Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955?"

Transkript

1 MINA DATAMINNEN Författare Lars Persson LP Jag är född 24. Far var sergeant på KA1 i Vaxholm och lyckades med sin minimala lön bekosta mina studier tills jag blev civilingenjör i elektroteknik på KTH Dagens föräldrar med enormt mycket högre levnasstandard säger sig inte klara något sådant, så ungdomarna sitter där med höga studielån. Tack far och mor! Som nyutexaminerad fick jag jobb på Svenska Radiobolaget där jag var en liten kugge i den verksamhet som satte upp den första biltelefonen som kunde ringa via televerkets fasta nät utan hjälp av operatör. Det var omkring 1951 eller 52. Sändaren stod i vattentornet på Mosstorp, Lidingö. Radioenheten i bilen fanns i en låda så stor som en mindre resväska. Därtill kom en något mindre reläbox. Den första kontakten med datorer var att jag fick se BARK i funktion. Det var en relämaskin som stod och räknade kulbanor för marinens räkning på Drottninggatan 95 (Gamla Teknis) med hastigheten 10 additioner per sekund. Jag minns att man hade bekymmer med hållfastheten i stativen. De var beräknade för slumpmässig trafik. När man nollställde alla register samtidigt var kraften från alla de små reläankarna tillsammans tillräckligt stor för att så småningom orsaka sprickor längst ner på stativen! Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955? BESK var Sveriges första elektroniska dator. Den hade utvecklats av matematikmaskinnämnden under ledning av Erik Stemme. Stemme och hans medhjälpare flyttade senare över till ÅTVIDABERG FACIT där de byggde först en förbättrad version kallad FACIT EDB och senare en transistorbesk. Läraren på min programmeringskurs framställde några för mig helt nya tankegångar på ett mycket begripligt sätt. Jag glömmer aldrig när jag första gången insåg att de hela talen inte alls naturligen var uppdelade i grupper om 10. De följer varandra som pärlor på en tråd och alla pärlorna har samma färg. Det finns ingen gruppindelning. Det där med att fira 50 år för att det är hälften av 100 är ju inget annat än ett påhitt som beror på vårt sätt att skriva siffror. Babylonierna firade nog 60 om dom levde så länge. Om man tvunget ska fira något liknande skulle jag hellre välja 32 eller 64. Hundra skrivs decimalt med ynka två nollor medan 64 binärt är en etta med sex nollor efter. Binära tal skriver man enklast hexadecimalt. Jag har med besvikelse sett hur man anger adressen till en server muförtiden. Adressen består av fyra Bytes med åtta bitar i varje. Man skriver det som fyra decimala tal med punkter emellan i stället för att skriva åtta hexadecimala siffror. Det sista sättet är extremt mycket lättare att översätta till binärt, något som man ofta behöver göra. Det finns kanske någon anledning men jag inser inte vilken det kan vara. Vi lärde oss ren maskinkodning, vi hade inte ens en assembler. Jag blev programmerare på ÅTVIDABERG FACIT1957. De hade en av sina FACIT EDB stående på Karlavägen vid Jungfrugatan. Den användes som servicebyrå. Man fick komma dit med sitt program och köra det mot en avgift.

2 Det kom snart en Alglol kompilator. I reklamen berättade man att den hade fördelen att man kunde skriva hur komplicerade program som helst. Vi programmerare ansåg att den hade nackdelen att man kunde skriva hur komplicerade program som helst. Det påstås att någon av de få som då lärde ut programmeringskonsten hade satt upp ett pris i form av en flaska Whisky till den som först fick sitt första program att gå igenom felfritt vid första testkörningen. Efter ett år sägs det att flaskan fanns kvar. Det var många som tog hårt åt sig av att maskinen pekade på var de skrivit fel i koden. Det blev till en prestigefylld kamp. Andra acepterade att det inte ligger i människans natur att alltid skriva precis rätt. Algol försvann helt så småningom. Det fanns redan då både Fortran och Kobol men vi hade inte de språken. Algol påminde kanske mer om Pascal som kom lite senare. Vi fick lära oss att datorn gör som vi säger men inte som vi menar, till skillnad från en bra sekreterare som gör som vi menar men inte som vi säger. Numera har vi ju Windows som varken gör som vi säger eller som vi menar. Det var nog 1960 som jag erbjöds att leda datacentralen på Karlavägen med villkor att jag också skulle lära mig att reparera maskinen om den gick sönder. Det gjorde den. Med 2700 elektronrör som klarade driftstimmar i medeltal så hade man flera fel per dag. Med schemat i ena handen och oscilloskopets probe i den andra stod man där vid dom öppna skåpsdörrarna i 10-gradig blåst från kylmaskinen. Jag fick lite hånfulla miner när jag mitt i sommaren tog på mig pälsmössa och vinterkappa, men snart var det flera av medhjälparna som gjorde likadant. Det bästa verktyget som fanns för att leta fel i datorn det var en dator. Man hade en sådan, men den var ju trasig. Samma förargliga situation som när man har knutit ett snöre i "ögat" på en sax och vill klippa bort snöret. Man har en sax men den klarar det inte. Det var en härlig utmaning att trots detta kunna sätta ihop program som gick att köra och som fick maskinen att avslöja var felet låg. Jag läste senare en science fictionbok av Isaac Asimov som hette Jag Robot. Där förekommer en robot som råkat bli felprogrammerad så att den var farlig men som också försökte dölja detta. Den gömde sig bland ett antal i övrigt identiska men "friska" robotar. Författaren har precis förstått vår situation när han beskriver hur man fick roboten att avslöja sig. Asimov var astronom, inte datortekniker. Jag upptäckte snart att maskinen var förbluffande enkelt uppbyggd. Den bestod till allra största delen av tre enkla byggblock med högst två elektronorör i varje. Ett sådant byggblock kunde utföra någon av de logiska funktionerna OCH, ELLER och INTE. Tillsammans med ett tåg av klockpulser som såg till att detaljerna i en instruktion utfördes i rätt ordning var de sammanbyggda på ett logiskt och förutsägbart sätt. Resultatet blev till denna science fictionartade mastodont som fyllde ett rum på 50 kvadratmeter. Dagens tekniker ler lite medlidsamt när man berättar att den kunde göra instruktioner per sekund. Den hade ett arbetsminne som var gånger mindre än vad våra hemdatorer numera kan tänkas ha. Ändå räckte det för nästan alla de program vi hade, bara några få behövde lagras på trumminnet som var fyra gånger så stort som arbetsminnet. Det är intressant att jämföra dess instruktionsrepertoar med dagens processorer. Den hade praktiskt taget allt vad vi ser ännu i dag. Det enda som saknades var en avbrottsfunktion. En

3 sådan fungerar så att processorn kan hålla på med något annat medan en yttre enhet gör färdigt det den blivit ålagd. När den är klar säger den till och processorn övergår till att ta hand om dess data. Den här maskinen stod och väntade tills enheten var klar. Avbrottshanteringen var nödvändig för att dagens operativsystem skulle börja utvecklas. Det byggdes fyra sådana maskiner varav en stod en tid i Dysseldorf. Det fanns också en nästan idenntisk maskin i Lund (Siffermaskinen i Lund = SMIL) och en hos SAAB i Linköping. Den hette visst SARA. De var mycket lika BESK, kanske var de identiska. År 1964 flyttade jag till SAS där man var på väg att införa databehandling i reell tid som det hette. I dag skulle man kanske använda orden interaktiv databehandling. Det man som utomstående först tänker på i det sammanhanget är möjligheten att boka passagerare direkt mot en aktuell fil som visar antal lediga platser per flight. Jag har sett en underbar föregångare i SAS New York. Man ansvarade bara för de flighter som lämnade New York och det rörde sig om två maskiner per dygn. Försäljningen tilläts förutsätta att det fanns gott om plats såvida inte annat meddelats. Varje bokning följdes upp med ett teleprintermeddelande där även passagerarnas namn angavs. Teleprintern var försedd med en stans så att den kunde överföra informationen till en hålremsa. Remsans innehåll överfördes på bokningscentralen till ett hålkort som stoppades in i ett fack i ett stort skåp. Varje fack var märkt med flightens nummer och datum och rymde så många hålkort som det fanns platser på den flighten. När ett fack såg fullt ut så räknade man antalet hålkort och sände en varning till alla försäljningsställen och berättade hur många platser som fanns kvar. När flighten sedan skulle iväg tryckte man en passagerarlista av korten. Det fanns emellertid många andra tillämpningar på SAS som tvingade fram en effektiv databehandling av interaktiv typ. En sådan var incheckning av passagerare och en annan var vad som kallades vikt och balans. Det sistnämnda handlade om att planet skulle ha rätt mängd bränsle (för mycket blev för dyrt och för lite var självklart farligt). Det fick inte lastas för tungt, men det måste också lastas så att det balanserade på vingarna just när det lyfte. Det här arbetet gjordes förr manuellt, men var både tidsödande och besvärligt. En tredje tillämpning gällde operativ planering. När det blev dimma i Köpenhamn och många plan dirigerades till Oslo eller Stockholm hade man inga maskiner att sätta in till de väntande passagerarna i Köpenhamn. Man saknade också besättningar till flera av maskinerna i Oslo och i Stockholm - de fanns ju också i Köpenhamn. Då gällde det för den operativa kontrollen att ta rätt beslut. Det rörde sig om stora pengar och det var högst önskvärt att få hjälp av en dator. Det fanns en minst lika viktig tillämpning som hette flygplansunderhåll. De flesta flygpassagerare anar nog inte hur enormt mycket ansträngning det läggs ner på flygsäkerhet. Flygplansunderhåll är en del av dettta. I en bil har man ett antal instrument som sitter där tills bilen skrotas. Det är mycket ovanligt att ett instrument byts ut. I ett flygplan finns det ett stort antal komponenter - inte bara instrument - som byts efter fastställt antal gångtimmar för att genomgå kontroll och för att man ska kunna införa modifieringar i enlighet med tillverkarens föreskrifter. Varje komponent har ett individuellt nummer och man är skyldig att hålla reda på vilka

4 modifieringar som gjorts, antal gångtimmar, vilket flygplan enheten sitter i mm. Man går ännu längre i uppföljning som t ex att man håller reda på vilka detaljer som tillverkats samtidigt. I några fall har man därigenom kunnat avslöja att de hade någon gemensam svaghet som uppstått vid tillverkningen. SAS har stora verkstäder och rigorösa bestämmelser om underhållet. Det var angeläget att skapa system bl a för planeringen. SAS byggde upp sin centrala dator i Köpenhamn med hjälp av Univac. Jag blev medlem av ett arbetslag som utarbetade metoder för att bygga säkra datahallar. Redan omkring 1967 tvingades vi byta en huvudströmbrytare i elförsörjningen. Det tog oss en timme när väl centralen kunde göras spänningslös. Men det behövdes sex timmars stopp totalt därför att filerna måste dumpas före stoppet och laddas in efteråt. Vi gjorde arbetet en natt mellan söndag och måndag. Vi försökte efteråt få reda på vad det hade kostat för våra användare. Även om aktiviteten i Skandinavien var obetydlig vid den tiden på dygnet så fanns det aktivitet i New York, Chicago, Los Angeles och Tokyo. Bankok klarade sig visst. Vi fick ingen pålitlig siffra, men det lilla vi fick fram fick oss att dra andan. Vi gjorde något som vi borde gjort från början nämligen utarbeta en policy för hur man skulle bygga för att det skulle bli en driftsäker installation. Vi kände inte till något annat flygbolag som gjorde så och sådana tankar dök inte upp i facklitteraturen förrän flera år senare. Därmed inte sagt att vi var tongivande, bara att vi var tidiga. Här ett axplock av några viktiga punkter. Vår datorhall växte med minst 20% per år så ett krav var att den skulle kunna byggas ut utan att maskinerna stannades. En annan punkt vi satte upp var att varje komponent i installationen för såväl el som kylning skulle kunna bytas ut eller repareras utan driftsstopp för datorerna. Kostnaden för såväl dessa åtgärder som för övriga säkerhetsåtgärder skulle vägas mot den troliga kostnaden vid ett stopp och mot sannolikheten av att stoppet inträffade. Anslag för kostnaden av säkerhetsåtgärder skulle sökas enligt fastställda rutiner. Beslut om att inte införa en säkerhetsåtgärd skulle fattas av den nivå i företaget där man hade befogenhet att besluta om det belopp skadan skulle kunna kosta. (Vissa frågor hamnar därigenom hos direktionen eller styrelsen.) Vi anade inte hur besvärliga de två sista punkterna skulle visa sig vara att efterleva. Säkerhetsåtgärder påminner om ett omvänt lotteri. Vinsten är ersatt av en avsevärd kostnad och lottsedeln motsvaras av att man kan köpa sig fri genom att införa ett skydd. Svårigheterna att finna en vettig balans mellan risker och skydd är många. Det kan vara mycket svårt att få fram vad ett datorstopp skulle kosta. För kortare stopp av någon timmes varaktighet beror det kraftigt på vad som pågår just då, för längre stopp är det många faktorer som spelar in. Ett exempel får illustrera. Jag minns ett strömavbrott i

5 mellansverige (och därmed i Stockholm) på 10 timmar. Datorcentralen i Köpenhamn var inte berörd men kommunikationsdatorn i Stockholm som betjänade praktiskt taget hela Sverige för vår del den stannade för att vi inte hade någon reservkraft. Efteråt frågade jag försäljningen vad det kostat. Svar Kr, en struntsumma. Varför det? Jo alla andra flygbolag hade också strömavbrott så ingen konkurrent kunde boka passagerare. Nåja, det fannas andra användare också så vi fick till slut en diesel. Man tänker kanske att årskostnaden för ett skydd inte får vara högre än medelårskostnaden för skador. Det är fel. Redan på den privata nivån är man villig att betala en högre premie för brandförsäkring av villan än vad försäkringsbolaget har i utgifter för skador. Försäkringsbolaget lever av skillnaden och försäkringstagaren är skyddad från katastrof. Oviljan att ta en hög kostnad som drabbar slumpvis kallas risc aversion och det finns en hel del litteratur om det. Hur mycket mer företagsledningen i ett större företag vill betala för skydd beror på skadebeloppets storlek men också på den aktuella situationen t ex vad gäller likviditet. För att man ska hitta den bästa balansen mellan risker och skydd fordras det alltså att man har en viss kommunikation i dessa frågor mellan konstruktörer och företagsledning. Det hade vi inte. Det här ser ut som om jag ville framföra en offentlig klagan på SAS så jag skyndar mig att påpeka att SAS snarast hade ovanligt korta och väl fungerande order- och rapportvägar. Jan Carlzon "rev pyramiderna" något som hade en utomordentligt god verkan på företagets resultat. Jag nämner bekymret därför att jag tror att det här med säkerhetsgruppernas kanaler till företagsledningen (eller brist på sådana) är ett gemensamt problem i våra större företag. Kanske var våra belopp så små att de kunde försummas vid sidan av beloppen till flygsäkerhet och flygplansunderhåll. Eller kanske var det så att vi fick de svar vi efterfrågade implicit i Jan Carlzons anda: "Handla så som ni anser det bäst för företaget, vi litar på ert omdöme". I några få fall avstod vi från skydd. Vi byggde aldrig något bra åskskydd. Vi visste nog för lite om åskskydd, men det visste vi inte. Vi borde kanske anlitat en expert men i så fall någon som inte var knuten till en firma som sålde åskskydd. Ett åskskydd består inte bara av en pinne på taket och en kopparledare ner till jord. Det skulle inneburit flyttning av kablar och nedgrävning av skyddsledare som måste anslutas till armeringen, för att inte tala om en otrolig mängd överspänningsskydd. Det hade nog ändå inte blivit ett fullgott skydd eftersom det måste byggas in i efterskott. Vi borde i enlighet med vår policy ha sänt in en investeringsansökan med följande inledande text: "Härmed översändes kalkyl för inrättande av åskskydd med anhållan att den måtte avslås". Det gjorde vi aldrig. Så vi fattade besluten själva, troligen med resultat att vi byggde för bra ibland. Åskskyddet däremot var nog för dåligt En del av lösningarna var okonventionella. Vi byggde alltid i form av standardiserade moduler såväl i datorlokaler som i utrustning för el och kyla. En kraftmodul var på 1000 kva med tre dieslar om 300 kva för reservkraft. När vi började hade vi två reservkraftsdieslar. När jag lämnade SAS femton år senare fanns där 13 stycken. På det sättet kunde vi skjuta upp investeringar tills vi behövde utrustningen. Med tre reservkraftenheter per transformatorstation och lite knep hade vi tillräcklig reserv även om något aggregat vägrade att starta eller

6 var på service. Dessutom var dieslarna av den största typ som tillverkades i stora serier för lastbilar. Nästa storlek var specialbyggda fartygsdieslar och de var mycket dyrare per hästkraft. Vi hade ofta besök av våra motsvarigheter på andra flygbolag. Jag minns två typer av kommentarer. Det ena var: "Jaså ni har löst det där problemet på det sättet! Det har ingen annan gjort, det ska vi prova". Den andra var: "Jaså ni har löst det där problemet på det sättet! Det har ingen annan gjort. Det tänker vi inte försöka." Vi hade nära samarbete med de stora flygbolagen i USA - på försäljningssidan stred man på kniven om passagerare, men i varje fall på datasidan var dörrarna öppna på bägge sidor. Det var dock ingen som visste riktigt hur man skulle bygga en stor anläggning så att den blev drifttssäker och misstagen var många. Ett exempel får belysa svårigheterna: Ett flygbolag hade ordnat så att man hade elförsörjning från två olika elbolag via kabel. I USA var inte bolagen hopkopplade som dom var och är hos oss så redan det var en slags reserv. Dessutom hade man två fartygsdieslar med tillhörande generatorer installerade. Var och en av dem kunde försörja datorhallen inklusive kylanläggningen. Jag uppskattar att varje motor kunde ge över 5000 hästkrafter. I princip var det hängslen och livrem även till overall. Så en dag blev det strömavbrott från bägge leverantörerna samtidigt. Det gjorde inte så mycket för den ena dieseln startade automatiskt och tog över. Tyvärr la den av efter bara någon minut. Det var ju förargligt, men den andra dieseln startade villigt och tog över. Den la också av!! Varför? Jo man hade inte allt bränslet inne i maskinrummet (helt vettigt) utan bara en mindre tank som fylldes från det stora bränsleförrådet på (eller under) gården. Tyvärr hade man snålat lite och bara gjort en sådan dagtank för bägge maskinerna och det var lite kondensvatten i botten på den. Ett annan incident som vi själva råkade ut för var när en fredag eftermiddag en man från vattenverket kom in och sa att han skulle stänga vattnet för oss nästa dag i ett par timmar för han måste byta huvudkranen ute i gatan. Jag vill minnas att vi gjorde av med en kubikmeter vatten på en timme i kyltornen till kylanläggningen (det var i alla fall stora mängder) och det här kunde resulterat i många timmars stopp på synnerligen olämplig tid på dygnet. Vi hade dock sparat några tiotal kubikmeter kallt vatten i stora tankar som reserv om kylmaskinerna skulle krångla totalt. Det kunde vi nu använda och lyckades klara oss igenom situationen, dock med en oväntad konsekvens. Vattentankarna låg nedgrävda på gården mellan byggningarna. De låg under grundvattennivån. När vi tömde dem så flöt dom upp och bucklade till asfalten. Vid ett tillfälle ombads jag installera avbrottsfri kraft på en datorcentral i Maputo i Mocambique. Det var SIDA som hjälpte deras flygbolag att få igång en dator för bokföring. Det var en säregen upplevelse att se deras försök att ta steget från den nivå vi kanske hade för hundra år sedan och gå till modern teknologi i ett steg. Jag minns att jag hade glömt att skicka ner fyra bultar med M4 gänga och som kunde vara ett par cm långa. "Vi går till en järnaffär och köper några" föreslog jag. Oförstående blickar. Det fanns ingen järnaffär i Maputo. Vi fick gå en del kurser som inte hade direkt samband med datorer och teknik. Även om det är lite vid sidan av så vill jag berätta om en aha-upplevelse från en sådan kurs.

7 Vi delades in i grupper och fick till uppgift att bygga en bro av tidningspapper med hjälp av sax och tape. Efteråt skulle alla samlas och enas om vilken grupp som byggt den bästa bron. Broarna skulle värderas med hänsyn till hur stabila de var, hur långa de var och hur vackra de var. Vår grupp hade byggt en rörbro som var över två meter lång. Vi argumenterade länge, men kunde inte bli eniga om vilken bro som skulle vinna. Till slut sa en av deltagarna: "Vår bro är mycket vackrare än vad eran är lång!" Vi förstod läxan. Man kan inte bedöma något med hjälp av flera kriterier om man inte har något slags poängsystem eller något annat sätt att säga hur viktig en viss egenskap är. Man kan inte springa så långt som möjligt på kortast möjliga tid och man ska misstro politiker och andra försäljare när de erbjuder högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Självklart när man fått det påpekat. Jag gick i pension i början av 80-talet men fortsatte som konsult och skrev en bok om driftssäkra datorhallar som Vasakronan gav ut. Jag var också projektledare för en ombyggnad av elsystemet i vissa datalokaler hos SAAB i Linköping. Jag har inte velat släppa programmeringen. Min favorit var dbase och senare den betydligt bättre Foxbase. De är databashanterare med ett enkelt högnivåspråk påminnande om Cobol och med allt man behöver för en databas. Efterföljaren Visual Foxpro har jag också men den las ner innan den var användarvänlig. Nackdelen med Foxbase är att den körs under DOS. Den är så gammal att den inte har stöd för musen och har dessutom nackdelen att windows och DOS använder olika koder för bokstäverna (codepage som det heter). På gamla FACIT EDB hade vi full komtroll över alla detaljer i datorn ner till minsta bit. Det har jag inte alls numera och känner mig utestängd. För några år sedan kunde jag se vad det verkligen stod på disketten, det kan jag inte längre. Det måste ju finnas sådana verktyg men jag har inte hittat dem eller också är dom svåra att lära sig. Jag skulle vilja överbrygga problemet med code page men vet inte hur man gör nu för tiden. Jag har skrivit ett bokföringsprogram i Foxbase. Jag använder det själv och hjälper dessutom två söner och ett barnbarn med bokföring. Jag kunde för en ganska ringa kostnad ha köpt ett färdigt system, men det här var mycket roligare. Dessutom medför det vissa fördelar. Man kan t ex lätt kan ta ut de rapporter man behöver. Jag började för årtionden sedan att försöka dokumentera min släkt genom att skriva ner namnen på ett ark A2. Jag såg snart att det var inte bara en enda trädstruktur utan två. En uppifrån och ned och en annan nedifrån och upp. Det blev så rörigt när jag försökte rita det. Det var en rolig utmaning att göra ett datorprogram i stället och det var faktiskt inte så svårt. Det tar inte emot bilder, men jag har så få bilder från 1800-talet så det gör inget. Excel trivs jag också med för enklare uppgifter som inte är i behov av någon databas. Tillhörande Visual Basic har jag fått till att visa upp någon enstaka user form någon gång men ofta får jag beskedet "Syntax error" när jag försöker. I något fall har jag kunnat kolla att jag skrivit exakt som det står i läroboken jag har. "Vadå för fel" frågar jag datorn. "Det tänker jag inte tala om" svarar den. ASSIST klarar jag inte alls trots att jag har ett visst begrepp om grunderna i SQL.

8 Jag har ritat mycket med en gammal version av AUTOCAD som kördes under DOS. Den är hjälpsam och användarvänlig. Tyvärr hände det något när jag bytte dator. Den gillade inte den nya datorn och ville inte heller den tala om varför. Hjälpavsnitten och anvisningarna som finns både hos Foxbase och Autocad är utomordentliga. Motsvarigheten hos Windows har aldrig kunnat svara på något jag frågat om. Jag har hört av mina vänner som använder Windows att dom anser detsamma. Den nyare versionen av AUTOCAD under Windows har jag provat hos en granne som hade den, men den var knöligare. En detalj som var utmärkt i Autocad men som jag saknar i moderna program under Windows är möjligheten att ångra sig. Vanligen finns den möjligheten men ibland tas den bort temporärt. Ett exempel: Jag har ett program som avkräver mig ett kodnummer när jag startar det. Ibland händer ingenting när jag skriver in numret, det brukar komma upp stjärnor för varje siffra när allt går som det ska. Eftersom något är fel försöker jag ta mig ur för att starta om programmet. Då kommer det en user form med bara alternativen JA och NEJ. Där står en text på engelska om vilka hemska saker som skulle hända om jag tryckte JA. Det står ingenting om vad som skulle hända vid ett NEJ. Jag förstår inte vad jag blir hotad med och misstänker att det andra altarnativet nog är ännu värre så jag får panik och stänger av strömmen för datorn. Jag saknar också möjligheten som DOS hade att i alla lägen kunna printa det som står på skärmen. Jag köpte en ny programvara nyligen men för att använda den måste jag intyga att jag läst igenom och godkänt något slags avtal. Det var långt och skrivet på advokatengelska. Jag begrep inte mycket men hade väl kunnat tragla mig igenom det om det hade gått att få ut en hardcopy som jag kunnat läsa i lugn och ro. Det gick inte. Nu var jag tvungen att hoppas att där inte stod något om att jag skulle betala tio dollar varje gång jag startade programmet. Den som bestämde att man måste klicka på START för att stänga av Windows har en annan sorts humor än jag. Avslutningsvis har jag två avskräckande exempel från dagens databehandling som jag vill kommentera. Den ena handlar om att min fru skadade en nackkota och fick gå med en stödkrage i flera månader. Vi har andra krämpor också så vi fick förmånen att var och en av oss fick städhjälp en gång per månad. Det kostade dock en del och efter en tid när hustrun blivit bättre sa vi att vi skulle försöka klara oss med en gång var fjärde vecka, således att var och en fick hjälp var åttonde vecka. Vi ville helst inte att en av oss skulle avstå helt eftersom det troligen skulle vara lättare att gå tillbaka till ursprunglig mängd hjälp om vi redan hade ett godkännande på att vi behövde sådan. Vi ringde till kommunen och föreslog att var och en av oss skulle få hjälp var åttonde vecka. Nej det gick inte för de kunde inte sända en faktura var åttonde vecka, datorn tillät inte det. Vi föreslog då att vi skulle få en faktura var fjärde vecka men med halva priset. Nej datorn kunde bara fakturera det vanliga priset så en av oss måste avstå helt.

9 Det andra exemplet gäller Word for Windows där jag ibland skriver tabeller och annat som inte är text av den här typen. Jag har stängt av autokorrektionen för jag behöver den inte. När jag börjat på en tabell dröjer det bara ett par rader innan det kommer en gul ruta uppe till höger som säger att "Autokorrektion behöver en fil som inte finns inläst. Kan vi läsa in den nu?" Innan jag sett rutan i fråga har jag hunnit skriva ett antal ord eller siffergrupper, men de har datorn ignorerat. Jag svarar NEJ. Några rader senare "Autokorrektion behöver..." Svar NEJ! Det tar en stund att komma igång igen efter avbrottet, men tre rader senare "Auto..." Svar NEJ NEJ NEJ! Det tycks inte finnas något sätt att bli av med fyrkanten. Jag har stängt av allt som går. Nu till kommentaren. Vem är det som bestämmer - vi eller datorn? Jag minns en detalj ur Chaplins berömda film Moderna Tider. Chaplin blir matad av en maskin som ger honom soppa och som torkar honom om munnen efter varje gång. Maskinen går sönder och kastar soppa i ansiktet på honom och torkar omsorgsfullt efteråt. Skrattet fastnar numera i halsen och jag ser framför mig vad mina barnbarn kan få uppleva. De har om trettio år självklart en robotuppassare. Roboten lagar maten och sätter fram den. När ättlingen går ut i hallen för att hämta ett piller ur kavajfickan så tar roboten tallriken, kastar maten bland soporna och lägger tallriken i diskmaskinen. På förebråelserna svarar den "Husse du vet mycket väl att jag ska ta ut maten när du gått från bordet". Kravet att få en ny portion bemöts med "Nej husse, du har redan fått din mat" Vart är vi på väg?

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vad är ett dokument? Gör så här

Vad är ett dokument? Gör så här Orsaken till att man överhuvudtaget använder en dator är ju för att genomföra ett arbete, producera ett resultat eller skapa något. Man skriver ett brev, ritar en bild eller kanske gör en kalkyl av något

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering Introduktion till programmering Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012)

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Denna snabbguide är avsedd att hjälpa nya medlemmer att komma igång med huvudfunktionerna på GlobalTwitcher (GT). Siten innehåller dock ett stort antal funktioner

Läs mer

Arbeta med bilder. Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram.

Arbeta med bilder. Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram. Arbeta med bilder Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram. Habilitering & Hjälpmedel Installera PhotoFiltre Att installera

Läs mer

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Ayumi Sjöbergh Miyake 1 september 2012 miyake@kth.se II1310 Introduktionskurs i datateknik 1 Sammanfattning Laborationen gick ut på att hitta och rätta

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Datorns utveckling. Bild av ENIAC

Datorns utveckling. Bild av ENIAC Datorns utveckling År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse den första elektroniska datorn, Z1, samt en rad andra datorer de förstördes 1944 när Berlin bombades under andra världskriget.

Läs mer

IT-Supporten. HP Probook. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp

IT-Supporten. HP Probook. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp IT-Supporten Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. HP Probook Startknapp Inledning Trasig skärm/chassi/spillt vatten 3 Trasig laddare 4 Inbrott/stölder 5 Ominstallation 6 Vanligaste

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils the Blogg Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils Första dagen lördag 19/9 kl 12-16 Bengt Böhlin, från technichus var här och berättade hur vi skulle göra Lego bilar Emil

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Föreläsning V36 Föreläsning 1 Programmering Kurs-PM Programmeringsmiljö Hello World! Variabler printf scanf Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning

Läs mer

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Visningarna i Boxholm gjordes först för en testgrupp på 9 personer, som gick steg 1 och steg 2. Själva introduktionen genomfördes

Läs mer

INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS

INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS PICBASIC PRO - Installation från CD-SKIVA Sätt i CD-skivan, Installationen startar automatiskt. Om den inte gör

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

IT-Supporten. Macbook Air. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp

IT-Supporten. Macbook Air. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp IT-Supporten Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Macbook Air Startknapp Inledning Trasig skärm/chassi/spillt vatten 3 Trasig laddare 4 Inbrott/stölder 5 Ominstallation 6 Vanligaste

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Hur kommer jag igång?

Hur kommer jag igång? 2015-01-12 Hur kommer jag igång? Hej och välkommen till Eftermarknadsutbildningen inom Konsumenträtt! Börja med att läsa igenom denna instruktion (i utskriftslayout). Den är till hjälp för att du snabbt

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Handbok. Telia Hemkoll. Välkommen! Fungerar utan dator

Handbok. Telia Hemkoll. Välkommen! Fungerar utan dator Telia Hemkoll Handbok Välkommen! Med Telia Hemkoll kan du se vad som händer i din bostad även när du befinner dig någon annanstans. Sätt upp kameran på en plats där du vill ha ett extra öga och logga sedan

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Imperativ programmering

Imperativ programmering Imperativ programmering 1DL126 3p Imperativ programmering Jesper Wilhelmsson ICQ: 20328079 Yahoo: amigajoppe MSN / epost: jesperw@it.uu.se Rum: 1335 Tel: 471 1046 Imperativ programmering Vilka programmeringsspråk

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Motion om fri mjukvara

Motion om fri mjukvara Motion om fri mjukvara Fri mjukvara 1 är gratis 2. Fri mjukvara sparar kommunen pengar 3. Sverigedemokraterna Oskarshamn föreslår kommunfullmäktige: Att planera för en övergång till fri mjukvara, själv

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer