Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen"

Transkript

1 T E M A T I D N I N G Dagens Handel nr 36, 2009 Del 2 Göteborg 14 okt Malmö 20 okt Sundsvall 22 okt Stockholm 2-3 nov Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Allt om nya lagen Revisorerna välkomnar lagen Seminarium och minimässa på fyra orter läs mer på mittuppslaget!

2 2 Revolution i kassalådan De flesta har redan hört talas om den nya kassaregisterlagen som gäller från och med nästa år, men hur ska du som tar emot kontanter och kortbetalningar hantera lagen? Helt klart handlar det om en av de största förändringarna på många år och alla affärsidkare påverkas, stora som små. I den här specialbilagan får du veta det mesta som är värt att veta om den nya lagen. Foto: Maj-Britt Rehnström Därför får vi en kassaregisterlag Den nya kassaregisterlagen är resultatet av ett mångårigt arbete där Skatteverket fokuserar på affärsidkarnas intäkter. Redan under 1990-talet konstaterades ett betydande fusk i vissa kontantbranscher. Det är orättvist mot den majoritet som sköter sig, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Tidigare moderatledaren Ulf Adelsohn lade 1997 fram den så kallade branschsaneringsutredningen mot bakgrund av att staten går miste om 150 miljarder per år. Utredningen föreslog att det i all kontanthandel skulle införas krav på registrering av all försäljning i typgodkända kassaregister. Alkoholutredningen fick några år senare i uppdrag att utreda frågan för restaurangbranschen, där saneringsåtgärder var av mer akut karaktär kom näringsdepartementets förslag till ny kassalag, som efter remissrundan antogs i riksdagen sommaren Skatteverket har avdelat ungefär 300 anställda i projektet Kontanthandel för att förbereda införandet av den nya kassaregisterlagen. Intäktssidan har alltid varit svårare att kontrollera än kostnaderna som oftast redan är bokförda. Med den nya lagen kan vi försvåra manipulation av kassaregister, kommenterar Lars Lundh. Tematidning i samband med Kassaregister Kassaregister 2010 arrangeras av Svensk Handel med Fri Köpenskap och Dagens Handel som mediepartner. Tidningen distribueras i ex. Tidningen finns också tillgänglig som e-tidning. Redaktion: Ansvarig utgivare Thomas Karlsson, chefredaktör Dagens Handel, Reporter Mats Lundström, frilans Redigering & layout Katri Artta Svarfvar, Dagens Handel, Elisabeth Enbrand Annonser: Försäljningschef Håkan Sandström, Dagens Handel, Dagens Handel, Box 72001, Lidingö Prepress/annonshantering: Brun Mediaproduktion AB, Tryck: STC, Vällingby Svensk Handel, Stockholm,

3 Telia Betal med e ti e ad a al i För dig som vill erbjuda dina kunder säkrare, snabbare och tryggare betalningar. t m Läs mer på Ett erbjudande i samarbete med Erbjudandet gäller till och med december 9. riset gäller vid månaders bindningstid och förutsätter att telefonabonnemang för fast telefoni från Telia nns. å grund av tekniska begränsningar kan Telia Betal inte levereras till alla adresser. Telia levererar ej kamera- eller larmutrustning. Vid hjälp med kabeldragning tillkommer kostnader. 495 kr i engångsavgift tillkommer i samtliga paketlösningar. Samtliga priser är exklusive moms.

4 4 Så påverkas du av kassalagen Nedräkningen har börjat. Den 1 januari 2010 ska alla näringsidkare ha eller kunna visa att de beställt ett certifierat kassaregister. Så vad måste du som tar emot kontanter i din verksamhet göra? Svaret är att det beror på vilken typ av befintligt kassaregister som finns i butiken. Men en sak kan konstateras: den nya lagen innebär att nästan alla kassaregister i framtiden kommer att vara av pc-typ. Har du en ROM-baserad kassa måste du i nio fall av tio köpa nytt. För den som redan har en pc-baserad Manipulation med kassaregister är vanligt. Det är orättvist mot dem som inte fuskar. Syftet med den nya lagen är därför att motverka illojal konkurrens. Vi kommer att tillämpa lagen mjukt den första tiden, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Det är mycket som ska klaffa när den nya lagen ska genomföras och allt har inte löpt perfekt. Det har skapat förvirring bland landets affärsidkare och bland leverantörerna av kassasystem. Därför har vi beslutat att tilllämpa en mjuk linje under det första halvåret 2010 för att alla ska en möjlighet att hinna med. Men fortfarande måste affärsidkaren kunna visa upp att en beställning av tillverkardeklarerat kassasystem är gjord till den kassa så räcker det i de flesta fall med en uppgradering. Många fler verksamheter omfattas av den nya kassalagen. Ett generellt råd till näringsidkare som i dag saknar kassaregister är att satsa på ett pc-kassasystem som antingen kan köpas eller hyras som tjänst. Allra enklast är att hyra ett så kallat nätverksbaserat kassaregister. Det innebär att man hyr själva kassaapparaten och att den via internet kopplas till en databastjänst som sköter kassaregistret. På så vis behöver du som affärsidkare inte bry dig om teknikaliteterna. En annan fördel med de nätverksbaserade lösningarna är att det går att koppla en mängd andra tjänster till dem, exempelvis personalliggare, arbetsgivaravgift, bokföring och redovisning, säger Bengt Nilervall, betalansvarig på Svensk Handel. Mjuk övergång säger Skatteverket 1 januari 2010, och man får inte senarelägga en möjlig installation för att vinna tid. En anmälan av ett anskaffat certifierat kassaregister ska göras direkt via Skatteverkets webb, förklarar Lars Lundh. (Se faktaruta nedan. Reds. anm.). Två delar I huvudsak består ett certifierat kassaregister av två delar som ska fungera ihop: en kassapparat, exempelvis en dator, och en certi- Så anmäler du ditt certifierade kassaregister Inom en vecka från det att du som näringsidkare köpt in och mottagit ett kassaregister med kontrollenhet ska du anmäla det till Skatteverket. Det gäller alla kassaregister som används i verksamheten, även sådana som hyrs. Skyldigheten att anmäla gäller först från det att kassaregisterlagen trätt i kraft den 1 januari 2010, men Skatteverket vill att anmälningar görs så snart e-tjänsten för detta kommer i gång. E-tjänsten kommer att öppnas under fjärde kvartalet Vi uppmanar leverantörer av kassaregister att hjälpa närings-

5 5 Det är mycket som ska klaffa till den 1 januari Alla försäljningsställen påverkas mer eller mindre av den nya kassaregisterlagen. Foto: Maj-Britt Rehnström fierad kontrollenhet, säger Bengt Nilervall som är betalansvarig på Svensk Handel. Kontrollenheten eller kontrollboxen lagrar kassatransaktionerna på ett säkert sätt, ofta genom krypterad och signerad information. Kontrollenheten skapar en kontrollkod som lagras i boxen och på e-journalen eller på kontrollremsan, fortsätter han. Kontrollbesök Det är upp till den enskilde affärsidkaren att se till att det här fungerar i butiken. Det är därför det är så viktigt att kräva klara besked från kassasystemsleverantören, annars finns det risk för att Skatteverket kan förelägga en straffavgift på upp till kronor. Nu kommer lagen visserligen att initialt tillämpas mjukt, men antalet kontrollbesök som görs kommer att öka kraftigt nästa år. Men kom ihåg att den nya kassalagen ofta innebär förenklingar både för Skatteverket och för affärsinnehavarna. Vi kommer som sagt att besöka ett stort antal företag nästa år. Näringsidkarna kan träffa handläggare från Skatteverket och får då möjlighet att ställa alla typer av frågor som rör deras kontakter med Skatteverket. Kontrollen blir också effektivare eftersom den i stor omfattning kan göras redan på plats hos företagen, säger Lars Lundh. Bengt Nilervall uppmanar alla affärsidkare att ha branschorganisationernas webbplatser under uppsikt för att få senaste nytt om kassalagen: Sen är det viktigt att du tar kontakt med din kassasystemsleverantör och att du står på dig om att få en billig och bra lösning. Om du ska uppgradera eller köpa nytt beror på vilken typ av kassaapparat du har i dag, tillägger han. idkare med anmälningarna av kassaregister/kontrollenheter, säger Lars Lundh på Skatteverket. Med fullmakt kommer det att finnas möjlighet att vara ombud och kunna anmäla kassaregister åt andra företag via e-tjänsten. Efter att anmälan gjorts utfärdar Skatteverket skyltar som ska fästas på kassaregistret och kontrollenheten. Ändras dina förhållanden av innehav av kassaregister/kontrollenheter, till exempel om du köper nytt, säljer eller skrotar, måste du anmäla detta till Skatteverket.

6

7 7 Svensk Handel välkomnar den nya kassaregisterlagen, men företagens kostnader för att leva upp till regelverket måste vara på en rimlig nivå. Det menar vd Dag Klackenberg: Vi ser självklart till handelns bästa och arbetar för en smidigare och mjukare tillämpning av lagen när den träder i kraft. Svensk Handel: Kostnaderna måste vara rimliga Svensk Handel har sedan 2005 tillsammans med Skattverket arbetat för genomförandet av lagen och varit remissinstans för att framhålla och driva detaljhandelns frågor. Vi har också arbetat intensivt tillsammans med andra aktörer för att få till stånd både en smidigare övergång till, och en rimligare tilllämpning av, det nya regelverket. Detta kräver centrala politiska beslut och därför arbetar vi med uppvaktningar på alla politiska nivåer via alla till buds stående kanaler, säger Dag Klackenberg. Bland annat har Svensk Handel drivit igenom att kravet på årliga kontroller har tagits bort och att Skatteverket kommer att ha en mjukare tillämpning av lagen när den träder i kraft. Svensk Handel har också verkat för att få fram ett generellt undantag för kassasystem yngre än (avskrivningstiden) fem år. Dag Klackenberg, Svensk Handel. Foto: Maj-Britt Konkurrensen a och o Dag Klackenberg säger att ett av den nya kassalagens viktigaste syften är att komma tillrätta med den illojala konkurrensen. Än så länge är dock torghandeln undantagen från den nya lagen, men redan nu har denna prioriterade fråga börjat drivas. Vi är eniga med Skatteverket om att torghandeln bör inkluderas, men det behövs en analys för att därefter ge förslag till lagändring till Finansdepartementet, säger han. Det är i samband med denna granskning som Svensk Handel tillsammans med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) kommer att försöka väcka debatt i media och skriva direkt till ansvariga personer på Finansdepartementet. Billigare lösningar Svensk Handel arbetar även med att påverka systemleverantörerna till att ta sitt ansvar för certifiering av befintliga system genom att tillhandahålla uppgraderingar. Bland annat har ett samarbete med Smålandsbörsen inletts för att samla in intresseanmälningar från handeln. Samarbetet är viktigt för att trycka på kassasystemleverantörer att göra uppgraderingar i stället för att bara sälja nya kassasystem. Vi ger även rekommendation till Skatteverket om nya, billigare och smidigare tekniklösningar för handeln, till exempel serverlösningar för kassasystem, kommenterar Dag Klackenberg. Vidare är Svensk Handel med i certifieringsrådet för SCC, Scandinavian Certification Center, som är ackrediterad av myndigheten Swedac för att certifiera leverantörer av kontrollenheten. Svensk Handel kommer under hösten att tillsammans med Skatteverket genomföra seminarier/mässa med fokus på Kassaregisterlagen Seminarierna hålls i Sundsvall, Göteborg, Malmö och Stockholm. Besök Kassaregister 2010 på de fyra orterna i oktober/november och håll koll på den nya kassalagen via vår hemsida www. svenskhandel.se. Där följer vi Skatteverkets agerande och informerar om vad lagen innebär för våra medlemar, avslutar Dag Klackenberg. Foto: Colourbox Undantag för gårdsbutiker Många fler än tidigare omfattas av den nya kassaregisterlagen. Lagen gäller också obemannade försäljningsställen, till exempel gårdsbutiker. Men hur ska det gå till praktiskt när det inte finns personal som tar emot betalningen? Det är en fråga som Skatteverket tittar närmare på. Det kommer att bli ett generellt undantag för försäljning som sker i en lokal som är anpassad för detta, exempelvis obemannade butiker. Beslut om detta kommer att fattas i slutet av september. Sedan tidigare omfattas inte varuautomater och liknande av lagen. Det offentliga berörs inte Stat, kommun eller landsting omfattas inte av kassaregisterlagens skyldigheter. Detta gäller även verksamheter där varor eller tjänster säljs till allmänheten, som restaurangoch frisörskolor. Det beror på att stat, kommun och landsting är befriade från inkomstskatt. Verksamhet som bedrivs i ett bolag som ägs av stat, kommun eller landsting omfattas av kassaregisterlagens skyldigheter om varor eller tjänster säljs mot kontant betalning. Liten kontantomsättning undantaget Obetydlig omfattning av försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning är undantagen från kassaregisterlagen. Med det menas försäljning som för ett räkenskapsår uppgår till högst fyra prisbasbelopp. Från år 2010 är ett prisbasbelopp kr. Försäljningen måste alltså understiga kronor.

8 När det måste bli rätt Sätt säkerheten främst. På ett smart sätt. När du använder Payzones lösningar för betalkort skyddar du dig effektivt mot kortbedrägerier samtidigt som du slipper hantera känslig kortdata. Men inte nog med det. Med oss kan du enkelt och när som helst byta bank till den som är mest förmånlig. Bara så där. Det är säkerhet på ett kostnadsmedvetet sätt. I Sverige hanterar Payzone runt 15 procent av alla kortköp. Och våra lösningar kan användas med i princip alla kassasystem. Se till att det blir rätt från början. Kontakta oss redan idag. Payzone Group är ett av Europas ledande transaktionshus med marknadens bredaste tjänsteutbud. Vi hanterar över 630 miljoner elektroniska transaktioner varje år och levererar transaktionslösningar till över butiker, hotell och restauranger i ett tjugotal europeiska länder. Vi har hanterat kortbetalningar sedan 1994 och är certifierade för både PCI och EMV. Idag är vi cirka 800 medarbetare, varav drygt 50 i Sverige. Läs mer på

9

10 Har du frågor om kassaregisterlagen? Välkommen till monter 14. Vi fi nns med på mässan i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö och står beredda att svara på alla dina frågor. Du är också välkommen att se framtidens kassaregister, ARS7100, och de besparingar det innebär för just er. Atronic är specialiserade på elektroniska system för kostnadseffektiv hantering av microbetalningar. Våra system används varje dag av cirka anställda i företag, organisationer och offentlig sektor. Till små och medelstora företag inom främst restaurang- och detaljhandeln levererar vi kassaterminaler med kringutrustning. Vi har över 30 års erfarenhet av kassaregister och har fungerat som remissinstans för Skatteverket under arbetet med kassaregisterlagen. Läs mer om vad vi kan hjälpa er med och om vad den nya lagen innebär på eller kontakta oss via telefon, eller e-post,

11 11 Ligg på för klarhet om ditt kassasystem Kolla med ditt branschförbund och ställ krav på din kassasystemsleverantör. Uppgradera ditt gamla kassasystem i stället för att kassera det. Håll koll på att det verkligen är certifierat oavsett vad leverantören säger. Det är några viktiga punkter för att du ska undvika problem i samband med den nya kassaregisterlagen. Försäljningen av kassasystem har varit relativt låg de senaste tio åren med omkring sålda system per år. Sedan nya kassaregisterlagen blev känd kring år 2005 har försäljningen sjunkit ytterligare, men nu ska det tas igen. När omkring kassasystem ska anpassas till den nya lagen finns flera miljarder kronor i potten för leverantörerna. Men mycket har varit oklart kring den nya lagen samtidigt som regelverket drabbats av stora förseningar. Eftersom ingen riktigt har vetat vad som gäller, finns det leverantörer som lovat mer än de kan hålla. Löften om certifierade kassasystem kan innebära att affärsidkare förleds att tro att deras kassasystem lever upp till de nya reglerna. Kalldusch väntar Det kan bli en kalldusch när Skatteverket kommer på besök. Den uppsökande verksamheten intensifieras nästa år, närmare bestämt med en tredubbling jämfört med i år. Svensk Handel och SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, har inlett ett samarbete med företaget Smålandsbörsen som är specialiserat på att uppgradera system. Företaget ska hjälpa de mindre affärsidkarna med övergången. Vi arbetar helt leverantörsneutralt och ska utöva tryck mot leverantörer som försöker sälja nytt i stället för att uppgradera, säger Peter Thulin på Smålandsbörsen. Peter Thulin. Uppgradering räcker Det finns anledning se upp med lockropen om att köpa nya kassasystem. För de allra flesta räcker det med en enkel uppgradering för att kassan ska fungera enligt Skatteverkets regler. Ja, det är faktiskt inte krångligare än så för dem som har ett ett pc-baserat kassasystem. Många leverantörer erbjuder till och med en gratis uppdatering, men handlaren har själv ansvar för att följa upp att uppdateringen verkligen görs, säger Peter Thulin. Något krångligare blir det för de ROM-baserade kassasystemen som utgör en majoritet. Särskilt affärsidkare som köpt av mindre leverantörer kan få problem. Den som har ett mindre kassasystem kan göra en intresseanmälan hos Smålandsbörsen. På så vis kan vi samla ihop användarna för att utöva ett tryck på leverantören. Utöver att själva kassasystemet Ta reda på vad du måste göra Alla affärsidkare påverkas av den nya lagen, men vad du måste göra beror på ditt nuvarande kassasystem. ROM-baserat kassasystem: Det mest troliga är att det måste kasseras och ersättas av ett annat system. Börja med att kontakta din leverantör. Om du inte får ett vettigt svar ska du ta kontakt med Smålandsbörsen. Smålandsbörsen samlar in anmälningar och tar kontakt med leverantörerna. Pc-baserat kassasystem: Kan oftast uppgraderas, ta kontakt med din leverantör. Har du internetanslutning i butiken finns också möjlighet att hyra ett kassaregister med fast månadsavgift. Registret finns då centralt i en databas vilket kan innebära mindre krångel och lägre övergångskostnad. Nätverksbaserade kassasystem: Affärsidkare som redan har kassaregister på distans bör kontakta sin leverantör för mer information om hur övergången ska gå till. Kedjor med god egenkontroll kan också ansöka om undantag från lagen. http//www.shr.se/ Anmäl ditt intresse här: Användarnamn: kassa09 Lösenord: uppgradering ska vara uppgraderat eller ha en tillverkardeklaration utfärdad av Skatteverket, ska systemet också ha en certifierad kontrollenhet.

12 17 november! För dig som jobbar med säkerhet inom Näringslivet forum

13 Liten behändig RSV specad kontrollbox ger dig full koll på kassan All-In-One kassa med touch-screen PASSA PÅ och besök oss på Temadagarna Kassaregister 2010 Svenska Mässan Göteborg 14 oktober Malmömässan Malmö 20 oktober Folkets Hus Sundsvall 22 oktober Stockholmsmässan 2-3 november SQUID FrontTouch komplett med programvara SQUID Mini samt Kontrollboxen POSPlus. Vi är certifierade för helt Integrerad kortläsning via PinPad terminal med EMV. Pris komplett system under temadagarna :-* Hyrköp med omgående leverans, och börja betala först i januari = Dödsstöten för trotjänaren *(Gäller ej kostnader för kortinlösare Samport, Payzone eller Auriga.) Squid Butiksdata AB Telefonstigen 1, Nacka

14 gott Ett Nu är det ännu viktigare att välja partner med omsorg. Någon som du kan lita på och som finns där när du har frågor. Någon med lång erfarenhet och som ständigt håller sig uppdaterad. Idag och i morgon. Det är lätt att lockas av pengar, charm eller utseende. Men i slutändan är det alltid insidan som räknas. Hos oss hittar du ett kassasystem för just dina behov. Vi har allt från den allra enklaste lösningen till datorbaserade kassasystem som går att synkronisera med ledande affärssystem. Ett tydligt bevis på vår noggrannhet och långa erfarenhet är att just våra kassasystem är först ut med att bli certifierade enligt den nya lagen. Så följ vårt råd: Kasta dig inte i famnen på första bästa lycksökare. Välj en partner för ett varaktigt förhållande. sharp.se cash-it.se Här hittar du ditt närmaste försäljningsställe: Avesta , Borlänge , Borås , Bromma , Bäckefors , Gävle , Göteborg , Halmstad , Helsingborg , Jönköping , Kalmar , Karlskrona , Karlstad , Linköping , , Luleå , , Mora , Malmö , Norrköping , Oskarshamn , Piteå , Skellefteå , Skövde , Solna , Sundsvall , Söderhamn , Södertälje , Sölvesborg , Tranås , Trollhättan , Uddevalla , Uppsala , , Vetlanda , Värnamo , Västervik , Västerås , Växjö , Ystad , Åby , Örebro , Östersund

15 15 Revisorerna välkomnar nya kassaregisterlagen Den nya kassaregisterlagen välkomnas av revisionsbyråerna. Vi kan göra bättre granskningar vilket ökar säkerheten för oss. Lagen ökar också medvetenheten hos företag om att ha god intern kontroll, säger Anna Svensson, konsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Branscher med kontanthandel har alltid varit känsliga för revisorer. Många byråer har till och med tackat nej till uppdrag inom exempelvis restaurangbranschen på grund av svårigheterna med att granska verksamheten. Fusket med manipulerade kassasystem anses vara förhållandevis utbrett. Alltid högre risk Företag som jobbar med kontanter innebär alltid högre risk. Kontanter är ju handgripliga medel och det innebär risk också för revisorerna, säger Anna Svensson. Kassaregisterlagen ökar revisorernas möjligheter att genomföra bättre granskningar. Det innebär också växande affärsmöjligheter för revisionsbyråerna. Anna Svensson. Välkomnar lagen Vi på Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers arbetar för att våra klienter skall känna sig trygga med hanteringen av sina intäkter både i de manuella processerna och i själva kassasystemet. Därför välkomnar vi lagen, även om vi önskat att Skatteverket skulle ha varit tydligare i sina krav. Genomförandet kan anses vara lite för hastigt trots att det nu är uppskjutet ett halvår, menar Anna Svensson. Ett kassasystem är egentligen att jämföra med ett litet affärssystem, men mognadsgraden för kontrollfrågor är betydligt lägre bland kassasystemsleverantörerna jämfört med leverantörer av affärssystem. Inte alltid medvetet En översyn av kontanthanteringen i ett företag handlar om att få kontroll över flöden och att granska processer. Vi går ut på golvet och tittar på hur hanteringen ser ut. Hur börjar dagen? Vem sitter i kassan, vem räknar och vem övervakar den kontanta redovisningen? förklarar Anna Svensson. Felaktig hantering upptäcks ofta, men hon betonar att det inte alltid handlar om medveten manipulation. Kassasystemen är flexibla i dag och det är tråkigt om det blir fel bara för att man jobbar fel. Undantag i enskilda fall ansökan krävs Företag med god intern kontroll kan ansöka om att i enskilda fall undantas från kravet på certifierade kassaregister. Det är dock otydligt beskrivet från Skatteverket vad de anser vara en god intern kontroll, säger Anna Svensson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Det är viktigt att vara tydlig mot företagen om vad exempelvis intern kontroll i ett intäktsflöde är och vilken nytta detta innebär, fortsätter hon. Alla näringsidkare ska kunna uppvisa certifierade kassasystem från halvåret 2010, men i särskilda fall kan undantag beviljas. Undantag i enskilda fall ska inte blandas samman med tillfälliga undantag för affärsidkare som beställt kontrollenhet. De särskilda undantagen handlar främst om företag som ingår i en kedja där samtliga kassaregister ingår i ett gemensamt system. Det ska också finnas centrala rutiner som säkerställer att de enskilda företagens kassaredovisningar är korrekta. Övriga krav är att en person med ägarinflytande eller närstående till denne inte deltar i den kontanta kassaredovisningen eller i den löpande bokföringen. Ägaren kan förstås inte sitta i kassan och företaget ska ha en bra arbetsfördelning. Det ska finnas en tydlig arbets- och ansvarsfördelning för kassaredovisningen, och interna kontrollrutiner som säkerställer en rättvisande kassaredovisning, säger Anna Svensson. Ett beslut om enskilt undantag kan vara i högst tre år, vid förnyelse högst fem år i taget. Redan har Skatteverket tagit emot många ansökningar om enskilt undantag. Myndigheten uppmanar dem som kan få undantag att ansöka så snart som möjligt.

16

17

18 18 En av Nordens ledande leverantörer av lösningar för integrerade kortbetalningar. PA-DSS-godkänd programvara för butiker och restauranger. Auriga AB Tel BBS har lösningarna! Fleranvändare Gränshandel Bankversion Flervaluta Dricks E2E Storleken har ingen betydelse Oavsett om du har en liten butik, stor butik eller flera butiker, är Extenda Express den kompletta kassalösningen för dig som kräver ett allt-i-ett system med full funktionalitet. Med ca installationer världen över är det ett tryggt val! Besök oss på Kassaregister 2010 så berättar vi mer! AdmiPro Kassasystem anpassat till din verksamhet! FDT Butiksdata n er n 1000 ti er erti erade o lara för assalagen Köpmangatan 38, Eskilstuna , Ring för mer information eller maila till

19 19 PayEx tillhandahåller certifierade nordiska lösningar för betalningsterminaler Integrerade lösningar Fristående lösningar Mobila terminaler Tlf: +46 (0) Ärligt talat, det bästa kassasystem jag jobbat med Vill du veta mer om marknadens mest driftsäkra restaurangsystem? Ring: Stockholm Göteborg Malmö Umeå Vi är experter på säkra kortbetalningar i Norden Läs mer på Telefon: Epost:

20 20 Skatteverkets nya ansikte Räkna med kontrollbesök Skatteverket byter arbetsmetod när den nya kassalagen träder i kraft. Besöken ute på fältet ska intensifieras. Vi vill ge Skatteverket ett ansikte inom kontanthandeln, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare av kassaregisterlagen. Införandet av kassaregisterlagen innebär mycket arbete för Skatteverket, men när lagen har trätt i kraft räknar myndigheten med att kunna frigöra resurser som ska användas för uppsökande verksamhet. Kontanthandelsföretag kan helt enkelt förvänta sig besök från Skatteverket i en helt annan omfattning än tidigare. Vi vill bli mer synliga och det innebär delvis en förändring i vårt Lars Lundh. Handeln kan vänta sig fler besök från Skatteverket. Foto: Maj-Britt Rehnström Skatteverket har tagit fram information om hur kassaregistren ska fungera. sätt att arbeta, säger Lars Lundh. Skatteverket har länge haft som policy att göra kontrollbesök på företag, men nu ska den verksamheten intensifieras. År 2010 kommer det att göras ett omfattande antal besök. En viktig orsak är de utökade möjligheter som den nya kassaregisterlagen ger. Den nya lagstiftningen om kassaregister med tillsyn och särskilda kontrollåtgärder ger tillsammans med kravet på ett certifierat kassaregister helt andra möjligheter till kontroller än tidigare. Det förenklar också för företagarna, menar Lars Lundh: I stället för att som tidigare skicka in uppgifter till Skatteverket, vilket innebar en hel del pappersarbete, kan nu mycket av kontrollen göras på plats, bland annat genom att ta fram information ur kontrollenheten. Informationen i enheten är dessutom krypterad så att bara Skatteverket kan avkoda den, säger han och tillägger: Vi får svar direkt om registret och om redovisningen av moms, arbetsgivaravgift/inkomstskatt är rimlig. Inom de branscher som har krav på sig att ha personalliggare kommer denna kontroll att ske samtidigt. Det är positivt både för oss och för företaget att kontrollerna är enkla och snabba, samt att företagen får ett ansikte och kan ställa frågor direkt till en handläggare om alla slags frågor som rör deras kontakter med Skatteverket. Skatteverket genomför inte bara kontrollbesök. Företagare som vill veta mer om kassaregisterlagen och dess möjligheter kan boka informationsbesök hos oss, säger Lars Lundh.

21 Ta kort. Det lönar sig. Nu kan du som är kund i Swedbank eller Sparbankerna* få 50 öre varje gång du ger kontanter till en kund som betalar med något av våra bankkort. Så här enkelt är det: 1. Teckna ett avtal om avrundningsbonus med oss. 2. Föreslå dina kunder att de betalar med kort. 3. Runda av uppåt med jämna hundralappar. 4. Ge kunden kontanter (max 500 kr). Med mindre kontanter i kassan blir det tryggare för dig och dina medarbetare. Du ger kunderna en extra service och bidrar till att minska mängden kontanter i samhället. Det är bra för miljön och sänker kostnaderna för förvaring och transporter av sedlar och mynt. Kom in på kontoret så berättar vi mer om varför det lönar sig för dig att ta kort. Läs mer på swedbank.se/tryggarehandel Nyhet! Avrundningsbonus. *Gäller inte dig som omfattas av ett kedjeavtal. Lokala avvikelser kan förekomma.

22 22 Inga problem med kortterminalerna Kortterminalerna påverkas inte av den nya kassaregisterlagen. Kortköp hanteras på samma sätt som kontanthandel. Men håll koll på att din leverantör av terminaler är godkänd, säger Bo Danielsson, försäljningschef på Point. K ortanvändningen ökar stort i Sverige. Uppgifterna varierar, men mer än hälften av alla köp görs med kort. Också arbetet med att skapa säkra kortköp har kommit långt i Sverige. Redan är 90 procent av de stora betalväxlarna anslutna till standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). För den enskilda affärsidkaren innebär den nya kassalagen ingen merkostnad när det gäller kortterminalerna. Det enda nya kravet på terminalerna är att det ska finnas en bakgrundsskrift på kvittot så att det inte kan förväxlas med kassakvittot. Terminalerna ska kunna användas som tidigare och beloppen ska registeras, men det finns inga krav på att de ska vara anslutna till kassan, säger Bo Danielsson. Enligt Niklas Ceresjö på PBS finns det däremot många fördelar med att integrera terminalen med kassaregistret: Beloppsintegration är mest lämpat för affärsidkare med många kassapunkter. Den stora fördelen är att rapporteringen blir mycket enklare. Det innebär också att kortdata i de flesta fall hanteras enbart av terminalen och av betalväxeln. Det enda som skickas till kassan är belopp och någon form av referensnummer, så att transaktionen blir spårbar. Oavsett om affärsidkaren har en integrerad eller en fristående lösning finns det för de flesta många skäl till att uppgradera till en EMV-terminal, det vill säga en terminal som kan läsa betalkort med chip. Förutom att säkerheten höjs avsevärt går varje transaktion snabbare förutsatt att man också byter kommunikationssätt, vilket ger kortare köer och nöjdare kunder, Foto: Maj-Britt Rehnström säger Sean Wiklund, Key Account Manager på BBS som är en återförsäljare av betalkortsterminaler och betallösningar. Enligt Sean Wiklund har långt ifrån majoriteten av landets affärsidkare gått över till de säkare EMV-terminalerna. Att så många väntar är skrämmande. Det beror kanske på kostnaden, vilken trots allt ändå inte är direkt stor, fortsätter Sean Wiklund. Men det finns ingen anledning att vänta eftersom snabbare korthantering kan öka omsättningen. Dessutom kan kortbedrägerierna minska med chip-terminaler. Han rekommenderar att se över kommunikationerna som ofta är en flaskhals för terminalerna. Bredband är ett snabbare sätt för terminalen att kommunicera än om den måste ringa upp via telefon. Snabba leveranser Teknisk support Komplett sortiment av butiksdataprodukter Vi är distributör av certifi erade kontollboxar (Clean Cash & PosPLUS) PosPLUS Typ: A+C (USB) Clean Cash Typ: A+B (RS232)

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen Nya Kassalagen 1 Ad Manus Manual för nya Kassalagen Upprättad den 8 December, 2009 Nya Kassalagen 2 Ad Manus AB levererar denna manual i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när

Läs mer

Du behöver kanske INTE skaffa ett nytt kassaregister.

Du behöver kanske INTE skaffa ett nytt kassaregister. Läs vad jag har att säga dig: Du behöver kanske INTE skaffa ett nytt kassaregister. Företag som berörs av den nya kassaregisterlagen kan delas in i tre grupper: Den första gruppen är de som måste ha ett

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL 09 TIPS SÅ KOMMER DU IGÅNG MED KASSA OCH KORTTERMINAL Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här försöka ge dig en enkel sammanfattning

Läs mer

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen SVAR 2012-05-25 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fi2012/1100 Sveriges Redovisningskonsulters

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR 10 TIPS Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 1 Kassa- och Betallösningar 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Nya säkerhetskrav 2. Ny kassalag 3. Oscar, XPOS och framtiden 4. Babs och EMV-terminaler 5. Golfterminalen 6. More Golf Webbetalning

Läs mer

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister Morgan Karlsson Christian Vestergård Lag om kassaregister - Motverkan av manipulation och snedvriden konkurrens Law on cash registers - Discouragement of manipulation and distortion of competition Företagsekonomi

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m.

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. SFS nr: 2007:592 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2007-06-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:852 Registeruppgifter

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

Certifierat kassaregister

Certifierat kassaregister Certifierat kassaregister De flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. 2010 ha ett certifierat kassaregister. Betalning med betalkort räknas också som kontant betalning.

Läs mer

Kort och sammanfattningsvis handlar det om följande två huvudproblem:

Kort och sammanfattningsvis handlar det om följande två huvudproblem: 1 Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Anmälan mot Skatteverket och Swedac avseende den rättsliga hanteringen av kravet på certifiering av så kallade kontrollenheter för kassaregister enligt Skatteförfarandelagen

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. CERTIFIERAD 2009:1 www.easycashier.se Funktioner i EasyCash är ett mångsidigt kassasystem som används

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02. Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning.

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02. Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning. KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning. Skatteverkets

Läs mer

Certifierade kassasystem för en effektivare vardag

Certifierade kassasystem för en effektivare vardag Certifierade kassasystem för en effektivare vardag Om Sharp Sharp är ett elektronikföretag som startades i Japan 1912. Sharp Electronics (Nordic) AB har sedan 1979 huvudkontor i Stockholm. Genom gemensam

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Nya Golfterminalen 2008

Nya Golfterminalen 2008 Till: Golfklubbarna Från: SYSteam Halmstad 14 april 2008 Angående: Nya Golfterminalen Inledning Sedan februari 2008 är SYSteam ansvariga för utveckling och förvaltning av de s.k. Golfterminalerna. Vårt

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Bättre tjänsteavtal till din verksamhet

Bättre tjänsteavtal till din verksamhet Bättre tjänsteavtal till din verksamhet Med Menigos förmånspaket Menigo Partner kan vi erbjuda dig bra avtal som hjälper dig sänka dina kostnader och öka din lönsamhet. Det första jag gjorde som ny Menigo

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2013/2050 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Maj 2013 1 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning... 3 Förslag till lag

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Jag heter Stig Wiklund och är en -39 med över 35 års erfarenhet som marknadsknalle. Jag vädjar till Er som riksdagsledamot att ta del

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket

Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket Steg 1 Försäkra dig om att du har en giltig e-legitimation. Du kan använda e-legitimation från BankID, Nordea, SEB, Telia eller Posten.

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Pyramid & Kassalagen Frågor och svar

Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Senast uppdaterad: torsdag den 24 maj 2012 Generellt (2010-09-21) Hur får jag ut en x-dagrapport snabbt och enkelt utan att lämna kassarutinen? Svar (MN): Lägg in start

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Statens folkhälsoinstituts författningssamling

Statens folkhälsoinstituts författningssamling Statens folkhälsoinstituts författningssamling Ansvarig utgivare: Gunnar Ågren ISSN 1651-8624 Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister Beslutade den 26 juni 2003 Med stöd av 5 punkt 6 alkoholförordningen

Läs mer

EMV. ökad säkerhet eller mer krångel? olika områden, som alla egentligen är skilda från varandra. De tre delarna är övergången till EMVterminaler

EMV. ökad säkerhet eller mer krångel? olika områden, som alla egentligen är skilda från varandra. De tre delarna är övergången till EMVterminaler 2008 nr 32 restauratören tema: emv 11 EMV ökad säkerhet eller mer krångel? inom lite drygt ett år förändras kraven på betalningssystemen inom tre olika områden, som alla egentligen är skilda från varandra.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Enhet 3 DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6801-14 K L A G A N D E S t o c k h o l ms ma r k n a d e r A B, 5 5 6 8 0 5-5 9 0 8 M ö r b y d a l e n 3 0 1 8 2 5 2

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele.

Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele. Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele. DITT är landets ledande företagsgrupp för Data-, IT- och Telelösningar Inom DITT samarbetar

Läs mer

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter 2006-04-28 Finansdepartementet FI Dnr 06-202-000 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer