Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon"

Transkript

1 Speciellt NR Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon

2 information :- till autismforskning Autism & Aspergerföreningen har vid olika tillfällen samlat in pengar till förmån för autismforskning. Nu skänker föreningen ett stort belopp till autismforskning. Insamlingen har skett vid olika tillfällen och på olika sätt; vi har sålt pins och tröjor, vi har tagit emot minnesgåvor från medlemmar och deras närstående, vi har sålt vykort och knappar... Pengarna vi samlat in sattes på ett särskilt konto där vi tidigare reserverat medel för forskning. I januari hade vi :- på kontot. Vid sitt sammanträde i januari beslutade styrelsen att föra över dessa medel till ett särskilt projektkonto inom Stiftelsen Barnforskning vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Föreningens förbehåll är att medel utdelas som postdoc stipendium för autismforskning vid KIND. Styrelsen beslutade också att uppdra åt Anne Kierkegaard att tillsammans med föreståndaren för KIND utforma regler för stipendieutdelningen. Ett stort tack till alla som gjort det möjligt för oss att bidra till forskning inom autismområdet! Vill du dela med dig av din livsberättelse? För första gången samlas livsberättelser från personer med funktionsnedsättning in digitalt. I februari öppnade webbsidan för skrivna, tecknade och inlästa berättelser. Insamlingen är ett led i HAIKUprojektet om att synliggöra hur livet är och har varit för personer med olika funktionsnedsättningar. Insamlingen av berättelserna sker digitalt, den som har svårt att skriva/ mejla kan använda teckenspråk eller tala in sin berättelse. Syftet är att synliggöra hur vardagslivet är och har varit för personer med funktionsnedsättning och få in de berättelserna i den allmänna historien. Insamlingen pågår under större delen av Livsbild.se drivs av projektet HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet, som är ett arvsfondsprojekt och drivs av Handikapphistoriska föreningen och Nordiska museet. Läs mer på Åtgärder mot fusk med assistansersättning I februari lade Susanne Billum fram sin utredning om assistansersättningen. Syftet med utredningen är enligt direktivet att säkerställa assistansersättningens långsiktiga hållbarhet samtidigt som den enskildes rättigheter inom LSS värnas. De förslag som läggs nu har enligt Susanne Billum samtliga som syfte att verka så att pengarna kommer till avsedd användning och inget annat. Bland annat föreslås en anmälningsskyldighet mellan Försäkringskassan, Socialstyrelsen och kommunen. Man har exempelvis inte rätt till assistansersättning om barnet är i skolan. Kommunen ska kunna signalera om så ändå sker. Det finns också flera förslag som rör vilka som kan vara personlig assistent: - assistenten får inte vara god man - den personliga assistenten måste vara 18 år eller äldre - om den personliga assistenten är nära anhörig eller bor tillsammans med den assistansberättigade gäller särskilda krav. En annan del handlar om att göra Försäkringskassans handläggning mer enhetlig och rättssäker. I dagsläget skiftar kvaliteten väldigt mycket mellan olika delar av landet. Susanne Billum riktar kritik mot Försäkringskassan som hon tycker är en starkt bidragande orsak till att det blivit fel. - Det har visat sig att de har en bristande kompetens samt en otydlighet i handläggningssystemet och i samordningen. Föreningen JAG oroas av förslagen, så här skriver de i sitt yttrande: - Att på dessa sätt begränsa den assistansberättigades möjligheter att själv välja vem han eller hon vill ha som assistent går rakt emot de rättigheter som slås fast i LSS. Vi hoppas verkligen att regeringen kommer att se det som utredaren inte sett att dessa förslag kraftigt skulle försämra villkoren för de assistansanvändare som har de allra största behoven. Länk till utredningen finns på vår hemsida. 2 Speciellt nr

3 ledare Speciellt Banérgatan Stockholm Telefon Telefax Telefontider: månd - torsd /stockholm Ansvarig utgivare Anne Kierkegaard I redaktionen Anne Kierkegaard Birgitta Joelsson Géraldine Norén Layout: Rönnlund design Tryck: BFN Holding/Bomastryck Omslagsfoto: Fotoakuten Upplaga: ex Plusgiro Styrelse Emanuel Mörk ordf. MaiBritt Giacobini Helen Hellströmer Jesper Hållén Cecilia Kalderén Sofia Lindström LSS-ombud Emanuel Mörk Kansli Birgitta Joelsson Géraldine Norén Ombud Harald Strand Botkyrka Anne Kierkegaard Tyresö Kaijsa Keusch Tyresö Carl Hårleman Täby Blazena Westerlund Farsta Emanuel Mörk Kungsholmen Caroline Jensen Utbildningsnämnden Stockholms stad Cecilia Kalderén Socialnämnden Medlemsavgift 2012 Huvudmedlemskap 300:-/kalenderår Familjemedlem 50:-/kalenderår Verksamheter 500:-/kalenderår Tänk att tolv år kan gå så fort! - Det här är blir mina sista rader på den här platsen i tidningen och det känns verkligen speciellt, både sorgligt men också befriande, för autism och arbetet i föreningen har upptagit en så stor del av min fritid de här åren hade sonen precis fått sin diagnos, då var det långa köer till utredning men vi hade tur och behövde inte vänta eftersom bussiga läkarkollegor ställde upp. Men trots extra hjälp på dagis och ett träningsprogram från habiliteringen gjorde Christian inga framsteg och jag blev allt oroligare och sökte hela nätterna efter information på nätet. Det skrevs om metoder som gav bättre resultat men kunskapen om dessa var i stort sett obefintliga här hemma. Vi fick till slut hjälp från Morten Klevstrand i Oslo att starta intensiv träning och Christian gjorde snabba framsteg. Det var enormt mycket arbete och utan fröken Eva på dagis hade vi aldrig klarat det men den dagen Christian kunde säga mamma kändes allt lätt. Men det kändes inte rätt att inte alla barn fick tillgång till effektiv träning och efter några år tog jag kontakt med föreningen Autism i Stockholms län som vi då hette. Jag minns att jag till dåvarande ordförande Marie Burman (Forsberg) sa jag tror jag kan göra nytta. Och så blev det! Föreningen bestämde sig för att prioritera arbetet kring diagnos och behandling av de små barnen och vi satte igång att uppvakta politiker och tjänstemän samt professionella inom habiliteringen, lärarhögskolan, barnpsykiatrin ja alla vi mötte. Då var köerna långa till utredning och landstinget hade monopol på habiliteringsverksamhet. Vårt budskap var tydligt men vi möttes också av modiga personer som såg till att införa vårdgaranti, utöka utredningskapaciteten och upphandla intensiv träning för små barn med autism. Idag får allt fler barn diagnos tidigt, redan före två års ålder och alla föräldrar erbjuds intensiv träning för sina föreskolebarn. Men det var också uppenbart att frånvaron av egen autismforskning här i Stockholm hade lett till denna dåliga bevakning av vad som hände internationellt. I Kalifornien hade några pappor genom lobbying och insamling startat MIND, ett center för forskning samt diagnostisering av neurologiska utvecklingsavvikelser. Vi for dit, träffade the founding fathers och fick inspiration till vårt centrum för autismforskning. Men det som man i USA kan åstadkomma med pengar måste man här göra med ord och ännu mer påverkansarbete. Ett oändligt antal skrivelser och ännu fler möten; allt från rektorer och professorer till landstingsråd och nya tjänstemän. Men återigen hade vi turen att möta andra personer som delade vår idé om en centrumbildning och helt avgörande var engagemanget från professor Hans Forssberg. Det tog många år, nästan tio, men slutligen hösten 2010 invigdes KIND och professor Sven Bölte utsågs till föreståndare. Aktiviteten är hög och det är redan en mängd forskningsprojekt igång, några av dem kan ni läsa om här i tidningen. Och ännu mer forskning kan det bli tack vare de pengar som föreningen med er hjälp har samlat in och nu avsätter till KIND. Så visst är jag nöjd när jag ser tillbaka, nöjd med vad vi uträttat men också glad över alla fantastiska människor jag mött och lärt känna. För tillsammans har vi gjort skillnad för många andra familjer. Stort tack för mig! Anne Kierkegaard Speciellt nr

4 forskning Forskningsprojekt: Prospektiva minnet och autismspektrum - Anett Krechmer Under 2011 genomfördes ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet om det prospektiva minnet hos personer med autismspektrumtillstånd. Anett Krechmer var en av forskarna. Kan du berätta lite vad forskningsstudien handlade om? - Jag genomförde ett projekt om det prospektiva minnet och undersökte om en speciell strategi kan förbättra det prospektiva minnet bland personer med autismspektrumtillstånd (t.ex. Aspergers syndrom). Det finns inte så många studier som undersökt den speciella minnesfunktion hos personer med autismspektrumtillstånd men det finns hänvisningar att minnet fungerar annorlunda hos personer med autism. Det prospektiva minnet beskriver förmågan att planera och komma ihåg saker som ligger i framtiden, till exempel att komma ihåg att gå till läkaren kl. 10 nästa dag eller att ge tillbaka en bok till en vän när man träffar honom nästa gång. Exemplen förtydligar att detta minne har stor betydelse för hur man klarar sin vardag. Jag ville undersöka om man med strategier kan förbättra denna minnesfunktion. Hur gick undersökningen till? - Vi sammanställde olika uppgifter för undersökningen. Det prospektiva minnet undersöktes med ett dataspel kallat Virtual Week (virtuell vecka). Spelet simulerar en verklig vecka. Deltagarna måste utföra olika uppgifter i vardagen och måste försöka att komma ihåg uppgifter varje virtuell Anett Kretschmer dag. Exempel på prospektiva minnesuppgifter under spelet är att ringa till banken för att beställa en tid kl. 12 eller att komma ihåg att köpa papper när man handlar. En grupp fick instruktioner för de prospektiva minnesuppgifterna i form av en speciell om-då strategi kallad Implementation intentions (t.ex. när klockan är 12, då ska jag klicka på utföra uppgift -knappen och välja ring till banken för att beställa en tid ). Den andra gruppen fick kontrollinstruktioner utan strategi (t.ex. Ringa till banken kl. 12 för att beställa en tid. ). Tidigare studier har visat att om-då - strategier kan förbättra det prospektiva minnet hos olika grupper. Förutom prospektiva minnesuppgifter fanns psykologiska tester för undersökning av den allmänna begåvningen och språkförmågan. Hela undersökningen tog ungefär två och en halv timme. Varje person testades individuellt, det fanns inga grupptestningar. Vi hade en grupp med vuxna personer med diagnoser inom autismspektrum och en så kallad kontrollgrupp med personer utan autismdiagnoser. Vad fick ni svar på? - Resultaten av studien visade, som andra studier, att personer med autismdiagnos har svårigheter med prospektiva minnesuppgifter. Vi hittade tecken på att personer med autismspektrumtillstånd kunde ha nytta av om-då strategin. Viktigt är nu nya studier som undersöker denna strategi vidare för att kunna bedöma om den hjälper personer med autismdiagnos också i vardagen. Hur ser dina framtidsplaner ut? Kommer du att fortsätta med forskning inom autismområdet? - Jag jobbar nu som forskare på universitetet i Dresden, Tyskland och fortstätter med forskning igenom autismområdet. Min handledare Mareike Altgassen och jag har börjat ett nytt projekt för att fortsätta utforska det prospektiva minnet hos personer med autismspektrumtillstånd. Jag vill gärna passa på att tacka alla personer som deltog i denna studie. Ytterligare tack vill jag ge till jag Aspergercenter och Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm för fantastiskt bra samarbete och för hjälp att få kontakt med personer som ville delta i studien. Mitt tack går också till Mareike Altgassen och Sven Bölte som alltid hjälpte mig med alla frågor om projektet. Anett Kretschmer är leg. psykolog och arbetar som forskare på Tekniska Universitetet i Dresden, Tyskland. 4 Speciellt nr

5 forskning Hjärnans biokemiska system hos personer med AST - Jacqueline Borg I januari 2012 tilldelades Jacqueline Borg ett av Hjärnfondens stipendier för autismforskning. Vad handlar din forskning om? - Min forskning handlar om att studera hjärnans biokemiska system hos personer med autismspektrumtillstånd (AST), och koppla markörer för hjärnans biokemi till sådana svårigheter som är vanliga hos personer med AST såsom nedsättningar i socialt sampel och kommunikationsförmåga, och svårigheter att förstå andra människors intentioner och motiv. Vad är syftet med forskningen? - AST är idag en av de få vanligt förekommande psykiatriska eller neuropsykiatriska tillstånd som helt saknar möjlighet att behandlas farmakologiskt. Det finns inga mediciner mot kärnsymtomen. Det huvudsakliga hindret för utveckling av effektiva behandlingsmetoder, är att de bakomliggande biologiska mekanismer som orsakar AST och medföljande funktionsnedsättningar, inte är kända. Så syftet med min forskning är att öka kunskapen om hjärnans biologi vid AST. Hur ska du undersöka det? - Med hjärnavbildningsmetoden positronemissiontomografi (PET), kan vi studera hjärnans biokemiska signalsystem hos människor. Vi kommer med PET att studera bl a signalsubstanserna serotonin, GABA och glutamat hos personer med AST och hos kontrollpersoner utan ASTdiagnos, och jämföra dessa. Tidigare preliminära studier har visat att just dessa signalsubstanser kan ha betydelse för AST och symtom som är vanliga vid AST. Vidare kommer vi att med PET studera tvillingpar där bara den ena tvillingen i paret har AST. Genom att studera tvillingpar, kan man med speciella matematiska modeller beräkna betydelsen av ärftliga respektive miljöfaktorer för biokemiska markörer i hjärnan som har samband med AST och risk för AST. Eftersom ca 20% av enäggstvillingsyskon till patienter med AST inte har diagnosen, är det även viktigt att söka efter skillnader mellan syskonen som utgör riskfaktorer såväl som skyddande faktorer för AST. Jacqueline Borg Vad hoppas du få svar på? - Vi hoppas kunna erhålla kunskap om de underliggande molekylära mekanismer som orsakar AST, och därmed möjliggöra utveckling av nya behandlingsstrategier. Hur ser dina framtidsplaner ut? Kommer du att fortsätta med forskning inom autismområdet? - Absolut! Förutom att jag erhållit Hjärnfondens stipendium för min forskning om AST, så är jag också delaktig i ett EU-projekt som kommer att starta i år och pågå i 5 år. Det låter väldigt spännande, kan du berätta lite om det projektet också? - Projektet heter European Autism Interventions A Multicentre Study for Developing New Medications (EU-AIMS), och är ett samarbete mellan många stora europeiska forskningslaboratorier. Från Sverige medverkar jag, professor Lars Farde och professor Christer Halldin från Karolinska PET Center, professor Sven Bölte vid Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), samt professor Paul Lichtenstein som leder Svenska Tvillingregistret på KI. Projektet innefattar forskning från gen till behandling, och olika forskargrupper kommer att bidra med varsin del. Man kommer att samla DNA, odla stamceller, använda olika hjärnavbildningsmetoder samt i slutänden, tillskapa nya behandlingscentra för AST. Mer information kommer såsmåningom att finnas på EU-IMI:s hemsida, Jacqueline Borg är leg psykolog vid Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri/ks. Life Watch Nordiska pris års Nordiska pris har tilldelats professor Sven Bölte, KI Motiveringen löd För att på ett tydligt sätt ha skapat ny kunskap om mekanismerna för autismspektrumsjukdomarna. Hans insatser som medverkat till bättre diagnostik, behandling och habilitering har också beaktats. Priset består av ett forskningsanslag om kr samt ett personligt stipendium om kr. Speciellt nr

6 forskning Projekt småsyskon - Terje Falck-Ytter Terje Falck-Ytter arbetar som forskare i Projekt Småsyskon. Terje arbetar för KIND, Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsstörningar. Kan du berätta lite om bakgrunden till projektet? - Projekt Småsyskon (www.smasyskon.se) är ett samarbetsprojekt mellan Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionshinder (KIND) vid Karolinska Institutet och Spädbarnslabbet vid Uppsala Universitet. Det är Sveriges första studie av riktigt unga småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd (AST). I USA och en del andra länder fokuserar man nu mycket på att förstå den tidiga utvecklingen hos barn som senare får AST-diagnos. En traditionell strategi för att studera tidig utveckling vid AST har varit att fråga föräldrarna om, eller analysera videoinspelningar från, barnens första levnadsår. Ett problem med denna strategi är att det kan vara svårt att tolka informationen man får. Till exempel är det inte lätt att jämföra videoinspelningar inspelade av olika personer, vid olika tidpunkter och i olika situationer. Idag är det vanligt att man studerar småsyskon till barn med AST. Även om de flesta av småsyskonen utvecklas helt normalt, är risken att dessa barn får AST diagnos större än i befolkningen generellt. Vad är syftet med forskningen? - Huvudmålet med forskningen är att kartlägga den tidiga utvecklingen hos småsyskon vars storebror eller storasyster har AST. Därigenom hoppas vi kunna upptäcka tidiga markörer för AST, vilket är en förutsättning för individanpassade insatser i framtiden. Alldeles ny forskning har visat att mått på hjärnans aktivitet under det första levnadsåret är en sådan tidig markör. Man har alltså upptäckt att spädbarn som senare får AST diagnos har en något annorlunda aktivering av hjärnan under spädbarnstiden jämfört med spädbarn som inte får AST diagnos. Idag ställs sällan diagnos före två års ålder, men förhoppningen är att i framtiden kunna identifiera barn med hög risk för AST tidigare. Hur går undersökningarna till? - Alla föräldrar som är med i Projekt Småsyskon får en kontaktperson som är en erfaren psykolog. Förutom att vara med barn och föräldrar vid undersökningarna finns denna till hands för råd och stöd mellan träffarna. När barnen är månader kommer vi att kartlägga deras språk, förmåga att lösa problem samt samspel och kommunikation. Vi kommer även att undersöka barnens uppmärksamhet. Detta sker bland annat genom att vi mäter vad barnen tittar på när de samspelar med en annan person med hjälp av en ögonrörelsekamera. Vi studerar också hjärnans aktivitet med metoder som är specialanpassade för spädbarn. Flera av undersökningarna sker vid Spädbarnslabbet i Uppsala. Vid dessa undersökningar befinner sig förälder/ föräldrar och barnet hos oss under totalt upp till fyra timmar per undersökningsdag. Undersökningarna sker i ett rum där det både finns plats för den tekniska utrustningen och en lekhörna samt stol och bord. Frukt och vatten finns i rummet, samt mikrovågsugn för uppvärmning av barnmat. Undersökningarna sker självklart på ett flexibelt sätt utifrån barnets behov. Om barnet till exempel behöver sova Terje Falck-Ytter eller blir hungrigt, anpassar vi oss efter detta. Hur kan forskningen bidra till att hitta tidiga markörer för AST? - När barnen blir tre år, genomgår de en utförlig klinisk utredning. När vi vet vilka av småsyskonen som fick AST-diagnos, kan vi ta reda på vad som kännetecknade dessa barns tidiga utveckling. Detta är möjligt därför att vi genom Projekt Småsyskon har tillgång till datamaterial från ett stort antal småsyskon, som alla har varit med i samma undersökningar under de första levnadsåren. Kommer du att fortsätta med forskning inom autismområdet? - Ja, definitivt! Det är väldigt spännande att få vara med i forskningsprojekt som potentiellt kan göra stor skillnad! Det finns mycket kvar att göra. Terje Falck-Ytter är leg psykolog, forskare och arbetar vid KIND i Stockholm. 6 Speciellt nr

7 annons Har du ett barn med autistiskt syndrom, Aspergers syndrom eller något annat autismspektrumtillstånd? Då kan du med ditt yngsta barn vara med i ett forskningsprojekt. Du kan läsa mer på vår hemsida: Har han eller hon en lillebror eller lillasyster som är 10 månader eller yngre? Speciellt nr

8 Medlemssidor Tack Anne... Anne Kierkegaard har ingått i styrelsen sedan år Anne avgick på årsmötet den 15 mars efter 12 år i styrelsen varav 7 år som ordförande. När du ser tillbaka på alla år i styrelsen, vad är det du kommer att minnas? - Allt roligt vi haft tillsammans och stoltheten när vi tillsammans känt att det faktiskt går att åstadkomma en förändring! På vilket sätt tror du att föreningen kan utvecklas? - Fler måste engagera sig, föreningen utgörs av oss medlemmar och det finns ingen annan som gör jobbet. men det är både roligt och utvecklande! Vi behöver personer som med sina olika yrkeskunskaper, från alla områden, kan bidra; kommunikation, juridik, it, vård och omsorg etc. Några kan inte göra allt men alla kan göra något! Dina framtidsvisioner inom autismområdet? - Jag hoppas vi inom kort har en sjukvård som är bättre anpassad för barn, ungdomar och vuxna med autism. Och särskilt bekymmersam är situationen för vuxna med autism och utvecklingsstörning. Goda exempel finns i Uppsala där man inrättat en habiliteringshusläkare och en barnläkarmottagning som särskilt riktar sig till barn med autismdiagnos och deras familjer. Jag hoppas också att LSS ska vara den garanti som tillförsäkrar ett gott liv för människor med omfattande behov av stöd och omsorg, precis som tanken med lagen var när den infördes. En mångfald av aktörer och utförare som stolt konkurrerar med kvalitet är en annan viktig fråga för mig. Några av de frågor Anne framgångsrikt har drivit och som är verklighet i dag är - tillgång till tidig diagnostisering, - tillgång till tidiga, intensiva insatser - Forskningscentret KIND vid Karolinska Institutet Anne var också den första som tilldelades Årets Pusselbit, en utmärkelse från Autism & Aspergerförbundet.... och välkommen Emanuel! Emanuel Mörk har ingått i styrelsen sedan 2006 och har varit vice ordförande det senaste året. På årsmötet valdes Emanuel till ny ordförande. Gratulerar till ordförandeskapet! Vad har du för visioner nu när du ska hålla i ordförandeklubban? - Jag ser framför mig ett samhälle som är bredare. Ett samhälle som tar tillvara det värde som kommer av att vi människor är olika. Det som tidigare setts som något negativt, att avvika från majoriteten, kan i själva verket vara en tillgång. Min vision är att vi blir än starkare och att vi kraftfullt kan påverka samhället. På vilket sätt tror du föreningen kan utvecklas? - Vi är en mycket bred organisation, i mångt och mycket har våra medlemmar väldigt olika behov och väldigt olika resurser. Det är självklart en stor skillnad på att ha Aspergers syndrom och att ha autism kombinerat med en utvecklingsstörning. Det ställer krav på oss som organisation att hitta vägar att förbättra för dessa grupper. Här har vi ett viktigt arbete framför oss och kommer behöva många engagerade medlemmar för att komma rätt i det arbetet. Och om du tittar framåt, vilka frågor anser du vara de viktigaste just nu? - Jag tänker direkt på två frågor. Det ena är LSS, att höja denna lags status ser jag som en kärnfråga. Just nu upplever jag att lagen har kapats av ekonomiskt pressade tjänstemän som prövar alla möjliga nedragningar och drar det till domstol. Lagen måste bli politisk. Man ska som kommunpolitiker känna stolthet att genomföra denna fantastiska lag, inte se den som en belastning. Den andra frågan handlar om arbete. Vi måste få en arbetsmarknad som fokuserar mindre på social likformighet. På en inkluderande arbetsmarknad skulle våra medlemmar ha mycket att tillföra. Jag har inga siffror på situationen men min känsla är att vår grupp har en oacceptabelt hög arbetslöshet. 8 Speciellt nr

9 Medlemssidor Här är hela styrelsen: Ordförande, LSS-ombud Emanuel Mörk Ord. ledamot Sofia Lindström Vice ordförande, ord. ledamot Jesper Hållén, Saltsjö-Boo Ord. ledamot Cecilia Kalderén Ord. ledamot MaiBritt Giacobini Suppleant Helen Hellströmer Autism & Aspergerföreningen Stockholms län har nya e-postadresser: Speciellt nr

10 medlemssidor Lagunen är ett upplevelsecenter eller ett händelserike med ett antal rum för sinnesupplevelser. Där finns t ex vita rum med bland annat en vattensäng, båtrum, rörelserum med ett bollhav och musikrum. Varje familj får en och en halv timme till förfogande och det finns plats för 4 familjer per pass. Lagunen är öppen för personer med autism och utvecklingsstörning. Vi disponerar Lagunen vissa söndagar mellan och Av platsbrist kan vi tyvärr inte ta emot bokningar från gruppboenden mm. Bokning sker via föreningens kansli på tel/fax eller Fritt inträde. Vårens datum finns i kalendariet på sista sidan. Besöksadress: Rosenlund, Tideliusgatan 12. Ingång huvudentrén. Liljeholmsbadet är ett gammalt anrikt bad som ligger förtöjt vid Bergsunds strand. Bassängen är delvis djup och rekommenderas inte för familjer med småbarn! Badet disponerar vi själva vissa söndagar och det är öppet mellan kl Adress: Bergsunds strand, T-banestation Hornstull eller buss 4. Fritt inträde! Vårens datum: se kalendariet på sista sidan Bowlingkvällar En träffpunkt för våra medlemmar, man behöver inte vara proffs på bowling. Syftet är att erbjuda en träffpunkt för våra medlemmar snarare än att vara proffs på bowling. För dem som behöver finns så kallad ränna att låna och för den som vill äta eller fika finns servering. Subventionerad kostnad 70:-/ person. Varannan torsdag kl Föranmälan senast måndagen innan varje tillfälle till Plats: Bowl-O-Rama, Uppköparvägen 1 i Årsta. Kollektiva färdmedel: från Liljeholmens T-bana, ta buss 134, hållplats Marknadsvägen eller tvärbanan, hållplats Årstafältet. Vårens datum, se kalendariet på sista sidan. Diskussionsgrupp för vuxna med Aspergers syndrom Gruppen riktar sig till dig i gråzonen med AS eller dig som anser dig tillhöra denna grupp. Man ska klara sig på egen hand. Själva diskussionsgruppen håller sedan på mellan , därefter brukar de flesta följa med till Vasa s för lite middag och samkväm. Ingen föranmälan behövs till träffarna. Pubkvällar för pappor Sista torsdagen i varje månad året om på Vasa Bar och Matsal, Norrtullsgatan 15, tid kl Kontaktperson: Erik Lundgren, tel Vårens datum: se kalendariet. Pubkvällar för mammor Träffar en gång i månaden. För information om plats, kontakta kansliet Vårens datum: se kalendariet. Plats: Matteus skola, Vanadisvägen 16, rum C 305. Närmaste T-bana, Odenplan. Vårens datum: se kalendariet. Om du är osäker på om detta är rätt forum för dig eller din anhörig, kontakta Danne: Aktuell information och ev. ändringar: 10 Speciellt nr

11 medlemssidor Prova på att gå på barnteater! Autism & Aspergerföreningens medlemmar har chansen se Tant Klavér uppträda på sin egen scen på Södermalm i en enmansföreställning av Bockarna Bruse. Pjäsen bygger mycket på upprepningar och kommer att visas i den lilla, mysiga teatern på Kafé Klavér. Det går bra att fika eller äta mat före eller efter föreställningen i kaféet som ligger i rummet bredvid teatern (är även öppet för allmänheten). När: 12 maj kl Speltid: 35 min Kostnad: 50:- (subventionerat pris för medlemmar, ordinarie pris 90:-) Plats: Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, Anmälan: senast 26 april till Kafé Klavér ligger bara några minuters promenadväg från t-bana Skanstull, uppgång Ringvägen. Du bör vara på plats på Kafé Klavér senast tio minuter innan föreställningen börjar. Kontaktperson är Cecilia Örn. Info: Efterlysning! Jag heter Celine och är 13 år (född 1998). Jag vill gärna ha mailvänner. Jag bor i Stockholmsområdet. Förhoppningsvis kan vi senare träffas, om du bor i närheten. Mina största intressen är för tillfället dans, teater och musik. Jag vill helst av allt bli musikalartist när jag blir stor. Andra intressen jag har är att rita, skriva berättelser, datorn och djur. Skulle vara roligt om du hade liknande intressen. Kön spelar ingen roll, inte heller åldern. Men du får gärna vara runt år. Mejla om du är intresserad. Snacksidor, facebookgrupper, forum mm... Det finns en mängd olika forum för kontakt med andra som är i samma situation. Har du Aspegres syndrom, är du närstående till någon med AST, är du intresserad av skolfrågor? I länkbiblioteket på vår hemsida, under rubriken Snacksidor, facebook mm, kommer vi att lägga in tips om olika forum som har anknytning till autismspektrumåmrådet. Vårt syfte är att göra det lättare att hitta intressanta sidor. Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län tar inget ansvar för korrekthet eller aktualitet. Speciellt nr

12 information Husläkare för barn med autism i Uppsala! I Uppsala har man startat ett projekt med husläkarverksamhet för barn med autism. med information, utbildning och handledning. Det är Uppsala Barncentrum/Vårdcentral (Aleris) som i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen Uppsala vill erbjuda autismspecifik kunskap i bemötandet i vardagssjukvård för barn med autism. För barn med autism kan vanliga läkarbesök vara problematiska, en erfarenhet som många föräldrar har. Det är ständigt nya människor, nya platser och obekanta situationer. Det vill projektet ändra på. Autismmottagningen kommer att erbjuda -flexibilitet gentemot patienter och föräldrar -utbildning av personal, främst labpersonal, i bildstödsmetodik -smidighet i tidsbokningen för att undvika väntetider och i möjligaste mån lägga besöken utanför ordinarie mottagningstid -lyhördhet för barnets särskilda behov. Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala län kommer att ställa upp Innan man besöker mottagningen kommer föräldrarna att intervjuas för att personalen på mottagningen ska känna till så mycket som möjligt om barnet. Exempel på frågor är om barnet har ett språk, om det kan använda bildstöd, eventuella förstärkare eller avledare, om barnet klarar att vänta. Man frågar också om barnet har några speciella svårigheter eller behöver göra saker på något speciellt sätt samt naturligtvis relevant medicinsk information. Informationen journalförs så att man som förälder inte behöver dra samma sak en gång till utan kan hänvisa till den. Det kommer att finnas möjlighet att besöka mottagningen även när man inte är sjuk för att vänja sig och sedan och om det behövs komma flera gånger för att förknippa mottagningen med något positivt via förstärkare. Så här kan bildstödet se ut För vuxna personer med autism, som har problem med läkarbesök, finns sedan tidigare möjligheten att teckna sig hos habiliteringens egen husläkare. Mer information finns på Vägledning om kompetens hos personal Vilka kunskaper och erfarenheter behöver personalen ha för att kunna ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning? En viktig uppgift för arbetsgivare är att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för och att se till att det finns förutsättningar för kompetensutveckling. Vägledningen kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida. Socialstyrelsens nya skrift Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning riktar sig till arbetsgivare med ansvar att anställa personal. Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. I vägledningen ger Socialstyrelsen information om de bestämmelser som arbetsgivare behöver känna till för att kunna inventera behov och ta ansvar för att personalen har rätt kompetens. Vägledningen innehåller också information om olika sätt att bidra till att personal får de kunskaper och erfarenheter som behövs. 12 Speciellt nr

13 information/ Världsautismdagen 2 april Empire State Building i USA och CN Tower i Toronto, Canada, kommer att lysa blå den 2 april, likaså Operahuset i Sydney, Kristusstatyn i Rio de Janerio och en rad andra kända byggnader världen över. Organisationen Autism Speaks driver kampanjen Light It Up Blue för att sprida kunskap om autism. Vår vision är att Stadshuset, Västerbron, Globen och andra välkända byggnader i Stockholm och i hela Sverige så småningom kommer att lysa blå just på Världsautismdagen! Besök oss på Sergels torg! Måndagen den 2 april mellan kl finns vi på Sergels torg. Vi svarar på frågor och delar ut broschyrer och knappar I Stockholm uppmanar vi alla att tända en blå lampa och sätta den synligt i ett fönster den 2 april. SMS:a AUTISM till och ge 50 kr. Delta i kampanjen på lightitupblue.org Nyfiken på Autism? Aspergers syndrom? Titta in på autism.se! Internationella världsautismdagen infaller varje år den 2 april. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling i januari Låt oss tillsammans med personer med autism, deras familjer och deras företrädare bilda en gemenskap av röster för ökad medvetenhet och förståelse. Låt oss också se på oss själva och omvärdera våra egna och våra samhällens attityder så att vi kan göra oss av med de fördomar som ligger till grund för diskriminering av personer med funktionshinder. Låt oss förbinda oss till att skapa ett rättvist samhälle som bryr sig om och som kan ge sann värdighet och rättigheter åt alla. Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare Speciellt nr

14 lästips Aspergers syndrom i grundskola och gymnasium -Nytt material om Asperger syndrom för skolpersonal Hur kan pedagoger arbeta med elever som har Aspergers syndrom? Aspergercenter har tagit fram ett häfte om diagnosen, förhållningssätt och konkreta pedagogiska metoder. - Varför frågar inte Emelie när hon behöver hjälp? Hur ska vi få Lisa att börja skriva? Varför hamnar Simon hela tiden i konflikter? Och varför vägrar Jacob att komma till skolan? Det finns inga enkla svar på de här frågorna men med ökad kunskap om vad det innebär att ha Aspergers syndrom kan man skapa en bättre förståelse för elevernas skolsituation. Ökad kunskap och förståelse ger bättre förutsättningar att bemöta de här barnen och ungdomarna på ett konstruktivt sätt. Det finns ett stort behov av kunskap om diagnosen och hur man som pedagog kan arbeta med de här eleverna i grundskolan och gymnasieskolan. Syftet med den här guiden är att pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan ska använda materialet som stöd i undervisningen, som idébank och som inspirationskälla för att göra egna anpassningar till elever och olika undervisningssituationer. Denna skrift kan laddas ner på Den finns också i en tryckt version. Ny bok: Att söka vårdbidrag Ska Du söka vårdbidrag? Nu finns en bok som ger råd och tips för er som ska söka vårdbidrag för första gången. Vill du läsa en ansökan för att få motivation till skrivandet? Vet du inte vad du har för merarbete med ditt barn? Känner du att det är luddigt med merkostnader? Svaren på dessa frågor och en hel del annan information som är bra att veta finns med i denna bok. Boken tar vi upp vilket merarbete och vilka merkostnader man kan ha med sitt barn som har en funktionsnedsättning. Den är inriktad på barn med autismspektrumtillståndsdiagnoser men kan även användas om barnet har någon annan diagnos. Att ansöka om vårdbidrag kan vara väldigt jobbigt då man fokuserar så mycket på det barnet inte klarar av gentemot ett barn utan funktionsnedsättning. Författarna vill med denna bok underlätta skrivandet av en vårdbidragsansökan. Att alltid behöva ha koll på sitt barn, skydda det från farliga saker då barnet självt inte förstår att det är farligt, att handgripligen behöva klä på sin 8-årige son då han själv inte gör det. Så kan vardagen se ut i en familj där barnet har autism. Vill du beställa denna bok, maila då till Ange din fullständiga adress samt ordet Aut Stockholm i mailet. Priset är 181 kr inklusive porto. Faktura finns med i leveransen. Boken finns också att köpa på Vulkans hemsida för 200 kr plus porto. Tips! Calle Flygare teaterskola startar sommarlovskurs Calle Flygare teaterskola i Stockholm startar en sommarlovskurs för barn med speciella behov. Undervisningen leds av två teaterpedagoger med lång erfarenhet av barn och ungdomar med utvecklingstörning och diagnoser inom autismspektrumet. Lektionerna innehåller rollekar, rörelse och teaterövningar med syfte att eleverna ska lära sig grunderna i teater, våga ta plats, vara inlyssnande, samarbeta och helt enkelt ha roligt! Läs mer på 14 Speciellt nr

15 information Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder ger svar på en mängd frågor som rör funktionshinder och sprider kunskap och information på olika sätt - via bibliotek, utbildningar, rådgivning och webbplatser. Biblioteket som centrum Det nischade biblioteket är navet i Forum Funktionshinder, och det är öppet för alla som är intresserade. Här finns böcker, tidningar och informationsmaterial kring olika funktionsnedsättningar samlat. - Vi försöker bevaka och köpa in den litteratur och tidningar som finns om funktionshinder, mycket faktaböcker men också några skönlitterära böcker och en del filmer, berättar Kristina Gustafsson Bonnier som är en av dem som ansvarar för biblioteket. Sammanlagt är det elva personer som turas om att sköta biblioteksdisken och de besvarar även frågor. - Vi som arbetar här är inga bibliotekarier, utan istället har vi breda kunskaper om funktionshinder. Vi kan kanske inte alltid svara på alla frågor direkt. Men vi har ett stort kontaktnät av sakkunniga, och vi hjälper gärna till att söka efter svaren, säger Pia Sandlin. Vissa besökare vet precis vilken bok de vill låna, medan andra föredrar att själva titta runt i bokhyllorna och se vad som finns. För den som vill finns det också möjlighet att använda sig av en allmän dator, ställa frågor eller få boktips av personalen. Ordnar utbildningar och arrangemang Forum Funktionshinder ordnar också föreläsningar, kurser, författarmöten och andra arrangemang om funktionshinder. En del av dem är öppna för alla, men många är skräddarsydda för anhöriga eller vänder sig till yrkesverksamma. De flesta utbildningar riktar sig till föräldrar, för att ge dem kunskap om funktionsnedsättningen och om vilket stöd som samhället kan ge. - Träffarna fungerar också som en mötesplats för föräldrarna. Här kan de möta andra som är i samma situation och utbyta tankar och erfarenheter tillsammans, berättar Kristina Eklund, som arbetar med utbildningsfrågor inom forumet. Rådgivningen ger svar på just din fråga Vart ska jag vända mig för att få min bostad anpassad? Finns det några fritidsaktiviteter anpassade för ungdomar med funktionsnedsättning? Jag är missnöjd, vad kan jag göra? Rådgivningen på Forum Funktionshinder försöker hjälpa till att besvara alla enskilda frågor. Hit kan man ringa, skicka mejl eller vanligt brev och ställa sin fråga. De som svarar är socionomer med lång erfarenhet inom funktionshindersområdet. - Kan vi inte svaret på frågan, försöker vi alltid att ta reda på det, berättar Åsa Strandberg som är en av dem som svarar i telefonen. För många gånger är det ju lättare för oss, som vet var vi ska leta, än för den som ringer. I så fall ringer vi tillbaka till honom eller henne när vi har hittat svaret. Webbplatser ger samlad information Forum funktionshinder står också bakom flera webbplatser, däribland rådgivningens webbplats Handikappupplysningen.se, som ger upplysning om lagstiftning, stöd och rättigheter, skola, arbete och fritidsaktiviteter och mycket mer. Här har vi försökt att samla all information om vilket stöd personer med funktionsnedsättning kan få, säger Marite Leimanis som ansvarar för det redaktionella innehållet. Vi bryr oss inte om vem som står bakom, kommunen eller landstinget eller någon annan. Det är tänkt att vara en samlingspunkt för funktionshindersfrågor. Forum driver även webbplatsen autismforum.se, som fungerar som ett kunskapscenter om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Modell som sprider kunskap till alla Forum Funktionshinder är inspirerad av en modell som utvecklats i Kanada och som även används i Uppsala. Tanken är att information och kunskap ska finnas tillgänglig för alla som är intresserade utan att det finns krav på utredning, diagnos eller remiss, - Vi är unika i Sverige när det gäller vad vi erbjuder utifrån denna modell. Vi tror att om kunskap om funktionshinder sprids till alla, kan det i slutändan också gagna den som har en funktionsnedsättning, säger Eva Norberg. handikappupplysningen.se autismforum.se Speciellt nr

16 POSTTIDNING B Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Banérgatan Stockholm Kalendarium våren 2012 Mars 01 Bowling 11 Liljeholmsbadet 14 Pub mammor 15 Årsmöte 15 Bowling 15 Årsmöte 20 Diskussionsgrupp vuxna 25 Liljeholmsbadet 25 Lagunen 29 Bowling 29 Pub pappor April 02 Världsautismdagen 12 Bowling 17 Diskussionsgrupp vuxna 18 Pub mammor 22 Lagunen 22 Liljeholmsbadet 26 Bowling 26 Pub pappor Maj 06 Liljeholmsbadet 10 Bowling 15 Diskussionsgrupp vuxna 20 Liljeholmsbadet 20 Lagunen 23 Pub mammor 24 Bowling 31 Pub pappor Kvällsöppet i biblioteket Forum Funktionshinder! Under våren har du möjlighet att besöka biblioteket på Forum Funktionshinder under kvällstid. En torsdag i månaden har biblioteket öppet till kl Besöksadress till biblioteket är Tideliusgatan 12 (Rosenlund), plan 7, Stockholm. Telefon: ÖPPETTIDER Måndag-torsdag, 12:30-16:30 Följande torsdagar våren 2012 är det öppet till 19:00: 29/3 26/4 31/5 Världsautismdagen Måndag 2 april 1 av 150 har ett autismspektrumtillstånd Många fler är berörda. Tidig diagnos och tidiga insatser är viktigt för att barn med autism ska utvecklas så bra så möjligt. Genom World Autism Awareness Day vill FN sprida kunskap om autism i hela världen. Lär dig mer: Stöd Autism & Aspergerföreningen Stockholms län: pg Märk: stöd 16 Speciellt nr Annons_WAAD 2012_117x162.indd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

POMS bladet. Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet. Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet. Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer. www.poms.nu POMS bladet Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 2-3 2008 Årgång 27 Äntligen hos mamma och pappa Oppositionen skriver brev till majoriteten och undrar: Hur blir det med epilepsivården? Temat är försäkringar.

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer