Verksamhetsberättelse år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. Bristande tillgänglighet är diskriminering. Förverkliga Bortom fagert tal (Ds 2010:20) nu! DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Vi står också bakom Torsdagsaktionen: Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l SDUF DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

2 Förbundet var året då DHR i februari bestämde sig för att lämna Handikappförbunden. DHR var med och bildade den första paraplyorganisationen HCK redan 1962 men lämnade densamma År 2000 gick vi med igen, i det som nu kallades HSO - som vi alltså beslöt oss lämna vid årsskiftet 2012/13. den omdebatterade tv-serien i public service Mot alla odds hade premiär. En serie där tio deltagare med olika funktionsnedsättningar skulle gå från Viktoriafallen i Zambia till Skelettkusten i Namibia, 150 mil. Programmet blev en publik succé, med över miljoner tittare..när DHR under hela året deltog i arbetsgrupp på arbetsmarknadsdepartementet om parkeringstillstånden medan resultaten lät vänta på sig. när vi såg resultaten av Regeringsrättens dom om att matsituationen inte får läggas in i beräkningen för rätt till personlig assistans om man kan föra gaffeln till munnen själv många fick drastiska neddragningar eller miste rent av sin assistans. då idrottare med funktionsnedsättning inte längre tävlade i en egen klass på Idrottsgalan utan integrerades i de andra klasserna som bäste man/kvinna/prestation/nykomling etcetera. den svenska funktionshinderrörelsen gemensamt, genom Handikappförbunden och Lika Unika och med aktiv medverkan från DHR, tog fram rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats och analysen Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det) att använda mot kostnadsargumentet vi alltid möts av i tillgängänglighetsfrågan. då Susanne Billum lämnade sin utredning till regeringen med förslag till förändringar inom den personliga assistansen en utredning som brukar- och funktionshinderrörelsen inte erbjudits att ingå i trots att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätter föreskriver vårt deltagande i frågor som rör våra livsvillkor. arbetet för att ta fram ett förslag till DHRs framtida organisationsstruktur intensifierades. Under hösten skickades förslaget, kallat Medlemmen i fokus, ut på remiss. DHRs ungdomsförbund Förbundet Unga Rörelsehindrade firade 25-årsjubileum. DHRs förbundsordförande talade i Europaparlamentet i Bryssel när parlamentet i början av december, för tredje gången, togs över av den europeiska funktionshinderrörelsen. 2 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

3 Innehåll Förord 4 DHR påverkar 6 Med fokus på medlemmen 11 Internationellt 14 Remisser och yttranden 15 Förbundskansliet 16 Kansliets personal 17 Förbundsstyrelsen, AU, revisorer, valberedning, arbetsgrupper och nätverk 18 Förbundets representation 20 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Redovisnings- och värderingsprinciper samt not 1 24 Not Not Not Not Underskrifter 29 Revisionsberättelse 30 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

4 Förbundet Förord Vår vision som ledstjärna det dags att politiskt börja jobba med bilden man ger av sin syn på oss. Varför ska arbetsgivare och arbetsförmedlare tro på budskapet om att vi är resurser när det finns regeringsföreträdare som visar en helt annan inställning genom att framhålla kraven på tillgänglighet som problem och genom att fokusera på fusk inte möjligheter när man pratar om personlig assistans? Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Det är starka ord som visar att vi har en vision och ett mål med vårt arbete och vårt förbund. När det ibland kan kännas tungt finner jag styrka i dessa ord och blir påmind om vad som är det viktiga och grundläggande, varför vi gör det vi gör. Visionen om ett samhälle där vi människor inte rörelsehindrar varandra eller rörelsehindras av det som vi gemensamt har makt att förändra och påverka. Visionen är en ledstjärna för allt arbete inom ramen för DHR, vare sig det handlar om att analysera ett nytt lagförslag, jobba för att sätta vårt budskap på den politiska agendan eller hitta bästa möjliga sätt att arbeta rent organisatoriskt. Det är viktigt att vi som förbund har denna målbild klar för oss. Målbilden måste delas också av andra politiken, medierna, opinionen och ärligt talat, det går väl så där. Trots alla vackra ord går verkligheten och det politiska budskapet bakåt. Regeringen sänder ut ett splittrat budskap vad gäller funktionshinderpolitiken. Å ena sidan jobbar man exempelvis för att personer med funktionsnedsättning ska ut på arbetsmarknaden, å andra sidan begränsar man individuella stödsystem så som personlig assistans, som finns för att möjliggöra självständighet och delaktighet. Parallellt monteras decenniers tillgänglighetssträvanden ned oemotsagt. Vill regeringen exempelvis att personer med funktionsnedsättning ska in på arbetsmarknaden så som man säger utifrån att alla behövs och framför allt kommer behövas framöver? Då är I början av året fattade förbundsstyrelsen beslutet att lämna Handikappförbunden, ett utträde som sedan trädde i kraft i samband med årsskiftet 2012/13. Att inte längre ingå i ett samarbetsorgan ställer höga krav på att hitta andra sätt att bevaka och påverka funktionshinderpolitiken. Jag har vid flera tillfällen både skrivit och talat om att vi bör vara noga med hur vi använder våra resurser. Är det i de slutna rummen, där vi ofta blir gisslan, eller är det genom att bilda opinion och få allmänheten med oss för att sätta tryck på politiken? För att väcka opinion tror jag det är bra att flera olika aktörer och att vi samarbetar i skiftande konstellationer. För samarbete vill vi definitivt ha, med Handikappförbunden, med Lika unika och med andra som arbetar för mänskliga rättigheter. Ett exempel på ett konkret samarbete under året var framtagandet av rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats och analysen Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det). Dessa skrifter togs fram för att bemöta det ständiga kostnadsargumentet vi möts av i tillgänglighetsfrågan. De presenterades vid en välbesökt pressträff i Almedalen och överlämnades senare till integrationsminister Erik Ullenhag. Ett annat exempel, som DHR tog initiativ till i slutet av 2011 och som sedan fortgått under hela 2012, är Torsdagsaktionen. I början var vi samma två till fyra personer som varje torsdagsmorgon slöt upp för att kräva att regeringen lägger fram ett förslag om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. I takt med att aktionen blivit känd och att vi från mars månad öppnade upp för andra förbund att ställa sig bakom, har vi blivit fler och fler till att i samband med årets utgång ha passerat tio organisationer. Det är inspirerande att tillsammans med andra aktivister i handling arbeta för det vi står för och tror på. Allra bäst är det då tillfälle ges till samtal och diskussion i sakfrågan med en minister eller anställd vid regeringskansliet. Det viktiga är att visa att vi 4 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

5 Det är inspirerande att tillsammans med andra aktivister i handling arbeta för det vi står för och tror på. inte ger oss, upprepningen, att inte låta frågan falla i glömska når DHR den aktningsvärda åldern 90 år. Under vårt förbunds verksamhetstid har vi till största delen varit uppbyggda enligt traditionell folkrörelsemodell. Det har gått bra i föreningslandet Sverige. I dag befinner vi oss dock i en verklighet där allt går mycket fortare, där politiska beslut och förändringar kommer i ett rasande tempo, där den tekniska utvecklingen ger oss tillgång till information i en aldrig sinande ström och där sociala medier möjliggör nätverkande och relationer utan att träffas. Vilken organisationsstruktur är bäst lämpad för att attrahera medlemmar, möjliggöra engagemang och nå ut med vårt budskap om ett samhälle där vi har samma möjligheter och lika rättigheter? Under 2012 har förbundsstyrelsens förslag varit ute på remiss och det ska bli spännande att se hur det slutliga förslaget tas emot av förbundsmötet i oktober var också året då den europeiska funktionshinderrörelsen för tredje gången genom åren tog över parlamentet i Bryssel i december. Vi var en liten delegation från DHR på plats. Jag fick möjligheten att som en av tre företrädare från Sverige tala inför detta särskilda parlament, en speciell upplevelse. Allra starkast intryck gjorde berättelserna från våra systerorganisationer runt om i Europa. Bland annat om det faktum att en miljon personer med funktionsnedsättning fortfarande bor på institutioner, åsikter som skrämmande nog verkar på väg att bli rumsrena även här. Jag tänker bland annat på hur SACOs intressepolitiske chef Gunnar Wetterberg lyfte idén om den Goda institutionen i Expressen i början av december, utan protester från någon annan än funktionshinderrörelsen och tidigare HO Lars Lööw. Ett annat skrämmande minne från anförandena i Bryssel var när Österrikes delegat berättade hur man i Österrike om man har funktionsnedsättning nekas att arbeta som exempelvis lärare eller jurist, avslutad utbildning med godkända resultat till trots tillåts man ändå inte certifiera sig. DHR har onekligen att göra och med ständigt utvecklade påverkansetoder och en snart genomlyst organisationsstruktur är vi redo att fortsätta ta oss an utmaningen. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

6 Förbundet DHR påverkar Påverkanskurs I början av juni (2-4) genomfördes en kurs i påverkansarbete, det vill säga hur vi bättre skall få ut vårt budskap till allmänhet, media och beslutsfattare. Kursen som genomfördes tillsammans med Unga Rörelsehindrade startade dag 1 med en teoridel i Nynäshamn med PR-byrån Westanders Sandro Wennberg som kursledare. Dag 2 fortsatte de elva deltagarna till Visby för att se och lära och för att ställa frågor i våra ämnen/ alternativt bråka om varför man inte kom in på seminariet. I samband med att moderatledaren höll sitt tal i Almedalen fanns vi alla på plats för att dela ut vårt kort En ska bort till den tusenhövdade publiken. Korten påvisade att det var på finansdepartementet som hindret fanns för att vi ska få en diskrimineringslagstiftning som omfattar otillgänglighet. Och att det Anders Borg som skulle bort. Dag 3 var för de flesta en hemresedag medan några fortsatte att besöka seminarier under förmiddagen. Från förbundsstyrelsen deltog Marie-Louise Sandberg och Rasmus Isaksson. Under hela Almedalsveckan fanns dessutom förbundet representerat i Almedalen för att bevaka funktionshinderperspektivet i så väl partiledarnas tal som vid åtskilliga seminarier och debatter. DHRs förbundsordförande medverkade bland annat vid den gemensamma pressträffen då svenska funktionshinderrörelsen genom Handikappförbunden och Lika Unika presenterade rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats och analysen Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det). Förbundsordföranden medverkade dessutom vid Samhalls och Max seminarium om arbetsmarknad samt satt i panelen vid NFPHs frukostseminarium Hur får man en folkrörelse i rörelse. Torsdagsaktionen Under hela året fanns DHR på plats utanför Rosenbad för att, inför veckans regeringssammanträde, påminna regeringen om att tiden går och att vi fortfarande väntar på ett lagförslag utifrån promemorian Bortom fagert tal som klassar otillgänglighet som diskriminering. Från att vi startade ensamma den 1 december 2011 har organisation efter organisation kommit med i Torsdagsaktionen och vid verksamhetsårets slut var vi totalt tolv organisationer utanför Rosenbad. Självklart möttes statsråden av Torsdagsaktionen även vid sin ankomst till regeringssammanträdet i Visby, i samband med Politikerveckan i Almedalen. Ett 50-tal aktivister från i aktionen medverkande organisationer fanns på plats och kantade ministrarnas väg fram till landshövdingsresidenset där sammanträdet skulle äga rum. Anmärkningsvärt var att även ett stort journalistuppbåd fanns på plats, men trots påstötningar tog man ingen notis om den pågående aktionen. Den 28 november demonstrerade vi för 50:e gången(!) då hade det gått 741 dagar sedan november 2010 då remisstiden gick ut för ovanstående promemoria utan någon som helst respons från regeringen. Dörrarna stängs innan alla fått plats och Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det) Ett tillgängligt och användbart samhälle som utgår från den mänskliga mångfalden är en rättighetsfråga och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska Från att vi startade ensamma den 1 december 2011 har organisation efter organisation kommit med i Torsdagsaktionen och vid verksamhetsårets slut var vi totalt tolv organisationer utanför Rosenbad. 6 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

7 kunna tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter. Vi möts dock ständigt av kostnadsargumentet som ursäkt och undanflykt, nu senast är det förslaget om bristande tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning, Bortom fagert tal, som förhalas just på grund av rädsla för kostnader. När regeringen våren 2010 offentliggjorde förslaget bad man samtidigt Statskontoret göra ännu en kostnadsberäkning. Statskontoret kom i sin rapport fram till den horribla summan av miljarder kronor för att genomföra Bortom fagert tal. För att bemöta detta bad svenska funktionshinderrörelsen, genom Handikappförbunden och Lika Unika, nationalekonom Dan Andersson att räkna på kostnaderna, och vinsterna, när det gäller att få ett tillgängligt samhälle. Han tog fram helt andra siffror än de Statskontoret kommit fram till och hävdar att satsning på ett tillgängligt samhälle är en viktig investering som i dag är underskattad. Dan Andersson redovisade sina slutsatser i rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats. Rapporten presenterades av Dan Andersson och DHRs förbundsordförande vid ett seminarium i riksdagen, anordnat i samarbete med riksdagens nätverk för funktionshinderfrågor i juni. Samma dag, den 14 juni, fattades i riksdagen det historiska beslutet att, på arbetsmarknadsutskottets initiativ, uppdra åt regeringen att skyndsamt återkomma i frågan om ett diskrimineringsskydd som omfattar också bristande tillgänglighet. Funktionshinderrörelsen följde gemensamt upp Dan Anderssons rapport med att göra en egen analys, Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det). Rapporten och analysen presenterades av Dan Andersson och DHRs förbundsordförande vid en välbesökt pressträff i Almedalen och båda dokumenten lämnades officiellt över till ansvarig minister Erik Ullenhag under Politikerveckan i Visby. Med de två skrifterna har vi fått bra material att använda i vårt arbete och vi har fortsatt sprida dem närhelst vi träffat politiker eller företrädare för myndigheter, organisationer och näringsliv. Språktest inför inom färdtjänsten DHR har nu under snart 10 år gått ut med aprilskämt den 1 april. Årets pressrelease hade sin bakgrund i att Stockholms beställarcentral hade flyttats till Senegal, någon som hade skapat viss språkförbistring. Vi påstod att trafiknämnden istället för att flytta hem centralen nu krävde att alla färdtjänstberättigade skulle tvingas lära sig franska, det språk som senegaleserna behärskar, för att få behålla sina färdtjänsttillstånd. Assistansaktionen Lördagen den 5 maj genomfördes en stor aktion mot nedskärningarna i den personliga assistansen under parollen Utan assistans stannar livet. Runt 300 personer samlades på Södermalmstorg vid Slussen under två timmar. Från scenen bjöds det under dagen på tal, sång och diktläsning och på plats fanns också den bur som sedan den 2 maj stått på Mynttorget: Då burens innehåll bestod av instängda assistansberättigade gav den en mycket visuell bild av aktionens namn: Utan assistans stannar livet. Aktionen arrangerades av Assistansanvändarna en grupp bestående av DHR och ytterligare åtta funktionshindersoch brukarorganisationer. En ska bort Årets intressepolitiska vykort där innehållet skall ha ett intressepolitiskt budskap och en uppmaning till stöd för vår sak hette En ska bort och var inspirerad av barnprogrammet Fem myror På vårt kort kunde man välja att ta bort: en häst, en rullstolsbrukare med hästsvans, Drottning Silvia eller finansminister Anders Borg. När man vände på kortet så hittade man rätt svar: Ander Borg. Förklaringen var att finansdepartementet, med Borg i täten är de som hindrar att vi får en diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet. På finansen ser man allt även mänskliga rättigheter som en budgetpost. Det var alltså inget personligt gentemot Anders Borg utan ett faktiskt konstaterande. Tillgänglighet och användbarhet - allmänt I det löpande arbetet med tillgänglighet och användbarhet har DHR haft möte med Visit Sweden och Konsumentverket gällande verksamheternas tillhandhållande av information om tillgänglighet och använd- DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

8 Förbundet barhet. DHR har även närvarat vid två olika årsmöten Stockholm Pride och ABF. Till respektive möte inkom DHR med två motioner rörande tillgänglighet och användbarhet. Under året har även frågan om tillgänglighet och användbarhet till studentbostäder aktualiserats. DHR har agerat på olika sätt och ingår sedan hösten i Boverkets nätverk för mindre bostäder. BAP- förening Efter 3 års projektid hittade projektet Nationellt kunskapscenter för bostadsanpassning en permanent lösning för verksamheten. Under 2012 bildades en ekonomisk förening med fem medlemmar, de förbund som tidigare står bakom projektet. Föreningen ska förvalta och bygga vidare på de kunskaper som projektet resulterat i. Portalen www. bostadscenter.se utvecklas ständigt och under året har även ett planeringsverktyg lanserats där man kan få en bild av hur en anpassning kan komma att se ut. I portalen finns information om bostadsanpassning, beskrivning av regelverk och hur man gör för att söka bidrag samt frågor och svar kring vanliga problem. Man erbjuder också kurser och seminarier för de som på olika sätt arbetar med bostadsanpassning. Det finns också möjlighet att få personliga råd. Pride I år hade vi inget eget seminariearrangemang under Pridefestivalen. Vi fortsatte dock traditionen att tillsammans med Förbundet Unga Rörelsehindrade inventera Pridepark, som flyttats tillbaka till ursprungsområdet Tantolunden. Som tidigare år avslutades festivalen med paraden, där vi och vårt ungdomsförbund var ca 30 personer som gick med under Samma fördomar - Samma kamp. Det är närmare en fördubbling jämfört med förra året. Ideologiska filmer DHR har under året framställt tre kortare diskussionsfilmer. Tanken var att skapa underlag för ett levande samtal kring vår ideologi och förankra våra ställningstaganden, men framförallt att uppmuntra till ideologiska diskussioner bland medlemmarna. Diskussionsfilmerna tar upp tre olika ämnen Att leva som man lär, Etik och fosterdiagnostik samt Välgörenhet. Deltagarna i diskussionsfilmerna är alla kända i DHR för sin kunskap och sitt engagemang inom respektive område. I varje diskussionsfilm medverkar en representant från förbundsstyrelsen för att förtydliga DHRs ställningstagande. Ett skriftligt diskussionsunderlag har tagits fram som komplement till filmerna. Filmerna kan hämtas hem från internet då de ligger upplagda på YouTube. Kommunikationer Som brukligt har DHR medverkat i Trafikverkets samverkansråd, där representanter från trafikbranschen medverkar. Vi har även haft dialog med företrädare för olika trafikslag kring gällande och kommande EU-förordningar om passagerares rättigheter. DHR har fortsatt sitt deltagande i möten om olika fordonsstandards, som ett led i skapa tillgänglig och användbar kollektivtrafik i framtiden. Under året har DHR flertalet gånger uppmärksammat brister i kollektivtrafiken, dels genom skrivelser dels genom nyheter på hemsidan påbörjades även en översyn av lagen om handikappanpassad kollektivtrafik. DHR har noga följt arbetet samt lämnat synpunkter i form av remissyttrande. Hjälpmedel allmänt Under 2012 avslutades utredningen Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77. Med anledning av det tog DHR och RTP ett gemensamt ställningstagande om hjälpmedel. Ställningstagandet tog upp att vi är positiva till möjligheten att själva utifrån vår kunskap om våra funktionsnedsättningar, våra livssituationer och våra tankar och önskemål om hur vi vill leva våra liv, kunna avgöra och välja hjälpmedel efter behov. Oberoende av om fritt val och personlig budget som system används 8 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

9 eller ej, att hjälpmedel ska vara individuellt anpassade och inte innebära merkostnader för den enskilde. Som avslutning konstaterades att en funktionsnedsättning aldrig ska innebära merkostnader. Att samhället har en skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel utan ett påtvingat eget ägande och eget ansvar för den enskilde. Kunskapscenter för Bostadsanpassning Projektet har varit ett 3-årigt samarbete mellan DHR, RTP, NHR, RBU och Reumatikerförbundet med finansiering från Arvsfonden. Syftet med projektet har varit att höja kunskapsnivån bland brukare, handläggare av bostadsanpassningsärenden och rehabiliteringspersonal. Under projektet skapades por-talen och det hölls utbildningar om gällande regelverk och principer för utprovning av lösningar och bostadsanpassningar. Projektet avslutades under året men verksamheten fortsätter i form av en ekonomisk förening. Hjultorget Den maj hade DHR tillsammans med Unga Rörelsehindrade och SHT en gemensam monter på mässan Hjultorget i Kista. I montern hade vi i stort sett bara ett budskap att få besökare att skriv på vårt vykort En ska bort och informera om vår kamp för en lagstiftning i enlighet med promemorian Bortom fagert tal. Vi tog också tillfället i akt att välkomna alla till Torsdagsaktionen och att möta upp på Marschen för tillgänglighet som genomfördes bara några dagar senare. Ett uppskattat inslag var också att besökarna kunde träffa vår jurist Erik Ward. Det här är DHR En ny kort presentation av vårt förbund såg dagens ljus under året. Den heter helt enkelt Det här är DHR en kort introduktion och är på åtta sidor i A5-format. Den gjordes också i en lättläst version för de som har problem att läsa eller är nybörjare när det gäller svenska språket. Kraft, Initiativ, Motstånd Så heter en skrift som togs fram tack vare en gåva från Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering, SVCR i samband med deras 100-årsjubileum. Syftet med gåvan och skriften var att belysa situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga under jubileumsåret Att se bortom hindren Under året 2012 har filmen Att se bortom hindren blivit färdig. Denna film är gjord i samarbete mellan DHR, Unga rörelsehindrade Göteborgsavdelning, Dalheimers hus och Filmateljén, med pengar från Europeiska socialfonden. Att se bortom hindren är en film där vi får följa ett par färgstarka personer i arbetslivet med nedsatt rörelseförmåga. Filmen behandlar arbetslivet i ett större perspektiv och faktorer som personlig assistans och kommunikationer tas upp. Filmen har visats under året på några medlemskurser, och DHR kommer fortsatt använda filmen i sitt påverkansarbete. Sista Marschen för tillgänglighet Den 26 maj gick marschen för tionde och sista gången i Stockholm. Också den här gången gick man från Humlegården till Sergels torg med talkörer och sambamusik. Visa av erfarenheten inte minst från 2010 då raden av (val)talare var lång till talarstolen - accepterades inte den här gången några politiker på podiet. Ur det beslutet kan man också förstå beslutet att lägga ned marschen. Efter tio år är det dags att hitta andra former i vår kamp för den lag som har varit marschens enda mål och ambition. Förutom marschen i Stockholm marscherades på inte mindre än 21 orter i landet. Många av dessa drivna av våra lokala DHRavdelningar. En ska bort - uppskattade vykort på Hjultorget. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

10 Förbundet Projektet Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning resulterade i två slutrapporter. Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning var ett projekt där vi ville identifiera framgångsfaktorer för att få och behålla arbete på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga. En rapport finns med alla resultat från DHR, SRF och SDR, samt en mindre rapport där vi i DHR har plockat ut de mest väsentliga delarna ur undersökningen de delar som visar framgångsfaktorer för DHRs målgrupp. Rapporterna finns på vår hemsida under Arbete. SKL-konferens DHR deltog på Sveriges kommuner och landstings konferens Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Uppsala. Detta är en tvådagarskonferens som hålls varje år och här samlas människor från hela Sverige med koppling till arbetsmarknaden. Under året har DHR varit delaktig i Handikappförbundens nätverksgrupp för socialförsäkrings- och arbetsmarknadsfrågor. Här har vi påverkat både FunkA-utredningen och Den parlamentariska socialförsäkringskommittén. DHR deltog på Rehsams konferens om rehabilitering på Münchenbryggeriet i Stockholm. Detta var en konferens som behandlade rehabilitering, socialförsäkring och arbetsmarknad. Vi fick här bland annat lyssna på socialförsäkringsminister Ulf Kristersson som belyste Sveriges trygghetssystem. Som medlem i DHRs arbetsmarknadsnätverk har man kunnat ta del av vad som händer på arbetsmarknaden Vi vill ha mänskliga rättigheter som en väg ur krisen. med koppling till nedsatt rörelseförmåga. Nätverksgruppen är mailbaserad och med jämna mellanrum får man ta del av nyhetsuppdateringar i ämnet. DHR i Europaparlamentet I börja av december tog den europeiska funktionshinderrörelsen för tredje gången över Europaparlamentet under en dag. På plats fanns DHR som en del av den svenska delegationen via Handikappförbunden. Temat för mötet var genomförandet av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kristider. Budskapet från mötet kan sammanfattas enligt följande: - Funktionshinderrörelsen vill ha ett tillgängligt Europa där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. - Vi vill ha mänskliga rättigheter som en väg ur krisen delegater från europiska funktionshinderrörelsen som representerar 80 miljoner människor med funktionsnedsättning samlas för att tillsammans med europaparlamentariker och andra beslutsfattare diskutera hur vi får ett Europa för alla. - Mötet är i rätt tid, under 2013 ska EU för första gången rapportera för FN vad som har gjorts enligt konventionen, för alla medborgare ska ha samma rättigheter och möjligheter. Förbundsordförande Maria Johansson talade under passet som handlade om Strategier för att komma ur den ekonomiska krisen. Projekt vi är involverade i Projekt om friluftsliv tillsammans med Rekryteringsgruppen, projekt om jakt för personer med funktionsnedsättning med Jägareförbundet och projekt om framtidensäldreboende med Lunds universitet. 10 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

11 Med fokus på medlemmen Kurs om arbetsmarknaden I början av oktober höll DHR en endags medlemskurs om arbetsmarknaden Framtidens arbetsmarknad. Under kursdagen fick vi lära oss mer om hur begreppet arbetsförmåga används, information om hur läget ser ut på arbetsmarknaden och en första titt på Att se bortom hindren. Kurs i äldrefrågor I september hölls en kurs som riktade sig till DHRs äldre medlemmar. På programmet stod bland annat föreläsningar om Framtiden äldreboende. Vem har tolkningsföreträde? Och vad är det egentligen som förändrats? Av Britt Östlund, docent och ansvarig för Äldre och designprogrammet vid Lunds universitet samt Förhåller sig personer med lång tidigare erfarenhet av funktionsnedsättningar annorlunda till åldrande? Av Richard Levi, professor Umeå universitet. Hemsideskurs I januari anordnade kansliet en kurs i Köping med syfte att få dessa att skapa lokala hemsidor det verktyg och design som vi använder centralt. Totalt kom ett tiotal personer från distriktets avdelningar. Kursledare var Albert Martinsson och Lasse Andersson från kansliet. Diskrimineringskurs Den 27 oktober 2012 anordnade DHR en kurs om diskrimineringslagen med fokus på vilka möjligheter som finns att använda befintlig lagstiftning. Kursen genomfördes i samarbete med Diskrimineringsbyrån i Uppsala, DU. Totalt var det sexton deltagare. Maria Johansson var där som förbundsstyrelsens representant och höll ett kort anförande om diskriminering ur DHRs perspektiv. Under dagen gick vi igenom olika frågeställningar. Vad lägger vi in i begreppet likabehandling? Vad räknas som diskriminering? Hur arbetar vi med normer? Vilka andra lagar och regler skyddar? Hur går man tillväga om man blir diskriminerad? Kursdagen var enligt deltagarnas utsago på plats och enligt kursutvärderingen mycket uppskattad. Reflexen Inför vintern 2012 tog vi fram ett reflexband avsett att sättas runt en arm, eller på rullstolen som en form av en billig livförsäkring när vintermörket är som djupast. Självfallet var det en reflex som också visade vem som var ute, det vill säga en som var med i DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Organisationsutvecklaren Under 2012 avslutades det 3,5-åriga projektet med en organisationsutvecklare. Projektet som pågick under huvudelen av året bestod dels i att fortsättningsvis prioritera ett par avdelningar (Falköping, Växjö och Hudiksvall) men också i att bistå samtliga avdelningar och distrikt med rådgivning och stöd inom de mest skiftande områden. Organisationsutvecklaren har också varit djupt engagerad och deltagande i arbetsgruppen för framtagande av ett nytt organisationsförslag. När det gäller arbetet med de prioriterade avdelningarna har det varierat hur mycket stöd som har lagts på varje avdelning. Istället har den generella rådgivning och stöd tagit mer arbetstid i anspråk. Framförallt har det under året varit nödvändigt att ge ett par avdelningar ett mer omfattande stöd under en längre period. Arbetet med att ta fram ett nytt organisationsförslag har intensifierats och under hösten genomfördes ett flertal presentationer av förbundsstyrelsens remissförslag till ny organisation. Erfarenheterna från projektet har sammanfattats i en föreningshandbok som är tänkt att underlätta arbetet för förtroendevalda lokalt. Föreningshandboken finns i tryckt form men finns också som en hemsida där det även går att ladda hem mallar för protokoll, verksamhetsberättelser och protokollsutdrag för firmatecknare med mera. Hemsidan har varit en framgång med över besökare. Projektet avslutades med konferens den 22 oktober där föreningshandboken presenterades. Konferensen samlade ca 35 stycken lokalt verksamma DHRare från hela Sverige. Värvningskampanjen När 2011 års värvningskampanj gick i mål i mars 2012 hade vi fått 1033 nya medlemmar, ett imponerande resultat även om det inte räcker till för att få den nedåtgående medlemstrenden att vända. Anledningen är att det är betydligt fler som av olika skäl lämnar förbundet. Icke desto mindre finns det hopp då vi fortfarande attraherar så många nya. Den här gången hade vi delat upp våra avdelningar i tre olika divisioner beroende på storleken. I Division 1 tävlade avdelningar med över 100 medlemmar, i division 3 avdelningar med under 50 medlemmar och i division 2 de resterande avdelningarna. I varje division var segerpremien DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

12 Förbundet kronor. Så här gick det, ökningen i procent: I division 1 segrade Lund med 24,5 procent, i division 2 var Hudiksvall bäst med sina 43,4 procent och bland de minsta avdelningarna var den klart bästa Degerfors som hade 48,8 procent. Almanackan Almanackan för 2013 som togs fram under verksamhetsåret 2012 kom i år i nytt utseende. Den här gången med en transparant hårdplatspärm och våra egna kontaktuppgifter som en del i den spiralbundna delen. Ring förbundsstyrelsen Under hela året, undantaget röda dagar och semestermånader, har man som medlem kunnat ringa någon i styrelsen måndagar mellan och Fyra telefonkonferenser Under året genomfördes fyra telefonkonferenser med målgruppen distrikten samt avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid konferenserna deltog även representanter från arbetsgruppen för framtida organisationsstruktur. Målet var att få en dialog om det förslag till framtida organisationsstruktur för DHR som hade tagits fram och distribuerats till organisationen. Juridisk rådgivning för medlemmar Vår egen jurist, Erik Ward har funnits tillgänglig för juridisk rådgivning för våra medlemmar under i princip hela arbetsåret. Mellan klockan och på onsdagar har Erik, som är specialiserad på socialförsäkringsfrågor gett råd till våra medlemmar. Under perioden januari till oktober fick Erik 120 förfrågningar via telefon och mejl. Det har rört sig om frågor av skiftande slag allt från socialförsäkringsfrågor till frågor vad man gör om man blir kallad gubbjävel. Exempel på områden som medlemmar ställt frågor om eller behövt stöd för att ta strid eller överklaga är: hemtjänst, boende, hjälpmedel, bostadsanpassning, om möjligheterna att få flytta under renovering, bilstöd, sjukersättning, assistans och andra LSS-frågor, försörjningsstöd, bostadstillägg, färdtjänst, handikapperersättning med mera. Erik svarar även på frågor rörande DHR som till exempel vilande förening vid för få medlemmar, jävsfrågor, uteslutande av medlem, osämja i lokal förening med mera. Ny bilrabatt för medlemmar Vårt utbud av bilmärken som ger rabatt på mellan fem och elva procent för DHRmedlemmar utökades under året med Skoda. Rabatten på en ny Skoda ligger på 9-10% beroende på vilken modell man väljer. Organisation 2014 Arbetet med en ny organisation för DHR fortsatte under året. I september skickades en remissutgåva med titeln Medlemmen i fokus ut. Remissen var öppen för alla att svara på och responsen överträffade alla förväntningar. Sammantaget inkom det 133 remissvar, vilket infattade svar från 18 distrikt och 73 avdelningar. Även enskilda medlemmar och andra organisationer har lagt ner mycket tid på att skriva remissvar. I december avgick förbundsstyrelse ansvarige för arbetet Roland Håkansson och ersattes efter årsskiftet av Bengt Östling. Under 2014 kommer förbundsstyrelsen inför förbundsmötet presentera ett förslag till ny organisationsstruktur för förbundet. 12 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

13 Under 2012 har SHT fortsatt att skildra världen ur ett rörelsehinderperspektiv. Tidningen har bevakat den inhemska debatten om funktionshinderpolitik. Vi har följt turerna i spelet runt en eventuell lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering och bevakat inspel och utspel i den allt mer infekterade debatten om den personliga assistansen var annars året när studentbostäderna hamnade i mitten av den funktionshinderpolitiska diskussionen. SHT har rapporterat, inte bara om hur Bostadsbolagens kamp för att få bygga små otillgängliga lägenheter kröntes med framgång i domstol, utan också hur en statlig delegation stöttat bygget av otillgängliga studentbostäder ekonomiskt. SHT har också vid flera tillfällen uppmärksammat den ofta ganska svåra ekonomiska situation som många med nedsatt rörelseförmåga tvingas leva i. vård och omsorg. Därtill har det förts en intern debatt inom DHR om hur organisationen ska utformas i framtiden. Precis som tidigare har SHT utkommit med sju nummer under året. Upplagan har legat runt ex vilket är något lägre än året innan. Orsaken till minskningen är att antalet medlemmar i DHR minskar. Den prenumererade upplagan ligger dock stabilt. På webben har antalet besökare ökat något under året. I det fortlöpande arbetet med att marknadsföra tidningen deltog redaktionen tillsammans med DHR vid våren upplaga av mässan Hjultorget i Kista i norra Stockholm. Ett bra tillfälle att möta både befintliga och potentiella läsare och få återkoppling. Debatten i tidningen har berört många olika frågeställningar i det funktionshinderpolitiska spektret. Politiker och aktiva i funktionshinderrörelsen, både inom och utom DHR, har debatterat allt från färdtjänst, personlig assistans och tillgänglighet till mediepolitik och valfrihet i DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

14 Förbundet Internationellt Samarbete genom Shia/MyRight Under året har vårt internationella samarbete inom ramen för Shia, senare under året ändrat till MyRight, i huvudsak begränsats till samarbetet i Sri Lanka. En projektering tog form under året med en organisation vid namn Tekla i Tanzania, men inget regelrätt arbete har bedrivits där ännu. I samarbetet med Sri Lanka har kontakterna skötts via mail. En representant från vår partner deltog i en så kallad landkonferens som hölls i Stockholm under försommaren. I övrigt rullar verksamheten med att bygga upp distriktsorganisationen av SLFRD på i Monaragalaområdet. DHR deltog också i arbetet med att sammanställa en ansökan där Shia ska söka medel för en större informationskampanj. Ansökan färdigställdes under året men beslut om Shia får medel för att genomföra densamma har inte kommit. Om Shia beviljas medel kommer DHR-representation att ingå i det fortsatta arbetet med planering av kampanjens genomförande. Nordiskt samarbete De fem nordiska organisationerna har som vanligt träffats två gånger under året, på våren i Köpenhamn och på hösten i Reykjavik. Inget seminarium genomfördes däremot hölls miniseminarier genom en något utvidgad styrelserepresentation. I Köpenhamn diskuterades på temat Kompensasjonsprinsippet i relasjon til FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne och i Reykjavik var temat Arbetsmöjligheter för unga med funktionsnedsättning. Vi har deltagit två nationella möten med den stora hjälpmedelsgruppen samt fyra möten med AG6. Vi har även medverkat i två internationella möten. Standardiseringsarbetet Tc-256 wg 44 PRM (tåg) Vi har deltagit i två nationella möten. Arbetet med själva standarden under 2012 ligger nere på grund av att den är ute på omröstning inom EU länderna. Omröstningen beräknas vara klar innan december år Efter rätt kraftig kritik mot styrdokumentet (TSI) från bland annat DHR (inte från Sverige som nation) så påbörjades en revision av styrdokumentet redan under 2011 och denna revision har fortsatt under Tyvärr har DHR inget tillträde till revisonen. TK-498 (fordon) Vi ha deltagit i två internationella och två nationella möten. Tyskland har avsagt sig ordförandeskapet hösten 2012 på grund av chefsbyten på Mercedes Benz. Arbetet har dock fortsatt och det finns nu en diskussion inom arbetsgruppen att göra om standardiseringsarbetet till en CEN standard istället för en ISO standard TK-344 (hjälpmedel) samt TK- 344/AG6 (rullstolar) Vi har deltagit två nationella möten med den stora hjälpmedelsgruppen samt fyra möten med AG6. Vi har även medverkat i två internationella möten. De fem nordiska organisationerna har som vanligt träffats två gånger under året, på våren i Köpenhamn och på hösten i Reykjavik. 14 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

15 Remisser och yttranden Yttrande över - Betänkande av FunkA-utredningen; Sänkta trösklar högt i tak, SOU 2012:31 Yttrande över - Betänkande av FunkA-utredningen; Sänkta trösklar högt i tak, SOU 2012:31 (i HSO) Yttrande över - Rättsäkerhet och lika behandling i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 2012:3 Yttrande över - Harmoniserat inkomstbegrepp Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47 (i HSO) Yttrande över - Delbetänkande Längre liv, längre arbetsliv, SOU 2012:28Skrivelse till finansutskottet och socialutskottet oktober Regeringen ignorerar FN-konvention tillsammans med sex andra organisationer Yttrande över - betänkande Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem SOU 2012:60 Yttrande över - betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) Yttrande över - betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:17) april 2012 Trafikverkets föreskrifter om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (TRV 2012/30208) juni 2012 Översyn a lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. april 2012 Ny bibliotekslag Ds 2012:13 juli 2012 BBR 2013, dnr: /2012 oktober 2012 Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, dnr: /2012 september 2012 Boverkets Rapport (2012:1) Anpassningar av svensk rätt till EUförordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter maj 2012 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

16 Förbundet Förbundskansliet Förbundskansliets viktigaste uppgift är att verkställa beslut som fattas av förbundsmöte, förbundsstyrelse, arbetsutskott, förbundsordförande och övriga förtroendemannaorgan. Kansliet håller också den löpande dagliga verksamheten igång. Det innebär service och stöd till distrikt, avdelningar och enskilda medlemmar men också åt förbundsordföranden och styrelsen i det intressepolitiska arbetet; som att skriva underlag till remisser, yttranden, debattartiklar och pressinformation. Informationen, såväl den interna som den externa, sköts av kansliet, liksom den ekonomiska hanteringen; bokföring, budget- och bokslutsarbete. DHR har stor omsättning av medlemmar. Tyvärr är det hela tiden fler som lämnar förbundet än som kommer nya och varje år är det tusentals personer som kommer nya, avlider, byter adress, etc, uppgifter som administreras av medlemsregistret. Den interna information som förut gick ut i pappersform går nu i princip ut digitalt. Under året skickades sex stycken så kallade medlemsbrev till samtliga avdelningar och distrikt men också till intresserade enskilda medlemmar. När det gäller den sistnämnda kategorin var det enbart i digital form. Ett mycket uppskattat stöd till distrikten och avdelningarna är det stöd som har getts av vår projektanställde organisationsutvecklare. I många av de kurser som genom- bemanning be- Kansliets stod vid årets slut av 13,2 heltidstjänster fördelat på 14 personer förs av distrikten deltar också ombudsmän i planering och genomförande. Den stora organisationsutredning, (STORG) som startades på uppdrag av förbundsmötet 2009 kom också att prägla såväl förbundsstyrelsen som kansliets personal fram till september då utredningen landade i ett digert förslag som skickades på remiss till rörelsen under hösten. Vid remisstidens utgång hade över 130 organisationer/personer inkommit med remissvar. På samma sätt har den värvningskampanj som startade i början av mars engagerat delar av kansliet när det gäller administration av värvningsfoldrar uppföljning av avdelningarnas tävling, distribution av Sverigelotter, etc. Varje vecka har förbundsordföranden i första hand, men också andra förbundsstyrelseledamöter och personal från kansliet stått utanför Rosenbad med nya flygblad för varje gång. Vi har också varit medaktörer i såväl den assistansaktion som genomfördes under första veckan i maj tillsammans med åtta andra funktionshinderorganisationer som när det gäller Marschen för tillgänglighet. I det sistnämnda fallet var DHR ensamma ansvariga för genomförandet av de 21 marscher som genomfördes utanför Stockholm. Under tre dagar i maj var också stora delar av kansliet involverade som monterpersonal vid mässan Hjultorget. Att man på hemsidan kan hämta information gör inte att antalet förfrågningar från allmänheten minskar utan snarare ökar, däremot kommer frågorna nu alltmer via mail än per telefon. I april gästades kansliet av medlemmar från Södermanland som bjöds på lunch och information och i augusti var det Uddevalla/ Ånge som besökte oss och som bestods samma traktering som Södermanland. Men Uddevalla visade också upp sin egen, anpassade buss med DHR-logotyper på alla sidor. Enkätundersökning om arbetsmiljön på kansliet genomfördes i februari, kansliets policy mot diskriminering fastställdes och en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet togs fram. Förslag till revidering av följande policys togs fram; Arbetsmiljöpolicy, Alkohol- och drogpolicy, Internetpolicy samt Miljöpolicy. Tre MBL-förhandlingar genomfördes med Unionens fackklubb vid DHRs förbundskansli fram till juni månad då fackklubben upplöstes eftersom det inte fanns en fulltalig styrelse. Två arbetsplatsombud utsågs av Unionens medlemmar vid DHRs förbundskansli i november Avtal om företagshälsovård slöts med Globenhälsan, i början av året.. Kansliets bemanning bestod vid årets slut av 13,2 heltidstjänster fördelat på 14 personer. 16 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

17 Kansliets personal Förbundssekreterare: Ken Gammelgård Organisationsutvecklare: Fredrik Canerstam (t o m 31/8 2012) ADMINISTRATION Personalhandläggare/administrativ samordnare: Susanne Wettby Administratör: Angelica Engmarker Ekonom: Frank Lembcke Ekonomiassistent: Berit Lindqvist Medlemsregistret: Erik Wernström Vaktmästeri/reception/växel: Vincent Ljungqvist INTRESSEPOLITIK Ombudsman/intressepolitisk samordnare: Wenche Willumsen Ombudsmän: Fredrik Canerstam (fr.o.m. 1/9 2012), Karolina Celinska, Kristian Cornell Informatör: Lasse Andersson SVENSK HANDIKAPPTIDSKRIFT, SHT Ansvarig utgivare och redaktör: Elisabet Geite gick, efter 29 år på DHR, i pension vid slutet av året. Journalist: Albert Martinsson DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

18 Förbundet Förbundsstyrelsen (FS) Förbundsordförande Maria Johansson, Stockholm Ledamöter Amir Amirriazi, Stockholm Nils Duwähl, Stockholm, 1:e vice ordförande Roland Håkansson, Järna (t o m 31 december) Rasmus Isaksson, Eslöv Ritva Korva Thuresson, Karlskoga Åsa Lindqvist, Boden Marie-Louise Sandberg, Hammarö Jahn Strid, Strömsund, 2:e vice ordförande Helena Svensson, Stockholm Bengt Östling, Timrå, kassaförvaltare Adjungerade Förbundet Unga Rörelsehindrade Tobias Holmberg, Skärblacka Daniel Pollak, Stockholm Adjungerad Föreningen för Kortvuxna, FKV Gunilla Hyltén-Cavallius, Mölndal Under året genomfördes fem protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet (AU) Maria Johansson Nils Duwähl Bengt Östling AU sammanträdde tre gånger under året Revisorer Ordinarie Arne Pettersson, Visby Hans Sundqvist, Linköping Suppleanter Leif Jonsson, Hudiksvall Inger Persson, Ånge Auktoriserad revisor Catharina Jacobson, pwc Valberedning Frank Lundin, Örebro, sammankallande Marianne Fjellborg, Kiruna Jaan Kaur, Stockholm Karl-Gustav Rosborg, Göteborg, suppleant Birgit Ewertsson, Fjugesta, Suppleant Statistik Antal medlemmar : Antal avdelningar:166, varav nio med begränsad verksamhet. Antal distrikt: 21 Riksförening: Riksföreningen för kortvuxna, FKV Under 2012 utdelades 34 stycken hederstecken fördelade på 13 avdelningar. 18 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

19 Arbetsgruppen för stadge- och organisationsfrågor: Elsy Fjellborg-Malaska (sammankallande), Stefan Martinson och Gunder Wåhlberg. Arbetsgruppen för framtida organisationsstruktur Roland Håkansson, förbundsstyrelsen, sammankallande, fr o m FS novembersammanträde 2011 Helena Svensson, förbundsstyrelsen Elsy Fjellborg-Malaska, stadge- och organisationsgruppen Stefan Martinsson, stadge- och organisationsgruppen Gunder Wåhlberg, stadge- och organisationsgruppen Fredrik Canerstam organisationsutvecklare DHR Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR Maria Johansson, förbundsordförande, adjungerad Tobias Holmberg, förbundsordförande Unga Rörelsehindrade, adjungerad fr om 16/10 Våra nätverk och grupper har varit: Nätverk för arbetsmarknadsfrågor (centralt nätverk) Nätverk för personer med långvarig smärta (på distriktsnivå) Nätverk för föräldrar med nedsatt rörelseförmåga (centralt nätverk) Nätverk för användare av personlig service/ hemtjänst (på distriktsnivå) Nätverk för användare av hjälpmedel (inkl. ortoser och proteser) (på distriktsnivå) Nätverk för återkommande rehabilitering (på distriktsnivå) Nätverk för socialförsäkringsfrågor (på distriktsnivå) Referensgrupp kopplad till Vägverkets regionala råd (central grupp) Nätverk för äldrefrågor/grå Pantrarna (på distriktsnivå) Nätverk för etiska frågor (centralt nätverk) Nätverk för personer med annan etnisk bakgrund än svensk (central grupp) Ovan har angivits vilka av nätverken som genomförts i distriktens regi och vilka som arrangerats av förbundet. Ansökningsprocess gentemot Bidragsstiftelsen och SVCR administreras centralt varefter medel fördelas till distrikten efter ett ansökningsförfarande. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

20 Förbundet Förbundets representation Förbundet är medlem i Arbetarnas Bildningsförbund, ABF* Arbetsgivarföreningen KFO Design for all Sverige* - nationell medlemsorganisation i EIDD Folkrörelsernas Arkivförbund Folkrörelsernas Samarbetsorgan i Lotterifrågor, FSL Folkspel Forum Kvinnor och Funktionshinder Handikappförbunden, HSO Handikapphistoriska Föreningen, HHF* Nordiska Handikappförbundet, NHF* MyRight - tidigare SHIA SIS Swedish Standards Institute SVERI Svenska kommittén för internationell Rehabilitering Svenska FN-förbundet (I organisationer markerade med * ingår representant från DHR i styrelsen) Förbundet är delägare i Bygg Klokt Mobilitetscenter Folksams Försäkringskommitté gällande samlingsförsäkringar Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Brukarråd Försäkringskassan Assistansforum HSOs arvsfondsprojekt: Rätt stöd till arbete HSOs nätverk för arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor HSOs nätverk för Europafrågor Jernhuset Referensgrupp ledsagning Regeringens Funktionshinderdelegation Rikstrafiken, rådgivande delegationen SIS samordningsgrupp tillgänglighet SIS TK/453 och TK/498 referensgrupper SJs samordningsgrupp med funktionshinderrörelsen Socialstyrelsens rådgivande nämnd i funktionshinderfrågor SOU/Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå Transportstyrelsen Flyg för alla Tillgänglig resa DHR representeras i styrelsen för Bidragsstiftelsen Sophia Nilssons Minnesfond Anna-Stina och John Matssons Minnesfond för sonen Johan Norrbacka-Eugeniastiftelsen Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne Stiftelsen Fokus Stiftelsen Harry Thulins Minne SVCR Arbets-, samråds- och referensgrupper Arbetsförmedlingen - RAR Arbetsgrupp för översyn av regelverket inom parkeringstillståndsområdet Boverkets samrådsorgan funktionshinderrörelsen Boverkets Byggråd Bygg Klokts ledningsgrupp EDF 20 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist i DHR Den här gången är vår redovisning mer internt

Läs mer

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv 1 Verksamhetsprogram 2014 2015 DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv En ny förbundsmötesperiod ligger framför oss. DHR behövs fortfarande, trots att vi lagt 90 år av påverkansarbete

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Erfarenheter av kampanjen Torsdagsaktionen Hanaholmen 10.09.2015 Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR För att vi med funktionsnedsättning ska uppnå

Läs mer

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 19 september 2010 i Reykjavik. Rapport från DHR och Sverige

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 19 september 2010 i Reykjavik. Rapport från DHR och Sverige Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 19 september 2010 i Reykjavik Rapport från DHR och Sverige Hänt sen sist rapport från DHR INOM DHR Almedalen Även i år bevakade DHR tillsammans med Förbundet Unga

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse 2013 Redaktör: Fredrik Granath DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER DHRs Verksamhetsberättelse 2013 1 DHR Verksamhetsberättelse 2011 1 Förbundet www.dhr.se 2013 var året

Läs mer

DHR - FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse 2014

DHR - FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse 2014 Redaktör: Fredrik Granath DHR - FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse 2014 DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER 2014 var året då... Torsdagsaktionen nådde sitt

Läs mer

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Varje dag utom torsdag: Speakers Corner kl. 11.00 13.00 och kl. 16.00 18.00 Plats: Entrén till Kungsgatan/Fristadstorget ESOF Arrangörer: ESOF, DHR, RTP, Reumatikerföreningen,

Läs mer

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson ÅR 2011 Den första december stod vi för första gången utanför Rosenbad för att påminna landets ministrar om hur många dagar som gått sedan remisstiden gick

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Visions- och Målprogram

Visions- och Målprogram Visions- och Målprogram VISIONSDOKUMENT MISSION Förbundet Unga Rörelsehindrade ska fungera som en motpol mot alla orättvisor och för att reagera å våra medlemmars vägnar. Även för att erbjuda möjlighet

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för distrikt/region

Stadgar för distrikt/region Stadgar för distrikt/region, antagna vid förbundsmötet 2013 1(7) Stadgar för distrikt/region 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn Distriktets/regionens namn är DHR, följt av namnet på det eller de

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013?

Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 3 oktober 2013 i Helsingfors Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Kort redovisning från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Förra året bestämde förbundsstämman vilken inriktning FUBs verksamhet ska ha. Förbundsstämman beslutade att FUB under åren 2014 till 2016 ska följa de här fem

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Minnesnoteringar från DUST-träffen i Karlstad den 5 maj 2014. Kl. 10,30 12,00 så fick vi en hel del information av Wenche Willumsen enligt följande:

Minnesnoteringar från DUST-träffen i Karlstad den 5 maj 2014. Kl. 10,30 12,00 så fick vi en hel del information av Wenche Willumsen enligt följande: Minnesnoteringar från DUST-träffen i Karlstad den 5 maj 2014 Vi började dagen kl10,00 med fika fram till kl. 10,30. Antal deltagare var 22 st. Kl. 10,30 12,00 så fick vi en hel del information av Wenche

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Stadgar för föreningen 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Föreningens namn är CARE (Changing Aspirations into Realities by Education). Föreningens bildandedatum är 2008-06-27. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SAMMANFATTNING Genom HSO Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. HSO Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning,

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det Den här texten har tagits fram av den svenska funktionshinderrörelsen genom samarbetsorganisationerna Lika Unika och Handikappförbunden. Vi

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer