Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Version 2015-04-02"

Transkript

1 Abstinensbesvär, begär Energi- och drifter (b130) ADL-bedömning aktivitet och Personlig vård av att tvätta sig (ICF d510) av kroppsvård (ICF d520) av att sköta toalettbehov (ICF d530) av att klä sig (ICF d540) av att äta (ICF d550) Afasi (Utesluter talsvårigheter pga. fysiskt problem/skada i mun/ hals) Aggressivitet, utåtagerande beteende (fysiskt/verbalt) Agitation, upprördhet av att dricka (ICF d560) Psykiska språkfunktioner (b167) Emotioner (b152) Emotioner (b152) Akut till sjukhus Aktuellt Pågående vård/rehabilitering Använd aktuell frastext Allergiska reaktioner, överkänslighet - Hjärt-, kärl-, blodbildnings-, Immunologiska funktioner (b435) nyupptäckt Anamnes Bakgrundsinformation Kommentar: Välj ett eller flera sökord beroende på vilken information som ska dokumenteras. Anamnes at/sg dokumenteras till största del under Personfaktorer och Hälsohistoria Andning/ Andningsbesvär. Andning (b440) Frekvens, rytm och andningsdjup Andnöd den enskilde själv upplever andningsbesvär Förnimmelser i samband med hjärt- kärl- och (b460) Andningsuppehåll, oregelbunden andning Andning (b440) Anemi Blodbildningsfunktioner (b430) Anhörigkontakt/ närståendekontakt Kontakter Närståendekontakt Skriv kortfattad anledning till kontakt med närstående. Information som givits skrivs under aktuellt/a sökord. Kan gälla läkarbesök, uthämtning av läkemedel, behov av akut sjukhusbesök mm. Patientuppgifter från Sida 1

2 närstående dokumenteras under aktuellt sökord. Apati, likgiltighet, avsaknad Energi och drifter (b130) av motivation/lust Apraxi av psykisk funktion att ordna sammansatta rörelser i följd (b176) Aptit, matlust Energi och drifter (b130) Astmatiska besvär Andningsfunktioner (b440) Att klara av/genomföra daglig rutin Aktiviteter och Allmänna uppgifter och krav att genomföra daglig rutin (d230) Avföring, diarréer, förstoppning Avföringsfunktioner (b525) kroppsfunktioner Avliden, dödsfall Av- och påklädning Avmagring Balans Benödem Beröringsfunktion Beteendeförändringar Omhändertagande av avliden Aktiviteter och Aktiviteter och OBS Finns inget specifikt sökord att använda. Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Undersökord Avföringsfunktioner Personlig vård Matsmältnings och ämnesomsättningsfunktioner Förflyttning immun-, och Sinne och smärta Omhändertagande av avliden (KVÅ QX007) Samt övriga aktuella frastexter av att klä sig (d540) Viktuppehållande funktioner (b530) av att bibehålla en kroppsställning (d415) av hjärtfunktioner (ICF b410): Beröring (b265) Kommentar: Välj ett eller flera sökord efter vilka symtom/förändringar som finns Ex: Aggressivitet, agitation, hämningslöshet, hallucinationer, vanföreställningar, ångest, oro, motorisk oro etc. Allmänna ämnesomsättningsfunktioner (b540) Blodsocker, diabetes hur det är, ex. svängande Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Blodsocker ordination Åtg kroppsfunktioner Åtg Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Övervakning av blodsockernivå (KVÅ QE015) Blodsocker mätvärde Mätvärde P-glukos Sida 2

3 Blodtryck högt/lågt (ej mätvärden) Blodtryck (b420) Blodtrycksmätning - ordination Åtgärd kroppsfunktioner Åtgärd hjärt-, kärl- blodbildnings-, Övervakning av vitala tecken (KVÅ QD008) Blodtryck mätvärde Mätvärde Puls/blodtryck Blåsa i flaska Åtg kroppsfunktioner Åtg hjärt-, kärl- blodbildnings-, Andningsträning (KVÅ QD012) Blödning - ex. från tarm, urinvägar Blodbildning(b430) Blödning från sår Blodbildning(b430) Blödning från underliv (ej menstruation) Blodbildning (b430) Boendemiljö Produkter och teknologi Boendemiljö (e155) Omgivningsfaktorer BPSD att det ska genomföras Utredande åtgärder Kommentar: Hur ofta, ev. åtgärder skrivs på BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom Borsta tänder/adl-bedömning Bröstsmärta Bröstsmärta (diagnostiserad kärlkramp) Centrala infarter såsom CVK, PiCC-line, Port á Cath (PAC) Cyanos OBS Finns inget specifikt sökord att använda. Aktiviteter och Åtgärd kroppsfunktioner Personlig vård Sinnesfunktioner och smärta Åtgärd hjärt-, kärl- blodbildnings-, aktuella sökord Kommentar: Välj ett eller flera sökord efter vilka symtom/förändringar som finns Ex: Aggressivitet, agitation, hämningslöshet, hallucinationer, vanföreställningar, ångest, oro, motorisk oro etc av kroppsvård (d520) Smärtförnimmelse (b280) Hjärtfunktioner (b410) Skötsel av central venkateter (KVÅ QD004) Kommentar: Här skrivs både vilken typ av central infart patienten har samt all skötsel/åtgärder kring denna såsom byte, spolning, omläggning etc. Blodkärlsfunktioner (b415) Sida 3

4 Daglig rutin - klara/genomföra Aktivitet och Allmänna uppgifter och krav Att genomföra daglig rutin (d230) Delaktighet Deprimerad/ nedstämd Emotionella funktioner (b152) Diabetes Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Allmänna ämnesomsättningsfunktioner (b540) Diarré Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Avföringsfunktioner (b525) Diet- ordination Åtgärd kroppsfunktioner Åtgärd Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost matsmältning/ämnesomsättning/endokrin (KVÅ DV052) Djup känsel Sinnesfunktioner och smärta Proprioceptiv funktion (b260) Domningar/stickningar/krypningar Sinne och smärta Beröring (b265) Dricka, egen förmåga att Aktiviteter och Personlig vård av att dricka (d560) inta dryck. Dubbelseende Sinne och smärta Syn (b210) Dysfagi Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Funktioner vid intagande av föda (b510) Dödsfall, avliden Omhändertagande av Sjuksköterska har utfört kontroller av den avliden avlidne enligt rutin: Omhändertagande av avliden (KVÅ QX007) Efterlevandesamtal Egenvårdsförmåga Elimination - avföring Elimination- kräkning Omhändertagande av avliden Aktivitet/ kroppsfunktioner kroppsfunktioner Personlig vård Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och endokrina funktioner Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Efterlevandesamtal erbjudet till: Datum: av att sköta sin egen hälsa (ICF d570): Avföringsfunktioner (b525) Funktioner vid intagande av föda (b510) Elimination urin funktioner i köns- och Urineringsfunktioner (b620) Sida 4

5 kroppsfunktioner urinorganen samt reproduktiva funktioner Epikris (sammanfattning av aktuell vårdtid vid avslut) Epilepsianfall/krampanfall Eufori, upprymdhet Fall Epikris Aktivitet/ Epikris Kommentar: Är den egna vårdgivarens epikris, ej epikris från annan vårdgivare! Epikris är en sammanfattning av vårdtiden utifrån redan dokumenterad information. Därför behöver inte texten delas upp under specifika sökord. Epikrisen skickas i de fall vården av patient tas över av annan vårdgivare. Medvetande(b110) Emotioner (b152) Förflyttning Att personen fallit använd frastext att ändra grundläggande kroppsställning (ICF d410) Vid ev. skador andra besvär som uppkommit i samband med fallet Skriv på aktuella sökord. Ev sårskada på hudfunktioner av ev skelettskada/inskränkt rörlighet skrivs på rörelsesystemets funktioner funktioner för rörlighet mellan skelettdelar (b720) Fallrisk t.ex av orienteringsfunktioner av psykomotirisk oro av sömn Sinne och smärta av vestibulära funktioner (ICF b235) av proprioception (ICF b 260) aktivitet och Förflyttning av ledrörlighet(icf b710) av muskelkraft (ICF b 730) av kontroll av viljemässiga rörelser (ICF b760) Sida 5

6 av icke viljemässiga rörelser (ICF b765) av gångmönster (ICF b770) i att bibehålla en kroppsställning (ICF d415) av att förflytta sig själv (ICF d420) av att gå (ICF d450) Använd Sammanfattande funktionstillstånd om man har dokumenterat på flera sökord. Fatta beslut legitimerads bedömning om av högre kognitiva funktioner (b164) den enskilde har förmågan att ta beslut Fatta beslut - hur gör den enskilde för att Aktiviteter och Lärande och att tillämpa kunskap av att fatta beslut (d177) fatta beslut Delaktighet Feber att patienten har feber. Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Reglering av kroppstemperatur (b550) Feber mätvärde Mätvärde Temp Finmotorik, hand Aktiviteter och Förflyttning av att använda handens finmotorisk(d440) Flytningar från underliv (ej blödning) Funktioner i köns- och Förnimmelser förenade med genitala och urinorganen samt reproduktiva reproduktiva funktioner (b670) funktioner Forcerad och/eller stressad (patientens Emotioner (b152) upplevelse) Fotsvamp Fryser, känner sig frusen Frånvaroattack Förflyttning, att gå Förflyttning, byta position/ställning Förflyttning med hjälpmedel Aktiviteter och Aktiviteter och Aktiviteter och Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Immunologiska funktioner (b435) Reglering av kroppstemperatur (b550) Medvetande (b110) Förflyttning Att gå (ICF d450) Förflyttning Förflyttning i att ändra grundläggande kroppsställning (d410) av att förflytta sig med hjälp av utrustning (d465) Sida 6

7 Förflyttning med glidbräda Aktivitet och Förflyttning av att förflytta sig själv (d420) Förflyttning i/ur säng Aktiviteter och Förflyttning av att ändra grundläggande kroppsställning (d410) Förflyttning i/ur säng åtgärd Åtg Aktiviteter och Åtg förflyttning Förflyttningsträning (QM007) Delaktighet Förflyttningsträning Åtg Aktiviteter och Åtg förflyttning Förflyttningsträning (QM007) Delaktighet Förkylning Immunologiska funktioner (b435) Förskrivning sjuksköterska Åtg Åtg diabeteshjälpmedel matsmältning/ämnesomsättning/endokrina funk Förskrivning sjuksköterska inkontinenshjälpmedel Förskrivning sjuksköterska Läkemedelsförskrivning (gäller endast dsk med förskrivningsrätt) Förskrivning sjuksköterska stomimaterial Förstoppning Åtg Åtg läkemedelshantering Åtg Åtg matsmältning/ämnesomsättning/endokrina funk Åtg matsmältning/ämnesomsättning/endokrina funk Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Avföringsfunktioner (b525) Avföringsfunktioner (b525) Försämrat allmäntillstånd OBS Finns inget specifikt sökord att använda. Kommentar: Välj ett eller flera sökord efter vilka symtom/förändringar som finns. Ex: Trötthet, svaghet i muskulatur, försämring av kondition, gångförmåga, matleda, värk, förvirring Vid försämring i palliativ vård i livets slutskede väljs ofta sökorden och medvetandefunktioner. Vid dokumentation på flera olika sökord gör en sammanfattande bedömning på sökord Sammanfattande Sida 7

8 funktionstillstånd. OBS! Övervakning av andning, cirkulation och medvetandegrad skrivs under Övervakning av vitala tecken. Förvirring vad gäller orienteringsförmåga (tid, Orienteringsfunktioner (b114) rum eller person) men utesluter glömska Galldränage skötsel av Åtg kroppsfunktioner Åtg matsmältning/ämnes/endokrin Gaser i magen Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Avföringsfunktioner (b525) Glömska, minnessvårigheter Minne (b144) Gång Aktiviteter och Förflyttning av att gå (d450) Gång med hjälpmedel aktivitet och Förflyttning av att förflytta sig med hjälp av utrustning (d465). Gångmönster/gånganalys av gångmönster (b770) Gångträning Åtg Aktivitet och Åtg Förflyttning Gångträning (KVÅ QM015) Gå i trappa Aktiviteter och Förflyttning bedömning av att röra sig omkring på olika sätt (d455) Hallucinationer Perception (b156) Halsbränna Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Förnimmelser förenade med matsmältningssystemet(b535) Handledning, information Aktuellt åtgärdssökord Skrivs under det åtgärdssökord som informationen/handledningen handlar om. Frastext: Information/undervisning om hälsoproblem (KVÅ QV002) Information/undervisning om undersökningar och behandlingar (KVÅ QV004) Hand-, armkoordination Aktiviteter och Förflyttning av användning av hand och arm (d445) Hand, struktur av strukturer som sammanhänger Kroppsstrukturer med rörelse (ICF s710-s770) Handens finmotorik aktivitet och Förflyttning Handens finmotoriska användning (ICF d440) Sida 8

9 Hantera föda i munnen Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Funktioner vid intagande av föda (b510) Hematom, blödning under huden Blodbildning(b430) Hematuri Blodbildning(b430) Hemorrojder Blodkärlsfunktioner (b415) Hindrande faktorer i omgivningen Produkter och teknik t.ex omgivningsfaktorer av produkter och teknik i dagligt liv (ICF e115) av boendemiljö (ICF e155) Hjälpmedelsförskrivning Åtg Kroppsfunktion Åtg Aktivitet och Sinne och smärta Lärande och tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav Personlig vård Hemliv Förflyttning Hjälpmedelsförskrivning (KVÅ QT005) Kommentar: Använd frastexter för vad, hur, när mm. Åtgärd efter syfte och mål med hjälpmedlet. Liknande tänk som behovstrappan i Websesam. Hjärtbesvär (patientens upplevelse) (OBS ej smärta) Förnimmelser i samband med hjärtkärlfunktioner och (b460) Hjärtklappning Förnimmelser i samband med hjärt-kärlfunktioner och (b460) Hosta (torrhosta/slemhosta) Övriga (b450) Hudspricka, hudskador Funktioner i hud, naglar och hår Hudens skyddsfunktioner (b810) Hudvård -behandling Åtg Åtg hud/naglar/hår Hudvård (KVÅ QH010) Huvudvärk Sinne och smärta Smärtförnimmelse (b280) Hämningslöshet Energi och drifter (b130) Höftskyddsbyxor -ordination Åtg aktiviteter och Åtg förflyttning Fallprevention (QB003) Sida 9

10 Hörsel Sinne och smärta Hörsel (b230) Illamående Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Förnimmelser förenade med matsmältningssystemet (b535) Ilska Emotioner (b152) Impulskontroll Energi och drift (b130) Infektion Immunologiska funktioner (b435) Inflammation, kroppens egen reaktion på Immunologiska funktioner (b435) främmande substanser Inflyttning på SÄBO Aktuellt Vårdperioder Inskrivningsorsak + datum Kommentar: Här skrivs kortfattat anledning till inskrivning på korttids/ inflyttning säbo, Information till anhörig/närstående Kontakt Närstående Information om praktiska ting som rör närstående ex hämta ut läkemedel, följa med på läkarbesök skrivs här. Information/handledning som rör specifik åtgärd skrivs under det aktuella åtgärdssökordet. Ex vid vård i livets slutskede. Använd frastext Information/handledning Information till patient Åtgärd Aktuellt åtgärdssökord Skriv under det åtgärdssökord som är aktuellt för informationen. Frastext finns att använda på alla åtgärdssökord. Kommentar: Gäller både för information som getts på plats och för information som getts via telefonkontakt eller per brev. Skriv om det varit telefonkontakt eller brev. Annars förutsätts att kontakten varit med aktuell person på plats. Informationsöverföring överrapportering Aktuellt Inkomna uppgifter Skriv kort om muntlig överrapportering. från annan vårdgivare Skanna in och hänvisa till aktuellt dokument. Dokumentation av funktionsförmåga och/eller insatta/planerade åtgärder dokumenteras sedan under aktuella sökord. Information till annan vårdgivare etc Kontakter Kontakt annan extern vårdgivare Dokumentation av funktionsförmåga och/eller Sida 10

11 (OBS Ej läkarkontakt) insatta/planerade åtgärder dokumenterassedan under aktuella sökord. Initiativförmåga Energi och drifter (b130) Inkontinens förskrivning Åtg kroppsfunktioner Åtg köns- och urinorganen samt Använd aktuellt sökord reproduktiva funktioner Inkontinens avföring Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Avföringsfunktioner (b525) Inkontinens urin Funktioner i köns och urinorganen samt Urineringsfunktioner (b620) reproduktiva funktioner Inkontinensutredning för förskrivning av Utredande åtgärder hjälpmedel Insikt Högre kognitiva funktioner (b164) Inskrivning till hemsjukvård, Aktuellt Vårdperioder Inskrivningsorsak korttids eller inflyttning på Kommentar: Här skrivs kortfattat anledning till säbo inskrivning på korttids/ inflyttning säbo, anledning till inskrivning i hemsjukvård eller Inspektion i stående (felställningar, symmetri, hållning) Kroppsstruktur tillfälligt hembesök av hemsjukvård. av strukturer som sammanhänger med rörelse (ICF s710-s770 Kateterspolning Åtg Åtg köns- och urinorganen samt Spolning av urinkateter (KVÅ TK020) reproduktiva funktioner Kateterstopp, dåligt flöde, etc Köns- och urinorganen samt reproduktiva Urineringsfunktioner (b620) funktioner Katetersättning/byte/ta bort Åtg kroppsfunktioner Åtg funktioner i köns- och urinorganen Kateterisering av urinblåsa (TKC20) samt reproduktiva funktioner Klar (motsats till förvirrad) Orienteringsfunktioner (b114) Klåda i hud Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer Förnimmelser som hänger samman med huden (b840) Klåda i underliv Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer Förnimmelser som hänger samman med huden (b840) Klä på sig och av sig Aktivitet och Personlig vård Att klä sig (ICF d540) Kognition av högre kognitiva funktioner (ICF Sida 11

12 b164) Kommunikationsförmåga Kommunikation att vara mottagare/sändare aktivitet/ av att tala Kommentar: om det rör sig om att redogöra för sig på ett adekvat sätt är det en bedömning av minnesfunktioner. Kompressionslindning/kompressionsstrumpor Åtg kroppsfunktioner Åtg hjärt-, kärl- blodbildnings-, Kontakt med anhöriga/närstående Kontakter Närståendekontakt Cirkulationsbefrämjande åtgärder (KVÅ QD002) Kontakt med andra vårdgivare Kontakter Kontakt annan extern vårdgivare Kommentar: När kontakt tas med annan vårdgivare utanför kommunens verksamhet. Dokumentation av funktionsförmåga och/eller insatta/planerade åtgärder dokumenteras under aktuella sökord. Vid överrapportering från annan vårdgivare används Inkomna uppgifter. Koordination/Motorik av funktioner för kontroll av viljemässiga rörelser (b760) Kontaktbar, reagerar på tilltal Medvetandefunktioner (b810) Kontraktur av funktioner för rörlighet i leder (b710) Kostbehandling ordination av kost Åtg kroppsfunktioner Åtg Matsmältnings- ämnesomsättningsoch Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost (KVÅ DV052) Krampanfall/epilepsi Medvetandefunktioner (b110) Kroppsbild Kroppstemperatur Kroppsvård (tänder, hud och naglar) Kräkning Aktivitet och Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Personlig vård Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Funktioner för erfarenhet av jaget och tid (b180) Värmereglerande funktioner (b550) Kroppsvård (d520) Funktioner vid intagande av föda (b510) Sida 12

13 Känselbortfall Sinnesfunktioner och smärta av beröringsfunktioner (b265) Kärlkramp Hjärtfunktioner (b410) Köra rullstol Aktivitet och Förflyttning Förflytta sig med hjälp av utrustning (ICF d465) Ledrörlighet av funktioner för rörlighet i leder (b710) Ledsen/ sorgsen Emotionella funktioner (b152) Ledstabilitet av ledstabilitets funktioner (b715) Ledsvullnad Strukturer som sammanhänger med rörelse Kroppsstrukturer (ICF s710-s770) Levnadsvanor/sätt Bakgrundsinformation Personfaktorer Låg förflyttning med glidbräda Aktivitet och Förflyttning av att förflytta sig själv (d420) Lägesändring förmåga att vända sig själv Aktiviteter och Förflyttning av att ändra grundläggande kroppsställning (d410) Lägesändring, vändning som åtgärd, vid Åtg kroppsfunktioner Åtg funktioner i huden Trycksårsprofylax (QH001) tryckssårsprofylax Lägesändring, vändning Åtg aktiviteter och Åtg förflyttning Kroppsplacering (KVÅ QM004) som åtgärd, av annan orsak än vid trycksår Läkarkontakt Kontakter Läkarkontakt Använd lämplig frastext Läsförmåga aktivitet och Lärande och att tillämpa kunskap av att läsa (d166) Läkemedel, att ge läkemedel till patienten, Åtg läkemedelshantering Läkemedelsdispensering (KVÅ QT002) administrera Läkemedel, att dela dosett Åtg läkemedelshantering Läkemedelsdispensering (KVÅ QT002) Läkemedelsgenomgång enkel och/ eller Kontakter Läkarkontakt Enkel läkemedelsgenomgång (KVÅ XV015) fördjupad Läkemedelsgenomgång enkel Fördjupad läkemedelsgenomgång (KVÅ XV016) Läkemedelsgenomgång fördjupad Sida 13

14 Läkemedelsordination, telefonordination fr läkare Läkemedelsordination sjuksköterska med förskrivningsrätt Lösa problem ( av personens förmåga att lösa problem) Mag-tarmbesvär, orolig mage (ont/smärta skrivs under smärta) Manipulativt beteende Matlagning Matlust, matleda aptit Medvetandegrad, vakenhet Medvetslös/ okontaktbar Menstruationsblödning Miljöförändring i hemmiljön som fallpreventiv åtgärd Minne, minnessvårigheter, glömska Missbruk, beroende Misstänksamhet Motiverande samtal, motiveringsarbete som åtgärd Kontakter Läkarkontakt Ordination av läkemedel (KVÅ DT026) Åtg läkemedelshantering Aktiviteter och Aktivitet och Åtgärd aktivitet och Skriv under lämpligt åtgärdssökord Lärande och att tillämpa kunskap Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Hemliv Funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva funktioner Åtgärd förflyttning Ordination av läkemedel (KVÅ DT026) av att lösa problem (d175) Förnimmelser förenade med matsmältningssystemet (b535) Högre kognitiva funktioner (b164) av att bereda måltider (d630) Energi och driftfunktioner (b130) Medvetandefunktioner (b110) Medvetandefunktioner (b110) Menstruationsfunktioner (b650) Fallprevention (KVÅ QB003) Minnesfunktioner (b144) Energi och driftfunktioner (b130) Kommentar: Nyupptäckt, eller om misstanke finns om beroende/missbruk dokumenteras här. Ett känt beroende/missbruk som funnits sedan tidigare ska dokumenteras av leg. personal under Hälsohistoria Tankefunktioner (b160) Information/undervisning om hälsoproblem (KVÅ QV002) Sida 14

15 Motivationsförmåga Energi och driftfunktioner (b130) Motorik Neuromuskuloskeletala rörelserelaterade Funktioner för kontroll av viljemässiga rörelser funktioner () (b760) Motorisk oro/ rastlöshet, vandrar, plockar etc Psykomotoriska funktioner (b147) Muntorrhet Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Funktioner vid intagande av föda (b510) Munvård, utförande av Åtgärd aktiviteter och Åtgärd Fullständigt utförande av munvård (QN012) munvård personlig vård Muskelatrofi kroppsstrukturer av strukturer som sammanhänger med rörelse (ICFs710-s770) Muskellängd kroppsstrukturer av strukturer som sammanhänger med rörelse (ICFs710-s770) Muskelstyrka av muskelkraftfunktioner (b730) Muskelstelhet/stramhet av förnimmelser vad avser muskel och rörelsefunktioner (b780) Muskeltonus Neuromuskuloskeletala rörelserelaterade av muskeltonusfunktioner (b735) funktioner (rörelsesystemets funktioner) Nedstämd och/eller deprimerad Emotionella funktioner (b152) Neglect Perceptuella funktioner (b156) Nutrition, beskrivning av status OBS Finns inget specifikt sökord att använda. Nutritionsbedömning MNA ordination på att det ska göras/hur ofta kroppsfunktioner Aktivitet och Utredande åtgärder Matsmältnings, ämnesomsättnings och Personlig vård Kommentar: Välj ett eller flera sökord efter vilka symtom/förändringar som vill beskrivas. Skriv även under Sammanfattande funktionstillstånd när flera sökord har använts. Energi och drift (b130) Funktioner vid intagande av föda (b510) Viktuppehållande funktioner (b530) Förnimmelser förenade med matsmältningssystemet (b535) Att äta (d550), Att dricka (d560) Att sköta sin egen hälsa (d570) registreras i bedömningsmodulen Utredning av matsmältnings- och Sida 15

16 ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner (KVÅ PE000) Nutrition som åtgärd Åtg kroppsfunktioner Åtg Matsmältnings- ämnesomsättnings- Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost och (KVÅ DV052) Näringsdryck Åtg kroppsfunktioner Åtg Matsmältnings- ämnesomsättnings- Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost och (KVÅ DV052) alt Stöd för viktökning (KVÅ QE010) Näringsintag att registrering av intag ska göras Utredande åtgärder Näringsintag - intagen mängd/dygn (kj/kcal) Mätvärden Vätskemätning/näringsintag Näsblödning Okontaktbar/ medvetslös Omdömesförmåga/ Insiktsförmåga, abstrakt tänkande Organisering och planering Allmänna uppgifter och krav aktivitet och Orientering i tid/rum Orkeslöshet/ trötthet relaterat till kondition/fysik Orkeslöshet/ trötthet psykisk Oro Utredning av matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner (KVÅ PE000) blodbildningsfunktioner (b430) Medvetandefunktioner (b110) Högre kognitiva funktioner (b164) av högre kognitiva funktioner (b164) av att genomföra en daglig rutin (ICF d230) Orienteringsfunktioner (b114) av funktioner relaterade till tolerans för fysiskt arbete (b455) Energi och driftfunktioner (b130) Emotionella funktioner (b152) Pacemaker Bakgrundsinformation Medicinsk diagnos Dokumentera även på Varning - Allvarlig behandling Palliativ vård åtgärder den sista tiden i livet, Åtg Vård i livets slut Använd aktuella frastexter PEG, skötsel av Åtg kroppsfunktioner Åtg matsmältning- ämnesomsättning och PEG, att ha kroppsfunktion Matsmältning- ämnesomsättning och Kommentar: Om syftet är nutrition. Sida 16

17 Funktioner vid intagande av föda (b510). Perception Perceptuella funktioner (b156) Perifer venkateter (PVK) Åtg kroppsfunktioner Åtg Skötsel av perifer venkateter (KVÅ QD005) (OBS! PiCC-line räknas till centrala infarter) PEP Åtg kroppsfunktioner Åtg Andningsträning (KVÅ QD012) PiCC-line, Port á Cath och övriga CVK Planering i kommunal regi Åtg kroppsfunktioner Planering Åtg Omvårdnadsplanering Hälsokonferens SIP PiCC-Line att ha kroppsfunktion Matsmältning- ämnesomsättning och Skötsel av central venkateter (KVÅ QD004) Använd aktuell frastext. Kommentar: Om syftet är att få nutrition. Funktioner vid intagande av föda (b510). Psykomotoriska funktioner (b147) Plockighet Pollenallergi Immunologiska funktioner (b435) Positioneringsbälte/grenbälte Åtg aktivitet och Åtg förflyttning Hjälpmedelsförskrivning (KVÅ QT005) som engångsåtgärd Fallprevention (KVÅ QB003) som pågående åtgärd Kroppsplacering (KVÅ QM004) Samtycket skrivs under eget sökord. Proprioception Sinnesfunktioner och smärta Proprioceptiv funktion (b260) Provtagning Åtg provtagning Använd lämplig frastext Puls, kvalitet Hjärtfunktioner (b410) Puls/mätvärde Mätvärden Puls/blodtryck Påklädning Aktiviteter och Personlig vård Att klä sig (d540) Rapportering från annan vårdgivare Aktuellt Inkomna uppgifter Dokumentation av pågående/kommande åtgärder dokumenteras under aktuella sökord. Sida 17

18 Raka sig Aktiviteter och Personlig vård Kroppsvård (d520) Rastlöshet, motorisk oro Psykomotoriska funktioner (b147) Reagerar på tilltal, kontaktbar Medvetandefunktioner (b110) Relationer personens förmåga/funktion Aktiviteter och Mellanmänskliga interaktioner och gällande relationer och sociala interaktioner relationer Residualurin uppmätt mängd ex med Mätvärden Urinmätning Bladderscan Residualurin problem med Funktioner i köns/urinorgan samt Urineringsfunktioner (b620) reproduktiva funktioner Rigiditet RIK ren intermittent kateterisering Åtg kroppsfunktioner Åtg funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva funktioner Rinnande näsa/ rinnsnuva Rodnad hud pga tryck (=trycksår grad 1) Funktioner i hud, naglar och hår Rodnad hud övrigt (av okänd eller annan orsak än tryck) Ex infektionstecken, inflammation etc Ropbeteende/ ekolali Rosslig andning Rädsla Rörelselarm, se skyddsåtgärder Rörlighet Salivavsöndring Samtycke, inhämtat samtycke Alla typer av samtycke Samtycke Muskeltonusfunktioner (b735) Kateterisering av urinblåsa Immunologiska funktioner Hudens skyddsfunktioner Immunologiska funktioner Psykomotoriska funktioner Andningsfunktioner (b440) Emotionella funktioner (b152) Rörelsefunktioner Funktioner för rörlighet i leder (ICF b710) Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Funktioner vid intagande av föda (b510) Välj aktuell frastext Sida 18

19 Senior alert att registeringa ska göras/hur Utredande åtgärder Ordination utredande åtgärder Kommentar: ofta använd lämplig frastext. arna läggs in i bedömningsmodulen + Senior Alert Sittande Aktivitet och Förflyttning Skriva, skrivförmåga Aktiviteter och Lärande och att tillämpa kunskap Skakningar, tremor, tics Skicka till sjukhus Aktuellt Pågående vård/rehabilitering Att bibehålla en kroppsställning (d415) Att skriva (d170) Funktioner för icke viljemässiga rörelser (b765) Skyddsåtgärder; larm, grindar, positioneringsbälte/grenbälte, höftskyddsbyxor, borttagande av farliga föremål Beror på åtgärd och syfte med åtgärden Åtg aktivitet och Beror på åtgärd och syfte med åtgärden Åtg förflyttning Kommentar: Samtycket skrivs på Samtycke. Hjälpmedelsförskrivningen (QT005) Fallprevention (QB003) Sköta hud/tänder/naglar (bedömning av förmåga) Aktiviteter och Personlig vård Kroppsvård (d520) Sköta sina egna mediciner, förmåga till egenvård Smak Smärta/ värk, bedömning av smärta Smärtskattning Smärtskattning - Abbey Pain Scale/VAS ordination att den ska göras/hur ofta Social, kontaktsökande Aktiviteter och Utredande åtgärder Personlig vård Sinnesfunktioner och smärta Sinnesfunktioner och smärta Smärtförnimmelse Sinnesfunktioner och smärta Smärtförnimmelse Att sköta sin egen hälsa (d570) Smakfunktion (b250) Smärtförnimmelse (b280) Smärtförnimmelse (b280) Kommentar: läggs in i bedömningsmodulen Utredning av sinnesfunktioner och smärta (KVÅ PB000) Temperament och personlighetsfunktioner Sida 19

20 Socialt liv Bakgrundsinformation Personfaktorer Sond bedömning av befintlig Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Funktioner vid intagande av föda (b510) Sondmatning - ordination Åtg kroppsfunktioner Åtg Matsmält/ämnes/endokrinfunktioner Sondmatning (DV065) Spasticitet Muskeltonusfunktioner (b735) Spastisk gång Gångmönster (b770) Spola öron Åtg kroppsfunktioner Åtg sinne och smärta Öronspolning (KVÅ DD019) Stressad och/eller forcerad Emotionella funktioner (ICF b152) Stå i samband med förflyttning Aktivitet och Förflyttning Att ändra grundläggande kroppsställning (d410) Städa Aktivitet och Hemliv Hushållsarbete (ICF d640) Stödstrumpor - ordination Åtg kroppsfunktioner Åtg Cirkulationsbefrämjande åtgärder (KVÅ QD002) Sura uppstötningar Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Förnimmelser förenade med matsmältningssystemet (b535) Svaghet i kroppen/ kroppsdel Muskelkraftfunktioner (b730) Svampinfektion, i hudveck, naglar, på fötter etc. Immunologiska funktioner (b435) Sveda i underlivet Svimma Svullnad Kroppsstrukturer kroppsfunktioner Funktioner i köns/urinorgan samt reproduktiva funktioner Hjärt- Kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystems och Förnimmelser i samband med urinfunktioner (b630) Medvetande funktioner (b110) av strukturer som hänger sammanhänger med rörelse (s710-s770) av immunologiska funktioner (b435) av hjärtfunktioner (b410) Sida 20

21 av blodkärlsfunktioner (415) Svårt att resa sig aktivitet och Förflyttning Kommentar: man dokumenterar svullnad beroende på orsak och använder frastext när man konstaterat orsaken. av att ändra grundläggande kroppsställning (d410). Sväljsvårigheter Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och Funktioner vid intagande av föda (b510) Syn Sinnesfunktioner och smärta Synfunktioner (b210) Syrgas Åtg kroppsfunktioner Åtg Syrgasbehandling (QD014) Sår, nytillkommet/upptäckt Funktioner i hud, naglar och hår Hudens skyddsfunktioner (b810) Sårbehandling som åtgärd Åtg kroppsfunktioner Åtg funktioner i hud, naglar och hår Sårvård (QH008) Sänggrindar Åtg aktivitet och Åtg förflyttning Fallprevention (KVÅ QB003) Kommentar: dokumentera även under Samtycke och Observera Sömn Sömnfunktioner (b134) Tandstatus Struktur i munnen (s320) Kroppsstrukturer Tandvård, egen förmåga att sköta sina Aktiviteter och Personlig vård Kroppsvård (d520) tänder TENS Åtgärd kroppsfunktioner Åtgärd Sinne och smärta Smärtreducerande behandling (KVÅ QB008) Tics Funktioner för icke viljemässiga rörelser (b765) Tidsplanering Allmänna uppgifter och krav Högre kognitiva funktioner (b164) Att genomföra daglig rutin (d230) Aktivitet och Tinnitus Sinnesfunktioner och smärta Förnimmelser i samband med hörsel och vestibulär funktion (b240) Toalettbesök Aktivitet och Personlig vård Att sköta toalettbehov (ICF d530) Sida 21

Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal

Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal När du letar efter en åtgärd (KVÅ) gör vi hänvisning till plan i 3:e kolumnen. När planen skapas så kommer de KVÅ:er som

Läs mer

Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal

Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal När du letar efter en åtgärd (KVÅ) görs hänvisning till plan i 3:e kolumnen. När planen skapas så kommer de KVÅ:er som

Läs mer

ÄLDREFÖRVALTNINGEN SUNDBYBERG STAD 2015-05-06. ICF Journalföring HSL

ÄLDREFÖRVALTNINGEN SUNDBYBERG STAD 2015-05-06. ICF Journalföring HSL ÄLDREFÖRVALTNINGEN SUNDBYBERG STAD 2015-05-06 ICF Journalföring HSL 1 Innehållsförteckning Journalföring vid ny boende sid 3 Inskrivning i Treserva Vårdåtagande sid 3 Allmänna uppgifter sid 3 Bakgrundsfakta

Läs mer

Praktisk tillämpning?

Praktisk tillämpning? ICF Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health Praktisk tillämpning? Barbro Wikander NPÖ Nationell

Läs mer

Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion

Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion Inledning Inom Norrbottens läns landsting sker dokumentation av riskbedömningar

Läs mer

Riktlinje Dokumentation HSL

Riktlinje Dokumentation HSL 1(5) Syftet med att föra patientjournal ( kap. 2 patientdatalagen) är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. I en patientjournal ska det vara lätt att följa vilka bedömningar

Läs mer

ICF för intyg. Vadå funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning?! Försäkringsmedicinskt forum Skaraborg

ICF för intyg. Vadå funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning?! Försäkringsmedicinskt forum Skaraborg ICF för intyg Vadå funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning?! Mottagande av en ny idé Helt med Anhängare Sympatisörer Ögontjänare Helt emot Bakåtsträvare Tid Vad är ICF? Internationell klassifikation

Läs mer

ICF / ICF-CY begrepp på kapitel-, första- och andra nivån

ICF / ICF-CY begrepp på kapitel-, första- och andra nivån 1 ICF / ICF-CY begrepp på kapitel-, första- och andra nivån 2010-03-10. (ICF-CY är en vidareutveckling av ICF för att även täcka barnets utveckling i spädbarnsålder, barndom och tonårstid upp till 18 års

Läs mer

1 Behandling relaterad till psykiska funktioner

1 Behandling relaterad till psykiska funktioner 2016-04-01 1 1 Behandling relaterad till psykiska funktioner Alla -Hjälpmedelsförskrivning Alla - Information/undervisning om hälsa-ohälsa Hjälpmedelsförskrivning (KVÅ QT005) Prova ut, anpassa, välja lämplig

Läs mer

Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal

Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal När du letar efter en åtgärd (KVÅ) görs hänvisning till plan i 3:e kolumnen. När planen skapas så kommer de KVÅ:er som

Läs mer

Samtycke till sammanhållen journal och NPÖ dokumenteras i fliken Sammanhållen journal.

Samtycke till sammanhållen journal och NPÖ dokumenteras i fliken Sammanhållen journal. Beskrivning av förändringar i nytt sökordsträd 2016-05-02 Sökord 1 Sökord 2 Sökord 3 Hjälpfrastext Frastext Beskrivning förändring Allmänna uppgifter SSK / SG / AT / husläkare Egenvård Hälso och sjukvård

Läs mer

Rutiner för dokumentation i patientjournal i Treserva

Rutiner för dokumentation i patientjournal i Treserva RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (9) Rutiner för dokumentation i patientjournal i Treserva Manualer finns i Treserva: Tryck på F1. Förklaringstext: Högerklicka på sökordet och välj Sökordsinfo. Signering

Läs mer

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL 2015-04-14 VÄGLEDNING VID DELEGERING - Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Före avsteg från denna vägledning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas för godkännande.

Läs mer

Försämrat hälsotillstånd

Försämrat hälsotillstånd RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Beslutad av: Version: 1 Giltig fr.o.m. 2017-06-01 Ansvarig för revidering: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

ICF Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Preliminärt svenskt standardurval (Core-Set) för vuxna med diagnosen ADHD

ICF Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Preliminärt svenskt standardurval (Core-Set) för vuxna med diagnosen ADHD ICF Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Preliminärt svenskt standardurval (Core-Set) för vuxna med diagnosen ADHD Förteckning av koder * Fetstilta koder: anger kod på nivå två

Läs mer

De 3 S:en vid demenssjukdom. Symtomskattning Symtomlindring Symtomprevention

De 3 S:en vid demenssjukdom. Symtomskattning Symtomlindring Symtomprevention SYMTOMSKATTNING De 3 S:en vid demenssjukdom Symtomskattning Symtomlindring Symtomprevention SMÄRTSKATTNING VID SVÅR DEMENS ca 200 skattningsverktyg Ingen riktigt bra vid svår demens Självskattningsskalor

Läs mer

PARLÖR ICF TROLLHÄTTAN, GRÄSTORP, LILLA EDET

PARLÖR ICF TROLLHÄTTAN, GRÄSTORP, LILLA EDET PARLÖR ICF TROLLHÄTTAN, GRÄSTORP, LILLA EDET FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Förståndshandikappad b117 Intellektuella funktioner Lindrigt utvecklingsstörd b117 Intellektuella funktioner Intellektuell nersättning/svaghet

Läs mer

RUTIN Anslutning till hemsjukvården, sjuksköterskeinsatser

RUTIN Anslutning till hemsjukvården, sjuksköterskeinsatser RUTIN Anslutning till hemsjukvården, sjuksköterskeinsatser Antagen av xx nämnden xx-xx-xx xx Dokumentet gäller som längst fram till 20xx-xx-xx Dokumentägare: Irene Eklöf RUTIN 1(3) Rutin för anslutning

Läs mer

Klass. Dynami sk. Spärrat Tvingande. Fritext Fasta värden. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4. Numeriskt. S=spärrat T=Tvingand. Enhet Min Max Ref.

Klass. Dynami sk. Spärrat Tvingande. Fritext Fasta värden. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4. Numeriskt. S=spärrat T=Tvingand. Enhet Min Max Ref. När rubriknivåerna låsts upp a vi ta bort mallen ICF kort Vårdbegäran Kontaktorsak Närvarande Hälsoproblem Nuvarande hälsoproblem Aktuellt hälsoproblem Hälsoupplevelse Epidemiologit Läkemedel Övriga undersökningar

Läs mer

Standardvårdplan Fallprevention anpassad för VOF Helsingborg. Hälsohistoria. Har patient någon/några av följande diagnos/symtom:

Standardvårdplan Fallprevention anpassad för VOF Helsingborg. Hälsohistoria. Har patient någon/några av följande diagnos/symtom: Standardvårdplan Fallprevention anpassad för VOF Helsingborg Hälsohistoria 2011-03-07 Har patient någon/några av följande diagnos/symtom: Fall i samband med medvetslöshet Kardiovaskulära orsaker Reflektoriskt

Läs mer

Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård VID AKUT SITUATION RING 112 Kontakta alltid ansvarig arbetsterapeut och/eller fysioterapeut när det gäller rehabilitering

Läs mer

Nytt rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF dess sökord, frastexter och hjälpfrastexter januari 2015

Nytt rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF dess sökord, frastexter och hjälpfrastexter januari 2015 Nytt rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF dess sökord, frastexter och hjälpfrastexter januari 2015 stockholm.se 1 2 Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till hälso- och sjukvårdsdokumentation

Läs mer

Vak vid palliativ vård i livets slutskede

Vak vid palliativ vård i livets slutskede RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker Hälso och sjukvård och rehabilitering Version: 2 Giltig fr.o.m: 2017 06 01 Ersätter: Fanns i Rutin Palliaitv vård Vö 414/2014, Vv 439/2014 Ansvarig:

Läs mer

Analys av tänkbara orsaker till BPSD

Analys av tänkbara orsaker till BPSD Analys av tänkbara orsaker till BPSD En sammanställning utifrån gruppdiskussioner Återträff för administratörer i BPSD-registret Maj 2015 Inledning Våren 2015 anordnade Demensteamet i Västerås Stad två

Läs mer

Plan. Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet (KVÅ QT003)

Plan. Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet (KVÅ QT003) 150928 HSL= kan bara fördelas bara till leg personal KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder) Sökordsinfo Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet (KVÅ QT003) Alla - Anpassning av produkter och

Läs mer

Rutin Rehabiliteringsinsatser i hemsjukvård

Rutin Rehabiliteringsinsatser i hemsjukvård Rutin Rehabiliteringsinsatser i hemsjukvård Dokumentägare:Monica Lundquist MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering RUTIN 1(5) Rutin rehabiliteringsinsatser i hemsjukvård Ansvar kommunal rehabilitering.

Läs mer

HSL-Journal ICF. Användarmanual Hjälpfrastexter

HSL-Journal ICF. Användarmanual Hjälpfrastexter 2014-02-24 1 (51) Användarmanual Hjälpfrastexter HSL-Journal ICF Vellinge Mars 2014 Yvonne Ljungdahl, Leg. Sjuksköterska Karin Silfwerbrand Leg. Arbetsterapeut Reviderad 140822, 160425 2014-02-24 2 (51)

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Senior alert. Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd april 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Senior alert. Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd april 2009 Senior alert Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 8 8-9 9 april 9 Senior alert vill stärka det preventiva arbetet i vården av äldre personer Senior alert Vårdenheten har 9 vårdplatser sektioner

Läs mer

Metodstöd för dokumentation rehabilitering Procapita, HSL insats- Allmän

Metodstöd för dokumentation rehabilitering Procapita, HSL insats- Allmän 2014-01-03 Metodstöd för dokumentation rehabilitering Procapita, HSL insats- Allmän - När du har loggat in kommer du till Mina sidor - välj fliken Journal. Börja med att skriva in personnumret på aktuell

Läs mer

Fallprevention och insatser vid fallolycka

Fallprevention och insatser vid fallolycka Sida 1 (7) 2016-05-02 Fallprevention och insatser vid fallolycka MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll

Läs mer

Säkrare dokumentation med nationellt fackspråk. Slutrapport. Victoria Andersson 2014-05-12

Säkrare dokumentation med nationellt fackspråk. Slutrapport. Victoria Andersson 2014-05-12 Säkrare dokumentation med nationellt fackspråk Slutrapport Victoria Andersson 2014-05-12 Sammanfattning Under perioden sept 2012-maj 2013 genomfördes utvecklingsprojektet Säkrare dokumentation med nationellt

Läs mer

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning 1. Lärande och tillämpa kunskap, allmänna uppgifter och krav, kommunikation Att fatta beslut, stödjande/ tränande insats

Läs mer

UNDERSKÖTERSKANS ROLL

UNDERSKÖTERSKANS ROLL Symtomkontroll Närståendestöd UNDERSKÖTERSKANS ROLL Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska FoUU Kommunikation/ Relation? Teamarbete 1 Några frågor Vad är god omvårdnad vid livets slut? Hur ser det ut

Läs mer

Grupp F1 Utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

Grupp F1 Utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård bedomningstandlakare@lj.se Grupp F1 3.1 Svår psykisk funktionsnedsättning b 164 Kognitiva funktioner d 2102 d 2301 d 240 Att hantera psykologiska

Läs mer

Nytt rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF dess sökord, frastexter och hjälpfrastexter version 1.4 November 2015

Nytt rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF dess sökord, frastexter och hjälpfrastexter version 1.4 November 2015 Nytt rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF dess sökord, frastexter och hjälpfrastexter version 1.4 November 2015 stockholm.se 1 2 Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till

Läs mer

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Töreboda kommun Cirka 9000 invånare Glesbygd Små industrier Västra stambanan Gbg- Sthlm Göta kanal Elisa (körslaget) och

Läs mer

VIPS SÖKORD OCH FICKMANUAL (plastkort) Flik 10.4.

VIPS SÖKORD OCH FICKMANUAL (plastkort) Flik 10.4. VIPS SÖKORD OCH FICKMANUAL (plastkort) Flik 10.4. FICKMANUAL Fickmanualen är stöd vid upprättande av vårdplan och innehåller VIPS-baserade sökord. Information till fickmanual beskriver vad sökorden innehåller.

Läs mer

Kvinnor 20 64,5% 8 44,4% 30 78,9% 58 66,7% Äldst 104 år 92 år 96 år 104 år Yngst 67 år 72 år 79 år 67 år

Kvinnor 20 64,5% 8 44,4% 30 78,9% 58 66,7% Äldst 104 år 92 år 96 år 104 år Yngst 67 år 72 år 79 år 67 år VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Somatisk inriktning Hägersten-Liljeholmen Totalt vård- och omsorgsboende Somatik Hägersten-Liljeholmen Axgården Axelsberg B-huset plan 1-2 Totalt 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Antal boende

Läs mer

Sjuksköterska. Sökord 1 Sökord 2 Sökord 3 Hjälpfrastext. Allmänna uppgifter. SSK / SG / AT / husläkare Samtycke. Anamnes. Hälsohistoria / bakgrund

Sjuksköterska. Sökord 1 Sökord 2 Sökord 3 Hjälpfrastext. Allmänna uppgifter. SSK / SG / AT / husläkare Samtycke. Anamnes. Hälsohistoria / bakgrund Sjuksköterska Sökord 1 Sökord 2 Sökord 3 Hjälpfrastext Allmänna uppgifter Anamnes SSK / SG / AT / husläkare Samtycke Uppgiftslämnare Hälsohistoria / bakgrund Kontaktorsak Diagnoser Pågående vård Vård Funktion

Läs mer

Presentation av BPSD registret. Neuropsykiatriska kliniken

Presentation av BPSD registret. Neuropsykiatriska kliniken Presentation av BPSD registret 1 Regeringens äldresamordnare 2 Regeringen satsar på bättre vård för de allra mest sjuka äldre. Fyra nationella kvalitetsregister: Senior Alert SveDem BPSD-registret Palliativ

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E?

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? DEFINITON Ett trycksår är en lokaliserad skada i hud och underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som ett resultat

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast?

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? Riktlinje för omvårdnadspersonal, Stöd och Omsorg Lerums kommun Gäller för brukare inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård För brukare som ej är

Läs mer

Rutin för fall och fallskador

Rutin för fall och fallskador 2016-04-01 1 (5) Omsorg Rutin Ansvarig Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad den 2009-04-01 Upprättad av Pernilla Hedin, enhetschef, Ida Malmström, sjukgymnast, Sofia Rahdevi,

Läs mer

KVÅ. Manual. Version 6,0

KVÅ. Manual. Version 6,0 KVÅ Manual Version 6,0 X = åtgärd ni kan skicka till omvårdnadspersonal Schablon tider Psykiska funktioner Bedömning psykiska funktioner Uppmärksamhets träning Minnesträning Perceptions Träning Kognitiv

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5 The Capital of Scandinavia Funktionstillstånd Planera Bedöma Utredande Utföra Utvärdera Ej behandla Planera Behandling Bedöma Behandlande Utföra

Läs mer

Metodstöd för dokumentation rehabilitering Procapita, HSL insats- Kundval/hemrehab. Skriv om

Metodstöd för dokumentation rehabilitering Procapita, HSL insats- Kundval/hemrehab. Skriv om 2014-01-03 Metodstöd för dokumentation rehabilitering Procapita, HSL insats- Kundval/hemrehab - När du har loggat in kommer du till Mina sidor - välj fliken Journal. Börja med att skriva in personnumret

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Centrum för allmänmedicin. Centre for Family Medicine. När minnet sviktar

Centrum för allmänmedicin. Centre for Family Medicine. När minnet sviktar Centrum för allmänmedicin Centre for Family Medicine När minnet sviktar SBAR-Demens En strukturerad kommunikationsmodell om vad du bör tänka på om du misstänker kognitiv nedsättning eller demenssjukdom

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

www.bpsd.se Neuropsykiatriska kliniken

www.bpsd.se Neuropsykiatriska kliniken www.bpsd.se 1 Regeringens äldresamordnare 2 Regeringen satsar 3,75 miljarder kronor på bättre vård för de allra mest sjuka äldre. Fyra kvalitetsregister: Senior Alert SveDem BPSD-registret Palliativ registret

Läs mer

SKILS. Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan

SKILS. Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan SKILS Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan Inledning Arbetsgruppen Västra Äldre Samarbete kommuner landsting Pilotprojekt Utbildningsmaterial & Beslutsunderlag NEWS Vitalparametrar Andningsfrekvens

Läs mer

Rutin fallprevention Vid alla nya ärenden med personer i ordinärt boende ställs följande frågor:

Rutin fallprevention Vid alla nya ärenden med personer i ordinärt boende ställs följande frågor: Rehabenheten Rutin fallprevention Vid alla nya ärenden med personer i ordinärt boende ställs följande frågor: 1. Har du/patienten fallit under det senaste året? 2. Är du/patienten rädd för att falla? Eller

Läs mer

Bilaga Metodstöd. Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS

Bilaga Metodstöd. Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS Metod Bilaga 4 Checklista vid uppföljning av genomförandeplan, ej vid nya brukare Denna checklista ska användas vid uppföljning av genomförandeplanen förutom vid nya brukare då ligger beställning från

Läs mer

ICF - KVÅ - ICHI. Dagens föreläsning. Vad pratar vi om? Nationellt fackspråk, vad är det?!! ICF / KVÅ / ICHI!

ICF - KVÅ - ICHI. Dagens föreläsning. Vad pratar vi om? Nationellt fackspråk, vad är det?!! ICF / KVÅ / ICHI! ICF - KVÅ - ICHI Dagens föreläsning International Classification of Functioning, Disability and Health ICF - Klassifikation av funktiontillstånd, funktionshinder och hälsa Nationellt fackspråk, vad är

Läs mer

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i..

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i.. Personnr: Denna patient är inskriven i Palliativa teamet i.. Palliativa pärmen Patienten har med sig denna pärm, som finns i hemmet, vid besök eller inläggning på sjukhus, till hälsocentral eller kommunens

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar 1 Ur Borås Stads Styr- och ledningssystem

Läs mer

ICF-CY för att förstå barn och ungdomars vardagssituationer

ICF-CY för att förstå barn och ungdomars vardagssituationer ICF-CY för att förstå barn och ungdomars vardagssituationer Pågående utveckling av ett kartläggningsinstrument baserat på ICF-CY Margareta Adolfsson Leg sjukgymnast Utvecklingssamordnare Habiliteringen

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bakgrund. Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen

Bakgrund. Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen Bakgrund Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen Personalen upplever att det är svårt att få hjälpa henne med ADL. Anna

Läs mer

Vård i livets slutskede Innehållsförteckning

Vård i livets slutskede Innehållsförteckning Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 3 Gäller från 2015-01-18

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Semifinaluppgifter i grenen för närvårdare 2014

Semifinaluppgifter i grenen för närvårdare 2014 Uppgift B Vårdbehov med motivering enligt den finländska klassifikationen av vårdbehov (Läroplansgrunder) Del 2 tillsammans 20 poäng Marikas behov av vård Motiveringen av Marikas vårdbehov Aktivitet Utsöndring

Läs mer

Psykiskt status www.slso.sll.se/affektivamottagningen

Psykiskt status www.slso.sll.se/affektivamottagningen Psykiskt status Mats Adler, Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge www.slso.sll.se/affektivamottagningen 1 Psykiskt status innebär att man observerar uttryck

Läs mer

Namn: Kurs: Övat Laboration. Dat Namn

Namn: Kurs: Övat Laboration. Dat Namn Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning Checklista för omvårdnadstekniska moment Namn: Kurs: Alla moment utföres utifrån etisk, estetisk, empirisk och personlig kunskap (Carper, 1978) Allmän

Läs mer

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Patientens namn Patientens personnummer OBS! Läkarkontakt skall alltid göras vid fallskada och relativt lindrigt trauma mot huvudet hos Waranbehandlad

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

ICD-10 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem

ICD-10 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem Del 1 Introduktion WHO:s internationella klassifikationer Huvudklassifikationer ICD-10 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem ICF Internationell klassifikation

Läs mer

Finländsk klassifikation av funktioner inom vårdarbetet SHToL version 3.0

Finländsk klassifikation av funktioner inom vårdarbetet SHToL version 3.0 Finländsk klassifikation av funktioner inom vårdarbetet SHToL version 3.0 1000 Aktivitet 1001 Aktivitetsuppföljning Ändringar i aktiviteten 1002 Aktivitetsfrämjande verksamhet samt i sömn- och vakenhetstillståndet

Läs mer

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Detta dokument visar de hjälptexter som finns till frågorna i Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800). De kan ge en ökad förståelse för vilken information

Läs mer

Vem dokumenterar vad i den kommunala hälsooch sjukvården? Resultat av en undersökning i sex kommuner

Vem dokumenterar vad i den kommunala hälsooch sjukvården? Resultat av en undersökning i sex kommuner Vem dokumenterar vad i den kommunala hälsooch sjukvården? Resultat av en undersökning i sex kommuner Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen.

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av:

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av: 1(5) Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl. hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/väelvårdsplats Västmanlandsmodellen Demensutredning och uppföljning för personer i ordinärt boende Patientansvarig

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgångar nya riktlinjer i Stockholm Monica Bergqvist Leg. Sjuksköterska, med.dr Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting Läkemedelsgenomgången bör utformas och genomföras

Läs mer

MEWS MEWS. Modified Early Warning Score. Varför ska vi kunna det på röntgen?

MEWS MEWS. Modified Early Warning Score. Varför ska vi kunna det på röntgen? MEWS Modified Early Warning Score Varför ska vi kunna det på röntgen? Bakgrund Dödsfall på sjukhus är i många fall både förutsägbara och möjliga att förebygga. Studier har visat att många patienter uppvisar

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2013 vecka 40. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2013 vecka 40. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2013 vecka 40 Senior alert Sammanfattning 7999 personer har observerats från äldreboende i 61 kommuner. 31 procent hade ökad risk för trycksår 81 procent hade ökad risk

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Rapporteringsstöd för baspersonal. stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symtom hos patient, utifrån SBAR

Rapporteringsstöd för baspersonal. stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symtom hos patient, utifrån SBAR Rapporteringsstöd för baspersonal stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symtom hos patient, utifrån SBAR Detta häfte innehåller ett antal symtombilder. För att sjuksköterskan ska få en så fullständig

Läs mer

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116)

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116) Register Abortönskan (108) Aggressivitet (176) Akut sveda/urinträngningar (hos ej gravid kvinna) (116) Akut sveda/urinträngningar (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Allergisk snuva (132) Allergiska

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Neuro-Strokeenheten Stroke / Hjärntumörer / Neurologiska sjukdomar 20 vårdplatser 45 Dödsfall på Neuro-Strokeenheten år 2012 Du

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende är ett stöd för teamet som arbetar på ett särskilt boende. Den bygger på Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling CHECKLISTA DEMENS SÄRSKILT BOENDE Ett redskap för kvalitetsutveckling SveDem Svenska Demensregistret Börja med att läsa vägledningshäftet och ha det sedan tillgängligt vid genomgången. Där finns fördjupningstips

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

VÅRD VID LIVETS SLUT. Jessica Holmgren

VÅRD VID LIVETS SLUT. Jessica Holmgren VÅRD VID LIVETS SLUT Dödsorsaker och dödsplats i Sverige 2012 avled 91 990 personer i Sverige Av de som avlider är 85%, 65 år eller äldre Dödsorsaker och boende Vanligaste dödsorsaken: sjukdomar i cirkulationsorganen,

Läs mer

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom Måltidssituationen för personer med demenssjukdom ABF-huset 12 november 2014 Birgitta Villner Gyllenram Birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se Demenssjukdomar Två sjukdomar står för ca 90 % av samtliga

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Försämrat hälsotillstånd MAS, MAR, SAS, (VoU och

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer