satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering."

Transkript

1 Läs mer på satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten av Sveaskog. sidan 12 Tema 100 våtmarker Sveaskogs satsning på att återskapa svenska våtmarker har fått fåglar och insekter att återvända. sidorna Reportage I skogens tjänst Möt Werner von Seydlitz, en doldis och nestor bland skogsnäringens stora aktörer. sidorna Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. sidan 32

2 Nr En tydligare roll för Sveaskog När denna tidning når dig som läsare har riksdagen sannolikt alldeles nyligen behandlat propositionen Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (publ). Den inriktning som föreslås i propositionen innebär en tydligare roll för Sveaskog som affärsdrivande företag. All vår verksamhet ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Det finns de som undrar om Sveaskog med en sådan inriktning kan hålla samma höga ambition i miljöarbetet. Jag anser att målen kring ekonomi, miljö och socialt ansvar stödjer varandra. En förutsättning för att skogsprodukter ska nå framgång på marknaden är att de kommer från ett långsiktigt hållbart skogsbruk med höga miljöambitioner. Sveaskog ska även fortsatt driva utvecklingen av effektivare metoder och tekniker som ökar produktiviteten i skogsbruket och ger nya sortiment från skogen. Jag anser att målen kring ekonomi, miljö och socialt ansvar stödjer varandra. Sveaskog ska vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom skogsbruk utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Vi bidrar till ökad konkurrens på virkesmarknaden. Att vi levererar virke från både egen skog och externa källor innebär att vi kan minska kundernas kostnader och erbjuda dem en långsiktig och trygg virkesanskaffning, samtidigt som vi ökar vårt eget resultat. Det gynnar även enskilda skogsägare som får fler alternativa köpare av sitt virke. Sveaskog är oberoende gentemot industrin. Vi styr våra volymer och sortiment samt till vilka kunder och priser vi säljer, utifrån marknadsläget och målet att öka avkastningen på vår skog. Vårt delägande i Setra Group har vi för avsikt att avyttra. När skogsbranschen nu successivt kommer ur lågkonjunkturen och Setra återfår lönsamhet i sin verksamhet, genom internt effektiviseringsarbete, förbättras möjligheterna att kunna ta till vara värdet i Setra vid en försäljning. Sveaskog har skogen som kärnverksamhet och ska inte bli ett industriföretag. Men vi har ett ansvar att investera i den framtida användningen av skogsråvaran och i tekniker som breddar marknaden för vår skogsråvara och därmed ökar vår avkastning. Ett exempel är vårt delägande i bolaget SunPine, som i Piteå byggt världens första fabrik för produktion av andra generationens biodiesel baserat på restprodukter från skogsindustrin. Ett annat är anläggningar för komprimering eller förgasning av skogsbränsle, som ger mer kostnadseffektiva transporter eller helt nya sortiment. Samma skäl ligger till grund för vår strävan att skapa mångbruk av skogsmarken genom samarbete med turistentreprenörer, vindkraftsbolag med flera företag. Produktiviteten ökar med flerträdsmetoden. Grilla med miljömärkt kol. Nöjd fiskeentreprenör. 12 Entreprenörer inom fiske och virke Redaktionen Forum Sveaskog ges ut av Sveaskog fem gånger per år. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Linda Andersson, Produktion: OTW Publishing, tel: prenumeration Har du synpunkter eller vill prenumerera på Forum Sveaskog, mejla till redaktionen, eller ring Sveaskogs kundcenter på tel: Projekt 100 våtmarker. Sommaren är en tid för grillning. Skandinaviens största tillverkare av grillkol och briketter, Skogens Kol, satsar numera på FSC-märkta varor. På sidan 8 kan du läsa om hur de tillverkar grillkolen och hur de bedömer marknadens utveckling. Daniel Hellström i Malingsbo-Kloten bestämde sig förra året för att satsa helhjärtat på sitt stora intresse sportfiske. Han arrenderar sex sjöar av Sveaskog för turistverksamhet. Trots lågkonjunkturen har han redan överträffat sina mål. Läs om hans framgång som fiskeentreprenör på sidan 12. På sidorna möter du en annan entreprenör, Werner von Seydlitz, som i 60 år har arbetat med att utveckla den internationella handeln med skogsråvara i norra Europa. Verkligen en eldsjäl att inspireras av. Med sommaren kommer myggen. De flesta av oss skulle gärna vara utan dem, men många fågelarter är beroende av de insekter som kläcks i mindre vattendrag. Under en lång tid har våtmarker dikats ur för att skapa odlingsmark och öka produktiviteten i skogen, på bekostnad av den biologiska mångfalden. Genom projekt 100 våtmarker har Sveaskog identifierat värdefulla vattendrag och arbetar nu aktivt med att restaurera dem. Läs om det unika projektet på sidorna Trevlig sommarläsning! Vi ses igen i september. annonsering Vill du annonsera i Forum Sveaskog, kontakta Adviser AB, tel: , Hitta i skogen. Möt Werner von Seydlitz Linda Andersson informationschef, Sveaskog. Redaktör: Åsa Bexell Hoffmann, Grafisk form: Sanna Norlin, Omslagsbild: Patrik Lindström. Repro: Done. Tryck: Edita, Västerås. ISSN: FSC-nummer: BV-FM/COC gunnar olofsson, vd för Sveaskog * FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt och socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler. * 1996 Forest Stewardship Council, Sveaskogs certifieringsnummer: BV-FM/COC forum sveaskog

3 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Bästa bokföringsprogrammet för tredje året i rad! Vårt bokföringsprogram BLA Bokföring har för tredje året i rad utsetts till vinnare i Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF) stora undersökning Nöjd kund. Programmet har de mest nöjda användarna på samtliga punkter funktion, användarvänlighet och programsupport. BLA Bokföring ingår i ekonomisystemet BL Administration och kan byggas ut med fakturering, leverantörshantering, lön, mm. Du kan också bli en av våra nöjda kunder. Börja med att beställa en demo på Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik. Prova programmet gratis!

4 nyheter drar mindre bränsle än en vanlig skotare. Bränslesnål skogsmaskin med elhybriddrift Ännu en El-forest rullar snart i skogarna. Under sommaren tas den andra skogsmaskinen i bruk, i Ljusdalsområdet i Hälsingland. Svenska El-forest är världens första serietillverkade skogsmaskin med elhybriddrift och har uppemot procent lägre bränsleförbrukning än en vanlig skotare. Sveaskog äger den första kommersiella maskinen, F14. Smärre justeringar har gjorts till tvåan, F15. Bland annat har armarna som håller framhjulen flyttats, vilket ska ge en bättre arbetsmiljö. Internationellt på bioenergimässan Över besökare från 50 länder. Det blev facit för bioenergimässan World Bioenergy, som hölls på Elmia i Jönköping i slutet av maj. Sveaskog var med som utställare, för att marknadsföra sig som biobränsleleverantör mot svenska och utländska kunder. Min uppfattning är att det var fler internationella än svenska besökare. Vi har träffat folk från bland annat Kanada, Turkiet, Spanien och Tyskland, berättar Roger Johansson, biobränslekoordinator på Sveaskog. Barnen fiskar gratis Sedan 2006 deltar Sveaskog i projektet Upp till 13, som erbjuder barn under 13 år att kostnadsfritt prova på sportfiske. Över barn har varit med sedan starten, varav nästan bara i fjol. Sveaskog vill att så många som möjligt ska få chansen att uppleva glädjen med fiske. Vi erbjuder även gratis fiske för ungdomar under 20 år på Sverigefiskekortets vatten, säger Anna Åkerblom, koordinator för Sverigefiskekortet på Sveaskog. Deltagarna i Upp till 13 får bland annat låna utrustning gratis. En lista på alla butiker som tillhandahåller fiskeset finns här: Läs och lär om skogen Skogsskötselserien är en stor kunskapskälla om skogsskötsel som är tillgänglig för alla och helt gratis på nätet. Av de 19 delarna är 18 färdiga och finns publicerade på Texterna är skrivna av forskare och specialister och behandlar ämnen som gallring, skador på skog, naturhänsyn och skogsbränsle. Skogsskötselserien riktar sig främst till skogliga tjänstemän och högskolestudenter, men innehållet är även intressant för skogsägare. Bakom projektet står bland andra Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, SLU och LRF Skogsägarna. Samarbetspartners. Från vänster: Jerry Johansson, vd Hedlunda Industri, Bo T Holm, styrelseordförande Hedlunda Industri, Roger Johansson, marknadsansvarig Sveaskog och Patric Selin, marknadschef Sveaskog. Stororder från Ikea ger jobb i norr teknik. Ikea satsar på möbelproduktion i norra Sverige. Sammanlagt ger det cirka 100 nya arbetstillfällen i Västerbottens inland vid Norrfog och Hedlunda Industri. Sveaskog är samarbetspartner på råvarusidan. Sveaskog ska i och med den nya affären leverera drygt kubikmeter talltimmer per år till Norrfog, som tillverkar lamellimmade skivor i furu för möbeltillverkning. Det innebär en femdubbling av Sveaskogs leveranser till Norrfogs sågverk i Glommersträsk. Sveaskog har varit en av våra leverantörer sedan vi köpte sågen 1999 och vi har haft ett väldigt bra samarbete genom åren, säger Lars Eriksson, vd på Norrfog. Norrfog och Ikeas riskkapitalbolag satsar 100 miljoner kronor på att bygga om sågverket i Glommersträsk och limfogstillverkningen i Malå. Det kan vid full produktion nästa år ge 25 nya arbetstillfällen. I dag arbetar 50 personer vid Norrfog. Satsning ger arbetstillfällen Lamellskivorna levereras till Hedlunda Industri i Lycksele, som tillverkar några av Ikeas storsäljande produkter i massivt trä. Möbelfabriken i Lycksele byggs om för 135 miljoner kronor och den nya satsningen innebär där cirka 75 nya arbetstillfällen. Det här är en väldigt glädjande nyhet för oss och hela bygden, kommenterar Jerry Johansson, vd för Hedlunda Industri. Det lyckade samarbetet sedan flera år mellan Sveaskog, Norrfog och Hedlunda Industri är en av framgångsfaktorerna bakom det nya avtalet. Vi har varit duktiga på att hitta bättre och billigare lösningar. Fakta Mervärde för alla Avtalet med Norrfog är ett exempel på hur Sveaskog arbetar med både den egna skogen och skog från privata skogsägare för att leverera en specialiserad produkt. Kombinationen skapar en volym för att generera mervärden för alla inblandade parter den privata skogsägaren, Sveaskog och inte minst Norrfog och deras kunder. Norrfog behöver tack vare samarbetet med Sveaskog ingen egen organisation för råvaruanskaffning. Vi har tagit ett helhetsgrepp om hela kedjan tillsammans och diskuterat oss fram till lösningar. Det ger oss alla en bra utvecklingspotential, säger Roger Johansson, marknadsansvarig för Sveaskog i Västerbotten. Kvaliteten på råvaran spelar en avgörande roll, framhåller Lars Eriksson på Norrfog. Vi har också varit duktiga på innovationer och på att hitta bättre och billigare lösningar i produktionen tillsammans med Ikea, med allt från råvarutnyttjande till teknikfrågor, säger Lars Eriksson. Stocktyp av speciell kvalitet Sveaskog ska i affären leverera korta och klena kubbstockar, som är 2,6 meter långa. Stocktypen ska vara av en speciell kvalitet med färska kvistar, som sedan sågas i lameller och limmas ihop till massiva skivor för möbeltillverkning. Det här är en stockkvalitet som vi plockar fram i gallringar och i toppstockar i gamla träd vid slutavverkning, säger Roger Johansson. Råvaran tas huvudsakligen inom en mils radie från Glommersträsk. Det är ett av Sveaskogs kärnområden där det finns stora arealer med yngre och medelålders skog som kommer att vara gallringsmogen de närmaste 20 åren. Det här avtalet ger en betydligt bättre avkastning för vårt gallringsvirke, som kommer att öka framöver. Det ger också goda möjligheter att öka betalningsförmågan för lämpligt virke som kommer från de privata skogsägarna i området, säger Roger Johansson. NILS SUNDSTRÖM 4 forum sveaskog

5 BYGGD FÖR ATT HÅLLA LÄNGRE* * Isuzu är den enda pickup som är tillverkad av en renodlad lastbilstillverkare vilket innebär att den tål tuffa tag och har längre livslängd. KLASSENS STÖRSTA MOTOR 3.0 LITER Isuzu D-Max är en kraftfull, oöm och slitstark pickup som finns med två motoralternativ: Dieselmotor på 3,0 liter och urstarka 163 hk, 4-stegs automat eller 5-växl. manuell låda. Dieselmotor på 2,5 liter och 136 hk, 5-växl. manuell låda. KNAPPSTYRD FYRHJULSDRIFT Knappstyrd 4WD, i- och urkopplingbar med hög- och lågväxel. Isuzu har klassledande dragförmåga och lastkapacitet: 3000 kg på dragkroken och 1035 kg på flaket. CREW CAB ELLER EXTENDED CAB Isuzu D-Max finns som Crew Cab med fyra dörrar och bekvämt utrymme för fem personer. För den som behöver längre lastutrymme finns Extended Cab med två dörrar och fällbara säten bak. DRIFTSÄKER OCH BRÄNSLESNÅL Garantin är på 3 år/10000 mil. Låg bränsleförbrukning gör valet lätt. Isuzuhandlare finns på 61 platser med både försäljning och service, du hittar dom på KG PÅ FLAKET, KG PÅ DRAGKROKEN LÅGA SERVICE- & DRIFTSKOSTNADER 2,5 / 3,0 TURBODIESEL KNAPPSTYRD 4-HJULSDRIFT 3,0 FINNS MED AUTOMATLÅDA

6 marknad Nya tjänster: Patric Selin och Per Matses. På nya poster Patric Selin är ny marknadschef på Sveaskog med ansvar för försäljning av skogsråvara, virkesinköp och logistik. Han har över 15 års erfarenhet av arbete med virkesfrågor, försäljning och skog, och kommer närmast från Ikea, där han har arbetat med affärsutveckling, råvaruinköp och skogspolicyfrågor i Nord- och Sydamerika. Per Matses, tidigare på Apoteket, har tagit över som Sveaskogs CFO med ansvar för Ekonomi och Finans. Han har 15 års erfarenhet av företagsledande arbete och har bland annat haft verksamhetsansvar för inköp, IT, juridik, säkerhet, logistik och affärscontrolling. Reviderad standard Den 1 juni trädde den nya svenska FSCstandarden i kraft. Alla revisioner och nya certifieringar ska nu genomföras utifrån den. Den är mer detaljerad än den förra, säger Martin Lindgren, Sveaskogs FSC-samordnare. Kraven på social hänsyn som skogsägaren ska visa gentemot lokalbefolkningen och rennäringen har stärkts. FSC-standarden är tydligare med vilka restriktioner som gäller vid användning av främmande träslag och innehåller också förändringar vad gäller bränning. Läs mer om den reviderade skogsbruksstandarden på Entreprenörer utbyter idéer I Bergslagen har Sveaskog under våren anordnat träffar för entreprenörer för att ge dem möjlighet att utbyta information och erfarenheter. Den 10 september planeras den tredje träffen, där entreprenörer från olika verksamheter och medarbetare från Sveaskog under en dag diskuterar ämnen som smartare metoder för gallring och avverkning, hur ny teknik används på bästa sätt samt vad som efterfrågas av servicelämnare och maskintillverkare. Träindustrin gynnas av ROT ROT-avdraget har haft stor betydelse för träindustrin. Efterfrågan på sågade trävaror har varit överraskande stark. ROT-avdraget har hållit lågkonjunkturen stången, säger Bertil Stener på Skogsindustrierna. I slutet av 2008 införde regeringen en skattesubvention för att stimulera ROTmarknaden det vill säga reparation, omoch tillbyggnad men också för att komma åt svartjobbandet i byggbranschen. ROT-avdraget innebär att den som anlitar bygghjälp kan göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden upp till kronor. Sällan har en statlig åtgärd hyllats så unisont. Några sektorer har haft extra stor fördel av ROT-avdraget. Mindre hantverksföretag som sysslar med bostadsrenovering har varit mer gynnade än större byggföretag som ofta är mer inriktade på nyproduktion, vilket alltså inte omfattas av ROT-avdraget. Även gör-det-själv-marknaden (GDS) har varit stark, vilket har gynnat träindustrin, säger Bertil Stener som är direktör på den trämekaniska sektionen på Skogsindustrierna. Gör det själv GDS består till 80 procent av olika typer av byggarbeten i småhus. Under de senaste åren har en renoveringstrend stärkt GDSmarknaden. Marknaden drivs förutom av ROTavdraget också av ett ökat intresse för hem och boende, kombinerat med låga räntor Marknaden drivs förutom av ROTavdraget också av ett ökat intresse för hem och boende, kombinerat med låga räntor och stigande bostadspriser. och stigande bostadspriser. Det finns även ett uppdämt behov av att rusta upp ett åldrande bostadsbestånd som en följd av låg nybyggnation, säger Bertil Stener. Nybyggnationen förra året var den lägsta på ett decennium till följd av lågkonjunkturen. Ett exempel på en sektor som har haft det tufft är småhustillverkare, som i vanliga fall förbrukar mycket trä. Det berättar Leif G Gustafsson, vd på TMF, branschorganisationen för den träförädlande industrin och möbelindustrin: Också tillverkarna av förädlade träprodukter, till exempel fönster och kök, har minskat med fem respektive tio procent i omsättning. Det är dock mindre än tidigare befarat, bland annat beroende på ROT-avdraget. Dörrtillverkare och golvfabrikanter har däremot haft en rejäl känning av lågkonjunkturen och minskat nästan 20 procent. Trolig orsak är att de är mer beroende av marknaden för nyproduktion av fastigheter, säger Leif G Gustafsson. Lägre konsumtion av virke Den totala virkeskonsumtionen har gått ner under lågkonjunkturen och det beror i första hand på att luften har gått ur bostadsbyggandet. När nybyggnationen kommer i gång, vilket förväntas ske under 2011 enligt en prognos beställd av Skogsindustrierna, kan virkesanvändningen åter komma upp till de nivåer som rådde åren före lågkonjunkturen. Att minskningen av virkeskonsumtionen inte blivit större beror på ROT-avdraget krönika marknad Stora skillnader i den globala konjunkturen Jag har under en längre tid känt mig optimistisk vad gäller utvecklingen av den allmänna konjunkturen. Flera länder, som till exempel Australien och Brasilien, visar starkare tillväxtsiffror. Även USA visar tecken på en återhämtning. Det talar för en ökad efterfrågan på skogsrelaterade produkter och därmed på skogsråvara. I Europa är bilden splittrad. Tyskland och Sverige, exempelvis, visar ekonomisk stabilitet och tillväxt, om än i begränsat tempo. Storbritannien däremot har problem med stora underskott i ekonomin, för att inte tala om Irland, Spanien, Portugal, Italien och Grekland. Ett värsta scenario vore en ny finanskris med länder som inte kan återbetala sina lån. Det känns som om de ekonomiska åtstramningar som många länder i Europa måste genomföra borde begränsa både konjunkturutveckling och efterfrågan. Europa är ju ett viktigt marknadsområde för den svenska skogsnäringen. Så här långt ser det ljust ut för större delen av den svenska pappersoch massaindustrin, möjligen med undantag för grafiskt papper. Efterfrågan och prisutvecklingen på pappersmassa har varit särskilt god. Den cirka tio dagar långa strejken på sex bruk har sannolikt inte påverkat utvecklingen nämnvärt. Den svenska träindustrin har nu upplevt mer än ett år av återhämtning från den stora svackan under 2008 och början av Många sågverk tror på större efterfrågan och högre produktion. Möjligen står prisutvecklingen och väger mot mer stabila priser. Här kan den fortsatta konjunkturutvecklingen i Europa få stor betydelse. ROT-avdraget i Sverige, närmare beskrivet i artikeln ovan, har däremot en positiv inverkan på den inhemska efterfrågan. Min bild av virkesmarknaden är att den i stort är balanserad, men att det finns områden med underskott. Priserna på skogsråvara har ökat i stort sett hela våren. anders dahlqvist är försäljningschef på Sveaskog. I hans jobb ingår bland annat virkesförsäljning och arbete med marknadsstrategier. 6 forum sveaskog

7 skogsnäringen i siffror avverkningsanmälningar april 2010 Tusen hektar jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec L = 2008 L = 2009 L = 2010 K källa: Skogsstyrelsen Antalet avverkningsanmälningar har ökat fyra månader i följd. Arealen för anmälda föryngringsavverkningar steg under april 2010 med 66 procent till hektar, jämfört med motsvarande period Under mars-april 2010 var den planerade avverkningsarealen knappt 27 procent större jämfört med samma period förra året. Ökningarna gäller hela landet, förutom norra Norrland där en minskning skedde i mars jämfört med förra året. Den som anlitar bygghjälp för att renovera, bygga om eller bygga till kan göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden. och den starka GDS-marknaden: ROT-avdraget och GDS har betytt mycket för oss och för bygghandeln. Vi har till exempel sålt trallvirke som aldrig förr, berättar Maria Vestergaard som är försäljningschef på Setra. Den samlade bilden är att vi trots dålig konjunktur sålde mer trä 2009 än året innan. Ökat intresse för design Träcentrum i Nässjö, som bland annat sysslar med kvalificerade yrkesutbildningar, märker av ett ökat intresse för affärsutveckling och design. Det beror troligtvis på att det växande intresset för heminredning och boende har gjort fler medvetna om design och materialval, samtidigt som ROT-avdraget stimulerat den marknaden. En allt populärare utbildning är designkoordinator, där man lär sig att koordinera produktutveckling med produktion. Det visar att intresset för att förädla träprodukter ökar, säger P-O Simonsson, vd på Träcentrum. Mats Lundström Fakta Återhämtning i trävarumarknaden 2009 var ett bottenår för sågade trävaror. Tappet var nästan 30 procent på global nivå jämfört med toppåret Återhämtningen har börjat, men är långsam. Det förväntas ta fem år att nå de konsumtionsnivåer som gällde före lågkonjunkturen. världsmarknaden för trävaror förändras. Den globala handeln ökar som ett resultat av växande skillnader mellan tillgång och efterfrågan på de stora trävarumarknaderna. Kina och Asien importerar allt mer trävaror. Även Avdraget har betytt mycket för oss. Vi säljer trallvirke som aldrig förr. Nya yrkesbyggnader 7 procent ROT-bostäder 59 procent ROT-yrkesbyggnader 18 procent Fördelning av virke år 2009 Sektorerna ROT-bostäder och ROT-yrkesbyggnader dominerade konsumtionen av virke under Källa: Prognoscentret AB Nordamerika är på väg att bli en nettoimportör till följd av skadedjursangrepp i västra Kanada och avverkningsrestriktioner i landets östra provinser. Begränsningar i timmertillgången gör att importbehovet växer även i Västeuropa. Priserna ökar på råvaran timmer. Det beror på växande efterfrågan i kombination med begränsningar i de inhemska utbuden. Priserna drivs även av en tilltagande efterfrågan på sågverkens biprodukter från såväl pappers- och Nya bostäder 16 procent massaindustrin som från den starkt växande bioenergisektorn. Fortsatt konsolidering, effektivisering och förädling inom sågverksindustrin. Fokus förväntas ligga på värde snarare än på volym för att möta utvecklingen på råvarumarknaden samt skapa den lönsamhet som industrin långsiktigt kräver. Källa: Thorsten Leicht och Jan Wintzell, Pöyry Management Consulting. Trävaror april 2010 Prisindex, basår 2000 = Källa: SCB Exportprisindex för sågade och hyvlade trävaror steg med nästan 21 procent under april 2009 jämfört med april trädbränsle kvartal 1, 2010 SEK per MWh L = Briketter och pellets L = Skogsflis pappersmassa maj 2010 USD per ton Källa: FOEX. PIX index är varumärkesskyddat. Kommersiellt utnyttjande kräver tillstånd av FOEX Indexes AB. Prisutvecklingen i Europa enligt PIX index. L = långfibermassa L = kortfibermassa Källa: SCB och Energimyndigheten Värmeverkens genomsnittliga inköpskostnad för briketter och pellets under det första kvartalet 2010 var 310 kronor per MWh, vilket var på samma nivå som under det fjärde kvartalet Under samma period steg priset på skogsflis med två procent till 199 kronor per MWh. Energimyndigheten redovisar trädbränslepriser varje kvartal och de baseras på uppgifter från cirka 100 värmeverk. Stora regionala skillnader förekommer maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mars april maj forum sveaskog 7

8 kund flis kolvagnar färdig produkt Så tillverkas grillkol: 1 Virket får ligga och torka i 8 12 månader. 2 Det torkade virket flisas grovt och läggs i kolningsvagnar. 3 Ugnen hettas upp och kolvagnarna får stå i ugnen i cirka ett dygn. Ju torrare fliset är, desto kortare kolningstid. Fliset krymper till ungefär halva storleken. 4 En kylningsprocess startar. Sjövatten rinner längs vagnssidorna. Det kväver glöden och kyler kolet innan det kan tas ut i luften. 5 Kolet sorteras. Bitar större än två centimeter packas som grillkol. Mindre bitar blir industrikol. Kolpulvret pressas till briketter. Produktion med den rätta glöden Sommartid är bästa grilltid. Men på Skogens Kol i Kilafors pågår produktionen året runt för att möta marknadens efterfrågan. Nu satsar Skandinaviens största industriella tillverkare av grillkol och briketter på FSC-märkta varor. Det ryker ur var och varannan trädgård från slutet av april och fram till augusti. Sedan märks en klar avmattning när kräftor och surströmming tar vid. Det berättar Nicklas Larsson som är platschef på anrika Skogens Kol i Kilafors, söder om Bollnäs. Trenden är att folk grillar allt mer och i högre utsträckning året runt. Det har gjort att den totala grillmarknaden i Sverige ökar, trots konkurrensen från gasolgrillar, säger Nicklas Larsson. Löv- och barrvirke Skogens Kol har en stor marknadsandel av allt träkol och briketter som säljs i Sverige. Råvaran är löv- och barrvirke, varav det mesta kommer från närområdet. Vilka träslag som används beror på slutprodukt. På sommaren kolar vi nästan uteslutande på en blandning av björk, asp och al samt en liten andel tall. Det ger en lugn och fin glödbädd när man använder grillkolet, säger Nicklas Larsson. För briketter är valet av träslag inte lika viktigt. Briketter tillverkas av kolpulvret som bildas vid kolningen. Det bakas ihop med stärkelse till briketter. Skogens Kol köper även in kolpulver för att göra briketter. Råvaran har i många år varit standardiserad enligt SIS och tyska DIN, vilka säkrar att produkterna håller en hög kvalitet Fakta Skogens Kol Skogens Kol har producerat träkol i Kilafors sedan Produktionen var som störst under andra världskriget. Då jobbade 300 personer på företaget med att tillverka träkol för industrin. I dag arbetar 30 personer på Skogens Kol. Skogens Kol ingår sedan många år i koncernen Salinity Group, med säte i Göteborg. Där ingår också Hanson & Möhring som säljer salt, bland annat varumärket Falksalt för köket och vägsalt för isiga vintervägar. med exempelvis lång brinntid och rätt energivärde. Nytt för i år är att grillkolet är FSC-märkt. Det är något som kunderna efterfrågar. För att erbjuda ett komplett koncept med FSC-varor har vi till den här sommaren också köpt in FSC-märkta briketter i väntan på att vi ska få ett eget certifikat för briketterna, säger Nicklas Larsson. Allt grillkol från Skogens Kol kommer dock inte att vara FSC-märkt i år. Företaget har ett så kallat FSC mixed-certifikat, där cirka 70 procent av råvaran är FSC-godkänd. Vi omsätter vårt lager så att vi inom ett eller två år bara kommer att ha produkter som är FSC-certifierade. Det är en konkurrensfördel, säger Nicklas Larsson. För cirka 30 år sedan kom larm om att det kunde finnas tungmetaller och andra farliga ämnen i grillkol. Men synen på grillkol har ändrats genom åren, anser Nicklas Larsson: Då fanns signaler om grillkol som var producerat av rivningsved och till och med gamla järnvägsslipers. Men det existerar inte i dag. Vi har alltid använt ren skogsråvara och vi märker att dagens konsumenter är mer noggranna med vad de köper, säger han. Industrikol viktig produkt Sammanlagt producerar Skogens Kol cirka kubikmeter råkol om året. Den stora merparten blir grillkol. De minsta träkolsbitarna, som är två centimeter och mindre, säljs som industrikol. Det används av bland annat gjuterier, och vintertid även för att tina tjäle ur vägar och marker inför grävningsarbeten. En kolsträng hälls då ut på marken och antänds under stora plåtar som läggs över. Produkten står för en viktig del av företagets omsättning vintertid. På vintern kolar vi mycket gran som vi säljer som industrikol till tjältining. Där spelar det ingen roll att grankolet sprätter och knäpper, säger Nicklas Larsson. En annan mindre produkt är trätjära, som används som traditionellt väderskydd av bland annat båtar och bryggor. Tjäran tillverkades tidigare av de gaser som bildades genom kolningen. Men i dag återeldas gaserna i brännkamrarna för att minska energiåtgången i kolningsprocessen. I stället köper företaget in råvara som förädlas till trätjära. nils sundström Fakta Leveranser efter Gudrun Sveaskog har varit en stor leverantör av ved till Skogens Kol de senaste åren. Det startade med volymer efter stormen Gudrun De första åren var det enbart lövvirke, men sedan förra året levererar Sveaskog även barrved. Hittills i år har Sveaskog levererat kubikmeter barrved samt lövved. 8 forum sveaskog

9 Planera grillningen i tid Marinera köttet redan dagen innan och ha tålamod och tid att vänta ut den perfekta glöden, tipsar Nicklas Larsson på Skogens Kol. Precis när jag tror att köttbiten är klar tar jag bort den från grillen. Eftervärmen gör det sista. Väntar man till dess att köttet blir helt fritt från vätska kan det bli lite väl torrt, säger han. Ett annat tips är att börja med potatis och grönsaker. Lägg dem i folie nere bland grillkolen eller briketterna. Om köttet tar tio minuter tar löken 15 minuter att bli klar. Briketter har sedan 1990-talet blivit lika vanligt som grillkol men har en längre brinntid. Om du ska grilla länge och har gäster föredrar jag briketter. Ska du grilla en köttbit till familjen får du snabbare rätt temperatur med grillkol, säger Nicklas Larsson. Grillkolet är grillklart efter minuter medan briketter är grillklara efter minuter forum sveaskog 9

10 skogsbruk biobränsle allt viktigare för skogsägaren: Så ökar du värdet I takt med att efterfrågan ökar börjar allt fler skogsägare få upp ögonen för biobränsle. Avverknings- och gallringsrester kan med rätt hantering vara en riktigt lönsam affär. Anna Prejer äger Frösvidal Säteri som hon driver tillsammans med sonen Björn Prejer. Till gården, som ligger 1,5 mil nordväst om Örebro, hör även 600 hektar skog. I samband med en avverkning förra året sålde de megawattimmar (MWh) grenar och toppar som biobränsle till Sveaskog. Det motsvarar den mängd energi som behövs för att värma 100 villor i ett helt år. Jag fick en riktig aha-upplevelse när jag hörde att ett vanligt vedträ motsvarar energimängden i en deciliter olja, berättar Anna Prejer. En hektar skog motsvarar ganska många kubikmeter olja. Stort behov av energi Närheten till kraftvärmeverket Åbyverket i Örebro och kartongfabriken Korsnäs Frövi gör att det funnits ett stort behov av energi i regionen under relativt lång tid så försäljningen av biobränsle är inget nytt för Anna och Björn Prejer. Men det är först på senare år som det har blivit riktigt lönsamt. Tyvärr är det inte riktigt lika bra betalt som olja, säger Anna Prejer och skrattar. Men visst märker vi att efterfrågan och priset har ökat. Tidigare lät vi avverkningsresterna ligga kvar. Nu har de blivit ytterligare en resurs att ta tillvara. Håkan Andersson, Sveaskogs virkesköpare i Örebrotrakten, bekräftar att priset har stigit, närmare bestämt med sju procent per år de senaste åren. Om man tar väl hand om sitt biobränsle så kan det bidra till att öka avkastningen per avverkad hektar med ungefär åtta procent, säger han. En förutsättning är att marken är näringsrik nog för att inte påverkas negativt av uttaget. Biobränslet ska hålla hög kvalitet, vara rent från jord och sten och tillräckligt torrt. För att transporten ska bli ekonomisk krävs också att biobränslet fyller en lastbil med släp och förvaras lättåtkomligt. Gallringsrester tas tillvara Anna och Björn Prejer har sålt både grenar och toppar (grot) från avverkning och träddelar från gallring som biobränsle. Efter en avverkning låter de groten ligga kvar utspridd tills den har barrat av sig. Därefter placeras de i så kallade vältor längs med vägen för att torka. Under hösten eller vintern när energibehovet ökar hämtas biobränslet och körs till kartongbruket i Frövi där det vägs för att energiinnehållet ska kunna bedömas. Sveaskog skickar sedan ett mätbesked och inom 30 dagar får Anna och Björn Prejer en avräkning. Energin används i kartongproduktionen och överskottet blir fjärrvärme. Den stora skillnaden mot att sälja virke är att det tar längre tid, säger Björn Prejer. Eftersom högarna kan bli liggande i upp till ett år är det viktigt att tänka på att de ska ta så lite plats som möjligt och inte ligger i vägen. Jennifer Nemie Fakta Rätt hantering ger lönsam affär Undvik grot som har använts för att förstärka bärigheten samt rotryckta träd och stubbar eftersom de kan föra med sig sten och jord. Placera vältan med grot på en torr plats där den är exponerad för sol och vind så torkar den bättre och får ett högre energiinnehåll. Med ett underlag av exempelvis större toppar undviks direktkontakt med marken. Det minskar risken att stenar följer med eller att markfukt försämrar groten. Placera vältan på två meters avstånd från och längs med vägen så att den är åtkomlig för en lastbil med släp. Vältan bör vara tre till fem meter hög, inte bredare än sex meter och byggd åt ett håll för att underlätta transport och flisning. Täck vältan med armerad papp för att skydda mot regn och snö. Lägg ris ovanpå så att pappen inte blåser bort. 10 forum sveaskog

11 på groten Ökad efterfrågan på skogens energi Sverige har som mål att 50 procent av energianvändningen ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020, och att landet ska vara oberoende av fossila bränslen år För att nå dessa mål måste användningen av biobränsle öka. Närmare en tredjedel av den totala energianvändningen i det svenska samhället, eller 115 terawattimmar (TWh), tillgodoses i dag med biobränsle. Det visar en analys från Svenska biobränsleföreningen. Av biobränslet är nästan en tredjedel trädbränslen, det vill säga skogsråvara som inte genomgått någon kemisk process. De senaste tio åren har utvinningen av skogsbränsle mer än fyrdubblats och efterfrågan fortsätter att öka. Skogbränsle består framför allt av grenar och toppar, så kallad grot, som blir över vid avverkning. Men i takt med att efterfrågan har ökat och priserna stigit så har det blivit lönsamt att ta tillvara även stubbar, träddelar och bränsleved. En hektar stubbar innehåller energi motsvarande sex normalstora villors årliga energiförbrukning, eller 120 megawattimmar (MWh). Örebro levererar mest biobränsle Mathias Carlsson är biobränslesäljare på Sveaskog i Bergslagen. Han berättar att marknaden i regionen är den mest utvecklade i Sverige. Örebro och Mälardalen är Sveriges mest tätbefolkade område och här finns det gott om fjärrvärmeanläggningar, säger han. Av Sveaskogs totala biobränsleförsäljning på 2,8 TWh levereras 1,2 TWh till regionen. Sveaskogs största biobränsleleverantör i området är Örebro kommun, som får stora mängder biobränsle genom klippta buskar och annat trädgårdsavfall från kommuninvånarna samt från skötseln av den kommunala marken. Biobränslet säljs bland annat till energibolaget Eon och kommer sedan kommuninvånarna tillgodo som fjärrvärme. I höstas återställde Björn och Anna Prejer ett område kring sin betesmark. Groten från röjningen ligger intill vägen och torkar i prydliga högar i väntan på att bli avhämtad. Här diskuterar de fördelarna med att ta till vara på sina avverkningsrester med Håkan Andersson (till höger) från Sveaskog. foto: jennifer nemie Utmaning att möta efterfrågan I dag prissätts vanligtvis biobränsle i kronor per MWh och köps som helgrot vid väg. För att det ska löna sig att transportera biobränslet längre än sju mil bör det komprimeras eller flisas. Ju torrare och renare materialet är, desto bättre betalt ger det. Stigande oljepriser och fokus på miljön bidrar till en ökad efterfrågan. Och prisutvecklingen driver på teknikutvecklingen. Just nu ser marknaden för biobränsle mycket bra ut, säger Mathias Carlsson. Utmaningen är att få fram tillräckligt stora mängder för att möta våra kunders höga efterfrågan. Det kräver att vi jobbar på bred front med metodutveckling, med att mobilisera volymer som inte utnyttjas i dag och med nya sortiment. Jennifer Nemie forum sveaskog 11

12 jakt&fiske foto: patrik lindström Daniel Hellström är sedan 2009 fiskeentreprenör i Malingsbo-Kloten. Det var en dröm som slog in, säger han. Lyckosam satsning på fisketurism Efter ett drygt år som fiskeentreprenör i Malingsbo-Kloten, mellan Ludvika och Kopparberg, kan Daniel Hellström konstatera att hans satsning burit frukt. Nu ser han framåt och satsar på övernattningar och kringaktiviteter. Alla mål för 2009 överskreds trots lågkonjunkturen, säger han. När Daniel Hellström fick höra att Sveaskog sökte en arrendator för sex sjöar i naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten i Bergslagen nappade han direkt. Och sedan januari 2009 kan han kalla sig för fiskeentreprenör. Det var en dröm som slog in, säger han förtjust. Jag trivs jättebra. Med den uttalade ambitionen att ta väl hand om sina kunder, och att dessutom försöka locka till sig nya kundgrupper, har han med god marginal nått de upp satta målen. Folk undrar alltid vilka drag man ska använda, var det är bäst att stå och när på dagen man kan räkna med napp. Finanskrisen gjorde att många företag uteblev, men med fler privatgäster i mindre grupper, som kompisgäng, svensexor och släktträffar, har jag ändå lyckats höja antalet besökare, säger Daniel Hellström. Gjort för fiskelycka Han erbjuder sina gäster en egen sjö att fiska i under en hel dag. De flesta fiskesätt är tillåtna. Kring sjön finns spänger, toaletter, sopsortering, fiskeplatser och grillplatser med ved. Mot ett smärre tillägg sätter han i extra fisk för att förbättra fiskelyckan. Utöver det ordnar Daniel Hellström lerduveskytte samt, som en service åt sina gäster, catering från ett företag i Ludvika. Jag åker också ut och hälsar och ser till att alla har det bra, förklarar han. Folk undrar alltid vilka drag man ska använda, var det är bäst att stå och när på dagen man kan räkna med napp. Lätt att boka sjö Daniel Hellström har även gjort om bokningssystemet. På hemsidan visas en kalender med aktuell status för respektive sjö. Gästerna får sedan själva göra sin bokning online. Enkelt och överskådligt, säger han. Nu riskerar vi aldrig dubbelbokningar och jag har alltid stenkoll på läget. Inför framtiden hoppas Daniel Hellström att företagskunderna återvänder. Och att han ska kunna erbjuda enklare övernattning vid någon sjö, med bastu och badtunna. Jag räknar också med att behöva anställa några personer, säger han. Och att ombilda företaget till ett familjeägt AB. Frugan vill gärna vara med på ett hörn. Mats Wigardt 12 forum sveaskog

13 FRITID foto: Caroline Wejstorp foto: Carl Johan Erikson Kalendarium Här är ett axplock av sommarens aktiviteter i Sveaskogs ekoparker och friluftsområden. JUNI 25: Traditionsenligt midsommarfirande, Skäftekärr, Ekopark Böda, Öland. 28: Start för dagskryssningar med Askersunds skärgårdstrafik i Ekopark Norra Vätterns skärgård. JULI 2 4: Orkidéhelg med naturguide Lars Frölich, Ekopark Omberg, Östergötland. 6: Älgens dag, Ekopark Halle- och Hunneberg, Västergötland : Järnåldersdagar, Skäftekärr, Ekopark Böda, Öland. AUGUSTI 13 22: Sommarteater, Romeo och Signe, Ekopark Ridö i Mälaren. 14: Rosforsdagen, Ekopark Rosfors, Piteå. En av få dagar då Rosfors Herrgård har öppet för allmänheten. Packa ryggan med fika, ge dig ut på en cykeltur och upplev Sveriges vackra natur i sommar. SEPTEMBER 4 5: Bergens dagar. Hösten välkomnas till Ekopark Halle- och Hunneberg, Västergötland. Stanna i Sverige i sommar Paddla i en sagolik insjöskärgård omgiven av klippor och granithällar. Utforska ett av Europas längsta system av urbergsgrottor. Eller hitta din egen plats på en vidsträckt, vit sandstrand. I Sveaskogs ekoparker och friluftsområden finns det bästa av Sommarsverige. Andersön har en fantastisk natur och man ser både fjäll och vatten. Att hemestra upptäcka vad det egna landet och näromgivningen har att erbjuda blir allt populärare. I Sveaskogs friluftsområden och ekoparker finns något för alla. Den som gillar att paddla kan styra kosan till Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i Mälaren som består av 70 öar, eller till Norra Vätterns skärgård en unik insjöskärgård. Där finns också Sveriges första handikappanpassade kanotled. Vill man hellre åka båt så är Grönön handikappanpassad liksom båten Wettervik som körs av Askersunds skärgårdstrafik, säger Caroline Wejstorp, utvecklingsansvarig för ekoparker och friluftsliv på Sveaskog. Längs Hjälmare Kanal, Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg, kan man njuta av den vackra naturen och känna historiens vingslag. Kanalen byggdes och förbinder Hjälmaren med Mälaren. Passa på att fika eller ta en glass på kanalkaféet, som har öppet varje dag mellan den 7 juni och den 31 augusti. Mäktiga rullstensåsar Ekopark Skatan i Västerbotten lockar vandrare och mountainbike-cyklister med sina tallhedar och mäktiga rullstensåsar som bildades för över år sedan. Ett spännande och svalkande dopp kan tas i lagunen intill den mäktiga Storforsen i Piteälven, som har en fallhöjd på 82 meter. Barnfamiljer besöker gärna Hornslandet öster om Hudiksvall. Här finns avkoppling i form av långa vita sandstränder och inbjudande havsbad. Men också de spännande Hölicksgrottorna, ett av Europas längsta system av urbergsgrottor med gångar på totalt meter. Besök nya ekoparker Sensommaren bjuder på en rad nyheter: Den 26 augusti inviger Sveaskog Ekopark Maunuvaara, tre mil från Tärendö i Norrbotten. Den 23 september är det dags för invigningsceremoni i Ekopark Grytaberg i Hälsingland. På Andersön i Storsjön i Jämtland är en ny naturstig på gång. Vi hoppas att den ska stå klar nu i sommar. Andersön har en fantastisk natur och man ser både fjäll och vatten. Det är en populär plats för att grilla och bada, säger Caroline Wejstorp, som själv vill fiska i ekoparkerna i sommar. Gärna i sjöarna i Naakajärvi i Pajala kommun. Sofia Stridsman forum sveaskog 13

14 Vi köper ditt virke och vårdar din skog Är du privat skogsägare och vill göra en lönsam virkesaffär? Sälj då din skog till oss. Vi erbjuder bästa möjliga pris. Vår personal kan mycket om skog, ekologi, marknad och ekonomi. SEMESTERSTÄNGT Virkesadministrationen i Örebro och Piteå har stängt veckorna Vi önskar er en trevlig sommar! virkesköpare i norra sverige Pajala utom Korplombolo Församling Åke Kalla Arvidsjaur och Arjeplog Peter Granberg Boden och Jokkmokk Leif Randeblad Gällivare och Överkalix Patrik Fredriksson Kalix och Haparanda Bror Olofsson Luleå Mikael Selberg Piteå och Älvsbyn Leif Risberg Piteå och Älvsbyn Jan-Erik Berglund Övertorneå & Korpilombolo församling Erik Furmark Skellefteå Anders Johnsson virkesköpare i södra sverige Skellefteå Sture Roslund Skellefteå Mats Dahlgren Malå och Sorsele Christine Johansson Vilhelmina och Storuman Christer Jonsson Lycksele Erik Alnersson Lycksele och Åsele Anna-Maria Eriksson Norrsjö, Vindeln, Umeå och Robertsfors Urban Hellgren Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling & Umeå Linda Burström Uppland Björn Eek Biobränsleköpare Uppland Jakob Bäckman Biobränsleköpare Västerås Anders Ekeblad Nora och Lindesberg Irene Björklund Hedemora, Avesta Säter, Borlänge, och Sala och Falun Rikard Fjällman Mikael Hedin Skinnskatteberg Kristinehamn Håkan Bäcke Henrik Hammar Karlskoga Tomas Larsson Skaraborg Roger Johansson Örebro Håkan Andersson Arboga Therese Knutsson Askersund Jonny Carlsson Katrineholm Carl Westerberg Vimmerby Per Svensson Vimmerby Jonny Edvardsson Storfors, Filipstad, Hällefors Emil Fransson Ni kan även kontakta: NORRA SVERIGE Anders Norén, inköpsledare Norrbotten Staffan Bygdén, inköpsledare Västerbotten Johanna Rovasaari, virkesadministratör Marie-Louise Kaarle, virkesadministratör SÖDRA SVERIGE Helene Carlsson, inköpsledare Gun Carlsson, virkeadministratör e-post: Läs mer på

15 teknik foto: Mats Samuelsson Produktiviteten ökar med cirka 30 procent i gallring där flerträdsmetoden används, enligt studier av bland annat Skogforsk. Fakta Lägre kostnad per avverkad volym skördaren utrustas med en tillsats två hållarmar som samlar upp stammarna inför upparbetning. Tillsatsen kan enkelt kopplas av och på och påverkar inte enträdshanteringen. ska metoden fungera maximalt bör onödiga förflyttningar undvikas. Därför ska stammar som står nära varandra och har ungefär samma dimension utnyttjas. Med flerträdshantering ökar effektiviteten i avverkningen fler träd åt gången kan upparbetas med lägre kostnad per avverkad volym som resultat. Effektivare avverkning med fler träd åt gången Flerträdshantering gör det möjligt att ta ut virke från skogen mer effektivt och lönsamt. Efter att med gott resultat ha använt metoden för gallring inför Sveaskog nu samma teknik vid vissa slutavverkningar. På bestånd där träden är olika grova fungerar metoden alldeles utmärkt, säger Lennart Hult, teknikansvarig på Sveaskog. Det var i mitten av 2000-talet som flerträdshantering i gallring på allvar började introduceras. I dag används den på bred front hos skogsbolag och entreprenörer över hela landet. Med hjälp av en tillsats på skördaren samlar man flera träd för att sedan kvista och kapa dem samtidigt. Flerträdstekniken används endast då mindre träd ska avverkas och då utbytet blir massaved eller energisortiment. Studier av bland annat Skogforsk har visat att produktiviteten Vi vill att alla entreprenörer som gallrar åt oss ska ha skördaraggregat som utrustats för flerträdshantering. ökar med cirka 30 procent vid gallring. Vi vill därför att alla entreprenörer som gallrar åt oss ska ha skördaraggregat som utrustats för flerträdshantering, säger Lennart Hult som ansvarar för teknik och inköp på Sveaskog. Lennart Hult säger sig alltid ha varit en varm tillskyndare av metoden. Varför kapa och kvista ett träd åt gången när det går lika bra med två eller tre?, har han ofta frågat sig. Tallskog med gran Sedan en tid tillbaka provar Sveaskog flerträdshantering även i bestånd som slutavverkas. Lämpliga bestånd är tallskog som har en stor andel klen gran. Sveaskog har ett antal egna skördare som används vid föryngringsavverkningar och som utrustats med flerträdstillsatser för att höja produktiviteten. Det är framför allt i Norr- och Västerbotten där det växer många klena träd över stora arealer som tekniken tillämpas bäst. Men den har med gott resultat använts även i Småland och på andra platser där förhållandena varit lämpliga. Och vi ser nu att allt fler entreprenörer som arbetar med föryngringsavverkning på eget bevåg väljer att utrusta sina skördaraggregat med flerträdstillsatser, säger Lennart Hult. Ligger helt rätt Det är inte enbart skogsbolag och skogsägare som drar fördelar av att gallring och slutavverkning effektiviseras. Även maskin förarna gynnas. Eftersom de kan avverka och upparbeta fler träd med färre kranrörelser kan de öka prestationen utan att bli tröttare. Det är en teknik som ligger helt rätt, försäkrar Lennart Hult. Och hittills har jag inte mött någon som haft en avvikande mening. Mats Wigardt forum sveaskog 15

16 TEMA våtmarker Mångfalden vinner på räddad våtmark Människan har under lång tid dikat ut skogens blöta marker för att öka virkesproduktionen. Nu återskapas många våtmarker, till nytta för naturvården. Sveaskogs arbete inom området har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Våtmarkerna tillhör de biologiskt rikaste miljöerna i Sverige. Där finns en stor och viktig del av landets mångfald av växter och djurarter. Men sedan talets mitt och fram till 1980-talet har stora arealer våtmarker dikats ut. Det gjordes först för att skapa ny odlingsmark, senare för att höja produktiviteten i skogen. Sverige är från början ett våtmarksrikt land. Man brukar räkna med att vi ursprungligen haft 9 miljoner hektar våtmarker, men en fjärdedel har försvunnit och de flesta som är kvar är påverkade av människan genom jordbruk, skogsbruk och vägbyggen, säger Olof Johansson, Sveaskogs miljöchef. Stort projekt klart i år Genom projektet 100 våtmarker satsar Sveaskog tillsammans med Svensk våtmarksfond och Sveriges ornitologiska förening på att identifiera marker som är lämpliga för att återskapa 100 våtmarker på Sveaskogs marker. Det målet är nu nått. Flertalet av våtmarkerna kommer också att vara restaurerade innan året nått sitt slut. Återskapandet av våtmarker är en av våra viktigaste naturvårdsinsatser. Jag tror att samsynen om våtmarkernas betydelse är stor inom skogsbruket i dag. Vårt arbete med våtmarkerna slutar inte med det här projektet. Vi ska löpande återställa våtmarker där vi tycker att det är befogat, säger Olof Johansson. För många djurarter är våtmarkerna nödvändiga. Värdefulla miljövärden Arbetet ingår i Sveaskogs strategi för att förvalta både våtmarker och vattendrag i skogslandskapet på ett bra sätt för att behålla och förstärka de värdefulla miljövärden som finns där. Det innebär en anpassning av planeringen till skogens vatten. Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har Sveaskog tagit fram indikatorer och verktyg för att bedöma vattendrag och deras naturvärden. De utgör en checklista för vilken typ av åtgärd och hänsyn som ska tas. Vi använder checklistan för att identifiera värdefulla vattendrag där vi ska upprätta särskilda skötselplaner, säger Olof Johansson. Han framhåller att det också är viktigt att visa var gränsen går för när det är ekonomiskt försvarbart att underhålla diken för ett produktivt skogsbruk. En gemensam rapport från WWF och Sveaskog visar foto: per petersson att det finns stora arealer där dikningen inte inneburit någon produktionsnytta. Kan vi i sådana områden i stället återskapa våtmarker med höga naturvärden så ska vi göra det, säger Olof Johansson. Viktig start Våtmarkerna som hittills har återskapats i projektet 100 våtmarker omfattar sammanlagt hektar. De utgör en viktig start i restaureringen av de svenska våtmarkerna, anser Lars Lindell som tills nyligen var ordförande i Sveriges ornitologiska förening: Förr ville man bara ha ut vattnet i skogen. Det här projektet är en viktig signal för att få in ett nytt tänkande i skogsbruket. Tillsammans med Sveaskog har vi utbildat naturvårdsledare och andra i skogsbruket om våtmarkernas betydelse i ekosystemet. Vi har också diskuterat olika praktiska åtgärder ute i skogen, säger Lars Lindell. Vadarfåglar, som generellt sett minskar i Sverige, tillhör de fåglar som gynnas av att det blir fler våtmarker. Enkelbeckasinen är en sådan art. Den nöjer sig med ganska små, fuktiga partier i skogen, säger Lars Lindell som tycker att projektet varit fruktbart. Nu vill vi se en fortsättning och utveckla samarbetet med skogsbruket, betonar han. nils sundström Återskapandet av våtmarker är en av våra viktigaste naturvårdsinsatser. 16 forum sveaskog

17 foto: per petersson Insekter som kläcks i mindre vattendrag, som det här, är basföda för ett stort antal småfåglar. Här sjuder det av liv Våtmarkerna är en viktig miljö för växter och djur i ett ekosystem. Många arter har de blöta skogsmarkerna som hemvist, andra som födolokal. Begrepp som vattensjuk mark och mygghelvete visar att produktionsnyttan i skogen länge satts i första hand. Men nu ökar insikten om våtmarkernas betydelse. Ett stort antal småfåglar som lever i skogen baserar sin föda på insekter som kläcks i de mindre vattendragen. Många våtmarker har förlorat stora delar av sin funktion genom dikningar och blir uttorkade tidigt på våren. Då hinner inte vatteninsekterna kläckas, säger Stefan Bleckert, naturvårdsstrategisk chef på Sveaskog. Uttorkningen av våtmarkerna gör också att barrträd vandrar in och förvandlar lövsumpskogen till en granskog. Dikningen har förändrat sammansättningen av både skog och kärlväxter och därmed även påverkat miljön för fåglar, insekter och groddjur negativt. Våtmarksfåglarna kommer snabbt tillbaka när vattnet får tillbaka sitt gamla flöde. Här trampar en rödbena i en återskapad våtmark. Sammanlagt finns 600 rödlistade arter som är knutna till svenska våtmarker. Biologiskt filter En annan effekt av dikningen är att de naturliga vattenvägarna i landskapet har ändrats. Våtmarkerna har förlorat sin funktion som biologiska reningsfilter som fångar upp näringsämnen och partiklar. Därmed påskyndas vattnets väg från källorna till sjöar och hav. Det här bidrar till både övergödning och mer partiklar i de stora vattendragen, eftersom den flödesutjämning som alla våtmarker en gång i tiden medverkade till inte längre finns kvar, säger Stefan Bleckert. Även om inte skogen i sig läcker stora mängder kväve per hektar så domineras många åars avrinningsområden av skogsmark. Därför är det viktigt att, oavsett källan, begränsa och minska mängden kväve som når haven. Dubbel naturvårdsnytta Våtmarker i skogen har därmed dubbla naturvårdsnyttan, både för biologisk mångfald och vattenkvalitet, och är ofta en billig åtgärd att skapa. Dessutom är de vackra, säger Stefan Bleckert som ser ett ekologiskt fungerande vattensystem som en framtidsfråga av största vikt för skogsbruket. nils sundström forum sveaskog 17

18 tema våtmarker Projektet 100 våtmarker skapar en mosaik av kärr och öppna vattenytor i det svenska skogslandskapet. De största täcker mer än 40 hektar. Unikt projekt ger mosaik Genom det unika projektet har Sveaskogs våtmarksspecialister och samarbetspartners identifierat en rad platser på Sveaskogs marker där det är lämpligt att återskapa våtmarker. Till våtmarkerna räknas allt från grunda sjöar till myrar och mossar, kärr och bäckar. Vi ser det som viktigt ekologiskt att arbeta i olika skalor, allt från ett litet alkärr i södra Sverige till en vidsträckt starrmyr i norra Sverige, säger Per Petersson, naturvårdssamordnare på Sveaskog och projektledare för 100 våtmarker. I Ransi i norra Dalarna har Sveaskog återskapat en större grund tjärn på cirka 50 hektar. foto: kurt rodhe Sjöns vattenyta har höjts drygt en meter till den gamla nivån. Satsningen gynnar en mångfald av våtmarksfåglar, men även andra arter. Första större våtmarken Sjön Gästern utanför småländska Misterhult blev den första större återskapade våtmarken och kunde invigas sommaren Den cirka 40 hektar stora sjön har tidigare utsatts för sjösänkningar men också varit mottagare av avloppsvatten från Misterhult. Det gjorde att sjön växte igen med bladvass och att fågellivet påverkades negativt. Ett dämme byggdes Sedan dess har sjöns vattenyta höjts drygt en meter till den gamla nivån. Nu finns åter stora, öppna ytor med klarvatten och vassen är på väg att dra sig tillbaka. Fågellivet har återvänt och Gästern har en viktig funktion som rast- och flyttfågellokal för många arter genom sitt kustnära läge, berättar Per Petersson. På norra Öland dikades en slåttermad ut i mitten på 1950-talet för att bli skogsmark. Men plantorna ville aldrig ta sig. För några år sedan beslutade Sveaskog att återskapa våtmarken Älgmaden, som ligger inom Ekopark Böda. Det kändes särskilt viktigt eftersom så många våtmarker har dikats ut på norra Öland, säger Per Petersson. Fågellivet hittar tillbaka Genom att avverka den igenväxta skogen runt Älgmaden samt bygga ett dämme har man höjt vattenytan till en nivå som stämmer med gamla kartor. Det har fått en mängd olika fåglar, grodor och insekter att komma tillbaka. Nils Sundström FÖRE efter FÖRE efter Lyinge är en våtmark strax öster om Värnamo, där Sveaskog gjorde en provdämning i våras med gott resultat. Sjön Gästern utanför Misterhult har genom dämning återfått sin gamla 18 forum sveaskog

19 foto: per petersson i landskapet ransi abbortjärn lyinge lillveland gästern vattennivå. Det har fått fågellivet att återvända. leisamlandet voutner halmsjö foto: per petersson aktesjegge granhultmyranstormyran roka renomyran Kartan visar var Sveaskog har identifierat och återskapat våtmarker som ingår i projektet 100 våtmarker. Genom att stapla korta massavedsbitar skapas en fördämning i diket som stoppar upp vattenflödet. Här arbetar Christer Samuelsson vid Nyhagakärret i ekoparken Omberg. Stor effekt med enkla medel Med ganska enkla medel går det att återskapa våtmarker med stora naturvärden. Det kan till exempel handla om att manuellt plugga igen diken. Det är sällan kostnadseffektivt att lägga igen hela diken. I stället byggs ofta proppar i dikessystemet som förändrar avrinningen i området. Sveaskog bygger ibland dämmen av betongblock med grävmaskin, ibland görs proppar i dikena manuellt. Det viktiga är att få vattnet att bromsa upp. De manuella propparna kan göras med motorsåg. De kan också göras med skotare efter avverkning i området. Först läggs en fiberduk i botten av diket. Därefter staplas kapade massavedsbitar på cirka 2,5 meter på varandra. De minsta bitarna läggs i botten för att göra proppen tätare. Sex sådana manuella fördämningar gjordes i höstas i våtmarken Ransi i norra Dalarna. Sveaskog är aktivt i en rad vattenvårdande projekt. Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på hur dikningsrensningen påverkar skogens vatten. I förlängningen kan skonsammare metoder skapa fler små våtmarker. Djupt inne i skogen där bäckarna föds finns en rad vardagliga små vattenflöden i form av grävda diken. Två sådana områden, ett utanför Jönköping och ett utanför Piteå, ingår i det nya forskningsprojektet Diva som fram till 2012 ska studera hur dikesrensning påverkar vattenkemin och vilka partiklar som frigörs. Det unika i det här projektet är att vi även studerar den biologiska effekten på bottenfaunan Med hjälp av en pistmaskin har Sveaskog återskapat ett eldorado för fåglar på Ridön i västra Mälaren. foto: mats larshagen Vi har återskapat en större grund tjärn vars vattenspegel nu mäter cirka 50 hektar, där det tidigare bara var en myr. Det har lockat många vadarfåglar, berättar Kurt Rodhe, naturvårdsledare på Sveaskog. Nils Sundström Ny studie mäter dikesrensningens effekter före och efter dikesrensning och olika metoder för det, säger projektledaren Therese Zetterberg på Svenska Miljöinstitutet IVL. Rensning av diken kan ge förödande konsekvenser för bottenlevande växter och organismer genom det slam som frigörs och den grumlighet som bildas i vattnet. Projektet ska bland annat studera hur sedimentdammar kan minska transporten av partiklar, vilket skapar mer eller mindre permanenta vattenspeglar i skogen som på sikt kan skapa en liten våtmark. Huvudfinansiärer för projektet är Svenska miljöinstitutet IVL och Sveaskog. Projektet stöttas även av Världsnaturfonden WWF, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Nils Sundström forum sveaskog 19

20 synpunkt pressröster Det skrivs mycket om skogen. Här är ett axplock från svenska medier i vår. inlägget roger johansson Förslag från Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen föreslår att reglerna för virkesmätning även ska gälla sortiment utöver barrsågtimmer och massaved. Det skulle innebära att allt virke som säljs, med undantag för julgranar och småskalig brännvedsförsäljning, omfattas av virkesmätningslagstiftningen. Vi har haft en öppen process kring framtagandet av förslaget. Det har gjort att vi nu har en bred uppslutning från både skogsbruket, skogsindustrin och energisektorn. Monika Stridsman, generaldirektör på Skogsstyrelsen, till tidningen ATL. SKF satsar på skog i Kina Kullagertillverkaren SKF har tecknat ett ramavtal med statliga State Forestry Administration i Kina om att plantera ny skog. Projektet väntas pågå i fem år. SKF har valt SLU som teknisk partner. Vi är medvetna om den viktiga roll som skogar utgör i ekosystemet. Det här projektet stödjer vårt hållbarhetsarbete. Vi har åtagit oss att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Tom Johnstone, SKF:s koncernchef, till tidningen Skogsland. Trädsäkert järnvägsnät Fram till år 2012 ska Banverket trädsäkra 500 mil av det svenska järnvägsnätet. Projektet har pågått sedan år 2007 och skapat sysselsättning för skogsentreprenörer över hela landet. Det är sett till antalet människor Sveriges för närvarande största skogsprojekt. Från början var det tänkt att cirka 400 mil skulle trädsäkras, vilket var kostnadsberäknat till 650 miljoner kronor. Sedan dess har projektet alltså växt. Maria Furmark, projektledare på Banverket, till tidningen Skogsaktuellt. Kan uttaget av biobränsle från skogen öka ytterligare? Biobränsleuttaget kan fördubblas Under de närmaste tio åren måste EU:s länder drastiskt minska sina koldioxidutsläpp och öka användandet av förnyelsebarenergi. Roger Johansson tror att det kommer att ha en positiv inverkan på utvecklingen av den svenska biobränslebranschen. Länderna inom EU kommer att behöva flera miljoner kubikmetrar biobränsle per år. Länderna inom EU har kommit överens om det så kallade 20/20/20-målet kring andelen förnyelsebar energi och minskning av koldioxidutsläpp. Det är en stor utmaning för de flesta länder inom EU. Industri- och befolkningstunga länder som Storbritannien och Belgien ska i princip tiofaldiga sin användning av förnyelsebar energi. Ska målen nås måste åtgärder sättas in som stimulerar nödvändiga aktiviteter och investeringar. Varje land ska presentera en så kallad National Action Plan under sommaren Efter det vet vi mer om vilken efterfrågan vi kan vänta på biobränslevolymer från Sverige till andra europeiska länder. Klart är att behovet av biobränsle inom EU mer än fördubblas. Man kan räkna med att det krävs flera miljoner kubikmetrar per år. Prisnivåerna är i dag inte tillräckligt höga för att det ska vara intressant för oss i Sverige att exportera dessa volymer, i synnerhet inte fuktiga bränslen direkt från skogen. Men även om bara en mindre del av marknaden kommer oss till del rör det sig om betydande volymer. Sverige använder mest förnyelsebar energi i EU och då inte minst biobränsle. Vet du hur stor del av den totala energin som kommer från biobränsle, torv och sopor inräknat? Fundera på det en stund. Uttaget av biobränsle från skogen ökar, och även om det fortfarande finns utvecklingspotential vill jag påstå att Sverige är världsbäst på skogsbränsle*. Inget annat land har kommit lika långt när det gäller att kombinera ett långsiktigt, hållbart uttag av både timmer, massaved och biobränsle. Potentialen att öka uttaget i Sverige finns, men exakt hur stor den är svårt att kvantifiera. Ansedda bedömare som Skogsstyrelsen och Energimyndigheten presenterar olika siffror. För att skapa trovärdighet och rätt förväntningar är det viktigt att bilden likriktas. Här har vi alla som jobbar i skogsbruket och/eller äger skog ett ansvar att kommunicera en rimlig potential. På Sveaskog tror vi att vi kan fördubbla uttaget av skogsbränsle fram till 2014 utan att göra avkall på ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Nå, hur stor del av energin kommer från biobränsle? Faktum är att biobränsle redan är det största energislaget, enligt statistik från Energimyndigheten. Biobränsle stod 2009 för 31,7 procent av den slutliga energianvändningen. Det är en större del än olja (30,8 procent), och än vattenkraft och kärnkraft tillsammans (29,8 procent). Det går om man vill, det har Sverige bevisat. * Skogsbränsle är en del av den totala mängden biobränsle och utgörs främst av grot (grenar och toppar), stubbar och klenvirke. Biobränsle kan komma från skog, jordbruk eller avfall. Det här innebär 20/20/20-målet Alla länder inom EU måste senast år 2020 uppnå följande: 20 procents andel förnybar energi, varav minst 10 procent i transportsektorn. 20 procent mindre utsläpp av växthusgaser. 20 procent effektivare energianvändning. Roger Johansson är biobränslekoordinator inom Sveaskog. Han arbetar i marknadsledningen med utveckling av Sveaskogs biobränsleaffär, strategier och affärskoordinering. vad tycker du? Sven Hogfors verkställande ledamot och sekreterare i Trädbränsleföreningen: Trädbränsleföreningen gör inga egna prognoser över utvecklingen för bioenergi i Sverige. Men vi har koll på de prognoser som andra gör. Opinionsgruppen Förnybart.nu bedömer att biobränsle kan öka från dagens cirka 120 TWh till cirka 158 TWh år Av ökningen med totalt 38 TWh beräknas 25 TWh komma från skogen. Det är rimliga beräkningar, om inte förutsättningarna förändras påtagligt. Det finns dock politiska frågetecken: Om det blir storskaliga investeringar i Nordeuropa på fossilgas och kärnkraft kan utvecklingen av förnybar energi stagnera. Gustav Melin vd Svenska Bioenergiföreningen: Visst kan uttaget öka. Stubbar, klengallring och grot kan tillsammans ge ytterligare TWh, vilket är minst en tredubbling av sortimentet jämfört med i dag. Om vi sedan antar att vi har lagom mycket skog i Sverige i dag, så kan vi använda den årliga tillväxt på 30 miljoner skogskubikmeter som nu inte avverkas. Det ger ytterligare ungefär 60 TWh. Vi räknar med att Sverige kommer att fortsätta att vara nettoimportör av energi men vi förbrukar mest biobränslen vintertid. Dessutom fraktas en stor del av volymen från norr till söder och när biobränslet ändå ligger på båt kommer säkert en del volymer exporteras. 20 forum sveaskog

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Norrbotten. Här kommer du framöver få lokal information om vad som är på gång hos BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. Våren närmar sig Vilken avverkningsmässigt

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Denna dagen, ett liv! Uttrycket, som är ett citat från filosofen och diktaren Thomas Thorild, användes flitigt av farbror Melker när han drabbades av både mot- och

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01 Gäller inom Västerbottens län Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 181 401 Kvalitet 1 365 405 475 542 590 638 683 715 745 773

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet.

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. Efter istiden, som tog slut för ca 10 000 år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. De första djuren som kom till Finland var fiskar, sälar och fåglar. Så småningom kom också däggdjuren,

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla!

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Välkommen Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Varmt välkomna till oss! /Kenneth och Daniel Med maten och kunden i fokus! Nu har vi öppnat! Välkommen till Uddevallas nya matbutik där färska och fina

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Skellefteå Kraft på kartan

Skellefteå Kraft på kartan Skellefteå Kraft på kartan Affärsområde värme Antal fjärrvärmekunder Antal biopelletskunder Levererad fjärrvärme, GWh Levererad biopellets, ton Producerad el, GWh Antal årsanställda 2010 7 073 2009 5 700

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Lars Sängstuvall 120509 Bergviks markinnehav i centrala Sverige Drygt 8% av Sveriges totala produktiva skogsmark Avverkning > 6 miljoner m3fub

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Lübeckmodellen är ett naturnära skogsbrukskoncept för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar virkesproduktion. I praktiken innebär detta

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Premiär för resa till Elmia Wood

Premiär för resa till Elmia Wood Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk Premiär för resa till Elmia Wood Gimo Skärplinge Ett glatt gäng efter en bra dag på Elmia Wood, Jönköping.

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Gallra din skog i rätt tid Vid gallringen plockas oönskade stammar bort så att de som står kvar får chans att utvecklas till värdefulla träd. Gallringen ökar de

Läs mer

Hur ser marknaden för lövvirke ut?

Hur ser marknaden för lövvirke ut? Hur ser marknaden för lövvirke ut? Lotta Woxblom Inst. för skogens produkter SLU i Uppsala Klimatförändring hot eller möjlighet för skoglig mångfald? Skogsstyrelsen - 23-24 oktober 2012 Hur ser marknaden

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror

Marknaden för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser Hur

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

Naturhänsyn vid grothantering

Naturhänsyn vid grothantering Naturhänsyn vid grothantering Vad är grot? Grot är en förkortning av grenar, ris och toppar. Grot samlas i högar, skotas, flisas eller krossas och används sedan till biobränsle under handelsnamnet skogsflis.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter.

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter. äx ed ss Innehåll 4 Skog för många generationer För att förstå vår samtid och ta ut riktningen för framtiden behöver vi förstå historien. Holmens historia sträcker sig mer än 400 år tillbaka och har alltid

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer