Nyheter Allmän information om Equalis kvalitetssäkringsprogram Kvalitetssäkringsprogram 2012 Internationellt samarbete Om Equalis Index

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter Allmän information om Equalis kvalitetssäkringsprogram Kvalitetssäkringsprogram 2012 Internationellt samarbete Om Equalis Index"

Transkript

1 ProgramKatalog 2012

2 Programkatalog 2012 Årets programkatalog beskriver den planerade verksamheten för 2012, vilka kvalitetssäkringsprogram som erbjuds samt villkor för anmälan och deltagande. Registret med sidhänvisningar i slutet av katalogen kan användas för att enkelt hitta de program där en viss komponent eller mätegenskap ingår. En översikt av årets planerade utskick finns i Equalis distributionsplan för 2012, som kan hämtas på eller beställas från Equalis kontor. Informationen i programkatalogen och distributionsplanen är aktuell vid tryckning och kan komma att ändras under året. Uppdaterad information finns på

3 Innehåll Nyheter 3 Allmän information om Equalis kvalitetssäkringsprogram 4 Kvalitetssäkringsprogram Allmän klinisk kemi 5 Endokrinologi 8 Ekokardiografi 9 Fysiologisk kärldiagnostik 9 Hematologi 10 Histopatologiska och cytologiska tekniker 11 Klinisk immunologi 11 Koagulation 13 Läkemedel och toxikologi 14 Medicinsk mikrobiologi, klinisk bakteriologi 16 Medicinsk mikrobiologi, klinisk virologi 18 Molekylär diagnostik 21 Nuklearmedicin 22 Patologi och cytologi 22 Proteinanalyser 23 Transfusionsmedicin 27 Patientnära analyser 30 Deltagarvillkor 35 Vilka kan delta? 35 Anmälan 35 Deltagaravgift 35 Konfidentialitet 35 Ansvar och upphovsrätt 35 Bedömning av resultat 36 Provmaterial 36 Ändring av registrerat resultat 36 Metoduppgifter 36 Extra instrument 36 Personuppgifter 37 Materialmottagare 37 Resultatmottagare 37 Gruppresultatmottagare 37 Arkivering 37 Internationellt samarbete 38 Om Equalis 38 Extern kvalitetssäkring 38 Equalis användarmöten 39 Användarmöten Equalis expertgrupper 39 Övrig verksamhet 41 Styrelse 41 Index 42

4 Copyright Equalis 2011 Formgivning: Södra tornet kommunikation Tryckeri: Davidsons Tryckeri AB

5 Nyheter Nya program Cystatin C (327), som tidigare ingått i Proteinanalyser i plasma, blir ett eget program 2012, se sidan 24. EHEC-diagnostik (276), startades hösten 2011, se sidan 17. Färgning med Toluidinblått, Giemsa och van Gieson (328), start 2012, se sidan 11. Prokalcitonin (306), startades hösten 2011, se sidan 25. PT(INR), patientnära koagulation med Coagucheck (305), startades under 2011, se sidan 14 och 34. Vankomycinresistenta enterokocker, nukleinsyra (301), startades hösten 2011, se sidan 18. Programändringar Apolipoprotein (140) kommer att omfatta 6 utskick per år, se sid 6. Blodgas och elektrolyter (248) utökas med komponenterna Urea och Kreatinin, se sidan 27. NT-proBNP kommer att ingå i 4 av årets 8 utskick inom Hjärtmarkörer (104). Komponenten ingick tidigare i programmet Natriuretiska peptider (280) som utgår ur sortimentet, se sidan 7. Kalprotektin (291) utökas till 4 utskick per år, se sidan 24. Kvalitetsindikatorer för mammarpatologi (226) ingår numera i programmet Bröstcancer, prognostiska och prediktiva faktorer (281), se sidan 22. Proteinanalyser i plasma (1) kommer inte längre att omfatta analys av Cystatin C och Kreatinin samt GFR-beräkning. Dessa komponenter kommer istället att ingå i det nystartade Cystatin C-programmet, se sid 24 och 26. Urintestremsa och graviditetstest (90) kommer att skickas ut 3ggr/år men det totala antalet provmaterial är oförändrat, se sidan år av kvalitetssäkring För 20 år sedan bildades Equalis som ett projekt under namnet SEQLA blev vi aktiebolag, och bytte sedan namn till Equalis. Sedan starten 1992 har Equalis utvecklats från att omfatta ett fåtal program inom klinisk kemi till dagens breda sortiment. Nu är vi 20 anställda som arrangerar ett hundratal kvalitetssäkringsprogram varje år. Till vår hjälp har vi våra expertgrupper med medlemmar från olika yrkesgrupper, som är verksamma inom de olika ämnesområdena. 3

6 ALLMÄN INFORMATION OM EQUALIS KVALITETS SÄKRINGSPROGRAM Utskick av provmaterial Planerad tidpunkt för utskick av provmaterial inom respektive kvalitetssäkringsprogram redovisas i distributionsplanen för 2012 som finns på vår webbplats, Den kan även beställas från Equalis. Equalis Online Deltagare registrerar sina resultat, hämtar rapporter, ändrar metoduppgifter, mm via Equalis Online, som nås genom webbplatsen. För att få tillgång till Equalis Online krävs användarnamn och lösenord som erhålls från Equalis. Information och anmälningsblanketter finns på webbplatsen. Där finns även en demonstration som visar hur systemet är uppbyggt. Resultatrapporter Efter svarstidens utgång sammanställs deltagarnas resultat i rapporter utformade i samråd med respektive expertgrupp. Rapporternas utseende och innehåll varierar mellan olika kvalitetssäkringsprogram. Som regel får varje deltagare både en översiktlista (sammanfattning av alla resultat) och en laboratorielista (unik för varje deltagare med mer detaljerad information om det egna resultatet). Dessutom kan skriftliga kommentarer från Equalis eller berörd expertgrupp ingå i rapporten. Deltagarna meddelas via e-post när rapporterna är klara att hämtas via Equalis Online. I vissa fall kan rapporterna istället skickas i pappersformat med vanlig post. Registrering av resultat Grundregeln är att deltagarna rapporterar resultat till Equalis i samma format som de rapporterar svar för patientprover och undersökningar. Det gäller t.ex. antal mätningar och siffernoggrannhet i svaren. Undantag görs till exempel då de normala svarsrutinerna inte medger tillräcklig tillförlitlighet i den statistiska utvärderingen, och i utskick med speciella syften. Alla undantag anges i samband med utskicken. Deltagarna registrerar själva sina resultat via Equalis Online. I vissa fall kan resultat istället rapporteras till Equalis med fax eller brev. Mottagningskvittens skickas inte. 4

7 Kvalitetssäkringsprogram 2012 Programmen redovisas i bokstavsordning efter vilken expertgrupp som arbetar med dem. Patientnära provbundna undersökningar redovisas på sid För varje program anges programnamn, produktkod (KSP ID), en kortfattad beskrivning av programmet och programansvarig kontakt person på Equalis. Ackrediterade program markeras med symbolen. Informationen i katalogen gäller vid tryckningstillfället och kan komma att ändras under året. Anmälningsblanketter och prislista hämtas på eller beställs från Equalis. Allmän klinisk kemi Kontaktpersoner: Blodgas och elektrolyter (248); Carita Krook Persson, Övriga program; Towe Söberg-Broms, Allmän klinisk kemi 10/år Programmet vänder sig till laboratorier som analyserar ingående komponenter på större instrument. Provmaterialet består av poolat serum från blodgivare (omodifierat eller modifierat). Specifika projekt anordnas som en del av programmet. P ALAT P Albumin P Alkaliskt fosfatas (ALP) P Amylas P ASAT P Bilirubin P Bilirubin, konjugerat P Calcium P Kreatininkinas (CK) P Fosfat P Glukos P GT P HDL-kolesterol P Järn P Kalium P Klorid P Koldioxid P Kolesterol P Koppar P Kreatinin P Laktat P Laktatdehydrogenas (LD) P LDL-kolesterol P Lipas P Litium P Magnesium P Natrium P Osmolalitet P Pankreasamylas P Triglycerider P Urat P Urea P Zink 5

8 100 Allmän klinisk kemi, patientnära analyser 10/år Programmet vänder sig till deltagare som utför patientnära bestämningar av ingående komponenter. Provmaterialet består av poolat serum från blodgivare (omodifierat eller modifierat). P ALAT P Albumin P Alkaliskt fosfatas(alp) P Amylas P ASAT P Bilirubin P Calcium P Kreatininkinas (CK) P Glukos P GT P HDL-kolesterol P Kalium P Klorid P Kolesterol P Kreatinin P Laktatdehydrogenas (LD) P LDL-kolesterol P Natrium P Pankreasamylas P Triglycerider P Urat P Urea 105 Allmän klinisk kemi, urinanalyser 10/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför kvantitativa bestämningar av nedanstående komponenter i urin. Provmaterialet består av kommersiellt tillverkat urin. U Calcium U Fosfat U Glukos U Kalium U Klorid U Kreatinin U Magnesium U Natrium U Osmolalitet U Urat U Urea 140 Apolipoprotein 6/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför mätningar av nedanstående komponenter. Provmaterialet består av poolat alternativt enskilt patientserum eller -plasma och varje omgång består av två prover. P Apolipoprotein A1 P Apolipoprotein B P Lipoprotein (a) Apolipoprotein B / Apolipoprotein A1 kvot 6

9 248 Blodgas och elektrolyter 10/år Programmet vänder sig till avdelningar och laboratorier som mäter blodgastension (ofta kallat partialtryck) och utför analyser av elektrolyter på helblodsmaterial. Två typer av provmaterial används i programmet. Mätning av P po 2 görs på en kemiskt stabiliserad hemoglobinlösning som tonometrerats vid tillverkningen. Övriga komponenter mäts på en vattenbaserad proteinlösning. Provmaterialet skickas halvårsvis och fryst till deltagarna. Deltagarna måste därför själva förvara provmaterialet i frys (-18 C) fram till analys. På svarsblanketten anges P Calciumjon vid både aktuellt och korrigerat ph. P Calciumjon, fri P Glukos P Kalium P Klorid P Kreatinin P Laktat P Natrium P ph P po 2 P pco 2 P Urea 104 Hjärtmarkörer 8/år Programmet vänder sig till laboratorier och sjukhusavdelningar som utför mätning av ingående komponenter. Provmaterialet består av poolat serum. Varje omgång består av två provmaterial varav det ena endast skickas till de deltagare som analyserar Troponin I och Troponin T. NT-proBNP ingår i 4 av 8 utskick varje år. P CK MB P Myoglobin P NT-proBNP P Troponin I P Troponin T 7

10 Endokrinologi Kontaktperson: Lena Hård, A 93-B Endokrinologi 6/år Programmet arrangeras i samarbete med Labquality. Varje omgång består av två nivåer och komponenterna är på varje nivå uppdelade i två ampuller: A (allmänna hormon- och immunkemikomponenter), och B (steroid- och peptidhormoner). Separata resultatsammanställningar erhålls för de svenska resultaten (från Equalis) respektive den totala gruppen (från Labquality) som innefattar deltagare från ytterligare cirka 15 länder. Provmaterialet består av poolat serum (fruset eller frystorkat). För vissa komponenter åsätts värden med referensmetodik. Prov A P Digoxin P Ferritin P Folat P hcg, totalt och intakt P Kobalamin (B12) P Trijodtyronin (T3) P Trijodtyronin (T3), fritt P Tyroxin (T4) P Tyroxin (T4), fritt P Tyrotropin (TSH) Prov B P 17-OH-Progesteron P Aldosteron P Androstendion P C-peptid P DHEAS P Follitropin (FSH) P Gastrin P Somatotropin (GH) P IGF 1 P Insulin P Kortisol P Lutropin (LH) P Progesteron P Prolaktin P SHBG P TBG P Testosteron P Testosteron, fritt P Östradiol 14 Endokrinologi, utredningsfall 3-6/år Provmaterialet består av autentiska patientprover med en specifik frågeställning. Laboratoriet ombeds utföra relevanta mätningar (Se program Endokrinologi) och även kommentera resultaten i förhållande till frågeställningen. Provet kan innehålla en eller flera av de komponenter som ingår i materialet från Labquality. Vanligast är dock tyreoideakomponenterna. Utskicken kan inte planeras på sedvanligt sätt. Deltagarna får därför möjlighet att välja hur många omgångar man maximalt vill delta i. Avvikelser från normal faktureringsrutin kan förekomma. 179 Prostataspecifikt antigen 3/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför mätning av prostataspecifikt antigen. Provmaterialet består av poolat serum. Provmaterialet skickas tinat till deltagarna varför analys måste ske ankomstdagen. P PSA P PSA, fritt P PSA, komplexbundet 8

11 Ekokardiografi Kontaktperson: Lena Hård, Ekokardiografi 2/år Programmet vänder sig till biomedicinska analytiker och läkare inom olika specialiteter, som utför ultraljudsundersökning av hjärtat, Ekokardiografi. För en korrekt bedömning av patientens hjärtproblem är undersökarens kompetens inom teknik, patofysiologi och medicin en viktig del. I programmet distribueras digitaliserade bildsekvenser och registreringar för värdering och bedömning. Detta följs upp vid användarmötena med konsensusdiskussioner och rekommendationer om bedömningsgrunder. Varje klinik/motsvarande kan delta med fem bedömare och även lämna ett gemensamt kliniksvar. För ytterligare bedömare tillkommer en extra avgift. Fysiologisk kärldiagnostik Kontaktperson: Lena Hård, Kärlundersökningar 2/år Programmet vänder sig till biomedicinska analytiker och läkare inom olika specialiteter, som utför fysiologiska kärlundersökningar såsom ultraljudsundersökningar med duplexteknik och perifera tryckmätningar. I programmet distribueras fallbeskrivningar med digitala bildsekvenser eller resultatsammanställningar som skall värderas och bedömas. Fallen följs upp vid användarmöten med konsensusdiskussioner och rekommendationer om bedömningsgrunder. Varje klinik/ motsvarande kan delta med fem bedömare och även lämna ett gemensamt kliniksvar. För ytterligare bedömare tillkommer en extra avgift. 9

12 Hematologi Kontaktperson: Carita Krook Persson, Celler i blod, visuell klassificering (27) och CellAtlas Equator (112) 3/år Programmet vänder sig till sjukhuslaboratorier och laboratorier inom primärvården som utför visuell klassificering (differentialräkning) av blodceller. Provmaterialet varierar mellan normala och patologiska preparat. Klassificeringen sker med vanlig mikroskopering på glasutstryk som skickas ofärgade, och via internet (CellAtlas Equator*) på digitaliserade bilder i samverkan med CellaVision AB. Vid mikroskopering på glasutstryk består provmaterialet av två olika preparat. Den digitala klassificeringen är baserad på ett preparat. Deltagarna får uppgifter om B Hemoglobin, B Leukocyter och B Trombocyter på preparaten. Preparaten skickas till vissa av expertgruppens medlemmar för bedömning, och ett medelvärde av deras resultat anges som förväntat resultat. Deltagarna kan även välja att delta med enbart vanlig mikroskopering (visuell klassificering), eller med enbart digitala bilder (CellAtlas Equator*). *Klassificering utifrån digitaliserade bilder med CellAtlas Equator (112) omfattas inte av ackrediteringen. B Neutrofila granulocyter (stavkärniga) B Neutrofila granulocyter (segmentkärniga) B Eosinofila granulocyter B Basofila granulocyter B Lymfocyter B Monocyter B Plasmaceller B Blastceller B Promyelocyter B Metamyelocyter B Myelocyter B Lymfocyter, variantformer B Hårceller B Erytrocyter, morfologi B Leukocyter, morfologi B Trombocyter, morfologi 26 Hematologi, maskinell klassificering 10/år av leukocyter Programmet vänder sig till laboratorier som använder cellräknare (eller manuell räkning) för basal hematologi och klassificering (differentialräkning) av leukocyter. Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA). Resultaten presenteras separat för 3-parts- och 5-parts-cellräknare B Hemoglobin B EVF B Erytrocyter Erc(B) MCH B MCV Erc(B) MCHC B Leukocyter B Trombocyter 10 B Neutrofila granulocyter B Eosinofila granulocyter B Basofila granulocyter B Lymfocyter B Monocyter B Granulocyter B Monocyter/mellanstora lkc/mid

13 258 Hemoglobin, låg nivå 2/år Programmet vänder sig till deltagare som bestämmer låga koncentrationer av hemoglobin i plasma, serum och vattenlösningar inom transfusionsmedicin, klinisk kemi och ex kirurgi då spolvätska och blod uppsamlas. Tre provmaterial (plasma) innehållande hemoglobin i olika koncentrationer, ca 1 6 g/l, skickas två gånger per år till anmälda deltagare. Arrangeras av expertgrupperna för Hematologi och Transfusionsmedicin i samarbete. B Hemoglobin, låg nivå 28 Retikulocyter 10/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför flödescytometrisk och/eller manuell räkning av retikulocyter. Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA). B Retikulocyter Rtc(B) MCH B Erytrocyter Histopatologiska och cytologiska tekniker Kontaktperson: Lena Morgan, Färgning med Toluidinblått, 328 1/år Giemsa och van Gieson Provmaterialet består av preparatglas med snitt. Glasen skickas till laboratorierna för Färgning av mastceller med toluidinblått, Giemsa och van Gieson. Laboratorierna skickar tillbaka glasen för bedömning. Klinisk immunologi Kontaktpersoner: ANA-diagnostik (73); Karin Dahlin Robertsson, equalis.se, Övriga program; Eva Burman, ANA-diagnostik 4/år Två serumprov alternativt plasmaprov för diagnostik av antinukleära antikroppar (kärn-antikroppar), screening och specificitetsbestämning. Ett av de fyra utskicken kommer att innehålla digitala bilder för tolkning av ANA-mönster. P Antinukleära antikroppar 11

14 75 Celiakidiagnostik 4/år Två serumprov för mätning av IgA antikroppar mot endomysium, vävnadstransglutaminas och gliadin. Programmet syftar till att belysa hur jämförbara resultaten är mellan olika laboratorier samt se om laboratoriet kan upptäcka eventuell IgA-brist. P Endomysium-antikroppar P Gliadin-antikroppar P Gliadin-antikroppar, deamiderat gliadin P Vävnadstransglutaminas-antikroppar 76 Cytokiner 4/år Två serumprov till vilka satts olika mängd cytokininnehållande supernatant från odling av LPS-stimulerade perifera mononukleära blodceller. Programmet syftar till att belysa hur jämförbara resultaten är mellan olika laboratorier samt upptäcka skillnader i nivåer mellan olika metoder/instrument. P Interleukin 1 beta P Interleukin 6 P Interleukin 8 P TNF-alfa 78 Komplementfaktorer 4/år Provmaterialet består av EDTA-plasma och serum för mätning av C1q, C1INH, C3, C4, C3d och/eller funktion via lektin, klassiska och alternativa vägar. Programmet syftar till att se om deltagarna har förutsättningar att kunna ge en riktig bedömning av patientens komplementstatus med avseende på normalt eller patologiskt prov. P C1q P C1-inhibitor P C3 P C4 P C3d Funktionstest 77 Lymfocytanalys, flödescytometri 2/år Två helblodsprov för mätning av B-, T- och NK-celler. B B-celler B T-celler B NK-celler 12

15 91 Reumatoid faktor och cyklisk citrullinerad peptid-antikropp 4/år Två poolade serumprov för bestämning av reumatoida faktorer (RF) och cyklisk citrullinerad peptid-antikropp (CCP-antikropp). Programmet syftar till att belysa hur jämförbara resultaten är mellan olika laboratorier samt upptäcka skillnader i nivåer mellan olika metoder/instrument P CCP-antikroppar P RF (ej isotypspecifik metod) P RF(IgA) P RF(IgG) P RF(IgM) Koagulation Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, Aktiverad protein C-resistens 4/år Programmet arrangeras i samarbete med ECAT Foundation. Provmaterialet består av frystorkad plasma, en nivå varje omgång. Separata resultatsammanställningar erhålls för de svenska resultaten (från Equalis) respektive den totala gruppen (från ECAT Foundation) som innefattar deltagare från ytterligare ca 25 länder. P Aktiverad protein C-resistens (APC-resistens) 111 D-dimer 4/år Programmet arrangeras i samarbete mellan Equalis och ECAT Foundation. Provmaterialet består av frystorkad plasma, två nivåer varje omgång. Separata resultatsammanställningar erhålls för de svenska resultaten (från Equalis) respektive den totala gruppen (från ECAT Foundation) som innefattar deltagare från ytterligare ca 25 länder. P D-dimer P D-dimer (FEU) 103 Koagulation 10/år Programmet omfattar de vanligaste koagulationsanalyserna och vänder sig till laboratorieenheter som utför vanligt förekommande koagulationsanalyser. Provmaterialet består av frystorkad plasma, två nivåer per omgång. P Aktiverad partiell tromboplastintid (APT-tid) P Antitrombin P Fibrinogen P Protrombinkomplex, PK (INR) 13

16 102 Protrombinkomplex, patientnära analyser 10/år Programmet vänder sig till laboratorieenheter som utför patientnära bestämningar av vävnadsinducerad protrombinkomplexaktivitet. Provmaterialet består av frystorkad plasma, två nivåer per omgång. P Protrombinkomplex, PK (INR) 305 PT(INR), PATIENTNÄRA KOAGULATION 4/år Programmet vänder sig till utförare av patientnära analys av PT(INR) med Coagucheck-instrument. Vid intresse men annat instrument, kontakta Equalis. Varje omgång omfattar 2 provmaterial. Läkemedel och toxikologi Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, Alkoholer 3/år Provmaterialet består av plasma från blodgivare med tillsats av alkoholer i varierande koncentration. Dessutom ingår aceton som kan vara en metabolit av isopropanol, eller ha bildats spontant vid ketoacidos. Tre prover ingår i varje omgång. För att efterlikna verkligheten saknar en del prover tillsats av alkoholer o/e aceton. P Aceton P Etanol P Isopropanol P Metanol 292 Alkoholmarkörer i urin 6/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför bestämningar av etylglukuronid (U EtG) och etylsulfat (U EtS) i urin. U EtG U EtS 6 CDT 6/år CDT, kolhydratfattigt transferrin, är en onormal form av det järntransporterande glykoproteinet transferrin. Förhöjda nivåer av CDT i blodplasma ses efter upprepad överkonsumtion av alkohol. I varje omgång ingår två material bestående av poolat serum från patienter med varierande halter av CDT. Eftersom vissa patientgrupper kan vara hepatitsmittade bör stor försiktighet iakttas vid hantering av provet. Provmaterialet är inte smittestat. P CDT P CDT, disialo 14

17 23 Etylenglykol 3/år Provmaterialet består av plasma från blodgivare med eller utan tillsats av etylenglykol. Två prover ingår i varje omgång. P Etylenglykol 25 Läkemedel 4/år Programmet arrangeras i samarbete med Labquality. Separata resultatsammanställningar erhålls för de svenska resultaten (från Equalis) respektive den totala gruppen (från Labquality) som innefattar deltagare från ytterligare cirka 12 länder. Provmaterialet består av serum med tillsats av läkemedelssubstanser. Varje omgång består av två nivåer. För mätning av hydroxikarbamazepin skickas ett separat prov. P Amikacin P Amitriptylin P Cyklosporin P Digoxin P Disopyramid P Etosuximid P Fenobarbital P Fenytoin P Fenytoin, fritt P Flekainid P Gentamicin P Hydroxikarbamazepin P Karbamazepin P Karbamazepin, fritt P Kinidin P Lidokain P Litium P Metotrexat P Netilmicin P Nortriptylin P Paracetamol P Primidon P Prokainamid P Salicylat P Teofyllin P Tobramycin P Tricyklika P Valproat P Valproat, fritt P Vankomycin 20 Missbruksanalyser, screening 2 alt 4/år Provmaterialet består av autentiskt patientprov eller blankurin med eller utan tillsats av referenssubstanser. Varje omgång består av 3 prover. Deltagarna förväntas utföra sållningstest (screening) av provet. Resultatet ska rapporteras som positiv eller negativ. Det förväntade resultatet redovisas också kvantitativt. Dessutom redovisas ett medelvärde av de resultat som rapporterats från deltagare som utfört verifierande analys. U Amfetaminer U Bensodiazepiner U Buprenorfin U Dextropropoxifen U Kannabinoider U Kokain U Kreatinin U LSD U Metadon U Opiater U Tramadol 15

18 22 Missbruksanalyser, verifiering* 4/år Provmaterialet består av autentiskt patientprov eller blankurin med eller utan tillsats av referenssubstanser. Deltagarna förväntas utföra verifierande analys med utgångspunkt från de resultat som erhålls vid sållningstester av provet (se nr 20, Missbruksanalyser, screening). Den verifierande analysen ska innehålla bestämning av ingående substans och funnen halt. *Deltagande i programmet inkluderar även deltagande i program 20 (Missbruksanalyser, screening). Medicinsk mikrobiologi, klinisk bakteriologi Kontaktperson: Eva Burman, Bakterier i feces 1/år 8 10 simulerade fecesprover (frystorkade bakteriekulturer) för odling, identifiering och bestämning av detektionsnivåer av två av följande tarmpatogener (riskklass 2); Salmonella, Shigella och Yersinia i renkultur och/eller blandkulturer med kontaminanter. Vilka stammar som skickas ut varierar år från år. 225 Bakterier och svamp i sputum 1/år 5 simulerade sputumprover (frystorkade bakteriekulturer) för odling, identifiering och mängdbestämning av luftvägspatogener samt bedömning av klinisk relevans. 44 Blododling 4/år Två simulerade blodprover (frystorkade kulturer) för detektion och identifiering av bakterier och jästsvamp i blododlingssystem 45 Borreliaantikroppar 1/år 4 serumprov för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat. P Borrelia IgG P Borrelia IgM 16

19 46 Chlamydia trachomatis, nukleinsyra 1/år 6 simulerade urinprov för detektion av C trachomatis med molekylärbiologisk teknik. 48 Chlamydophila pneumoniae-antikroppar 1/år 5 serumprov för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat. P C pneumoniae IgG P C pneumoniae IgM 276 EHEC-DIAGNOSTIK 1/år 3 simulerade prov (klass 3 organismer) för diagnostik av enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC) med odling eller molekylärbiologisk teknik. 212 Helicobacter pylori-antigen 1/år 4 5 fecesprov eller simulerade fecesprov för påvisande av H pylori-antigen. 50 Helicobacter pylori-antikroppar 1/år 4-5 serumprov för påvisande av antikroppar P H pylori IgG 224 Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 1/år 5 simulerade prov (frystorkade kulturer) för detektion och identifiering av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). 288 Mycoplasma genitalium, nukleinsyra 1/år 6 urinprover för detektion av Mycoplasma genitalium med molekylärbiologisk teknik. 17

20 36 Mycoplasma pneumoniae-antikroppar 1/år 3-5 poolade serumprover för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat. P M pneumoniae IgA P M pneumoniae IgG P M pneumoniae IgM 29 Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker 3/år 3 simulerade svalgprov (avdödade bakteriekulturer) för snabbdiagnostik av Grupp A streptokocker. Mot en extra avgift skickas engångspipetter ut tillsammans med provmaterialet. Arrangeras i samarbete mellan expertgruppen för Patientnära analyser och expertgruppen för Medicinsk mikrobiologi. 51 Syfilisantikroppar 1/år 3-5 serumprov för påvisande av syfilisantikroppar och tolkning av resultat. 53 URINODLING 1/år 3-5 simulerade urinprov (frystorkade kulturer) för Urinodling, identifiering och kvantifiering samt bedömning av klinisk relevans. 301 VANKOMYCINRESISTENTA ENTEROKOCKER, 1/år NUKLEINSYRA 5 bakteriekulturer för detektion av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) med molekylärbiologisk teknik. Medicinsk mikrobiologi, klinisk virologi Kontaktperson: Karin Dahlin Robertsson, Adeno- och rotavirus i feces 1/år 6-8 fecesprov för påvisning av adeno- och rotavirus. 18

21 31 Blodsmitta, screening 1/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför blodsmittescreening av blodgivare. 6 8 spädda eller ospädda serum- eller plasmaprov för på visande av nedanstående antikroppar respektive antigen. P HBsAg P HIV-antikroppar P HIV-antigen P HTLV-antikroppar P HBc-antikroppar P HCV-antikroppar 124 Calicivirus i feces 1/år 6-8 fecesprov för påvisning av calicivirus (noro- och sapovirus) med molekylärbiologisk teknik. 55 Cytomegalovirus- och Epstein-Barr virus-antikroppar 5 serumprov för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat. 1/år P CMV IgG P CMV IgM P EBV EA IgG P EBV EA IgM P EBV EBNA IgG P EBV VCA IgA P EBV VCA IgG P EBV VCA IgM 125 Herpes simplexvirus typ 1 och 2 IgG-antikroppar 1/år 5-6 serumprov för påvisande av genomgången herpes simplex virus (HSV) typ 1 och typ 2 infektion. P HSV typ 1 IgG P HSV typ 2 IgG 58 HIV- och HTLV-diagnostik 1/år Programmet är avsett endast för laboratorier som utför konfirmerande HIVoch HTLV-diagnostik. Provmaterialet består av 6 serum- eller plasmaprov för bestämning av antikroppar mot HIV1/2 och HTLV 1/2. P HIV1/2-antikroppar P HTLV 1-antikroppar P HTLV 2-antikroppar (om möjligt) 19

22 115 HIV-antigen 1/år Programmet är avsett endast för laboratorier som utför konfirmerande HIV-diagnostik och kombineras företrädesvis med HIV- och HTLV-diagnostik (nr 58). Provmaterialet består av två serum- eller plasmaprover för bestämning av HIV-antigen. P HIV 1/2-antigen 283 Influensavirus A och B, nukleinsyra 1/år 10 prover med olika spädningar av Influensavirus A subtyper samt B linjetyper för påvisande av virus-rna. 89 Mononukleos 1/år 4 serumprov för snabbdiagnostik av heterofila antikroppar. Arrangeras i samarbete med expertgruppen för Patientnära analyser. P Heterofila antikroppar 60 Morbillivirus-antikroppar 1/år 5 serumprov för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat. P Morbillivirus IgG P Morbillivirus IgM 35 Parotitvirus-antikroppar 1/år 5 serumprov för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat. P Parotitvirus IgG P Parotitvirus IgM 61 Parvovirus B19-antikroppar 1/år 4-6 serumprov för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat. P Parvovirus B19 IgG P Parvovirus B19 IgM 20

23 62 Respiratory syncytial virus antigendetektion 1/år 8 cellpreparat för detektion av RSV-antigen, subtyp A och B. Om annan metod än immunofluorescens används kan rör med motsvarande koncentration frysta infekterade celler erhållas. 42 Varicella zostervirus-antikroppar 1/år 5-6 serumprov för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat. P Varicella-zostervirus IgG P Varicella-zostervirus IgM Molekylär diagnostik Kontaktperson: Marie Lundberg, DNA 2/år Vid varje omgång skickas ett flertal prover bestående av både helblod och extraherat DNA för analys av ingående markörer. Bland de extraherade proverna kan det finnas blankprov bestående av vatten. DNA Apolipoprotein E genotyp DNA Faktor 2 (F2) g.20210g>a DNA Faktor 5 (F5) c.1691g>a DNA Hemokromatos (HFE) c.187c>g; c.845g>a DNA Laktasgen (LCT) g c>t DNA Metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR) c.677c>t; c.1298a>c 246 DNA sekvensering 1/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför sekvensering av humant genomiskt DNA. Två prover (amplikoner) och två primerpar för totalt 4 sekvensanalyser skickas till deltagarna. Amplikonerna kan vara maximalt 800 bp långa och skall sekvenseras enligt laboratoriets sedvanliga rutiner. Deltagarna ombeds identifiera sekvensen. 21

24 272 Farmakogenetik 2/år Vid varje omgång skickas ett flertal prover bestående av både helblod och extraherat DNA för analys av ingående markörer. Bland de extraherade proverna kan det finnas blankprov bestående av vatten. DNA CYP2D6 DNA CYP2C9 DNA CYP2C19 Nuklearmedicin Kontaktperson: David Afzelius, A 330-B NUKLEARMEDICIN 2/år Programmet vänder sig till biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker och läkare inom det Nuklearmedicinska verksamhetsområdet. Det kommer att belysa kliniskt relevanta problemområden både inom teknik och inom medicinsk bedömning. Som exempel har programmet tidigare haft utskicken Bildkvalitet för helkroppsscintigrafi samt Skelettscintigrafi - tolkning av helkroppsundersökningar och bedömning av om kompletterande undersökning behövs. Patologi och cytologi Kontaktperson: Karin Dahlin Robertsson, Bröstcancer, prognostiska och 1/år prediktiva faktorer Provmaterialet består av preparatglas i TMA format från 16 bröstcancerfall. Glasen skickas till laboratorierna för färgning med immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH). Laboratorierna skickar tillbaka det färgade glaset för bedömning. Deltagarna ska också svara på en enkät om analys av biomarkörer som ingår i programmet samt ange siffror för fördelningen av biomarkörer och histologisk grad (NHG) vid primär bröstcancer med hjälp av INCA-registret. IHC ER HER2 PR Proliferationsmarkör (Ki-67 eller Cyklin A) ISH HER2 22

25 227 Kvalitetsindikatorer, gastrointestinal patologi 1/år Inrapportering av kvalitetsindikatorer (diagnosutfall) avseende esofagus, ventrikel, duodenum och colon/rectum. 231 Kvalitetsindikatorer, gynekologisk patologi 1/år Inrapportering av kvalitetsindikatorer (diagnosutfall) avseende cervix/portio, corpus och ovarier. 141 Kvalitetsindikatorer, vaginalcytologi 1/år Inrapportering av kvalitetsindikatorer (diagnosutfall) avseende vaginalcytologi. Proteinanalyser Kontaktperson: Marie Lundberg, Albumin i urin, låg nivå 6/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför kvantitativa bestämningar av låggradig albumin i urin (låggradig hyperalbuminuri, även kallad mikroalbuminuri). För att göra en korrekt bedömning av albuminutsöndringen bör även kreatininhalten i provet mätas. Ett index mellan albumin- och kreatininkoncentration beräknas. Provmaterialet består av preparerat patienturin. Varje omgång består av två prover. U Albumin U Albumin/Kreatinin index U Kreatinin 3 CRP 6/år CRP används främst som inflammationsmarkör. CRP på låg nivå används även för att påvisa risk för hjärt- och kärlsjukdom. Programmet vänder sig till laboratorier som analyserar CRP med traditionella metoder för kliniskt kemiska laboratorier. Provmaterialet består av poolat serum eller plasma. Varje omgång skickas två prover varav det ena har en låg nivå. P CRP 23

26 327 CYSTATIN C 6/år Provmaterialet består av poolad alternativt enskild patientplasma eller serum. Förutom att mäta Cystatin C finns även möjligheten att beräkna den glomerulära filtrationen utifrån Cystatin C-värdet. P Cystatin C GFR (Cystatin C) P Kreatinin 12 Hemoglobin A1c 10/år Hemoglobin A1c (HbA1c) är en långtidsmarkör för diabetesbehandling och programmet vänder sig till laboratorieenheter som utför HbA1c-analys. Provmaterialet består av poolat helblod. B HbA1c (IFCC) 7 Hemoglobin A1c-filterpapper 10/år Hemoglobin A1c är en långtidsmarkör för diabetesbehandling. Provmaterialet består av poolat helblodsmaterial applicerat på filterpapper. B HbA1c (IFCC) 24 Iohexol 4/år Iohexol är ett röntgenkontrastmedel som används som markör för att undersöka njurarnas filtrationsförmåga. Provmaterialet utgörs av serum eller plasma med tillsats av Iohexol. Förutom mätning av Iohexol kan deltagaren beräkna den glomerulära filtrationen med hjälp av data som bifogas. P Iohexol GFR (Iohexol) 291 Kalprotektin 4/år Kalprotektin används som screeningmarkör för att påvisa inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), samt för att monitorera sjukdomsaktiviteten hos patienter med IBD. Provmaterialet består av extraherad feces, 2 prover per omgång. F Kalprotektin 24

27 247 Myelom 1/år Provmaterialet består av serum och urin från en patient. Deltagarna utför mätningar och bedömningar enligt ordinarie rutiner för diagnostik och uppföljning av patienter med myelom. P Albumin P beta-2-mikroglobulin P Cystatin C P Immunglobulin A P Immunglobulin G P Immunglobulin M P Kappakedja(Ig), fri P Kappa/Lambda fri kvot P Lambdakedja(Ig), fri P M-komponent, storlek P M-komponent, typ P Totalprotein U Albumin U Immunglobulin G U Kappakedja(Ig) U Kappa/Lambda kvot U Lambdakedja(Ig) U Protein HC U Totalprotein 306 PROKALCITONIN 4/år Prokalcitonin används bland annat för diagnostik och behandlingsuppföljning av svåra bakteriella infektioner (sepsis), särskilt hos patienter med annan komplicerande sjukdom. Provmaterialet består av poolad plasma. Varje omgång omfattar två provmaterial. P Prokalcitonin 5 Proteinanalyser i cerebrospinalvätska 4/år Provmaterialet består av cerebrospinalvätska från enskilda patienter och levereras tillsammans med ett serum- eller plasmaprov samt frågeställning. Deltagaren ska med hjälp av dessa, och eventuellt med isoelektrisk fokusering, tolka resultaten. Dessutom finns möjlighet att på basis av resultaten beräkna Albumin kvot, Immunglobulin G kvot och Immunglobulin G index (Immunglobulin G kvot/ Albumin kvot). Csv Albumin Csv Albumin kvot (Csv/P) Csv Immunglobulin G Csv Immunglobulin G index Csv Immunglobulin G kvot (Csv/P) P Albumin P Immunglobulin G 25

28 1 Proteinanalyser i plasma 6/år I detta kvalitetssäkringsprogram ingår de vanligaste plasmaproteinerna. Provmaterialet består som regel av flytande humant serum alternativt poolat serum eller plasma. P Albumin P Antitrypsin P beta-2-mikroglobulin P C3 P C4 P Ceruloplasmin P Haptoglobin P Immunglobulin A P Immunglobulin G P Immunglobulin M P Kappakedja(Ig), fri P Lambdakedja(Ig), fri P Kappa/Lambda kvot P Orosomukoid P Transferrin P Transferrin receptor P Transtyretin 4 Proteinanalyser i urin 4/år Provmaterialet består av preparerat patienturin. U Albumin U Immunglobulin G U Kappakedja(Ig) U Lambdakedja(Ig) U Kappa/Lambda kvot U Protein HC U Kreatinin U Albumin/Kreatinin index U IgG/Kreatinin index U Kappakedja(Ig)/Kreatinin index U Lambdakedja(Ig)/Kreatinin index U Protein HC/Kreatinin index 128 Proteinelektrofores 2/år Provmaterialet består av serum eller plasma och eventuellt urin från patienter. Varje omgång omfattar 3-5 prover. Frågeställning/anamnes bifogas. Deltagarna ska kvantifiera och bedöma proverna enligt laboratoriets rutiner. 26

29 Transfusionsmedicin Kontaktpersoner: Hemoglobin, låg nivå (258) samt Blodgas och elektrolyter (248); Carita Krook Persson, Övriga program; Lena Hård, Akutgruppering och BAS-test 1/år Programmet vänder sig i första hand till blodcentraler som huvudsakligen utför akutgruppering och BAS-test. Provmaterialet består av plasma och erytrocyter med okomplicerad eller avvikande blodgrupp (ABO respektive RhD). Varje provmaterial innehåller minst en signifikant irreguljär antikropp. ABO-bestämning RhD-bestämning BAS-test 256 Bedömning av agglutination 1/år Digitala bilder av mikrokolonner distribueras via internet för bedömning av agglutination. 248 Blodgas och elektrolyter 10/år Programmet vänder sig till avdelningar och laboratorier som mäter blodgastension (ofta kallat partialtryck) och utför analyser av elektrolyter på helblodsmaterial. Två typer av provmaterial används i programmet. Mätning av P po 2 görs på en kemiskt stabiliserad hemoglobinlösning som tonometrerats vid tillverkningen. Övriga komponenter mäts på en vattenbaserad proteinlösning. Provmaterialet skickas halvårsvis och fryst till deltagarna. Deltagarna måste därför själva förvara provmaterialet i frys (-18 C) fram till analys. På svarsblanketten anges P Calciumjon vid både aktuellt och korrigerat ph. Arrangeras av expertgruppen för Allmän klinisk kemi. P Calciumjon, fri P Glukos P Kalium P Klorid P Kreatinin P Laktat P Natrium P ph P po 2 P pco 2 P Urea 27

30 95 Blodgruppering med fenotypning, DAT 1/år Programmet vänder sig till samtliga blodcentraler, inklusive de som rutinmässigt bestämmer vanligare fenotyper och identifierar singelantikroppar. Provmaterialet består av plasma och erytrocyter med okomplicerad eller avvikande blodgrupp (ABO respektive RhD). Kan vara negativ eller positiv avseende C, c, E, e och K antigenen, antikroppsscreening och avseende erytrocytbundna antikroppar/ komplementfaktorer (DAT). Möjlighet till antikroppsidentifiering ingår. ABO-bestämning Antikroppsscreening Antikroppsidentifiering DAT Fenotyp RhD-bestämning 97 Blodgruppering med förenlighetsprövning 1/år Programmet vänder sig till samtliga blodcentraler, inklusive de som identifierar singelantikroppar. Provmaterialet består av plasma och erytrocyter med okomplicerad eller avvikande blodgrupp (ABO respektive RhD). Kan vara negativ eller positiv i antikroppsscreening respektive BAS-test. Möjlighet till antikroppsidentifiering ingår. Varje provmaterial innehåller minst en signifikant irreguljär antikropp. Givarerytrocyter för förenlighetsprövning också genom MG-test ingår. ABO-bestämning Antikroppsscreening Antikroppsidentifiering BAS-test MG-test RhD-bestämning 182 Blodkomponenter, erytrocyter 1/år Programmet vänder sig till blodcentraler som utför komponentberedning. Provmaterialet består av erytrocytsuspensioner för transfusion, dels leukocyt befriade, dels med borttaget lättcellsskikt. Hemoglobin, EVF och antal leukocyter ska bestämmas. Leukocyter ska dessutom räknas om till antal per enhet. Hemoglobin EVF Leukocyter 121 Blodkomponenter, trombocyter 1/år Programmet vänder sig till blodcentraler som utför komponentberedning. Provmaterialet består av trombocytpreparation för transfusion. Antal leukocyter och trombocyter ska bestämmas och dessutom räknas om till antal per enhet. Leukocyter Trombocyter 28

31 96 Fenotypning 1/ år Programmet vänder sig till blodcentraler som regelmässigt utför fenotypningar utöver basal blodgivarfenotypning (Rh och Kell). Provmaterialet består av erytrocyter med känd fenotyp avseende frekvent förekommande antigen inom flertalet vanligt förekommande blodgruppssystem. Kan vara negativ eller positiv avseende visst antigen. I varje utskick preciseras inom vilka system fenotypningar kan utföras (de kliniskt viktiga systemen där immunantikroppar oftast uppträder ingår alltid). Fenotyp 258 Hemoglobin, låg nivå 2/år Programmet vänder sig till deltagare som bestämmer låga koncentrationer av hemoglobin i plasma, serum och vattenlösningar inom transfusionsmedicin, klinisk kemi och ex kirurgi då spolvätska och blod uppsamlas. Tre provmaterial (plasma) innehållande hemoglobin i olika koncentrationer, ca 1 6 g/l, skickas två gånger per år till anmälda deltagare. Arrangeras av expertgrupperna för Hematologi och Transfusionsmedicin i samarbete. B Hemoglobin, låg nivå 94 Indirekta antiglobulintekniker 1/år Programmet vänder sig till samtliga blodcentraler som utför BAS-test och/eller antikroppsscreening. Provmaterialet består av plasma och erytrocyter för bedömning av känsligheten i antikroppsdetektion med olika indirekta antiglobulintekniker. Erytrocyt-antikroppar 99 Kvalificerad antikroppsidentifiering 1/år Programmet vänder sig till blodcentraler som regelmässigt utreder prov med multipla antikroppar. Provmaterialet består av plasma och erytrocyter för identifiering av kliniskt betydelsefulla irreguljära erytrocytantikroppar. Varje material kan innehålla multipla antikroppar. 29

32 98 Kvantifiering av erytrocytantikroppar, manuell titrering 1/år Programmet vänder sig till blodcentraler med ansvar för kvantifiering av irreguljära erytrocytantikroppar. Provmaterialet består av plasma för titrering mot medsända respektive egna testerytrocyter. Kvantifiering med annan metod kan anges för de blodcentraler som utför detta (gäller anti-d). Anti-D (mg/l) Erytrocyt-antikropp (Titer) Patientnära analyser Equalis kvalitetssäkringsprogram för patientnära provbundna laboratorieundersökningar, till exempel inom primärvård och företagshälsovård. I programbeskrivningen anges vilken expertgrupp som arbetar med programmet, och vem som är kontaktperson på Equalis. 8 Albumin i urin, låg nivå 6/år Programmet vänder sig till laboratorier som utför kvantitativa bestämningar av låggradig albumin i urin (låggradig hyperalbuminuri, även kallad mikroalbuminuri). För att göra en korrekt bedömning av albuminutsöndringen bör även kreatininhalten i provet mätas. Ett index mellan albumin- och kreatininkoncentration beräknas. Provmaterialet består av preparerat patienturin. Varje omgång består av två prover. Arrangeras av expertgruppen för Proteinanalyser Kontaktperson: Marie Lundberg, U Albumin U Albumin/Kreatinin U Kreatinin 100 Allmän klinisk kemi, patientnära analyser 10/år Programmet vänder sig till deltagare som utför patientnära bestämningar av ingående komponenter. Provmaterialet består av poolat serum (omodifierat eller modifierat) från blodgivare. Arrangeras av expertgruppen för Allmän klinisk kemi. Kontaktperson: Towe Söberg-Broms, P ALAT P Albumin P Alkaliskt fosfatas(alp) P Amylas P ASAT P Bilirubin P Calcium P Kreatininkinas (CK) P Glukos P GT P HDL-kolesterol P Kalium P Klorid P Kolesterol P Kreatinin P Laktatdehydrogenas (LD) 30 P LDL-kolesterol P Natrium P Pankreasamylas P Triglycerider P Urat P Urea

33 5000 Celler i blod, visuell klassificering (27) och CellAtlas Equator (112) 3/år Programmet vänder sig till sjukhuslaboratorier och laboratorier inom primärvården som utför visuell klassificering (differentialräkning) av blodceller. Provmaterialet varierar mellan normala och patologiska preparat. Klassificeringen sker med vanlig mikroskopering på glasutstryk som skickas ofärgade, och via internet (CellAtlas Equator*) på digitaliserade bilder i samverkan med CellaVision AB. Vid mikroskopering på glasutstryk består provmaterialet av två olika preparat. Den digitala klassificeringen är baserad på ett preparat. Deltagarna får uppgifter om B Hemoglobin, B Leukocyter och B Trombocyter på preparaten. Preparaten skickas till vissa av expertgruppens medlemmar för bedömning, och ett medelvärde av deras resultat anges som förväntat resultat. Deltagarna kan även välja att delta med enbart vanlig mikroskopering (visuell klassificering), eller med enbart digitala bilder (CellAtlas Equator*). Arrangeras av expertgruppen för Hematologi. Kontaktperson: Carita Krook Persson, * Klassificering utifrån digitaliserade bilder med CellAtlas Equator (112) omfattas inte av ackrediteringen. B Neutrofila granulocyter (stavkärniga) B Neutrofila granulocyter (segmentkärniga) B Eosinofila granulocyter B Basofila granulocyter B Lymfocyter B Monocyter B Plasmaceller B Blastceller B Promyelocyter B Metamyelocyter B Myelocyter B Lymfocyter, variantformer B Hårceller B Erytrocyter, morfologi B Leukocyter, morfologi B Trombocyter, morfologi 111 D-dimer 4/år Programmet arrangeras i samarbete mellan Equalis och ECAT Foundation. Provmaterialet består av frystorkad plasma, två nivåer per omgång. Separata resultatsammanställningar erhålls för de svenska resultaten (från Equalis) respektive för den totala gruppen (från ECAT Foundation) som innefattar deltagare från ytterligare ca 25 länder. Arrangeras av expertgruppen för Koagulation Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, P D-dimer P D-dimer (FEU) 31

34 13 Hb:Glukos:CRP, patientnära analyser 10/år Programmet vänder sig till deltagare som utför patientnära bestämningar av CRP, hemoglobin och glukos. Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA) från blodgivare med tillsats av renframställt CRP. Ett stabiliserande ämne har satts till för att förhindra glukoskonsumtion (glykolys). Cellernas hemolyseringsförmåga förhindras inte av tillsatsen. Arrangeras av expertgruppen för Patientnära analyser Kontaktperson: Carita Krook Persson, B Hemoglobin P CRP B/P Glukos 26 Hematologi, maskinell klassificering 10/år av leukocyter Programmet vänder sig till laboratorier som använder cellräknare (eller manuell räkning) för basal hematologi och klassificering (differentialräkning) av leukocyter. Resultaten presenteras separat för 3-parts- och 5-parts-cellräknare. Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA). Arrangeras av expertgruppen för Hematologi. Kontaktperson: Carita Krook Persson, B Hemoglobin B EVF B Erytrocyter Erc(B) MCH B MCV Erc(B) MCHC B Leukocyter B Trombocyter B Neutrofila granulocyter B Eosinofila granulocyter B Basofila granulocyter B Lymfocyter B Monocyter B Granulocyter B Monocyter/mellanstora lkc/mid 12 Hemoglobin A1c 10/år Hemoglobin A1c (HbA1c) är en långtidsmarkör för diabetesbehandling och programmet vänder sig till laboratorieenheter som utför HbA1c-analys. Provmaterialet består av poolat helblod. Arrangeras av expertgruppen för Proteinanalyser. Kontaktpersson: Marie Lundberg, B HbA1c (IFCC) 32

35 270 Lipider, hemoglobin och glukos i blod 4/år Programmet vänder sig till företagshälsovård och andra enheter eller mottagningar som utför patientnära mätningar av lipider, glukos och hemoglobin i blod. Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA). Arrangeras av expertgruppen för Patientnära analyser Kontaktperson: Towe Söberg-Broms, B/P Glukos B Hemoglobin P HDL-kolesterol P Kolesterol P Triglycerider 89 Mononukleos 1/år 4 serumprov för snabbdiagnostik av heterofila antikroppar. Arrangeras i samarbete mellan expertgruppen för Patientnära analyser och expertgruppen för Medicinsk mikrobiologi. Kontaktperson: Karin Dahlin Robertsson, P Heterofila antikroppar 102 Protrombinkomplex, patientnära analyser 10/år Provmaterialet består av frystorkad plasma. Programmet vänder sig till laboratorieenheter som utför patientnära bestämningar av vävnadsinducerad protrombinkomplexaktivitet. Arrangeras av expertgruppen för Koagulation. Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, P Protrombinkomplex, PK (INR) 33

36 305 PT(INR), PATIENTNÄRA KOAGULATION 4/år Programmet vänder sig till utförare av patientnära analys av PT(INR) med Coagucheck-instrument. Vid intresse men annat instrument, kontakta Equalis. Varje omgång omfattar 2 provmaterial. 29 Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker 3/år 3 simulerade svalgprov (avdödade bakteriekulturer) för snabbdiagnostik av Grupp A streptokocker. Mot en extra avgift skickas engångspipetter ut tillsammans med provmaterialet. Arrangeras i samarbete mellan expertgruppen för Patientnära analyser och expertgruppen för Medicinsk mikrobiologi. Kontaktperson: Lena Morgan, Urintestremsa och graviditetstest 3/år Provmaterialet består av sterilfiltrerad urin. Programmet vänder sig både till laboratorier som använder visuell och maskinell avläsningsteknik. Eftersom urintestremsor har olika avläsningsintervall jämförs resultaten i första hand inom respektive metodgrupp. Dessutom ingår koriogonadotropin (hcg) dvs. graviditetstest, i programmet. Arrangeras av expertgruppen för Patientnära analyser Kontaktperson: Lena Morgan, U Albumin U Erytrocyter U Glukos U Koriogonadotropin (hcg) U Leukocyter U Nitrit 34

37 Deltagarvillkor P018 version1.4, gäller från Vilka kan delta? Equalis kvalitetssäkringsprogram är i första hand avsedda för enheter som utför klinisk diagnostik inom sjukvården i Sverige, såsom sjukhusens laboratorier, mottagningar och vårdavdelningar, samt primärvårdslaboratorier, privatpraktiserande läkare och företagshälsovård. Enbart de enheter som har nödvändiga tillstånd att hantera aktuellt provmaterial och att utföra de undersökningar som ingår får delta i Equalis kvalitetssäkringsprogram. Tillverkare av medicintekniska produkter för in vitro diagnostik och försäljningsorganisationer för sådana produkter får delta i programmen förutsatt att informationen från Equalis används för uppföljning av kvaliteten av de aktuella produkterna, och inte i marknadsföringssyfte. För vissa program erbjuder Equalis möjlighet för tillverkare av berörda medicintekniska produkter för in vitro diagnostik att, utan aktivt deltagande i programmen, ta del av resultatrapporter som inte röjer enskilda deltagares resultat. En avgift tas ut för administrationen. Vissa program erbjuds även till utländska deltagare. För de utländska deltagarna gäller samma villkor som för de svenska deltagarna (fraktkostnader kan tillkomma). Anmälan Anmälan kan göras när som helst under året och sker på särskild anmälningsblankett som hämtas från eller beställs från Equalis kontor. Varje anmälan ska undertecknas. Utökning eller annan ändring av tidigare anmälan ska göras på samma sätt som för nyanmälan. Deltagandet i ett kvalitetssäkringsprogram fortlöper automatiskt, om inget annat framgår vid anmälan, tills det avslutas genom skriftlig kontakt med kontoret. Deltagandet jämställs alltså med en prenumeration för alla program som återkommer regelbundet. Deltagaravgift Equalis finansierar verksamheten via deltagaravgifter. Avgiften för varje program finns angiven på anmälningsblanketten. För utländska deltagare kan fraktkostnader tillkomma. Fakturering sker halvårsvis i förskott, förutom för de program där anmälan görs för ett år i taget, som faktureras i slutet av varje halvår. Förskottsfakturerat belopp återbetalas inte. Konfidentialitet Enskilda resultat tillhör Equalis och är konfidentiella. Uppgifter om ett enskilt resultat meddelas endast till berörd deltagares resultatmottagare och till eventuell gruppresultatmottagare. Undantag förekommer i vissa fall, efter avtal med berörda deltagare. Varje deltagare tilldelas en unik kod (labkod) som anges på alla svarsblanketter. Kopplingen mellan koden och den enskilda deltagaren är endast känd av respektive deltagare och av Equalis kontor. Själva deltagandet i Equalis kvalitetssäkringsprogram är däremot offentligt. Ansvar och upphovsrätt Resultatrapporter från Equalis kvalitetssäkringsprogram innehåller upphovsrättsskyddat material. Rapporter och annat material från Equalis får inte användas för marknadsföring av tjänster och produkter. För all övrig användning krävs att Equalis i förväg har gett sitt tillstånd. Equalis ansvarar inte för eventuella indirekta konsekvenser, till exempel förlorade handelsintäkter, till följd av slutsatser som baseras på Equalis resultatrapporter eller andra bedömningar. 35

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Akutgruppering och BAS-test ABO-bestämning RhD-bestämning BAS-test Albumin i urin, låg nivå U Albumin U Albumin/Kreatinin kvot Alkoholer P Aceton P Etanol P Isopropanol P Metanol Allmän klinisk kemi P

Läs mer

Priserna är exklusiva moms och avser deltagande i 12 månader om inget annat anges.

Priserna är exklusiva moms och avser deltagande i 12 månader om inget annat anges. 123, 124 Adeno-, calici- och rotavirus i feces (5004) 7 200 123 Adeno- och rotavirus i feces 3 885 118 Akutgruppering och BAS-test 1 715 8 Albumin i urin, låg nivå 3 225 19 Alkoholer 2 230 292 Alkoholmarkörer

Läs mer

Innehåll. Programkatalog 2011

Innehåll. Programkatalog 2011 ProgramKatalog 2011 Innehåll Programkatalog 2011 Årets programkatalog beskriver den planerade verksamheten för 2011, vilka kvalitetssäkringsprogram som erbjuds samt villkor för anmälan och deltagande.

Läs mer

PRISLISTA KLINISK KEMI 2015

PRISLISTA KLINISK KEMI 2015 1(6) Medicinsk diagnostik Halland PRISLISTA KLINISK KEMI 2015 Csv- Absorptionskurva 300 S Aceton 108 P- ACTH 86 S- AFP 52 P- ALAT 10 Csv- Albumin 11 P- Albumin 11 tu- Albumin 11 U- Albumin/Krea index (Ingående

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi och Patientnära analysverksamhet (PNA)

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi och Patientnära analysverksamhet (PNA) Komponent/Undersökning System/ Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort Provmaterial Aceton S-, U- Gaskromatografi Trace GC mmol/l Aceton S-, U- Gaskromatografi Focus GC mmol/l ALAT P- Spektrofotometri

Läs mer

Prislista 2013, Klinisk kemi

Prislista 2013, Klinisk kemi Dokumentägare Christina Larsson Fastställd av May Eriksson Fastställd 2013-08-12 Giltig t.o.m. Analyserna i prislistan indelas i följande grupper helblod (B- och Erc-), serum/plasma (S-, P-), Cerebrospinalvätska

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål Sida1av 5 EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer

Equalis kvalitetsmål

Equalis kvalitetsmål Sida1av 6 Equalis kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer

Prislista 2014 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2014 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2014 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S 17-OH-Progesteron 473,75 kr S, Csv ACE 97,84 kr P ACTH 81,92 kr S AFP 65,75 kr P ALAT 15,34 kr P/S,

Läs mer

PRISLISTA KLINISK KEMI 2017

PRISLISTA KLINISK KEMI 2017 1(6) Medicinsk diagnostik Halland PRISLISTA KLINISK KEMI 2017 Csv- Absorptionskurva 425 S Aceton 200 P- ACTH 86 S- AFP 52 P- ALAT 7 Csv- Albumin 7 P- Albumin 7 tu- Albumin 5 U- Albumin/Krea index (Ingående

Läs mer

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking Sida 1(5) Komponent/ System Metod/ Utrustning Enhet Nivå/ Lab/Ort Undersöking Mätprincip Mätosäkerhet % ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l 0,42/10,3 1,29/4,9 Karlshamn ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800

Läs mer

Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1

Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1 Sidan 1 av 10 Förändringar sedan föregående version: Pt-Minirintest byter namn till Pt-Desmopressin-test. P-Apolipoprotein A1 och P-Apolipoprotein B utgår ur analyssortimentet. S 25-OH Vitamin D Beslutsgräns:

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Aleris Medilab, Klinisk kemi, Täby 1374

Ackrediteringens omfattning Aleris Medilab, Klinisk kemi, Täby 1374 LPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 9 /L EPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 12 /L Hemoglobin Blod Kemisk reaktion, fotometri Sysmex XN 9000 g/l EVF Blod Beräknat värde Sysmex XN 9000 MCV

Läs mer

Prislista 2016 SJUKHUS

Prislista 2016 SJUKHUS Labortoriet för klinisk kemi Gäller från 2016 01 01 Prislista 2016 SJUKHUS System P/S- ALAT 12,97 Dialysvätska-, P/S- Albumin 18,43 U- Albumin/Kreatinin-kvot 66,86 S- Alfa-1-Antitrypsin 40,93 Lkc- Alkalisk

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ALAT Spektrofotometri AU 5800 µkat/l Borås IFCC Albumin Spektrofotometri AU 5800 g/l Borås Brom Cresol Purpur Albumin, elfores Immunonefelometri Immage 800 g/l Borås Albumin Urin Immunonefelometri Immage

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Södersjukhuset

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Södersjukhuset 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Förteckning över ackrediterade analyser, Klinisk kemi

Förteckning över ackrediterade analyser, Klinisk kemi Rutin rocess: Verksamhets- och kvalitetsutveckling, patientsäkerhet Område: rovtagning och diagnostik Giltig fr.o.m: 2016-10-05 Faktaägare: Ann-Charlotte alvén, Kvalitetssamordnare Fastställd av: Kim Ekblom,

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi -1-Antitrypsin P- Immunokemisk, Turbidimetri Advia 1800 g/l Falun AFP S- Elektro chemiluminescens Cobas e411 µg/l Falun ALAT P- Absorbans Advia 1800 µkat/l Avesta, Falun, Mora Albumin P- Absorbans Advia

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Solna

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Solna 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Prislista Klinisk kemi

Prislista Klinisk kemi Förvaltning Ägare Reviderat datum Christina Larsson 2015-05-29 Verksamhet Laboratoriemedicinska länskliniken Universitetssjukhuset Örebro Slutgranskare Matilda Elofsson Diarienr Dokumentkategori Fastställare

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ACTH Plasma Immunometri AFP Immunometri µ ALAT Spektrofotometri Albumin Plasma Spektrofotometri BCP. alfa-1-antitrypsin Serum Immunturbidimetri Alkoholer, Aceton Gasvätske-kromatografi Auto XL (Perkin

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800 µkat/l Albumin P/S Fotometri BCG ADVIA 1200 g/l infärgning Albumin P/S Fotometri BCG ADVIA 1800 g/l infärgning Albumin U, Pt(U) Immunoturbidimetri

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi AFP Serum CMIA Architect i2000sr Örebro, ku/l ALAT Plasma Fotometri Vitros 5.1 µkat/l Albumin Plasma Fotometri Vitros 5.1 Albumin Urin Turbidimetri Advia 1800 Örebro mg/l Albumin, immunologisk Plasma Turbidimetri

Läs mer

Presentation av Equalis

Presentation av Equalis Presentation av Equalis Arrangör av extern kvalitetssäkring Equalis 2014-10-21 Equalis, arrangör av extern kvalitetssäkring Syfte att öka patientsäkerheten genom att höja kvalitet och tillförlitlighet

Läs mer

Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH

Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 1 (7) Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 72,24 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 6,44 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin

Läs mer

Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 99,50 kr P ACTH 83,31 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 15,60 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin

Läs mer

Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 191,43 kr P ACTH 184,61 kr S AFP 77,57 kr P ALAT 18,10 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin 21,16 kr

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi Alaninaminotransferas, ALAT Serum Reflektometri,enzymatisk Vitros 5.1 kat/l Albumin Serum Reflektometri, bromkresolgrönt Vitros 5.1 g/l Albumin (imm) Serum Turbidimetri, immunologisk Cobas 6000, c501 g/l

Läs mer

Dagligen kl Övrig tid, transport till Solna. Kund betalar extra transport.

Dagligen kl Övrig tid, transport till Solna. Kund betalar extra transport. 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande

Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande 1(7) Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent Pris S 17-OH-Progesteron 468,23 kr S, Csv ACE 156,75 kr P ACTH 146,19 kr S AFP 56,66 kr P ALAT 6,19

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Södersjukhuset

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Södersjukhuset 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Karolinska Solna

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Karolinska Solna 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Komponent/Undersökning ystem Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort 25-OH Vitamin D ALAT Enzymaktivitet, fotometri Albumin Immunkemi, turbidimetri g/l Albumin U Immunkemi, turbidimetri g/l Albumin/Krea

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Danderyds sjukhus

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Danderyds sjukhus 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Revision nationella kvalitetsmål glukos. Elisabet Eriksson Boija

Revision nationella kvalitetsmål glukos. Elisabet Eriksson Boija Revision nationella kvalitetsmål glukos Elisabet Eriksson Boija Användarmöte allmän klinisk kemi 10-11 november 2014 Nationella kvalitetsmål P-Glukos Nuvarande Guld: Jämförelsemetod, 95 % av glukosresultaten

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 25-OH Vitamin D S Immunkemi (fast fas), kemiluminiscens Centaur XP nmol/l Växjö ALAT P Enzymaktivitet, fotometri Olympus AU400, AU2700 µkat/l Växjö, Ljungby Albumin P Kemisk reaktion, fotometri Olympus

Läs mer

Fastställd av May Eriksson

Fastställd av May Eriksson Prislista 2013, Klinisk kemi, uppdaterad 2014 Dokumentägare Gunilla Hultberg Fastställd av May Eriksson Fastställd 2014-06-10 Giltig t.o.m. Prislista 2014, Klinisk kemi Analyserna i prislistan indelas

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi Landstinget ästmanland, Laboratoriemedicin, Centrallasarettet - 1440 Komponent/ / Metod/ Utrustning Enhet Lab/Ort Undersökning provmaterial Mätprincip ALAT, Alaninaminotransferas Serum Fotometri AU 680

Läs mer

Kvalitetssäkring av metoder med externa kontroller

Kvalitetssäkring av metoder med externa kontroller Kvalitetssäkring av metoder med externa kontroller Anna Karlsson, Equalis 2016-09-09 Equalis - arrangör av program för extern kvalitetssäkring Verksamhet Kärnverksamhet: Extern kvalitetssäkring. Även kvalitetsutveckling,

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Norrtälje sjukhus

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Norrtälje sjukhus 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Ryhov Eksjö Värnamo

System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Ryhov Eksjö Värnamo 25-OH Vitamin D Luminiscens Architect i2000 nmol/l 5-HIA Urin Reversed Phase HPLC µmol/l Adrenalin Urin Reversed Phase HPLC nmol/l AFP Luminiscens Architect i2000 µg/l ALAT Enzymatisk, enl IFCC ADVIA 1800

Läs mer

Ackrediteringens omfattning för klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning för klinisk kemi LPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 9 /L Täby EPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 12 /L Täby Hemoglobin Blod Kemisk reaktion, fotometri Sysmex XN 9000 g/l Täby EVF Blod Beräknat värde Sysmex

Läs mer

NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder?

NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder? NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder? Rebecca Ceder, Barbro Klinteberg, Arne Mårtensson, Gunnar Nordin Ett stort tack till en mycket engagerad expertgrupp!!

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Landstinget ästmanland, Laboratoriemedicin, linisk kemi - 1440 omponent/ Undersökning System/ Metod/ provmateria l Mätprincip ALAT, Alaninaminotransferas Serum Fotometri µkat/l Albumin Serum Fotometri,

Läs mer

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder sida 1 (9 Indikation/medicinsk betydelse Venös provtagning är alltid att föredra men i vissa fall måste kapillära prover användas. Håll i minnet att kapillärprovtagningstekniken innebär risk för mer osäkra

Läs mer

Prislista Klinisk kemi

Prislista Klinisk kemi 1 2015-08-31 Prislista 2015-2016 Klinisk kemi System Komponent Pris 2015 Pris 2016 Övrigt Pt 13C-Triglycerid-utandningstest 795 800 X 13C-Triglycerid-utandningstest analys 970 975 Pt 13C-Urea-utandningstest

Läs mer

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder. Dessa analyser utförs på Klinisk kemi och farmakologi:

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder. Dessa analyser utförs på Klinisk kemi och farmakologi: sida 1 (8 Indikation/medicinsk betydelse Venös provtagning är alltid att föredra men i vissa fall måste kapillära prover användas. Håll i minnet att kapillärprovtagningstekniken innebär risk för mer osäkra

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi Komponent/ Undersöking System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet % Lb/Ort ALAT P/S Enzymtisk ADVIA 1200 µkt/l 0,42/8,3 1,29/2,9 Krlshmn ALAT P/S Enzymtisk ADVIA 1800 µkt/l 0,43/5,8 1,37/2,1

Läs mer

Komponent/Undersökning System/Provtyp Metod/Mätprincip Utrustning Enhet

Komponent/Undersökning System/Provtyp Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Sekret Allmän odling Np-sekret Allmän odling Sputum Allmän odling Urin Allmän odling CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik odling Blododling Blod Aerob+anaerob BacT/Alert odling i flytande medium

Läs mer

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt Bakteriologi och mykologi Allmän Bakterier och jästsvamp Bakterier och jästsvamp Prover tagna från olika lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Vävnadsbitar, benbitar

Läs mer

Prislista Klinisk kemi 2016

Prislista Klinisk kemi 2016 Förvaltning Ägare Reviderat datum Christina Larsson 2016-02-16 Verksamhet Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Slutgranskare Mariann Sjöberg Diarienr Dokumentkategori Fastställare

Läs mer

Dugga Klinisk Kemi, DS

Dugga Klinisk Kemi, DS Dugga Klinisk Kemi, DS 2013-05-03 Nummer:... Maxpoäng: 44, GK 28 p 1 Ange två olika preanalytiska orsaker till förhöjt kaliumvärde? Svar: Hemolys vid provtagningen, förlängd stas vid provtagning, för lång

Läs mer

Anders Larsson KKF, Uppsala

Anders Larsson KKF, Uppsala Referensvärden för 70 åriga män och kvinnor baserat på värden från PIVUS studien i Uppsala Anders Larsson KKF, Uppsala Material och Metod Värdena är baserade på PIVUS (Prospective Investigation of the

Läs mer

Hematologi Vad kan påverka resultatet? Mats Bergström Klinisk kemi Eskilstuna

Hematologi Vad kan påverka resultatet? Mats Bergström Klinisk kemi Eskilstuna Hematologi Vad kan påverka resultatet? Mats Bergström Klinisk kemi Eskilstuna Mycket kan förstås gå fel så att resultatet blir missvisande: Patienten Variation dag till dag Förberedelser Han kanske inte

Läs mer

Gäller från och med Klicka på innehållsord eller använd Ctrl+f för att söka i dokumentet.

Gäller från och med Klicka på innehållsord eller använd Ctrl+f för att söka i dokumentet. Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 02-183681 Fastställandedatum: 2016-04-07 Giltigt t.o.m.: 2017-04-07 Upprättare: Madelene A Hornström Fastställare: Anna Sörebö Prislista Klinisk

Läs mer

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Preanalytisk hållbarhet Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Walter Guders sammanställningar http://www.diagnosticsample.com Stahl Clin Chem Lab Med 2005;43:210 Jensen Clin

Läs mer

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida 2008-07-07 Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida Referensintervall är viktiga när vi skall bedöma analysresultat. Vi saknar idag referensintervall för normal graviditet.

Läs mer

Metod/ Mätprincip. Fisons VG Isochrom G. Dionex HPLC system. Konelab Prime 30i. Immulite 2000XPi

Metod/ Mätprincip. Fisons VG Isochrom G. Dionex HPLC system. Konelab Prime 30i. Immulite 2000XPi Komponent/ Undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet ab/ Ort* 13C-Ureautandningstest/ Funktionsunder sökning CN CS E F Ki Ku Kä i j y M Man Mar Mj N R Skäg Skän Sö T Vad Vald Vall Åt Öd Ös

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Komponent/ Undersökning Klinisk immunologi System Metod/ Mätprincip 1(12) Utrustning Enhet Ort C3d Raketelfores Elfores apparat mg/l C3 Serum Nefelometri Immage 800 g/l C4 C1-inhibitor Serum Raketelfores

Läs mer

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi Utrustning Enhet Lab/ort undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän odling Np-sekret Allmän odling Sputum Allmän odling Urin Allmän odling CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik odling

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Aceton S Kromatografi (GC), flamjonisation Aglient 6890N Aglient 6850 Adrenalin Pt(U) Kromatografi (LC), elektrokemi Dionex nmol/d Adrenokortikotropt hormon (ACTH) P Immunkemi, elektrokemiluminiscens Modular

Läs mer

Förteckning över analyser, Närlaboratorier

Förteckning över analyser, Närlaboratorier Komponent/ undersökning System/ provmaterial Metod/ mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort Ackrediterad Glukos Plasma Fotometri HemoCue Glukos mmol/l Samtliga Närlab utom Hemoglobin Fotometri HemoCue g/l

Läs mer

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi System/ Metod/ Utrustning Enhet Lab/ort undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän Np-sekret Allmän Sputum Allmän Urin Allmän CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik Blod Blod Aerob+anaerob

Läs mer

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi Utrustning Enhet Lab/ort undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän Np-sekret Allmän Sputum Allmän Urin Allmän CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik Blod Blod Aerob+anaerob i flytande

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - Växt/ Ingen växt - Kalmar

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - Växt/ Ingen växt - Kalmar Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2014-06-19 Sidan 1 av 7 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Hb Blod Spektrofotometri Advia 2120i / poch 100 i / Sysmex XN g/l Eskilstuna Nyköping Advia 2120i / Sysmex XT2000i / Sysmex XT1800i g/l Falköping Lidköping Skövde Advia 2120i g/l Stockholm StG/ Huvudsta

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l Klinisk kemi Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l Aktiverad Partiell Tromboplastintid Plasma Klottmetod STA-R Evolution Stago s Alaninamino-transferas Serum UV-fotometrisk, kinetisk,

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Nya kvalitetssäkringsprogram inom endokrinologi

Nya kvalitetssäkringsprogram inom endokrinologi Nya kvalitetssäkringsprogram inom endokrinologi Tyroidea-antikroppar, TSH-receptorantikroppar och Tumörmarkörer Anna Norling torsdag den 22 september 2016 Tyroidea-antikroppar (418) Ingående komponenter:

Läs mer

Ny analyskatalog 15 oktober

Ny analyskatalog 15 oktober 1 (6) 2014-10-06 Till TakeCare-användare TioHundra Ny analyskatalog 15 oktober Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs den 15 oktober i analyskatalog för elektroniska

Läs mer

Årsrapport Jan-Olof Hildén

Årsrapport Jan-Olof Hildén Årsrapport 2010 Jan-Olof Hildén Expertgruppen Åsa Englund Immunhematologi Hans Gulliksson Blodkomponenter Jan-Olof Hildén Ordförande Lena Hård Equalis Johanna Strindberg Immunhematologi Jan Säfwenberg

Läs mer

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt Bakteriologi och mykologi Allmän Bakterier och jästsvamp Bakterier och jästsvamp Prover tagna från olika lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Vävnadsbitar, benbitar

Läs mer

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Okt 2014 Externa prover Klinisk kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset, SLU Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Innehållsförteckning sidan Klinisk kemiska laboratoriets öppettider 1 Hemsida adress

Läs mer

Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ VITEK MS Biomerieux Växt av/ingen växt

Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ VITEK MS Biomerieux Växt av/ingen växt Klinisk bakteriologi Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ Blododling barn (B) Blod Allmän odling/ BacTAlert 3D Växt av/ingen växt Blododling + (B1) VITEK MS Biomerieux Borrelia (IgM och IgG) Serum

Läs mer

Yttrande med anledning av Översyn av de nationella kvalitetsregistren. Guldgruvan i hälso-och sjukvården. Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Yttrande med anledning av Översyn av de nationella kvalitetsregistren. Guldgruvan i hälso-och sjukvården. Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Uppsala 2011-03-14 1 (1) Socialdepartementet registrator@social.ministry.se s.hs@social.ministry.se Yttrande med anledning av Översyn av de nationella kvalitetsregistren. Guldgruvan i hälso-och sjukvården.

Läs mer

Gunnar Nordin Marie Lundberg

Gunnar Nordin Marie Lundberg Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige External quality assurance in laboratory medicine in Sweden Nytt från EQUALIS en sammanfattning av erfarenheterna från kvalitetsssäkringsprogrammen

Läs mer

Analyser klinisk mikrobiologi, centrallaboratoriet Aleris Medilab

Analyser klinisk mikrobiologi, centrallaboratoriet Aleris Medilab System/ Metod/ Utrustning Enhet Lab/ort Ackrediterad undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän Np-sekret Allmän Sputum Allmän Urin Allmän CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik Blod Blod

Läs mer

Medicinsk service Labmedicin

Medicinsk service Labmedicin A NPU10618 S-AAT-Pi- typning 188 SWE05053 S-ACE 157 NPU18644 S-Aceton 245 NPU01785 P-ACTH 122 NPU26850 P-ADAMTS13 ak 1 795 NPU26849 P-ADAMTS13 protein 1 795 NPU02042 Amn-AFP 50 NPU02043 P-AFP 50 NPU04159

Läs mer

Medicinsk service Labmedicin

Medicinsk service Labmedicin A NPU10618 S-AAT-Pi- typning 134 SWE05053 S-ACE 112 NPU18644 S-Aceton 175 NPU01785 P-ACTH 87 NPU26850 P-ADAMTS13 ak 1 282 NPU26849 P-ADAMTS13 protein 1 282 NPU02042 Amn-AFP 36 NPU02043 P-AFP 36 NPU04159

Läs mer

Provtagning kapillärt - minsta provmängd (KK)

Provtagning kapillärt - minsta provmängd (KK) Sida 1(8) Proppfärg rör: Röd = rör utan tillsats (500 µl), Guldgul = gelrör (600 µl), Lila = EDTA-rör (500 µl), Mintgrön = S-ACE Guldgul 1 ½ rör NÄL P-Albumin Mintgrön ½ rör 150 µl S-Alfa-fetoprotein Guldgul

Läs mer

U-Proteinprofil ger bl.a. en uppfattning om nivå av albumin och protein HC i urinen samt huruvida tecken på Bence-Jones proteinuri föreligger.

U-Proteinprofil ger bl.a. en uppfattning om nivå av albumin och protein HC i urinen samt huruvida tecken på Bence-Jones proteinuri föreligger. 1(5) S/U-Proteinprofil Bakgrund, indikation och tolkning S-Proteinprofil ger främst en uppfattning om akutfasreaktionen och immunglobulinmönstret hos patienten. Indikationerna är utredning av förhöjd SR,

Läs mer

4 enheter erytrocyter SAGMAN, leukocytbefriad, 4 enheter FFP och 1 trombocytenhet (4+4+1)

4 enheter erytrocyter SAGMAN, leukocytbefriad, 4 enheter FFP och 1 trombocytenhet (4+4+1) Blodinfo 1(9) Tillgängliga blodkomponenter Under följande sidor beskrivs: Erytrocyter Erytrocyter SAGMAN, leukocytbefriad Erytrocyter i plasma, leukocytbefriad (utbytesblod) Erytrocyter, leukocytbefriad,

Läs mer

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset

Läs mer

Barnreferensintervall i allmänhet och Falu-projektet i synnerhet

Barnreferensintervall i allmänhet och Falu-projektet i synnerhet Barnreferensintervall i allmänhet och Falu-projektet i synnerhet Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset, Uppsala Fredag 16 nov 2012 Vad finns idag av barnreferensintervall Inte

Läs mer

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2.

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2. Leverns Struktur Leverlobulus Portatrakt Centralven A.hepatica Tillför O 2 V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner Gallgångarna Avlägsnar bilirubin, Sekretoriskt IgA Toxiner Virus Lever Cirros Leverlobulus

Läs mer

Transfusionsmedicin Anna willman. En vuxen människa har mellan fyra till sex liter blod

Transfusionsmedicin Anna willman. En vuxen människa har mellan fyra till sex liter blod Transfusionsmedicin 2010-12-16 Anna willman En vuxen människa har mellan fyra till sex liter blod Blodkroppar bildas i benmärgen Blodet består av: Röda blodkoppar (erytrocyter) Vita blodkroppar (leucocytet)

Läs mer

Laboratoriemedicin VL LabNytt nr 3-Version

Laboratoriemedicin VL LabNytt nr 3-Version Laboratoriemedicin VL LabNytt nr 3-Version 2-2018 1 Laboratorienytt Nr: 3 April 2018 Version 2 Tillägg: Klinisk mikrobiologi Innehåll: Sid 2 Sid 3-7 Laboratoriemedicin Medicinska chefsgruppen - Inbjudan

Läs mer

Immunhematologisk metodik, några aspekter Equalis provutskick. Jan-Olof Hildén 25 oktober 2017

Immunhematologisk metodik, några aspekter Equalis provutskick. Jan-Olof Hildén 25 oktober 2017 Immunhematologisk metodik, några aspekter Equalis provutskick Jan-Olof Hildén 25 oktober 2017 Vad gör Equalis? Arrangerar och rapporterar provningsjämförelser Materialleverantör Equalis Equalis Kund (laboratorium)

Läs mer

Ny analyskatalog 14 oktober 2015

Ny analyskatalog 14 oktober 2015 1 (9) 2015-10-07 Till TakeCare-användare CSTC katalog 14 oktober 2015 Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs den 14 oktober i analyskatalog för elektroniska beställningar

Läs mer

Teknisk biologi ENZYMER teknisk användning Per-Olof Larsson, Tillämpad biokemi

Teknisk biologi ENZYMER teknisk användning Per-Olof Larsson, Tillämpad biokemi Teknisk biologi ENZYMER teknisk användning Per-Olof Larsson, Tillämpad biokemi Varför enzymer varför inte? Immobilisering gör enzymerna bättre för tekniskt bruk Teknisk enzymanvändning -Analys/diagnostik

Läs mer

Meddelande 8/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi. Hantering av spinalvätskeprover.

Meddelande 8/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi. Hantering av spinalvätskeprover. Datum 2010-11-10 Meddelande 8/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi Hantering av spinalvätskeprover. Många av de analyser som utförs på cerebrospinalvätska är känsliga för hantering

Läs mer

Kvalitativa undersökningar. uppskattning och kontroll av. osäkerhet inom Laboratoriemedicin

Kvalitativa undersökningar. uppskattning och kontroll av. osäkerhet inom Laboratoriemedicin SWEDAC DOC 05:2 ISSN 1400-6138 Kvalitativa undersökningar uppskattning och kontroll av osäkerhet inom Laboratoriemedicin () - Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Kvalitativa undersökningar uppskattning

Läs mer

Arbetsgrupp preanalys LmD Vera Thorén Bengtsson 1

Arbetsgrupp preanalys LmD Vera Thorén Bengtsson 1 PREANALYTISKA FAKTORER PREANALYS = FÖRE F ANALYS Faktorer som påverkar p provsvaret, från n beslut om provtagning till dess att analysen av provet påbörjasp rjas PROVSVAR FRÅN N LABORATORIERNA Vägledning

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Metodområden inom Klinisk kemi Adrenokortikotropt hormon P- Non-kompetitiv immunometri m Immulite 2000XPi ng/l U [ACTH] Alanin-aminotransferas P- IFCC Abbott Architect µkat/l U, EK Albumin P- BCP Abbott

Läs mer