Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling -"

Transkript

1 Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling - Göteborgs Stads jämställdhetspris 1996 Svenska Handbollförbundet Årets förening 1997

2 Förord För att lyckas med din förening måste du hitta ett sätt att arbeta som får medlemmar och andra berörda att engagera sig. Den viktigaste delen för att få dom att göra det är trovärdighet. Vi kommer här att berätta hur vi arbetar och vad vi bestämt oss för ska gälla i vår förening. Det bästa sättet när man går igenom vårt arbetssätt är att först skumma igenom materialet, för att sen göra som Martin Ljung en gång sa: vi tar det från början... Lycka till! Önnereds IK startade handboll 1965 i Önnered. Vi ombildade föreningen 1985 då handboll och fotboll skiljdes åt. Önnereds Handbollsklubb är vårt namn och vi håller till i stadsdelen Älvsborg i västra Göteborg.

3 Så här har vår organisation vuxit fram genom åren Under vår tid i Önnereds IK var det mycket som retade oss. En dålig organisation innebar att vi hade många olika problem som t. ex: Policy-frågor bevakades inte Vem som var ansvarig visste man inte Vem som skulle utföra arbetet var oklart Informationen var dålig Inget kommittéarbete Dåligt föräldrasamarbete Svårt med rekrytering av nya ledare Ledarvård fanns inte Samarbetssvårigheter för ungdomar att kombinera handboll och fotboll Ekonomiska problem Materielproblem Saker utfördes i sista stund Föreningen utvecklades inte De idrottsliga resultaten uteblev Det var tråkigt

4 Målsättning För Önnered gäller att: Ha roligt Ha lag i alla åldersklasser, flickor/pojkar, stödja alla rättvist. Vara en brett arbetande ungdomsförening i handboll. Bry sig om och ta ansvar för våra medlemmar. Få hela familjen engagerad. Det ledarna står för ger klubbens profil, så här jobbar vi med ledaretik: Vid samtliga ungdomsresor i ÖHK skall våra ledare vara ett nyktert föredöme. Föräldrar, som medföljer vid ungdomsresor ska informeras om klubbens inställning till alkohol i samband med ÖHK-resor och uppträda på ett föredömligt sätt. Styrelsen ansvarar för informationen till våra ledare och föräldrar om vikten av att inta ett korrekt uppträdande mot domare och motståndarlag.

5 Målsättning (forts) Mottagande av ungdomar/föräldrar Första intrycket är det viktigaste. Det måste vara ordning och reda. Vid den första träningen eller föräldraträffen ska någon ansvarigkomma och berätta om föreningens målsättning och verksamhet, förslagsvis ungdomsansvarig eller föräldraansvarig. Det är viktigt att föräldrarna tidigt får klart för sig var de och det nya laget kommer in i organisationen samt vad föreningen förväntar sig av dem. Det är viktigt att man tidigt upptäcker glädje. Det är bara om man har roligt som man fortsätter med handboll. Elitsatsning När ÖHK är representerade i elitserierna på herr/damsidan, gäller följande: ÖHK skall alltid ha en stabil ekonomi och solid grund att stå på. En elitsatsning får inte resultera i att ungdomsverksamheten blir lidande. Målsättningen är att flertalet av spelarna i representa-tionslagen ska bestå av egna produkter. Vi ska erbjuda verksamhet även för de spelare som ej platsar i A-lagen.

6 Målsättning (forts) Vår målsättning/antal lag Seniorer - Totalt: A-lag - 2 lag Farm - 2 lag Bredd - Erf. antal breddlag Juniorer - 2 lag A-ungdom - 6 lag B-ungdom - 8 lag C-ungdom - 12 lag På D-nivå gäller följande: Målsättningen är att ha så många lag som möjligt. Alla ska vara med och spela (ej toppade lag). Vi ska spela mycket minihandboll. Ingen spelare ska behöva byta förening för att kunna fortsätta spela handboll.

7 Målsättning (forts) Organisationen runt laget/åldersgruppen Inom varje årskull har vi följande minimiuppställning med 8 ansvariga: Ansvarig tränare SHF utbildad Biträdande tränare oftast praktikant under utbildning Administrativa ledare minst 2 som delar uppdraget Föräldrakontakt samordnare, är med på föreningsträffar Ekonomi/lotteriansvarig Bingolotto viktig uppgift Caféansvarig handlägger lagets cafébemanning IT-ansvarig Lagets information på hemsidan Tips! Utse någon som har ledarrekryteringsansvaret. Rekrytera nästa års ledare under pågående säsong. Klarar skolan att få klassföräldrar så klarar idrotten att få lagföräldrar. Ge föräldrarna chansen att vara tillsammans med sina barn när dom har roligt. Tala om att detta står vi för i föreningen, detta fixar ni föräldrar. Låt alla som engagerar sig runt laget känna sig viktiga genom att ge dem speciella ledarkläder, frikort till matcher, en liten julgåva, få följa med på en ledareresa, utbildas osv. När dom sagt ja och börjat jobba, visa uppskattning! Kom ihåg att ledarna alltid är föreningens viktigaste tillgång.

8 ihop sin grupp. Organisation Vi har valt att arbeta med en styrelse med ett övergripande ansvar. Arbetet i föreningen sker inom 16 ansvarsområden. Varje ansvarsområde består av ett uppdrag och en ansvarig. Inom varje ansvarsområde finns alla arbetsuppgifter nedskrivna. Bakom varje arbetsuppgift finns ett namn. Tips! Det är lättare att få någon att säga ja till att lösa en uppgift i föreningen som passar individen. När man fått ja så låt denna individ få lösa uppgiften på sitt sätt och bilda kompetensnivån inom ansvarsområdet genom att sätta

9 Organisation (forts) Detta står vi för i Önnereds HK Spelare Respektera domare och ledare Främja rent spel Kunna hantera förluster Respektera lagkamrater Hålla lagmoralen hög Ej fuska sig till fördelar Uppträda juste mot motståndarna Uppmuntra medspelare i både med- och motgång Vårda språket Gå in för att ha roligt Ledare Ha ett bra uppförande Vara ett föredöme Acceptera domslut Ge positiv utbildning Sätta gränser Inte låta spelaren fuska Tillåta misstag hos domare och spelare Vara rättvis, låta alla spela Vårda språket Gå in för att ha roligt Föräldrar Stödja och uppmuntra Respektera ledarna Förebild för ungdomarna Berömma prestation, inte resultat Ta del av barnens aktiviteter Heja på egna laget Hjälpa klubben och ledarna när det behövs Agera och hjälpa ledare vid dåliga beteenden Vårda språket Gå in för att ha roligt Alla tänker vi på, att vi är representanter för Önnered. Sådan du är, uppfattas föreningen.

10 Styrelse Övergripande ansvar i föreningen Årsmöte Fördelning av uppdrag, ansvarsområde och arbetsuppgifter Mediakontakt Policyfrågor Tecknande av avtal Allt arbete i föreningen sker i 16 ansvarsområden. Varje område består av ett uppdrag och en ansvarig. Styrelsen och ordföranden har uppgiften att bevaka ansvarsområdena. Styrelsen beslutar om budget får ändras inom något område efter föredragning av ansvarig under verksamhetsåret. Annars gäller alltid fastställd budget.

11 Ungdom Uppdraget är: övergripande ansvar för ungdomsverksamheten som ej rör tävling eller träning. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Socialt arbete Bollekis Handbollsskola Klasshandboll, skolkontakter Uppföljning av spelare som slutat Samarbete med Fritid Skötsamhetskampanjen/Kroppsfixering Rekrytera ungdomsspelare Lovverksamhet Avslutningar Konfirmation

12 Ungdom (forts) Skötsamhetskampanj Fullständig drogfrihet vid arrangemang i ÖHK:s namn. Kampanjen omfattar ungdomar från år. Alla ungdomar i dessa åldersklasser är med i kampanjen hela tiden. ÖHK avsätter :- om året att användas för premieringar av lag som ur skötsamhetssynpunkt har gjort sig förtjänt av en premiering. En gång om året hålls droginformation/utvärdering med ungdomarna. Ungdomskommittén ansvarar för dessa informationsträffar och kan vid dessa tillfällen anlita experter. Träffarna skall vara en dialog mellan ungdomskommittén och laget. Vid första tillfället då ungdomarna inträder i kampanjen, utdelas pannband. Beroende på resultatet vid dessa samtal föreslår Ungdomskommittén vilken premiering, som anses lämplig för just det laget. Styrelsen beslutar varje år kostnadsnivån för premieringar.

13 Ungdom (forts) Trovärdighet För att få trovärdighet så räcker det inte med att kasta in ett mål mer än motståndarlaget. Vi arbetar med en skötsamhetskampanj. Vi har en konfirmationsgrupp tillsammans med kyrkan, lättare att kombinera läsningen. Våra 15 års lag åker till Polen och Auschwitz för att se vad som hände där. Alla skolor i Älvsborg är med i klasslagstävlingen BÄST I VÄST från 3:e till 6:e klass Alla 3:e klasser får lektioner i handboll på deras idrottstimmar. I alla 6:e klasser är vi ute i skolorna och pratar om våld, droger, mobbning, klotter och kroppsfixering. Vi ordnar obligatoriska föreläsningar inom dessa områden från externa föreläsare för alla våra spelare år varje år.

14 Föräldrakontakten Uppdraget är: kontakt mellan styrelsen, lagföräldrar och övriga föräldrar. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Samarbete med lagföräldrar för genomförandet av aktiviteter. Ansvar för ÖHK-dagen Klubbinformation vid föräldramöten Ingå i styrelsen

15 PR Uppdraget är: ansvara för en bra information internt och externt. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Verksamhetsberättelse Klubb-Nytt Fotografering GHF-tidning Programblad Affischer och aktuellt-tavla Trycksaker ÖHK-kompendie Mediakontakter Utställningar Föreläsningar Ledar- och spelarinformation Internet

16 Önnereds info vid föräldraträffar Klubben finns till för att vi ska ha roligt. En förening i utveckling / vårt kompendium a) Kvalitetssäkrande träffar i klubben b) Berättar om vårt arbetssätt för andra Skötsamhetskampajen år, i år introduceras 95:orna a) Ger garanti för att vi tillsammans tar fram skötsamma samhällsmedborgare b) Gör att ungdomarna får roliga och nyttiga upplevelser c) Konfirmationsgruppen d) Varför Polen, Tjeckien, Tyskland och Danmark En idrottsförening i ett bostadsområde a) Som områdets förening inte viktigt att kasta in en boll mer än motståndaren b) Med en strukturerad verksamhet kommer idrottsliga framgångar på köpet c) En elitverksamhet får aldrig äventyra vårt sociala engagemang i stadsdelen Informationsbladet a) Viktigt att vi får ut vårt budskap i stadsdelen b) Öka intresset för våra elitarrangemang c) Ger klubben ett välbehövligt tillskott i kassan

17 Önnereds info vid föräldraträffar (forts) Klubben finns till för att vi ska ha roligt. A-lagsmatcherna a) Varför viktigt att ungdomarna ser handboll, därför publikligan b) Att vara på plats är ett enkelt sätt att stödja klubben Utbyggnaden a) En dröm värd att kämpa för - hemsidan - ekonomin b) Rättvisekravet, nu kan vi stödja alla våra lag rättvist Göteborgs Handbollförbund a) Visionen - vi älskar handboll - gör du

18 Utbildning Uppdraget är: ta fram en aktuell utbildningsplan och ansvara för genomförandet av denna. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Utbildningsplan Studieplan med studiecirklar Ledarutbildning Tränarutbildning Domarutbildning Föräldrautbildning Konferenser, uppstartsträffar ÖHK:s bibliotek, utbildningspärm och anslagstavla Utbildningsplanen är en långsiktig plan för ÖHK med ett rikligt utbud. Årlig studieplan görs varje år tillsammans med SISU, som hjälper oss med material och ger oss kostnadsbidrag. Utbildningstavlan sitter utanför kansliet och Aktuellt-tavlan sitter ute vid receptionen. Ibland kommer kanske ett utbildningserbjudande direkt hem till dig. Ta alltid kontakt med utbildningsansvarig! Vi försöker alltid att tala med alla både före och efter utbildning.

19 Utbildningsplan Tid Kont. Kont. Kont. Vår Vår Kont. Höst-Vår Utbildning Starta vågen Samla laget Kasta loss Utbildningshelg ledare GHL Spelarutbildning TS 1 Utbildare Tränare, lagansvariga (SISU) Tränare, lagansvariga (SISU) Tränare, lagansvariga (SISU) TK och Utbildningskommittén Utbildningskommittén Tränare + föreläsare GHF Utbildade D-ungdom, eget lag C-ungdom, eget lag B-ungdom, eget lag B-ungdom, eget lag Ledare från 16 år Tränare fr.o.m. juni, lagansv. Ungdom Tränare med lag (utb.ghl) Tips & Frågor Utbildning är som bekant A och O i en förening. Ännu mer arbete? Nej, egentligen inte. Träningarna brukar vara 1-1,5 timma på planen med praktiska övningar. Vi är övertygade om att de flesta lagen pratar teori före och/eller efter träning/match. Strukturera dessa teoripass så kan vi bokföra dem som en studiecirkel och föreningen får pengar från SISU, som kan användas till tränarutbildning, uppstartsträffar m.m. Utbildning av ledare är viktigt om man vill nå framgång. Vem ser över och erbjuder dina ledare rätt utbildning? Behöver ni upprätta en utbildningsplan? I så fall: Vilken utbildning? Vilka ska utbildas? Vilka är utbildarna? Hur och när ska det ske?

20 Material Uppdraget är: skötsel och inköp av idrotts- och ÖHK-material. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Inköp Prissättning Tvättning och skötsel Försäljning Materialförråd Idrottshallsförråd Förråd, Önneredsskolan Tips & Frågor Försök att göra ett årsavtal med en sporthandlare, det brukar löna sig. Bestäm vad som gäller för att skänka material till ett enskilt lag. Det är föreningen som står för profilen och äger rätten till klubbmärket. Låt ingen annan än den ansvarige utnyttja denna rätt.

21 Kansli Uppdraget är: sköta kansliverksamheten samt vara vårt vänliga ansikte utåt och inom föreningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kassahantering för motionscentral och ÖHK Kassahantering och fakturering för PSF AB Data-arbete Skrivservice Medlemsregister Medlemsutskick och distribution Bokning av halltider och styrkerum Inbjudan till domare och funktionärer Laguppställningar A-lag Anmälan till cuper Premieringssystem statistik Minnesplaketter

22 Kansli (forts) Arbetsuppgifter: Uppvaktningar Ledarträffar Försäkringsfrågor/licenser Föreningsuppgifter till SHF/GHF Biljettbeställningar Entertainment-böcker och idrottsrabatten Ta fram uppgifter för programblad Ordna matchmaskotar för representationslagen Samla tidningsurklipp Ha hand om utkvittering av nycklar Tips & Frågor Att ha ett fungerande föreningskansli är inte alla förunnat. Vilken servicegrad är en rimlig nivå att lämna till era ledare, spelare och medlemmar? Vårt kansli har tydliga uppgifter, om man inte har ett kansli var lägger man isåfall dessa arbetsuppgifter?

23 Bidrag Uppdraget är: övergripande ansvar för ett aktivt bidragssökande. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kontinuerliga bidrag Aktivitetsbidrag (lokalt och statligt) Lokalbidrag Utbildningsbidrag Arbetsuppgifter: Övriga bidrag Selektiva bidrag Fonder/stiftelser Stipendier Tips & Frågor Hitta gärna den aktive ensamvargen som inte gillar att sitta i möten men som har en stund över för föreningen när han/hon själv känner för det. Inom länstyrelsen, RF och regionförbunden finns förteckning på bidrag man kan söka. Var aktiv, det är roligt både för individ och förening att få stipendier, utmärkelser och bidrag.

24 Sponsring Uppdraget är: ansvara för marknads- och aktivitetserbjudanden till företag Ansvarig: Arbetsuppgifter: Sponsringsupplägg med prislista Försäljning Sponsorträffar Sponsorregister Reklamtillverkning VIP-hantering Träffar med föräldrar/seniorspelare Tips & Frågor Tänk igenom vad ert upplägg/utbud ska innehålla. Gör läxan innan du kontaktar företaget, de blir uppvaktade av många, varför ska de välja just er. Ta fram vad du kan erbjuda tillbaka. Relationer är ofta viktiga liksom nätverk. Bestäm vad som gäller vid sponsring av ett enskilt lag.

25 Lotteri Uppdraget är: med bra bingo- och lotteriverksamhet generera största möjliga vinst till ÖHK och medlemmarna. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Bingolotto Bingo Lotterier Tips & Frågor Tänk igenom hur ni ska få framgång med detta viktiga område. Hur fördelar ni vinsten inom förening, lag, individ.

26 Ekonomi Uppdraget är: ha ansvar för alla ekonomiska ärenden i föreningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Budget sammanställa förslag på budget efter förarbete av kommittéerna. Göra månatliga uppföljningar till styrelsemöten. Lagkonton uppföljning och redovisning av lagkonton till varje idrottsledarmöte. Fakturakontroll göra erforderliga betalningar av fakturor och kontantkvitton (löpande). In- och utbetalningar Attesteringar Konteringar Medlemsavgifter ansvara för att medlemsavgifterna betalas in under januari och februari. Löpande kassahantering Avstämning Bingolotto/lotterier redovisning Datahantering Kontakt med revisorerna

27 Ekonomi (forts) Arbetsuppgifter: Angående lagkonto: Spelare har möjlighet att sälja lotter etc, för att sätta in pengar på lagkontot. Så länge man är medlem i Önnered kan man använda dessa pengar till cuper, inköp av idrottsmaterial etc. Slutar spelaren i Önnered har man tillgång till pengarna t o m 28 februari året efter. Därefter tillfaller pengarna laget. Det året man blir senior har man möjlighet att använda pengarna, eller föra över dem till annat lags konto före samma datum året efter, annars tillfaller pengarna klubben.

28 Ekonomi (forts) Vad får man för medlemsskapet i Önnered: Bra kamrater och en kul fritid. En bra uppfostran i en god idrottsmiljö. Tydliga regler med skötsamhetskampanjen ger bra samhällsmedborgare. Tillgång till träningar med utbildade ledare och tränare. En välplanerad målsättning ger en bra handbollsutbildning. Träningshallar, serie och cupmatcher, matchkläder, bollar och tillgång till övrigt material. Subventionerat deltagande i RM, Flick/pojk SM och J-SM. Betalda deltagaravgifter för GHF/SHF-verksamheten. Tillgång till ÖHK-hallen, gäller spelarna. Från 16 år tillgång till styrketräningslokal, gäller spelarna. Fritt inträde till A-lagsarrangemangen, gäller även familjemedlemmar. Premieringar genom skötsamhetskampanjen och riktade bidrag. Extra försäkring + gräddfil till specialister inom 48 timmar för behandling av idrottsskador. Spelarlicens från 15 år, för elitspelarna A-licens + tillgång till GMC. Tidningen GÖTEBORGSHANDBOLLEN.

29 Ekonomi (forts) Medlemsavgifter 2007: Enskild medlem: 1100 kr. Familjemedlemsavgift oavsett hur många: 1800 kr. (fri entré på A-lagsarrangemangen, gäller på försök för 2007)

30 Anställda Uppdraget är: sköta anställningsfrågor Ansvarig: Arbetsuppgifter: Anställningsfrågor Avtalsfrågor Arbetsschema Ansvarsbeskrivning Arbetsledning Närvarorapporter Praktikanter och tillfälligt anställda Tips & Frågor Det är viktigt att de anställda har en ansvarig person som arbetsledare så att inte hela styrelsen basar. Om ni har lönebidragsanställda så tänk på att dom har någon form av arbetshandikapp och anpassa arbetsuppgifterna därefter.

31 Husråd Uppdraget är: ansvara för trivsel, underhåll och ordningsfrågor i och omkring anläggningen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Snickeri Rörläggning Ventilation Elektricitet/värme Klisterstädning Målning Vaktmästeri/städning Underhållsplan Brand/larm frågor Tips & Frågor Driver ni någon form av anläggning så försök hitta medlemmar med kompetens inom de områden som behövs för att få billiga underhållskostnader. Var noga med att upprätta en underhållsplan.

32 Påvelund Sporthall och Fastighets AB Uppdraget är: äga, förvalta och hyra ut ÖHK-hallen samt driva caférörelsen. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Uthyrning Caférörelsen Ekonomihantering Bolagsteckning Tips & Frågor Har ni ett AB eller planerar att starta ett så lyd gärna några goda råd. Var noga med att särskilja vad som ingår i företaget och i föreningen. Ta inga kostnader som rör föreningen inom bolaget för att spara moms eller i något annat syfte, det är inte värt det. Sköt bolaget noga mot alla och speciellt mot myndigheter.

33 Café Uppdraget är: på ett lönsamt sätt driva cafét och svara för att det är en trivsam träffpunkt. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Varuinköp Daglig drift/städning Avtal leverantörer Prissättning Schemaläggning/bevakning Inventering Rutinbeskrivning Kassa och veckoredovisning Tips & Frågor Att driva ett café innebär många uppgifter. Hur fördelar man pass på ett rättvist sätt om lagen ska bemanna cafét? Hur motiverar man medlemmarna att ta med sig en hembakad kaka när man gör sitt pass ideellt?

34 Fest Uppdraget är: ordna trivselaktiviteter. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Fester för vuxna Festliga heldagsaktiviteter

35 Tävling Uppdraget är: övergripande ansvar för den sportsliga verksamheten och klubbandan på senior-/ ungdomsnivå. Ansvarig: Arbetsuppgifter: Kunskapsprogram, Grön Tråd Målsättning, Säsongsplanering Ledar- / Tränarrekryteringsansvarig Ledaruppmuntran Revidering arbetssätt för ledare Tränarträffar Vänortsutbyte Träningstider Mediakontakter Seriespel Officiella tävlingar Cuper Seniorhandboll

36 Tävling (forts) Arbetsuppgifter: Ungdomshandboll Årets ungdomsspelare Arrangemang i ÖHK-hallen för seniorer Arrangemang för ungdomslagen Spelarövergångar Domaransvarig Rekrytering till handbollsgymnasiet Riks- och stadslagsverksamhet Tips & Frågor Vad kan ni göra för att få en bra klubbanda? Ledare finns inte utan skapas, på vilket sätt ska ni rekrytera dessa? När ska ni rekrytera, bland vilka? Vilken ledaruppmuntran får ledarna? Vi har en grön tråd med vad vi ska träna på olika nivåer, behöver ni också ha det? Åker ni på en gemensam cup med alla era ungdomslag någon gång under året, vem beslutar om det? Har ni diskuterat när man får toppa lag? Behöver ni göra en hjälpreda för ledarna som dom kan använda i samband med träningar och matcher? Har ni skrivit ner vad som gäller vid cuper o.s.v.? Under det sista junioråret är det viktigt att spelarna får reda på vilka valmöjligheter som finns i klubben, elitsatsning, bredd-spel, ledare, domare, kommittéarbete. Försök att behålla alla inom klubben.

37 Den gröna tråden D-ungdom, år 1 Viktigt att tänka på när man arbetar på den här nivån, är att glömma resultaten och se till den individuella handbollsutvecklingen. Vad man bör lära sig: De enklaste reglerna Att vara tyst och hålla i bollen när ledaren pratar Vad man bör träna på: Passningar Skott, avstämt och hoppskott Individuell bollteknik Koordination med boll Klubbens målsättning: Att deltaga i och anordna minihandbollsdagar Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan En övernattningscup Vad tränaren bör tänka på: Att det går ut på att leka handboll Ta vara på minihandbollens alla fördelar Att visa noggrant Ingen dödtid på träningen, action och mycket rörelse Mycket man-mot-man-spel Att låta alla vara ute och störa i de offensiva försvaren

38 Den gröna tråden D-ungdom, år 2 Fortsätta med den påbörjade träningen, som man hade på D1, men med mera tempo och lite mer avancerat. Vad man bör kunna: Ta och ge en passning (stillastående) Veta hur ett hoppskott och ett avstämt skott ser ut Vad man bör träna på: Fortsättning på D1 Börja med stegisättning, öststatare och veta varför man skall kunna dessa finter Klubbens målsättning: Att ha minst 3 lag i seriespel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att ställa lite högre krav Att alla får spela på olika platser Att visa löpvägarna i en kontring Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

39 Den gröna tråden C-ungdom, år 1 När man har kommit upp till denna nivå, kan man ställa lite högre krav på disciplin, passa tider, närvaro etc. Det kan även ställas högre krav på den handbollsmässiga biten. Vad man bör kunna: Ge och ta en passning i löpning Skjuta avstämt och med hoppskott Klara av en stegisättning och veta grunderna till en öststatsfint Vad man bör träna på: Samarbete, försöka få ett spel Stegisättningar, finter Vad tränaren bör tänka på: Att anordna aktiviteter vid sidan av handbollen Att hitta minst två intresserade målvakter Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Att introducera 6-0 försvar Klubbens målsättning: Att ha minst två lag i seriespel Att ha två tränare för att kunna köra på två olika nivåer på träningen Att bilda förstalag Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper

40 Den gröna tråden C-ungdom, år 2 Fortsätta med det som påbörjades på C 1 med forsatt stegring i utvecklingen. Detta året deltager man i VSV-mästerskapen. Vad man bör kunna: Klara av en öststatsfint Ta och ge en passning i fart Vad bör man träna på: Att skapa avslutningsmöjligheter för 6-metersspelarna Att bredda genombrottsregistret Koordination / smidighet Inställning i försvarsspelet (lära sig att samarbeta med hjälp av kommunikation och att kunna vara stygga mot varandra på träningen) Klubbens målsättning: Att ha minst två lag i seriespel varav ett lag i klass 1 Att ha två tränare för att kunna fortsätta med utbildningen på två olika nivåer Att ha roligt Klubben rekommenderar: Två inneträningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att få spelarna att fungera som ett lag Att prova på uteträningar (roliga träningar) Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

41 Den gröna tråden B-ungdom Nu börjar det satsas på att bli en bra handbollsspelare. ICA-cupen hägrar, så det brukar inte vara svårt att hitta motivationen. Som andra års B-Ungdom deltar man i ICA-cupen och får en första jämförelse hur man står gentemot övriga lag i Sverige. Dessutom är det viktigt att man lär sig att planera sitt skolarbete. Vad man bör kunna: Ha ett bra genombrottsregister Klara av att göra ett hoppskott och avstämt skott Vara lagspelare och ha spelförståelse Vad man bör träna på: Skott (underarms, vik, löp, med jämfotahopp och på fel fot) Växlar, övergångar och inspringningar Att börja bli bra på flera försvarsalternativ Att utveckla en bra rullning med genombrott och vidarespel Börja med uteträning och arbeta med de fyra S:en Klubbens målsättning: Att ha två lag i seriespel per årsklass ICA-cup-slutspel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre träningar i veckan Träningsläger Två övernattningscuper Vad tränaren bör tänka på: Att skapa en grundkondition Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Att förbereda spelarna på att spela en rikstävling med den satsning och toppning, som det innebär. Tips & Frågor Sista året innan man går över till 2-årskullstrupper, informera spelarna vad som väntar i god tid.

42 Den gröna tråden A-ungdom När man har kommit så här långt, skall en spelare i ÖHK veta, att nu är det satsning som gäller. Man skall kunna göra ett val om man vill satsa för fullt, eller om man vill hjälpa klubben på något annat sätt. När säsongen startar skall tränaren se över sitt spelarmaterial och därefter utveckla anfallsspel, kontringsspel och försvarsspel. Vad man bör kunna: Minst tre bra skottalternativ Backhand/forehandpassningar Avsluta ifrån flera olika positioner Flera genombrottsalternativ Planera skola/handboll Vad man bör träna på: Att kombinera individuell och kollektiv träning Positionsträning Styrketräning med den egna kroppen som belastning Klubbens målsättning: Att ha tre lag i seriespel Finalspel i PSM/FSM Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre inneträningar plus extra träning i form av konditions- och styrketräning Träningsläger En övernattningscup Vad tränaren bör tänka på: Att ha tempo på träningarna Att inte glömma bort att man fortfarande arbetar med barn Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper

43 Den gröna tråden Juniorer När man kommer upp på juniornivå, ska man få en rejäl uppbackning av klubben med seniorer ifrån klubbens representationslag som instruktörer på de olika positionerna. Detta kan ske redan tidigare, men måste komma nu, för att steget upp till seniornivå inte skall bli alltför stort. Vad man bör kunna: Alla typer av försvarsspel Klara av att spela kollektivt anfallsspel mot olika försvarsspel Vad man bör träna på: Att vidareutveckla det kollektiva/individuella spelet Styrketräning Vad tränaren bör tänka på: Att förbereda för seniorspel Att vidareutveckla alla tidigare kunskaper Klubbens målsättning: Finalspel i JSM Att ha ett lag i seriespel Att ha roligt Klubben rekommenderar: Tre inneträningar plus extra träning i form av konditions- och styrketräning Att få pröva på seniorspel i någon form Träningsläger En övernattningscup

44 Klubbfakta Har över 50 lag i seriespel Är cirka 1400 medlemmar Har cirka 140 ledare ICA Cup-Mästare för flickor två gånger Representerat Sverige två gånger i EM för klubblag för flickor Herrlaget har spelat ett år i Elitserien Damlaget spelar i Elitserien 2001/02 Önnered Handboll Box Västra Frölunda Besöksadress: ÖHK-Hallen Påvelund motionsområde Redegatan 18 Telefon Fax Hemsida:

Stenungsunds Handbolls Klubb

Stenungsunds Handbolls Klubb Stenungsunds Handbolls Klubb Röda Tråden 1 Förord: Vi inom Stenungsunds Handbollsklubb ser det som en positiv utveckling inom idrotten att man dokumenterar och strukturerar upp sin verksamhet. Vi ser den

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Svenska Handbollförbundets policy beträffande

Svenska Handbollförbundets policy beträffande Svenska Handbollförbundets policy beträffande Barnhandboll Ungdomshandboll Trafik Alkohol/Droger Rent spel (etik) 2006 05 01 2009 12 01 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Svenska Handbollförbundets policy för

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Huvudsponsor för Svenska Handbollförbundet HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL September 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 2 Distriktsarbetet 3 Förslag på tidsplan för distriktet 4 Inbjudan 5

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2015-02-06 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll IF Mölndal Fotbolls styrelse 2015

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB. Ungdomspolicy. För aktiva, ledare och föräldrar

FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB. Ungdomspolicy. För aktiva, ledare och föräldrar FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB Ungdomspolicy För aktiva, ledare och föräldrar Innehåll Innehåll... 2 Ungdomspolicy... 4 Organisationsschema... 4 Utbildningsstege för ledare... 5 SOCIALA MÅL FÖR FÄRJESTADENS

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll Mölndal fotboll styrelse 2014 Ordförande:

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 2. Verksamhetsmål...

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll.

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll. H 65-Drogpolicy. H 65 startade 1965 och bedriver en omfattande verksamhet med ca 500 medlemmar. Säsongen 2008/2009 spelar representationslagen Herr och Dam båda i Div. 1. inte många föreningar i landet

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Eskilstuna Guif. Barn- och Ungdomspolicy. Version 2015-04-05

Eskilstuna Guif. Barn- och Ungdomspolicy. Version 2015-04-05 Eskilstuna Guif Barn- och Ungdomspolicy Version 2015-04-05 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Föreningen... 3 2.1. Riktlinjer... 3 2.2. Mål... 3 3. Ungdomsorganisation och roller... 4 3.1. Ungdomsansvarig

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening...5 1.2 Bele Barkarby Innebandy...5 Enkla regler...5 Uppträdande...6 Föräldrar...6 2 Hur

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

Föreningsträdet Mitt lag. Handledning Aktiva 12 år. Kompisskap Rätt och fel Stress och press

Föreningsträdet Mitt lag. Handledning Aktiva 12 år. Kompisskap Rätt och fel Stress och press Föreningsträdet Mitt lag Handledning Aktiva 12 år Kompisskap Rätt och fel Stress och press Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa diskussioner

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

Redogör för vilka som sitter i styrelsen samt att föreningen har tre olika delar, elitverksamhet, damkommitté och ungdomskommitté.

Redogör för vilka som sitter i styrelsen samt att föreningen har tre olika delar, elitverksamhet, damkommitté och ungdomskommitté. PROTOKOLL LEDARMÖTE NR 1 14/15 Plats: Estrad Alingsås Datum: 140816 Tid: 18.30-20.00 Närvarande: Representanter från styrelse, damkommitté, ungdomskommitté samt ledare från samtliga årgångar. 1. Mötet

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK.

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Ungdomspolicy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK styrelse 2013-08-19 Villa

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Blå tråden. Ett arbetsdokument för utbildning av unga handbollsspelare inom Uppsala Handbollsklubb

Blå tråden. Ett arbetsdokument för utbildning av unga handbollsspelare inom Uppsala Handbollsklubb Blå tråden Ett arbetsdokument för utbildning av unga handbollsspelare inom Uppsala Handbollsklubb Utgiven av: Uppsala Handbollsklubb Giltig från: juni 2015 1 Innehållsförteckning Syftet med dokumentet...

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy Sidan 1 av 10 Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap Föreningspolicy Gemenskap-Glädje-Stolthet Sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Avsnitt Sidan Försättsblad 1 Innehållsförteckning 2 Förord 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

Eskilstuna United organisation

Eskilstuna United organisation Eskilstuna United organisation Ungdom Elit Kansli Styrelse Ekonomi Utveckling Marknad Arrangemang Beslut om denna organisation togs vid extra årsmöte 2011-02-09 i MunktellArenan. Denna organisations utredning

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Spelarutveckling Tips från coachen Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Bakgrund Informationen i presentationen utgår från tre delar: - Tränarerfarenhet(över 14.000 timmar på banan) - Utbildningar(3

Läs mer