satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering."

Transkript

1 Läs mer på satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten av Sveaskog. sidan 12 Tema 100 våtmarker Sveaskogs satsning på att återskapa svenska våtmarker har fått fåglar och insekter att återvända. sidorna Reportage I skogens tjänst Möt Werner von Seydlitz, en doldis och nestor bland skogsnäringens stora aktörer. sidorna Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. sidan 32

2 Nr En tydligare roll för Sveaskog När denna tidning når dig som läsare har riksdagen sannolikt alldeles nyligen behandlat propositionen Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (publ). Den inriktning som föreslås i propositionen innebär en tydligare roll för Sveaskog som affärsdrivande företag. All vår verksamhet ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Det finns de som undrar om Sveaskog med en sådan inriktning kan hålla samma höga ambition i miljöarbetet. Jag anser att målen kring ekonomi, miljö och socialt ansvar stödjer varandra. En förutsättning för att skogsprodukter ska nå framgång på marknaden är att de kommer från ett långsiktigt hållbart skogsbruk med höga miljöambitioner. Sveaskog ska även fortsatt driva utvecklingen av effektivare metoder och tekniker som ökar produktiviteten i skogsbruket och ger nya sortiment från skogen. Jag anser att målen kring ekonomi, miljö och socialt ansvar stödjer varandra. Sveaskog ska vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom skogsbruk utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Vi bidrar till ökad konkurrens på virkesmarknaden. Att vi levererar virke från både egen skog och externa källor innebär att vi kan minska kundernas kostnader och erbjuda dem en långsiktig och trygg virkesanskaffning, samtidigt som vi ökar vårt eget resultat. Det gynnar även enskilda skogsägare som får fler alternativa köpare av sitt virke. Sveaskog är oberoende gentemot industrin. Vi styr våra volymer och sortiment samt till vilka kunder och priser vi säljer, utifrån marknadsläget och målet att öka avkastningen på vår skog. Vårt delägande i Setra Group har vi för avsikt att avyttra. När skogsbranschen nu successivt kommer ur lågkonjunkturen och Setra återfår lönsamhet i sin verksamhet, genom internt effektiviseringsarbete, förbättras möjligheterna att kunna ta till vara värdet i Setra vid en försäljning. Sveaskog har skogen som kärnverksamhet och ska inte bli ett industriföretag. Men vi har ett ansvar att investera i den framtida användningen av skogsråvaran och i tekniker som breddar marknaden för vår skogsråvara och därmed ökar vår avkastning. Ett exempel är vårt delägande i bolaget SunPine, som i Piteå byggt världens första fabrik för produktion av andra generationens biodiesel baserat på restprodukter från skogsindustrin. Ett annat är anläggningar för komprimering eller förgasning av skogsbränsle, som ger mer kostnadseffektiva transporter eller helt nya sortiment. Samma skäl ligger till grund för vår strävan att skapa mångbruk av skogsmarken genom samarbete med turistentreprenörer, vindkraftsbolag med flera företag. Produktiviteten ökar med flerträdsmetoden. Grilla med miljömärkt kol. Nöjd fiskeentreprenör. 12 Entreprenörer inom fiske och virke Redaktionen Forum Sveaskog ges ut av Sveaskog fem gånger per år. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Linda Andersson, Produktion: OTW Publishing, tel: prenumeration Har du synpunkter eller vill prenumerera på Forum Sveaskog, mejla till redaktionen, eller ring Sveaskogs kundcenter på tel: Projekt 100 våtmarker. Sommaren är en tid för grillning. Skandinaviens största tillverkare av grillkol och briketter, Skogens Kol, satsar numera på FSC-märkta varor. På sidan 8 kan du läsa om hur de tillverkar grillkolen och hur de bedömer marknadens utveckling. Daniel Hellström i Malingsbo-Kloten bestämde sig förra året för att satsa helhjärtat på sitt stora intresse sportfiske. Han arrenderar sex sjöar av Sveaskog för turistverksamhet. Trots lågkonjunkturen har han redan överträffat sina mål. Läs om hans framgång som fiskeentreprenör på sidan 12. På sidorna möter du en annan entreprenör, Werner von Seydlitz, som i 60 år har arbetat med att utveckla den internationella handeln med skogsråvara i norra Europa. Verkligen en eldsjäl att inspireras av. Med sommaren kommer myggen. De flesta av oss skulle gärna vara utan dem, men många fågelarter är beroende av de insekter som kläcks i mindre vattendrag. Under en lång tid har våtmarker dikats ur för att skapa odlingsmark och öka produktiviteten i skogen, på bekostnad av den biologiska mångfalden. Genom projekt 100 våtmarker har Sveaskog identifierat värdefulla vattendrag och arbetar nu aktivt med att restaurera dem. Läs om det unika projektet på sidorna Trevlig sommarläsning! Vi ses igen i september. annonsering Vill du annonsera i Forum Sveaskog, kontakta Adviser AB, tel: , Hitta i skogen. Möt Werner von Seydlitz Linda Andersson informationschef, Sveaskog. Redaktör: Åsa Bexell Hoffmann, Grafisk form: Sanna Norlin, Omslagsbild: Patrik Lindström. Repro: Done. Tryck: Edita, Västerås. ISSN: FSC-nummer: BV-FM/COC gunnar olofsson, vd för Sveaskog * FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt och socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler. * 1996 Forest Stewardship Council, Sveaskogs certifieringsnummer: BV-FM/COC forum sveaskog

3 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Bästa bokföringsprogrammet för tredje året i rad! Vårt bokföringsprogram BLA Bokföring har för tredje året i rad utsetts till vinnare i Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF) stora undersökning Nöjd kund. Programmet har de mest nöjda användarna på samtliga punkter funktion, användarvänlighet och programsupport. BLA Bokföring ingår i ekonomisystemet BL Administration och kan byggas ut med fakturering, leverantörshantering, lön, mm. Du kan också bli en av våra nöjda kunder. Börja med att beställa en demo på Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik. Prova programmet gratis!

4 nyheter drar mindre bränsle än en vanlig skotare. Bränslesnål skogsmaskin med elhybriddrift Ännu en El-forest rullar snart i skogarna. Under sommaren tas den andra skogsmaskinen i bruk, i Ljusdalsområdet i Hälsingland. Svenska El-forest är världens första serietillverkade skogsmaskin med elhybriddrift och har uppemot procent lägre bränsleförbrukning än en vanlig skotare. Sveaskog äger den första kommersiella maskinen, F14. Smärre justeringar har gjorts till tvåan, F15. Bland annat har armarna som håller framhjulen flyttats, vilket ska ge en bättre arbetsmiljö. Internationellt på bioenergimässan Över besökare från 50 länder. Det blev facit för bioenergimässan World Bioenergy, som hölls på Elmia i Jönköping i slutet av maj. Sveaskog var med som utställare, för att marknadsföra sig som biobränsleleverantör mot svenska och utländska kunder. Min uppfattning är att det var fler internationella än svenska besökare. Vi har träffat folk från bland annat Kanada, Turkiet, Spanien och Tyskland, berättar Roger Johansson, biobränslekoordinator på Sveaskog. Barnen fiskar gratis Sedan 2006 deltar Sveaskog i projektet Upp till 13, som erbjuder barn under 13 år att kostnadsfritt prova på sportfiske. Över barn har varit med sedan starten, varav nästan bara i fjol. Sveaskog vill att så många som möjligt ska få chansen att uppleva glädjen med fiske. Vi erbjuder även gratis fiske för ungdomar under 20 år på Sverigefiskekortets vatten, säger Anna Åkerblom, koordinator för Sverigefiskekortet på Sveaskog. Deltagarna i Upp till 13 får bland annat låna utrustning gratis. En lista på alla butiker som tillhandahåller fiskeset finns här: Läs och lär om skogen Skogsskötselserien är en stor kunskapskälla om skogsskötsel som är tillgänglig för alla och helt gratis på nätet. Av de 19 delarna är 18 färdiga och finns publicerade på Texterna är skrivna av forskare och specialister och behandlar ämnen som gallring, skador på skog, naturhänsyn och skogsbränsle. Skogsskötselserien riktar sig främst till skogliga tjänstemän och högskolestudenter, men innehållet är även intressant för skogsägare. Bakom projektet står bland andra Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, SLU och LRF Skogsägarna. Samarbetspartners. Från vänster: Jerry Johansson, vd Hedlunda Industri, Bo T Holm, styrelseordförande Hedlunda Industri, Roger Johansson, marknadsansvarig Sveaskog och Patric Selin, marknadschef Sveaskog. Stororder från Ikea ger jobb i norr teknik. Ikea satsar på möbelproduktion i norra Sverige. Sammanlagt ger det cirka 100 nya arbetstillfällen i Västerbottens inland vid Norrfog och Hedlunda Industri. Sveaskog är samarbetspartner på råvarusidan. Sveaskog ska i och med den nya affären leverera drygt kubikmeter talltimmer per år till Norrfog, som tillverkar lamellimmade skivor i furu för möbeltillverkning. Det innebär en femdubbling av Sveaskogs leveranser till Norrfogs sågverk i Glommersträsk. Sveaskog har varit en av våra leverantörer sedan vi köpte sågen 1999 och vi har haft ett väldigt bra samarbete genom åren, säger Lars Eriksson, vd på Norrfog. Norrfog och Ikeas riskkapitalbolag satsar 100 miljoner kronor på att bygga om sågverket i Glommersträsk och limfogstillverkningen i Malå. Det kan vid full produktion nästa år ge 25 nya arbetstillfällen. I dag arbetar 50 personer vid Norrfog. Satsning ger arbetstillfällen Lamellskivorna levereras till Hedlunda Industri i Lycksele, som tillverkar några av Ikeas storsäljande produkter i massivt trä. Möbelfabriken i Lycksele byggs om för 135 miljoner kronor och den nya satsningen innebär där cirka 75 nya arbetstillfällen. Det här är en väldigt glädjande nyhet för oss och hela bygden, kommenterar Jerry Johansson, vd för Hedlunda Industri. Det lyckade samarbetet sedan flera år mellan Sveaskog, Norrfog och Hedlunda Industri är en av framgångsfaktorerna bakom det nya avtalet. Vi har varit duktiga på att hitta bättre och billigare lösningar. Fakta Mervärde för alla Avtalet med Norrfog är ett exempel på hur Sveaskog arbetar med både den egna skogen och skog från privata skogsägare för att leverera en specialiserad produkt. Kombinationen skapar en volym för att generera mervärden för alla inblandade parter den privata skogsägaren, Sveaskog och inte minst Norrfog och deras kunder. Norrfog behöver tack vare samarbetet med Sveaskog ingen egen organisation för råvaruanskaffning. Vi har tagit ett helhetsgrepp om hela kedjan tillsammans och diskuterat oss fram till lösningar. Det ger oss alla en bra utvecklingspotential, säger Roger Johansson, marknadsansvarig för Sveaskog i Västerbotten. Kvaliteten på råvaran spelar en avgörande roll, framhåller Lars Eriksson på Norrfog. Vi har också varit duktiga på innovationer och på att hitta bättre och billigare lösningar i produktionen tillsammans med Ikea, med allt från råvarutnyttjande till teknikfrågor, säger Lars Eriksson. Stocktyp av speciell kvalitet Sveaskog ska i affären leverera korta och klena kubbstockar, som är 2,6 meter långa. Stocktypen ska vara av en speciell kvalitet med färska kvistar, som sedan sågas i lameller och limmas ihop till massiva skivor för möbeltillverkning. Det här är en stockkvalitet som vi plockar fram i gallringar och i toppstockar i gamla träd vid slutavverkning, säger Roger Johansson. Råvaran tas huvudsakligen inom en mils radie från Glommersträsk. Det är ett av Sveaskogs kärnområden där det finns stora arealer med yngre och medelålders skog som kommer att vara gallringsmogen de närmaste 20 åren. Det här avtalet ger en betydligt bättre avkastning för vårt gallringsvirke, som kommer att öka framöver. Det ger också goda möjligheter att öka betalningsförmågan för lämpligt virke som kommer från de privata skogsägarna i området, säger Roger Johansson. NILS SUNDSTRÖM 4 forum sveaskog

5 BYGGD FÖR ATT HÅLLA LÄNGRE* * Isuzu är den enda pickup som är tillverkad av en renodlad lastbilstillverkare vilket innebär att den tål tuffa tag och har längre livslängd. KLASSENS STÖRSTA MOTOR 3.0 LITER Isuzu D-Max är en kraftfull, oöm och slitstark pickup som finns med två motoralternativ: Dieselmotor på 3,0 liter och urstarka 163 hk, 4-stegs automat eller 5-växl. manuell låda. Dieselmotor på 2,5 liter och 136 hk, 5-växl. manuell låda. KNAPPSTYRD FYRHJULSDRIFT Knappstyrd 4WD, i- och urkopplingbar med hög- och lågväxel. Isuzu har klassledande dragförmåga och lastkapacitet: 3000 kg på dragkroken och 1035 kg på flaket. CREW CAB ELLER EXTENDED CAB Isuzu D-Max finns som Crew Cab med fyra dörrar och bekvämt utrymme för fem personer. För den som behöver längre lastutrymme finns Extended Cab med två dörrar och fällbara säten bak. DRIFTSÄKER OCH BRÄNSLESNÅL Garantin är på 3 år/10000 mil. Låg bränsleförbrukning gör valet lätt. Isuzuhandlare finns på 61 platser med både försäljning och service, du hittar dom på KG PÅ FLAKET, KG PÅ DRAGKROKEN LÅGA SERVICE- & DRIFTSKOSTNADER 2,5 / 3,0 TURBODIESEL KNAPPSTYRD 4-HJULSDRIFT 3,0 FINNS MED AUTOMATLÅDA

6 marknad Nya tjänster: Patric Selin och Per Matses. På nya poster Patric Selin är ny marknadschef på Sveaskog med ansvar för försäljning av skogsråvara, virkesinköp och logistik. Han har över 15 års erfarenhet av arbete med virkesfrågor, försäljning och skog, och kommer närmast från Ikea, där han har arbetat med affärsutveckling, råvaruinköp och skogspolicyfrågor i Nord- och Sydamerika. Per Matses, tidigare på Apoteket, har tagit över som Sveaskogs CFO med ansvar för Ekonomi och Finans. Han har 15 års erfarenhet av företagsledande arbete och har bland annat haft verksamhetsansvar för inköp, IT, juridik, säkerhet, logistik och affärscontrolling. Reviderad standard Den 1 juni trädde den nya svenska FSCstandarden i kraft. Alla revisioner och nya certifieringar ska nu genomföras utifrån den. Den är mer detaljerad än den förra, säger Martin Lindgren, Sveaskogs FSC-samordnare. Kraven på social hänsyn som skogsägaren ska visa gentemot lokalbefolkningen och rennäringen har stärkts. FSC-standarden är tydligare med vilka restriktioner som gäller vid användning av främmande träslag och innehåller också förändringar vad gäller bränning. Läs mer om den reviderade skogsbruksstandarden på Entreprenörer utbyter idéer I Bergslagen har Sveaskog under våren anordnat träffar för entreprenörer för att ge dem möjlighet att utbyta information och erfarenheter. Den 10 september planeras den tredje träffen, där entreprenörer från olika verksamheter och medarbetare från Sveaskog under en dag diskuterar ämnen som smartare metoder för gallring och avverkning, hur ny teknik används på bästa sätt samt vad som efterfrågas av servicelämnare och maskintillverkare. Träindustrin gynnas av ROT ROT-avdraget har haft stor betydelse för träindustrin. Efterfrågan på sågade trävaror har varit överraskande stark. ROT-avdraget har hållit lågkonjunkturen stången, säger Bertil Stener på Skogsindustrierna. I slutet av 2008 införde regeringen en skattesubvention för att stimulera ROTmarknaden det vill säga reparation, omoch tillbyggnad men också för att komma åt svartjobbandet i byggbranschen. ROT-avdraget innebär att den som anlitar bygghjälp kan göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden upp till kronor. Sällan har en statlig åtgärd hyllats så unisont. Några sektorer har haft extra stor fördel av ROT-avdraget. Mindre hantverksföretag som sysslar med bostadsrenovering har varit mer gynnade än större byggföretag som ofta är mer inriktade på nyproduktion, vilket alltså inte omfattas av ROT-avdraget. Även gör-det-själv-marknaden (GDS) har varit stark, vilket har gynnat träindustrin, säger Bertil Stener som är direktör på den trämekaniska sektionen på Skogsindustrierna. Gör det själv GDS består till 80 procent av olika typer av byggarbeten i småhus. Under de senaste åren har en renoveringstrend stärkt GDSmarknaden. Marknaden drivs förutom av ROTavdraget också av ett ökat intresse för hem och boende, kombinerat med låga räntor Marknaden drivs förutom av ROTavdraget också av ett ökat intresse för hem och boende, kombinerat med låga räntor och stigande bostadspriser. och stigande bostadspriser. Det finns även ett uppdämt behov av att rusta upp ett åldrande bostadsbestånd som en följd av låg nybyggnation, säger Bertil Stener. Nybyggnationen förra året var den lägsta på ett decennium till följd av lågkonjunkturen. Ett exempel på en sektor som har haft det tufft är småhustillverkare, som i vanliga fall förbrukar mycket trä. Det berättar Leif G Gustafsson, vd på TMF, branschorganisationen för den träförädlande industrin och möbelindustrin: Också tillverkarna av förädlade träprodukter, till exempel fönster och kök, har minskat med fem respektive tio procent i omsättning. Det är dock mindre än tidigare befarat, bland annat beroende på ROT-avdraget. Dörrtillverkare och golvfabrikanter har däremot haft en rejäl känning av lågkonjunkturen och minskat nästan 20 procent. Trolig orsak är att de är mer beroende av marknaden för nyproduktion av fastigheter, säger Leif G Gustafsson. Lägre konsumtion av virke Den totala virkeskonsumtionen har gått ner under lågkonjunkturen och det beror i första hand på att luften har gått ur bostadsbyggandet. När nybyggnationen kommer i gång, vilket förväntas ske under 2011 enligt en prognos beställd av Skogsindustrierna, kan virkesanvändningen åter komma upp till de nivåer som rådde åren före lågkonjunkturen. Att minskningen av virkeskonsumtionen inte blivit större beror på ROT-avdraget krönika marknad Stora skillnader i den globala konjunkturen Jag har under en längre tid känt mig optimistisk vad gäller utvecklingen av den allmänna konjunkturen. Flera länder, som till exempel Australien och Brasilien, visar starkare tillväxtsiffror. Även USA visar tecken på en återhämtning. Det talar för en ökad efterfrågan på skogsrelaterade produkter och därmed på skogsråvara. I Europa är bilden splittrad. Tyskland och Sverige, exempelvis, visar ekonomisk stabilitet och tillväxt, om än i begränsat tempo. Storbritannien däremot har problem med stora underskott i ekonomin, för att inte tala om Irland, Spanien, Portugal, Italien och Grekland. Ett värsta scenario vore en ny finanskris med länder som inte kan återbetala sina lån. Det känns som om de ekonomiska åtstramningar som många länder i Europa måste genomföra borde begränsa både konjunkturutveckling och efterfrågan. Europa är ju ett viktigt marknadsområde för den svenska skogsnäringen. Så här långt ser det ljust ut för större delen av den svenska pappersoch massaindustrin, möjligen med undantag för grafiskt papper. Efterfrågan och prisutvecklingen på pappersmassa har varit särskilt god. Den cirka tio dagar långa strejken på sex bruk har sannolikt inte påverkat utvecklingen nämnvärt. Den svenska träindustrin har nu upplevt mer än ett år av återhämtning från den stora svackan under 2008 och början av Många sågverk tror på större efterfrågan och högre produktion. Möjligen står prisutvecklingen och väger mot mer stabila priser. Här kan den fortsatta konjunkturutvecklingen i Europa få stor betydelse. ROT-avdraget i Sverige, närmare beskrivet i artikeln ovan, har däremot en positiv inverkan på den inhemska efterfrågan. Min bild av virkesmarknaden är att den i stort är balanserad, men att det finns områden med underskott. Priserna på skogsråvara har ökat i stort sett hela våren. anders dahlqvist är försäljningschef på Sveaskog. I hans jobb ingår bland annat virkesförsäljning och arbete med marknadsstrategier. 6 forum sveaskog

7 skogsnäringen i siffror avverkningsanmälningar april 2010 Tusen hektar jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec L = 2008 L = 2009 L = 2010 K källa: Skogsstyrelsen Antalet avverkningsanmälningar har ökat fyra månader i följd. Arealen för anmälda föryngringsavverkningar steg under april 2010 med 66 procent till hektar, jämfört med motsvarande period Under mars-april 2010 var den planerade avverkningsarealen knappt 27 procent större jämfört med samma period förra året. Ökningarna gäller hela landet, förutom norra Norrland där en minskning skedde i mars jämfört med förra året. Den som anlitar bygghjälp för att renovera, bygga om eller bygga till kan göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden. och den starka GDS-marknaden: ROT-avdraget och GDS har betytt mycket för oss och för bygghandeln. Vi har till exempel sålt trallvirke som aldrig förr, berättar Maria Vestergaard som är försäljningschef på Setra. Den samlade bilden är att vi trots dålig konjunktur sålde mer trä 2009 än året innan. Ökat intresse för design Träcentrum i Nässjö, som bland annat sysslar med kvalificerade yrkesutbildningar, märker av ett ökat intresse för affärsutveckling och design. Det beror troligtvis på att det växande intresset för heminredning och boende har gjort fler medvetna om design och materialval, samtidigt som ROT-avdraget stimulerat den marknaden. En allt populärare utbildning är designkoordinator, där man lär sig att koordinera produktutveckling med produktion. Det visar att intresset för att förädla träprodukter ökar, säger P-O Simonsson, vd på Träcentrum. Mats Lundström Fakta Återhämtning i trävarumarknaden 2009 var ett bottenår för sågade trävaror. Tappet var nästan 30 procent på global nivå jämfört med toppåret Återhämtningen har börjat, men är långsam. Det förväntas ta fem år att nå de konsumtionsnivåer som gällde före lågkonjunkturen. världsmarknaden för trävaror förändras. Den globala handeln ökar som ett resultat av växande skillnader mellan tillgång och efterfrågan på de stora trävarumarknaderna. Kina och Asien importerar allt mer trävaror. Även Avdraget har betytt mycket för oss. Vi säljer trallvirke som aldrig förr. Nya yrkesbyggnader 7 procent ROT-bostäder 59 procent ROT-yrkesbyggnader 18 procent Fördelning av virke år 2009 Sektorerna ROT-bostäder och ROT-yrkesbyggnader dominerade konsumtionen av virke under Källa: Prognoscentret AB Nordamerika är på väg att bli en nettoimportör till följd av skadedjursangrepp i västra Kanada och avverkningsrestriktioner i landets östra provinser. Begränsningar i timmertillgången gör att importbehovet växer även i Västeuropa. Priserna ökar på råvaran timmer. Det beror på växande efterfrågan i kombination med begränsningar i de inhemska utbuden. Priserna drivs även av en tilltagande efterfrågan på sågverkens biprodukter från såväl pappers- och Nya bostäder 16 procent massaindustrin som från den starkt växande bioenergisektorn. Fortsatt konsolidering, effektivisering och förädling inom sågverksindustrin. Fokus förväntas ligga på värde snarare än på volym för att möta utvecklingen på råvarumarknaden samt skapa den lönsamhet som industrin långsiktigt kräver. Källa: Thorsten Leicht och Jan Wintzell, Pöyry Management Consulting. Trävaror april 2010 Prisindex, basår 2000 = Källa: SCB Exportprisindex för sågade och hyvlade trävaror steg med nästan 21 procent under april 2009 jämfört med april trädbränsle kvartal 1, 2010 SEK per MWh L = Briketter och pellets L = Skogsflis pappersmassa maj 2010 USD per ton Källa: FOEX. PIX index är varumärkesskyddat. Kommersiellt utnyttjande kräver tillstånd av FOEX Indexes AB. Prisutvecklingen i Europa enligt PIX index. L = långfibermassa L = kortfibermassa Källa: SCB och Energimyndigheten Värmeverkens genomsnittliga inköpskostnad för briketter och pellets under det första kvartalet 2010 var 310 kronor per MWh, vilket var på samma nivå som under det fjärde kvartalet Under samma period steg priset på skogsflis med två procent till 199 kronor per MWh. Energimyndigheten redovisar trädbränslepriser varje kvartal och de baseras på uppgifter från cirka 100 värmeverk. Stora regionala skillnader förekommer maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mars april maj forum sveaskog 7

8 kund flis kolvagnar färdig produkt Så tillverkas grillkol: 1 Virket får ligga och torka i 8 12 månader. 2 Det torkade virket flisas grovt och läggs i kolningsvagnar. 3 Ugnen hettas upp och kolvagnarna får stå i ugnen i cirka ett dygn. Ju torrare fliset är, desto kortare kolningstid. Fliset krymper till ungefär halva storleken. 4 En kylningsprocess startar. Sjövatten rinner längs vagnssidorna. Det kväver glöden och kyler kolet innan det kan tas ut i luften. 5 Kolet sorteras. Bitar större än två centimeter packas som grillkol. Mindre bitar blir industrikol. Kolpulvret pressas till briketter. Produktion med den rätta glöden Sommartid är bästa grilltid. Men på Skogens Kol i Kilafors pågår produktionen året runt för att möta marknadens efterfrågan. Nu satsar Skandinaviens största industriella tillverkare av grillkol och briketter på FSC-märkta varor. Det ryker ur var och varannan trädgård från slutet av april och fram till augusti. Sedan märks en klar avmattning när kräftor och surströmming tar vid. Det berättar Nicklas Larsson som är platschef på anrika Skogens Kol i Kilafors, söder om Bollnäs. Trenden är att folk grillar allt mer och i högre utsträckning året runt. Det har gjort att den totala grillmarknaden i Sverige ökar, trots konkurrensen från gasolgrillar, säger Nicklas Larsson. Löv- och barrvirke Skogens Kol har en stor marknadsandel av allt träkol och briketter som säljs i Sverige. Råvaran är löv- och barrvirke, varav det mesta kommer från närområdet. Vilka träslag som används beror på slutprodukt. På sommaren kolar vi nästan uteslutande på en blandning av björk, asp och al samt en liten andel tall. Det ger en lugn och fin glödbädd när man använder grillkolet, säger Nicklas Larsson. För briketter är valet av träslag inte lika viktigt. Briketter tillverkas av kolpulvret som bildas vid kolningen. Det bakas ihop med stärkelse till briketter. Skogens Kol köper även in kolpulver för att göra briketter. Råvaran har i många år varit standardiserad enligt SIS och tyska DIN, vilka säkrar att produkterna håller en hög kvalitet Fakta Skogens Kol Skogens Kol har producerat träkol i Kilafors sedan Produktionen var som störst under andra världskriget. Då jobbade 300 personer på företaget med att tillverka träkol för industrin. I dag arbetar 30 personer på Skogens Kol. Skogens Kol ingår sedan många år i koncernen Salinity Group, med säte i Göteborg. Där ingår också Hanson & Möhring som säljer salt, bland annat varumärket Falksalt för köket och vägsalt för isiga vintervägar. med exempelvis lång brinntid och rätt energivärde. Nytt för i år är att grillkolet är FSC-märkt. Det är något som kunderna efterfrågar. För att erbjuda ett komplett koncept med FSC-varor har vi till den här sommaren också köpt in FSC-märkta briketter i väntan på att vi ska få ett eget certifikat för briketterna, säger Nicklas Larsson. Allt grillkol från Skogens Kol kommer dock inte att vara FSC-märkt i år. Företaget har ett så kallat FSC mixed-certifikat, där cirka 70 procent av råvaran är FSC-godkänd. Vi omsätter vårt lager så att vi inom ett eller två år bara kommer att ha produkter som är FSC-certifierade. Det är en konkurrensfördel, säger Nicklas Larsson. För cirka 30 år sedan kom larm om att det kunde finnas tungmetaller och andra farliga ämnen i grillkol. Men synen på grillkol har ändrats genom åren, anser Nicklas Larsson: Då fanns signaler om grillkol som var producerat av rivningsved och till och med gamla järnvägsslipers. Men det existerar inte i dag. Vi har alltid använt ren skogsråvara och vi märker att dagens konsumenter är mer noggranna med vad de köper, säger han. Industrikol viktig produkt Sammanlagt producerar Skogens Kol cirka kubikmeter råkol om året. Den stora merparten blir grillkol. De minsta träkolsbitarna, som är två centimeter och mindre, säljs som industrikol. Det används av bland annat gjuterier, och vintertid även för att tina tjäle ur vägar och marker inför grävningsarbeten. En kolsträng hälls då ut på marken och antänds under stora plåtar som läggs över. Produkten står för en viktig del av företagets omsättning vintertid. På vintern kolar vi mycket gran som vi säljer som industrikol till tjältining. Där spelar det ingen roll att grankolet sprätter och knäpper, säger Nicklas Larsson. En annan mindre produkt är trätjära, som används som traditionellt väderskydd av bland annat båtar och bryggor. Tjäran tillverkades tidigare av de gaser som bildades genom kolningen. Men i dag återeldas gaserna i brännkamrarna för att minska energiåtgången i kolningsprocessen. I stället köper företaget in råvara som förädlas till trätjära. nils sundström Fakta Leveranser efter Gudrun Sveaskog har varit en stor leverantör av ved till Skogens Kol de senaste åren. Det startade med volymer efter stormen Gudrun De första åren var det enbart lövvirke, men sedan förra året levererar Sveaskog även barrved. Hittills i år har Sveaskog levererat kubikmeter barrved samt lövved. 8 forum sveaskog

9 Planera grillningen i tid Marinera köttet redan dagen innan och ha tålamod och tid att vänta ut den perfekta glöden, tipsar Nicklas Larsson på Skogens Kol. Precis när jag tror att köttbiten är klar tar jag bort den från grillen. Eftervärmen gör det sista. Väntar man till dess att köttet blir helt fritt från vätska kan det bli lite väl torrt, säger han. Ett annat tips är att börja med potatis och grönsaker. Lägg dem i folie nere bland grillkolen eller briketterna. Om köttet tar tio minuter tar löken 15 minuter att bli klar. Briketter har sedan 1990-talet blivit lika vanligt som grillkol men har en längre brinntid. Om du ska grilla länge och har gäster föredrar jag briketter. Ska du grilla en köttbit till familjen får du snabbare rätt temperatur med grillkol, säger Nicklas Larsson. Grillkolet är grillklart efter minuter medan briketter är grillklara efter minuter forum sveaskog 9

10 skogsbruk biobränsle allt viktigare för skogsägaren: Så ökar du värdet I takt med att efterfrågan ökar börjar allt fler skogsägare få upp ögonen för biobränsle. Avverknings- och gallringsrester kan med rätt hantering vara en riktigt lönsam affär. Anna Prejer äger Frösvidal Säteri som hon driver tillsammans med sonen Björn Prejer. Till gården, som ligger 1,5 mil nordväst om Örebro, hör även 600 hektar skog. I samband med en avverkning förra året sålde de megawattimmar (MWh) grenar och toppar som biobränsle till Sveaskog. Det motsvarar den mängd energi som behövs för att värma 100 villor i ett helt år. Jag fick en riktig aha-upplevelse när jag hörde att ett vanligt vedträ motsvarar energimängden i en deciliter olja, berättar Anna Prejer. En hektar skog motsvarar ganska många kubikmeter olja. Stort behov av energi Närheten till kraftvärmeverket Åbyverket i Örebro och kartongfabriken Korsnäs Frövi gör att det funnits ett stort behov av energi i regionen under relativt lång tid så försäljningen av biobränsle är inget nytt för Anna och Björn Prejer. Men det är först på senare år som det har blivit riktigt lönsamt. Tyvärr är det inte riktigt lika bra betalt som olja, säger Anna Prejer och skrattar. Men visst märker vi att efterfrågan och priset har ökat. Tidigare lät vi avverkningsresterna ligga kvar. Nu har de blivit ytterligare en resurs att ta tillvara. Håkan Andersson, Sveaskogs virkesköpare i Örebrotrakten, bekräftar att priset har stigit, närmare bestämt med sju procent per år de senaste åren. Om man tar väl hand om sitt biobränsle så kan det bidra till att öka avkastningen per avverkad hektar med ungefär åtta procent, säger han. En förutsättning är att marken är näringsrik nog för att inte påverkas negativt av uttaget. Biobränslet ska hålla hög kvalitet, vara rent från jord och sten och tillräckligt torrt. För att transporten ska bli ekonomisk krävs också att biobränslet fyller en lastbil med släp och förvaras lättåtkomligt. Gallringsrester tas tillvara Anna och Björn Prejer har sålt både grenar och toppar (grot) från avverkning och träddelar från gallring som biobränsle. Efter en avverkning låter de groten ligga kvar utspridd tills den har barrat av sig. Därefter placeras de i så kallade vältor längs med vägen för att torka. Under hösten eller vintern när energibehovet ökar hämtas biobränslet och körs till kartongbruket i Frövi där det vägs för att energiinnehållet ska kunna bedömas. Sveaskog skickar sedan ett mätbesked och inom 30 dagar får Anna och Björn Prejer en avräkning. Energin används i kartongproduktionen och överskottet blir fjärrvärme. Den stora skillnaden mot att sälja virke är att det tar längre tid, säger Björn Prejer. Eftersom högarna kan bli liggande i upp till ett år är det viktigt att tänka på att de ska ta så lite plats som möjligt och inte ligger i vägen. Jennifer Nemie Fakta Rätt hantering ger lönsam affär Undvik grot som har använts för att förstärka bärigheten samt rotryckta träd och stubbar eftersom de kan föra med sig sten och jord. Placera vältan med grot på en torr plats där den är exponerad för sol och vind så torkar den bättre och får ett högre energiinnehåll. Med ett underlag av exempelvis större toppar undviks direktkontakt med marken. Det minskar risken att stenar följer med eller att markfukt försämrar groten. Placera vältan på två meters avstånd från och längs med vägen så att den är åtkomlig för en lastbil med släp. Vältan bör vara tre till fem meter hög, inte bredare än sex meter och byggd åt ett håll för att underlätta transport och flisning. Täck vältan med armerad papp för att skydda mot regn och snö. Lägg ris ovanpå så att pappen inte blåser bort. 10 forum sveaskog

11 på groten Ökad efterfrågan på skogens energi Sverige har som mål att 50 procent av energianvändningen ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020, och att landet ska vara oberoende av fossila bränslen år För att nå dessa mål måste användningen av biobränsle öka. Närmare en tredjedel av den totala energianvändningen i det svenska samhället, eller 115 terawattimmar (TWh), tillgodoses i dag med biobränsle. Det visar en analys från Svenska biobränsleföreningen. Av biobränslet är nästan en tredjedel trädbränslen, det vill säga skogsråvara som inte genomgått någon kemisk process. De senaste tio åren har utvinningen av skogsbränsle mer än fyrdubblats och efterfrågan fortsätter att öka. Skogbränsle består framför allt av grenar och toppar, så kallad grot, som blir över vid avverkning. Men i takt med att efterfrågan har ökat och priserna stigit så har det blivit lönsamt att ta tillvara även stubbar, träddelar och bränsleved. En hektar stubbar innehåller energi motsvarande sex normalstora villors årliga energiförbrukning, eller 120 megawattimmar (MWh). Örebro levererar mest biobränsle Mathias Carlsson är biobränslesäljare på Sveaskog i Bergslagen. Han berättar att marknaden i regionen är den mest utvecklade i Sverige. Örebro och Mälardalen är Sveriges mest tätbefolkade område och här finns det gott om fjärrvärmeanläggningar, säger han. Av Sveaskogs totala biobränsleförsäljning på 2,8 TWh levereras 1,2 TWh till regionen. Sveaskogs största biobränsleleverantör i området är Örebro kommun, som får stora mängder biobränsle genom klippta buskar och annat trädgårdsavfall från kommuninvånarna samt från skötseln av den kommunala marken. Biobränslet säljs bland annat till energibolaget Eon och kommer sedan kommuninvånarna tillgodo som fjärrvärme. I höstas återställde Björn och Anna Prejer ett område kring sin betesmark. Groten från röjningen ligger intill vägen och torkar i prydliga högar i väntan på att bli avhämtad. Här diskuterar de fördelarna med att ta till vara på sina avverkningsrester med Håkan Andersson (till höger) från Sveaskog. foto: jennifer nemie Utmaning att möta efterfrågan I dag prissätts vanligtvis biobränsle i kronor per MWh och köps som helgrot vid väg. För att det ska löna sig att transportera biobränslet längre än sju mil bör det komprimeras eller flisas. Ju torrare och renare materialet är, desto bättre betalt ger det. Stigande oljepriser och fokus på miljön bidrar till en ökad efterfrågan. Och prisutvecklingen driver på teknikutvecklingen. Just nu ser marknaden för biobränsle mycket bra ut, säger Mathias Carlsson. Utmaningen är att få fram tillräckligt stora mängder för att möta våra kunders höga efterfrågan. Det kräver att vi jobbar på bred front med metodutveckling, med att mobilisera volymer som inte utnyttjas i dag och med nya sortiment. Jennifer Nemie forum sveaskog 11

12 jakt&fiske foto: patrik lindström Daniel Hellström är sedan 2009 fiskeentreprenör i Malingsbo-Kloten. Det var en dröm som slog in, säger han. Lyckosam satsning på fisketurism Efter ett drygt år som fiskeentreprenör i Malingsbo-Kloten, mellan Ludvika och Kopparberg, kan Daniel Hellström konstatera att hans satsning burit frukt. Nu ser han framåt och satsar på övernattningar och kringaktiviteter. Alla mål för 2009 överskreds trots lågkonjunkturen, säger han. När Daniel Hellström fick höra att Sveaskog sökte en arrendator för sex sjöar i naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten i Bergslagen nappade han direkt. Och sedan januari 2009 kan han kalla sig för fiskeentreprenör. Det var en dröm som slog in, säger han förtjust. Jag trivs jättebra. Med den uttalade ambitionen att ta väl hand om sina kunder, och att dessutom försöka locka till sig nya kundgrupper, har han med god marginal nått de upp satta målen. Folk undrar alltid vilka drag man ska använda, var det är bäst att stå och när på dagen man kan räkna med napp. Finanskrisen gjorde att många företag uteblev, men med fler privatgäster i mindre grupper, som kompisgäng, svensexor och släktträffar, har jag ändå lyckats höja antalet besökare, säger Daniel Hellström. Gjort för fiskelycka Han erbjuder sina gäster en egen sjö att fiska i under en hel dag. De flesta fiskesätt är tillåtna. Kring sjön finns spänger, toaletter, sopsortering, fiskeplatser och grillplatser med ved. Mot ett smärre tillägg sätter han i extra fisk för att förbättra fiskelyckan. Utöver det ordnar Daniel Hellström lerduveskytte samt, som en service åt sina gäster, catering från ett företag i Ludvika. Jag åker också ut och hälsar och ser till att alla har det bra, förklarar han. Folk undrar alltid vilka drag man ska använda, var det är bäst att stå och när på dagen man kan räkna med napp. Lätt att boka sjö Daniel Hellström har även gjort om bokningssystemet. På hemsidan visas en kalender med aktuell status för respektive sjö. Gästerna får sedan själva göra sin bokning online. Enkelt och överskådligt, säger han. Nu riskerar vi aldrig dubbelbokningar och jag har alltid stenkoll på läget. Inför framtiden hoppas Daniel Hellström att företagskunderna återvänder. Och att han ska kunna erbjuda enklare övernattning vid någon sjö, med bastu och badtunna. Jag räknar också med att behöva anställa några personer, säger han. Och att ombilda företaget till ett familjeägt AB. Frugan vill gärna vara med på ett hörn. Mats Wigardt 12 forum sveaskog

13 FRITID foto: Caroline Wejstorp foto: Carl Johan Erikson Kalendarium Här är ett axplock av sommarens aktiviteter i Sveaskogs ekoparker och friluftsområden. JUNI 25: Traditionsenligt midsommarfirande, Skäftekärr, Ekopark Böda, Öland. 28: Start för dagskryssningar med Askersunds skärgårdstrafik i Ekopark Norra Vätterns skärgård. JULI 2 4: Orkidéhelg med naturguide Lars Frölich, Ekopark Omberg, Östergötland. 6: Älgens dag, Ekopark Halle- och Hunneberg, Västergötland : Järnåldersdagar, Skäftekärr, Ekopark Böda, Öland. AUGUSTI 13 22: Sommarteater, Romeo och Signe, Ekopark Ridö i Mälaren. 14: Rosforsdagen, Ekopark Rosfors, Piteå. En av få dagar då Rosfors Herrgård har öppet för allmänheten. Packa ryggan med fika, ge dig ut på en cykeltur och upplev Sveriges vackra natur i sommar. SEPTEMBER 4 5: Bergens dagar. Hösten välkomnas till Ekopark Halle- och Hunneberg, Västergötland. Stanna i Sverige i sommar Paddla i en sagolik insjöskärgård omgiven av klippor och granithällar. Utforska ett av Europas längsta system av urbergsgrottor. Eller hitta din egen plats på en vidsträckt, vit sandstrand. I Sveaskogs ekoparker och friluftsområden finns det bästa av Sommarsverige. Andersön har en fantastisk natur och man ser både fjäll och vatten. Att hemestra upptäcka vad det egna landet och näromgivningen har att erbjuda blir allt populärare. I Sveaskogs friluftsområden och ekoparker finns något för alla. Den som gillar att paddla kan styra kosan till Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i Mälaren som består av 70 öar, eller till Norra Vätterns skärgård en unik insjöskärgård. Där finns också Sveriges första handikappanpassade kanotled. Vill man hellre åka båt så är Grönön handikappanpassad liksom båten Wettervik som körs av Askersunds skärgårdstrafik, säger Caroline Wejstorp, utvecklingsansvarig för ekoparker och friluftsliv på Sveaskog. Längs Hjälmare Kanal, Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg, kan man njuta av den vackra naturen och känna historiens vingslag. Kanalen byggdes och förbinder Hjälmaren med Mälaren. Passa på att fika eller ta en glass på kanalkaféet, som har öppet varje dag mellan den 7 juni och den 31 augusti. Mäktiga rullstensåsar Ekopark Skatan i Västerbotten lockar vandrare och mountainbike-cyklister med sina tallhedar och mäktiga rullstensåsar som bildades för över år sedan. Ett spännande och svalkande dopp kan tas i lagunen intill den mäktiga Storforsen i Piteälven, som har en fallhöjd på 82 meter. Barnfamiljer besöker gärna Hornslandet öster om Hudiksvall. Här finns avkoppling i form av långa vita sandstränder och inbjudande havsbad. Men också de spännande Hölicksgrottorna, ett av Europas längsta system av urbergsgrottor med gångar på totalt meter. Besök nya ekoparker Sensommaren bjuder på en rad nyheter: Den 26 augusti inviger Sveaskog Ekopark Maunuvaara, tre mil från Tärendö i Norrbotten. Den 23 september är det dags för invigningsceremoni i Ekopark Grytaberg i Hälsingland. På Andersön i Storsjön i Jämtland är en ny naturstig på gång. Vi hoppas att den ska stå klar nu i sommar. Andersön har en fantastisk natur och man ser både fjäll och vatten. Det är en populär plats för att grilla och bada, säger Caroline Wejstorp, som själv vill fiska i ekoparkerna i sommar. Gärna i sjöarna i Naakajärvi i Pajala kommun. Sofia Stridsman forum sveaskog 13

14 Vi köper ditt virke och vårdar din skog Är du privat skogsägare och vill göra en lönsam virkesaffär? Sälj då din skog till oss. Vi erbjuder bästa möjliga pris. Vår personal kan mycket om skog, ekologi, marknad och ekonomi. SEMESTERSTÄNGT Virkesadministrationen i Örebro och Piteå har stängt veckorna Vi önskar er en trevlig sommar! virkesköpare i norra sverige Pajala utom Korplombolo Församling Åke Kalla Arvidsjaur och Arjeplog Peter Granberg Boden och Jokkmokk Leif Randeblad Gällivare och Överkalix Patrik Fredriksson Kalix och Haparanda Bror Olofsson Luleå Mikael Selberg Piteå och Älvsbyn Leif Risberg Piteå och Älvsbyn Jan-Erik Berglund Övertorneå & Korpilombolo församling Erik Furmark Skellefteå Anders Johnsson virkesköpare i södra sverige Skellefteå Sture Roslund Skellefteå Mats Dahlgren Malå och Sorsele Christine Johansson Vilhelmina och Storuman Christer Jonsson Lycksele Erik Alnersson Lycksele och Åsele Anna-Maria Eriksson Norrsjö, Vindeln, Umeå och Robertsfors Urban Hellgren Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling & Umeå Linda Burström Uppland Björn Eek Biobränsleköpare Uppland Jakob Bäckman Biobränsleköpare Västerås Anders Ekeblad Nora och Lindesberg Irene Björklund Hedemora, Avesta Säter, Borlänge, och Sala och Falun Rikard Fjällman Mikael Hedin Skinnskatteberg Kristinehamn Håkan Bäcke Henrik Hammar Karlskoga Tomas Larsson Skaraborg Roger Johansson Örebro Håkan Andersson Arboga Therese Knutsson Askersund Jonny Carlsson Katrineholm Carl Westerberg Vimmerby Per Svensson Vimmerby Jonny Edvardsson Storfors, Filipstad, Hällefors Emil Fransson Ni kan även kontakta: NORRA SVERIGE Anders Norén, inköpsledare Norrbotten Staffan Bygdén, inköpsledare Västerbotten Johanna Rovasaari, virkesadministratör Marie-Louise Kaarle, virkesadministratör SÖDRA SVERIGE Helene Carlsson, inköpsledare Gun Carlsson, virkeadministratör e-post: Läs mer på

15 teknik foto: Mats Samuelsson Produktiviteten ökar med cirka 30 procent i gallring där flerträdsmetoden används, enligt studier av bland annat Skogforsk. Fakta Lägre kostnad per avverkad volym skördaren utrustas med en tillsats två hållarmar som samlar upp stammarna inför upparbetning. Tillsatsen kan enkelt kopplas av och på och påverkar inte enträdshanteringen. ska metoden fungera maximalt bör onödiga förflyttningar undvikas. Därför ska stammar som står nära varandra och har ungefär samma dimension utnyttjas. Med flerträdshantering ökar effektiviteten i avverkningen fler träd åt gången kan upparbetas med lägre kostnad per avverkad volym som resultat. Effektivare avverkning med fler träd åt gången Flerträdshantering gör det möjligt att ta ut virke från skogen mer effektivt och lönsamt. Efter att med gott resultat ha använt metoden för gallring inför Sveaskog nu samma teknik vid vissa slutavverkningar. På bestånd där träden är olika grova fungerar metoden alldeles utmärkt, säger Lennart Hult, teknikansvarig på Sveaskog. Det var i mitten av 2000-talet som flerträdshantering i gallring på allvar började introduceras. I dag används den på bred front hos skogsbolag och entreprenörer över hela landet. Med hjälp av en tillsats på skördaren samlar man flera träd för att sedan kvista och kapa dem samtidigt. Flerträdstekniken används endast då mindre träd ska avverkas och då utbytet blir massaved eller energisortiment. Studier av bland annat Skogforsk har visat att produktiviteten Vi vill att alla entreprenörer som gallrar åt oss ska ha skördaraggregat som utrustats för flerträdshantering. ökar med cirka 30 procent vid gallring. Vi vill därför att alla entreprenörer som gallrar åt oss ska ha skördaraggregat som utrustats för flerträdshantering, säger Lennart Hult som ansvarar för teknik och inköp på Sveaskog. Lennart Hult säger sig alltid ha varit en varm tillskyndare av metoden. Varför kapa och kvista ett träd åt gången när det går lika bra med två eller tre?, har han ofta frågat sig. Tallskog med gran Sedan en tid tillbaka provar Sveaskog flerträdshantering även i bestånd som slutavverkas. Lämpliga bestånd är tallskog som har en stor andel klen gran. Sveaskog har ett antal egna skördare som används vid föryngringsavverkningar och som utrustats med flerträdstillsatser för att höja produktiviteten. Det är framför allt i Norr- och Västerbotten där det växer många klena träd över stora arealer som tekniken tillämpas bäst. Men den har med gott resultat använts även i Småland och på andra platser där förhållandena varit lämpliga. Och vi ser nu att allt fler entreprenörer som arbetar med föryngringsavverkning på eget bevåg väljer att utrusta sina skördaraggregat med flerträdstillsatser, säger Lennart Hult. Ligger helt rätt Det är inte enbart skogsbolag och skogsägare som drar fördelar av att gallring och slutavverkning effektiviseras. Även maskin förarna gynnas. Eftersom de kan avverka och upparbeta fler träd med färre kranrörelser kan de öka prestationen utan att bli tröttare. Det är en teknik som ligger helt rätt, försäkrar Lennart Hult. Och hittills har jag inte mött någon som haft en avvikande mening. Mats Wigardt forum sveaskog 15

16 TEMA våtmarker Mångfalden vinner på räddad våtmark Människan har under lång tid dikat ut skogens blöta marker för att öka virkesproduktionen. Nu återskapas många våtmarker, till nytta för naturvården. Sveaskogs arbete inom området har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Våtmarkerna tillhör de biologiskt rikaste miljöerna i Sverige. Där finns en stor och viktig del av landets mångfald av växter och djurarter. Men sedan talets mitt och fram till 1980-talet har stora arealer våtmarker dikats ut. Det gjordes först för att skapa ny odlingsmark, senare för att höja produktiviteten i skogen. Sverige är från början ett våtmarksrikt land. Man brukar räkna med att vi ursprungligen haft 9 miljoner hektar våtmarker, men en fjärdedel har försvunnit och de flesta som är kvar är påverkade av människan genom jordbruk, skogsbruk och vägbyggen, säger Olof Johansson, Sveaskogs miljöchef. Stort projekt klart i år Genom projektet 100 våtmarker satsar Sveaskog tillsammans med Svensk våtmarksfond och Sveriges ornitologiska förening på att identifiera marker som är lämpliga för att återskapa 100 våtmarker på Sveaskogs marker. Det målet är nu nått. Flertalet av våtmarkerna kommer också att vara restaurerade innan året nått sitt slut. Återskapandet av våtmarker är en av våra viktigaste naturvårdsinsatser. Jag tror att samsynen om våtmarkernas betydelse är stor inom skogsbruket i dag. Vårt arbete med våtmarkerna slutar inte med det här projektet. Vi ska löpande återställa våtmarker där vi tycker att det är befogat, säger Olof Johansson. För många djurarter är våtmarkerna nödvändiga. Värdefulla miljövärden Arbetet ingår i Sveaskogs strategi för att förvalta både våtmarker och vattendrag i skogslandskapet på ett bra sätt för att behålla och förstärka de värdefulla miljövärden som finns där. Det innebär en anpassning av planeringen till skogens vatten. Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har Sveaskog tagit fram indikatorer och verktyg för att bedöma vattendrag och deras naturvärden. De utgör en checklista för vilken typ av åtgärd och hänsyn som ska tas. Vi använder checklistan för att identifiera värdefulla vattendrag där vi ska upprätta särskilda skötselplaner, säger Olof Johansson. Han framhåller att det också är viktigt att visa var gränsen går för när det är ekonomiskt försvarbart att underhålla diken för ett produktivt skogsbruk. En gemensam rapport från WWF och Sveaskog visar foto: per petersson att det finns stora arealer där dikningen inte inneburit någon produktionsnytta. Kan vi i sådana områden i stället återskapa våtmarker med höga naturvärden så ska vi göra det, säger Olof Johansson. Viktig start Våtmarkerna som hittills har återskapats i projektet 100 våtmarker omfattar sammanlagt hektar. De utgör en viktig start i restaureringen av de svenska våtmarkerna, anser Lars Lindell som tills nyligen var ordförande i Sveriges ornitologiska förening: Förr ville man bara ha ut vattnet i skogen. Det här projektet är en viktig signal för att få in ett nytt tänkande i skogsbruket. Tillsammans med Sveaskog har vi utbildat naturvårdsledare och andra i skogsbruket om våtmarkernas betydelse i ekosystemet. Vi har också diskuterat olika praktiska åtgärder ute i skogen, säger Lars Lindell. Vadarfåglar, som generellt sett minskar i Sverige, tillhör de fåglar som gynnas av att det blir fler våtmarker. Enkelbeckasinen är en sådan art. Den nöjer sig med ganska små, fuktiga partier i skogen, säger Lars Lindell som tycker att projektet varit fruktbart. Nu vill vi se en fortsättning och utveckla samarbetet med skogsbruket, betonar han. nils sundström Återskapandet av våtmarker är en av våra viktigaste naturvårdsinsatser. 16 forum sveaskog

17 foto: per petersson Insekter som kläcks i mindre vattendrag, som det här, är basföda för ett stort antal småfåglar. Här sjuder det av liv Våtmarkerna är en viktig miljö för växter och djur i ett ekosystem. Många arter har de blöta skogsmarkerna som hemvist, andra som födolokal. Begrepp som vattensjuk mark och mygghelvete visar att produktionsnyttan i skogen länge satts i första hand. Men nu ökar insikten om våtmarkernas betydelse. Ett stort antal småfåglar som lever i skogen baserar sin föda på insekter som kläcks i de mindre vattendragen. Många våtmarker har förlorat stora delar av sin funktion genom dikningar och blir uttorkade tidigt på våren. Då hinner inte vatteninsekterna kläckas, säger Stefan Bleckert, naturvårdsstrategisk chef på Sveaskog. Uttorkningen av våtmarkerna gör också att barrträd vandrar in och förvandlar lövsumpskogen till en granskog. Dikningen har förändrat sammansättningen av både skog och kärlväxter och därmed även påverkat miljön för fåglar, insekter och groddjur negativt. Våtmarksfåglarna kommer snabbt tillbaka när vattnet får tillbaka sitt gamla flöde. Här trampar en rödbena i en återskapad våtmark. Sammanlagt finns 600 rödlistade arter som är knutna till svenska våtmarker. Biologiskt filter En annan effekt av dikningen är att de naturliga vattenvägarna i landskapet har ändrats. Våtmarkerna har förlorat sin funktion som biologiska reningsfilter som fångar upp näringsämnen och partiklar. Därmed påskyndas vattnets väg från källorna till sjöar och hav. Det här bidrar till både övergödning och mer partiklar i de stora vattendragen, eftersom den flödesutjämning som alla våtmarker en gång i tiden medverkade till inte längre finns kvar, säger Stefan Bleckert. Även om inte skogen i sig läcker stora mängder kväve per hektar så domineras många åars avrinningsområden av skogsmark. Därför är det viktigt att, oavsett källan, begränsa och minska mängden kväve som når haven. Dubbel naturvårdsnytta Våtmarker i skogen har därmed dubbla naturvårdsnyttan, både för biologisk mångfald och vattenkvalitet, och är ofta en billig åtgärd att skapa. Dessutom är de vackra, säger Stefan Bleckert som ser ett ekologiskt fungerande vattensystem som en framtidsfråga av största vikt för skogsbruket. nils sundström forum sveaskog 17

18 tema våtmarker Projektet 100 våtmarker skapar en mosaik av kärr och öppna vattenytor i det svenska skogslandskapet. De största täcker mer än 40 hektar. Unikt projekt ger mosaik Genom det unika projektet har Sveaskogs våtmarksspecialister och samarbetspartners identifierat en rad platser på Sveaskogs marker där det är lämpligt att återskapa våtmarker. Till våtmarkerna räknas allt från grunda sjöar till myrar och mossar, kärr och bäckar. Vi ser det som viktigt ekologiskt att arbeta i olika skalor, allt från ett litet alkärr i södra Sverige till en vidsträckt starrmyr i norra Sverige, säger Per Petersson, naturvårdssamordnare på Sveaskog och projektledare för 100 våtmarker. I Ransi i norra Dalarna har Sveaskog återskapat en större grund tjärn på cirka 50 hektar. foto: kurt rodhe Sjöns vattenyta har höjts drygt en meter till den gamla nivån. Satsningen gynnar en mångfald av våtmarksfåglar, men även andra arter. Första större våtmarken Sjön Gästern utanför småländska Misterhult blev den första större återskapade våtmarken och kunde invigas sommaren Den cirka 40 hektar stora sjön har tidigare utsatts för sjösänkningar men också varit mottagare av avloppsvatten från Misterhult. Det gjorde att sjön växte igen med bladvass och att fågellivet påverkades negativt. Ett dämme byggdes Sedan dess har sjöns vattenyta höjts drygt en meter till den gamla nivån. Nu finns åter stora, öppna ytor med klarvatten och vassen är på väg att dra sig tillbaka. Fågellivet har återvänt och Gästern har en viktig funktion som rast- och flyttfågellokal för många arter genom sitt kustnära läge, berättar Per Petersson. På norra Öland dikades en slåttermad ut i mitten på 1950-talet för att bli skogsmark. Men plantorna ville aldrig ta sig. För några år sedan beslutade Sveaskog att återskapa våtmarken Älgmaden, som ligger inom Ekopark Böda. Det kändes särskilt viktigt eftersom så många våtmarker har dikats ut på norra Öland, säger Per Petersson. Fågellivet hittar tillbaka Genom att avverka den igenväxta skogen runt Älgmaden samt bygga ett dämme har man höjt vattenytan till en nivå som stämmer med gamla kartor. Det har fått en mängd olika fåglar, grodor och insekter att komma tillbaka. Nils Sundström FÖRE efter FÖRE efter Lyinge är en våtmark strax öster om Värnamo, där Sveaskog gjorde en provdämning i våras med gott resultat. Sjön Gästern utanför Misterhult har genom dämning återfått sin gamla 18 forum sveaskog

19 foto: per petersson i landskapet ransi abbortjärn lyinge lillveland gästern vattennivå. Det har fått fågellivet att återvända. leisamlandet voutner halmsjö foto: per petersson aktesjegge granhultmyranstormyran roka renomyran Kartan visar var Sveaskog har identifierat och återskapat våtmarker som ingår i projektet 100 våtmarker. Genom att stapla korta massavedsbitar skapas en fördämning i diket som stoppar upp vattenflödet. Här arbetar Christer Samuelsson vid Nyhagakärret i ekoparken Omberg. Stor effekt med enkla medel Med ganska enkla medel går det att återskapa våtmarker med stora naturvärden. Det kan till exempel handla om att manuellt plugga igen diken. Det är sällan kostnadseffektivt att lägga igen hela diken. I stället byggs ofta proppar i dikessystemet som förändrar avrinningen i området. Sveaskog bygger ibland dämmen av betongblock med grävmaskin, ibland görs proppar i dikena manuellt. Det viktiga är att få vattnet att bromsa upp. De manuella propparna kan göras med motorsåg. De kan också göras med skotare efter avverkning i området. Först läggs en fiberduk i botten av diket. Därefter staplas kapade massavedsbitar på cirka 2,5 meter på varandra. De minsta bitarna läggs i botten för att göra proppen tätare. Sex sådana manuella fördämningar gjordes i höstas i våtmarken Ransi i norra Dalarna. Sveaskog är aktivt i en rad vattenvårdande projekt. Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på hur dikningsrensningen påverkar skogens vatten. I förlängningen kan skonsammare metoder skapa fler små våtmarker. Djupt inne i skogen där bäckarna föds finns en rad vardagliga små vattenflöden i form av grävda diken. Två sådana områden, ett utanför Jönköping och ett utanför Piteå, ingår i det nya forskningsprojektet Diva som fram till 2012 ska studera hur dikesrensning påverkar vattenkemin och vilka partiklar som frigörs. Det unika i det här projektet är att vi även studerar den biologiska effekten på bottenfaunan Med hjälp av en pistmaskin har Sveaskog återskapat ett eldorado för fåglar på Ridön i västra Mälaren. foto: mats larshagen Vi har återskapat en större grund tjärn vars vattenspegel nu mäter cirka 50 hektar, där det tidigare bara var en myr. Det har lockat många vadarfåglar, berättar Kurt Rodhe, naturvårdsledare på Sveaskog. Nils Sundström Ny studie mäter dikesrensningens effekter före och efter dikesrensning och olika metoder för det, säger projektledaren Therese Zetterberg på Svenska Miljöinstitutet IVL. Rensning av diken kan ge förödande konsekvenser för bottenlevande växter och organismer genom det slam som frigörs och den grumlighet som bildas i vattnet. Projektet ska bland annat studera hur sedimentdammar kan minska transporten av partiklar, vilket skapar mer eller mindre permanenta vattenspeglar i skogen som på sikt kan skapa en liten våtmark. Huvudfinansiärer för projektet är Svenska miljöinstitutet IVL och Sveaskog. Projektet stöttas även av Världsnaturfonden WWF, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Nils Sundström forum sveaskog 19

20 synpunkt pressröster Det skrivs mycket om skogen. Här är ett axplock från svenska medier i vår. inlägget roger johansson Förslag från Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen föreslår att reglerna för virkesmätning även ska gälla sortiment utöver barrsågtimmer och massaved. Det skulle innebära att allt virke som säljs, med undantag för julgranar och småskalig brännvedsförsäljning, omfattas av virkesmätningslagstiftningen. Vi har haft en öppen process kring framtagandet av förslaget. Det har gjort att vi nu har en bred uppslutning från både skogsbruket, skogsindustrin och energisektorn. Monika Stridsman, generaldirektör på Skogsstyrelsen, till tidningen ATL. SKF satsar på skog i Kina Kullagertillverkaren SKF har tecknat ett ramavtal med statliga State Forestry Administration i Kina om att plantera ny skog. Projektet väntas pågå i fem år. SKF har valt SLU som teknisk partner. Vi är medvetna om den viktiga roll som skogar utgör i ekosystemet. Det här projektet stödjer vårt hållbarhetsarbete. Vi har åtagit oss att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Tom Johnstone, SKF:s koncernchef, till tidningen Skogsland. Trädsäkert järnvägsnät Fram till år 2012 ska Banverket trädsäkra 500 mil av det svenska järnvägsnätet. Projektet har pågått sedan år 2007 och skapat sysselsättning för skogsentreprenörer över hela landet. Det är sett till antalet människor Sveriges för närvarande största skogsprojekt. Från början var det tänkt att cirka 400 mil skulle trädsäkras, vilket var kostnadsberäknat till 650 miljoner kronor. Sedan dess har projektet alltså växt. Maria Furmark, projektledare på Banverket, till tidningen Skogsaktuellt. Kan uttaget av biobränsle från skogen öka ytterligare? Biobränsleuttaget kan fördubblas Under de närmaste tio åren måste EU:s länder drastiskt minska sina koldioxidutsläpp och öka användandet av förnyelsebarenergi. Roger Johansson tror att det kommer att ha en positiv inverkan på utvecklingen av den svenska biobränslebranschen. Länderna inom EU kommer att behöva flera miljoner kubikmetrar biobränsle per år. Länderna inom EU har kommit överens om det så kallade 20/20/20-målet kring andelen förnyelsebar energi och minskning av koldioxidutsläpp. Det är en stor utmaning för de flesta länder inom EU. Industri- och befolkningstunga länder som Storbritannien och Belgien ska i princip tiofaldiga sin användning av förnyelsebar energi. Ska målen nås måste åtgärder sättas in som stimulerar nödvändiga aktiviteter och investeringar. Varje land ska presentera en så kallad National Action Plan under sommaren Efter det vet vi mer om vilken efterfrågan vi kan vänta på biobränslevolymer från Sverige till andra europeiska länder. Klart är att behovet av biobränsle inom EU mer än fördubblas. Man kan räkna med att det krävs flera miljoner kubikmetrar per år. Prisnivåerna är i dag inte tillräckligt höga för att det ska vara intressant för oss i Sverige att exportera dessa volymer, i synnerhet inte fuktiga bränslen direkt från skogen. Men även om bara en mindre del av marknaden kommer oss till del rör det sig om betydande volymer. Sverige använder mest förnyelsebar energi i EU och då inte minst biobränsle. Vet du hur stor del av den totala energin som kommer från biobränsle, torv och sopor inräknat? Fundera på det en stund. Uttaget av biobränsle från skogen ökar, och även om det fortfarande finns utvecklingspotential vill jag påstå att Sverige är världsbäst på skogsbränsle*. Inget annat land har kommit lika långt när det gäller att kombinera ett långsiktigt, hållbart uttag av både timmer, massaved och biobränsle. Potentialen att öka uttaget i Sverige finns, men exakt hur stor den är svårt att kvantifiera. Ansedda bedömare som Skogsstyrelsen och Energimyndigheten presenterar olika siffror. För att skapa trovärdighet och rätt förväntningar är det viktigt att bilden likriktas. Här har vi alla som jobbar i skogsbruket och/eller äger skog ett ansvar att kommunicera en rimlig potential. På Sveaskog tror vi att vi kan fördubbla uttaget av skogsbränsle fram till 2014 utan att göra avkall på ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Nå, hur stor del av energin kommer från biobränsle? Faktum är att biobränsle redan är det största energislaget, enligt statistik från Energimyndigheten. Biobränsle stod 2009 för 31,7 procent av den slutliga energianvändningen. Det är en större del än olja (30,8 procent), och än vattenkraft och kärnkraft tillsammans (29,8 procent). Det går om man vill, det har Sverige bevisat. * Skogsbränsle är en del av den totala mängden biobränsle och utgörs främst av grot (grenar och toppar), stubbar och klenvirke. Biobränsle kan komma från skog, jordbruk eller avfall. Det här innebär 20/20/20-målet Alla länder inom EU måste senast år 2020 uppnå följande: 20 procents andel förnybar energi, varav minst 10 procent i transportsektorn. 20 procent mindre utsläpp av växthusgaser. 20 procent effektivare energianvändning. Roger Johansson är biobränslekoordinator inom Sveaskog. Han arbetar i marknadsledningen med utveckling av Sveaskogs biobränsleaffär, strategier och affärskoordinering. vad tycker du? Sven Hogfors verkställande ledamot och sekreterare i Trädbränsleföreningen: Trädbränsleföreningen gör inga egna prognoser över utvecklingen för bioenergi i Sverige. Men vi har koll på de prognoser som andra gör. Opinionsgruppen Förnybart.nu bedömer att biobränsle kan öka från dagens cirka 120 TWh till cirka 158 TWh år Av ökningen med totalt 38 TWh beräknas 25 TWh komma från skogen. Det är rimliga beräkningar, om inte förutsättningarna förändras påtagligt. Det finns dock politiska frågetecken: Om det blir storskaliga investeringar i Nordeuropa på fossilgas och kärnkraft kan utvecklingen av förnybar energi stagnera. Gustav Melin vd Svenska Bioenergiföreningen: Visst kan uttaget öka. Stubbar, klengallring och grot kan tillsammans ge ytterligare TWh, vilket är minst en tredubbling av sortimentet jämfört med i dag. Om vi sedan antar att vi har lagom mycket skog i Sverige i dag, så kan vi använda den årliga tillväxt på 30 miljoner skogskubikmeter som nu inte avverkas. Det ger ytterligare ungefär 60 TWh. Vi räknar med att Sverige kommer att fortsätta att vara nettoimportör av energi men vi förbrukar mest biobränslen vintertid. Dessutom fraktas en stor del av volymen från norr till söder och när biobränslet ändå ligger på båt kommer säkert en del volymer exporteras. 20 forum sveaskog

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Skogsbränslehandledning

Skogsbränslehandledning Skogsbränslehandledning Skogsenergifrågorna är högaktuella. Till skillnad från olja och kol som en dag tar slut är skogen en förnyelsebar källa till både produkter och energi. Och den tillför inte atmosfären

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Skellefteå Kraft på kartan

Skellefteå Kraft på kartan Skellefteå Kraft på kartan Affärsområde värme Antal fjärrvärmekunder Antal biopelletskunder Levererad fjärrvärme, GWh Levererad biopellets, ton Producerad el, GWh Antal årsanställda 2010 7 073 2009 5 700

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Bioenergiseminarium Linnéuniversitet svante.soderholm@energimyndigheten.se Världens energi är till 80 % fossil. Det mesta måste bort. Har vi råd att

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Arbeta på Holmen Skog

Arbeta på Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Välkommen till Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Kanske är du precis i startgroparna av ditt yrkesliv, kanske har du redan en längre erfarenhet och kunskap om skogsbruk. Oavsett vilket

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Lokala och regionala utmaningar på globala problem Fredrik Marklund Källa: Naturvårdsverket Klimatförändringar och det goda livet Isfjorden, nedisad vintertid

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer