BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015"

Transkript

1 BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015

2 BEMÖTANDE VAD INNEHÅLLER ETT BEMÖTANDE? HUR KAN MAN PRATA OM DET? VAD UTMÄRKER ETT BRA OCH ETT DÅLIGT BEMÖTANDE VAD SKA ETT BRA BEMÖTANDE LEDA TILL? NÄR DU INTE HADE TILLRÄCKLIGT BRA BEMÖTANDE SENAST: VAD PÅVERKADE DETTA MÖTE? I DAG: SKRIVA LITE TANKAR LYSSNA DISKUTERA I GRUPPER ÅTERSAMLAS

3 ETT FÖRSTA FÖRSÖK HUR KAN EN BALANS HITTAS MELLAN DIG SOM ASSISTENT OCH DEN DU GER ASSISTENS SÅ ATT INTE DU SES ELLER SER DIG SJÄLV SOM EN PASSIV UTÖVARE UTAN EGET ANSVAR. ATT KÄNNA ATT MAN KAN HJÄLPA MEN MED RISK FÖR ATT UTÖVA MAKT ELLER TA IFRÅN MAKT. HUR KAN DU PÅVERKA BRUKAREN UTAN ATT ÖVERSKRIDA DINA BEFOGENHETER?

4 ERT YRKE: PERSONLIG ASSISTENT (SOM JAG FÖRSTÅR DEN) ATT VARA NÅGONS ARMAR OCH BEN (OCH RÖST KANSKE) EN GOD PERSONLIG ASSISTANS SKAPAS I MÖTET MELLAN BRUKARE OCH ASSISTENT OCH I EN ÖKAD KÄNNEDOM OCH FÖRTROGENHET OM BRUKARENS BEHOV OCH ÖNSKEMÅL VIKTIGA KVALITETSKRITERIER: VÄRDIGHET, FÖRTROENDE, INSIKT FÖR ATT INTEGRITETEN INTE SKA KRÄNKAS SAMT RESPEKT FÖR SJÄLVBESTÄMMANDE OCH VALFRIHET.(SOCIALDEPARTEMENTET 2001) VERKLIG BRUKARMAKT VÄLFÄRD NÄR DEN VERKLIGEN HAR MEDBORGARE, DELAKTIGHET, DEMOKRATI I CENTRUM MEN OCKSÅ ETT UNGT YRKE, IBLAND ENSAMT, IBLAND SETT SOM ETT GENOMGÅNGSYRKE, SOM SÖKER SIN IDENTITET

5 MITT BEMÖTANDE NÄR NÅGON TRÄFFAT MIG VILL JAG ATT DE SKA KÄNNA/TÄNKA I STRESSIGA (KANSKE KONFLIKTFYLLDA) SITUATIONER/VILL JAG JAG VILL PÅVERKA NÅGONS LIV GENOM ATT. MIN PROFESSIONELLA STIL INNEBÄR SKRIV NER NÅGRA TANKAR EN STUND

6 TEORI OM BEMÖTANDE VAD VILL JAG ATT DEN ANDRE SKA KÄNNA? VAD VILL JAG ATT DEN ANDRE SKA LÄRA SIG/TA MED SIG HUR KOPPLAR JAG IHOP MIG OCH UTVECKLAR DEN ANDRES ANDRA RELATIONER/NÄTVERK

7 INTERSUBJEKTIVITET: EN GRUNDTANKE VI KAN DELA UPPLEVELSER, BERÄTTELSER, FÖRSTÅELSER, KÄNSLOR VI PÅVERKAR VARANDRA JAG KAN FÖRÄNDRA DIG GENOM ATT FÖRST FÖRÄNDRA MIG BEHOVET AV ATT ZOOMA IN OCH ATT FÖRFLYTTA SIG

8 SAMVARODOMÄNER (DANIEL STERN) HUR SER DIN SAMVARO MED DIN BRUKARE UT? VAD INNEHÅLLER DEN? UPPLEVELSEN AV MIG SJÄLV GENOM ANDRA OCH TILLSAMMANS MED ANDRA ERFARENHETER AV SAMVARO PÅVERKAR MIG KAN FÅ MIG ATT VÄXA ELLER INTE OCH DETTA BEROR PÅ SAMSPELET SAMVARO SAMSPEL SAMFÖRSTÅND SAMTAL - SAMMANHANG

9 SAMVARO ATT BARA VARA MED VARANDRA DEN FÖRSTA FASEN I MÄNNISKANS LIV ETT BEGYNNANDE SJÄLV EN KÄNSLA AV ATT VI HAR NÅGOT GEMENSAMT

10 SAMSPEL UPPLEVELSEN AV MIG SJÄLV I RELATION TILL ANDRA VI SPELAR SAMMA SPEL TILLSAMMANS

11 SAMFÖRSTÅND VI DELAR EN UPPLEVELSE VI HAR NÅGOT GEMENSAMT DELAR VI EN KÄNSLA, TANKE, UPPLEVELSE EN MER MEDVETEN FORM AV SAMSPEL

12 SAMTAL OCH SAMMANHANG ETT VERBALT SJÄLV OCH ETT SJÄLV SOM HAR EN BERÄTTELSE OM SIG SJÄLV KAN NI OCH HUR ANVÄNDER NI SPRÅKET SOM VERKTYG MELLAN ER? VILKA ANDRA FORMER FINNS DET FÖR ATT DELA, TALA OM, FÖRSTÅ, UTVECKLA ETT NARRATIVT SJÄLV: BEHOVET AV ATT BERÄTTA SIN HISTORIA OM OCH OM IGEN SMÅ OCH STORA BERÄTTELSER ÖKAD CHANS FÖR ATT DESSA HÄNGER SAMMAN OCH BLIR BEGRIPLIGA

13 FRÅGOR ATT STÄLLA SIG HUR KÄNNS DET MELLAN OSS IDAG? VAD HA VI DELAT? OCH VAD HAR VI INTE DELAT? HUR HAR VI PRATAT MED VARANDRA? HUR JAG GJORT FÖR ATT DU SKA FÅ EN CHANS ATT BERÄTTA

14 KONSEKVENSER AV DENNA SYN 50 % AV DEN GEMENSAMMA KOMMUNIKATIONEN ÄR MITT ANSVAR (BATESON) DÄRMED SÄTTS LJUSET PÅ HUR JAG GÖR FÖR ATT UNDERLÄTTA OCH HINDRA KOMMUNIKATION ATT TONA IN DET ASYMMETRISKA ANSVARET

15 MARTIN BUBERS TVÅ RELATIONER JAG DU JAG -DET

16 UPPLEVELSER AV HJÄLP FORSKNING HUR DET BLIR HJÄLP! SOCIALARBETAREN SOM ANSIKTET UTÅT VÄNLIGHET, HOPP, BERÄTTELSE, FÖRUTSÄTTNINGAR, ATT SJÄLV KUNNA GE, RÄDSLOR RELATIONENS BETYDELSE OCH BARRIÄR! LACK OF ADEQUATE KNOWLEDGE OF THE PROCESS, LACK OF CONTROL AND LACK OF INFORMATION ABOUT PLANS AND FUTURE PROSPECTS WERE THE MAIN FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THIS. ATT FÖRSTÅ HUR MAN GÖR FAMILJ I VARDAGEN. KÄNSLAN AV ATT GÅ PÅ ÄGGSKAL

17 DE DUBBLA UPPDRAGEN HANDLAR OM ATT SE ATT DET FINNS OLIKA UPPDRAG/UPPGIFTER I ARBETET. ETT INRE OCH ETT YTTRE UPPDRAG. DET INRE UPPDRAGET: SÅ NÄRA BRUKARENS EGEN UPPFATTNING/VILJA/ORD/ÖNSKAN SOM MÖJLIGT. NÄR DU VERKLIGEN ÄR HÄNDER OCH FÖTTER. ATT ARBETA MED DET YTTRE UPPDRAGET: DETTA UPPDRAG FORMULERAS UTANFÖR BRUKARENS OMEDELBARA PÅVERKAN. DINA EGNA TANKAR, ANHÖRIGA, KOLLEGOR, REGLER, LAGAR, I KUNSKAP DU HAR. ATT ARBETA FÖR ELLER ÅT

18 ELLER KANSKE MÅNGA FLER ÄN DUBBLA UPPDRAG Brukaren Dina åsikter Andras åsikter, regler

19 KOPPLA SAMMAN RELATION MED SAMMANHANG OCH AKTIVITET TVÅ FAKTORER FRAMTRÄDER TYDLIGT SOM AVGÖRANDE FÖR ATT DE HÄR UNGDOMARNA UPPLEVT GYMNASIETIDEN SOM MENINGSFULL. DEN FÖRSTA ÄR LÄRARES ELEVSYN OCH DEN RELATION SOM UPPSTÅR I MÖTET MELLAN ELEVEN OCH LÄRAREN. DEN ANDRA ÄR HURUVIDA ELEVERNA UPPLEVER INNEHÅLLET SOM MENINGSFULLT. SKOLANS INNEHÅLL BLEV MENINGSFULLT NÄR ELEVERNA UPPLEVDE ATT LÄRANDESITUATIONER VAR PÅ RIKTIGT OCH NÄR DE SAMTIDIGT KÄNDE ATT INNEHÅLLET VAR ANPASSAT TILL DEM, DÅ SLÄPPTE PLÖTSLIGT SPÄRRARNA FÖR DEM. (HUGO,2007)

20 PROFESSIONELLA ROLLEN HUR SER MAN EN PERSONLIG ASSISTENT PÅ HÅLL? VAD INGÅR I ER PROFESSIONELLA IDENTITET? VAD ÄR NI UNIKA MED INOM MÄNNISKOVÅRDANDE ARBETE?

21 PRIVAT PERSONLIG - PROFESSIONELL HUR DEFINIERAR DU DESSA BEGREPP? VAD ÄR UPPDRAGET? VAD LEDER DET TILL OM DU ÄR PRIVAT ELLER PERSONLIG ELLER PROFESSIONELL? KAN DET VARA OLIKA I RELATIONER OCH SAMMANHANG? HUR VET DU VAR GRÄNSERNA GÅR? MED VEM ELLER VILKA SKA DU PRATA OM DET? HUR PRATAR DU OM DET?

22 ATT DISKUTERA I GRUPPER GÖR EN RUNDA I GRUPPEN DÄR ALLA (OM MAN VILL) SÄGER NÅGRA ORD OM VAD SOM UTMÄRKER ETT BRA BEMÖTANDE OCH GÄRNA OM NI HAR ETT FAKTISKT EXEMPEL PÅ DETTA OM NI HINNER SÅ IDENTIFIERA NÅGRA SITUATIONER DÄR NI TÄNKER ATT ETT BÄTTRE BEMÖTANDE KUNDE ÄGT RUM OCH VAD SOM PÅVERKADE ATT DET INTE BLEV SÅ BRA. GÄRNA MED FAKTISKA EXEMPEL

23 SKRIV UPP PÅ ETT LITE STÖRRE PAPPER EXEMPEL PÅ BEMÖTANDE OCH VAD DETTA KAN LEDA TILL FÖR BRUKAREN ATT TA SIG DEN TID SOM BEHÖVS SJÄLV/HITTA SITT EGET SÄTT ATT BRUKAREN FÅR VÄXA MED UPPGIFTEN/GÖR

24 KOMMUNIKATION SEPTEMBER FUNDERA PÅ VAD SOM HÄNDER I KOMMUNIKATIONEN MELLAN MÄNNISKOR? HUR SYNS DEN? FINNS DET FLERA NIVÅER? KOLLA PÅ TV- HUR ÄR DET ATT STÅ MITT EMELLAN BRUKAREN OCH T EX ANHÖRIGA? HUR GÖR DU FÖR ATT HANTERA DETTA? VAD ÄR DIN UPPGIFT I DETTA?

25 SYNSÄTTET ATT SOCIALARBETAREN VAR EXPERT OCH EN PROBLEMLÖSARE VAR ETT STORT HINDER FÖR DELAKTIGHET.ALTERNATIVET ÄR ATT DE SER BRUKAREN SOM LÄRARE (OCH INTE TVÄRT OM)

26 FRÅN PERSONLIGASSISTENT.COM FORUM JAG KAN HA SVÅRT FÖR ATT VARA ÄRLIG OM BRUKAREN VILL PRATA OM T EX MUSIK ELLER POLITIK MED MIG. JAG HÅLLER DÅ MED BRUKAREN ELLER ÄR SÅ TYST OCH UNDANGLIDANDE SOM MÖJLIGT. JAG ÄR RÄDD FÖR ATT VISA BRUKAREN OM JAG HAR ÅSIKTER SOM GÅR PÅ TVÄRS MOT BRUKARENS ÅSIKTER. DET HANDLAR FÖR MEJ OM ATT KUNNA SÄLJA MIG ÅT BRUKAREN OCH ATT INTE KÄNNAS OBEKVÄM FÖR DENNE. SOM EXEMPEL: OM BRUKAREN GILLAR HEPSTARS OCH FRÅGAR MEJ OM JAG GILLAR HEPSTARS, DÅ VÅGAR JAG INTE SVARA ATT JAG AVSKYR HEPSTARS ÄVEN OM JAG SKULLE AVSKY HEPSTARS. JAG AVSKYR INTE HEPSTARS, MEN BARA SOM ETT EXEMPEL. JA JAG KAN VARA FALSK I DET SAMMANHANGET, MEN KAN DET INTE INGÅ ETT VISST MÅTT AV FALSKHET I PA-ROLLEN, I ATT VARA SERVICEMINDET OCH ATT SÄLJA SIG SOM PA? ATT JÄMFÖRA MED BUTIKSPERSONAL SOM LJUGER FÖR KUNDERNA OM HUR KLÄDER PASSAR OCH KLÄR, LJUGER FÖR ATT FÅ SÄLJA. ALTERNATIVET ATT VARA ÄRLIG KAN SLUTA I TRÅKIGHETER, I ATT JAG FÖRLORAR JOBBET. MEN OKEJ ATT ISTÄLLET FÖR ATT LJUGA KAN MAN FÖRSÖKA UNDVIKA ATT GÅ IN I DISKUSSIONER. MEN DET ÄR INTE ALLTID SÅ LÄTT ATT GÖRA SÅ, OCH BRUKAREN KAN VILJA ATT MAN HAR SAMMA TYCKE OCH SMAK SOM DENNE, T EX MUSIKSMAK DÄR DET JU HANDLAR OM ETT INTRESSE. OCH HANDEN PÅ HJÄRTAT, HUR MÅNGA ÄR HELT ÄRLIGA I ETT SERVICEYRKE DÄR DET GÄLLER ATT SÄLJA?

27 (KOMMENTAR FRÅN ANNAN)MEN, OM VI TAR HEPSTARS EXEMPLET OM DU ISTÄLLET SÄGER: NÄ HEPSTARS ÄR INTE MIN GREJ...KANSKE KAN ASSISTANSBERÄTTIGAD TA DET Å UNDRA VAD DU GILLAR FÖR MUSIK, SÅ FINNS DET KANSKE N Å G O T ANNAT ÄN HEPSTARS Å LYSSNA PÅ LITE MUSIKUTVECKLING ÄR NOG INTE FEL (JAG HAR INGET MOT HEPSTARS, MEN JÖSSES OM JAG ALLTID LYSSNADE PÅ BARA HEPSTARS...ELLER ALDRIG BRYDDE MEJ OM VAD "ASSEN" GILLAR) ELLER, BARA SOM YTTERLIGARE ETT EXEMPEL: ANTA ATT DU HAR ORM SKRÄCK, VÄRSTA FOBIN...INTE SKULLE DU VÄL LJUGA Å KÖRA PÅ (OM DET DÅ INGÅR ALL SKÖTSEL OCH OMPYSSLING AV STORA BOAORMEN) (YTTERLIGARE EN ANNAN)PROBLEMET ÄR VÄL ATT (I DE FALL DET SKER) BRUKAREN ÖHT ANVÄNDER ASSISTENTEN SOM BOLLPLANK, FAST DET INTE ÄR ASSISTENTENS ROLL ELLER JOBB EGENTLIGEN. SJÄLVKLART SKA MAN INTE UTTRYCKA SIG KRÄNKANDE, MEN DET SKA HELLER INTE BEHÖVAS. DVS MAN SKA INTE BEHÖVA HAMNA I SÅDANA SITUATIONER, FÖR ASSISTENTEN FÅR INTE ANVÄNDAS PÅ DET SÄTTET. DISKUTERA POLITIK MM, OM INTE BÅDA VILL DET. ATT VARA SÅ KORTFATTAD SOM MÖJLIGT UTAN ATT VARA OTREVLIG, SAMT PRATA MED SIN CHEF OM DET BLIR PROBLEM, ÄR NOG DET BÄSTA I SÅDANA LÄGEN.

28 (ANNAN IGEN) JAG HAR INTE ALLS SAMMA MUSIKSMAK SOM MIN BRUKARE MEN VISST KAN VI LYSSNA PÅ MUSIK IHOP ÄNDÅ (JAG KAN JU VÄLJA DEN AV BRUKARENS FAVORITER SOM JAG TYCKER MINST ILLA OM ;) ) OCH IBLAND HÄNDER DET JU ATT VI HITTAR NÅGOT SOM BÅDA FAKTISKT GILLAR. ÄR MAN BARA LITE SMIDIG OCH HAR LITE SOCIAL KOMPETENS (SOM BRUKAR KRÄVAS NÄR MAN JOBBAR NÄRA MÄNNISKOR) SÅ KAN MAN VARA ÄRLIG UTAN ATT TRAMPA NÅGON PÅ TÅRNA OCH GÖRA SIG OVÄNNER. (BRUKARE)JAG BRUKAR INTE DISKUTERA MED MINA ASSISTENTER UTAN HÅLLER SAMTALEN GANSKA YTLIGA OCH ENKLA. BLAND ANNAT FÖR ATT UNDVIKA MENINGSSKILJAKTIGHETER. PERSONLIGEN HAR JAG INGA PROBLEM MED ATT ANDRA TYCKER ANNORLUNDA MEN VET ATT MÅNGA KAN ELDA UPP SIG I VISSA FÖR DEM ENGAGERANDE FRÅGOR. SÅ FÖR ATT UNDVIKA ATT SÅRA SÅ LIGGER JAG GANSKA LÅGT I MITT TYCKANDE OCH DET GÖR MINA ASSISTENTER MED. TILL DETTA RÄKNAR JAG POLITIK, RELIGION, ETISKA FRÅGOR ETC. SJÄLV BLIR JAG OERHÖRT IRRITERAD AV "FÖLJSAMMA" INSMICKRANDE PERSONER. DE KÄNNS SÅ FALSKA ATT DET BLIR OBEHAGLIGT

29 (ANNAT INLÄGG)OCH NÄR MAN JOBBAR I ETT SERVICEYRKE DÄR DET HELA TIDEN HANDLAR OM ATT FÅ FORTSÄTTA SÄLJA SINA TJÄNSTER (JA DET HANDLAR OM ATT SÄLJA!) SÅ BEMÖTER MAN JU KUNDEN UTIFRÅN DET. GIVETVIS ÄR DET DÅ INTE LYCKAT ATT KÄNNAS OBEHAGLIGT INSTÄLLSAM MOT EN BRUKARE SOM INTE VILL ATT MAN FJÄSKAR. DET KAN IBLAND HANDLA OM ATT KUNNA FJÄSKA UTAN ATT BRUKAREN MÄRKER DET. MEN BRUKARE ÄR PRECIS SOM ALLA ANDRA MÄNNISKOR. FÖRSTÅS! ÄR INDIVIDER OCH OLIKA, OCH DET FINNS EN SKALA FRÅN DE SOM GILLAR FJÄSK TILL DE SOM AVSKYR FJÄSK. (BRUKARE)HERREJISSES SÅ DU KOMPLICERAR DET HELA. JAG HADE BLIVIT FÖRTVIVLAD OM JAG INSETT ATT EN ASSISTENT HADE LAGT NER SÅ MYCKET TANKEMÖDA PÅ "BEMÖTA" MIG OCH SÄLJA IN SIG SJÄLV.

30 HUR SER MAN EN PERSONLIG ASSISTENT PÅ HÅLL? ETT GANSKA UNGT YRKE I SIN NUVARANDE FORM CA 20 ÅR GAMMALT. NI ÄR CA VILKET GÖR DET TILL EN STOR YRKESKÅR INOM MÄNNISKOVÅRDANDE YRKEN. 85 % VERKAR TRIVAS BRA OCH TYCKER DE GÖR ETT BRA ARBETE MED SIN BRUKARE 20-30% GENOMSTRÖMNING SOM MINSKAR MED ÅREN 25 % ARBETAR HELTID OCH DEN ANDRA ARBETAR CA 75% TJÄNST DE UNGA VILL ARBETA MED MÄNNISKOR. DE LITE ÄLDRE HAR DETTA MEN OCKSÅ SKÄL ATT DE HAR EN FUNKTIONSNEDSATT PERSON NÄRA SIG. (BRUSEN&FLYCKT 2013)

31 PERSONLIG ASSISTENT KULTUR. HUR SER EN PERSONLIG ASSISTENT UT? FINNS DET NÅGRA KÄNNETECKEN? MUSIKSMAK? VART FAR HON/HAN PÅ SEMESTER? KLÄDSTIL? SPECIELLT SÄTT ATT PRATA? SLANGORD? INTERNA SKÄMT? VAR PÅ STAN HITTAR MAN DOM? VILKEN ANNAN YRKESGRUPP VILL MAN INTE BLI IHOPBLANDAD MED? HUR HANTERAR PERSONLIGA ASSISTENTER SVÅRA SITUATIONER?

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården Arbetshäfte för Etikarbete i Kriminalvården 2 Grunden för vårt handlande Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifierats. Det är ett viktigt arbete. Det ger en ökad tydlighet,

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Dialog Självbestämmande

Dialog Självbestämmande Självbestämmande Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors och integritet. 35 1699:- KÖP 36 ens innehåll en översikt Temat för dialogen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Befolkningens hälsa. Hälsa på gruppnivå

Befolkningens hälsa. Hälsa på gruppnivå Människors hälsah Macrosystem Befolkningens hälsa Mesosystem Hälsa på gruppnivå Microsystem Individens hälsa Varför visste vi inte om den onödiga ohälsan tidigare? Först måste man förstå var man är Sedan

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale Dagens datum: 1. Initialer på personen som skattas: Ålder: 2. Ansvarig läkare: Kön? Ringa in korrekt svar 3. Man 4. Kvinna Civilstånd? Ringa in korrekt svar

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING 1 MEDIATIDEN INLEDNING I dagens samhälle finns en mängd olika media som ger oss massor av information. Programserien Mediatiden handlar om vår samtid med fokus

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Utbildningshalvdag för VLL mars 2012 Charlott Eriksson, BRIS-ombud Anna Löfhede, BRIS-ombud Jag hatar min mamma, jag hatar min pappa och jag hatar

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet 1 av 13 Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet Boken finns som pdf-fil: http://www.ungarorelsehindrade.se/images/stories/hemlighet/boken/boken.pdf Du kan fylla i och spara dina

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt Karin Backrud och Jenny Källman Nyköpings lasarett Syfte med studien var att beskriva patienters upplevelse av

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck Vad ar Asperger? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar att

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Östersund. Jag sitter med i Brukarrådet för Område Psykiatri

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer