Innehåll. Forum Ystad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Forum Ystad"

Transkript

1 Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera på distans?... 5 Studievägledning... 5 Besök vår CV-verkstad!... 6 Studiefinansiering... 7 CSN... 7 Sfi, Svenska för invandrare... 8 Sfi i kombination med yrkespraktik... 8 Meritportfölj... 8 Grundläggande vuxenutbildning... 9 Slutbetyg- grundläggande vuxenutbildning... 9 Slutbetyg- gymnasial vuxenutbildning Prövning Särvux Dyslexicentrum Högskola Högskoleprovet Uppdragsutbildning Fronter Språk Matematik Naturvetenskap Humanistiska/Samhällsorienterande ämnen Ekonomiska och administrativa ämnen Datakurser Profil- och yrkesinriktade utbildningar Ekonomiassistent Föräljning och service Företagsförlagd utbildning Egna anteckningar Sida 1

2 Sida 2

3 Välkommen till Forum Ystad... för livslångt lärande Forum Ystad svarar för vuxenutbildningen i Ystad och Simrishamns kommun. Huvuddelen av våra utbildningar och kurser erbjuds i Ystad, vid Forum Ystad. Forum Ystad förknippas med kompetens, kvalitet och flexibilitet. Vårt mål är att erbjuda dig som kommuninvånare vägledning och utbildning som utgår från dina behov och önskemål. Vi strävar efter att anpassa vårt utbud till samhällets behov av kompetens och utbildning. Lärcentrum Forum Ystad erbjuder n gymnasial vuxenutbildning n grundläggande vuxenutbildning n svenska för invandrare n utbildning för vuxna med särskilda behov n yrkesutbildning för vuxna n dyslexicentrum n uppdragsutbildningar för företag n omvårdnadsutbildning och andra yrkesutbildningar n lokaler och teknisk utrustning för distansstudier via högskola/universitet Forum Ystad är ett lärcentrum i fräscha och ändamålsenliga lokaler där du n kan studera våra egna kurser och andra utbildningsanordnares n kan få råd om studier oavsett utbildningsanordnare n som studerande utan kostnad kan använda våra datorer för studier- och informationssökning n som studerande kan boka och använda videokonferensutrustning n kan göra prov Sida 3

4 Du som tillhör Simrishamns kommun kan använda ditt lokala Lärcentrum i Simrishamn. Där har du tillgång till teknisk utrustning, informationsmaterial och viss handledning. Besöksadress Bergengrenska Gården Stortorget 3, Simrishamn Vuxenstudier Att studera som vuxen är roligt och inspirerande men krävande. Du måste alltså vara beredd på att ta ett stort eget ansvar för dina studier och ditt lärande. Vem kan läsa på Forum Ystad Du får läsa på gymnasial vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20 år eller om du fullföljt ett treårigt program på gymnasieskola. Kostnad Vuxenutbildningen är kostnadsfri men du betalar själv dina läromedel på gymnasial nivå. På grundläggande vuxenutbildning lånar du böcker mot en depositionsavgift. Studerande från annan kommun Om du är folkbokförd i annan kommun lämnas ansökan in i din hemkommun. När börjar kurserna? Forum Ystad har kursstarter vid olika tillfällen och det finns kurser som har löpande intag och kursstart. De flesta kurser startar dock i januari respektive augusti. Sida 4 Vissa av våra kurser kan bli inställda om det finns för få sökande. Om kurser blir inställda får du besked om detta via ditt antagningsbesked.

5 När ska ansökan skickas in? Du kan skicka in din ansökan så fort dina val av kurser är klara. Tänk på att din ansökan måste vara komplett med kopia på ditt senaste betyg. Du som redan studerar hos oss behöver inte lämna in betygskopior på nytt. Du kan även göra din ansökan on-line: Funderar du på att studera på distans? Många tycker att det är både roligare och effektivare att läsa på distans. Fördelen med att studera på distans, är att du kan studera var du vill, när du vill och som du vill. Det är ett fritt men krävande studiesätt med begränsad lärarhjälp. Vi vill poängtera att det ställer stora krav på dig och din studieförmåga. Det förväntas ett mycket självständigt arbetssätt av dig och du måste ta stort ansvar för dina studier. Dessutom måste du ha tillgång till lämplig teknisk utrustning. För mer information kontakta våra studie- och yrkesvägledare Fransisca Eriksson Tel: E-post: Ingela Holst Hägerhult Tel: E-post: Forum Ystad Studievägledning Att göra karriär är inte någon engångsföreteelse utan något som återkommer kontinuerligt under våra år på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet är ett faktum. Men att hitta och välja rätt bland studier och arbete kan stundtals kännas krångligt. Genom ett eller flera vägledningssamtal kan du få hjälp att hitta den väg som passar dig bäst. Vi ser till dina behov och förutsättningar samt vilka möjligheter och alternativ som finns. Vi studie- och yrkesvägledare fattar inga beslut åt dig. Målsättningen med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag, ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka olika alternativ som finns och vad dessa kan innebära för dig. Sida 5

6 Studie- och yrkesvägledningen vid Forum Ystad bedriver en verksamhet som syftar till att underlätta för dig som funderar på studier eller val av yrkeskarriär. Vi har ett neutralt och oberoende förhållningssätt i förhållande till utbildningsanordnare eller arbetsgivare. Tillsammans diskuterar vi dina frågor och funderingar kring studie eller yrkesval. Vi hjälper dig med din studieplanering både på kort och lång sikt. När du besöker oss ska du ta med betyg och andra handlingar för att underlätta din studieplanering. Besök vår CV-verkstad! Vill du lära dig att skriva ett proffsigt CV och personligt brev? Vi står till tjänst och ger dig värdefulla tips och råd. Individuell studieplan Alla vuxenstuderande ska upprätta en individuell studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledaren innan studierna påbörjas. Tillsammans gör vi ett studieupplägg utifrån dina behov och önskemål. Studieplanen ska alltid tas med vid besök eller kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Om du gör ändringar i din studieplanering ska du alltid meddela studie- och yrkesvägledaren. Fransisca Eriksson Tel: E-post: Ingela Holst Hägerhult Tel: E-post: Forum Ystads studie- och yrkesvägledare hälsar dig välkommen Sida 6 Vill du lära dig att skriva ett proffsigt CV och personligt brev? Besök vår CV-verkstad!

7 Studiefinansiering Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan få studiemedel för både deltids- och heltidsstudier. Systemet innehåller två bidragsnivåer: en generell och en högre nivå. Den högre delen kan särskilt prioriterade grupper beviljas. Grundkravet för att få det högre bidraget är att du är 25 år eller äldre. Observera att det högre bidraget är begränsat och beviljas i den ordning som ansökningarna kommer in till CSN och så länge anslaget räcker. Prövningen för det högre bidraget görs av CSN. Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året, men studiemedlet lämnas retroaktivt för högst fyra veckor från det ansökan kommit in till CSN. I ditt beslut från CSN får du en personlig PINKOD. Använd den på CSN:s hemsida för information om din ansökan. CSN måndag - fredag Tel: Internet: Sida 7

8 Sfi, Svenska för invandrare Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska, samt kunskaper om det svenska samhället. Utbildningen i Sfi består av tre olika studievägar med vardera två olika kurser. Studievägarna riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål. Undervisningen finns både i Ystad och i Simrishamn. I Sfi-kursen ingår även data. Betyg ges efter avslutad kurs och betygsgraderna är Godkänt och Väl Godkänt. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå Antagningen till Sfi-kurserna sker kontinuerligt och studierna. Sfi i kombination med yrkespraktik För att kunna tillägna sig svenska som ett nytt språk är det av största vikt att få ett stort kontaktnät. Motivationen att tillägna sig ett nytt språk ökar om man får möjlighet att ta tillvara och utnyttja de erfarenheter och kunskaper man bär med sig från ett aktivt yrkesliv och/eller en utbildning. Forum Ystad ska verka för att utveckla denna möjlighet för invandrare att snabbt få en möjlighet att möta arbetslivet och därmed utveckla språkkunskaperna eftersom kraven på språkkunskaper idag ligger högre än tidigare. Sfi-undervisning på Forum Ystad innebär teoretiska studier halva dagen och praktik i en omfattning som bestäms i samråd med praktikplatsen. Båda momenten är obligatoriska. Meritportfölj Som deltagare i projektet Att synliggöra nyanlända invandrares kompetens i Skåne arbetar Forum Ystad inom sfi-undervisningen enligt projektets modell att ta fram en meritportfölj för den enskilde. Sida 8 Meritportföljen innebär ett strukturerat sätt att organisera de dokument som visar individens alla kunskaper och färdigheter och utgör ett gediget underlag för framtiden och kan användas i olika sammanhang då

9 utbildning och/eller arbete diskuteras. Befintliga dokument kompletteras med egna beskrivningar och bidrar till att ge säkerhet i att presentera sig själv samt en mer utvecklad språknivå. Grundläggande vuxenutbildning Att ha en utbildning är en rättighet för alla och du kan som vuxen läsa in grundläggande vuxenutbildning som motsvarar den nioåriga obligatoriska grundskolan. Du kan läsa för din egen skull eller för att skaffa dig en grund för vidare studier. Du vill kanske komplettera med något ämne eller bli säkrare på att läsa, skriva eller räkna innan du söker vidare. Det tar mellan ett och två år att bli klar med hela utbildningen, men det är naturligtvis dina behov och förkunskaper som bestämmer studietakten. Om du bara behöver repetera inför gymnasiestudier räcker det kanske med en termins studier. Slutbetyg- grundläggande vuxenutbildning För att få ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning krävs att du är godkänd i ämnena svenska, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka utgör kärnämnena i grundläggande vuxenutbildning. Studier på grundläggande nivå innefattar följande kurser: Ämnen Studiestödspoäng VT HT Svenska/svenska som andraspråk Engelska / alternativt svenska som andraspråk Matematik Samhällskunskap Data Att studera som vuxen är roligt och inspirerande men krävande Sida 9

10 Slutbetyg- gymnasial vuxenutbildning Att läsa in ett slutbetyg tar sex terminer på heltid. Ett slutbetyg på gymnasial nivå ska innehålla: Kärnämnen Gymnasiepoäng Svenska A och B eller 200 Svenska som andra språk A och B 200 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap A 50 *Fritt valda gymnasiala kurser 1750 Totalt 2350 Det *fria valet är omfattande och görs i samråd med studie- och yrkesvägledare. Slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning ger dig grundläggande behörighet till högskola/universitet, om du har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 % av de gymnasiepoäng (2350) som krävs för slutbetyg. Du som redan har ett avgångsbetyg/slutbetyg från 3-årig linje eller motsvarade kan inte få ett nytt slutbetyg. Prövning Du har rätt att genomgå prövning dels i kurser som du inte tidigare har läst, dels i kurser som du har läst och där du vill höja ditt betyg. Prövningsavgift: 500 kr/ämne Deponeringsavgift: 200 kr/anmälan Ingen prövningsavgift tas ut för studerande som inte tidigare läst kursen, inte heller för den som fått betyget IG på den kurs prövningen gäller. Kontakta studie- och yrkesvägledare Sida 10 Fransisca Eriksson Tel: E-post:

11 Särvux Forum Ystad erbjuder särvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Antagning sker kontinuerligt och undervisning bedrivs i små grupper med varierande antal lektioner och kurstid. På grundläggande särvux är utbildningens syfte att ge den studerande kunskaper och färdigheter utifrån egna förutsättningar och behov för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier. Gymnasial särvux har egna kursplaner och timplaner. Betyg Godkänt eller Väl Godkänt sätts på varje avslutad kurs eller delkurs. Betyget ersätts med intyg för de elever som inte uppnår betyget Godkänt. Dyslexicentrum Du kan få hjälp på Forum Ystad om du n har svårt att läsa n har svårt att förstå vad du läser n har svårt att stava Du kan också kombinera läs- och skrivinlärning på Dyslexicentrum med ämnen på Forum Ystad. Efter test, diagnostisering och åtgärdsprogram görs en individuell studieplan med utgångspunkt i varje studerandes förkunskaper och behov. Undervisningen sker enskilt eller i en liten grupp och omfattar bland annat lästräning, skrivträning, stavningsgenomgång och studieteknik. Vi har speciella inlärningsprogram på datorerna och dessa är viktiga hjälpmedel i undervisningen. För ytterligare information ring Tel: eller Sida 11

12 Högskola Du måste ha vissa förkunskaper för att antas till utbildning på högskolenivå. Detta kallas behörighet och den består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning och den särskilda behörigheten varierar mellan de olika utbildningarna. Hösten 2010 gäller nya regler för antagning till högskola/universitet. Läs mer på: Sida 12

13 Högskoleprovet Du kan öka din möjlighet att gå vidare till högre studier genom att anmäla dig till högskoleprovet. Provet genomförs en gång på hösten och en gång på våren. Du kan öva på äldre högskoleprov genom att göra ett interaktivt prov. Anmäl dig på: Sida 13

14 Uppdragsutbildning Vänd dig till Forum Ystad om du vill kompetensutveckla personalen i ditt företag, din förvaltning eller din organisation! Vi utformar en utbildning efter dina önskemål och lämnar gärna kostnadsförslag. För ytterligare information ring Tel: eller Fronter Fronter är Forum Ystads plattform för flexibel utbildning, ett LMS system (Learning Management System) d.v.s. en virtuell lärmiljö som används av fler än 2000 olika utbildningsinstitutioner runt om hela Europa. Här kan studenter och pedagoger använda webben för att kommunicera utanför klassrummet som en del i det flexibla lärandet. Vi använder Fronter för våra kurser på distans. Plattformen kan användas som en personlig arbetsplats på Internet där du kan planera i din kalender, spara dina dokument, läsa nyheter, diskutera, arbeta med projekt och mycket annat. Fronter är först och främst ett verktyg för samarbete. I Fronter kan varje grupp ha ett eller flera virtuella rum där deltagarna kan delta i diskussioner, spara dokument och lämna meddelanden. Samarbetet blir snabbt och effektivt trots att deltagarna befinner sig på olika platser. Fronter innehåller flera verktyg som gör detta möjligt. Sida 14 Om du är folkbokförd i annan kommun lämnas ansökan in i din hemkommun

15 Varje grupp kan ha sin egen chatt där deltagarna kan kommunicera direkt med varandra. I diskussionsforumet ställer studenten frågor, får svar, gör egna inlägg eller startar en egen diskussion. Här finns också möjlighet att gå tillbaka till tidigare diskussioner och följa olika diskussionstrådar. I Fronter har alla en egen startsida med aktuell och uppdaterad information. Här ser du t ex meddelanden och nyheter, nya dokument och nya inlägg i dina diskussioner. Innehållet på din startsida samlas automatiskt in från alla rum som du har tillgång till. Här kan du läsa om de kurser och profilutbildningar som Forum Ystad erbjuder. Håll dig uppdaterad och bevaka vår hemsida för nyheter och övrig information. Sida 15

16 Språk Svenska A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen ska öka din tilltro till din egen språkliga förmåga. Du tränar muntlig och skriftlig framställning på olika sätt och läser och diskuterar litteratur. Både när du skriver och talar ska du planera, bearbeta och utforma dina egna texter. Grammatik ingår. Om du inte läst svenska på länge, inte är van att uttrycka dig i tal och skrift och inte läser särskilt mycket, bör du välja Svenska A. Sida 16 Svenska B (Kärnämne) Förkunskapskrav: Svenska A eller motsvarande Svenska B breddar och fördjupar innehållet i Svenska A. Svenska B har en mer analytisk inriktning. Läsande, skrivande och förberett talande kombineras med materialinsamling, planering och utformning av egna texter av olika typer. Källkritik och sovring av information ingår.

17 Svenska C Förkunskapskrav: Svenska A och B Du arbetar med att skriva dokument av olika karaktär och att utforma föredrag av olika slag. Dessutom skriver du under hela terminen ett större arbete där inte bara slutprodukten utan även processen är en viktig del Projektarbete Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. I projektarbete är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten. Du väljer ett kunskapsområde, avgränsar det, formulerar ett problem eller frågeställning. Du redovisar ditt projekt både skriftligt och muntligt. Svenska som andraspråk A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Svenska som andraspråk A riktar sig till studerande med ett annat modersmål än svenska. Syftet med kursen är att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt, vidare att kunna uttrycka sig nyanserat med tydligt uttal och god språkbehandling, utöka ordförrådet, kunna analysera hur språket anpassas till situationen och mottagaren. I kursen ingår att jämföra litterära texter från olika tider och kulturer. Dina egna erfarenheter och jämförelser med det egna språket och kulturen är en viktig resurs i undervisningen. Svenska som andraspråk B (Kärnämne) Förkunskapskrav: Svenska som andraspråk A eller motsvarande Kursen har en analytisk inriktning och har som mål att du ska fördjupa din förmåga att använda det svenska språket enligt studieinriktning och behov. I kursen ingår bl. a. en kort översikt av svenska språkets historia, formellt och informellt språkbruk, att producera texter för olika ändamål, en personlig fördjupningsuppgift samt att tolka olika genrer. Utländsk och svensk litteratur läses. Sida 17

18 Kommunikation Förkunskapskrav: Inga Kursen Kommunikation utvecklar din förmåga att kommunicera och använda olika kommunikationsformer. Den ska dessutom ge kunskap om hur olika faktorer kan stödja eller hindra kommunikationen mellan människor. Presentationsteknik ingår och kursen bygger enbart på muntlig kommunikation varför närvaro är viktig. Engelska A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Engelska A är en bred kurs som bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen motsvarar steg 5 i moderna språk. Du fortsätter att bygga upp din förmåga att kommunicera på engelska i olika situationer. Kursen ska öka din tilltro till din egen språkliga förmåga i engelska. Kursen ger tillfälle till läsning för glädje, kunskaper och kulturkännedom. Engelska B Förkunskapskrav: Engelska A eller motsvarande Engelska B bygger på Engelska A och motsvarar steg 6 i moderna språk och kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Engelska C Förkunskapskrav: Engelska B eller motsvarande Engelska C bygger på Engelska B och motsvarar steg 7. Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen läser vi skönlitterära texter från några olika epoker och inom olika genrer och reflekterar över texternas innehåll och form. I kursen ingår flera muntliga anföranden av skiftande slag samt skriftliga arbeten. Ett av dessa skriftliga arbeten är det viktiga projektarbetet, där du måste redovisa med hjälp av källor. Sida 18

19 Franska steg 1 Franska steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att du efter denna kurs ska kunna klara dig hjälpligt i ett fransktalande land. Franska steg 2 Förkunskapskrav: Franska steg 1 eller motsvarande Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om kulturen i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar liksom din förmåga att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Franska steg 3 Förkunskapskrav: Franska steg 2 eller motsvarande Målet med kursen är att du ska använda språket på ett alltmer varierat sätt. Vi tränar att läsa, samtala och skriva för olika syften i olika situationer. Franska steg 4 Förkunskapskrav: Franska steg 3 eller motsvarande Din språkförmåga breddas och utvecklas ytterligare i tal och skrift. Olika variationer av språket studeras. Utdrag ut enklare skönlitteratur ingår i kursen. Tyska steg 1 Tyska steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att efter denna kurs ska du kunna klara dig hjälpligt i ett tysktalande land. Sida 19

20 Tyska steg 2 Förkunskapskrav: Tyska steg 1 eller motsvarande Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och kännedom om kulturen i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar, liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Tyska steg 3 Förkunskapskrav: Tyska steg 2 eller motsvarande Kursens mål är att du förstår tydligt tal, kan delta i samtal, kan läsa och uttrycka dig skriftligt i enkla, vardagliga situationer. Tyska steg 4 Förkunskapskrav: Tyska steg 3 eller motsvarande Din kommunikativa förmåga utvecklas både muntlig och skriftligt. Enklare texter, även med något större omfång såväl skönlitterära som beskrivande och argumenterande behandlas. Förmågan att använda hjälpmedel som ordböcker och grammatikböcker vid språkanvändningen ökar. Tyska steg 5 Förkunskapskrav: Tyska steg 4 eller motsvarande Kursens mål är att du ska utöka ordförrådet, kunna förstå och samtala om originaltexter från framförallt moderna men även äldre tysk litteratur, läsa och diskutera tidningsartiklar samt skriva uppsats på egen hand. Spanska steg 1 Spanska steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att efter denna kurs ska du kunna klara dig hjälpligt i ett spansktalande land. Sida 20

21 Spanska steg 2 Förkunskapskrav: Spanska steg 1 Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och kännedom om kulturen i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar, liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Danska steg 1 Kursen är en nybörjarkurs. Du lär känna det danska språket och den kultur där språket talas. Under kursens gång börjar du lära dig att förstå och använda danskan i vardagliga situationer genom att lyssna, tala och skriva. Du lär dig att förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt tempo i enkla instruktioner och beskrivningar. Danska steg 2 Kursen är en fortsättning på steg 1. Du lär dig att förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar både i tydligt tal och i skrift. Under kursens gång ökar du din förmåga att delta i enklare samtal om vardagliga ämnen. Du får också genomföra muntliga och skriftliga uppgifter. Sida 21

22 Matematik Matematik A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom följande områden: aritmetik, geometri, trigonometri, statistik, algebra och funktionslära. Matematik B Förkunskapskrav: Matematik A eller motsvarande Kursen ska ge breddade och fördjupade kunskaper inom följande områden: geometri, algebra, funktionslära, sannolikhetslära och statistik. Matematik C Förkunskapskrav: Matematik B eller motsvarande Kursen ska ge dig breddade och fördjupade kunskaper inom följande områden: aritmetik, algebra, funktionslära och differentialkalkyl. Matematik D Förkunskapskrav: Matematik C eller motsvarande Kursen ska ge breddade och fördjupade kunskaper inom följande områden: trigonometri, differential- och integralkalkyl. Matematik E Förkunskapskrav: Matematik D eller motsvarande Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper inom följande områden: funktionslära, komplexa tal och differentialekvationer. Diskret matematik Kursen ger fördjupande kunskaper inom följande områden: diskret matematik, funktionslära, vektorer, matriser, talteori och logik. Sida 22

23 Naturvetenskap Biologi A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Biologi A presenterar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem liksom organismernas beteende belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. I kursen studeras arvets och miljöns relativa betydelse för individens egenskaper. Vid studier av genteknik behandlas även etiska frågeställningar. Såväl fältstudier som experimentellt arbete utgör grunden för kunskapsinhämtandet i kursen. Biologi B Förkunskapskrav: Inga Biologi B ger dig möjlighet att tillägna dig kunskaper i molekylärbiologi och fysiologi hos växter, djur och människan. Molekylärbiologiska och evolutionära aspekter ska ge fördjupade kunskaper om systematik och livets utveckling på jorden. I kursen läggs stor vikt vid experimentellt arbete. Fysik A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande samt kunskaper motsvarande Matematik C rekommenderas Målet för kursen är att du ska tillägna dig kunskaper om fysikens grundläggande begrepp, erfarenhetslagar, modeller och tillämpningar. Kursen har en experimentell inriktning och omfatta huvudsakligen följande områden: atom-, kärn- och partikelfysik, elektricitet, mekanik, optik och termodynamik. Fysik B 1 Förkunskapskrav: Fysik A och kunskaper motsvarande Matematik C Fördjupade kunskaper från A - kursens områden samt magnetism och vågrörelser. Sida 23

24 Kemi A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kemi A behandlar elektronstruktur, kemisk bindning, kemiska reaktioner, enkel stökiometri, enkla redoxprocesser och syror och baser. Den bidrar också till fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomst, egenskaper och användningsområden. Kemi B Förkunskapskrav: Kemi A eller motsvarande Kemi B behandlar organisk kemi, biokemiska och kemiska analysmetoder. I kursen ingår även kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Naturkunskap A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen handlar om människan och vår omvärld sett utifrån ett naturvetenskapligt synsätt. Du kommer att lära dig allmänt om naturen (växter och djur), materien (från atomer och molekyler till universum), energi (värme, elproduktion m.m.) och om människans plats i detta och hur vi genom vår verksamhet påverkar miljön. Naturkunskap B Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Sida 24 Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet

25 Humanistiska/Samhällsorienterande ämnen Historia A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen behandlar översiktligt den historiska utvecklingen från antiken till i dag ur ett europeiskt perspektiv. Målet är att du ska öka din förståelse för varför det ser ut som det gör i världen. Historia B Förkunskapskrav: Historia A eller motsvarande rekommenderas Kursen lämpar sig för individuellt upplägg då du har möjlighet att fördjupa dig i någon särskild epok eller händelse och pröva på att arbeta som historiker. Tillsammans studerar vi olika sätt att se på och tolka historien. Religionskunskap A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande I kursen studerar du världsreligionerna: hinduism, buddhism, judendom, kristendom, och islam. Dessutom läser du etik och lär dig att resonera om och se på etiska frågor utifrån olika utgångspunkter. I etikavsnittet ingår också en orientering om några icke-religiösa livsåskådningar såsom marxism, humanism och existentialism. Religionskunskap B Förkunskapskrav: Religion A rekommenderas I kursen fördjupar du dina kunskaper i ämnet religion genom att närmare studera samspelet mellan religion/livsåskådning och människa. Du studerar religionens betydelse för individens identitet och handlingsberedskap och religionens roll för att skapa samhällelig, social och kulturell identitet. Religion B lägger tyngdpunkten på religionens betydelse och utövning i dag. Forum Ystad Sida 25

26 Etik och livsfrågor Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen ger en inblick i frågor som handlar om vår syn på människa, natur och moral. Utifrån begreppen livsåskådning, människosyn och etik studerar vi några olika kulturers sätt att formulera de tankar, känslor och värderingar som styr hur världen uppfattas och vilka livsmål som är värdefulla att sträva efter. Psykologi A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Du får bekanta dig med de grundläggande perspektiven inom psykologin. Kursen passar dig som vill lära dig att förstå dina egna och andras reaktioner i vardagslivet, få kunskap om hur människan fungerar som individ i en grupp, hur människan tolkar sin omvärld och hur hon påverkas av den samt hur psykiska problem och påfrestningar påverkar människan i vardagen. Psykologi B Förkunskapskrav: Psykologi A rekommenderas Kursen ska ge dig verktyg att kunna jämföra psykologiska perspektiv samt teorier och reflektera över konsekvenser av deras tillämpning. I ett eget arbete fördjupar du dina kunskaper i ett område inom psykologin som du själv valt. Sida 26 Filosofi A Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande I filosofi studerar och diskuterar vi frågor som rör den mänskliga existensen genom att möta teorier om vad en människa är, olika sätt att resonera i moraliska frågor och tankar om samspelet mellan människa och samhälle. Utöver de existentiella frågorna lär du dig grunderna vid argumentationsanalys, studera vilka metoder vetenskapen använder för att öka vårt vetande och diskutera skillnaderna mellan information och kunskap. Är du intresserad av att diskutera frågor om rätt och fel, frågor kring livets mening eller frågor om våra möjligheter att nå säker kunskap samt förbättra din förmåga att analysera och argumentera är A-kursen i filosofi en bra introduktion.

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv Copyright SIOS 2007 Text Julio Fuentes Illustrationer Burhan Misirli Språkgranskning Ann-Marie Stenhammar Omslag Chris

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer