Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare"

Transkript

1 Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar Geijer (c) Inger Jonsson (c) Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Geijer Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-9 Stig Willman Organ Ordförande... Ardis Lindman Justerare... Gunnar Geijer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Lena Haglund

2 Gemensam nämnd för Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän välkomna till dagens möte och en ny mandatperiod. Kommunens reglemente för närvårdsnämnden samt gällande samarbetsavtal med landstinget styr verksamheten och dessa dokument ska snarast skickas ut till ledamöter och ersättare. Samtliga närvarande presenterar sig därefter kortfattat. Kommunchefen meddelar att det har planerats för politikerutbildning den februari samt 22 februari.

3 Gemensam nämnd för Budget 2011 Förslag om fördelning av budget för år 2011 har upprättats av tf närvårdschefen, bilaga. Vissa förtydliganden lämnas under sammanträdet. Läkare och ambulansverksamhet budgeteras under hälsocentral. Ersättningen från landstinget, kapiteringen, är något osäker eftersom den fastställs månadsvis. Ersättningen bokförs under ändamål administration. Närvårdsnämnden godkänner förslaget om fördelning av budgetramen för år 2011.

4 Budget 2011 Nämnd/Avdelning: (Belopp i kkr) Närvårdsnämnd Frostviken Ändamål Bokslut -09 Budget -10 Budget NÄRVÅRD FROSTVIKEN Intäkter Kostnader 45,5 40,0 40,0 Nettokostnader 45,5 40,0 40,0 197 ADMINISTRATION Intäkter , , ,0 Kostnader 1 987, ,0 621,0 Nettokostnader , , ,0 717 PERSONLIG ASSISTANS Intäkter , , ,0 Kostnader 2 115, , ,0 Nettokostnader 585,0 765,0 843,0 771 SÄRSKILT BOENDE Intäkter -552,1-555,0-535,0 Kostnader 6 413, , ,0 Nettokostnader 5 861, , ,0 778 TRYGGHETSBOENDE Intäkter -425,5-415,0-410,0 Kostnader 2 297, , ,0 Nettokostnader 1 872, , ,0 780 HÄLSOCENTRAL Intäkter , , ,0 Kostnader , , ,0 Nettokostnader 9 551, , ,0

5 Ändamål Bokslut -09 Budget -10 Budget HEMVÅRD Intäkter -106,5-96,0-100,0 Kostnader 5 047, , ,0 Nettokostnader 4 941, , ,0 782 HEMSJUKVÅRD Intäkter -65,4-45,0-45,0 Kostnader 1 001,9 912, ,0 Nettokostnader 936,5 867, ,0 786 FOTVÅRD Intäkter -72,1-60,0-70,0 Kostnader 174,2 184,0 187,0 Nettokostnader 102,1 124,0 117,0 TOTALA INTÄKTER , , ,0 TOTALA KOSTNADER , , ,0 TOTAL NETTOKOSTNAD , , ,0 Personalkostnad exkl PO-påslag från år , ,0

6 Gemensam nämnd för Läkarrekrytering Mats Ullén, företaget Åtabak AB, har nu genom ett avtal tills vidare knutits som läkare till Närvård Frostviken. Tjänstgöringen ska vara 40 % av heltid. Fram till och med juni 2011 kommer Ullén att tjänstgöra som läkare 20 % av heltid. Samma tid kommer annan läkare att tjänstgöra resterande 20 %. Närvårdsnämnden tar med godkännande del av informationen.

7 Gemensam nämnd för Andra personalfrågor Tf närvårdschefen informerar. Vakanser avseende undersköterskor är under återbesättning. Nu återstår att återrekrytera distriktssköterska 80 %. Möjligheterna att lösa detta under våren 2011 bedöms som goda. Vad gäller befattning som närvårdschef upprätthålls den nu av två enhetschefer med 20 % vardera. Ordföranden och vice ordföranden finner det rimligt att befattningen som närvårdschef inte längre behövs som heltidstjänst, men betonar att detta chefsuppdrag ska begränsas till en person som ges en rimlig sysselsättningsgrad för fullgörandet av chefsfunktionen. Närvårdsnämnden tar för övrigt med godkännande del av informationen.

8 Gemensam nämnd för Levinsgården Kommunchefen informerar. Byggföretaget Attacus AB är nu antaget som byggherre. Bygget ska vara klart i december 2011 och byggstart inleds i april. De verksamhetsmässiga förändringar som Levinsgården medför kommer inte att påverka budget för Närvårdsnämnden vill snarast få möjlighet att ta del av aktuella ritningar över Levinsgården och godkänner därutöver lämnad information.

9 Gemensam nämnd för Nytt ärende om personlig assistans Tf närvårdschefen informerar. Närvårdsnämndens personal har från socialnämndens handläggare fått ett nytt ärende med insatser enligt socialtjänstlagen att verkställa. Utredning har gjorts men inget officiellt beslut har fattats. Det fungerar bra att utföra de insatser som behövs men kostnaderna härför kommer inte att rymmas inom närvårdsnämndens budgetram för år Tf närvårdschefen förordar en för kommunen central budget för verkställigheten av denna typ av ärenden. Närvårdsnämnden tar del av informationen och anhåller hos kommunfullmäktige om förtydliganden av kostnadsansvar för verkställighet av ärenden enligt socialtjänstlagen. sexp Kommunstyrelsen

10 Gemensam nämnd för Närvårdsnämndens ställning i förhållande till socialnämnden, anslag och ekonomi Tf närvårdschefen informerar. Socialnämndens handläggare har på senare tid lämnat olika direktiv om verkställighet av nya typer av bistånd. Anledningen till detta synes vara en omorganisation inom vård- och socialförvaltningen. Närvårdsnämndens uppdrag synes inte omfatta dessa uppgifter och de ryms inte heller inom budgetramen. Kommunchefen får i uppdrag att bringa klarhet i dessa frågor.

11 Gemensam nämnd för Nästkommande sammanträde Närvårdsnämndens nästa sammanträde var planerat till torsdag den 24 mars Ledamöter utsedda av landstinget anmäler nu förhinder att delta i sammanträde denna dag. Närvårdsnämnden flyttar sitt nästkommande sammanträde till onsdag den 30 mars.

12 Gemensam nämnd för Övriga frågor Tf närvårdschefen får uppdraget att formulera ett informationsbrev som ska skickas ut till frostviksborna. Kommunchefen erinrar då om kommunens betalda annonssidor. Också Frostviksbladet ska ses som ett bra forum för annonsering. Kommunchefen erinrar om datum för bokslutet: - 31 januari för bokslutskommentarerna - 14 februari för undertecknat bokslut till Jämtlands läns landsting

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-01-22 Blad 1 (8) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer