Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos"

Transkript

1 Akut neurologi

2 Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos

3 Funktionella tillstånd Medvetslöshet Vanliga diagnoser

4

5 Funktionella tillstånd Psykogen, hysterisk pares Kliniska symptom ej kongruenta med anatomi Avledbarhet Fynd reproducerbara? Hoovers test Vid generaliserade kramper: Sat%, laktat

6 Medvetslöshet

7 HUSK MIDAS - men glöm inte allt annat!

8 ABC Cirkulation Respiration (hypoxi/hyperkapné) Strukturell skada (D) Både symmetriska och lateraliserande bortfall förekommer Metaboliska orsaker Uremi Leverencefalopati Septisk encefalopati Elektrolytrubbningar (Na, Ca, Mg, Fosfat) Hypoglykemi/ketoacidos Wernicke-Korsakoff Hypo-/hypertermi Intoxikation Infektion EP Funktionell medvetandesänkning

9 Undersökningsteknik

10 Neurologisk bedömning av medvetslös patient (glöm inte ABC(D)E) Bedömning av medvetandegrad enl RLS85/GCS Pupillstorlek, direkt och indirekt (konsensuell) ljusreaktion Bedömning av motoriskt svar smärtstimuli centralt + extremiteter Bedömning av tonus, reflexer inkluderande Babinski Facialispares Kalorisk spolning Doll s eye (horisontellt + vertikalt) Divergerande ögonaxlar? Cornealreflex

11

12 Vad kan man missuppfatta? Locked-in bevarade ögonrörelser Hjärnstamsstroke Guillain-Barré Botulism Akinetisk mutism kraftig reduktion av voluntär muskelaktivitet och tal, men endast liten medvetandepåverkan Frontallobsskada Bilateral/unilateral anteriorinfarkt (bl a gyrus cinguli) Bilateral talamusskada Top-of-basilary syndrome Psykogen medvetandesänkning

13 Fallbeskrivningar

14 Fall 1

15 64-årig f d rökande kvinna med FF, hypertoni, cor inkomp, hypotyreos, depression 2001 hemorragisk infarkt i höger hemisfär, subtila restsymptom vä arm och ben. Akt med: Trombyl, Lasix, Spironolakton, Metoprolol, Amlodipin, Ramipril, Simvastatin, Levaxin, Citalopram

16 Maken hör hur patienten trillar i bostaden. Hittar henne medvetslös på golvet. Under ambulanstransport generella muskelryckningar, med tydlig övervikt för vä kroppshalva God effekt av Stesolid Inkomststatus: RLS 7. Ytterligare beskrivning av neurologiska fynd saknas. Rutinlab utan väs anmärkning. Arbetsdiagnos? Lämplig utredning? Ytterligare behandling?

17 CT visar äldre infarkt i höger mediaterritorium

18 Stiger i medvetandegrad efter ca tre timmar till RLS 4-5 Vid taktil stimulering noteras rörelser i vä kroppshalva, ingen reaktion i hö sida Sannolik diagnos?

19 Förnyad CT visar ingen blödning Sju timmar efter insjuknande tas kontakt med NL Lund för diskussion kring möjlig behandling P g a för långt tidsfönster avstås från ytterligare åtgärd.

20 Demarkerad infarkt vä mediaterritorium Sjunker ånyo i medvetandegrad de påföljande dygnen Avlider fem dygn efter insjuknandet p g a expansiv effekt av infarkten.

21 Fall 2

22 56-årig kvinna, tidigare frisk Obehandlad hypertoni Obehandlad hyperlipidemi (LDL/HDL-kvot 5,6) Sedan ett år återkommande ljusblixtar i synfälten på båda ögonen. Söker akut för yrsel, sämre koordination hö arm och ben. Förutom känselnedsättning i hö lillfinger komplett symptomregress

23

24 Fall 3

25 48-årig man med alkoholmissbruk (B-PeTH 2.0 (2008)), Whippleop efter pankreatit, därefter insulinbeh typ II DM, hypertoni, ulcerös kolit Hittas medvetslös av anhöriga i sin bostad. Senaste kontakt 2 dygn tidigare, då han mådde bra. Kräkts, nerkissad. Status: T 38,8 C. Sat 92%/10 l O2. RLS 4. Symmetrisk reaktion på smärtstimuli. Sinustakykardi. BT 158/90 Lab: Hb 127, LPK 12.4, CRP 409,Na 145, K 4.2, Krea 448, Glu 9,9, TnT 0,11, CK-MB 11, Bilirubin 8, ALAT 2,1. B-gas ua.

26 Under första dygnet timdiures ml/h Insättes på Cefotaxim, Nebcina, Ringer-Acetat (under första dygnet 6 l vätska)

27 Dag 3+5 visar TCD normalt pulsatilt index talande mot förhöjt ICP Öppnar ögonen mer vid verbala stimuli, men ingen reaktion på smärtstimuli. Slapp pares vä arm och ben, spasticitet hö arm och ben. Babinskis tecken föreligger bilat Vid kalorisk spolning ses tonisk deviation utan nystagmus bilat

28 Differentialdiagnoser?

29 Hypoglykemi Hypoxi Wernicke-Korsakoff Ickekonvulsivt status epilepticus Septisk encefalopati

30 Neurobion 3 ml x 3 insatt dag 3

31 3 dygn: normal likvor 5 dygn senare: Bilirubin 7, ASAT 3,0, ALAT 2,1, ALP 3,4 Na 150, Hb 116, CRP 44, LPK 19,8, B12>1400, Folat 25, Ammoniumjon 56 (ref<50). TNF 19 (ref<15) Likvor neg avssende HSV, VZV, CMV, Adenovirus, Enterovirus,Influensa Serologi för legionella, mykoplasma, borrelia, pertussis, chlamydiagrp, mykoplasma, HSV, VZV, EBV neg Blod-, urin-, likvorodlingar neg Efter en månad: IL-8 i likvor 126 (ref <60, förhöjda nivåer efter hjärtstopp medför sämre prognos)

32 Efter 10 dygn ses böjmönster i extremiteterna vid smärtstimuli över sternum, nystagmus vid kalorisk spolning. Misstanke om divergerande ögonaxlar Stigande leverparametrar, insättes på Laktulos och Flagyl Stigande CK (max 250), sjunkande urinproduktion. Tillfällig prismadialys

33 Rtg/klin fys : Rtg pulm visar spridda infiltrat i höger lunga : CT hjärna ua : Uljud buk ua : MR hjärna ua : EEG visar bild som vid diffus encefalopati. Vissa väckeffekter. Inget epileptiformt : MR hjärna ua : Rtg pulm visar god regress av infiltrat : EEG visar fortsatt väckeffekter : CT hjärna ua : MR hjärna visar nytillkomna subkortikala vitsubstansförändringar diffust i båda hemisfärerna

34 Två månader efter insjuknandet bilden av vegetativt tillstånd. Hemskrives med sondmatning (PEG ej möjlig) Under följande månad fyra episoder med aspirationspneumoni, som pat avlider i tre månader efter insjuknandet

35 Fall 4

36 Tidigare frisk man, 72 år gammal Under gårdagen kiropraktikbehandling för nackbesvär 8.30 välmående senast Trillar på toaletten, svag i båda armarna och benen, mest vä sida. Kommer ej upp från golvet BT 170/100 Inga kortikala symptom, RLS 1

37

38

39

40 Fall 5

41 81-årig man Kron FF; Waranbeh Sedan 6 månader ostadig gång 29/11 trillat i bostaden, slagit huvudet i parkettgolvet Förvirrad, amnesi för traumat Ingen fokalneurologi

42 Inlagd Kir klin för commotio

43 29/10 29/11

44 Initial bedömning SDH, negeras senare Pat utskriven med Waran Poliklinisk MR via VC 18/3 visar utbredda bilat SDH inlägges akut samma dag Waran utsättes Försämras med tilltagande dysfasi SDH bilat utrymt 21/3

45 18/3

46 Försämrad med ökad dysfasi 6/4 Reop vä sida 8/4 Postop snarast sämre med ökade högersidiga bortfall

47 2/4 6/4 10/4

48 Fall 6

49 67-årig f d rökande kvinna Vänstersidig mediainfarkt för sex år sedan För fem år sedan amaurosis fugax vänster öga; komplikation i smb m TEA ICA sin, som ligerats. Inga symptom sedan dess. Trombyl utsatt för en vecka sedan p g a planerad höftledsplastik vänster sida.

50 Operativ förlopp glatt Cirkulatoriska parametrar ua plötslig medvetandeförlust; RLS 4 Pat intuberad medicinjour på plats; BT, puls, sat ua. Babinski vä. Fixerade ögon vid Doll s eye (erhållit en liten dos Propofol precis innan). Små pupiller.

51

52 CTA

53 Fall 7

54 54-årig man Tablbeh hypertoni, hyperkolesterolemi Föregående dygn kort episod med övergående sjukdomskänsla, sluddrigt tal Inkommer till sjukhus med ca 60 min symptom i form av vänstersidig förlamning

55 Hemipares vä sida (arm 4, ben 3) Neglekt Hemianopsi åt vä Sensibilitetsstörning Facialispares NIHSS 15

56 Högt NIHSS proximal kärlocklusion Heldner et al, Stroke 2013

57

58 TIA hotande stroke Chandratheva et al, Neurology 2009;72:

59 Rothwell et al, Lancet 2007

60 Ju tidigare desto bättre Donnan et al, 2011; adapted from Lees 2010

61 Miteff et al, Brain 2009

62 NIHSS 12 mrs 1 vid 6 mån NIHSS 13 mrs 6 vid 6 mån Lima, Stroke 2010

63

64

65

66 Kan gå självständigt efter ingreppet Lätt nedsatt finmotorik, kraft vä arm Viss neglekt NIHSS 5

67 Fall 8

68 56-årig medicinfri, väsentligen frisk men rökande man. Fadern haft stroke i 80-års åldern.

69 Söker genom hustruns försorg p g a personlighetsförändringar, slöhet. Känner inte igen anhöriga. Svarslatens. Inga motoriska bortfall. Försämras något efter inläggning, RLS 2. Ger ingen verbal respons. Tolkas som akinetisk mutism. Utredning?

70 Sökt fyra veckor tidigare för en veckas besvär med smärtor i underkäken, pannan. Halsont. Svårt att gapa, smärtor när han tuggar. Feber. Sökt JLC där man tolkat besvären som sinuit. Fått Doxyferm. Söker efter ytterligare tre dagar ånyo. CT utan tecken till sinuit. Åker hem, tar Nezeril. Får då stickningar i hela höger kroppshalva. Går och lägger sig och sover i fyra timma. När han vaknar upplever han dubbelseende och yrsel. Svårt att stödja på höger ben. Haft ont i höger öra samt nacken i fyra dagar. Status. BT 104/70. T 36,5. Lite körtlar cervikalt, submandibulärt. Vänsterslående nystagmus med rotatorisk komponent. Vertikalställt dubbelseende i alla blickriktningar. Falltendens åt hö vid Romberg.

71 Blodprover: Vita 13.9 med vänsterförskjuten diff CRP 53, SR 51, TPK 455 CT möjligen äldre lakunära infarkter MR ospec vitsubstansförändringar Duplex ua

72 Trombyl insättes initialt men seponeras vid utskrivningen. Doxyferm i sammanlagt två veckor på misstanke om ev Borreliainfektion. Bättre efter en vecka vid telefonuppföljning, men fortfarande ont i käklederna. Rekommenderas söka VC vid kvarstående besvär.

73 Utredning?

74 Blodprover: Vita 12,1, CRP 6, TPK 421 P-elfores inflammatorisk bild LP Albumin 807 (Ref <300) Laktat 2,6 (<2,7) Mono 51 (<3,0) Poly 1,4 (<0) Elfores utan oligoklonala band sil-2-r 270 (<50)

75

76

77 Diagnos?

78 Tolkas som cerebral vaskulit, ev temporalisarterit. Behandlad med Prednisolon + Sendoxan. 6 månader efter insjuknandet obetydlig expressiv dysfasi som ej inskränker på arbetsförmågan.

79 Fall 9

80 82-årig man med FF; ej Waranbeh Insjuknar med plötslig medvetandesänkning På sjukhus inom en timme från symptomdebut RLS 8, små pupiller, roving eyes

81

82

83 Avlider efter fyra vårddygn.

84 Fall 10

85 Du kallas till avdelningen kl då en 45-årig man som blivit inlagd dagen innan, utvecklat urin- och faecesinkontinens samt fluktuerande medvetandepåverkan. När du undersöker patienten finner du en vältränad man med normal hudkostym, med normala vitala parametrar. Väckbar av smärtstimuli, men helt konfusorisk. Neurologiskt status ua frånsett en diskret hemiataxi vä arm och ben. Babinskis tecken saknas.

86 DD EP Metabola störningar Hypoglykemi Strukturell påverkan på medvetandecentrum

87 Patienten, som arbetar som egenföretagare, hade sökt en och en halv månad tidigare. Inkom via JLC p g a ett dygns besvär med nacksmärtor, hv. Svårigheter att röra huvudet. Lindras av vila. Idrottar regelbundet (maraton) Neg sjukhistoria. Inga mediciner

88 Fem veckor tidigare Status Temp 36,5 C BT 130/80 Sat 97% Neurologi (ua) Lab Rutinprover ua LP: mono 4,8, albumin 403, ery 97 Spektrofotometri ua Öppningstryck 7,5 cm H2O CT: ua MR (utan kontrast): ua

89 Åter en vecka senare p g a utebliven förbättring Tolkas som ev Borreliainfektion och sätts på Doxyferm

90 Ytterligare en vecka senare söker pat CSK; ingen effekt av Alvedon + NSAID Allvarliga diagnoser bedöms som uteslutna: tillägg av Tramadol

91 Dag 1 Dag 50

92

93 Spontan intrakraniell hypotension

94 Postpunktionell huvudvärk Spontant likvorläckage

95 Intensiv huvudvärk som lindras av planläge Illamående, kräkningar Nackstyvhet Fotofobi Tinnitus Hypakusis

96 MR fynd förenliga med lågt intrakraniellt tryck Påvisat likvorläckage Öppningstryck < 6 cm H20

97 Ingen anamnes på LP eller likvorfistel Symptomfri senast 72 timmare efter epidural bloodpatch

98 MR - fynd Pakymeningeal uppladdning Sagging brain Sammanfallna ventriklar Dilaterade venstrukturer Extradural likvor

99 Behandlad x 2 med lumbal epidural blood patch utan effekt. Op med utrymning av SDH vä sida utan effekt. Total symptomregress efter Macrodex via epiduralkateter i nivå Th4/5 följt av blood patch

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie

Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie Författare: Sara Hammarström

Läs mer

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 2 GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik Smaken av vatten En antologi om god vård, bemötande och etik Redaktör, Ulla Hanson Green Qulturum 2008 ISBN-nummer 978-91-976015-4-2 Redaktion

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Beslutsfattande på akuten

Beslutsfattande på akuten ABC om Beslutsfattande på akuten Essi Sundblom, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Lund e_dryver@hotmail.com Förmågan till beslutsfattande är en väsentlig

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Ett vårdprogram utarbetat av specialister vid akut- och rehabdivisionen och neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset och vid medicinskt centrum,

Läs mer

Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239

Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239 Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset Ögonsjukdomar Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Överläkare Per Söderberg, verksamhetsområde ögon Reviderat av avdelningsläkare Camilla

Läs mer

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos.

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Multipel Skleros (MS) En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Förr om åren brukade både patienter och personer i sjukvården säga att en person, som fått diagnosen

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg...

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg... Innehåll 1. Introduktion... 3 Lungtransplantation... 3 Hjärt-lungtransplantation... 3 Problem... 4 2. Transplantationsenheten i Göteborg... 5 3. Resultat... 6 4. Indikationer... 7 Indikationer för hjärtlungtransplantation

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer