Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19"

Transkript

1 RYTMUS VI GER DET HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE ESTETISKA PROGRAMMET SEDAN 1993 ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA Magazin FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 FRAMTIDA KARRIÄRER SID HEJ FÖRÄLDER! SID 14 SÖK IN IDAG! SID 14 STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO

2 DET HÄR ÄR RYTMUS Rytus statads i Stockhol 1993 so n av Svigs fösta fiskolo och finns nu ävn i Götbog, Malö och Öbo. Vi bjud dt högskolföbdand sttiska pogat iniktning usik och i Stockhol ävn iniktningn dia. Rspkt, föväntan och fötond På Rytus öts du av n inbjudand, kativ och utvckland iljö dä du nklt få kontakt d din ogivning och spktas fö dn du ä. Våa läa ä kunniga, koptnta och ngagad. Många av d ä aktiva ino usikoch dibanschn. Elvna på Rytus ha fö vana att stanna kva ft lktionstid. Vi ha självklat tt stot fötond fö våa lv och bjud däfö båd gnösa öppttid och tillgång till lokal och utustning. Kot sagt: hos oss ha du so lv öjlight att fövkliga dina idé nä andan fall på. Sala baa någa kaat, hitta tt u och böja skapa! Många av våa lv nän också dn kaaktäistiska Rytusandan so finns på skolona, n iljö so g tygght och od dä vi tillsaans våga och kan utvcklas att nå våa ål. Lä dig o banschn på Clinics Hos oss på Rytus gnofös ofta så kallad Clinics, vilkt ä gästspl och föläsninga d atist, usik, usikpoducnt ll anda vksaa ino banschn. På så sätt få du läa dig o usikbanschn, av banschn. Högskolföbdand Vå utbildning bygg på n savkan llan d sttiska änna, usik och dia och känänn so svnska och atatik. Däfö ko du ft dina å hos oss ha utvcklat dina talang och satidigt vaa högskolföbdd. På Rytus bhöv du hlt nklt int välja llan n gynasiutbildning och öjlightn att hålla på d usik och dia. Hos oss få du nälign n pfkt kobination av båda väldana, något so g dig n bd kunskapskälla so du kan ösa u oavstt vilkn kaiäväg du välj. Innhåll Stockhol 4 Götbog 6 Malö 8 Öbo 10 Möt Eik Alnius 12 Hj föäld 14 Så hä sök du 14 Syv ha odt 15 Advisoy Boad 18 Många öjlight 19 I skollagn kan vi läsa Gynasiskolan ska g n god gund fö yksvksaht och fotsatta studi sat fö psonlig utvckling och tt aktivt dltagand i sahällslivt. Utbildningn ska utfoas så att dn fäja social gnskap och utvckla lvnas föåga att självständigt och tillsaans d anda tillägna sig, födjupa och tilläpa kunskap. Rytus ha fla saabtspojkt d ftgynasiala utbildninga, usikhögskolo och univsitt båd i Svig och utolands. Hos oss ä dt natuligt att abta näa banschn, båd d hjälp av våa skickliga usikläa so ofta ä yksvksaa usik ll poducnt. Fö att stäka banschkunskapna yttliga bsök olika banschfötäda kontinuligt våa skolo på så kallad Clinics. Rytus Advisoy Boad. Guppn bstå av pson so ä aktiva i banschn och ä ådgivand i våt utvcklingsabt. Ungdoas gynasiutbildning ä viktig.. Fö att g d n högkvalitativ utbildning stäva vi ft att ha % bhöiga läa på våa skolo. I våa åliga ätninga kan vi s att våa lv tivs på skolan, båd d iljö, utbildning och läa. Vat välkon till Rytus Cain Jugo Andsson Vksahtschf Rytus 2 3

3 Poängplan ETT AVgs bästa Svi ESTETISKA GYMNASIER GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER STOCKHOLM Dt ä nd alla so öskola fö älska usik. 4 På Rytus, Stockhol, bjud vi unika öjlight fö våa lv. Föuto att alla lv oavstt o du läs Musik ll Esttik/Mdia kan boka ptitionsoch instuntlokal så ä ävn tt fltal av toi-, usik- och dikusna öppna fö dig att välja so individullt val. Dssuto ä vå skola n unik plats fö saabtn, båd usikaliska, totiska och aknadsföingsässiga. Dtta ftso vi ha lv på fla iniktninga och födjupninga, dä alla ä spcialisad på sitt oåd. D sociala och pofssionlla nätvk so byggs und ån på Rytus ä till sto nytta fö lvna i dn fotsatta kaiän. Vå psonal bida till dt gno såväl sin undvisning so sin banschfanht. LARS LJUNGMAN, REKTOR SPELA MEDöj SÅ ligt ånga so Und in tid på Rytus läd jag ig otoligt yckt o vad so ä viktigt att ha d sig infö tt liv so vntull yksusik. Hu an abta på tt ffktivt sätt i n nsbl, att bästa olika typ av usikgns, usiktoi och yckt. Mitt tips till alla so studa och so ko att studa på Rytus ä att ta vaa på alla a fantastiska läa och das noa kunskap och fanht. Just nu studa jag på RML Folkhögskola Rockusiklinjn d iniktningn Musik-Gita. Jag otoligt glad öv att jag koit på dn hä utbildningn och jag had int klaat dt utan hjälpn fån läana på Rytus. Ett sista åd spla d så ånga so öjligt och glö int ha oligt! Englska 5 Englska 6 Idott och hälsa 1 Histoia 1b Histoia 2b Matatik 1b Natukunskap 1b Rligionskunskap 1 Sahällskunskap 1b Svnska 1 Svnska 2 Svnska 3 Gynasiabt ESTETISKA PROGRAMMET PROGRAMGEMENSAMMA KURSER Esttisk kounikation 1 Konstatna och sahällt INRIKTNINGAR På Rytus ha jag utvcklat in sång och. att stå på scn känsla och n Sto failj sad skola. individanpas ÖPPET HUSol Stockh ONSDAG 25 NOVEMBER TORSDAG 21 JANUARI LÖRDAG 6 FEBRUARI ONSDAG 3 MAJ Välkon ESTETIK OCH MEDIA Digitalt skapand 1 Mdipoduktion 1 Mdipoduktion 2 Mdi, sahäll och ko 1 MUSIK Ensbl d kösång Ghös- och usikläa Instunt ll sång 1 FÖRDJUPNINGAR MEDIEPRODUKTION Entpnöskap Ljudpoduktion 1 Gafisk kounikation Jounalistik, kla och info INSTRUMENT/SÅNG Instunt ll sång 2 Musikipovisation 1 Ensbl 2 SINGER/SONGWRITER Instunt ll sång 2 Aanging och kop 1 Esttisk kounikation 3 MUSIKPRODUKTION Musikpoduktion 1 Musikpoduktion 2 Digitalt skapand 1 INDIVIDUELLA VAL* Olika kus SUMMA 20 * So individullt val bjud vi dls kus so g ökad bhöight ll itpoäng till högskola, dls spcialkus ino usik. JOHAN ÖSTERGÅRD, ELEV Expintgatan 7, Nacka,

4 MUSIKUTBILDNING I TOPPKLASS jlight Hä ha jag fått vänn so jag vill bhålla hla livt. Poängplan GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER GÖTEBORG ö a o t s g 6 Rytus ä n unik skola fylld av kativa saabtn d n tydlig ålsättning att vaa tt av Svigs bästa sttiska gynasi. Ino utbildningn stäva vi hla tidn ft att vaa vklightsföankad och aktulla i såväl d sttiska so totiska änna. Att fla av skolans läa vid sidan o sina läauppdag också ha pofssionlla kaiä so kopositö, skivpoducnt, filansusik, aangö.. ä inspiand fö såväl lv so föälda och övig psonal. Våa högkvalitativa undvisningslokal ligg på bkvät ponadavstånd fån Götbogs cntalstation och ä yckt uppskattad av våa lv. Många av våa lv nän också dn kaaktäistiska Rytusandan so finns på skolan, n iljö so g tygght och od dä vi tillsaans våga och kan utvcklas att nå våa ål. kan all Jag sökt till Rytus fö att jag älska usik och vill ha n ba utbildning d öjlightn att kunna läsa vida. Jag to att dn inspiation so usikn g ig sitta av sig på d anda änna och jag känn att lagkänslan so väx fa gno d usikaliska pojkt vi gö finns kva ino alla änn. På Rytus ä dt n sådan fin saanhållning. Vi i tan pata lika yckt d tto och tvåo so d to och jag tyck att dt finns n lagkänsla i hla skolan. Rdan in fösta skoldag känd jag ig välkon tots att dt va lit nvöst. Dt uppskattad jag vklign! Gynasiabt ESTETISKA PROGRAMMET PROGRAMGEMENSAMMA KURSER Esttisk kounikation 1 Konstatna och sahällt ant Jag fick konst lv utana ig sjä ino usikn. INRIKTNINGAR MUSIK Ensbl d kösång Instunt ll sång 1 Ghös- och usikläa 1 FÖRDJUPNINGAR På Rytus finns dt läa so på fla sätt lv in dö. NIKLAS ODÉN, REKTOR PÅ RYTMUS t hända Englska 5 Englska 6 Idott och hälsa 1 Histoia 1b Histoia 2b Matatik 1b Natukunskap 1b Rligionskunskap 1 Sahällskunskap 1b Svnska 1 Svnska 2 Svnska 3 ÖPPET HUSg Götbo TORSDAG 22 OKTOBER LÖRDAG 23 JANUARI TORSDAG 17 MARS INSTRUMENT/SÅNG Instunt ll sång 2 Musikipovisation 1 Ensbl 2 SINGER/SONGWRITER Instunt ll sång 2 Aanging och kop 1 Esttisk kounikation 3 MUSIKPRODUKTION Musikpoduktion 1 Musikpoduktion 2 Digitalt skapand 1 INDIVIDUELLA VAL* Olika kus SUMMA 20 * So individullt val bjud vi dls kus so g ökad bhöight ll itpoäng till högskola, dls spcialkus ino usik. Välkon JOHANNES JUNHOLM, ELEV ÅK 3 Postgatan 5, Götbog,

5 DU ÄR KLASSKAMRAT k i s u s n d i t a f d sst d schy la o k s n it L na dä lv stäning aanda nä v a l u t ga a. dt gå b MALMÖ Läana ä staka föbild, båd so usik och so dännis ko. 8 Du so tänk böja på Rytus ha gtt dig själv öjlightn att odla ditt usikintss satidigt so du håll dön öppn fö alla öjliga studi- och yksbano. Und dina t å på Rytus ä du klasskaat d fatidns usik och atist n ävn fatidns juist, jounalist, bandän och ntpnö. På Rytus vill vi göa utbildningn så yckt på iktigt so öjligt. Expl på dtta ä att du vaj å ä på tuné och und ditt tdj å på skolan använd du dig av alla dina kativa vktyg fö att stata ditt gt UF-fötag. Hos oss täffa du också inspiand atist och gästföläsa. Eftso Rytus Malö ä n litn skola så lä du snabbt känna dina skolkaat och läa. Många so gå på skolan slås snabbt av hu ba kontakt an få d läana och hu ngagad d ä. Hö gäna av dig o du vill koa och hälsa på ll vill vta o skolan. Vi ss till höstn! MARTIN THUVESSON, REKTOR VI SPELARa lag i sa Jag ä läa på Rytus. Tots att jag int alls ä spotintssad vill jag likna undvisning d n fotbollsatch: Rytus ä fotbollsplann dä du, jag, dina kaat, föälda och läa spla i saa lag. Föst ikta vi blickn ot ålt och ko övns o taktik och laguppställning. Sdan böja vi spla. Bolln so ä infoation ä din. Du passa n fåga och jag passa tillbaka tt sva och n otfåga. I dt ögonblickt vi saspla och du böja hanta bolln fövandlas dn till kunskap. Du sätt dn i kysst publikn jubla och scnljust vä. Esttiska pogat GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER Englska 5 Englska 6 Idott och hälsa 1 Histoia 1b Histoia 2b Matatik 1b Natukunskap 1b Rligionskunskap 1 Sahällskunskap 1b Svnska 1 Svnska 2 Svnska 3 Gynasiabt ESTETISKA PROGRAMMET PROGRAMGEMENSAMMA KURSER Esttisk kounikation 1 Konstatna och sahällt INRIKTNINGAR MUSIK Ensbl d kösång Ghös- och usikläa Instunt ll sång 1 FÖRDJUPNINGAR höiga Läana ä b ibl och ha n flx nytt, pdagogik och fäscht tänk. INSTRUMENT/SÅNG Instunt ll sång 2 Musikipovisation 1 Ensbl 2 SINGER/SONGWRITER Instunt ll sång 2 Aanging och kop 1 Esttisk kounikation 3 ÖPPET HUS MUSIKPRODUKTION Musikpoduktion 1 Musikpoduktion 2 Digitalt skapand 1 TISDAG 10 NOVEMBER INDIVIDUELLA VAL* Olika kus SUMMA 20 Malö ONSDAG 3 FEBRUARI MÅNDAG 2 MAJ * So individullt val bjud vi dls kus so g ökad bhöight ll itpoäng till högskola, dls spcialkus ino usik. Välkon MATIAS FORSVALL, LÄRARE Bakgatan 8, Malö,

6 EN TRYGG OCH ö j l i d n a n välko ÖREBRO Vå skola, so ligg på tio inut gångavstånd fån tågstationn ha n tivsa och psonlig atosfä. Vi föbd nu fö att kunna ta ot ännu fl lv n vill satidigt bhålla dn så kallad Rytusandan so gö att alla tivs på skolan. Hos oss syns och spktas du fö just dn du ä. Skolan funka so n täffpunkt dä du int baa studa, utan ävn ugås och öva. Vi öppna gäna dön fö banschns aktö so inspia och g oss kunskap o livt utanfö skolan. Rytus ha n tygg och välkonand iljö so ånga ofta kalla fö itt anda vadagsu. 10 Nä jag ta in xan pla na jag att jobb a so ljudtknik. ig us ha utustat t y R å p å t sätta Mina ig fö att fot tt b fö h c o l vä ska oådt. ti st t d o studa in ÖPPET HUS Öbo TORSDAG 5 NOVEMBER MÅNDAG 2 MAJ på nasiå ka. Mina gy fantastis a v s u t Ry Gynasiabt ESTETISKA PROGRAMMET PROGRAMGEMENSAMMA KURSER Esttisk kounikation 1 Konstatna och sahällt FÖRDJUPNINGAR TORSDAG 21 JANUARI JAVIER FLORES BRAVO, ELEV Englska 5 Englska 6 Idott och hälsa 1 Histoia 1b Histoia 2b Matatik 1b Natukunskap 1b Rligionskunskap 1 Sahällskunskap 1b Svnska 1 Svnska 2 Svnska 3 MUSIK Ensbl d kösång Ghös- och usikläa 1 Instunt ll sång 1 FÖRBEREDD FÖR udi Min sa und d t ån jag studad på Rytus, Öbo ha utustat ig väl och föbtt ig fö att fotsätta studa ino dt sttiska oådt. Nu läs jag Ljudtknik vid Lulå Tkniska Univsitt och nä jag ta ut in xan plana jag att jobba so ljudtknik. GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER INRIKTNINGAR MALIN HUSSMO, REKTOR vida st Poängplan INSTRUMENT/SÅNG Instunt ll sång 2 Musikipovisation 1 Ensbl 2 SINGER/SONGWRITER Instunt ll sång 2 Aanging och kop 1 Esttisk kounikation 3 MUSIKPRODUKTION Musikpoduktion 1 Musikpoduktion 2 Digitalt skapand 1 INDIVIDUELLA VAL* Olika kus SUMMA 20 * So individullt val bjud vi dls kus so g ökad bhöight ll itpoäng till högskola, dls spcialkus ino usik. Välkon Kalsgatan 30, Öbo,

7 MÖT ERIK ALENIUS Musik sat doktoand och föläsa i konoi Vafö vald du Rytus? Fö att jag vill hålla på d usik satidigt so jag kund få bhöight till univsitt och högskola. Vilka väga tog du ft Rytus? Jag splad piano och sjöng på hltid i öv 13 å d öv gig p å. Myckt pianoba och fötagsvnts unt o i Svig sat n dl poducntjobb i in studio. Satidigt gick jag på Handlshögskolan i Stockhol (HHS) och blv Civilkono 9. Fån 9 ha jag fotsatt på HHS so doktoand och läa paallllt d usikn. Vad gö du nu? Jag ä n dl av tt fötag so ht Bild & Runstn AB so gö skäddasydd fötagsutbildning ino finansänt båd i Svig och intnationllt. Dt btyd att jag föläs fö olika ldningsgupp och dsigna utbildningspoga. Satidigt skiv jag klat in doktosavhandling och undvisa på HHS, jobba i studion och gö åtinston 30 gig o åt faföallt på olika fötagsvnts. Vad ha Rytus btytt fö din psonliga utvckling? Att få ägna så yckt tid åt usik satidigt so jag jag gick på gynasit to jag utvcklad ig n asso. Musik lä dig att analysa och flkta. Alla ännisko jag läd känna. Vad ha Rytus btytt fö din usikaliska utvckling? Jag läd ig spla d anda och tog ina fösta pianolktion. Dt utvcklad ig asso. Att sätta ihop gna band och få våa fösta gig läd ig också att usikjobbt ä tt ntpnösyk. Ha du något spcillt inn fån Rytus? Vi va någa lv so fick chansn att få vaa d i tt pojkt tillsaans d Quincy Jons. Dt va n spcill känsla att få hänga d hono n vcka i Nw Yok och so konan på vkt lyssna på nä han diigad n okst so splad usik so vi had skivit. Vilka ä dina divkaft? Jag fösök göa dt jag tyck ä kul. Att utana ig själv och hla tidn bli bätt på dt jag håll på d. Vad skull du vilja säga till d so ä tvksaa till att välja Esttiska pogat? Känn ft vad du tyck ä kul och lita på dn känslan. Vilka fatidskoptns ans du att gynasilv bhöv utvckla? Att våga lita på sina gna övtygls. Att läa sig ta ansva. Något so påvkat dig i din yksoll? Musik handla o kounikation. Att utbilda ännisko handla o kounikation. Att använda konoi fö att lda oganisation handla också o kounikation. Dt finns ånga ånga gnsaa böingspunkt dä so jag använd hla tidn. Vilka ä dina föbild? Bnny Andsson. Han ha tt anslag so ä lika vackt so hans lodi. Vad gö du o f ll tio å? Föhoppningsvis saa sak so nu satidigt so jag blivit yckt bätt. Jag vill utvckla ina finansföläsninga dä jag jag använd usik so vktyg fö att kounica d publikn. Jag vill också få tid fö att skiva och poduca usik. Vad vill du säga till d lv so funda på att söka till Rytus? Funda på vad du hlst av allt vill göa. O dt ä usik så ä Rytus n ba gj. Vad vill du säga till föälda so ha ban so vill söka till Rytus? Uppunta a ban att ägna sig åt sina intssn. Att bli ba på usik ä häftigt och jag to att dt gö dt nkla att bli ba på anda sak också. Vad ha usikn splat fö oll i ditt liv? Fågan ä snaa vad usikn int ha splat fö oll i itt liv. NÅGRA FLER SOM VALDE RYTMUS TOVE LO BROTHERS AMONG WERA LISA COLLINS FAYE MEDESON CHRISTOPHER MHINA AMANDA MAIR ERIK RAPP LUDVIG TURNER H.E.A.T ICONA POP NOONIE BAO COOKIES N BEANS FACTORY BRAINS SIMON STRÖMSTEDT NOELY GRAY YAHTAHEY FREDRIK KARLSSON ANDREAS WIJK WICTORIA & HANNA ERIK NIELSEN THEO & SIMON MARCUS KATUS ADNA KADIC ANDREAS MOE BLUE LINE COUNTINGSOMESTARS SAINT CHRISTIAN WALZ SOFIA KARLBERG IDA LAFONTAINE SIDE EFFECTS PAUL REY BASGRÄND CREW AMBITION 17 URBAN CONE SARAH DAWN FINER MOLLY SANDÉN ERIK HASSLE KIM CESARION MOLLY PETTERSSON HAMMAR

8 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAREN HAR ORDET: HEJ FÖRÄLDER Så hä bätta någa föälda o das ungdoas gynasitid på Rytus. JA, MEN VAD BLIR DOM DÅ? ALLTSÅ, PÅ RIKTIGT So föälda s vi att Rytus g våa ban n utbildning so håll hög standad och so d kan bygga vida på. Dt ä n litn skola dä lvna och läana känn vaanda. Läana ä ngagad, kativa och åna o att lvna ska nå åln d sätt upp. Undvisningn g lvna vktyg infö vuxnlivt, int baa ino usikutövandt. Elvna uppuntas att vaa kativa, tänka utanfö aana och koa d gna initiativ. Läana finns hla tidn dä fö att stötta. Und våa å so föälda på Rytus ha vi vait på konst dä vi fått s sultatt av d utaningana våa ban ha abtat d. D ha dssuto fått pova på fötagand och ntpnöskap, kunskap so bhövs fö fatida utaninga. Så fot jag so föäld bsökt Rytus känds dt ätt, dt satt i väggana, psonaln, stäningn, usikn, ångfaldn, allt. Dt ha ävn vait n fantastisk sa att s itt ban, so hlt had tappat intsst fö skolan ft t å i gundskolan, vakna till liv och ins vädt och glädjn av att ta ansva, födjupa sig i olika änn, läa sig att analysa och ifågasätta och att utvcklas och sn ävn få ba slutbtyg. Vägn dit gick via usikn, n inspiand utbildning och savaon på skolan. SÅ HÄR SÖKER DU IN TILL SKOLAN Ansökan Oavstt vilka fökunskap du ha ä du vat välkon att söka till Rytus. Alla Rytusskolo ä ikskytand och ta ot lv fån hla landt. M infoation o antagningn hitta du på spktiv skolas hsida och du ansök via din kouns antagningsnht. Vå son böjad på dn hlt nystatad skolan Rytus Öbo. På två ånad had d fått in n va, glädjfylld, patisk känsla so satt i väggana. Vi ötts av ngagad, glädjstinna och positiva läa och lv. Känslan vi fått d oss ft d hä t ån ä att lvna fått öjlight att utvcklas utifån sin gn föåga och kunskap. D ha föuto d totiska kunskapna lät sig saabt, ansvastagand, planing, föåga att uttycka sig vbalt och fafö allt usikaliskt. Dn usikaliska dln kan int d od bskivas, dn åst upplvas! Vi upplvd tt stot ngagang och tt gnuint intss fö våt bans utvckling dan fån fösta satalt d kto och läa. Und hla utbildningn ha an följt upp och satt in xta insats dä dt bhövts. Jag glö aldig nä våt ban sa att hon aldig skull klaa Ghös- och usikläan dt va baa fö svåt och öväktig. Eft stödinsats fån skolan ha hon iställt höga btyg och hjälp anda lv att föstå. Att so föäld få gå på lvkonst och s dn utvckling och glädj so våt ban ha fått ä obtalbat. Känns på alla sätt så ätt att vi vald Rytus n plats fö inspiation och glädj. Fädightstst Alla sökand kallas till tt fädightstst. Tstt kan s olika ut bond på vilkn iniktning du sök och g dig dssuto tt ba tillfäll att täffa våa sttläa på tu an hand. Tstt g n poängsua so sdan slås ihop d dina btygspoäng fån åskus nio. Antagningn hantas av dn antagningsnht so dn aktulla Rytusskolan tillhö. Dt sttiska pogat ha läng fått lva d ytn och yktt o att int vaa tt iktigt gynasipoga. Hu yktt ha uppstått vt jag int iktigt, n und öppna hus och vid bsök på skolo och ässo undas dt ofta öv vad lvna gntlign bli. Dt ä däfö dags fö ig att slå hål på dn vanligast ytn o dt sttiska pogat: dn o att lvna int bli något. Högskolföbdand Låt ig böja så hä: dt sttiska pogat ÄR tt högskolföbdand poga dä n gynasixan g dig gundläggand bhöight till vida studi. Dt btyd att du d n xan fån Rytus ha öjlight att söka vida till högskola och univsitt, ykshögskola, folkhögskola och till studi utolands. Eft Rytus? Många fågo so ställs till oss so abta so studi- och yksväglda handla o tidn ft gynasit. D i säklass vanligast fågona handla o vad f.d. lv abta d ll studa. Rytus ha n ängd lv so välj att fotsätta studa usik i olika fo. Dtta sk på usikhögskolo, folkhögskolo (usik, usikal och tonsättning) n ävn utolands på skolo såso BIMM Music School (London), SAE (Los Angls), MI (Los Angls) och Bkl (Boston). En sto dl av Rytus lv välj att gå vida d totiska studi och vi ha i dag kontakt d lv so studa vid olika högskolo och univsitt. Fö att näna någa utbildninga: Tkniskt Baså (KTH och Linköpings Univsitt), Psykologi (Stockhols univsitt), Jounalistik (Södtöns Högskola) och Juidik (Lund Univsitt). Anda utbildningsväga våa lv välj ft Rytus ä Ykshögskolo och aktö so Bghs, Nycklvikn, Hyp Island, Musikakana och SMI. Vi ha också lv so ft att ha studat i tt fltal å välj att ta tt sabbatså innan vida studi. Många abta då d usik (so ljudtknik och usik) ll kobina abt d utlandsso. Vi ha lv so valt att bosätta sig i xplvis Nog, London, Blin. Många av våa fö dtta lv ha ävn lyckats skapa sig n fagångsik kaiä so usik. Fö att näna någa av d: Ki Czaion, Fida Öhn (Cookis and Bans) Molly Sandén, Molly Pttsson Haa och Eik Hassl. Utöv dtta få du ävn öjlight att gå n fantastisk usik- ll diutbildning so g dig båd banschnäa kontakt och totiska fökunskap. Många av lvna so studat hos oss abta idag på scn, bako ixbod och d usik i olika fo. Vi hitta ävn tidiga lv ino ykn so civilingnjö, läa, jounalist, yogainstuktö och ljudtknik. Dt finns alltså ånga öjlight fö dig att bli just dt du vill och dt sttiska pogat på Rytus hjälp dig på vägn. Välkon till oss ll att ta kontakt d oss o du ha fågo! Jnni Bubach, Studi- och yksväglda på Rytus Utlandsstudi? Fla av våa lv ha und d snast ån valt att studa utolands. Vissa välj att läsa tt å på High School und utbildningstidn och anda välj att studa utolands ft att d läst klat på Rytus. Elvna välj båd usikutbildninga och totiska collg- och spåkutbildninga allt ft gt intss. Oavstt vilkt altnativ so skull locka dig läng fa så kan du vända dig till din studi- och yksväglda fö att få tips och idé. Dt ä alltid du själv so ansvaa fö din ansökan n vi födla kontakt och stöd i pocssn. Individulla val, itpoäng och itväd? Und din tid på Rytus ko du få infoation o hu dt svnska utbildningssystt s ut. Tillsaans d nto, läa och studi- och yksväglda abta vi d din studiplan och gno infoationsötn och föläsninga få du dn kunskap du bhöv fö att vaa tygg i dina val. Sdan dn nya läoplann Gy11 intoducads stäkts kavn o gundläggand bhöight och dt gäll ävn kavn till vissa utbildninga på högskola och univsitt (so angs i oådsbhöight). Dt btyd att vissa kus bhöv kobinas på olika vis fö att du ska kunna söka vissa utbildninga, vilkt vi tillsaans gå igno! 14 15

9 #LIVE NIGHT 16 17

10 ADVISORY BOARD MÅNGA MÖJLIGHETER ANDERS BAGGE Kopositö, låtskiva, usik och usikpoducnt. ANDERS JOHANSSON VD fö anagntbolagt och- A&R Albot&Albot ERIC HASSELQVIST CFO Tn Music goup Stockhol och Los Angls. FRIDA ÖHRN Atist, Cookis N Bans. Ha studat på Rytus. KALLE MORAEUS Musik, låtskiva och pogalda. MALTE FORSSELL Filpoducnt och poduktionslda LISA MISKOVSY Musik, låtskiva och sångska. OLA HÅKANSSON Gunda av Stockhol Rcods f.d. Sct Svic och vd fä TEN Music Goup. Att få g tillbaka lit av dn kunskap jag ha idag till nästa gnation av katö känns gyt ba. Hoppas att dt kan inspia till nya alst och pppa unga ännisko till att välja usikn Kall Mous MARIKA WILLSTEDT Multibgåvad usik MIKAEL NORD ANDERSSON Gitaist, tunat d Roxtt och Scopions. PETER CARNELLO VD fö InBtwn Enttainnt ROBERT WELLS Musik och låtskiva, Rhapsody In Rock, WllsAcady. SPÄNNANDE SAMARBETE MED BOY MACHINE Insplningn av Boy Machin ha pågått sdan i slutt av apil 2015 och sänds und höstn i TV4. Dla av sin ä insplad på Rytus. Skolans dilv va d fö att s och läa sig o filpoduktion och någa fick vaa statist. Poducntn Malt Fossll ha ävn gnoföt Clinic (föläsning) fö Rytus Mdilv. JAVIER FLORES BRAVO Läs ljudtknik vid Lulå Tkniska Univsitt. Studnt FELIX LINDGREN Läs idag till systvta. Studnt JACOB HANSSON Abta ino hotllbanschn i Nog. LINN MAURITZON Studa jounalistik på Mittunivsitt och Kultulda på Linnéunivsitt. SEBASTIAN MANIERI Studa Statgisk kounikation vid Lunds Univsitt. ELIN HALL Studa Indnings- och butikskounikation. HANNA BERG Studa idag Pac and dvlopnt på Uppsala univsitt. ANDREA SORSET Abta på Pixa Aniation Studios LUKAS ERIKSSON Jobbat på stauangna Godan, Onö kog och Bos. Abta idag på PA & CO vid Stuplan. CASSANDRA STRÖBERG Studa till låtskiva på Musikakana. ANGELICA LINDIN LARSSON Studa till föskolläa. Studnt SOFIE NYBERG Studa på univsitt. Studnt VENDELA TEGERSTRAND Studa usik på folkhögskola. Studnt SANNA MAGNUSSON Idottsläa på Rytus. Studnt 5. LUDVIG LARSSON Studa usik på folkhögskola. Studnt OLIWER STENBERG Läs ljudtknik på univsitt. Studnt JOHANNA HASSELGREN Studa usik på folkhögskola. Studnt CHRISTIAN JOSEFSSON Studa lingvistik på Götbogs univsitt och ä filansusik. Studnt MATTIAS BÄCKSTRÖM Studa vid Juistpogat. Studnt REBECCA EDVARDSSON Studa på Tch Music School, London. Studnt JONATAN GUSMARK Poducnt i RTax, studa nu på usikakana i Önsköldsvik. Studnt SANNA HANSSON Eft t å på Rytus ko Sanna in på Th Institut i London dä hon utbilda sig ino Songwiting. IDA STAXENIUS Poducnt och Sing&songwit på Musikakana.. HANNA HENKELMAN Atist so studa usiktat i Bjänu. MALIN EKSTRAND Sångpdagog på Rytus. Studnt BENJAMIN KATZEFF Föfatta, ldaskibnt och blivand doktoand i histoia vid Univsity of Pnnsylvania

11 Scnn ä din! Fotogaf: Tholif Robtsson, Mats Lind och Sanda Bohlin. #BARAPÅRYTMUS

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA NORRKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA NORRKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 RYTMUS ESTETISKA PROGRAMMET SEDAN 1993 ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA Mgzi FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 FRAMTIDA KARRIÄRER SID 17-18 HEJ FÖRÄLDER! SID 14 SÖK IN IDAG! SID

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

SG enligt figuren. Helikopterns bakre rotor roterar med en konstant vinkelhastighet 1

SG enligt figuren. Helikopterns bakre rotor roterar med en konstant vinkelhastighet 1 nstitutionn fö Mani Nichoas paidis och Ei Lindbog hsida: http://www.ch.th.s/~nap/ S4-53 ) ) 3) 4) L b P Tntan i S4 Mani nga hjäpd. Lca ti! Pob En hiopt säa på onstant höjd ö an. Puntn på hioptn ä i ia

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit RIVSTART B+ B Txtbok Facit Kapitl A Jag böjad täna tidigt, tt halvå innan loppt. I böjan spang jag väldigt långsamt och fösiktigt. Jag spang baa kota distans. Eft n månad va jag myckt staka. Jag spang

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

SKOL-DM I SIMNING

SKOL-DM I SIMNING SKOL-DM I SIMNING 2009-04-20 Gren A 50m Fjärilsim åk 6-9 1 Linus Rhodin Engelska Skolans IF 37,04 2 Robin Ernesäter Engelska Skolans IF 39,75 1 Robert Lindblom Solängsskolans IF 31,05 2 Max Andersson Hagaskolans

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Ansvariga tennisskolan

Ansvariga tennisskolan Klart senast 24 augusti Ansvariga tennisskolan Magnus Johansson play & stay (tennislekis, minitennis & midi/maxi) Fanny Johansson barn & ungdom Hanna Nooni student & vuxna måndag 15-16 16-17 Thomas Franks

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009 7-8 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat Färs & Frosta Cup 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat L9 1 Fanny Johansson Sjöbo Usg 419.6 2 Moa Theodersson Sjöbo Usg 409.4 3 Max Andersson Vellinge Ssk 396.9 4 Linus Lindén Veberöds Skf 374.9

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Resultat Täby Vårmångkamp med öppna Stockholms-DM 10-11 maj

Resultat Täby Vårmångkamp med öppna Stockholms-DM 10-11 maj Resultat Täby Vårmångkamp med öppna Stockholms-DM 10-11 maj Datum Lördag 10 maj 2008 Arrangör Täby IS Tävlingsplats Tibblevallen Tävlingsledare Lars Linde MÄN 100 M Vind -0,3 1 Nils-Göran Nilsson -88 Täby

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Gymnasieskolan i Eslöv

Gymnasieskolan i Eslöv Gymnasiskolan i Eslöv Gymnasipogam 2008 2009 www.slov.s/gymnasiskolan www.slov.s/gymnasiskolan 1 2 www.slov.s/gymnasiskolan GYMNASIESKOLAN I ESLÖV Dn soa skolan md d små nhna och d många möjlighna Hög

Läs mer

P Gymn U, SO 3000 M 1 Yavar Birandvand Idrottsgymnasiet Bollnäs 10.57,29 2 Alexander Lindholm Idrottsgymnasiet Bollnäs 13.02,72

P Gymn U, SO 3000 M 1 Yavar Birandvand Idrottsgymnasiet Bollnäs 10.57,29 2 Alexander Lindholm Idrottsgymnasiet Bollnäs 13.02,72 P Gymn U 60 M HEAT 1 1 Robin Nygren Idrottsgymnasiet Bollnäs 7,95 Final 2 Johan Sörlander Idrottsgymnasiet Bollnäs 8,32 3 Mattias Jönsson Norrängsskol Hässleholm 8,68 4 Andreas Jönsson Idrottsgymnasiet

Läs mer

IPRK 3 2/3/2005. Skellefteå AIK Friidrott

IPRK 3 2/3/2005. Skellefteå AIK Friidrott IPRK 3 2/3/2005 Plats: Tävlingsledare: Arrangör: Kombihallen Kurt Jonsson Skellefteå AIK Friidrott Heat 1 1 Elvira Lindström -94 Skellefteå AIK Friidrott 11.05 4:e F11 2 Linnea Andersson -94 Skellefteå

Läs mer

Per Brahegymnasiet ligger mitt i Jönköping och här har du nära till allt.

Per Brahegymnasiet ligger mitt i Jönköping och här har du nära till allt. Välkommen till öppet hus! Öppet hus på Per Brahegymnasiet Lördagen den 7 november kl 10-13 Du kommer att möta våra duktiga elever, engagerade lärare och få uppleva vår vackra skolmiljö. Vad: PB-dagen,

Läs mer

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/ RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/12 1997 60 M P 16 1 Johan Hesselbäck -82 IKW Friidrott 7.63 2 Mattias Örlén -83 IFK Nora 7.68 3 Thomas Norling -83 IF Spartacus 8.10 200 M P 16 1 Mattias Örlén -83 IFK Nora

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Bankboken Tour Distrikt Göteborg

Bankboken Tour Distrikt Göteborg Startlista: KLASS 1 36 HÅL Bana: Gräppås GK, Speldag 2004-05-21 sid 1(7) 07:00 1 07:00 10 07:08 1 07:08 10 07:16 1 07:16 10 07:24 1 07:24 10 07:32 1 07:32 10 1 34 Richard Lönn FORSGÅRDENS GK 4,4 Gul Pojk

Läs mer

Dag Uppropstid Start Lag Bana Förnamn Efternamn Förening Klass Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30

Dag Uppropstid Start Lag Bana Förnamn Efternamn Förening Klass Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 Fredag 18:30 18:40 1 2 Fredag 18:30 18:40 1 3 Fredag 18:30 18:40 1 4 Fredag 18:30 18:40 1 5 Lars-Ola Cimmerbeck Sjuhäradsbygdens SSK RM Fredag 18:30 18:40 1 6 Fredag 18:30 18:40 1 7 Roland Johansson Sjuhäradsbygdens

Läs mer

USM Lund 2013. Högevallsbadet Lund. den 31 maj 2013 ~ den 2 juni 2013. Rankings

USM Lund 2013. Högevallsbadet Lund. den 31 maj 2013 ~ den 2 juni 2013. Rankings USM Lund 2013 Högevallsbadet Lund den 31 maj 2013 ~ den 2 juni 2013 Rankings 5.7.2.2 Plats Poäng Namn Svikthopp 3m Pojkar D 1 175.20 Petersen, Elias (2003) -- Malmö KK 2 164.30 Ekenstierna, Erik (2003)

Läs mer

Resultat söndag. Waplanspelen. M 5000m Final. M Stav DM 1 Rasmus Nim 89 Gäddede SK Samuel Wiktorsson 92 Trångsvikens IF X ej res

Resultat söndag. Waplanspelen. M 5000m Final. M Stav DM 1 Rasmus Nim 89 Gäddede SK Samuel Wiktorsson 92 Trångsvikens IF X ej res Resultat söndag Waplanspelen Datum: 2010-08-07/08 Plats: Krokoms SC Arrangör: Trångsvikens IF Tfn: 0640-165 13 Tävlingsledare: Peter Bring E-mail: kansli@trangsvikensif.se Väder: Soligt och varmt M 5000m

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Ungdomsmärket 2011 (uppdaterat 27 september)

Ungdomsmärket 2011 (uppdaterat 27 september) Ungdomsmärket 2011 (uppdaterat 27 september) För att erhålla ungdomsmärket 12-13 år skall den aktive klara minst tre grenresultat på minst bronsnivå. För silver resp. guld skall minst två grenresultat

Läs mer

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

Nummer 3 2012 MAGAZINE. Information till boende i Vantör. 40 år 40 hits Höstfest Mat Dax Krysset Rapport från världen Hockeysäsongen står för dörren

Nummer 3 2012 MAGAZINE. Information till boende i Vantör. 40 år 40 hits Höstfest Mat Dax Krysset Rapport från världen Hockeysäsongen står för dörren MAGAZINE Numm 3 2012 Infomation till bond i Vantö 40 å 40 hits Höstfst Mat Dax Kysst Rappot fån väldn Hockysäsongn stå fö dön Numm 3 2012 Om Ikano Bostad Ikano Bostad äg, fövalta och utvckla bostäd i Stockholm,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna.

Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna. Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna. Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag tisdag tisdag tisdag tisdag

Läs mer

Gällande klubbrekord uppdaterade Män. Gren Namn Resultat År. Kvinnor

Gällande klubbrekord uppdaterade Män. Gren Namn Resultat År. Kvinnor Gällande klubbrekord uppdaterade 20151107 Män 100 m Christer Nilsson 11.28 88 Anders Faager 10.6 68 200 m Niclas Hesselgren 22.57 2004 Anders Faager 22.1 68 400 m Magnus Gustavsson 49.16 92 800 m Conny

Läs mer

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Tobias Funk Björknäsgymnasiet Boden 33 13 21 Ulrika Funk Hampos Björk Björknäsgymnasiet Boden 25 8 15 Ella Hug Gällivare 48 18 Felicia Vikfjäll Gällivare

Läs mer

INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/

INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/ INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/10 2015 Klass Gren Resultat Namn Ort År M 60m 6,98 Djordje Djekic Malmö 2006-02-04 200m 23,34 Ulf Andersson Malmö 1994 400m 50,00 Joakim Andersson Malmö/A

Läs mer

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell 1 Föjupningsappot o siuleinga av bobkuvan e Bolins och Eiksson ateatisk oell Av Peh Bjönbo Rappoten ge en bakgun so beskive Bolin och Eiksson (1959), speciellt eas ateatiska oell fö att siulea ängen aioaktiv

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Anmälda Friidrotts-DM 6 september Män 100m Mattias Håkansson-94 IK Orient Per-Joan Lorentzon-74 IK Orient. 200m Mattias Håkansson-94 IK Orient

Anmälda Friidrotts-DM 6 september Män 100m Mattias Håkansson-94 IK Orient Per-Joan Lorentzon-74 IK Orient. 200m Mattias Håkansson-94 IK Orient Anmälda Friidrotts-DM 6 september Män 100m Mattias Håkansson-94 Per-Joan Lorentzon-74 Oskar Andersson-97 Dals Södra FFI Karl Olsson-96 Benjamin Åberg-95 Elias Martinsson-97 Brattås CK 200m Mattias Håkansson-94

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen P meter Vind: +1, Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60

Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen P meter Vind: +1, Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60 Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen 2008 Väderförhållande: Solsken och 20ºC med svaga sydliga vindar P19 200 meter Vind: +1,3 2008-08-31 1 Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60 P19 Längdhopp

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur 21-22 april 2001 Längdåkning och skidskytte Resultat Jaktstart (Dag 1, gammaldags ski-cross klassisk stil, Dag 2, fri stil) OBS! Vi är medvetna om att totaltiderna

Läs mer

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp MÅNDAG Tennisskola Mini & miditennis 08.00-10.00 TP 07.45-10.00 SAMUEL 16.00-17.00 16.00-17.00 SAMUEL Amanda Sjöholm Elin Kumlin Olivia Svensson Saga Alenäs

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Campusspelen MÄN 300 M 1 Joel Kerro Ume FI 40,19 2 Åke Larsson -57 Umedalens IF 41,70. MÄN HÖJD 1 Aleander Håkansson -91 Umedalens IF 2,00

Campusspelen MÄN 300 M 1 Joel Kerro Ume FI 40,19 2 Åke Larsson -57 Umedalens IF 41,70. MÄN HÖJD 1 Aleander Håkansson -91 Umedalens IF 2,00 MÄN 100 M Vind +1,0 1 Andre Brännström -87 Skellefteå AIK 11,23 2 Alexander Håkansson -91 Umedalens IF 11,25 3 Erik Olofsson -93 IFK Umeå 11,99 4 Magnus Rosenqvist IFK Umeå 12,54 MÄN 300 M 1 Joel Kerro

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Topplista 2011, gymnasium. Bilmekaniker

Topplista 2011, gymnasium. Bilmekaniker Bilmekaniker 1. Martin Forsgren 49 35 17 14 115 Gudlav Bilderskolan Sollefteå 2. Magnus Vedin 43 34 23 14 114 Ådalsskolan Kramfors 3. Marcus Bostedt 46 35 17 14 112 Gudlav Bilderskolan Sollefteå 4. Martin

Läs mer

Resultat. Tranan 35,5 HelsingeTeam 28,5 Kilafors 24,5 Enånger 8,5 Hudiksvall 6 Ljusdal 1 ARRANGÖR: KILAFORS BMK

Resultat. Tranan 35,5 HelsingeTeam 28,5 Kilafors 24,5 Enånger 8,5 Hudiksvall 6 Ljusdal 1 ARRANGÖR: KILAFORS BMK Resultat Bästa klubb Antal segrar Tranan 35,5 HelsingeTeam 28,5 Kilafors 24,5 Enånger 8,5 Hudiksvall 6 Ljusdal 1 ARRANGÖR: KILAFORS BMK Vet HS *Bo Farneby, Ki Jens Rehnvall, Tr Bo Farneby 17. 21-7, 21-6

Läs mer

Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler Plac.Namn Född Förening 50m Tid Statu

Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler Plac.Namn Född Förening 50m Tid Statu Sida: 1 Resultat Totalt - Officiell Tävling: Seriesim Tävlingsort: Höganäs Arrangör: Höganäs SS Tävlingsledare: Annette Bergendorf Tävlingssekreterare: Tobias Tillheden Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler

Läs mer

Välkommen till öppet hus!

Välkommen till öppet hus! Välkommen till öppet hus! Du kommer att möta våra duktiga elever, engagerade lärare Öppet Per Brahegymnasiet och fåhus uppleva på vår vackra skolmiljö. Lördagen denöppet 8 november, kl 10-13 Vad: PB-dagen,

Läs mer

VT 2008 1 h / v 700 kr 2 h / v 1330kr 3 h / v 1890 kr 4 h / v 2380 kr 5 h / v 2800 kr 6 h / v eller mer 3150 kr Obegränsat spel lediga tider

VT 2008 1 h / v 700 kr 2 h / v 1330kr 3 h / v 1890 kr 4 h / v 2380 kr 5 h / v 2800 kr 6 h / v eller mer 3150 kr Obegränsat spel lediga tider Hej Då startar träningen igen för tränings-, utvecklings- och tävlingsjuniorerna vecka 2. Träningen håller på t.o.m. vecka 17. Under vecka 18 startar sedan vår sommarträning som håller på t.o.m. vecka

Läs mer

Resultatlista Hallsbergsträffen 13 oktober 2007

Resultatlista Hallsbergsträffen 13 oktober 2007 Resultatlista Hallsbergsträffen 13 oktober 2007 Flickor yngre 29 kg Sponsor HALLSBERGS KOMMUN 1. Catharina Sirén Mariestads BK 2. Amanda Johansson Högalunds BK 3. Linn Landqvist Flickor yngre 32 kg Sponsor

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Resultat Götalandsserien div 2 match 2

Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Arangör: Datum: 9 jun Plats: Sandskogens IP Ort: Ystad Tävlingsledare: Margaretha Ohlsson Väder: Soligt, ca 16 grader och en svag vind från väst. MS 200 m Deltagare

Läs mer

Läger Västra 28 Augusti Rock n Roll Provapå UN,JN,VN Lokal 1 Daniel Thuresson Angelica Thuresson

Läger Västra 28 Augusti Rock n Roll Provapå UN,JN,VN Lokal 1 Daniel Thuresson Angelica Thuresson Läger Västra 28 Augusti 2010 9.00-10.45 Rock n Roll Provapå UN,JN,VN Lokal 1 Daniel Thuresson Angelica Thuresson Emil Essingeqvist Evelina Takman Marcus Malin Wendel Carlsson Matilda Dahlström UN (Richard)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN

RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN 2009-09-06 KLASS A1 1 Johan Mörvik Sala PK 4 4 5 5 1 4 5 3 31 19 2 Ted Kvarnström Hedemora PSK 3 5 1 4 5 4 6 1 29 18 3 Cai Hedström Hedemora PSK 2 3 4 4 3 4 2 3 25 19 4 Mikael Eriksson

Läs mer

NORLANDERS CUP 07 Klass 10: FS 12

NORLANDERS CUP 07 Klass 10: FS 12 20670 Julia Granbom Lidköpings TK Klass 10: FS 12 Medelpoäng: 50,00 14 deltagare 20672 Elin Rydén Lidköpings TK Elin Rydén D1041 Frida Pauli Skultorps TK 10002 W.O. D1050 Thea West Lidköpings TK Thea West

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com GT Gå hm övallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tl. 0511-34 00 50 www.gotntidning.com GÖTENE STÄDSERVICE din lokala städsvic - 25 å i städbanschn LOKALTIDNINGEN 1986-2009 Ågång 24 V. 43 21 OKTOBER 2009 Gavsmyckning

Läs mer

7,13 Tresteg Martin Jansson ,48 Sjukamp Manuel Brändeborn -73

7,13 Tresteg Martin Jansson ,48 Sjukamp Manuel Brändeborn -73 Klubbrekord Inomhus Upprättad 2004-11-13 av Håkan Andersson statistik@rabyrekarnese Uppdaterad 2016-04-19 Män Datum 60m Robert Larsson-Roos -87 7,03 Västerås 2006-03-04 200m Christian Dimitrijevic -82

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2013

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2013 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2013 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.64 +1.1 Karl Schenström -91 Skara 31.8 11.70 +1.9 Henning André -97 Jönköping 19.6 11.72 +0.9 Linus Otto Boyer -95 Jönköping

Läs mer

CUP KLIPPAN 2012. 21 Januari

CUP KLIPPAN 2012. 21 Januari CUP KLIPPAN 2012 21 Januari Senior: 69 st, Kvinnor: 19 Klubbar: 33 SENIOR 60 kg 1. Håkan Nyblom Herning BK, Danmark 2. Martin Lorenzen AIR Roskilde, Danmark 3. Rasmus Lindkvist HBK Bergania 4. Joakim Fagerlund

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer