Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen"

Transkript

1 T E M A T I D N I N G Dagens Handel nr 36, 2009 Del 2 Göteborg 14 okt Malmö 20 okt Sundsvall 22 okt Stockholm 2-3 nov Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Allt om nya lagen Revisorerna välkomnar lagen Seminarium och minimässa på fyra orter läs mer på mittuppslaget!

2 2 Revolution i kassalådan De flesta har redan hört talas om den nya kassaregisterlagen som gäller från och med nästa år, men hur ska du som tar emot kontanter och kortbetalningar hantera lagen? Helt klart handlar det om en av de största förändringarna på många år och alla affärsidkare påverkas, stora som små. I den här specialbilagan får du veta det mesta som är värt att veta om den nya lagen. Foto: Maj-Britt Rehnström Därför får vi en kassaregisterlag Den nya kassaregisterlagen är resultatet av ett mångårigt arbete där Skatteverket fokuserar på affärsidkarnas intäkter. Redan under 1990-talet konstaterades ett betydande fusk i vissa kontantbranscher. Det är orättvist mot den majoritet som sköter sig, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Tidigare moderatledaren Ulf Adelsohn lade 1997 fram den så kallade branschsaneringsutredningen mot bakgrund av att staten går miste om 150 miljarder per år. Utredningen föreslog att det i all kontanthandel skulle införas krav på registrering av all försäljning i typgodkända kassaregister. Alkoholutredningen fick några år senare i uppdrag att utreda frågan för restaurangbranschen, där saneringsåtgärder var av mer akut karaktär kom näringsdepartementets förslag till ny kassalag, som efter remissrundan antogs i riksdagen sommaren Skatteverket har avdelat ungefär 300 anställda i projektet Kontanthandel för att förbereda införandet av den nya kassaregisterlagen. Intäktssidan har alltid varit svårare att kontrollera än kostnaderna som oftast redan är bokförda. Med den nya lagen kan vi försvåra manipulation av kassaregister, kommenterar Lars Lundh. Tematidning i samband med Kassaregister Kassaregister 2010 arrangeras av Svensk Handel med Fri Köpenskap och Dagens Handel som mediepartner. Tidningen distribueras i ex. Tidningen finns också tillgänglig som e-tidning. Redaktion: Ansvarig utgivare Thomas Karlsson, chefredaktör Dagens Handel, Reporter Mats Lundström, frilans Redigering & layout Katri Artta Svarfvar, Dagens Handel, Elisabeth Enbrand Annonser: Försäljningschef Håkan Sandström, Dagens Handel, Dagens Handel, Box 72001, Lidingö Prepress/annonshantering: Brun Mediaproduktion AB, Tryck: STC, Vällingby Svensk Handel, Stockholm,

3 Telia Betal med e ti e ad a al i För dig som vill erbjuda dina kunder säkrare, snabbare och tryggare betalningar. t m Läs mer på Ett erbjudande i samarbete med Erbjudandet gäller till och med december 9. riset gäller vid månaders bindningstid och förutsätter att telefonabonnemang för fast telefoni från Telia nns. å grund av tekniska begränsningar kan Telia Betal inte levereras till alla adresser. Telia levererar ej kamera- eller larmutrustning. Vid hjälp med kabeldragning tillkommer kostnader. 495 kr i engångsavgift tillkommer i samtliga paketlösningar. Samtliga priser är exklusive moms.

4 4 Så påverkas du av kassalagen Nedräkningen har börjat. Den 1 januari 2010 ska alla näringsidkare ha eller kunna visa att de beställt ett certifierat kassaregister. Så vad måste du som tar emot kontanter i din verksamhet göra? Svaret är att det beror på vilken typ av befintligt kassaregister som finns i butiken. Men en sak kan konstateras: den nya lagen innebär att nästan alla kassaregister i framtiden kommer att vara av pc-typ. Har du en ROM-baserad kassa måste du i nio fall av tio köpa nytt. För den som redan har en pc-baserad Manipulation med kassaregister är vanligt. Det är orättvist mot dem som inte fuskar. Syftet med den nya lagen är därför att motverka illojal konkurrens. Vi kommer att tillämpa lagen mjukt den första tiden, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Det är mycket som ska klaffa när den nya lagen ska genomföras och allt har inte löpt perfekt. Det har skapat förvirring bland landets affärsidkare och bland leverantörerna av kassasystem. Därför har vi beslutat att tilllämpa en mjuk linje under det första halvåret 2010 för att alla ska en möjlighet att hinna med. Men fortfarande måste affärsidkaren kunna visa upp att en beställning av tillverkardeklarerat kassasystem är gjord till den kassa så räcker det i de flesta fall med en uppgradering. Många fler verksamheter omfattas av den nya kassalagen. Ett generellt råd till näringsidkare som i dag saknar kassaregister är att satsa på ett pc-kassasystem som antingen kan köpas eller hyras som tjänst. Allra enklast är att hyra ett så kallat nätverksbaserat kassaregister. Det innebär att man hyr själva kassaapparaten och att den via internet kopplas till en databastjänst som sköter kassaregistret. På så vis behöver du som affärsidkare inte bry dig om teknikaliteterna. En annan fördel med de nätverksbaserade lösningarna är att det går att koppla en mängd andra tjänster till dem, exempelvis personalliggare, arbetsgivaravgift, bokföring och redovisning, säger Bengt Nilervall, betalansvarig på Svensk Handel. Mjuk övergång säger Skatteverket 1 januari 2010, och man får inte senarelägga en möjlig installation för att vinna tid. En anmälan av ett anskaffat certifierat kassaregister ska göras direkt via Skatteverkets webb, förklarar Lars Lundh. (Se faktaruta nedan. Reds. anm.). Två delar I huvudsak består ett certifierat kassaregister av två delar som ska fungera ihop: en kassapparat, exempelvis en dator, och en certi- Så anmäler du ditt certifierade kassaregister Inom en vecka från det att du som näringsidkare köpt in och mottagit ett kassaregister med kontrollenhet ska du anmäla det till Skatteverket. Det gäller alla kassaregister som används i verksamheten, även sådana som hyrs. Skyldigheten att anmäla gäller först från det att kassaregisterlagen trätt i kraft den 1 januari 2010, men Skatteverket vill att anmälningar görs så snart e-tjänsten för detta kommer i gång. E-tjänsten kommer att öppnas under fjärde kvartalet Vi uppmanar leverantörer av kassaregister att hjälpa närings-

5 5 Det är mycket som ska klaffa till den 1 januari Alla försäljningsställen påverkas mer eller mindre av den nya kassaregisterlagen. Foto: Maj-Britt Rehnström fierad kontrollenhet, säger Bengt Nilervall som är betalansvarig på Svensk Handel. Kontrollenheten eller kontrollboxen lagrar kassatransaktionerna på ett säkert sätt, ofta genom krypterad och signerad information. Kontrollenheten skapar en kontrollkod som lagras i boxen och på e-journalen eller på kontrollremsan, fortsätter han. Kontrollbesök Det är upp till den enskilde affärsidkaren att se till att det här fungerar i butiken. Det är därför det är så viktigt att kräva klara besked från kassasystemsleverantören, annars finns det risk för att Skatteverket kan förelägga en straffavgift på upp till kronor. Nu kommer lagen visserligen att initialt tillämpas mjukt, men antalet kontrollbesök som görs kommer att öka kraftigt nästa år. Men kom ihåg att den nya kassalagen ofta innebär förenklingar både för Skatteverket och för affärsinnehavarna. Vi kommer som sagt att besöka ett stort antal företag nästa år. Näringsidkarna kan träffa handläggare från Skatteverket och får då möjlighet att ställa alla typer av frågor som rör deras kontakter med Skatteverket. Kontrollen blir också effektivare eftersom den i stor omfattning kan göras redan på plats hos företagen, säger Lars Lundh. Bengt Nilervall uppmanar alla affärsidkare att ha branschorganisationernas webbplatser under uppsikt för att få senaste nytt om kassalagen: Sen är det viktigt att du tar kontakt med din kassasystemsleverantör och att du står på dig om att få en billig och bra lösning. Om du ska uppgradera eller köpa nytt beror på vilken typ av kassaapparat du har i dag, tillägger han. idkare med anmälningarna av kassaregister/kontrollenheter, säger Lars Lundh på Skatteverket. Med fullmakt kommer det att finnas möjlighet att vara ombud och kunna anmäla kassaregister åt andra företag via e-tjänsten. Efter att anmälan gjorts utfärdar Skatteverket skyltar som ska fästas på kassaregistret och kontrollenheten. Ändras dina förhållanden av innehav av kassaregister/kontrollenheter, till exempel om du köper nytt, säljer eller skrotar, måste du anmäla detta till Skatteverket.

6

7 7 Svensk Handel välkomnar den nya kassaregisterlagen, men företagens kostnader för att leva upp till regelverket måste vara på en rimlig nivå. Det menar vd Dag Klackenberg: Vi ser självklart till handelns bästa och arbetar för en smidigare och mjukare tillämpning av lagen när den träder i kraft. Svensk Handel: Kostnaderna måste vara rimliga Svensk Handel har sedan 2005 tillsammans med Skattverket arbetat för genomförandet av lagen och varit remissinstans för att framhålla och driva detaljhandelns frågor. Vi har också arbetat intensivt tillsammans med andra aktörer för att få till stånd både en smidigare övergång till, och en rimligare tilllämpning av, det nya regelverket. Detta kräver centrala politiska beslut och därför arbetar vi med uppvaktningar på alla politiska nivåer via alla till buds stående kanaler, säger Dag Klackenberg. Bland annat har Svensk Handel drivit igenom att kravet på årliga kontroller har tagits bort och att Skatteverket kommer att ha en mjukare tillämpning av lagen när den träder i kraft. Svensk Handel har också verkat för att få fram ett generellt undantag för kassasystem yngre än (avskrivningstiden) fem år. Dag Klackenberg, Svensk Handel. Foto: Maj-Britt Konkurrensen a och o Dag Klackenberg säger att ett av den nya kassalagens viktigaste syften är att komma tillrätta med den illojala konkurrensen. Än så länge är dock torghandeln undantagen från den nya lagen, men redan nu har denna prioriterade fråga börjat drivas. Vi är eniga med Skatteverket om att torghandeln bör inkluderas, men det behövs en analys för att därefter ge förslag till lagändring till Finansdepartementet, säger han. Det är i samband med denna granskning som Svensk Handel tillsammans med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) kommer att försöka väcka debatt i media och skriva direkt till ansvariga personer på Finansdepartementet. Billigare lösningar Svensk Handel arbetar även med att påverka systemleverantörerna till att ta sitt ansvar för certifiering av befintliga system genom att tillhandahålla uppgraderingar. Bland annat har ett samarbete med Smålandsbörsen inletts för att samla in intresseanmälningar från handeln. Samarbetet är viktigt för att trycka på kassasystemleverantörer att göra uppgraderingar i stället för att bara sälja nya kassasystem. Vi ger även rekommendation till Skatteverket om nya, billigare och smidigare tekniklösningar för handeln, till exempel serverlösningar för kassasystem, kommenterar Dag Klackenberg. Vidare är Svensk Handel med i certifieringsrådet för SCC, Scandinavian Certification Center, som är ackrediterad av myndigheten Swedac för att certifiera leverantörer av kontrollenheten. Svensk Handel kommer under hösten att tillsammans med Skatteverket genomföra seminarier/mässa med fokus på Kassaregisterlagen Seminarierna hålls i Sundsvall, Göteborg, Malmö och Stockholm. Besök Kassaregister 2010 på de fyra orterna i oktober/november och håll koll på den nya kassalagen via vår hemsida www. svenskhandel.se. Där följer vi Skatteverkets agerande och informerar om vad lagen innebär för våra medlemar, avslutar Dag Klackenberg. Foto: Colourbox Undantag för gårdsbutiker Många fler än tidigare omfattas av den nya kassaregisterlagen. Lagen gäller också obemannade försäljningsställen, till exempel gårdsbutiker. Men hur ska det gå till praktiskt när det inte finns personal som tar emot betalningen? Det är en fråga som Skatteverket tittar närmare på. Det kommer att bli ett generellt undantag för försäljning som sker i en lokal som är anpassad för detta, exempelvis obemannade butiker. Beslut om detta kommer att fattas i slutet av september. Sedan tidigare omfattas inte varuautomater och liknande av lagen. Det offentliga berörs inte Stat, kommun eller landsting omfattas inte av kassaregisterlagens skyldigheter. Detta gäller även verksamheter där varor eller tjänster säljs till allmänheten, som restaurangoch frisörskolor. Det beror på att stat, kommun och landsting är befriade från inkomstskatt. Verksamhet som bedrivs i ett bolag som ägs av stat, kommun eller landsting omfattas av kassaregisterlagens skyldigheter om varor eller tjänster säljs mot kontant betalning. Liten kontantomsättning undantaget Obetydlig omfattning av försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning är undantagen från kassaregisterlagen. Med det menas försäljning som för ett räkenskapsår uppgår till högst fyra prisbasbelopp. Från år 2010 är ett prisbasbelopp kr. Försäljningen måste alltså understiga kronor.

8 När det måste bli rätt Sätt säkerheten främst. På ett smart sätt. När du använder Payzones lösningar för betalkort skyddar du dig effektivt mot kortbedrägerier samtidigt som du slipper hantera känslig kortdata. Men inte nog med det. Med oss kan du enkelt och när som helst byta bank till den som är mest förmånlig. Bara så där. Det är säkerhet på ett kostnadsmedvetet sätt. I Sverige hanterar Payzone runt 15 procent av alla kortköp. Och våra lösningar kan användas med i princip alla kassasystem. Se till att det blir rätt från början. Kontakta oss redan idag. Payzone Group är ett av Europas ledande transaktionshus med marknadens bredaste tjänsteutbud. Vi hanterar över 630 miljoner elektroniska transaktioner varje år och levererar transaktionslösningar till över butiker, hotell och restauranger i ett tjugotal europeiska länder. Vi har hanterat kortbetalningar sedan 1994 och är certifierade för både PCI och EMV. Idag är vi cirka 800 medarbetare, varav drygt 50 i Sverige. Läs mer på

9

10 Har du frågor om kassaregisterlagen? Välkommen till monter 14. Vi fi nns med på mässan i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö och står beredda att svara på alla dina frågor. Du är också välkommen att se framtidens kassaregister, ARS7100, och de besparingar det innebär för just er. Atronic är specialiserade på elektroniska system för kostnadseffektiv hantering av microbetalningar. Våra system används varje dag av cirka anställda i företag, organisationer och offentlig sektor. Till små och medelstora företag inom främst restaurang- och detaljhandeln levererar vi kassaterminaler med kringutrustning. Vi har över 30 års erfarenhet av kassaregister och har fungerat som remissinstans för Skatteverket under arbetet med kassaregisterlagen. Läs mer om vad vi kan hjälpa er med och om vad den nya lagen innebär på eller kontakta oss via telefon, eller e-post,

11 11 Ligg på för klarhet om ditt kassasystem Kolla med ditt branschförbund och ställ krav på din kassasystemsleverantör. Uppgradera ditt gamla kassasystem i stället för att kassera det. Håll koll på att det verkligen är certifierat oavsett vad leverantören säger. Det är några viktiga punkter för att du ska undvika problem i samband med den nya kassaregisterlagen. Försäljningen av kassasystem har varit relativt låg de senaste tio åren med omkring sålda system per år. Sedan nya kassaregisterlagen blev känd kring år 2005 har försäljningen sjunkit ytterligare, men nu ska det tas igen. När omkring kassasystem ska anpassas till den nya lagen finns flera miljarder kronor i potten för leverantörerna. Men mycket har varit oklart kring den nya lagen samtidigt som regelverket drabbats av stora förseningar. Eftersom ingen riktigt har vetat vad som gäller, finns det leverantörer som lovat mer än de kan hålla. Löften om certifierade kassasystem kan innebära att affärsidkare förleds att tro att deras kassasystem lever upp till de nya reglerna. Kalldusch väntar Det kan bli en kalldusch när Skatteverket kommer på besök. Den uppsökande verksamheten intensifieras nästa år, närmare bestämt med en tredubbling jämfört med i år. Svensk Handel och SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, har inlett ett samarbete med företaget Smålandsbörsen som är specialiserat på att uppgradera system. Företaget ska hjälpa de mindre affärsidkarna med övergången. Vi arbetar helt leverantörsneutralt och ska utöva tryck mot leverantörer som försöker sälja nytt i stället för att uppgradera, säger Peter Thulin på Smålandsbörsen. Peter Thulin. Uppgradering räcker Det finns anledning se upp med lockropen om att köpa nya kassasystem. För de allra flesta räcker det med en enkel uppgradering för att kassan ska fungera enligt Skatteverkets regler. Ja, det är faktiskt inte krångligare än så för dem som har ett ett pc-baserat kassasystem. Många leverantörer erbjuder till och med en gratis uppdatering, men handlaren har själv ansvar för att följa upp att uppdateringen verkligen görs, säger Peter Thulin. Något krångligare blir det för de ROM-baserade kassasystemen som utgör en majoritet. Särskilt affärsidkare som köpt av mindre leverantörer kan få problem. Den som har ett mindre kassasystem kan göra en intresseanmälan hos Smålandsbörsen. På så vis kan vi samla ihop användarna för att utöva ett tryck på leverantören. Utöver att själva kassasystemet Ta reda på vad du måste göra Alla affärsidkare påverkas av den nya lagen, men vad du måste göra beror på ditt nuvarande kassasystem. ROM-baserat kassasystem: Det mest troliga är att det måste kasseras och ersättas av ett annat system. Börja med att kontakta din leverantör. Om du inte får ett vettigt svar ska du ta kontakt med Smålandsbörsen. Smålandsbörsen samlar in anmälningar och tar kontakt med leverantörerna. Pc-baserat kassasystem: Kan oftast uppgraderas, ta kontakt med din leverantör. Har du internetanslutning i butiken finns också möjlighet att hyra ett kassaregister med fast månadsavgift. Registret finns då centralt i en databas vilket kan innebära mindre krångel och lägre övergångskostnad. Nätverksbaserade kassasystem: Affärsidkare som redan har kassaregister på distans bör kontakta sin leverantör för mer information om hur övergången ska gå till. Kedjor med god egenkontroll kan också ansöka om undantag från lagen. http//www.shr.se/ Anmäl ditt intresse här: Användarnamn: kassa09 Lösenord: uppgradering ska vara uppgraderat eller ha en tillverkardeklaration utfärdad av Skatteverket, ska systemet också ha en certifierad kontrollenhet.

12 17 november! För dig som jobbar med säkerhet inom Näringslivet forum

13 Liten behändig RSV specad kontrollbox ger dig full koll på kassan All-In-One kassa med touch-screen PASSA PÅ och besök oss på Temadagarna Kassaregister 2010 Svenska Mässan Göteborg 14 oktober Malmömässan Malmö 20 oktober Folkets Hus Sundsvall 22 oktober Stockholmsmässan 2-3 november SQUID FrontTouch komplett med programvara SQUID Mini samt Kontrollboxen POSPlus. Vi är certifierade för helt Integrerad kortläsning via PinPad terminal med EMV. Pris komplett system under temadagarna :-* Hyrköp med omgående leverans, och börja betala först i januari = Dödsstöten för trotjänaren *(Gäller ej kostnader för kortinlösare Samport, Payzone eller Auriga.) Squid Butiksdata AB Telefonstigen 1, Nacka

14 gott Ett Nu är det ännu viktigare att välja partner med omsorg. Någon som du kan lita på och som finns där när du har frågor. Någon med lång erfarenhet och som ständigt håller sig uppdaterad. Idag och i morgon. Det är lätt att lockas av pengar, charm eller utseende. Men i slutändan är det alltid insidan som räknas. Hos oss hittar du ett kassasystem för just dina behov. Vi har allt från den allra enklaste lösningen till datorbaserade kassasystem som går att synkronisera med ledande affärssystem. Ett tydligt bevis på vår noggrannhet och långa erfarenhet är att just våra kassasystem är först ut med att bli certifierade enligt den nya lagen. Så följ vårt råd: Kasta dig inte i famnen på första bästa lycksökare. Välj en partner för ett varaktigt förhållande. sharp.se cash-it.se Här hittar du ditt närmaste försäljningsställe: Avesta , Borlänge , Borås , Bromma , Bäckefors , Gävle , Göteborg , Halmstad , Helsingborg , Jönköping , Kalmar , Karlskrona , Karlstad , Linköping , , Luleå , , Mora , Malmö , Norrköping , Oskarshamn , Piteå , Skellefteå , Skövde , Solna , Sundsvall , Söderhamn , Södertälje , Sölvesborg , Tranås , Trollhättan , Uddevalla , Uppsala , , Vetlanda , Värnamo , Västervik , Västerås , Växjö , Ystad , Åby , Örebro , Östersund

15 15 Revisorerna välkomnar nya kassaregisterlagen Den nya kassaregisterlagen välkomnas av revisionsbyråerna. Vi kan göra bättre granskningar vilket ökar säkerheten för oss. Lagen ökar också medvetenheten hos företag om att ha god intern kontroll, säger Anna Svensson, konsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Branscher med kontanthandel har alltid varit känsliga för revisorer. Många byråer har till och med tackat nej till uppdrag inom exempelvis restaurangbranschen på grund av svårigheterna med att granska verksamheten. Fusket med manipulerade kassasystem anses vara förhållandevis utbrett. Alltid högre risk Företag som jobbar med kontanter innebär alltid högre risk. Kontanter är ju handgripliga medel och det innebär risk också för revisorerna, säger Anna Svensson. Kassaregisterlagen ökar revisorernas möjligheter att genomföra bättre granskningar. Det innebär också växande affärsmöjligheter för revisionsbyråerna. Anna Svensson. Välkomnar lagen Vi på Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers arbetar för att våra klienter skall känna sig trygga med hanteringen av sina intäkter både i de manuella processerna och i själva kassasystemet. Därför välkomnar vi lagen, även om vi önskat att Skatteverket skulle ha varit tydligare i sina krav. Genomförandet kan anses vara lite för hastigt trots att det nu är uppskjutet ett halvår, menar Anna Svensson. Ett kassasystem är egentligen att jämföra med ett litet affärssystem, men mognadsgraden för kontrollfrågor är betydligt lägre bland kassasystemsleverantörerna jämfört med leverantörer av affärssystem. Inte alltid medvetet En översyn av kontanthanteringen i ett företag handlar om att få kontroll över flöden och att granska processer. Vi går ut på golvet och tittar på hur hanteringen ser ut. Hur börjar dagen? Vem sitter i kassan, vem räknar och vem övervakar den kontanta redovisningen? förklarar Anna Svensson. Felaktig hantering upptäcks ofta, men hon betonar att det inte alltid handlar om medveten manipulation. Kassasystemen är flexibla i dag och det är tråkigt om det blir fel bara för att man jobbar fel. Undantag i enskilda fall ansökan krävs Företag med god intern kontroll kan ansöka om att i enskilda fall undantas från kravet på certifierade kassaregister. Det är dock otydligt beskrivet från Skatteverket vad de anser vara en god intern kontroll, säger Anna Svensson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Det är viktigt att vara tydlig mot företagen om vad exempelvis intern kontroll i ett intäktsflöde är och vilken nytta detta innebär, fortsätter hon. Alla näringsidkare ska kunna uppvisa certifierade kassasystem från halvåret 2010, men i särskilda fall kan undantag beviljas. Undantag i enskilda fall ska inte blandas samman med tillfälliga undantag för affärsidkare som beställt kontrollenhet. De särskilda undantagen handlar främst om företag som ingår i en kedja där samtliga kassaregister ingår i ett gemensamt system. Det ska också finnas centrala rutiner som säkerställer att de enskilda företagens kassaredovisningar är korrekta. Övriga krav är att en person med ägarinflytande eller närstående till denne inte deltar i den kontanta kassaredovisningen eller i den löpande bokföringen. Ägaren kan förstås inte sitta i kassan och företaget ska ha en bra arbetsfördelning. Det ska finnas en tydlig arbets- och ansvarsfördelning för kassaredovisningen, och interna kontrollrutiner som säkerställer en rättvisande kassaredovisning, säger Anna Svensson. Ett beslut om enskilt undantag kan vara i högst tre år, vid förnyelse högst fem år i taget. Redan har Skatteverket tagit emot många ansökningar om enskilt undantag. Myndigheten uppmanar dem som kan få undantag att ansöka så snart som möjligt.

16

17

18 18 En av Nordens ledande leverantörer av lösningar för integrerade kortbetalningar. PA-DSS-godkänd programvara för butiker och restauranger. Auriga AB Tel BBS har lösningarna! Fleranvändare Gränshandel Bankversion Flervaluta Dricks E2E Storleken har ingen betydelse Oavsett om du har en liten butik, stor butik eller flera butiker, är Extenda Express den kompletta kassalösningen för dig som kräver ett allt-i-ett system med full funktionalitet. Med ca installationer världen över är det ett tryggt val! Besök oss på Kassaregister 2010 så berättar vi mer! AdmiPro Kassasystem anpassat till din verksamhet! FDT Butiksdata n er n 1000 ti er erti erade o lara för assalagen Köpmangatan 38, Eskilstuna , Ring för mer information eller maila till

19 19 PayEx tillhandahåller certifierade nordiska lösningar för betalningsterminaler Integrerade lösningar Fristående lösningar Mobila terminaler Tlf: +46 (0) Ärligt talat, det bästa kassasystem jag jobbat med Vill du veta mer om marknadens mest driftsäkra restaurangsystem? Ring: Stockholm Göteborg Malmö Umeå Vi är experter på säkra kortbetalningar i Norden Läs mer på Telefon: Epost:

20 20 Skatteverkets nya ansikte Räkna med kontrollbesök Skatteverket byter arbetsmetod när den nya kassalagen träder i kraft. Besöken ute på fältet ska intensifieras. Vi vill ge Skatteverket ett ansikte inom kontanthandeln, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare av kassaregisterlagen. Införandet av kassaregisterlagen innebär mycket arbete för Skatteverket, men när lagen har trätt i kraft räknar myndigheten med att kunna frigöra resurser som ska användas för uppsökande verksamhet. Kontanthandelsföretag kan helt enkelt förvänta sig besök från Skatteverket i en helt annan omfattning än tidigare. Vi vill bli mer synliga och det innebär delvis en förändring i vårt Lars Lundh. Handeln kan vänta sig fler besök från Skatteverket. Foto: Maj-Britt Rehnström Skatteverket har tagit fram information om hur kassaregistren ska fungera. sätt att arbeta, säger Lars Lundh. Skatteverket har länge haft som policy att göra kontrollbesök på företag, men nu ska den verksamheten intensifieras. År 2010 kommer det att göras ett omfattande antal besök. En viktig orsak är de utökade möjligheter som den nya kassaregisterlagen ger. Den nya lagstiftningen om kassaregister med tillsyn och särskilda kontrollåtgärder ger tillsammans med kravet på ett certifierat kassaregister helt andra möjligheter till kontroller än tidigare. Det förenklar också för företagarna, menar Lars Lundh: I stället för att som tidigare skicka in uppgifter till Skatteverket, vilket innebar en hel del pappersarbete, kan nu mycket av kontrollen göras på plats, bland annat genom att ta fram information ur kontrollenheten. Informationen i enheten är dessutom krypterad så att bara Skatteverket kan avkoda den, säger han och tillägger: Vi får svar direkt om registret och om redovisningen av moms, arbetsgivaravgift/inkomstskatt är rimlig. Inom de branscher som har krav på sig att ha personalliggare kommer denna kontroll att ske samtidigt. Det är positivt både för oss och för företaget att kontrollerna är enkla och snabba, samt att företagen får ett ansikte och kan ställa frågor direkt till en handläggare om alla slags frågor som rör deras kontakter med Skatteverket. Skatteverket genomför inte bara kontrollbesök. Företagare som vill veta mer om kassaregisterlagen och dess möjligheter kan boka informationsbesök hos oss, säger Lars Lundh.

21 Ta kort. Det lönar sig. Nu kan du som är kund i Swedbank eller Sparbankerna* få 50 öre varje gång du ger kontanter till en kund som betalar med något av våra bankkort. Så här enkelt är det: 1. Teckna ett avtal om avrundningsbonus med oss. 2. Föreslå dina kunder att de betalar med kort. 3. Runda av uppåt med jämna hundralappar. 4. Ge kunden kontanter (max 500 kr). Med mindre kontanter i kassan blir det tryggare för dig och dina medarbetare. Du ger kunderna en extra service och bidrar till att minska mängden kontanter i samhället. Det är bra för miljön och sänker kostnaderna för förvaring och transporter av sedlar och mynt. Kom in på kontoret så berättar vi mer om varför det lönar sig för dig att ta kort. Läs mer på swedbank.se/tryggarehandel Nyhet! Avrundningsbonus. *Gäller inte dig som omfattas av ett kedjeavtal. Lokala avvikelser kan förekomma.

22 22 Inga problem med kortterminalerna Kortterminalerna påverkas inte av den nya kassaregisterlagen. Kortköp hanteras på samma sätt som kontanthandel. Men håll koll på att din leverantör av terminaler är godkänd, säger Bo Danielsson, försäljningschef på Point. K ortanvändningen ökar stort i Sverige. Uppgifterna varierar, men mer än hälften av alla köp görs med kort. Också arbetet med att skapa säkra kortköp har kommit långt i Sverige. Redan är 90 procent av de stora betalväxlarna anslutna till standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). För den enskilda affärsidkaren innebär den nya kassalagen ingen merkostnad när det gäller kortterminalerna. Det enda nya kravet på terminalerna är att det ska finnas en bakgrundsskrift på kvittot så att det inte kan förväxlas med kassakvittot. Terminalerna ska kunna användas som tidigare och beloppen ska registeras, men det finns inga krav på att de ska vara anslutna till kassan, säger Bo Danielsson. Enligt Niklas Ceresjö på PBS finns det däremot många fördelar med att integrera terminalen med kassaregistret: Beloppsintegration är mest lämpat för affärsidkare med många kassapunkter. Den stora fördelen är att rapporteringen blir mycket enklare. Det innebär också att kortdata i de flesta fall hanteras enbart av terminalen och av betalväxeln. Det enda som skickas till kassan är belopp och någon form av referensnummer, så att transaktionen blir spårbar. Oavsett om affärsidkaren har en integrerad eller en fristående lösning finns det för de flesta många skäl till att uppgradera till en EMV-terminal, det vill säga en terminal som kan läsa betalkort med chip. Förutom att säkerheten höjs avsevärt går varje transaktion snabbare förutsatt att man också byter kommunikationssätt, vilket ger kortare köer och nöjdare kunder, Foto: Maj-Britt Rehnström säger Sean Wiklund, Key Account Manager på BBS som är en återförsäljare av betalkortsterminaler och betallösningar. Enligt Sean Wiklund har långt ifrån majoriteten av landets affärsidkare gått över till de säkare EMV-terminalerna. Att så många väntar är skrämmande. Det beror kanske på kostnaden, vilken trots allt ändå inte är direkt stor, fortsätter Sean Wiklund. Men det finns ingen anledning att vänta eftersom snabbare korthantering kan öka omsättningen. Dessutom kan kortbedrägerierna minska med chip-terminaler. Han rekommenderar att se över kommunikationerna som ofta är en flaskhals för terminalerna. Bredband är ett snabbare sätt för terminalen att kommunicera än om den måste ringa upp via telefon. Snabba leveranser Teknisk support Komplett sortiment av butiksdataprodukter Vi är distributör av certifi erade kontollboxar (Clean Cash & PosPLUS) PosPLUS Typ: A+C (USB) Clean Cash Typ: A+B (RS232)

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå?

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Kundtidning från Björn Lundén Information AB Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Du och jag i det

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer