BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015"

Transkript

1 BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015

2 BEMÖTANDE VAD INNEHÅLLER ETT BEMÖTANDE? HUR KAN MAN PRATA OM DET? VAD UTMÄRKER ETT BRA OCH ETT DÅLIGT BEMÖTANDE VAD SKA ETT BRA BEMÖTANDE LEDA TILL? NÄR DU INTE HADE TILLRÄCKLIGT BRA BEMÖTANDE SENAST: VAD PÅVERKADE DETTA MÖTE? I DAG: SKRIVA LITE TANKAR LYSSNA DISKUTERA I GRUPPER ÅTERSAMLAS

3 ETT FÖRSTA FÖRSÖK HUR KAN EN BALANS HITTAS MELLAN DIG SOM ASSISTENT OCH DEN DU GER ASSISTENS SÅ ATT INTE DU SES ELLER SER DIG SJÄLV SOM EN PASSIV UTÖVARE UTAN EGET ANSVAR. ATT KÄNNA ATT MAN KAN HJÄLPA MEN MED RISK FÖR ATT UTÖVA MAKT ELLER TA IFRÅN MAKT. HUR KAN DU PÅVERKA BRUKAREN UTAN ATT ÖVERSKRIDA DINA BEFOGENHETER?

4 ERT YRKE: PERSONLIG ASSISTENT (SOM JAG FÖRSTÅR DEN) ATT VARA NÅGONS ARMAR OCH BEN (OCH RÖST KANSKE) EN GOD PERSONLIG ASSISTANS SKAPAS I MÖTET MELLAN BRUKARE OCH ASSISTENT OCH I EN ÖKAD KÄNNEDOM OCH FÖRTROGENHET OM BRUKARENS BEHOV OCH ÖNSKEMÅL VIKTIGA KVALITETSKRITERIER: VÄRDIGHET, FÖRTROENDE, INSIKT FÖR ATT INTEGRITETEN INTE SKA KRÄNKAS SAMT RESPEKT FÖR SJÄLVBESTÄMMANDE OCH VALFRIHET.(SOCIALDEPARTEMENTET 2001) VERKLIG BRUKARMAKT VÄLFÄRD NÄR DEN VERKLIGEN HAR MEDBORGARE, DELAKTIGHET, DEMOKRATI I CENTRUM MEN OCKSÅ ETT UNGT YRKE, IBLAND ENSAMT, IBLAND SETT SOM ETT GENOMGÅNGSYRKE, SOM SÖKER SIN IDENTITET

5 MITT BEMÖTANDE NÄR NÅGON TRÄFFAT MIG VILL JAG ATT DE SKA KÄNNA/TÄNKA I STRESSIGA (KANSKE KONFLIKTFYLLDA) SITUATIONER/VILL JAG JAG VILL PÅVERKA NÅGONS LIV GENOM ATT. MIN PROFESSIONELLA STIL INNEBÄR SKRIV NER NÅGRA TANKAR EN STUND

6 TEORI OM BEMÖTANDE VAD VILL JAG ATT DEN ANDRE SKA KÄNNA? VAD VILL JAG ATT DEN ANDRE SKA LÄRA SIG/TA MED SIG HUR KOPPLAR JAG IHOP MIG OCH UTVECKLAR DEN ANDRES ANDRA RELATIONER/NÄTVERK

7 INTERSUBJEKTIVITET: EN GRUNDTANKE VI KAN DELA UPPLEVELSER, BERÄTTELSER, FÖRSTÅELSER, KÄNSLOR VI PÅVERKAR VARANDRA JAG KAN FÖRÄNDRA DIG GENOM ATT FÖRST FÖRÄNDRA MIG BEHOVET AV ATT ZOOMA IN OCH ATT FÖRFLYTTA SIG

8 SAMVARODOMÄNER (DANIEL STERN) HUR SER DIN SAMVARO MED DIN BRUKARE UT? VAD INNEHÅLLER DEN? UPPLEVELSEN AV MIG SJÄLV GENOM ANDRA OCH TILLSAMMANS MED ANDRA ERFARENHETER AV SAMVARO PÅVERKAR MIG KAN FÅ MIG ATT VÄXA ELLER INTE OCH DETTA BEROR PÅ SAMSPELET SAMVARO SAMSPEL SAMFÖRSTÅND SAMTAL - SAMMANHANG

9 SAMVARO ATT BARA VARA MED VARANDRA DEN FÖRSTA FASEN I MÄNNISKANS LIV ETT BEGYNNANDE SJÄLV EN KÄNSLA AV ATT VI HAR NÅGOT GEMENSAMT

10 SAMSPEL UPPLEVELSEN AV MIG SJÄLV I RELATION TILL ANDRA VI SPELAR SAMMA SPEL TILLSAMMANS

11 SAMFÖRSTÅND VI DELAR EN UPPLEVELSE VI HAR NÅGOT GEMENSAMT DELAR VI EN KÄNSLA, TANKE, UPPLEVELSE EN MER MEDVETEN FORM AV SAMSPEL

12 SAMTAL OCH SAMMANHANG ETT VERBALT SJÄLV OCH ETT SJÄLV SOM HAR EN BERÄTTELSE OM SIG SJÄLV KAN NI OCH HUR ANVÄNDER NI SPRÅKET SOM VERKTYG MELLAN ER? VILKA ANDRA FORMER FINNS DET FÖR ATT DELA, TALA OM, FÖRSTÅ, UTVECKLA ETT NARRATIVT SJÄLV: BEHOVET AV ATT BERÄTTA SIN HISTORIA OM OCH OM IGEN SMÅ OCH STORA BERÄTTELSER ÖKAD CHANS FÖR ATT DESSA HÄNGER SAMMAN OCH BLIR BEGRIPLIGA

13 FRÅGOR ATT STÄLLA SIG HUR KÄNNS DET MELLAN OSS IDAG? VAD HA VI DELAT? OCH VAD HAR VI INTE DELAT? HUR HAR VI PRATAT MED VARANDRA? HUR JAG GJORT FÖR ATT DU SKA FÅ EN CHANS ATT BERÄTTA

14 KONSEKVENSER AV DENNA SYN 50 % AV DEN GEMENSAMMA KOMMUNIKATIONEN ÄR MITT ANSVAR (BATESON) DÄRMED SÄTTS LJUSET PÅ HUR JAG GÖR FÖR ATT UNDERLÄTTA OCH HINDRA KOMMUNIKATION ATT TONA IN DET ASYMMETRISKA ANSVARET

15 MARTIN BUBERS TVÅ RELATIONER JAG DU JAG -DET

16 UPPLEVELSER AV HJÄLP FORSKNING HUR DET BLIR HJÄLP! SOCIALARBETAREN SOM ANSIKTET UTÅT VÄNLIGHET, HOPP, BERÄTTELSE, FÖRUTSÄTTNINGAR, ATT SJÄLV KUNNA GE, RÄDSLOR RELATIONENS BETYDELSE OCH BARRIÄR! LACK OF ADEQUATE KNOWLEDGE OF THE PROCESS, LACK OF CONTROL AND LACK OF INFORMATION ABOUT PLANS AND FUTURE PROSPECTS WERE THE MAIN FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THIS. ATT FÖRSTÅ HUR MAN GÖR FAMILJ I VARDAGEN. KÄNSLAN AV ATT GÅ PÅ ÄGGSKAL

17 DE DUBBLA UPPDRAGEN HANDLAR OM ATT SE ATT DET FINNS OLIKA UPPDRAG/UPPGIFTER I ARBETET. ETT INRE OCH ETT YTTRE UPPDRAG. DET INRE UPPDRAGET: SÅ NÄRA BRUKARENS EGEN UPPFATTNING/VILJA/ORD/ÖNSKAN SOM MÖJLIGT. NÄR DU VERKLIGEN ÄR HÄNDER OCH FÖTTER. ATT ARBETA MED DET YTTRE UPPDRAGET: DETTA UPPDRAG FORMULERAS UTANFÖR BRUKARENS OMEDELBARA PÅVERKAN. DINA EGNA TANKAR, ANHÖRIGA, KOLLEGOR, REGLER, LAGAR, I KUNSKAP DU HAR. ATT ARBETA FÖR ELLER ÅT

18 ELLER KANSKE MÅNGA FLER ÄN DUBBLA UPPDRAG Brukaren Dina åsikter Andras åsikter, regler

19 KOPPLA SAMMAN RELATION MED SAMMANHANG OCH AKTIVITET TVÅ FAKTORER FRAMTRÄDER TYDLIGT SOM AVGÖRANDE FÖR ATT DE HÄR UNGDOMARNA UPPLEVT GYMNASIETIDEN SOM MENINGSFULL. DEN FÖRSTA ÄR LÄRARES ELEVSYN OCH DEN RELATION SOM UPPSTÅR I MÖTET MELLAN ELEVEN OCH LÄRAREN. DEN ANDRA ÄR HURUVIDA ELEVERNA UPPLEVER INNEHÅLLET SOM MENINGSFULLT. SKOLANS INNEHÅLL BLEV MENINGSFULLT NÄR ELEVERNA UPPLEVDE ATT LÄRANDESITUATIONER VAR PÅ RIKTIGT OCH NÄR DE SAMTIDIGT KÄNDE ATT INNEHÅLLET VAR ANPASSAT TILL DEM, DÅ SLÄPPTE PLÖTSLIGT SPÄRRARNA FÖR DEM. (HUGO,2007)

20 PROFESSIONELLA ROLLEN HUR SER MAN EN PERSONLIG ASSISTENT PÅ HÅLL? VAD INGÅR I ER PROFESSIONELLA IDENTITET? VAD ÄR NI UNIKA MED INOM MÄNNISKOVÅRDANDE ARBETE?

21 PRIVAT PERSONLIG - PROFESSIONELL HUR DEFINIERAR DU DESSA BEGREPP? VAD ÄR UPPDRAGET? VAD LEDER DET TILL OM DU ÄR PRIVAT ELLER PERSONLIG ELLER PROFESSIONELL? KAN DET VARA OLIKA I RELATIONER OCH SAMMANHANG? HUR VET DU VAR GRÄNSERNA GÅR? MED VEM ELLER VILKA SKA DU PRATA OM DET? HUR PRATAR DU OM DET?

22 ATT DISKUTERA I GRUPPER GÖR EN RUNDA I GRUPPEN DÄR ALLA (OM MAN VILL) SÄGER NÅGRA ORD OM VAD SOM UTMÄRKER ETT BRA BEMÖTANDE OCH GÄRNA OM NI HAR ETT FAKTISKT EXEMPEL PÅ DETTA OM NI HINNER SÅ IDENTIFIERA NÅGRA SITUATIONER DÄR NI TÄNKER ATT ETT BÄTTRE BEMÖTANDE KUNDE ÄGT RUM OCH VAD SOM PÅVERKADE ATT DET INTE BLEV SÅ BRA. GÄRNA MED FAKTISKA EXEMPEL

23 SKRIV UPP PÅ ETT LITE STÖRRE PAPPER EXEMPEL PÅ BEMÖTANDE OCH VAD DETTA KAN LEDA TILL FÖR BRUKAREN ATT TA SIG DEN TID SOM BEHÖVS SJÄLV/HITTA SITT EGET SÄTT ATT BRUKAREN FÅR VÄXA MED UPPGIFTEN/GÖR

24 KOMMUNIKATION SEPTEMBER FUNDERA PÅ VAD SOM HÄNDER I KOMMUNIKATIONEN MELLAN MÄNNISKOR? HUR SYNS DEN? FINNS DET FLERA NIVÅER? KOLLA PÅ TV- HUR ÄR DET ATT STÅ MITT EMELLAN BRUKAREN OCH T EX ANHÖRIGA? HUR GÖR DU FÖR ATT HANTERA DETTA? VAD ÄR DIN UPPGIFT I DETTA?

25 SYNSÄTTET ATT SOCIALARBETAREN VAR EXPERT OCH EN PROBLEMLÖSARE VAR ETT STORT HINDER FÖR DELAKTIGHET.ALTERNATIVET ÄR ATT DE SER BRUKAREN SOM LÄRARE (OCH INTE TVÄRT OM)

26 FRÅN PERSONLIGASSISTENT.COM FORUM JAG KAN HA SVÅRT FÖR ATT VARA ÄRLIG OM BRUKAREN VILL PRATA OM T EX MUSIK ELLER POLITIK MED MIG. JAG HÅLLER DÅ MED BRUKAREN ELLER ÄR SÅ TYST OCH UNDANGLIDANDE SOM MÖJLIGT. JAG ÄR RÄDD FÖR ATT VISA BRUKAREN OM JAG HAR ÅSIKTER SOM GÅR PÅ TVÄRS MOT BRUKARENS ÅSIKTER. DET HANDLAR FÖR MEJ OM ATT KUNNA SÄLJA MIG ÅT BRUKAREN OCH ATT INTE KÄNNAS OBEKVÄM FÖR DENNE. SOM EXEMPEL: OM BRUKAREN GILLAR HEPSTARS OCH FRÅGAR MEJ OM JAG GILLAR HEPSTARS, DÅ VÅGAR JAG INTE SVARA ATT JAG AVSKYR HEPSTARS ÄVEN OM JAG SKULLE AVSKY HEPSTARS. JAG AVSKYR INTE HEPSTARS, MEN BARA SOM ETT EXEMPEL. JA JAG KAN VARA FALSK I DET SAMMANHANGET, MEN KAN DET INTE INGÅ ETT VISST MÅTT AV FALSKHET I PA-ROLLEN, I ATT VARA SERVICEMINDET OCH ATT SÄLJA SIG SOM PA? ATT JÄMFÖRA MED BUTIKSPERSONAL SOM LJUGER FÖR KUNDERNA OM HUR KLÄDER PASSAR OCH KLÄR, LJUGER FÖR ATT FÅ SÄLJA. ALTERNATIVET ATT VARA ÄRLIG KAN SLUTA I TRÅKIGHETER, I ATT JAG FÖRLORAR JOBBET. MEN OKEJ ATT ISTÄLLET FÖR ATT LJUGA KAN MAN FÖRSÖKA UNDVIKA ATT GÅ IN I DISKUSSIONER. MEN DET ÄR INTE ALLTID SÅ LÄTT ATT GÖRA SÅ, OCH BRUKAREN KAN VILJA ATT MAN HAR SAMMA TYCKE OCH SMAK SOM DENNE, T EX MUSIKSMAK DÄR DET JU HANDLAR OM ETT INTRESSE. OCH HANDEN PÅ HJÄRTAT, HUR MÅNGA ÄR HELT ÄRLIGA I ETT SERVICEYRKE DÄR DET GÄLLER ATT SÄLJA?

27 (KOMMENTAR FRÅN ANNAN)MEN, OM VI TAR HEPSTARS EXEMPLET OM DU ISTÄLLET SÄGER: NÄ HEPSTARS ÄR INTE MIN GREJ...KANSKE KAN ASSISTANSBERÄTTIGAD TA DET Å UNDRA VAD DU GILLAR FÖR MUSIK, SÅ FINNS DET KANSKE N Å G O T ANNAT ÄN HEPSTARS Å LYSSNA PÅ LITE MUSIKUTVECKLING ÄR NOG INTE FEL (JAG HAR INGET MOT HEPSTARS, MEN JÖSSES OM JAG ALLTID LYSSNADE PÅ BARA HEPSTARS...ELLER ALDRIG BRYDDE MEJ OM VAD "ASSEN" GILLAR) ELLER, BARA SOM YTTERLIGARE ETT EXEMPEL: ANTA ATT DU HAR ORM SKRÄCK, VÄRSTA FOBIN...INTE SKULLE DU VÄL LJUGA Å KÖRA PÅ (OM DET DÅ INGÅR ALL SKÖTSEL OCH OMPYSSLING AV STORA BOAORMEN) (YTTERLIGARE EN ANNAN)PROBLEMET ÄR VÄL ATT (I DE FALL DET SKER) BRUKAREN ÖHT ANVÄNDER ASSISTENTEN SOM BOLLPLANK, FAST DET INTE ÄR ASSISTENTENS ROLL ELLER JOBB EGENTLIGEN. SJÄLVKLART SKA MAN INTE UTTRYCKA SIG KRÄNKANDE, MEN DET SKA HELLER INTE BEHÖVAS. DVS MAN SKA INTE BEHÖVA HAMNA I SÅDANA SITUATIONER, FÖR ASSISTENTEN FÅR INTE ANVÄNDAS PÅ DET SÄTTET. DISKUTERA POLITIK MM, OM INTE BÅDA VILL DET. ATT VARA SÅ KORTFATTAD SOM MÖJLIGT UTAN ATT VARA OTREVLIG, SAMT PRATA MED SIN CHEF OM DET BLIR PROBLEM, ÄR NOG DET BÄSTA I SÅDANA LÄGEN.

28 (ANNAN IGEN) JAG HAR INTE ALLS SAMMA MUSIKSMAK SOM MIN BRUKARE MEN VISST KAN VI LYSSNA PÅ MUSIK IHOP ÄNDÅ (JAG KAN JU VÄLJA DEN AV BRUKARENS FAVORITER SOM JAG TYCKER MINST ILLA OM ;) ) OCH IBLAND HÄNDER DET JU ATT VI HITTAR NÅGOT SOM BÅDA FAKTISKT GILLAR. ÄR MAN BARA LITE SMIDIG OCH HAR LITE SOCIAL KOMPETENS (SOM BRUKAR KRÄVAS NÄR MAN JOBBAR NÄRA MÄNNISKOR) SÅ KAN MAN VARA ÄRLIG UTAN ATT TRAMPA NÅGON PÅ TÅRNA OCH GÖRA SIG OVÄNNER. (BRUKARE)JAG BRUKAR INTE DISKUTERA MED MINA ASSISTENTER UTAN HÅLLER SAMTALEN GANSKA YTLIGA OCH ENKLA. BLAND ANNAT FÖR ATT UNDVIKA MENINGSSKILJAKTIGHETER. PERSONLIGEN HAR JAG INGA PROBLEM MED ATT ANDRA TYCKER ANNORLUNDA MEN VET ATT MÅNGA KAN ELDA UPP SIG I VISSA FÖR DEM ENGAGERANDE FRÅGOR. SÅ FÖR ATT UNDVIKA ATT SÅRA SÅ LIGGER JAG GANSKA LÅGT I MITT TYCKANDE OCH DET GÖR MINA ASSISTENTER MED. TILL DETTA RÄKNAR JAG POLITIK, RELIGION, ETISKA FRÅGOR ETC. SJÄLV BLIR JAG OERHÖRT IRRITERAD AV "FÖLJSAMMA" INSMICKRANDE PERSONER. DE KÄNNS SÅ FALSKA ATT DET BLIR OBEHAGLIGT

29 (ANNAT INLÄGG)OCH NÄR MAN JOBBAR I ETT SERVICEYRKE DÄR DET HELA TIDEN HANDLAR OM ATT FÅ FORTSÄTTA SÄLJA SINA TJÄNSTER (JA DET HANDLAR OM ATT SÄLJA!) SÅ BEMÖTER MAN JU KUNDEN UTIFRÅN DET. GIVETVIS ÄR DET DÅ INTE LYCKAT ATT KÄNNAS OBEHAGLIGT INSTÄLLSAM MOT EN BRUKARE SOM INTE VILL ATT MAN FJÄSKAR. DET KAN IBLAND HANDLA OM ATT KUNNA FJÄSKA UTAN ATT BRUKAREN MÄRKER DET. MEN BRUKARE ÄR PRECIS SOM ALLA ANDRA MÄNNISKOR. FÖRSTÅS! ÄR INDIVIDER OCH OLIKA, OCH DET FINNS EN SKALA FRÅN DE SOM GILLAR FJÄSK TILL DE SOM AVSKYR FJÄSK. (BRUKARE)HERREJISSES SÅ DU KOMPLICERAR DET HELA. JAG HADE BLIVIT FÖRTVIVLAD OM JAG INSETT ATT EN ASSISTENT HADE LAGT NER SÅ MYCKET TANKEMÖDA PÅ "BEMÖTA" MIG OCH SÄLJA IN SIG SJÄLV.

30 HUR SER MAN EN PERSONLIG ASSISTENT PÅ HÅLL? ETT GANSKA UNGT YRKE I SIN NUVARANDE FORM CA 20 ÅR GAMMALT. NI ÄR CA VILKET GÖR DET TILL EN STOR YRKESKÅR INOM MÄNNISKOVÅRDANDE YRKEN. 85 % VERKAR TRIVAS BRA OCH TYCKER DE GÖR ETT BRA ARBETE MED SIN BRUKARE 20-30% GENOMSTRÖMNING SOM MINSKAR MED ÅREN 25 % ARBETAR HELTID OCH DEN ANDRA ARBETAR CA 75% TJÄNST DE UNGA VILL ARBETA MED MÄNNISKOR. DE LITE ÄLDRE HAR DETTA MEN OCKSÅ SKÄL ATT DE HAR EN FUNKTIONSNEDSATT PERSON NÄRA SIG. (BRUSEN&FLYCKT 2013)

31 PERSONLIG ASSISTENT KULTUR. HUR SER EN PERSONLIG ASSISTENT UT? FINNS DET NÅGRA KÄNNETECKEN? MUSIKSMAK? VART FAR HON/HAN PÅ SEMESTER? KLÄDSTIL? SPECIELLT SÄTT ATT PRATA? SLANGORD? INTERNA SKÄMT? VAR PÅ STAN HITTAR MAN DOM? VILKEN ANNAN YRKESGRUPP VILL MAN INTE BLI IHOPBLANDAD MED? HUR HANTERAR PERSONLIGA ASSISTENTER SVÅRA SITUATIONER?

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården Arbetshäfte för Etikarbete i Kriminalvården 2 Grunden för vårt handlande Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifierats. Det är ett viktigt arbete. Det ger en ökad tydlighet,

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan Vad är mångfald? Yalda, 37 år, har rötter i Mellanöstern och är född och uppvuxen i Sverige. Hon är den enda på sin arbetsplats som har utländsk bakgrund och det blir hon ofta påmind om av arbetskamrater

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod Stegen in i arbetslivet M Processtöd - SIA-modellens metod Ann-Christine Gullacksen Docent i socialt arbete Hälsa och Samhälle Malmö högskola december 2012 Förloppets faser i SIA-modellen Fas 1 Fas 2 Fas

Läs mer

Välkomna! www.ljk.se

Välkomna! www.ljk.se Välkomna! www.ljk.se Loredana Jelmini Varumärke Identitet så som ni när, med styrkor och svagheter Image bilden av er, den ägs av gästen och är alltid utifrån dennes perspektiv och således alltid sann

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Återhämtning vid psykisk ohälsa 2015 Cecilia Ingard, enheter för Välfärd och FoU stöd Regionförbundet, Uppsala län

Återhämtning vid psykisk ohälsa 2015 Cecilia Ingard, enheter för Välfärd och FoU stöd Regionförbundet, Uppsala län Återhämtning vid psykisk ohälsa 2015 Cecilia Ingard, enheter för Välfärd och FoU stöd Regionförbundet, Uppsala län Återhämtning - hur är det möjligt? Individen själv måste göra jobbet Involvera personens

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Utbildningshalvdag för VLL mars 2012 Charlott Eriksson, BRIS-ombud Anna Löfhede, BRIS-ombud Jag hatar min mamma, jag hatar min pappa och jag hatar

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Hantera besvärliga typer

Hantera besvärliga typer Hantera besvärliga typer 2224 Verkligheten och min uppfattning om verkligheten är inte detsamma. Jag har ansvar för mina tankar. Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser och hör. Det

Läs mer

Delaktighetsmodellen. Dialogforum för jämlika möten mellan personer med olika inflytande över gemensamma frågor

Delaktighetsmodellen. Dialogforum för jämlika möten mellan personer med olika inflytande över gemensamma frågor Delaktighetsmodellen Dialogforum för jämlika möten mellan personer med olika inflytande över gemensamma frågor Den svagaste parten är ofta i ett beroendeförhållande Vad är delaktighetsmodellen? Presentation

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT En bra assistent är mogen, känner sig själv och har respekt för gränser. Vad är personlig assistans? Som personlig assistent hjälper du en annan människa att leva sitt liv.

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Chefer som översättare i vardagen

Chefer som översättare i vardagen Chefer som översättare i vardagen Avdelningschef avd. Beta: Ja, du frågade mig vad jag tar med mig tillbaka från alla möten till avdelningen egentligen inte mycket. Nä, för att jag vet ju inte, har vi

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Står jag inför en människa som mitt Du, säger jag grundordet Jag-Du till henne, då är hon inte ett ting bland andra ting och består ej av ting.

Står jag inför en människa som mitt Du, säger jag grundordet Jag-Du till henne, då är hon inte ett ting bland andra ting och består ej av ting. Vår inre karta När två eller flera människor möts, möts också två eller flera världsbilder. Vi är var och en bärare av olika normer, värderingar och människosyner. Vi är formade av genetiskt arv, familj,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lärares samverkan och kontakter med föräldrar. Lars Erikson Örebro universitet

Lärares samverkan och kontakter med föräldrar. Lars Erikson Örebro universitet Lärares samverkan och kontakter med föräldrar Lars Erikson Örebro universitet lars.erikson@oru.se Innehåll Forskning Några utgångspunkter i relation till uppdraget och några tendenser. Relationen mellan

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Hissad och dissad- om relationsarbete i förskolan, Öhman, M, (2008).

Hissad och dissad- om relationsarbete i förskolan, Öhman, M, (2008). Hissad och dissad- om relationsarbete i förskolan, Öhman, M, (2008). Hissar Uppmuntrar Uppskattar Ger varandra erkännanden Uppmuntra till ett inkluderande klimat Hur bidrar vuxna till det? Dissar Kränker

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Utveckla samarbetet! Nycklar SAMVERKAN INGET NYTT MEN VARFÖR SÅ SVÅRT DOKUMENTATION MARIE FRIDOLF 13-14 I UMEÅ. Marie Fridolf www.ideelle.

Utveckla samarbetet! Nycklar SAMVERKAN INGET NYTT MEN VARFÖR SÅ SVÅRT DOKUMENTATION MARIE FRIDOLF 13-14 I UMEÅ. Marie Fridolf www.ideelle. SAMVERKAN INGET NYTT MEN VARFÖR SÅ SVÅRT DOKUMENTATION MARIE FRIDOLF 13-14 I UMEÅ Utveckla samarbetet! Värdegrunden det goda arbetet Ett nytt systemtänk Samarbetets kvalitet för den enskilde Skapa arenor

Läs mer

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet 1 av 13 Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet Boken finns som pdf-fil: http://www.ungarorelsehindrade.se/images/stories/hemlighet/boken/boken.pdf Du kan fylla i och spara dina

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt. okt-nov 2012

Granskningsrapport. Brukarrevision. Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt. okt-nov 2012 Granskningsrapport Brukarrevision Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt okt-nov 2012 Nominerad till 2009 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Allas delaktighet. Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017. Lättläst

Allas delaktighet. Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017. Lättläst Allas delaktighet Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017 Lättläst Delaktighet i samhället Region Skåne arbetar för att alla ska kunna vara med på lika villkor. Vi vill få bort sådant som gör

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Etik och bemötande. Konventionen. Løgstrup: Det etiska kravet

Etik och bemötande. Konventionen. Løgstrup: Det etiska kravet Etik och bemötande Ansvar - rättigheter - värdighet Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Løgstrup: Det etiska kravet Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att han håller något av den andras

Läs mer

Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Insikt & Utveckling Renée Ohlson

Insikt & Utveckling Renée Ohlson Insikt & Utveckling Renée Ohlson ta kontakt; www.insiktutveckling.se E-post: renee@insiktutveckling.se Tel. 0709 22 44 95 Mottagning i centrala Gbg Insikt & Utveckling Renée Ohlson Bakgrund; civilekonom

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

BRÖLLOP. prislista 2015

BRÖLLOP. prislista 2015 BRÖLLOP prislista 2015 BRÖLLOP Bröllop är något väldigt, väldigt speciellt. Även om jag fotograferat massor av bröllop, så blir jag varje gång tagen av hur tydligt man ser personligheter i alla val som

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ångest/Oro Självskada

Ångest/Oro Självskada Bilaga 1 IDÉ-LÅDA ÖVER LUGNANDE STRATEGIER Omvårdnads diagnos/ Hälsosituation Ångest/Oro Självskada Hot/Aggressivitet Uppvarvning Omvårdnadsåtgärder Förebyggande och lugnande strategier Patienten görs

Läs mer

Rutiner för utvecklingssamtal (US) på GFHS

Rutiner för utvecklingssamtal (US) på GFHS Gamleby maj 2009 Rutiner för utvecklingssamtal (US) på GFHS TERMIN 1 Blankett Vad? När? Vem? Hur? A + Intervju Första veckan/ veckorna på Gfhs Kontaktlärare och den studerande Den studerande får blankett

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Funktionshinderområdets värdegrund

Funktionshinderområdets värdegrund S O C I A L- O C H Ä L D R E O M S O R G S F Ö RVA LT N I N G E N I HUDDINGE Funktionshinderområdets värdegrund Vi som är anställda inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap UF 7 Ledarskap och samarbete Alla i UF tränar si8 ledarskap Ledarskap och samarbete Hur får vi alla a8 arbeta åt samma håll? Vad gör vi om någon avviker från den väg som vi har stakat ut? Hur är du själv

Läs mer

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram 1. Mentorskap vad och varför? I den grekiska mytologin berättas att Odysseus, strax innan han lämnade ön Ithaka, anförtrodde sin son Telmachos uppfostran

Läs mer

Skapa ditt Liv. Soul and Heart Journey School. Du kan skapa ditt liv bara du gör det på rätt sätt. Tillåt dig att skapa ditt liv! www.sj-school.

Skapa ditt Liv. Soul and Heart Journey School. Du kan skapa ditt liv bara du gör det på rätt sätt. Tillåt dig att skapa ditt liv! www.sj-school. Skapa ditt Liv. Du kan skapa ditt liv bara du gör det på rätt sätt Tillåt dig att skapa ditt liv! Soul and Heart Journey School www.sj-school.se 0 Att skapa med ditt hjärta och känsla Egentligen borde

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer