Faktura/Saldobesked Gränssnittsdokumentation. Version 5.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktura/Saldobesked Gränssnittsdokumentation. Version 5.1"

Transkript

1 Version 5.1

2 Datum: Sida 2 av 20 Revisionshistorik Version Datum Kommentarer Lagt till info om att tjänsten är behörighetsskyddad Nya response-värden returneras vid sökning av faktura, pallsaldo och debiteringsbesked. Gäller punkt 3.2, 4.2 och Länkar och exempelanrop uppdaterade Uppdaterad med ny funktionalitet för visning och utsökning av pallsaldo. Punkt 5 och punkt Uppdaterat dokumentationen med tillägg av nya obligatoriska variabler vid utsökning av debiteringsbesked Detta är första gången denna dokumentation skrivs varför någon tidigare revisionshistorik ej finns.

3 Datum: Sida 3 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REVISIONSHISTORIK FAKTURA/SALDOBESKED GENERELLA VARIABLER Request Response System MEDDELANDESÖKNING AV FAKTURA Request Response MEDDELANDESÖKNING AV DEBITERINGSBESKED Request Response MEDDELANDESÖKNING AV PALLSALDOBESKED Request Response MEDDELANDEHÄMTNING AV PDF-FAKTURA Request Response MEDDELANDEHÄMTNING AV PDF-DEBITERINGSBESKED Request Response MEDDELANDEHÄMTNING AV PDF-PALLSALDOBESKED Request Response... 20

4 Datum: Sida 4 av 20 1 är en tjänst som kräver behörighet. Ansökan görs via formuläret: Tjänsten ger externa kunder möjlighet att koppla sig till Schenkers system och alltid erhålla uppdaterad och korrekt information. Gränssnittet stöder sex olika metoder: Sökning av faktura, sökning av debiteringsbesked, sökning av pallsaldo, hämtning av faktura i pdf format, hämtning av debiteringsbesked i pdf-format och hämtning av pallsaldo i pdf-format. Tjänsten kan anropas med hjälp av httprequest via HQF (Http Query at, textformat) och kan returneras på två sätt: i XML eller textformat. Exempel på anrop respektive svar finns i dokumentet. Figur 1 Flödesskiss över tjänstens anrop För mer övergripande information om hur Schenkers e-tjänster är uppbyggda och anropas rekommenderas läsning i vårt separata introduktionsdokument. URL att anropa:

5 Datum: Sida 5 av 20 2 Generella variabler De generella variablerna är till för att administrera kommunikationen och är gemensamma för all kommunikation. De generella variablerna är: request, response samt system. Variablerna data_list är en vektor av information med själva meddelandet som är specifikt per metod. Rubriken O i tabellerna står för obligatoriskt fält. 2.1 Request Innehåller information till tjänsten. Frågan kan göras på sex sätt och värdet på service.method avgör vad som returneras. Lägg till prefixet request. till variablerna. service.action O String WDR Värde select service.method O String WDR Värde search_invoice, search_debit, search_pallet_balance, pdf_invoice, pdf_debit och pdf_pallet_balance user.password O String WDR Användarens lösen user.login_name O String WDR Användarnamn Admin.e_mail String WDR Användarens epost-adress format.mime O String WDR Värde text/xml och text/plain önskat returformat 2.2 Response Innehåller information från tjänsten. Hittas efter prefixet response. vid HQF. service.name O String WDR Namn på tjänsten service.version O String WDR Versionsnummer (1.0) data_list_count O Int WDR Antal i data_list 2.3 System Innehåller felkod från systemet. error.id = 0 betyder OK. Hittas efter prefixet system.. Innehåller även statistikvariabler till systemet. Placeras efter prefixet system.. error.id O Int WDR Felkod error.id = 0 betyder OK error.message String WDR Felmeddelande

6 Datum: Sida 6 av 20 statistics.remote.country_code O String WDR Landskod för klient, ex. se eller us statistics.remote.send_data_format O String WDR Klientens sätt att skicka sin Request, xml eller hqf (Http Query at) statistics.remote.access_type O String WDR Klientens anropstyp, A (webbläsare) statistics.remote.application_name O String WDR Klientens sida/modul som anropar statistics.user.return_mime_format O String WDR Klientens önskade svarsformat, text/plain, text/html eller text/xml statistics.user.organization_id O String WDR Klientens momsregistreringsnummer statistics.user.language_code O String WDR Språkkod för klient, ex. sv_se

7 Datum: Sida 7 av 20 3 Meddelandesökning av faktura service.method = search_invoice Faktura kan sökas på tre olika sätt: fakturanummer (reference_type=iv) sändningsnummer (reference_type=sm) datumintervall (reference_type=date). Om reference_type = iv eller sm används variabeln reference_number för att ange fakturanummer eller sändningsnummer. Om reference_type = date används variablerna start_date och end_date för att ange periodens start och slutdatum. 3.1 Request Information som skickas till tjänsten tillsammans med request-variablerna. Lägg till prefixet data_list.0. till variablerna. reference_type O String RFF Värde iv, sm och date iv = Fakturanummer (commercial_invoice_number) sm = Sändningsnummer (shipment_reference_number) date = Datumintervall reference_number O String RFF See Reference type Obligatorisk om reference_type = iv,eller sm start_date O String DTM end_date O String DTM Periodens startdatum Obligatorisk om reference_type = date = Date/time/period format code, code 4 = CCYYMMDD, example: Periodens slutdatum Obligatorisk om reference_type = date = Date/time/period format code, code 4 = CCYYMMDD, example: Exempel på sökning efter faktura via fakturanummer. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID>

8 Datum: Sida 8 av 20 <Användar_lösenord> <e_postadress> <Fakturanummer> tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.admin.e_mail=<e_postadress>&request.service. action=select&request.service.method=search_invoice&data_list.0.reference_type=iv&data_list.0. reference_number=<fakturanummer> Exempel på sökning efter faktura via sändningsnummer. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Sändningsnummer> tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.admin.e_mail=<e_postadress>&request.service. action=select&request.service.method=search_invoice&data_list.0.reference_type=sm&data_list. 0.reference_number=<Sändningsnummer> Exempel på sökning efter faktura vid datumintervall. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Kundnummer> tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.admin.e_mail=<e_postadress>&request.service.

9 Datum: Sida 9 av 20 action=select&request.service.method=search_invoice&data_list.0.reference_type=date&data_list.0.start_date= &data_list.0.end_date= &data_list.0.customer_number=<Kundnummer> 3.2 Response Information som returneras från tjänsten tillsammans med response-variablerna. Lägg till prefixet data_list.n. till variablerna, där n är ett index som startar på 0. invoice_total_monetary_amount String MOA commercial_invoice_number String RFF DE IV DE 1154 invoice_date Date DTM customer_number String NAD DE 3039 office_number String NAD DE 3039 office_name String NAD DE 3036 Fakturabelopp Fakturanummer Datum när fakturan är utfärdad Kundnummer Kontorsnummer Kontorsnamn invoice_product_number String RFF Produktnummer 10=DKS 11=Adena Picko 13=DKS 16=DKS 30=Gods 32=Pall 33=Coldsped 34=Företagsbil 36=Parcel 39=Tankdata 40=Consulting 42=Logistics 900=Pallkreditering Exempel på svar: <?xml version="1.0" encoding="iso "?>

10 Datum: Sida 10 av 20 - <xml> - <response> <data_list_count>1</data_list_count> - <service> <name>invoicedoc</name> <version>1.0</version> </service> </response> - <system> - <error> <message>your request was successfully processed.</message> <id>0</id> </error> </system> - <data_list> - <data index="0"> <commercial_invoice_number> </commercial_invoice_number> <invoice_total_monetary_amount>800.00</invoice_total_monetary_amount> <office_number>356</office_number> <customer_number> </customer_number> <office_name>linköping</office_name> <invoice_date> </invoice_date> <invoice_product_number>30</invoice_product_number> </data> </data_list> </xml>

11 Datum: Sida 11 av 20 4 Meddelandesökning av debiteringsbesked service.method = search_debit Debiteringsbesked kan sökas på två sätt: datumintervall (reference_type=date) fakturanummer (reference_type=iv). Om reference_type = iv används variabeln reference_number för att ange fakturanummer. Om reference_type = date används variablerna start_date och end_date för att ange periodens start och slutdatum. 4.1 Request Information som skickas till tjänsten tillsammans med request-variablerna. Lägg till prefixet data_list.0. till variablerna. reference_type O String RFF Värde iv och date iv = Fakturanummer (commercial_invoice_number) date = Datumintervall reference_number O String RFF See Reference type Obligatorisk om reference_type = iv start_date O String DTM end_date O String DTM Periodens startdatum = Date/time/period format code, code 4 = CCYYMMDD, example: Periodens slutdatum = Date/time/period format code, code 4 = CCYYMMDD, example: Exempel på sökning efter debiteringsbesked via datumintervall. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Kundnummer>

12 Datum: Sida 12 av 20 tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.admin.e_mail=<e_postadress>&request.service. action=select&request.service.method=search_debit&data_list.0.reference_type=date&data_list.0.start_date= &data_list.0.end_date= &data_list.0.customer_number=<Kundnummer> Exempel på sökning efter debiteringsbesked via fakturanummer. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Fakturanummer> tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.admin.e_mail=<e_postadress>&request.service. action=select&request.service.method=search_debit&data_list.0.reference_type=iv&data_list.0.re ference_number=<fakturanummer> 4.2 Response Information som returneras från tjänsten tillsammans med response-variablerna. Lägg till prefixet data_list.n. till variablerna, där n är ett index som startar på 0. customer_number String NAD DE 3039 office_number String NAD DE 3039 office_name String NAD DE 3036 commercial_invoice_number String RFF 1153-IV DE 1154 accounting_period_start_date O String DTM Kundnummer Kontorsnummer Kontorsnamn Fakturanummer Konteringsperiodens startdatum

13 Datum: Sida 13 av 20 charge_amount String TCC DE 5004 debet_date Date DTM debit_id String = Date/time/period format code, code 4 = CCYYMMDD, example: Debiteringssumma Datum när debiteringsbeskedet är utfärdat. Exempel på svar: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> - <xml> - <system> - <error> <id>0</id> <message>your request was successfully processed.</message> </error> </system> - <response> <data_list_count>2</data_list_count> - <service> <version>1.0</version> <name>invoicedoc</name> </service> </response> - <data_list> - <data index="1"> <charge_amount>883</charge_amount> <office_name>örebro</office_name> <debit_date>070322</debit_date> <office_number>422</office_number> <debit_id>428447</debit_id> <commercial_invoice_number> </commercial_invoice_number> <customer_number> </customer_number> <accounting_period_start_date>070323</accounting_period_start_date> </data> - <data index="0"> <charge_amount>495</charge_amount> <debit_id>427103</debit_id> <debit_date>070320</debit_date> <office_number>422</office_number> <accounting_period_start_date>070323</accounting_period_start_date> <customer_number> </customer_number> <commercial_invoice_number> </commercial_invoice_number> <office_name>örebro</office_name> </data> </data_list> </xml>

14 Datum: Sida 14 av 20 5 Meddelandesökning av pallsaldobesked service.method = search_pallet_balance Pallsaldobesked kan sökas på två sätt: datumintervall (reference_type=date) fakturanummer (reference_type=iv). Om reference_type = iv används variabeln reference_number för att ange fakturanummer. Om reference_type = date används variablerna start_date och end_date för att ange periodens start och slutdatum. 5.1 Request Information som skickas till tjänsten tillsammans med request-variablerna. Lägg till prefixet data_list.0. till variablerna. reference_type O String RFF Värde iv och date iv = Fakturanummer (commercial_invoice_number) date = Datumintervall reference_number O String RFF See Reference type Obligatorisk om reference_type = iv start_date O String DTM end_date O String DTM Periodens startdatums = Date/time/period format code, code 4 = CCYYMMDD, example: Periodens slutdatum = Date/time/period format code, code 4 = CCYYMMDD, example: Exempel på sökning efter pallsaldobesked via datumintervall. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Kundnummer>

15 Datum: Sida 15 av 20 tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.admin.e_mail=<e_postadress>&request.service. action=select&request.service.method=search_pallet_balance&data_list.0.reference_type=date& data_list.0.start_date= &data_list.0.end_date= &data_list.0.customer_number=<Kundnummer> Exempel på sökning efter pallsaldobesked via fakturanummer. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Fakturanummer> tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.admin.e_mail=<e_postadress>&request.service. action=select&request.service.method=search_pallet_balance&data_list.0.reference_type=iv&dat a_list.0.reference_number=<fakturanummer> 5.2 Response Information som returneras från tjänsten tillsammans med response-variablerna. Lägg till prefixet data_list.n. till variablerna, där n är ett index som startar på 0. customer_number String NAD DE 3039 office_name String NAD commercial_invoice_number String RFF DE IV DE 1154 pallet_balance_date String DTM Kundnummer Kontorsnummer Fakturanummer Datum när pallsaldobeskedet är utfärdat. pallet_balance_identification String FTX Pallsaldonummer pallet_balance_count CMT Saldo (Antal pallar)

16 Datum: Sida 16 av 20 Exempel på svar: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> - <xml> - <response> <data_list_count>2</data_list_count> - <service> <name>invoicedoc</name> <version>1.0</version> </service> </response> - <system> - <error> <message>your request was successfully processed.</message> <id>0</id> </error> </system> - <data_list> - <data index="1"> <pallet_balance>oss tillgodo 264</pallet_balance> <commercial_invoice_number> </commercial_invoice_number> <office_name>stockholm</office_name> <pallet_balance_date> </pallet_balance_date> <customer_number> </customer_number> <pallet_balance_identification> </pallet_balance_identification> </data> - <data index="0"> <commercial_invoice_number> </commercial_invoice_number> <pallet_balance_date> </pallet_balance_date> <pallet_balance>oss tillgodo 210</pallet_balance> <customer_number> </customer_number> <office_name>stockholm</office_name> <pallet_balance_identification> </pallet_balance_identification> </data> </data_list> </xml>

17 Datum: Sida 17 av 20 6 Meddelandehämtning av pdf-faktura service.method = pdf_invoice 6.1 Request Information som skickas till tjänsten tillsammans med request-variablerna. Lägg till prefixet data_list.0. till variablerna. customer_number O String NAD commercial_invoice_number O String RFF DE IV DE 1154 invoice_date O String DTM Kundnummer Fakturanummer Datum när fakturan är utfärdad Exempel på hämtning av pdf-faktura. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Fakturanummer> <Kundnummer> tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.service.method=pdf_invoice&request.service.acti on=select&request.admin.e_mail=<e_postadress>&data_list.0.commercial_invoice_number=<fak turanummer>&data_list.0.invoice_date= &data_list.0.customer_number=<Kundnummer> 6.2 Response En pdf returneras om sökningen ger träff. I annat fall returneras de generella variablerna.

18 Datum: Sida 18 av 20 7 Meddelandehämtning av pdf-debiteringsbesked service.method = pdf_debit 7.1 Request Information som skickas till tjänsten tillsammans med request-variablerna. Lägg till prefixet data_list.0. till variablerna. customer_number O String NAD DE 3039 office_name O String NAD DE 3036 accounting_period_start_date O String DTM debit_date O Date DTM invoice_total_monetary_amount O String MOA DE 5004 Kundnummer Kontorsnamn Konteringsperiodens startdatum = Date/time/period format code, code 4 = CCYYMMDD, example: Datum när debiteringsbeskedet är utfärdat. Saldobelopp Exempel på hämtning av pdf-debiteringsbesked. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Kundnummer> tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.service.method=pdf_debit&request.service.action =select&request.admin.e_mail=<e_postadress>&data_list.0.debit_date= &data_list.0.accounting_period_start_date=

19 Datum: Sida 19 av 20 23&data_list.0.office_name=NYBRO&data_list.0.invoice_total_monetary_amount=12.816&data_li st.0.customer_number=<kundnummer> 7.2 Response En pdf returneras om sökningen ger träff. I annat fall returneras de generella variablerna.

20 Datum: Sida 20 av 20 8 Meddelandehämtning av pdf-pallsaldobesked service.method = pdf_pallet_balance 8.1 Request Information som skickas till tjänsten tillsammans med request-variablerna. Lägg till prefixet data_list.0. till variablerna. customer_number String NAD DE 3039 pallet_balance_date String DTM Kundnummer Datum när pallsaldobeskedet är utfärdat. pallet_balance_identification String FTX Pallsaldonummer Exempel på hämtning av pdf-pallsaldobesked. Byt ut följande mot aktuella värden: <Kundens_momsregistreringsnummer> <Användar_ID> <Användar_lösenord> <e_postadress> <Pallsaldonummer> <Kundnummer> tem.statistics.remote.send_data_format=hqf&system.statistics.remote.access_type=a&system.sta tistics.remote.application_name=test&system.statistics.user.organization_id=<kundens_momsre gistreringsnummer>&system.statistics.user.language_code=sv&system.statistics.user.return_mim e_format=xml&request.format.mime=text/xml&request.user.login_name=<användar_id>&request.user.password=<användar_lösenord>&request.service.method=pdf_pallet_balance&request.ser vice.action=select&request.admin.e_mail=<e_postadress>&data_list.0.pallet_balance_identificati on=<pallsaldonummer>&data_list.0.pallet_balance_date= &data_list.0.customer_number=<Kundnummer> 8.2 Response En pdf returneras om sökningen ger träff. I annat fall returneras de generella variablerna.

Gränssnittsdokumentation. Faktura/Saldobesked. version 5.0

Gränssnittsdokumentation. Faktura/Saldobesked. version 5.0 Datum: 2008-03-14 Sida 1 av 19 Revisionshistorik Senaste ändringen först. version 5.0 Datum Version Kommentar 2008-03-14 5.0 Nya response-värden returneras vid sökning av faktura, pallsaldo och debiteringsbesked.

Läs mer

Den fjärde är data_list som är en vektor av information med själva meddelanden. Rubriken O står för obligatoriskt fält.

Den fjärde är data_list som är en vektor av information med själva meddelanden. Rubriken O står för obligatoriskt fält. Datum: 2001-08-16 Sida 1 av 6 Gränssnitt Price Online 1 Generella variabler De generella variablerna är till för för att administrera kommunikationen och är gemensamma för all kommunikation. De tre är:

Läs mer

1 Generella variabler

1 Generella variabler Datum: 2001-08-16 Sida 1 av 5 Gränssnitt Turlista 1 Generella variabler De generella variablerna är till för för att administrera kommunikationen och är gemensamma för all kommunikation. De tre är: request,

Läs mer

1 Generella variabler

1 Generella variabler Datum: 2002-06-10 Sida 1 av 6 Gränssnitt Turlista 1 Generella variabler De generella variablerna är till för för att administrera kommunikationen och är gemensamma för all kommunikation. De tre är: request,

Läs mer

Bokning Gränssnittsdokumentation. Version 2.30

Bokning Gränssnittsdokumentation. Version 2.30 Bokning Gränssnittsdokumentation Version 2.30 Datum: 2010-10-11 Sida 2 av 20 Revisionshistorik Version Datum Kommentarer 2.30 20101011 Möjlighet att leverera bokningskvittens via fax är borttagen, confirmation_media_type

Läs mer

Gränssnitt visning av transportinstruktion, fraktsedel och kvittens (e-pod)

Gränssnitt visning av transportinstruktion, fraktsedel och kvittens (e-pod) Datum: 2003-08-12 Sida 1 av 5 Gränssnitt visning av transportinstruktion, fraktsedel och kvittens 1 Generella variabler De generella variablerna är till för för att administrera kommunikationen och är

Läs mer

Bokning Gränssnittsdokumentation. Version 3.1

Bokning Gränssnittsdokumentation. Version 3.1 Bokning Gränssnittsdokumentation Version 3.1 Datum: 2012-02-07 Sida 2 av 20 Revisionshistorik Version Datum Kommentarer 3.1 20120207 Consignor_identification_opal ändras från obligatorisk till icke-obligatorisk.

Läs mer

Den fjärde är <data_list> som består av <data index=? > noder med meddelandets information. Rubriken O står för obligatoriskt fält.

Den fjärde är <data_list> som består av <data index=? > noder med meddelandets information. Rubriken O står för obligatoriskt fält. Datum: 2005-11-01 Sida 1 av 9 Gränssnitt Bokning IFTMBF 1 Generella noder De generella noderna är till för för att administrera kommunikationen och är gemensamma för all kommunikation. De tre är:

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Transportinstruktion / Kvittens Gränssnittsdokumentation. Version 3.10

Transportinstruktion / Kvittens Gränssnittsdokumentation. Version 3.10 Transportinstruktion / Kvittens Gränssnittsdokumentation Version 3.10 Datum: 2008-05-20 Sida 2 av 36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ADRESS FÖR TJÄNST... 3 2 INPUT/OUTPUT DATAFORMAT... 3 3 INPUT/OUTPUT DATASTRUKTUR...

Läs mer

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation av meddelandena IFTMIN / IFTMCS Fråga på Prislista

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation av meddelandena IFTMIN / IFTMCS Fråga på Prislista Datum: 2006-11-16 Sida 1 av 11 Http gränssnitt Prisfråga Sverige 1 Generella variabler De generella variablerna är till för att administrera kommunikationen och är gemensamma för all kommunikation. De

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Den fjärde är <data_list> som består av <data index=? > noder med meddelandets information. Rubriken O står för obligatoriskt fält.

Den fjärde är <data_list> som består av <data index=? > noder med meddelandets information. Rubriken O står för obligatoriskt fält. Datum: 2005-11-23 Sida 1 av 9 Gränssnitt XML Prisfråga Sverige 1 Generella noder De generella noderna är till för för att administrera kommunikationen och är gemensamma för all kommunikation. De tre är:

Läs mer

Tracking Gränssnittsdokumentation. Version 1.5

Tracking Gränssnittsdokumentation. Version 1.5 Tracking Gränssnittsdokumentation Version 1.5 Datum: 2011-10-19 Sida 2 av 9 Revisionshistorik Version Datum Kommentarer 1.0 2002-12-05 Dokumentet skapat. 1.1 2009-06-01 Uppdaterat med ny URL samt krav

Läs mer

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test 2015-11-11 Inledning E-legitimationsnämnden) tillhandahåller två legitimeringstjänster för test. Den första legitimeringstjänsten har endast gränssnitt

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Skicka e-faktura via webben till Schenker

Skicka e-faktura via webben till Schenker Skicka e-faktura via webben till Schenker Skapat av: Camilla Nilsson, Schenker AB, HQ Procurement sid 1 av 10 Inledning Sedan hösten 2001 arbetar Schenker aktivt med att införa e-handel inom företaget

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data. Version 1.0

Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data. Version 1.0 Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anslutning... 3 2.1 Scenario 1: Hämtning av uppgiftskrav som öppna

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL Utfärdad av: Markus Persson Version: 1.1 Datum: 2013-05-31 Innehållsförteckning Område Dokumenttyp Ver.1.1 Advitum Innehållsförteckning... 2 Allmänt... 3 Varför

Läs mer

FAQ PDF-fakturor. Innehållsförteckning

FAQ PDF-fakturor. Innehållsförteckning FAQ PDF-fakturor I detta dokument har vi samlat vanliga frågor om vår PDF-fakturatjänst. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på mail info@lahega.se eller telefon 042-25 67

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Prisfråga Land Sverige Gränssnittsdokumentation. Version 3.0

Prisfråga Land Sverige Gränssnittsdokumentation. Version 3.0 Prisfråga Ld Sverige Gränssnittsdokumentation Version 3.0 Datum: 2012-02-13 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1. PRISFRÅGA LAND SVERIGE 3 2. GENERELLA VARIABLER/NODER 4 2.1 REQUEST 4 2.2 RESPONSE 4 2.3

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

FAQ Boka Landtransport

FAQ Boka Landtransport FAQ Boka Landtransport Innehållsförteckning 1. Jag får ett felmeddelande som inte går bort trots att jag uppdaterar!... 2 2. Jag försöker boka Farligt Gods men får felmeddelande... 2 3. Jag får meddelande

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress 2015-11-27 TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress Extern dokumentation - fasadsystemet Dokumentation Tjänstebaserad uppdatering: Startsida Informationsutbytesmodeller (IUM): http://www.lantmateriet.se/global/qualiware/specifikation-gdl/index.htm

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Webbanmälan Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Webbanmälan... 1 1.1 Användningsområde... 1 1.2 Inställningar för Webbanmälan... 1 Fliken Anmälan... 1 Fliken Frågor... 2 Fliken E-post...

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt

RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt Version 2.0 1(9) RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt Ändringsförteckning: Versionsnummer Ändringsdatum Orsak till ändringen Ändad av 1.0 2007-11-23 Första versionen. Magnus Fredriksson 2.0 2009-03-17 Ändrat

Läs mer

SveaWebPay Webservice API. Version 1.3 2012-04-26

SveaWebPay Webservice API. Version 1.3 2012-04-26 SveaWebPay Webservice API Version 1.3 2012-04-26 Innehåll Innehåll... 1 Historik... 2 Översikt... 3 Webservicefunktioner... 4 Gemensamt för alla request-objekt... 4 Gemensamt för alla response-objekt...

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15)

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15) Lathund för användare av BeSched Version 10.1 1 (15) INLOGGNING WEBB http://beschedlyck/beschedweb Inloggningsbild Inloggningsbilden i BeSchedWebb. Användarid är Ditt personnummers 9 första siffror, initialt

Läs mer

Riktlinjer för Fakturapresentatör

Riktlinjer för Fakturapresentatör Riktlinjer för Fakturapresentatör Dokumentbeskrivning: Detta dokument innehåller riktlinjer som skall följas av aktör som presenterar fakturor samt anmälningssida, sk Fakturapresentatör (FP), som deltager

Läs mer

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare VITEC Vitec Connect Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: 2016-02-10 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

eschenker.dbschenker.com

eschenker.dbschenker.com eschenker.dbschenker.com Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-5 Skapa en användare.... 6-9 Skapa grupp... 10-11 Flytta en användare..

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Lägg xsl-fil i Dokumentbiblioteket... 3 3 Web service-koppling mot BOOK-IT:s resurser... 7 1 Axiell Bibliotek AB 1 Introduktion I Axiell

Läs mer

Extern dialog för Samtycke och vårdrelation. Säkerhetstjänster

Extern dialog för Samtycke och vårdrelation. Säkerhetstjänster Extern dialog för Samtycke och vårdrelation Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Konventioner... 4 1.3 Referenser... 4 3 Webbsidegränssnittet 5 3.1 Förutsättningar... 5 3.2 Gränssnittsspecifikation...

Läs mer

Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet

Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet Innehållsförteckning Åtkomst till Nyps via LstNet... 2 Målgrupp... 2 Åtkomst och URL... 2 Ladda ner och installera Citrix Online Plug-in Web... 2 Förberedelser

Läs mer

Dokumentation om DAK-formatet

Dokumentation om DAK-formatet Dokumentation om DAK-formatet Filbeskrivning Kommun kommunid Kommunens den fyrsiffriga kod. Int x kan hittas på skl.se (sök på kommunkoder) version nuvarande filversionen

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister

Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister 2008-01-08 B Lundmark 1 (14) TietoEnator HealthCare Sweden AB Carlsgatan 6, Box 85 201 20 MALMÖ Telefon 010-481 53 85 Fax 040-97 01 62 E-post bengt.lundmark@tietoenator.com www.tietoenator.se/healthcare

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27 TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27 Extern dokumentation - fasadsystemet Dokumentation Tjänstebaserad uppdatering: Startsida Informationsutbytesmodeller (IUM): http://www.lantmateriet.se/global/qualiware/specifikation-gdl/index.htm

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Integration med Elektroskandias Internetbutik

Integration med Elektroskandias Internetbutik Integration med Elektroskandias Internetbutik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skicka in dina referenser och artiklar till Internetbutiken... 3 Hur fungerar det i Internetbutiken?... 4 När

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL

VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL SÅ HÄR BESTÄLLER DU Innan du beställer... sidan 2 6 Skapa en order... sidan 7 22 2015-02-18 INNAN DU BESTÄLLER Denna webbaserade beställningslösning bygger

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1 Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: 2012-11-15 Sida 1 Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1.0 Annika Wallentin 1.1 2012-06-26 Uppdatering med aktuella skärmbilder 1.2 2012-11-15

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER UNA Service string advice C UNA1 Component data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future use M an1

Läs mer

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

Modul 6 Webbsäkerhet

Modul 6 Webbsäkerhet Modul 6 Webbsäkerhet Serverskript & Säkerhet Webbservrar & serverskript exponerar möjlighet för fjärranvändare att skicka data och köra kod vilket medför risker. Man ska aldrig lita på att alla vill göra

Läs mer

ExpressShipper Quick Guide

ExpressShipper Quick Guide ExpressShipper snabbmanual för användare ExpressShipper Quick Guide Skicka en försändelse 1. Börja med att klicka på Add consignment. Fyll i adress- och serviceuppgifter 1. Välj avsändare. Lägg till mottagare

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

SMSI Byggfaktura. Per-Lennart Persson. BEAst erfarenhetsseminarium 2010-11-25

SMSI Byggfaktura. Per-Lennart Persson. BEAst erfarenhetsseminarium 2010-11-25 SMSI Byggfaktura Per-Lennart Persson BEAst erfarenhetsseminarium 2010-11-25 SMSI Byggfaktura Nya funktioner Frakthantering Hantera enklare frakter Radnivå NAD SF (Ship from) CTA/COM NAD ST (Ship to) CTA/COM

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer