Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé"

Transkript

1 Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste 2-3 åren? Hur stor omsättning är rimlig varje år för sig? Och vilka långsiktiga mål ska vi ställa upp? Det kan vara svårt men livsviktigt att planera t ex för kommande efterfrågeförändringar eller redan nu fundera på hur produkterna ska se ut om tio år. Företagets mål måste ju också kunna uppfyllas. Vägen dit blir lite enklare om vi utformar en väl genomtänkt affärsidé att ha som ledstjärna. Med hjälp av den försöker vi bl a svara på frågan om varför kunderna ska handla av just oss och inte av våra konkurrenter. a f fä r s i d é Nulägesanalysen har gett oss svar på frågan var vårt företag befinner sig idag, bl a i förhållande till våra kunder och konkurrenter. Det är intressant och viktig information som vi definitivt måste ta hänsyn till både när vi utformar vår marknadsföring och när vi ställer upp de mål som vi har med verksamheten. I förra kapitlet snuddade vi också vid begreppet affärsidé. I det här kapitlet kommer vi att gå igenom vad en affärsidé är på ett lite djupare plan. Inte visste jag att det skulle vara förenat med så här mycket tankearbete och analyserande fram och tillbaka när jag startade Rågugnen, suckar Lena. Jag som bara tyckte det skulle vara kul att få baka bröd åt folk Jo, fyller Hasse i, det viktigaste är ju förstås att du tycker att själva arbetet är roligt, men om du har analyserat och gått igenom marknaden grundligt så ökar förutsättningarna för att Rågugnen ska bli framgångsrik, och då blir det bara ÄNNU roligare att baka. Jaja, jag vet att du har rätt, och du har mycket mer rutin på att driva företag än vad jag har. Sååå, vad är nästa steg, nu när vi har analyserat nuläget fram och tillbaka och upp och ner? Har du funderat på vad du har för övergripande mål med Rågugnen? undrar Susanne. Förutom att ha roligt när du bakar bröd, alltså 2 marknadsföring / kapitel 3

2 Ja, det måste väl vara att bli rik på kuppen att tjäna pengar. Gärna mycket och snabbt! säger Susanne med en stor glimt i ögat. Och hur har du tänkt att det ska gå till? Jag menar rent konkret, undrar Susanne. Du har ju kommit igång med verksamheten på ett bra sätt, men hur har du tänkt gå vidare? Hur det ska gå till? svarar Lena. Det har vi väl redan pratat om? Jag satsar på nybakat och nyttigt bröd med bra råvaror och vänder mig i första hand till kunder i centrala Västerås. Bra, säger Hasse! Vet du vad? Den där meningen är nästan perfekt att ha som affärsidé! Han tar fram en bit papper och en penna: Hur var det du sa kan du säga samma sak en gång till så skriver jag? Vad Lena, Hasse och Susanne har pratat om nu är Rågugnens mål strategi affärsidé 5.1 Kvalitativa och kvantitativa mål Målen kan vara såväl kvalitativa som kvantitativa. Kvalitativa mål är ofta svåra att mäta och uttrycker mer företagets profil eller policy. Det kan t ex vara mål som: Vi ska ge våra kunder ännu bättre service Vi ska bli kända i hela Götaland Vår marknadsföring ska bli mer effektiv Det är goda och kvalitativa mål, men hur mäter man dem? Kvantitativa mål går däremot lättare att mäta. Ofta kan de uttryckas i procentsatser eller belopp, d v s i siffror. Exempel på kvantitativa mål kan vara: Vi ska öka försäljningen med kr det närmaste halvåret Vi ska besöka 500 kunder varje månad Vi ska dra ner på personalkostnaderna med 10 % nästa år Självklart är det väldigt viktigt att målen som sätts upp är realistiska och kopplade till det vi kommit fram till i nulägesanalysen. Vad hjälper det att ha som mål att öka produktionen om vi i nulägesanalysen kommit fram till att kundernas efterfrågan har minskat rejält de senaste åren och vi tror att trenden håller i sig? Målen måste vara förankrade i verkligheten och både företagets ägare, anställda, kunder och andra måste tro på att de är realistiska och genomförbara, annars kommer de snarare att försämra företagets möjligheter till framgång istället för att förbättra dem. kvalitativa mål kvantitativa mål m a r k n a d s p l a n e n 1 N U L ÄG E SANALYS 2 M Å L Kvalitativa och kvantitativa Långsiktiga och kortsiktiga 3 A F FÄ R S I D E 4 S T R AT EG I 5 H A N D L I N G S P L A N 6 U P P F Ö L J N I N G 4 5

3 Ett klart uttalat huvudmål kanske i sig är så stort att det kan behöva delas in i olika del- eller etappmål, som vi får anstränga oss att nå under resans gång. Detta för att det ska bli enklare att stämma av och kontrollera att vi hela tiden är på rätt väg, mot huvudmålet. Det är också av största vikt att se till att en viss avdelning, funktion eller person i företaget får det yttersta ansvaret för att målet nås inom rätt tid. Annars finns risken att målet blir hängande i luften, glöms bort och att ingen tar tag i det. Och då har vi inte mycket nytta av målen, hur bra och välformulerade de än är Mitt mål är ju förstås att kunderna ska vara så nöjda att dom kommer tillbaka, tänker Lena högt. Och inte bara dom. Jag vill ju att dom ska tala så gott om Rågugnen att det lockar hit ännu fler kunder billigare och bättre reklam än så kan man ju inte få! Och ett av mina mål är ju att dom som äter sin lunch eller fikar hos mig ska må bättre. Inga onödiga tillsatser som gör folk sjuka Och just nu har ju Rågugnen en ganska snäv kundkrets rent geografiskt men på lite sikt skulle det vara kul om vi kunde utöka kundkretsen så vi drar folk från hela Västerås och kanske från ytterområdena också. Men då får vi ligga i! Det är ju förenat med stora kostnader förstås; reklamkampanjer och större lokaler och fler anställda, så där är vi ju inte riktigt än, men om tio år då!!! Långsiktiga och kortsiktiga mål Målen kan ju, precis som Lena insett, både vara långsiktiga och kortsiktiga, och båda behövs. Exempel på långsiktiga mål (i andra företag än Rågbullen) kan vara: Inom 10 år ska vi ha sålt minst en miljon produkter. Vi ska på sikt erövra minst halva den svenska marknaden. I framtiden ska vårt företag ha växt så mycket att vi har minst anställda. För att lättare nå de här målen behöver vi sätta upp mycket mer kortsiktiga mål: hur många produkter måste vi tillverka den närmaste månaden (för att inom 10 år ha sålt en miljon)? m a r k n a d s p l a n e n 1 N U L ÄG E SANALYS 2 M Å L Kvalitativa och kvantitativa Långsiktiga och kortsiktiga 3 A F FÄ R S I D E 4 S T R AT EG I 5 H A N D L I N G S P L A N 6 U P P F Ö L J N I N G hur stor del, och vilken eller vilka geografiska delar av landet, ska vi ha erövrat redan inom ett halvår (för att ha minst halva den svenska marknaden på lång sikt)? hur många anställda är det rimligt att ha vid det närmaste årsskiftet (för att kunna nå målet på anställda i framtiden)? De kortsiktiga målen, delmålen, fungerar som ledstjärnor i den dagliga verksamheten men de är också viktiga för att vi hela tiden ska kunna kontrollera att vi är på rätt väg, mot våra långsiktiga mål. Kontrollen lika viktig som att formulera målen Utan mål kommer vi inte så långt. Men målen i sig är ju ganska oviktiga om de inte stäms av med jämna mellanrum så att vi kan se åt vilket håll det lutar och helst medan saker och ting fortfarande går att rätta till. Är delmålen inte uppfyllda måste vi fråga oss varför det blivit som det blivit. Är målen för högt satta och bör arbetas om eller utnyttjar vi inte resurserna tillräckligt effektivt? Vad gör vi i så fall åt det? Genom att regelbundet kontrollera verksamheten och jämföra med de uppsatta målen får vi reda på om något är fel som vi behöver rätta till. 6 7

4 s t r at eg i 5.2 Strategin = vägen till målet För att nå målet (eller målen) är det bra att vi har en genomtänkt plan för hur vi ska gå tillväga. Strategin i ett företag är ungefär vad taktiken är för ett fotbollslag. Har det en i förväg uppgjord taktik som gör att alla vet vad de förväntas göra så leder det förhoppningsvis till att laget vinner både matchen och serien. Strategiarbetet berör flera olika områden, t ex konkurrenterna, produktens positionering, varumärke och valet om vi ska marknadsföra våra produkter till de stora massorna i jättekampanjer eller genom personliga relationer. Vad gäller konkurrenterna måste vi t ex bestämma oss för vilka fördelar vår egen produkt ska ha jämfört med konkurrenternas och hur vi skaffar oss de fördelarna. Vad har vi att erbjuda som konkurrenterna saknar? Det kan t ex vara fråga om att våra produkter har lägre priser eller bättre kvalitet. Det kan också vara att vi har bättre läge på våra lokaler eller kunnigare personal. Ett viktigt led i strategiarbetet är alltså att bestämma vad vi ska konkurrera med. Produktens positionering är en annan viktig del i arbetet. Med det menas att vi noga tänker igenom hur vi ska få in våra produkter i kundernas medvetande. Genom stora och återkommande reklaminsatser? Genom att ständigt hålla låga priser? Genom att våra produkter har speciella egenskaper som konkurrenternas produkter saknar? Eller någonting annat? Positionering handlar i grund och botten om att synas och om att t ex sätta fokus på en viss egenskap som vi vill att kunderna alltid ska tänka på automatiskt när de ser våra produkter. Vill biltillverkaren att kunderna ska uppfatta deras bil som världens häftigaste sportbil eller som en trygg och säker familjebil? Det gäller m a o att hitta sin position där kunderna lätt kan urskilja företagets produkter från konkurrenternas och att sedan konsekvent hålla sig till den positionen. Börjar vi spreta med våra produkter, vår image och vårt budskap skapar vi bara förvirring och osäkerhet på marknaden. Varumärket och produktens identitet är givetvis också viktig i sammanhanget. Hur ska vi få kunderna att tänka positivt varje gång de kommer i kontakt med produkten, eller ser dess reklam? Produktens utformning, design, är många gånger viktigare än vi tror. Detsamma gäller produktens namn. Något fyndigt som samtidigt är lätt att komma ihåg är ofta en oslagbar kombination. p o s i t i o n e r i n g d e s i g n Hur vill vi att företaget ska uppnå en bra relation med kunderna på lång sikt? Ska vi pumpa ut miljoner efter miljoner på TV-reklam och låta en reklambyrå göra jobbet åt oss? Ska vi anställa en hel kår av duktiga marknadsförare och försäljare? Eller ska vi satsa på en mer personlig relation med varje individuell kund och försöka bygga upp ett förtroendeingivande förhållande som håller i sig över tiden? Med ett, eller flera, tydliga mål för verksamheten, en strategi (plan) för hur målen ska uppnås och ett väl fungerande kontrollsystem som visar om målen verkligen kommer att nås har vi mycket större möjligheter att lyckas och bli framgångsrika. När Lena, Hans och Susanne pratar om mål, strategier och affärsidéer sitter de inne på kontoret i Hans och Susannes ICA-butik, efter att de stängt för dagen. Plötsligt säger Susanne: Kom, vi går ut i affärsentrén och tittar på hur vi har gjort med vår affärsidé! De tre knallar iväg och när de kommit till insidan av entrén visar Susanne den flera kvadratmeter stora tavlan med texten: Vår affärsidé är att erbjuda invånarna i och runt Djäkneberget bra dagligvaror med god kvalitet till låga priser och alltid med god service. Hos oss ska du som kund känna dig som en KUNG! Joo, säger Lena, den här texten har jag sett många gånger när jag passerat entrén. Men hur vågar ni skriva som ni gör på slutet: att kunden ska känna sig 8 9

5 som en kung? Har ni tänkt på vilka konsekvenser det får? Och att alltid ge god service, klarar ni av det? Ibland är väl Stina i charken på dåligt humör eller Lisa i kassan? Och är kunderna otrevliga och missnöjda smittar det lätt av sig på personalen hur vågar ni skriva så där? Vi har pratat igenom det mycket med all vår personal, säger Hans. Alla är medvetna och ställer upp på att verkligen göra sitt yttersta för att alltid möta kunderna med respekt och ett vänligt leende. Och för det mesta lyckas vi och tack vare att vi vet att vår personal ställer upp på de här tankarna så törs vi visa affärsidén för kunderna också. Och inte bara törs, vi är t o m stolta över den! lägger Susanne till. Och förresten, att ha en affärsidé som man inte ens själv tror att man ska kunna uppfylla och därför inte våga visa den för någon annan är det väl ingen vits med, eller hur? Jag har funderat en del, säger Susanne, och har tänkt på uttrycket att ha råg i ryggen. Vi bakar ju bröd på bara rågmjöl så jag hade tänkt mig en affärsidé i stil med Med råg i magen får du råg i ryggen eller Råg i magen ger råg i ryggen eller nå t så nt. Men det är ju inte riktigt så ni har formulerat er affärsidé Nej, säger Susanne, det är fyndigt men det behöver inte en affärsidé nödvändigtvis vara. Däremot passar din formulering utmärkt som en slags slogan som är lätt att komma ihåg. Men en affärsidé bör nog vara mer innehållsrik och informerande än så. 5.3 Vad är en affärsidé? Innan vi kan starta ett företag krävs att vi har en affärsidé, alltså en idé som vi tror att det ska gå att göra (bra) affärer på. En sådan behöver inte alls vara komplicerad och svårformulerad, att den är tydlig och konkret är betydligt bättre, och det räcker gott och väl med en genomtänkt information på ett par, tre meningar som ger företagets intressenter (kunder, långivare, leverantörer, ägare m m) svar på frågor som: n Vad ska vårt företag erbjuda kunderna, d v s vilka varor eller tjänster ska vi erbjuda marknaden? n Vem ska vi vända oss till? Består den tänkta marknaden i första hand av andra företag eller privatpersoner? Var finns kunderna rent geografiskt? Vänder vi oss i första hand till en viss kategori människor, t ex ungdomar, kvinnor, punkare, vänsterhänta? n Hur ska vi gå tillväga för att tillverka produkterna och hur ska vi göra för att nå våra tilltänkta kunder? n Vilka behov är det vi vill tillfredsställa? Vilka resurser ska vi använda oss av? Vilken personal behövs? Vilka lokaler behövs och var ska de ligga? Vilken bild vill vi att intressenterna ska få av företaget? Och den viktigaste frågan av alla är: n Varför ska kunderna handla av just vårt företag och inte av konkurrenternas? Vad gör just det här företaget unikt? Är det de låga priserna, är det kvaliteten på produkterna eller tjänsterna, är det det unika läget, öppettiderna eller är det den kunniga personalen som gör att kunderna ska välja just oss? Eller är det någonting annat? I så fall vad? Frågorna om vad vi ska erbjuda våra kunder, och vem vi ska vända oss till handlar om yttre företeelser, man brukar därför säga att de bitarna utgör den yttre affärsidén. Den inre affärsidén svarar på frågorna hur vi internt, d v s innanför företagets egna väggar, ska bära oss åt för att producera våra produkter på ett så bra sätt som möjligt, alltså hur vi ska gå tillväga, t ex hur vi ska organisera företaget samt vilka lokaler och vilka anställda vi behöver. Man kan säga att den yttre affärsidén handlar om att göra rätt saker, d v s det som kunderna vill ha, den inre om att göra saker rätt, d v s så rationellt och effektivt som möjligt. Affärsidén talar bl a om vilket behov företaget vill tillfredsställa. En förutsättning för att vi ska kunna sälja våra produkter är ju att det finns ett behov på marknaden för dem. Det betyder inte att vi för den skull m a r k n a d s p l a n e n 1 N U L ÄG E SANALYS 2 M Å L 3 A F FÄ R S I D E Yttre affärsidé Inre affärsidé 4 S T R AT EG I 5 H A N D L I N G S P L A N 6 U P P F Ö L J N I N G yttre affärsidé inre affärsidé 10 11

6 n i s c h f r a n c h i s i n g måste uppfinna nya varor eller komma på nya tjänster, utan det viktiga är att vi hittar vår egen nisch, kanske genom att sälja redan tillgängliga varor på en ny marknad eller med en bättre kvalitet än de befintliga varorna/tjänsterna har. En annan möjlighet är att köpa en affärsidé som redan finns. Franchising är ett exempel på det. I så fall köper man ett redan färdigt koncept där alla franchisetagare jobbar under samma namn och säljer samma produkter. Men var och en driver och äger sitt eget företag. McDonalds, Hemglass och Pressbyrån är några exempel på vanliga franchisingföretag. Varje McDonalds-restaurang är alltså ett eget, fristående, företag, men man har köpt affärsidén och därmed också förbundit sig att sälja ett visst sortiment, ha en viss inredning, gemensam marknadsföring o s v. Några exempel på affärsidéer från kända svenska företag, hämtade på nätet 2011: Swedbank Finans: Swedbank Finans ska med hög servicegrad erbjuda attraktiva finansiella och administrativa tjänster till Swedbank och samverkande Sparbanker samt till utvalda leverantörer och kunder. Tjänsterna ska tillgodose största möjliga kundnytta och därigenom bidra till ökad lönsamhet. En ICA-butik: Vår affärsidé är att vi ska erbjuda våra kunder ett prisvärt och brett livsmedelssortiment i en fräsch butik med kunnig och serviceinriktad personal. Färskvarorna skall ha en central plats i vårt utbud vilket skall göra oss till en av de modernaste matbutikerna i regionen. Vi ska hålla en mycket hög kvalitetsnivå till konkurrensmässiga priser. Genom en egen charktillverkning kan vi i Anderssons Kök erbjuda våra kunder ett unikt sortiment med kvalitetsgaranti. IKEA: Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem. Har verkligen alla företag en affärsidé? Ja, det har de, men det är inte säkert att de vet om det själva alla gånger Många småföretag har säkert ingen genomarbetad och nedskriven affärsidé men affärerna blomstrar i alla fall. Men självklart har de en fungerande affärsidé ändå, annars hade de ju inte existerat! De har upptäckt ett behov hos kunderna och de tillfredsställer det behovet och lyckas tjäna pengar på det; alltså har de en affärsidé som de jobbar efter fast de kanske inte alltid tänker på det i termer av mål, strategi och affärsidé. Många småföretagare har sin affärsidé ganska klar för sig i huvudet och låter sig nöja med det. Det viktiga i ett sådant läge är förstås att ledaren visar sina kunder, anställda m m i praktiskt handlande hur han vill att verksamheten ska bedrivas och att personalen arbetar utifrån de grundtankarna i sitt dagliga arbete. I annat fall kommer personalen att dra åt olika håll, vilket kan bli förödande för företaget. Och så fort man avviker från den grundläggande affärsidén är risken stor att kunderna inte längre känner igen sig. Det är givetvis också viktigt att all personal både känner till och ställer upp på affärsidén. Ett lokalt transportföretag som i sin affärsidé lovar kunderna säkra transporter tappar givetvis sin trovärdighet om en av deras chaufförer åker fast för fortkörning och rattfylleri i ett barnrikt tätortsområde även om det var sin privata bil han körde i på sin fritid. Ett företags affärsidé kan på så sätt få konsekvenser för de anställda 24 timmar om dygnet! På ett konsultföretag vars affärsidé talar om att deras anställda alltid ska gå att nå får man inte slarva med telefonpassningen eller med att ge information var en person befinner sig just nu. bikupa Många nystartade företag (och därmed affärsidéer) i Sverige har ägare med utländsk bakgrund. Vad kan det bero på? Är dessa personer rent generellt mer kreativa och villiga att ta risker än vad svenskar är? 12 13

7 Och i snabbköpet där affärsidén utlovar att kunden alltid ska vara nöjd när han lämnar affären får inte personalen ha en dålig dag, vara otrevlig och snäsa av kunderna. Slarviga och tanklösa handlingar och uttalanden måste rensas bort ur företagets kultur för att affärsidén verkligen ska fungera i praktiken. Alla företag har alltså en affärsidé även om den inte alltid finns nedskriven. Det finns m a o precis lika många affärsidéer som det finns företag. Företagets storlek har ingen betydelse i det fallet, både skoputsaren i gathörnet och världens största tillverkare av IT-utrustning har var sina affärsidéer och ingen skulle överleva utan dem, även om de givetvis ser helt olika ut. bikupa Många av de allra största tillverkande företagen i Sverige är gamla. Det är länge sedan något svenskt företag vuxit och blivit riktigt stort på den internationella marknaden. Vad kan det bero på? Varför har det inte kommit fram nya affärsidéer som t ex Ikeas, Husqvarnas eller Volvos i det mer moderna Sverige? Vilken typ av (svenska) affärsidéer/ verksamheter är det som når stora internationella framgångar idag? Håller affärsidén för alltid? Att formulera en affärsidé, bestämma mål för verksamheten och vilken strategi vi ska använda oss av för att nå de målen är ett viktigt förberedelsearbete innan vi startar ett företag. Men det är också viktigt att vi under verksamhetens gång är beredda att ändra affärsidé, mål och strategier för att utvecklas ytterligare. Kundernas köpvanor och efterfrågan kan förändras över tiden. Ny teknik och nya lösningar på problem kan konkurrera ut företagets produkter eller kanske hindrar nya lagar och förordningar oss från att arbeta på det sätt vi gjort tidigare. Då är det viktigt att vara flexibel och inse att affärsidén måste arbetas om och utvecklas med jämna mellanrum. En god regel kan vara att vi vartannat eller vart tredje år sätter oss ner och funderar igenom våra mål, strategier och vår affärsidé igen, för att se om de fortfarande håller. Att följa upp affärsidén Självklart bör vi följa upp att affärsidén verkligen efterlevs, precis som vi gör med målen. Det enklaste sättet att göra det på är givetvis att ha regelbundna samtal med personalen där vi lyssnar på deras åsikter och tar reda på vad som fungerar eller inte fungerar som det var tänkt. Det betyder också att man som chef varken får vara rädd för att ge eller att få kritik. Det viktiga är dock att man hela tiden är saklig och ärlig gentemot sig själv och sin personal. Att hela tiden hålla personalen informerad om huruvida mål och delmål är uppfyllda eller inte är också ett sätt att skapa en teamkänsla och att få alla att känna att man hör ihop och drar åt samma håll. Ekonomi, siffror och statistik kan ibland på ett väldigt konkret sätt tala om hur väl affärsidén fungerar i praktiken. Det är också viktigt att få veta hur kunderna upplever företaget. Om personalen upplever att affärsidén fungerar bra, men inte kunderna, tjänar det inte så mycket till. Att få veta kundernas upplevelse går till på ungefär samma sätt som att få veta personalens, d v s vi får fråga dem. Antingen kan vi ju fråga dem på plats, eller också skicka ut enkäter. Ett annat sätt är att t ex sätta upp en låda där kunderna får lämna förslag på förbättringar och där den bästa idén premieras på något sätt, varför inte med ett presentkort på 500 kr? Syftet med den här sortens undersökningar är att få reda på om företagets produkter och rutiner fungerar tillfredsställande, och därmed också om kunderna upplever att affärsidén fortfarande håller vad den lovar. Om inte dags för förändringar!!! 14 15

8 v e r ksa m h e t s i d é I samhället har man verksamhetsidéer Det är inte bara i affärsdrivande företag som man arbetar med att skriva ner sina idéer. Även offentliga företag och institutioner arbetar numera med att formulera mål och idéer, fast då talas det oftare om en verksamhetsidé än en affärsidé. Skolor, sjukvård, äldreomsorg och räddningstjänst är exempel på arbetsplatser där man använder nedskrivna verksamhetsidéer för att presentera och garantera en viss kvalitet för sina olika kunder. Även inom dessa organisationer görs med jämna mellanrum utvärderingar, t ex genom enkäter, för att säkerställa att man når upp till sina idéer och ideal. En landstingsdriven tandläkarstations verksamhetsidé lyder så här: Tandvården ska genom effektiva, hälsofrämjande, förebyggande och vårdande insatser av god kvalitet förbättra och utjämna olikheter i munhälsan hos barn och vuxna. På Medborgarkontoret i Grästorps kommun har man också formulerat en verksamhetsidé: Medborgarkontoret erbjuder en samlad samhällsservice med hög tillgänglighet och servicenivå till medborgarna i Grästorps kommun. Kommunmedborgaren skall få aktuell information eller vägledning i sitt ärende. Syftet är att förbättra servicen till kommuninvånarna. Det ska vara `Ett ställe att gå till. Och på Spånga gymnasieskola i Stockholm har man formulerat sig så här: Spånga gymnasiums verksamhetsidé är att sätta eleverna i centrum och möta dem med respekt. Skolan arbetar för att du som elev ska ta till dig kunskaper och färdigheter och väcka lusten att studera vidare. Varför måste alla ekonomer använda så svåra ord hela tiden? undrar Lena. Jag är ingen ekonom, jag bakar bröd Ni pratar om strategier, affärsidéer, mål, visioner kan ni inte hjälpa mig att förklara vad orden betyder, på ren svenska? Ok, säger Hans och Susanne i en mun. Ta fram papper och penna igen, så försöker vi skriva ner vad de olika orden betyder. Då får du en alldeles egen liten ordlista att lära dig! Så här kan du skriva, säger Susanne: Affärsidé: Talar om varför kunden ska köpa av just dig och inte av dina konkurrenter. Vad har du att erbjuda som inte konkurrenterna har? Mål: Kan delas in i kvalitativa och kvantitativa, långsiktiga och kortsiktiga. Kan också delas in i huvudmål och delmål. Bör vara konkreta, mätbara och tidsbegränsade. Strategi: Visar vägen till målet, d v s hur jag ska gå tillväga för att nå mina uppsatta mål. Vision: Är en idealbild av hur jag vill att företaget ska se ut i framtiden. Är inte lika konkret och mätbar som målen. Verksamhetsidé: Ungefär detsamma som affärsidé, men i en offentlig verksamhet istället för ett företag. Bra, säger Lena. Tack för hjälpen! Det var en bra sammanfattning och nu förstår jag i alla fall lite mer av vad ni pratar om. Nu har vi pratat så mycket så nu tycker jag vi är värda en kopp kaffe, säger Hans och rusar iväg till köket för att sätta på bryggaren. De andra följer tätt efter 16 17

9 Sammanfattning ordlista För att vårt företag ska lyckas i ett långt perspektiv är det viktigt att vi har satt upp konkreta mål för verksamheten. Målen måste också vara tidsbestämda och någon/några personer bör få ansvaret att med jämna mellanrum kontrollera och se till att målen verkligen följs upp, att vi är på rätt väg. Målen kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa mål är lätta att mäta och uttrycks ofta i siffror, t ex i belopp eller procenttal. Kvalitativa mål är svårare att mäta och uttrycker mer företagets profil eller policy inom ett visst område. Företagets långsiktiga huvudmål kan ofta behöva brytas ner i mer kortsiktiga delmål, för att underlätta kontrollen av att företagets riktning är den rätta. För att nå de långsiktiga målen krävs att en viss strategi läggs upp. Strategin är vägen till målet/målen. Ett par av frågorna som företagets långsiktiga strategi bör svara på är Vilka fördelar ska vi se till att skaffa oss gentemot konkurrenterna? Vad ska vi vara bäst på?. Och givetvis ska strategin också svara på följdfrågan: Hur skaffar vi oss de fördelarna? Hur blir vi bäst?. Även produktens positionering är en fråga som har med företagets strategi att göra. Hur vill vi att kunderna ska uppfatta vår produkt? Vilken bild vill vi att kunden ska få i huvudet när han/hon ser eller hör namnet på vår produkt/vårt märke/vårt företag? produkter? Vilka behov är det vi ska tillfredsställa och hur ska vi gå tillväga?. Kontentan av affärsidén blir svaret på frågorna Varför ska kunderna handla av just oss och inte av våra konkurrenter? Vad är det som gör att vi skiljer oss ut oss (på ett positivt sätt) från de andra?. Alla företag stora som små har en affärsidé även om alla kanske inte ens vet om det. Det finns lika många affärsidéer som det finns företag. För att affärsidén ska fungera i praktiken och vårt företag bli trovärdigt på marknaden måste all personal känna till och ställa upp på affärsidén, i både arbetslivet och många gånger också i privatlivet. En affärsidé varar inte för evigt utan måste justeras och arbetas om med jämna mellanrum. Ny teknik, nya lagar och att kunderna ändrar tycken och smak över tiden gör att affärsidén också måste följa med i utvecklingen och kanske omarbetas då och då. Ett företag kan köpa en redan färdig affärsidé och hela konceptet som följer med den, t ex företagsnamn, sortiment, utformning av lokalerna m m. Detta kallas franchising. McDonalds, Hemglass och Pressbyrån är exempel på franchiseföretag. Inom offentliga företag och organisationer talar man om verksamhetsidéer istället för affärsidéer. Affärsidé (sid xx-xx): Svarar på frågan Varför ska kunderna handla av just vårt företag och inte av våra konkurrenter?. Den formulering av affärsidén som vi väljer kommer att påverka hela vår vardag, t ex valet av lokaler, leverantörer, anställda, vilka kunder vi vänder oss till, prissättning m m. Design (sid xx): Produktens utformning, utseende, funktion och formgivning. Franchising (sid xx): Ett redan inarbetat och etablerat varumärke får användas av en näringsidkare mot att denne betalar en avgift till den som äger varumärket. Franchisetagaren driver sitt eget företag men har köpt ett helt koncept där han/ hon får hjälp med inredning av lokaler, val av produktsortiment, marknadsföring m m. Inre affärsidé (sid xx): Den delen av affärsidén som handlar om att göra saker på rätt sätt, d v s så effektivt och rationellt som möjligt. Kvalitativa mål (sid xx): Mål som inte är mätbara och som uttrycker ett företags profil eller policy. Kvantitativa mål (sid xx): Mål som är lätta att mäta och uttrycka i siffror. Nisch (sid xx): Specialområde. Något vi är speciellt bra på. Positionering (sid xx): Handlar om att synas och om att t ex sätta fokus på en viss egenskap som vi vill att kunderna alltid ska tänka på automatiskt när de ser våra produkter/vårt märke/vårt företagsnamn. Strategi (sid xx): Företagets plan för hur det ska nå sina mål på lång sikt. Verksamhetsidé (sid xx): En övergripande beskrivning av syftet med en offentlig (statlig, kommunal eller landstingsdriven) verksamhet och en beskrivning av hur man vill att organisationen ska uppfattas av medborgarna/kunderna. En verksamhetsidé är i princip detsamma inom en offentlig organisation som en affärsidé är inom ett företag. Yttre affärsidé (sid xx): Den delen av affärsidén som handlar om att göra rätt saker, d v s det som kunderna vill ha och behöver. Ytterligare en fråga av strategisk natur är frågan om hur vi ska skapa och bibehålla en god relation till våra kunder på lång sikt. Affärsidén är företagets ledstjärna och svarar på frågorna Vad ska vi erbjuda kunderna? Vem ska vi erbjuda våra 18 19

10 5 Övningar 5.1 Slogans En slogan är en kort och kärnfull mening som t ex företag och myndigheter använder för att marknadsföra sig eller en produkt. a) Här ser du några kända slogans som olika företag använder. Vilket företag förknippas med respektive slogan? Inte för de rika, men för de kloka Connecting People Ett lätt sätt att umgås När du får oväntat besök Världens mest köpta bil I m lovin it Vi är vad vi heter Plötsligt händer det Gör det möjligt! Think different Makes People Talk Försvinnande god b) Vilken slogan gillar du mest? Varför? c) Vilken tycker du är sämst? Varför? d) Kan du komma på fler slogans för kända företag eller deras produkter? 5.2 Nya affärsidéer I faktaboken står det att affärsidén måste arbetas om med jämna mellanrum, t ex därför att kundernas önskemål ändrar sig eller p g a att ny teknik gör gamla produkter (och affärsidéer) omoderna. Ett exempel kan vara företaget Facit i Åtvidaberg som tillverkade skrivmaskiner. Det fick läggas ner därför att man inte var tillräckligt förberedd när datorerna gjorde sitt intåg på marknaden och efterfrågan på skrivmaskiner minskade drastiskt. Med en annan affärsidé kanske företaget hade levt kvar än? Försök att komma på andra produkter/affärsidéer som funnits tidigare men som man varit tvungen att arbeta om t ex på grund av att kundernas önskemål ändrats. 5.3 Leta efter affärsidéer, mål och visioner a) Exempel på affärsidéer från några stora svenska företag hittar du i faktaboken på sid xx. Leta reda på fler affärsidéer på nätet, för följande företag. Se också om du kan hitta något om deras visioner och mål. Securitas Hennes & Mauritz Volvo Svenska Spel Astrazeneca (tillverkar läkemedel) Peab (byggföretag) Ytterligare något som du väljer själv. Gå gärna ut till något företag på din hemort och fråga! b) Vilken av ovanstående företags affärsidéer tycker du är bäst? Varför? Vilken är sämst? Varför? c) Tycker du att det är något i de här företagens affärsidéer som fattas (om du jämför med vad som står i faktaboken)? I så fall vad? d) På senare tid har det blivit vanligt att företag lyfter fram sin miljöprofil i sin affärsidé. Försök hitta några exempel på nätet som bevisar det. e) Etik och moral har också börjat få fäste i företagens affärsidéer. Försök hitta exempel på det på nätet. 5.4 Affärsidén får praktiska konsekvenser! Att formulera en affärsidé är inte bara att skriva ner några ord på ett papper. Varje ord och formulering måste få praktiska konsekvenser i det vanliga (arbets)livet. a) I faktaboken står det att IKEA:s affärsidé lyder: Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem. Fundera på vilka praktiska konsekvenser den sista halvan av affärsidén får, alltså den som lyder till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem. Gör en lista över olika följder den formuleringen får i det vardagliga livet, för de anställda, kunderna, leverantörerna m fl. b) McDonalds affärsidé lyder: McDonalds målsättning är att leverera god mat med snabb och vänlig service i rena, trevliga lokaler till ett lågt pris. Gör en liknande lista över vilka praktiska konsekvenser formuleringen vänlig service i rena, trevliga lokaler får

11 affischer på strategiska platser runt om i kommunen, och han har också fått löfte om att lägga ut reklamlappar på Turistbyrån. 5.5 Jämför affärsidéer Malin arbetar som affärsutvecklare vid en entreprenörsorganisation i Sundsvall. En stor del av hennes arbete handlar om att vägleda nyföretagare som vill omvandla sin affärsidé till en verksamhet. Första steget är att skapa sig en bild av företaget via just affärsidén. Förstår hon inte idén på några sekunder är sannolikheten liten att företagets intressenter gör det Är affärsidén otydlig ber hon därför entreprenörerna arbeta vidare på formuleringen. Här nedan ser du tre exempel på affärsidéer som landat på Malins skrivbord. Är det några företagare som behöver arbeta vidare med sin affärsidé, och i så fall varför? a) Kameleont klipper och färgar hår efter kundernas behov. Företaget vänder sig till alla som vill skapa sin egen personliga stil. b) Bullar och bång vänder sig till småbarnsföräldrar i Sundsvall. Medan föräldrarna avnjuter caféets nybakade sortiment av mat- och fikabröd har barnen tillgång till en egen lekhörna. c) Hammarlund är det kompletta snickeriet för privatpersoner som vill bygga nytt och renovera. Vi erbjuder personlig service och hög kvalitet. 5.6 Formulera affärsidéer Formulera en affärsidé på 2-4 meningar för vart och ett av de här företagen. Om du anser att någon information saknas som du behöver är det fritt fram att hitta på själv. a) Lisa älskar att sy. Det har hon gjort ända sedan hon var liten. Nu tänker hon starta en syateljé i källaren och i första hand sy kläder för festarrangemang som baler, bröllop och liknande. Men självklart är den välkommen som bara vill ha benen på ett par byxor uppsydda också. b) Niklas och Pernilla har just startat en ny restaurang i hamnområdet i Byköping, men ändå i ett centralt läge. Man har tänkt specialisera sig på fisk- och skaldjursrätter och vänder sig till gourmeter som är beredda att betala bra för att inta sin delikata måltid i gammal fin fiskebodsmiljö. Bara de ädlaste fisksorterna finns på menyn och dryckerna man serverar till maten hör inte till de billigaste heller... c) Amir studerar på universitetet och har inte lyckats få något sommarjobb i år. Därför tänker han starta en enskild firma som hyr ut cyklar till stadens turister, och de är många. Cyklarna hyr han i sin tur från en cykelaffär allteftersom han får kunder. Går det bra kan han tänka sig att fortsätta vid sidan av studierna en bit in på hösten också, och han räknar med att återkomma med samma idé nästa sommar. Han kommer att sätta upp d) På Bengtssons bokhandel har man problem. Familjeföretaget har funnits i 25 år och affärerna har gått fantastiskt bra, men nu har någonting hänt. Skönlitteraturen som man sålt så mycket av förr om åren säljer nästan ingenting längre, istället säljer man mängder med pennor, suddgummin, kollegieblock och andra kontorsmaterial. Försäljningen av pocketböcker har också rakat i höjden. Dessutom har man fått konkurrens av den nyöppnade bokhandeln Läsebutiken bara 250 meter bort, som satsar hårt på lågprisböcker. Vad ska man göra? Man funderar på att börja ordna föreläsningar med inbjudna författare t ex en gång i kvartalet, det kanske skulle öka allmänhetens intresse för att köpa böcker igen? Kanske är det dags att ändra inriktning och att formulera en ny affärsidé? e) På AB Ryd och Pettersons Redovisningsbyrå i Braköping har man just anställt tio nyutexaminerade ekonomer som ska hjälpa till med redovisning, bokslut, deklarationer och mycket annat administrativt arbete som hör till i företagen runt om i sta n. Nu växer man, bara under det senaste året har man fått många nya kunder runt om i hela länet, och nu har man insett att här finns nog ännu fler kunder att hämta. Man vänder sig i första hand till medelstora och stora företag även om alla givetvis är välkomna att köpa deras tjänster. 5.7 Råd och hjälp Tänk dig att du tillsammans med en kamrat har kommit på en affärsidé som ni tror stenhårt på. Ni är entusiastiska och vill inget hellre än att starta ett eget företag ihop. Ta reda på vart ni kan vända er för att få synpunkter på affärsidén och var ni kan hitta information och råd om hur ni ska göra för att starta eget. 5.8 Verksamhetsidé för skolan a) Om du skulle formulera en verksamhetsidé för den bästa tänkbara gymnasieskolan, hur skulle den verksamhetsidén lyda? b) Om du skulle formulera en verksamhetsidé för den skola du går på nu, hur skulle den lyda? c) Ta reda på om din skola har en nedskriven verksamhetsidé och hur den i så fall lyder. 5.9 Visioner och strategier I det här kapitlet har det handlat en del om hur viktigt det är för ett företag att man tänker igenom sin situation och sin framtid, att man har visioner och funderar på hur man ska nå sina mål. Detsamma gäller för dig och mig som vanliga privatpersoner. Det kan vara viktigt att vi emellanåt också funderar på vad vi vill med våra liv. Har du själv någon vision om vad du vill uppnå i livet? Det kan handla om betyg, yrkesval, karriär, inkomst, familj, hur och var du vill bo, fritid och mycket mycket mer. Hur ser dina visioner ut? Har du någon plan, eller strategi, för hur du ska göra för att komma dit? 22 23

12 5 tips Du kan få mycket hjälp på Internet. Kanske kan du hitta något av värde på resp Googla dig gärna fram också, t ex med texten Affärsidé följt av din bransch. Men kom ihåg att du bara hämtar tips därifrån, du ska INTE skriva av ett annat företags affärsidé! En affärsidé ska ju vara unik och fungera som företagets speciella identitet! Därför måste du formulera din egen! Case Nu är det dags att omsätta det du läst i kapitlet om affärsidéer, mål och strategier i ditt eget företag. Vi har konstaterat att varje företag, oavsett bransch, ägarstruktur eller storlek, måste ha en affärsidé som svarar på ett antal frågor. Affärsidén ger företaget dess unika identitet och utgår från företagets yttre och inre förutsättningar. Innan du sätter dig ner och börjar gnida på formuleringarna i ditt företags affärsidé behöver du noga tänka igenom följande frågor: Vilka varor eller tjänster ska produceras? Vilka behov ska tillfredsställas? Vilka kundgrupper ska företaget rikta sig till? Vilken marknad ska företaget agera på? Vilka kunskaper och resurser har företaget? Hur ska du få kunderna att välja dina produkter och inte konkurrenternas? när du har svaren på de här frågorna är det dags att formulera ditt företags affärsidé. Försök vara både kortfattad och konkret! Ta bara med sådan information som känns relevant och viktig för kunderna och företagets anställda att känna till. Nästa steg blir att formulera ett antal mål, både kort- och långsiktiga. Syftet med att sätta upp mål för verksamheten är att på det sättet få fram en plattform som kan ligga till grund för hur du sedan bygger upp olika marknadsaktiviteter för att lansera din produkt på marknaden. När du funderar på målen, utgå då från vad du kom fram till i nulägesanalysen i förra kapitlet, när det gäller kunder, konkurrenter, intressenter, omvärld. Utgå också från vad du kom fram till i SWOT-analysen. Försök att koppla målen så att de passar till kundernas behov, kundgruppen, ditt företags resurser och själva produkten. Alltså: Formulera företagets mål på både kort och lång sikt, d v s både för det första och de kommande 3-5 åren. Försök vara så konkret som möjligt, både när det gäller marknadsandelar och lönsamhet. Om du anser att det behövs kan du även dela upp de långsiktiga målen i olika delmål. Fundera även på hur du ska kunna utvärdera målen. Även här kan du få en del tips och hjälp på nätet. är exempel på en sida, du kan säkert hitta flera själv. när du har både en affärsidé och olika mål att utgå från blir den sista delen av den här uppgiften att lägga upp strategin för hur produktlanseringen ska gå till. Du behöver ta ställning till åtminstone följande fyra områden: Konkurrenterna. På vilket sätt ska du skaffa dig fördelar som konkurrenterna inte kan matcha? Är det genom priset, läget, servicen eller något annat? Positionering. Hur ska din produkt få rätt position/placering i ditt valda kundsegments medvetande (läs mer om positionering i kap x)? När de ser din produkt, vad vill du då att kunderna automatiskt ska referera till? Till låga priser, hög kvalitet, en viss egenskap eller något annat? Varumärke. Hur ska du skapa en egen identitet till din produkt? Har du förslag på någon bra logotyp, hur ska förpackningen se ut, vad ska produkten heta, hur ska den designas? massmarknadsföring eller relationer? Vilket sätt passar just ditt företag eller är bäst för just din produkt när det gäller att uppnå en långvarig och god relation med dina kunder? Tänk också i de här sammanhangen på vad kostnaderna kan bli, t ex för massmarknadsföring. Är det värt pengarna? I strategiarbetet ingår också att redogöra för hur marknadsförutsättningarna ser ut för just din produkt, både nu och i framtiden. Tänk också på att dina svar på frågorna kring strategiarbetet måste kunna kopplas till hur du tidigare formulerat dina mål

13 5 Repetera 1) Vad är det för skillnad på kvalitativa och kvantitativa mål? 2) Ge några exempel på kvalitativa resp kvantitativa mål. 3) Varför är det viktigt att dela upp företagets huvudmål i delmål? 4) Ge exempel på några långsiktiga mål. 5) Vad går ett företags strategiarbete ut på? 6) Förklara vad som menas med produktens positionering. 7) Vad är det för skillnad på en affärsidé och en slogan? 8) Vilka frågor ska affärsidén ge svar på? 9) Vad menas med yttre resp inre affärsidé? 10) Hur fungerar franchising? 11) Varför är det viktigt att företagets anställda känner till och ställer upp på affärsidén? 12) Varför bör en affärsidé arbetas om med jämna mellanrum? 13) Ge exempel på hur man kan följa upp att en affärsidé verkligen fungerar i praktiken. 14) Vad är en verksamhetsidé? 26 kapitel / marknadsföring 27

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Förbered dig för framgång gör små planer.

Förbered dig för framgång gör små planer. Kapitel 7 Förbered dig för framgång gör små planer. Det du tänker idag, kommer att påverka ditt liv om fem år om du vill. Om du bara låter dagarna gå och accepterar det som händer, så låter du bli att

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Andra upplagan marknadsföring och kommunikation i sociala medier Lena Leigert Det här är ett väldigt viktigt område, inte minst för de som driver eget.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Salamiexperten.se är ensam på marknaden att kunna erbjuda kunden Egna förpackningar med bilder, logotyper och info - Designat bara för beställaren

Salamiexperten.se är ensam på marknaden att kunna erbjuda kunden Egna förpackningar med bilder, logotyper och info - Designat bara för beställaren Presentation av Salamiexperten.se är ensam på marknaden att kunna erbjuda kunden Egna förpackningar med bilder, logotyper och info - Designat bara för beställaren Hej alla klasser, lag och klubbar! Egen

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea Tandea licensiering Bli licenstagare i Tandea Tandea erbjuder en licensmodell med bett Tandvård som erbjuder bästa kvalitet, högsta tillgänglighet och till konkurrenskraftiga priser. I förening med vårt

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer