E-tjänster för Sambruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-tjänster för Sambruk"

Transkript

1 E-tjänster för Sambruk VINNOVA-projekt Samverkan mellan Föreningen Sambruk och Forskningsgruppen VITS, Linköpings universitet FoU-syften Utveckla metodik och modeller för kollektiv e-tjänsteutveckling Studera och utveckla affärsmodeller för anskaffning av gemensamma e-tjänsteapplikationer Studerat/bidragit till flera e-tjänsteprojekt inom Sambruk Barnomsorg Ekonomiskt bistånd Lokalbokning & Föreningsbidrag Personlig assistans 1

2 Fortsättning följer FoU-projektet E-tjänster för Sambruk Inrättande av FoU-forum Sambruk Två nya FoU-projekt med VINNOVA-finansiering Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun (SAMSKOP) Affärsmodeller för öppen programvara (BOSSANOVA) Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun SAMSKOP Nytt projekt Med VINNOVA-finansiering samverkan mellan Föreningen Sambruk och Forskningsgruppen VITS Linköpings universitet 2

3 Projektbakgrund E-tjänster för Sambruk Tre års projektsamverkan mellan föreningen Sambruk och VITS/Linköpings universitet ( ) VINNOVAs GRO-program Deltagande i e-tjänsteprojekt Erfarenheter om hinder och möjligheter Problembakgrund Avancerade e-tjänster i kommuner kräver ofta samverkan med statliga myndigheter Förnyat ekonomiskt bistånd Hämta/kontrollera individuppgifter hos olika statliga myndigheter, t.ex CSN Många års projektarbeten med magert resultat Ersättning vid personlig assistans Effektivisera räkningsunderlag till finansiären Försäkringskassan som dock motsätter sig förenklade rutiner Mycket svårt att etablera juridisk och organisatorisk interoperabilitet 3

4 Nationella handlingsplanen för eförvaltning: Den svenska decentraliserade eförvaltnings-modellen, 24-timmarsmyndigheten, har varit relativt framgångsrik i många år och lett till en snabb utveckling av servicenivån på enskilda myndigheter. Nackdelen med strategin har dock varit att förvaltningen som helhet inte kunnat tillgodogöra sig den nätverksorienterade användningen av IT i tillräcklig omfattning Lovande samverkansprojekt hindras av oklara finansiella, organisatoriska och rättsliga förutsättningar. Arbetet ska inriktas mot att nå en samsyn mellan stat och kommun kring viktiga e-förvaltningsfrågor, såsom hur elektroniskt informationsutbyte och inrapportering av data kan förenklas, hur en ökad användbarhet kan nås och hur integritets- och sekretessfrågor bör omhändertas. Retorik vs praktik Myndigheterna har regelverk som möjliggör sektorsvis samverkan kring e-förvaltning och en effektiv informationshantering som gör informationen lättillgänglig och användbar, med beaktande av integritets- och säkerhetsaspekter. Rättsliga hinder Organisatoriska hinder Konceptuella hinder Tekniska hinder E-förvaltningens hinderbana 4

5 Utmaningen E-tjänster och annan informationsteknik kan möjliggöra nya samverkansformer mellan förvaltningar. Nya inter-organisatoriska processer (verksamhetsmodeller) behöver utvecklas. Utformning av nya samverkande verksamhetsmodeller (med inslag av e-tjänster) kräver gemensamt ansvar och deltagande i designprocesser från de olika förvaltningarna. FoU-strategi: Praktikforskning 5

6 Traditionell forskning Forskarroll = Åskådare Forskare Empiriska data Frågor Lokal praktik Vetenskaplig kunskap Aktionsforskning Forskarroll = Lokal praktikutvecklare Forskare Forskarsamfund Forskarsamfund Empiriska data Lokala kunskapsbidrag Lokal praktik Vetenskaplig kunskap 6

7 Praktikforskning Forskarroll = Lokal och generell praktikutvecklare Forskare Forskarsamfund Empiriska data Lokala kunskapsbidrag Lokal praktik Generell praktik Vetenskaplig kunskap Generella kunskapsbidrag Projektmål: Avsedda resultat 1) Lokala kunskapsbidrag = nya verksamhetsmodeller med nya e-tjänster och andra stödjande förändringar Ekonomiskt bistånd Personlig assistans 2) Vetenskapliga bidrag/generella praktiska bidrag = generaliserad kunskap om tillvägagångssätt för utformning av verksamhetsmodeller och e-tjänster i samspel mellan stat och kommun Generiska verksamhetsmodeller Metoder processinriktad e-tjänsteutveckling 7

8 Kunskapstillförsel FoU-projektet SAMSKOP Teori/modell/metodutveckling Personlig assistans Etjänster/IT-system Kommunutveckling Prövning Erfarenheter Verksamhetsutvecklingsprojekt med forskarstöd Samverkan Stat - Kommun Ekonomiskt bistånd Etjänster/IT-system Kommunutveckling Samverkan Stat - Kommun BITA: Brukarcentrerat IT-stöd inom Personlig Assistans Fokus: Kommunal process för tidrapportering och ersättningshantering vid personlig assistans BITA: Pilotprojekt för utveckling av IT-stöd samt införande i Kumla kommun Fortsättning på LSS-projektet ( ) Processinriktad verksamhetsdiagnos av LSSverksamhet i 14 kommuner Utveckling av kravspec/prototyp för IT-stöd Utprövning av nya affärsmodeller och metodik för verksamhetsutveckling i offentlig sektor Agil utveckling Öppen programvara (Sambruks Gemensam Programvara) 8

9 Ekonomiskt bistånd Ursprung i Sambruksprojektet Förnyad ansökan av ekonomiskt bistånd Många hinder på vägen Formering av två delprojekt pågår (Förnyad) e-ansökan om ekonomiskt bistånd med koppling mot verksamhetssystem Elektronisk informationsinhämtning (direktåtkomst) från statliga myndigheter FoU-projektets utgångspunkter Sömlös e-förvaltning i Myndigheten Sverige Myndigheten Sverige Se på det offentliga som en samlad aktör, som bör agera på ett samordnat och serviceinriktat sätt mot medborgare Olika myndigheter förutsätts samverka i syfte att forma och tillämpa så rationella och effektiva arbetssätt som möjligt i relation till medborgare Sömlös: Myndighetsgränser ska inte skapa onödig byråkratisk friktion Inte acceptabelt att en myndighet via sina regelverk, rättstolkningar och annat agerande vältrar över arbete och kostnader på andra myndigheter Medborgarglasögon när man betraktar den offentliga förvaltningen Bli förvånad varje gång som myndigheter inte klarar av att samverka sinsemellan med medborgarnas bästa för ögonen 9

10 Projektkonsortium Föreningen Sambruk Forskningsgruppen VITS/Linköpings universitet CSN Försäkringskassan SKL (Verva) Aktörer FoU-projektet SAMSKOP Projektledare Claes-Olof Olsson Vetenskaplig ledare Göran Goldkuhl Projektledare Personlig assistans Gunilla Hallqvist Projektledare Ekonomiskt bistånd Claes-Olof Olsson Forskare Göran Goldkuhl Jonas Sjöström Owen Eriksson Forskare systerprojektet BOSSANOVA Anna Öhrwall Rönnbäck Thomas Rosén 10

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Projektägare: Sambruk Intresseförening för verksamhetsutveckling och e-förvaltning 74 kommuner (ca 3,9 miljoner innevånare) 2 regionförbund Sveriges Kommuner och

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Forskare som åskådare, revisor, rådgivare eller designer?

Forskare som åskådare, revisor, rådgivare eller designer? Forskare som åskådare, revisor, rådgivare eller designer? Göran Goldkuhl sgruppen VITS (www.vits.org) Institutionen för Ekonomisk & Industriell utveckling Linköpings universitet Forskare i relation till

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

1 Bakgrund till projektet

1 Bakgrund till projektet - 1 (8) - ivis ett nytt sätt att se på digitala system 1 Bakgrund till projektet 1.1 Terminologi ivis Innovativt Verksamhetssystem i Skolan vårt projekt och system Öppna System system som inte är begränsade

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer