Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland"

Transkript

1 Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari Foto: Richard Renberg, Swedish Red Cross Rädda mammorna...att få ett meddelande eller att återförenas med sin familj kan förändra allt för en människa. Det kan avsluta en åttaårings- och hans föräldrars oro och lidande... M a m m o r d r a b b a s e x t r a hårt när hot, oro, våld och förstörelse tränger sig in i vardagen. I maj månad uppmärksammar Röda Korset mammors situation i världen. Kvinnors behov och rättigheter blir många gånger förbisedda när krig och konflikt råder. Brist på medicin och hygien får allvarliga konsekvenser på exempelvis barn- och mödradödligheten. Kvinnor som lever på flykt undan krig blir ofta utsatta för våld och övergrepp och många familjer splittras. Den internationella humanitära rätten ger därför extra skydd till kvinnor, till exempel när de är gravida eller har små barn. Enligt Röda Korset är det viktigt att uppmärksamma det speciella hot som riktas mot kvinnor som lever på flykt. De är dock inte några hjälplösa offer. Läs mer om Rädda mammorna på sidan 3. Ansvarig utgivare: Ylva Löwenborg [ ] Redaktör: Jenny Öhman [ ]

2 Arvoden, löner, kompetens, Akelius och rimligheter. Röda Rummet RedNet den 10 maj Direktsänd debatt Medlemmar i rådslag om omstritt arvode Efter turbulensen i början av året kring ordförande Bengt Westerbergs uppdrag och arvode beslöt Svenska Röda Korsets centralstyrelse att återföra frågan där den hör hemma, hos föreningens medlemmar. När detta nummer av Rödakorsbladet ges ut arbetar valberedningen med att sammanställa medlemmarnas synpunkter inför ett extrainsatt Regionalt forum som äger rum den 8 maj. Svenska Röda Korset har en lång tradition med arbetande styrelseordförande. Sedan 1990 har ordförande ersatts genom arvode, ett arvode som behållits på samma nivå och endast varierat med arbetstiden. Gällande ordning är demokratiskt förankrad genom beslut på riksstämman, senast i Uppsala Ett rådslag pågår där Röda Korsets lokala rödakorskretsar har möjlighet att yttra sig i frågan. Processen avslutas på Röda Korsets dag, den 8 maj, i Stockholm. Då sammanträder ett extra Regionalt forum, det vill säga ett forum där alla ledamöter i Svenska Röda Korsets regionråd möts. Valberedningen kommer då att redovisa resultatet av rådslaget. Regionalt forum kommer också att välja två nya ledamöter efter de två som i början av året lämnade centralstyrelsen. Bengt Westerberg avstår från att ta ut sitt arvode till dess att rådslaget är genomfört. Arvodet kommer från och med den 1 mars 2010 att retroaktivt anpas- sas till den nivå som rådslaget leder fram till. All information om rådslaget läser du på: Radslag-2010/ Ny Livesändning från Röda Rummet Ännu ett Röda rummet med Bengt Westerberg kommer att anordnas den 10 maj kl som uppföljning till Rådslag Repris Röda Rummet från den 8 maj Nu kan du se sändningen från 8/4 med Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg på Rednet i repris. Röda rummet under utveckling Röda rummet är ett fora för samtidig kommunikation och dialog och lanseras som en aktiv åtgärd för att förbättra dialogen inom hela Svenska Röda Korset. I Röda rummet presenteras aktuella ämnen och det ställs öppna frågor och viktiga synpunkter inhämtas för att vi gemensamt ska kunna förbättra och stärka vår verksamhet. Alla har möjlighet att chatta in frågor under tiden. Det går också bra att maila in frågor till redcross.se i förväg. 1

3 Ylva Löwenborg: Det är i motvind och inte i medvind en drake lyfter V i h a r e n m y c k e t svår situation i Röda Korset idag. Förtroendet för vår organisation har sjunkit och vi har ett stort arbete att göra för att reparera skadan. Vi är utsatta för ett mediadrev som vi är väldigt ovana vid att hantera. Vi har tidigare alltid speglats som the good guys och många med mig har känt en otrolig stolthet över att säga jag är engagerad i Röda Korset. Vi har mötts av respekt och erkännanden från vänner, grannar, samarbetspartners, andra organisationer och media. Idag är det ett betydligt tuffare klimat. När man säger att man arbetar för Röda Korset så möts vi inte längre av beundran utan mer av ifrågasättanden. Situationer där vi lätt hamnar i en svår försvarsposition. Det är också lätt att i det läget dras med och sälla sig till drevet. Här vill jag verkligen ge en eloge till kretsarna och alla frivilliga i Norra Norrland. Ni har på ett fantastiskt sätt stått fast i er tro på Röda Korset. Trots läget har ni modigt gått ut med bössorna. Ni har tagit diskussionerna med de kritiker ni mött. Ni har ställt 1000 frågor till oss på regionkontoret och förmedlat informationen vidare både internt i kretsen och externt. Ni har med fötterna fast förankrade i vårt uppdrag förmedlat motbilder. Som personer har ni genom ert lokala kändisskap i praktisk handling varit goda företrädare för Röda Korset. Er närvaro lokalt blir en garant för organisationens trovärdighet. På RedNet finns hela tiden uppdaterad information...vi är utsatta för ett mediadrev som vi är väldigt ovana vid att hantera. Vi har tidigare alltid speglats som the good guys och många med mig har känt en otrolig stolthet över att säga jag är engagerad i Röda Korset... så kika där eller hör av er till oss på regionen så hjälper vi er att hitta svaren på era frågor. Det kommer att ta tid innan förtroendet är återskapat men denna kris kommer att ge oss möjligheten att utmana oss själv att bli ännu bättre, att bli tydligare och effektivare. När vi gått igenom den processen är jag övertygade om att vi kommer ut starkare och stadigare på andra sidan. När det gäller att återskapa förtroendet för Röda Korset så är vi, var och en, viktiga ambassadörer. Med gemensamma ansträngningar kan vi förändra den nu rådande bilden av Röda Korset. Det finns några konkreta viktiga saker som vi gemensamt behöver göra nu: Ta diskussionerna och svara på frågor. Ser ni insändare e dyl i era lokala tidningar svara! Vill ni ha hjälp att formulera er hör av er till Jenny Öhman vår kommunikatör. Värva medlemmar. Det går, jag har just värvat en till RKUF och en till SRK förra veckan. Tips och idéer kring medlemsvärvning kan ni få av föreningskonsulenterna. Rädda Mammorna hoppas att ni har kvar insamlingsork för att nå målet på 26 miljoner med Rädda mammorna insamlingen. Vi behöver den insamlingen också för vårt nationella arbete till våra krigs och tortyrskadade, till våra asylärenden till våra familjeåterföreningsinsatser mm, dessutom hoppas jag att ni varit aktiva i Rådslaget och lämnat era synpunkter. Dessa kommer att beaktas och tas beslut om på Regionalt Forum 8 maj. Så jag tycker att vi fortsatt står på stadiga ben och tillsammans trotsar motvindarna som blåser. För kom ihåg. Det är i motvind och inte i medvind en drake lyfter Ylva Löwenborg 2

4 Rädda mammorna Kvinnors styrka att skydda och hjälpa sin familj är enorm. En kraft som måste tas tillvara.. Pengarna som samlas in under kampanjen Rädda mammorna går till att att utbilda barnmorskor, bygga förlossningsrum, behandla mammor och barn med svåra krigstrauman samt att återförena familjer som splittrats i krigens kaos. Med din hjälp kan fler mammor och barn växa upp tillsammans! Mål Vårt gemensamma insamlingsmål under Rädda mammorna är 26 miljoner kr, varav 12,7 från kretsarna. Insamlade medel ska sättas in på bankgiro eller plusgiro Märk talongen Rädda mammorna och ange även kretsnummer, kretsnamn och kod Vårt reginala mål under Rädda Mammorna är precis som ifjol. Vårt eget behandlinscenter I Skellefteå fick ifjol hela denna andel till sin verksamhet men självklart går pengarna till alla de ändamål som kampanjen riktar sig mot. Kampanjperiod 1-31 maj med fokus mot slutet av maj inför Mors dag. Rekommenderad insamlingshelg är maj. Insamlingsändamålet i kampanjen Rädda mammorna är följande: Mödravård i södra Sudan Södra Sudan är en av de farligast platserna i världen att föda barn i. Projektet i södra Sudan omfattar mödravård, hälsoutbildning, malariaprevention, behandling av tropiska sjukdomar och vaccinationer. Sedan projektet startades 2005 har barn i Yirol fått doser vaccin mot exempelvis polio och difteri. Dessutom har gravida kvinnor fått mödravård och har fått hjälp vid förlossningen. Arbetet bedrivs vid en hälso- och mödravårdsklinik, fem vårdmottagningar och genom ett mobilt team. Röda Korset borrar även brunnar för att förse befolkningen med rent vatten vilket minskar antalet fall av diarré. År 2009 fick mammor mödravård och 700 fick hjälp vid själva förlossningen. Insamlade medel använda även till mödravård i Palestina och Jemen. Stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld i DR Kongo Under åren var DR Kongo hårt drabbat av inbördeskrig. Man beräknar att 4 miljoner människor dog. Ännu idag dör människor varje månad till följd av krigen. Könsrelaterat våld är ett historiskt rotat problem och fortsätter att vara ett av de mest utbredda och förbisedda brotten mot de mänskliga rättigheterna i vår tid. Cirka kvinnor beräknas ha våldtagits under Idag driver Röda Korset 15 sk lyssnarcenter som tar emot sexuellt utsatta kvinnor och ger dem psykosocialt stöd, hjälp med transport till sjukhus, medling med familjen och/eller visst stöd i form av mat, filtar och kläder etc. Projektet hjälper även dessa utsatta med personer utbildning för att de ska kunna ha en inkomst att leva på. Under 2009 gav detta projekt stöd till cirka kvinnor. Efterforskning och familjeåterförening Det är en mänsklig rättighet att få leva med sin familj. Krig, katastrofer och migration splittrar många tusentals familjer varje år. Det lidande som dessa familjer genomgår är tyvärr en tyst global katastrof. En persons välbefinnande beror till stod del på möjligheten att hålla kontakt med sina nära och kära, eller åtminstone har information om att de mår bra. Att få ett meddelande eller återförenas med sin familj kan förändra allt för en människa. Det kan avsluta en åttårings- och hans föräldrars oro och lidande eller kan få en överlevande från en jordbävning att veta att familjen är i säkerhet. Hela Rödakorsrörelsens stora globala nätverk gör detta möjligt. Under 2009 hade Röda Korset i Sverige 553 anknytningsärenden, dvs stöd att ansöka om famil- 3

5 jeåterförening och resande i reseärenden, antal personer som fått resebidrag för att kunna återförenas. Vi hade under st ärenden med familjemedlemmar som letade efter någon nära anhörig cirka hälften av dessa är barn som letar efter sina föräldrar eller syskon. I Boden återförenades Micheé med sin mamma och pappa efter 3 år. När orden inte räcker till Åttaårige Michée har flygit ensam hela vägen från Kongo och möter sin mamma, pappa och lillebror för första gången på tre år. Familjen står på flygplatsen i Luleå vid middagstid onsdag den 24 februari och väntar vid utgång 6. Planet landar och ut kommer en massa människor. Mitt i högen kommer en liten kille med allvarlig och frågande uppsyn, det syns i blicken att han är förvånad över uppståndelsen. Det är ett möte med många känslor och en stor lättnad. Det har gått bra den här gången. Michée får för första gången träffa sin lillebror Josué och de tittar nyfiket på varandra. Barbro Andreasson från Bodenkretsen har följt familjen hela vägen och hjälpt dem för att möjliggöra den här återföreningen. Det har varit svårt och komplicerat. -Jag ger aldrig upp, säger Barbro. Jag såg direkt att migrationsverket hade gjort en rad fel i sin bedömning och nu står vi här och Michée har fått komma till sin familj. Det saknas en syster och bror fortfarande, men vi har stora förhoppningar om att snart kunna hjälpa dem också, berättar Barbro. Bara vi får möjlighet att också låta dem ta ett DNA-prov så att vi kan bevisa att mamman och pappan hör ihop med barnen. Jag tror och hoppas att vi under året skall kunna lösa det. Pappan Vital berättar att de aldrig hade befunnit sig i Sverige om inte han varit politiskt engagerad. Jag har suttit fängslad för mina politiska åsikter i sex år. Röda Korset har funnits med mig hela tiden. Under fängelsetiden fick jag regelbundet besök av Röda Korset och jag fick också möjlighet att skicka rödakorsmeddelanden till min familj. Under fångeskapen fick Vital uppleva svår tortyr och när han plockar av sig sockarna för att visa fötterna så ser man att alla tånaglar är bortryckta. Till slut lyckatdes Vital fly och hamnade i ett flyktingläger. Därifrån kom han och frun Chantal till Sverige som kvotflyktingar Barnen blev kvar i Kongo, men nu kanske...idag beräknas det finnas ca personer i Sverige som har varit utsatta för tortyr. För att hjälpa dessa driver Röda Korset i Sverige fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade... 4 det finns en möjlighet att alla får återförenas. När Chantal skall beskriva den hjälp de fått av Barbro så spricker ansiktet upp i ett stort brett leende. -Barbro är kärleken själv, vi älskar henne, hon är en fantastisk människa. Bodenkretsen genom sin flyktingrupp hjälper människor med asylfrågor, efterforskning och familjeåterförening. Till sitt stöd har de flyktingkonsulenten Agneta Ödling som även stödjer de andra flyktinggrupperna i Norrbotten. Se bilder på förstasidan. Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade I dag beräknas finnas cirka personer i Sverige som har varit utsatta för tortyr. För att hjälpa dessa personer driver Röda Korset i Sverige fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Behandlingen hos Röda Korset anpassas därför till varje enskild person och bygger på att det skapas ett djupt förtroende mellan behandlare och patient. Behandlingen börjar med inledande samtal, som utmynnar i en plan för det fortsatta behandlingsarbetet. Behandlingsplanen utformas utifrån patientens totala livssituation. Såväl medicinska, psykologiska som sociala behov vävs in i en helhetsbedömning. Under 2009 fick 123 krigsskadade och torterade patienter vård på behandlingscentret i Skellefteå, Umeå och Luleå varav 31 var barn och ungdomar. Center för krigsdrabbade barn i Liberia och Sierra Leone En av krigens svåra effekter är alla de tiotusentals barn och ungdomar som har drabbats i båda länderna. Röda Korset i Sierra Leone och Liberia har dagcenter för krigstraumatiserade barn och ungdomar. På centren får barnen lära sig läsa och skriva och möjlighet att påbörja en yrkesutbildning samt lära sig mer om barns rättigheter, dessutom får de psykosocialt stöd genom samtal enskilt och i grupp. I projektet ingår också att förändra attityder i byarna där barnen kommer från så att det ska vara lättare för barnen att återvända hem. Drygt 1000 krigstraumatiserade barn och ungdomar får hjälp varje år.

6 Annonser Vi kommer under kampanjperioden försöka få ut så mycket annonser som möjligt. Vi kommer bland annat att synas i vecko- och månadstidningar samt i lokalpress. Alla annonser, radiospottar och banners finns på vår hemsida om det är så att ni själva vill försöka få in annonser i er lokaltidning eller i er lokalradio. Powerpoint presentation En presentation som sammanfattar kampanjen samt förklarar hur insamlade medel används finns på Rednet och hos er regionala kommunikatör. Majaktiviteter i Umeå Kvällen den 6 maj kommer Christina Wahldén på besök. Christina Wahldén har på Röda Korsets uppdrag rest runt i krigsområden och mött kvinnor som blivit krigets dubbla offer. Tyngdpunkten ligger på Demokratiska Republiken Kongo. Globalgruppen i Umeå kommer samtidigt att visa upp en fotoutställning med bilder från Röda Korsets arbete i DR Kongo. Den 8 maj sätter vi upp ett tält som Röda halvmånen använde i Iran 2003 vid jordbävningen i Bam. Kretsarna kommer att träffas den 22 april för att planera årets rödakorsdag. Umeå får den maj besök från ett av Röda Korsets CAR-centers. Kom och lyssna på våra majaktiviteter! För mer information: eller ring till Daniel på / Jenny Öhman, eller Bilder och filmer Till Rädda mammorna detta år har vi gjort en kortfilm som visar upp fyra av ändamålen i kampanjen, mödravård i södra Sudan, hjälp till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld i östra DR Kongo, hjälpen krigsskadade och traumatiserade får genom våra fem behandlingscenter samt efterforskning och återförening av splittrade familjer. Det finns även andra filmer som exemplifierar vårt arbete så som en ny film om en familjeåterförening som skedde i Luleå i mars samt reportagen från förra årets TV-insamling. Filmer och bilder finns på redcross.se samt på Rednet men även i DVD format hos er regionala kommunikatör. Jenny Öhman, eller

7 Morsdagsgåvobevis och morsdagkort Istället för blommor på morsdag kan man hylla mor genom att stödja Röda Korsets arbete. Det kan man göra genom att gå in på och skänka en gåva och få ett vackert gåvobevis. Kretsen kan även beställa morsdagskort och och sälja på mötesplats Kupan eller vid basarer, dessa beställs via Föreningsbutiken på Rednet och ska säljas för 50 kr. Insändarmallar Insändarmallar att skicka in till tidningarnas insändarsidor finns på Rednet under kampanjsidan Rädda mammorna. Gå gärna ihop några kretsar och skriv under! Röda Korsets Distribution i Halmstad Fax Sociala medier Se till att följa Röda Korset genom Twitter eller gå med vi Röda Korsets fansida på Facebook. Då kan du lätt sprida information vidare om vårt arbete. Skriver du din egen blogg gå då in på vår resurssida för bloggare Insamlingsmaterial Det material som återfinns in Årsappellen finnas i Halmstad. Vi tar dock inte fram två nya affischer som det står i Årsappellen. Har ni åsikter och förslag på detta material så för gärna fram dessa till Anneli eller Eva i Halmstad. Morsdagpresenter För de som vill hylla mor ännu mer på Mors dag kan ett smycke från Efva Attling eller ett fint linne från Klessbolds linneväveri vara ett alternativ. Produkter beställs via Det går även att köpa Rödakorslotten och ge bort till mor. Lotten levereras i ett vackert blomsterkort. Lotten beställs genom att mejla till Gerillaaktiviteten För att uppmärksamma vårt arbete med efterforskning och familjeåterförening kan ni på lämpliga ställen sätta upp en påhittad annons. Den finns att hämta på Rednet eller genom er regionala kommunikatör. Den som läser lappen kan sedan riva av en liten lapp med uppmaningen att stödja efterforskning och familjeåterförening genom att SMS:a Mamma till Nya profilkläder Äntligen är det dags att lansera Svenska Röda Korsets nya profilkläder! Nu kan du gå in på Rednet och den digitala Profilklädesbutiken för att beställa profilkläder. Röda Korsets projektgrupp har i samarbete med Bertlid & Co som är vår samarbetspartner valt ut en första kollektion. Den kommer på sikt att utökas efter önskemål. Ange tydligt fakturaadress och leveransadress samt namn och andra kontaktuppgifter. Priserna inkluderar allt utom frakten som tillkommer. Ni kan också utifrån dessa basplagg göra tilltryck på ryggen med ex. ert egna Kretsnamn ta vid andra önskemål dirketkontakt med Johan Bertlid direkt på Det finns också en prislista att ladda ner från Rednet med kontaktuppgifter till Bertlid & CO som är vår partner. eller

8 Nu engagerar vi skolorna i jakten på 50-öringar! En fin pappersbössa har tagits fram, som nu finns att beställa från Halmstad. Art.nr Målsättningen är att alla kretsar ska ta kontakt med de lokala skolorna för att dela ut dessa. Information om insamlingen finns i årsappellen, en längre artikel fanns i förra Rödakorsbladet och mycket ny och praktisk information om hur kretsar kan arbeta med insamlingen finns på Rednet! Myntinsamling/ ladda ner för att sen dela ut. 50-öringarna redovisas in på pg eller bg och märkes tydligt 50-öringen Kretsen får behålla 25% av insamlade pengar. Webbsida: Sprid också till skolorna att de kan gå in på vår webbsida om 50-öringen där kan de inom kort kunna sätta ut sin skola på kartan för att visa att de är med i vår insamling. SEB sprider nu i april information om 50-öresinsamlingen på deras betalsida på webben samt på alla kontor. Ica kommer att gå ut i april med information på sin hemsida och ev i Buffé. Lärarnas Riksförbund har i deras tidning som går ut till alla skolor i hela Sverige i marsnumret en helsida som informerar om vår insamling. Så nu i april är det en bra tid att ta kontakt med skolorna och få dem att vara med i vår tävling. Vill du att din klass ska vara med? I vår tidning Henry kommer det i nästa nr att följa med en pappersbössa till alla hem som tidningen landar i. När den är full kan den tas med till den lokala ICA butiken och tömmas i Röda Korsets vanliga insamlingsbössa. Tävling Röda Korset arrangerar också en tävling om vilken skolklass i Sverige som kan samla in flest 50-öringar. Alla skolor som deltar i insamlingen får ett fint diplom, och eleverna i den skolklass som samlar in flest 50-öringar får alla en röd hoodtröja med fint tryck. De insamlade 50-öringarna kommer att gå till Röda Korsets verksamheter för barn och ungdomar i Sverige. Första tävlingen pågår fram till den 31 maj. Så att den vinnande klassen hinner få sina priser innan sommarlovet tar vid. När terminen går igång igen i augusti börjar nästa tävling med avslut den 13 december. Kretsen skapar kontakten med skolorna och tar också emot pengarna samt rapporterar in klassernas insamlade belopp direkt på mailen så att vi har koll på vem som vinner. Diplom kommer att finnas på Rednet som PDF att Skolor kan kontakta Röda Korset där ni bor för att få pappersbössor till klassen. Pappersbössan kan varje elev ta hem och samla in familjens 50-öringar i. Pappersbössorna ska sedan samlas in till skolan och hämtas upp av Röda Korset. Myntinsamling/ 7

9 Norra Norrland: Välgörenhetskonsert gav 5000 kr till drabbade i Chile Knappt har ett välgörenhetsprojekt för Haiti av elever vid Björknäs gymnasiet i Boden landat innan ett nytt välgörenhetsprojekt av elever vid samma skola genomförts. Den här gången var det en välgörenhetskonsert som i samarbete med Röda Korsets Bodenkrets, gick av stapeln den 18 mars i Björknäs gymnasiets aula. Intäkterna gick nu till jordbävningsdrabbade i Chile. De elever från Björknäs gymnasiet som ledde detta projekt var Fanny Blom och Mia Öhrvall som hade engagerat elever från alla årskurser på Estetiska programmets musiklinje i en musikunderhållning. Väskor gjorda av barnkläder. Foto: Kerstin Bertholdsson Norra Norrland: Återbruk Tidigt i höstas fick ett antal 9:onde klassare på Finnbacksskolan i uppdrag av sin textillärare att bege sig till mötesplats Kupan och välja ut ett plagg som var av sån usel kvalite att det inte sätts ut för second hand eller stoppas i säckar för nästa anhalt, förrådet i Halmstad. Under julbasaren var de med och visade sin kreativitet och här talar vi om ÅTERBRUK! De små handväskorna har skapts med hjälp av defekta barnkläder och andra spännande attiraljer - de är oemotståndliga! Vad kan man inte göra av noppiga ulltröjor och några knappar - se vantarna: Fanny och Mia. Text och foto: Erling Molin Fina vantar med träknappar. Foto: Kerstin Bertholdsson För att inte säga hur mycket användning det finns för en rejäl bag över axeln av en stor ljus bomullströja. Kreativiteten finns det inget tvivel om - vad kommer härnäst? Samarbetet fortsätter under våren. Ta gärna kontakt med: Det var såväl orkestermusik som sång ackompanjerad av olika musikinstrument som ingick i den välkomponerade konserten. Eleverna visade även ett bildspel med bilder från katastrofen i Chile för att publiken skulle få se behovet av insamlingen. Bjöknäs aulan var inte helt fylld men det var en anslående stor publik som kommit för att lyssna på konserten och genom sin entré avgift bidra till insamlingen för jordbävningsdrabbade i Chile. Summan för denna kväll uppgick till ca 5000 kr som nu går till drabbade i Chile via Röda Korset i Boden. Ett stort tack från Röda Korset till projekt ledarna Fanny och Mia med alla duktiga medverkande i denna välgörenhetskonsert. Kerstin Bertholdsson, Frivilligledare på mötesplats Kupan i Lycksele, dagtid mån-ons eller 8

10 Sjuksköterskan Lena Fridman på Haiti. Vår hjälp når fram i massiv skala Hittils har 49 miljoner kronor samlats in, varav 17,5 miljoner från landets kretsar! Röda Korsets hjälp når fram till de drabbade i Haiti. Bland annat innebär insatserna att alla de 1,3 miljoner som blev hemlösa snart kommer att ha någon form av tak över huvudet. Röda Korsets insatser efter jordbävningen i Haiti pågår just nu för fullt. Ett av de prioriterade områdena är att ordna med tak över huvudet åt de 1,3 miljoner människor som blev hemlösa till följd av katastrofen, och det är bråttom. I maj kulminerar nämligen regnsäsongen i Haiti och orkansäsongen lurar runt hörnet. Det gäller nu att så gott det går stämma i bäcken för att undvika en andra katastrof. Röda Korset är den organisation som koordinerar de cirka 50 hjälporganisationer samt FN i arbetet med att ordna någon typ av skydd för de hemlösa. Målet är att alla som förlorat sina hem ska ha fått tält eller presenningar innan 1 maj och vi är på god väg. När detta skrivs i början av april har en miljon överlevande redan fått någon typ av material för att skydda sig mot regn och vind. Men Röda Korset bistår även med annan typ av hjälp. Målet är att hjälpa människor under tre års tid. Förutom de som förlorat sina hem handlar det om att bistå skadade med sjukvård och försöka återförena de familjer som skiljts åt till följd av katastrofen. I mitten av mars hade följande insatser genomförts: Fler än personer har fått hjälp i form av bland annat köksutrustning, vattendunkar, myggnät, filtar och hygienartiklar personer har tillgång till rent vatten Över personer har behandlats vid hälsokliniker och av mobila sjukvårdsteam personer har vaccinerats mot bland annat difteri och stelkramp namn har registrerats på Internationella rödakorskommitténs särskilda hemsida family links för personer som skilts åt på grund av jordbävningen. Det var den 12 januari som Haiti drabbades av en kraftig jordbävning som ödelade stora delar av framför allt huvudstaden Port-au-Prince. Över människor omkom i katastrofen. Internationella Röda Korset har ungefär 400 medarbetare på plats, dessutom fanns före katastrofen ungefär frivilliga verksamma inom Haitis egen rödakorsförening och många av dem är nu en värdefull kraft i räddningsarbetet trots att de själva drabbats av katastrofen. Röda Korset påbörjade en insamling redan dagen efter jordbävningen och lokala rödakorsföreningar runt om i hela Sverige samlar nu in pengar till förmån för hjälpinsatserna i Haiti. Röda Korset i Norra Norrland påbörjade en insamling redan dagen efter jordbävningen. Alla insamlingsledare var på hugget i regionen och har sedan dess rapporterat in siffror till vårt rednet där vi hela tiden uppdaterat resultatet. Just nu har alla kretsar i regionen bidragit med hela kronor varav tusen tillhör insamlingen till Haiti. Det är ett superfint resulat under rådande omständigheter med den negativa mediala bilden av Röda Korset. Tack för att ni alla ställt upp och jobbar även när det är svårt! 9

11 Foto: Röda Korset Insamling för de jordbävningsdrabbade i Chile Chile 2 mars Förödelse efter jordbävningen den 27 februari och den efterföljande tsunami. Röda Korset flyger över de värst drabbade områdena för att se hur stora skadorna är. Knappt 800 personer har rapporterats döda och de materiella skadorna är mycket stora och kräver långsiktigt uppbyggnadsarbete. Till Chile har det kommit in 1,3 mkr varav 1,1 från kretsar. Barn och unga Pengarna som samlas in till ändamålet Barn och unga i Sverige går till att driva och utveckla Röda Korsets olika verksamheter som riktar sig till barn och unga. Pengarna som samlas in använda i hela ladet för att stödja följande verksamheter: Foto: Malin Hoelstad Rödakorslotten Rödakorslotten är Sveriges vinsttätaste lotteri, med vinst på mer än var 4:e lott och ni kan vinna upp till kronor. Utsatta människor runtom i världen vinner på varje lottköp genom överskottet som går till Röda Korsets viktiga arbete. Pris: 25 kronor. Beställ din morsdagspresent redan idag direkt från Lottericentralen på Stöd till ensamkommande flyktingbarn Stöd i form av läxhjälp Hjäp att efterforska sina försvunna föräldrar Hjälp med att återförenas med sina föräldrar Utbildning i mänskliga rättigheter Stöd i form av sommarkollon och barngrupper Hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser i samband med krig och/eller tortyr på Röda Korsets behandlingscenter. Insamlingsmaterialet till insamlingen för barn och unga finns nu på Röda Korsets Distribution i Halmstad. 10

12 Norra Norrland: Kupan kläder i elevprojekt för Haiti drog in drygt kronor Tre tjejer från Björknäsgymnasiets musikprogram i Boden, Emma Westbrandt, Jennie Davidsson och Ida Vainikainen, hade valt att samarbeta med Röda Korset i sitt projektarbete med tema välgörenhet. Eleverna, som kommer från årsklass tre, kom på idén att ordna en modevisning med secondhand kläder. Intäkterna skall gå till ett välgörande ändamål och då jordbävningskatastrofen inträffade på Haiti blev det självklart att hjälpen skulle gå dit. fikat, oavkortat kunde gå via Röda Korset till Haiti. Dagen efter modevisningen, fanns alla visade kläder på Kupan till försäljning. Succé i fullsatt matsal, dukad med scen och catwalk. Björnässkolans matsal var fullsatt och stämningen var hög under såväl klädvisningen som konserten. Bodenkretsens ordförande, Gunnel Larsson passade på att ge tjejerna en stor eloge för gott initiativ och ett proffsigt genomförande av projektet. Röda Korset i Boden tackar Emma, Jennie och Ida för det fina syftet och för en bra slant som nu kommer de jordbävningsdrabbade folket i Haiti tillgodo. Tack också till den entusiastiska publiken som bidrog till det fina resultatet! Härligt! Foto: Erling Molin och Lisbeth Eriksson Projektet hade även en miljöaspekt då bl.a. återanvändning är positiv för miljön. Tjejerna tog kontakt med Kupans verksamhetschef, Astrid Sjöberg, som var mycket positiv till idén och lovade dem de kläder och övrig hjälp de behövde. Med tiden kompletterades planerna till att även bli en konsert med lokala band från Boden. Tre band ställde upp; Katten och kompet, The by the way band och Beauty Parlor. Kläderna har valts ut på Kupan och fixats till. Modellerna, tjejer och killar, kom från bl a olika idrottslag i Boden och tjejerna hade valt ett 20-tal outfits där olika plagg satts ihop till en helhet. Alla intäkter oavkortat till Haiti Arrangörerna har fått allt sponsrat varför alla intäkter kunde gå till Haiti. Röda Korset svarade för fikaförsäljningen. Allt detta innebar att intäkterna, drygt kr, 50 kr från inträdet, och 20 kr från Foto: Richard Renberg, Swedish Red Cross Norra Norrland: Friluftdag Den 16 februari arrangerades en friluftsdag för nya och gamla svenskar på Hertsön i Luleå. Det blev en kanondag med skridsko-, skid- och pulkåkning i vintersol. Varm korv, halal och semlor serverades. Inez Johansson

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson Rödakorsbladet Nr 4/4 November 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland MR-dag Kulturens Hus Luleå Foto: Richard Renberg Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 3 4 2008 >>> Fort ska det gå tycker Ella Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua Viktigt att fånga

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga Tidningen om barns rättigheter Tema: Aga Vuxnas våld mot barn ökar Emilia, 22, blev slagen hemma Libanon Rädda Barnen utbildar lärarna Det tysta våldet de allra minsta barnen mest utsatta Sista ordet:

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer