1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3"

Transkript

1 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Årsberättelse (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari december FÖRENINGEN Under 2013 fyllde Friskis&Svettis Nynäshamn 20år. Under hela året uppmärksammades detta genom happenings den 20:e varje månad. Den dagliga verksamheten leds av våra anställda, som till sin hjälp har ett stort antal ideellt arbetande funktionärer. Verksamhetschefen har varit på regionskonferens på Gotland och en Vita Veckan konferens i Jönköping. Anställda har varit: Verksamhetschef Yvonne Björnén (80 %) Receptionsansvarig Linda Karlsson (100 %) STYRELSEN Styrelsens har det övergripande ansvaret för verksamheten i föreningen. Styrelsens huvuduppgifter är: Strategier och långsiktig utveckling Uppföljning av ekonomi och verksamhetsplaner En stor och viktig arbetsuppgift har varit att föra över ansvar för den operativa verksamheten från Styrelsen till Verksamhetschefen. Ett nytt arbetssätt kring styrelsemöten har också införts, vilket lett till att mötena blivit mer effektiva och mer fokuserade på uppföljning och beslut. Styrelsen har också medverkat på Årsstämma i Kalmar och Föreningskonferensen i september. Styrelsen har bestått av: Mikael Eklund Elisabeth Melin Cejie Jaana Hedrén Mats Backlund Katarina Fernström Malin Junerud Maud Sjödén Jonas Andersson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant (mammaledig under hösten) Suppleant Suppleant

3 3 (10) LEDARE OCH GYMINSTRUKTÖRER Föreningen har haft totalt 26 ledare och gyminstruktörer under Madeleine Karlsson har varit ledaransvarig under året. Tre ledarträffar har genomförts. Agneta Lindberg har tyvärr fått avstå att leda pga sjukdom. Malin Junerud tog mammaledigt från och med senhösten och Peter Strålind slutade som ledare inför höstterminen. Gyminstruktör Fredrik Karlsson slutade inför höstsäsongen. Elin Strålind medverkade på Träningskonferensen i september. Ledar- och gyminstruktörsgruppen har bestått av: Ann-Christine Berg, Helene Berg, Eva Berglund, Yvonne Björnén, Annica Cedergren, Mikael Eklund, Jeanette Fryksäter, Malin Junerud, Linda Karlsson, Madeleine Karlsson, Agneta Lindberg, Göran Lindberg, Mattias Lindqvist, Susanne Lindqvist, Marcus Lundell, Mona Naeslund, Maria Nilsson, Emma Ny, AnnaKarin Othberg, Marie Sannerud, Elin Strålind, Peter Strålind, Jenny Sundberg, Pernilla Svensson, Eric Thölix, Lena Ulin VÄRDARNA Föreningen har haft totalt 50 värdar under Värdansvariga under året har varit Linda Karlsson och Maud Sjödén som senare till hösten gjordes om. Under hösten har Eva Atterstam och Annika Nissén varit värdansvariga. Tillsammans har de utvecklat arbetsrutiner, pärmar, information m.m. till värdar och receptionister. Värdansvariga har också ansvarat för rekrytering och utbildning av nya värdar i samarbete med ledarnas rekryteringsarbete. Annika Nissén och Lisbeth Odenhammar har under året gått VUF-utbildning (VärdUppFöljning) och haft flera VUF samtal med värdarna. Detta har gett mycket bra resultat, värdarna får vara mer delaktiga och har möjligheten att påverka. Ett utbildningstillfälle för receptionister har genomförts. Tre gemensamma värdträffar och fyra rekryteringsmöten. Alla värdar har gått Hjärt- och LungRäddningskurs. Fem värdar och receptionister slutade och åtta nya började. Två värdar slutade i Sorunda vilket har gjort det svårt att täcka upp värdbehovet i Sorunda under året. Schema för receptionister och värdar har lagts in i BRP, inpasseringssystemet för enklare hantering vid byten. Värdgruppen har bestått av: Ingwor Adler, Jenny Andersen, Eva Atterstam, Maria Backlund, Harriet Björklund, Karin Båge, Birgitta Didrikson, Jan Dirmeus, Elin Fernström, Katarina Fernström, Therese Flink, Lisa Forslin, Ann-Sofie Forss, Eva Gudmunds, Helena Göransson, Lars Gunnar Haeggström, Jens Holmberg, Ann Holmkvist, Kerstin Hydling Falk, Jennifer Hägerbäck, Gunilla Johansson, Mariann Jonsson, Barbro Jägberger, Anita Knutsson, Lotti Koskela, Eva Lindberg, Anna Lindström, Aya Lundqvist, Kerstin Modin, Margareta Molén, Ann-Marie Nilsson, Annika Nissén, Lisbeth Odenhammar, Izabella Remmert, Åsa Remmerth, Maud Sjödén, Ylva Skilberg, Jan Svensson, Mats Wahlberg, Solveig Voss Jörgensen, Lennart Öst

4 TRÄNINGEN 4 (10) Utbudet bestod av såväl gruppträning som individuell träning i gymmet. Gruppträningen har kunnat breddas under året med bla. Intervall Flex, Flex, Dans Afro, Cirkelfys, Cirkelgym Soft och Jympa Soft. Vi provade IW Soft under en viss tid och utökade antal pass för träning för barn. Vi startade JuniorKurs under hösten som var väldigt lyckat. Verksamheten i Ösmo lades ner till hösten. Anledningen var att det var svårt att få ledare både i Ösmo och Sorunda men framför allt det låga antalet motionärer. I Sorunda har vi haft 2 jympapass och ett familjepass i veckan. Under 2013 gjordes besök i Träningsverkstan, över året fördelades dessa enligt följande: Summa Besök: Antal besök Under året erbjöds gruppträningspass enligt följande: 180 Tillfällen per pass

5 5 (10) Följande bild visar sammanlagt antal deltagare per pass under året: 3500 Deltagare per pass Friskis&Svettis jympa är stabil, men träningsformen utmanas av ett bredare utbud. Under 2013 blev det allt mer tydligt att det är den individuella träningen i gymmet som växer. I statistiken finns inte Sorunda med eftersom vi inte har möjlighet till något inpasseringssystem där. Friskis&Svettis har nolltolerans mot doping. Vi är vaccinerade mot doping enligt Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer. Genom medlemskapet i RF kan oannonserade dopingkontroller ske. Därutöver har föreningen köpt extra dopingkontroller, 2st. Syftet med dessa är främst att skicka en tydlig signal till alla medlemmar om var föreningen står i denna fråga. Gymmet har utökats med ytterligare ett träningsflak och annan utrustning. MEDLEMMAR Medlemsantalet ökade med 12,5% Från 2084st året innan till 2345st vid årets slut.

6 Åldersfördelning 6 (10) Ej valt Man Kvinna Ålder Geografisk fördelning Nynäshamn Ösmo Stora Vika Sorunda Övriga 1662 GENOMFÖRDA AKTIVITETER Utöver ordinarie träningsverksamhet har följande genomförts: Miniröris i Sjötelegrafen på Alla hjärtans dag. Alla skolungdomar fick träna för en guldtia under sportlov, påsklov och höstlov. Sista fredagen i månaden kl under våren och hösten erbjöd vi Miniröris till alla förskolor och barn i kommunen. Fem av styrelsemedlemmarna och Verksamhetschef Yvonne Björnén medverkade på Årsstämman i Kalmar 2 dagar. Vi fick pris i årets raket med hela 162,5% medlemsökning från föregående år.

7 7 (10) Vi utbildade tre Hjärt och Lungräddare inom funktionärskåren och utbildade alla våra funktionärer i HLR under Sommarjympan erbjöds på måndagar under 10 veckor på Nicksta Camping. Vi höll i uppvärmningen på Musköloppet 13 juli. Vi hade öppet alla mån-tors och söndagar under hela sommaren. Totalt sett hade vi fler dagar öppet under 2013 än Träningens dag och 20-årsjubileumsfirande gjordes samma dag, 20 okt. Inspiration och olika pass erbjöds till både medlemmar och funktionärer. 26st funktionärer har medverkat på Leklust i Södertälje. 2st större servicetillfällen har gjorts av Eleiko. Rummet bakom receptionen har fräschats upp. Städningen i gymmet har utökats av städbolaget. Målning av entré och pelare i salarna har färdigställts av KF. Två funktionärsträffar och en funktionärsfest 20-årsjubileum har genomförts under året. EKONOMI Föreningens kassör har varit Jaana Hedrén. Anakta Redovisning AB har ansvarat för bokföring, deklaration och årsbokslut. Verksamheten har i huvudsak finansierats av medlemsavgifter samt försäljning av träningskort. Den ekonomiska redovisningen har i år bjudit på både utmaningar och överraskningar. Övergången till löpande periodisering i vår boknings/redovisningssystem BRP samt svårigheter att få redovisningsbyrån att använda levererat data på ett korrekt sätt, har tagit mycket energi att reda ut. Som ett resultat av detta har inte de månatliga resultat- och balansräkningarna fungerat som de tillförlitliga kontrollstationer vi önskat. Vidare konstaterar vi överraskande att trots att medlemsantalen stigit på ett betryggande sätt, har intäkterna minskat. Tillsammans med de ökande hyreskostnaderna enligt trappan i avtalet med KFF och andra kostnadsökningar gör föreningen därför en kännbar förlust. De minskade intäkterna står att finna i motionärernas köpbeteende och det stora utbudet av träningskort. Man har valt de billigare och begränsade träningskorten istället för de dyrare Allkorten i högre utsträckning under 2013 än under Vi ser också ett intäktsbortfall kopplat till det ökande antalet funktionärer och den förmån som lämnas i form av fri träning. Som en naturlig följd har den sista delen av året ägnats åt initiativ för att stärka intäkterna och minska kostnaderna. Under året infördes också autogiro, vilket också påverkat hur intäkter fördelas över året. Vi började sälja FaR kort(fysisk Aktivitet på Recept), 1 månadskort och höjde engångsavgiften. Föreningen har också betalat tillbaka det banklån vi tog i samband med att vi fick egen lokal på SEK. Vi betalade tillbaka resterande lån på ,04 den 28/ När det gäller föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning.

8 MARKNADSFÖRING 8 (10) De stora marknadsföringskampanjerna i samband med terminsstarter sker inom ramen för regionsamarbetet i Stockholmsområdet. Genom detta samarbete får vi ett mycket större genomslag. Vi hade en Instagramkampanj med en tröja som delades ut till medlemmarna och en kampanj Tack till medlemmar och funktionärer. Under februari till april delades det ut Gilla-kort och en Sjötelegrafenkupong med ett fritt träningstillfälle. Under hela året var vi med i Almanackan med kupong och annons på januariuppslaget. Vi har medverkat i Sjötelegrafens annonsering under hela året och delade ut Friskispressen under Sjötelegrafens 100-årsjubileum. Under sommaren gjordes kampanj riktad till sommargäster i kommunen. Som ett led i 20-årsfirandet beställde vi egna sidor i Friskispressen. Ett större antal exemplar än normalt beställdes och ett utskick till politiker, företag och föreningar gjordes. I tidningen fanns en kupong och vi gjorde vårt yttersta för att sprida tidningen i kommunen. Vi hade för första gången en Move your Buddy! kampanj under två veckor i november. Vi marknadsförde även Alla Barnen med specifika utskick, utdelningar vid olika aktiviteter, beställde roll-ups med Röris och Miniröris, vi fortsatte arbetet via Idrottslyftet, anordnade en uppdatering i Miniröris och Röris i Sorunda under våren och en hel kursutbildning på hösten med 38st deltagare. Vi startade även JuniorKurs 10ggr. AKTIVITETSBIDRAG Som ideell idrottsförening är vi berättigade till aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidraget består av två delar, ett kommunalt bidrag samt ett statligt bidrag. Det statliga bidraget administreras av Riksidrottsförbundet. Syftet med båda bidragssystemen är att befrämja idrottsverksamhet för ungdomar. Dessa bidrag får vi endast för ungdomar i gruppträningsverksamheten och inte för träning i gymmet. Då flertalet ungdomar valde gymmet istället har bidragen minskat under Mikael Eklund har arbetat med sammanställning av aktivitetsstödslistor och bidragsansökningar. MUSIK- OCH LJUDANLÄGGNINGAR Mikael Eklund har varit ansvarig för musik- och ljudanläggningar. Under 2013 har följande investeringar gjorts: Ny mixer och equalizer samt nya högtalare till Måsknuv Genom denna investering har Måsknuv nu samma utrustning som i övriga salar. Bakgrundsmusiken i gymmet köps in via en så kallad Streaming-tjänst. Med denna tjänst kan vi ha varierad bakgrundsmusik i gymmet. Genom tjänsten får vi även möjlighet att schemalägga olika musikstilar till olika tidpunkter på dagen. Detta ger oss möjligheter att på ett enkelt sätt anpassa atmosfären i gymmet till olika grupper av medlemmar vid olika tidpunkter. Hela Friskis&Svettis-rörelsen betalar kollektivt in avgifter till intresseorganisationer som STIM och SAMI för utnyttjandet av upphovsrättsskyddad musik. Detta

9 9 (10) administreras genom Friskis&Svettis Riks. Kostnaderna fördelas ut bland alla lokala F&S-föreningar baserat på medlemsantal. IT Mikael Eklund har varit IT-ansvarig. Under 2013 har följande investeringar gjorts: Projektor A3 Färgskrivare A4 Multifunktionsskrivare (S/V skrivare, kopiator och scanner) Genom investeringarna i skrivare står vi väl rustade. Genom investeringen i A3- skrivaren har möjlighet att själva producera mindre affischer till en låg kostnad. A4 Multifunktionsskrivaren ersätter den gamla kopieringsmaskinen, vars serviceavtal löpt ut. Brp, inpasseringssystemet utvecklades med bokningar för uthyrning och konferens. Vi införde sms påminnelse funktion till medlemmar som bokat gyminstruktion samt schema för värdar och receptionister lades in i Brp. KLÄDER Inga-Lill Lundqvist är klädansvarig för föreningen. Det har beställts kläder vid två tillfällen under året. Under 2013 skedde en förändring där vi numera kan göra beställningar mellan de officiella beställningarna vid behov, men till en högre kostnad. Stadium Promotion är Friskis&Svettis officiella klädleverantör. UTBILDNING OCH UPPFÖLJNING Det finns ett löpande behov av att säkerställa att det finns ledare till de träningsformer vi erbjuder och att få in nya till planerat nytt utbud. Rekryteringsgruppen för ledare bestod av Elisabeth Melin Cejie, sammankallande, Elin Strålind, utbildningsansvarig och Susanne Lindqvist ledarrepresentant. De har haft ansvarat för ledarnas utbildningar och nyrekrytering av ledare. 11 informationsmöten för ledare har hållits med totalt 26 deltagare. Av dessa har 7 gått vidare till utbildning. Under året har vi utbildat följande ledare varav några anmäldes under 2012: Core Mona Näslund; Intervall Flex Emma Ny; Familj Linda Karlsson; Jympa Ylva Skilberg; Gyminstruktörer Nicholas Nikander, Jörgen Lundquist, Lena Andersson, Bert Johansson Följande ledare har gått vidareutbildningar eller deltagit i inspirationsträffar: Dans Malin Junerud; Jympa Medel Lena Ulin; Intervall Flex Elin Strålind; Flex Elin Strålind; Cirkelgym Helene Berg, Gyminstruktör: Ann-Christin Berg; Cirkelfys Peter Strålind Rekryteringsgruppen för värdar har bestått av Eva Atterstam, värdansvarig, Annika Nissén och Lisbeth Odenhammar, VUF. De har haft ansvaret för nyrekrytering av värdar och värduppföljning. Tidigare har rekryteringsgrupperna för ledare och värdar varit åtskilda. Under 2013 slog vi ihop arbetet med rekryteringen för att effektivisera och förenkla vilket har varit lyckat.

10 10 (10) Maria Nilsson är LUF ansvarig och har med viss hjälp av Susanne Lindqvist gjort de uppföljningar som föreningen ska göra. KONTAKTPERSON FÖR ALLMÄNHET/MOTIONÄRER Linda Karlsson, Receptionsansvarig och Yvonne Björnén Verksamhetschef har haft ansvar för att mailen som kommit in till har lästs, skickats till rätt person och/eller svarat avsändaren. HEMSIDA Inom Friskis&Svettis finns riktlinjer om hur hemsidorna skall se ut. Den nya layouten skulle vara klar i juni för alla föreningar. Därför gjordes layouten om redan under april månad. Mikael Eklund har utvecklat och förvaltat den tekniska lösningen för föreningens hemsida. Vår officiella adress till vår hemsida är: Hemsidan har uppdaterats under året av främst Micke Eklund, men också av VC och Elisabeth Melin Cejie. FRISKISPRESSEN Under året har föreningen delat ut Friskispressen till alla medlemmar. Totalt 6 nummer har delats ut varav en med Friskis&Svettis Nynäshamns egna sidor. AVSLUTNING Friskis&Svettis har en alldeles egen syn på träning. Vi vill att människor ler när de tänker på träning. Våra träningsanläggningar är något mer än bara ett ställe där man tränar. Vi kan blicka tillbaka på ännu ett fantastiskt år kännetecknas av stabilisering, vi börjar bo in oss i lokalerna och fler och fler pusselbitar faller på plats. Vår största framgångsfaktor är våra funkisar och deras engagemang. Varje dag gör de allt för att du som medlem skall trivas hos oss. Föreningen vill rikta ett stort tack, främst till alla medlemmar som tränat med oss under året och givetvis även till alla funktionärer för allt fantastiskt arbete som utförts. UNDERSKRIFTER NYNÄSHAMN Mikael Eklund Mats Backlund Jaana Hedrén Elisabeth Melin Cejie Katarina Fernström

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget!

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget! Friskis&Svettis Ängelholm föreningen! Friskis&Svettis Ängelholm är en ideell idrottsförening med visionen att få människor att le när dom tänker på träning. FLER NYHETER Senior station CirkelFuncgym CirkelFuncgym

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningens adminstration s.2-4 Medverkan i evenemang och medlemsaktiviteter s.4 Radio Lilith s.5-6 Lilith Eve 8 mars s.7-8 Lilith Eve i Kungsan 10-årsjubileum s.8-9 Lilith Live

Läs mer