Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland"

Transkript

1 Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari Foto: Richard Renberg, Swedish Red Cross Rädda mammorna...att få ett meddelande eller att återförenas med sin familj kan förändra allt för en människa. Det kan avsluta en åttaårings- och hans föräldrars oro och lidande... M a m m o r d r a b b a s e x t r a hårt när hot, oro, våld och förstörelse tränger sig in i vardagen. I maj månad uppmärksammar Röda Korset mammors situation i världen. Kvinnors behov och rättigheter blir många gånger förbisedda när krig och konflikt råder. Brist på medicin och hygien får allvarliga konsekvenser på exempelvis barn- och mödradödligheten. Kvinnor som lever på flykt undan krig blir ofta utsatta för våld och övergrepp och många familjer splittras. Den internationella humanitära rätten ger därför extra skydd till kvinnor, till exempel när de är gravida eller har små barn. Enligt Röda Korset är det viktigt att uppmärksamma det speciella hot som riktas mot kvinnor som lever på flykt. De är dock inte några hjälplösa offer. Läs mer om Rädda mammorna på sidan 3. Ansvarig utgivare: Ylva Löwenborg [ ] Redaktör: Jenny Öhman [ ]

2 Arvoden, löner, kompetens, Akelius och rimligheter. Röda Rummet RedNet den 10 maj Direktsänd debatt Medlemmar i rådslag om omstritt arvode Efter turbulensen i början av året kring ordförande Bengt Westerbergs uppdrag och arvode beslöt Svenska Röda Korsets centralstyrelse att återföra frågan där den hör hemma, hos föreningens medlemmar. När detta nummer av Rödakorsbladet ges ut arbetar valberedningen med att sammanställa medlemmarnas synpunkter inför ett extrainsatt Regionalt forum som äger rum den 8 maj. Svenska Röda Korset har en lång tradition med arbetande styrelseordförande. Sedan 1990 har ordförande ersatts genom arvode, ett arvode som behållits på samma nivå och endast varierat med arbetstiden. Gällande ordning är demokratiskt förankrad genom beslut på riksstämman, senast i Uppsala Ett rådslag pågår där Röda Korsets lokala rödakorskretsar har möjlighet att yttra sig i frågan. Processen avslutas på Röda Korsets dag, den 8 maj, i Stockholm. Då sammanträder ett extra Regionalt forum, det vill säga ett forum där alla ledamöter i Svenska Röda Korsets regionråd möts. Valberedningen kommer då att redovisa resultatet av rådslaget. Regionalt forum kommer också att välja två nya ledamöter efter de två som i början av året lämnade centralstyrelsen. Bengt Westerberg avstår från att ta ut sitt arvode till dess att rådslaget är genomfört. Arvodet kommer från och med den 1 mars 2010 att retroaktivt anpas- sas till den nivå som rådslaget leder fram till. All information om rådslaget läser du på: Radslag-2010/ Ny Livesändning från Röda Rummet Ännu ett Röda rummet med Bengt Westerberg kommer att anordnas den 10 maj kl som uppföljning till Rådslag Repris Röda Rummet från den 8 maj Nu kan du se sändningen från 8/4 med Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg på Rednet i repris. Röda rummet under utveckling Röda rummet är ett fora för samtidig kommunikation och dialog och lanseras som en aktiv åtgärd för att förbättra dialogen inom hela Svenska Röda Korset. I Röda rummet presenteras aktuella ämnen och det ställs öppna frågor och viktiga synpunkter inhämtas för att vi gemensamt ska kunna förbättra och stärka vår verksamhet. Alla har möjlighet att chatta in frågor under tiden. Det går också bra att maila in frågor till redcross.se i förväg. 1

3 Ylva Löwenborg: Det är i motvind och inte i medvind en drake lyfter V i h a r e n m y c k e t svår situation i Röda Korset idag. Förtroendet för vår organisation har sjunkit och vi har ett stort arbete att göra för att reparera skadan. Vi är utsatta för ett mediadrev som vi är väldigt ovana vid att hantera. Vi har tidigare alltid speglats som the good guys och många med mig har känt en otrolig stolthet över att säga jag är engagerad i Röda Korset. Vi har mötts av respekt och erkännanden från vänner, grannar, samarbetspartners, andra organisationer och media. Idag är det ett betydligt tuffare klimat. När man säger att man arbetar för Röda Korset så möts vi inte längre av beundran utan mer av ifrågasättanden. Situationer där vi lätt hamnar i en svår försvarsposition. Det är också lätt att i det läget dras med och sälla sig till drevet. Här vill jag verkligen ge en eloge till kretsarna och alla frivilliga i Norra Norrland. Ni har på ett fantastiskt sätt stått fast i er tro på Röda Korset. Trots läget har ni modigt gått ut med bössorna. Ni har tagit diskussionerna med de kritiker ni mött. Ni har ställt 1000 frågor till oss på regionkontoret och förmedlat informationen vidare både internt i kretsen och externt. Ni har med fötterna fast förankrade i vårt uppdrag förmedlat motbilder. Som personer har ni genom ert lokala kändisskap i praktisk handling varit goda företrädare för Röda Korset. Er närvaro lokalt blir en garant för organisationens trovärdighet. På RedNet finns hela tiden uppdaterad information...vi är utsatta för ett mediadrev som vi är väldigt ovana vid att hantera. Vi har tidigare alltid speglats som the good guys och många med mig har känt en otrolig stolthet över att säga jag är engagerad i Röda Korset... så kika där eller hör av er till oss på regionen så hjälper vi er att hitta svaren på era frågor. Det kommer att ta tid innan förtroendet är återskapat men denna kris kommer att ge oss möjligheten att utmana oss själv att bli ännu bättre, att bli tydligare och effektivare. När vi gått igenom den processen är jag övertygade om att vi kommer ut starkare och stadigare på andra sidan. När det gäller att återskapa förtroendet för Röda Korset så är vi, var och en, viktiga ambassadörer. Med gemensamma ansträngningar kan vi förändra den nu rådande bilden av Röda Korset. Det finns några konkreta viktiga saker som vi gemensamt behöver göra nu: Ta diskussionerna och svara på frågor. Ser ni insändare e dyl i era lokala tidningar svara! Vill ni ha hjälp att formulera er hör av er till Jenny Öhman vår kommunikatör. Värva medlemmar. Det går, jag har just värvat en till RKUF och en till SRK förra veckan. Tips och idéer kring medlemsvärvning kan ni få av föreningskonsulenterna. Rädda Mammorna hoppas att ni har kvar insamlingsork för att nå målet på 26 miljoner med Rädda mammorna insamlingen. Vi behöver den insamlingen också för vårt nationella arbete till våra krigs och tortyrskadade, till våra asylärenden till våra familjeåterföreningsinsatser mm, dessutom hoppas jag att ni varit aktiva i Rådslaget och lämnat era synpunkter. Dessa kommer att beaktas och tas beslut om på Regionalt Forum 8 maj. Så jag tycker att vi fortsatt står på stadiga ben och tillsammans trotsar motvindarna som blåser. För kom ihåg. Det är i motvind och inte i medvind en drake lyfter Ylva Löwenborg 2

4 Rädda mammorna Kvinnors styrka att skydda och hjälpa sin familj är enorm. En kraft som måste tas tillvara.. Pengarna som samlas in under kampanjen Rädda mammorna går till att att utbilda barnmorskor, bygga förlossningsrum, behandla mammor och barn med svåra krigstrauman samt att återförena familjer som splittrats i krigens kaos. Med din hjälp kan fler mammor och barn växa upp tillsammans! Mål Vårt gemensamma insamlingsmål under Rädda mammorna är 26 miljoner kr, varav 12,7 från kretsarna. Insamlade medel ska sättas in på bankgiro eller plusgiro Märk talongen Rädda mammorna och ange även kretsnummer, kretsnamn och kod Vårt reginala mål under Rädda Mammorna är precis som ifjol. Vårt eget behandlinscenter I Skellefteå fick ifjol hela denna andel till sin verksamhet men självklart går pengarna till alla de ändamål som kampanjen riktar sig mot. Kampanjperiod 1-31 maj med fokus mot slutet av maj inför Mors dag. Rekommenderad insamlingshelg är maj. Insamlingsändamålet i kampanjen Rädda mammorna är följande: Mödravård i södra Sudan Södra Sudan är en av de farligast platserna i världen att föda barn i. Projektet i södra Sudan omfattar mödravård, hälsoutbildning, malariaprevention, behandling av tropiska sjukdomar och vaccinationer. Sedan projektet startades 2005 har barn i Yirol fått doser vaccin mot exempelvis polio och difteri. Dessutom har gravida kvinnor fått mödravård och har fått hjälp vid förlossningen. Arbetet bedrivs vid en hälso- och mödravårdsklinik, fem vårdmottagningar och genom ett mobilt team. Röda Korset borrar även brunnar för att förse befolkningen med rent vatten vilket minskar antalet fall av diarré. År 2009 fick mammor mödravård och 700 fick hjälp vid själva förlossningen. Insamlade medel använda även till mödravård i Palestina och Jemen. Stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld i DR Kongo Under åren var DR Kongo hårt drabbat av inbördeskrig. Man beräknar att 4 miljoner människor dog. Ännu idag dör människor varje månad till följd av krigen. Könsrelaterat våld är ett historiskt rotat problem och fortsätter att vara ett av de mest utbredda och förbisedda brotten mot de mänskliga rättigheterna i vår tid. Cirka kvinnor beräknas ha våldtagits under Idag driver Röda Korset 15 sk lyssnarcenter som tar emot sexuellt utsatta kvinnor och ger dem psykosocialt stöd, hjälp med transport till sjukhus, medling med familjen och/eller visst stöd i form av mat, filtar och kläder etc. Projektet hjälper även dessa utsatta med personer utbildning för att de ska kunna ha en inkomst att leva på. Under 2009 gav detta projekt stöd till cirka kvinnor. Efterforskning och familjeåterförening Det är en mänsklig rättighet att få leva med sin familj. Krig, katastrofer och migration splittrar många tusentals familjer varje år. Det lidande som dessa familjer genomgår är tyvärr en tyst global katastrof. En persons välbefinnande beror till stod del på möjligheten att hålla kontakt med sina nära och kära, eller åtminstone har information om att de mår bra. Att få ett meddelande eller återförenas med sin familj kan förändra allt för en människa. Det kan avsluta en åttårings- och hans föräldrars oro och lidande eller kan få en överlevande från en jordbävning att veta att familjen är i säkerhet. Hela Rödakorsrörelsens stora globala nätverk gör detta möjligt. Under 2009 hade Röda Korset i Sverige 553 anknytningsärenden, dvs stöd att ansöka om famil- 3

5 jeåterförening och resande i reseärenden, antal personer som fått resebidrag för att kunna återförenas. Vi hade under st ärenden med familjemedlemmar som letade efter någon nära anhörig cirka hälften av dessa är barn som letar efter sina föräldrar eller syskon. I Boden återförenades Micheé med sin mamma och pappa efter 3 år. När orden inte räcker till Åttaårige Michée har flygit ensam hela vägen från Kongo och möter sin mamma, pappa och lillebror för första gången på tre år. Familjen står på flygplatsen i Luleå vid middagstid onsdag den 24 februari och väntar vid utgång 6. Planet landar och ut kommer en massa människor. Mitt i högen kommer en liten kille med allvarlig och frågande uppsyn, det syns i blicken att han är förvånad över uppståndelsen. Det är ett möte med många känslor och en stor lättnad. Det har gått bra den här gången. Michée får för första gången träffa sin lillebror Josué och de tittar nyfiket på varandra. Barbro Andreasson från Bodenkretsen har följt familjen hela vägen och hjälpt dem för att möjliggöra den här återföreningen. Det har varit svårt och komplicerat. -Jag ger aldrig upp, säger Barbro. Jag såg direkt att migrationsverket hade gjort en rad fel i sin bedömning och nu står vi här och Michée har fått komma till sin familj. Det saknas en syster och bror fortfarande, men vi har stora förhoppningar om att snart kunna hjälpa dem också, berättar Barbro. Bara vi får möjlighet att också låta dem ta ett DNA-prov så att vi kan bevisa att mamman och pappan hör ihop med barnen. Jag tror och hoppas att vi under året skall kunna lösa det. Pappan Vital berättar att de aldrig hade befunnit sig i Sverige om inte han varit politiskt engagerad. Jag har suttit fängslad för mina politiska åsikter i sex år. Röda Korset har funnits med mig hela tiden. Under fängelsetiden fick jag regelbundet besök av Röda Korset och jag fick också möjlighet att skicka rödakorsmeddelanden till min familj. Under fångeskapen fick Vital uppleva svår tortyr och när han plockar av sig sockarna för att visa fötterna så ser man att alla tånaglar är bortryckta. Till slut lyckatdes Vital fly och hamnade i ett flyktingläger. Därifrån kom han och frun Chantal till Sverige som kvotflyktingar Barnen blev kvar i Kongo, men nu kanske...idag beräknas det finnas ca personer i Sverige som har varit utsatta för tortyr. För att hjälpa dessa driver Röda Korset i Sverige fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade... 4 det finns en möjlighet att alla får återförenas. När Chantal skall beskriva den hjälp de fått av Barbro så spricker ansiktet upp i ett stort brett leende. -Barbro är kärleken själv, vi älskar henne, hon är en fantastisk människa. Bodenkretsen genom sin flyktingrupp hjälper människor med asylfrågor, efterforskning och familjeåterförening. Till sitt stöd har de flyktingkonsulenten Agneta Ödling som även stödjer de andra flyktinggrupperna i Norrbotten. Se bilder på förstasidan. Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade I dag beräknas finnas cirka personer i Sverige som har varit utsatta för tortyr. För att hjälpa dessa personer driver Röda Korset i Sverige fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Behandlingen hos Röda Korset anpassas därför till varje enskild person och bygger på att det skapas ett djupt förtroende mellan behandlare och patient. Behandlingen börjar med inledande samtal, som utmynnar i en plan för det fortsatta behandlingsarbetet. Behandlingsplanen utformas utifrån patientens totala livssituation. Såväl medicinska, psykologiska som sociala behov vävs in i en helhetsbedömning. Under 2009 fick 123 krigsskadade och torterade patienter vård på behandlingscentret i Skellefteå, Umeå och Luleå varav 31 var barn och ungdomar. Center för krigsdrabbade barn i Liberia och Sierra Leone En av krigens svåra effekter är alla de tiotusentals barn och ungdomar som har drabbats i båda länderna. Röda Korset i Sierra Leone och Liberia har dagcenter för krigstraumatiserade barn och ungdomar. På centren får barnen lära sig läsa och skriva och möjlighet att påbörja en yrkesutbildning samt lära sig mer om barns rättigheter, dessutom får de psykosocialt stöd genom samtal enskilt och i grupp. I projektet ingår också att förändra attityder i byarna där barnen kommer från så att det ska vara lättare för barnen att återvända hem. Drygt 1000 krigstraumatiserade barn och ungdomar får hjälp varje år.

6 Annonser Vi kommer under kampanjperioden försöka få ut så mycket annonser som möjligt. Vi kommer bland annat att synas i vecko- och månadstidningar samt i lokalpress. Alla annonser, radiospottar och banners finns på vår hemsida om det är så att ni själva vill försöka få in annonser i er lokaltidning eller i er lokalradio. Powerpoint presentation En presentation som sammanfattar kampanjen samt förklarar hur insamlade medel används finns på Rednet och hos er regionala kommunikatör. Majaktiviteter i Umeå Kvällen den 6 maj kommer Christina Wahldén på besök. Christina Wahldén har på Röda Korsets uppdrag rest runt i krigsområden och mött kvinnor som blivit krigets dubbla offer. Tyngdpunkten ligger på Demokratiska Republiken Kongo. Globalgruppen i Umeå kommer samtidigt att visa upp en fotoutställning med bilder från Röda Korsets arbete i DR Kongo. Den 8 maj sätter vi upp ett tält som Röda halvmånen använde i Iran 2003 vid jordbävningen i Bam. Kretsarna kommer att träffas den 22 april för att planera årets rödakorsdag. Umeå får den maj besök från ett av Röda Korsets CAR-centers. Kom och lyssna på våra majaktiviteter! För mer information: eller ring till Daniel på / Jenny Öhman, eller Bilder och filmer Till Rädda mammorna detta år har vi gjort en kortfilm som visar upp fyra av ändamålen i kampanjen, mödravård i södra Sudan, hjälp till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld i östra DR Kongo, hjälpen krigsskadade och traumatiserade får genom våra fem behandlingscenter samt efterforskning och återförening av splittrade familjer. Det finns även andra filmer som exemplifierar vårt arbete så som en ny film om en familjeåterförening som skedde i Luleå i mars samt reportagen från förra årets TV-insamling. Filmer och bilder finns på redcross.se samt på Rednet men även i DVD format hos er regionala kommunikatör. Jenny Öhman, eller

7 Morsdagsgåvobevis och morsdagkort Istället för blommor på morsdag kan man hylla mor genom att stödja Röda Korsets arbete. Det kan man göra genom att gå in på och skänka en gåva och få ett vackert gåvobevis. Kretsen kan även beställa morsdagskort och och sälja på mötesplats Kupan eller vid basarer, dessa beställs via Föreningsbutiken på Rednet och ska säljas för 50 kr. Insändarmallar Insändarmallar att skicka in till tidningarnas insändarsidor finns på Rednet under kampanjsidan Rädda mammorna. Gå gärna ihop några kretsar och skriv under! Röda Korsets Distribution i Halmstad Fax Sociala medier Se till att följa Röda Korset genom Twitter eller gå med vi Röda Korsets fansida på Facebook. Då kan du lätt sprida information vidare om vårt arbete. Skriver du din egen blogg gå då in på vår resurssida för bloggare Insamlingsmaterial Det material som återfinns in Årsappellen finnas i Halmstad. Vi tar dock inte fram två nya affischer som det står i Årsappellen. Har ni åsikter och förslag på detta material så för gärna fram dessa till Anneli eller Eva i Halmstad. Morsdagpresenter För de som vill hylla mor ännu mer på Mors dag kan ett smycke från Efva Attling eller ett fint linne från Klessbolds linneväveri vara ett alternativ. Produkter beställs via Det går även att köpa Rödakorslotten och ge bort till mor. Lotten levereras i ett vackert blomsterkort. Lotten beställs genom att mejla till Gerillaaktiviteten För att uppmärksamma vårt arbete med efterforskning och familjeåterförening kan ni på lämpliga ställen sätta upp en påhittad annons. Den finns att hämta på Rednet eller genom er regionala kommunikatör. Den som läser lappen kan sedan riva av en liten lapp med uppmaningen att stödja efterforskning och familjeåterförening genom att SMS:a Mamma till Nya profilkläder Äntligen är det dags att lansera Svenska Röda Korsets nya profilkläder! Nu kan du gå in på Rednet och den digitala Profilklädesbutiken för att beställa profilkläder. Röda Korsets projektgrupp har i samarbete med Bertlid & Co som är vår samarbetspartner valt ut en första kollektion. Den kommer på sikt att utökas efter önskemål. Ange tydligt fakturaadress och leveransadress samt namn och andra kontaktuppgifter. Priserna inkluderar allt utom frakten som tillkommer. Ni kan också utifrån dessa basplagg göra tilltryck på ryggen med ex. ert egna Kretsnamn ta vid andra önskemål dirketkontakt med Johan Bertlid direkt på Det finns också en prislista att ladda ner från Rednet med kontaktuppgifter till Bertlid & CO som är vår partner. eller

8 Nu engagerar vi skolorna i jakten på 50-öringar! En fin pappersbössa har tagits fram, som nu finns att beställa från Halmstad. Art.nr Målsättningen är att alla kretsar ska ta kontakt med de lokala skolorna för att dela ut dessa. Information om insamlingen finns i årsappellen, en längre artikel fanns i förra Rödakorsbladet och mycket ny och praktisk information om hur kretsar kan arbeta med insamlingen finns på Rednet! Myntinsamling/ ladda ner för att sen dela ut. 50-öringarna redovisas in på pg eller bg och märkes tydligt 50-öringen Kretsen får behålla 25% av insamlade pengar. Webbsida: Sprid också till skolorna att de kan gå in på vår webbsida om 50-öringen där kan de inom kort kunna sätta ut sin skola på kartan för att visa att de är med i vår insamling. SEB sprider nu i april information om 50-öresinsamlingen på deras betalsida på webben samt på alla kontor. Ica kommer att gå ut i april med information på sin hemsida och ev i Buffé. Lärarnas Riksförbund har i deras tidning som går ut till alla skolor i hela Sverige i marsnumret en helsida som informerar om vår insamling. Så nu i april är det en bra tid att ta kontakt med skolorna och få dem att vara med i vår tävling. Vill du att din klass ska vara med? I vår tidning Henry kommer det i nästa nr att följa med en pappersbössa till alla hem som tidningen landar i. När den är full kan den tas med till den lokala ICA butiken och tömmas i Röda Korsets vanliga insamlingsbössa. Tävling Röda Korset arrangerar också en tävling om vilken skolklass i Sverige som kan samla in flest 50-öringar. Alla skolor som deltar i insamlingen får ett fint diplom, och eleverna i den skolklass som samlar in flest 50-öringar får alla en röd hoodtröja med fint tryck. De insamlade 50-öringarna kommer att gå till Röda Korsets verksamheter för barn och ungdomar i Sverige. Första tävlingen pågår fram till den 31 maj. Så att den vinnande klassen hinner få sina priser innan sommarlovet tar vid. När terminen går igång igen i augusti börjar nästa tävling med avslut den 13 december. Kretsen skapar kontakten med skolorna och tar också emot pengarna samt rapporterar in klassernas insamlade belopp direkt på mailen så att vi har koll på vem som vinner. Diplom kommer att finnas på Rednet som PDF att Skolor kan kontakta Röda Korset där ni bor för att få pappersbössor till klassen. Pappersbössan kan varje elev ta hem och samla in familjens 50-öringar i. Pappersbössorna ska sedan samlas in till skolan och hämtas upp av Röda Korset. Myntinsamling/ 7

9 Norra Norrland: Välgörenhetskonsert gav 5000 kr till drabbade i Chile Knappt har ett välgörenhetsprojekt för Haiti av elever vid Björknäs gymnasiet i Boden landat innan ett nytt välgörenhetsprojekt av elever vid samma skola genomförts. Den här gången var det en välgörenhetskonsert som i samarbete med Röda Korsets Bodenkrets, gick av stapeln den 18 mars i Björknäs gymnasiets aula. Intäkterna gick nu till jordbävningsdrabbade i Chile. De elever från Björknäs gymnasiet som ledde detta projekt var Fanny Blom och Mia Öhrvall som hade engagerat elever från alla årskurser på Estetiska programmets musiklinje i en musikunderhållning. Väskor gjorda av barnkläder. Foto: Kerstin Bertholdsson Norra Norrland: Återbruk Tidigt i höstas fick ett antal 9:onde klassare på Finnbacksskolan i uppdrag av sin textillärare att bege sig till mötesplats Kupan och välja ut ett plagg som var av sån usel kvalite att det inte sätts ut för second hand eller stoppas i säckar för nästa anhalt, förrådet i Halmstad. Under julbasaren var de med och visade sin kreativitet och här talar vi om ÅTERBRUK! De små handväskorna har skapts med hjälp av defekta barnkläder och andra spännande attiraljer - de är oemotståndliga! Vad kan man inte göra av noppiga ulltröjor och några knappar - se vantarna: Fanny och Mia. Text och foto: Erling Molin Fina vantar med träknappar. Foto: Kerstin Bertholdsson För att inte säga hur mycket användning det finns för en rejäl bag över axeln av en stor ljus bomullströja. Kreativiteten finns det inget tvivel om - vad kommer härnäst? Samarbetet fortsätter under våren. Ta gärna kontakt med: Det var såväl orkestermusik som sång ackompanjerad av olika musikinstrument som ingick i den välkomponerade konserten. Eleverna visade även ett bildspel med bilder från katastrofen i Chile för att publiken skulle få se behovet av insamlingen. Bjöknäs aulan var inte helt fylld men det var en anslående stor publik som kommit för att lyssna på konserten och genom sin entré avgift bidra till insamlingen för jordbävningsdrabbade i Chile. Summan för denna kväll uppgick till ca 5000 kr som nu går till drabbade i Chile via Röda Korset i Boden. Ett stort tack från Röda Korset till projekt ledarna Fanny och Mia med alla duktiga medverkande i denna välgörenhetskonsert. Kerstin Bertholdsson, Frivilligledare på mötesplats Kupan i Lycksele, dagtid mån-ons eller 8

10 Sjuksköterskan Lena Fridman på Haiti. Vår hjälp når fram i massiv skala Hittils har 49 miljoner kronor samlats in, varav 17,5 miljoner från landets kretsar! Röda Korsets hjälp når fram till de drabbade i Haiti. Bland annat innebär insatserna att alla de 1,3 miljoner som blev hemlösa snart kommer att ha någon form av tak över huvudet. Röda Korsets insatser efter jordbävningen i Haiti pågår just nu för fullt. Ett av de prioriterade områdena är att ordna med tak över huvudet åt de 1,3 miljoner människor som blev hemlösa till följd av katastrofen, och det är bråttom. I maj kulminerar nämligen regnsäsongen i Haiti och orkansäsongen lurar runt hörnet. Det gäller nu att så gott det går stämma i bäcken för att undvika en andra katastrof. Röda Korset är den organisation som koordinerar de cirka 50 hjälporganisationer samt FN i arbetet med att ordna någon typ av skydd för de hemlösa. Målet är att alla som förlorat sina hem ska ha fått tält eller presenningar innan 1 maj och vi är på god väg. När detta skrivs i början av april har en miljon överlevande redan fått någon typ av material för att skydda sig mot regn och vind. Men Röda Korset bistår även med annan typ av hjälp. Målet är att hjälpa människor under tre års tid. Förutom de som förlorat sina hem handlar det om att bistå skadade med sjukvård och försöka återförena de familjer som skiljts åt till följd av katastrofen. I mitten av mars hade följande insatser genomförts: Fler än personer har fått hjälp i form av bland annat köksutrustning, vattendunkar, myggnät, filtar och hygienartiklar personer har tillgång till rent vatten Över personer har behandlats vid hälsokliniker och av mobila sjukvårdsteam personer har vaccinerats mot bland annat difteri och stelkramp namn har registrerats på Internationella rödakorskommitténs särskilda hemsida family links för personer som skilts åt på grund av jordbävningen. Det var den 12 januari som Haiti drabbades av en kraftig jordbävning som ödelade stora delar av framför allt huvudstaden Port-au-Prince. Över människor omkom i katastrofen. Internationella Röda Korset har ungefär 400 medarbetare på plats, dessutom fanns före katastrofen ungefär frivilliga verksamma inom Haitis egen rödakorsförening och många av dem är nu en värdefull kraft i räddningsarbetet trots att de själva drabbats av katastrofen. Röda Korset påbörjade en insamling redan dagen efter jordbävningen och lokala rödakorsföreningar runt om i hela Sverige samlar nu in pengar till förmån för hjälpinsatserna i Haiti. Röda Korset i Norra Norrland påbörjade en insamling redan dagen efter jordbävningen. Alla insamlingsledare var på hugget i regionen och har sedan dess rapporterat in siffror till vårt rednet där vi hela tiden uppdaterat resultatet. Just nu har alla kretsar i regionen bidragit med hela kronor varav tusen tillhör insamlingen till Haiti. Det är ett superfint resulat under rådande omständigheter med den negativa mediala bilden av Röda Korset. Tack för att ni alla ställt upp och jobbar även när det är svårt! 9

11 Foto: Röda Korset Insamling för de jordbävningsdrabbade i Chile Chile 2 mars Förödelse efter jordbävningen den 27 februari och den efterföljande tsunami. Röda Korset flyger över de värst drabbade områdena för att se hur stora skadorna är. Knappt 800 personer har rapporterats döda och de materiella skadorna är mycket stora och kräver långsiktigt uppbyggnadsarbete. Till Chile har det kommit in 1,3 mkr varav 1,1 från kretsar. Barn och unga Pengarna som samlas in till ändamålet Barn och unga i Sverige går till att driva och utveckla Röda Korsets olika verksamheter som riktar sig till barn och unga. Pengarna som samlas in använda i hela ladet för att stödja följande verksamheter: Foto: Malin Hoelstad Rödakorslotten Rödakorslotten är Sveriges vinsttätaste lotteri, med vinst på mer än var 4:e lott och ni kan vinna upp till kronor. Utsatta människor runtom i världen vinner på varje lottköp genom överskottet som går till Röda Korsets viktiga arbete. Pris: 25 kronor. Beställ din morsdagspresent redan idag direkt från Lottericentralen på Stöd till ensamkommande flyktingbarn Stöd i form av läxhjälp Hjäp att efterforska sina försvunna föräldrar Hjälp med att återförenas med sina föräldrar Utbildning i mänskliga rättigheter Stöd i form av sommarkollon och barngrupper Hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser i samband med krig och/eller tortyr på Röda Korsets behandlingscenter. Insamlingsmaterialet till insamlingen för barn och unga finns nu på Röda Korsets Distribution i Halmstad. 10

12 Norra Norrland: Kupan kläder i elevprojekt för Haiti drog in drygt kronor Tre tjejer från Björknäsgymnasiets musikprogram i Boden, Emma Westbrandt, Jennie Davidsson och Ida Vainikainen, hade valt att samarbeta med Röda Korset i sitt projektarbete med tema välgörenhet. Eleverna, som kommer från årsklass tre, kom på idén att ordna en modevisning med secondhand kläder. Intäkterna skall gå till ett välgörande ändamål och då jordbävningskatastrofen inträffade på Haiti blev det självklart att hjälpen skulle gå dit. fikat, oavkortat kunde gå via Röda Korset till Haiti. Dagen efter modevisningen, fanns alla visade kläder på Kupan till försäljning. Succé i fullsatt matsal, dukad med scen och catwalk. Björnässkolans matsal var fullsatt och stämningen var hög under såväl klädvisningen som konserten. Bodenkretsens ordförande, Gunnel Larsson passade på att ge tjejerna en stor eloge för gott initiativ och ett proffsigt genomförande av projektet. Röda Korset i Boden tackar Emma, Jennie och Ida för det fina syftet och för en bra slant som nu kommer de jordbävningsdrabbade folket i Haiti tillgodo. Tack också till den entusiastiska publiken som bidrog till det fina resultatet! Härligt! Foto: Erling Molin och Lisbeth Eriksson Projektet hade även en miljöaspekt då bl.a. återanvändning är positiv för miljön. Tjejerna tog kontakt med Kupans verksamhetschef, Astrid Sjöberg, som var mycket positiv till idén och lovade dem de kläder och övrig hjälp de behövde. Med tiden kompletterades planerna till att även bli en konsert med lokala band från Boden. Tre band ställde upp; Katten och kompet, The by the way band och Beauty Parlor. Kläderna har valts ut på Kupan och fixats till. Modellerna, tjejer och killar, kom från bl a olika idrottslag i Boden och tjejerna hade valt ett 20-tal outfits där olika plagg satts ihop till en helhet. Alla intäkter oavkortat till Haiti Arrangörerna har fått allt sponsrat varför alla intäkter kunde gå till Haiti. Röda Korset svarade för fikaförsäljningen. Allt detta innebar att intäkterna, drygt kr, 50 kr från inträdet, och 20 kr från Foto: Richard Renberg, Swedish Red Cross Norra Norrland: Friluftdag Den 16 februari arrangerades en friluftsdag för nya och gamla svenskar på Hertsön i Luleå. Det blev en kanondag med skridsko-, skid- och pulkåkning i vintersol. Varm korv, halal och semlor serverades. Inez Johansson

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Den 12 januari skakades Haiti av en naturkatastrof av ofattbara proportioner. Det är fortfarande svårt att uppskatta hur

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140411 Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander,

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof. Situationen har kontinuerligt förvärrats.

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Klädbytardagen 20 april 2013

Klädbytardagen 20 april 2013 Klädbytardagen 20 april 2013 Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 20 april. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar men också bibliotek, folkhögskolor, gymnasieskolor, organisationer

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Sveriges största klädbytardag 18 april 2015

Sveriges största klädbytardag 18 april 2015 Sveriges största klädbytardag 18 april 2015 Ordna en Klädbytardag under Sveriges största Klädbytardag lördag 18 april. Föreningens kretsar, ideella medlemmar, skolelever, privatpersoner kan vara med och

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars:

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars: Mars månad 2014 Månadsblad Hejhej medlem! Nu är vi redan inne på den tredje fina månaden, fantastiskt vad det rullar på med verksamheten i vårt distrikt! Den här och de kommande vårmånaderna kommer bli

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet?

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Inbjudan till en föreläsning och workshop för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer