Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon"

Transkript

1 Speciellt NR Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon

2 information :- till autismforskning Autism & Aspergerföreningen har vid olika tillfällen samlat in pengar till förmån för autismforskning. Nu skänker föreningen ett stort belopp till autismforskning. Insamlingen har skett vid olika tillfällen och på olika sätt; vi har sålt pins och tröjor, vi har tagit emot minnesgåvor från medlemmar och deras närstående, vi har sålt vykort och knappar... Pengarna vi samlat in sattes på ett särskilt konto där vi tidigare reserverat medel för forskning. I januari hade vi :- på kontot. Vid sitt sammanträde i januari beslutade styrelsen att föra över dessa medel till ett särskilt projektkonto inom Stiftelsen Barnforskning vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Föreningens förbehåll är att medel utdelas som postdoc stipendium för autismforskning vid KIND. Styrelsen beslutade också att uppdra åt Anne Kierkegaard att tillsammans med föreståndaren för KIND utforma regler för stipendieutdelningen. Ett stort tack till alla som gjort det möjligt för oss att bidra till forskning inom autismområdet! Vill du dela med dig av din livsberättelse? För första gången samlas livsberättelser från personer med funktionsnedsättning in digitalt. I februari öppnade webbsidan för skrivna, tecknade och inlästa berättelser. Insamlingen är ett led i HAIKUprojektet om att synliggöra hur livet är och har varit för personer med olika funktionsnedsättningar. Insamlingen av berättelserna sker digitalt, den som har svårt att skriva/ mejla kan använda teckenspråk eller tala in sin berättelse. Syftet är att synliggöra hur vardagslivet är och har varit för personer med funktionsnedsättning och få in de berättelserna i den allmänna historien. Insamlingen pågår under större delen av Livsbild.se drivs av projektet HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet, som är ett arvsfondsprojekt och drivs av Handikapphistoriska föreningen och Nordiska museet. Läs mer på Åtgärder mot fusk med assistansersättning I februari lade Susanne Billum fram sin utredning om assistansersättningen. Syftet med utredningen är enligt direktivet att säkerställa assistansersättningens långsiktiga hållbarhet samtidigt som den enskildes rättigheter inom LSS värnas. De förslag som läggs nu har enligt Susanne Billum samtliga som syfte att verka så att pengarna kommer till avsedd användning och inget annat. Bland annat föreslås en anmälningsskyldighet mellan Försäkringskassan, Socialstyrelsen och kommunen. Man har exempelvis inte rätt till assistansersättning om barnet är i skolan. Kommunen ska kunna signalera om så ändå sker. Det finns också flera förslag som rör vilka som kan vara personlig assistent: - assistenten får inte vara god man - den personliga assistenten måste vara 18 år eller äldre - om den personliga assistenten är nära anhörig eller bor tillsammans med den assistansberättigade gäller särskilda krav. En annan del handlar om att göra Försäkringskassans handläggning mer enhetlig och rättssäker. I dagsläget skiftar kvaliteten väldigt mycket mellan olika delar av landet. Susanne Billum riktar kritik mot Försäkringskassan som hon tycker är en starkt bidragande orsak till att det blivit fel. - Det har visat sig att de har en bristande kompetens samt en otydlighet i handläggningssystemet och i samordningen. Föreningen JAG oroas av förslagen, så här skriver de i sitt yttrande: - Att på dessa sätt begränsa den assistansberättigades möjligheter att själv välja vem han eller hon vill ha som assistent går rakt emot de rättigheter som slås fast i LSS. Vi hoppas verkligen att regeringen kommer att se det som utredaren inte sett att dessa förslag kraftigt skulle försämra villkoren för de assistansanvändare som har de allra största behoven. Länk till utredningen finns på vår hemsida. 2 Speciellt nr

3 ledare Speciellt Banérgatan Stockholm Telefon Telefax Telefontider: månd - torsd /stockholm Ansvarig utgivare Anne Kierkegaard I redaktionen Anne Kierkegaard Birgitta Joelsson Géraldine Norén Layout: Rönnlund design Tryck: BFN Holding/Bomastryck Omslagsfoto: Fotoakuten Upplaga: ex Plusgiro Styrelse Emanuel Mörk ordf. MaiBritt Giacobini Helen Hellströmer Jesper Hållén Cecilia Kalderén Sofia Lindström LSS-ombud Emanuel Mörk Kansli Birgitta Joelsson Géraldine Norén Ombud Harald Strand Botkyrka Anne Kierkegaard Tyresö Kaijsa Keusch Tyresö Carl Hårleman Täby Blazena Westerlund Farsta Emanuel Mörk Kungsholmen Caroline Jensen Utbildningsnämnden Stockholms stad Cecilia Kalderén Socialnämnden Medlemsavgift 2012 Huvudmedlemskap 300:-/kalenderår Familjemedlem 50:-/kalenderår Verksamheter 500:-/kalenderår Tänk att tolv år kan gå så fort! - Det här är blir mina sista rader på den här platsen i tidningen och det känns verkligen speciellt, både sorgligt men också befriande, för autism och arbetet i föreningen har upptagit en så stor del av min fritid de här åren hade sonen precis fått sin diagnos, då var det långa köer till utredning men vi hade tur och behövde inte vänta eftersom bussiga läkarkollegor ställde upp. Men trots extra hjälp på dagis och ett träningsprogram från habiliteringen gjorde Christian inga framsteg och jag blev allt oroligare och sökte hela nätterna efter information på nätet. Det skrevs om metoder som gav bättre resultat men kunskapen om dessa var i stort sett obefintliga här hemma. Vi fick till slut hjälp från Morten Klevstrand i Oslo att starta intensiv träning och Christian gjorde snabba framsteg. Det var enormt mycket arbete och utan fröken Eva på dagis hade vi aldrig klarat det men den dagen Christian kunde säga mamma kändes allt lätt. Men det kändes inte rätt att inte alla barn fick tillgång till effektiv träning och efter några år tog jag kontakt med föreningen Autism i Stockholms län som vi då hette. Jag minns att jag till dåvarande ordförande Marie Burman (Forsberg) sa jag tror jag kan göra nytta. Och så blev det! Föreningen bestämde sig för att prioritera arbetet kring diagnos och behandling av de små barnen och vi satte igång att uppvakta politiker och tjänstemän samt professionella inom habiliteringen, lärarhögskolan, barnpsykiatrin ja alla vi mötte. Då var köerna långa till utredning och landstinget hade monopol på habiliteringsverksamhet. Vårt budskap var tydligt men vi möttes också av modiga personer som såg till att införa vårdgaranti, utöka utredningskapaciteten och upphandla intensiv träning för små barn med autism. Idag får allt fler barn diagnos tidigt, redan före två års ålder och alla föräldrar erbjuds intensiv träning för sina föreskolebarn. Men det var också uppenbart att frånvaron av egen autismforskning här i Stockholm hade lett till denna dåliga bevakning av vad som hände internationellt. I Kalifornien hade några pappor genom lobbying och insamling startat MIND, ett center för forskning samt diagnostisering av neurologiska utvecklingsavvikelser. Vi for dit, träffade the founding fathers och fick inspiration till vårt centrum för autismforskning. Men det som man i USA kan åstadkomma med pengar måste man här göra med ord och ännu mer påverkansarbete. Ett oändligt antal skrivelser och ännu fler möten; allt från rektorer och professorer till landstingsråd och nya tjänstemän. Men återigen hade vi turen att möta andra personer som delade vår idé om en centrumbildning och helt avgörande var engagemanget från professor Hans Forssberg. Det tog många år, nästan tio, men slutligen hösten 2010 invigdes KIND och professor Sven Bölte utsågs till föreståndare. Aktiviteten är hög och det är redan en mängd forskningsprojekt igång, några av dem kan ni läsa om här i tidningen. Och ännu mer forskning kan det bli tack vare de pengar som föreningen med er hjälp har samlat in och nu avsätter till KIND. Så visst är jag nöjd när jag ser tillbaka, nöjd med vad vi uträttat men också glad över alla fantastiska människor jag mött och lärt känna. För tillsammans har vi gjort skillnad för många andra familjer. Stort tack för mig! Anne Kierkegaard Speciellt nr

4 forskning Forskningsprojekt: Prospektiva minnet och autismspektrum - Anett Krechmer Under 2011 genomfördes ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet om det prospektiva minnet hos personer med autismspektrumtillstånd. Anett Krechmer var en av forskarna. Kan du berätta lite vad forskningsstudien handlade om? - Jag genomförde ett projekt om det prospektiva minnet och undersökte om en speciell strategi kan förbättra det prospektiva minnet bland personer med autismspektrumtillstånd (t.ex. Aspergers syndrom). Det finns inte så många studier som undersökt den speciella minnesfunktion hos personer med autismspektrumtillstånd men det finns hänvisningar att minnet fungerar annorlunda hos personer med autism. Det prospektiva minnet beskriver förmågan att planera och komma ihåg saker som ligger i framtiden, till exempel att komma ihåg att gå till läkaren kl. 10 nästa dag eller att ge tillbaka en bok till en vän när man träffar honom nästa gång. Exemplen förtydligar att detta minne har stor betydelse för hur man klarar sin vardag. Jag ville undersöka om man med strategier kan förbättra denna minnesfunktion. Hur gick undersökningen till? - Vi sammanställde olika uppgifter för undersökningen. Det prospektiva minnet undersöktes med ett dataspel kallat Virtual Week (virtuell vecka). Spelet simulerar en verklig vecka. Deltagarna måste utföra olika uppgifter i vardagen och måste försöka att komma ihåg uppgifter varje virtuell Anett Kretschmer dag. Exempel på prospektiva minnesuppgifter under spelet är att ringa till banken för att beställa en tid kl. 12 eller att komma ihåg att köpa papper när man handlar. En grupp fick instruktioner för de prospektiva minnesuppgifterna i form av en speciell om-då strategi kallad Implementation intentions (t.ex. när klockan är 12, då ska jag klicka på utföra uppgift -knappen och välja ring till banken för att beställa en tid ). Den andra gruppen fick kontrollinstruktioner utan strategi (t.ex. Ringa till banken kl. 12 för att beställa en tid. ). Tidigare studier har visat att om-då - strategier kan förbättra det prospektiva minnet hos olika grupper. Förutom prospektiva minnesuppgifter fanns psykologiska tester för undersökning av den allmänna begåvningen och språkförmågan. Hela undersökningen tog ungefär två och en halv timme. Varje person testades individuellt, det fanns inga grupptestningar. Vi hade en grupp med vuxna personer med diagnoser inom autismspektrum och en så kallad kontrollgrupp med personer utan autismdiagnoser. Vad fick ni svar på? - Resultaten av studien visade, som andra studier, att personer med autismdiagnos har svårigheter med prospektiva minnesuppgifter. Vi hittade tecken på att personer med autismspektrumtillstånd kunde ha nytta av om-då strategin. Viktigt är nu nya studier som undersöker denna strategi vidare för att kunna bedöma om den hjälper personer med autismdiagnos också i vardagen. Hur ser dina framtidsplaner ut? Kommer du att fortsätta med forskning inom autismområdet? - Jag jobbar nu som forskare på universitetet i Dresden, Tyskland och fortstätter med forskning igenom autismområdet. Min handledare Mareike Altgassen och jag har börjat ett nytt projekt för att fortsätta utforska det prospektiva minnet hos personer med autismspektrumtillstånd. Jag vill gärna passa på att tacka alla personer som deltog i denna studie. Ytterligare tack vill jag ge till jag Aspergercenter och Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm för fantastiskt bra samarbete och för hjälp att få kontakt med personer som ville delta i studien. Mitt tack går också till Mareike Altgassen och Sven Bölte som alltid hjälpte mig med alla frågor om projektet. Anett Kretschmer är leg. psykolog och arbetar som forskare på Tekniska Universitetet i Dresden, Tyskland. 4 Speciellt nr

5 forskning Hjärnans biokemiska system hos personer med AST - Jacqueline Borg I januari 2012 tilldelades Jacqueline Borg ett av Hjärnfondens stipendier för autismforskning. Vad handlar din forskning om? - Min forskning handlar om att studera hjärnans biokemiska system hos personer med autismspektrumtillstånd (AST), och koppla markörer för hjärnans biokemi till sådana svårigheter som är vanliga hos personer med AST såsom nedsättningar i socialt sampel och kommunikationsförmåga, och svårigheter att förstå andra människors intentioner och motiv. Vad är syftet med forskningen? - AST är idag en av de få vanligt förekommande psykiatriska eller neuropsykiatriska tillstånd som helt saknar möjlighet att behandlas farmakologiskt. Det finns inga mediciner mot kärnsymtomen. Det huvudsakliga hindret för utveckling av effektiva behandlingsmetoder, är att de bakomliggande biologiska mekanismer som orsakar AST och medföljande funktionsnedsättningar, inte är kända. Så syftet med min forskning är att öka kunskapen om hjärnans biologi vid AST. Hur ska du undersöka det? - Med hjärnavbildningsmetoden positronemissiontomografi (PET), kan vi studera hjärnans biokemiska signalsystem hos människor. Vi kommer med PET att studera bl a signalsubstanserna serotonin, GABA och glutamat hos personer med AST och hos kontrollpersoner utan ASTdiagnos, och jämföra dessa. Tidigare preliminära studier har visat att just dessa signalsubstanser kan ha betydelse för AST och symtom som är vanliga vid AST. Vidare kommer vi att med PET studera tvillingpar där bara den ena tvillingen i paret har AST. Genom att studera tvillingpar, kan man med speciella matematiska modeller beräkna betydelsen av ärftliga respektive miljöfaktorer för biokemiska markörer i hjärnan som har samband med AST och risk för AST. Eftersom ca 20% av enäggstvillingsyskon till patienter med AST inte har diagnosen, är det även viktigt att söka efter skillnader mellan syskonen som utgör riskfaktorer såväl som skyddande faktorer för AST. Jacqueline Borg Vad hoppas du få svar på? - Vi hoppas kunna erhålla kunskap om de underliggande molekylära mekanismer som orsakar AST, och därmed möjliggöra utveckling av nya behandlingsstrategier. Hur ser dina framtidsplaner ut? Kommer du att fortsätta med forskning inom autismområdet? - Absolut! Förutom att jag erhållit Hjärnfondens stipendium för min forskning om AST, så är jag också delaktig i ett EU-projekt som kommer att starta i år och pågå i 5 år. Det låter väldigt spännande, kan du berätta lite om det projektet också? - Projektet heter European Autism Interventions A Multicentre Study for Developing New Medications (EU-AIMS), och är ett samarbete mellan många stora europeiska forskningslaboratorier. Från Sverige medverkar jag, professor Lars Farde och professor Christer Halldin från Karolinska PET Center, professor Sven Bölte vid Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), samt professor Paul Lichtenstein som leder Svenska Tvillingregistret på KI. Projektet innefattar forskning från gen till behandling, och olika forskargrupper kommer att bidra med varsin del. Man kommer att samla DNA, odla stamceller, använda olika hjärnavbildningsmetoder samt i slutänden, tillskapa nya behandlingscentra för AST. Mer information kommer såsmåningom att finnas på EU-IMI:s hemsida, Jacqueline Borg är leg psykolog vid Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri/ks. Life Watch Nordiska pris års Nordiska pris har tilldelats professor Sven Bölte, KI Motiveringen löd För att på ett tydligt sätt ha skapat ny kunskap om mekanismerna för autismspektrumsjukdomarna. Hans insatser som medverkat till bättre diagnostik, behandling och habilitering har också beaktats. Priset består av ett forskningsanslag om kr samt ett personligt stipendium om kr. Speciellt nr

6 forskning Projekt småsyskon - Terje Falck-Ytter Terje Falck-Ytter arbetar som forskare i Projekt Småsyskon. Terje arbetar för KIND, Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsstörningar. Kan du berätta lite om bakgrunden till projektet? - Projekt Småsyskon (www.smasyskon.se) är ett samarbetsprojekt mellan Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionshinder (KIND) vid Karolinska Institutet och Spädbarnslabbet vid Uppsala Universitet. Det är Sveriges första studie av riktigt unga småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd (AST). I USA och en del andra länder fokuserar man nu mycket på att förstå den tidiga utvecklingen hos barn som senare får AST-diagnos. En traditionell strategi för att studera tidig utveckling vid AST har varit att fråga föräldrarna om, eller analysera videoinspelningar från, barnens första levnadsår. Ett problem med denna strategi är att det kan vara svårt att tolka informationen man får. Till exempel är det inte lätt att jämföra videoinspelningar inspelade av olika personer, vid olika tidpunkter och i olika situationer. Idag är det vanligt att man studerar småsyskon till barn med AST. Även om de flesta av småsyskonen utvecklas helt normalt, är risken att dessa barn får AST diagnos större än i befolkningen generellt. Vad är syftet med forskningen? - Huvudmålet med forskningen är att kartlägga den tidiga utvecklingen hos småsyskon vars storebror eller storasyster har AST. Därigenom hoppas vi kunna upptäcka tidiga markörer för AST, vilket är en förutsättning för individanpassade insatser i framtiden. Alldeles ny forskning har visat att mått på hjärnans aktivitet under det första levnadsåret är en sådan tidig markör. Man har alltså upptäckt att spädbarn som senare får AST diagnos har en något annorlunda aktivering av hjärnan under spädbarnstiden jämfört med spädbarn som inte får AST diagnos. Idag ställs sällan diagnos före två års ålder, men förhoppningen är att i framtiden kunna identifiera barn med hög risk för AST tidigare. Hur går undersökningarna till? - Alla föräldrar som är med i Projekt Småsyskon får en kontaktperson som är en erfaren psykolog. Förutom att vara med barn och föräldrar vid undersökningarna finns denna till hands för råd och stöd mellan träffarna. När barnen är månader kommer vi att kartlägga deras språk, förmåga att lösa problem samt samspel och kommunikation. Vi kommer även att undersöka barnens uppmärksamhet. Detta sker bland annat genom att vi mäter vad barnen tittar på när de samspelar med en annan person med hjälp av en ögonrörelsekamera. Vi studerar också hjärnans aktivitet med metoder som är specialanpassade för spädbarn. Flera av undersökningarna sker vid Spädbarnslabbet i Uppsala. Vid dessa undersökningar befinner sig förälder/ föräldrar och barnet hos oss under totalt upp till fyra timmar per undersökningsdag. Undersökningarna sker i ett rum där det både finns plats för den tekniska utrustningen och en lekhörna samt stol och bord. Frukt och vatten finns i rummet, samt mikrovågsugn för uppvärmning av barnmat. Undersökningarna sker självklart på ett flexibelt sätt utifrån barnets behov. Om barnet till exempel behöver sova Terje Falck-Ytter eller blir hungrigt, anpassar vi oss efter detta. Hur kan forskningen bidra till att hitta tidiga markörer för AST? - När barnen blir tre år, genomgår de en utförlig klinisk utredning. När vi vet vilka av småsyskonen som fick AST-diagnos, kan vi ta reda på vad som kännetecknade dessa barns tidiga utveckling. Detta är möjligt därför att vi genom Projekt Småsyskon har tillgång till datamaterial från ett stort antal småsyskon, som alla har varit med i samma undersökningar under de första levnadsåren. Kommer du att fortsätta med forskning inom autismområdet? - Ja, definitivt! Det är väldigt spännande att få vara med i forskningsprojekt som potentiellt kan göra stor skillnad! Det finns mycket kvar att göra. Terje Falck-Ytter är leg psykolog, forskare och arbetar vid KIND i Stockholm. 6 Speciellt nr

7 annons Har du ett barn med autistiskt syndrom, Aspergers syndrom eller något annat autismspektrumtillstånd? Då kan du med ditt yngsta barn vara med i ett forskningsprojekt. Du kan läsa mer på vår hemsida: Har han eller hon en lillebror eller lillasyster som är 10 månader eller yngre? Speciellt nr

8 Medlemssidor Tack Anne... Anne Kierkegaard har ingått i styrelsen sedan år Anne avgick på årsmötet den 15 mars efter 12 år i styrelsen varav 7 år som ordförande. När du ser tillbaka på alla år i styrelsen, vad är det du kommer att minnas? - Allt roligt vi haft tillsammans och stoltheten när vi tillsammans känt att det faktiskt går att åstadkomma en förändring! På vilket sätt tror du att föreningen kan utvecklas? - Fler måste engagera sig, föreningen utgörs av oss medlemmar och det finns ingen annan som gör jobbet. men det är både roligt och utvecklande! Vi behöver personer som med sina olika yrkeskunskaper, från alla områden, kan bidra; kommunikation, juridik, it, vård och omsorg etc. Några kan inte göra allt men alla kan göra något! Dina framtidsvisioner inom autismområdet? - Jag hoppas vi inom kort har en sjukvård som är bättre anpassad för barn, ungdomar och vuxna med autism. Och särskilt bekymmersam är situationen för vuxna med autism och utvecklingsstörning. Goda exempel finns i Uppsala där man inrättat en habiliteringshusläkare och en barnläkarmottagning som särskilt riktar sig till barn med autismdiagnos och deras familjer. Jag hoppas också att LSS ska vara den garanti som tillförsäkrar ett gott liv för människor med omfattande behov av stöd och omsorg, precis som tanken med lagen var när den infördes. En mångfald av aktörer och utförare som stolt konkurrerar med kvalitet är en annan viktig fråga för mig. Några av de frågor Anne framgångsrikt har drivit och som är verklighet i dag är - tillgång till tidig diagnostisering, - tillgång till tidiga, intensiva insatser - Forskningscentret KIND vid Karolinska Institutet Anne var också den första som tilldelades Årets Pusselbit, en utmärkelse från Autism & Aspergerförbundet.... och välkommen Emanuel! Emanuel Mörk har ingått i styrelsen sedan 2006 och har varit vice ordförande det senaste året. På årsmötet valdes Emanuel till ny ordförande. Gratulerar till ordförandeskapet! Vad har du för visioner nu när du ska hålla i ordförandeklubban? - Jag ser framför mig ett samhälle som är bredare. Ett samhälle som tar tillvara det värde som kommer av att vi människor är olika. Det som tidigare setts som något negativt, att avvika från majoriteten, kan i själva verket vara en tillgång. Min vision är att vi blir än starkare och att vi kraftfullt kan påverka samhället. På vilket sätt tror du föreningen kan utvecklas? - Vi är en mycket bred organisation, i mångt och mycket har våra medlemmar väldigt olika behov och väldigt olika resurser. Det är självklart en stor skillnad på att ha Aspergers syndrom och att ha autism kombinerat med en utvecklingsstörning. Det ställer krav på oss som organisation att hitta vägar att förbättra för dessa grupper. Här har vi ett viktigt arbete framför oss och kommer behöva många engagerade medlemmar för att komma rätt i det arbetet. Och om du tittar framåt, vilka frågor anser du vara de viktigaste just nu? - Jag tänker direkt på två frågor. Det ena är LSS, att höja denna lags status ser jag som en kärnfråga. Just nu upplever jag att lagen har kapats av ekonomiskt pressade tjänstemän som prövar alla möjliga nedragningar och drar det till domstol. Lagen måste bli politisk. Man ska som kommunpolitiker känna stolthet att genomföra denna fantastiska lag, inte se den som en belastning. Den andra frågan handlar om arbete. Vi måste få en arbetsmarknad som fokuserar mindre på social likformighet. På en inkluderande arbetsmarknad skulle våra medlemmar ha mycket att tillföra. Jag har inga siffror på situationen men min känsla är att vår grupp har en oacceptabelt hög arbetslöshet. 8 Speciellt nr

9 Medlemssidor Här är hela styrelsen: Ordförande, LSS-ombud Emanuel Mörk Ord. ledamot Sofia Lindström Vice ordförande, ord. ledamot Jesper Hållén, Saltsjö-Boo Ord. ledamot Cecilia Kalderén Ord. ledamot MaiBritt Giacobini Suppleant Helen Hellströmer Autism & Aspergerföreningen Stockholms län har nya e-postadresser: Speciellt nr

10 medlemssidor Lagunen är ett upplevelsecenter eller ett händelserike med ett antal rum för sinnesupplevelser. Där finns t ex vita rum med bland annat en vattensäng, båtrum, rörelserum med ett bollhav och musikrum. Varje familj får en och en halv timme till förfogande och det finns plats för 4 familjer per pass. Lagunen är öppen för personer med autism och utvecklingsstörning. Vi disponerar Lagunen vissa söndagar mellan och Av platsbrist kan vi tyvärr inte ta emot bokningar från gruppboenden mm. Bokning sker via föreningens kansli på tel/fax eller Fritt inträde. Vårens datum finns i kalendariet på sista sidan. Besöksadress: Rosenlund, Tideliusgatan 12. Ingång huvudentrén. Liljeholmsbadet är ett gammalt anrikt bad som ligger förtöjt vid Bergsunds strand. Bassängen är delvis djup och rekommenderas inte för familjer med småbarn! Badet disponerar vi själva vissa söndagar och det är öppet mellan kl Adress: Bergsunds strand, T-banestation Hornstull eller buss 4. Fritt inträde! Vårens datum: se kalendariet på sista sidan Bowlingkvällar En träffpunkt för våra medlemmar, man behöver inte vara proffs på bowling. Syftet är att erbjuda en träffpunkt för våra medlemmar snarare än att vara proffs på bowling. För dem som behöver finns så kallad ränna att låna och för den som vill äta eller fika finns servering. Subventionerad kostnad 70:-/ person. Varannan torsdag kl Föranmälan senast måndagen innan varje tillfälle till Plats: Bowl-O-Rama, Uppköparvägen 1 i Årsta. Kollektiva färdmedel: från Liljeholmens T-bana, ta buss 134, hållplats Marknadsvägen eller tvärbanan, hållplats Årstafältet. Vårens datum, se kalendariet på sista sidan. Diskussionsgrupp för vuxna med Aspergers syndrom Gruppen riktar sig till dig i gråzonen med AS eller dig som anser dig tillhöra denna grupp. Man ska klara sig på egen hand. Själva diskussionsgruppen håller sedan på mellan , därefter brukar de flesta följa med till Vasa s för lite middag och samkväm. Ingen föranmälan behövs till träffarna. Pubkvällar för pappor Sista torsdagen i varje månad året om på Vasa Bar och Matsal, Norrtullsgatan 15, tid kl Kontaktperson: Erik Lundgren, tel Vårens datum: se kalendariet. Pubkvällar för mammor Träffar en gång i månaden. För information om plats, kontakta kansliet Vårens datum: se kalendariet. Plats: Matteus skola, Vanadisvägen 16, rum C 305. Närmaste T-bana, Odenplan. Vårens datum: se kalendariet. Om du är osäker på om detta är rätt forum för dig eller din anhörig, kontakta Danne: Aktuell information och ev. ändringar: 10 Speciellt nr

11 medlemssidor Prova på att gå på barnteater! Autism & Aspergerföreningens medlemmar har chansen se Tant Klavér uppträda på sin egen scen på Södermalm i en enmansföreställning av Bockarna Bruse. Pjäsen bygger mycket på upprepningar och kommer att visas i den lilla, mysiga teatern på Kafé Klavér. Det går bra att fika eller äta mat före eller efter föreställningen i kaféet som ligger i rummet bredvid teatern (är även öppet för allmänheten). När: 12 maj kl Speltid: 35 min Kostnad: 50:- (subventionerat pris för medlemmar, ordinarie pris 90:-) Plats: Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, Anmälan: senast 26 april till Kafé Klavér ligger bara några minuters promenadväg från t-bana Skanstull, uppgång Ringvägen. Du bör vara på plats på Kafé Klavér senast tio minuter innan föreställningen börjar. Kontaktperson är Cecilia Örn. Info: Efterlysning! Jag heter Celine och är 13 år (född 1998). Jag vill gärna ha mailvänner. Jag bor i Stockholmsområdet. Förhoppningsvis kan vi senare träffas, om du bor i närheten. Mina största intressen är för tillfället dans, teater och musik. Jag vill helst av allt bli musikalartist när jag blir stor. Andra intressen jag har är att rita, skriva berättelser, datorn och djur. Skulle vara roligt om du hade liknande intressen. Kön spelar ingen roll, inte heller åldern. Men du får gärna vara runt år. Mejla om du är intresserad. Snacksidor, facebookgrupper, forum mm... Det finns en mängd olika forum för kontakt med andra som är i samma situation. Har du Aspegres syndrom, är du närstående till någon med AST, är du intresserad av skolfrågor? I länkbiblioteket på vår hemsida, under rubriken Snacksidor, facebook mm, kommer vi att lägga in tips om olika forum som har anknytning till autismspektrumåmrådet. Vårt syfte är att göra det lättare att hitta intressanta sidor. Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län tar inget ansvar för korrekthet eller aktualitet. Speciellt nr

12 information Husläkare för barn med autism i Uppsala! I Uppsala har man startat ett projekt med husläkarverksamhet för barn med autism. med information, utbildning och handledning. Det är Uppsala Barncentrum/Vårdcentral (Aleris) som i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen Uppsala vill erbjuda autismspecifik kunskap i bemötandet i vardagssjukvård för barn med autism. För barn med autism kan vanliga läkarbesök vara problematiska, en erfarenhet som många föräldrar har. Det är ständigt nya människor, nya platser och obekanta situationer. Det vill projektet ändra på. Autismmottagningen kommer att erbjuda -flexibilitet gentemot patienter och föräldrar -utbildning av personal, främst labpersonal, i bildstödsmetodik -smidighet i tidsbokningen för att undvika väntetider och i möjligaste mån lägga besöken utanför ordinarie mottagningstid -lyhördhet för barnets särskilda behov. Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala län kommer att ställa upp Innan man besöker mottagningen kommer föräldrarna att intervjuas för att personalen på mottagningen ska känna till så mycket som möjligt om barnet. Exempel på frågor är om barnet har ett språk, om det kan använda bildstöd, eventuella förstärkare eller avledare, om barnet klarar att vänta. Man frågar också om barnet har några speciella svårigheter eller behöver göra saker på något speciellt sätt samt naturligtvis relevant medicinsk information. Informationen journalförs så att man som förälder inte behöver dra samma sak en gång till utan kan hänvisa till den. Det kommer att finnas möjlighet att besöka mottagningen även när man inte är sjuk för att vänja sig och sedan och om det behövs komma flera gånger för att förknippa mottagningen med något positivt via förstärkare. Så här kan bildstödet se ut För vuxna personer med autism, som har problem med läkarbesök, finns sedan tidigare möjligheten att teckna sig hos habiliteringens egen husläkare. Mer information finns på Vägledning om kompetens hos personal Vilka kunskaper och erfarenheter behöver personalen ha för att kunna ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning? En viktig uppgift för arbetsgivare är att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för och att se till att det finns förutsättningar för kompetensutveckling. Vägledningen kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida. Socialstyrelsens nya skrift Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning riktar sig till arbetsgivare med ansvar att anställa personal. Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. I vägledningen ger Socialstyrelsen information om de bestämmelser som arbetsgivare behöver känna till för att kunna inventera behov och ta ansvar för att personalen har rätt kompetens. Vägledningen innehåller också information om olika sätt att bidra till att personal får de kunskaper och erfarenheter som behövs. 12 Speciellt nr

13 information/ Världsautismdagen 2 april Empire State Building i USA och CN Tower i Toronto, Canada, kommer att lysa blå den 2 april, likaså Operahuset i Sydney, Kristusstatyn i Rio de Janerio och en rad andra kända byggnader världen över. Organisationen Autism Speaks driver kampanjen Light It Up Blue för att sprida kunskap om autism. Vår vision är att Stadshuset, Västerbron, Globen och andra välkända byggnader i Stockholm och i hela Sverige så småningom kommer att lysa blå just på Världsautismdagen! Besök oss på Sergels torg! Måndagen den 2 april mellan kl finns vi på Sergels torg. Vi svarar på frågor och delar ut broschyrer och knappar I Stockholm uppmanar vi alla att tända en blå lampa och sätta den synligt i ett fönster den 2 april. SMS:a AUTISM till och ge 50 kr. Delta i kampanjen på lightitupblue.org Nyfiken på Autism? Aspergers syndrom? Titta in på autism.se! Internationella världsautismdagen infaller varje år den 2 april. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling i januari Låt oss tillsammans med personer med autism, deras familjer och deras företrädare bilda en gemenskap av röster för ökad medvetenhet och förståelse. Låt oss också se på oss själva och omvärdera våra egna och våra samhällens attityder så att vi kan göra oss av med de fördomar som ligger till grund för diskriminering av personer med funktionshinder. Låt oss förbinda oss till att skapa ett rättvist samhälle som bryr sig om och som kan ge sann värdighet och rättigheter åt alla. Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare Speciellt nr

14 lästips Aspergers syndrom i grundskola och gymnasium -Nytt material om Asperger syndrom för skolpersonal Hur kan pedagoger arbeta med elever som har Aspergers syndrom? Aspergercenter har tagit fram ett häfte om diagnosen, förhållningssätt och konkreta pedagogiska metoder. - Varför frågar inte Emelie när hon behöver hjälp? Hur ska vi få Lisa att börja skriva? Varför hamnar Simon hela tiden i konflikter? Och varför vägrar Jacob att komma till skolan? Det finns inga enkla svar på de här frågorna men med ökad kunskap om vad det innebär att ha Aspergers syndrom kan man skapa en bättre förståelse för elevernas skolsituation. Ökad kunskap och förståelse ger bättre förutsättningar att bemöta de här barnen och ungdomarna på ett konstruktivt sätt. Det finns ett stort behov av kunskap om diagnosen och hur man som pedagog kan arbeta med de här eleverna i grundskolan och gymnasieskolan. Syftet med den här guiden är att pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan ska använda materialet som stöd i undervisningen, som idébank och som inspirationskälla för att göra egna anpassningar till elever och olika undervisningssituationer. Denna skrift kan laddas ner på Den finns också i en tryckt version. Ny bok: Att söka vårdbidrag Ska Du söka vårdbidrag? Nu finns en bok som ger råd och tips för er som ska söka vårdbidrag för första gången. Vill du läsa en ansökan för att få motivation till skrivandet? Vet du inte vad du har för merarbete med ditt barn? Känner du att det är luddigt med merkostnader? Svaren på dessa frågor och en hel del annan information som är bra att veta finns med i denna bok. Boken tar vi upp vilket merarbete och vilka merkostnader man kan ha med sitt barn som har en funktionsnedsättning. Den är inriktad på barn med autismspektrumtillståndsdiagnoser men kan även användas om barnet har någon annan diagnos. Att ansöka om vårdbidrag kan vara väldigt jobbigt då man fokuserar så mycket på det barnet inte klarar av gentemot ett barn utan funktionsnedsättning. Författarna vill med denna bok underlätta skrivandet av en vårdbidragsansökan. Att alltid behöva ha koll på sitt barn, skydda det från farliga saker då barnet självt inte förstår att det är farligt, att handgripligen behöva klä på sin 8-årige son då han själv inte gör det. Så kan vardagen se ut i en familj där barnet har autism. Vill du beställa denna bok, maila då till Ange din fullständiga adress samt ordet Aut Stockholm i mailet. Priset är 181 kr inklusive porto. Faktura finns med i leveransen. Boken finns också att köpa på Vulkans hemsida för 200 kr plus porto. Tips! Calle Flygare teaterskola startar sommarlovskurs Calle Flygare teaterskola i Stockholm startar en sommarlovskurs för barn med speciella behov. Undervisningen leds av två teaterpedagoger med lång erfarenhet av barn och ungdomar med utvecklingstörning och diagnoser inom autismspektrumet. Lektionerna innehåller rollekar, rörelse och teaterövningar med syfte att eleverna ska lära sig grunderna i teater, våga ta plats, vara inlyssnande, samarbeta och helt enkelt ha roligt! Läs mer på 14 Speciellt nr

15 information Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder ger svar på en mängd frågor som rör funktionshinder och sprider kunskap och information på olika sätt - via bibliotek, utbildningar, rådgivning och webbplatser. Biblioteket som centrum Det nischade biblioteket är navet i Forum Funktionshinder, och det är öppet för alla som är intresserade. Här finns böcker, tidningar och informationsmaterial kring olika funktionsnedsättningar samlat. - Vi försöker bevaka och köpa in den litteratur och tidningar som finns om funktionshinder, mycket faktaböcker men också några skönlitterära böcker och en del filmer, berättar Kristina Gustafsson Bonnier som är en av dem som ansvarar för biblioteket. Sammanlagt är det elva personer som turas om att sköta biblioteksdisken och de besvarar även frågor. - Vi som arbetar här är inga bibliotekarier, utan istället har vi breda kunskaper om funktionshinder. Vi kan kanske inte alltid svara på alla frågor direkt. Men vi har ett stort kontaktnät av sakkunniga, och vi hjälper gärna till att söka efter svaren, säger Pia Sandlin. Vissa besökare vet precis vilken bok de vill låna, medan andra föredrar att själva titta runt i bokhyllorna och se vad som finns. För den som vill finns det också möjlighet att använda sig av en allmän dator, ställa frågor eller få boktips av personalen. Ordnar utbildningar och arrangemang Forum Funktionshinder ordnar också föreläsningar, kurser, författarmöten och andra arrangemang om funktionshinder. En del av dem är öppna för alla, men många är skräddarsydda för anhöriga eller vänder sig till yrkesverksamma. De flesta utbildningar riktar sig till föräldrar, för att ge dem kunskap om funktionsnedsättningen och om vilket stöd som samhället kan ge. - Träffarna fungerar också som en mötesplats för föräldrarna. Här kan de möta andra som är i samma situation och utbyta tankar och erfarenheter tillsammans, berättar Kristina Eklund, som arbetar med utbildningsfrågor inom forumet. Rådgivningen ger svar på just din fråga Vart ska jag vända mig för att få min bostad anpassad? Finns det några fritidsaktiviteter anpassade för ungdomar med funktionsnedsättning? Jag är missnöjd, vad kan jag göra? Rådgivningen på Forum Funktionshinder försöker hjälpa till att besvara alla enskilda frågor. Hit kan man ringa, skicka mejl eller vanligt brev och ställa sin fråga. De som svarar är socionomer med lång erfarenhet inom funktionshindersområdet. - Kan vi inte svaret på frågan, försöker vi alltid att ta reda på det, berättar Åsa Strandberg som är en av dem som svarar i telefonen. För många gånger är det ju lättare för oss, som vet var vi ska leta, än för den som ringer. I så fall ringer vi tillbaka till honom eller henne när vi har hittat svaret. Webbplatser ger samlad information Forum funktionshinder står också bakom flera webbplatser, däribland rådgivningens webbplats Handikappupplysningen.se, som ger upplysning om lagstiftning, stöd och rättigheter, skola, arbete och fritidsaktiviteter och mycket mer. Här har vi försökt att samla all information om vilket stöd personer med funktionsnedsättning kan få, säger Marite Leimanis som ansvarar för det redaktionella innehållet. Vi bryr oss inte om vem som står bakom, kommunen eller landstinget eller någon annan. Det är tänkt att vara en samlingspunkt för funktionshindersfrågor. Forum driver även webbplatsen autismforum.se, som fungerar som ett kunskapscenter om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Modell som sprider kunskap till alla Forum Funktionshinder är inspirerad av en modell som utvecklats i Kanada och som även används i Uppsala. Tanken är att information och kunskap ska finnas tillgänglig för alla som är intresserade utan att det finns krav på utredning, diagnos eller remiss, - Vi är unika i Sverige när det gäller vad vi erbjuder utifrån denna modell. Vi tror att om kunskap om funktionshinder sprids till alla, kan det i slutändan också gagna den som har en funktionsnedsättning, säger Eva Norberg. handikappupplysningen.se autismforum.se Speciellt nr

16 POSTTIDNING B Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Banérgatan Stockholm Kalendarium våren 2012 Mars 01 Bowling 11 Liljeholmsbadet 14 Pub mammor 15 Årsmöte 15 Bowling 15 Årsmöte 20 Diskussionsgrupp vuxna 25 Liljeholmsbadet 25 Lagunen 29 Bowling 29 Pub pappor April 02 Världsautismdagen 12 Bowling 17 Diskussionsgrupp vuxna 18 Pub mammor 22 Lagunen 22 Liljeholmsbadet 26 Bowling 26 Pub pappor Maj 06 Liljeholmsbadet 10 Bowling 15 Diskussionsgrupp vuxna 20 Liljeholmsbadet 20 Lagunen 23 Pub mammor 24 Bowling 31 Pub pappor Kvällsöppet i biblioteket Forum Funktionshinder! Under våren har du möjlighet att besöka biblioteket på Forum Funktionshinder under kvällstid. En torsdag i månaden har biblioteket öppet till kl Besöksadress till biblioteket är Tideliusgatan 12 (Rosenlund), plan 7, Stockholm. Telefon: ÖPPETTIDER Måndag-torsdag, 12:30-16:30 Följande torsdagar våren 2012 är det öppet till 19:00: 29/3 26/4 31/5 Världsautismdagen Måndag 2 april 1 av 150 har ett autismspektrumtillstånd Många fler är berörda. Tidig diagnos och tidiga insatser är viktigt för att barn med autism ska utvecklas så bra så möjligt. Genom World Autism Awareness Day vill FN sprida kunskap om autism i hela världen. Lär dig mer: Stöd Autism & Aspergerföreningen Stockholms län: pg Märk: stöd 16 Speciellt nr Annons_WAAD 2012_117x162.indd

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

Speciellt NR 4 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium

Speciellt NR 4 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium Speciellt NR 4 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium information Tidig behandling normaliserar hjärnaktivitet Tidig behandling

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Årsredogörelse Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Årsredogörelse Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2010 01 01 2010 12 31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

Jag vill bli medlem i Vill du bli medlem i Autism- och Aspergerförbundet! Autism- och Aspergerförbundet?

Jag vill bli medlem i Vill du bli medlem i Autism- och Aspergerförbundet! Autism- och Aspergerförbundet? Autism Vad är det? Autism är en genomgripande, medfödd funktionsnedsättning som ofta förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselnedsättning.

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Kursprogram Hösten 2016

Kursprogram Hösten 2016 Kursprogram Hösten 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Föreningen Autism i Stockholms län. Nytt År. Nytt Namn. Ny logga. Ny hemsida

Föreningen Autism i Stockholms län. Nytt År. Nytt Namn. Ny logga. Ny hemsida Speciellt NR 4 2009 Nytt År Nytt Namn Ny logga Ny hemsida Föreningen Autism i Stockholms län PÅ GÅNG - KALENDARIUM Gott Nytt År! Ny hemsida, ny logga och nytt namn. Kom och fira tillsammans med oss! Torsdagen

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Vägledning vid samtal

Vägledning vid samtal Eva Rosén-Sverdén Leg psykolog Vuxenhabiliteringen Vägledning vid samtal Detta material vänder sig till professionella som möter blivande föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar, och där det kan

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Beskrivning och hjälp till dig som möter barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd 2 Den här broschyren ger en beskrivning av vad autismområdet är och kan vara till hjälp för

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602 www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

YTTRANDE 2014-01-07. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se

YTTRANDE 2014-01-07. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se YTTRANDE 2014-01-07 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Betänkande av Lättlästutredningen Lättläst (SOU 2013:58) Autism- och Aspergerförbundet är en ideell

Läs mer

Kursprogram våren 2016

Kursprogram våren 2016 Kursprogram våren 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Kursprogram hösten 2015

Kursprogram hösten 2015 Kursprogram hösten 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Lite Emil ibland. Information om Aspergers syndrom till skolorna och eftermiddagsvården

Lite Emil ibland. Information om Aspergers syndrom till skolorna och eftermiddagsvården Lite Emil ibland Information om Aspergers syndrom till skolorna och eftermiddagsvården Lite Emil ibland Du har kanske redan träffat Emil eller kanske kommer du att göra det i framtiden. Han (han kan också

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

FUB bladet, februari 2016

FUB bladet, februari 2016 FUB bladet, februari 2016 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Läs även på www.fub.se/lokalt/fub-uppsala Våra medlemmar behöver dig! Vi i styrelsen behöver dig! Snart väntar årsmöte för FUB Uppsala.

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - KAS och VUB, vad är det? - Ny rapport: tilläggsbelopp - Kallelse till årsmöte

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - KAS och VUB, vad är det? - Ny rapport: tilläggsbelopp - Kallelse till årsmöte Speciellt NR 4 2014 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - KAS och VUB, vad är det? - Ny rapport: tilläggsbelopp - Kallelse till årsmöte information Fortsatt kritik mot Samtrans Trots att det nu

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd.

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. välkommen till mässan hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. Nämnden för hälsa och omsorg Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mässan

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Det här erbjuder vi Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till dig som är förälder,

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Kursprogram hösten 2012

Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Marie Julin, specialpedagog Diana Lorenz, socionom Autismforum 2010-04-12 Marie Julin och Diana Lorenz 1 Huvudkriterier för Aspergers syndrom Enligt DSM-IV-TR

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE Veterinärgränd 2, plan 3 121 63 Johanneshov, Tel 08-123 356 50 www.habilitering.se/linde-vuxna 1(16) 2(16) Grupper för person som

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer