Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress"

Transkript

1 Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 15 november 2008

2 Innehållsförteckning 1. Dagordning Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Ekonomisk berättelse Revisorernas berättelse Förslag till budget Verksamhetsplan Propositioner Motioner Valberedningens förslag till ny styrelse Republikanska Föreningens kongress

3 1. Dagordning 1 Val av kongressordförande 2 Val av kongressekreterare 3 Val av justerare/rösträknare 4 Fastställande av dagordning 5 Fråga om kongressens behörighet 6 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 7 Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse 8 Revisorernas berättelse 9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden 10 Fastställande av budget och medlemsavgift 11 Presentation av styrelsens verksamhetsplan 12 Behandling av inkomna motioner 13 Val av ordförande och vice ordförande 14 Val av övriga styrelseledamöter 15 Val av revisorer och personliga ersättare för dessa 16 Val av valberedning Republikanska Föreningens kongress

4 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Organisation Föreningsstyrelse Hillevi Larsson, ordförande Peter Althin, vice ordförande Marianne Berg, ledamot Jan Magnusson, ledamot Gudrun Schyman, ledamot Magnus Simonsson, ledamot Jesper Svensson, ledamot Philip Wendahl, ledamot Tommy Wiking, ledamot Revisorer ordinarie Sten Johansson Marcus Sundberg suppleanter Mats Einarsson Ingor Lind Valberedning Joel Malmqvist, ordförande Katla Lundbäck Anne-Lie Elfvén Lokala representanter Borås Carl Drott Göteborg John Wright Jönköping Gunnar Arén Linköping Martin Tollén Rottne Karin Turell Republikanska Föreningens kongress

5 Skåne David Hesslefors Stockholm Jesper Svensson Örebro Björn Sundin Östersund Jonas K Andersson Stefan Wikén 2.2. Föreningens aktiviteter Styrelsens verksamhet Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen, samtliga tillfällen i Stockholm Utskick Medlemmarna i föreningen har under verksamhetsåret erhållit e-postutskick samt två utskick brevledes med information om republikens dag, kongress och inbetalningskort. Debatter och offentliga möten Representanter för RepF har deltagit i flera olika republikdebatter och publika möten under det gångna året Webbplatser Föreningens webbplats Föreningens hemsida, har utvecklats ytterligare under det gångna året. Jesper Svensson och Stockholmsavdelningen har sett till så att sidan uppdaterats ofta och att bilder från RepF:s aktiviteter kommit upp snabbt. Ursprungligen var det Erik Nordblad och Jesper Svensson som byggde upp sidan. Hemsidan har blivit en succé och vi vill tacka alla som bidragit till detta! Republik! Nu! Förutom RepF:s hemsida finns även Den administreras av medlemmen Henrik Arnstad Riksdagens republikanska sällskap Medlemmarna i Riksdagens Republikanska Sällskap (RRS) har under det gångna året författat ett flertal motioner från olika partier i republikfrågan. Här är ett axplock av krav som ställs i dessa motioner: Under den förra mandatperioden avskaffades adelns sista exklusiva rättigheter, nu är det dags att även avskaffa monarkin och införa republik. Republikanska Föreningens kongress

6 Kungen bör fråntas uppdraget som ordförande i Utrikesnämnden Utländska ambassadörer bör överlämna sina kreditbrev till talmannen eller utrikesministern, inte till kungen Utrikesministern bör utfärda utnämningsbreven till svenska konsuler utomlands. Statschefsrollen i förhållande till främmande makt ska utövas av talmannen eller statsministern. Den sittande demokrati- och grundlagsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv att även utreda monarkin. I dagsläget är direktiven till utredningen sådana att ledamöterna är förbjudna att lyfta republikfrågan. Vi måste återuppta diskussionen om monarkins framtid. Målet bör vara en republikansk konstitution för Sverige som ska ligga klar i god tid före nästa successionstillfälle. Den nuvarande kungen ska inte avsättas, men kronprinsessan ska aldrig bestiga tronen. Under den tid som monarkins rester lever kvar bör kungens roll ytterligare begränsas och det demokratiska inflytandet över kungahuset skärpas. I väntan på republik bör hovstaten få ett sparbeting på 10% En lämplig tidpunkt för den ärftliga monarkin avskaffande är när vår nuvarande kung uppnår normal pensionsålder på 65 år. Då kungen är född 1946 är det nu hög tid att det tillsätts en utredning om hur vårt statsskick kan befrias från arvkungadömets principer Avskaffa de kungliga flaggdagarna Rojalisternas bidrag i motionsfloden var inte särskilt imponerande. T.ex. föreslås att kungen ska få utökad makt och rätt att föreslå statsministerkandidat till riksdagen. En roll som talmannen idag utövar. Dessutom kräver rojalister i riksdagen att i samband med att grundlagsutredningens bearbetas och görs om till propositioner att läggas på riksdagens bord bör möjligheten att stärka statschefens ställning vägas in. Kungen kan i olika sammanhang agera som en partipolitiskt oberoende person. En förebild för hur detta fungerar är dagens på många sätt funktionella utrikesnämnd där statschefen sitter ordförande, hävdar de. Lokalavdelningar Aktiviteter har främst funnits i Stockholmsavdelningen, Göteborgsavdelningen och Skåneavdelningen. Det är mycket glädjande att vi har lokalavdelningar som blomstrar av engagemang och aktiviteter! Republikanska Seglare Republikanska Seglare anordnade återigen en seglingstävling den 6 juni Media Som vanligt har medias intresse gått upp och ner under det gångna året. Strax efter årsmötet publicerade Tidningen för Sveriges lärare i samhällskunskap (FLS) en längre republikkrönika av Hillevi Larsson samt en presentation Republikanska föreningen. Några dagar senare sändes ett inslag på TV4 Nyheterna med anledning av att kungen för första gången sedan 70-talet besökte LO-borgen och träffade Landsorganisationens ledning. RepF:s ordförande medverkade via telefon och Republikanska Föreningens kongress

7 kallade besöket ett PR-jippo för att samla billiga poäng och verka folklig. LO borde inte heller ta emot kungen med tanke på att organisationen förespråkar republik. Dagen därpå var det debatt i Axess television. Det var Veckans debatt som diskuterade ett eventuellt bröllop mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Frågeställningen i programmet var om den enkle gymägaren dög åt Victoria. En representant för Förenade monarkister menade att kungen bör lägga in sitt veto mot giftermålet. Victoria bör istället välja en mer passande make hämtad från de europeiska furstehusen. Monarkisten påpekade också att det var fel att införa möjligheten till kvinnlig tronföljd. Carl Philip bör bestiga tronen istället för Victoria, oavsett om hon ger upp Daniel eller ej. I januari 2008 skrev Lars Stjernqvist, krönikör på Skånska dagbladet, om kungahuset. Han är visserligen rojalist ( för att svenska folket är för ) men konstaterade samtidigt att endast Republikanska föreningen driver republikfrågan. Inte ens partierna med republikkrav i partiprogrammet gör något. Istället för att basera sina åsikter på vad andra tycker borde han fråga sig varför svenska folket är för. Kanske för att nästan ingen vågar ifrågasätta monarkin? Ett par dagar senare sändes TV-programmet Debatt med Stina Dabrowski. Temat för kvällen var Fjäsket för kungahuset, inte minst inom mediavärlden. Representanter från hovet var inbjudna, men kungen förbjöd dem att komma. Det var tydligen ett känsligt ämne på slottet I slutet av januari innehöll Svenska Dagbladets kulturdel ett reportage om kungahuset, med anledning av den nya tidningen Queen. Tidningen ska på ett okritiskt sätt rapportera från de europeiska kungahusen, inklusive det svenska. (Som om marknaden inte redan är mättad på kungliga tidningar ) I februari publicerade Göteborgs-Posten en debattartikel från RepF på temat att Victoria bör få gifta sig med vem hon vill. Inlägget ledde till många kommentarer på nätet, både positiva och negativa. Det finns uppenbarligen ett uppdämt behov att diskutera kungahuset och dess avarter. Senare i februari var det debatt i Kvällsöppet i TV 4 på temat Bör kungen bojkotta OS i Kina? I programmet visades bl.a. en intervju med Mia Farrow som engagerat sig mot diktaturen och förtrycket i Kina. Hon uppmanade den svenske kungen att hålla sig borta från OS. Hon hänvisade till prins Charles i England som tänkte stanna hemma under OS pga Tibetfrågan. Under debattens gång genomfördes en nätundersökning av svenska folkets åsikt i frågan. Resultatet blev att en majoritet tyckte att kungen borde hålla sig borta från OS i Kina. Till följd av debatten i TV4 blev RepF:s ordförande intervjuad av en global TV-kanal på nätet: NTD TV. Bakom kanalen står kinesiska dissidenter som flytt från Kina och som via TV-kanalen vill sprida information om det kinesiska förtrycket och skapa opinion mot det. I början av april skickade RepF ett pressmeddelande med rubriken: Skicka inte kungen till OS! Utskicket resulterade i artiklar på Politikerbloggen, dagen.se aftonbladet.se och expressen.se. Republikanska Föreningens kongress

8 I slutet av april fanns ett längre reportage om monarkin och RepF i Vestmanlands läns tidning (VLT) och i Nerikes Allehanda. I mitten av maj släpptes tidningen Queen i handeln och dess grundare bjöds i samband med detta in till morgonsoffan på TV4. Även en representant från RepF var inbjuden, men i sista stund backade TV4 och lät företrädaren för Queen stå oemotsagd. Skälet som angavs var tidsbrist. I slutet av maj sände Axess television K-special Kungahuset. De ville i programmet lägga ett kulturperspektiv på kungahuset. Förutom att programledaren drev sin tes att kungahuset är en del av vårt kulturarv och har som speciell uppgift att förvalta och värna vårt övriga kulturarv (förebild var Storbritannien) så ingick även en debatt mellan ordförande för RepF och RojF (rojalistiska föreningen.) Debatten var visserligen bra, men när utgångspunkten för progammet är att kungahuset är en viktig del av vårt kulturarv kan det bara bli fel. I början av juni sändes dokumentären Ers kungliga höghet Daniel Westling i SVT. Programmet föregicks av en hel del egendomliga turer. Tydligen är det kutym hos SVT att alltid kontakta hovet innan de sänder något om kungahuset och få deras godkännande (!). Hovet brukar tydligen också ges rätt att censurera innehållet när det är något som inte passar. I fallet med Daniel Westling hade hovet inte fått vara med och utforma programinnehållet och var mycket upprörda över det. SVTs ledning ville först stoppa programmet mot bakgrund av detta och det dröjde lång tid innan programmet äntligen sändes. Hovet ville inte bara stoppa programmet utan krävde också (om det sändes) att få ändra titeln, eftersom den anspelade på att Daniel skulle kunna bli upphöjd till kunglig status. Tydligen är hovets inflytande över media inklusive Public service - ännu större än man kunnat befara. Nu har vi också fått bekräftat det vi länge misstänkt: Nyårskrönikan Året med kungafamiljen är allt annat än en seriös granskning av kungahuset och dessutom styrd direkt från hovet! Ett par dagar efter att Ers kungliga höghet Daniel Westling sändes kom Resumé med nyheten att SVT startar nyhetssidan Kungligt på sin hemsida. SVT hade den dåliga smaken att lansera sidan på nationaldagen, nästan som en hyllning till kungahuset. Nyhetssidan har inget granskande uppdrag utan är tänkt att på ett positivt sätt spegla vad som händer inom kungahuset. Rapports nyhetsankare Katarina Sandström får som sidouppdrag att arbeta med sidan och dessutom följa med på kungafamiljens resor. I fortsättningen kommer samma personer som arbetar med denna nyhetssida även att göra TV-programmet Året med kungahuset. Sidan är att se som en förlängning av detta TV-program. Ansvarig utgivare för Kungligt blir Eva Landahl, chef för Aktuellt och samhällsprogrammen på SVT. Hon ser inga problem med att sidan inte ska ha något uppdrag att kritiskt granska kungahuset eller att hon själv uppenbarligen sitter på dubbla stolar. På Republikens dag den 6 juni rapporterade Dagens nyheter på nättidningen och i papperstidningen från vårt firande vid Mynttorget utanför slottet. De skrev också om årets Republikan: Karolina Fjellborg. Tråkigt nog kom de dock innan arrangemanget hade satt igång och skrev därför att vi inte hade någon publik. Fem minuter senare hade reportern och fotografen blåst iväg till nästa arrangemang, och missade därmed alla som senare slöt upp till vårt möte. Republikanska Föreningens kongress

9 Dagen efter var det en riktigt bra krönika publicerad i Aftonbladet under vinjetten Sett i TV. Krönikan handlade om SVTs långtgående kungafjäsk, med dokumentären om Daniel Westling som ett av få undantag. Ett par dagar senare var det debatt i P1, Studio Ett. Hillevi Larsson debatterade med Morgan Olofsson (chef för Rapport) och Eva Landahl (chef för Aktuellt och samhällsprogrammen i SVT). Båda cheferna var rörande överens om att nyhetssidan Kungligt på intet sätt skadade trovärdigheten hos Public Service som fristående organ. De såg heller inget problem med Katarina Sandströms dubbla roller, som nyhetsankare i Rapport och som hovreporter på Kungligt och i Året med kungafamiljen. Ytterligare ett par dagar senare förespråkade en ledare i Sydsvenskan valkungadöme. Då får man till stånd demokratiska val och blir dessutom av med den värsta avarten, arvsprincipen. Ingen kan då heller klaga på att man tagit bort kungahuset. I slutet av juni sändes ett inslag i P1 Gomorron världen på temat Inställt kungabröllop. Där spekulerades det över orsaken till att det inte blev något bröllop den här sommaren, trots att många förväntat sig det. Kungahusets roll som kassako för media diskuterades också. Att kungliga nyheter säljer kan vara en förklaring till till den massiva strömmen av lättviktiga och mestadels okritiska reportage. I mitten av juli skrev expressen.se om den storm (i ett vattenglas) som uppstått efter att ett par kändisar duat Victoria. Bl.a uttalade sig en expert i Vett och etikett och var mycket upprörd. Även Magnus Simonsson och Hillevi Larsson uttalade sig. Det är på tiden och ett sundhetstecken att fler nu duar kungafamiljens medlemmar. De är de enda i samhället som fortfarande nias. I slutet av augusti briserade nyheten att Carl Philips flickvän Emma Pernald ska utforma moderaternas kampanj i EU-valet. Prinsen har dessutom praktiserat på den PR-byrå där hon arbetar. Det är knappast en slump eller ett sammanträffande. Byrån är dessutom nära knuten till moderaterna. Politikerbloggen, TV4s morgonnyheter, Dagens media, Expressen.se, Aftonbladet.se, Metro.se och Kvällsposten.se rapporterade om det. Detta är bara en av många politiska kopplingar som kungafamiljen har. Därmed faller ett av rojalisternas argument: att fördelen med arvsmonarkin är att kungafamiljen inte har några politiska kopplingar och därmed kan företräda hela folket. I början av september gjorde Expressen en uppföljning av nyheten med speciellt fokus på Emma Pernald. I mitten av september skrev Hillevi Larsson på den nyhetssidan Newsmill på temat Avskaffa gudsstaten. Inlägget publicerades samtidigt som riksdagen öppnade efter sommaruppehållet och anspelade på de ålderdomliga ritualer som omger öppnandet. Riksdagsledamöterna bjuds in till domkyrkan (trots att vi har religionsfrihet) och kungen är hedersgäst. Han har inte religionsfrihet och förväntas infinna sig för att manifestera att han är kristen enligt den rena evangeliska läran. Sedan fortsätter dagen i riksdagen med att kungen inviger riksdagsåret och ledamöterna förväntas resa sig för honom, lyssna på hans tal och sjunga kungssången! Scouttidningen kom ut under september månad och innehöll ett intressant reportage om scoutrörelsens koppling till kungen. För första gången någonsin ifrågasattes denna koppling öppet av medlemmar i föreningen. Kritiken gällde att scoutrörelsen Republikanska Föreningens kongress

10 som bygger på demokrati, allas lika värde och respekt för mångfald inte bör samarbeta med kungahuset. Kungen är inte demokratiskt tillsatt, arvsprincipen går stick i stäv med allas lika värde och kungen har inte religionsfrihet. RepF medverkade i reportaget. I slutet av september utkom ett nummer av Svensk damtidning där både republikaner och rojalister uttalade sig om varför bröllopet mellan Victoria och Daniel dröjer. Bl.a. uttalade sig Anette Kullenberg och Hillevi Larsson från RepF. Det verkar som Svensk damtidning vill skynda på bröllopet, denna tidning brukar ju inte annars ta in citat från republikaner Ett par dagar senare skrev RepFs styrelsemedlem Tommy Wiking (tillika ordförande i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet) på Expressens debattsida under rubriken Stanna i depån, motorprinsen. Trots att Carl Philip kom på 27:e plats i Carrera Cupserien får han fortsätta tävla för Janne "Flash" Nilssons proffsstall. Svensk motorsport böjer sig för en medelmåtta till racerförare och låter honom tävla enbart för att han är en medlem av kungahuset. Landets främsta ämbete borde tillsättas efter kompetens och duglighet, inte gå i arv inom en och samma släkt. Det samma borde gälla inom motorsporten! skriver Tommy Wiking. I oktober uttalade sig kungen än en gång i en politiskt kontroversiell fråga, stick i stäv med Torekovskompromissen. Han vill nu att vi ska tillåta jakt på vargar eftersom vargstammen annars exploderar. Både Peter Althin och Gudrun Schyman från RepF protesterade mot kungens inhopp i vargdebatten. Även WWF (Världsnaturfonder), i vars förtroenderåd kungen är ordförande, reagerade starkt mot hans uttalande. Det finns endast 200 vargar i Sverige och vargen är därför fridlyst. Någon risk för explosion finns inte. Kungens uttalande går i linje med Jägarförbundets, som vill skjuta både älg och varg. Pressmeddelanden Ett flertal pressmeddelanden har skickats ut till riksmedia under verksamhetsåret. Bl.a. på temat Flagga inte för kungen, Hillevi Larsson vald på livstid skickat 1 april (aprilskämt från RepF), Skicka inte kungen till Kina, Vad gör kungen på fackkongress?, Kungen är inte skogens konung, inför Republikens dag 6 juni och efter presentationen av Årets republikan. Alla pressmeddelanden finns samlade på RepF:s hemsida. Debattartiklar Republikanska föreningen har setts på debatt- och insändarsidorna runt om i landet genom insatser från såväl styrelsen som medlemmarna. Sammanfattning av verksamhetsåret Året började mycket bra med en välbesökt kongress där vi både hade årsmötesförhandlingar och firade 10-årsjubiléet av RepF:s bildande. På plats var alla som varit ordförande för RepF sedan bildandet: Magnus Simonsson, Joel Malmqvist, Birgitta Ohlsson och Hillevi Larsson. Dagen avslutades med middag och fest. Stockholmsavdelningen gjorde som vanligt ett kanonjobb och såg till att allt flöt på smidigt. Republikanska Föreningens kongress

11 Under året debuterade RepF på You Tube. Vi lade ut en musikvideo där representanter för RepF sjunger den alternativa kungssången. Vi lade också ut en intervju med RepF:s ordförande gjord av Elin Andersson från Stockholmsavdelningen som handlade om att kungen inte bör skickas till OS i Kina. Först och främst för att det sänder ut fel signaler att skicka en icke demokratiskt vald statschef till en diktatur. För det andra för att kungen inte ska yttra sig i politiska frågor och därmed inte kan kritisera det kinesiska förtrycket. Ska vi skicka någon ska det vara demokratiskt valda företrädare som framför kritik mot diktaturen! I riksdagen har kungahuset kommit upp till debatt ett par gånger. Först i en frågestund med statsminister Fredrik Reinfeldt, som sagt att vi ska ha insyn i vad varje skattekrona går till och att allt som bekostas med skattemedel kan ifrågasättas. Frågan statsministern fick var varför vi då inte har insyn i hur kungens apanage används och varför regering och riksdag höjer apanaget utan att veta vart pengarna går och om de verkligen behöver mer pengar. Svaret blev att vi visst har insyn och att kungen är värd varenda krona. Båda dessa påståenden kan ifrågasättas Debatten om offentlighetsprincipen och kungahuset följdes upp i en interpellationsdebatt med finansminister Anders Borg. Frågan gällde då om inte offentlighetsprincipen borde omfatta kungahuset, med tanke på att det är en offentlig institution med maktfunktioner som bekostas av skattemedel. Tyvärr ville finansministern inte gå vidare med förslag om att öka öppenheten och insynen. Republikens dag blev även detta år en succé. Aktiviteter från RepF genomfördes både i Stockholm, Lund och Göteborg. Firandet av Republikens dag i Lund fick detta år stor uppmärksamhet. Varje år visar SVT ett axplock av nationaldagsaktiviteter från hela landet. RepF brukar inte vara med i dessa reportage, men detta året var det ett riktigt bra reportage om RepF Skåne som befann sig i Lund och agiterade för republik. Firandet i Skåne blev därmed en riksnyhet! I Stockholm genomfördes detta år presidentval (jämsides med den amerikanska presidentvalskampanjen) för att påminna om att vi har chansen at välja våra företrädare om vi inför republik. Vi hade till och med debatt mellan RepFmedlemmar som via talarstolen kampanjade för huvudkandidaterna. Medlemmar i RepF och förbipasserande fick rösta på sina kandidater på valsedlar vi delade ut. Vinnare blev Gudrun Schyman och Peter Althin kom tvåa. Vi höll till på Mynttorget framför slottet och bjöd på musik och mingel med tilltugg, förutom tal och debatt. Även bokbord fanns på plats med försäljning av böcker, pins m.m. Tasso Stafilidis var konferencier och Tommy Wiking projektledare för tillställningen. Båda två skötte sina uppdrag med glans och bidrog till ett mycket lyckat arrangemang! Stockholmsavdelningen gjorde som vanligt bra ifrån sig! Mötet avslutades med presentationen av Årets Republikan. TV-krönikören och filmrecensenten Karolina Fjellborg fick utmärkelsen eftersom hon är öppen och tydlig med sitt ställningstagande för republik. Här är några citat från henne: Republikanska Föreningens kongress

12 "Jag antar att jag borde tipsa om hyllningskalaset för kronprinsessan Victoria på hennes 30- årsdag, som hålls på Öland och sänds i SVT. Personligen tittar jag hellre på en testbild, men alla är vi ju olika." "Det är beklagansvärt att SVT envisas med att visa fjäskiga reklamfilmer för vår odemokratiskt tillsatta statschef." (apropå tv:s visningar av Kungens jultal och Året med kungafamiljen) "Jag blir så hemskt provocerad av sånt här. Det enda intressanta Victoria kan göra det är att avsäga sig kronan och inse att kungahuset måste läggas ner. /.../ Det är väl helt vansinnigt att man inte inser att man ingår i ett system som är totalt förlegat. /.../ Om hon gifter sig eller inte det skiter jag fullständigt i. Framför allt så tycker jag att det är väl det enda bröllopet som vi alla är med och betalar men inte är inbjudna till. Bara en sån sak." (apropå Victorias bröllop) Under sommaren arrangerade RepF debattstafett i Almedalen på Gotland. Från RepF deltog Jimmy Mannung (mp), Gudrun Schyman (fi) och Philip Wendahl (fp). De mötte de monarkistiska riksdagsledamöterna Maria Kornevik Jakobsson (c), Göran Pettersson (m) och Lennart Sacrédeus (kd). Magnus Simonsson var ansvarig för arrangemanget och gjorde ett utmärkt jobb! I slutet av september arrangerade Uppsala stadsbibliotek en debatt om den svenska monarkin. Deltagare var Henrik Arnstad som representerar republiksajten Rebublik! Nu! och Patrik Åkesson från Rojalistiska föreningen att diskutera monarkins.. Moderator var Mattias Frihammar, som forskar kring hur kunglighet konstitueras av vanliga människor i Sverige idag. Kanske dröjer det inte länge innan vi även får en lokalavdelning i Uppsala? Medlemstillströmningen har fortsatt under det gångna året. Antal medlemmar i september 2008 var 2 561, en ökning jämfört med juni då vi hade medlemmar. Det gångna året har bjudit på en del trevliga överraskningar för oss republikaner. I början av sommaren kom beskedet att en av världens monarkier, Nepal, fredligt övergått till ett republikanskt statsskick. Och även om vi inte kommit lika långt här i Sverige så var det roligt att höra att kulturpolitikerna i Malmö beslutat att inte bjuda in de nordiska monarkerna till hundraårsjubileet av trekungamötet Motiveringen var att det inte finns någon anledning att bjuda in personer som inte är demokratiskt valda. Jag hoppas att Malmöpolitikerna kan inspirera kollegor i fler svenska kommuner! Avslutningsvis vill jag tacka för tre oerhört spännande år som ordförande och önska den nya styrelsen lycka till! För föreningsstyrelsen, Hillevi Larsson ordförande Republikanska Föreningens kongress

13 3. Ekonomisk berättelse Ekonomisk berättelse avseende räkenskapsåret Föreningens ekonomi har under räkenskapsåret varit god. Styrelsens arbete med att minska kostnaderna för medlemsadministrationen har lett till att denna post minskat med ca kr jämfört med föregående räkenskapsår ( kr jämfört med kr). I budgeten föreslås ändå att kr avsätts för ändamålet, eftersom ett ökat medlemstal medför ökade administrationskostnader Webbutiken har varit oväntat lönsam och givit intäkter på kr. Kostnaderna för inköp av material har under året legat på kr, så än så länge levererar butiken inte vinst men det torde inte dröja länge innan den ligger på plus (av förenklingsskäl kostnadsförs varuinköpen direkt). Under året har sortimentet i butiken utökats, t.ex. med boken Tala som en kung. Tack vare att föreningen nu har tillgång till ett bokföringsprogram kan vi ha bättre kontroll på ekonomin, samt lättare göra uppföljningar. Kassören har löpande under året tillställt styrelsen periodrapporter över ekonomin. Föreningen har under året öppnat ett särskilt sparkonto dit kr överförts. Kontot har högre ränta än plusgirokontot och förhoppningsvis ska vi kunna tillgodogöra oss lite ränteintäkter. Medlemsantalet har under verksamhetsåret varit stabilt. I skrivande stund uppgår antalet medlemmar till Årets resultat uppgår till kr, en liten förbättring jämfört med föregående räkenskapsår. Resultat- och balansräkningar finns tillgängliga på liksom även revisorernas berättelse, så snart denna finns tillänglig För styrelsen, Jesper Svensson kassör Republikanska Föreningens kongress

14 4. Revisorernas berättelse Republikanska Föreningens kongress

15 5. Förslag till budget Budget för verksamhetsåret Till Republikanska Föreningens kongress Styrelsen föreslår kongressen att anta det förslag till budget för verksamhetsåret som presenteras på nästa sida, att fastställa medlemsavgiften för 2009 till 120 kr. Stockholm Styrelsen Republikanska Föreningens kongress

16 Intäkter Medlemsavgifter Gåvor Försäljning webbutik Summa Utgifter Medlemsadministration Kongresskostnad Styrelsekostnad Plusgirot/bank Kostnader hemsida/webbhotell Lokalavdelningspott Kampanjer m.m Summa Baserat på medlemmar. 2 Inklusive kongressmiddag. 3 Avser fikabröd samt ev. avslutningsmiddag. Republikanska Föreningens kongress

17 6. Verksamhetsplan 2009 Republikanska Föreningen Föreningsstyrelsen 6.1. Republikens dag Riks - 6 juni En projektgrupp bör bildas som kan delta aktivt i genomförandet av dagen. Årets republikan ska även detta år presenteras. Vi skulle även denna gång kunna skicka nyhetsbrev till medlemmarna och utlysa nomineringsprocess på hemsidan så att medlemmarna får skicka in sina förslag. Projektgruppen kan komma med närmare förslag angående dagens innehåll. Inklusive att hitta en bra plats, till rimlig kostnad Republikens dag Lokalt - 6 juni Lokalt firande av Republikens dag i regi av lokalavdelningarna har redan genomförts med stor framgång, exempelvis av den nybildade Skåneavdelningen förra året. Denna typ av lokala initiativ ska uppmuntras även det här året! 6.3. Republikanska systerorganisationer Vi bör inventera våra grannländer Norge och Danmark och eventuellt även övriga Europa i jakt på monarkier som har republikanska motsvarigheter till vår förening. Väldigt intressant, men överkurs, vore att även inventera monarkierna i resten av världen för att se om en motståndsrörelse finns även utanför Europa. Det vore mycket intressant om vi kan ha någon form av kontakt/utbyte med våra systerorganisationer internationellt. Via e-post och brev borde vi kunna utbyta information (för att skapa en informationsbank om den internationella republikanska rörelsen) och samla oss till gemensamma aktioner, till exempel namninsamlingar och debattartiklar Lokalavdelningar Även våra republikanska lokalavdelningar bör inventeras med färska uppgifter om kontaktpersoner och verksamhet. Intressant i sammanhanget är bildande av nya republikanska lokalavdelningar. Dels finns det vissa intresserade, som bara behöver lite draghjälp för att komma igång. Dels skulle vi kunna köra medlemsregistret geografiskt och sammanföra medlemmarna inom samma område. Kanske vill de bilda nya lokalavdelningar, när de inser att de inte är ensamma! Någon/några i styrelsen kan vid behov åka ut och träffa lokalavdelningar. Aktiviteter och seminarier arrangerade av lokalavdelningar, med eventuellt stöd från RepF centralt, bör uppmuntras. Exempelvis i Göteborg och Skåne, där fungerande aktiva lokalavdelningar finns. Lokalavdelningarna är helt ovärderliga eftersom de skapar aktiviteter över hela landet och kan nå våra sympatisörer och medlemmar där de bor. Republikanska Föreningens kongress

18 6.5. Webbplatsen Republikanska Föreningens främsta medel för kommunikation med medlemmarna är hemsidan och denna ska under året fortsätta utvecklas och hållas uppdaterad Nyhetsbrevet Föreningens nyhetsbrev ska utkomma när det finns behov av det. Detta är särskilt viktigt i samband med de öppna arrangemang föreningen anordnar och i rapporteringen av dessa. Medlemmmar i RepF ska veta vad föreningen gör och varför Ekonomi För att öka föreningens ekonomiska möjligheter ska styrelsen arbeta för att medlemmar och organisationer lättare ska kunna lämna ekonomiska gåvor. Vidare skall styrelsen titta på möjligheten att genomföra insamlingar. Samarbetet med Föreningshuset ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Vi bör vara mycket restriktiva med medlemmarnas pengar och satsa på sådant som ger medlemskapet ett mervärde för det stora flertalet RepF:s kongress 2009 Kongressen kommer som vanligt att hållas någon gång under senhösten, år Exakt dag kommer att närmare fastslås längre fram Webshopen Succén från förra året fortsätter i regi av Stockholmsavdelningen. Genom webshopen sprider vi vårt budskap på ett nytt sätt, bl.a. säljer vi t-shirts, tygkassar och kavajpins. Eventuell avkastning tillfaller RepF. Förhoppningen är att webbshoppen på sikt ska vara en inte obetydlig intäktskälla för föreningen Annonskampanj Vi har samlat in pengar från våra medlemmar och sympatisörer till en större annonskampanj som har högsta prioritet under det kommande verksamhetsåret. Syftet med kampanjen är att värva medlemmar och skapa opinion för republik. Alla bidrag vi fått går oavkortat till kampanjen. Republikanska Föreningens kongress

19 7. Propositioner 7.1. Proposition om stadgeändringar, andra läsningen I motion till kongressen 2007 anförde Pablo Lizama Farias bl.a. följande. Så som stadgarna ser ut i dag kan ett förslag om att ändra i stadgarna ta orimligt lång tid. Två kongresser ska besluta om samma sak. Det är lång tid mellan kongresserna. Proceduren förlängs i onödan. Beslut som läggs fram inför kongresser har redan under lång tid formulerats till skrift. Beslut rör oftast dessutom aktuella förändringar och torde snabbt komma till beslut. Det är viktigt att värna de parlamentariska traditionerna men det är också viktigt att motverka byråkrati och underlätta en smidig beslutsprocess i föreningen. Jag är övertygad om att medlemmarna uppskattar en dynamisk förening som hänger med Sverige i tiden! I sitt motionssvar anförde styrelsen: Styrelsen delar motionärens uppfattning att proceduren kring stadgeändringar är otymplig. Det finns naturligtvis en poäng i en viss tröghet i en sådan process men detta måste vägas mot föreningens behov att möta förändringar etc. Styrelsen anser emellertid att motionärens förslag skulle göra det alltför enkelt att ändra stadgan och föreslår i stället att stadgans 9 får följande lydelse: 9 Stadgeändringar Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas på ordinarie kongress. För beslut om ändring krävs två tredjedelars majoritet. Kongressen biföll styrelsens yrkande vilket nu i form av proposition tillställs kongressen för en andra läsning. RepF:s styrelse föreslår kongressen att bifalla förslaget om ändring av stadgan 9. Republikanska Föreningens kongress

20 7.2. Proposition om stadgeändringar, andra läsningen I motion till kongressen 2007 anförde Pablo Lizama Farias bl.a. följande. Dagens formulering [i stadgans 10] om att tillgångarna ska överföras till verksamhet förenlig med föreningens ändamål känns vag. Det stipuleras inte heller om vem som beslutar om medlen styrelsen eller medlemmarna eller på vilket sätt detta ska göras. Inte alla medlemmar delar åsikten om vad som är förenlig[t] med föreningens ändamål. Det borde alltså vara viktigt för medlemmarna att kunna påverka utfallet av var medlen hamnar. Förslaget bygger på att ta tillvara medlemmarnas intressen samt säkerställa att medlemmarna på ett demokratiskt sätt kan påverka vart medlen ska hamna. I sitt motionssvar anförde styrelsen Styrelsen anser att nuvarande skrivning, att föreningens tillgångar vid upplösning ska överföras till verksamhet förenlig med föreningens ändamål, bör kvarstå. Styrelsen anser vidare att det förvisso ligger i sakens natur att den upplösande stämman också fattar beslut om hur föreningens tillgångar ska hanteras men har heller inga invändningar mot att det stadgeregleras. Styrelsen föreslår följande formulering. 10 Upplösning /---/ till verksamhet förenlig med föreningens ändamål. Beslut härom skall fattas av den andra kongressen. Kongressen biföll styrelsens yrkande vilket nu i form av proposition tillställs kongressen för en andra läsning. RepF:s styrelse föreslår kongressen att bifalla förslaget om ändring av stadgan 10. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 14 november 2009 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2008-2009... 3 3. Ekonomisk berättelse... 7

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress 2007

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress 2007 Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 2007 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2006-2007... 3 3. Ekonomisk berättelse... 10 4. Revisorernas

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 13 november 2010 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2009-2010... 3 3. Ekonomisk berättelse... 8

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer