Mura din friggebod. Nu även. 15m 2. Allt du behöver för att komma igång med att mura en egen friggebod i modern funkisstil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mura din friggebod. Nu även. 15m 2. Allt du behöver för att komma igång med att mura en egen friggebod i modern funkisstil."

Transkript

1 Mura din friggebod. Nu även 15m 2 Allt du behöver för att komma igång med att mura en egen friggebod i modern funkisstil.

2 Allt du behöver för att komma igång med att mura en egen friggebod i modern funkisstil. En friggebod är så mycket mer än bara en bod. Har du väl fått upp din bod på tomten förstår du inte hur du tidigare klarade dig utan snickarboden, ateljén, gäststugan eller förvaringen av cyklar, gräsklipparen, vinterdäck etc. De 15 m 2 som man får bygga på sin tomt utan bygglov ger fria händer att skapa ett unikt rum helt efter dina och familjens intressen och behov. Att mura upp en friggebod i byggsats går snabbt för en normalhändig person. Med en murad bod får du ett modernt, brandsäkert utrymme som är okänsligt för fukt med väggar som har temperaturutjämnande egenskaper. Följ vår utförliga beskrivning och/eller använd lättklinkerblockens flexibilitet för att skapa en alldeles egen form och utförande som passar till ditt hus och din trädgård. En friggebod, det vill säga en byggnad på högst 15 m 2, får byggas utan byggnadslov på din privata tomt. Men även om en bod får se ut nästan hur som helst, ska den vara estetiskt tilltalande och passa in i miljön enligt plan- och bygglagen. Tillåten maxhöjd är tre meter från mark till taknock. En altan utöver de 15 m 2 är tillåten, däremot inte ett permanent tak över denna. Annars finns egentligen inga begränsningar. För form och färg gäller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen om estetik och hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden på platsen. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Är avståndet mindre än 4,5 meter behöver du både grannarnas godkännande och bygglov. Skulle grannarna inte godkänna boden kan byggnadsnämnden i kommunen pröva saken. Men då får du först lämna in en ansökan om bygglov. Hör av dig till din kommun för att få reda på vad som gäller exakt där du bor. Entréfasad Vänster gavelfasad Baksidefasad Höger gavelfasad 2950 Fribärande profilerad takplåt 10m Plan Sektion 10 puts murblock 2+10 puts U-block 80 betong Alternativ grus 100 cellplast} eller plattor grus Entréfasad Vänster Baksidefasad Höger gavelfasad gavelfasad Osb! I Boverkets byggregler finns regler som syftar till att förhindra brandspridning mellan byggnader. De gäller om friggeboden är större än 10 m² och placeras närmare huset än 4,0 meter. 15m Plan 3840 Sektion Fribärande profilerad takplåt 10 puts murblock 2+10 puts U-block 80 betong Alternativ grus 100 cellplast} eller plattor grus 2

3 Materialspecifikation Grund 10 m 2 15 m 2 Finja U-block 35x19x30 cm 43 st 55 st Finja Bistål Bi40 obehandlat 30 lpm 40 lpm Finja Grovbetong 25 kg 30 säckar 40 säckar Tillval golv - isolerad betongplatta Armeringsnät Nps50, N5, 5x2,35 m 1 st 2 st Armeringsdistanser 50 mm 50 st 60 st Finja Cellplast S80 t=100 mm 600X1200 mm 3 pkt 4 pkt Finja Grovbetong 25 kg 80 säckar 120 säckar Vägg Finja Murblock 15x19x59 cm 230 st 330 st Finja Bistål Bi40 förzinkat 80 lpm 100 lpm Finja Putsnät bredd 250 mm 1 rulle 1 rulle Finja Krampor för putsnät förpackn 250 st 1 st 1 st Finja Murbruk B 25 kg 25 säckar 40 säckar Finja Grundningsbruk A 25 kg 7 säckar 10 säckar Finja Puts och Murbruk C 25 kg 40 säckar 58 säckar Finja Lättklinkerbalk 15x19x149 cm 1 st 1 st Finja Lättklinkerbalk 15x19x299 cm 1 st - Finja Lättklinkerbalk 15x19x359 cm - 1 st Finja Murlåda 15 cm 1 st 1 st Minerit t=5 mm 1 m 2 1 m 2 Fönster 8/18 2-glas * (alt 8/ spec) 1 st 1 st Fönster 9X4 2-glas * 3 st - Fönster 11X4 2-glas * - 3 st Förrådsytterdörr 9/20 vitmålad 1 st 1 st Glasbetongblock 190x190x100 mm 5 st 4 st Mjukfog, drev, bottningslist (tot foglängd) 20 lpm 30 lpm Fönster-/Dörrbleck L=2000 mm 3 st 4 st Ventilgaller 15x15 cm av förzinkad plåt 1 st 1 st Tak Virke 45x95 mm 30 lpm 35 lpm Virke 22x70 mm 20 lpm 30 lpm Virke 22x95 mm 16 lpm 24 lpm Takplåt - trapetsformad & fribärande för spännvidd 2,2 m >15 m 2 >20,5 m 2 Tätband till takplåt 13 lpm 14 lpm Vindskivebeslag 8 lpm 12 lpm Farmarskruv 4,8x35 mm förpackn 250 st 1 st 1 st Trådspik 2,8x75 mm + 3,4x100 mm 250 st 2+1 pkt 2+1 pkt Spikplugg HPS-1 8/60x100 mm 50 st 50 st Insektsnät b=250 mm 8 lpm 12 lpm Verktyg Vanliga snickar- och murarverktyg, bruksblandare, vattenslang, vibroplatta, skottkärra och blockklippare. Tillval - isolerat tak Z-stålprofil h=120 mm t=1,2 mm ex. Lindab Lättbalk Z st 1460 mm 13 st 2100 mm Glespanel 28x70 mm 42 lpm 56 lpm Finja Cellplast S80 t=100 mm 600X1200 mm 3 pkt 4 pkt Innertaksskiva/panel 9 m 2 12,5 m 2 Minerit t=5 mm 13 m 2 16 m 2 Fogskum 750 ml 1 flaska 1 flaska Fogmassa 300 ml 1 tub 1 tub Tillval - Putsfärg Finja Cementfärg vit 12,5 kg 4 st 7 st * ej öppningsbart, vitmålat 3 Tillval - avvattning 10 m 2 15 m 2 Hängrännor 125 mm typ Plåtisol 7 lpm 8 lpm Hängrännebeslag - krokar 6 st 7 st Hängrännebeslag - ändbeslag 4 st 4 st Stuprör 2500 mm 2 st 2 st Böj 45º 4 st 4 st Rännanslutning 2 st 2 st Rörsvep 4 st 4 st 1. Börja med grunden 10m 2 15m 2 1. Schakta bort tjälskjutande material - minst 400 mm under den färdiga marknivån. Tillse dock att all matjord schaktas bort oavsett djup. Schaktdjupet inne i grunden bör vara minst 400 mm under det färdiga golvets överyta. Vid dåligt dränerande mark är det lämpligt att lägga ett dräneringsrör med minst 5 cm makadam under dräneringsröret. För att vara helt säker på att eliminera risken för sprickbildning i byggnaden på grund av tjälrörelser tillse att det inte finns något tjälfarligt material under byggnaden enligt Boverkets tjäldjupskarta. 2. Lägg Geotextil på den avschaktade marken för att skilja markens finmaterial från grusmaterialet. Fyll sedan med väl dränerande material där U-blocken skall placeras (min lagertjocklek mm) Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4 överfarter. Jämna av den cm breda dränerande bädden och kontrollera att den är vågrät med hjälp av ett vattenpass. Om el ska dras in så lägg tomrör innan U-blocken kommer på plats. 3. Lägg U-blocken på den avjämnade grusbädden. Använd vinkelslip för att kapa av blocken och att göra urtagen för armering i hörn. 4. Lägg 2 st Finja Bistål Bi40 ob i U-blocken, överlappa bistålen 60 cm vid skarvar och hörn. 5. Blanda Finja Grovbetong och gjut i U-blocken. 6. Fyll grus innanför U-blocksramen till en lämplig nivå som styrs av valet av invändig golvbeläggning. 7. Utförande med isolerat betonggolv: Lägg ut Finja Cellplast S mm om golvet skall isoleras. Lägg ut armeringsnät N5. Dessa överlappas med minst 40 cm. Armeringsnäten skall distanseras centriskt i betongplattan med armeringsdistanser. Lämplig tjocklek av betongplattan är ca 80 mm. Blanda Finja Grovbetong och gjut betongplattan. (Väljs färdigbetong skall kvalitén vara minst K25 med stenmax 25 mm.) Vibrera betongen och dra av med ex rätskiva. Träskura eller stålslipa därefter betongytan. Tänk på att skydda betongen mot snabb uttorkning med t ex en presenning och att betongen skall eftervattnas i ca 5 dygn. Låt betongen härda i minst 2 dygn och fortsätt sedan med överbyggnaden enligt beskrivningar under avsnitt 2-5.

4 2. Förbered för murning 10 m 2 15 m 2 Ta fram bockar och plank att använda som ställning. Ha bruksblandare, verktyg, vatten och el tillgängligt. Placera murblock, bistål och torrbruk strategiskt. Planera murning enligt planer under rubrik Mura vägg, se illustrationer till höger över de olika murskiften. Mått gäller oputsade väggar. För att underlätta murningsarbetet och säkerställa att väggarna blir raka och i våg är det lämpligt att sätta upp tillfälliga trästolpar (ex. 45x95 mm) i varje hörn intill utsidan av murverket, minst lika höga som väggen skall bli. Loda in stolparna och staga dem utåt varje håll. Mät ut och markera med spik i stolparna för varje murskift. Fäst sedan ett murarsnöre mellan stolparna efterhand vid varje skift och mura blocken efter detta ,3,5 osv OBS! I murskift 1 skall det även muras block under fönster och dörr ,4,6 osv ,3,5 osv OBS! I murskift 1 skall det även muras block under fönster och dörr. 2,4,6 osv Mura vägg Blanda Finja Murbruk B till en smidig konsistens, lägg ut bruk med murslev på U-blocken och lägg på Finja Murblock efterhand och justera efter snöret. Fogens tjocklek skall vara ca 10 mm och inget bruk i vertikala fogar. Flytta sedan snöret till överkant för nästa skift. Fyll bruk i murlådan och dra denna framåt på föregående skift så att två strängar bruk bildas. Mura blocken i förband genom att noga följa blockindelning i planfigurerna nedan. 2. Lägg 1 st bistål Bi 40 fz centriskt över blocken i första skiftet och sedan i var tredje skift samt i översta skiftet. Bistålen ska bockas runt hörn ca 60 cm. Bocka genom att klippa upp den inre stången i bistålet. Se arbetsanvisning för lättklinkerblock. 3. Mura alla skift. Glasbetongblocken muras i linje med utsida vägg. Kontrollera hela tiden med vattenpass så att muren blir rak. Ta bort bruksspill innan det har härdat. 4. Montera och mura in en tvärgående Finja Lättklinkerbalk i skift 12 (se bild till höger på denna sida.) Lägg en Finja lättklinkerbalk i skift 12 över dörren med ett upplag på min 25 cm vardera sida om dörren. 5. Portäta dvs slamma alla fönster- och dörröppningar med Finja Grundningsbruk A och låt vittorka. Montera därefter dörr och fönster enligt anvisningar från leverantör. 6. Gjut en hålkäl med Finja Grovbetong runt byggnaden. Givetvis kan dörr- och fönsteröppningar placeras på andra ställen än vad som anges i byggbeskrivningen. Följ principen om förskjutna murskarvar. Tillse också att lättklinkerbalk placeras över dörrar och fönster som inte direkt ansluter till takkonstruktionen. 4

5 4. Lägga tak 1. Fäst en regel 45x95 mm centriskt uppe på murkrönet på väggen med dörröppning. Låt regeln sticka utanför båda gavelväggarna ca 15 cm och förankra den på muren med spikpluggar HPS-1 8/60x100 med centrumavstånd ca 40 cm. 2. Spika en ram av reglar 45x95 mm innanför murverket och ovanpå den tvärgående lättklinkerbalken enligt figur. Låt den övre regeln sticka ut utanför gavelmurarna lika långt som regeln i punkt 1. Placera stående reglar intill insidan av murverket och sedan så att 3 st lika stora avstånd bildas och ger utrymme för 3 st fönster. Fäst den nedersta regeln till balken på samma sätt som regeln i punkt Fäst en regel 45x95 mm på sidan av den tvärgående lättklinkerbalken mot den låga byggnadsdelen. Låt regeln sticka lika långt ut som regeln i punkt 1. Förankra regeln i balken med spikplugg med centrumavstånd ca 20 cm och i sicksack. 4. Fäst en regel på den låga väggen på ett likadant sätt som under punkt Måla ev. reglarna i önskad färg. 6. Lägg upp takplåtar på reglarna. Mät in och skär till dessa så att de sticker lika långt ut i gavlarna som reglarna och med önskad utstick över vägg vid takfot (ca 30 cm). Takplåtarna skall vara av typ fribärande trapetsplåt och klara spännvidd på 1,6 m. Fäst dessa till reglarna med farmarskruv och följ tillverkarens anvisningar. 7. Såga till vindskivor av virke 22x95 mm och fäst dessa på de utstickande regeländarna. Fäst insektsnät och underslagsbräder på undersidan av de utstickande reglarna mellan vägg och vindskivor. Montera vindskivebeslag. 8. Tryck in ett tätband mellan plåt och regel för vindtätning i takfot och taknock. 9. Lämna öppning för fönster i murverket i valfri gavel. Fönster kan utföras som specialfönster med lutande överkarm som följer underkant av takplåt eller fönster med rak överkarm (fönstermått 800x1800 mm). Bygg vid val av rak överkarm en utfyllnadstriangel av träreglar och klä denna med en cementbaserad skiva, typ Minerit invändigt och utvändigt. Gör din Friggebod varm och ombonad. Isolera taket på följande sätt: Isolera taket med material som är oorganiska och inte tar skada av fuktigt klimat. Utförande enligt punkt Punkt utföres före punkt 6 ovan. 10. Kapa till och montera upp galvade Z-profiler (plåt h=120 mm) mellan takreglarna (punkt 1, 3 och 4). Häng upp dessa med vinkelbeslag i takreglarna. Starta intill gavelvägg och placera Z-profilerna med avstånd 600 mm mellan vertikala profildelarna. Var noggrann med dessa mått. Överkant Z-profil skall vara lika med överkant takreglar och väggmur. 11. Montera 5 mm fibercementskiva, typ Minerit eller likvärdig, som lock ovanpå byggnaden med placering parallellt med taklutningen och med min. 5 cm utanför väggmurar. Fixera skivorna med plåtskruvar resp. spik i Z-profil och mur. Tillse att skivskarvar hamnar över Z-profil och med ca 5 mm rörelsefog. Foga med elastisk fogmassa. 12. Montera taket vidare enligt punkt 6-7. Utför inte punkt 8 eftersom fibercementskivan utgör vindtätskiktet. 13. Tryck upp cellplastskivor t=100 mm, kvalité S80, mellan Z-profilerna och skruva efterhand upp glespanel av virke 28x70 mm med centrumavstånd 300 mm i Z-profilerna. Applicera fogskum på de ställen som cellplasten eventuellt inte sluter tätt till. 14. Fäst innertakskivor i glespanelen. Ev. kan glespanelen ersättas med innertakspanel. Punkt 13 och 14 kan också utföras före punkt 12 (och 6-7). Montera då glespanelen först och applicera cellplasten uppifrån och ned mellan Z-profiler och mot glespanelen. Den isolerade takkonstruktionen inkräktar på fönsterbandet vid takhöjdsförskjutningen. Tänk därför på att välja 100 mm lägre fönster vid beställning av byggmaterial. 5. Putsa och måla Applicera Finja Grundningsbruk A (skall ha vällingkonsistens) i ett tunt lager (1-2 mm) på utvändiga ytor. Grundningsbruket kan slås eller sprutas på, strykas på med stålskånska eller med en kalkkvast. 2. Fäst bitar av putsnät ca 250x500 mm i 45º vinkel på in- och utsida av muren vid dörrhörn med hjälp av krampor. Sätt även en bit av putsnät ovanför dörröppningen som sticker ut ca 500 mm vardera sida om öppningen. Detta gäller även för fönsterhörn om det finns sådana. 3. Slå på ett 10 mm tjockt skikt på utvändiga ytor med Finja Puts och Murbruk C efter det att grundningsbruket vittorkat under minst ett dygn. 4. Slå på ett 10 mm tjockt skikt Finja Puts och Murbruk C på invändiga ytor. Följ Finjas separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälp vid putsning - se mer på hemsidan under Twips och idéer. Man kan också begära den som bilaga av sin byggvaruhandlare. Avfärga inner- och ytterväggarna med Finja Cementfärg vit, som blandas (vispas) med vatten i förhållandet 1:1. Applicera med pensel, roller eller spruta. Färdigblandad färg bör användas inom en timme. 5

6 Inspirerande möjligheter med murat byggande Murat byggande är ett flexibelt byggande - vilket öppnar möjligheten för en kreativt utformad friggebod. Tag chansen och sätt din personliga prägel på byggnaden. Även om en friggebod får se ut nästan hur som helst ska den vara estetiskt tilltalande och passa in i miljön enligt plan- och bygglagen. För form och färg gäller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen om estetik och hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden på platsen. Finja Betongs friggebod är ritad för att kunna passa in i de mest skiftande miljöer, från skärgårdens genuina fiskelägen till de modernaste villakvarter. Inkoppling av vatten och avlopp kräver att du lämnar in en bygganmälan. Isolera rören för att undvika problem vintertid. Lämna in en bygganmälan om du tänker installera en eldstad i friggeboden. Om du redan har en bod på tomten tänk då på att det är den sammanlagda ytan av komplementbyggnader som är begränsad till 15 kvm. Avser du att bygga en friggebod på en tomt som omfattas av strandskydd? Kolla först upp med din kommun. Tips på användningsområden: Snickarbod Trädgårdsförråd Gäststuga Gjutarverkstad Musikstudio Fiskebod MC-/Skotergarage Hobbyrum Vävstuga Skrivarstuga Hemmagym Studierum Jaktstuga Keramikverkstad Badhytt Orangeri Sparum Ateljé Bastu Lekstuga Förråd m.m. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Inkoppling av el till friggeboden kräver inte bygganmälan. Låt en behörig fackman göra installationen. aug

Hållbar friggebod. Välj en bod som är antingen 10 eller 15 m². Det här behöver du:

Hållbar friggebod. Välj en bod som är antingen 10 eller 15 m². Det här behöver du: Hållbar friggebod Hållbar friggebod Med en murad friggebod på tomten öppnar sig en uppsjö av möjligheter. Den fungerar givetvis utmärkt som trädgårdsförråd men minst lika bra som gästrum, arbetsrum, ateljé,

Läs mer

Mura ditt dubbelgarage.

Mura ditt dubbelgarage. Mura ditt dubbelgarage. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered

Läs mer

Ge dina godsaker en förvaringsplats

Ge dina godsaker en förvaringsplats Jordkällare Finja Betong Ge dina godsaker en förvaringsplats Bygg själv en gedigen, funktionell jordkällare Ett rätt val! Bygg din jordkällare in i en backe med valvat tak precis som man gjorde förr, men

Läs mer

Ultimat garage. Det här behöver du: Verktyg

Ultimat garage. Det här behöver du: Verktyg Ultimat garage Ultimat garage Ett garage är ofta mycket mer än en plats för bilen. Här förvaras cyklar, trädgårdsredskap och mycket mer. Ibland tjänar det även som verkstad och rätt utformat blir garaget

Läs mer

Attefall ditt andra hem

Attefall ditt andra hem Attefall ditt andra hem Att bygga ett attefallshus kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver tillvägagångsättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till

Läs mer

Murad pool. Det här behöver du: Verktyg

Murad pool. Det här behöver du: Verktyg Murad pool Murad pool Med en alldeles egen pool blir uppfriskande morgondopp och efterlängtade kvällsdop en del av vardagen. Vid vackert väder är det alltid nära till sol och bad och middagen avnjuts med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

Rymligt cykelförråd. Vad inspirerar dig? Det här behöver du: Verktyg

Rymligt cykelförråd. Vad inspirerar dig? Det här behöver du: Verktyg Rymligt cykelförråd Rymligt cykelförråd Ett stort och gediget förråd till cyklar av alla dess slag skapar ordning och reda på tomten och skyddar mot regn och rusk. Förrådets speciella formspråk blir dessutom

Läs mer

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 För Ergotherm Plus 400 hänvisas till separat arbetsanvisning. Produktfakta Normalblock 10 600 195 Hörn-/avslutningsblock

Läs mer

Mura din trädgårdsmur.

Mura din trädgårdsmur. Mura din trädgårdsmur. Ett rätt val! Bygg din egen personliga trädgårdsmur som passar ihop med huset. Finja Lättklinkerblock murat med Finja Murbruk B och putsad med Finja Cementbruk A borgar för en underhållsfri

Läs mer

Friggebod av Träullit

Friggebod av Träullit Friggebod av Träullit Bygg med naturlagarna Träullit Friggebod Snabbt och enkelt montage med Träullit Byggelement Fasad, framsida Fasad, baksida Fasad, gavlar Generellt Friggebod om högst 15 m 2 får uppföras

Läs mer

Attefall ditt andra hem

Attefall ditt andra hem Attefall ditt andra hem Att bygga ett attefallshus kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver tillvägagångsättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till

Läs mer

LECA Garage. Grund och golv

LECA Garage. Grund och golv LECA Garage Grund och golv Grundläggning på icke tjälfarlig undergrund När du fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden

Läs mer

Arbetsanvisning Mursystem Exakt

Arbetsanvisning Mursystem Exakt Lättklinker Finja Betong Arbetsanvisning Mursystem Exakt Mursystem Exakt Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första steget till snabbmurade och välisolerade väggar både ovan och under mark. Med

Läs mer

Har du råd att inte mura ditt hus? Innehållsförteckning

Har du råd att inte mura ditt hus? Innehållsförteckning Mura din villa Har du råd att inte mura ditt hus? Visste du att en murad ytterväggsstomme endast kostar ca. 200 000 kr när du bygger ett nytt hus med totalkostnad på ca. 2 500 000 kr (inklusive tomt och

Läs mer

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Produktfakta Normalblock 7 Passblock 500 190 90 Hörnblock vänster & höger U-block till normalblock 115 400 Isolering U-block

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

ATTEFALLSHUS - Kungsör/Uppsala

ATTEFALLSHUS - Kungsör/Uppsala RITNINGSFÖRTECKNING BESKRIVNING L-A-02-0 PLANER - STOMME L-A-02-02 PLAN OCH SEKTIONER - FÄRDIGT UTFÖRANDE L-A-02- FASADER - STOMME L-A-02-2 FASADER - FÄRDIGT UTFÖRANDE L-A-02-2 SEKTIONER - STOMME L-A-02-3

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul

Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul yklar ska parkeras under tak som ger skydd. I det här enkla cykelgaraget är cykeln alltid redo. På väggarna finns plats för krokar och hyllor för cykelpumpar,

Läs mer

Evigheten En friggebodsdröm

Evigheten En friggebodsdröm Evigheten En friggebodsdröm Att bygga Evigheten fordrar en viss kunskapsnivå. Den här inspirationsbroschyren beskriver på ett övergripande sätt hur en variant av Evigheten kan muras, och kan med fördel

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Arbetsanvisning Murblock & Murblock Fördel

Arbetsanvisning Murblock & Murblock Fördel Lättklinkerblock Finja Betong Arbetsanvisning Murblock & Murblock Fördel Denna arbetsanvisning gäller i tillämpliga delar även för Finja Isolerblock. För Finja Ergothermblock hänvisas till separata arbetsanvisningar.

Läs mer

Mura ditt enkelgarage

Mura ditt enkelgarage Mura ditt enkelgarage Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning... 5 Börja med grunden... 6 Förbered

Läs mer

Vind-/regnskydd Bilaga 1

Vind-/regnskydd Bilaga 1 Vind-/regnskydd Bilaga 1 Här kommer Hans Mårtenssons ritning och byggbeskrivning av ett ganska avancerat vindskydd Om du inte vill bygga exakt efter ritningen så tror vi i alla fall att du kan ha stor

Läs mer

Trähuset. Pelle-ved 6

Trähuset. Pelle-ved 6 Trähuset Pelle-ved 6 Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt. Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga. Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset Lycka

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2) RÅNÄS 7,8 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2006-10-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 16 x 95, takfotsregel 35 x 35. Taklutning ca 13 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA 1 --0 Allmänna råd och anvisningar Läs igenom bruksanvisningen noga. Monteringen av murspisen bör överlåtes till en fackman. Våra återförsäljare kan självklart hjälpa till med monteringen. Beträffande

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Vent 2 Förberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en byggplatshandling.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

ATTEFALLSHUS - Storlien

ATTEFALLSHUS - Storlien RITNINGSFÖRTECKNING BESKRIVNING L-A-0-0 PLANER - STOMME L-A-0-02 PLAN OCH SEKTIONER - FÄRDIGT UTFÖRANDE L-A-0- FASADER - STOMME L-A-0-2 FASADER - FÄRDIGT UTFÖRANDE L-A-0-2 SEKTIONER - STOMME L-A-0-3 DETALJER

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1) LEKSTUGA ESTELLE 5,1 + 1,3 M 2 (Svenska 2013-05-07) LEVERANSBESKRIVNING 2012-11-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva/nockbräda 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 3 o YTTERVÄGG

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1139 sida 1

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1139 sida 1 JABO FLEXIFÖRRÅD 7,4 (Svenska 2013-10-03) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 120, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEKSTUGA SAGA 4,1 + 1,5 N (Svenska 2015-02-24) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 26 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

Finja Betong. Skalblock 200 & 250

Finja Betong. Skalblock 200 & 250 Block Finja Betong Skalblock 200 & 250 Finja Skalblock av betong, avsedda för murar med stor påkänning Finja Skalblock underlättar byggandet av murar för kanter på t ex gödselstäder, laguner och plansilos.

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1102 A 01 - A 06 Monteringsanvisning för skjutparti

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1) LEKSTUGA HAPPY MAXI 7,2 m² (Svenska 2013-11-11) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 34 x 70, vindskiva 16 x 95, takfot/nock bräda 16 x 95. Taklutning 9 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2) RÅNÄS 7,8 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2006-10-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 16 x 95, takfotsregel 35 x 35. Taklutning ca 13 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2) JABO TRIVAS 25 m² (Svenska 2014-10-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 45 x 195, limträbalk 56 x 270, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbrädor 22 x 170, dubbla 22 x 145 och nockbräda

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

Siroc isoler-/kantelement

Siroc isoler-/kantelement Monteringsanvisning Siroc isoler-/kantelement G R U N D För gjutning av platta på mark till: Bostadshus Industrihallar Lantbruk TYPGODKÄNNANDE BEVIS 2306/77 12-2008 ersätter 03-2006 Jackon Siroc Isoler-/kantelement

Läs mer

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK Montera din Celine 15 MULTI så här: *Stugan levereras i väggblock; 12 st med bredden 1200 mm och 2 st med bredden 472 mm. *Fönster, dörr och foder levereras omonterade, för att monteras efter målning.

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

M O N T E R I N G N O R D F A R B O F L E X

M O N T E R I N G N O R D F A R B O F L E X M O N T E R I N G G O L V Nu är det dags att börja montera friggeboden, golvet blir den naturliga delen att börja med. Det första Ni måste göra är att göra i ordning plintar enligt plintritningen från

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Bindemedel delas in i hydrauliska och icke hydrauliska bindemedel. De hydrauliska härdar genom en reaktion med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Bygga garage med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Att bygga ett garage är att planera för, inte bara din bil utan även för de förrådsutrymmen du kan behöva. Bygger man med Leca DSM-byggblock är det

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Arbetsanvisning Mursystem Exakt

Arbetsanvisning Mursystem Exakt Lättklinker Finja Betong Arbetsanvisning Mursystem Exakt Mursystem Exakt Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första steget till snabbmurade och välisolerade väggar både ovan och under mark. Med

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R LÄGGNING 1 3 Gräv ur den tänkta plattytan 20-25 cm, ett cirkadjup för gångytor och uteplatsen. Till garageuppfart gräver du 30-35 cm. Gräv

Läs mer

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker En friggebod rätt placerad kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Tillsammans med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta,

Läs mer

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1 Monteringsanvisning Bruks Stuga 10m 2 v1.1 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

m e g awa l l P r o j e k t

m e g awa l l P r o j e k t Bender Megawall mot oanade höjder! Ett komplett kostnadseffektivt jordarmerat stödmursystem, för såväl privata som offentliga miljöer. Tack vare systemets alla delar följer du lätt naturens alla former

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1168 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1168 sida 1(1) KOLONISTUGA 5 N (Svenska 2014-11-05) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva / takfotsbräda 16 x 95. Taklutning ca 8 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med liggande svansjöpanel 14 x 120,

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Finja Betong. Gränslös

Finja Betong. Gränslös Mur Finja Betong Gränslös Gränslös Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem av block, pelare och murkrön i betong. Muren bygger du stabilt och enkelt där du önskar. Blocken är ihåliga, v ilket

Läs mer

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 81, med Synlig hängränna.

Läs mer

Monteringsanvisning Byggstommar.se

Monteringsanvisning Byggstommar.se Monteringsanvisning Byggstommar.se 1. Markera väggblockens placering på grundplattans (alt bjälklagets) långsidor. Markera ett streck 1200mm från gaveln, ett streck 2400mm från gaveln osv, 1200 mm mellan

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

Monteringsanvisning. Jonsbastu 9 kvm

Monteringsanvisning. Jonsbastu 9 kvm Monteringsanvisning Jonsbastu 9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2) SMARA 15 m² (Svenska 2012-12-10) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-01 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 195. Vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 19. YTTERVÄGG I BLOCK Funkispanel

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Fin 2 Förberedelser Underlaget Underlaget som Finja Iso-Fin ska monteras på ska vara jämnt. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande befintlig puts

Läs mer

ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM

ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM MONTERINGSANVISNING Plint & Syll ritning Örnen 20 5400 x 3700 Ca 100 mm Fritt 5385 2060 1827,5 1977,5 3655 Måtten avser utvändigt syllram med centrum på mitten samt ev. mellanvägg

Läs mer

MURNING BRUKSANVISNING

MURNING BRUKSANVISNING Hjälp vid MURNING BRUKSANVISNING Allmänt Bindemedel delas in i hydrauliska och icke hydrauliska bindemedel. De hydrauliska härdar genom en reaktion med vatten, härdar och binder såväl i luft som i vatten.

Läs mer

Monteringsanvisning Standardförråd 9,9 kvm

Monteringsanvisning Standardförråd 9,9 kvm Monteringsanvisning Standardförråd 9,9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Leca Swimmingpool. För Pahléns poolutrustning. Revideringsdatum: 2015-06-23

Leca Swimmingpool. För Pahléns poolutrustning. Revideringsdatum: 2015-06-23 Leca Swimmingpool För Pahléns poolutrustning Revideringsdatum: 2015-06-23 1 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint- Gobain Byggprodukter AB, Weber Innehållsförteckning Pool av Leca Block 4 Introduktion

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen Friggeboden 1:6 Perspektiv 1:6 2:6 3:6 4:6 5:6 6:6 Perspektiv Konstruktion Plan Bjälklag Väggregling Detalj Takplåt Tak, skiva eller slätspont Takbjälke 170 x 45 Golv: råspont 23x95 Golvbjälkar: 120x45

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer