Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag"

Transkript

1 Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

2 2 Hållbar fastighetsförvaltning Det här är vår syn på hur en Hållbar Fastighetsförvaltning ska vara: Långsiktig I en bostadsrättsförening byts styrelsen ut med jämna mellanrum. Medlemmar flyttar ut och nya flyttar in. Då behövs det kontinuitet i fastighetsförvaltningen. Det är viktigt att beslut och åtgärder finns dokumenterade. Vi vill erbjuda en okomplicerad fastighetsförvaltning där det är lätt att få överblick över kostnader, ärenden och åtgärder, även mellan styrelsebyten. Enkel De förtroendevalda i en BRF-styrelse har ofta ett heltidsjobb vid sidan av det ofta tidskrävande arbetet som styrelsemedlem. Därför är det viktigt att uppdraget går att sköta hemifrån, på tider man själv väljer och att det är okomplicerat att ta del av vad som pågår i den dagliga driften. AdEx använder elektronisk fakturahantering så att den delen av styrelsearbetet kan skötas hemifrån eller där du har tillgång till dator och internetuppkoppling. Styrelsen får också full kontroll på alla förvaltningsärenden via vår ärendehantering där alla inkommande händelser/klagomål/skador etc. dokumenteras på lägenhetsnivå. Det ska vara enkelt att byta förvaltare. Väljer man AdEx sköter vi kostnadsfritt uppsägningen av ert gamla förvaltningsavtal. Vårt avtal tar vid när uppsägningstiden gått ut. Komplett Fastigheterna består men förutsättningar ändras över tid. De som bor i husen efterfrågar olika saker och samhällets krav på fastighetsägare förändras. Hållbar förvaltning handlar också om att kunna erbjuda en så komplett förvaltningstjänst som möjligt. Daglig drift, löpande underhåll och ekonomi, men också upphandling och projektledning av stamrenovering, ventilationsbyte, energibesparingsåtgärder och mycket mer. Miljösmart Vi vill att vår förvaltning ska vara hållbar för miljön. Därför arbetar vi aktivt med att optimera fastighetens drift och på så sätt hålla nere både kostnader och miljöpåverkan. I vår verksamhet använder vi miljöbilar. Vi använder moderna hjälpmedel som minskar påverkan på miljön. Vår förvaltning genomsyras av långsiktig planering och framförhållning. Kundorienterad Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med vårt arbete. Därför mäter vi våra resultat så att vi får reda på vad våra kunder tycker. Vi är en av få förvaltare idag som gör Nöjd kund-undersökningar årligen. Vi mäter nöjdheten både hos våra direkta kunder och även hos de som bor i fastigheterna som vi förvaltar hade vi ett NKI hos våra kunder på 85,3 (av 100) och hos våra boende på 78,4 (av 100). Det är ett bra resultat men också ett resultat som vi arbetar med att förbättra ytterligare.

3 Våra tjänster 3 EKONOMISK FÖRVALTNING o Bokföring & bokslut o Betalningar o Godkännande av fakturor och attest på webben o Kund-& leverantörsreskontra o Projektredovisning o Hyror & avgifter, kravhantering o Deklaration, kontrolluppgifter o Lägenhetsförteckning o Panter & överlåtelser TEKNISK FÖRVALTNING o Skadehantering o Avtal & förhandlingar o Boendeservice o Störningar & avhysning o Sidoentreprenörer/ nyckelhantering o Ärendehantering o Arbetsledning o Hjälp med årsstämma o Arbetsledning o Beställning av arbeten SERVICECENTER & FASTIGHETSSKÖTSEL o Felanmälan o Tidsbokning o Statistik och uppföljning o Boendeinformation o Drift av fastighetssystem o Jour o Rondering o Underhåll & reparationer o Hyresgästservice Konsultverksamhet o Förstudie o Upphandling oprojektledning o Byggmöten o A-möten o Ekonomisk uppföljning o Energiprogram o Termografering o Systematiskt brandskyddsarbete o Fastighetsägarens egenkontroll o Energibesparingar När du väljer AdEx som förvaltare får din förenings styrelse en förvaltare med helhetssyn på förvaltning. Vi har inga täta skott mellan de olika tjänsteområdena. Ofta har vi fler uppdrag på en fastighet och då arbetar de olika arbetsgrupperna väldigt nära varandra. Samarbete mellan olika discipliner är en självklarhet när det gäller att vårda och utveckla en fastighet. AdEx är ett familjeföretag med ett 30-tal anställda. Vår verksamhet utgår från huvudkontoret i Bromma. Här finns ServiceCenter där alla felanmälningar kommer in. Här arbetar förvaltarna när de inte är ute på föreningarna. Här kan alla arbetsgrupper mötas och samarbeta på ett enkelt sätt. Vi arbetar alla i samma plattform och med samma affärssystem för både lägenhetsregister, felanmälningar och bokföring. När vi lämnar anbud på fastighetsförvaltning erbjuder vi alltid en skräddarsydd lösning efter just Er förenings behov.

4 4 Ekonomisk förvaltning Att sitta i styrelsen på en bostadsrättsförening är ett stort ansvar. Därför är det viktigt att man har en bra samarbetspartner. När AdEx har hand om ekonomin är det enkelt för styrelsen att ha koll. Med regelbundna rapporter, tät kontakt och enkel och flexibel attestering underlättar vi för de som väljer att arbeta i styrelsen. Löpande bokföring och betalningar Vi genomför löpande bokföring mot huvudbok i enlighet med gällande lagar och regler. Vi administrerar också bostadsrättsföreningens normala åtaganden mot skattemyndigheterna. Vi sköter föreningens kassafunktion och administrerar föreningens in och utgående betalningsflöde. Fakturahantering För en smidig elektronisk fakturahantering uppger föreningen AdEx som faktureringsadress. När fakturorna anländer till AdEx skannas dessa och arkiveras elektroniskt. När det är dags att attestera fakturor skickas ett e-brev till föreningens attestansvarige/-ansvariga som påminnelse och de kan attestera fakturorna via internet. Efter attest sker betalning automatiskt vid angiven förfallodag. Aviseringar AdEx administrerar utskick av avier för medlemmarnas avgifter. Vi hanterar dessutom hyresaviseringar för eventuella hyresrätter, parkeringsplatser och kommersiella lokaler. Varje månad görs en avstämning av inbetalade avgifter. Påminnelser och krav skickas ut enligt fastställd rutin. Löpande rapportering AdEx lämnar periodiserad resultatrapport minst 2 gånger årligen, med budgetjämförelse och kommentarer till väsentliga avvikelser. Årsredovisning och deklaration Vi upprättar ett förslag till årsredovisning. Vi upprättar även föreningens deklarationer till Skattemyndigheten. Budget AdEx upprättar ett underlag för resultatbudget, dels baserad på tidigare års utfall och dels baserad på de förutsättningar som föreningen beslutar om, exempelvis underhållsåtgärder och avgiftsjusteringar. Kontakt för boende och styrelsen Föreningen tilldelas en ekonomiassistent som har hand om föreningens bokföring och administration. Vi är måna om att hålla en hög servicenivå där tillgänglighet är nyckeln. Vi avsätter tid för förfrågningar från boende och styrelsemedlemmar som t.ex kan avse hyror & avgifter, elfakturor, pant- och överlåtelseavgifter. Vi är enkla att få tag på under kontorstid via telefon och mail. Ekonomisk förvaltare Varje förening tilldelas en ekonomisk förvaltare. Denne ansvarar för den löpande rapporteringen samt för bokslut och årsredovisning. Bostadsrättsföreningens styrelse kan alltid vända sig till sin ekonomiska förvaltare med frågor som rör den allmänna ekonomiska planeringen i föreningen.

5 Teknisk förvaltning 5 Den tekniska förvaltningen är styrelsens förlängda arm. Förvaltaren ser till att styrelsens beslut blir utförda. Den tekniska förvaltningen innefattar all teknisk skötsel av fastigheten men minst lika viktigt är den administrativa delen som handlar om att hantera boendefrågor, störningar,myndighetsbeslut och sidoentreprenörer. Förvaltare Den tekniska förvaltaren är kundens kontaktperson och också den som är helhetsansvarig för fastighetens förvaltning. Förvaltaren arbetsleder fastighetsskötare och förvaltningsassistent och följer upp avtal och utförande av sidoentreprenörer såsom mark och städ. Förvaltaren rapporterar löpande till styrelsen och ser till att styrelsens beslut blir utförda. Förvaltarrapport Rapport över inkomna ärenden lämnas kontinerligt, oftast 1 gång i månaden. På så sätt har styrelsen full kontroll på allt som pågår i fastigheten. Varje ärende är lätt att följa från start till avslut. Det kan handla om allt från skador på fastigheten till medlemsärenden. Se exempel till höger. Förvaltningsassistent På många av våra förvaltningsavtal har vi ett lokalt förvaltningskontor där boende kan få hjälp under vissa öppettider. På andra tar vi hand om medlemsärenden på telefon eller på vissa bestämda besökstider.förvaltningsassistenten har hand om öppettid och telefontid och alla löpande boendeärenden. Register och administration AdEx sköter bostadsrättsföreningens lägenhetsregister vilket omfattar register över pantsättning och överlåtelsehandlingar. Vi sköter dessutom upprättandet av kontrolluppgifter, överlåtelser av bostadsrätter, styrelseregistrering med mera. Stämma & Medlemsinformation Förvaltningen är naturligtvis ett stöd till styrelsen när det gäller information till medlemmarna. Vi hjälper också till att förbereda varje årsstämma. Förvaltningen håller hyresgäster och bostadsrättshavare informerade om allt som rör förvaltningen av deras bostad. Rapporter Skador lägenheter/lokaler/allmänna utrymmen Storvägen : Sprickor i yttervägg från lägenheten. Åtgärdas med hjälp av renoveringsgips och spackling. Boende får sedan på egen bekostnad åtgärda ytskiktet. Antal lägenheter uppgår f.n. till 4 stycken, detta är något som löpande återkommer. Lillvägen 272/306 Offert från Entreprenör har inkommit, dock behöver detta ärende kompletteras med flera offerter. Ny förfrågan har skickats ut. Läckage av tak Bilaga A Efter mötet med XXXXX från Företag AB, och att brevet skickades har Entreprenör ännu ej hört av sig. Försäkringsbolaget har beviljat rättsskydd. Medlemsärenden Bilaga skickad tidigare Brev från medlem. Projekt A Bilaga B Xxxx xxxx AdEx har fått in anmälningar om kalla golv/väggar vid portiker. En okulär syn har även gjorts utifrån där man kunnat konstatera att fog och isolering saknas på flera ställen. Detta bör snarast tas upp med STARK och besiktningsmannen, ställning bör även tas till om termografering skall utföras. Projekt B Inväntar avtal från XXX XXX som skall gälla mellan Brf Föreningen och Entreprenör. Upphandling och montering postboxar Inväntar direktiv. Läckage från slits Storvägen 386/388 Beställning av rivning badrum på Storvägen 388 är utfört, arbetet påbörjas vecka 10. Boende i lägenheten kommer att få möjlighet att duscha i någon av evakueringslägenheterna. Efter rivning och åtgärd av läckande rör kan beslut tas utifall även badrummet som ligger väg i väg måste rivas, torkas och återställas. Årsstämma Bilaga C Det har kommit in 8 stycken motioner, dock är inte samtliga riktiga motioner och bör således sållas ut och besvaras som brev. Ekonomi Bilaga D Bifogat finns uppdaterad årsredovisning. Förvaltningsrapport

6 6 ServiceCenter & Fastighetsskötsel En av de viktigaste delarna i förvaltningen är en fungerande felanmälan och fastighetsskötsel. Vi har egen personal som både sköter handläggning av felanmälningar och utförandet. Vi har valt att göra en central felanmälan som har hand om alla fastigheter. ServiceCenter Hjärtat i vår verksamhet är ServiceCenter som tar hand om felanmälningar, tidsbokningar och boendeinformation till alla våra kunder. 24-timmars service I ServiceCenter kan alla boende ringa in och få prata med en kunnig handläggare varje vardag. Oftast är också felanmälan kopplad till en jour. Då ringer man samma nummer 24 timmar om dygnet för att göra en felanmälan. Jouren åtgärdar bara den typ av felanmälningar som ingår i uppdraget (akuta åtgärder). Men de avrapporterar alla inringda felanmälningar till Service- Center för vidare åtgärd dagtid. Handläggarna i ServiceCenter har god kunskap om fastigheterna de handlägger. Registrering mot lägenhetsregistret När ServiceCenter får in en felanmälan registreras den i vårt Serviceordersystem som är kopplat till lägenhetsregistret. Handläggaren kan direkt ge besked om det redan pågår arbete med att avhjälpa det aktuella felet. Handläggaren kan också se all historik på felanmälningar på den aktuella lägenheten/objektet. En Serviceorder med uppgifter om anmälaren och felet går direkt ut till fastighetsskötare på plats. Statistik Systemet gör det möjligt att redovisa statistik på periodens felanmälningar, vilken typ av fel som är mest frekventa och om felanmälningar på ett visst objekt har förändrats jämfört med samma period föregående år t.ex. ServiceCenter tar också hand om tidsbokningar och information till boende om vad som händer i fastigheten. Fastighetsskötsel Våra fastighetsskötare och tekniker har väl utrustade servicebilar. Vår personal hanterar serviceordrar och avrapportering direkt i sin iphone för snabb och effektiv hantering. Vi försöker förse våra fastighetsskötare med rätt verktyg för att de ska behöva använda så lite tid som möjligt till administration och istället kunna ägna sig åt det som de är bäst på - att sköta om fastigheterna. Service till boende Våra fastighetsskötare får alltid höga betyg av de boende i vår årliga NKI-undersökning. Servicekänsla och proffsighet är någon som utmärker deras arbete.våra fastighetsskötare är duktiga på att arbeta självständigt. De har kompetensen och erfarenheten att kunna värdera en situation och ta rätt beslut. Förebyggande underhåll Vi försöker alltid att arbeta förebyggande så att allvarliga fel aldrig hinner uppstå. Målet är att trasiga lampor och kärvande portar ska åtgärdas innan någon boende har hunnit ringa för att anmäla. Till vår hjälp har vi ronderingsscheman som utefter varje avtal reglerar efter vilken frekvens olika byggnadsdelar ska kontrolleras.

7 Konsultverksamhet 7 Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening får man aldrig tråkigt. I en fastighet händer det alltid saker, ibland kanske saker som man inte riktigt hade räknat med. Man har ett stort ansvar som fastighetsägare och då kan det vara skönt att ha en bra samarbetspartner och rådgivare som kan ta hand om både stora och små händelser. Upphandling & Projektledning Projektledaren ansvarar för allt som sker i projektet. Att allt blir klart i tid, till budgeterad kostnad och förväntad kvalitet. Vi har erfarna projektledare för alla typer av projekt i en fastighet såsom stamrenovering, ventilationsombyggnad, energioptimering m.m. Vi har projektledare med BAS-P kompetens vilket innebär att man tidigt kan få med arbetsmiljötänket i projekten. Vid många byggprojekt är bostadsrättsföreningen som byggherre obligerad att utse en BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare). Vi hjälper gärna till med alla faser i projektet från förstudie via upphandling till produktion. Behovsanalys och förstudie Stamrenovering är en av de stora projekt som du som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan behöva besluta om. Det finns idag olika alternativ till ett traditionellt stambyte, men alternativen kan vara svåra att överblicka och utvärdera. Vi kan hjälpa till med en förstudie och behovsanalys där fastighetens stammar filmas och beståndet gås igenom för att se vilken metod som passar Er fastighet bäst. Energioptimering 40 % av landets energi förbrukas i byggnader. Investeringar i energibesparande åtgärder har ofta en mycket kort återbetalningstid. Vår certifierade energiexpert kan hjälpa till med analys och förslag till åtgärder. Termografering Termografering är ett bra verktyg när du behöver komma tillrätta med kalla lägenheter eller andra energiproblem in din fastighet. Det är ett bra verktyg för att ta reda på var du bäst ska sätta in insatser i ett energibesparingsprogram. Det är en lämplig första insats för felsökning eftersom det är snabbt, billigt och inte kräver något ingrepp eller påverkan på objektet. AdEx termograför är certifierad från ITC och är också behörig energiexpert från swedcert. Fastighetsägarens egenkontroll Styrelsen i en bostadsrättsförening omfattas av Miljöbalkens krav på egenkontroll för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Byggnader kan innehålla material och ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön: asbest, kvicksilver, bly, radon, PCB m.m. Att ha en fungerande egenkontroll innebär att man har koll på riskerna och ser till att förebygga dem. Vi kan hjälpa styrelsen att få den kontrollen. Systematiskt Brandskyddsarbete Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad ett ansvar för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. SBA är en form av egenkontroll specifikt för brandskyddet. En viktig del av brandskyddet för flerbostadshus är att se till att brandluckor i trapphus underhålls och funktionstestas. Vi hjälper till med både egenkontroll och åtgärder.

8 AdEx Fastighetsutveckling varför heter vi så? Förutsättningar ändras över tid, de som bor i husen efterfrågar olika saker och samhällets krav på fastighetsägare förändras. En fastighet skall inte enbart bevaras, den skall anpassas till den verklighet som den befinner sig i därför talar vi hellre om fastighetsutveckling. Vårt namn speglar också det faktum att vi erbjuder en större bredd på våra tjänster jämfört med den genomsnittliga förvaltaren. AdEx står för add expertise - tillför sakkunskap och det är vad vi erbjuder våra kunder varje dag. Vi vill finnas till hands som en pålitlig samarbetspartner för dig som fastighetsägare/styrelsemedlem. Som aktiv fastighetsägare ändras dina behov över tid. Självklart vill du ha en pålitlig förvaltare som tar hand om den dagliga driften, löpande underhåll och ekonomin, men det kan också inträffa små och stora händelser i en fastighets livstid som behöver lite mer handpåläggning än så. Stora renoveringar kan bli nödvändiga, kanske måste nyckelsystemet bytas ut eller man vill ha hjälp att hitta möjligheter för att öka boendekomfort och/eller göra energibesparingar i fastigheten. Då kan AdEx erfarenhet av projektledning och upphandling komma till användning. Våra kunder skall alltid kunna lita på att vi kan ta fram en lösning till deras problem. - det är hållbar fastighetsförvaltning AdEx Fastighetsutveckling AB BOX BROMMA Besöksadress: Lövåsvägen 40, BROMMA Växel: Fax:

Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma. Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm

Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma. Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm 2 3 Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm 4 UNGT BOLAG MED STOR ERFARENHET I mitten av 2009 grundade de två familjeföretagen, Gillesvik Fastigheter

Läs mer

A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G

A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G - 2 - A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G - 3 - T EOGE erbjuder administrativ för va ltning Med Administrativ förvaltning menar vi Servicemedvetenhet

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET. sedan Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande

Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET. sedan Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET sedan 1976 Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande Vi har skapat trivsel och trygghet sedan 1976 Michael Bergander och Mats Bergander Historik: Initiativet

Läs mer

Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se. Informationsmöte 2012-11-08

Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se. Informationsmöte 2012-11-08 Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se Informationsmöte 2012-11-08 Dagordning Brf Näsby Kulle Styrelsen Totalentreprenören Att bo i bostadsrättsförening Ekonomisk förvaltning Kommande styrelsearbete Ikano

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Valfrihet innebär att varje kund hos oss väljer de

Valfrihet innebär att varje kund hos oss väljer de Informationsinsamling - Ekonomi - Bokföring - Skatterådgivning - Distribution - Tryck - IT - Web - Jobba mindre, få mer gjort - Sinnesfrid - Medlemsfokus - Mer tid - Kansli Jobba mindre, få mer gjort -

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN

ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN Bilaga 1 till Stadgarna ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN 1. Styrelsens uppdrag Styrelsens uppdrag att förvalta fastigheten omfattar både byggnad och mark (se bil 1). Uppdraget

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG 1 VEM GÖR VAD? Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört

Läs mer

Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se. Informationsmöte 2013-04-11

Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se. Informationsmöte 2013-04-11 Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se Informationsmöte 2013-04-11 Dagordning Brf Blåsippan Styrelsen Totalentreprenören Att bo i bostadsrättsförening Ekonomisk förvaltning Kommande styrelsearbete

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING?

FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING? FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING? Det kan vara svårt att köpa förvaltning. Därför har vi bestämt oss för att göra det enklare. Vi har tagit fram tre paket, med olika mycket förvaltning, som passar

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona 1 Innehåll Tillsammans utvecklar vi staden! Byggnation och underhåll 4 Boendemiljö och hälsa 8 Brandskydd och säkerhet 12 Landskrona är

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Brf Ofelia på Limhamn. Informationsmöte den 13 januari 2016

Brf Ofelia på Limhamn. Informationsmöte den 13 januari 2016 Brf Ofelia på Limhamn Informationsmöte den 13 januari 2016 Ikano Bostad AB - Totalentreprenör Totalentreprenör: Projektansvarig: Brf-ansvarig: Kundansvarig: Mäklare: Eftermarknad: Ikano Bostad AB Daniel

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015

Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-14 PaN A1410-00260-43 Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens plan

Läs mer

Att lyckas med fastigheter

Att lyckas med fastigheter rukarnytta behöver en trygg partner vid sin sida. Någon som har kompetens inom hela förvaltningsområdet.antingen det handlar om lokaler eller bostäder behövs en flexibel partner som tänker och agerar med

Läs mer

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Ekonomisk förvaltning Upprättad enligt Innehåll Ekonomisk förvaltning E0 Objektsbeskrivning 3 E1 Rutiner och instruktioner 3 E2 Handlingar 3 E3 Löpande ekonomisk

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET Personuppgifter Namn Postadress Telefon Epost: Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort Telefon mobil Ev. lägenhetsnr Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 1 2 KOMPETENSUTVECKLA DIG MED HSB! Välkommen till ett nytt kursår med HSB Umeå! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag.

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS 2013-02-12 FASTIGHETSÄGARNA GFR BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING Fastighetsägare hörde av sig med frågor om kommunens tillsyn Fastighetsägare har uttryckt

Läs mer

Protokoll nr 4 2014-04- 08

Protokoll nr 4 2014-04- 08 Protokoll nr 4 2014-04- 08 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-04-08 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf

Läs mer

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Rexellent Modern Property Management En kontakt. En aktör. Hos Rexellent samlar du alla fastighetens behov under ett tak och i trygga händer. Spetskompetens,

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag,

Läs mer

Rubinen Nytt Nr BRF Rubinen INGLASNING AV BALKONG P-TILLSTÅND FÖR 2016

Rubinen Nytt Nr BRF Rubinen INGLASNING AV BALKONG P-TILLSTÅND FÖR 2016 BRF Rubinen 2016-01-21 Nr 1 2016 Rubinen Nytt INGLASNING AV BALKONG Den 10:e november 2015 hölls ett informationsmöte för de boende som varit intresserade av att söka bygglov för inglasning av balkong.

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 1992:1574). Bidraget är personligt

Läs mer

Den som störningsanmälan riktas mot kommer att informeras och ges möjlighet att ta del av handlingar i ärendet.

Den som störningsanmälan riktas mot kommer att informeras och ges möjlighet att ta del av handlingar i ärendet. 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM STÖRNING Denna blankett är till för att underlätta ärendehandläggningen. Det är därför viktigt att blanketten fylls i så utförligt som möjligt för

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Vår förvaltning din trygghet. www.ttf.se

Vår förvaltning din trygghet. www.ttf.se www.ttf.se Vår förvaltning din trygghet Totallösning eller skräddarsytt? Ägarna Matz Eklund och Nils Bengtsberg erbjuder en trygg och säker fastighetsförvaltning. Alla bekymmer med att förvalta fastigheter

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Foto: Solveig Carlsson Ansökan om bostadsanpassningsbidrag i Olofströms Kommun. Serviceåtagande i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vad gör

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

FASTUM RUTINBESKRIVNING

FASTUM RUTINBESKRIVNING FASTUM RUTINBESKRIVNING AVSEENDE EKONOMISK FÖRVALTNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Rutinbeskrivning Detta dokument utgör bilaga till avtal mellan UBC Förvaltning AB (nedan kallad ) och Kunden och preciserar

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Arrigo. Webbportal för enkelt och effektivt fastighetsunderhåll

Arrigo. Webbportal för enkelt och effektivt fastighetsunderhåll Arrigo Webbportal för enkelt och effektivt fastighetsunderhåll Det ultimata fastighetssystemet... Underhållsportal Arrigo är en webbaserad portal för insamling av fastighetsrelaterad data som kan användas

Läs mer

REAL Fastighetssystemet. REALPortalen Verktyg för den smarta förvaltaren. Fritt, enkelt, säkert. Passar även bra för enskild BRF.

REAL Fastighetssystemet. REALPortalen Verktyg för den smarta förvaltaren. Fritt, enkelt, säkert. Passar även bra för enskild BRF. REAL Fastighetssystemet Fritt, enkelt, säkert REALPortalen Verktyg för den smarta förvaltaren Till dig som erbjuder ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar eller hyresrätter/lokaler. Passar även

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 10 juni 2013 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen?

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen? Boendeenkät 2016 Det här är en sammanfattning av svaren på boendeenkäten som genomfördes i början av 2016. Totalt svarade ungefär en femtedel av de som bor i föreningen på enkäten, så det kan vara svårt

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance

Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance Om SIS, Swedish Standards Institute SIS är en ideell medlemsförening, 200 medarbetare, med uppdrag att arbeta fram standarder. De

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Motion a. Hej. Det är tråkigt att behöva jaga folk som parkerar på ens privata plats. Mvh Rickard Sleipnergatan 20

Motion a. Hej. Det är tråkigt att behöva jaga folk som parkerar på ens privata plats. Mvh Rickard Sleipnergatan 20 Motion a From: hugin-styrelse@googlegroups.com on behalf of Rickard Bengtsson To: hugin-styrelse@googlegroups.com Subject: [Hugin-styrelse] motion - märk upp parkeringsplatserna Date: den 19 februari 2011

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Bostadsrättsföreningen Värjan STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Bostadsrättsföreningen BRF Värjan har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc REALgood 2012 Brf Portal... 2 För medlemmar... 3 När man har loggat in som medlem... 4... 4 Styrelsen... 7 Inloggad som Styrelse... 7... 7

Läs mer