Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde"

Transkript

1 Datum Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 december kl Allmänheten är välkommen att närvara. Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän 4. Anmälan av jäv Valärenden 5. Val av revisorer för kommunen 6. Val av mål- och demokratiberedning 7. Val av valnämnd 8. Val av kommunstyrelse 9. Val av barn- och utbildningsnämnd 10. Val av omsorgsnämnd 11. Val av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd 12. Val av styrelse för Arvidsjaurs kommunföretag AB (AKAB) 13. Val av styrelse för Arvidsjaurhem AB 14. Val av styrelse för Arvidsjaurs Energi AB 15. Val av styrelse för Arvidsjaur Flygplats AB 16. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 17. Val av överförmyndare 18. Nominering av nämndemän för tjänstgöring vid Luleå Tingsrätt 19. Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige 20. Val av ledamot och ersättare till Kommunförbundet Norrbottens styrelse mandatperioden Val av ledamot och ersättare i Förbundsdirektionen Partnerskap Inland Akademi Norr forts.

2 forts. 22. Val av ledamot och ersättare i Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion 23. Ordning för inkallande av ersättare 24. Sammanträdesplan 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskott Arvidsjaur PETER RYDFJÄLL Kommunfullmäktiges ordförande

3 Kommunstyrelsen - Valberedning Val av revisorer för kommunen KsVb 21 Dnr 00286/ Kommunfullmäktige har att utse revisorer för revisorsuppdrag inom kommunen. 1. Följande revisorer (5 st) för kommunen utses: Ulf Starefeldt, sammankallande/ordförande Jan-Olov Lundmark Grethel Åhman Kenneth Fjellström? 2. Nominering av en revisor samt vice sammankallande/ordförande görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december Revisorerna inom sig utser och fördelar revisorer för revisionsuppdrag inom kommunen och för fonder som förvaltas av kommunen; - Stiftelsen Vikar Strömbergs donationsfond - Stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond - Stiftelsen Svea Karlssons donationsfond - Stiftelsen Arkens donationsfond - Inlandets konstfond - Stiftelsen Rolf Steinwalls fond för unga musiker - Stiftelsen Gunhild Steinwalls fond för unga musiker 4. När det gäller de kommunala bolagen, fördelar revisorerna inom sig revisionsuppdragen i det antal som fastställts för varje enskild företag. (Revisionsreglemente, antaget av kommunfullmäktige ).

4 Kommunstyrelsen - Valberedning Val av mål- och demokratiberedning KsVb 22 Dnr 00286/ Kommunfullmäktige beslutade att anta politisk organisation för mandatperioden. Kommunfullmäktige har att utse ledamöter till beredningen. Beredningen ska bestå av fullmäktiges presidium samt ledamöter från de partier som ej är representerade i presidiet. 1. Till mål- och demokratiberedningen för utse nedanstående ledamöter; Peter Rydfjäll (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Johan Althén (fp) Lars Ralph (m) Roine Gustafsson (sd) 2. Nominering av ordförande görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december 2014.

5 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 23 Dnr 00286/ Val av valnämnd Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Till valnämnd för utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Ersättare Bernt Vikström (s) Karl-Gustaf Lindström (s)? (s) Peter Rydfjäll (s) Håkan Sandgren (v) Leif Enberg (v) Åsa Lundgren (c) Sven-Olov Granlund (c) Annika Öberg (m) Jerry M Johansson (c) 22. Följande nomineringar görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december; En ordinarie ledamot Ordförande samt vice ordförande

6 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 24 Dnr 00286/ Val av kommunstyrelse Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Till kommunstyrelse för utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Britt-Inger Hedman (v) Åsa Ögren (v) Bjarne Hald (c) Martin Nilsson (c) Leif Andersson (c) Kristina Bäckström (c) Ersättare Björn Lundberg (s) Johnny Bäckström (s) Linda Lundberg Stenvall (s) Mats Åhman (s) Lina Karlsson (s) Margoth Holmkvist (v) Håkan Sandgren (v) Pernilla Granberg (c) Ann-Karin Sörmo (c) Lennart Wigenstam (c) Johan Althén (fp) 2. Nominering av samt ordförande och vice ordförande görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december 2014.

7 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 25 Dnr 00286/ Val av barn- och utbildningsnämnd Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Till barn- och utbildningsnämnd för utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Kristina Taimi (s) Mats Åhman (s) Lina Karlsson (s) Britt-Inger Hedman (v) Helen Danielsson (v) Lennart Wigenstam (c) Jerry M Johansson (c) Pernilla Granberg (c) Carl-Johan Olofsson (fp) Ersättare Jörgen Andersson (s) Anneli Jorsell (s) Tycko Johansson (s) Maria Hedberg (v) Anna Svensson (v) Imam Kaya (c) Samuel Wigenstam (c) Marielle Lidström(c) Ann Björklund (m) 2. Nominering av ordförande och vice ordförande görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december 2014.

8 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 26 Dnr 00286/ Val av omsorgsnämnd Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Till omsorgsnämnd för utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Ersättare Karin Lindgren (s) Patrik Lundgren (s) Johnny Bäckström (s) Naeimi Forsgren(s)? (s) Åse-Marie Sundell (s) Margoth Holmkvist (v) Helen Danielsson (v) Ingrid Tagesdotter (v) Anna Svensson (v) Kristina Bäckström (c) Gülsen Senli (c) Ann-Karin Sörmo (c) Pia Klockljung (c) Mats Klockljung (c) Kristina Lundberg (c) Annika Öberg (m) Patrik Lundkvist (fp) 2. Följande nomineringar görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december; En ordinarie ledamot Ordförande samt vice ordförande

9 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 27 Dnr 00286/ Val av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd för mandatperioden utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Anders Harr (s) Bernt Vikström (s) Kennet Bäcklund (v) Martin Nilsson (c) Marielle Lidström (c) Ersättare Lars Holmkvist (s) Iren Ögren (s) Leif Enberg (v) Samuel Wigenstam (c) Jonas Granberg (c) 2. Nominering av ordförande och vice ordförande görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december

10 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 28 Dnr 00286/ Val av styrelse för Arvidsjaurs kommunföretag AB (AKAB) mandatperioden Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Till styrelse för Arvidsjaurs kommunföretag AB för mandatperioden utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Ersättare Peter Rydfjäll (s)? (s)? (s)? (s)? (v)? (v) Leif Andersson (c) Sven-Olov Granlund (c) Bjarne Hald (c) Nina Ask (m) 2. Följande nomineringar görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december; Två ordinarie ledamöter Tre ersättare Ordförande samt vice ordförande Stämmoombud och stämmoombud, ersättare

11 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 29 Dnr 00286/ Val av styrelse för Arvidsjaurhem AB Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Till styrelse för Arvidsjaurhem AB för utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Marcus Lundberg (s) Patrik Åman (s) Leif Enberg (v) Hanna Eriksson (c) Ulf Ask (c) Ersättare Patrik Lundgren (s) Linus Laestander (v) Kristina Lundberg (c) 2. Följande nomineringar görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december; Ordförande samt vice ordförande Stämmoombud och stämmoombud, ersättare

12 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 30 Dnr 00286/ Val av styrelse för Arvidsjaurs Energi AB Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Till styrelse för Arvidsjaur Energi AB för utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Björn Lundberg (s) Ulf Isaksson (s) Bill Grundström (v) Jerry M Johansson (c) Jonas Granberg (c) Ersättare Jörgen Andersson (s) Tomas Jakobsson (v) Marielle Lidström (c) 2. Följande nomineringar görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december; Ordförande samt vice ordförande Stämmoombud och stämmoombud, ersättare

13 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 31 Dnr 00286/ Val av styrelse för Arvidsjaur Flygplats AB Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1 Till styrelse för Arvidsjaur Flygplats AB för mandatperioden utse nedanstående ledamöter och ersättare; Ordinarie ledamöter Johan Lundgren (s) Mats Holmkvist (opol) Peter Manner (v) Rickard Skiöld (c) Pernilla Granberg (c) Ersättare Tycko Johansson (s) Margoth Holmkvist (v) Ulf Ask (c) 2. Följande nomineringar görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december; Ordförande samt vice ordförande Stämmoombud och stämmoombud, ersättare

14 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 32 Dnr 00286/ Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Som gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden utse nedanstående ledamöter Tätortsförhållanden (3) Jordbruks- eller skogsbruksfrågor (4) Anders Harr (s) Tom Lundberg (s) Jerry M Johansson (c) Johan Lundgren (s)? Jerry M Johansson (c)? 2. Följande nomineringar görs i samband med kommunfullmäktige den 1 december; En gode man tätortsförhållanden En gode man jordbruks- eller skobsbruksfrågor

15 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 33 Dnr 00286/ Val av överförmyndare Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Nina Ask utses som överförmyndare för 2. Annika Öberg utses som ersättare.

16 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 34 Dnr 00286/ Nominering av nämndemän för tjänstgöring vid Luleå Tingsrätt år 2015 Nämndemän till tingsrätten utses av kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i domsagan. Enligt 4 kap. 5 rättegångsbalken (RB) ska tingsrätten fördela antalet nämndemän mellan kommunerna i domkretsen i förhållande till deras folkmängd. 1. Nedanstående nämndemän utses för tjänstgöring vid Luleå Tingsrätt under 2015; Dick Holmström (s) Lisbeth Arvidsson (c) Samuel Wigenstam (c) Håkan Sandgren (v) Åsa Ögren (v) Lars Ralph (m)

17 Kommunstyrelsen - Valberedning Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige KsVb 35 Dnr 00286/ Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Lotta Åman (s) och Bjarne Hald (c) utses som ordinarie ombud i kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige. 2. Johan Lundgren (s) och Leif Andersson (c) utses som ersättare.

18 Kommunstyrelsen - Valberedning Val av ledamot och ersättare till Kommunförbundet Norrbottens styrelse KsVb 36 Dnr 00286/ Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Lotta Åman (s) utses som ordinarie ledamot i kommunförbundet Norrbottens styrelse. 2. Bjarne Hald (c) utses som ersättare.

19 Kommunstyrelsen - Valberedning Val av ledamot och ersättare i Förbundsdirektionen Partnerskap Inland Akademi Norr KsVb 37 Dnr 00286/ Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. Förslag under sammanträdet Sven-Olov Granlund (c) Bo Lundmark (c) utses som ersättare. Britt-Inger Hedman (v) Britt-Inger Hedman (v) utses som ersättare. Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat att utse Britt-Inger Hedman som ersättare. 1. Lotta Åman (s) utses som ordinarie ledamot i Förbundsdirektionen Partnerskap Inland Akademi Norr. 2. Britt-Inger Hedman (v) utses som ersättare.

20 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 38 Dnr 00286/ Val av ledamot och ersättare i Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion mandatperioden Kommunfullmäktige har att förrätta val inför. 1. Peter Rydfjäll (s) utses som ordinarie ledamot Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion 2. Jerry M Johansson (c) utses som ersättare.

21 Kommunstyrelsen - Valberedning KsVb 39 Dnr 00286/ Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden Väljs ej ersättare i nämnder och styrelser proportionellt skall kommunfullmäktige enligt kommunallagen bestämma i vilken ordning dessa skall tjänstgöra. Kommunfullmäktige antog arbetsordning för kommunfullmäktige. Där regleras formerna för inkallande av ersättare; Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap KomL) En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till ersättare. Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. Det som sagts om ledamot, gäller också för ersättare som kallats till tjänstgöring. 1. Vid förhinder för ordinarie ledamot skall i första hand ersättare ur ordinarie ledamots eget parti inkallas, i andra hand ledamot från parti i valteknisk samverkan samtliga i den tur de står att tjänstgöra. 2. I övriga fall inträder ersättare enligt nedan; Parti Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna Ordning för inkallande (s), (v), (c), (fp), (m) (v), (s), (c), (fp), (m) (c), (fp), (m), (v), (s) (fp), (m), (c), (v), (s) (m), (fp), (c), (v), (s) (sd) 3. Ovanstående tillvägagångssätt skall tillämpas, om inte annat regleras i lag eller annan författning rörande ersättares inkallande till tjänstgöring.

22 Kommunstyrelsen Ks 249 Dnr 00315/ Sammanträdesplan Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskott Nämndskansliet har upprättat förslag till sammanträdesplan för år Sammanträdesplanen avser kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges målutvärderings- och demokratiberedning, kommunstyrelsen och dess utskott. Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, beredningstider samt nödvändiga administrationstider. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig Bilaga./. 1. Sammanträdesplan för år 2015 antas.

23 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige 24 februari Kommunstyrelsen 7 januari Kommunstyrelsen 11 februari Personal- och arbetsutskott 16/12 Personal- och arbetsutskott 20/1 Ekonomiutskott 20/1 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Personal- och arbetsutskott 3/3 14 april 24 mars Ekonomiutskott 10/3* Kommunstyrelsen Personal- och arbetsutskott 21/4 Kommunfullmäktige 5 maj (kväll) 23 juni Kommunstyrelsen Ekonomiutskott 6/5 Ekonomiutskott 26/5* 9 juni Personal- och arbetsutskott 19/5 Kommunstyrelsen (prel) Personal- och arbetsutskott 25/8 (prel) Kommunfullmäktige 8 september Ekonomiutskott 25/8 (prel) 27 oktober Kommunstyrelsen Personal- och arbetsutskott 29/9 13 oktober Ekonomiutskott 29/9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Personal- och arbetsutskott 20/10 24 november 10 november Ekonomiutskott 20/10 Kommunstyrelsen 17 november Verksamhetsuppföljning Kommunfullmäktige 2016 Personal- och arbetsutskott 8/12 Kommunfullmäktiges mål-, och utvärderingsberedning 13 januari, 3 februari, 12 maj och 10 oktober klockan Personal- och arbetsutskottet klockan Kommunstyrelsen klockan Ekonomiutskottet klockan Kommunfullmäktige klockan Ekonomiutskottet* klockan * Samtliga kallelser sändes till ledamöterna en vecka innan sammanträdet. * Handlingar skall vanligtvis inlämnas två veckor innan sammanträdesdagen. * För att undvika extraärenden skall ärendena lämnas in till kansliet minst en vecka före utskottssammanträdena. I annat fall hänskjuts ärendena till nästa sammanträde.

24 Januari Februari Mars April Maj Juni 1 T 1 S 1 S 1 O 1 F 1 M 2 F 2 M 2 M 2 T 2 L 2 T 3 L 3 T KfB målb 3 T Au 3 F 3 S 3 O 4 S 4 O 4 O 4 L 4 M Utb Axel Alla 4 T 5 M 5 T 5 T 5 S 5 T Utb Axel Alla 5 F 6 T 6 F 6 F 6 M 6 O Eku, Ks-kväll 6 L 7 O Ks 7 L 7 L 7 T 7 T 7 S 8 T 8 S 8 S 8 O 8 F 8 M 9 F 9 M 9 M 9 T 9 L 9 T Ks 10 L 10 T Budgetdag 10 T Eku heldag 10 F 10 S 10 O 11 S 11 O Ks 11 O Demokratidag 11 L 11 M 11 T 12 M 12 T 12 T 12 S 12 T KfB målb 12 F 13 T KfB målb 13 F 13 F 13 M 13 O 13 L 14 O 14 L 14 L 14 T Kf 14 T 14 S 15 T 15 S 15 S 15 O 15 F 15 M 16 F 16 M 16 M 16 T 16 L 16 T 17 L 17 T 17 T 17 F 17 S 17 O 18 S 18 O 18 O 18 L 18 M 18 T 19 M 19 T 19 T 19 S 19 T Au 19 F 20 T Au/Eku 20 F 20 F 20 M 20 O 20 L 21 O 21 L 21 L 21 T Au 21 T 21 S 22 T 22 S 22 S 22 O 22 F 22 M 23 F 23 M 23 M 23 T 23 L 23 T Kf 24 L 24 T Kf 24 T Ks 24 F 24 S 24 O 25 S 25 O 25 O 25 L 25 M 25 T 26 M 26 T 26 T 26 S 26 T Eku heldag 26 F 27 T 27 F 27 F 27 M 27 O 27 L 28 O 28 L 28 L 28 T 28 T 28 S 29 T 29 S 29 O 29 F 29 M 30 F 30 M 30 T 30 L 30 T 31 L 31 T 31 S

25 Juli Augusti September Oktober November December 1 O 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 T 2 S 2 O 2 F 2 M 2 O 3 F 3 M 3 T 3 L 3 T 3 T 4 L 4 T 4 F 4 S 4 O 4 F 5 S 5 O 5 L 5 M 5 T 5 L 6 M 6 T 6 S 6 T KfB målb 6 F 6 S 7 T 7 F 7 M 7 O 7 L 7 M 8 O 8 L 8 T Ks prel 8 T 8 S 8 T Au 9 T 9 S 9 O 9 F 9 M 9 O 10 F 10 M 10 T 10 L 10 T Ks 10 T 11 L 11 T 11 F 11 S 11 O 11 F 12 S 12 O 12 L 12 M 12 T 12 L 13 M 13 T 13 S 13 T Ks 13 F 13 S 14 T 14 F 14 M 14 O 14 L 14 M 15 O 15 L 15 T 15 T 15 S 15 T 16 T 16 S 16 O 16 F 16 M 16 O 17 F 17 M 17 T 17 L 17 T Ks-verkuppfölj 17 T 18 L 18 T 18 F 18 S 18 O 18 F 19 S 19 O 19 L 19 M 19 T 19 L 20 M 20 T 20 S 20 T Au/Eku 20 F 20 S 21 T 21 F 21 M 21 O 21 L 21 M 22 O 22 L 22 T 22 T 22 S 22 T 23 T 23 S 23 O 23 F 23 M 23 O 24 F 24 M 24 T 24 L 24 T Kf 24 T 25 L 25 T Au/Eku prel 25 F 25 S 25 O 25 F 26 S 26 O 26 L 26 M 26 T 26 L 27 M 27 T 27 S 27 T Kf 27 F 27 S 28 T 28 F 28 M 28 O 28 L 28 M 29 O 29 L 29 T Au/Eku 29 T 29 S 29 T 30 T 30 S 30 O 30 F 30 M 30 O 31 F 31 M 31 L 31 T

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: ARVIDSJAUR Plats: Stadshotellet Dnr: 201-10756-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-12-01 278 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 18.00-20.30. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2016-10-06 144 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 21.30-23.00. Beslutande Samtliga

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-11-11 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Ärenden: Ärende 1 Ordföranden öppnar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Kommunfullmäktige 2010-11-08 2 71 71 Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Ärendet föredras för information på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige 2010-11-08 3 72 Val av

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Reglemente för valnämnden Antaget av fullmäktige 2010-06-09, 44 att gälla från och med 2011-01-01 Reviderat av fullmäktige 2015-05-07, 48. Dnr 2015/0104 KS.022 1 Verksamhetsområde Nämnden fullgör de

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/288 2018/11 2014-11-03 2018-01-29 Kf 2014-11-03 96 Kf 2018-01-29 14 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren

3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-01-21 1 (3) Dnr KSF 2014/384 3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-2018 Beslut Kommunstyrelsen beslutar. 1. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-2018 utse

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige Datum 2014-12-05 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndagen den 15 december 2014 Plats: Inredia, kl 17.00 Ledamot som är förhindrad att deltaga vid sammanträdet

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente individnämnden Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Individnämndens uppgifter 1 Individnämnden fullgör

Läs mer

Jävsnämndens reglemente

Jävsnämndens reglemente Jävsnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2010-08-28, 88 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2014-03-26 45 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande)

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) s sammanträde Måndag 20 oktober kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) 2014-2018. 104 Val

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer