Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress"

Transkript

1 Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 15 november 2008

2 Innehållsförteckning 1. Dagordning Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Ekonomisk berättelse Revisorernas berättelse Förslag till budget Verksamhetsplan Propositioner Motioner Valberedningens förslag till ny styrelse Republikanska Föreningens kongress

3 1. Dagordning 1 Val av kongressordförande 2 Val av kongressekreterare 3 Val av justerare/rösträknare 4 Fastställande av dagordning 5 Fråga om kongressens behörighet 6 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 7 Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse 8 Revisorernas berättelse 9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden 10 Fastställande av budget och medlemsavgift 11 Presentation av styrelsens verksamhetsplan 12 Behandling av inkomna motioner 13 Val av ordförande och vice ordförande 14 Val av övriga styrelseledamöter 15 Val av revisorer och personliga ersättare för dessa 16 Val av valberedning Republikanska Föreningens kongress

4 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Organisation Föreningsstyrelse Hillevi Larsson, ordförande Peter Althin, vice ordförande Marianne Berg, ledamot Jan Magnusson, ledamot Gudrun Schyman, ledamot Magnus Simonsson, ledamot Jesper Svensson, ledamot Philip Wendahl, ledamot Tommy Wiking, ledamot Revisorer ordinarie Sten Johansson Marcus Sundberg suppleanter Mats Einarsson Ingor Lind Valberedning Joel Malmqvist, ordförande Katla Lundbäck Anne-Lie Elfvén Lokala representanter Borås Carl Drott Göteborg John Wright Jönköping Gunnar Arén Linköping Martin Tollén Rottne Karin Turell Republikanska Föreningens kongress

5 Skåne David Hesslefors Stockholm Jesper Svensson Örebro Björn Sundin Östersund Jonas K Andersson Stefan Wikén 2.2. Föreningens aktiviteter Styrelsens verksamhet Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen, samtliga tillfällen i Stockholm Utskick Medlemmarna i föreningen har under verksamhetsåret erhållit e-postutskick samt två utskick brevledes med information om republikens dag, kongress och inbetalningskort. Debatter och offentliga möten Representanter för RepF har deltagit i flera olika republikdebatter och publika möten under det gångna året Webbplatser Föreningens webbplats Föreningens hemsida, har utvecklats ytterligare under det gångna året. Jesper Svensson och Stockholmsavdelningen har sett till så att sidan uppdaterats ofta och att bilder från RepF:s aktiviteter kommit upp snabbt. Ursprungligen var det Erik Nordblad och Jesper Svensson som byggde upp sidan. Hemsidan har blivit en succé och vi vill tacka alla som bidragit till detta! Republik! Nu! Förutom RepF:s hemsida finns även Den administreras av medlemmen Henrik Arnstad Riksdagens republikanska sällskap Medlemmarna i Riksdagens Republikanska Sällskap (RRS) har under det gångna året författat ett flertal motioner från olika partier i republikfrågan. Här är ett axplock av krav som ställs i dessa motioner: Under den förra mandatperioden avskaffades adelns sista exklusiva rättigheter, nu är det dags att även avskaffa monarkin och införa republik. Republikanska Föreningens kongress

6 Kungen bör fråntas uppdraget som ordförande i Utrikesnämnden Utländska ambassadörer bör överlämna sina kreditbrev till talmannen eller utrikesministern, inte till kungen Utrikesministern bör utfärda utnämningsbreven till svenska konsuler utomlands. Statschefsrollen i förhållande till främmande makt ska utövas av talmannen eller statsministern. Den sittande demokrati- och grundlagsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv att även utreda monarkin. I dagsläget är direktiven till utredningen sådana att ledamöterna är förbjudna att lyfta republikfrågan. Vi måste återuppta diskussionen om monarkins framtid. Målet bör vara en republikansk konstitution för Sverige som ska ligga klar i god tid före nästa successionstillfälle. Den nuvarande kungen ska inte avsättas, men kronprinsessan ska aldrig bestiga tronen. Under den tid som monarkins rester lever kvar bör kungens roll ytterligare begränsas och det demokratiska inflytandet över kungahuset skärpas. I väntan på republik bör hovstaten få ett sparbeting på 10% En lämplig tidpunkt för den ärftliga monarkin avskaffande är när vår nuvarande kung uppnår normal pensionsålder på 65 år. Då kungen är född 1946 är det nu hög tid att det tillsätts en utredning om hur vårt statsskick kan befrias från arvkungadömets principer Avskaffa de kungliga flaggdagarna Rojalisternas bidrag i motionsfloden var inte särskilt imponerande. T.ex. föreslås att kungen ska få utökad makt och rätt att föreslå statsministerkandidat till riksdagen. En roll som talmannen idag utövar. Dessutom kräver rojalister i riksdagen att i samband med att grundlagsutredningens bearbetas och görs om till propositioner att läggas på riksdagens bord bör möjligheten att stärka statschefens ställning vägas in. Kungen kan i olika sammanhang agera som en partipolitiskt oberoende person. En förebild för hur detta fungerar är dagens på många sätt funktionella utrikesnämnd där statschefen sitter ordförande, hävdar de. Lokalavdelningar Aktiviteter har främst funnits i Stockholmsavdelningen, Göteborgsavdelningen och Skåneavdelningen. Det är mycket glädjande att vi har lokalavdelningar som blomstrar av engagemang och aktiviteter! Republikanska Seglare Republikanska Seglare anordnade återigen en seglingstävling den 6 juni Media Som vanligt har medias intresse gått upp och ner under det gångna året. Strax efter årsmötet publicerade Tidningen för Sveriges lärare i samhällskunskap (FLS) en längre republikkrönika av Hillevi Larsson samt en presentation Republikanska föreningen. Några dagar senare sändes ett inslag på TV4 Nyheterna med anledning av att kungen för första gången sedan 70-talet besökte LO-borgen och träffade Landsorganisationens ledning. RepF:s ordförande medverkade via telefon och Republikanska Föreningens kongress

7 kallade besöket ett PR-jippo för att samla billiga poäng och verka folklig. LO borde inte heller ta emot kungen med tanke på att organisationen förespråkar republik. Dagen därpå var det debatt i Axess television. Det var Veckans debatt som diskuterade ett eventuellt bröllop mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Frågeställningen i programmet var om den enkle gymägaren dög åt Victoria. En representant för Förenade monarkister menade att kungen bör lägga in sitt veto mot giftermålet. Victoria bör istället välja en mer passande make hämtad från de europeiska furstehusen. Monarkisten påpekade också att det var fel att införa möjligheten till kvinnlig tronföljd. Carl Philip bör bestiga tronen istället för Victoria, oavsett om hon ger upp Daniel eller ej. I januari 2008 skrev Lars Stjernqvist, krönikör på Skånska dagbladet, om kungahuset. Han är visserligen rojalist ( för att svenska folket är för ) men konstaterade samtidigt att endast Republikanska föreningen driver republikfrågan. Inte ens partierna med republikkrav i partiprogrammet gör något. Istället för att basera sina åsikter på vad andra tycker borde han fråga sig varför svenska folket är för. Kanske för att nästan ingen vågar ifrågasätta monarkin? Ett par dagar senare sändes TV-programmet Debatt med Stina Dabrowski. Temat för kvällen var Fjäsket för kungahuset, inte minst inom mediavärlden. Representanter från hovet var inbjudna, men kungen förbjöd dem att komma. Det var tydligen ett känsligt ämne på slottet I slutet av januari innehöll Svenska Dagbladets kulturdel ett reportage om kungahuset, med anledning av den nya tidningen Queen. Tidningen ska på ett okritiskt sätt rapportera från de europeiska kungahusen, inklusive det svenska. (Som om marknaden inte redan är mättad på kungliga tidningar ) I februari publicerade Göteborgs-Posten en debattartikel från RepF på temat att Victoria bör få gifta sig med vem hon vill. Inlägget ledde till många kommentarer på nätet, både positiva och negativa. Det finns uppenbarligen ett uppdämt behov att diskutera kungahuset och dess avarter. Senare i februari var det debatt i Kvällsöppet i TV 4 på temat Bör kungen bojkotta OS i Kina? I programmet visades bl.a. en intervju med Mia Farrow som engagerat sig mot diktaturen och förtrycket i Kina. Hon uppmanade den svenske kungen att hålla sig borta från OS. Hon hänvisade till prins Charles i England som tänkte stanna hemma under OS pga Tibetfrågan. Under debattens gång genomfördes en nätundersökning av svenska folkets åsikt i frågan. Resultatet blev att en majoritet tyckte att kungen borde hålla sig borta från OS i Kina. Till följd av debatten i TV4 blev RepF:s ordförande intervjuad av en global TV-kanal på nätet: NTD TV. Bakom kanalen står kinesiska dissidenter som flytt från Kina och som via TV-kanalen vill sprida information om det kinesiska förtrycket och skapa opinion mot det. I början av april skickade RepF ett pressmeddelande med rubriken: Skicka inte kungen till OS! Utskicket resulterade i artiklar på Politikerbloggen, dagen.se aftonbladet.se och expressen.se. Republikanska Föreningens kongress

8 I slutet av april fanns ett längre reportage om monarkin och RepF i Vestmanlands läns tidning (VLT) och i Nerikes Allehanda. I mitten av maj släpptes tidningen Queen i handeln och dess grundare bjöds i samband med detta in till morgonsoffan på TV4. Även en representant från RepF var inbjuden, men i sista stund backade TV4 och lät företrädaren för Queen stå oemotsagd. Skälet som angavs var tidsbrist. I slutet av maj sände Axess television K-special Kungahuset. De ville i programmet lägga ett kulturperspektiv på kungahuset. Förutom att programledaren drev sin tes att kungahuset är en del av vårt kulturarv och har som speciell uppgift att förvalta och värna vårt övriga kulturarv (förebild var Storbritannien) så ingick även en debatt mellan ordförande för RepF och RojF (rojalistiska föreningen.) Debatten var visserligen bra, men när utgångspunkten för progammet är att kungahuset är en viktig del av vårt kulturarv kan det bara bli fel. I början av juni sändes dokumentären Ers kungliga höghet Daniel Westling i SVT. Programmet föregicks av en hel del egendomliga turer. Tydligen är det kutym hos SVT att alltid kontakta hovet innan de sänder något om kungahuset och få deras godkännande (!). Hovet brukar tydligen också ges rätt att censurera innehållet när det är något som inte passar. I fallet med Daniel Westling hade hovet inte fått vara med och utforma programinnehållet och var mycket upprörda över det. SVTs ledning ville först stoppa programmet mot bakgrund av detta och det dröjde lång tid innan programmet äntligen sändes. Hovet ville inte bara stoppa programmet utan krävde också (om det sändes) att få ändra titeln, eftersom den anspelade på att Daniel skulle kunna bli upphöjd till kunglig status. Tydligen är hovets inflytande över media inklusive Public service - ännu större än man kunnat befara. Nu har vi också fått bekräftat det vi länge misstänkt: Nyårskrönikan Året med kungafamiljen är allt annat än en seriös granskning av kungahuset och dessutom styrd direkt från hovet! Ett par dagar efter att Ers kungliga höghet Daniel Westling sändes kom Resumé med nyheten att SVT startar nyhetssidan Kungligt på sin hemsida. SVT hade den dåliga smaken att lansera sidan på nationaldagen, nästan som en hyllning till kungahuset. Nyhetssidan har inget granskande uppdrag utan är tänkt att på ett positivt sätt spegla vad som händer inom kungahuset. Rapports nyhetsankare Katarina Sandström får som sidouppdrag att arbeta med sidan och dessutom följa med på kungafamiljens resor. I fortsättningen kommer samma personer som arbetar med denna nyhetssida även att göra TV-programmet Året med kungahuset. Sidan är att se som en förlängning av detta TV-program. Ansvarig utgivare för Kungligt blir Eva Landahl, chef för Aktuellt och samhällsprogrammen på SVT. Hon ser inga problem med att sidan inte ska ha något uppdrag att kritiskt granska kungahuset eller att hon själv uppenbarligen sitter på dubbla stolar. På Republikens dag den 6 juni rapporterade Dagens nyheter på nättidningen och i papperstidningen från vårt firande vid Mynttorget utanför slottet. De skrev också om årets Republikan: Karolina Fjellborg. Tråkigt nog kom de dock innan arrangemanget hade satt igång och skrev därför att vi inte hade någon publik. Fem minuter senare hade reportern och fotografen blåst iväg till nästa arrangemang, och missade därmed alla som senare slöt upp till vårt möte. Republikanska Föreningens kongress

9 Dagen efter var det en riktigt bra krönika publicerad i Aftonbladet under vinjetten Sett i TV. Krönikan handlade om SVTs långtgående kungafjäsk, med dokumentären om Daniel Westling som ett av få undantag. Ett par dagar senare var det debatt i P1, Studio Ett. Hillevi Larsson debatterade med Morgan Olofsson (chef för Rapport) och Eva Landahl (chef för Aktuellt och samhällsprogrammen i SVT). Båda cheferna var rörande överens om att nyhetssidan Kungligt på intet sätt skadade trovärdigheten hos Public Service som fristående organ. De såg heller inget problem med Katarina Sandströms dubbla roller, som nyhetsankare i Rapport och som hovreporter på Kungligt och i Året med kungafamiljen. Ytterligare ett par dagar senare förespråkade en ledare i Sydsvenskan valkungadöme. Då får man till stånd demokratiska val och blir dessutom av med den värsta avarten, arvsprincipen. Ingen kan då heller klaga på att man tagit bort kungahuset. I slutet av juni sändes ett inslag i P1 Gomorron världen på temat Inställt kungabröllop. Där spekulerades det över orsaken till att det inte blev något bröllop den här sommaren, trots att många förväntat sig det. Kungahusets roll som kassako för media diskuterades också. Att kungliga nyheter säljer kan vara en förklaring till till den massiva strömmen av lättviktiga och mestadels okritiska reportage. I mitten av juli skrev expressen.se om den storm (i ett vattenglas) som uppstått efter att ett par kändisar duat Victoria. Bl.a uttalade sig en expert i Vett och etikett och var mycket upprörd. Även Magnus Simonsson och Hillevi Larsson uttalade sig. Det är på tiden och ett sundhetstecken att fler nu duar kungafamiljens medlemmar. De är de enda i samhället som fortfarande nias. I slutet av augusti briserade nyheten att Carl Philips flickvän Emma Pernald ska utforma moderaternas kampanj i EU-valet. Prinsen har dessutom praktiserat på den PR-byrå där hon arbetar. Det är knappast en slump eller ett sammanträffande. Byrån är dessutom nära knuten till moderaterna. Politikerbloggen, TV4s morgonnyheter, Dagens media, Expressen.se, Aftonbladet.se, Metro.se och Kvällsposten.se rapporterade om det. Detta är bara en av många politiska kopplingar som kungafamiljen har. Därmed faller ett av rojalisternas argument: att fördelen med arvsmonarkin är att kungafamiljen inte har några politiska kopplingar och därmed kan företräda hela folket. I början av september gjorde Expressen en uppföljning av nyheten med speciellt fokus på Emma Pernald. I mitten av september skrev Hillevi Larsson på den nyhetssidan Newsmill på temat Avskaffa gudsstaten. Inlägget publicerades samtidigt som riksdagen öppnade efter sommaruppehållet och anspelade på de ålderdomliga ritualer som omger öppnandet. Riksdagsledamöterna bjuds in till domkyrkan (trots att vi har religionsfrihet) och kungen är hedersgäst. Han har inte religionsfrihet och förväntas infinna sig för att manifestera att han är kristen enligt den rena evangeliska läran. Sedan fortsätter dagen i riksdagen med att kungen inviger riksdagsåret och ledamöterna förväntas resa sig för honom, lyssna på hans tal och sjunga kungssången! Scouttidningen kom ut under september månad och innehöll ett intressant reportage om scoutrörelsens koppling till kungen. För första gången någonsin ifrågasattes denna koppling öppet av medlemmar i föreningen. Kritiken gällde att scoutrörelsen Republikanska Föreningens kongress

10 som bygger på demokrati, allas lika värde och respekt för mångfald inte bör samarbeta med kungahuset. Kungen är inte demokratiskt tillsatt, arvsprincipen går stick i stäv med allas lika värde och kungen har inte religionsfrihet. RepF medverkade i reportaget. I slutet av september utkom ett nummer av Svensk damtidning där både republikaner och rojalister uttalade sig om varför bröllopet mellan Victoria och Daniel dröjer. Bl.a. uttalade sig Anette Kullenberg och Hillevi Larsson från RepF. Det verkar som Svensk damtidning vill skynda på bröllopet, denna tidning brukar ju inte annars ta in citat från republikaner Ett par dagar senare skrev RepFs styrelsemedlem Tommy Wiking (tillika ordförande i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet) på Expressens debattsida under rubriken Stanna i depån, motorprinsen. Trots att Carl Philip kom på 27:e plats i Carrera Cupserien får han fortsätta tävla för Janne "Flash" Nilssons proffsstall. Svensk motorsport böjer sig för en medelmåtta till racerförare och låter honom tävla enbart för att han är en medlem av kungahuset. Landets främsta ämbete borde tillsättas efter kompetens och duglighet, inte gå i arv inom en och samma släkt. Det samma borde gälla inom motorsporten! skriver Tommy Wiking. I oktober uttalade sig kungen än en gång i en politiskt kontroversiell fråga, stick i stäv med Torekovskompromissen. Han vill nu att vi ska tillåta jakt på vargar eftersom vargstammen annars exploderar. Både Peter Althin och Gudrun Schyman från RepF protesterade mot kungens inhopp i vargdebatten. Även WWF (Världsnaturfonder), i vars förtroenderåd kungen är ordförande, reagerade starkt mot hans uttalande. Det finns endast 200 vargar i Sverige och vargen är därför fridlyst. Någon risk för explosion finns inte. Kungens uttalande går i linje med Jägarförbundets, som vill skjuta både älg och varg. Pressmeddelanden Ett flertal pressmeddelanden har skickats ut till riksmedia under verksamhetsåret. Bl.a. på temat Flagga inte för kungen, Hillevi Larsson vald på livstid skickat 1 april (aprilskämt från RepF), Skicka inte kungen till Kina, Vad gör kungen på fackkongress?, Kungen är inte skogens konung, inför Republikens dag 6 juni och efter presentationen av Årets republikan. Alla pressmeddelanden finns samlade på RepF:s hemsida. Debattartiklar Republikanska föreningen har setts på debatt- och insändarsidorna runt om i landet genom insatser från såväl styrelsen som medlemmarna. Sammanfattning av verksamhetsåret Året började mycket bra med en välbesökt kongress där vi både hade årsmötesförhandlingar och firade 10-årsjubiléet av RepF:s bildande. På plats var alla som varit ordförande för RepF sedan bildandet: Magnus Simonsson, Joel Malmqvist, Birgitta Ohlsson och Hillevi Larsson. Dagen avslutades med middag och fest. Stockholmsavdelningen gjorde som vanligt ett kanonjobb och såg till att allt flöt på smidigt. Republikanska Föreningens kongress

11 Under året debuterade RepF på You Tube. Vi lade ut en musikvideo där representanter för RepF sjunger den alternativa kungssången. Vi lade också ut en intervju med RepF:s ordförande gjord av Elin Andersson från Stockholmsavdelningen som handlade om att kungen inte bör skickas till OS i Kina. Först och främst för att det sänder ut fel signaler att skicka en icke demokratiskt vald statschef till en diktatur. För det andra för att kungen inte ska yttra sig i politiska frågor och därmed inte kan kritisera det kinesiska förtrycket. Ska vi skicka någon ska det vara demokratiskt valda företrädare som framför kritik mot diktaturen! I riksdagen har kungahuset kommit upp till debatt ett par gånger. Först i en frågestund med statsminister Fredrik Reinfeldt, som sagt att vi ska ha insyn i vad varje skattekrona går till och att allt som bekostas med skattemedel kan ifrågasättas. Frågan statsministern fick var varför vi då inte har insyn i hur kungens apanage används och varför regering och riksdag höjer apanaget utan att veta vart pengarna går och om de verkligen behöver mer pengar. Svaret blev att vi visst har insyn och att kungen är värd varenda krona. Båda dessa påståenden kan ifrågasättas Debatten om offentlighetsprincipen och kungahuset följdes upp i en interpellationsdebatt med finansminister Anders Borg. Frågan gällde då om inte offentlighetsprincipen borde omfatta kungahuset, med tanke på att det är en offentlig institution med maktfunktioner som bekostas av skattemedel. Tyvärr ville finansministern inte gå vidare med förslag om att öka öppenheten och insynen. Republikens dag blev även detta år en succé. Aktiviteter från RepF genomfördes både i Stockholm, Lund och Göteborg. Firandet av Republikens dag i Lund fick detta år stor uppmärksamhet. Varje år visar SVT ett axplock av nationaldagsaktiviteter från hela landet. RepF brukar inte vara med i dessa reportage, men detta året var det ett riktigt bra reportage om RepF Skåne som befann sig i Lund och agiterade för republik. Firandet i Skåne blev därmed en riksnyhet! I Stockholm genomfördes detta år presidentval (jämsides med den amerikanska presidentvalskampanjen) för att påminna om att vi har chansen at välja våra företrädare om vi inför republik. Vi hade till och med debatt mellan RepFmedlemmar som via talarstolen kampanjade för huvudkandidaterna. Medlemmar i RepF och förbipasserande fick rösta på sina kandidater på valsedlar vi delade ut. Vinnare blev Gudrun Schyman och Peter Althin kom tvåa. Vi höll till på Mynttorget framför slottet och bjöd på musik och mingel med tilltugg, förutom tal och debatt. Även bokbord fanns på plats med försäljning av böcker, pins m.m. Tasso Stafilidis var konferencier och Tommy Wiking projektledare för tillställningen. Båda två skötte sina uppdrag med glans och bidrog till ett mycket lyckat arrangemang! Stockholmsavdelningen gjorde som vanligt bra ifrån sig! Mötet avslutades med presentationen av Årets Republikan. TV-krönikören och filmrecensenten Karolina Fjellborg fick utmärkelsen eftersom hon är öppen och tydlig med sitt ställningstagande för republik. Här är några citat från henne: Republikanska Föreningens kongress

12 "Jag antar att jag borde tipsa om hyllningskalaset för kronprinsessan Victoria på hennes 30- årsdag, som hålls på Öland och sänds i SVT. Personligen tittar jag hellre på en testbild, men alla är vi ju olika." "Det är beklagansvärt att SVT envisas med att visa fjäskiga reklamfilmer för vår odemokratiskt tillsatta statschef." (apropå tv:s visningar av Kungens jultal och Året med kungafamiljen) "Jag blir så hemskt provocerad av sånt här. Det enda intressanta Victoria kan göra det är att avsäga sig kronan och inse att kungahuset måste läggas ner. /.../ Det är väl helt vansinnigt att man inte inser att man ingår i ett system som är totalt förlegat. /.../ Om hon gifter sig eller inte det skiter jag fullständigt i. Framför allt så tycker jag att det är väl det enda bröllopet som vi alla är med och betalar men inte är inbjudna till. Bara en sån sak." (apropå Victorias bröllop) Under sommaren arrangerade RepF debattstafett i Almedalen på Gotland. Från RepF deltog Jimmy Mannung (mp), Gudrun Schyman (fi) och Philip Wendahl (fp). De mötte de monarkistiska riksdagsledamöterna Maria Kornevik Jakobsson (c), Göran Pettersson (m) och Lennart Sacrédeus (kd). Magnus Simonsson var ansvarig för arrangemanget och gjorde ett utmärkt jobb! I slutet av september arrangerade Uppsala stadsbibliotek en debatt om den svenska monarkin. Deltagare var Henrik Arnstad som representerar republiksajten Rebublik! Nu! och Patrik Åkesson från Rojalistiska föreningen att diskutera monarkins.. Moderator var Mattias Frihammar, som forskar kring hur kunglighet konstitueras av vanliga människor i Sverige idag. Kanske dröjer det inte länge innan vi även får en lokalavdelning i Uppsala? Medlemstillströmningen har fortsatt under det gångna året. Antal medlemmar i september 2008 var 2 561, en ökning jämfört med juni då vi hade medlemmar. Det gångna året har bjudit på en del trevliga överraskningar för oss republikaner. I början av sommaren kom beskedet att en av världens monarkier, Nepal, fredligt övergått till ett republikanskt statsskick. Och även om vi inte kommit lika långt här i Sverige så var det roligt att höra att kulturpolitikerna i Malmö beslutat att inte bjuda in de nordiska monarkerna till hundraårsjubileet av trekungamötet Motiveringen var att det inte finns någon anledning att bjuda in personer som inte är demokratiskt valda. Jag hoppas att Malmöpolitikerna kan inspirera kollegor i fler svenska kommuner! Avslutningsvis vill jag tacka för tre oerhört spännande år som ordförande och önska den nya styrelsen lycka till! För föreningsstyrelsen, Hillevi Larsson ordförande Republikanska Föreningens kongress

13 3. Ekonomisk berättelse Ekonomisk berättelse avseende räkenskapsåret Föreningens ekonomi har under räkenskapsåret varit god. Styrelsens arbete med att minska kostnaderna för medlemsadministrationen har lett till att denna post minskat med ca kr jämfört med föregående räkenskapsår ( kr jämfört med kr). I budgeten föreslås ändå att kr avsätts för ändamålet, eftersom ett ökat medlemstal medför ökade administrationskostnader Webbutiken har varit oväntat lönsam och givit intäkter på kr. Kostnaderna för inköp av material har under året legat på kr, så än så länge levererar butiken inte vinst men det torde inte dröja länge innan den ligger på plus (av förenklingsskäl kostnadsförs varuinköpen direkt). Under året har sortimentet i butiken utökats, t.ex. med boken Tala som en kung. Tack vare att föreningen nu har tillgång till ett bokföringsprogram kan vi ha bättre kontroll på ekonomin, samt lättare göra uppföljningar. Kassören har löpande under året tillställt styrelsen periodrapporter över ekonomin. Föreningen har under året öppnat ett särskilt sparkonto dit kr överförts. Kontot har högre ränta än plusgirokontot och förhoppningsvis ska vi kunna tillgodogöra oss lite ränteintäkter. Medlemsantalet har under verksamhetsåret varit stabilt. I skrivande stund uppgår antalet medlemmar till Årets resultat uppgår till kr, en liten förbättring jämfört med föregående räkenskapsår. Resultat- och balansräkningar finns tillgängliga på liksom även revisorernas berättelse, så snart denna finns tillänglig För styrelsen, Jesper Svensson kassör Republikanska Föreningens kongress

14 4. Revisorernas berättelse Republikanska Föreningens kongress

15 5. Förslag till budget Budget för verksamhetsåret Till Republikanska Föreningens kongress Styrelsen föreslår kongressen att anta det förslag till budget för verksamhetsåret som presenteras på nästa sida, att fastställa medlemsavgiften för 2009 till 120 kr. Stockholm Styrelsen Republikanska Föreningens kongress

16 Intäkter Medlemsavgifter Gåvor Försäljning webbutik Summa Utgifter Medlemsadministration Kongresskostnad Styrelsekostnad Plusgirot/bank Kostnader hemsida/webbhotell Lokalavdelningspott Kampanjer m.m Summa Baserat på medlemmar. 2 Inklusive kongressmiddag. 3 Avser fikabröd samt ev. avslutningsmiddag. Republikanska Föreningens kongress

17 6. Verksamhetsplan 2009 Republikanska Föreningen Föreningsstyrelsen 6.1. Republikens dag Riks - 6 juni En projektgrupp bör bildas som kan delta aktivt i genomförandet av dagen. Årets republikan ska även detta år presenteras. Vi skulle även denna gång kunna skicka nyhetsbrev till medlemmarna och utlysa nomineringsprocess på hemsidan så att medlemmarna får skicka in sina förslag. Projektgruppen kan komma med närmare förslag angående dagens innehåll. Inklusive att hitta en bra plats, till rimlig kostnad Republikens dag Lokalt - 6 juni Lokalt firande av Republikens dag i regi av lokalavdelningarna har redan genomförts med stor framgång, exempelvis av den nybildade Skåneavdelningen förra året. Denna typ av lokala initiativ ska uppmuntras även det här året! 6.3. Republikanska systerorganisationer Vi bör inventera våra grannländer Norge och Danmark och eventuellt även övriga Europa i jakt på monarkier som har republikanska motsvarigheter till vår förening. Väldigt intressant, men överkurs, vore att även inventera monarkierna i resten av världen för att se om en motståndsrörelse finns även utanför Europa. Det vore mycket intressant om vi kan ha någon form av kontakt/utbyte med våra systerorganisationer internationellt. Via e-post och brev borde vi kunna utbyta information (för att skapa en informationsbank om den internationella republikanska rörelsen) och samla oss till gemensamma aktioner, till exempel namninsamlingar och debattartiklar Lokalavdelningar Även våra republikanska lokalavdelningar bör inventeras med färska uppgifter om kontaktpersoner och verksamhet. Intressant i sammanhanget är bildande av nya republikanska lokalavdelningar. Dels finns det vissa intresserade, som bara behöver lite draghjälp för att komma igång. Dels skulle vi kunna köra medlemsregistret geografiskt och sammanföra medlemmarna inom samma område. Kanske vill de bilda nya lokalavdelningar, när de inser att de inte är ensamma! Någon/några i styrelsen kan vid behov åka ut och träffa lokalavdelningar. Aktiviteter och seminarier arrangerade av lokalavdelningar, med eventuellt stöd från RepF centralt, bör uppmuntras. Exempelvis i Göteborg och Skåne, där fungerande aktiva lokalavdelningar finns. Lokalavdelningarna är helt ovärderliga eftersom de skapar aktiviteter över hela landet och kan nå våra sympatisörer och medlemmar där de bor. Republikanska Föreningens kongress

18 6.5. Webbplatsen Republikanska Föreningens främsta medel för kommunikation med medlemmarna är hemsidan och denna ska under året fortsätta utvecklas och hållas uppdaterad Nyhetsbrevet Föreningens nyhetsbrev ska utkomma när det finns behov av det. Detta är särskilt viktigt i samband med de öppna arrangemang föreningen anordnar och i rapporteringen av dessa. Medlemmmar i RepF ska veta vad föreningen gör och varför Ekonomi För att öka föreningens ekonomiska möjligheter ska styrelsen arbeta för att medlemmar och organisationer lättare ska kunna lämna ekonomiska gåvor. Vidare skall styrelsen titta på möjligheten att genomföra insamlingar. Samarbetet med Föreningshuset ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Vi bör vara mycket restriktiva med medlemmarnas pengar och satsa på sådant som ger medlemskapet ett mervärde för det stora flertalet RepF:s kongress 2009 Kongressen kommer som vanligt att hållas någon gång under senhösten, år Exakt dag kommer att närmare fastslås längre fram Webshopen Succén från förra året fortsätter i regi av Stockholmsavdelningen. Genom webshopen sprider vi vårt budskap på ett nytt sätt, bl.a. säljer vi t-shirts, tygkassar och kavajpins. Eventuell avkastning tillfaller RepF. Förhoppningen är att webbshoppen på sikt ska vara en inte obetydlig intäktskälla för föreningen Annonskampanj Vi har samlat in pengar från våra medlemmar och sympatisörer till en större annonskampanj som har högsta prioritet under det kommande verksamhetsåret. Syftet med kampanjen är att värva medlemmar och skapa opinion för republik. Alla bidrag vi fått går oavkortat till kampanjen. Republikanska Föreningens kongress

19 7. Propositioner 7.1. Proposition om stadgeändringar, andra läsningen I motion till kongressen 2007 anförde Pablo Lizama Farias bl.a. följande. Så som stadgarna ser ut i dag kan ett förslag om att ändra i stadgarna ta orimligt lång tid. Två kongresser ska besluta om samma sak. Det är lång tid mellan kongresserna. Proceduren förlängs i onödan. Beslut som läggs fram inför kongresser har redan under lång tid formulerats till skrift. Beslut rör oftast dessutom aktuella förändringar och torde snabbt komma till beslut. Det är viktigt att värna de parlamentariska traditionerna men det är också viktigt att motverka byråkrati och underlätta en smidig beslutsprocess i föreningen. Jag är övertygad om att medlemmarna uppskattar en dynamisk förening som hänger med Sverige i tiden! I sitt motionssvar anförde styrelsen: Styrelsen delar motionärens uppfattning att proceduren kring stadgeändringar är otymplig. Det finns naturligtvis en poäng i en viss tröghet i en sådan process men detta måste vägas mot föreningens behov att möta förändringar etc. Styrelsen anser emellertid att motionärens förslag skulle göra det alltför enkelt att ändra stadgan och föreslår i stället att stadgans 9 får följande lydelse: 9 Stadgeändringar Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas på ordinarie kongress. För beslut om ändring krävs två tredjedelars majoritet. Kongressen biföll styrelsens yrkande vilket nu i form av proposition tillställs kongressen för en andra läsning. RepF:s styrelse föreslår kongressen att bifalla förslaget om ändring av stadgan 9. Republikanska Föreningens kongress

20 7.2. Proposition om stadgeändringar, andra läsningen I motion till kongressen 2007 anförde Pablo Lizama Farias bl.a. följande. Dagens formulering [i stadgans 10] om att tillgångarna ska överföras till verksamhet förenlig med föreningens ändamål känns vag. Det stipuleras inte heller om vem som beslutar om medlen styrelsen eller medlemmarna eller på vilket sätt detta ska göras. Inte alla medlemmar delar åsikten om vad som är förenlig[t] med föreningens ändamål. Det borde alltså vara viktigt för medlemmarna att kunna påverka utfallet av var medlen hamnar. Förslaget bygger på att ta tillvara medlemmarnas intressen samt säkerställa att medlemmarna på ett demokratiskt sätt kan påverka vart medlen ska hamna. I sitt motionssvar anförde styrelsen Styrelsen anser att nuvarande skrivning, att föreningens tillgångar vid upplösning ska överföras till verksamhet förenlig med föreningens ändamål, bör kvarstå. Styrelsen anser vidare att det förvisso ligger i sakens natur att den upplösande stämman också fattar beslut om hur föreningens tillgångar ska hanteras men har heller inga invändningar mot att det stadgeregleras. Styrelsen föreslår följande formulering. 10 Upplösning /---/ till verksamhet förenlig med föreningens ändamål. Beslut härom skall fattas av den andra kongressen. Kongressen biföll styrelsens yrkande vilket nu i form av proposition tillställs kongressen för en andra läsning. RepF:s styrelse föreslår kongressen att bifalla förslaget om ändring av stadgan 10. Republikanska Föreningens kongress

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

DEN ÖMTÅLIGA PLANTAN EN GRANSKNING AV SVERIGES TELEVISION. Lisa Bjurwald 08.02.13

DEN ÖMTÅLIGA PLANTAN EN GRANSKNING AV SVERIGES TELEVISION. Lisa Bjurwald 08.02.13 DEN ÖMTÅLIGA PLANTAN EN GRANSKNING AV SVERIGES TELEVISION Lisa Bjurwald 08.02.13 INNEHÅLL Inledning 3 Debatten 5 Ägarna 9 Licenspengarna 15 Sponsringen 20 Sidoverksamheten 25 Kvaliteten 28 Produktionsapparaten

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer