Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland"

Transkript

1 Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari Foto: Richard Renberg, Swedish Red Cross Rädda mammorna...att få ett meddelande eller att återförenas med sin familj kan förändra allt för en människa. Det kan avsluta en åttaårings- och hans föräldrars oro och lidande... M a m m o r d r a b b a s e x t r a hårt när hot, oro, våld och förstörelse tränger sig in i vardagen. I maj månad uppmärksammar Röda Korset mammors situation i världen. Kvinnors behov och rättigheter blir många gånger förbisedda när krig och konflikt råder. Brist på medicin och hygien får allvarliga konsekvenser på exempelvis barn- och mödradödligheten. Kvinnor som lever på flykt undan krig blir ofta utsatta för våld och övergrepp och många familjer splittras. Den internationella humanitära rätten ger därför extra skydd till kvinnor, till exempel när de är gravida eller har små barn. Enligt Röda Korset är det viktigt att uppmärksamma det speciella hot som riktas mot kvinnor som lever på flykt. De är dock inte några hjälplösa offer. Läs mer om Rädda mammorna på sidan 3. Ansvarig utgivare: Ylva Löwenborg [ ] Redaktör: Jenny Öhman [ ]

2 Arvoden, löner, kompetens, Akelius och rimligheter. Röda Rummet RedNet den 10 maj Direktsänd debatt Medlemmar i rådslag om omstritt arvode Efter turbulensen i början av året kring ordförande Bengt Westerbergs uppdrag och arvode beslöt Svenska Röda Korsets centralstyrelse att återföra frågan där den hör hemma, hos föreningens medlemmar. När detta nummer av Rödakorsbladet ges ut arbetar valberedningen med att sammanställa medlemmarnas synpunkter inför ett extrainsatt Regionalt forum som äger rum den 8 maj. Svenska Röda Korset har en lång tradition med arbetande styrelseordförande. Sedan 1990 har ordförande ersatts genom arvode, ett arvode som behållits på samma nivå och endast varierat med arbetstiden. Gällande ordning är demokratiskt förankrad genom beslut på riksstämman, senast i Uppsala Ett rådslag pågår där Röda Korsets lokala rödakorskretsar har möjlighet att yttra sig i frågan. Processen avslutas på Röda Korsets dag, den 8 maj, i Stockholm. Då sammanträder ett extra Regionalt forum, det vill säga ett forum där alla ledamöter i Svenska Röda Korsets regionråd möts. Valberedningen kommer då att redovisa resultatet av rådslaget. Regionalt forum kommer också att välja två nya ledamöter efter de två som i början av året lämnade centralstyrelsen. Bengt Westerberg avstår från att ta ut sitt arvode till dess att rådslaget är genomfört. Arvodet kommer från och med den 1 mars 2010 att retroaktivt anpas- sas till den nivå som rådslaget leder fram till. All information om rådslaget läser du på: Radslag-2010/ Ny Livesändning från Röda Rummet Ännu ett Röda rummet med Bengt Westerberg kommer att anordnas den 10 maj kl som uppföljning till Rådslag Repris Röda Rummet från den 8 maj Nu kan du se sändningen från 8/4 med Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg på Rednet i repris. Röda rummet under utveckling Röda rummet är ett fora för samtidig kommunikation och dialog och lanseras som en aktiv åtgärd för att förbättra dialogen inom hela Svenska Röda Korset. I Röda rummet presenteras aktuella ämnen och det ställs öppna frågor och viktiga synpunkter inhämtas för att vi gemensamt ska kunna förbättra och stärka vår verksamhet. Alla har möjlighet att chatta in frågor under tiden. Det går också bra att maila in frågor till redcross.se i förväg. 1

3 Ylva Löwenborg: Det är i motvind och inte i medvind en drake lyfter V i h a r e n m y c k e t svår situation i Röda Korset idag. Förtroendet för vår organisation har sjunkit och vi har ett stort arbete att göra för att reparera skadan. Vi är utsatta för ett mediadrev som vi är väldigt ovana vid att hantera. Vi har tidigare alltid speglats som the good guys och många med mig har känt en otrolig stolthet över att säga jag är engagerad i Röda Korset. Vi har mötts av respekt och erkännanden från vänner, grannar, samarbetspartners, andra organisationer och media. Idag är det ett betydligt tuffare klimat. När man säger att man arbetar för Röda Korset så möts vi inte längre av beundran utan mer av ifrågasättanden. Situationer där vi lätt hamnar i en svår försvarsposition. Det är också lätt att i det läget dras med och sälla sig till drevet. Här vill jag verkligen ge en eloge till kretsarna och alla frivilliga i Norra Norrland. Ni har på ett fantastiskt sätt stått fast i er tro på Röda Korset. Trots läget har ni modigt gått ut med bössorna. Ni har tagit diskussionerna med de kritiker ni mött. Ni har ställt 1000 frågor till oss på regionkontoret och förmedlat informationen vidare både internt i kretsen och externt. Ni har med fötterna fast förankrade i vårt uppdrag förmedlat motbilder. Som personer har ni genom ert lokala kändisskap i praktisk handling varit goda företrädare för Röda Korset. Er närvaro lokalt blir en garant för organisationens trovärdighet. På RedNet finns hela tiden uppdaterad information...vi är utsatta för ett mediadrev som vi är väldigt ovana vid att hantera. Vi har tidigare alltid speglats som the good guys och många med mig har känt en otrolig stolthet över att säga jag är engagerad i Röda Korset... så kika där eller hör av er till oss på regionen så hjälper vi er att hitta svaren på era frågor. Det kommer att ta tid innan förtroendet är återskapat men denna kris kommer att ge oss möjligheten att utmana oss själv att bli ännu bättre, att bli tydligare och effektivare. När vi gått igenom den processen är jag övertygade om att vi kommer ut starkare och stadigare på andra sidan. När det gäller att återskapa förtroendet för Röda Korset så är vi, var och en, viktiga ambassadörer. Med gemensamma ansträngningar kan vi förändra den nu rådande bilden av Röda Korset. Det finns några konkreta viktiga saker som vi gemensamt behöver göra nu: Ta diskussionerna och svara på frågor. Ser ni insändare e dyl i era lokala tidningar svara! Vill ni ha hjälp att formulera er hör av er till Jenny Öhman vår kommunikatör. Värva medlemmar. Det går, jag har just värvat en till RKUF och en till SRK förra veckan. Tips och idéer kring medlemsvärvning kan ni få av föreningskonsulenterna. Rädda Mammorna hoppas att ni har kvar insamlingsork för att nå målet på 26 miljoner med Rädda mammorna insamlingen. Vi behöver den insamlingen också för vårt nationella arbete till våra krigs och tortyrskadade, till våra asylärenden till våra familjeåterföreningsinsatser mm, dessutom hoppas jag att ni varit aktiva i Rådslaget och lämnat era synpunkter. Dessa kommer att beaktas och tas beslut om på Regionalt Forum 8 maj. Så jag tycker att vi fortsatt står på stadiga ben och tillsammans trotsar motvindarna som blåser. För kom ihåg. Det är i motvind och inte i medvind en drake lyfter Ylva Löwenborg 2

4 Rädda mammorna Kvinnors styrka att skydda och hjälpa sin familj är enorm. En kraft som måste tas tillvara.. Pengarna som samlas in under kampanjen Rädda mammorna går till att att utbilda barnmorskor, bygga förlossningsrum, behandla mammor och barn med svåra krigstrauman samt att återförena familjer som splittrats i krigens kaos. Med din hjälp kan fler mammor och barn växa upp tillsammans! Mål Vårt gemensamma insamlingsmål under Rädda mammorna är 26 miljoner kr, varav 12,7 från kretsarna. Insamlade medel ska sättas in på bankgiro eller plusgiro Märk talongen Rädda mammorna och ange även kretsnummer, kretsnamn och kod Vårt reginala mål under Rädda Mammorna är precis som ifjol. Vårt eget behandlinscenter I Skellefteå fick ifjol hela denna andel till sin verksamhet men självklart går pengarna till alla de ändamål som kampanjen riktar sig mot. Kampanjperiod 1-31 maj med fokus mot slutet av maj inför Mors dag. Rekommenderad insamlingshelg är maj. Insamlingsändamålet i kampanjen Rädda mammorna är följande: Mödravård i södra Sudan Södra Sudan är en av de farligast platserna i världen att föda barn i. Projektet i södra Sudan omfattar mödravård, hälsoutbildning, malariaprevention, behandling av tropiska sjukdomar och vaccinationer. Sedan projektet startades 2005 har barn i Yirol fått doser vaccin mot exempelvis polio och difteri. Dessutom har gravida kvinnor fått mödravård och har fått hjälp vid förlossningen. Arbetet bedrivs vid en hälso- och mödravårdsklinik, fem vårdmottagningar och genom ett mobilt team. Röda Korset borrar även brunnar för att förse befolkningen med rent vatten vilket minskar antalet fall av diarré. År 2009 fick mammor mödravård och 700 fick hjälp vid själva förlossningen. Insamlade medel använda även till mödravård i Palestina och Jemen. Stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld i DR Kongo Under åren var DR Kongo hårt drabbat av inbördeskrig. Man beräknar att 4 miljoner människor dog. Ännu idag dör människor varje månad till följd av krigen. Könsrelaterat våld är ett historiskt rotat problem och fortsätter att vara ett av de mest utbredda och förbisedda brotten mot de mänskliga rättigheterna i vår tid. Cirka kvinnor beräknas ha våldtagits under Idag driver Röda Korset 15 sk lyssnarcenter som tar emot sexuellt utsatta kvinnor och ger dem psykosocialt stöd, hjälp med transport till sjukhus, medling med familjen och/eller visst stöd i form av mat, filtar och kläder etc. Projektet hjälper även dessa utsatta med personer utbildning för att de ska kunna ha en inkomst att leva på. Under 2009 gav detta projekt stöd till cirka kvinnor. Efterforskning och familjeåterförening Det är en mänsklig rättighet att få leva med sin familj. Krig, katastrofer och migration splittrar många tusentals familjer varje år. Det lidande som dessa familjer genomgår är tyvärr en tyst global katastrof. En persons välbefinnande beror till stod del på möjligheten att hålla kontakt med sina nära och kära, eller åtminstone har information om att de mår bra. Att få ett meddelande eller återförenas med sin familj kan förändra allt för en människa. Det kan avsluta en åttårings- och hans föräldrars oro och lidande eller kan få en överlevande från en jordbävning att veta att familjen är i säkerhet. Hela Rödakorsrörelsens stora globala nätverk gör detta möjligt. Under 2009 hade Röda Korset i Sverige 553 anknytningsärenden, dvs stöd att ansöka om famil- 3

5 jeåterförening och resande i reseärenden, antal personer som fått resebidrag för att kunna återförenas. Vi hade under st ärenden med familjemedlemmar som letade efter någon nära anhörig cirka hälften av dessa är barn som letar efter sina föräldrar eller syskon. I Boden återförenades Micheé med sin mamma och pappa efter 3 år. När orden inte räcker till Åttaårige Michée har flygit ensam hela vägen från Kongo och möter sin mamma, pappa och lillebror för första gången på tre år. Familjen står på flygplatsen i Luleå vid middagstid onsdag den 24 februari och väntar vid utgång 6. Planet landar och ut kommer en massa människor. Mitt i högen kommer en liten kille med allvarlig och frågande uppsyn, det syns i blicken att han är förvånad över uppståndelsen. Det är ett möte med många känslor och en stor lättnad. Det har gått bra den här gången. Michée får för första gången träffa sin lillebror Josué och de tittar nyfiket på varandra. Barbro Andreasson från Bodenkretsen har följt familjen hela vägen och hjälpt dem för att möjliggöra den här återföreningen. Det har varit svårt och komplicerat. -Jag ger aldrig upp, säger Barbro. Jag såg direkt att migrationsverket hade gjort en rad fel i sin bedömning och nu står vi här och Michée har fått komma till sin familj. Det saknas en syster och bror fortfarande, men vi har stora förhoppningar om att snart kunna hjälpa dem också, berättar Barbro. Bara vi får möjlighet att också låta dem ta ett DNA-prov så att vi kan bevisa att mamman och pappan hör ihop med barnen. Jag tror och hoppas att vi under året skall kunna lösa det. Pappan Vital berättar att de aldrig hade befunnit sig i Sverige om inte han varit politiskt engagerad. Jag har suttit fängslad för mina politiska åsikter i sex år. Röda Korset har funnits med mig hela tiden. Under fängelsetiden fick jag regelbundet besök av Röda Korset och jag fick också möjlighet att skicka rödakorsmeddelanden till min familj. Under fångeskapen fick Vital uppleva svår tortyr och när han plockar av sig sockarna för att visa fötterna så ser man att alla tånaglar är bortryckta. Till slut lyckatdes Vital fly och hamnade i ett flyktingläger. Därifrån kom han och frun Chantal till Sverige som kvotflyktingar Barnen blev kvar i Kongo, men nu kanske...idag beräknas det finnas ca personer i Sverige som har varit utsatta för tortyr. För att hjälpa dessa driver Röda Korset i Sverige fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade... 4 det finns en möjlighet att alla får återförenas. När Chantal skall beskriva den hjälp de fått av Barbro så spricker ansiktet upp i ett stort brett leende. -Barbro är kärleken själv, vi älskar henne, hon är en fantastisk människa. Bodenkretsen genom sin flyktingrupp hjälper människor med asylfrågor, efterforskning och familjeåterförening. Till sitt stöd har de flyktingkonsulenten Agneta Ödling som även stödjer de andra flyktinggrupperna i Norrbotten. Se bilder på förstasidan. Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade I dag beräknas finnas cirka personer i Sverige som har varit utsatta för tortyr. För att hjälpa dessa personer driver Röda Korset i Sverige fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Behandlingen hos Röda Korset anpassas därför till varje enskild person och bygger på att det skapas ett djupt förtroende mellan behandlare och patient. Behandlingen börjar med inledande samtal, som utmynnar i en plan för det fortsatta behandlingsarbetet. Behandlingsplanen utformas utifrån patientens totala livssituation. Såväl medicinska, psykologiska som sociala behov vävs in i en helhetsbedömning. Under 2009 fick 123 krigsskadade och torterade patienter vård på behandlingscentret i Skellefteå, Umeå och Luleå varav 31 var barn och ungdomar. Center för krigsdrabbade barn i Liberia och Sierra Leone En av krigens svåra effekter är alla de tiotusentals barn och ungdomar som har drabbats i båda länderna. Röda Korset i Sierra Leone och Liberia har dagcenter för krigstraumatiserade barn och ungdomar. På centren får barnen lära sig läsa och skriva och möjlighet att påbörja en yrkesutbildning samt lära sig mer om barns rättigheter, dessutom får de psykosocialt stöd genom samtal enskilt och i grupp. I projektet ingår också att förändra attityder i byarna där barnen kommer från så att det ska vara lättare för barnen att återvända hem. Drygt 1000 krigstraumatiserade barn och ungdomar får hjälp varje år.

6 Annonser Vi kommer under kampanjperioden försöka få ut så mycket annonser som möjligt. Vi kommer bland annat att synas i vecko- och månadstidningar samt i lokalpress. Alla annonser, radiospottar och banners finns på vår hemsida om det är så att ni själva vill försöka få in annonser i er lokaltidning eller i er lokalradio. Powerpoint presentation En presentation som sammanfattar kampanjen samt förklarar hur insamlade medel används finns på Rednet och hos er regionala kommunikatör. Majaktiviteter i Umeå Kvällen den 6 maj kommer Christina Wahldén på besök. Christina Wahldén har på Röda Korsets uppdrag rest runt i krigsområden och mött kvinnor som blivit krigets dubbla offer. Tyngdpunkten ligger på Demokratiska Republiken Kongo. Globalgruppen i Umeå kommer samtidigt att visa upp en fotoutställning med bilder från Röda Korsets arbete i DR Kongo. Den 8 maj sätter vi upp ett tält som Röda halvmånen använde i Iran 2003 vid jordbävningen i Bam. Kretsarna kommer att träffas den 22 april för att planera årets rödakorsdag. Umeå får den maj besök från ett av Röda Korsets CAR-centers. Kom och lyssna på våra majaktiviteter! För mer information: eller ring till Daniel på / Jenny Öhman, eller Bilder och filmer Till Rädda mammorna detta år har vi gjort en kortfilm som visar upp fyra av ändamålen i kampanjen, mödravård i södra Sudan, hjälp till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld i östra DR Kongo, hjälpen krigsskadade och traumatiserade får genom våra fem behandlingscenter samt efterforskning och återförening av splittrade familjer. Det finns även andra filmer som exemplifierar vårt arbete så som en ny film om en familjeåterförening som skedde i Luleå i mars samt reportagen från förra årets TV-insamling. Filmer och bilder finns på redcross.se samt på Rednet men även i DVD format hos er regionala kommunikatör. Jenny Öhman, eller

7 Morsdagsgåvobevis och morsdagkort Istället för blommor på morsdag kan man hylla mor genom att stödja Röda Korsets arbete. Det kan man göra genom att gå in på och skänka en gåva och få ett vackert gåvobevis. Kretsen kan även beställa morsdagskort och och sälja på mötesplats Kupan eller vid basarer, dessa beställs via Föreningsbutiken på Rednet och ska säljas för 50 kr. Insändarmallar Insändarmallar att skicka in till tidningarnas insändarsidor finns på Rednet under kampanjsidan Rädda mammorna. Gå gärna ihop några kretsar och skriv under! Röda Korsets Distribution i Halmstad Fax Sociala medier Se till att följa Röda Korset genom Twitter eller gå med vi Röda Korsets fansida på Facebook. Då kan du lätt sprida information vidare om vårt arbete. Skriver du din egen blogg gå då in på vår resurssida för bloggare Insamlingsmaterial Det material som återfinns in Årsappellen finnas i Halmstad. Vi tar dock inte fram två nya affischer som det står i Årsappellen. Har ni åsikter och förslag på detta material så för gärna fram dessa till Anneli eller Eva i Halmstad. Morsdagpresenter För de som vill hylla mor ännu mer på Mors dag kan ett smycke från Efva Attling eller ett fint linne från Klessbolds linneväveri vara ett alternativ. Produkter beställs via Det går även att köpa Rödakorslotten och ge bort till mor. Lotten levereras i ett vackert blomsterkort. Lotten beställs genom att mejla till Gerillaaktiviteten För att uppmärksamma vårt arbete med efterforskning och familjeåterförening kan ni på lämpliga ställen sätta upp en påhittad annons. Den finns att hämta på Rednet eller genom er regionala kommunikatör. Den som läser lappen kan sedan riva av en liten lapp med uppmaningen att stödja efterforskning och familjeåterförening genom att SMS:a Mamma till Nya profilkläder Äntligen är det dags att lansera Svenska Röda Korsets nya profilkläder! Nu kan du gå in på Rednet och den digitala Profilklädesbutiken för att beställa profilkläder. Röda Korsets projektgrupp har i samarbete med Bertlid & Co som är vår samarbetspartner valt ut en första kollektion. Den kommer på sikt att utökas efter önskemål. Ange tydligt fakturaadress och leveransadress samt namn och andra kontaktuppgifter. Priserna inkluderar allt utom frakten som tillkommer. Ni kan också utifrån dessa basplagg göra tilltryck på ryggen med ex. ert egna Kretsnamn ta vid andra önskemål dirketkontakt med Johan Bertlid direkt på Det finns också en prislista att ladda ner från Rednet med kontaktuppgifter till Bertlid & CO som är vår partner. eller

8 Nu engagerar vi skolorna i jakten på 50-öringar! En fin pappersbössa har tagits fram, som nu finns att beställa från Halmstad. Art.nr Målsättningen är att alla kretsar ska ta kontakt med de lokala skolorna för att dela ut dessa. Information om insamlingen finns i årsappellen, en längre artikel fanns i förra Rödakorsbladet och mycket ny och praktisk information om hur kretsar kan arbeta med insamlingen finns på Rednet! Myntinsamling/ ladda ner för att sen dela ut. 50-öringarna redovisas in på pg eller bg och märkes tydligt 50-öringen Kretsen får behålla 25% av insamlade pengar. Webbsida: Sprid också till skolorna att de kan gå in på vår webbsida om 50-öringen där kan de inom kort kunna sätta ut sin skola på kartan för att visa att de är med i vår insamling. SEB sprider nu i april information om 50-öresinsamlingen på deras betalsida på webben samt på alla kontor. Ica kommer att gå ut i april med information på sin hemsida och ev i Buffé. Lärarnas Riksförbund har i deras tidning som går ut till alla skolor i hela Sverige i marsnumret en helsida som informerar om vår insamling. Så nu i april är det en bra tid att ta kontakt med skolorna och få dem att vara med i vår tävling. Vill du att din klass ska vara med? I vår tidning Henry kommer det i nästa nr att följa med en pappersbössa till alla hem som tidningen landar i. När den är full kan den tas med till den lokala ICA butiken och tömmas i Röda Korsets vanliga insamlingsbössa. Tävling Röda Korset arrangerar också en tävling om vilken skolklass i Sverige som kan samla in flest 50-öringar. Alla skolor som deltar i insamlingen får ett fint diplom, och eleverna i den skolklass som samlar in flest 50-öringar får alla en röd hoodtröja med fint tryck. De insamlade 50-öringarna kommer att gå till Röda Korsets verksamheter för barn och ungdomar i Sverige. Första tävlingen pågår fram till den 31 maj. Så att den vinnande klassen hinner få sina priser innan sommarlovet tar vid. När terminen går igång igen i augusti börjar nästa tävling med avslut den 13 december. Kretsen skapar kontakten med skolorna och tar också emot pengarna samt rapporterar in klassernas insamlade belopp direkt på mailen så att vi har koll på vem som vinner. Diplom kommer att finnas på Rednet som PDF att Skolor kan kontakta Röda Korset där ni bor för att få pappersbössor till klassen. Pappersbössan kan varje elev ta hem och samla in familjens 50-öringar i. Pappersbössorna ska sedan samlas in till skolan och hämtas upp av Röda Korset. Myntinsamling/ 7

9 Norra Norrland: Välgörenhetskonsert gav 5000 kr till drabbade i Chile Knappt har ett välgörenhetsprojekt för Haiti av elever vid Björknäs gymnasiet i Boden landat innan ett nytt välgörenhetsprojekt av elever vid samma skola genomförts. Den här gången var det en välgörenhetskonsert som i samarbete med Röda Korsets Bodenkrets, gick av stapeln den 18 mars i Björknäs gymnasiets aula. Intäkterna gick nu till jordbävningsdrabbade i Chile. De elever från Björknäs gymnasiet som ledde detta projekt var Fanny Blom och Mia Öhrvall som hade engagerat elever från alla årskurser på Estetiska programmets musiklinje i en musikunderhållning. Väskor gjorda av barnkläder. Foto: Kerstin Bertholdsson Norra Norrland: Återbruk Tidigt i höstas fick ett antal 9:onde klassare på Finnbacksskolan i uppdrag av sin textillärare att bege sig till mötesplats Kupan och välja ut ett plagg som var av sån usel kvalite att det inte sätts ut för second hand eller stoppas i säckar för nästa anhalt, förrådet i Halmstad. Under julbasaren var de med och visade sin kreativitet och här talar vi om ÅTERBRUK! De små handväskorna har skapts med hjälp av defekta barnkläder och andra spännande attiraljer - de är oemotståndliga! Vad kan man inte göra av noppiga ulltröjor och några knappar - se vantarna: Fanny och Mia. Text och foto: Erling Molin Fina vantar med träknappar. Foto: Kerstin Bertholdsson För att inte säga hur mycket användning det finns för en rejäl bag över axeln av en stor ljus bomullströja. Kreativiteten finns det inget tvivel om - vad kommer härnäst? Samarbetet fortsätter under våren. Ta gärna kontakt med: Det var såväl orkestermusik som sång ackompanjerad av olika musikinstrument som ingick i den välkomponerade konserten. Eleverna visade även ett bildspel med bilder från katastrofen i Chile för att publiken skulle få se behovet av insamlingen. Bjöknäs aulan var inte helt fylld men det var en anslående stor publik som kommit för att lyssna på konserten och genom sin entré avgift bidra till insamlingen för jordbävningsdrabbade i Chile. Summan för denna kväll uppgick till ca 5000 kr som nu går till drabbade i Chile via Röda Korset i Boden. Ett stort tack från Röda Korset till projekt ledarna Fanny och Mia med alla duktiga medverkande i denna välgörenhetskonsert. Kerstin Bertholdsson, Frivilligledare på mötesplats Kupan i Lycksele, dagtid mån-ons eller 8

10 Sjuksköterskan Lena Fridman på Haiti. Vår hjälp når fram i massiv skala Hittils har 49 miljoner kronor samlats in, varav 17,5 miljoner från landets kretsar! Röda Korsets hjälp når fram till de drabbade i Haiti. Bland annat innebär insatserna att alla de 1,3 miljoner som blev hemlösa snart kommer att ha någon form av tak över huvudet. Röda Korsets insatser efter jordbävningen i Haiti pågår just nu för fullt. Ett av de prioriterade områdena är att ordna med tak över huvudet åt de 1,3 miljoner människor som blev hemlösa till följd av katastrofen, och det är bråttom. I maj kulminerar nämligen regnsäsongen i Haiti och orkansäsongen lurar runt hörnet. Det gäller nu att så gott det går stämma i bäcken för att undvika en andra katastrof. Röda Korset är den organisation som koordinerar de cirka 50 hjälporganisationer samt FN i arbetet med att ordna någon typ av skydd för de hemlösa. Målet är att alla som förlorat sina hem ska ha fått tält eller presenningar innan 1 maj och vi är på god väg. När detta skrivs i början av april har en miljon överlevande redan fått någon typ av material för att skydda sig mot regn och vind. Men Röda Korset bistår även med annan typ av hjälp. Målet är att hjälpa människor under tre års tid. Förutom de som förlorat sina hem handlar det om att bistå skadade med sjukvård och försöka återförena de familjer som skiljts åt till följd av katastrofen. I mitten av mars hade följande insatser genomförts: Fler än personer har fått hjälp i form av bland annat köksutrustning, vattendunkar, myggnät, filtar och hygienartiklar personer har tillgång till rent vatten Över personer har behandlats vid hälsokliniker och av mobila sjukvårdsteam personer har vaccinerats mot bland annat difteri och stelkramp namn har registrerats på Internationella rödakorskommitténs särskilda hemsida family links för personer som skilts åt på grund av jordbävningen. Det var den 12 januari som Haiti drabbades av en kraftig jordbävning som ödelade stora delar av framför allt huvudstaden Port-au-Prince. Över människor omkom i katastrofen. Internationella Röda Korset har ungefär 400 medarbetare på plats, dessutom fanns före katastrofen ungefär frivilliga verksamma inom Haitis egen rödakorsförening och många av dem är nu en värdefull kraft i räddningsarbetet trots att de själva drabbats av katastrofen. Röda Korset påbörjade en insamling redan dagen efter jordbävningen och lokala rödakorsföreningar runt om i hela Sverige samlar nu in pengar till förmån för hjälpinsatserna i Haiti. Röda Korset i Norra Norrland påbörjade en insamling redan dagen efter jordbävningen. Alla insamlingsledare var på hugget i regionen och har sedan dess rapporterat in siffror till vårt rednet där vi hela tiden uppdaterat resultatet. Just nu har alla kretsar i regionen bidragit med hela kronor varav tusen tillhör insamlingen till Haiti. Det är ett superfint resulat under rådande omständigheter med den negativa mediala bilden av Röda Korset. Tack för att ni alla ställt upp och jobbar även när det är svårt! 9

11 Foto: Röda Korset Insamling för de jordbävningsdrabbade i Chile Chile 2 mars Förödelse efter jordbävningen den 27 februari och den efterföljande tsunami. Röda Korset flyger över de värst drabbade områdena för att se hur stora skadorna är. Knappt 800 personer har rapporterats döda och de materiella skadorna är mycket stora och kräver långsiktigt uppbyggnadsarbete. Till Chile har det kommit in 1,3 mkr varav 1,1 från kretsar. Barn och unga Pengarna som samlas in till ändamålet Barn och unga i Sverige går till att driva och utveckla Röda Korsets olika verksamheter som riktar sig till barn och unga. Pengarna som samlas in använda i hela ladet för att stödja följande verksamheter: Foto: Malin Hoelstad Rödakorslotten Rödakorslotten är Sveriges vinsttätaste lotteri, med vinst på mer än var 4:e lott och ni kan vinna upp till kronor. Utsatta människor runtom i världen vinner på varje lottköp genom överskottet som går till Röda Korsets viktiga arbete. Pris: 25 kronor. Beställ din morsdagspresent redan idag direkt från Lottericentralen på Stöd till ensamkommande flyktingbarn Stöd i form av läxhjälp Hjäp att efterforska sina försvunna föräldrar Hjälp med att återförenas med sina föräldrar Utbildning i mänskliga rättigheter Stöd i form av sommarkollon och barngrupper Hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser i samband med krig och/eller tortyr på Röda Korsets behandlingscenter. Insamlingsmaterialet till insamlingen för barn och unga finns nu på Röda Korsets Distribution i Halmstad. 10

12 Norra Norrland: Kupan kläder i elevprojekt för Haiti drog in drygt kronor Tre tjejer från Björknäsgymnasiets musikprogram i Boden, Emma Westbrandt, Jennie Davidsson och Ida Vainikainen, hade valt att samarbeta med Röda Korset i sitt projektarbete med tema välgörenhet. Eleverna, som kommer från årsklass tre, kom på idén att ordna en modevisning med secondhand kläder. Intäkterna skall gå till ett välgörande ändamål och då jordbävningskatastrofen inträffade på Haiti blev det självklart att hjälpen skulle gå dit. fikat, oavkortat kunde gå via Röda Korset till Haiti. Dagen efter modevisningen, fanns alla visade kläder på Kupan till försäljning. Succé i fullsatt matsal, dukad med scen och catwalk. Björnässkolans matsal var fullsatt och stämningen var hög under såväl klädvisningen som konserten. Bodenkretsens ordförande, Gunnel Larsson passade på att ge tjejerna en stor eloge för gott initiativ och ett proffsigt genomförande av projektet. Röda Korset i Boden tackar Emma, Jennie och Ida för det fina syftet och för en bra slant som nu kommer de jordbävningsdrabbade folket i Haiti tillgodo. Tack också till den entusiastiska publiken som bidrog till det fina resultatet! Härligt! Foto: Erling Molin och Lisbeth Eriksson Projektet hade även en miljöaspekt då bl.a. återanvändning är positiv för miljön. Tjejerna tog kontakt med Kupans verksamhetschef, Astrid Sjöberg, som var mycket positiv till idén och lovade dem de kläder och övrig hjälp de behövde. Med tiden kompletterades planerna till att även bli en konsert med lokala band från Boden. Tre band ställde upp; Katten och kompet, The by the way band och Beauty Parlor. Kläderna har valts ut på Kupan och fixats till. Modellerna, tjejer och killar, kom från bl a olika idrottslag i Boden och tjejerna hade valt ett 20-tal outfits där olika plagg satts ihop till en helhet. Alla intäkter oavkortat till Haiti Arrangörerna har fått allt sponsrat varför alla intäkter kunde gå till Haiti. Röda Korset svarade för fikaförsäljningen. Allt detta innebar att intäkterna, drygt kr, 50 kr från inträdet, och 20 kr från Foto: Richard Renberg, Swedish Red Cross Norra Norrland: Friluftdag Den 16 februari arrangerades en friluftsdag för nya och gamla svenskar på Hertsön i Luleå. Det blev en kanondag med skridsko-, skid- och pulkåkning i vintersol. Varm korv, halal och semlor serverades. Inez Johansson

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

I Sverige håller ensamhet och isolering på att bli en folksjukdom. Vi lever allt längre men med åldern följer också ett ökat behov av hjälp och stöd.

I Sverige håller ensamhet och isolering på att bli en folksjukdom. Vi lever allt längre men med åldern följer också ett ökat behov av hjälp och stöd. I Sverige håller ensamhet och isolering på att bli en folksjukdom. Vi lever allt längre men med åldern följer också ett ökat behov av hjälp och stöd. Samhällets resurser och insatser räcker inte till och

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Uppsala Rödakorsblad

Uppsala Rödakorsblad Några ord från styrelsen I detta nummer: * Några ord från styrelsen * Kretsens verksamheter under året som gått * Julfirande i kretsen * Kommande utbildningar och möten Många människor väntade på oss då

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET?

HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET? HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET? I denna broschyr redovisas ekonomin för den gemensamma verksamhet för vilken Svenska Röda Korsets centralstyrelse är ansvarig och siffrorna avser 2008 års

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. måndag 14 mars, 2011 10:26 Carina Bergfeldt reporter

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 3/4 September 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland En katastrof av ofattbara dimensioner har drabbat Pakistan. Foto: Merlin / Susanne Rudstedt,

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

2009 ett år du kan vara stolt över!

2009 ett år du kan vara stolt över! 2009 ett år du kan vara stolt över! Årsrapport 2009 Utan dig räddas inte barnen. Med din hjälp har vi åstadkommit många bestående förbättringar för barn. Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Tack för ert intresse för projektet som vi hjälper till att driva i Lima, Peru. Vi hoppas att ni

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Interna möten Vi har styrelsemöte ca en gång per månad. Till styrelsemötena inbjuds andra aktiva medlemmar för att delta i diskussionerna

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7 RAPPORT Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Pianot i fokus Daniel Larsson Hur fick du idén till att göra pianokonserten och varför ville du göra den? Jag har spelat piano sedan jag var runt

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Protokoll 160531: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Närvarande:

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2011-2012 Säsongen 2011-2012 var fantastisk. Genom nomineringen till Svenska Hjältar blev det ett erkännande av vår verksamhet. Media såg oss och vi nådde ännu fler

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

MOD Nyhetsbrev November Stort TACK till alla som hjälpt oss under donationsveckan!

MOD Nyhetsbrev November Stort TACK till alla som hjälpt oss under donationsveckan! Ämne: Nyhetsbrev november 2016 Från: "Emma" Datum: 2016-12-13 12:45 Till: Emma Dalman MOD Nyhetsbrev November 2016 Ännu en vän... Ännu en nära vän

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer