Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955?"

Transkript

1 MINA DATAMINNEN Författare Lars Persson LP Jag är född 24. Far var sergeant på KA1 i Vaxholm och lyckades med sin minimala lön bekosta mina studier tills jag blev civilingenjör i elektroteknik på KTH Dagens föräldrar med enormt mycket högre levnasstandard säger sig inte klara något sådant, så ungdomarna sitter där med höga studielån. Tack far och mor! Som nyutexaminerad fick jag jobb på Svenska Radiobolaget där jag var en liten kugge i den verksamhet som satte upp den första biltelefonen som kunde ringa via televerkets fasta nät utan hjälp av operatör. Det var omkring 1951 eller 52. Sändaren stod i vattentornet på Mosstorp, Lidingö. Radioenheten i bilen fanns i en låda så stor som en mindre resväska. Därtill kom en något mindre reläbox. Den första kontakten med datorer var att jag fick se BARK i funktion. Det var en relämaskin som stod och räknade kulbanor för marinens räkning på Drottninggatan 95 (Gamla Teknis) med hastigheten 10 additioner per sekund. Jag minns att man hade bekymmer med hållfastheten i stativen. De var beräknade för slumpmässig trafik. När man nollställde alla register samtidigt var kraften från alla de små reläankarna tillsammans tillräckligt stor för att så småningom orsaka sprickor längst ner på stativen! Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955? BESK var Sveriges första elektroniska dator. Den hade utvecklats av matematikmaskinnämnden under ledning av Erik Stemme. Stemme och hans medhjälpare flyttade senare över till ÅTVIDABERG FACIT där de byggde först en förbättrad version kallad FACIT EDB och senare en transistorbesk. Läraren på min programmeringskurs framställde några för mig helt nya tankegångar på ett mycket begripligt sätt. Jag glömmer aldrig när jag första gången insåg att de hela talen inte alls naturligen var uppdelade i grupper om 10. De följer varandra som pärlor på en tråd och alla pärlorna har samma färg. Det finns ingen gruppindelning. Det där med att fira 50 år för att det är hälften av 100 är ju inget annat än ett påhitt som beror på vårt sätt att skriva siffror. Babylonierna firade nog 60 om dom levde så länge. Om man tvunget ska fira något liknande skulle jag hellre välja 32 eller 64. Hundra skrivs decimalt med ynka två nollor medan 64 binärt är en etta med sex nollor efter. Binära tal skriver man enklast hexadecimalt. Jag har med besvikelse sett hur man anger adressen till en server muförtiden. Adressen består av fyra Bytes med åtta bitar i varje. Man skriver det som fyra decimala tal med punkter emellan i stället för att skriva åtta hexadecimala siffror. Det sista sättet är extremt mycket lättare att översätta till binärt, något som man ofta behöver göra. Det finns kanske någon anledning men jag inser inte vilken det kan vara. Vi lärde oss ren maskinkodning, vi hade inte ens en assembler. Jag blev programmerare på ÅTVIDABERG FACIT1957. De hade en av sina FACIT EDB stående på Karlavägen vid Jungfrugatan. Den användes som servicebyrå. Man fick komma dit med sitt program och köra det mot en avgift.

2 Det kom snart en Alglol kompilator. I reklamen berättade man att den hade fördelen att man kunde skriva hur komplicerade program som helst. Vi programmerare ansåg att den hade nackdelen att man kunde skriva hur komplicerade program som helst. Det påstås att någon av de få som då lärde ut programmeringskonsten hade satt upp ett pris i form av en flaska Whisky till den som först fick sitt första program att gå igenom felfritt vid första testkörningen. Efter ett år sägs det att flaskan fanns kvar. Det var många som tog hårt åt sig av att maskinen pekade på var de skrivit fel i koden. Det blev till en prestigefylld kamp. Andra acepterade att det inte ligger i människans natur att alltid skriva precis rätt. Algol försvann helt så småningom. Det fanns redan då både Fortran och Kobol men vi hade inte de språken. Algol påminde kanske mer om Pascal som kom lite senare. Vi fick lära oss att datorn gör som vi säger men inte som vi menar, till skillnad från en bra sekreterare som gör som vi menar men inte som vi säger. Numera har vi ju Windows som varken gör som vi säger eller som vi menar. Det var nog 1960 som jag erbjöds att leda datacentralen på Karlavägen med villkor att jag också skulle lära mig att reparera maskinen om den gick sönder. Det gjorde den. Med 2700 elektronrör som klarade driftstimmar i medeltal så hade man flera fel per dag. Med schemat i ena handen och oscilloskopets probe i den andra stod man där vid dom öppna skåpsdörrarna i 10-gradig blåst från kylmaskinen. Jag fick lite hånfulla miner när jag mitt i sommaren tog på mig pälsmössa och vinterkappa, men snart var det flera av medhjälparna som gjorde likadant. Det bästa verktyget som fanns för att leta fel i datorn det var en dator. Man hade en sådan, men den var ju trasig. Samma förargliga situation som när man har knutit ett snöre i "ögat" på en sax och vill klippa bort snöret. Man har en sax men den klarar det inte. Det var en härlig utmaning att trots detta kunna sätta ihop program som gick att köra och som fick maskinen att avslöja var felet låg. Jag läste senare en science fictionbok av Isaac Asimov som hette Jag Robot. Där förekommer en robot som råkat bli felprogrammerad så att den var farlig men som också försökte dölja detta. Den gömde sig bland ett antal i övrigt identiska men "friska" robotar. Författaren har precis förstått vår situation när han beskriver hur man fick roboten att avslöja sig. Asimov var astronom, inte datortekniker. Jag upptäckte snart att maskinen var förbluffande enkelt uppbyggd. Den bestod till allra största delen av tre enkla byggblock med högst två elektronorör i varje. Ett sådant byggblock kunde utföra någon av de logiska funktionerna OCH, ELLER och INTE. Tillsammans med ett tåg av klockpulser som såg till att detaljerna i en instruktion utfördes i rätt ordning var de sammanbyggda på ett logiskt och förutsägbart sätt. Resultatet blev till denna science fictionartade mastodont som fyllde ett rum på 50 kvadratmeter. Dagens tekniker ler lite medlidsamt när man berättar att den kunde göra instruktioner per sekund. Den hade ett arbetsminne som var gånger mindre än vad våra hemdatorer numera kan tänkas ha. Ändå räckte det för nästan alla de program vi hade, bara några få behövde lagras på trumminnet som var fyra gånger så stort som arbetsminnet. Det är intressant att jämföra dess instruktionsrepertoar med dagens processorer. Den hade praktiskt taget allt vad vi ser ännu i dag. Det enda som saknades var en avbrottsfunktion. En

3 sådan fungerar så att processorn kan hålla på med något annat medan en yttre enhet gör färdigt det den blivit ålagd. När den är klar säger den till och processorn övergår till att ta hand om dess data. Den här maskinen stod och väntade tills enheten var klar. Avbrottshanteringen var nödvändig för att dagens operativsystem skulle börja utvecklas. Det byggdes fyra sådana maskiner varav en stod en tid i Dysseldorf. Det fanns också en nästan idenntisk maskin i Lund (Siffermaskinen i Lund = SMIL) och en hos SAAB i Linköping. Den hette visst SARA. De var mycket lika BESK, kanske var de identiska. År 1964 flyttade jag till SAS där man var på väg att införa databehandling i reell tid som det hette. I dag skulle man kanske använda orden interaktiv databehandling. Det man som utomstående först tänker på i det sammanhanget är möjligheten att boka passagerare direkt mot en aktuell fil som visar antal lediga platser per flight. Jag har sett en underbar föregångare i SAS New York. Man ansvarade bara för de flighter som lämnade New York och det rörde sig om två maskiner per dygn. Försäljningen tilläts förutsätta att det fanns gott om plats såvida inte annat meddelats. Varje bokning följdes upp med ett teleprintermeddelande där även passagerarnas namn angavs. Teleprintern var försedd med en stans så att den kunde överföra informationen till en hålremsa. Remsans innehåll överfördes på bokningscentralen till ett hålkort som stoppades in i ett fack i ett stort skåp. Varje fack var märkt med flightens nummer och datum och rymde så många hålkort som det fanns platser på den flighten. När ett fack såg fullt ut så räknade man antalet hålkort och sände en varning till alla försäljningsställen och berättade hur många platser som fanns kvar. När flighten sedan skulle iväg tryckte man en passagerarlista av korten. Det fanns emellertid många andra tillämpningar på SAS som tvingade fram en effektiv databehandling av interaktiv typ. En sådan var incheckning av passagerare och en annan var vad som kallades vikt och balans. Det sistnämnda handlade om att planet skulle ha rätt mängd bränsle (för mycket blev för dyrt och för lite var självklart farligt). Det fick inte lastas för tungt, men det måste också lastas så att det balanserade på vingarna just när det lyfte. Det här arbetet gjordes förr manuellt, men var både tidsödande och besvärligt. En tredje tillämpning gällde operativ planering. När det blev dimma i Köpenhamn och många plan dirigerades till Oslo eller Stockholm hade man inga maskiner att sätta in till de väntande passagerarna i Köpenhamn. Man saknade också besättningar till flera av maskinerna i Oslo och i Stockholm - de fanns ju också i Köpenhamn. Då gällde det för den operativa kontrollen att ta rätt beslut. Det rörde sig om stora pengar och det var högst önskvärt att få hjälp av en dator. Det fanns en minst lika viktig tillämpning som hette flygplansunderhåll. De flesta flygpassagerare anar nog inte hur enormt mycket ansträngning det läggs ner på flygsäkerhet. Flygplansunderhåll är en del av dettta. I en bil har man ett antal instrument som sitter där tills bilen skrotas. Det är mycket ovanligt att ett instrument byts ut. I ett flygplan finns det ett stort antal komponenter - inte bara instrument - som byts efter fastställt antal gångtimmar för att genomgå kontroll och för att man ska kunna införa modifieringar i enlighet med tillverkarens föreskrifter. Varje komponent har ett individuellt nummer och man är skyldig att hålla reda på vilka

4 modifieringar som gjorts, antal gångtimmar, vilket flygplan enheten sitter i mm. Man går ännu längre i uppföljning som t ex att man håller reda på vilka detaljer som tillverkats samtidigt. I några fall har man därigenom kunnat avslöja att de hade någon gemensam svaghet som uppstått vid tillverkningen. SAS har stora verkstäder och rigorösa bestämmelser om underhållet. Det var angeläget att skapa system bl a för planeringen. SAS byggde upp sin centrala dator i Köpenhamn med hjälp av Univac. Jag blev medlem av ett arbetslag som utarbetade metoder för att bygga säkra datahallar. Redan omkring 1967 tvingades vi byta en huvudströmbrytare i elförsörjningen. Det tog oss en timme när väl centralen kunde göras spänningslös. Men det behövdes sex timmars stopp totalt därför att filerna måste dumpas före stoppet och laddas in efteråt. Vi gjorde arbetet en natt mellan söndag och måndag. Vi försökte efteråt få reda på vad det hade kostat för våra användare. Även om aktiviteten i Skandinavien var obetydlig vid den tiden på dygnet så fanns det aktivitet i New York, Chicago, Los Angeles och Tokyo. Bankok klarade sig visst. Vi fick ingen pålitlig siffra, men det lilla vi fick fram fick oss att dra andan. Vi gjorde något som vi borde gjort från början nämligen utarbeta en policy för hur man skulle bygga för att det skulle bli en driftsäker installation. Vi kände inte till något annat flygbolag som gjorde så och sådana tankar dök inte upp i facklitteraturen förrän flera år senare. Därmed inte sagt att vi var tongivande, bara att vi var tidiga. Här ett axplock av några viktiga punkter. Vår datorhall växte med minst 20% per år så ett krav var att den skulle kunna byggas ut utan att maskinerna stannades. En annan punkt vi satte upp var att varje komponent i installationen för såväl el som kylning skulle kunna bytas ut eller repareras utan driftsstopp för datorerna. Kostnaden för såväl dessa åtgärder som för övriga säkerhetsåtgärder skulle vägas mot den troliga kostnaden vid ett stopp och mot sannolikheten av att stoppet inträffade. Anslag för kostnaden av säkerhetsåtgärder skulle sökas enligt fastställda rutiner. Beslut om att inte införa en säkerhetsåtgärd skulle fattas av den nivå i företaget där man hade befogenhet att besluta om det belopp skadan skulle kunna kosta. (Vissa frågor hamnar därigenom hos direktionen eller styrelsen.) Vi anade inte hur besvärliga de två sista punkterna skulle visa sig vara att efterleva. Säkerhetsåtgärder påminner om ett omvänt lotteri. Vinsten är ersatt av en avsevärd kostnad och lottsedeln motsvaras av att man kan köpa sig fri genom att införa ett skydd. Svårigheterna att finna en vettig balans mellan risker och skydd är många. Det kan vara mycket svårt att få fram vad ett datorstopp skulle kosta. För kortare stopp av någon timmes varaktighet beror det kraftigt på vad som pågår just då, för längre stopp är det många faktorer som spelar in. Ett exempel får illustrera. Jag minns ett strömavbrott i

5 mellansverige (och därmed i Stockholm) på 10 timmar. Datorcentralen i Köpenhamn var inte berörd men kommunikationsdatorn i Stockholm som betjänade praktiskt taget hela Sverige för vår del den stannade för att vi inte hade någon reservkraft. Efteråt frågade jag försäljningen vad det kostat. Svar Kr, en struntsumma. Varför det? Jo alla andra flygbolag hade också strömavbrott så ingen konkurrent kunde boka passagerare. Nåja, det fannas andra användare också så vi fick till slut en diesel. Man tänker kanske att årskostnaden för ett skydd inte får vara högre än medelårskostnaden för skador. Det är fel. Redan på den privata nivån är man villig att betala en högre premie för brandförsäkring av villan än vad försäkringsbolaget har i utgifter för skador. Försäkringsbolaget lever av skillnaden och försäkringstagaren är skyddad från katastrof. Oviljan att ta en hög kostnad som drabbar slumpvis kallas risc aversion och det finns en hel del litteratur om det. Hur mycket mer företagsledningen i ett större företag vill betala för skydd beror på skadebeloppets storlek men också på den aktuella situationen t ex vad gäller likviditet. För att man ska hitta den bästa balansen mellan risker och skydd fordras det alltså att man har en viss kommunikation i dessa frågor mellan konstruktörer och företagsledning. Det hade vi inte. Det här ser ut som om jag ville framföra en offentlig klagan på SAS så jag skyndar mig att påpeka att SAS snarast hade ovanligt korta och väl fungerande order- och rapportvägar. Jan Carlzon "rev pyramiderna" något som hade en utomordentligt god verkan på företagets resultat. Jag nämner bekymret därför att jag tror att det här med säkerhetsgruppernas kanaler till företagsledningen (eller brist på sådana) är ett gemensamt problem i våra större företag. Kanske var våra belopp så små att de kunde försummas vid sidan av beloppen till flygsäkerhet och flygplansunderhåll. Eller kanske var det så att vi fick de svar vi efterfrågade implicit i Jan Carlzons anda: "Handla så som ni anser det bäst för företaget, vi litar på ert omdöme". I några få fall avstod vi från skydd. Vi byggde aldrig något bra åskskydd. Vi visste nog för lite om åskskydd, men det visste vi inte. Vi borde kanske anlitat en expert men i så fall någon som inte var knuten till en firma som sålde åskskydd. Ett åskskydd består inte bara av en pinne på taket och en kopparledare ner till jord. Det skulle inneburit flyttning av kablar och nedgrävning av skyddsledare som måste anslutas till armeringen, för att inte tala om en otrolig mängd överspänningsskydd. Det hade nog ändå inte blivit ett fullgott skydd eftersom det måste byggas in i efterskott. Vi borde i enlighet med vår policy ha sänt in en investeringsansökan med följande inledande text: "Härmed översändes kalkyl för inrättande av åskskydd med anhållan att den måtte avslås". Det gjorde vi aldrig. Så vi fattade besluten själva, troligen med resultat att vi byggde för bra ibland. Åskskyddet däremot var nog för dåligt En del av lösningarna var okonventionella. Vi byggde alltid i form av standardiserade moduler såväl i datorlokaler som i utrustning för el och kyla. En kraftmodul var på 1000 kva med tre dieslar om 300 kva för reservkraft. När vi började hade vi två reservkraftsdieslar. När jag lämnade SAS femton år senare fanns där 13 stycken. På det sättet kunde vi skjuta upp investeringar tills vi behövde utrustningen. Med tre reservkraftenheter per transformatorstation och lite knep hade vi tillräcklig reserv även om något aggregat vägrade att starta eller

6 var på service. Dessutom var dieslarna av den största typ som tillverkades i stora serier för lastbilar. Nästa storlek var specialbyggda fartygsdieslar och de var mycket dyrare per hästkraft. Vi hade ofta besök av våra motsvarigheter på andra flygbolag. Jag minns två typer av kommentarer. Det ena var: "Jaså ni har löst det där problemet på det sättet! Det har ingen annan gjort, det ska vi prova". Den andra var: "Jaså ni har löst det där problemet på det sättet! Det har ingen annan gjort. Det tänker vi inte försöka." Vi hade nära samarbete med de stora flygbolagen i USA - på försäljningssidan stred man på kniven om passagerare, men i varje fall på datasidan var dörrarna öppna på bägge sidor. Det var dock ingen som visste riktigt hur man skulle bygga en stor anläggning så att den blev drifttssäker och misstagen var många. Ett exempel får belysa svårigheterna: Ett flygbolag hade ordnat så att man hade elförsörjning från två olika elbolag via kabel. I USA var inte bolagen hopkopplade som dom var och är hos oss så redan det var en slags reserv. Dessutom hade man två fartygsdieslar med tillhörande generatorer installerade. Var och en av dem kunde försörja datorhallen inklusive kylanläggningen. Jag uppskattar att varje motor kunde ge över 5000 hästkrafter. I princip var det hängslen och livrem även till overall. Så en dag blev det strömavbrott från bägge leverantörerna samtidigt. Det gjorde inte så mycket för den ena dieseln startade automatiskt och tog över. Tyvärr la den av efter bara någon minut. Det var ju förargligt, men den andra dieseln startade villigt och tog över. Den la också av!! Varför? Jo man hade inte allt bränslet inne i maskinrummet (helt vettigt) utan bara en mindre tank som fylldes från det stora bränsleförrådet på (eller under) gården. Tyvärr hade man snålat lite och bara gjort en sådan dagtank för bägge maskinerna och det var lite kondensvatten i botten på den. Ett annan incident som vi själva råkade ut för var när en fredag eftermiddag en man från vattenverket kom in och sa att han skulle stänga vattnet för oss nästa dag i ett par timmar för han måste byta huvudkranen ute i gatan. Jag vill minnas att vi gjorde av med en kubikmeter vatten på en timme i kyltornen till kylanläggningen (det var i alla fall stora mängder) och det här kunde resulterat i många timmars stopp på synnerligen olämplig tid på dygnet. Vi hade dock sparat några tiotal kubikmeter kallt vatten i stora tankar som reserv om kylmaskinerna skulle krångla totalt. Det kunde vi nu använda och lyckades klara oss igenom situationen, dock med en oväntad konsekvens. Vattentankarna låg nedgrävda på gården mellan byggningarna. De låg under grundvattennivån. När vi tömde dem så flöt dom upp och bucklade till asfalten. Vid ett tillfälle ombads jag installera avbrottsfri kraft på en datorcentral i Maputo i Mocambique. Det var SIDA som hjälpte deras flygbolag att få igång en dator för bokföring. Det var en säregen upplevelse att se deras försök att ta steget från den nivå vi kanske hade för hundra år sedan och gå till modern teknologi i ett steg. Jag minns att jag hade glömt att skicka ner fyra bultar med M4 gänga och som kunde vara ett par cm långa. "Vi går till en järnaffär och köper några" föreslog jag. Oförstående blickar. Det fanns ingen järnaffär i Maputo. Vi fick gå en del kurser som inte hade direkt samband med datorer och teknik. Även om det är lite vid sidan av så vill jag berätta om en aha-upplevelse från en sådan kurs.

7 Vi delades in i grupper och fick till uppgift att bygga en bro av tidningspapper med hjälp av sax och tape. Efteråt skulle alla samlas och enas om vilken grupp som byggt den bästa bron. Broarna skulle värderas med hänsyn till hur stabila de var, hur långa de var och hur vackra de var. Vår grupp hade byggt en rörbro som var över två meter lång. Vi argumenterade länge, men kunde inte bli eniga om vilken bro som skulle vinna. Till slut sa en av deltagarna: "Vår bro är mycket vackrare än vad eran är lång!" Vi förstod läxan. Man kan inte bedöma något med hjälp av flera kriterier om man inte har något slags poängsystem eller något annat sätt att säga hur viktig en viss egenskap är. Man kan inte springa så långt som möjligt på kortast möjliga tid och man ska misstro politiker och andra försäljare när de erbjuder högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Självklart när man fått det påpekat. Jag gick i pension i början av 80-talet men fortsatte som konsult och skrev en bok om driftssäkra datorhallar som Vasakronan gav ut. Jag var också projektledare för en ombyggnad av elsystemet i vissa datalokaler hos SAAB i Linköping. Jag har inte velat släppa programmeringen. Min favorit var dbase och senare den betydligt bättre Foxbase. De är databashanterare med ett enkelt högnivåspråk påminnande om Cobol och med allt man behöver för en databas. Efterföljaren Visual Foxpro har jag också men den las ner innan den var användarvänlig. Nackdelen med Foxbase är att den körs under DOS. Den är så gammal att den inte har stöd för musen och har dessutom nackdelen att windows och DOS använder olika koder för bokstäverna (codepage som det heter). På gamla FACIT EDB hade vi full komtroll över alla detaljer i datorn ner till minsta bit. Det har jag inte alls numera och känner mig utestängd. För några år sedan kunde jag se vad det verkligen stod på disketten, det kan jag inte längre. Det måste ju finnas sådana verktyg men jag har inte hittat dem eller också är dom svåra att lära sig. Jag skulle vilja överbrygga problemet med code page men vet inte hur man gör nu för tiden. Jag har skrivit ett bokföringsprogram i Foxbase. Jag använder det själv och hjälper dessutom två söner och ett barnbarn med bokföring. Jag kunde för en ganska ringa kostnad ha köpt ett färdigt system, men det här var mycket roligare. Dessutom medför det vissa fördelar. Man kan t ex lätt kan ta ut de rapporter man behöver. Jag började för årtionden sedan att försöka dokumentera min släkt genom att skriva ner namnen på ett ark A2. Jag såg snart att det var inte bara en enda trädstruktur utan två. En uppifrån och ned och en annan nedifrån och upp. Det blev så rörigt när jag försökte rita det. Det var en rolig utmaning att göra ett datorprogram i stället och det var faktiskt inte så svårt. Det tar inte emot bilder, men jag har så få bilder från 1800-talet så det gör inget. Excel trivs jag också med för enklare uppgifter som inte är i behov av någon databas. Tillhörande Visual Basic har jag fått till att visa upp någon enstaka user form någon gång men ofta får jag beskedet "Syntax error" när jag försöker. I något fall har jag kunnat kolla att jag skrivit exakt som det står i läroboken jag har. "Vadå för fel" frågar jag datorn. "Det tänker jag inte tala om" svarar den. ASSIST klarar jag inte alls trots att jag har ett visst begrepp om grunderna i SQL.

8 Jag har ritat mycket med en gammal version av AUTOCAD som kördes under DOS. Den är hjälpsam och användarvänlig. Tyvärr hände det något när jag bytte dator. Den gillade inte den nya datorn och ville inte heller den tala om varför. Hjälpavsnitten och anvisningarna som finns både hos Foxbase och Autocad är utomordentliga. Motsvarigheten hos Windows har aldrig kunnat svara på något jag frågat om. Jag har hört av mina vänner som använder Windows att dom anser detsamma. Den nyare versionen av AUTOCAD under Windows har jag provat hos en granne som hade den, men den var knöligare. En detalj som var utmärkt i Autocad men som jag saknar i moderna program under Windows är möjligheten att ångra sig. Vanligen finns den möjligheten men ibland tas den bort temporärt. Ett exempel: Jag har ett program som avkräver mig ett kodnummer när jag startar det. Ibland händer ingenting när jag skriver in numret, det brukar komma upp stjärnor för varje siffra när allt går som det ska. Eftersom något är fel försöker jag ta mig ur för att starta om programmet. Då kommer det en user form med bara alternativen JA och NEJ. Där står en text på engelska om vilka hemska saker som skulle hända om jag tryckte JA. Det står ingenting om vad som skulle hända vid ett NEJ. Jag förstår inte vad jag blir hotad med och misstänker att det andra altarnativet nog är ännu värre så jag får panik och stänger av strömmen för datorn. Jag saknar också möjligheten som DOS hade att i alla lägen kunna printa det som står på skärmen. Jag köpte en ny programvara nyligen men för att använda den måste jag intyga att jag läst igenom och godkänt något slags avtal. Det var långt och skrivet på advokatengelska. Jag begrep inte mycket men hade väl kunnat tragla mig igenom det om det hade gått att få ut en hardcopy som jag kunnat läsa i lugn och ro. Det gick inte. Nu var jag tvungen att hoppas att där inte stod något om att jag skulle betala tio dollar varje gång jag startade programmet. Den som bestämde att man måste klicka på START för att stänga av Windows har en annan sorts humor än jag. Avslutningsvis har jag två avskräckande exempel från dagens databehandling som jag vill kommentera. Den ena handlar om att min fru skadade en nackkota och fick gå med en stödkrage i flera månader. Vi har andra krämpor också så vi fick förmånen att var och en av oss fick städhjälp en gång per månad. Det kostade dock en del och efter en tid när hustrun blivit bättre sa vi att vi skulle försöka klara oss med en gång var fjärde vecka, således att var och en fick hjälp var åttonde vecka. Vi ville helst inte att en av oss skulle avstå helt eftersom det troligen skulle vara lättare att gå tillbaka till ursprunglig mängd hjälp om vi redan hade ett godkännande på att vi behövde sådan. Vi ringde till kommunen och föreslog att var och en av oss skulle få hjälp var åttonde vecka. Nej det gick inte för de kunde inte sända en faktura var åttonde vecka, datorn tillät inte det. Vi föreslog då att vi skulle få en faktura var fjärde vecka men med halva priset. Nej datorn kunde bara fakturera det vanliga priset så en av oss måste avstå helt.

9 Det andra exemplet gäller Word for Windows där jag ibland skriver tabeller och annat som inte är text av den här typen. Jag har stängt av autokorrektionen för jag behöver den inte. När jag börjat på en tabell dröjer det bara ett par rader innan det kommer en gul ruta uppe till höger som säger att "Autokorrektion behöver en fil som inte finns inläst. Kan vi läsa in den nu?" Innan jag sett rutan i fråga har jag hunnit skriva ett antal ord eller siffergrupper, men de har datorn ignorerat. Jag svarar NEJ. Några rader senare "Autokorrektion behöver..." Svar NEJ! Det tar en stund att komma igång igen efter avbrottet, men tre rader senare "Auto..." Svar NEJ NEJ NEJ! Det tycks inte finnas något sätt att bli av med fyrkanten. Jag har stängt av allt som går. Nu till kommentaren. Vem är det som bestämmer - vi eller datorn? Jag minns en detalj ur Chaplins berömda film Moderna Tider. Chaplin blir matad av en maskin som ger honom soppa och som torkar honom om munnen efter varje gång. Maskinen går sönder och kastar soppa i ansiktet på honom och torkar omsorgsfullt efteråt. Skrattet fastnar numera i halsen och jag ser framför mig vad mina barnbarn kan få uppleva. De har om trettio år självklart en robotuppassare. Roboten lagar maten och sätter fram den. När ättlingen går ut i hallen för att hämta ett piller ur kavajfickan så tar roboten tallriken, kastar maten bland soporna och lägger tallriken i diskmaskinen. På förebråelserna svarar den "Husse du vet mycket väl att jag ska ta ut maten när du gått från bordet". Kravet att få en ny portion bemöts med "Nej husse, du har redan fått din mat" Vart är vi på väg?

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI Sverige svenska Projektkonsortium: Australian Council for Educational Research (ACER) Netherlands National Institute for Educational Measurement

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Programmering av LEGO-robot Rickard Eriksson 2012-09-06 rieri@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Denna rapport är till följd

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt Föreläsning.: Datastrukturer, en översikt Hittills har vi i kursen lagt mycket fokus på algoritmiskt tänkande. Vi har inte egentligen ägna så mycket uppmärksamhet åt det andra som datorprogram också består,

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vad är ett dokument? Gör så här

Vad är ett dokument? Gör så här Orsaken till att man överhuvudtaget använder en dator är ju för att genomföra ett arbete, producera ett resultat eller skapa något. Man skriver ett brev, ritar en bild eller kanske gör en kalkyl av något

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer

Får man klippa stickproppen utan att garantin slutar gälla? Postad av Örjan Borgström - 23 jan :23

Får man klippa stickproppen utan att garantin slutar gälla? Postad av Örjan Borgström - 23 jan :23 Får man klippa stickproppen utan att garantin slutar gälla? Postad av Örjan Borgström - 23 jan 2012 19:23 Följande diskussion är en utbrytning ur tråden "Tillverka och sälja egna armaturer. Måste man CE-märka?"

Läs mer

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring EBITS 2013 Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring Demo: Hur går ett angrepp till Något förenklat på grund av tidsbrist..men bara något. Antagonistiska hot Antagonistiska hot är

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN PROGRAMMERING I NXC Namn: Michel Bitar 2012-08- 25 E- post: mbitar@kth.se Introduktionskurs i datateknik, II1310 Sammanfattning Intressant och lärorik laboration om att programmera

Läs mer

Introduktion till programmering

Introduktion till programmering Introduktion till programmering Vad är programmering? Vad gör en dator? Vad är ett datorprogram? 1 (9) Vad är programmering? För att bestämma en cirkels area måste du: 1. Dividera diametern 5 med 2. 2.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Under läsåret arbetade jag med. Konkretion av decimaltal. En nödvändig ingrediens för förståelse. maria hilling-drath

Under läsåret arbetade jag med. Konkretion av decimaltal. En nödvändig ingrediens för förståelse. maria hilling-drath maria hilling-drath Konkretion av decimaltal En nödvändig ingrediens för förståelse Här presenteras ett sätt att förstärka begrepp kring decimaltal. Med hjälp av tiobasmaterial får eleverna bygga tal för

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst.

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst. Datorn När du har läst det här avsnittet skall du: känna till datorns historia kunna vilka tekniker man använder för att ta kontakt idag kunna reflektera kring fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik

Läs mer

Drakstigen introduktion

Drakstigen introduktion Drakstigen introduktion En naturstig skapad av Centrum för naturvägledning till Ute är inne 2011 Stigen är gjord för bokskogen i Pildammsparken, men kan anpassas till annan natur förstås. Den inleds med

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Programmera Lego Mindstormsrobotar

Programmera Lego Mindstormsrobotar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmera Lego Mindstormsrobotar En introduktion till programmering Oskar Rosén 28/08-12 oros@kth.se Introduktion i datateknik (II1310) Sammanfattning Denna laboration gav

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Felsökande av en Lego Mindstorm robot

Felsökande av en Lego Mindstorm robot KTH Felsökande av en Lego Mindstorm robot Med hjälp av NXC Hampus Liljedahl 3/9-12 hliljed@kth.se Introduction to Computer Studies II1310 Sammanfattning Jag har gjort en labb där jag felsökte en färdigskriven

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Innehålls förteckning

Innehålls förteckning Programmering Uppsats i skrivteknik Axxell Företagsekonomi i informationsteknik 19.3.2015 Respondent: Tomas Björklöf Opponent: Theo Wahlström Handledare: Katarina Wikström Innehålls förteckning 1. Inledning...3

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

Den magiska dörren. Författare Deni saeed

Den magiska dörren. Författare Deni saeed Den magiska dörren Författare Deni saeed Kap1 Hej jag heter Kristian. Jag är 10 år. Jag har en kompis, men han är inte riktigt min vän, jag är bara hans kompis för hans farsa är miljonär. Jag är lite rädd

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Drakstigen introduktion

Drakstigen introduktion Drakstigen introduktion En naturstig skapad av Centrum för naturvägledning till Ute är inne-konferensen 2011 Stigen är gjord för bokskogen i Pildammsparken i Malmö, men kan anpassas till annan natur förstås.

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig!

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig! ANTON SVENSSON Mitt kommunikationspass Läs här om mig! Innehåll Om mig 1 Min familj 2 Om autism 3 Så här pratar jag 4 Jag förstår bättre om du.. 5 Jag gillar 6 Jag gillar inte 7 Jag kan 8 Jag behöver hjälp

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot Josef Karlsson Malik 2015-09- 02 jkmalik@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II0310) Sammanfattning

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Programmering. Den första datorn hette ENIAC.

Programmering. Den första datorn hette ENIAC. Programmering Datorn är bara en burk. Den kan inget själv. Hur får man den att göra saker? Man programmerar den. Människor som funderar ut program som fungerar. Datorn förstår bara ettor och nollor och

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Ayumi Sjöbergh Miyake 1 september 2012 miyake@kth.se II1310 Introduktionskurs i datateknik 1 Sammanfattning Laborationen gick ut på att hitta och rätta

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering Introduktion till programmering Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

1:a gången på vårt NTA arbete.

1:a gången på vårt NTA arbete. 1:a gången på vårt NTA arbete. TEMA LUFT- för barn födda -05 1 april Vi började med att samla alla barnen och berätta att vi vid 5 st tillfälle ska experimentera och lära oss mer om luft. Vi frågade vad

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö September-2017

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö September-2017 Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö September-2017 Att köpa ny dator Kompakt bordsdator Stationär dator Allt-i-ett-dator Laptop Hybrid (laptop/surfplatta) Agenda Att tänka på innan du köper dator Faktorer

Läs mer

Inledning. Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk. Problemlösning och algoritmer. 1DV433 Strukturerad programmering med C Mats Loock

Inledning. Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk. Problemlösning och algoritmer. 1DV433 Strukturerad programmering med C Mats Loock Inledning Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk Problemlösning och algoritmer 1 (14) Varför använda en dator? Genom att variera de program som styr datorn kan den användas för olika uppgifter.

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Appar vi arbetat med

Appar vi arbetat med Appar vi arbetat med Vårterminen 2013 Rönnbäcksskolan 5 juni 2013 ipad projekt Vt-2013 appar vi jobbat med, Sida 1 Choiceboard Creator Vi har använt denna app för att välja sång. Man kan ställa in så det

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer