Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013"

Transkript

1 Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013

2 Från ingenting annat än hjärnan kommer glädje, munterhet, skratt och lek, sorg och bedrövelse, förtvivlan och jämmer. Och genom hjärnan förvärvar vi på ett särskilt sätt visdom och kunskap. och genom samma organ blir vi vansinniga och sinnesförvirrade, och skräck och fasa hemsöker oss dels om natten och dels om dagen.

3 man har ett behov som är otillfredställt ett krav har ställts på en som måste bli bemött man måste göra något för att uppnå ett visst mål

4 Läkaren? Tandläkaren?

5

6

7 3 procent av befolkningen. Kvinnor > män. Majoritet episodisk huvudvärk i barndomen. Ofta kombinerat med migrän. 2/3 frontotemporal lokalisation. Stress och mental anspänning, men ej grundorsak. En funktionsstörning i tugg- och nackmuskulatur och/eller käkled bidrar till central sensitisering. Voluntär sammanbitning av käkarna leder till centralnervös påverkan med sänkt smärttolerans. Palpationsömhet i perikraniell muskulatur. Ökad konsistens och stramhet i kraniocervikal muskulatur inklusive tuggapparat.

8 Hos barn kan avslappningsträningen med fördel läras ut av en skolsköterska. I komplicerade fall av kronisk huvudvärk bör en bettfysiolog konsulteras.

9 Icke helt sällsynt typ av kronisk daglig huvudvärk Snabb, distinkt debut. Män = kvinnor. Etiologin okänd. Immunologiska mekanismer? (1/3 minns influensaliknande upplevelse) Behandlingen empirisk (amitriptylin) 86 procent i regress inom 2 år. Övriga 14 procent: Envist terapirefraktära. Den mest svårbehandlade kategorin av huvudvärkspatienter.

10 Debutålder Kön Psykisk press Fysisk press Infektionssymptom Annat 1) 9 K Förkylning/sinuit 2) 16 M 3) 17 K Förkylning Bells pares 4) 17 K Pojkvännen gjorde slut Förkylning 5) 27 K Halsinfektion 6) 34 K Depression Hårdträning/självsvält 7) 35 K Kurs på nytt jobb 8) 43 M Julafton efter extremt arbete 9) 45 M 10) 47 K Gonadotropinbehandling Bröstcancer 11) 48 K 12) 49 M Stresskollaps på chefsjobb. Intensiv husrenovering Krasslig 13) 49 M Broder omkom tragiskt 14) 53 M Förkylning.Halsont 15) 56 M Grav hypersomni Modafinil s 2v. 16) 58 M Grav insomni Minuter efter ljusterapi Melatonin s 6m.

11 Det finns saker, som man måste vara fackman för att inte förstå.

12

13 I. Akutbehandling Vid oro ge patienten ett lugnande besked (Psykologisk behandling) Informera om undersökningens fynd och orsaker till symptomen (Psykologisk behandling) Diskutera behandlingsalternativ och prognos (Psykologisk behandling) Erbjuda smärtlindring med läkemedel (analgetika, sedativa), injektioner med farmaka lokalt i muskel eller led (lokalanestetika, kortisonpreparat) (Farmakologisk terapi) Mobilisering av käkleden vid låsningar / upphakningar (Fysikalisk terapi) II. Reversibel behandling Farmakologisk behandling Bettstabilisering med hjälp av bettskenor Hemövningar i syfte att medvetandegöra om parafunktion. Rörelseträning och värme. (Beteende- och fysikalisk terapi) Akupunktur, TENS (Fysikalisk terapi) Avspänning, biofeedback, stresshantering, samtalsterapi (Psykologisk behandling, Beteendeterapi) III. Icke-reversibel behandling Selektiv bettinslipning (Bettstabilisering) Ortodontisk behandling (Bettstabilisering) Protetisk rekonstruktion (Bettstabilisering) Ortognatkirurgi eller käkledskirurgi (Kirurgi)

14 Under den senaste tiden har forskning visat att ocklusionen generellt spelar en mycket liten roll för uppkomsten av käkfunktionsstörningar, även om bettstörningar kan ha etiologisk betydelse hos enskilda patienter.

15 Behandlingen är i huvudsak inriktad på att minska smärta och obehag, ge patienter stöd att hantera smärtan och förbättra funktionen.. Till personer som har käkfunktionsstörningar som utgår från käkleden, till exempel diskförskjutning med eller utan återgång, bör tandvården erbjuda stabiliseringsskena eller olika former av rörelseträning.

16

17 Costen, James B. A syndrome of ear and sinus symptoms dependent upon disturbed function of the temporomandibular joint. Ann. Otol. 1934; 43: Sänkt betthöjd vid avsaknad av molarstöd måste återställas, för att förhindra att munslutarmusklerna pressar ledkulorna uppåt och bakåt, och därmed skadar kärl, nerver och corda tympani.

18 Det måste vara riktigt: Jag har ju gjort så sedan jag var ung.

19 Från bettet till sinnet TANDLÄKARTIDNINGEN NR

20 På engelska kallas tillstånd med organisk patologi för diseases medan besvär som saknar iaktagbar sådan betecknas som illness. Människor som lider av illness, till exempel neuromuskulära besvär, tycks i förhållande till dem som har en disease vara mer allvarligt psykologiskt stressade och löper större risk att utveckla kroniska smärttillstånd.

21 Do you beleave that people in general and clients in particular are sick and need to be healed, or do you believe, despite their problems, they are basically all right and can be helped to be even better?

22 Det mest olämpliga man kan säga är att det är psykiskt/psykogent. Även om det område vi nu diskuterar kallas för psykosomatik, är det ju ingen psykisk sjukdom det handlar om. Använder man det ordet blir patienten mycket sårad. Han/hon försöker ju bara göra sitt bästa. Ambitionsnivån är för hög. Man lyssnar inte tillräckligt till kroppens varningssignaler, eller förstår inte att tolka dem rätt.

23 Stämmer ej helt Huvudvärk Ont i nacke axlar Värk på många ställen i kroppen Ökad smärtkänslighet Yrsel Tungt att andas, andnöd, bröstsmärta Hosta Harklingar Luktkänslighet (t ex parfym) Ångest Torr mun, torra ögon Metallsmak mun Näs-bihåle-besvär Gnisslar tänder på natten Klumpkänsla i hals, svalg Rösten bär ej, heshet Tinnitus Ljuskänslighet Hjärtklappning Svartnar vid uppresning Magbesvär Tandimpressioner i tungan VCD (vocal cord dysfunction) Flödesvolym kurva (1=jämn)

24 hur förklara för patienten att det ej är organiskt utan stressrelaterat? Det är bra att börja med att upplysa om att man inte funnit några hållpunkter för organisk sjukdom. Sedan får man försöka förklara för patienten att det är dennes höga ambitionsnivå, önskan att vara till lags, vilja vara duktig osv, som leder till att han eller hon ej unnar sig den vila eller återhämtning som kroppen behöver. Patienten måste lyssna till kroppens varningssignaler, låta kroppen varva ner emellanåt.

25 Sometimes it is believed that pain patients are just unable to tolerate the usual aches and pain tolerated by the rest of us. These patients suffering from pain all over time have usually been evaluated and treated by a number of clinicians, with no success, they can readily become worried that there is something psychologically amiss with them.

26 I. Akutbehandling Vid oro ge patienten ett lugnande besked (Psykologisk behandling) Informera om undersökningens fynd och orsaker till symptomen (Psykologisk behandling) Diskutera behandlingsalternativ och prognos (Psykologisk behandling).... II.Reversibel behandling.. Hemövningar i syfte att medvetandegöra om parafunktion. (Beteende- och fysikalisk terapi).. Avspänning, biofeedback, stresshantering, samtalsterapi (Psykologisk behandling, Beteendeterapi) Kommentar: Hjälper man verkligen patienten genom rådgivning och information angående ett beteende som man är omedveten om?

27 Avspänningen är en förbyggande åtgärd, inte en behandlingsmetod. När väl huvudvärken har slagit till, kan den inte förmås att försvinna genom avslappning

28 Att främja hälsa genom att undvika påfrestningar, räcker inte. Det räcker inte att laga broläggningen över livsfloden, så att inte folk ramlar (eller hoppar) i vattnet. Man måste därutöver lära dem simma.

29 Att ställas inför en stressor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet kommer att bli sjukdom, hälsa eller något däremellan, beror på hur pass framgångsrik hanteringen av denna spänning är. Den centrala uppgiften för hälsovetenskaperna blir därför att studera faktorerna bakom sättet att hantera spänning.

30

31 Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?

32 Avspänning. Huvudvärksoffer blir speciellt plågade av denna fruktlösa, irriterande förmaning. Det finns ingenting som är bättre ägnat att få en person att knyta sig, än om någon med milt överseende ton föreslår honom att slappna av. Själva ordet är en signal till musklerna att dras samman, till tänderna att bitas ihop och till fantasier om våldsdåd att börja rusa genom hjärnan.

33

34 Repressed memories are stored in the unconscious in a latent form accessible to triggers that may rewaken them. This rewakening will affect emotions, attitudes, beliefs and behaviour, even though we may have no conscious awareness of the repressed memories contentor even their existence.

35 Det omedvetna har skapats genom evolutionen av människan och innehåller därför biologiska drifter och är våra instinkters ursprung. Det omedvetna finns hos människan innan det medvetna utvecklas, och alla de intryck som färdas till människans medvetna värld måste först passera det omedvetna. Detta gör att allt vi medvetet upplever påverkas.

36 Inte bara medfödda drifter befinner sig i det omedvetna, utan även medvetna upplevelser som varit alltför traumatiska eller övermäktiga för individen kan förträngas dit. I det omedvetna är nutida och dåtida upplevelser lika aktuella vilket gör att infångade upplevelser från barndomen kan ha lika stor påverkan på oss som gårdagens händelser.

37 Det står fast att det omedvetna vet mer än medvetandet, men det är ett vetande av speciellt slag, ett vetande i det eviga, merendels utan relation till här och nu, utan hänsyn till vårt intellektuella språk. Det omedvetna har bättre informationskällor än medvetandet, som bara förfogar över varseblivningarna

38 Vi anses ha ca tankar på en dag Vi använder procent av vår hjärnkapacitet Ska det bara vara den delen som vi är medvetna om som skall räknas?

39 1. Eliminering av smärta har alltid företräde. 2. Patienten orkar/vill inte i akut läge gå till botten med grundorsakerna. 3. När den akuta smärtan väl är borta är man bättre skickad att lösa de bakomliggande problemen. 4. Man behöver inte lösa de bakomliggande problemen för att förändra beteendet. 5. Styrning till det fysiologiska. 6. Tidsaspekten - Det gyllene tillfället. 7. Brief therapy = diagnostic therapy. 8. Det är naturligt att känna tvivel inför en ny metod. 9. Tvivel är ett bra utgångsläge. 10. Att lära sig återta kontrollen är en positiv upplevelse. 11. Man måste inte förstå sådant som inte är möjligt att förstå.

40 Än har ej funnits någon filosof som varit tålig då han tandvärk haft.

41 1. Eliminering av smärta har alltid företräde. 2. Patienten orkar/ vill inte i akut läge gå till botten med grundorsakerna. 3. När den akuta smärtan väl är borta är man bättre skickad att lösa de bakomliggande problemen. 4. Man behöver inte lösa de bakomliggande problemen för att förändra beteendet. 5. Styrning till det fysiologiska. 6. Tidsaspekten - Det gyllene tillfället. 7. Brief therapy = diagnostic therapy. 8. Det är naturligt att känna tvivel inför en ny metod. 9. Tvivel är ett bra utgångsläge. 10. Att lära sig återta kontrollen är en positiv upplevelse. 11. Man måste inte förstå sådant som inte är möjligt att förstå.

42 Tvivlet är vishetens början. Utan tvivel är man inte riktigt klok.

43 1. Eliminering av smärta har alltid företräde. 2. Patienten orkar /vill inte i akut läge gå till botten med grundorsakerna. 3. När den akuta smärtan väl är borta är man bättre skickad att lösa de bakomliggande problemen. 4. Man behöver inte lösa de bakomliggande problemen för att förändra beteendet. 5. Styrning till det fysiologiska. 6. Tidsaspekten - Det gyllene tillfället. 7. Brief therapy = diagnostic therapy. 8. Det är naturligt att känna tvivel inför en ny metod. 9. Tvivel är ett bra utgångsläge. 10. Att lära sig återta kontrollen är en positiv upplevelse. 11. Man måste inte förstå sådant som inte är möjligt att förstå.

44 You must not understand for change and growth.

45 Ryggstabilisering (Stödkorsett? Käpp? Kryckor? Hålfotsinlägg?) Bettstabilisering (bettskena) (Vila?) Rörelseträning? Rörelseträning Sjukgymnastik Käkgymnastik Smärtstillande Smärtstillande Akupunktur Akupunktur Operation? Operation? Vid utebliven effekt Att lära sig leva med smärtan? Kan man minska belastningen genom att förändra arbetssituationen? Vid utebliven effekt Att lära sig leva med smärtan? Kan man minska belastningen genom att förändra muskelspänningen?

46 Ryggsmärta på grund av tunga lyft: Förändra arbetssituationen!! Käksmärta på grund av överbelastning: Förändra det som triggar sammanbitningen!!

47 Sprickor i tänder är ett problem - men är inte orsaken. Smärta i tänder är ett problem - men är inte orsaken. Smärta i muskler är ett problem - men är inte orsaken. Käkledsstörningar är ett problem - men är inte orsaken. Huvudvärk är ett problem - men är inte orsaken. Muskelspänning är ett problem - men är inte orsaken. Det är beteendet - som ger upphov till problemet. Och det som utlöser beteendet är någon form av stress. Men stressen har en bakomliggande grundproblematik. Är det möjligt att förändra stressen - utan att beröra grundproblematiken?

48 Thought doesn t precede action. But action precedes thought.

49 KÄKARNAS, NACKENS OCH SKULDRANS MUSKLER SAMVERKAR SOM ETT SYSTEM FÖR BALANS OCH TUGGNING.

50 SPÄNNING I EN DEL AV SYSTEMET SPÄNNING I EN ANNAN DEL AV SYSTEMET.

51 3 procent av befolkningen. Kvinnor > män. Majoritet episodisk huvudvärk i barndomen. Ofta kombinerat med migrän. 2/3 frontotemporal lokalisation. Stress och mental anspänning, men ej grundorsak. En funktionsstörning i tugg- och nackmuskulatur och/eller käkled bidrar till central sensitisering. Voluntär sammanbitning av käkarna leder till centralnervös påverkan med sänkt smärttolerans. Palpationsömhet i perikraniell muskulatur. Ökad konsistens och stramhet i kraniocervikal muskulatur inklusive tuggapparat.

52 AVSLAPPNING I EN DEL AV SYSTEMET AVSLAPPNING I EN ANNAN DEL AV SYSTEMET.

53 EN UNDERMEDVETET ETABLERAD VANA ELIMINERAS BÄST I ETT UNDERMEDVETET TILLSTÅND.

54 UNDERMEDVETET ETABLERADE FÖRÄNDRINGAR ÄR STABILA.

55 Jag talar sanning, inte så mycket som jag skulle vilja, men så mycket som jag vågar. Och jag vågar lite mer ju äldre jag blir.

56 Ett medvetandetillstånd som skiljer sig från det ordinära vakna tillståndet och från sömn. Kombinerar olika sidor av vakenhet och avslappning på unika och potentiellt värdefulla sätt. Denna blandning av vakenhet och avslappning frigör kraft som möjliggör kontroll över våra mentala funktioner och vår fysiska varelse. Det normala inre pladdret från det vakna medvetandet tystnar och ersätts av mindre stress och ökad känslighet.

57 Komplicerat? Konstigt? Svårt att utöva? Vanskligt och olustigt? Omständligt? Ger beroende? Tidsödande? Enkelt. Naturligt. Lätt - när man kan. Säkert och behagligt. Användbart. Viljestärkande. Tidseffektivt.

58 MOTIVATION viljan AVSPÄNNING begränsa sinnesintrycken KONCENTRATION STYRNING Framkallande av hypnotiskt tillstånd. begränsa det man arbetar med till en sak åt gången av uppmärksamheten i en bestämd riktning (tillämpning) föreställa sig det önskade resultatet (visualisering) Utnyttjande av tillståndet för inriktning mot syfte och mål.

59 Nya beteendemönster Nya strukturer Det som finns i det inre - kommer också att finnas därutanför. Vi skapar vår egen verklighet.

60 Konflikt mellan våra värderingar och våra verkliga känslor.

61 NEGATIV SJÄLVHYPNOS ångest; stress Med hjälp av fantasin vi vill något begär Tvivel på vår förmåga impotens Vi skapar själva vår sjukdom. POSITIV SJÄLVHYPNOS spänningslösning annan tillvaro Vi uppnår kontroll över våra egna fysiologiska processer.

62

63 Minska, eller lära sig tolerera smärta (t ex fantomsmärtor; cancersmärtor) Operativa ingrepp Minska stress Astma IBS (irritable bowel syndrom) Migrän Inom obstetriken Menstruationsbesvär Talrubbningar Avvänjningsbehandling

64 För att åstadkomma analgesi / avslappning Fobibehandling Förbättra uthålligheten Åstadkomma minskad oral känslighet /kräkreflexer Blödningskontroll Kontroll av salivationen Nagelbitning Tumsugning

65 Kontraindikationer? Enkel anamnes / utredning. Patientens medgivande. Patientens personliga avslappningsbild. Individuell behandling. Akuta situationen ger unikt tillfälle. Tidseffektivitet. Fysiologi snarare än psykoterapi. Induktion och behandling integreras. Taktilitet. Behaglig behandling. Introduktion till självhypnos (personlig cd). Enkel uppföljning.

66 Suicidbenägenhet. Psykos. Drogberoende. Borderline-personlighet. Extrem tendens till beroende eller särskild emotionell benägenhet. Rättsliga processer där pågående terapi är inbegripen. Tidiga minnesluckor. Kraftfulla hypnotiska tekniker, särskilt åldersregression. Svåra traumatiska händelser, särskilt övergrepp. Undvika extrema beroendeförhållanden. Outredd smärta (t ex ryggbesvär).

67 I think there are two kinds of people who work with hypnosis: The people who are truly interested in using it as a modality to help there patients or their clients, and the other people who get into it because of the need for self-aggrandizement.

68 I always emphasize that inductions cannot be a recipe. Each induction must be individualized I have seen experienced people read an induction and I don t understand why. Subjects always sense if an induction is not for them.

69 Dental and medical procedures are more physiologically invasive than psychotherapy, and we have less time to help patients resolve their issues about what we are going to do with them. So we have to do brief therapy Hypnosis is too important a tool to be limited to the pure therapeutic aspect. There are so many physiological benefits that can be obtained with it.

70 Practice, practice, practise basic, formal induction techniques. Practice, practice, practice. Observe, observe, observe. Learn to go from formal structured techniques where you learn to observe, and slide into the utilization of metaphor It takes a long time years and years of putting things into your unconsious in order to be able to rely upon it to be spontaneous Learn to improve, improve by learning You can t always know what to expect. But you can learn to handle the unexpected.

71 Metodisk myt - organiserad saga. Liknelser eller uttryck som används för att beskriva eller förmedla upplevelser på ett symboliskt sätt. Metaforens uppgift: Att överföra kunskapen från en kontext till en annan. Fundamentalt för metaforen: Patienten har ett faktiskt ett val! Something can happen. Ett sätt att arbeta spontant utan att ändå vara spontan. Ett tillfälle att säkert utforska relationen mellan terapeut och klient. Som när vi lärde oss vad orden betydde, innan vi kunde orden. Underlättar brief therapy. Erickson: Go to where the patient is. Korta metaforer: Erickson:.. I had a patient..thompson:..yes but.. Ordens dubbelmeningar.

72

73

74

75 Om än världen verkar hård - kossor kräver också vård

76 Ur journalen: Ständigt sönderbitna fyllningar och tänder. Vaknar med intensiv huvudvärk under jobbiga skolperioder. Betygsättningsperioden är värst. Ofta ont i nacke och axlar. Även dottern biter sönder tänder. Mars 2010: Behandling under hypnos. Januari 2011: Huvudvärken borta. men det känns som att det kommer tillbaka. Avslöjar nu att hon har stora problem med kväljningar under tandläkarbesöken. Arbetskamrat dog strax efter hypnosbehandlingen. Är mycket spänd inför arbetsveckan, och sover inte natten till måndagen. Sover sedan tungt påföljande två nätter, och det är då jag biter ihop. Vill göra nyhypnosbehandling, gärna före nästa tandbehandling - för att se om det går bättre. Mars 2011: Ny behandling under hypnos där, förutom till käkspänningen, hänsyn tas till sorgen, oron och kväljningarna. Maj 2011: Inga kväljningar vid tandbehandling. Spänningen borta och ingen huvudvärk. Februari 2012: Kan någon enstaka gång vakna med huvudvärk, men nu mest undantag. Känner sig mycket mer avslappnad. Cd:n används för meditation, och detta hjälper henne att hålla en låg spänningsprofil. Första året på decennier utan sönderbitna fyllningar och tänder.

77 Kontakt: Söker efter att hittat på nätet. Har haft en svår period efter konflikter på jobbet. Kommer till Öland för att se om det hjälper med hypnos. Beskrivna symptom: Låsning av käkarna på morgonen. Tinnitus. Svag smärtkänsla höger kind upp mot örat. Huvudvärk som vandrar runt på olika ställen. Ibland bakom ögonen, och det känns mycket obehagligt. Biter upprepat sönder tänder och fyllningar. Ont i axlarna, där muskelknutor snabbt efter massage strålar upp i nacken. Det gör ont när jag vrider huvudet åt höger. Status: Palpationsöm särskilt i axlar och vänster m.sternocleidomastoideus. Ömmar för tryck mot höger käkled. Telefonkontakt efter 1 år: Har inte hört av sig För det är bra! Känner fortfarande av axlarna, men det är mycket bättre. I övrigt helt bra. Och all tinnitus försvann direkt, och har inte kommit tillbaka! Uppföljning: Ombedd höra av sig vid behov. Ej avhörd efter tre år.

78 Ur journalen 2007: Smärta i tänder. Hugger till! Flera sönderbitna tänder. Status 2008: alltid stela käkar på morgonen huvudvärk vissa morgnar ont i nacke och axlar svårt att sova kommer på mig med att ständigt hacka tänder Det finns ingen tid! December 2008: Hypnosbehandling. Avslappningsbild: Öringmete. Mars 2009: Mår mycket bra nu. Har inga problem. Känner mig allmänt mer avslappnad och harmonisk. Vaknar utsövd varje morron. När jag känner jag behöver, så lyssnar jag till cd:n. Men det räcker oftast att rekapitulera öringmetet. Mars 2013: Har fortfarande inga besvär. Då jag känner mig lite mera stressad, händer det att jag lägger hörlurarna bredvid mig på kudden, när jag lägger mig för att sova för kvällen. Men jag har aldrig hört mer än fem minuter, utan somnar direkt, och vaknar sedan på morgonen helt utsövd och avslappnad.

79 Ur journalen: 2007: Förtidspensionerad på grund av Whiplashskada. Många sönderbitna tänder : Söker för ont i kindtand höger underkäke. Inga röntgenologiska fel, ger misstanke om överbelastning. Är själv helt klar över sambandet med hennes whiplashskada, som gör att hon pressar varje natt, och har ständig huvudvärk! : Behandling under hypnos : All huvudvärk är borta sedan jag gick från behandlingen! 2009: Aldrig huvudvärk längre! Skulle jag känna några tendenser, så lyssnar jag på cd:n, så går det över! Betydligt bättre i nacken och axlarna. Jan 2013: Jag håller efter huvudvärken med cd:n. Om du hade varit på närmare håll hade jag fixat en ny.

80 Mars 2009: Bitit loss frontbro. Flera sönderbitna tänder. Ont i nacke och axlar Ständig huvudvärk. 6 mars 2009: Behandling under hypnos. Mailsvar 16 mars: Jag känner verkligen skillnad, inget tryck i tänderna, ingen nack-huvudvärk. Kände det redan på eftermiddagen och kvällen då jag varit hos dej; kände mig avslappnad och lätt till mods. Nu när jag lyssnar på skivan på kvällen, så är jag avslappnad i käken, nacken och axlarna dagen efter. Ingen värk och stelhet. Kanon! April 2012: Har blivit av med skivan efter ett inbrott. Behöver en ny, för jag använder den jämt för att må bra. Jan 2013: Jag kan känna att jag biter ihop på kvällen när jag är stressad, men kan oftare slappna av i käken nu än innan hypnosen.

81 Ur journalen. 2003: Huvudvärk under utredning. Båda sidors käkmuskler ömmar. 2004: Det ömmar i kindtand vid tuggning vänster sida. Båda sidors käkmuskler ömmar. Pressar nattetid. Vaknar ofta med huvudvärk. Tandläkaren slipar på tänder, och informerar om avslappning. Talat om bettskena - avvaktar. Anamnes och status 2008: Jämt huvudvärk - mer på morgonen. Ont i käkar och tänder; båda sidor. Ont i käkmuskler och tinningmuskler. Band över pannan. Ont i nacke och axlar. Magkatarr. Sändes till ögonläkare för läsglasögon. Hjälpte inte. Till öronläkare: Inga fel. Misstanke om käkleder? Tumörutredning. MR-kamera. Bettskena. Men då får jag ont i tänderna, så den kan jag inte ha. KBT mot ångest. Medicinering med Soloft; Serotonin. Jan 2009: Behandling under hypnos. Mars 2009: Känner att jag lättare slappnar av. Får inte lika lätt ont i axlar och huvud, även om jag känner av det lite. Lyssnar jag på skivan får jag mindre huvudvärk.

82 Uppmärksammas på käkspänningsproblematiken efter flera sönderbitna tänder varje år. Förnekar problem och huvudvärk, men säger i nästa stund: Jag får huvudvärk då jag biter ihop. Men känner sig absolut inte motiverad till någon åtgärd. Åter efter en månad: Har varit akut hos läkare, med svår värk från höger öra. Värken har tilltagit tills han inte längre står ut. Läkaren konstaterar vaxpropp, och ger tid för spolning. Då Göran också har ont i kindtand till höger i underkäken, inspekterar läkaren också munnen, där han ser en rodnad i tandköttet kring den infekterade 47. Odontologiskt status samma dag: Ingen infekterad tand, men jag finner att käktuggmuskeln (m masseter) och tinningmuskeln (m temporalis) höger sida ömmar för tryck. Höger käkled (som ligger nära yttre hörselgången) ömmar kraftigt, liksom kindtänderna på samma sida. Får akut tid för hypnos nästa dag. Hypnosbehandling: Ringer redan påföljande dag. Muskelbesvären och öronvärken är helt borta. Fortfarande lite ont i en kindtand. Efterkontroll, efter 1 år: Inga problem under det gångna året. Fullständigt smärtfri. Inga tandproblem och inget sönderbitet. Upprymd och glad. Känner sig stark. Efterkontroll, 3 år: Allt är bra! Inga nya tandfrakturer.

83 Ur journalen : Behandlad med bettskena. Har bitit sönder tre (3!) bettskenor. Vågar inte använda sådana mera : Värk i kindtänder, rörliga, men vitala. Värk som strålar mot örat. Fibromyalgi. Högt blodtryck. Astma. Magbesvär. Diabetes. Ångest/ nedstämdhet : Vaknar med kramp i käkar; det låser sig; ont i tinningar, hals- och nackmuskulatur; smärta och rörlighet i kindtänder : Hypnosbehandling : Vaknar inte längre på natten : Vaknar inte längre på natten. Inte längre ont i käkar; tinningar. Inte längre tandvärk. Nästan bra i hals- och nackmuskulatur. Biter inte ihop. Gnisslar inte.

84 Ur journalen : Värk i 3 kindtänder, som rotfylldes trots vitalitet. Ett stort antal sönderbitna tänder och fyllningar. Januari 2011: Olidlig tandvärk från höger överkäke. Smärtstillande hjälper inte. Det drar uppåt örat och gör ont ända in i örat. Känns också ibland från samma sidas underkäkständer. Mer ont efter varmt kaffe. Är medveten om att han biter ihop när han kör bil. Har haft det extra jobbigt senaste tiden på grund av kollegors semester, och stress med orutinerade vikarier. Har muskelvärk i nacke, hals och skuldror. Februari 2011: Hypnosbehandling. Smärtfri samma dag. Februari 2013: Inga som helst bettfysiologiska problem. Ingen öronvärk. Ej ont i muskelfästena. Ej ont i skuldrorna. Ingen tandvärk. Inga nya tandfrakturer. Märker själv att han inte längre biter ihop.

85 Januari 2010: Har lidit av polyneuropati (muskelvärk i hela kroppen) i hela sitt vuxna liv. Sjukdomssmärtan i kombination med uttalad tandvårdsrädsla alltsedan barndomen har medfört att hon länge pressat ihop sina tänder med stor kraft. Detta har medfört förlorat molarstöd och att två framtänder i överkäken (21 och 22) nu helt saknar benstöd. Mycket spänd i käkarna. Alltid huvudvärk! Det kraftigt sänkta bettet har gett henne lite av ett gumansikte. I behov av brokonstruktion, för att ersätta de framtänder som alltså inte kan räddas; för att återställa betthöjden; och för att förbättra tuggförmågan. Januari 2010: En behandling under hypnos genomföres med samtidig behandling av tandvårdsrädsla och spänningar. Februari maj 2011: Efter hypnosbehandlingen är såväl tandvårdsrädsla, som de kompensatoriska käkspänningarna helt borta. Den protetiska behandlingen kan genomföras på en helt avslappad patient, och normal betthöjd kan återställas. (7 mm: 4 mm höjning + återställt frivägsmellanrum) Mars 2013: Har naturligtvis kvar sin värk i kroppen, men är fortsatt inte spänd i käkarna och har ingen huvudvärk. Är mycket nöjd med sitt ungdomligare utseende efter betthöjningen.

86 Mars 2011: Söker för smärta i kindtand i överkäken. Smärtan, som nu blivit olidlig, har hon väntat i det längsta med att söka för. Har sedan ungdomen månatligt återkommande migränanfall med illamående och kräkningar. Migränmedicinen har inte hjälpt. Tecken tyder på att även överbelastning finns med i bilden. Har, förutom den aktuella tanden, ett mycket bra tandstatus. Har inte besökt tandläkare regelbundet. Uppträder mycket negativt, närmast aggressivt. Tycker inte om tandläkare. Bedömning: Inte helt tydliga tecken på migrän. I alla händelser verkar även käkspänningar finnas med i bilden. Tandvårdsrädsla. Efter några besök går hon med på att pröva hypnos. Det kan väl inte bli värre. April 2011: Behandling med hypnos mot spänningar och tandvårdsrädsla. Kontroll efter 2 år: Inte längre några tandsmärtor. Har ingen huvudvärk och har inte haft ett enda migränanfall! Vågar besöka tandläkare. Mycket vänlig, och positiv inställning till fortsatt regelbunden tandvård. Trivs med tillvaron!

87 Tandvårdsrädd alltsedan barndomen. Skrämdes så efter extraktion av tand i tidig ålder, att hon inte vågade besöka tandläkare förrän 1979, då hon var 10 år. Det blev akutbesök i tandvårdsbussen i Västerbotten. Tandläkaren hade bråttom och stack oförsiktigt med sprutan, så att hela kinden svullnade upp. Undvek sedan tandläkare tills hon och tvingades söka akut för lösa och värkande kindtänder höger sida. Då avlägsnades först två tänder i överkäken (17, 18), och sedan tre tänder i underkäken (46, 47, 48). Själva behandlingen gick nu ganska bra, eftersom tänderna var helt lösa utan benunderstöd. Men hon upplevde däremot den senare tandläkarens attityd som mycket kränkande. Han föreslog remiss till både tandhygienist och tandlossningsspecialist med orden: Du kommer att förlora alla dina tänder om du inte bättrar dig radikalt! : Det visade sig inte finnas någon grund för att kräva förbättrad munhygien, eftersom den redan är perfekt. Är dessutom kariesfri och har inga lagningar. Har uppenbarligen vårdat sin mun för att kompensera alla missade tandläkarbesök. Helt uppenbart har hennes tänder gått förlorade på grund av överbelastning. Hela tiden hon sitter i stolen arbetar hennes tuggmuskulatur intensivt. Mina vänner brukar säja att det syns på mig när jag är arg. Har ständig huvudvärk. Får tid för hypnos mot tandvårdsrädslan och käkspänningarna.

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande?

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande? 1 Frågeformulär vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Namn Ålder Adress Telefon Mobiltelefon E-mailadress Datum Yrke Studerande Pensionär Har du en av följande sjukdomar? Hjärt-/kjärlsjukdom Smärta i

Läs mer

Utvärdering av världens första motionsredskap för tänder och käkmuskulatur.

Utvärdering av världens första motionsredskap för tänder och käkmuskulatur. Utvärdering av världens första motionsredskap för tänder och käkmuskulatur. Utfördes 200905-200911 under ledning av 3 st legitimerade tandläkare i Malmö, 1 st legitimerad tandläkare i Stockholm och 1 st

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr Strategier för god sömn Leg psykolog, Med dr Översikt Kl 10.30-11.30 1. Hur ska man bete sig för att sova bra? 2. Kognitiv beteendeterapi för att sova vad kan man göra själv? Hur ska man bete sig för att

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser Rörelseträning vid överbelastning i käksystemet... Mmm......Fria rörelser Andning - Avslappning Undvik vanor som kan belasta käksystemet Träningsprogram Andning - Avslappning Andning... Hur du andas påverkar

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp Britt W. Bragée NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Copyright 2012, Britt W. Bragée Ansvarig utgivare: Britt W. Bragée Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1769-7

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK. 18.15 "Gråt och tandagnisslan" Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK. 18.15 Gråt och tandagnisslan Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn SPÄNNINGSHUVUDVÄRK 18.00 Inledning. Allmänt om huvudvärk. 18.15 "Gråt och tandagnisslan" Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn 18.50 "Muskelskurkar" Fysioterapeut Birgitta Lundin, Cityläkarna,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Allmäntandvård. Namn. 1. Var är du född? Sverige Annat land Vilket land? Far

Allmäntandvård. Namn. 1. Var är du född? Sverige Annat land Vilket land? Far GEN Personnummer Namn Allmäna frågor 1. Var är du född? Sverige Annat land Vilket land? 2. Om du är född i ett annat land än Sverige, hur gammal var du när du flyttade till Sverige? 3. Dina föräldrars

Läs mer

Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen

Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen Smärtcentrums undervisningsprogram Läkardelen Birgitta Nilsson överläkare smärtrehab Vad är smärta? En obehaglig och emotionell upplevelse till

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering.

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Kroppskännedom Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Pedagogiska verktyg Ekipaget Självregleringskurvan ( TTS) Balansfiguren Kedjereaktionen Egenvärdespiralen

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis)

PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis) PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis) Egna anteckningar BOTOX-behandling kan lindra symtomen vid cervikal dystoni Din läkare har konstaterat att du lider av

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Andas bättre må bättre!

Andas bättre må bättre! Andas bättre må bättre! 28-dagars Medveten andningsträning NEDLADDNING: medvetenandning.se/28-dagars All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som en

Läs mer

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

Under några månader var dessa anteckningar det enda sätt på vilket jag kunde uttrycka mina känslor. Barbro Beyer

Under några månader var dessa anteckningar det enda sätt på vilket jag kunde uttrycka mina känslor. Barbro Beyer When it hurts Under några månader var dessa anteckningar det enda sätt på vilket jag kunde uttrycka mina känslor Barbro Beyer Under några månader var dessa anteckningar det enda sätt på vilket jag kunde

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Upplaga 5, 2015 I detta häfte beskrivs vad som händer i kroppen vid stress. Varför vissa blir så sjuka och vad man kan göra för att må bra igen. Lever vi under långvarig belastning utan chans för kroppen

Läs mer

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni:

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Din ungdom har anmält sig till vår internetbehandling för sömnproblem. Behandlingen är en internetbaserad guidad självhjälp

Läs mer

Självhjälpsmetoder vid överbelastning i käksystemet

Självhjälpsmetoder vid överbelastning i käksystemet Självhjälpsmetoder vid överbelastning i käksystemet Mmm... Andning - Avslappning Undvik vanor som kan belasta käksystemet Rörelseövningar Andning - Avslappning Hur du andas påverkar resten av kroppen...

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning 1 ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Melatonin, vårt främsta sömnhormon

Melatonin, vårt främsta sömnhormon SÖMN Varför sover vi? Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila. Bearbeta intryck, återhämtning, Hjärnan stänger av alla vanliga tankeprocesser Det hjärnan slitit ut under dagen måste återställas.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Information om. långvarig smärta. projektet långvarig smärta division primärvård 2006. Version: 2010-02-19

Information om. långvarig smärta. projektet långvarig smärta division primärvård 2006. Version: 2010-02-19 Version: 2010-02-19 Information om långvarig smärta projektet långvarig smärta division primärvård 2006 Grafisk formgivning och illustrationer: Cay Hedberg, informationsenheten 1 Förklaringsmodell till

Läs mer

Mediyoga i palliativ vård

Mediyoga i palliativ vård Mediyoga i palliativ vård Evighet Livet är en gåva som vi bara kan bruka en gång. Hand i hand med oss går döden. Det enda vi vet är att ingenting varar för evigt. Utom möjligtvis döden. Gunilla Szemenkar

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar tänder Distriktsveterinärerna tipsar Hästens tänder 2 Inledning Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till

Läs mer

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest.

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest. Ångest och Panikångest Alla upplever ibland ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste

Läs mer

Litet råd kring speciella typer av lidande

Litet råd kring speciella typer av lidande Litet råd kring speciella typer av lidande I detta avsnitt kommer vi kort belysa några olika typer av lidande. Vi kommer att reflektera över egenvård i sammanhanget men också över när det är en god idé

Läs mer

Trauma och återhämtning

Trauma och återhämtning Trauma och återhämtning Teamet för krigs- och tortyrskadade, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Denna broschyr är för dig som har haft hemska och skrämmande upplevelser t ex i krig eller under flykt.

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

Tanketräning. Instruktioner

Tanketräning. Instruktioner Tanketräning Det här liknar närmast det som brukar kallas hypnos eller självhypnos. Eftersom de begreppen lätt leder tankarna fel har vi valt att istället kalla det för tanketräning. Det handlar om att

Läs mer

Effektiv hypnos i vården Nils Norrsell

Effektiv hypnos i vården Nils Norrsell Effektiv hypnos i vården Nils Norrsell 1959 Hypnoskompendium 1960 Använde hypnos i barntandvård 1971 Jerry Halker demonstrerade hypnos 1972 Psykologistudier. Artikel i Tandl.tidn. 1973 Treårsutbildning

Läs mer

Hälsopunkt Stenungsund

Hälsopunkt Stenungsund Hälsopunkt Stenungsund om STRESS Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten,

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up TINNITUS THE NEVERENDING SOUND DANGER ZONE 100 db and up 2 Vad xxx är tin Tinnitus är när det tjuter i öronen. Jämt. Det är mycket vanligare än man tror. Speciellt bland unga. Det vanligaste är att man

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Information om. långvarig smärta. projektet långvarig smärta division primärvård 2006

Information om. långvarig smärta. projektet långvarig smärta division primärvård 2006 Information om långvarig smärta projektet långvarig smärta division primärvård 2006 Grafisk formgivning och illustrationer: Cay Hedberg, informationsenheten 1 Förklaringsmodell till långvarig smärta Långvarig

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Floating. En genväg till djup avslappning och meditation

Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating En genväg till djup avslappning och meditation FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Jag trodde ni var skådisar

Jag trodde ni var skådisar Jag trodde ni var skådisar Jniklas och sanna Llisa Ggustaf J:Workshop måndag 26 mars: intervju efter. Det här samtalet spelade jag in, så detta är transkriberat från den inspelningen. Jag har inte transkriberat

Läs mer

Från sömnlös till utsövd

Från sömnlös till utsövd SAMUEL LINDHOLM & FREDRIK HILLVESSON Från sömnlös till utsövd Ett sexveckorsprogram mot sömnproblem för bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet BILAGOR Innehåll Bilaga A: Målsättning 3 Bilaga B:

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra!

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Susanne Bejerot: Ur Vem var det du sa var normal? Paniksyndrom utan agorafobi (3-5%)

Läs mer

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Stress. Tieto PPS AH089, 2.1.3, Sida 1

Stress. Tieto PPS AH089, 2.1.3, Sida 1 Sida 1 Om stress enligt Bonniers lilla uppslagsbok Ett tillstånd där organismens jämvikt rubbats genom påfrestningar, särskilt psykiska. Avsöndringen av vissa hormoner ökas då, och aktiviteten hos olika

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Alkohol och missbruk

Alkohol och missbruk Alkohol och missbruk Bakgrunden till bilkörning under påverkan Göteborg 2004-10-05 Mikael Romanus Docent i kirurgi, Länsstyrelsen Västra Götaland 031-404048, 0706-604048 mikael@romanus.se Innehåll 1 Tratten,

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Smärta. Palliativa rådet

Smärta. Palliativa rådet Smärta Palliativa rådet Smärta Vanligt i livets slutskede Angelägen fråga hos allmänheten Skrämmande symtom för patienten Man kan aldrig lova smärtfrihet. Smärtfrihet kan ibland vara kantad av biverkningar

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer Guide för patienter och anhöriga buckal fentanyltablett Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta vid

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna?

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna? Klinisk ångestskala (CAS) - för att mäta effekten av ångestbehandling (Snaith & al., Brit J Psychiatry 1982;141:518-23. Keedwell & Snaith, Acta Psychiatr Scand 1996;93:177-80) Om något av ångestsyndromen

Läs mer

De 3 S:en vid demenssjukdom. Symtomskattning Symtomlindring Symtomprevention

De 3 S:en vid demenssjukdom. Symtomskattning Symtomlindring Symtomprevention SYMTOMSKATTNING De 3 S:en vid demenssjukdom Symtomskattning Symtomlindring Symtomprevention SMÄRTSKATTNING VID SVÅR DEMENS ca 200 skattningsverktyg Ingen riktigt bra vid svår demens Självskattningsskalor

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Tips från forskaren Sömn

Tips från forskaren Sömn Tips från forskaren Sömn Stressforskningsinstitutet Sömn Här listas forskarnas tips kring sömn, vilka yttre faktorer som påverkar den och hur man bäst undviker problem. Sociala medier och sömn Varför måste

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up TINNITUS THE NEVERENDING SOUND DANGER ZONE 100 db and up Vad xxx Šr tin nitus? Tinnitus är när det tjuter i öronen. Jämt. Det är mycket vanligare än man tror. Speciellt bland unga. Det vanligaste är att

Läs mer

Kan man med egna aktiviteter minska smärta?

Kan man med egna aktiviteter minska smärta? Kan man med egna aktiviteter minska smärta? Berig 2012-03-20 Kaisa Mannerkorpi Specialistsjukgymnast, Docent SU/Sjukgymnastiken GU/Avd för Reumatologi Att beskriva smärta Lokalisation? Karaktär? Intensitet?

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 Bilder från tiden 10 augusti t o m 6 oktober, 2009. Torbjörn efter hemkomsten från sin långa vistelse hos Jan. Bilden tagen ett par veckor efter Jans begravning. Torbjörn

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Utvärdering av tyngdtäcke

Utvärdering av tyngdtäcke Utvärdering av tyngdtäcke Dag- och nattbok MED tyngdtäcke När du har fått ditt tyngdtäcke ska dag- och nattbok fyllas i under ca 4 veckor. Förskrivaren utvärderar efter ca 4 veckor Efter ca 4 veckor med

Läs mer

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården.

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården. Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling Spec Ortodonti Spec Pedodonti Marianne Bergius Avf för ortodonti och Mun-H-Center Göteborg Mun-H-Center Smärta i vården Smärta i tandvården

Läs mer

Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa. Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry

Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa. Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry Walkers verksamhet Aseman Lapset ry:s verksamhetsformer Walkers cafeér och gatuverksamhet

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Utvärdering av tyngdtäcke

Utvärdering av tyngdtäcke 1 Utvärdering av tyngdtäcke Dag- och nattbok MED tyngdtäcke När du har fått ditt tyngdtäcke ska dag- och nattbok fyllas i under ca 4 veckor. Förskrivaren utvärderar efter 4 veckor Efter ca 4 veckor med

Läs mer

Den som spar han har!

Den som spar han har! Syns inte bilderna? Klicka här... Den som spar han har! Vilken konstig sommar det blev! Många har besviket kommit tillbaka till jobb och skola från en blöt och kall semester. Vi får minnas allt det positiva

Läs mer