Helsingforsregionens hörselförening rf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingforsregionens hörselförening rf"

Transkript

1 Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A Helsingfors VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Den verksamhet som riktades till föreningens medlemmar följde i stort sett gamla ramar och därmed även den av höstmötet antagna verksamhetsplanen. Bakom kulisserna skedde en hel del som inte syntes i programmet. Föreningens allt mer trängda ekonomi gav styrelsen mycket att tänka på. Efter att rörsaneringen slutförts under 2011 kom husbolaget i början av 2012 med en uträkning av hur mycket varje aktie belastades. Det visade sig att föreningens andel var så hög att vederlaget fördubblades. Styrelsen hade fått medlemsmötets godkännande att utnyttja Söderholms fonds medel och att ta lån för att betala skulderna. Vid ett extra föreningsmöte fick styrelsen också fullmakt att sälja den våning den ägde i husbolaget Alppilanaho Oy. Under våren och sommaren pågick en verksamhet som både innebar försäljning av lokalen i Alppilanhaho Oy, försök till avyttring av aktierna i Luthergatan 14 och sökande av en mindre lokal, både förmedlare och Internet användes i denna verksamhet. Företaget visade sig svårt och styrelsen gav upp försöket att hitta ny lokal. I stället betaldes alla skulder bort och därmed sjönk vederlaget till en nivå som i dagsläget är hållbar var Helsingforsregionens hörselförenings 86e verksamhetsår. Ganska många medlemmar har under året fallit bort men nya har också anslutit sig. Sålunda kan sägas att medlemskåren är stabil. Det som inger bekymmer är hur de allt mer åldrande, aktiva, medlemmarnas arbetsuppgifter ska kunna överföras på yngre. Problemet är inte nytt men börjar bli akut. Yngre medlemmar är vad man kan kalla understödande medlemmar som inte har någon närmar kontakt 1/11

2 med föreningen eller dess verksamhet. Den grupp som regelbundet deltar i föreningens aktiviteter utgör en bråkdel av medlemskåren. Ett symtom på hur ytlig mångens medlemskap är kan också ses i hur många som låter bli att erlägga sin medlemsavgift. Hittills har styrelsen med försynta påminnelser försökt locka medlemmarna att erlägga den glömda avgiften. Enligt föreningens stadgar kan medlem som inte erlagt avgift under två år uteslutas ur föreningen. Allmän verksamhet Liksom under tidigare år har huvuddelen av den verksamhet styrelsen försöker rikta till medlemmarna bestått av regelbundna veckomöten. Det har inom styrelsen diskuterats om detta mål är för ambitiöst och om man kunde övergå till mindre täta träffar. Faktum är att fantasi och kontakter inom styrelsen börjar tryta. Det blir allt svårare att hitta nya intressanta föreläsare och aktörer. Uppfattningen är ändå att de som deltar i föreningens träffar vill göra det varje vecka. Trots det kan en nedtrappning bli verklighet om styrelsens inte får ny kraft och nya idéer. En trygg och tillförlitlig medverkanda har genom åren varit kaplan Päivikki Ahonen från nuvarande Johannes församling. Hon har en gång varje månad hållit andakt med medlemmarna, så har skett även under det gångna året. Under året hölls naturligtvis även två ordinarie föreningsmöten, ett vårmöte och ett höstmöte. Under året ansåg styrelsen att så stora avgöranden stod på spel att medlemmarna måste få delta i beslutet. Ett extra föreningsmöte hölls för att besluta om försäljningen av föreningens lokal i Alppilan Aho i huset Alexis Kivis gatan 48. Föreningens uppgift är framför allt att informera medlemmarna om hörselfrågor. Detta uppfattas ofta som information om hörhjälpmedel men även om praktisk hjälp i sökande efter tilläggshjälpmedel. Socialsköterskan på Hörselcentralen vid HUS, Marianne Saja, berättade vid årets andra måndagsmöte om den praxis som för tillfället gäller inom sjukvårdsdistriktet. Allt är inte som förr utan man har blivit njuggare i beviljande av utrustning. Ett annat besök med anknytning till de hörselskadades rättigheter hade föreningen av Sanna Johansson, hon leder skrivtolkningcentralen inom FPA. Skrivtolkning är en ny 2/11

3 lagstadgdad rätt. Den ger möjlighet att få 180 timmar hjälp per år att uppfatta i olika sammanhang. Man bör dock blir registrerad hos centralen som kund. Sanna Johansson uppmanade publiken att söka tolktjänst. I synnerhet de svenskspråkiga tolkarna är inte fullt sysselsatta. Hon påpekade dock att skrivtolken inte är att se som en personligt assistent som skall ta ansvaret för exempelvis ett läkarbesök. Sarite Saire, från firma Oticon berättade vid ett möte om dagens hörapparater och deras möjligheter. Utvecklingen har en tendens att gå cykliskt. Så kunde hon vid besöket inte presentera några nya inovationer, de lär finnas i nästa generation apparater om ett eller två år. Reseskildringar uppskattas oftast av måndagsmötet så också Pertti Pihkalas film som han gjorde under en resa till Svalbard. Gretel Schalien som var med på samma resa bjöd in honom att visa sin film med kommentarer på svenska av fru Pihkala. Senare på året togs medlemmarna till andra sidan av jordklotet då Jens Wegar med hundratalet foton berättade om en resa till Nya Zeeland. Föreningen har många bortgångna att tacka för allt de offrat för trivsel och välmåga i den förening de någongång tillhörde. En sådan stor gåva var när Anna Qvist skänkte sina stugtomter i Kolmpers till föreningen. På tomterna finns i dag Kvistebo. Saga Ojala vars fastrar fröknarna Qvist var berättade vid ett måndagsmöte om dessa damer. Det var mycket intressant och givande för mången. Foton av fröknarna Qvist finns numera upphängda bland föreningens historiska personer. Anna Qvist är donatorn men enligt Saga Ojala knappast utan systern Gerdas medgivande, hon var den lomhörda av systrarna men dog mycket tidigare. Föreningen har också haft besök av underhållaren/trubaduren Henrik Huldén som sjöng och spexade och fick publiken att jubla. Från miljöföreningen Natur och Miljö kom Cristel Lindblad för att göra publiken uppmärksammad på hur man kan spara engergi i det dagliga livet. Som goda exempel hade hon försöksfamiljer i ett Östnyländskt miljöprojekt. Det blev livlig diskussion om bl.a. vindkraft, sparlampor och grön el. Thomas Londén har deltagit som föreläsare i två måndagsmöten under året. Första gången var han inbjuden för att berätta om vad vi i dag förstår med sociala medier. Termen används mer och mer för att beskriva olika 3/11

4 informationskanaler och har fått en prägel av att vara helt Internetbaserade. Ändå är den gamla dagstidningen också ångradion sociala media ansåg Londén. Vid ett annat tillfälle presenterade Thomas Londén preliminära resultat från den enkätundersökning förbundet lät göra under hösten och vintern. Resultaten visade på vissa regionala skillnader där Helsingforsföreningen stack ut. Några drastiska slutsatser kunde i det prelimära skedet ändå inte dras. Materialet år också mycket magert. Två mycket uppskattade besök under hösten hade föreningen när Vineta Björksten kåserade om hur man kan Må bra till 100 år och när Doris Stockmann, följande måndag belyste varuhuset Stockmanns 150 åriga historia. Under hösten hölls kommunalval. Inför valet tyckte styrelsen att det kunde vara intressant och nyttigt att höra hur man inom Kommunförbundet ser på dagens händelser i samhället. Inbjuden gäst från Kommunförbundet var Kia Leidenius, som med tabeller och grafik beskrev en lång rad fenomen inom i synnerhet kommunerna, mycket som det kommande valet borde handla om. Under året har flera uppskattade konstutställningar i Helsingfors hållits och medlemmarna har erbjudits tillfälle att gemensamt och med guide bese Carl Larssons verk och även den mycket uppskattade Helene Schjerfbeck utställningen. En gemensam sopplunch i föreningslokalen efter rundvandringarna uppskattades av deltagarna. En guidad busstur till nya Helsingfors lockade många nyfikna. Turen förde deltagarna till Gräsviken/Busholmen till Arabiastranden till universitetsområdet i Vik och till nya Nordsjö med en snabb blick över staketen till hamnen. I Vik och det gröna växthuset hölls en välkommen fikapaus. Resan tog fyra timmar och bekostades delvis med gåvomedel. Året avslutades åter med en gemensam julfest. Studiebesök och rekreation har till stor del kunnat finansieras med den avkastning en stor donation från fjolåret gav. Donationen investerades i aktier. Övrig verksamhet Canastklubben har spelat mycket flitigt under året. Förutom träffarna under den egentliga föreningstiden så har man även samlats sommartid. Gruppen är inte stor och kunde gott rymma flera deltagare. 4/11

5 Några nya aktiviteter har inte initierats under året trots styrelsens uppmaning att medlemmarna skulle utnyttja den fina möteslokalen flitigare. En basar ordnades under vårterminen. Dess syfte var kanske främst att försöka tömma litet i skrubbar och förråd på lopptorgssaker, handarbeten och böcker. I kikaren hades den eventuella flyttningen till en mindre lokal. Naturligtvis hölls också lotteri och servering. Inkomsten blev något under tusen euro men med den anspråkslösa satsningen kunde resultatet anses nöjaktigt. Föreningens sekreterare deltog i en måndagsträff hos Mellersta Nylands synskadade och informerade om hörhjälpmedel. Vice ordföranden och sekreteraren var inbjudna till yrkeskolan Prakticum och dess närvårdarutbildning för att berätta om hörselskador och hörhjälpmedel. Tillfälle gavs på detta sätt att ge de unga litet råd om hur de i sitt arbete skall bemöta en person med dålig hörsel och hur deras eventuella hörhjälpmedel fungerar och bör skötas. Föreningens åsikt är att ett sådant informationstillfälle borde hållas med varje elevkull som deltar i vårdarutbildning. Sekreteraren har också besökt AVs Sörnäs avdelning och Helsingors stads svenska dagcenter. Under sommaren har en liten men trogen skara medlemmar varje lördag samlats vid sommarstället Kvistebo. Sommaren var en av de regnrikaste i historien vilket säkert i viss mån inverkade på besökarantalet. Mot höstkanten kunde de ivrigaste samlarna åter fröjdas över svamp och bärskörden kunde den som var intresserad njuta av litet situationskomik när en teatergrupp från Hörselskadades riksförbund i Sverige gav en föreställning i AVs lokal. Gruppen består av enbart hörselskadade så budskapet är självupplevt. Initiativet till gruppens turné i Svenskfinland kom från föreningen Hörselskadade i Arbetslivet. Från Helsingfors åkte gruppen vidare till Vasa och Mariehamn. Föreställningen var främst riktad till personer som kan ha nytta av att förstå hur hörselskadade reagerar i olika situationer, anhöriga och arbetskollegor. Endast en handfull personer ville se föreställningen och av komentarer att döma var en stor del av dessa hörselskadade. Sekreteraren deltog som föreningens representant i den internationella kongress för hörselskadade som hölls i Bergen under sommaren. Styrelsens motivation för att med Söderhoms fonds hjälp sända en person till kongressen var 5/11

6 att ett dylikt tillfälle knappast bjuds på så nära håll inom lång tid framöver. Kongressen alternerar mellan olika världsdelar. Sekreteraren redogjorde vid ett måndagsmöte för intryck från kongressen. Många intressanta föredrag bjöds under de tre dagarna men de flesta var riktade till vårdande och teknisk personal, inte så mycket till patienter. Administrativt Luthergatan 14 A 1 Kostnaderna för föreningslokalen sköt i höjden efter rörsaneringen. Det blev helt klart att föreningen inte kunde leva med det nya vederlaget. Styrelsen lyfte det lån i Nordea som medlemsmötet gett sitt godkännande till och betalade bort föreningens andel. Vederlaget sjönk med tusen euro men var fortfarande högt. Under vårterminen och sommaren offrade styrelsen en hel del tid på att planera och genomföra en eventuell flyttning av verksamheten till en mindre och billigare lokal. Det innebar försäljningen av nuvarande lokal och sökande av en ny. Den första lämpliga lokal som hittades låg endast några kvarter bort och efter ett par inspektioner var styrelsen enig att lokalen uppfyllde de villkor verksamheten förutsätter. Ett första närmande till husbolagets styrelse gav dock klart besked. Huset ville inte se föreningen som delägare. Motiveringen var att fastigheten är ett bostadsbolag. Trots det fanns i samma våning Suomen kirjallisuuden liittos lokaler. Den förmedlare hos Huoneistokeskus som hade hand om nämnda lokals försäljning fick också i uppdrag att söka en köpare till Luthergatan 14 A 1 samt att hitta nya lämpliga utrymmen när det första försöket så snöpligt föll redan på startlinjen. Valet av kontaktperson visade sig vara mindre lyckat. Inga allvarliga köpanbud kom in under sommarmånaderna trots att förmedlaren garanterade att intresset för stora lokaler inte svalnar under sommarmånaderna. Till visningarna kom enstaka nyfikna. Ett bud på Luthergatan gavs men var så lågt att styrelsen inte kunde anta det. Styrelsen förundrade sig mycket och framförde det även till förmedlaren att lokalen hade gjorts om till ett möbellager/loppmarknad bara för att få en fin lockande bild av mötesrummet. Alla bord och stolar var staplade i angränsande rum, gardinerna nedtagna. Besökare måtte ha fått ett märkligt 6/11

7 intryck av utrymmena. Dessutom påstods att fönster tvättats och golven bonats och att den kostnaden påförs föreningen om ingen affär fås till stånd. Styrelsen protesterade, ingen räkning har kommit. Under sommarens lopp besökte styrelsen flera lokaler som förmedlaren trodde motsvarade styrelsens önskemålen men ingen var ens nära, några t.o.m. helt olämpliga med tanke på läge och disposition. Några alternativ hade styrelsen själv sökt fram via Internet och i synnerhet ett av dessa var mycket lockande men måste avskrivas eftersom försäljningen av den egna lokal inte framskred och finansieringen därmed var osäker. Styrelsen kunde inte ta risken att bli sittande med två lokaler. Planer fanns också inom styrelsen,även framkastad av några medlemmar, att bygga om nuvarande lokal och sålunda skapa två varav en skulle säljas. Förslaget omhuldades inte av alla styrelsemedlemmar främst därför att det stora, ljusa mötesrummet hade behövt delas upp och ett nytt kök inrättas. Ingendera lokal hade blivit särdeles funktionell. Under processens gång blev det också tydligt att det höga vederlaget för Luthergatan utgjorde en negativ faktor när hugade besökare diskuterade med förmedlaren. Styrelsen kontaktade disponenten för att få en klar bild av när de lån som ännu betalades via vederlaget kunde betalas bort. Uppgifterna visade sig svåra att få fram men i slutet på året kunde lånen betals bort och vederlaget sjunker för inkommande år till acceptabel nivå. Pengar för detta fanns efter försälningen av lokalen Alppilan Aho (se nedan) Försöken att hitta en mindre och billigare lokal kommer därmed knappast att återupptas inom en överskådlig framtid. Lokalen i Aoy Alppilan Aho vid Alexis Kivis gata har varit en säker inkomstkälla för föreningen. De kommande stora renoveringsarbetana som det husbolaget gått in för och de lån som skulle komma att belastade föreningen gjorde att en försäljning känndes som enda utväg. Hyresgästen informerades om planerna och visade sig helt samarbetsvillig. Lokalen tömdes och fma Family Ahlbäck fick i uppdrag att hitta en köpare. Inom två veckor var lokalen såld. 7/11

8 I och med att föreningen nu är skuldfri kommer vederlaget att kunna finansieras med egna inkomster. Framtiden verkar aningen ljusare. Till Kvistebo anskaffades ännu ett par trädgårdsstolar av samma gedigna kvalitet som de tidigare. Runt bordet kan nu åtta gäster sitta bekvämt. Vid de flesta träffar räcker härmed sittplatser för alla. I övrigt fortsätter följetongen med den pyrande köksspisen. Sekreteraren försökte locka en murarfirma att ta sig en titt på hur eldstadssystemet kunde åtgärdas. Ingen av de tillskrivna firmorna tog kontakt. Rolf Berghäll har som under alla år tidigare hållit uppsikt över Kvistebo. Medlemskåren har hållits rätt stabil under året. 4 medlemmar har avgått och 8 dödsfall har kommit till styrelsens kännedom. Nyinskrivna medlemmar är 11. Medlemsantalet är sålunda 182 vid årets utgång. Den största gruppen medlemmar kommer från Helsingfors men den i Esbo bosatta delen är också betydlig. De avlidna medlemmarna är: Birgitta Holm, Birgitta Victorzon, Carita Svensnson, Mirjam Holmström, Ole Sandström, Anna Holmström, Sven Backman och Berit Boström. I föreningens stadgar sägs att en medlem kan uteslutas om ingen medlemsavgift erlagts under två på varandra följande. Enligt den regeln borde 16 personer strykas ur medlemsförteckningen vid utgången av och det verkliga medlemsantalet justeras ner till 166. Så har även skett. Donationer/fonder Föreningen har under året fått 850 i anonyma donationer. För Torsten och Sirkka Söderholm fond gjordes denna gång ingen synligare reklam, endast på föreningens hemsida och på Luckans Fyrksida fanns länkar. Motiveringen för detta val var att de ungdomar fonden främst riktar sig till är vana internetanvändare och mindre vana tidningsläsare. Om detta var orsaken till att något färre ansökningar kom in eller ej är oklart. Totalt mottogs nio ansökningar och 4100 bivijades i bidrag. Dessutom reserverades 1500 för att sända en 8/11

9 deltagare till International Congress of Hard of Hearing People som hölls i Bergen under sommaren. Sekreteraren utsågs att bli denna representant. Fondens utdelning skedde enligt följande: Häggdahl Josefina, Korsnäs 700,00 för laptop Wenman Lena, Helsingfors 350,00 för studieresa Wegar Moritz, Vanda 1500,00 för kongress Östman Roger, Korsholm 400,00 för kongress Östman Siw, Korsholm 400,00 för kongress Finlands svenska teckenspråkiga 250,00 för bokeditering Svenska hörselförbundet 500,00 för hjälpledare i skolor Många av bidragsansökarna återkommer årligen och ändamålet är främst kongressresor. Styrelsen tog nu en mera restrektiv ställning till dessa ansökningar, flera ansågs illa motiverade och andra fick mindre bidrag än det ansökta. Fondens tillgångar och utveckling framgår av bilagan till bokslutet. Bidrag från samhället och institutioner Bidragsgivare Belopp Belopp RAY via förbundet Grundbidrag 1000,00 Medlemsbidrag 2158,89 Extra 300, ,89 Helsingfors stad 2000,00 Esbo stad 500,00 SAMS (riktat bidrag) 1400,00 Totalt 7358,89 Övrigt Föreningen har en ubildad hörselrådgivare, för tillfället sekreteraren. Till uppgifterna hör att hålla sig informerad och kunna hjälpa med enkla problem som 9/11

10 kan uppstå för en apparatanvändare. Han har deltagit i de fortbildningskurser som förbundet arrangerat. Skrivtolkningen är ett nytt område som inga medlemmar ännu uppfattat som hjälpmedel men som kunde utnyttjas av flera. Sekreteraren kan hjälpa med den enkla ansökan som riktas till FPA. En medlem som blivit husvill pga saneringsarbeten i den egna lokalen har under hösten beretts tillfälle att bo i ett rum i föreningslokalen. Hon har erlagt en av styrelsen bestämd avgift för detta. Det rum som styrelsen brukar använda för sina möten ligger utanför den fasta T-slingans effektområde. Vid styrelsemöten har det ofta varit svårt att uppfatta vad alla säger. Det har funnits behov av någon form av konferensutrustnig. En apparatur Comfort Contego bestående av sändare och mottagare prövades och beslöts anskaffa 6 enheter. Pengarna för inköpet togs från Söderholms fond. Utrustningen kan också användas vid guidningar och bussresor om inte liknande utrustning redan finns att tillgå. Flera museer har numera FM-sändare för guider och mottagare för kunderna. Den frekvens som möteslokalens ljudanläggning opererar på kommer att försvinna under 2013, mikrofonerna blir obrukbara liksom mottagarna. Föreningen anhöll om bidrag från SAMS för anskaffning av nya mikrofoner, detta som ett led i Svenska hörselförbundets kampanj för bättre ljudmiljö. SAMS beviljade 1400 och det beloppet räckte exakt för inköp av fyra nya mikrofoner och en fyrkanalig mottagare. Frekvensen är nu den samma som interna datanätverk utnyttjar. Övrig utrustning som mixerpanel, slingförstärkare och ljudförstärkare behövde inte förnyas. Jens Wegar kopplade och trimmade in mikrofonerna under juluppehållet. Den videokanon som anskaffades 2009 fick störningar i bildkvaliteten under den hörseldag som ordnades föregående år. Felet var så pass allvarligt att en reparation blev nödvändig. Det visade sig vara en kostsam affär och ansåg styrelsen det klokare att anskaffa en ny kanon. Priset för videokanoner har gått ned betydligt på några år. En ny apparat blev billigare än reparationen av den gamla hade blivit. Tekniskt borde föreningen nu åter vara väl rustad för kommande möten och andra aktiviteter. 10/11

11 Styrelsen Styrelsen har sammankommit till 8 protokollförda möten. Dessutom hölls överläggningar via telefon och e-post under sommaren när lokalärendena var som mest aktuella. Styrelsens medlemmar var under året: Ulla Donner, ordförande, Helsingfors Birgitta Andersson, vice ordförande, Helsingfors Gretel Schalien, kassör, Helsingfors Moritz Wegar, sekreterare, Vanda Lola Martin, ledamot, Helsingfors Kristian Strömberg, ledamot, Grankulla Maj-Britt Winqvist, ledamot, Esbo Föreningens bokföring har som tidigare omhänderhafts av bokföringsbyrå QWERTY. Verksamhetsgranskare har varit Carola Holm och hennes suppleant Kurt Andersson. Helsingfors 9 januari 2013 Styrelsen Rättad och godkänd av vårmötet 15. april /11

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.f kontakta@hehf.f VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Enligt den av höstmötet antagna verksamhetsplanen skulle föreningens

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Helsingforsregionens hörselförening rf Grundad 1926 Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Ett obestridligt faktum har blivit allt tydligare under året. Föreningens

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Namn, ändamål samt styrelsens säte 1 Namn Denna förenings namn är Systraföreningen Junebäcken. 2 Ändamål

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL. Enligt bilagd närvaroförteckning Tidpunkt: 13:10 Mötesrummet Bromsklotsen, Alkärrshallen, Djurgården

STÄMMOPROTOKOLL. Enligt bilagd närvaroförteckning Tidpunkt: 13:10 Mötesrummet Bromsklotsen, Alkärrshallen, Djurgården STÄMMOPROTOKOLL 2015-03-21 Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Stockholm 2015-03-21 Närvarande: Enligt bilagd närvaroförteckning Tidpunkt: 13:10 Plats: Mötesrummet

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer