Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013"

Transkript

1 Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013

2 Från ingenting annat än hjärnan kommer glädje, munterhet, skratt och lek, sorg och bedrövelse, förtvivlan och jämmer. Och genom hjärnan förvärvar vi på ett särskilt sätt visdom och kunskap. och genom samma organ blir vi vansinniga och sinnesförvirrade, och skräck och fasa hemsöker oss dels om natten och dels om dagen.

3 man har ett behov som är otillfredställt ett krav har ställts på en som måste bli bemött man måste göra något för att uppnå ett visst mål

4 Läkaren? Tandläkaren?

5

6

7 3 procent av befolkningen. Kvinnor > män. Majoritet episodisk huvudvärk i barndomen. Ofta kombinerat med migrän. 2/3 frontotemporal lokalisation. Stress och mental anspänning, men ej grundorsak. En funktionsstörning i tugg- och nackmuskulatur och/eller käkled bidrar till central sensitisering. Voluntär sammanbitning av käkarna leder till centralnervös påverkan med sänkt smärttolerans. Palpationsömhet i perikraniell muskulatur. Ökad konsistens och stramhet i kraniocervikal muskulatur inklusive tuggapparat.

8 Hos barn kan avslappningsträningen med fördel läras ut av en skolsköterska. I komplicerade fall av kronisk huvudvärk bör en bettfysiolog konsulteras.

9 Icke helt sällsynt typ av kronisk daglig huvudvärk Snabb, distinkt debut. Män = kvinnor. Etiologin okänd. Immunologiska mekanismer? (1/3 minns influensaliknande upplevelse) Behandlingen empirisk (amitriptylin) 86 procent i regress inom 2 år. Övriga 14 procent: Envist terapirefraktära. Den mest svårbehandlade kategorin av huvudvärkspatienter.

10 Debutålder Kön Psykisk press Fysisk press Infektionssymptom Annat 1) 9 K Förkylning/sinuit 2) 16 M 3) 17 K Förkylning Bells pares 4) 17 K Pojkvännen gjorde slut Förkylning 5) 27 K Halsinfektion 6) 34 K Depression Hårdträning/självsvält 7) 35 K Kurs på nytt jobb 8) 43 M Julafton efter extremt arbete 9) 45 M 10) 47 K Gonadotropinbehandling Bröstcancer 11) 48 K 12) 49 M Stresskollaps på chefsjobb. Intensiv husrenovering Krasslig 13) 49 M Broder omkom tragiskt 14) 53 M Förkylning.Halsont 15) 56 M Grav hypersomni Modafinil s 2v. 16) 58 M Grav insomni Minuter efter ljusterapi Melatonin s 6m.

11 Det finns saker, som man måste vara fackman för att inte förstå.

12

13 I. Akutbehandling Vid oro ge patienten ett lugnande besked (Psykologisk behandling) Informera om undersökningens fynd och orsaker till symptomen (Psykologisk behandling) Diskutera behandlingsalternativ och prognos (Psykologisk behandling) Erbjuda smärtlindring med läkemedel (analgetika, sedativa), injektioner med farmaka lokalt i muskel eller led (lokalanestetika, kortisonpreparat) (Farmakologisk terapi) Mobilisering av käkleden vid låsningar / upphakningar (Fysikalisk terapi) II. Reversibel behandling Farmakologisk behandling Bettstabilisering med hjälp av bettskenor Hemövningar i syfte att medvetandegöra om parafunktion. Rörelseträning och värme. (Beteende- och fysikalisk terapi) Akupunktur, TENS (Fysikalisk terapi) Avspänning, biofeedback, stresshantering, samtalsterapi (Psykologisk behandling, Beteendeterapi) III. Icke-reversibel behandling Selektiv bettinslipning (Bettstabilisering) Ortodontisk behandling (Bettstabilisering) Protetisk rekonstruktion (Bettstabilisering) Ortognatkirurgi eller käkledskirurgi (Kirurgi)

14 Under den senaste tiden har forskning visat att ocklusionen generellt spelar en mycket liten roll för uppkomsten av käkfunktionsstörningar, även om bettstörningar kan ha etiologisk betydelse hos enskilda patienter.

15 Behandlingen är i huvudsak inriktad på att minska smärta och obehag, ge patienter stöd att hantera smärtan och förbättra funktionen.. Till personer som har käkfunktionsstörningar som utgår från käkleden, till exempel diskförskjutning med eller utan återgång, bör tandvården erbjuda stabiliseringsskena eller olika former av rörelseträning.

16

17 Costen, James B. A syndrome of ear and sinus symptoms dependent upon disturbed function of the temporomandibular joint. Ann. Otol. 1934; 43: Sänkt betthöjd vid avsaknad av molarstöd måste återställas, för att förhindra att munslutarmusklerna pressar ledkulorna uppåt och bakåt, och därmed skadar kärl, nerver och corda tympani.

18 Det måste vara riktigt: Jag har ju gjort så sedan jag var ung.

19 Från bettet till sinnet TANDLÄKARTIDNINGEN NR

20 På engelska kallas tillstånd med organisk patologi för diseases medan besvär som saknar iaktagbar sådan betecknas som illness. Människor som lider av illness, till exempel neuromuskulära besvär, tycks i förhållande till dem som har en disease vara mer allvarligt psykologiskt stressade och löper större risk att utveckla kroniska smärttillstånd.

21 Do you beleave that people in general and clients in particular are sick and need to be healed, or do you believe, despite their problems, they are basically all right and can be helped to be even better?

22 Det mest olämpliga man kan säga är att det är psykiskt/psykogent. Även om det område vi nu diskuterar kallas för psykosomatik, är det ju ingen psykisk sjukdom det handlar om. Använder man det ordet blir patienten mycket sårad. Han/hon försöker ju bara göra sitt bästa. Ambitionsnivån är för hög. Man lyssnar inte tillräckligt till kroppens varningssignaler, eller förstår inte att tolka dem rätt.

23 Stämmer ej helt Huvudvärk Ont i nacke axlar Värk på många ställen i kroppen Ökad smärtkänslighet Yrsel Tungt att andas, andnöd, bröstsmärta Hosta Harklingar Luktkänslighet (t ex parfym) Ångest Torr mun, torra ögon Metallsmak mun Näs-bihåle-besvär Gnisslar tänder på natten Klumpkänsla i hals, svalg Rösten bär ej, heshet Tinnitus Ljuskänslighet Hjärtklappning Svartnar vid uppresning Magbesvär Tandimpressioner i tungan VCD (vocal cord dysfunction) Flödesvolym kurva (1=jämn)

24 hur förklara för patienten att det ej är organiskt utan stressrelaterat? Det är bra att börja med att upplysa om att man inte funnit några hållpunkter för organisk sjukdom. Sedan får man försöka förklara för patienten att det är dennes höga ambitionsnivå, önskan att vara till lags, vilja vara duktig osv, som leder till att han eller hon ej unnar sig den vila eller återhämtning som kroppen behöver. Patienten måste lyssna till kroppens varningssignaler, låta kroppen varva ner emellanåt.

25 Sometimes it is believed that pain patients are just unable to tolerate the usual aches and pain tolerated by the rest of us. These patients suffering from pain all over time have usually been evaluated and treated by a number of clinicians, with no success, they can readily become worried that there is something psychologically amiss with them.

26 I. Akutbehandling Vid oro ge patienten ett lugnande besked (Psykologisk behandling) Informera om undersökningens fynd och orsaker till symptomen (Psykologisk behandling) Diskutera behandlingsalternativ och prognos (Psykologisk behandling).... II.Reversibel behandling.. Hemövningar i syfte att medvetandegöra om parafunktion. (Beteende- och fysikalisk terapi).. Avspänning, biofeedback, stresshantering, samtalsterapi (Psykologisk behandling, Beteendeterapi) Kommentar: Hjälper man verkligen patienten genom rådgivning och information angående ett beteende som man är omedveten om?

27 Avspänningen är en förbyggande åtgärd, inte en behandlingsmetod. När väl huvudvärken har slagit till, kan den inte förmås att försvinna genom avslappning

28 Att främja hälsa genom att undvika påfrestningar, räcker inte. Det räcker inte att laga broläggningen över livsfloden, så att inte folk ramlar (eller hoppar) i vattnet. Man måste därutöver lära dem simma.

29 Att ställas inför en stressor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet kommer att bli sjukdom, hälsa eller något däremellan, beror på hur pass framgångsrik hanteringen av denna spänning är. Den centrala uppgiften för hälsovetenskaperna blir därför att studera faktorerna bakom sättet att hantera spänning.

30

31 Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?

32 Avspänning. Huvudvärksoffer blir speciellt plågade av denna fruktlösa, irriterande förmaning. Det finns ingenting som är bättre ägnat att få en person att knyta sig, än om någon med milt överseende ton föreslår honom att slappna av. Själva ordet är en signal till musklerna att dras samman, till tänderna att bitas ihop och till fantasier om våldsdåd att börja rusa genom hjärnan.

33

34 Repressed memories are stored in the unconscious in a latent form accessible to triggers that may rewaken them. This rewakening will affect emotions, attitudes, beliefs and behaviour, even though we may have no conscious awareness of the repressed memories contentor even their existence.

35 Det omedvetna har skapats genom evolutionen av människan och innehåller därför biologiska drifter och är våra instinkters ursprung. Det omedvetna finns hos människan innan det medvetna utvecklas, och alla de intryck som färdas till människans medvetna värld måste först passera det omedvetna. Detta gör att allt vi medvetet upplever påverkas.

36 Inte bara medfödda drifter befinner sig i det omedvetna, utan även medvetna upplevelser som varit alltför traumatiska eller övermäktiga för individen kan förträngas dit. I det omedvetna är nutida och dåtida upplevelser lika aktuella vilket gör att infångade upplevelser från barndomen kan ha lika stor påverkan på oss som gårdagens händelser.

37 Det står fast att det omedvetna vet mer än medvetandet, men det är ett vetande av speciellt slag, ett vetande i det eviga, merendels utan relation till här och nu, utan hänsyn till vårt intellektuella språk. Det omedvetna har bättre informationskällor än medvetandet, som bara förfogar över varseblivningarna

38 Vi anses ha ca tankar på en dag Vi använder procent av vår hjärnkapacitet Ska det bara vara den delen som vi är medvetna om som skall räknas?

39 1. Eliminering av smärta har alltid företräde. 2. Patienten orkar/vill inte i akut läge gå till botten med grundorsakerna. 3. När den akuta smärtan väl är borta är man bättre skickad att lösa de bakomliggande problemen. 4. Man behöver inte lösa de bakomliggande problemen för att förändra beteendet. 5. Styrning till det fysiologiska. 6. Tidsaspekten - Det gyllene tillfället. 7. Brief therapy = diagnostic therapy. 8. Det är naturligt att känna tvivel inför en ny metod. 9. Tvivel är ett bra utgångsläge. 10. Att lära sig återta kontrollen är en positiv upplevelse. 11. Man måste inte förstå sådant som inte är möjligt att förstå.

40 Än har ej funnits någon filosof som varit tålig då han tandvärk haft.

41 1. Eliminering av smärta har alltid företräde. 2. Patienten orkar/ vill inte i akut läge gå till botten med grundorsakerna. 3. När den akuta smärtan väl är borta är man bättre skickad att lösa de bakomliggande problemen. 4. Man behöver inte lösa de bakomliggande problemen för att förändra beteendet. 5. Styrning till det fysiologiska. 6. Tidsaspekten - Det gyllene tillfället. 7. Brief therapy = diagnostic therapy. 8. Det är naturligt att känna tvivel inför en ny metod. 9. Tvivel är ett bra utgångsläge. 10. Att lära sig återta kontrollen är en positiv upplevelse. 11. Man måste inte förstå sådant som inte är möjligt att förstå.

42 Tvivlet är vishetens början. Utan tvivel är man inte riktigt klok.

43 1. Eliminering av smärta har alltid företräde. 2. Patienten orkar /vill inte i akut läge gå till botten med grundorsakerna. 3. När den akuta smärtan väl är borta är man bättre skickad att lösa de bakomliggande problemen. 4. Man behöver inte lösa de bakomliggande problemen för att förändra beteendet. 5. Styrning till det fysiologiska. 6. Tidsaspekten - Det gyllene tillfället. 7. Brief therapy = diagnostic therapy. 8. Det är naturligt att känna tvivel inför en ny metod. 9. Tvivel är ett bra utgångsläge. 10. Att lära sig återta kontrollen är en positiv upplevelse. 11. Man måste inte förstå sådant som inte är möjligt att förstå.

44 You must not understand for change and growth.

45 Ryggstabilisering (Stödkorsett? Käpp? Kryckor? Hålfotsinlägg?) Bettstabilisering (bettskena) (Vila?) Rörelseträning? Rörelseträning Sjukgymnastik Käkgymnastik Smärtstillande Smärtstillande Akupunktur Akupunktur Operation? Operation? Vid utebliven effekt Att lära sig leva med smärtan? Kan man minska belastningen genom att förändra arbetssituationen? Vid utebliven effekt Att lära sig leva med smärtan? Kan man minska belastningen genom att förändra muskelspänningen?

46 Ryggsmärta på grund av tunga lyft: Förändra arbetssituationen!! Käksmärta på grund av överbelastning: Förändra det som triggar sammanbitningen!!

47 Sprickor i tänder är ett problem - men är inte orsaken. Smärta i tänder är ett problem - men är inte orsaken. Smärta i muskler är ett problem - men är inte orsaken. Käkledsstörningar är ett problem - men är inte orsaken. Huvudvärk är ett problem - men är inte orsaken. Muskelspänning är ett problem - men är inte orsaken. Det är beteendet - som ger upphov till problemet. Och det som utlöser beteendet är någon form av stress. Men stressen har en bakomliggande grundproblematik. Är det möjligt att förändra stressen - utan att beröra grundproblematiken?

48 Thought doesn t precede action. But action precedes thought.

49 KÄKARNAS, NACKENS OCH SKULDRANS MUSKLER SAMVERKAR SOM ETT SYSTEM FÖR BALANS OCH TUGGNING.

50 SPÄNNING I EN DEL AV SYSTEMET SPÄNNING I EN ANNAN DEL AV SYSTEMET.

51 3 procent av befolkningen. Kvinnor > män. Majoritet episodisk huvudvärk i barndomen. Ofta kombinerat med migrän. 2/3 frontotemporal lokalisation. Stress och mental anspänning, men ej grundorsak. En funktionsstörning i tugg- och nackmuskulatur och/eller käkled bidrar till central sensitisering. Voluntär sammanbitning av käkarna leder till centralnervös påverkan med sänkt smärttolerans. Palpationsömhet i perikraniell muskulatur. Ökad konsistens och stramhet i kraniocervikal muskulatur inklusive tuggapparat.

52 AVSLAPPNING I EN DEL AV SYSTEMET AVSLAPPNING I EN ANNAN DEL AV SYSTEMET.

53 EN UNDERMEDVETET ETABLERAD VANA ELIMINERAS BÄST I ETT UNDERMEDVETET TILLSTÅND.

54 UNDERMEDVETET ETABLERADE FÖRÄNDRINGAR ÄR STABILA.

55 Jag talar sanning, inte så mycket som jag skulle vilja, men så mycket som jag vågar. Och jag vågar lite mer ju äldre jag blir.

56 Ett medvetandetillstånd som skiljer sig från det ordinära vakna tillståndet och från sömn. Kombinerar olika sidor av vakenhet och avslappning på unika och potentiellt värdefulla sätt. Denna blandning av vakenhet och avslappning frigör kraft som möjliggör kontroll över våra mentala funktioner och vår fysiska varelse. Det normala inre pladdret från det vakna medvetandet tystnar och ersätts av mindre stress och ökad känslighet.

57 Komplicerat? Konstigt? Svårt att utöva? Vanskligt och olustigt? Omständligt? Ger beroende? Tidsödande? Enkelt. Naturligt. Lätt - när man kan. Säkert och behagligt. Användbart. Viljestärkande. Tidseffektivt.

58 MOTIVATION viljan AVSPÄNNING begränsa sinnesintrycken KONCENTRATION STYRNING Framkallande av hypnotiskt tillstånd. begränsa det man arbetar med till en sak åt gången av uppmärksamheten i en bestämd riktning (tillämpning) föreställa sig det önskade resultatet (visualisering) Utnyttjande av tillståndet för inriktning mot syfte och mål.

59 Nya beteendemönster Nya strukturer Det som finns i det inre - kommer också att finnas därutanför. Vi skapar vår egen verklighet.

60 Konflikt mellan våra värderingar och våra verkliga känslor.

61 NEGATIV SJÄLVHYPNOS ångest; stress Med hjälp av fantasin vi vill något begär Tvivel på vår förmåga impotens Vi skapar själva vår sjukdom. POSITIV SJÄLVHYPNOS spänningslösning annan tillvaro Vi uppnår kontroll över våra egna fysiologiska processer.

62

63 Minska, eller lära sig tolerera smärta (t ex fantomsmärtor; cancersmärtor) Operativa ingrepp Minska stress Astma IBS (irritable bowel syndrom) Migrän Inom obstetriken Menstruationsbesvär Talrubbningar Avvänjningsbehandling

64 För att åstadkomma analgesi / avslappning Fobibehandling Förbättra uthålligheten Åstadkomma minskad oral känslighet /kräkreflexer Blödningskontroll Kontroll av salivationen Nagelbitning Tumsugning

65 Kontraindikationer? Enkel anamnes / utredning. Patientens medgivande. Patientens personliga avslappningsbild. Individuell behandling. Akuta situationen ger unikt tillfälle. Tidseffektivitet. Fysiologi snarare än psykoterapi. Induktion och behandling integreras. Taktilitet. Behaglig behandling. Introduktion till självhypnos (personlig cd). Enkel uppföljning.

66 Suicidbenägenhet. Psykos. Drogberoende. Borderline-personlighet. Extrem tendens till beroende eller särskild emotionell benägenhet. Rättsliga processer där pågående terapi är inbegripen. Tidiga minnesluckor. Kraftfulla hypnotiska tekniker, särskilt åldersregression. Svåra traumatiska händelser, särskilt övergrepp. Undvika extrema beroendeförhållanden. Outredd smärta (t ex ryggbesvär).

67 I think there are two kinds of people who work with hypnosis: The people who are truly interested in using it as a modality to help there patients or their clients, and the other people who get into it because of the need for self-aggrandizement.

68 I always emphasize that inductions cannot be a recipe. Each induction must be individualized I have seen experienced people read an induction and I don t understand why. Subjects always sense if an induction is not for them.

69 Dental and medical procedures are more physiologically invasive than psychotherapy, and we have less time to help patients resolve their issues about what we are going to do with them. So we have to do brief therapy Hypnosis is too important a tool to be limited to the pure therapeutic aspect. There are so many physiological benefits that can be obtained with it.

70 Practice, practice, practise basic, formal induction techniques. Practice, practice, practice. Observe, observe, observe. Learn to go from formal structured techniques where you learn to observe, and slide into the utilization of metaphor It takes a long time years and years of putting things into your unconsious in order to be able to rely upon it to be spontaneous Learn to improve, improve by learning You can t always know what to expect. But you can learn to handle the unexpected.

71 Metodisk myt - organiserad saga. Liknelser eller uttryck som används för att beskriva eller förmedla upplevelser på ett symboliskt sätt. Metaforens uppgift: Att överföra kunskapen från en kontext till en annan. Fundamentalt för metaforen: Patienten har ett faktiskt ett val! Something can happen. Ett sätt att arbeta spontant utan att ändå vara spontan. Ett tillfälle att säkert utforska relationen mellan terapeut och klient. Som när vi lärde oss vad orden betydde, innan vi kunde orden. Underlättar brief therapy. Erickson: Go to where the patient is. Korta metaforer: Erickson:.. I had a patient..thompson:..yes but.. Ordens dubbelmeningar.

72

73

74

75 Om än världen verkar hård - kossor kräver också vård

76 Ur journalen: Ständigt sönderbitna fyllningar och tänder. Vaknar med intensiv huvudvärk under jobbiga skolperioder. Betygsättningsperioden är värst. Ofta ont i nacke och axlar. Även dottern biter sönder tänder. Mars 2010: Behandling under hypnos. Januari 2011: Huvudvärken borta. men det känns som att det kommer tillbaka. Avslöjar nu att hon har stora problem med kväljningar under tandläkarbesöken. Arbetskamrat dog strax efter hypnosbehandlingen. Är mycket spänd inför arbetsveckan, och sover inte natten till måndagen. Sover sedan tungt påföljande två nätter, och det är då jag biter ihop. Vill göra nyhypnosbehandling, gärna före nästa tandbehandling - för att se om det går bättre. Mars 2011: Ny behandling under hypnos där, förutom till käkspänningen, hänsyn tas till sorgen, oron och kväljningarna. Maj 2011: Inga kväljningar vid tandbehandling. Spänningen borta och ingen huvudvärk. Februari 2012: Kan någon enstaka gång vakna med huvudvärk, men nu mest undantag. Känner sig mycket mer avslappnad. Cd:n används för meditation, och detta hjälper henne att hålla en låg spänningsprofil. Första året på decennier utan sönderbitna fyllningar och tänder.

77 Kontakt: Söker efter att hittat på nätet. Har haft en svår period efter konflikter på jobbet. Kommer till Öland för att se om det hjälper med hypnos. Beskrivna symptom: Låsning av käkarna på morgonen. Tinnitus. Svag smärtkänsla höger kind upp mot örat. Huvudvärk som vandrar runt på olika ställen. Ibland bakom ögonen, och det känns mycket obehagligt. Biter upprepat sönder tänder och fyllningar. Ont i axlarna, där muskelknutor snabbt efter massage strålar upp i nacken. Det gör ont när jag vrider huvudet åt höger. Status: Palpationsöm särskilt i axlar och vänster m.sternocleidomastoideus. Ömmar för tryck mot höger käkled. Telefonkontakt efter 1 år: Har inte hört av sig För det är bra! Känner fortfarande av axlarna, men det är mycket bättre. I övrigt helt bra. Och all tinnitus försvann direkt, och har inte kommit tillbaka! Uppföljning: Ombedd höra av sig vid behov. Ej avhörd efter tre år.

78 Ur journalen 2007: Smärta i tänder. Hugger till! Flera sönderbitna tänder. Status 2008: alltid stela käkar på morgonen huvudvärk vissa morgnar ont i nacke och axlar svårt att sova kommer på mig med att ständigt hacka tänder Det finns ingen tid! December 2008: Hypnosbehandling. Avslappningsbild: Öringmete. Mars 2009: Mår mycket bra nu. Har inga problem. Känner mig allmänt mer avslappnad och harmonisk. Vaknar utsövd varje morron. När jag känner jag behöver, så lyssnar jag till cd:n. Men det räcker oftast att rekapitulera öringmetet. Mars 2013: Har fortfarande inga besvär. Då jag känner mig lite mera stressad, händer det att jag lägger hörlurarna bredvid mig på kudden, när jag lägger mig för att sova för kvällen. Men jag har aldrig hört mer än fem minuter, utan somnar direkt, och vaknar sedan på morgonen helt utsövd och avslappnad.

79 Ur journalen: 2007: Förtidspensionerad på grund av Whiplashskada. Många sönderbitna tänder : Söker för ont i kindtand höger underkäke. Inga röntgenologiska fel, ger misstanke om överbelastning. Är själv helt klar över sambandet med hennes whiplashskada, som gör att hon pressar varje natt, och har ständig huvudvärk! : Behandling under hypnos : All huvudvärk är borta sedan jag gick från behandlingen! 2009: Aldrig huvudvärk längre! Skulle jag känna några tendenser, så lyssnar jag på cd:n, så går det över! Betydligt bättre i nacken och axlarna. Jan 2013: Jag håller efter huvudvärken med cd:n. Om du hade varit på närmare håll hade jag fixat en ny.

80 Mars 2009: Bitit loss frontbro. Flera sönderbitna tänder. Ont i nacke och axlar Ständig huvudvärk. 6 mars 2009: Behandling under hypnos. Mailsvar 16 mars: Jag känner verkligen skillnad, inget tryck i tänderna, ingen nack-huvudvärk. Kände det redan på eftermiddagen och kvällen då jag varit hos dej; kände mig avslappnad och lätt till mods. Nu när jag lyssnar på skivan på kvällen, så är jag avslappnad i käken, nacken och axlarna dagen efter. Ingen värk och stelhet. Kanon! April 2012: Har blivit av med skivan efter ett inbrott. Behöver en ny, för jag använder den jämt för att må bra. Jan 2013: Jag kan känna att jag biter ihop på kvällen när jag är stressad, men kan oftare slappna av i käken nu än innan hypnosen.

81 Ur journalen. 2003: Huvudvärk under utredning. Båda sidors käkmuskler ömmar. 2004: Det ömmar i kindtand vid tuggning vänster sida. Båda sidors käkmuskler ömmar. Pressar nattetid. Vaknar ofta med huvudvärk. Tandläkaren slipar på tänder, och informerar om avslappning. Talat om bettskena - avvaktar. Anamnes och status 2008: Jämt huvudvärk - mer på morgonen. Ont i käkar och tänder; båda sidor. Ont i käkmuskler och tinningmuskler. Band över pannan. Ont i nacke och axlar. Magkatarr. Sändes till ögonläkare för läsglasögon. Hjälpte inte. Till öronläkare: Inga fel. Misstanke om käkleder? Tumörutredning. MR-kamera. Bettskena. Men då får jag ont i tänderna, så den kan jag inte ha. KBT mot ångest. Medicinering med Soloft; Serotonin. Jan 2009: Behandling under hypnos. Mars 2009: Känner att jag lättare slappnar av. Får inte lika lätt ont i axlar och huvud, även om jag känner av det lite. Lyssnar jag på skivan får jag mindre huvudvärk.

82 Uppmärksammas på käkspänningsproblematiken efter flera sönderbitna tänder varje år. Förnekar problem och huvudvärk, men säger i nästa stund: Jag får huvudvärk då jag biter ihop. Men känner sig absolut inte motiverad till någon åtgärd. Åter efter en månad: Har varit akut hos läkare, med svår värk från höger öra. Värken har tilltagit tills han inte längre står ut. Läkaren konstaterar vaxpropp, och ger tid för spolning. Då Göran också har ont i kindtand till höger i underkäken, inspekterar läkaren också munnen, där han ser en rodnad i tandköttet kring den infekterade 47. Odontologiskt status samma dag: Ingen infekterad tand, men jag finner att käktuggmuskeln (m masseter) och tinningmuskeln (m temporalis) höger sida ömmar för tryck. Höger käkled (som ligger nära yttre hörselgången) ömmar kraftigt, liksom kindtänderna på samma sida. Får akut tid för hypnos nästa dag. Hypnosbehandling: Ringer redan påföljande dag. Muskelbesvären och öronvärken är helt borta. Fortfarande lite ont i en kindtand. Efterkontroll, efter 1 år: Inga problem under det gångna året. Fullständigt smärtfri. Inga tandproblem och inget sönderbitet. Upprymd och glad. Känner sig stark. Efterkontroll, 3 år: Allt är bra! Inga nya tandfrakturer.

83 Ur journalen : Behandlad med bettskena. Har bitit sönder tre (3!) bettskenor. Vågar inte använda sådana mera : Värk i kindtänder, rörliga, men vitala. Värk som strålar mot örat. Fibromyalgi. Högt blodtryck. Astma. Magbesvär. Diabetes. Ångest/ nedstämdhet : Vaknar med kramp i käkar; det låser sig; ont i tinningar, hals- och nackmuskulatur; smärta och rörlighet i kindtänder : Hypnosbehandling : Vaknar inte längre på natten : Vaknar inte längre på natten. Inte längre ont i käkar; tinningar. Inte längre tandvärk. Nästan bra i hals- och nackmuskulatur. Biter inte ihop. Gnisslar inte.

84 Ur journalen : Värk i 3 kindtänder, som rotfylldes trots vitalitet. Ett stort antal sönderbitna tänder och fyllningar. Januari 2011: Olidlig tandvärk från höger överkäke. Smärtstillande hjälper inte. Det drar uppåt örat och gör ont ända in i örat. Känns också ibland från samma sidas underkäkständer. Mer ont efter varmt kaffe. Är medveten om att han biter ihop när han kör bil. Har haft det extra jobbigt senaste tiden på grund av kollegors semester, och stress med orutinerade vikarier. Har muskelvärk i nacke, hals och skuldror. Februari 2011: Hypnosbehandling. Smärtfri samma dag. Februari 2013: Inga som helst bettfysiologiska problem. Ingen öronvärk. Ej ont i muskelfästena. Ej ont i skuldrorna. Ingen tandvärk. Inga nya tandfrakturer. Märker själv att han inte längre biter ihop.

85 Januari 2010: Har lidit av polyneuropati (muskelvärk i hela kroppen) i hela sitt vuxna liv. Sjukdomssmärtan i kombination med uttalad tandvårdsrädsla alltsedan barndomen har medfört att hon länge pressat ihop sina tänder med stor kraft. Detta har medfört förlorat molarstöd och att två framtänder i överkäken (21 och 22) nu helt saknar benstöd. Mycket spänd i käkarna. Alltid huvudvärk! Det kraftigt sänkta bettet har gett henne lite av ett gumansikte. I behov av brokonstruktion, för att ersätta de framtänder som alltså inte kan räddas; för att återställa betthöjden; och för att förbättra tuggförmågan. Januari 2010: En behandling under hypnos genomföres med samtidig behandling av tandvårdsrädsla och spänningar. Februari maj 2011: Efter hypnosbehandlingen är såväl tandvårdsrädsla, som de kompensatoriska käkspänningarna helt borta. Den protetiska behandlingen kan genomföras på en helt avslappad patient, och normal betthöjd kan återställas. (7 mm: 4 mm höjning + återställt frivägsmellanrum) Mars 2013: Har naturligtvis kvar sin värk i kroppen, men är fortsatt inte spänd i käkarna och har ingen huvudvärk. Är mycket nöjd med sitt ungdomligare utseende efter betthöjningen.

86 Mars 2011: Söker för smärta i kindtand i överkäken. Smärtan, som nu blivit olidlig, har hon väntat i det längsta med att söka för. Har sedan ungdomen månatligt återkommande migränanfall med illamående och kräkningar. Migränmedicinen har inte hjälpt. Tecken tyder på att även överbelastning finns med i bilden. Har, förutom den aktuella tanden, ett mycket bra tandstatus. Har inte besökt tandläkare regelbundet. Uppträder mycket negativt, närmast aggressivt. Tycker inte om tandläkare. Bedömning: Inte helt tydliga tecken på migrän. I alla händelser verkar även käkspänningar finnas med i bilden. Tandvårdsrädsla. Efter några besök går hon med på att pröva hypnos. Det kan väl inte bli värre. April 2011: Behandling med hypnos mot spänningar och tandvårdsrädsla. Kontroll efter 2 år: Inte längre några tandsmärtor. Har ingen huvudvärk och har inte haft ett enda migränanfall! Vågar besöka tandläkare. Mycket vänlig, och positiv inställning till fortsatt regelbunden tandvård. Trivs med tillvaron!

87 Tandvårdsrädd alltsedan barndomen. Skrämdes så efter extraktion av tand i tidig ålder, att hon inte vågade besöka tandläkare förrän 1979, då hon var 10 år. Det blev akutbesök i tandvårdsbussen i Västerbotten. Tandläkaren hade bråttom och stack oförsiktigt med sprutan, så att hela kinden svullnade upp. Undvek sedan tandläkare tills hon och tvingades söka akut för lösa och värkande kindtänder höger sida. Då avlägsnades först två tänder i överkäken (17, 18), och sedan tre tänder i underkäken (46, 47, 48). Själva behandlingen gick nu ganska bra, eftersom tänderna var helt lösa utan benunderstöd. Men hon upplevde däremot den senare tandläkarens attityd som mycket kränkande. Han föreslog remiss till både tandhygienist och tandlossningsspecialist med orden: Du kommer att förlora alla dina tänder om du inte bättrar dig radikalt! : Det visade sig inte finnas någon grund för att kräva förbättrad munhygien, eftersom den redan är perfekt. Är dessutom kariesfri och har inga lagningar. Har uppenbarligen vårdat sin mun för att kompensera alla missade tandläkarbesök. Helt uppenbart har hennes tänder gått förlorade på grund av överbelastning. Hela tiden hon sitter i stolen arbetar hennes tuggmuskulatur intensivt. Mina vänner brukar säja att det syns på mig när jag är arg. Har ständig huvudvärk. Får tid för hypnos mot tandvårdsrädslan och käkspänningarna.

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

KNACKA DIG FRI MED EFT

KNACKA DIG FRI MED EFT Det är dags Det är dags att Knacka digatt fri! Knacka dig fri! EFTmitt har liv förbättrat liv och mitt arbete EFT har förbättrat och mittmitt arbete enormt, och jagenormt, kan inteoch jag kan inte tänka

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma Toukukuu 2013 Yksikkö Kokkola-Pietarsaari Aika Toukukuu 2013 Tekijä/tekijät

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Farmaceuter och stress

Farmaceuter och stress Farmaceuter och stress Stressens påverkan på farmaceuter och deras yrkesutövning Helena Blomqvist Institutionen för farmaci, Uppsala universitet Samhällsfarmaci, VT-2011 15 Högskolepoäng Handledare: Sofia

Läs mer

Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander Lars Persson Annika Lejonclour Hans-Olof Johansson

Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander Lars Persson Annika Lejonclour Hans-Olof Johansson 16 N R 1 6 2 0 0 8 I S S N 1 6 5 0 3 9 5 3 F Ö R B U N D E T F Ö R M U S I K T E R A P I I S V E R I G E M E D L E M S T I D N I N G Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer