Innehåll. Forum Ystad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Forum Ystad"

Transkript

1 Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera på distans?... 5 Studievägledning... 5 Besök vår CV-verkstad!... 6 Studiefinansiering... 7 CSN... 7 Sfi, Svenska för invandrare... 8 Sfi i kombination med yrkespraktik... 8 Meritportfölj... 8 Grundläggande vuxenutbildning... 9 Slutbetyg- grundläggande vuxenutbildning... 9 Slutbetyg- gymnasial vuxenutbildning Prövning Särvux Dyslexicentrum Högskola Högskoleprovet Uppdragsutbildning Fronter Språk Matematik Naturvetenskap Humanistiska/Samhällsorienterande ämnen Ekonomiska och administrativa ämnen Datakurser Profil- och yrkesinriktade utbildningar Ekonomiassistent Föräljning och service Företagsförlagd utbildning Egna anteckningar Sida 1

2 Sida 2

3 Välkommen till Forum Ystad... för livslångt lärande Forum Ystad svarar för vuxenutbildningen i Ystad och Simrishamns kommun. Huvuddelen av våra utbildningar och kurser erbjuds i Ystad, vid Forum Ystad. Forum Ystad förknippas med kompetens, kvalitet och flexibilitet. Vårt mål är att erbjuda dig som kommuninvånare vägledning och utbildning som utgår från dina behov och önskemål. Vi strävar efter att anpassa vårt utbud till samhällets behov av kompetens och utbildning. Lärcentrum Forum Ystad erbjuder n gymnasial vuxenutbildning n grundläggande vuxenutbildning n svenska för invandrare n utbildning för vuxna med särskilda behov n yrkesutbildning för vuxna n dyslexicentrum n uppdragsutbildningar för företag n omvårdnadsutbildning och andra yrkesutbildningar n lokaler och teknisk utrustning för distansstudier via högskola/universitet Forum Ystad är ett lärcentrum i fräscha och ändamålsenliga lokaler där du n kan studera våra egna kurser och andra utbildningsanordnares n kan få råd om studier oavsett utbildningsanordnare n som studerande utan kostnad kan använda våra datorer för studier- och informationssökning n som studerande kan boka och använda videokonferensutrustning n kan göra prov Sida 3

4 Du som tillhör Simrishamns kommun kan använda ditt lokala Lärcentrum i Simrishamn. Där har du tillgång till teknisk utrustning, informationsmaterial och viss handledning. Besöksadress Bergengrenska Gården Stortorget 3, Simrishamn Vuxenstudier Att studera som vuxen är roligt och inspirerande men krävande. Du måste alltså vara beredd på att ta ett stort eget ansvar för dina studier och ditt lärande. Vem kan läsa på Forum Ystad Du får läsa på gymnasial vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20 år eller om du fullföljt ett treårigt program på gymnasieskola. Kostnad Vuxenutbildningen är kostnadsfri men du betalar själv dina läromedel på gymnasial nivå. På grundläggande vuxenutbildning lånar du böcker mot en depositionsavgift. Studerande från annan kommun Om du är folkbokförd i annan kommun lämnas ansökan in i din hemkommun. När börjar kurserna? Forum Ystad har kursstarter vid olika tillfällen och det finns kurser som har löpande intag och kursstart. De flesta kurser startar dock i januari respektive augusti. Sida 4 Vissa av våra kurser kan bli inställda om det finns för få sökande. Om kurser blir inställda får du besked om detta via ditt antagningsbesked.

5 När ska ansökan skickas in? Du kan skicka in din ansökan så fort dina val av kurser är klara. Tänk på att din ansökan måste vara komplett med kopia på ditt senaste betyg. Du som redan studerar hos oss behöver inte lämna in betygskopior på nytt. Du kan även göra din ansökan on-line: Funderar du på att studera på distans? Många tycker att det är både roligare och effektivare att läsa på distans. Fördelen med att studera på distans, är att du kan studera var du vill, när du vill och som du vill. Det är ett fritt men krävande studiesätt med begränsad lärarhjälp. Vi vill poängtera att det ställer stora krav på dig och din studieförmåga. Det förväntas ett mycket självständigt arbetssätt av dig och du måste ta stort ansvar för dina studier. Dessutom måste du ha tillgång till lämplig teknisk utrustning. För mer information kontakta våra studie- och yrkesvägledare Fransisca Eriksson Tel: E-post: Ingela Holst Hägerhult Tel: E-post: Forum Ystad Studievägledning Att göra karriär är inte någon engångsföreteelse utan något som återkommer kontinuerligt under våra år på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet är ett faktum. Men att hitta och välja rätt bland studier och arbete kan stundtals kännas krångligt. Genom ett eller flera vägledningssamtal kan du få hjälp att hitta den väg som passar dig bäst. Vi ser till dina behov och förutsättningar samt vilka möjligheter och alternativ som finns. Vi studie- och yrkesvägledare fattar inga beslut åt dig. Målsättningen med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag, ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka olika alternativ som finns och vad dessa kan innebära för dig. Sida 5

6 Studie- och yrkesvägledningen vid Forum Ystad bedriver en verksamhet som syftar till att underlätta för dig som funderar på studier eller val av yrkeskarriär. Vi har ett neutralt och oberoende förhållningssätt i förhållande till utbildningsanordnare eller arbetsgivare. Tillsammans diskuterar vi dina frågor och funderingar kring studie eller yrkesval. Vi hjälper dig med din studieplanering både på kort och lång sikt. När du besöker oss ska du ta med betyg och andra handlingar för att underlätta din studieplanering. Besök vår CV-verkstad! Vill du lära dig att skriva ett proffsigt CV och personligt brev? Vi står till tjänst och ger dig värdefulla tips och råd. Individuell studieplan Alla vuxenstuderande ska upprätta en individuell studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledaren innan studierna påbörjas. Tillsammans gör vi ett studieupplägg utifrån dina behov och önskemål. Studieplanen ska alltid tas med vid besök eller kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Om du gör ändringar i din studieplanering ska du alltid meddela studie- och yrkesvägledaren. Fransisca Eriksson Tel: E-post: Ingela Holst Hägerhult Tel: E-post: Forum Ystads studie- och yrkesvägledare hälsar dig välkommen Sida 6 Vill du lära dig att skriva ett proffsigt CV och personligt brev? Besök vår CV-verkstad!

7 Studiefinansiering Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan få studiemedel för både deltids- och heltidsstudier. Systemet innehåller två bidragsnivåer: en generell och en högre nivå. Den högre delen kan särskilt prioriterade grupper beviljas. Grundkravet för att få det högre bidraget är att du är 25 år eller äldre. Observera att det högre bidraget är begränsat och beviljas i den ordning som ansökningarna kommer in till CSN och så länge anslaget räcker. Prövningen för det högre bidraget görs av CSN. Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året, men studiemedlet lämnas retroaktivt för högst fyra veckor från det ansökan kommit in till CSN. I ditt beslut från CSN får du en personlig PINKOD. Använd den på CSN:s hemsida för information om din ansökan. CSN måndag - fredag Tel: Internet: Sida 7

8 Sfi, Svenska för invandrare Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska, samt kunskaper om det svenska samhället. Utbildningen i Sfi består av tre olika studievägar med vardera två olika kurser. Studievägarna riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål. Undervisningen finns både i Ystad och i Simrishamn. I Sfi-kursen ingår även data. Betyg ges efter avslutad kurs och betygsgraderna är Godkänt och Väl Godkänt. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå Antagningen till Sfi-kurserna sker kontinuerligt och studierna. Sfi i kombination med yrkespraktik För att kunna tillägna sig svenska som ett nytt språk är det av största vikt att få ett stort kontaktnät. Motivationen att tillägna sig ett nytt språk ökar om man får möjlighet att ta tillvara och utnyttja de erfarenheter och kunskaper man bär med sig från ett aktivt yrkesliv och/eller en utbildning. Forum Ystad ska verka för att utveckla denna möjlighet för invandrare att snabbt få en möjlighet att möta arbetslivet och därmed utveckla språkkunskaperna eftersom kraven på språkkunskaper idag ligger högre än tidigare. Sfi-undervisning på Forum Ystad innebär teoretiska studier halva dagen och praktik i en omfattning som bestäms i samråd med praktikplatsen. Båda momenten är obligatoriska. Meritportfölj Som deltagare i projektet Att synliggöra nyanlända invandrares kompetens i Skåne arbetar Forum Ystad inom sfi-undervisningen enligt projektets modell att ta fram en meritportfölj för den enskilde. Sida 8 Meritportföljen innebär ett strukturerat sätt att organisera de dokument som visar individens alla kunskaper och färdigheter och utgör ett gediget underlag för framtiden och kan användas i olika sammanhang då

9 utbildning och/eller arbete diskuteras. Befintliga dokument kompletteras med egna beskrivningar och bidrar till att ge säkerhet i att presentera sig själv samt en mer utvecklad språknivå. Grundläggande vuxenutbildning Att ha en utbildning är en rättighet för alla och du kan som vuxen läsa in grundläggande vuxenutbildning som motsvarar den nioåriga obligatoriska grundskolan. Du kan läsa för din egen skull eller för att skaffa dig en grund för vidare studier. Du vill kanske komplettera med något ämne eller bli säkrare på att läsa, skriva eller räkna innan du söker vidare. Det tar mellan ett och två år att bli klar med hela utbildningen, men det är naturligtvis dina behov och förkunskaper som bestämmer studietakten. Om du bara behöver repetera inför gymnasiestudier räcker det kanske med en termins studier. Slutbetyg- grundläggande vuxenutbildning För att få ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning krävs att du är godkänd i ämnena svenska, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka utgör kärnämnena i grundläggande vuxenutbildning. Studier på grundläggande nivå innefattar följande kurser: Ämnen Studiestödspoäng VT HT Svenska/svenska som andraspråk Engelska / alternativt svenska som andraspråk Matematik Samhällskunskap Data Att studera som vuxen är roligt och inspirerande men krävande Sida 9

10 Slutbetyg- gymnasial vuxenutbildning Att läsa in ett slutbetyg tar sex terminer på heltid. Ett slutbetyg på gymnasial nivå ska innehålla: Kärnämnen Gymnasiepoäng Svenska A och B eller 200 Svenska som andra språk A och B 200 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap A 50 *Fritt valda gymnasiala kurser 1750 Totalt 2350 Det *fria valet är omfattande och görs i samråd med studie- och yrkesvägledare. Slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning ger dig grundläggande behörighet till högskola/universitet, om du har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 % av de gymnasiepoäng (2350) som krävs för slutbetyg. Du som redan har ett avgångsbetyg/slutbetyg från 3-årig linje eller motsvarade kan inte få ett nytt slutbetyg. Prövning Du har rätt att genomgå prövning dels i kurser som du inte tidigare har läst, dels i kurser som du har läst och där du vill höja ditt betyg. Prövningsavgift: 500 kr/ämne Deponeringsavgift: 200 kr/anmälan Ingen prövningsavgift tas ut för studerande som inte tidigare läst kursen, inte heller för den som fått betyget IG på den kurs prövningen gäller. Kontakta studie- och yrkesvägledare Sida 10 Fransisca Eriksson Tel: E-post:

11 Särvux Forum Ystad erbjuder särvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Antagning sker kontinuerligt och undervisning bedrivs i små grupper med varierande antal lektioner och kurstid. På grundläggande särvux är utbildningens syfte att ge den studerande kunskaper och färdigheter utifrån egna förutsättningar och behov för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier. Gymnasial särvux har egna kursplaner och timplaner. Betyg Godkänt eller Väl Godkänt sätts på varje avslutad kurs eller delkurs. Betyget ersätts med intyg för de elever som inte uppnår betyget Godkänt. Dyslexicentrum Du kan få hjälp på Forum Ystad om du n har svårt att läsa n har svårt att förstå vad du läser n har svårt att stava Du kan också kombinera läs- och skrivinlärning på Dyslexicentrum med ämnen på Forum Ystad. Efter test, diagnostisering och åtgärdsprogram görs en individuell studieplan med utgångspunkt i varje studerandes förkunskaper och behov. Undervisningen sker enskilt eller i en liten grupp och omfattar bland annat lästräning, skrivträning, stavningsgenomgång och studieteknik. Vi har speciella inlärningsprogram på datorerna och dessa är viktiga hjälpmedel i undervisningen. För ytterligare information ring Tel: eller Sida 11

12 Högskola Du måste ha vissa förkunskaper för att antas till utbildning på högskolenivå. Detta kallas behörighet och den består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning och den särskilda behörigheten varierar mellan de olika utbildningarna. Hösten 2010 gäller nya regler för antagning till högskola/universitet. Läs mer på: Sida 12

13 Högskoleprovet Du kan öka din möjlighet att gå vidare till högre studier genom att anmäla dig till högskoleprovet. Provet genomförs en gång på hösten och en gång på våren. Du kan öva på äldre högskoleprov genom att göra ett interaktivt prov. Anmäl dig på: Sida 13

14 Uppdragsutbildning Vänd dig till Forum Ystad om du vill kompetensutveckla personalen i ditt företag, din förvaltning eller din organisation! Vi utformar en utbildning efter dina önskemål och lämnar gärna kostnadsförslag. För ytterligare information ring Tel: eller Fronter Fronter är Forum Ystads plattform för flexibel utbildning, ett LMS system (Learning Management System) d.v.s. en virtuell lärmiljö som används av fler än 2000 olika utbildningsinstitutioner runt om hela Europa. Här kan studenter och pedagoger använda webben för att kommunicera utanför klassrummet som en del i det flexibla lärandet. Vi använder Fronter för våra kurser på distans. Plattformen kan användas som en personlig arbetsplats på Internet där du kan planera i din kalender, spara dina dokument, läsa nyheter, diskutera, arbeta med projekt och mycket annat. Fronter är först och främst ett verktyg för samarbete. I Fronter kan varje grupp ha ett eller flera virtuella rum där deltagarna kan delta i diskussioner, spara dokument och lämna meddelanden. Samarbetet blir snabbt och effektivt trots att deltagarna befinner sig på olika platser. Fronter innehåller flera verktyg som gör detta möjligt. Sida 14 Om du är folkbokförd i annan kommun lämnas ansökan in i din hemkommun

15 Varje grupp kan ha sin egen chatt där deltagarna kan kommunicera direkt med varandra. I diskussionsforumet ställer studenten frågor, får svar, gör egna inlägg eller startar en egen diskussion. Här finns också möjlighet att gå tillbaka till tidigare diskussioner och följa olika diskussionstrådar. I Fronter har alla en egen startsida med aktuell och uppdaterad information. Här ser du t ex meddelanden och nyheter, nya dokument och nya inlägg i dina diskussioner. Innehållet på din startsida samlas automatiskt in från alla rum som du har tillgång till. Här kan du läsa om de kurser och profilutbildningar som Forum Ystad erbjuder. Håll dig uppdaterad och bevaka vår hemsida för nyheter och övrig information. Sida 15

16 Språk Svenska A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen ska öka din tilltro till din egen språkliga förmåga. Du tränar muntlig och skriftlig framställning på olika sätt och läser och diskuterar litteratur. Både när du skriver och talar ska du planera, bearbeta och utforma dina egna texter. Grammatik ingår. Om du inte läst svenska på länge, inte är van att uttrycka dig i tal och skrift och inte läser särskilt mycket, bör du välja Svenska A. Sida 16 Svenska B (Kärnämne) Förkunskapskrav: Svenska A eller motsvarande Svenska B breddar och fördjupar innehållet i Svenska A. Svenska B har en mer analytisk inriktning. Läsande, skrivande och förberett talande kombineras med materialinsamling, planering och utformning av egna texter av olika typer. Källkritik och sovring av information ingår.

17 Svenska C Förkunskapskrav: Svenska A och B Du arbetar med att skriva dokument av olika karaktär och att utforma föredrag av olika slag. Dessutom skriver du under hela terminen ett större arbete där inte bara slutprodukten utan även processen är en viktig del Projektarbete Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. I projektarbete är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten. Du väljer ett kunskapsområde, avgränsar det, formulerar ett problem eller frågeställning. Du redovisar ditt projekt både skriftligt och muntligt. Svenska som andraspråk A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Svenska som andraspråk A riktar sig till studerande med ett annat modersmål än svenska. Syftet med kursen är att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt, vidare att kunna uttrycka sig nyanserat med tydligt uttal och god språkbehandling, utöka ordförrådet, kunna analysera hur språket anpassas till situationen och mottagaren. I kursen ingår att jämföra litterära texter från olika tider och kulturer. Dina egna erfarenheter och jämförelser med det egna språket och kulturen är en viktig resurs i undervisningen. Svenska som andraspråk B (Kärnämne) Förkunskapskrav: Svenska som andraspråk A eller motsvarande Kursen har en analytisk inriktning och har som mål att du ska fördjupa din förmåga att använda det svenska språket enligt studieinriktning och behov. I kursen ingår bl. a. en kort översikt av svenska språkets historia, formellt och informellt språkbruk, att producera texter för olika ändamål, en personlig fördjupningsuppgift samt att tolka olika genrer. Utländsk och svensk litteratur läses. Sida 17

18 Kommunikation Förkunskapskrav: Inga Kursen Kommunikation utvecklar din förmåga att kommunicera och använda olika kommunikationsformer. Den ska dessutom ge kunskap om hur olika faktorer kan stödja eller hindra kommunikationen mellan människor. Presentationsteknik ingår och kursen bygger enbart på muntlig kommunikation varför närvaro är viktig. Engelska A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Engelska A är en bred kurs som bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen motsvarar steg 5 i moderna språk. Du fortsätter att bygga upp din förmåga att kommunicera på engelska i olika situationer. Kursen ska öka din tilltro till din egen språkliga förmåga i engelska. Kursen ger tillfälle till läsning för glädje, kunskaper och kulturkännedom. Engelska B Förkunskapskrav: Engelska A eller motsvarande Engelska B bygger på Engelska A och motsvarar steg 6 i moderna språk och kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Engelska C Förkunskapskrav: Engelska B eller motsvarande Engelska C bygger på Engelska B och motsvarar steg 7. Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen läser vi skönlitterära texter från några olika epoker och inom olika genrer och reflekterar över texternas innehåll och form. I kursen ingår flera muntliga anföranden av skiftande slag samt skriftliga arbeten. Ett av dessa skriftliga arbeten är det viktiga projektarbetet, där du måste redovisa med hjälp av källor. Sida 18

19 Franska steg 1 Franska steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att du efter denna kurs ska kunna klara dig hjälpligt i ett fransktalande land. Franska steg 2 Förkunskapskrav: Franska steg 1 eller motsvarande Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om kulturen i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar liksom din förmåga att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Franska steg 3 Förkunskapskrav: Franska steg 2 eller motsvarande Målet med kursen är att du ska använda språket på ett alltmer varierat sätt. Vi tränar att läsa, samtala och skriva för olika syften i olika situationer. Franska steg 4 Förkunskapskrav: Franska steg 3 eller motsvarande Din språkförmåga breddas och utvecklas ytterligare i tal och skrift. Olika variationer av språket studeras. Utdrag ut enklare skönlitteratur ingår i kursen. Tyska steg 1 Tyska steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att efter denna kurs ska du kunna klara dig hjälpligt i ett tysktalande land. Sida 19

20 Tyska steg 2 Förkunskapskrav: Tyska steg 1 eller motsvarande Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och kännedom om kulturen i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar, liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Tyska steg 3 Förkunskapskrav: Tyska steg 2 eller motsvarande Kursens mål är att du förstår tydligt tal, kan delta i samtal, kan läsa och uttrycka dig skriftligt i enkla, vardagliga situationer. Tyska steg 4 Förkunskapskrav: Tyska steg 3 eller motsvarande Din kommunikativa förmåga utvecklas både muntlig och skriftligt. Enklare texter, även med något större omfång såväl skönlitterära som beskrivande och argumenterande behandlas. Förmågan att använda hjälpmedel som ordböcker och grammatikböcker vid språkanvändningen ökar. Tyska steg 5 Förkunskapskrav: Tyska steg 4 eller motsvarande Kursens mål är att du ska utöka ordförrådet, kunna förstå och samtala om originaltexter från framförallt moderna men även äldre tysk litteratur, läsa och diskutera tidningsartiklar samt skriva uppsats på egen hand. Spanska steg 1 Spanska steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation. Hör- och talövningar intar en central plats i lektionsarbetet. Målet är att efter denna kurs ska du kunna klara dig hjälpligt i ett spansktalande land. Sida 20

21 Spanska steg 2 Förkunskapskrav: Spanska steg 1 Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och kännedom om kulturen i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar, liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Danska steg 1 Kursen är en nybörjarkurs. Du lär känna det danska språket och den kultur där språket talas. Under kursens gång börjar du lära dig att förstå och använda danskan i vardagliga situationer genom att lyssna, tala och skriva. Du lär dig att förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt tempo i enkla instruktioner och beskrivningar. Danska steg 2 Kursen är en fortsättning på steg 1. Du lär dig att förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar både i tydligt tal och i skrift. Under kursens gång ökar du din förmåga att delta i enklare samtal om vardagliga ämnen. Du får också genomföra muntliga och skriftliga uppgifter. Sida 21

22 Matematik Matematik A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom följande områden: aritmetik, geometri, trigonometri, statistik, algebra och funktionslära. Matematik B Förkunskapskrav: Matematik A eller motsvarande Kursen ska ge breddade och fördjupade kunskaper inom följande områden: geometri, algebra, funktionslära, sannolikhetslära och statistik. Matematik C Förkunskapskrav: Matematik B eller motsvarande Kursen ska ge dig breddade och fördjupade kunskaper inom följande områden: aritmetik, algebra, funktionslära och differentialkalkyl. Matematik D Förkunskapskrav: Matematik C eller motsvarande Kursen ska ge breddade och fördjupade kunskaper inom följande områden: trigonometri, differential- och integralkalkyl. Matematik E Förkunskapskrav: Matematik D eller motsvarande Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper inom följande områden: funktionslära, komplexa tal och differentialekvationer. Diskret matematik Kursen ger fördjupande kunskaper inom följande områden: diskret matematik, funktionslära, vektorer, matriser, talteori och logik. Sida 22

23 Naturvetenskap Biologi A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Biologi A presenterar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem liksom organismernas beteende belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. I kursen studeras arvets och miljöns relativa betydelse för individens egenskaper. Vid studier av genteknik behandlas även etiska frågeställningar. Såväl fältstudier som experimentellt arbete utgör grunden för kunskapsinhämtandet i kursen. Biologi B Förkunskapskrav: Inga Biologi B ger dig möjlighet att tillägna dig kunskaper i molekylärbiologi och fysiologi hos växter, djur och människan. Molekylärbiologiska och evolutionära aspekter ska ge fördjupade kunskaper om systematik och livets utveckling på jorden. I kursen läggs stor vikt vid experimentellt arbete. Fysik A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande samt kunskaper motsvarande Matematik C rekommenderas Målet för kursen är att du ska tillägna dig kunskaper om fysikens grundläggande begrepp, erfarenhetslagar, modeller och tillämpningar. Kursen har en experimentell inriktning och omfatta huvudsakligen följande områden: atom-, kärn- och partikelfysik, elektricitet, mekanik, optik och termodynamik. Fysik B 1 Förkunskapskrav: Fysik A och kunskaper motsvarande Matematik C Fördjupade kunskaper från A - kursens områden samt magnetism och vågrörelser. Sida 23

24 Kemi A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kemi A behandlar elektronstruktur, kemisk bindning, kemiska reaktioner, enkel stökiometri, enkla redoxprocesser och syror och baser. Den bidrar också till fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomst, egenskaper och användningsområden. Kemi B Förkunskapskrav: Kemi A eller motsvarande Kemi B behandlar organisk kemi, biokemiska och kemiska analysmetoder. I kursen ingår även kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Naturkunskap A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen handlar om människan och vår omvärld sett utifrån ett naturvetenskapligt synsätt. Du kommer att lära dig allmänt om naturen (växter och djur), materien (från atomer och molekyler till universum), energi (värme, elproduktion m.m.) och om människans plats i detta och hur vi genom vår verksamhet påverkar miljön. Naturkunskap B Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Sida 24 Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet

25 Humanistiska/Samhällsorienterande ämnen Historia A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen behandlar översiktligt den historiska utvecklingen från antiken till i dag ur ett europeiskt perspektiv. Målet är att du ska öka din förståelse för varför det ser ut som det gör i världen. Historia B Förkunskapskrav: Historia A eller motsvarande rekommenderas Kursen lämpar sig för individuellt upplägg då du har möjlighet att fördjupa dig i någon särskild epok eller händelse och pröva på att arbeta som historiker. Tillsammans studerar vi olika sätt att se på och tolka historien. Religionskunskap A (Kärnämne) Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande I kursen studerar du världsreligionerna: hinduism, buddhism, judendom, kristendom, och islam. Dessutom läser du etik och lär dig att resonera om och se på etiska frågor utifrån olika utgångspunkter. I etikavsnittet ingår också en orientering om några icke-religiösa livsåskådningar såsom marxism, humanism och existentialism. Religionskunskap B Förkunskapskrav: Religion A rekommenderas I kursen fördjupar du dina kunskaper i ämnet religion genom att närmare studera samspelet mellan religion/livsåskådning och människa. Du studerar religionens betydelse för individens identitet och handlingsberedskap och religionens roll för att skapa samhällelig, social och kulturell identitet. Religion B lägger tyngdpunkten på religionens betydelse och utövning i dag. Forum Ystad Sida 25

26 Etik och livsfrågor Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Kursen ger en inblick i frågor som handlar om vår syn på människa, natur och moral. Utifrån begreppen livsåskådning, människosyn och etik studerar vi några olika kulturers sätt att formulera de tankar, känslor och värderingar som styr hur världen uppfattas och vilka livsmål som är värdefulla att sträva efter. Psykologi A Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande Du får bekanta dig med de grundläggande perspektiven inom psykologin. Kursen passar dig som vill lära dig att förstå dina egna och andras reaktioner i vardagslivet, få kunskap om hur människan fungerar som individ i en grupp, hur människan tolkar sin omvärld och hur hon påverkas av den samt hur psykiska problem och påfrestningar påverkar människan i vardagen. Psykologi B Förkunskapskrav: Psykologi A rekommenderas Kursen ska ge dig verktyg att kunna jämföra psykologiska perspektiv samt teorier och reflektera över konsekvenser av deras tillämpning. I ett eget arbete fördjupar du dina kunskaper i ett område inom psykologin som du själv valt. Sida 26 Filosofi A Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande I filosofi studerar och diskuterar vi frågor som rör den mänskliga existensen genom att möta teorier om vad en människa är, olika sätt att resonera i moraliska frågor och tankar om samspelet mellan människa och samhälle. Utöver de existentiella frågorna lär du dig grunderna vid argumentationsanalys, studera vilka metoder vetenskapen använder för att öka vårt vetande och diskutera skillnaderna mellan information och kunskap. Är du intresserad av att diskutera frågor om rätt och fel, frågor kring livets mening eller frågor om våra möjligheter att nå säker kunskap samt förbättra din förmåga att analysera och argumentera är A-kursen i filosofi en bra introduktion.

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud KURSPROGRAM 2010 Bäste Mellerudsbo! En Vuxenutbildning med sikte på framtiden ställer stora krav på oss som utbildare när det gäller flexibilitet i tid och rum. Dina önskemål är vår utmaning! Vi erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011

KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011 KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011 Vuxenutbildningen Letälvsskolan Komvux i Degerfors www.degerfors.se/letalvsskolan 1 .. Ett steg närmare målet......... Välkommen till vuxenutbildningen! Vår ambition

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer