Verksamhetsberättelse år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. Bristande tillgänglighet är diskriminering. Förverkliga Bortom fagert tal (Ds 2010:20) nu! DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Vi står också bakom Torsdagsaktionen: Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l SDUF DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

2 Förbundet var året då DHR i februari bestämde sig för att lämna Handikappförbunden. DHR var med och bildade den första paraplyorganisationen HCK redan 1962 men lämnade densamma År 2000 gick vi med igen, i det som nu kallades HSO - som vi alltså beslöt oss lämna vid årsskiftet 2012/13. den omdebatterade tv-serien i public service Mot alla odds hade premiär. En serie där tio deltagare med olika funktionsnedsättningar skulle gå från Viktoriafallen i Zambia till Skelettkusten i Namibia, 150 mil. Programmet blev en publik succé, med över miljoner tittare..när DHR under hela året deltog i arbetsgrupp på arbetsmarknadsdepartementet om parkeringstillstånden medan resultaten lät vänta på sig. när vi såg resultaten av Regeringsrättens dom om att matsituationen inte får läggas in i beräkningen för rätt till personlig assistans om man kan föra gaffeln till munnen själv många fick drastiska neddragningar eller miste rent av sin assistans. då idrottare med funktionsnedsättning inte längre tävlade i en egen klass på Idrottsgalan utan integrerades i de andra klasserna som bäste man/kvinna/prestation/nykomling etcetera. den svenska funktionshinderrörelsen gemensamt, genom Handikappförbunden och Lika Unika och med aktiv medverkan från DHR, tog fram rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats och analysen Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det) att använda mot kostnadsargumentet vi alltid möts av i tillgängänglighetsfrågan. då Susanne Billum lämnade sin utredning till regeringen med förslag till förändringar inom den personliga assistansen en utredning som brukar- och funktionshinderrörelsen inte erbjudits att ingå i trots att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätter föreskriver vårt deltagande i frågor som rör våra livsvillkor. arbetet för att ta fram ett förslag till DHRs framtida organisationsstruktur intensifierades. Under hösten skickades förslaget, kallat Medlemmen i fokus, ut på remiss. DHRs ungdomsförbund Förbundet Unga Rörelsehindrade firade 25-årsjubileum. DHRs förbundsordförande talade i Europaparlamentet i Bryssel när parlamentet i början av december, för tredje gången, togs över av den europeiska funktionshinderrörelsen. 2 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

3 Innehåll Förord 4 DHR påverkar 6 Med fokus på medlemmen 11 Internationellt 14 Remisser och yttranden 15 Förbundskansliet 16 Kansliets personal 17 Förbundsstyrelsen, AU, revisorer, valberedning, arbetsgrupper och nätverk 18 Förbundets representation 20 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Redovisnings- och värderingsprinciper samt not 1 24 Not Not Not Not Underskrifter 29 Revisionsberättelse 30 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

4 Förbundet Förord Vår vision som ledstjärna det dags att politiskt börja jobba med bilden man ger av sin syn på oss. Varför ska arbetsgivare och arbetsförmedlare tro på budskapet om att vi är resurser när det finns regeringsföreträdare som visar en helt annan inställning genom att framhålla kraven på tillgänglighet som problem och genom att fokusera på fusk inte möjligheter när man pratar om personlig assistans? Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Det är starka ord som visar att vi har en vision och ett mål med vårt arbete och vårt förbund. När det ibland kan kännas tungt finner jag styrka i dessa ord och blir påmind om vad som är det viktiga och grundläggande, varför vi gör det vi gör. Visionen om ett samhälle där vi människor inte rörelsehindrar varandra eller rörelsehindras av det som vi gemensamt har makt att förändra och påverka. Visionen är en ledstjärna för allt arbete inom ramen för DHR, vare sig det handlar om att analysera ett nytt lagförslag, jobba för att sätta vårt budskap på den politiska agendan eller hitta bästa möjliga sätt att arbeta rent organisatoriskt. Det är viktigt att vi som förbund har denna målbild klar för oss. Målbilden måste delas också av andra politiken, medierna, opinionen och ärligt talat, det går väl så där. Trots alla vackra ord går verkligheten och det politiska budskapet bakåt. Regeringen sänder ut ett splittrat budskap vad gäller funktionshinderpolitiken. Å ena sidan jobbar man exempelvis för att personer med funktionsnedsättning ska ut på arbetsmarknaden, å andra sidan begränsar man individuella stödsystem så som personlig assistans, som finns för att möjliggöra självständighet och delaktighet. Parallellt monteras decenniers tillgänglighetssträvanden ned oemotsagt. Vill regeringen exempelvis att personer med funktionsnedsättning ska in på arbetsmarknaden så som man säger utifrån att alla behövs och framför allt kommer behövas framöver? Då är I början av året fattade förbundsstyrelsen beslutet att lämna Handikappförbunden, ett utträde som sedan trädde i kraft i samband med årsskiftet 2012/13. Att inte längre ingå i ett samarbetsorgan ställer höga krav på att hitta andra sätt att bevaka och påverka funktionshinderpolitiken. Jag har vid flera tillfällen både skrivit och talat om att vi bör vara noga med hur vi använder våra resurser. Är det i de slutna rummen, där vi ofta blir gisslan, eller är det genom att bilda opinion och få allmänheten med oss för att sätta tryck på politiken? För att väcka opinion tror jag det är bra att flera olika aktörer och att vi samarbetar i skiftande konstellationer. För samarbete vill vi definitivt ha, med Handikappförbunden, med Lika unika och med andra som arbetar för mänskliga rättigheter. Ett exempel på ett konkret samarbete under året var framtagandet av rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats och analysen Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det). Dessa skrifter togs fram för att bemöta det ständiga kostnadsargumentet vi möts av i tillgänglighetsfrågan. De presenterades vid en välbesökt pressträff i Almedalen och överlämnades senare till integrationsminister Erik Ullenhag. Ett annat exempel, som DHR tog initiativ till i slutet av 2011 och som sedan fortgått under hela 2012, är Torsdagsaktionen. I början var vi samma två till fyra personer som varje torsdagsmorgon slöt upp för att kräva att regeringen lägger fram ett förslag om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. I takt med att aktionen blivit känd och att vi från mars månad öppnade upp för andra förbund att ställa sig bakom, har vi blivit fler och fler till att i samband med årets utgång ha passerat tio organisationer. Det är inspirerande att tillsammans med andra aktivister i handling arbeta för det vi står för och tror på. Allra bäst är det då tillfälle ges till samtal och diskussion i sakfrågan med en minister eller anställd vid regeringskansliet. Det viktiga är att visa att vi 4 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

5 Det är inspirerande att tillsammans med andra aktivister i handling arbeta för det vi står för och tror på. inte ger oss, upprepningen, att inte låta frågan falla i glömska når DHR den aktningsvärda åldern 90 år. Under vårt förbunds verksamhetstid har vi till största delen varit uppbyggda enligt traditionell folkrörelsemodell. Det har gått bra i föreningslandet Sverige. I dag befinner vi oss dock i en verklighet där allt går mycket fortare, där politiska beslut och förändringar kommer i ett rasande tempo, där den tekniska utvecklingen ger oss tillgång till information i en aldrig sinande ström och där sociala medier möjliggör nätverkande och relationer utan att träffas. Vilken organisationsstruktur är bäst lämpad för att attrahera medlemmar, möjliggöra engagemang och nå ut med vårt budskap om ett samhälle där vi har samma möjligheter och lika rättigheter? Under 2012 har förbundsstyrelsens förslag varit ute på remiss och det ska bli spännande att se hur det slutliga förslaget tas emot av förbundsmötet i oktober var också året då den europeiska funktionshinderrörelsen för tredje gången genom åren tog över parlamentet i Bryssel i december. Vi var en liten delegation från DHR på plats. Jag fick möjligheten att som en av tre företrädare från Sverige tala inför detta särskilda parlament, en speciell upplevelse. Allra starkast intryck gjorde berättelserna från våra systerorganisationer runt om i Europa. Bland annat om det faktum att en miljon personer med funktionsnedsättning fortfarande bor på institutioner, åsikter som skrämmande nog verkar på väg att bli rumsrena även här. Jag tänker bland annat på hur SACOs intressepolitiske chef Gunnar Wetterberg lyfte idén om den Goda institutionen i Expressen i början av december, utan protester från någon annan än funktionshinderrörelsen och tidigare HO Lars Lööw. Ett annat skrämmande minne från anförandena i Bryssel var när Österrikes delegat berättade hur man i Österrike om man har funktionsnedsättning nekas att arbeta som exempelvis lärare eller jurist, avslutad utbildning med godkända resultat till trots tillåts man ändå inte certifiera sig. DHR har onekligen att göra och med ständigt utvecklade påverkansetoder och en snart genomlyst organisationsstruktur är vi redo att fortsätta ta oss an utmaningen. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

6 Förbundet DHR påverkar Påverkanskurs I början av juni (2-4) genomfördes en kurs i påverkansarbete, det vill säga hur vi bättre skall få ut vårt budskap till allmänhet, media och beslutsfattare. Kursen som genomfördes tillsammans med Unga Rörelsehindrade startade dag 1 med en teoridel i Nynäshamn med PR-byrån Westanders Sandro Wennberg som kursledare. Dag 2 fortsatte de elva deltagarna till Visby för att se och lära och för att ställa frågor i våra ämnen/ alternativt bråka om varför man inte kom in på seminariet. I samband med att moderatledaren höll sitt tal i Almedalen fanns vi alla på plats för att dela ut vårt kort En ska bort till den tusenhövdade publiken. Korten påvisade att det var på finansdepartementet som hindret fanns för att vi ska få en diskrimineringslagstiftning som omfattar otillgänglighet. Och att det Anders Borg som skulle bort. Dag 3 var för de flesta en hemresedag medan några fortsatte att besöka seminarier under förmiddagen. Från förbundsstyrelsen deltog Marie-Louise Sandberg och Rasmus Isaksson. Under hela Almedalsveckan fanns dessutom förbundet representerat i Almedalen för att bevaka funktionshinderperspektivet i så väl partiledarnas tal som vid åtskilliga seminarier och debatter. DHRs förbundsordförande medverkade bland annat vid den gemensamma pressträffen då svenska funktionshinderrörelsen genom Handikappförbunden och Lika Unika presenterade rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats och analysen Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det). Förbundsordföranden medverkade dessutom vid Samhalls och Max seminarium om arbetsmarknad samt satt i panelen vid NFPHs frukostseminarium Hur får man en folkrörelse i rörelse. Torsdagsaktionen Under hela året fanns DHR på plats utanför Rosenbad för att, inför veckans regeringssammanträde, påminna regeringen om att tiden går och att vi fortfarande väntar på ett lagförslag utifrån promemorian Bortom fagert tal som klassar otillgänglighet som diskriminering. Från att vi startade ensamma den 1 december 2011 har organisation efter organisation kommit med i Torsdagsaktionen och vid verksamhetsårets slut var vi totalt tolv organisationer utanför Rosenbad. Självklart möttes statsråden av Torsdagsaktionen även vid sin ankomst till regeringssammanträdet i Visby, i samband med Politikerveckan i Almedalen. Ett 50-tal aktivister från i aktionen medverkande organisationer fanns på plats och kantade ministrarnas väg fram till landshövdingsresidenset där sammanträdet skulle äga rum. Anmärkningsvärt var att även ett stort journalistuppbåd fanns på plats, men trots påstötningar tog man ingen notis om den pågående aktionen. Den 28 november demonstrerade vi för 50:e gången(!) då hade det gått 741 dagar sedan november 2010 då remisstiden gick ut för ovanstående promemoria utan någon som helst respons från regeringen. Dörrarna stängs innan alla fått plats och Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det) Ett tillgängligt och användbart samhälle som utgår från den mänskliga mångfalden är en rättighetsfråga och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska Från att vi startade ensamma den 1 december 2011 har organisation efter organisation kommit med i Torsdagsaktionen och vid verksamhetsårets slut var vi totalt tolv organisationer utanför Rosenbad. 6 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

7 kunna tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter. Vi möts dock ständigt av kostnadsargumentet som ursäkt och undanflykt, nu senast är det förslaget om bristande tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning, Bortom fagert tal, som förhalas just på grund av rädsla för kostnader. När regeringen våren 2010 offentliggjorde förslaget bad man samtidigt Statskontoret göra ännu en kostnadsberäkning. Statskontoret kom i sin rapport fram till den horribla summan av miljarder kronor för att genomföra Bortom fagert tal. För att bemöta detta bad svenska funktionshinderrörelsen, genom Handikappförbunden och Lika Unika, nationalekonom Dan Andersson att räkna på kostnaderna, och vinsterna, när det gäller att få ett tillgängligt samhälle. Han tog fram helt andra siffror än de Statskontoret kommit fram till och hävdar att satsning på ett tillgängligt samhälle är en viktig investering som i dag är underskattad. Dan Andersson redovisade sina slutsatser i rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats. Rapporten presenterades av Dan Andersson och DHRs förbundsordförande vid ett seminarium i riksdagen, anordnat i samarbete med riksdagens nätverk för funktionshinderfrågor i juni. Samma dag, den 14 juni, fattades i riksdagen det historiska beslutet att, på arbetsmarknadsutskottets initiativ, uppdra åt regeringen att skyndsamt återkomma i frågan om ett diskrimineringsskydd som omfattar också bristande tillgänglighet. Funktionshinderrörelsen följde gemensamt upp Dan Anderssons rapport med att göra en egen analys, Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det). Rapporten och analysen presenterades av Dan Andersson och DHRs förbundsordförande vid en välbesökt pressträff i Almedalen och båda dokumenten lämnades officiellt över till ansvarig minister Erik Ullenhag under Politikerveckan i Visby. Med de två skrifterna har vi fått bra material att använda i vårt arbete och vi har fortsatt sprida dem närhelst vi träffat politiker eller företrädare för myndigheter, organisationer och näringsliv. Språktest inför inom färdtjänsten DHR har nu under snart 10 år gått ut med aprilskämt den 1 april. Årets pressrelease hade sin bakgrund i att Stockholms beställarcentral hade flyttats till Senegal, någon som hade skapat viss språkförbistring. Vi påstod att trafiknämnden istället för att flytta hem centralen nu krävde att alla färdtjänstberättigade skulle tvingas lära sig franska, det språk som senegaleserna behärskar, för att få behålla sina färdtjänsttillstånd. Assistansaktionen Lördagen den 5 maj genomfördes en stor aktion mot nedskärningarna i den personliga assistansen under parollen Utan assistans stannar livet. Runt 300 personer samlades på Södermalmstorg vid Slussen under två timmar. Från scenen bjöds det under dagen på tal, sång och diktläsning och på plats fanns också den bur som sedan den 2 maj stått på Mynttorget: Då burens innehåll bestod av instängda assistansberättigade gav den en mycket visuell bild av aktionens namn: Utan assistans stannar livet. Aktionen arrangerades av Assistansanvändarna en grupp bestående av DHR och ytterligare åtta funktionshindersoch brukarorganisationer. En ska bort Årets intressepolitiska vykort där innehållet skall ha ett intressepolitiskt budskap och en uppmaning till stöd för vår sak hette En ska bort och var inspirerad av barnprogrammet Fem myror På vårt kort kunde man välja att ta bort: en häst, en rullstolsbrukare med hästsvans, Drottning Silvia eller finansminister Anders Borg. När man vände på kortet så hittade man rätt svar: Ander Borg. Förklaringen var att finansdepartementet, med Borg i täten är de som hindrar att vi får en diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet. På finansen ser man allt även mänskliga rättigheter som en budgetpost. Det var alltså inget personligt gentemot Anders Borg utan ett faktiskt konstaterande. Tillgänglighet och användbarhet - allmänt I det löpande arbetet med tillgänglighet och användbarhet har DHR haft möte med Visit Sweden och Konsumentverket gällande verksamheternas tillhandhållande av information om tillgänglighet och använd- DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

8 Förbundet barhet. DHR har även närvarat vid två olika årsmöten Stockholm Pride och ABF. Till respektive möte inkom DHR med två motioner rörande tillgänglighet och användbarhet. Under året har även frågan om tillgänglighet och användbarhet till studentbostäder aktualiserats. DHR har agerat på olika sätt och ingår sedan hösten i Boverkets nätverk för mindre bostäder. BAP- förening Efter 3 års projektid hittade projektet Nationellt kunskapscenter för bostadsanpassning en permanent lösning för verksamheten. Under 2012 bildades en ekonomisk förening med fem medlemmar, de förbund som tidigare står bakom projektet. Föreningen ska förvalta och bygga vidare på de kunskaper som projektet resulterat i. Portalen www. bostadscenter.se utvecklas ständigt och under året har även ett planeringsverktyg lanserats där man kan få en bild av hur en anpassning kan komma att se ut. I portalen finns information om bostadsanpassning, beskrivning av regelverk och hur man gör för att söka bidrag samt frågor och svar kring vanliga problem. Man erbjuder också kurser och seminarier för de som på olika sätt arbetar med bostadsanpassning. Det finns också möjlighet att få personliga råd. Pride I år hade vi inget eget seminariearrangemang under Pridefestivalen. Vi fortsatte dock traditionen att tillsammans med Förbundet Unga Rörelsehindrade inventera Pridepark, som flyttats tillbaka till ursprungsområdet Tantolunden. Som tidigare år avslutades festivalen med paraden, där vi och vårt ungdomsförbund var ca 30 personer som gick med under Samma fördomar - Samma kamp. Det är närmare en fördubbling jämfört med förra året. Ideologiska filmer DHR har under året framställt tre kortare diskussionsfilmer. Tanken var att skapa underlag för ett levande samtal kring vår ideologi och förankra våra ställningstaganden, men framförallt att uppmuntra till ideologiska diskussioner bland medlemmarna. Diskussionsfilmerna tar upp tre olika ämnen Att leva som man lär, Etik och fosterdiagnostik samt Välgörenhet. Deltagarna i diskussionsfilmerna är alla kända i DHR för sin kunskap och sitt engagemang inom respektive område. I varje diskussionsfilm medverkar en representant från förbundsstyrelsen för att förtydliga DHRs ställningstagande. Ett skriftligt diskussionsunderlag har tagits fram som komplement till filmerna. Filmerna kan hämtas hem från internet då de ligger upplagda på YouTube. Kommunikationer Som brukligt har DHR medverkat i Trafikverkets samverkansråd, där representanter från trafikbranschen medverkar. Vi har även haft dialog med företrädare för olika trafikslag kring gällande och kommande EU-förordningar om passagerares rättigheter. DHR har fortsatt sitt deltagande i möten om olika fordonsstandards, som ett led i skapa tillgänglig och användbar kollektivtrafik i framtiden. Under året har DHR flertalet gånger uppmärksammat brister i kollektivtrafiken, dels genom skrivelser dels genom nyheter på hemsidan påbörjades även en översyn av lagen om handikappanpassad kollektivtrafik. DHR har noga följt arbetet samt lämnat synpunkter i form av remissyttrande. Hjälpmedel allmänt Under 2012 avslutades utredningen Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77. Med anledning av det tog DHR och RTP ett gemensamt ställningstagande om hjälpmedel. Ställningstagandet tog upp att vi är positiva till möjligheten att själva utifrån vår kunskap om våra funktionsnedsättningar, våra livssituationer och våra tankar och önskemål om hur vi vill leva våra liv, kunna avgöra och välja hjälpmedel efter behov. Oberoende av om fritt val och personlig budget som system används 8 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

9 eller ej, att hjälpmedel ska vara individuellt anpassade och inte innebära merkostnader för den enskilde. Som avslutning konstaterades att en funktionsnedsättning aldrig ska innebära merkostnader. Att samhället har en skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel utan ett påtvingat eget ägande och eget ansvar för den enskilde. Kunskapscenter för Bostadsanpassning Projektet har varit ett 3-årigt samarbete mellan DHR, RTP, NHR, RBU och Reumatikerförbundet med finansiering från Arvsfonden. Syftet med projektet har varit att höja kunskapsnivån bland brukare, handläggare av bostadsanpassningsärenden och rehabiliteringspersonal. Under projektet skapades por-talen och det hölls utbildningar om gällande regelverk och principer för utprovning av lösningar och bostadsanpassningar. Projektet avslutades under året men verksamheten fortsätter i form av en ekonomisk förening. Hjultorget Den maj hade DHR tillsammans med Unga Rörelsehindrade och SHT en gemensam monter på mässan Hjultorget i Kista. I montern hade vi i stort sett bara ett budskap att få besökare att skriv på vårt vykort En ska bort och informera om vår kamp för en lagstiftning i enlighet med promemorian Bortom fagert tal. Vi tog också tillfället i akt att välkomna alla till Torsdagsaktionen och att möta upp på Marschen för tillgänglighet som genomfördes bara några dagar senare. Ett uppskattat inslag var också att besökarna kunde träffa vår jurist Erik Ward. Det här är DHR En ny kort presentation av vårt förbund såg dagens ljus under året. Den heter helt enkelt Det här är DHR en kort introduktion och är på åtta sidor i A5-format. Den gjordes också i en lättläst version för de som har problem att läsa eller är nybörjare när det gäller svenska språket. Kraft, Initiativ, Motstånd Så heter en skrift som togs fram tack vare en gåva från Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering, SVCR i samband med deras 100-årsjubileum. Syftet med gåvan och skriften var att belysa situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga under jubileumsåret Att se bortom hindren Under året 2012 har filmen Att se bortom hindren blivit färdig. Denna film är gjord i samarbete mellan DHR, Unga rörelsehindrade Göteborgsavdelning, Dalheimers hus och Filmateljén, med pengar från Europeiska socialfonden. Att se bortom hindren är en film där vi får följa ett par färgstarka personer i arbetslivet med nedsatt rörelseförmåga. Filmen behandlar arbetslivet i ett större perspektiv och faktorer som personlig assistans och kommunikationer tas upp. Filmen har visats under året på några medlemskurser, och DHR kommer fortsatt använda filmen i sitt påverkansarbete. Sista Marschen för tillgänglighet Den 26 maj gick marschen för tionde och sista gången i Stockholm. Också den här gången gick man från Humlegården till Sergels torg med talkörer och sambamusik. Visa av erfarenheten inte minst från 2010 då raden av (val)talare var lång till talarstolen - accepterades inte den här gången några politiker på podiet. Ur det beslutet kan man också förstå beslutet att lägga ned marschen. Efter tio år är det dags att hitta andra former i vår kamp för den lag som har varit marschens enda mål och ambition. Förutom marschen i Stockholm marscherades på inte mindre än 21 orter i landet. Många av dessa drivna av våra lokala DHRavdelningar. En ska bort - uppskattade vykort på Hjultorget. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

10 Förbundet Projektet Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning resulterade i två slutrapporter. Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning var ett projekt där vi ville identifiera framgångsfaktorer för att få och behålla arbete på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga. En rapport finns med alla resultat från DHR, SRF och SDR, samt en mindre rapport där vi i DHR har plockat ut de mest väsentliga delarna ur undersökningen de delar som visar framgångsfaktorer för DHRs målgrupp. Rapporterna finns på vår hemsida under Arbete. SKL-konferens DHR deltog på Sveriges kommuner och landstings konferens Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Uppsala. Detta är en tvådagarskonferens som hålls varje år och här samlas människor från hela Sverige med koppling till arbetsmarknaden. Under året har DHR varit delaktig i Handikappförbundens nätverksgrupp för socialförsäkrings- och arbetsmarknadsfrågor. Här har vi påverkat både FunkA-utredningen och Den parlamentariska socialförsäkringskommittén. DHR deltog på Rehsams konferens om rehabilitering på Münchenbryggeriet i Stockholm. Detta var en konferens som behandlade rehabilitering, socialförsäkring och arbetsmarknad. Vi fick här bland annat lyssna på socialförsäkringsminister Ulf Kristersson som belyste Sveriges trygghetssystem. Som medlem i DHRs arbetsmarknadsnätverk har man kunnat ta del av vad som händer på arbetsmarknaden Vi vill ha mänskliga rättigheter som en väg ur krisen. med koppling till nedsatt rörelseförmåga. Nätverksgruppen är mailbaserad och med jämna mellanrum får man ta del av nyhetsuppdateringar i ämnet. DHR i Europaparlamentet I börja av december tog den europeiska funktionshinderrörelsen för tredje gången över Europaparlamentet under en dag. På plats fanns DHR som en del av den svenska delegationen via Handikappförbunden. Temat för mötet var genomförandet av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kristider. Budskapet från mötet kan sammanfattas enligt följande: - Funktionshinderrörelsen vill ha ett tillgängligt Europa där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. - Vi vill ha mänskliga rättigheter som en väg ur krisen delegater från europiska funktionshinderrörelsen som representerar 80 miljoner människor med funktionsnedsättning samlas för att tillsammans med europaparlamentariker och andra beslutsfattare diskutera hur vi får ett Europa för alla. - Mötet är i rätt tid, under 2013 ska EU för första gången rapportera för FN vad som har gjorts enligt konventionen, för alla medborgare ska ha samma rättigheter och möjligheter. Förbundsordförande Maria Johansson talade under passet som handlade om Strategier för att komma ur den ekonomiska krisen. Projekt vi är involverade i Projekt om friluftsliv tillsammans med Rekryteringsgruppen, projekt om jakt för personer med funktionsnedsättning med Jägareförbundet och projekt om framtidensäldreboende med Lunds universitet. 10 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

11 Med fokus på medlemmen Kurs om arbetsmarknaden I början av oktober höll DHR en endags medlemskurs om arbetsmarknaden Framtidens arbetsmarknad. Under kursdagen fick vi lära oss mer om hur begreppet arbetsförmåga används, information om hur läget ser ut på arbetsmarknaden och en första titt på Att se bortom hindren. Kurs i äldrefrågor I september hölls en kurs som riktade sig till DHRs äldre medlemmar. På programmet stod bland annat föreläsningar om Framtiden äldreboende. Vem har tolkningsföreträde? Och vad är det egentligen som förändrats? Av Britt Östlund, docent och ansvarig för Äldre och designprogrammet vid Lunds universitet samt Förhåller sig personer med lång tidigare erfarenhet av funktionsnedsättningar annorlunda till åldrande? Av Richard Levi, professor Umeå universitet. Hemsideskurs I januari anordnade kansliet en kurs i Köping med syfte att få dessa att skapa lokala hemsidor det verktyg och design som vi använder centralt. Totalt kom ett tiotal personer från distriktets avdelningar. Kursledare var Albert Martinsson och Lasse Andersson från kansliet. Diskrimineringskurs Den 27 oktober 2012 anordnade DHR en kurs om diskrimineringslagen med fokus på vilka möjligheter som finns att använda befintlig lagstiftning. Kursen genomfördes i samarbete med Diskrimineringsbyrån i Uppsala, DU. Totalt var det sexton deltagare. Maria Johansson var där som förbundsstyrelsens representant och höll ett kort anförande om diskriminering ur DHRs perspektiv. Under dagen gick vi igenom olika frågeställningar. Vad lägger vi in i begreppet likabehandling? Vad räknas som diskriminering? Hur arbetar vi med normer? Vilka andra lagar och regler skyddar? Hur går man tillväga om man blir diskriminerad? Kursdagen var enligt deltagarnas utsago på plats och enligt kursutvärderingen mycket uppskattad. Reflexen Inför vintern 2012 tog vi fram ett reflexband avsett att sättas runt en arm, eller på rullstolen som en form av en billig livförsäkring när vintermörket är som djupast. Självfallet var det en reflex som också visade vem som var ute, det vill säga en som var med i DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Organisationsutvecklaren Under 2012 avslutades det 3,5-åriga projektet med en organisationsutvecklare. Projektet som pågick under huvudelen av året bestod dels i att fortsättningsvis prioritera ett par avdelningar (Falköping, Växjö och Hudiksvall) men också i att bistå samtliga avdelningar och distrikt med rådgivning och stöd inom de mest skiftande områden. Organisationsutvecklaren har också varit djupt engagerad och deltagande i arbetsgruppen för framtagande av ett nytt organisationsförslag. När det gäller arbetet med de prioriterade avdelningarna har det varierat hur mycket stöd som har lagts på varje avdelning. Istället har den generella rådgivning och stöd tagit mer arbetstid i anspråk. Framförallt har det under året varit nödvändigt att ge ett par avdelningar ett mer omfattande stöd under en längre period. Arbetet med att ta fram ett nytt organisationsförslag har intensifierats och under hösten genomfördes ett flertal presentationer av förbundsstyrelsens remissförslag till ny organisation. Erfarenheterna från projektet har sammanfattats i en föreningshandbok som är tänkt att underlätta arbetet för förtroendevalda lokalt. Föreningshandboken finns i tryckt form men finns också som en hemsida där det även går att ladda hem mallar för protokoll, verksamhetsberättelser och protokollsutdrag för firmatecknare med mera. Hemsidan har varit en framgång med över besökare. Projektet avslutades med konferens den 22 oktober där föreningshandboken presenterades. Konferensen samlade ca 35 stycken lokalt verksamma DHRare från hela Sverige. Värvningskampanjen När 2011 års värvningskampanj gick i mål i mars 2012 hade vi fått 1033 nya medlemmar, ett imponerande resultat även om det inte räcker till för att få den nedåtgående medlemstrenden att vända. Anledningen är att det är betydligt fler som av olika skäl lämnar förbundet. Icke desto mindre finns det hopp då vi fortfarande attraherar så många nya. Den här gången hade vi delat upp våra avdelningar i tre olika divisioner beroende på storleken. I Division 1 tävlade avdelningar med över 100 medlemmar, i division 3 avdelningar med under 50 medlemmar och i division 2 de resterande avdelningarna. I varje division var segerpremien DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

12 Förbundet kronor. Så här gick det, ökningen i procent: I division 1 segrade Lund med 24,5 procent, i division 2 var Hudiksvall bäst med sina 43,4 procent och bland de minsta avdelningarna var den klart bästa Degerfors som hade 48,8 procent. Almanackan Almanackan för 2013 som togs fram under verksamhetsåret 2012 kom i år i nytt utseende. Den här gången med en transparant hårdplatspärm och våra egna kontaktuppgifter som en del i den spiralbundna delen. Ring förbundsstyrelsen Under hela året, undantaget röda dagar och semestermånader, har man som medlem kunnat ringa någon i styrelsen måndagar mellan och Fyra telefonkonferenser Under året genomfördes fyra telefonkonferenser med målgruppen distrikten samt avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid konferenserna deltog även representanter från arbetsgruppen för framtida organisationsstruktur. Målet var att få en dialog om det förslag till framtida organisationsstruktur för DHR som hade tagits fram och distribuerats till organisationen. Juridisk rådgivning för medlemmar Vår egen jurist, Erik Ward har funnits tillgänglig för juridisk rådgivning för våra medlemmar under i princip hela arbetsåret. Mellan klockan och på onsdagar har Erik, som är specialiserad på socialförsäkringsfrågor gett råd till våra medlemmar. Under perioden januari till oktober fick Erik 120 förfrågningar via telefon och mejl. Det har rört sig om frågor av skiftande slag allt från socialförsäkringsfrågor till frågor vad man gör om man blir kallad gubbjävel. Exempel på områden som medlemmar ställt frågor om eller behövt stöd för att ta strid eller överklaga är: hemtjänst, boende, hjälpmedel, bostadsanpassning, om möjligheterna att få flytta under renovering, bilstöd, sjukersättning, assistans och andra LSS-frågor, försörjningsstöd, bostadstillägg, färdtjänst, handikapperersättning med mera. Erik svarar även på frågor rörande DHR som till exempel vilande förening vid för få medlemmar, jävsfrågor, uteslutande av medlem, osämja i lokal förening med mera. Ny bilrabatt för medlemmar Vårt utbud av bilmärken som ger rabatt på mellan fem och elva procent för DHRmedlemmar utökades under året med Skoda. Rabatten på en ny Skoda ligger på 9-10% beroende på vilken modell man väljer. Organisation 2014 Arbetet med en ny organisation för DHR fortsatte under året. I september skickades en remissutgåva med titeln Medlemmen i fokus ut. Remissen var öppen för alla att svara på och responsen överträffade alla förväntningar. Sammantaget inkom det 133 remissvar, vilket infattade svar från 18 distrikt och 73 avdelningar. Även enskilda medlemmar och andra organisationer har lagt ner mycket tid på att skriva remissvar. I december avgick förbundsstyrelse ansvarige för arbetet Roland Håkansson och ersattes efter årsskiftet av Bengt Östling. Under 2014 kommer förbundsstyrelsen inför förbundsmötet presentera ett förslag till ny organisationsstruktur för förbundet. 12 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

13 Under 2012 har SHT fortsatt att skildra världen ur ett rörelsehinderperspektiv. Tidningen har bevakat den inhemska debatten om funktionshinderpolitik. Vi har följt turerna i spelet runt en eventuell lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering och bevakat inspel och utspel i den allt mer infekterade debatten om den personliga assistansen var annars året när studentbostäderna hamnade i mitten av den funktionshinderpolitiska diskussionen. SHT har rapporterat, inte bara om hur Bostadsbolagens kamp för att få bygga små otillgängliga lägenheter kröntes med framgång i domstol, utan också hur en statlig delegation stöttat bygget av otillgängliga studentbostäder ekonomiskt. SHT har också vid flera tillfällen uppmärksammat den ofta ganska svåra ekonomiska situation som många med nedsatt rörelseförmåga tvingas leva i. vård och omsorg. Därtill har det förts en intern debatt inom DHR om hur organisationen ska utformas i framtiden. Precis som tidigare har SHT utkommit med sju nummer under året. Upplagan har legat runt ex vilket är något lägre än året innan. Orsaken till minskningen är att antalet medlemmar i DHR minskar. Den prenumererade upplagan ligger dock stabilt. På webben har antalet besökare ökat något under året. I det fortlöpande arbetet med att marknadsföra tidningen deltog redaktionen tillsammans med DHR vid våren upplaga av mässan Hjultorget i Kista i norra Stockholm. Ett bra tillfälle att möta både befintliga och potentiella läsare och få återkoppling. Debatten i tidningen har berört många olika frågeställningar i det funktionshinderpolitiska spektret. Politiker och aktiva i funktionshinderrörelsen, både inom och utom DHR, har debatterat allt från färdtjänst, personlig assistans och tillgänglighet till mediepolitik och valfrihet i DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

14 Förbundet Internationellt Samarbete genom Shia/MyRight Under året har vårt internationella samarbete inom ramen för Shia, senare under året ändrat till MyRight, i huvudsak begränsats till samarbetet i Sri Lanka. En projektering tog form under året med en organisation vid namn Tekla i Tanzania, men inget regelrätt arbete har bedrivits där ännu. I samarbetet med Sri Lanka har kontakterna skötts via mail. En representant från vår partner deltog i en så kallad landkonferens som hölls i Stockholm under försommaren. I övrigt rullar verksamheten med att bygga upp distriktsorganisationen av SLFRD på i Monaragalaområdet. DHR deltog också i arbetet med att sammanställa en ansökan där Shia ska söka medel för en större informationskampanj. Ansökan färdigställdes under året men beslut om Shia får medel för att genomföra densamma har inte kommit. Om Shia beviljas medel kommer DHR-representation att ingå i det fortsatta arbetet med planering av kampanjens genomförande. Nordiskt samarbete De fem nordiska organisationerna har som vanligt träffats två gånger under året, på våren i Köpenhamn och på hösten i Reykjavik. Inget seminarium genomfördes däremot hölls miniseminarier genom en något utvidgad styrelserepresentation. I Köpenhamn diskuterades på temat Kompensasjonsprinsippet i relasjon til FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne och i Reykjavik var temat Arbetsmöjligheter för unga med funktionsnedsättning. Vi har deltagit två nationella möten med den stora hjälpmedelsgruppen samt fyra möten med AG6. Vi har även medverkat i två internationella möten. Standardiseringsarbetet Tc-256 wg 44 PRM (tåg) Vi har deltagit i två nationella möten. Arbetet med själva standarden under 2012 ligger nere på grund av att den är ute på omröstning inom EU länderna. Omröstningen beräknas vara klar innan december år Efter rätt kraftig kritik mot styrdokumentet (TSI) från bland annat DHR (inte från Sverige som nation) så påbörjades en revision av styrdokumentet redan under 2011 och denna revision har fortsatt under Tyvärr har DHR inget tillträde till revisonen. TK-498 (fordon) Vi ha deltagit i två internationella och två nationella möten. Tyskland har avsagt sig ordförandeskapet hösten 2012 på grund av chefsbyten på Mercedes Benz. Arbetet har dock fortsatt och det finns nu en diskussion inom arbetsgruppen att göra om standardiseringsarbetet till en CEN standard istället för en ISO standard TK-344 (hjälpmedel) samt TK- 344/AG6 (rullstolar) Vi har deltagit två nationella möten med den stora hjälpmedelsgruppen samt fyra möten med AG6. Vi har även medverkat i två internationella möten. De fem nordiska organisationerna har som vanligt träffats två gånger under året, på våren i Köpenhamn och på hösten i Reykjavik. 14 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

15 Remisser och yttranden Yttrande över - Betänkande av FunkA-utredningen; Sänkta trösklar högt i tak, SOU 2012:31 Yttrande över - Betänkande av FunkA-utredningen; Sänkta trösklar högt i tak, SOU 2012:31 (i HSO) Yttrande över - Rättsäkerhet och lika behandling i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 2012:3 Yttrande över - Harmoniserat inkomstbegrepp Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47 (i HSO) Yttrande över - Delbetänkande Längre liv, längre arbetsliv, SOU 2012:28Skrivelse till finansutskottet och socialutskottet oktober Regeringen ignorerar FN-konvention tillsammans med sex andra organisationer Yttrande över - betänkande Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem SOU 2012:60 Yttrande över - betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) Yttrande över - betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:17) april 2012 Trafikverkets föreskrifter om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (TRV 2012/30208) juni 2012 Översyn a lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. april 2012 Ny bibliotekslag Ds 2012:13 juli 2012 BBR 2013, dnr: /2012 oktober 2012 Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, dnr: /2012 september 2012 Boverkets Rapport (2012:1) Anpassningar av svensk rätt till EUförordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter maj 2012 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

16 Förbundet Förbundskansliet Förbundskansliets viktigaste uppgift är att verkställa beslut som fattas av förbundsmöte, förbundsstyrelse, arbetsutskott, förbundsordförande och övriga förtroendemannaorgan. Kansliet håller också den löpande dagliga verksamheten igång. Det innebär service och stöd till distrikt, avdelningar och enskilda medlemmar men också åt förbundsordföranden och styrelsen i det intressepolitiska arbetet; som att skriva underlag till remisser, yttranden, debattartiklar och pressinformation. Informationen, såväl den interna som den externa, sköts av kansliet, liksom den ekonomiska hanteringen; bokföring, budget- och bokslutsarbete. DHR har stor omsättning av medlemmar. Tyvärr är det hela tiden fler som lämnar förbundet än som kommer nya och varje år är det tusentals personer som kommer nya, avlider, byter adress, etc, uppgifter som administreras av medlemsregistret. Den interna information som förut gick ut i pappersform går nu i princip ut digitalt. Under året skickades sex stycken så kallade medlemsbrev till samtliga avdelningar och distrikt men också till intresserade enskilda medlemmar. När det gäller den sistnämnda kategorin var det enbart i digital form. Ett mycket uppskattat stöd till distrikten och avdelningarna är det stöd som har getts av vår projektanställde organisationsutvecklare. I många av de kurser som genom- bemanning be- Kansliets stod vid årets slut av 13,2 heltidstjänster fördelat på 14 personer förs av distrikten deltar också ombudsmän i planering och genomförande. Den stora organisationsutredning, (STORG) som startades på uppdrag av förbundsmötet 2009 kom också att prägla såväl förbundsstyrelsen som kansliets personal fram till september då utredningen landade i ett digert förslag som skickades på remiss till rörelsen under hösten. Vid remisstidens utgång hade över 130 organisationer/personer inkommit med remissvar. På samma sätt har den värvningskampanj som startade i början av mars engagerat delar av kansliet när det gäller administration av värvningsfoldrar uppföljning av avdelningarnas tävling, distribution av Sverigelotter, etc. Varje vecka har förbundsordföranden i första hand, men också andra förbundsstyrelseledamöter och personal från kansliet stått utanför Rosenbad med nya flygblad för varje gång. Vi har också varit medaktörer i såväl den assistansaktion som genomfördes under första veckan i maj tillsammans med åtta andra funktionshinderorganisationer som när det gäller Marschen för tillgänglighet. I det sistnämnda fallet var DHR ensamma ansvariga för genomförandet av de 21 marscher som genomfördes utanför Stockholm. Under tre dagar i maj var också stora delar av kansliet involverade som monterpersonal vid mässan Hjultorget. Att man på hemsidan kan hämta information gör inte att antalet förfrågningar från allmänheten minskar utan snarare ökar, däremot kommer frågorna nu alltmer via mail än per telefon. I april gästades kansliet av medlemmar från Södermanland som bjöds på lunch och information och i augusti var det Uddevalla/ Ånge som besökte oss och som bestods samma traktering som Södermanland. Men Uddevalla visade också upp sin egen, anpassade buss med DHR-logotyper på alla sidor. Enkätundersökning om arbetsmiljön på kansliet genomfördes i februari, kansliets policy mot diskriminering fastställdes och en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet togs fram. Förslag till revidering av följande policys togs fram; Arbetsmiljöpolicy, Alkohol- och drogpolicy, Internetpolicy samt Miljöpolicy. Tre MBL-förhandlingar genomfördes med Unionens fackklubb vid DHRs förbundskansli fram till juni månad då fackklubben upplöstes eftersom det inte fanns en fulltalig styrelse. Två arbetsplatsombud utsågs av Unionens medlemmar vid DHRs förbundskansli i november Avtal om företagshälsovård slöts med Globenhälsan, i början av året.. Kansliets bemanning bestod vid årets slut av 13,2 heltidstjänster fördelat på 14 personer. 16 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

17 Kansliets personal Förbundssekreterare: Ken Gammelgård Organisationsutvecklare: Fredrik Canerstam (t o m 31/8 2012) ADMINISTRATION Personalhandläggare/administrativ samordnare: Susanne Wettby Administratör: Angelica Engmarker Ekonom: Frank Lembcke Ekonomiassistent: Berit Lindqvist Medlemsregistret: Erik Wernström Vaktmästeri/reception/växel: Vincent Ljungqvist INTRESSEPOLITIK Ombudsman/intressepolitisk samordnare: Wenche Willumsen Ombudsmän: Fredrik Canerstam (fr.o.m. 1/9 2012), Karolina Celinska, Kristian Cornell Informatör: Lasse Andersson SVENSK HANDIKAPPTIDSKRIFT, SHT Ansvarig utgivare och redaktör: Elisabet Geite gick, efter 29 år på DHR, i pension vid slutet av året. Journalist: Albert Martinsson DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

18 Förbundet Förbundsstyrelsen (FS) Förbundsordförande Maria Johansson, Stockholm Ledamöter Amir Amirriazi, Stockholm Nils Duwähl, Stockholm, 1:e vice ordförande Roland Håkansson, Järna (t o m 31 december) Rasmus Isaksson, Eslöv Ritva Korva Thuresson, Karlskoga Åsa Lindqvist, Boden Marie-Louise Sandberg, Hammarö Jahn Strid, Strömsund, 2:e vice ordförande Helena Svensson, Stockholm Bengt Östling, Timrå, kassaförvaltare Adjungerade Förbundet Unga Rörelsehindrade Tobias Holmberg, Skärblacka Daniel Pollak, Stockholm Adjungerad Föreningen för Kortvuxna, FKV Gunilla Hyltén-Cavallius, Mölndal Under året genomfördes fem protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet (AU) Maria Johansson Nils Duwähl Bengt Östling AU sammanträdde tre gånger under året Revisorer Ordinarie Arne Pettersson, Visby Hans Sundqvist, Linköping Suppleanter Leif Jonsson, Hudiksvall Inger Persson, Ånge Auktoriserad revisor Catharina Jacobson, pwc Valberedning Frank Lundin, Örebro, sammankallande Marianne Fjellborg, Kiruna Jaan Kaur, Stockholm Karl-Gustav Rosborg, Göteborg, suppleant Birgit Ewertsson, Fjugesta, Suppleant Statistik Antal medlemmar : Antal avdelningar:166, varav nio med begränsad verksamhet. Antal distrikt: 21 Riksförening: Riksföreningen för kortvuxna, FKV Under 2012 utdelades 34 stycken hederstecken fördelade på 13 avdelningar. 18 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

19 Arbetsgruppen för stadge- och organisationsfrågor: Elsy Fjellborg-Malaska (sammankallande), Stefan Martinson och Gunder Wåhlberg. Arbetsgruppen för framtida organisationsstruktur Roland Håkansson, förbundsstyrelsen, sammankallande, fr o m FS novembersammanträde 2011 Helena Svensson, förbundsstyrelsen Elsy Fjellborg-Malaska, stadge- och organisationsgruppen Stefan Martinsson, stadge- och organisationsgruppen Gunder Wåhlberg, stadge- och organisationsgruppen Fredrik Canerstam organisationsutvecklare DHR Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR Maria Johansson, förbundsordförande, adjungerad Tobias Holmberg, förbundsordförande Unga Rörelsehindrade, adjungerad fr om 16/10 Våra nätverk och grupper har varit: Nätverk för arbetsmarknadsfrågor (centralt nätverk) Nätverk för personer med långvarig smärta (på distriktsnivå) Nätverk för föräldrar med nedsatt rörelseförmåga (centralt nätverk) Nätverk för användare av personlig service/ hemtjänst (på distriktsnivå) Nätverk för användare av hjälpmedel (inkl. ortoser och proteser) (på distriktsnivå) Nätverk för återkommande rehabilitering (på distriktsnivå) Nätverk för socialförsäkringsfrågor (på distriktsnivå) Referensgrupp kopplad till Vägverkets regionala råd (central grupp) Nätverk för äldrefrågor/grå Pantrarna (på distriktsnivå) Nätverk för etiska frågor (centralt nätverk) Nätverk för personer med annan etnisk bakgrund än svensk (central grupp) Ovan har angivits vilka av nätverken som genomförts i distriktens regi och vilka som arrangerats av förbundet. Ansökningsprocess gentemot Bidragsstiftelsen och SVCR administreras centralt varefter medel fördelas till distrikten efter ett ansökningsförfarande. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

20 Förbundet Förbundets representation Förbundet är medlem i Arbetarnas Bildningsförbund, ABF* Arbetsgivarföreningen KFO Design for all Sverige* - nationell medlemsorganisation i EIDD Folkrörelsernas Arkivförbund Folkrörelsernas Samarbetsorgan i Lotterifrågor, FSL Folkspel Forum Kvinnor och Funktionshinder Handikappförbunden, HSO Handikapphistoriska Föreningen, HHF* Nordiska Handikappförbundet, NHF* MyRight - tidigare SHIA SIS Swedish Standards Institute SVERI Svenska kommittén för internationell Rehabilitering Svenska FN-förbundet (I organisationer markerade med * ingår representant från DHR i styrelsen) Förbundet är delägare i Bygg Klokt Mobilitetscenter Folksams Försäkringskommitté gällande samlingsförsäkringar Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Brukarråd Försäkringskassan Assistansforum HSOs arvsfondsprojekt: Rätt stöd till arbete HSOs nätverk för arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor HSOs nätverk för Europafrågor Jernhuset Referensgrupp ledsagning Regeringens Funktionshinderdelegation Rikstrafiken, rådgivande delegationen SIS samordningsgrupp tillgänglighet SIS TK/453 och TK/498 referensgrupper SJs samordningsgrupp med funktionshinderrörelsen Socialstyrelsens rådgivande nämnd i funktionshinderfrågor SOU/Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå Transportstyrelsen Flyg för alla Tillgänglig resa DHR representeras i styrelsen för Bidragsstiftelsen Sophia Nilssons Minnesfond Anna-Stina och John Matssons Minnesfond för sonen Johan Norrbacka-Eugeniastiftelsen Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne Stiftelsen Fokus Stiftelsen Harry Thulins Minne SVCR Arbets-, samråds- och referensgrupper Arbetsförmedlingen - RAR Arbetsgrupp för översyn av regelverket inom parkeringstillståndsområdet Boverkets samrådsorgan funktionshinderrörelsen Boverkets Byggråd Bygg Klokts ledningsgrupp EDF 20 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer