Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling -"

Transkript

1 Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling - Göteborgs Stads jämställdhetspris 1996 Svenska Handbollförbundet Årets förening 1997

2 Förord För att lyckas med din förening måste du hitta ett sätt att arbeta som får medlemmar och andra berörda att engagera sig. Den viktigaste delen för att få dom att göra det är trovärdighet. Vi kommer här att berätta hur vi arbetar och vad vi bestämt oss för ska gälla i vår förening. Det bästa sättet när man går igenom vårt arbetssätt är att först skumma igenom materialet, för att sen göra som Martin Ljung en gång sa: vi tar det från början... Lycka till! Önnereds IK startade handboll 1965 i Önnered. Vi ombildade föreningen 1985 då handboll och fotboll skiljdes åt. Önnereds Handbollsklubb är vårt namn och vi håller till i stadsdelen Älvsborg i västra Göteborg.

3 Så här har vår organisation vuxit fram genom åren Under vår tid i Önnereds IK var det mycket som retade oss. En dålig organisation innebar att vi hade många olika problem som t. ex: Policy-frågor bevakades inte Vem som var ansvarig visste man inte Vem som skulle utföra arbetet var oklart Informationen var dålig Inget kommittéarbete Dåligt föräldrasamarbete Svårt med rekrytering av nya ledare Ledarvård fanns inte Samarbetssvårigheter för ungdomar att kombinera handboll och fotboll Ekonomiska problem Materielproblem Saker utfördes i sista stund Föreningen utvecklades inte De idrottsliga resultaten uteblev Det var tråkigt

4 Målsättning För Önnered gäller att: Ha roligt Ha lag i alla åldersklasser, flickor/pojkar, stödja alla rättvist. Vara en brett arbetande ungdomsförening i handboll. Bry sig om och ta ansvar för våra medlemmar. Få hela familjen engagerad. Det ledarna står för ger klubbens profil, så här jobbar vi med ledaretik: Vid samtliga ungdomsresor i ÖHK skall våra ledare vara ett nyktert föredöme. Föräldrar, som medföljer vid ungdomsresor ska informeras om klubbens inställning till alkohol i samband med ÖHK-resor och uppträda på ett föredömligt sätt. Styrelsen ansvarar för informationen till våra ledare och föräldrar om vikten av att inta ett korrekt uppträdande mot domare och motståndarlag.

5 Målsättning (forts) Mottagande av ungdomar/föräldrar Första intrycket är det viktigaste. Det måste vara ordning och reda. Vid den första träningen eller föräldraträffen ska någon ansvarigkomma och berätta om föreningens målsättning och verksamhet, förslagsvis ungdomsansvarig eller föräldraansvarig. Det är viktigt att föräldrarna tidigt får klart för sig var de och det nya laget kommer in i organisationen samt vad föreningen förväntar sig av dem. Det är viktigt att man tidigt upptäcker glädje. Det är bara om man har roligt som man fortsätter med handboll. Elitsatsning När ÖHK är representerade i elitserierna på herr/damsidan, gäller följande: ÖHK skall alltid ha en stabil ekonomi och solid grund att stå på. En elitsatsning får inte resultera i att ungdomsverksamheten blir lidande. Målsättningen är att flertalet av spelarna i representa-tionslagen ska bestå av egna produkter. Vi ska erbjuda verksamhet även för de spelare som ej platsar i A-lagen.

6 Målsättning (forts) Vår målsättning/antal lag Seniorer - Totalt: A-lag - 2 lag Farm - 2 lag Bredd - Erf. antal breddlag Juniorer - 2 lag A-ungdom - 6 lag B-ungdom - 8 lag C-ungdom - 12 lag På D-nivå gäller följande: Målsättningen är att ha så många lag som möjligt. Alla ska vara med och spela (ej toppade lag). Vi ska spela mycket minihandboll. Ingen spelare ska behöva byta förening för att kunna fortsätta spela handboll.

7 Målsättning (forts) Organisationen runt laget/åldersgruppen Inom varje årskull har vi följande minimiuppställning med 8 ansvariga: Ansvarig tränare SHF utbildad Biträdande tränare oftast praktikant under utbildning Administrativa ledare minst 2 som delar uppdraget Föräldrakontakt samordnare, är med på föreningsträffar Ekonomi/lotteriansvarig Bingolotto viktig uppgift Caféansvarig handlägger lagets cafébemanning IT-ansvarig Lagets information på hemsidan Tips! Utse någon som har ledarrekryteringsansvaret. Rekrytera nästa års ledare under pågående säsong. Klarar skolan att få klassföräldrar så klarar idrotten att få lagföräldrar. Ge föräldrarna chansen att vara tillsammans med sina barn när dom har roligt. Tala om att detta står vi för i föreningen, detta fixar ni föräldrar. Låt alla som engagerar sig runt laget känna sig viktiga genom att ge dem speciella ledarkläder, frikort till matcher, en liten julgåva, få följa med på en ledareresa, utbildas osv. När dom sagt ja och börjat jobba, visa uppskattning! Kom ihåg att ledarna alltid är föreningens viktigaste tillgång.

8 ihop sin grupp. Organisation Vi har valt att arbeta med en styrelse med ett övergripande ansvar. Arbetet i föreningen sker inom 16 ansvarsområden. Varje ansvarsområde består av ett uppdrag och en ansvarig. Inom varje ansvarsområde finns alla arbetsuppgifter nedskrivna. Bakom varje arbetsuppgift finns ett namn. Tips! Det är lättare att få någon att säga ja till att lösa en uppgift i föreningen som passar individen. När man fått ja så låt denna individ få lösa uppgiften på sitt sätt och bilda kompetensnivån inom ansvarsområdet genom att sätta

9 Organisation (forts) Detta står vi för i Önnereds HK Spelare Respektera domare och ledare Främja rent spel Kunna hantera förluster Respektera lagkamrater Hålla lagmoralen hög Ej fuska sig till fördelar Uppträda juste mot motståndarna Uppmuntra medspelare i både med- och motgång Vårda språket Gå in för att ha roligt Ledare Ha ett bra uppförande Vara ett föredöme Acceptera domslut Ge positiv utbildning Sätta gränser Inte låta spelaren fuska Tillåta misstag hos domare och spelare Vara rättvis, låta alla spela Vårda språket Gå in för att ha roligt Föräldrar Stödja och uppmuntra Respektera ledarna Förebild för ungdomarna Berömma prestation, inte resultat Ta del av barnens aktiviteter Heja på egna laget Hjälpa klubben och ledarna när det behövs Agera och hjälpa ledare vid dåliga beteenden Vårda språket Gå in för att ha roligt Alla tänker vi på, att vi är representanter för Önnered. Sådan du är, uppfattas föreningen.

10 Styrelse Övergripande ansvar i föreningen Årsmöte Fördelning av uppdrag, ansvarsområde och arbetsuppgifter Mediakontakt Policyfrågor Tecknande av avtal Allt arbete i föreningen sker i 16 ansvarsområden. Varje område består av ett uppdrag och en ansvarig. Styrelsen och ordföranden har uppgiften att bevaka ansvarsområdena. Styrelsen beslutar om budget får ändras inom något område efter föredragning av ansvarig under verksamhetsåret. Annars gäller alltid fastställd budget.

11 Ungdom Uppdraget är: övergripande ansvar för ungdomsverksamheten som ej rör tävling eller träning. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Socialt arbete Bollekis Handbollsskola Klasshandboll, skolkontakter Uppföljning av spelare som slutat Samarbete med Fritid Skötsamhetskampanjen/Kroppsfixering Rekrytera ungdomsspelare Lovverksamhet Avslutningar Konfirmation

12 Ungdom (forts) Skötsamhetskampanj Fullständig drogfrihet vid arrangemang i ÖHK:s namn. Kampanjen omfattar ungdomar från år. Alla ungdomar i dessa åldersklasser är med i kampanjen hela tiden. ÖHK avsätter :- om året att användas för premieringar av lag som ur skötsamhetssynpunkt har gjort sig förtjänt av en premiering. En gång om året hålls droginformation/utvärdering med ungdomarna. Ungdomskommittén ansvarar för dessa informationsträffar och kan vid dessa tillfällen anlita experter. Träffarna skall vara en dialog mellan ungdomskommittén och laget. Vid första tillfället då ungdomarna inträder i kampanjen, utdelas pannband. Beroende på resultatet vid dessa samtal föreslår Ungdomskommittén vilken premiering, som anses lämplig för just det laget. Styrelsen beslutar varje år kostnadsnivån för premieringar.

13 Ungdom (forts) Trovärdighet För att få trovärdighet så räcker det inte med att kasta in ett mål mer än motståndarlaget. Vi arbetar med en skötsamhetskampanj. Vi har en konfirmationsgrupp tillsammans med kyrkan, lättare att kombinera läsningen. Våra 15 års lag åker till Polen och Auschwitz för att se vad som hände där. Alla skolor i Älvsborg är med i klasslagstävlingen BÄST I VÄST från 3:e till 6:e klass Alla 3:e klasser får lektioner i handboll på deras idrottstimmar. I alla 6:e klasser är vi ute i skolorna och pratar om våld, droger, mobbning, klotter och kroppsfixering. Vi ordnar obligatoriska föreläsningar inom dessa områden från externa föreläsare för alla våra spelare år varje år.

14 Föräldrakontakten Uppdraget är: kontakt mellan styrelsen, lagföräldrar och övriga föräldrar. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Samarbete med lagföräldrar för genomförandet av aktiviteter. Ansvar för ÖHK-dagen Klubbinformation vid föräldramöten Ingå i styrelsen

15 PR Uppdraget är: ansvara för en bra information internt och externt. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Verksamhetsberättelse Klubb-Nytt Fotografering GHF-tidning Programblad Affischer och aktuellt-tavla Trycksaker ÖHK-kompendie Mediakontakter Utställningar Föreläsningar Ledar- och spelarinformation Internet

16 Önnereds info vid föräldraträffar Klubben finns till för att vi ska ha roligt. En förening i utveckling / vårt kompendium a) Kvalitetssäkrande träffar i klubben b) Berättar om vårt arbetssätt för andra Skötsamhetskampajen år, i år introduceras 95:orna a) Ger garanti för att vi tillsammans tar fram skötsamma samhällsmedborgare b) Gör att ungdomarna får roliga och nyttiga upplevelser c) Konfirmationsgruppen d) Varför Polen, Tjeckien, Tyskland och Danmark En idrottsförening i ett bostadsområde a) Som områdets förening inte viktigt att kasta in en boll mer än motståndaren b) Med en strukturerad verksamhet kommer idrottsliga framgångar på köpet c) En elitverksamhet får aldrig äventyra vårt sociala engagemang i stadsdelen Informationsbladet a) Viktigt att vi får ut vårt budskap i stadsdelen b) Öka intresset för våra elitarrangemang c) Ger klubben ett välbehövligt tillskott i kassan

17 Önnereds info vid föräldraträffar (forts) Klubben finns till för att vi ska ha roligt. A-lagsmatcherna a) Varför viktigt att ungdomarna ser handboll, därför publikligan b) Att vara på plats är ett enkelt sätt att stödja klubben Utbyggnaden a) En dröm värd att kämpa för - hemsidan - ekonomin b) Rättvisekravet, nu kan vi stödja alla våra lag rättvist Göteborgs Handbollförbund a) Visionen - vi älskar handboll - gör du

18 Utbildning Uppdraget är: ta fram en aktuell utbildningsplan och ansvara för genomförandet av denna. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Utbildningsplan Studieplan med studiecirklar Ledarutbildning Tränarutbildning Domarutbildning Föräldrautbildning Konferenser, uppstartsträffar ÖHK:s bibliotek, utbildningspärm och anslagstavla Utbildningsplanen är en långsiktig plan för ÖHK med ett rikligt utbud. Årlig studieplan görs varje år tillsammans med SISU, som hjälper oss med material och ger oss kostnadsbidrag. Utbildningstavlan sitter utanför kansliet och Aktuellt-tavlan sitter ute vid receptionen. Ibland kommer kanske ett utbildningserbjudande direkt hem till dig. Ta alltid kontakt med utbildningsansvarig! Vi försöker alltid att tala med alla både före och efter utbildning.

19 Utbildningsplan Tid Kont. Kont. Kont. Vår Vår Kont. Höst-Vår Utbildning Starta vågen Samla laget Kasta loss Utbildningshelg ledare GHL Spelarutbildning TS 1 Utbildare Tränare, lagansvariga (SISU) Tränare, lagansvariga (SISU) Tränare, lagansvariga (SISU) TK och Utbildningskommittén Utbildningskommittén Tränare + föreläsare GHF Utbildade D-ungdom, eget lag C-ungdom, eget lag B-ungdom, eget lag B-ungdom, eget lag Ledare från 16 år Tränare fr.o.m. juni, lagansv. Ungdom Tränare med lag (utb.ghl) Tips & Frågor Utbildning är som bekant A och O i en förening. Ännu mer arbete? Nej, egentligen inte. Träningarna brukar vara 1-1,5 timma på planen med praktiska övningar. Vi är övertygade om att de flesta lagen pratar teori före och/eller efter träning/match. Strukturera dessa teoripass så kan vi bokföra dem som en studiecirkel och föreningen får pengar från SISU, som kan användas till tränarutbildning, uppstartsträffar m.m. Utbildning av ledare är viktigt om man vill nå framgång. Vem ser över och erbjuder dina ledare rätt utbildning? Behöver ni upprätta en utbildningsplan? I så fall: Vilken utbildning? Vilka ska utbildas? Vilka är utbildarna? Hur och när ska det ske?

20 Material Uppdraget är: skötsel och inköp av idrotts- och ÖHK-material. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Inköp Prissättning Tvättning och skötsel Försäljning Materialförråd Idrottshallsförråd Förråd, Önneredsskolan Tips & Frågor Försök att göra ett årsavtal med en sporthandlare, det brukar löna sig. Bestäm vad som gäller för att skänka material till ett enskilt lag. Det är föreningen som står för profilen och äger rätten till klubbmärket. Låt ingen annan än den ansvarige utnyttja denna rätt.

21 Kansli Uppdraget är: sköta kansliverksamheten samt vara vårt vänliga ansikte utåt och inom föreningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kassahantering för motionscentral och ÖHK Kassahantering och fakturering för PSF AB Data-arbete Skrivservice Medlemsregister Medlemsutskick och distribution Bokning av halltider och styrkerum Inbjudan till domare och funktionärer Laguppställningar A-lag Anmälan till cuper Premieringssystem statistik Minnesplaketter

22 Kansli (forts) Arbetsuppgifter: Uppvaktningar Ledarträffar Försäkringsfrågor/licenser Föreningsuppgifter till SHF/GHF Biljettbeställningar Entertainment-böcker och idrottsrabatten Ta fram uppgifter för programblad Ordna matchmaskotar för representationslagen Samla tidningsurklipp Ha hand om utkvittering av nycklar Tips & Frågor Att ha ett fungerande föreningskansli är inte alla förunnat. Vilken servicegrad är en rimlig nivå att lämna till era ledare, spelare och medlemmar? Vårt kansli har tydliga uppgifter, om man inte har ett kansli var lägger man isåfall dessa arbetsuppgifter?

23 Bidrag Uppdraget är: övergripande ansvar för ett aktivt bidragssökande. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kontinuerliga bidrag Aktivitetsbidrag (lokalt och statligt) Lokalbidrag Utbildningsbidrag Arbetsuppgifter: Övriga bidrag Selektiva bidrag Fonder/stiftelser Stipendier Tips & Frågor Hitta gärna den aktive ensamvargen som inte gillar att sitta i möten men som har en stund över för föreningen när han/hon själv känner för det. Inom länstyrelsen, RF och regionförbunden finns förteckning på bidrag man kan söka. Var aktiv, det är roligt både för individ och förening att få stipendier, utmärkelser och bidrag.

24 Sponsring Uppdraget är: ansvara för marknads- och aktivitetserbjudanden till företag Ansvarig: Arbetsuppgifter: Sponsringsupplägg med prislista Försäljning Sponsorträffar Sponsorregister Reklamtillverkning VIP-hantering Träffar med föräldrar/seniorspelare Tips & Frågor Tänk igenom vad ert upplägg/utbud ska innehålla. Gör läxan innan du kontaktar företaget, de blir uppvaktade av många, varför ska de välja just er. Ta fram vad du kan erbjuda tillbaka. Relationer är ofta viktiga liksom nätverk. Bestäm vad som gäller vid sponsring av ett enskilt lag.

25 Lotteri Uppdraget är: med bra bingo- och lotteriverksamhet generera största möjliga vinst till ÖHK och medlemmarna. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Bingolotto Bingo Lotterier Tips & Frågor Tänk igenom hur ni ska få framgång med detta viktiga område. Hur fördelar ni vinsten inom förening, lag, individ.

26 Ekonomi Uppdraget är: ha ansvar för alla ekonomiska ärenden i föreningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Budget sammanställa förslag på budget efter förarbete av kommittéerna. Göra månatliga uppföljningar till styrelsemöten. Lagkonton uppföljning och redovisning av lagkonton till varje idrottsledarmöte. Fakturakontroll göra erforderliga betalningar av fakturor och kontantkvitton (löpande). In- och utbetalningar Attesteringar Konteringar Medlemsavgifter ansvara för att medlemsavgifterna betalas in under januari och februari. Löpande kassahantering Avstämning Bingolotto/lotterier redovisning Datahantering Kontakt med revisorerna

27 Ekonomi (forts) Arbetsuppgifter: Angående lagkonto: Spelare har möjlighet att sälja lotter etc, för att sätta in pengar på lagkontot. Så länge man är medlem i Önnered kan man använda dessa pengar till cuper, inköp av idrottsmaterial etc. Slutar spelaren i Önnered har man tillgång till pengarna t o m 28 februari året efter. Därefter tillfaller pengarna laget. Det året man blir senior har man möjlighet att använda pengarna, eller föra över dem till annat lags konto före samma datum året efter, annars tillfaller pengarna klubben.

28 Ekonomi (forts) Vad får man för medlemsskapet i Önnered: Bra kamrater och en kul fritid. En bra uppfostran i en god idrottsmiljö. Tydliga regler med skötsamhetskampanjen ger bra samhällsmedborgare. Tillgång till träningar med utbildade ledare och tränare. En välplanerad målsättning ger en bra handbollsutbildning. Träningshallar, serie och cupmatcher, matchkläder, bollar och tillgång till övrigt material. Subventionerat deltagande i RM, Flick/pojk SM och J-SM. Betalda deltagaravgifter för GHF/SHF-verksamheten. Tillgång till ÖHK-hallen, gäller spelarna. Från 16 år tillgång till styrketräningslokal, gäller spelarna. Fritt inträde till A-lagsarrangemangen, gäller även familjemedlemmar. Premieringar genom skötsamhetskampanjen och riktade bidrag. Extra försäkring + gräddfil till specialister inom 48 timmar för behandling av idrottsskador. Spelarlicens från 15 år, för elitspelarna A-licens + tillgång till GMC. Tidningen GÖTEBORGSHANDBOLLEN.

29 Ekonomi (forts) Medlemsavgifter 2007: Enskild medlem: 1100 kr. Familjemedlemsavgift oavsett hur många: 1800 kr. (fri entré på A-lagsarrangemangen, gäller på försök för 2007)

30 Anställda Uppdraget är: sköta anställningsfrågor Ansvarig: Arbetsuppgifter: Anställningsfrågor Avtalsfrågor Arbetsschema Ansvarsbeskrivning Arbetsledning Närvarorapporter Praktikanter och tillfälligt anställda Tips & Frågor Det är viktigt att de anställda har en ansvarig person som arbetsledare så att inte hela styrelsen basar. Om ni har lönebidragsanställda så tänk på att dom har någon form av arbetshandikapp och anpassa arbetsuppgifterna därefter.

31 Husråd Uppdraget är: ansvara för trivsel, underhåll och ordningsfrågor i och omkring anläggningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Snickeri Rörläggning Ventilation Elektricitet/värme Klisterstädning Målning Vaktmästeri/städning Underhållsplan Brand/larm frågor Tips & Frågor Driver ni någon form av anläggning så försök hitta medlemmar med kompetens inom de områden som behövs för att få billiga underhållskostnader. Var noga med att upprätta en underhållsplan.

32 Påvelund Sporthall och Fastighets AB Uppdraget är: äga, förvalta och hyra ut ÖHK-hallen samt driva caférörelsen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Uthyrning Caférörelsen Ekonomihantering Bolagsteckning Tips & Frågor Har ni ett AB eller planerar att starta ett så lyd gärna några goda råd. Var noga med att särskilja vad som ingår i företaget och i föreningen. Ta inga kostnader som rör föreningen inom bolaget för att spara moms eller i något annat syfte, det är inte värt det. Sköt bolaget noga mot alla och speciellt mot myndigheter.

33 Café Uppdraget är: på ett lönsamt sätt driva cafét och svara för att det är en trivsam träffpunkt. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Varuinköp Daglig drift/städning Avtal leverantörer Prissättning Schemaläggning/bevakning Inventering Rutinbeskrivning Kassa och veckoredovisning Tips & Frågor Att driva ett café innebär många uppgifter. Hur fördelar man pass på ett rättvist sätt om lagen ska bemanna cafét? Hur motiverar man medlemmarna att ta med sig en hembakad kaka när man gör sitt pass ideellt?

34 Fest Uppdraget är: ordna trivselaktiviteter. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Fester för vuxna Festliga heldagsaktiviteter

35 Tävling Uppdraget är: övergripande ansvar för den sportsliga verksamheten och klubbandan på senior-/ ungdomsnivå. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kunskapsprogram, Grön Tråd Målsättning, Säsongsplanering Ledar- / Tränarrekryteringsansvarig Ledaruppmuntran Revidering arbetssätt för ledare Tränarträffar Vänortsutbyte Träningstider Mediakontakter Seriespel Officiella tävlingar Cuper Seniorhandboll

36 Tävling (forts) Arbetsuppgifter: Ungdomshandboll Årets ungdomsspelare Arrangemang i ÖHK-hallen för seniorer Arrangemang för ungdomslagen Spelarövergångar Domaransvarig Rekrytering till handbollsgymnasiet Riks- och stadslagsverksamhet Tips & Frågor Vad kan ni göra för att få en bra klubbanda? Ledare finns inte utan skapas, på vilket sätt ska ni rekrytera dessa? När ska ni rekrytera, bland vilka? Vilken ledaruppmuntran får ledarna? Vi har en grön tråd med vad vi ska träna på olika nivåer, behöver ni också ha det? Åker ni på en gemensam cup med alla era ungdomslag någon gång under året, vem beslutar om det? Har ni diskuterat när man får toppa lag? Behöver ni göra en hjälpreda för ledarna som dom kan använda i samband med träningar och matcher? Har ni skrivit ner vad som gäller vid cuper o.s.v.? Under det sista junioråret är det viktigt att spelarna får reda på vilka valmöjligheter som finns i klubben, elitsatsning, bredd-spel, ledare, domare, kommittéarbete. Försök att behålla alla inom klubben.

37 Den gröna tråden D-ungdom, år 1 Viktigt att tänka på när man arbetar på den här nivån, är att glömma resultaten och se till den individuella handbollsutvecklingen. Vad man bör lära sig: De enklaste reglerna Att vara tyst och hålla i bollen när ledaren pratar Vad man bör träna på: Passningar Skott, avstämt och hoppskott Individuell bollteknik Koordination med boll Klubbens målsättning: Att deltaga i och anordna minihandbollsdagar Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan En övernattningscup Vad tränaren bör tänka på: Att det går ut på att leka handboll Ta vara på minihandbollens alla fördelar Att visa noggrant Ingen dödtid på träningen, action och mycket rörelse Mycket man-mot-man-spel Att låta alla vara ute och störa i de offensiva försvaren

38 Den gröna tråden D-ungdom, år 2 Fortsätta med den påbörjade träningen, som man hade på D1, men med mera tempo och lite mer avancerat. Vad man bör kunna: Ta och ge en passning (stillastående) Veta hur ett hoppskott och ett avstämt skott ser ut Vad man bör träna på: Fortsättning på D1 Börja med stegisättning, öststatare och veta varför man skall kunna dessa finter Klubbens målsättning: Att ha minst 3 lag i seriespel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att ställa lite högre krav Att alla får spela på olika platser Att visa löpvägarna i en kontring Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

39 Den gröna tråden C-ungdom, år 1 När man har kommit upp till denna nivå, kan man ställa lite högre krav på disciplin, passa tider, närvaro etc. Det kan även ställas högre krav på den handbollsmässiga biten. Vad man bör kunna: Ge och ta en passning i löpning Skjuta avstämt och med hoppskott Klara av en stegisättning och veta grunderna till en öststatsfint Vad man bör träna på: Samarbete, försöka få ett spel Stegisättningar, finter Vad tränaren bör tänka på: Att anordna aktiviteter vid sidan av handbollen Att hitta minst två intresserade målvakter Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Att introducera 6-0 försvar Klubbens målsättning: Att ha minst två lag i seriespel Att ha två tränare för att kunna köra på två olika nivåer på träningen Att bilda förstalag Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper

40 Den gröna tråden C-ungdom, år 2 Fortsätta med det som påbörjades på C 1 med forsatt stegring i utvecklingen. Detta året deltager man i VSV-mästerskapen. Vad man bör kunna: Klara av en öststatsfint Ta och ge en passning i fart Vad bör man träna på: Att skapa avslutningsmöjligheter för 6-metersspelarna Att bredda genombrottsregistret Koordination / smidighet Inställning i försvarsspelet (lära sig att samarbeta med hjälp av kommunikation och att kunna vara stygga mot varandra på träningen) Klubbens målsättning: Att ha minst två lag i seriespel varav ett lag i klass 1 Att ha två tränare för att kunna fortsätta med utbildningen på två olika nivåer Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att få spelarna att fungera som ett lag Att prova på uteträningar (roliga träningar) Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

41 Den gröna tråden B-ungdom Nu börjar det satsas på att bli en bra handbollsspelare. ICA-cupen hägrar, så det brukar inte vara svårt att hitta motivationen. Som andra års B-Ungdom deltar man i ICA-cupen och får en första jämförelse hur man står gentemot övriga lag i Sverige. Dessutom är det viktigt att man lär sig att planera sitt skolarbete. Vad man bör kunna: Ha ett bra genombrottsregister Klara av att göra ett hoppskott och avstämt skott Vara lagspelare och ha spelförståelse Vad man bör träna på: Skott (underarms, vik, löp, med jämfotahopp och på fel fot) Växlar, övergångar och inspringningar Att börja bli bra på flera försvarsalternativ Att utveckla en bra rullning med genombrott och vidarespel Börja med uteträning och arbeta med de fyra S:en Klubbens målsättning: Att ha två lag i seriespel per årsklass ICA-cup-slutspel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre träningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att skapa en grundkondition Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Att förbereda spelarna på att spela en rikstävling med den satsning och toppning, som det innebär. Tips & Frågor Sista året innan man går över till 2-årskullstrupper, informera spelarna vad som väntar i god tid.

42 Den gröna tråden A-ungdom När man har kommit så här långt, skall en spelare i ÖHK veta, att nu är det satsning som gäller. Man skall kunna göra ett val om man vill satsa för fullt, eller om man vill hjälpa klubben på något annat sätt. När säsongen startar skall tränaren se över sitt spelarmaterial och därefter utveckla anfallsspel, kontringsspel och försvarsspel. Vad man bör kunna: Minst tre bra skottalternativ Backhand/forehandpassningar Avsluta ifrån flera olika positioner Flera genombrottsalternativ Planera skola/handboll Vad man bör träna på: Att kombinera individuell och kollektiv träning Positionsträning Styrketräning med den egna kroppen som belastning Klubbens målsättning: Att ha tre lag i seriespel Finalspel i PSM/FSM Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre inneträningar plus extra träning i form av konditions- och styrketräning Träningsläger En övernattningscup Vad tränaren bör tänka på: Att ha tempo på träningarna Att inte glömma bort att man fortfarande arbetar med barn Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

43 Den gröna tråden Juniorer När man kommer upp på juniornivå, ska man få en rejäl uppbackning av klubben med seniorer ifrån klubbens representationslag som instruktörer på de olika positionerna. Detta kan ske redan tidigare, men måste komma nu, för att steget upp till seniornivå inte skall bli alltför stort. Vad man bör kunna: Alla typer av försvarsspel Klara av att spela kollektivt anfallsspel mot olika försvarsspel Vad man bör träna på: Att vidareutveckla det kollektiva/individuella spelet Styrketräning Vad tränaren bör tänka på: Att förbereda för seniorspel Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Klubbens målsättning: Finalspel i JSM Att ha ett lag i seriespel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre inneträningar plus extra träning i form av konditions- och styrketräning Att få pröva på seniorspel i någon form Träningsläger En övernattningscup

44 Klubbfakta Har över 50 lag i seriespel Är cirka 1400 medlemmar Har cirka 140 ledare ICA Cup-Mästare för flickor två gånger Representerat Sverige två gånger i EM för klubblag för flickor Herrlaget har spelat ett år i Elitserien Damlaget spelar i Elitserien 2001/02 Önnered Handboll Box Västra Frölunda Besöksadress: ÖHK-Hallen Påvelund motionsområde Redegatan 18 Telefon Fax Hemsida:

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer