I en bostadsrättsförening byts styrelsen ut med jämna mellanrum. Medlemmar flyttar ut och nya flyttar in. Då behövs det kontinuitet i fastighetsförvaltningen. Det är viktigt att beslut och åtgärder finns dokumenterade. Vi vill erbjuda en okomplicerad fastighetsförvaltning där det är lätt att få överblick över kostnader, ärenden och åtgärder, även mellan styrelsebyten. Enkel De förtroendevalda i en BRF-styrelse har ofta ett heltidsjobb vid sidan av det ofta tidskrävande arbetet som styrelsemedlem. Därför är det viktigt att uppdraget går att sköta hemifrån, på tider man själv väljer och att det är okomplicerat att ta del av vad som pågår i den dagliga driften. AdEx använder elektronisk fakturahantering så att den delen av styrelsearbetet kan skötas hemifrån eller där du har tillgång till dator och internetuppkoppling. Styrelsen får också full kontroll på alla förvaltningsärenden via vår ärendehantering där alla inkommande händelser/klagomål/skador etc. dokumenteras på lägenhetsnivå. Det ska vara enkelt att byta förvaltare. Väljer man AdEx sköter vi kostnadsfritt uppsägningen av ert gamla förvaltningsavtal. Vårt avtal tar vid när uppsägningstiden gått ut. Komplett Fastigheterna består men förutsättningar ändras över tid. De som bor i husen efterfrågar olika saker och samhällets krav på fastighetsägare förändras. Hållbar förvaltning handlar också om att kunna erbjuda en så komplett förvaltningstjänst som möjligt. Daglig drift, löpande underhåll och ekonomi, men också upphandling och projektledning av stamrenovering, ventilationsbyte, energibesparingsåtgärder och mycket mer. Miljösmart Vi vill att vår förvaltning ska vara hållbar för miljön. Därför arbetar vi aktivt med att optimera fastighetens drift och på så sätt hålla nere både kostnader och miljöpåverkan. I vår verksamhet använder vi miljöbilar. Vi använder moderna hjälpmedel som minskar påverkan på miljön. Vår förvaltning genomsyras av långsiktig planering och framförhållning. Kundorienterad Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med vårt arbete. Därför mäter vi våra resultat så att vi får reda på vad våra kunder tycker. Vi är en av få förvaltare idag som gör Nöjd kund-undersökningar årligen. Vi mäter nöjdheten både hos våra direkta kunder och även hos de som bor i fastigheterna som vi förvaltar hade vi ett NKI hos våra kunder på 85,3 (av 100) och hos våra boende på 78,4 (av 100). Det är ett bra resultat men också ett resultat som vi arbetar med att förbättra ytterligare.

3 Våra tjänster 3 EKONOMISK FÖRVALTNING o Bokföring & bokslut o Betalningar o Godkännande av fakturor och attest på webben o Kund-& leverantörsreskontra o Projektredovisning o Hyror & avgifter, kravhantering o Deklaration, kontrolluppgifter o Lägenhetsförteckning o Panter & överlåtelser TEKNISK FÖRVALTNING o Skadehantering o Avtal & förhandlingar o Boendeservice o Störningar & avhysning o Sidoentreprenörer/ nyckelhantering o Ärendehantering o Arbetsledning o Hjälp med årsstämma o Arbetsledning o Beställning av arbeten SERVICECENTER & FASTIGHETSSKÖTSEL o Felanmälan o Tidsbokning o Statistik och uppföljning o Boendeinformation o Drift av fastighetssystem o Jour o Rondering o Underhåll & reparationer o Hyresgästservice Konsultverksamhet o Förstudie o Upphandling oprojektledning o Byggmöten o A-möten o Ekonomisk uppföljning o Energiprogram o Termografering o Systematiskt brandskyddsarbete o Fastighetsägarens egenkontroll o Energibesparingar När du väljer AdEx som förvaltare får din förenings styrelse en förvaltare med helhetssyn på förvaltning. Vi har inga täta skott mellan de olika tjänsteområdena. Ofta har vi fler uppdrag på en fastighet och då arbetar de olika arbetsgrupperna väldigt nära varandra. Samarbete mellan olika discipliner är en självklarhet när det gäller att vårda och utveckla en fastighet. AdEx är ett familjeföretag med ett 30-tal anställda. Vår verksamhet utgår från huvudkontoret i Bromma. Här finns ServiceCenter där alla felanmälningar kommer in. Här arbetar förvaltarna när de inte är ute på föreningarna. Här kan alla arbetsgrupper mötas och samarbeta på ett enkelt sätt. Vi arbetar alla i samma plattform och med samma affärssystem för både lägenhetsregister, felanmälningar och bokföring. När vi lämnar anbud på fastighetsförvaltning erbjuder vi alltid en skräddarsydd lösning efter just Er förenings behov.

4 4 Ekonomisk förvaltning Att sitta i styrelsen på en bostadsrättsförening är ett stort ansvar. Därför är det viktigt att man har en bra samarbetspartner. När AdEx har hand om ekonomin är det enkelt för styrelsen att ha koll. Med regelbundna rapporter, tät kontakt och enkel och flexibel attestering underlättar vi för de som väljer att arbeta i styrelsen. Löpande bokföring och betalningar Vi genomför löpande bokföring mot huvudbok i enlighet med gällande lagar och regler. Vi administrerar också bostadsrättsföreningens normala åtaganden mot skattemyndigheterna. Vi sköter föreningens kassafunktion och administrerar föreningens in och utgående betalningsflöde. Fakturahantering För en smidig elektronisk fakturahantering uppger föreningen AdEx som faktureringsadress. När fakturorna anländer till AdEx skannas dessa och arkiveras elektroniskt. När det är dags att attestera fakturor skickas ett e-brev till föreningens attestansvarige/-ansvariga som påminnelse och de kan attestera fakturorna via internet. Efter attest sker betalning automatiskt vid angiven förfallodag. Aviseringar AdEx administrerar utskick av avier för medlemmarnas avgifter. Vi hanterar dessutom hyresaviseringar för eventuella hyresrätter, parkeringsplatser och kommersiella lokaler. Varje månad görs en avstämning av inbetalade avgifter. Påminnelser och krav skickas ut enligt fastställd rutin. Löpande rapportering AdEx lämnar periodiserad resultatrapport minst 2 gånger årligen, med budgetjämförelse och kommentarer till väsentliga avvikelser. Årsredovisning och deklaration Vi upprättar ett förslag till årsredovisning. Vi upprättar även föreningens deklarationer till Skattemyndigheten. Budget AdEx upprättar ett underlag för resultatbudget, dels baserad på tidigare års utfall och dels baserad på de förutsättningar som föreningen beslutar om, exempelvis underhållsåtgärder och avgiftsjusteringar. Kontakt för boende och styrelsen Föreningen tilldelas en ekonomiassistent som har hand om föreningens bokföring och administration. Vi är måna om att hålla en hög servicenivå där tillgänglighet är nyckeln. Vi avsätter tid för förfrågningar från boende och styrelsemedlemmar som t.ex kan avse hyror & avgifter, elfakturor, pant- och överlåtelseavgifter. Vi är enkla att få tag på under kontorstid via telefon och mail. Ekonomisk förvaltare Varje förening tilldelas en ekonomisk förvaltare. Denne ansvarar för den löpande rapporteringen samt för bokslut och årsredovisning. Bostadsrättsföreningens styrelse kan alltid vända sig till sin ekonomiska förvaltare med frågor som rör den allmänna ekonomiska planeringen i föreningen.

5 Teknisk förvaltning 5 Den tekniska förvaltningen är styrelsens förlängda arm. Förvaltaren ser till att styrelsens beslut blir utförda. Den tekniska förvaltningen innefattar all teknisk skötsel av fastigheten men minst lika viktigt är den administrativa delen som handlar om att hantera boendefrågor, störningar,myndighetsbeslut och sidoentreprenörer. Förvaltare Den tekniska förvaltaren är kundens kontaktperson och också den som är helhetsansvarig för fastighetens förvaltning. Förvaltaren arbetsleder fastighetsskötare och förvaltningsassistent och följer upp avtal och utförande av sidoentreprenörer såsom mark och städ. Förvaltaren rapporterar löpande till styrelsen och ser till att styrelsens beslut blir utförda. Förvaltarrapport Rapport över inkomna ärenden lämnas kontinerligt, oftast 1 gång i månaden. På så sätt har styrelsen full kontroll på allt som pågår i fastigheten. Varje ärende är lätt att följa från start till avslut. Det kan handla om allt från skador på fastigheten till medlemsärenden. Se exempel till höger. Förvaltningsassistent På många av våra förvaltningsavtal har vi ett lokalt förvaltningskontor där boende kan få hjälp under vissa öppettider. På andra tar vi hand om medlemsärenden på telefon eller på vissa bestämda besökstider.förvaltningsassistenten har hand om öppettid och telefontid och alla löpande boendeärenden. Register och administration AdEx sköter bostadsrättsföreningens lägenhetsregister vilket omfattar register över pantsättning och överlåtelsehandlingar. Vi sköter dessutom upprättandet av kontrolluppgifter, överlåtelser av bostadsrätter, styrelseregistrering med mera. Stämma & Medlemsinformation Förvaltningen är naturligtvis ett stöd till styrelsen när det gäller information till medlemmarna. Vi hjälper också till att förbereda varje årsstämma. Förvaltningen håller hyresgäster och bostadsrättshavare informerade om allt som rör förvaltningen av deras bostad. Rapporter Skador lägenheter/lokaler/allmänna utrymmen Storvägen : Sprickor i yttervägg från lägenheten. Åtgärdas med hjälp av renoveringsgips och spackling. Boende får sedan på egen bekostnad åtgärda ytskiktet. Antal lägenheter uppgår f.n. till 4 stycken, detta är något som löpande återkommer. Lillvägen 272/306 Offert från Entreprenör har inkommit, dock behöver detta ärende kompletteras med flera offerter. Ny förfrågan har skickats ut. Läckage av tak Bilaga A Efter mötet med XXXXX från Företag AB, och att brevet skickades har Entreprenör ännu ej hört av sig. Försäkringsbolaget har beviljat rättsskydd. Medlemsärenden Bilaga skickad tidigare Brev från medlem. Projekt A Bilaga B Xxxx xxxx AdEx har fått in anmälningar om kalla golv/väggar vid portiker. En okulär syn har även gjorts utifrån där man kunnat konstatera att fog och isolering saknas på flera ställen. Detta bör snarast tas upp med STARK och besiktningsmannen, ställning bör även tas till om termografering skall utföras. Projekt B Inväntar avtal från XXX XXX som skall gälla mellan Brf Föreningen och Entreprenör. Upphandling och montering postboxar Inväntar direktiv. Läckage från slits Storvägen 386/388 Beställning av rivning badrum på Storvägen 388 är utfört, arbetet påbörjas vecka 10. Boende i lägenheten kommer att få möjlighet att duscha i någon av evakueringslägenheterna. Efter rivning och åtgärd av läckande rör kan beslut tas utifall även badrummet som ligger väg i väg måste rivas, torkas och återställas. Årsstämma Bilaga C Det har kommit in 8 stycken motioner, dock är inte samtliga riktiga motioner och bör således sållas ut och besvaras som brev. Ekonomi Bilaga D Bifogat finns uppdaterad årsredovisning. Förvaltningsrapport

6 6 ServiceCenter & Fastighetsskötsel En av de viktigaste delarna i förvaltningen är en fungerande felanmälan och fastighetsskötsel. Vi har egen personal som både sköter handläggning av felanmälningar och utförandet. Vi har valt att göra en central felanmälan som har hand om alla fastigheter. ServiceCenter Hjärtat i vår verksamhet är ServiceCenter som tar hand om felanmälningar, tidsbokningar och boendeinformation till alla våra kunder. 24-timmars service I ServiceCenter kan alla boende ringa in och få prata med en kunnig handläggare varje vardag. Oftast är också felanmälan kopplad till en jour. Då ringer man samma nummer 24 timmar om dygnet för att göra en felanmälan. Jouren åtgärdar bara den typ av felanmälningar som ingår i uppdraget (akuta åtgärder). Men de avrapporterar alla inringda felanmälningar till Service- Center för vidare åtgärd dagtid. Handläggarna i ServiceCenter har god kunskap om fastigheterna de handlägger. Registrering mot lägenhetsregistret När ServiceCenter får in en felanmälan registreras den i vårt Serviceordersystem som är kopplat till lägenhetsregistret. Handläggaren kan direkt ge besked om det redan pågår arbete med att avhjälpa det aktuella felet. Handläggaren kan också se all historik på felanmälningar på den aktuella lägenheten/objektet. En Serviceorder med uppgifter om anmälaren och felet går direkt ut till fastighetsskötare på plats. Statistik Systemet gör det möjligt att redovisa statistik på periodens felanmälningar, vilken typ av fel som är mest frekventa och om felanmälningar på ett visst objekt har förändrats jämfört med samma period föregående år t.ex. ServiceCenter tar också hand om tidsbokningar och information till boende om vad som händer i fastigheten. Fastighetsskötsel Våra fastighetsskötare och tekniker har väl utrustade servicebilar. Vår personal hanterar serviceordrar och avrapportering direkt i sin iphone för snabb och effektiv hantering. Vi försöker förse våra fastighetsskötare med rätt verktyg för att de ska behöva använda så lite tid som möjligt till administration och istället kunna ägna sig åt det som de är bäst på - att sköta om fastigheterna. Service till boende Våra fastighetsskötare får alltid höga betyg av de boende i vår årliga NKI-undersökning. Servicekänsla och proffsighet är någon som utmärker deras arbete.våra fastighetsskötare är duktiga på att arbeta självständigt. De har kompetensen och erfarenheten att kunna värdera en situation och ta rätt beslut. Förebyggande underhåll Vi försöker alltid att arbeta förebyggande så att allvarliga fel aldrig hinner uppstå. Målet är att trasiga lampor och kärvande portar ska åtgärdas innan någon boende har hunnit ringa för att anmäla. Till vår hjälp har vi ronderingsscheman som utefter varje avtal reglerar efter vilken frekvens olika byggnadsdelar ska kontrolleras.

7 Konsultverksamhet 7 Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening får man aldrig tråkigt. I en fastighet händer det alltid saker, ibland kanske saker som man inte riktigt hade räknat med. Man har ett stort ansvar som fastighetsägare och då kan det vara skönt att ha en bra samarbetspartner och rådgivare som kan ta hand om både stora och små händelser. Upphandling & Projektledning Projektledaren ansvarar för allt som sker i projektet. Att allt blir klart i tid, till budgeterad kostnad och förväntad kvalitet. Vi har erfarna projektledare för alla typer av projekt i en fastighet såsom stamrenovering, ventilationsombyggnad, energioptimering m.m. Vi har projektledare med BAS-P kompetens vilket innebär att man tidigt kan få med arbetsmiljötänket i projekten. Vid många byggprojekt är bostadsrättsföreningen som byggherre obligerad att utse en BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare). Vi hjälper gärna till med alla faser i projektet från förstudie via upphandling till produktion. Behovsanalys och förstudie Stamrenovering är en av de stora projekt som du som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan behöva besluta om. Det finns idag olika alternativ till ett traditionellt stambyte, men alternativen kan vara svåra att överblicka och utvärdera. Vi kan hjälpa till med en förstudie och behovsanalys där fastighetens stammar filmas och beståndet gås igenom för att se vilken metod som passar Er fastighet bäst. Energioptimering 40 % av landets energi förbrukas i byggnader. Investeringar i energibesparande åtgärder har ofta en mycket kort återbetalningstid. Vår certifierade energiexpert kan hjälpa till med analys och förslag till åtgärder. Termografering Termografering är ett bra verktyg när du behöver komma tillrätta med kalla lägenheter eller andra energiproblem in din fastighet. Det är ett bra verktyg för att ta reda på var du bäst ska sätta in insatser i ett energibesparingsprogram. Det är en lämplig första insats för felsökning eftersom det är snabbt, billigt och inte kräver något ingrepp eller påverkan på objektet. AdEx termograför är certifierad från ITC och är också behörig energiexpert från swedcert. Fastighetsägarens egenkontroll Styrelsen i en bostadsrättsförening omfattas av Miljöbalkens krav på egenkontroll för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Byggnader kan innehålla material och ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön: asbest, kvicksilver, bly, radon, PCB m.m. Att ha en fungerande egenkontroll innebär att man har koll på riskerna och ser till att förebygga dem. Vi kan hjälpa styrelsen att få den kontrollen. Systematiskt Brandskyddsarbete Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad ett ansvar för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. SBA är en form av egenkontroll specifikt för brandskyddet. En viktig del av brandskyddet för flerbostadshus är att se till att brandluckor i trapphus underhålls och funktionstestas. Vi hjälper till med både egenkontroll och åtgärder.

8 AdEx Fastighetsutveckling varför heter vi så? Förutsättningar ändras över tid, de som bor i husen efterfrågar olika saker och samhällets krav på fastighetsägare förändras. En fastighet skall inte enbart bevaras, den skall anpassas till den verklighet som den befinner sig i därför talar vi hellre om fastighetsutveckling. Vårt namn speglar också det faktum att vi erbjuder en större bredd på våra tjänster jämfört med den genomsnittliga förvaltaren. AdEx står för add expertise - tillför sakkunskap och det är vad vi erbjuder våra kunder varje dag. Vi vill finnas till hands som en pålitlig samarbetspartner för dig som fastighetsägare/styrelsemedlem. Som aktiv fastighetsägare ändras dina behov över tid. Självklart vill du ha en pålitlig förvaltare som tar hand om den dagliga driften, löpande underhåll och ekonomin, men det kan också inträffa små och stora händelser i en fastighets livstid som behöver lite mer handpåläggning än så. Stora renoveringar kan bli nödvändiga, kanske måste nyckelsystemet bytas ut eller man vill ha hjälp att hitta möjligheter för att öka boendekomfort och/eller göra energibesparingar i fastigheten. Då kan AdEx erfarenhet av projektledning och upphandling komma till användning. Våra kunder skall alltid kunna lita på att vi kan ta fram en lösning till deras problem. - det är hållbar fastighetsförvaltning AdEx Fastighetsutveckling AB BOX BROMMA Besöksadress: Lövåsvägen 40, BROMMA Växel: Fax:

A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G

A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G - 2 - A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G - 3 - T EOGE erbjuder administrativ för va ltning Med Administrativ förvaltning menar vi Servicemedvetenhet

Läs mer

Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma. Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm

Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma. Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm 2 3 Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm 4 UNGT BOLAG MED STOR ERFARENHET I mitten av 2009 grundade de två familjeföretagen, Gillesvik Fastigheter

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Ekonomisk förvaltning Upprättad enligt Innehåll Ekonomisk förvaltning E0 Objektsbeskrivning 3 E1 Rutiner och instruktioner 3 E2 Handlingar 3 E3 Löpande ekonomisk

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se. Informationsmöte 2012-11-08

Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se. Informationsmöte 2012-11-08 Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se Informationsmöte 2012-11-08 Dagordning Brf Näsby Kulle Styrelsen Totalentreprenören Att bo i bostadsrättsförening Ekonomisk förvaltning Kommande styrelsearbete Ikano

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Att lyckas med fastigheter

Att lyckas med fastigheter rukarnytta behöver en trygg partner vid sin sida. Någon som har kompetens inom hela förvaltningsområdet.antingen det handlar om lokaler eller bostäder behövs en flexibel partner som tänker och agerar med

Läs mer

Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se. Informationsmöte 2013-04-11

Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se. Informationsmöte 2013-04-11 Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se Informationsmöte 2013-04-11 Dagordning Brf Blåsippan Styrelsen Totalentreprenören Att bo i bostadsrättsförening Ekonomisk förvaltning Kommande styrelsearbete

Läs mer

FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING?

FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING? FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING? Det kan vara svårt att köpa förvaltning. Därför har vi bestämt oss för att göra det enklare. Vi har tagit fram tre paket, med olika mycket förvaltning, som passar

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

FASTUM RUTINBESKRIVNING

FASTUM RUTINBESKRIVNING FASTUM RUTINBESKRIVNING AVSEENDE EKONOMISK FÖRVALTNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Rutinbeskrivning Detta dokument utgör bilaga till avtal mellan UBC Förvaltning AB (nedan kallad ) och Kunden och preciserar

Läs mer

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc REALgood 2012 Brf Portal... 2 För medlemmar... 3 När man har loggat in som medlem... 4... 4 Styrelsen... 7 Inloggad som Styrelse... 7... 7

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Valfrihet innebär att varje kund hos oss väljer de

Valfrihet innebär att varje kund hos oss väljer de Informationsinsamling - Ekonomi - Bokföring - Skatterådgivning - Distribution - Tryck - IT - Web - Jobba mindre, få mer gjort - Sinnesfrid - Medlemsfokus - Mer tid - Kansli Jobba mindre, få mer gjort -

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Bostadsrättsföreningen Värjan STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Bostadsrättsföreningen BRF Värjan har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

Ekonomi Total. Ekonomisk förvaltning och Administration

Ekonomi Total. Ekonomisk förvaltning och Administration Ekonomi Total Ekonomisk förvaltning och Administration Ekonomisk förvaltning omfattar allt som rör en bostadsrättsförenings ekonomi. Föreningen har en ansvarig ekonomisk förvaltare på Storholmen som arbetar

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Information om ärendehantering

Information om ärendehantering Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Ändrade öppettider under sommaren. Se sidan 7

Ändrade öppettider under sommaren. Se sidan 7 MBF NYTT Juni 2015 nummer 2 juni MBF informerar MBF Bygg Pontus har ordet 6 4 3 Ändrade öppettider under sommaren. Se sidan 7 2 Juni 2015 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 MBF Bygg 5 Tänkvärt 6 MBF

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance

Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance Om SIS, Swedish Standards Institute SIS är en ideell medlemsförening, 200 medarbetare, med uppdrag att arbeta fram standarder. De

Läs mer

Motion: Användning Gårdshus 12

Motion: Användning Gårdshus 12 Motion: Användning Gårdshus 12 Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget. Motion:Medlemskap Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget. Motion: Utbildning för Bostadsrättshavare

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

2015 nummer 3 september. MBF informerar. MBF Bygg. Pontus har ordet. Viktigt! Nya normalstadgar. Se sidan 6

2015 nummer 3 september. MBF informerar. MBF Bygg. Pontus har ordet. Viktigt! Nya normalstadgar. Se sidan 6 MBF NYTT Se pte mb er 2015 nummer 3 september MBF informerar 6 MBF Bygg Pontus har ordet 4 3 Viktigt! Nya normalstadgar. Se sidan 6 2 September 2015 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 MBF Bygg 5 Tänkvärt

Läs mer

När du ska överlåta din lägenhet

När du ska överlåta din lägenhet När du ska överlåta din lägenhet Det är en del saker Du bör tänka på innan din överlåtelse kan registreras. Denna folder hjälper dig när Du ska överlåta din lägenhet. Om Du läser denna folder och följer

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Brf Loket Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Sid 1(7) Innehållsförteckning OM DETTA DOKUMENT... 3 AVGIFTER VID ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING...

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-10-23 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-10-23 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Protokoll nr 9-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-10-23 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Innan ordinarie styrelsemöte påbörjas, kommer ÅF och informerar om de åtgärder

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

BRF Safiren 11 Arbetsordning för mandatperioden 2014/2015

BRF Safiren 11 Arbetsordning för mandatperioden 2014/2015 BRF Safiren 11 Arbetsordning för mandatperioden 2014/2015 Arbetsordning antagen vid styrelsemöte 17/11 2014 Styrelsens ordförande ansvarar för att arbetsordningen uppdateras varje mandatperiod och för

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Fältposten. Årsstämman 2015

Fältposten. Årsstämman 2015 Brf Fältöverstens informationsblad Nr 4 juni 2015 Årsstämman 2015 Årets stämma hölls den 4:e juni, i Aulan på Östra Reals Gymnasium. Stämman fick under kaotiska former avbrytas redan efter punk 7 på dagordningen.

Läs mer

Ansökan om balkonginglasning

Ansökan om balkonginglasning Ansökan om balkonginglasning Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen: Trappa: Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av balkonginglasningssystem:

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se 45:an 2013 Augusti Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Vi hoppas att du besöker föreningens webbsida! www.gbghus45.se Där finns alltid aktuella nyheter och information

Läs mer

Att vara styrelseledamot

Att vara styrelseledamot Välkommen till kursen Att vara styrelseledamot Vilka är vi? Ulrika Blomqvist Vd, jurist Tove Lindau jurist, styrelserådgivare Syfte och mål Varför? Vad? En väl fungerande förening! Ge er en grundläggande

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Antagen vid styrelsemöte 26 maj 2005 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande är ansvarig för att så sker och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

Objektsbeskrivning Administrativa arbetsuppgifter

Objektsbeskrivning Administrativa arbetsuppgifter Objektsbeskrivning Adminirativa arbetsuppgifter ALLMÄNT LÖPANDE EKONOMISK ADMINISTRATION Areor boäder + lokaler Antal boäder + lokaler m 2 BOA+ LOA Kassa Antal inbetalningar per år Antal utbetalningar

Läs mer