Helsingforsregionens hörselförening rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingforsregionens hörselförening rf"

Transkript

1 Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A Helsingfors VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Den verksamhet som riktades till föreningens medlemmar följde i stort sett gamla ramar och därmed även den av höstmötet antagna verksamhetsplanen. Bakom kulisserna skedde en hel del som inte syntes i programmet. Föreningens allt mer trängda ekonomi gav styrelsen mycket att tänka på. Efter att rörsaneringen slutförts under 2011 kom husbolaget i början av 2012 med en uträkning av hur mycket varje aktie belastades. Det visade sig att föreningens andel var så hög att vederlaget fördubblades. Styrelsen hade fått medlemsmötets godkännande att utnyttja Söderholms fonds medel och att ta lån för att betala skulderna. Vid ett extra föreningsmöte fick styrelsen också fullmakt att sälja den våning den ägde i husbolaget Alppilanaho Oy. Under våren och sommaren pågick en verksamhet som både innebar försäljning av lokalen i Alppilanhaho Oy, försök till avyttring av aktierna i Luthergatan 14 och sökande av en mindre lokal, både förmedlare och Internet användes i denna verksamhet. Företaget visade sig svårt och styrelsen gav upp försöket att hitta ny lokal. I stället betaldes alla skulder bort och därmed sjönk vederlaget till en nivå som i dagsläget är hållbar var Helsingforsregionens hörselförenings 86e verksamhetsår. Ganska många medlemmar har under året fallit bort men nya har också anslutit sig. Sålunda kan sägas att medlemskåren är stabil. Det som inger bekymmer är hur de allt mer åldrande, aktiva, medlemmarnas arbetsuppgifter ska kunna överföras på yngre. Problemet är inte nytt men börjar bli akut. Yngre medlemmar är vad man kan kalla understödande medlemmar som inte har någon närmar kontakt 1/11

2 med föreningen eller dess verksamhet. Den grupp som regelbundet deltar i föreningens aktiviteter utgör en bråkdel av medlemskåren. Ett symtom på hur ytlig mångens medlemskap är kan också ses i hur många som låter bli att erlägga sin medlemsavgift. Hittills har styrelsen med försynta påminnelser försökt locka medlemmarna att erlägga den glömda avgiften. Enligt föreningens stadgar kan medlem som inte erlagt avgift under två år uteslutas ur föreningen. Allmän verksamhet Liksom under tidigare år har huvuddelen av den verksamhet styrelsen försöker rikta till medlemmarna bestått av regelbundna veckomöten. Det har inom styrelsen diskuterats om detta mål är för ambitiöst och om man kunde övergå till mindre täta träffar. Faktum är att fantasi och kontakter inom styrelsen börjar tryta. Det blir allt svårare att hitta nya intressanta föreläsare och aktörer. Uppfattningen är ändå att de som deltar i föreningens träffar vill göra det varje vecka. Trots det kan en nedtrappning bli verklighet om styrelsens inte får ny kraft och nya idéer. En trygg och tillförlitlig medverkanda har genom åren varit kaplan Päivikki Ahonen från nuvarande Johannes församling. Hon har en gång varje månad hållit andakt med medlemmarna, så har skett även under det gångna året. Under året hölls naturligtvis även två ordinarie föreningsmöten, ett vårmöte och ett höstmöte. Under året ansåg styrelsen att så stora avgöranden stod på spel att medlemmarna måste få delta i beslutet. Ett extra föreningsmöte hölls för att besluta om försäljningen av föreningens lokal i Alppilan Aho i huset Alexis Kivis gatan 48. Föreningens uppgift är framför allt att informera medlemmarna om hörselfrågor. Detta uppfattas ofta som information om hörhjälpmedel men även om praktisk hjälp i sökande efter tilläggshjälpmedel. Socialsköterskan på Hörselcentralen vid HUS, Marianne Saja, berättade vid årets andra måndagsmöte om den praxis som för tillfället gäller inom sjukvårdsdistriktet. Allt är inte som förr utan man har blivit njuggare i beviljande av utrustning. Ett annat besök med anknytning till de hörselskadades rättigheter hade föreningen av Sanna Johansson, hon leder skrivtolkningcentralen inom FPA. Skrivtolkning är en ny 2/11

3 lagstadgdad rätt. Den ger möjlighet att få 180 timmar hjälp per år att uppfatta i olika sammanhang. Man bör dock blir registrerad hos centralen som kund. Sanna Johansson uppmanade publiken att söka tolktjänst. I synnerhet de svenskspråkiga tolkarna är inte fullt sysselsatta. Hon påpekade dock att skrivtolken inte är att se som en personligt assistent som skall ta ansvaret för exempelvis ett läkarbesök. Sarite Saire, från firma Oticon berättade vid ett möte om dagens hörapparater och deras möjligheter. Utvecklingen har en tendens att gå cykliskt. Så kunde hon vid besöket inte presentera några nya inovationer, de lär finnas i nästa generation apparater om ett eller två år. Reseskildringar uppskattas oftast av måndagsmötet så också Pertti Pihkalas film som han gjorde under en resa till Svalbard. Gretel Schalien som var med på samma resa bjöd in honom att visa sin film med kommentarer på svenska av fru Pihkala. Senare på året togs medlemmarna till andra sidan av jordklotet då Jens Wegar med hundratalet foton berättade om en resa till Nya Zeeland. Föreningen har många bortgångna att tacka för allt de offrat för trivsel och välmåga i den förening de någongång tillhörde. En sådan stor gåva var när Anna Qvist skänkte sina stugtomter i Kolmpers till föreningen. På tomterna finns i dag Kvistebo. Saga Ojala vars fastrar fröknarna Qvist var berättade vid ett måndagsmöte om dessa damer. Det var mycket intressant och givande för mången. Foton av fröknarna Qvist finns numera upphängda bland föreningens historiska personer. Anna Qvist är donatorn men enligt Saga Ojala knappast utan systern Gerdas medgivande, hon var den lomhörda av systrarna men dog mycket tidigare. Föreningen har också haft besök av underhållaren/trubaduren Henrik Huldén som sjöng och spexade och fick publiken att jubla. Från miljöföreningen Natur och Miljö kom Cristel Lindblad för att göra publiken uppmärksammad på hur man kan spara engergi i det dagliga livet. Som goda exempel hade hon försöksfamiljer i ett Östnyländskt miljöprojekt. Det blev livlig diskussion om bl.a. vindkraft, sparlampor och grön el. Thomas Londén har deltagit som föreläsare i två måndagsmöten under året. Första gången var han inbjuden för att berätta om vad vi i dag förstår med sociala medier. Termen används mer och mer för att beskriva olika 3/11

4 informationskanaler och har fått en prägel av att vara helt Internetbaserade. Ändå är den gamla dagstidningen också ångradion sociala media ansåg Londén. Vid ett annat tillfälle presenterade Thomas Londén preliminära resultat från den enkätundersökning förbundet lät göra under hösten och vintern. Resultaten visade på vissa regionala skillnader där Helsingforsföreningen stack ut. Några drastiska slutsatser kunde i det prelimära skedet ändå inte dras. Materialet år också mycket magert. Två mycket uppskattade besök under hösten hade föreningen när Vineta Björksten kåserade om hur man kan Må bra till 100 år och när Doris Stockmann, följande måndag belyste varuhuset Stockmanns 150 åriga historia. Under hösten hölls kommunalval. Inför valet tyckte styrelsen att det kunde vara intressant och nyttigt att höra hur man inom Kommunförbundet ser på dagens händelser i samhället. Inbjuden gäst från Kommunförbundet var Kia Leidenius, som med tabeller och grafik beskrev en lång rad fenomen inom i synnerhet kommunerna, mycket som det kommande valet borde handla om. Under året har flera uppskattade konstutställningar i Helsingfors hållits och medlemmarna har erbjudits tillfälle att gemensamt och med guide bese Carl Larssons verk och även den mycket uppskattade Helene Schjerfbeck utställningen. En gemensam sopplunch i föreningslokalen efter rundvandringarna uppskattades av deltagarna. En guidad busstur till nya Helsingfors lockade många nyfikna. Turen förde deltagarna till Gräsviken/Busholmen till Arabiastranden till universitetsområdet i Vik och till nya Nordsjö med en snabb blick över staketen till hamnen. I Vik och det gröna växthuset hölls en välkommen fikapaus. Resan tog fyra timmar och bekostades delvis med gåvomedel. Året avslutades åter med en gemensam julfest. Studiebesök och rekreation har till stor del kunnat finansieras med den avkastning en stor donation från fjolåret gav. Donationen investerades i aktier. Övrig verksamhet Canastklubben har spelat mycket flitigt under året. Förutom träffarna under den egentliga föreningstiden så har man även samlats sommartid. Gruppen är inte stor och kunde gott rymma flera deltagare. 4/11

5 Några nya aktiviteter har inte initierats under året trots styrelsens uppmaning att medlemmarna skulle utnyttja den fina möteslokalen flitigare. En basar ordnades under vårterminen. Dess syfte var kanske främst att försöka tömma litet i skrubbar och förråd på lopptorgssaker, handarbeten och böcker. I kikaren hades den eventuella flyttningen till en mindre lokal. Naturligtvis hölls också lotteri och servering. Inkomsten blev något under tusen euro men med den anspråkslösa satsningen kunde resultatet anses nöjaktigt. Föreningens sekreterare deltog i en måndagsträff hos Mellersta Nylands synskadade och informerade om hörhjälpmedel. Vice ordföranden och sekreteraren var inbjudna till yrkeskolan Prakticum och dess närvårdarutbildning för att berätta om hörselskador och hörhjälpmedel. Tillfälle gavs på detta sätt att ge de unga litet råd om hur de i sitt arbete skall bemöta en person med dålig hörsel och hur deras eventuella hörhjälpmedel fungerar och bör skötas. Föreningens åsikt är att ett sådant informationstillfälle borde hållas med varje elevkull som deltar i vårdarutbildning. Sekreteraren har också besökt AVs Sörnäs avdelning och Helsingors stads svenska dagcenter. Under sommaren har en liten men trogen skara medlemmar varje lördag samlats vid sommarstället Kvistebo. Sommaren var en av de regnrikaste i historien vilket säkert i viss mån inverkade på besökarantalet. Mot höstkanten kunde de ivrigaste samlarna åter fröjdas över svamp och bärskörden kunde den som var intresserad njuta av litet situationskomik när en teatergrupp från Hörselskadades riksförbund i Sverige gav en föreställning i AVs lokal. Gruppen består av enbart hörselskadade så budskapet är självupplevt. Initiativet till gruppens turné i Svenskfinland kom från föreningen Hörselskadade i Arbetslivet. Från Helsingfors åkte gruppen vidare till Vasa och Mariehamn. Föreställningen var främst riktad till personer som kan ha nytta av att förstå hur hörselskadade reagerar i olika situationer, anhöriga och arbetskollegor. Endast en handfull personer ville se föreställningen och av komentarer att döma var en stor del av dessa hörselskadade. Sekreteraren deltog som föreningens representant i den internationella kongress för hörselskadade som hölls i Bergen under sommaren. Styrelsens motivation för att med Söderhoms fonds hjälp sända en person till kongressen var 5/11

6 att ett dylikt tillfälle knappast bjuds på så nära håll inom lång tid framöver. Kongressen alternerar mellan olika världsdelar. Sekreteraren redogjorde vid ett måndagsmöte för intryck från kongressen. Många intressanta föredrag bjöds under de tre dagarna men de flesta var riktade till vårdande och teknisk personal, inte så mycket till patienter. Administrativt Luthergatan 14 A 1 Kostnaderna för föreningslokalen sköt i höjden efter rörsaneringen. Det blev helt klart att föreningen inte kunde leva med det nya vederlaget. Styrelsen lyfte det lån i Nordea som medlemsmötet gett sitt godkännande till och betalade bort föreningens andel. Vederlaget sjönk med tusen euro men var fortfarande högt. Under vårterminen och sommaren offrade styrelsen en hel del tid på att planera och genomföra en eventuell flyttning av verksamheten till en mindre och billigare lokal. Det innebar försäljningen av nuvarande lokal och sökande av en ny. Den första lämpliga lokal som hittades låg endast några kvarter bort och efter ett par inspektioner var styrelsen enig att lokalen uppfyllde de villkor verksamheten förutsätter. Ett första närmande till husbolagets styrelse gav dock klart besked. Huset ville inte se föreningen som delägare. Motiveringen var att fastigheten är ett bostadsbolag. Trots det fanns i samma våning Suomen kirjallisuuden liittos lokaler. Den förmedlare hos Huoneistokeskus som hade hand om nämnda lokals försäljning fick också i uppdrag att söka en köpare till Luthergatan 14 A 1 samt att hitta nya lämpliga utrymmen när det första försöket så snöpligt föll redan på startlinjen. Valet av kontaktperson visade sig vara mindre lyckat. Inga allvarliga köpanbud kom in under sommarmånaderna trots att förmedlaren garanterade att intresset för stora lokaler inte svalnar under sommarmånaderna. Till visningarna kom enstaka nyfikna. Ett bud på Luthergatan gavs men var så lågt att styrelsen inte kunde anta det. Styrelsen förundrade sig mycket och framförde det även till förmedlaren att lokalen hade gjorts om till ett möbellager/loppmarknad bara för att få en fin lockande bild av mötesrummet. Alla bord och stolar var staplade i angränsande rum, gardinerna nedtagna. Besökare måtte ha fått ett märkligt 6/11

7 intryck av utrymmena. Dessutom påstods att fönster tvättats och golven bonats och att den kostnaden påförs föreningen om ingen affär fås till stånd. Styrelsen protesterade, ingen räkning har kommit. Under sommarens lopp besökte styrelsen flera lokaler som förmedlaren trodde motsvarade styrelsens önskemålen men ingen var ens nära, några t.o.m. helt olämpliga med tanke på läge och disposition. Några alternativ hade styrelsen själv sökt fram via Internet och i synnerhet ett av dessa var mycket lockande men måste avskrivas eftersom försäljningen av den egna lokal inte framskred och finansieringen därmed var osäker. Styrelsen kunde inte ta risken att bli sittande med två lokaler. Planer fanns också inom styrelsen,även framkastad av några medlemmar, att bygga om nuvarande lokal och sålunda skapa två varav en skulle säljas. Förslaget omhuldades inte av alla styrelsemedlemmar främst därför att det stora, ljusa mötesrummet hade behövt delas upp och ett nytt kök inrättas. Ingendera lokal hade blivit särdeles funktionell. Under processens gång blev det också tydligt att det höga vederlaget för Luthergatan utgjorde en negativ faktor när hugade besökare diskuterade med förmedlaren. Styrelsen kontaktade disponenten för att få en klar bild av när de lån som ännu betalades via vederlaget kunde betalas bort. Uppgifterna visade sig svåra att få fram men i slutet på året kunde lånen betals bort och vederlaget sjunker för inkommande år till acceptabel nivå. Pengar för detta fanns efter försälningen av lokalen Alppilan Aho (se nedan) Försöken att hitta en mindre och billigare lokal kommer därmed knappast att återupptas inom en överskådlig framtid. Lokalen i Aoy Alppilan Aho vid Alexis Kivis gata har varit en säker inkomstkälla för föreningen. De kommande stora renoveringsarbetana som det husbolaget gått in för och de lån som skulle komma att belastade föreningen gjorde att en försäljning känndes som enda utväg. Hyresgästen informerades om planerna och visade sig helt samarbetsvillig. Lokalen tömdes och fma Family Ahlbäck fick i uppdrag att hitta en köpare. Inom två veckor var lokalen såld. 7/11

8 I och med att föreningen nu är skuldfri kommer vederlaget att kunna finansieras med egna inkomster. Framtiden verkar aningen ljusare. Till Kvistebo anskaffades ännu ett par trädgårdsstolar av samma gedigna kvalitet som de tidigare. Runt bordet kan nu åtta gäster sitta bekvämt. Vid de flesta träffar räcker härmed sittplatser för alla. I övrigt fortsätter följetongen med den pyrande köksspisen. Sekreteraren försökte locka en murarfirma att ta sig en titt på hur eldstadssystemet kunde åtgärdas. Ingen av de tillskrivna firmorna tog kontakt. Rolf Berghäll har som under alla år tidigare hållit uppsikt över Kvistebo. Medlemskåren har hållits rätt stabil under året. 4 medlemmar har avgått och 8 dödsfall har kommit till styrelsens kännedom. Nyinskrivna medlemmar är 11. Medlemsantalet är sålunda 182 vid årets utgång. Den största gruppen medlemmar kommer från Helsingfors men den i Esbo bosatta delen är också betydlig. De avlidna medlemmarna är: Birgitta Holm, Birgitta Victorzon, Carita Svensnson, Mirjam Holmström, Ole Sandström, Anna Holmström, Sven Backman och Berit Boström. I föreningens stadgar sägs att en medlem kan uteslutas om ingen medlemsavgift erlagts under två på varandra följande. Enligt den regeln borde 16 personer strykas ur medlemsförteckningen vid utgången av och det verkliga medlemsantalet justeras ner till 166. Så har även skett. Donationer/fonder Föreningen har under året fått 850 i anonyma donationer. För Torsten och Sirkka Söderholm fond gjordes denna gång ingen synligare reklam, endast på föreningens hemsida och på Luckans Fyrksida fanns länkar. Motiveringen för detta val var att de ungdomar fonden främst riktar sig till är vana internetanvändare och mindre vana tidningsläsare. Om detta var orsaken till att något färre ansökningar kom in eller ej är oklart. Totalt mottogs nio ansökningar och 4100 bivijades i bidrag. Dessutom reserverades 1500 för att sända en 8/11

9 deltagare till International Congress of Hard of Hearing People som hölls i Bergen under sommaren. Sekreteraren utsågs att bli denna representant. Fondens utdelning skedde enligt följande: Häggdahl Josefina, Korsnäs 700,00 för laptop Wenman Lena, Helsingfors 350,00 för studieresa Wegar Moritz, Vanda 1500,00 för kongress Östman Roger, Korsholm 400,00 för kongress Östman Siw, Korsholm 400,00 för kongress Finlands svenska teckenspråkiga 250,00 för bokeditering Svenska hörselförbundet 500,00 för hjälpledare i skolor Många av bidragsansökarna återkommer årligen och ändamålet är främst kongressresor. Styrelsen tog nu en mera restrektiv ställning till dessa ansökningar, flera ansågs illa motiverade och andra fick mindre bidrag än det ansökta. Fondens tillgångar och utveckling framgår av bilagan till bokslutet. Bidrag från samhället och institutioner Bidragsgivare Belopp Belopp RAY via förbundet Grundbidrag 1000,00 Medlemsbidrag 2158,89 Extra 300, ,89 Helsingfors stad 2000,00 Esbo stad 500,00 SAMS (riktat bidrag) 1400,00 Totalt 7358,89 Övrigt Föreningen har en ubildad hörselrådgivare, för tillfället sekreteraren. Till uppgifterna hör att hålla sig informerad och kunna hjälpa med enkla problem som 9/11

10 kan uppstå för en apparatanvändare. Han har deltagit i de fortbildningskurser som förbundet arrangerat. Skrivtolkningen är ett nytt område som inga medlemmar ännu uppfattat som hjälpmedel men som kunde utnyttjas av flera. Sekreteraren kan hjälpa med den enkla ansökan som riktas till FPA. En medlem som blivit husvill pga saneringsarbeten i den egna lokalen har under hösten beretts tillfälle att bo i ett rum i föreningslokalen. Hon har erlagt en av styrelsen bestämd avgift för detta. Det rum som styrelsen brukar använda för sina möten ligger utanför den fasta T-slingans effektområde. Vid styrelsemöten har det ofta varit svårt att uppfatta vad alla säger. Det har funnits behov av någon form av konferensutrustnig. En apparatur Comfort Contego bestående av sändare och mottagare prövades och beslöts anskaffa 6 enheter. Pengarna för inköpet togs från Söderholms fond. Utrustningen kan också användas vid guidningar och bussresor om inte liknande utrustning redan finns att tillgå. Flera museer har numera FM-sändare för guider och mottagare för kunderna. Den frekvens som möteslokalens ljudanläggning opererar på kommer att försvinna under 2013, mikrofonerna blir obrukbara liksom mottagarna. Föreningen anhöll om bidrag från SAMS för anskaffning av nya mikrofoner, detta som ett led i Svenska hörselförbundets kampanj för bättre ljudmiljö. SAMS beviljade 1400 och det beloppet räckte exakt för inköp av fyra nya mikrofoner och en fyrkanalig mottagare. Frekvensen är nu den samma som interna datanätverk utnyttjar. Övrig utrustning som mixerpanel, slingförstärkare och ljudförstärkare behövde inte förnyas. Jens Wegar kopplade och trimmade in mikrofonerna under juluppehållet. Den videokanon som anskaffades 2009 fick störningar i bildkvaliteten under den hörseldag som ordnades föregående år. Felet var så pass allvarligt att en reparation blev nödvändig. Det visade sig vara en kostsam affär och ansåg styrelsen det klokare att anskaffa en ny kanon. Priset för videokanoner har gått ned betydligt på några år. En ny apparat blev billigare än reparationen av den gamla hade blivit. Tekniskt borde föreningen nu åter vara väl rustad för kommande möten och andra aktiviteter. 10/11

11 Styrelsen Styrelsen har sammankommit till 8 protokollförda möten. Dessutom hölls överläggningar via telefon och e-post under sommaren när lokalärendena var som mest aktuella. Styrelsens medlemmar var under året: Ulla Donner, ordförande, Helsingfors Birgitta Andersson, vice ordförande, Helsingfors Gretel Schalien, kassör, Helsingfors Moritz Wegar, sekreterare, Vanda Lola Martin, ledamot, Helsingfors Kristian Strömberg, ledamot, Grankulla Maj-Britt Winqvist, ledamot, Esbo Föreningens bokföring har som tidigare omhänderhafts av bokföringsbyrå QWERTY. Verksamhetsgranskare har varit Carola Holm och hennes suppleant Kurt Andersson. Helsingfors 9 januari 2013 Styrelsen Rättad och godkänd av vårmötet 15. april /11

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.f kontakta@hehf.f VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Enligt den av höstmötet antagna verksamhetsplanen skulle föreningens

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Trots att föreningens verksamhet under största delen av året var

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors Tfn (09) 490 617 (månd. 14-16) www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 2009 blev året då föreningens namn

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors Tfn (09) 490 617 (månd. 14-16) www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Föreningens verksamhet under det

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ) i Halmstad den 19 april 2005 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Carl Bennet utsågs att såsom ordförande

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer