Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling -"

Transkript

1 Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling - Göteborgs Stads jämställdhetspris 1996 Svenska Handbollförbundet Årets förening 1997

2 Förord För att lyckas med din förening måste du hitta ett sätt att arbeta som får medlemmar och andra berörda att engagera sig. Den viktigaste delen för att få dom att göra det är trovärdighet. Vi kommer här att berätta hur vi arbetar och vad vi bestämt oss för ska gälla i vår förening. Det bästa sättet när man går igenom vårt arbetssätt är att först skumma igenom materialet, för att sen göra som Martin Ljung en gång sa: vi tar det från början... Lycka till! Önnereds IK startade handboll 1965 i Önnered. Vi ombildade föreningen 1985 då handboll och fotboll skiljdes åt. Önnereds Handbollsklubb är vårt namn och vi håller till i stadsdelen Älvsborg i västra Göteborg.

3 Så här har vår organisation vuxit fram genom åren Under vår tid i Önnereds IK var det mycket som retade oss. En dålig organisation innebar att vi hade många olika problem som t. ex: Policy-frågor bevakades inte Vem som var ansvarig visste man inte Vem som skulle utföra arbetet var oklart Informationen var dålig Inget kommittéarbete Dåligt föräldrasamarbete Svårt med rekrytering av nya ledare Ledarvård fanns inte Samarbetssvårigheter för ungdomar att kombinera handboll och fotboll Ekonomiska problem Materielproblem Saker utfördes i sista stund Föreningen utvecklades inte De idrottsliga resultaten uteblev Det var tråkigt

4 Målsättning För Önnered gäller att: Ha roligt Ha lag i alla åldersklasser, flickor/pojkar, stödja alla rättvist. Vara en brett arbetande ungdomsförening i handboll. Bry sig om och ta ansvar för våra medlemmar. Få hela familjen engagerad. Det ledarna står för ger klubbens profil, så här jobbar vi med ledaretik: Vid samtliga ungdomsresor i ÖHK skall våra ledare vara ett nyktert föredöme. Föräldrar, som medföljer vid ungdomsresor ska informeras om klubbens inställning till alkohol i samband med ÖHK-resor och uppträda på ett föredömligt sätt. Styrelsen ansvarar för informationen till våra ledare och föräldrar om vikten av att inta ett korrekt uppträdande mot domare och motståndarlag.

5 Målsättning (forts) Mottagande av ungdomar/föräldrar Första intrycket är det viktigaste. Det måste vara ordning och reda. Vid den första träningen eller föräldraträffen ska någon ansvarigkomma och berätta om föreningens målsättning och verksamhet, förslagsvis ungdomsansvarig eller föräldraansvarig. Det är viktigt att föräldrarna tidigt får klart för sig var de och det nya laget kommer in i organisationen samt vad föreningen förväntar sig av dem. Det är viktigt att man tidigt upptäcker glädje. Det är bara om man har roligt som man fortsätter med handboll. Elitsatsning När ÖHK är representerade i elitserierna på herr/damsidan, gäller följande: ÖHK skall alltid ha en stabil ekonomi och solid grund att stå på. En elitsatsning får inte resultera i att ungdomsverksamheten blir lidande. Målsättningen är att flertalet av spelarna i representa-tionslagen ska bestå av egna produkter. Vi ska erbjuda verksamhet även för de spelare som ej platsar i A-lagen.

6 Målsättning (forts) Vår målsättning/antal lag Seniorer - Totalt: A-lag - 2 lag Farm - 2 lag Bredd - Erf. antal breddlag Juniorer - 2 lag A-ungdom - 6 lag B-ungdom - 8 lag C-ungdom - 12 lag På D-nivå gäller följande: Målsättningen är att ha så många lag som möjligt. Alla ska vara med och spela (ej toppade lag). Vi ska spela mycket minihandboll. Ingen spelare ska behöva byta förening för att kunna fortsätta spela handboll.

7 Målsättning (forts) Organisationen runt laget/åldersgruppen Inom varje årskull har vi följande minimiuppställning med 8 ansvariga: Ansvarig tränare SHF utbildad Biträdande tränare oftast praktikant under utbildning Administrativa ledare minst 2 som delar uppdraget Föräldrakontakt samordnare, är med på föreningsträffar Ekonomi/lotteriansvarig Bingolotto viktig uppgift Caféansvarig handlägger lagets cafébemanning IT-ansvarig Lagets information på hemsidan Tips! Utse någon som har ledarrekryteringsansvaret. Rekrytera nästa års ledare under pågående säsong. Klarar skolan att få klassföräldrar så klarar idrotten att få lagföräldrar. Ge föräldrarna chansen att vara tillsammans med sina barn när dom har roligt. Tala om att detta står vi för i föreningen, detta fixar ni föräldrar. Låt alla som engagerar sig runt laget känna sig viktiga genom att ge dem speciella ledarkläder, frikort till matcher, en liten julgåva, få följa med på en ledareresa, utbildas osv. När dom sagt ja och börjat jobba, visa uppskattning! Kom ihåg att ledarna alltid är föreningens viktigaste tillgång.

8 ihop sin grupp. Organisation Vi har valt att arbeta med en styrelse med ett övergripande ansvar. Arbetet i föreningen sker inom 16 ansvarsområden. Varje ansvarsområde består av ett uppdrag och en ansvarig. Inom varje ansvarsområde finns alla arbetsuppgifter nedskrivna. Bakom varje arbetsuppgift finns ett namn. Tips! Det är lättare att få någon att säga ja till att lösa en uppgift i föreningen som passar individen. När man fått ja så låt denna individ få lösa uppgiften på sitt sätt och bilda kompetensnivån inom ansvarsområdet genom att sätta

9 Organisation (forts) Detta står vi för i Önnereds HK Spelare Respektera domare och ledare Främja rent spel Kunna hantera förluster Respektera lagkamrater Hålla lagmoralen hög Ej fuska sig till fördelar Uppträda juste mot motståndarna Uppmuntra medspelare i både med- och motgång Vårda språket Gå in för att ha roligt Ledare Ha ett bra uppförande Vara ett föredöme Acceptera domslut Ge positiv utbildning Sätta gränser Inte låta spelaren fuska Tillåta misstag hos domare och spelare Vara rättvis, låta alla spela Vårda språket Gå in för att ha roligt Föräldrar Stödja och uppmuntra Respektera ledarna Förebild för ungdomarna Berömma prestation, inte resultat Ta del av barnens aktiviteter Heja på egna laget Hjälpa klubben och ledarna när det behövs Agera och hjälpa ledare vid dåliga beteenden Vårda språket Gå in för att ha roligt Alla tänker vi på, att vi är representanter för Önnered. Sådan du är, uppfattas föreningen.

10 Styrelse Övergripande ansvar i föreningen Årsmöte Fördelning av uppdrag, ansvarsområde och arbetsuppgifter Mediakontakt Policyfrågor Tecknande av avtal Allt arbete i föreningen sker i 16 ansvarsområden. Varje område består av ett uppdrag och en ansvarig. Styrelsen och ordföranden har uppgiften att bevaka ansvarsområdena. Styrelsen beslutar om budget får ändras inom något område efter föredragning av ansvarig under verksamhetsåret. Annars gäller alltid fastställd budget.

11 Ungdom Uppdraget är: övergripande ansvar för ungdomsverksamheten som ej rör tävling eller träning. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Socialt arbete Bollekis Handbollsskola Klasshandboll, skolkontakter Uppföljning av spelare som slutat Samarbete med Fritid Skötsamhetskampanjen/Kroppsfixering Rekrytera ungdomsspelare Lovverksamhet Avslutningar Konfirmation

12 Ungdom (forts) Skötsamhetskampanj Fullständig drogfrihet vid arrangemang i ÖHK:s namn. Kampanjen omfattar ungdomar från år. Alla ungdomar i dessa åldersklasser är med i kampanjen hela tiden. ÖHK avsätter :- om året att användas för premieringar av lag som ur skötsamhetssynpunkt har gjort sig förtjänt av en premiering. En gång om året hålls droginformation/utvärdering med ungdomarna. Ungdomskommittén ansvarar för dessa informationsträffar och kan vid dessa tillfällen anlita experter. Träffarna skall vara en dialog mellan ungdomskommittén och laget. Vid första tillfället då ungdomarna inträder i kampanjen, utdelas pannband. Beroende på resultatet vid dessa samtal föreslår Ungdomskommittén vilken premiering, som anses lämplig för just det laget. Styrelsen beslutar varje år kostnadsnivån för premieringar.

13 Ungdom (forts) Trovärdighet För att få trovärdighet så räcker det inte med att kasta in ett mål mer än motståndarlaget. Vi arbetar med en skötsamhetskampanj. Vi har en konfirmationsgrupp tillsammans med kyrkan, lättare att kombinera läsningen. Våra 15 års lag åker till Polen och Auschwitz för att se vad som hände där. Alla skolor i Älvsborg är med i klasslagstävlingen BÄST I VÄST från 3:e till 6:e klass Alla 3:e klasser får lektioner i handboll på deras idrottstimmar. I alla 6:e klasser är vi ute i skolorna och pratar om våld, droger, mobbning, klotter och kroppsfixering. Vi ordnar obligatoriska föreläsningar inom dessa områden från externa föreläsare för alla våra spelare år varje år.

14 Föräldrakontakten Uppdraget är: kontakt mellan styrelsen, lagföräldrar och övriga föräldrar. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Samarbete med lagföräldrar för genomförandet av aktiviteter. Ansvar för ÖHK-dagen Klubbinformation vid föräldramöten Ingå i styrelsen

15 PR Uppdraget är: ansvara för en bra information internt och externt. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Verksamhetsberättelse Klubb-Nytt Fotografering GHF-tidning Programblad Affischer och aktuellt-tavla Trycksaker ÖHK-kompendie Mediakontakter Utställningar Föreläsningar Ledar- och spelarinformation Internet

16 Önnereds info vid föräldraträffar Klubben finns till för att vi ska ha roligt. En förening i utveckling / vårt kompendium a) Kvalitetssäkrande träffar i klubben b) Berättar om vårt arbetssätt för andra Skötsamhetskampajen år, i år introduceras 95:orna a) Ger garanti för att vi tillsammans tar fram skötsamma samhällsmedborgare b) Gör att ungdomarna får roliga och nyttiga upplevelser c) Konfirmationsgruppen d) Varför Polen, Tjeckien, Tyskland och Danmark En idrottsförening i ett bostadsområde a) Som områdets förening inte viktigt att kasta in en boll mer än motståndaren b) Med en strukturerad verksamhet kommer idrottsliga framgångar på köpet c) En elitverksamhet får aldrig äventyra vårt sociala engagemang i stadsdelen Informationsbladet a) Viktigt att vi får ut vårt budskap i stadsdelen b) Öka intresset för våra elitarrangemang c) Ger klubben ett välbehövligt tillskott i kassan

17 Önnereds info vid föräldraträffar (forts) Klubben finns till för att vi ska ha roligt. A-lagsmatcherna a) Varför viktigt att ungdomarna ser handboll, därför publikligan b) Att vara på plats är ett enkelt sätt att stödja klubben Utbyggnaden a) En dröm värd att kämpa för - hemsidan - ekonomin b) Rättvisekravet, nu kan vi stödja alla våra lag rättvist Göteborgs Handbollförbund a) Visionen - vi älskar handboll - gör du

18 Utbildning Uppdraget är: ta fram en aktuell utbildningsplan och ansvara för genomförandet av denna. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Utbildningsplan Studieplan med studiecirklar Ledarutbildning Tränarutbildning Domarutbildning Föräldrautbildning Konferenser, uppstartsträffar ÖHK:s bibliotek, utbildningspärm och anslagstavla Utbildningsplanen är en långsiktig plan för ÖHK med ett rikligt utbud. Årlig studieplan görs varje år tillsammans med SISU, som hjälper oss med material och ger oss kostnadsbidrag. Utbildningstavlan sitter utanför kansliet och Aktuellt-tavlan sitter ute vid receptionen. Ibland kommer kanske ett utbildningserbjudande direkt hem till dig. Ta alltid kontakt med utbildningsansvarig! Vi försöker alltid att tala med alla både före och efter utbildning.

19 Utbildningsplan Tid Kont. Kont. Kont. Vår Vår Kont. Höst-Vår Utbildning Starta vågen Samla laget Kasta loss Utbildningshelg ledare GHL Spelarutbildning TS 1 Utbildare Tränare, lagansvariga (SISU) Tränare, lagansvariga (SISU) Tränare, lagansvariga (SISU) TK och Utbildningskommittén Utbildningskommittén Tränare + föreläsare GHF Utbildade D-ungdom, eget lag C-ungdom, eget lag B-ungdom, eget lag B-ungdom, eget lag Ledare från 16 år Tränare fr.o.m. juni, lagansv. Ungdom Tränare med lag (utb.ghl) Tips & Frågor Utbildning är som bekant A och O i en förening. Ännu mer arbete? Nej, egentligen inte. Träningarna brukar vara 1-1,5 timma på planen med praktiska övningar. Vi är övertygade om att de flesta lagen pratar teori före och/eller efter träning/match. Strukturera dessa teoripass så kan vi bokföra dem som en studiecirkel och föreningen får pengar från SISU, som kan användas till tränarutbildning, uppstartsträffar m.m. Utbildning av ledare är viktigt om man vill nå framgång. Vem ser över och erbjuder dina ledare rätt utbildning? Behöver ni upprätta en utbildningsplan? I så fall: Vilken utbildning? Vilka ska utbildas? Vilka är utbildarna? Hur och när ska det ske?

20 Material Uppdraget är: skötsel och inköp av idrotts- och ÖHK-material. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Inköp Prissättning Tvättning och skötsel Försäljning Materialförråd Idrottshallsförråd Förråd, Önneredsskolan Tips & Frågor Försök att göra ett årsavtal med en sporthandlare, det brukar löna sig. Bestäm vad som gäller för att skänka material till ett enskilt lag. Det är föreningen som står för profilen och äger rätten till klubbmärket. Låt ingen annan än den ansvarige utnyttja denna rätt.

21 Kansli Uppdraget är: sköta kansliverksamheten samt vara vårt vänliga ansikte utåt och inom föreningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kassahantering för motionscentral och ÖHK Kassahantering och fakturering för PSF AB Data-arbete Skrivservice Medlemsregister Medlemsutskick och distribution Bokning av halltider och styrkerum Inbjudan till domare och funktionärer Laguppställningar A-lag Anmälan till cuper Premieringssystem statistik Minnesplaketter

22 Kansli (forts) Arbetsuppgifter: Uppvaktningar Ledarträffar Försäkringsfrågor/licenser Föreningsuppgifter till SHF/GHF Biljettbeställningar Entertainment-böcker och idrottsrabatten Ta fram uppgifter för programblad Ordna matchmaskotar för representationslagen Samla tidningsurklipp Ha hand om utkvittering av nycklar Tips & Frågor Att ha ett fungerande föreningskansli är inte alla förunnat. Vilken servicegrad är en rimlig nivå att lämna till era ledare, spelare och medlemmar? Vårt kansli har tydliga uppgifter, om man inte har ett kansli var lägger man isåfall dessa arbetsuppgifter?

23 Bidrag Uppdraget är: övergripande ansvar för ett aktivt bidragssökande. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kontinuerliga bidrag Aktivitetsbidrag (lokalt och statligt) Lokalbidrag Utbildningsbidrag Arbetsuppgifter: Övriga bidrag Selektiva bidrag Fonder/stiftelser Stipendier Tips & Frågor Hitta gärna den aktive ensamvargen som inte gillar att sitta i möten men som har en stund över för föreningen när han/hon själv känner för det. Inom länstyrelsen, RF och regionförbunden finns förteckning på bidrag man kan söka. Var aktiv, det är roligt både för individ och förening att få stipendier, utmärkelser och bidrag.

24 Sponsring Uppdraget är: ansvara för marknads- och aktivitetserbjudanden till företag Ansvarig: Arbetsuppgifter: Sponsringsupplägg med prislista Försäljning Sponsorträffar Sponsorregister Reklamtillverkning VIP-hantering Träffar med föräldrar/seniorspelare Tips & Frågor Tänk igenom vad ert upplägg/utbud ska innehålla. Gör läxan innan du kontaktar företaget, de blir uppvaktade av många, varför ska de välja just er. Ta fram vad du kan erbjuda tillbaka. Relationer är ofta viktiga liksom nätverk. Bestäm vad som gäller vid sponsring av ett enskilt lag.

25 Lotteri Uppdraget är: med bra bingo- och lotteriverksamhet generera största möjliga vinst till ÖHK och medlemmarna. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Bingolotto Bingo Lotterier Tips & Frågor Tänk igenom hur ni ska få framgång med detta viktiga område. Hur fördelar ni vinsten inom förening, lag, individ.

26 Ekonomi Uppdraget är: ha ansvar för alla ekonomiska ärenden i föreningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Budget sammanställa förslag på budget efter förarbete av kommittéerna. Göra månatliga uppföljningar till styrelsemöten. Lagkonton uppföljning och redovisning av lagkonton till varje idrottsledarmöte. Fakturakontroll göra erforderliga betalningar av fakturor och kontantkvitton (löpande). In- och utbetalningar Attesteringar Konteringar Medlemsavgifter ansvara för att medlemsavgifterna betalas in under januari och februari. Löpande kassahantering Avstämning Bingolotto/lotterier redovisning Datahantering Kontakt med revisorerna

27 Ekonomi (forts) Arbetsuppgifter: Angående lagkonto: Spelare har möjlighet att sälja lotter etc, för att sätta in pengar på lagkontot. Så länge man är medlem i Önnered kan man använda dessa pengar till cuper, inköp av idrottsmaterial etc. Slutar spelaren i Önnered har man tillgång till pengarna t o m 28 februari året efter. Därefter tillfaller pengarna laget. Det året man blir senior har man möjlighet att använda pengarna, eller föra över dem till annat lags konto före samma datum året efter, annars tillfaller pengarna klubben.

28 Ekonomi (forts) Vad får man för medlemsskapet i Önnered: Bra kamrater och en kul fritid. En bra uppfostran i en god idrottsmiljö. Tydliga regler med skötsamhetskampanjen ger bra samhällsmedborgare. Tillgång till träningar med utbildade ledare och tränare. En välplanerad målsättning ger en bra handbollsutbildning. Träningshallar, serie och cupmatcher, matchkläder, bollar och tillgång till övrigt material. Subventionerat deltagande i RM, Flick/pojk SM och J-SM. Betalda deltagaravgifter för GHF/SHF-verksamheten. Tillgång till ÖHK-hallen, gäller spelarna. Från 16 år tillgång till styrketräningslokal, gäller spelarna. Fritt inträde till A-lagsarrangemangen, gäller även familjemedlemmar. Premieringar genom skötsamhetskampanjen och riktade bidrag. Extra försäkring + gräddfil till specialister inom 48 timmar för behandling av idrottsskador. Spelarlicens från 15 år, för elitspelarna A-licens + tillgång till GMC. Tidningen GÖTEBORGSHANDBOLLEN.

29 Ekonomi (forts) Medlemsavgifter 2007: Enskild medlem: 1100 kr. Familjemedlemsavgift oavsett hur många: 1800 kr. (fri entré på A-lagsarrangemangen, gäller på försök för 2007)

30 Anställda Uppdraget är: sköta anställningsfrågor Ansvarig: Arbetsuppgifter: Anställningsfrågor Avtalsfrågor Arbetsschema Ansvarsbeskrivning Arbetsledning Närvarorapporter Praktikanter och tillfälligt anställda Tips & Frågor Det är viktigt att de anställda har en ansvarig person som arbetsledare så att inte hela styrelsen basar. Om ni har lönebidragsanställda så tänk på att dom har någon form av arbetshandikapp och anpassa arbetsuppgifterna därefter.

31 Husråd Uppdraget är: ansvara för trivsel, underhåll och ordningsfrågor i och omkring anläggningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Snickeri Rörläggning Ventilation Elektricitet/värme Klisterstädning Målning Vaktmästeri/städning Underhållsplan Brand/larm frågor Tips & Frågor Driver ni någon form av anläggning så försök hitta medlemmar med kompetens inom de områden som behövs för att få billiga underhållskostnader. Var noga med att upprätta en underhållsplan.

32 Påvelund Sporthall och Fastighets AB Uppdraget är: äga, förvalta och hyra ut ÖHK-hallen samt driva caférörelsen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Uthyrning Caférörelsen Ekonomihantering Bolagsteckning Tips & Frågor Har ni ett AB eller planerar att starta ett så lyd gärna några goda råd. Var noga med att särskilja vad som ingår i företaget och i föreningen. Ta inga kostnader som rör föreningen inom bolaget för att spara moms eller i något annat syfte, det är inte värt det. Sköt bolaget noga mot alla och speciellt mot myndigheter.

33 Café Uppdraget är: på ett lönsamt sätt driva cafét och svara för att det är en trivsam träffpunkt. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Varuinköp Daglig drift/städning Avtal leverantörer Prissättning Schemaläggning/bevakning Inventering Rutinbeskrivning Kassa och veckoredovisning Tips & Frågor Att driva ett café innebär många uppgifter. Hur fördelar man pass på ett rättvist sätt om lagen ska bemanna cafét? Hur motiverar man medlemmarna att ta med sig en hembakad kaka när man gör sitt pass ideellt?

34 Fest Uppdraget är: ordna trivselaktiviteter. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Fester för vuxna Festliga heldagsaktiviteter

35 Tävling Uppdraget är: övergripande ansvar för den sportsliga verksamheten och klubbandan på senior-/ ungdomsnivå. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kunskapsprogram, Grön Tråd Målsättning, Säsongsplanering Ledar- / Tränarrekryteringsansvarig Ledaruppmuntran Revidering arbetssätt för ledare Tränarträffar Vänortsutbyte Träningstider Mediakontakter Seriespel Officiella tävlingar Cuper Seniorhandboll

36 Tävling (forts) Arbetsuppgifter: Ungdomshandboll Årets ungdomsspelare Arrangemang i ÖHK-hallen för seniorer Arrangemang för ungdomslagen Spelarövergångar Domaransvarig Rekrytering till handbollsgymnasiet Riks- och stadslagsverksamhet Tips & Frågor Vad kan ni göra för att få en bra klubbanda? Ledare finns inte utan skapas, på vilket sätt ska ni rekrytera dessa? När ska ni rekrytera, bland vilka? Vilken ledaruppmuntran får ledarna? Vi har en grön tråd med vad vi ska träna på olika nivåer, behöver ni också ha det? Åker ni på en gemensam cup med alla era ungdomslag någon gång under året, vem beslutar om det? Har ni diskuterat när man får toppa lag? Behöver ni göra en hjälpreda för ledarna som dom kan använda i samband med träningar och matcher? Har ni skrivit ner vad som gäller vid cuper o.s.v.? Under det sista junioråret är det viktigt att spelarna får reda på vilka valmöjligheter som finns i klubben, elitsatsning, bredd-spel, ledare, domare, kommittéarbete. Försök att behålla alla inom klubben.

37 Den gröna tråden D-ungdom, år 1 Viktigt att tänka på när man arbetar på den här nivån, är att glömma resultaten och se till den individuella handbollsutvecklingen. Vad man bör lära sig: De enklaste reglerna Att vara tyst och hålla i bollen när ledaren pratar Vad man bör träna på: Passningar Skott, avstämt och hoppskott Individuell bollteknik Koordination med boll Klubbens målsättning: Att deltaga i och anordna minihandbollsdagar Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan En övernattningscup Vad tränaren bör tänka på: Att det går ut på att leka handboll Ta vara på minihandbollens alla fördelar Att visa noggrant Ingen dödtid på träningen, action och mycket rörelse Mycket man-mot-man-spel Att låta alla vara ute och störa i de offensiva försvaren

38 Den gröna tråden D-ungdom, år 2 Fortsätta med den påbörjade träningen, som man hade på D1, men med mera tempo och lite mer avancerat. Vad man bör kunna: Ta och ge en passning (stillastående) Veta hur ett hoppskott och ett avstämt skott ser ut Vad man bör träna på: Fortsättning på D1 Börja med stegisättning, öststatare och veta varför man skall kunna dessa finter Klubbens målsättning: Att ha minst 3 lag i seriespel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att ställa lite högre krav Att alla får spela på olika platser Att visa löpvägarna i en kontring Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

39 Den gröna tråden C-ungdom, år 1 När man har kommit upp till denna nivå, kan man ställa lite högre krav på disciplin, passa tider, närvaro etc. Det kan även ställas högre krav på den handbollsmässiga biten. Vad man bör kunna: Ge och ta en passning i löpning Skjuta avstämt och med hoppskott Klara av en stegisättning och veta grunderna till en öststatsfint Vad man bör träna på: Samarbete, försöka få ett spel Stegisättningar, finter Vad tränaren bör tänka på: Att anordna aktiviteter vid sidan av handbollen Att hitta minst två intresserade målvakter Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Att introducera 6-0 försvar Klubbens målsättning: Att ha minst två lag i seriespel Att ha två tränare för att kunna köra på två olika nivåer på träningen Att bilda förstalag Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper

40 Den gröna tråden C-ungdom, år 2 Fortsätta med det som påbörjades på C 1 med forsatt stegring i utvecklingen. Detta året deltager man i VSV-mästerskapen. Vad man bör kunna: Klara av en öststatsfint Ta och ge en passning i fart Vad bör man träna på: Att skapa avslutningsmöjligheter för 6-metersspelarna Att bredda genombrottsregistret Koordination / smidighet Inställning i försvarsspelet (lära sig att samarbeta med hjälp av kommunikation och att kunna vara stygga mot varandra på träningen) Klubbens målsättning: Att ha minst två lag i seriespel varav ett lag i klass 1 Att ha två tränare för att kunna fortsätta med utbildningen på två olika nivåer Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att få spelarna att fungera som ett lag Att prova på uteträningar (roliga träningar) Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

41 Den gröna tråden B-ungdom Nu börjar det satsas på att bli en bra handbollsspelare. ICA-cupen hägrar, så det brukar inte vara svårt att hitta motivationen. Som andra års B-Ungdom deltar man i ICA-cupen och får en första jämförelse hur man står gentemot övriga lag i Sverige. Dessutom är det viktigt att man lär sig att planera sitt skolarbete. Vad man bör kunna: Ha ett bra genombrottsregister Klara av att göra ett hoppskott och avstämt skott Vara lagspelare och ha spelförståelse Vad man bör träna på: Skott (underarms, vik, löp, med jämfotahopp och på fel fot) Växlar, övergångar och inspringningar Att börja bli bra på flera försvarsalternativ Att utveckla en bra rullning med genombrott och vidarespel Börja med uteträning och arbeta med de fyra S:en Klubbens målsättning: Att ha två lag i seriespel per årsklass ICA-cup-slutspel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre träningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att skapa en grundkondition Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Att förbereda spelarna på att spela en rikstävling med den satsning och toppning, som det innebär. Tips & Frågor Sista året innan man går över till 2-årskullstrupper, informera spelarna vad som väntar i god tid.

42 Den gröna tråden A-ungdom När man har kommit så här långt, skall en spelare i ÖHK veta, att nu är det satsning som gäller. Man skall kunna göra ett val om man vill satsa för fullt, eller om man vill hjälpa klubben på något annat sätt. När säsongen startar skall tränaren se över sitt spelarmaterial och därefter utveckla anfallsspel, kontringsspel och försvarsspel. Vad man bör kunna: Minst tre bra skottalternativ Backhand/forehandpassningar Avsluta ifrån flera olika positioner Flera genombrottsalternativ Planera skola/handboll Vad man bör träna på: Att kombinera individuell och kollektiv träning Positionsträning Styrketräning med den egna kroppen som belastning Klubbens målsättning: Att ha tre lag i seriespel Finalspel i PSM/FSM Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre inneträningar plus extra träning i form av konditions- och styrketräning Träningsläger En övernattningscup Vad tränaren bör tänka på: Att ha tempo på träningarna Att inte glömma bort att man fortfarande arbetar med barn Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

43 Den gröna tråden Juniorer När man kommer upp på juniornivå, ska man få en rejäl uppbackning av klubben med seniorer ifrån klubbens representationslag som instruktörer på de olika positionerna. Detta kan ske redan tidigare, men måste komma nu, för att steget upp till seniornivå inte skall bli alltför stort. Vad man bör kunna: Alla typer av försvarsspel Klara av att spela kollektivt anfallsspel mot olika försvarsspel Vad man bör träna på: Att vidareutveckla det kollektiva/individuella spelet Styrketräning Vad tränaren bör tänka på: Att förbereda för seniorspel Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Klubbens målsättning: Finalspel i JSM Att ha ett lag i seriespel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre inneträningar plus extra träning i form av konditions- och styrketräning Att få pröva på seniorspel i någon form Träningsläger En övernattningscup

44 Klubbfakta Har över 50 lag i seriespel Är cirka 1400 medlemmar Har cirka 140 ledare ICA Cup-Mästare för flickor två gånger Representerat Sverige två gånger i EM för klubblag för flickor Herrlaget har spelat ett år i Elitserien Damlaget spelar i Elitserien 2001/02 Önnered Handboll Box Västra Frölunda Besöksadress: ÖHK-Hallen Påvelund motionsområde Redegatan 18 Telefon Fax Hemsida:

Stenungsunds Handbolls Klubb

Stenungsunds Handbolls Klubb Stenungsunds Handbolls Klubb Röda Tråden 1 Förord: Vi inom Stenungsunds Handbollsklubb ser det som en positiv utveckling inom idrotten att man dokumenterar och strukturerar upp sin verksamhet. Vi ser den

Läs mer

Detta är ÖHK. En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB.

Detta är ÖHK. En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB. Detta är ÖHK En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB. Önnereds HK En förening i Väster som älskar handboll. Med en bred ungdomsverksamhet som är väl organiserad kommer sportsliga

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden

SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden Uppdaterad version 2013-04- 30 Innehåll 1. Vad innebär "den blå tråden"?... 3 2. Målsättning... 3 a) Handbollsskolan... 3 b) Flickor D... 3 c) Flickor C... 3 d) Flickor B... 4 e)

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid Förälder i BK Heid En vägledning till alla föräldrar i BK Heid BK Heid bildades 1946 av Lennart Carnefur, Leif Carlsson och Kurt Mathiason. De hade sina rötter på Karl Johansskolan i Majorna. Man anmälde

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

GRUND IDÉER och RIKTLINJER KRING TRÄNING OCH MATCHER i Karlskrona Handboll Förslag.

GRUND IDÉER och RIKTLINJER KRING TRÄNING OCH MATCHER i Karlskrona Handboll Förslag. GRUND IDÉER och RIKTLINJER KRING TRÄNING OCH MATCHER i Karlskrona Handboll Förslag. Vision Karlskrona handboll 2013/14 Så många som möjligt så länge som möjligt Vår verksamhet Karlskrona handbolls verksamhet

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Oktober2015 Detta är HK Ankaret Handbollsklubben Ankaret bildades 1975 i Lomma. Verksamheten flyttades successivt till Bjärred

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

Välkommen till Sundsjö IF

Välkommen till Sundsjö IF SUNDSJÖ IF Välkommen till Sundsjö IF Vi är en helt ideell förening i Gällö som för närvarande har två idrottsgrenar, fotboll och innebandy. Föreningens upptagningsområde är hela Arnljotbygden, d.v.s. från

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy)

GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy) GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy) Innehåll Inledning... 2 Fotbollssskola 5-6 år... 3 P/F 8 ungdom (7-8 år)... 4 P/F 10 ungdom (9-10 år)... 5 P/F 12

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Arbetsfördelning Ungdomslag

Arbetsfördelning Ungdomslag Arbetsfördelning Ungdomslag Under 2012 delar vi ut olika föreningsuppdrag som behöver bli utförda av klubbens medlemmar. Har ert lag blivit tilldelad en uppgift, men ni känner att ni hellre tar er an en

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Krav på ledare Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang. Skriva kiosk-, sekretariats- och körlista Utveckla våra spelare

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Åsele IK:s Ishockeypolicy

Åsele IK:s Ishockeypolicy Åsele IK:s Ishockeypolicy Vår policy ska vara en vägledning för alla ledare inom vår verksamhet och en information till föräldrar, spelare, kommunen, sponsorer och andra intresserade om hur vi vill driva

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen Arbetsmaterial Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen i Syfte Denna utbildningsplan är tänkt att ha som vägledning för nya ledare i klubben. Den distribueras till föräldrar åt de barn som är

Läs mer

Föräldramöte pojkar -05

Föräldramöte pojkar -05 Föräldramöte pojkar -05 2015-02-01 2/15/2015 1 Agenda Presentation av tränare Våra mål 2014/15 Träningar och laget Minisammandrag / Cupper Kommunikation Förväntningar o På tränare, barn och föräldrar Föräldraengagemang

Läs mer

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Här kommer en repris på den hemuppgift som ni gjorde en gång tidigare. Nu vill vi att ni går hem och svarar på dessa frågor en gång till inför det utvecklingssamtal

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll Blåvita tråden Barn & ungdomsplan Överkalix IF Fotboll Målsättning med Överkalix IF: s fotbollsverksamhet: Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel. Att fostra spelarna till ansvarskännande

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL Innehåll Inledning 2 Fotbollsskola 5-6 år.aktiv Start 4 P/F 7-8 år.fotbollsglädje 5 P/F 9-10 år.lära att träna 6 P/F 11-12 år..lära att träna 7 P/F 13 år.träna för

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK.

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. 1 (5) Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. Westerviks IBK är en förening som det ska vara kul att tillhöra och man ska vara stolt över att vara en del av föreningen. Vi ska måna om varandra och ställa upp

Läs mer

Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL

Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL Kansliet finner du på Fritzhemsgatan 92 där du under dagtid 8.00-16.00 träffar våra konsulenter. Tel: 063-128859, Fax: 063-128858 E-post: frosoif@frosoif.org, hemsida: www.frosoif.se

Läs mer

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är:

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är: Sundsvalls handbollsklubb är Sundsvalls handbollsförening. Under hösten har föreningen 5 lag i seriespel och ambitionen är att ha ett 60-tal barn i handbollsskolan. Sundsvall Handboll är en breddförening

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Föreningsträdet Idrottskunskap. Handledning Aktiva 13 år. Fotbollstermer Vårt lag Hur kan ni utvecklas som spelare?

Föreningsträdet Idrottskunskap. Handledning Aktiva 13 år. Fotbollstermer Vårt lag Hur kan ni utvecklas som spelare? Föreningsträdet Idrottskunskap Handledning Aktiva 13 år Fotbollstermer Vårt lag Hur kan ni utvecklas som spelare? Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd.

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. BSK Verksamhetsidé BSK:s Mål Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. Vi vill skapa klubbkänsla där ledare, spelare och föräldrar är stolta för

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA Välkomna Roller Ledarnas filosofi Mål F05 Regler & ramverk F05 Träning Match 2014 matcher och övriga datum Lagföräldrar Claes & Jens Övrigt VÄLKOMNA INFORMATION VIA

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Barnfotboll Fotbollsglädje

Barnfotboll Fotbollsglädje Barnfotboll Fotbollsglädje Att vara Fotbollsförälder Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se Bra att tänka på och viktigt att veta om barn: Barn lär

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

MAKING PLAYERS FOR THE GAME!

MAKING PLAYERS FOR THE GAME! MAKING PLAYERS FOR THE GAME! Andersbergs IBK:s Ungdomsmodell Version: 2008-08-26 (I samverkan med IBK Alba) Underlag för AILU (Andersbergs Interna LedarUtbildning) Grundregel Det ska vara enkelt att vara

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

Svarta Boken. Skälby Sharks IBK

Svarta Boken. Skälby Sharks IBK Svarta Boken Skälby Sharks IBK En presentation av Skälby IBKs verksamhet, målsättning, policy och organisation Detta dokument har framtagits tillsammans av ledare och styrelse inom Skälby IBK Syftet med

Läs mer

Vinröda Vägen. Styrdokument för LUGI Handbolls ungdomsverksamhet. Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd

Vinröda Vägen. Styrdokument för LUGI Handbolls ungdomsverksamhet. Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vinröda Vägen Styrdokument för LUGI Handbolls ungdomsverksamhet Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida med många spelare

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Föräldramöte IKKP04

Föräldramöte IKKP04 2012-02-19 Föräldramöte IKKP04 Presentation ledare, rollfördelning Klubbens Policy Hur ser träningsupplägget ut. Tider/dagar m.m. Veckans lirare, ansvarstagande av spelarna Seriespel, matchuttagning, spelsystem

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget.

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget. Gula Linjen Grundvärdering Vi ska genom vår handbollsverksamhet erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning som utvecklar både fysisk och social förmåga samt samarbete och ansvarstagande.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Föräldramöten

Föräldramöten Föräldramöten 2016 2016-01-27 1 Vad ligger till grund för vår verksamhet Värdegrund Vision Ledstjärnor Spelarutbildningsplan (Praktisk spelarutbildningsplan) Föreningsträdet (Teoretisk Spelarutbildningsplan)

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

Spårvägen HF Stockholm

Spårvägen HF Stockholm Spårvägen HF Stockholm Spårvägens "Blå tråd" Vad innebär "den blå tråden"? I Spårvägen HF Stockholm är en fastställd målsättning för vår verksamhet en självklarhet. De mål och de riktlinjer som anges är

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 1(7) UDDEVALLA BLUE ROCKS Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 2014-03-27 2(7) VÅRA STADGAR SÄGER BLUE ROCKS ÖVERGRIPANDE MÅL Vårt mål är att ge alla barn och ungdomar chansen till att möta och utöva världens

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i

Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i Syfte Denna utbildningsplan är en vägledning för ledare i klubben. Den finns tillgänglig för föräldrar och barn som är medlemmar i föreningen. I Rävåsens

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN FOTBOLLSKOLAN ---------------------- SENIORFOTBOLL 1 INLEDNING Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som

Läs mer

EJ REVIDERAT INFÖR SÄSONGEN 2011/12. Styrdokument Spelarutbildning. Småland-Blekinge Handbollförbund

EJ REVIDERAT INFÖR SÄSONGEN 2011/12. Styrdokument Spelarutbildning. Småland-Blekinge Handbollförbund EJ REVIDERAT INFÖR SÄSONGEN 2011/12 Styrdokument Spelarutbildning Småland-Blekinge Handbollförbund Förord Detta styrdokument över spelarutbildningen inom Småland-Blekinge Handbollförbund har tillkommit

Läs mer

Gula spåret. Styrdokument för Barn- & ungdomshandbollen inom Eslövs IK

Gula spåret. Styrdokument för Barn- & ungdomshandbollen inom Eslövs IK Gula spåret Styrdokument för Barn- & ungdomshandbollen inom Eslövs IK Årsmötet 2013 Innehållsförteckning D Det är vi som är Eslövs IK 3 Inledning 3 Eslövs IK:s klubbidé och organisation 4 Sektionerna kort

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

POLICYDOKUMENT FÖR LEDARE, SPELARE OCH FÖRÄLDRAR I ÄLVSJÖ AIK FF

POLICYDOKUMENT FÖR LEDARE, SPELARE OCH FÖRÄLDRAR I ÄLVSJÖ AIK FF POLICYDOKUMENT FÖR LEDARE, SPELARE OCH FÖRÄLDRAR I ÄLVSJÖ AIK FF Sida 1 av 9 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Vision... 3 Föreningsmål... 3 Organisationsstruktur... 4 Älvsjö AIK:s synsätt... 4 Engagemangsmodellen...

Läs mer

ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT

ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT Detta dokument har utarbetas i samråd och i samarbete mellan Roma IF styrelse och sektionsstyrelserna. Det är samtliga styrelsers ansvar inom Roma IF att detta efterlevs och

Läs mer