Svenska dagbladet Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT)."

Transkript

1 Svenska dagbladet Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från Publicerat 8 januari :30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga dörren tjugo gånger, inte packa upp och packa ner träningsväskan i timmar, några av de tvångshandlingar som styrt hennes liv så länge hon kan minnas. Karolinas räddning har blivit KBT-sessionerna hos psykologen och det egna hårda arbetet hemma. Hon kunde börja terapin för ett år sedan efter att stått i kö i två år. Först 2002 kom en arbetsterapeut med den utlösande förklaringen som ingen tidigare givit. Karolina hade tvångssyndrom och det fanns kanske hjälp. - Men behandlingen har varit oerhört tuff, säger hon. Det är nästan oövervinnligt ångestfullt att möta de där tvångstankarna, utmana dem och stå emot dem. Hon har ändå lyckats klara sig igenom de värsta skärseldarna och tränat in nya tekniken att hantera situationen. - Jag stöter inte bort tankarna. Jag liksom känner på dem. Men nu vet jag vad det handlar om. Och det ger mig styrka. Hon menar att det förmodligen viktigaste i KBT-arbetet är att hon fick förklaringar på vad tvångsproblem är och vad man kan göra åt dem. - Plus en jämlik relation där terapeuten och jag sätter upp realistiska mål, säger hon. Karolina är anställd på posten i Varberg och en av eldsjälarna inom patientföreningen Ananke för personer med tvångssyndrom. - Jag vill berätta om de möjligheter som ändå finns för så många som inte får någon hjälp i dag, säger hon. INGER ATTERSTAM

2 Publicerat 8 januari :30 Artikel 2. Framåt för metod mot onda cirklar Det började som en marginaliserad rebellrörelse redan på 1950-talet i Freuds och psykoanalysens skugga. I dag står den kognitiva beteendeterapin (KBT) inför sitt definitiva genombrott i Sverige och löftena om goda effekter på rader av störningar och lidanden är högtflygande och imponerande. KBT (kognitiv beteendeterapi) pekas numera ut som en tänkbar behandling för nästan varenda olöst kontroversiellt sjukdomsdilemma, medicinens sorgebarn. Allt från tvångssyndrom, kronisk smärta, ökad oro och fibromyalgi till ångest, sömnproblem, psykos och tinnitus finns med i löfteskarusellen. Fakta Sverige ligger långt efter i KBT-utvecklingen. Vi har enbart cirka 150 legitimerade KBT-terapeuter (3,4 procent). Övriga drygt arbetar huvudsakligen psykodynamiskt. I USA är KBT sedan flera år den största terapiformen. KBT är en sammankoppling av kognitiva och beteendeinriktade terapier. Kognitiva: hur individen ser på sig själv och omgivningen. Beteende: hur individen agerar utifrån detta. Huvudcentrum för KBT i Sverige är BTF-Beteendeterapeutiska föreningen i Uppsala. KBT-behandling på internet bland annat: Läs mer sbu.se "Ångestfyllt att utmana tankarna" Handlar det om överdrivna förhoppningar eller en relativt enkel teknik för att äntligen kunna hjälpa där ingen hjälp funnits? Det är ingen tvekan om att KBT-revolutionen håller på att spridas också i Sverige. Tecknen på förändringarna är många: rapporter om goda effekter haglar, den hittills minimala utbildningen i KBTmetoderna börjar utökas först i Stockholm. I Uppland ska vårdcentralerna förses med särskilda KBT-terapeuter och inte minst har prestigefyllda SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) för andra gången givit KBT vetenskapligt godkänt. Denna gång gällde det studier

3 av behandlingsmetoder av ångest i alla dess former, som panikångest, sociala fobier, tvångshandlingar och posttraumatisk stress. KBT och antidepressiva läkemedel fungerar, kom utredarna fram till och bedömde den vetenskapliga kvaliteten för KBT som "stark och/eller måttligt stark" drog SBU samma slutsatser för depressioner. - Det vetenskapliga underlaget för KBT-effekterna måste bedömas som solitt, säger psykiatriöverläkaren Lars von Knorring från Uppsala som ledde SBU-utredningen om ångest. Samtidigt påpekar han: - Vi påstår inte att människor får "full symtomfrihet", enbart att symtomen lindras. Han motsäger alltså den understundom hätska kritiken - inte sällan från det psykodynamiska lägret - att KBT är en modefluga, en enkel lösning på svåra problem, en light-version av "riktig" anlys i nivå med New Age-rörelsens ytliga mantra om att "tänka positivt". - Visst kan det kanske ibland verka för bra för att vara sant, säger också Marie Åsberg, psykiatrikernestor vid Karolinska i Stockholm. Men det är tveklöst så att tekniken fungerar för många fast vi inte riktigt kan förklara varför. Samtidigt är det viktigt att inte skapa orealistiska förhoppningar. Vi vet till exempel alldeles för litet om hur länge de goda effekterna sitter i. - Nej, KBT är inte så banalt som budskapet att tänka positivt, förklarar Bengt Westling på institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, en av de verkliga KBT-pionjärerna i Sverige. Möjligen kan man säga att det handlar om att tänka realistiskt. Enligt honom kan KBT i dag erbjuda lovande tillämpningar av i princip alla problem som en psykoterapeut stöter på. Vad är då KBT? Inriktningen är att terapeuten och patienten samarbetar för att lösa patientens speciella problem här och just nu. Målet är att angripa och förändra felaktigt och destruktivt tänkande och beteende och skapa en känslomässig förändring. Terapierna är korta, vanligen sessioner, ibland färre. Terapeuten har tillgång till flera metoder som kombineras. En viktig är att utbilda patienten i hans eller hennes problem, orsaker och behandlingsmetoder. Konfrontationer är kanske den mest kända tekniken. Då får patienten möta det som skrämmer honom eller henne, antingen i realiteten eller i fantasin. Det kan vara allt från spindlar och höjdskräck till ätstörningar, hypokondri och obearbetad sorg. Inte sällan tränar patienten på konfrontationerna som hemuppgift. Syftet är att patienten ska inse att ingenting farligt händer. Via ingående samtal identifieras patientens egna negativa, destruktiva tankar och tankemönster. Avslappningsövningar och träning i sociala färdigheter ingår också. Ett viktigt hjälpmedel är självhjälpsmanualer över behandlingen av olika problem som patienten använder på egen hand. De utgör basen för den alltmer utbredda KBTbehandlingen på internet som numera drivs av flera företag. INGER ATTERSTAM

4 Publicerat 7 juni :30 Artikel 3. Vaktombyte i terapifabriken Maria Elmfeldt ritar en ångestkurva. Den vita tavlan används flitigt hos de kbt-terapeuterna på Inside Team. Patienten ska få kunskap om tankar och beteenden. Gruppterapeuter på Psykoterapisällskapet: Susanna Bergom Larsson, Eva Rosenlund och Pia Litzell-Berg. Att tillsammans nå insikt och vägar till förändring är deras specialitet. Från sömnproblem till schizofreni. Lösningen stavas kbt, kognitiv beteendeterapi. De tre bokstäverna nämns allt oftare. Kostnadsbesparande terapi, fnyser kritikerna. Kommer kbt att sopa banan med den dominerande psykodynamiska terapin som har sin grund i Freuds teorier? Fakta Kognitiv beteendeterapi,kbt, är en psykoterapiform med grund i inlärnings- och kognitiv psykologi beteende och tankar står i centrum. I terapin fokuserar man på samspelet mellan individen och omgivningen. Kbt bygger inte på någon enhetlig teori utan på forskning och praktisk erfarenhet. Gemensamma drag för arbetsmetoden i kognitiv beteendeterapi är: Strukturerat, målinriktat arbetssätt. Mycket aktiv terapeut. Betoning på samarbete. Fokusering på nuet snarare än det förflutna. Hemuppgifter. Pedagogisk inriktning för att ge patienten kontroll över sitt liv. Vetenskaplig utvärdering av metoderna. Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön. I dag finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för: Depressioner Tvångstankar Social fobi Ätstörningar Sömnproblem Schizofreni Psykodynamisk psykoterapi har sina rötter i Freuds teorier. Tillsammans undersöker terapeut och patient hur problemen kan hänga samman med livssituationen nu och tidigare i livet. Med större medvetenhet om sig själv ökar förmågan att förstå och förändra sitt liv. Det unika hos varje person lyfts fram och behovet av struktur och stöd anpassas efter patienten, liksom hur ofta och hur många gånger man ses. Terapin, som är den vanligast förekommande i Sverige i dag, kan användas både vid mycket svåra problem och vid lindrigare symptom och svårigheter. En psykoterapeut har gått en fem år lång utbildning (dock inte på heltid) antingen med psykodynamisk inriktning eller inriktad på kognitiv beteendeterapi. För att antas krävs en grundutbildning i ett omvårdnadsyrke, t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Källa: Samrådsforum för psykoterapi. Länkar Läs mer om kognitiv beteende terapi: kbt.nu Läs mer om psykodynamisk psykoterapi: psykoterapi

5 Läs mer Tron på den egna metoden är stark Nja. Bruset kring kbt är större än dess faktiska existens ute i verkligheten än så länge. Antalet terapeuter som har gått igenom hela den fem år långa utbildningen och fått legitimation är endast 48 stycken, enligt Socialstyrelsen. Det råder en skriande brist på handledare till de betydligt fler terapeuter som har den kortare, den så kallade Steg 1-utbildningen i kbt. Helt klart är dock det kan ske stora förändringar inom kort. Hela 67 procent av de legitimerade psykoterapeuterna är 55 år eller äldre. Frågan är snarast om antalet nyutbildade psykoterapeuter, oavsett inriktning, kommer att räcka till för att täcka behoven. Kbt har fått rykte om sig att vara snabb, resultatinriktad och lätt att ta till sig. Den fokuserar på problemlösning i nuet i stället för analyser av barndomen. Metodens rötter går tillbaka till Pavlov och hans hundar, inte till Freuds teorier. Förändringen sker genom att patienten lär sig agera och tänka på nya sätt, inte genom att komma till insikt via samtal. Kritikerna översätter gärna kbt till kostnadsbesparande terapi och menar att detta är en metod som passar vår tids dröm om snabba lösningar. På Psykoterapimässan som hölls i Stockholm i maj var det livliga diskussioner kring de olika riktningarna. Ordet inbördeskrig nämndes i en expertpanel som skulle tala om integration av de olika metoderna. SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, har lyft fram kbt som en bevisat effektiv metod för att behandla depressioner och ångest. Kbt har en stark knytning till universitetsvärlden och därför har den har den hela tiden utvärderats vetenskapligt, resultaten är så kallat evidensbaserade. SBU-rapporterna är nästan en statligt reglerad fälla, sa läkaren, psykologen och psykoterapeuten Peter Währborg kritiskt på Psykoterapimässan. De väl beprövade psykodynamiska metoderna är inte lika intimt lierade med ett naturvetenskapligt tänkande och därför inte lika lätta att utvärdera vetenskapligt, men det innebär inte att effekten är låg. Att något inte är evidensbaserat innebär ju inte att det inte är sant, sa Peter Währborg syrligt. Politiker och upphandlare inom kommuner och landsting tar allt större hänsyn till vad som är just evidensbaserat. I USA där försäkringsbolagen har stark inverkan på vilken vård som finns att tillgå för olika grupper är kbt den helt dominerande formen av psykoterapi. I Europa ser det annorlunda ut. I Storbritannien växer kbt fort medan i Frankrike, där psykoanalysen fortfarande har en stark ställning, liknar utvecklingen den svenska. Medierna skriver mycket om kbt, men utövarna är i minoritet. Per-Olof Sjöblom som är psykiatrisamordnare inom Stockholms läns landsting är bekymrad över att det inte utbildas tillräckligt många kbt-terapeuter och att att en del av dem, vars utbildning landstinget bekostar, säger upp sig och startar eget. Så ser det ut på en marknad som inte är mättad. Det är klart att det bättre för många att öppna egen låda på stan. Han framhåller att kbt i dag har den starkaste evidensen. Den tyngd de studierna har är det vi styr efter i dag. Men han tillägger också att det är viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet. Det får inte bli så att alla springer och ställer sig på styrbord bara för att vindarna blåser åt ena hållet för ögonblicket. Om man frågar de sakkunniga får man olika svar om vilken psykoterapeutisk metod som är bäst. Enligt vissa analyser spelar det ingen roll vilken metod som används. Viktigast är förmågan att skapa en arbetsallians mellan patient och terapeut, säger Per-Olof Sjöblom. Den stora utmaningen i framtiden blir att matcha rätt patient med rätt metod. I ett läge där psykiatrin har det ekonomiskt bistert hoppas Per-Olof Sjöblom att patienter i framtiden själva ska kunna välja utifrån en flora av terapeutiska metoder. Det är inte bra att patienten bara hamnar hos någon och får den metod som just den terapeuten kan. Freuds dominans under 1900-talet har haft en stark inverkan på hur vi tänker om oss själva. Han såg psykoanalysen som ett sätt att hjälpa patienten från ett neurotiskt lidande till alldeles vanliga mänskliga känslor av olycka. Nu som då anses psykoterapi vara en av vägarna till bättre psykisk hälsa. Patienten som söker hjälp i dag står inför ett val. Om man nu alls kan välja. Att få subventionerad psykoterapi är få förunnat, att kunna betala bortåt tusen kronor per terapisession likaså. MARIA CARLING Idag

6 Publicerat 13 juni :30 Artikel 4. Stilla terapi får saker att hända Buddastaty intill vulkanen Merapi i Indonesien. Vulkanen har mullrat oroväckande och de boende i närheten har tvingats lämna sina hem. Det buddistiska tänkesättet har färgat den tredje vågens beteendeterapi som till exempel att acceptera att lidandet är en del av varandet. Bryter onda cirklar. Acceptera lidandet som en del av livet. Att kämpa emot gör det bara värre. Däremot kan du förhålla dig till lidandet så att det inte får orimligt stort inflytande i ditt liv. Detta är budskapet i ACT (acceptance and commitment therapy) som ingår i den tredje vågens beteendeterapi. För Christian, 24 år, blev ACT-terapin en nystart i livet. Fakta Nya terapiformen ACT handlar om att gilla läget Acceptance and Commitment Therapy, ACT, skapades av den amerikanske psyologprofessorn Steven Hayes. Det är en del av den tredje vågens beteendeterapi (efter den kognitiva). ACT kännetecknas av inslag från österländskt tänkande, som att lidandet är en del av tillvaron. Det gäller att acceptera det vi inte kan påverka. Därmed blir våra värderingar och vad vi vill med våra liv tydligare. I ACT arbetar man med: Vara här och nu Sluta försöka kontrollera ångesten Acceptera alla tankar och känslor Undersöka sina värderingar Steven Hayes har bl a skrivit: Get Out of Your Mind & Into Your Life: The New Acceptance & Commitment Therapy, Mindfulness and Acceptance: Expanding the Cognitive-Behavioral Tradition. Christian minns nästan ingenting från förra vårens inläggning på psyket. Under en och en halv månad var han "helt väck", apatisk, självmordsbenägen. Han beskriver det som om alla de skadliga tankar han haft i nästan halva sitt liv inte gick att trycka undan längre. Christian, i dag 24 år, mobbades hela mellanstadiet och hela högstadiet. Det var då han började tänka hur hemsk han var, hur värdelöst allt var, och senare hur han skulle ta sitt liv. Under tiden hade han utvecklat egna tekniker för att "trycka bort" de värsta känslorna: Han framkallade olika bilder. Var han på väg att reagera slog han på teven. Eller började diska. - Jag var så van vid alltihop att det var som att andas. Men mina tekniker bara förstärkte de hemska och självkritiska tankarna. Förra våren sprack allt det här. När vi pratas vid, ett år senare, säger Christian att det känns som om han levt i två olika världar: Då förstod han aldrig hur illa det var ställt. På bara fyra, fem månader mådde han bättre än han kunnat drömma om. I dag har han avslutat en termin på folkhögskola, jobbar på mack och tänker söka en "riktig" utbildning i grafisk design till våren. För Christian var det "tredje vågens beteendeterapi" som vände alltihop - ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Det innebär - starkt förenklat - att man slutar kämpa emot, tar sina värderingar på allvar och sätter upp mål i sitt liv. - De flesta som söker hjälp vill bli av med sitt problem. Men ACT syftar inte till att ta bort symtomen, utan lära sig att leva med dem på ett bättre sätt, förklarar psykolog Thomas Gustavsson i Helsingborg, knuten till Psykologpartners W&W och

7 konsult hos Integrerad Närsjukvård i Malmö, INM. Han brukar tidigt fråga patienterna vad symtomen hindrar dem från att göra och vad de vill med sina liv: Om du skulle ha en dödlig sjukdom Om någon nära anhörig rycktes i från dig Vad vore då riktigt viktigt? - Det är den effekten man vill åt, förklarar Thomas Gustavsson. På så sätt får deras mål och värderingar styra behandlingen och jag får veta vilket uppdrag jag har. Är det typiskt för vår tid att inte veta vad som är viktigt? - Nej, det typiska är snarare att ett buddistiskt förhållningssätt kommit in i beteendeterapin, säger han och förklarar: I ACT betraktar man lidandet som en del av varandet. - Vad vi än tycker och tänker, måste vi förhålla oss till lidandet, sluta kämpa emot. Christian hade kommit till det läget att han inte längre orkade må så dåligt. Från vårdarna på psyket fick han tips om en terapimetod som fanns inom Integrerad närsjukvård i Malmö. Skulle inte den nya terapin fungera "var det god natt", som han säger. Christians terapeut började med att förklara hur våra hjärnor fungerar, att alla människor tänker hela tiden. Tankarna i sig är knappast orsak till problemen, men eftersom vi tenderar att tro på en tanke kan den väcka lika mycket obehag som verkligheten. Därmed kan den indirekt orsaka ett beteende som går ut på att undvika det som väcker tankarna. Christian försökte till och med undvika sina egna tankar. Thomas Gustavsson (som inte behandlat Christian) nämner ett vanligt skäl till att personer söker olika former av kbt: Social fobi. Egentligen vill de kunna vara avspända bland andra människor, men de får så mycket obehagskänslor vid blotta tanken att de stannar hemma. Så här menar Thomas Gustavsson att det kan gå till: En man är bjuden på fest. Där finns folk han inte känner. Han hinner tänka Jag klarar inte det Men Thomas Gustavsson som vet att sådana tankar bara finns inom oss själva, frågar klienten: När du vill umgås med andra, brukar du bli rädd då? Vad brukar du göra när det obehagliga kommer? - Då berättar de om strategier som aggressivitet, alkohol, kontroll- eller undvikande beteenden - som att låta bli att gå på en fest. Allt för att slippa det obehag som tankar, minnen och känslor väcker. Och de väljer att lyssna på hjärnan, och göra som den säger. När ska man låta bli att göra det? - Om hjärnan hindrar dig från att göra det du vill, då ska du fundera på att utmana budskapet. ACT handlar inte om att utsätta dig för så mycket obehag som möjligt, utan om att ta reda på hur du vill leva egentligen. När klienten ser att hindren gått ut på att kontrollera och reglera obehag, kan Thomas Gustavsson fortsätta med nästa fråga: Hur tycker du det fungerar att kontrollera ångest så här? - Det vanliga är att det blivit sämre med åren. Och ju mer försök till kontroll, desto mer ångest. Den som slutar kämpa emot kan leva ett mer innehållsrikt och värdefullt liv. Nästa fråga ska leda till ett läge som ACT kallar för kreativ hopplöshet: Vad har det här beteendet kostat dig i fråga om självförtroende, karriär, kontakter? Jo, svarar kanske klienterna, det gör så att mitt liv blir krympt. Och så inser de att strategierna för att slippa obehag inte har hjälpt. Vad ska man göra då? Då är det ju helkört! - Men bara för att strategin är hopplös, betyder det ju inte att personen är det, säger Thomas Gustavsson och förklarar att detta är det kreativa läget, en början till nästa steg. För 24-åriga Christian sprack strategierna mer smärtsamt, genom en kollaps. Först efteråt fick han lära sig att försöka bli medveten om vad han tänker, vilket är svårt när man är en del av sina egna tankar. Nu skulle han inte göra mer än att lägga märke till tankarna, inte gå in i minnen eller känslor som kunde väckas samtidigt. - Visst var det jobbigt när de kom, det var ju inga mysiga tankar precis. Nu låter jag dem bara vara: Där kom en tanke, och det är inget annat än en tanke De är bara där. De kommer alltid att finnas, och nu vet jag hur jag ska hantera dem. Och de hemska har minskat, successivt. Christians terapeut frågade vad han gjorde när en obehaglig känsla kom. Så småningom blev han medveten om att han använt sig av olika strategier, dels att "trycka bort" tankarna med bilder, dels aktivera sig när något började bli känslomässigt - som att diska eller titta på teve. - Vi pratade bara om vad som var kopplat till tankarna och hur jag skulle ändra på saker som kändes dåligt. I min tidigare terapi ältade jag själva känslan. Det var värdelöst för mig. Nästa steg var att förstå exakt vad som aktiverat det undvikande beteendet. Det Christian haft svårast med var filmer där det förekom orättvisor eller kärleksscener. - Då reagerade jag väldigt starkt, blev jätteledsen. Jag hade förtryckt alla slags känslor för att det inte skulle bli för mycket. Det blev jag medveten om först förra sommaren, innan dess hade jag ingen koll. Sakta, sakta accepterade Christian att han hade känslor över huvud taget. Att de kommer och går, precis som tankarna. Han fick lära om allt - allt, säger han. - Det var mycket nytt. Varje dag upptäckte jag nya saker om mig själv. Visst kan det kännas jobbigt, men då vet jag att det går åt rätt håll. Jag behöver lära mig att inte bli rädd för känslorna - de kommer att komma, och de kommer att gå.

8 Sådant gäller det att acceptera Ja, och det är också grunden i ACT: acceptera att det kan vara jobbigt ibland och sluta kämpa emot det som inte går att kontrollera. Snarare ska man fokusera på att förändra själva beteendet. När man insett att kontrollen är problemet, erkänt tanken som tanke och känslorna som känslor samt befinner sig i en kreativ hopplöshet - då är det dags för nästa steg: Åtagandet. Då kan terapeuten använda en alternativ tolkning av förkortningen ACT, Accept, Choose, Take action Acceptera, gör val, skrid till handling. - Då gäller det att kunna motivera val och åtaganden med sina värderingar, säger Thomas Gustavsson. Det här är så viktigt i mitt liv att jag är villig att utsätta mig för obehaget Christian har också fått sätta upp mål - bit för bit. Just nu har han inga skadliga tankar, som han kallar dem. Och det närmaste målet är att hålla ordning hemma och ha en vettig dygnsrytm. - Det låter löjligt, men för mig har även sådant varit rätt stökigt Håller man sina löften till sig själv? - I mitt gamla system hade jag ingen riktig ordning. Det var jäkligt starka krafter. Nu ska jag lära in nya vanor och nya beteenden som ska bli ännu starkare. Jo, det är mycket som behöver nötas in. Men terapeuten hjälper till, han sms-ar, ringer, mejlar. Den strukturerade och logiska modell som ACT bygger på passar Christian superbra, säger han. Vad är skillnadet mot den tidigare terapin, där du gick i ett år? - Att den här gör något. Den andra kanske lättade för stunden, den här får verkligen saker att hända. AGNETA LAGERCRANTZ Idag

9 Publicerat 14 juni :30 Artikel 5. Läskig träning hjälper barn Nästan vart tionde barn lider av social fobi, enligt flera studier. Rädslan att visa sig inför andra kan hindra dem från att göra sådant som de egentligen tycker är kul. Ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet visar att de flesta av barnen blev hjälpta av kognitiv beteendeterapi. Grupperna leddes av psykologerna Liv Svirsky och Ulrika Thulin. Fakta Runt 9 procent av alla barn beräknas lida av social fobi, enligt europeiska och amerikanska studier. 70 procent av barnen som fått kognitiv beteendeterapi blir förbättrade. Treårsuppföljningar har visat att förbättringen håller i sig. Barn med social fobi beskriver ångest i många situationer när de är tillsammans med andra människor. Det finns två typer av social fobi: Specifik fobi, som att vara rädd för att tala inför andra. Det stör kanske inte livet så mycket, men kan vara illa nog. Generaliserad social fobi. Då undviker man flera situationer, är blyg, hämmad, mer depressiv. I tankarna finns: De kommer att skratta åt mig, De tycker att jag är töntig, Jag skakar så att jag kommer att tappa mjölkglaset i matsalen, Jag borde ha tagit den där lyran, jag är värdelös Situationer som barn med social fobi känner rädsla i: Tala inför andra 89% Prata med klasskamrater 40% Äta med andra 39% Gå på partyn 28% Skriva inför andra 28% Gå på offentliga toaletter 24% Tala med auktoritetspersoner 21% Kroppsliga symtom hos barn med social fobi: Hjärtklappning 71% Skakningar 67% Varma/kalla vallningar 63% Svettning 54% Stamning, dålig ögonkontakt, mumlande, darrande röst och nagelbitning är vanliga beteenden. En del barn visar sin ångest genom att bli arga. Så här kan man hjälpa ett barn med social fobi: Ta reda på exakt vad barnet är rädd för Försök få barnet att göra det som är läskigt ta ett litet steg i taget Gör det flera gånger Glöm inte beröm och belöning! Ignorera ängsligt beteende (annars kan uppmärksamheten bli ett slags beröm eller leda till att föräldern gör det barnet skulle göra) Beröm icke-ängsligt beteende Öva på problemlösning för olika situationer Många vardagliga situationer är jättejobbiga för barn och ungdomar som har social fobi. Att prata högt inför klassen, äta tillsammans med andra i matsalen eller att vara med på födelsedagskalas kan vara en mara. Rädslan att bli negativt bedömd av andra är stark och de är ofta oroliga för att göra bort sig. Rent fysiskt yttrar sig rädslan genom svettningar, skakningar, darrningar, rodnad och yrsel. Förr ansågs de här barnen nog vara mönsterelever som arbetade tyst och gjorde som fröken sa. I dag, när social kompetens står högt i kurs och muntlig redovisning blir allt vanligare, syns problemen tydligare. Kontrasten mellan alla frimodiga och de som aldrig tar för sig blir desto större. Runt nio procent av alla barn lider av social rädsla, enligt europeiska och amerikanska studier. Kanske är det viktigare än någonsin att se till att de får möjlighet att komma över sin skräck. Utagerande barn som slåss och skriker får hjälp långt före dem som undviker att delta i olika situationer. Det är lika viktigt att de här barnen får rätt stöd för att utveckla sin fulla potential. Kognitiv beteendeterapi har visat sig ge goda resultat. Detta är en tyst problematik. Just därför är det så viktigt att uppmärksamma den, menar psykologerna Liv Svirsky och Ulrika Thulin. Tillsammans har de skrivit boken Mer än blyg om social ängslighet hos barn och ungdomar (Cura bokförlag). Boken bygger på deras erfarenheter från ett forskningsprojekt på Stockholms universitet. De har lett flera grupper i kognitiv

10 beteendeterapi för barn mellan 8 och 14 år. De hade också en grupp föräldrar som fick lära sig mer om hur de kan stötta sina barn. Gruppen diskuterade frågor som: Hur hjälper jag mitt barn att hantera negativa tankar, hur bemöter vi ängsligheten, hur belönar vi mod. Blyghet är ett temperamentsdrag, inte ett psykiskt problem. Det är starkt ärftligt och tar sig olika uttryck i olika åldrar. Oftast är det inga större problem, utan det växer bort. När blygheten är så stark att den blir ett hinder är dags att göra något. När ska man söka hjälp? Blyg kan man vara. Men om man känner att barnet har problem i livet, om det slutar med fritidsaktiviteter och annat som det har tyckt om att göra. Eller om det går miste om saker som kompisarna eller syskonen gör, då är det dags att söka professionell hjälp, framhåller Liv Svirsky. Om ångesten får fäste kan den hindra det växande barnet på flera områden. Många har slutat göra saker som de tycker är roliga för att rädslan har blivit för stark. Vissa slutar med fritidsaktiviteter, andra tar inte kontakt med kompisar längre, en del vägrar att gå till skolan. Ungdomar med social fobi undviker sådant som jämnåriga deltar i, som fester, läger, sova över hos kompisar. I skolan avstår de från att säga sin mening, äta i skolmatsalen eller vara med på gympan. Allt detta kan påverka vuxenblivandet negativt. Varför utvecklar vissa social fobi? Det är en kombination av biologiska, psykologiska faktorer och livsstressorer, förklarar Ulrika Thulin. När brukar det bryta ut? De som söker hjälp är ofta i årsåldern, men de flesta har haft problem länge. Många har haft svårigheter när de har började både på dagis och i skolan. Problemen brukar bli större när kraven i skolan ökar och det blir en anledning till att söka hjälp, förklarar Liv Svirsky. Men social fobi går att övervinna. Kbt ger goda resultat vad gäller social fobi hos barn. Exponering och social färdighetsträning är viktiga komponenter. Föräldramedverkan har också en gynnsam effekt på resultatet. Vad ska man göra som förälder? Det kan vara svårt att som förälder veta hur man på bästa sätt ska hjälpa sitt ängsliga barn. Ofta vill man minska obehaget för barnet, vilket kan göra att man löser uppgiften åt barnet så att det slipper rädslan. Tyvärr leder det här till att rädslan snarast befästs, och kanske till och med förvärras. Bättre är i stället att hjälpa barnet att i små steg möta det läskiga och att uppmärksamma och berömma varje liten ansträngning som går i rätt riktning, säger Ulrika Thulin. Föräldrar till barn som är mycket blyga eller kanske har social fobi kan ta med sig några tankar från boken Mer än blyg. Till exempel att försöka ignorera ängsligt beteende. Den uppmärksamhet som barnet får för sin oro kan, även om det låter paradoxalt, faktiskt verka förstärkande. Barnet kan lära sig att när det visar sig extra oroligt så ger föräldrarna mycket av sin tid och sitt engagemang. Flykt är visserligen ett effektivt sätt att komma bort från obehaget. Men det ger bara tillfällig lindring. På lång sikt innebär det bara att den sociala fobin hålls vid liv. Kunskapen om ångest har tydligt visat att det bästa sättet att bli av med irrationella rädslor är att stanna kvar i situationen och låta ångesten ha sitt naturliga förlopp. Detta innebär att den klingar av efter en kort stund, säger Ulrika Thulin. Exponeringen ska ske i små steg och man ska börja med något enkelt. Det kan ta tid för ett barn att våga utföra en uppgift så det är viktigt att inte stressa utan låta det ta den tid som behövs, säger Ulrika Thulin Det viktiga är att det finns tid att försöka och misslyckas, försöka igen och kanske lyckas. När barnet vågat utsätta sig för en läskig situation om och om igen släpper rädslan efter hand. För varje gång blir ångesten mindre stark. Kbt-grupperna med barn mellan 8 och 14 år gick ofta ut och tränade på olika sociala situationer. Ett McDonald s-besök bjöd på massor med utmanande situationer samtidigt som det var lockande att klara av dem. De började med att beställa mat, de yngre fick byta den leksak de fått till sitt Happy Meal, alla fick beställa åt varandra, fråga efter var toaletten fanns, åt vilket håll man ska gå för att komma till tunnelbanan. De läste högt för varandra på reklambladen. Att tappa något eller spilla är något många oroar sig för. Eftersom skakningar hör till problembilden är det bra att försöka spilla med flit för att se vad som händer. Vi balanserade brickor genom hela lokalen längst in i hörnet och iakttog hur de andra gästerna reagerade. Barnen märkte att det faktiskt inte hände något läskigt och att ingen verkade bry sig, säger Liv Svirsky. Kbt-grupperna tränade andra saker också, som hur man börjar ett samtal, hur man presenterar sig, hur man hävdar sig själv, vad vänskap handlar om, hur man gör när man ansluter sig till en grupp, vad man säger när man vill vara med och leka på rasten. Om man är extra blyg kan det vara bra att ha några bra öppningsfraser på lut. Det är inte lätt att vara förälder till ett barn med social fobi. Framtiden känns ofta oroande: hur ska det gå i högstadiet? Kommer han någonsin att våga åka på läger? Kommer hon att få de betyg hon är förtjänt av när hon aldrig räcker upp handen i klassen? Sorgen väcks vid tankar på vad ett barn kan tänkas missa. Många föräldrar känner skuld över att deras barn har utvecklat social fobi. De frågar sig vad som blivit fel och vad de borde ha gjort annorlunda. Forskningen ger inget entydigt svar på vad social fobi beror på. Det mest trösterika är att det finns bra behandling att få. Och att man som förälder faktiskt kan göra en hel del själv också. MARIA CARLING Idag

11 Publicerat 20 juni :30 Artikel 6. Tinnitusdrabbade får lindring via nätet Viktor Kaldo är legitimerad psykolog, men pappaledig för ögonblicket. De senaste åren har han ägnat åt ett forskningsprojekt om hur tinnituspatienter kan bli hjälpta av kognitiv beteendeterapi över nätet. Resultaten har visat sig vara mycket goda. Att lindra tinnitus-besvär med kognitiv beteendeterapi på nätet fungerar lika bra som gruppbehandling, visar Viktor Kaldos forskning i Uppsala. KBT på nätet lär växa snabbt de närmaste åren. Ingegerd Andersson är en av de få som fått göra ett försök med internetbehandling. Fakta Tinnitus är mycket vanligt. Runt procent av svenskarna har ljud i öronen. Mellan 1 och 3 procent av befolkningen har verkligt besvärande tinnitus med konsekvenser som ger lägre livskvalitet. Forskning visar att kbt kan minska tinnitusbesvären. Behandlingens mål: Att minska besvär och underlätta långsiktig tillvänjning, inte att sänka volymen på ljudet i öronen. Behandlingen sker i sex etapper. Verktyg i kbtbehandlingen: Information om tinnitus Tydligt uttalat syfte för behandlingen Hemuppgifter Avslappning från djup- till snabbavslappning Positiv bild (mental avslappning) Fokuseringsträning skifta fokus mellan två stimuli Omtolkning sätt in tinnitus i ett positivt sammanhang Exponering att utsätta sig för obehagligt stimuli för att avbetinga obehag Råd om koncentration Bakgrundsljud Minska ljudkänsligheten Hörtaktik Sömnråd Bryt negativa tankemönster

12 Vidmakthållande och uppföljning Viktor Kaldo är doktorand vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och verksam på audiologavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Professor Gerhard Andersson vid Linköpings universitet är hans handledare. Tillsammans har de skrivit boken Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus (Studentlitteratur). Källa: Självhjälp vid tinnitusbesvär av Viktor Kaldo. svd.se/idag Att ständigt leva med ljud i öronen kan vara en plåga. Många som drabbas av tinnitus drar sig undan störande miljöer, vilket kanske innebär att de slutar gå på fester, bio eller på krogen. En del blir deprimerade och andra går ned i arbetstid fast de annars inte skulle behöva det. Livskvaliteten sänks. Orsakerna till tinnitus är olika. Det kan vara skador på hörselsystemet, ljudet kan vara orsakat av buller, sjukdomar eller åldersrelaterad hörselnedsättning. Bettproblem och muskelspänningar kan också spela en viktig roll. Vanliga konsekvenser är sämre koncentrationsförmåga och uthållighet, sömnproblem, undvikande och passivitet, stress, irriation och ilska. Något som är viktigt att tänka på vid tinnitus och behandlingen av den är att skilja på ljudet och besvären, understryker Viktor Kaldo som är legitimerad psykolog och doktorand vid audiologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Behandlingar som har riktats mot orsakerna har gett klena resultat. Antidepressiv medicin kan dock fungera för dem som dessutom är deprimerade. Det finns teorier om att signalsubstansen serotonin har med ljudet att göra, men det är inte klarlagt. Ljudstimulatorer som fästs vid öronen fungerar för en del patienter. Det som har bäst stöd i forskningen är kognitiv beteendeterapi. Den kan minska besvären oavsett hur tinnitusljuden är, säger Viktor Kaldo. Hans forskning handlar om en självhjälpsbehandling över nätet i form av kognitiv beteendeterapi för tinnituspatienter. I snitt känner sig 40 procent markant bättre, 40 procent känner sig bättre och runt 20 procent når ingen förbättring alls efter att ha fått kognitiv beteendeterapi, säger Viktor Kaldo. Vilka är fördelarna med kbt på nätet? Internetbehandlingen kräver ungefär 40 procent mindre behandlartid än gruppbehandlingarna och når fler oavsett var de bor. Patienten styr mer över sin tid och behandlingens upplägg. Varför fungerar kbt så bra? Den kognitiva beteendeterapin är konkret och problemorienterad. Man tar patienten på orden, tolkar inte, läser inte in andra saker, utan jobbar konkret för förändring. Och man har alltid varit noga med att mäta resultaten, vilket är en förutsättning för att en terapi ska kunna utvecklas och förbättras med tiden. Fokus i kbt är att se vad den här personen gör, hur han eller hon tänker som kan påverka problemen som de ser ut just nu. Man ställer frågor om hur man kan lösa problemen både på kort sikt och på lång sikt. Vi försöker minska fokus på negativa tankar om hur saker och ting är. Vilka är behandlingsmålen? Att minska besvären och underlätta långsiktig tillvänjning, inte att sänka volymen på tinnitusljudet. Faktum är att upplevelsen av tinnitusljudet kan öka under behandlingen på grund av ökat fokus på ljudet. Vilket är det viktigaste budskapet i kbt-behandlingen? Att tinnitus inte ska begränsa livet. Både metoden kbt och i synnerhet nätbehandlingen ställer höga krav på självdisciplin och motivation hos patienterna. Att gå i terapi är tufft och att själv bestämma när det är dags att öppna mejlen, fylla i sin dagbok och göra alla övningar är inte alltid bara en fördel. Terapi på nätet lär växa snabbt de kommande åren. Konceptet har utvecklats på universitetet i Uppsala, som är den kognitiva beteendeterapins vagga i Sverige. I Storbritannien har internetbehandlingen Beating the blues, kbt mot depression, blivit en storsäljare som fått försäljningsföretagets aktier att raka i höjden. För Viktor Kaldo och hans forskarkollegor är den stora frågan just nu: Hur ska vi få ut detta? För närvarande är den enda vägen att försöka få en remiss till Akademiska sjukhusets audiologavdelning i Uppsala. Det borde finnas en struktur för det här inom landstinget, säger Viktor Kaldo. Fakta

13 Tinnitus är mycket vanligt. Runt procent av svenskarna har ljud i öronen. Mellan 1 och 3 procent av befolkningen har verkligt besvärande tinnitus med konsekvenser som ger lägre livskvalitet. Forskning visar att kbt kan minska tinnitusbesvären. Behandlingens mål: Att minska besvär och underlätta långsiktig tillvänjning, inte att sänka volymen på ljudet i öronen. Behandlingen sker i sex etapper. Verktyg i kbtbehandlingen: Information om tinnitus Tydligt uttalat syfte för behandlingen Hemuppgifter Avslappning från djup- till snabbavslappning Positiv bild (mental avslappning) Fokuseringsträning skifta fokus mellan två stimuli Omtolkning sätt in tinnitus i ett positivt sammanhang Exponering att utsätta sig för obehagligt stimuli för att avbetinga obehag Råd om koncentration Bakgrundsljud Minska ljudkänsligheten Hörtaktik Sömnråd Bryt negativa tankemönster Vidmakthållande och uppföljning Viktor Kaldo är doktorand vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och verksam på audiologavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Professor Gerhard Andersson vid Linköpings universitet är hans handledare. Tillsammans har de skrivit boken Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus (Studentlitteratur). Källa: Självhjälp vid tinnitusbesvär av Viktor Kaldo MARIA CARLING

14 Publicerat 14 augusti :30 Artikel 7. Spindelrädda kan få hjälp på nätet En harmlös harkrank eller fotot av en orm kan orsaka rena paniken. För många fobiker är skräcken för vissa smådjur så allvarlig att livet begränsas. Men snart kan boten finnas - på internet. Under hösten genomför psykologiska institutionen vid Uppsala universitet ett försök med självhjälp för orm- och spindelfobiker via nätet. Ett 80-tal personer ska erbjudas behandling antingen genom övningsuppgifter på en hemsida eller av en terapeut. Resultaten från de båda metoderna ska sedan jämföras av forskarna. - De undersökning ar vi har gjort tidigare visar att många människor klarar att hantera sina problem på egen hand, om de får rätt sorts vägledning, säger docent Gerhard Andersson, som leder projektet. Ungefär tio procent av befolkningen drabbas någon gång under livet av fobi, oresonlig skräck för ett enskilt fenomen. Fobi mot spindlar eller ormar är vanligt förekommande. - Just när det gäller de här rädslorna finns det en nedärvd benägenhet. Men det kan också vara enskilda händelser som gör att en rädsla fastnar, säger Gerhard Andersson. Den internetbehandling som forskarna tagit fram baserar sig på så kallad kognitiv beteendeterapi. Behandlingsmetoden har tidigare visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller just fobier. Men enligt Gerhard Andersson är det inte meningen att hemsidan helt ska ersätta kontakterna med en läkare eller terapeut. Snarare ska den ses som ett effektiviserande arbetsredskap, där behandlaren avgör vilka patienter som klarar självhjälpsprogrammet. För mer information: KATARINA STERNUDD

15 Publicerat 26 september :35 Artikel 8. Tänk gott - sov gott Att bara stänga av eller tränga undan de negativa tankarna är sällan någon lyckad strategi. Tankar är ju lite speciella på så sätt att ju mer man försöker låta bli att tänka på en viss sak, desto svårare blir det att låta bli, säger psykologen och forskaren Markus Jansson. Sömnpiller är en snabb lösning medan terapi är en långsiktig. Så ser alternativen ut för den som har svårt att sova. Kognitiv beteendeterapi kräver hårt arbete men ger hjälp utan biverkningar. Terapin har absolut hjälpt mig. Numera händer det till och med att jag sover hela natten, säger Karin, 50 år. Tips Så kan du omformulera dina tankar Negativ tanke: Jag kommer aldrig att somna Alternativ tanke: Förr eller senare somnar jag. Slappna bara av och låt saken ha sin gång. Negativ tanke: Nu har jag inte hunnit med det jag skulle göra i dag. Hur ska det gå? Alternativ tanke: Det är inget som jag kan lösa nu när jag ska sova. I morgon får jag ta itu med det. Negativ tanke: Jag kommer inte att kunna fungera i morgon. Alternativ tanke: Det värsta som kan hända är att jag kommer att vara på dåligt humör. Det kan jag hantera. Källa: Markus Jansson. Läs också "Sängen blev en fiende för mig" Försäljningen av sömnmedel har ökat med 30 procent i Sverige sedan början av 1990-talet. Det skrivs i dag så många recept på sömnpiller att det räcker till en halv miljon svenskar eller hela Göteborgs befolkning varje natt. Samtidigt visar modern forskning att det bästa botemedlet mot sömnstörningar åtminstone på lite längre sikt är kognitiv beteendeterapi (KBT). Till skillnad från sömnmedel har den inga biverkningar. Det finns ett starkt samband mellan psykologiska faktorer och sömn, särskilt när det gäller insomnia, sömnlöshet, som är den vanligaste sömnstörningen. Många ligger vakna på nätterna och ältar sina bekymmer, men med hjälp av KBT går det att ta makten över tankarna så att man kan slappna av och somna, säger psykologen och forskaren Markus Jansson. Länge sågs sömnlöshet som ett medicinskt problem som bäst behandlades med läkemedel. Men senare års forskning visar att åtminstone insomnia ofta har psykologiska orsaker och att många blir hjälpta av terapi. Enligt både svenska och internationella studier får fyra av fem bättre sömn efter att ha genomgått KBT. Hälften blir klart bättre och cirka en tredjedel får helt normal sömn. Följer man patienter som har gått i KBT under flera år blir effekten ännu starkare. Man somnar snabbare, vaknar färre gånger, förbättrar sömnkvaliteten och sover sammanlagt fler timmar under natten. Den som söker hjälp för sömnbesvär hamnar oftast först på en vårdcentral där han eller hon erbjuds sömnmedel och någon kortare samtalskontakt. För många är det en fungerande korttidslösning, men om sömnproblemen håller i sig har KBT visat sig vara den bästa och mest långsiktiga metoden, säger Markus Jansson. Han arbetar på Universitetssjukhuset i Örebro och där har man i olika projekt erbjudit patienter KBT. Första mötena med terapeuten går ut på att reda ut vilka psykologiska mekanismer

16 som kan antas ligga bakom sömnsvårigheterna. Det kanske vanligaste problemet är att patienten har svårt att somna eftersom han eller hon ligger och funderar på en massa saker. Många oroar sig för jobbet, familjen, hälsan, ekonomin De stressande tankarna påverkar det autonoma nervsystemet som i sin tur reagerar med bland annat högre hjärtfrekvens vilket gör det svårare att slappna av inför att man ska somna. Sömnlösheten är också ett stort orosmoment i sig. Många ligger vakna och oroar sig för att de inte ska kunna prestera lika mycket dagen därpå eftersom de kommer att vara så trötta. Det här gör att de får ännu svårare att sova, säger Markus Jansson. Syftet med den kognitiva beteendeterapin är att patienten ska försöka bryta de negativa tankemönstren eller dåliga sömnmönstren för att kunna slappna av och sova bättre. Arbetet sker både under terapisessionerna tillsammans med terapeuten och på egen hand genom hemuppgifter. En person kan till exempel få pröva att låta bli att titta på klockan under tre nätter för att se vad som händer då. En annan kan få identifiera de negativa tankemönster som dyker upp under natten och ersätta dem med mer realistiska alternativ för att se om det påverkar sömnen (se faktaruta). Att bara stänga av eller tränga undan de negativa tankarna är sällan någon lyckad strategi. Tankar är ju lite speciella på så sätt att ju mer man försöker låta bli att tänka på en viss sak, desto svårare blir det att låta bli. Ber jag dig att absolut inte tänka på en rosa elefant, så kan du knappt tänka på annat, säger Markus Jansson. Nej, då är det bättre att följa de oroliga tankarna som pockar på uppmärksamhet och granska dem kritiskt för att se om allt verkligen är så nattsvart. Detta bör dock åtminstone i början ske under dagtid och på en annan plats än i sängen. Risken med att ligga och älta sina livsproblem mellan två svettiga lakan är annars att hela sovsituationen blir negativt laddad. Bara man stiger över tröskeln till sovrummet seglar orosmolnen upp och ångesten kryper ner under täcket. Sedan är det också viktigt att komma ihåg att alla andra faktiskt inte sover åtta timmar ostört varje natt. Det är väldigt individuellt hur mycket sömn vi behöver och sömnmönstren försämras naturligt med åldern. Jag upplever ibland att människor har lite orealistiska föreställningar om vad som är normalt när det gäller sömn vilket kan bli en stress i sig. Fotnot: Psykologen Markus Janssons avhandling Insomnia: Psychological mechanisms and early intervention A cognitive-behavioral perspective lades fram vid Universitetssjukhuset Örebro förra året. Anna Lagerblad

17 1 okt 2006 Artikel 9. Nu prioriterar jag sömnen Utredning på sömnkliniken i Uppsala. GENSVAR Sömnbrist är ett stort folkhälsoproblem, konstaterades redan i det första avsnittet av vår serie. Reaktionen från läsarna bekräftar den bilden. Tröttheten var förlamande, hjärnan kändes lika smidig som kall havregrynsgröt, skriver en läsare som blev utbränd. Jan-Erik Broman, chef för avdelningen för sömnutredning vid Akademiska sjukhuset svarar på tio frågor om sömn. Vad är sömntåget? Det är ett begrepp som myntades av en fransk vetenskapsjournalist och det gick ut på att man måste somna i takt med sömncyklerna på 90 minuter. Sömnrytmen finns i viss mån även i vaket tillstånd, men talet om sömntågets betydelse är överdrivet. Man behöver inte vänta 90 minuter på nästa tåg. Kan man sova för mycket? Ja, på samma sätt som man kan äta för mycket. Sover man för mycket förskjuter man gärna dygnsrytmen och kommer i otakt med samhället i övrigt. Kan man träna sig att sova mindre? Det finns en viss elasticitet som gör att man kan minska nattsömnen. Ofta brukar kortsovare kompensera det med att ta en tupplur på dagen. Är bra eller dålig sömn genetiskt betingad? Det förefaller finnas en ärftlig komponent, men forskningen vet inte så mycket om det. Klart är att sömngång och narkolepsi har ett starkt genetiskt samband. Kan man ha sömnproblem utan att veta om det själv? Ja, man kan ha många korta uppvaknaden exempelvis om man har sömnapné. Man kan vara trött och sömnig på dagen men ofta omedveten om sin dåliga sömn eftersom man måste vara vaken cirka tio minuter för att minnas det

18 nästa dag. Kan man sova drömlöst en hel natt? Nej, du drömmer varje natt även om du inte minns det på morgonen. Är det farligt att väcka en sömngångare? Ja, en sömngångare kan uppfatta väckningen som en attack och bli våldsam. Det bästa är att ta vederbörande i handen och leda honom eller henne tillbaka till sängen. Bör man låta tonåringar vända på dygnet och sova långt in på dagen? Nej, det gäller att verkligen kämpa emot och hålla på sovrutinerna eftersom det är svårt att komma i rätt fas igen. Hormonförändringar i puberteten gör att tonåringar gärna förskjuter dygnsrytmen. Är väckarklockan ett otyg för sömnens kvalitet? Nej, det finns ingen forskning som tyder på att man bör vakna i ett visst sömnstadium. Funkar det att räkna får? Nja, det har faktiskt gjorts en studie som visade att det inte är så effektivt. Däremot finns det en poäng med att skärma av allt annat med hjälp av monotona tankar. Per Söderström Fakta En försiktig frisering av sömnråden för att minimera risken för plötslig spädbarnsdöd kommer senare i höst. Amerikanska studier har visat på en liten ökad risk vid så kallad samsovning, alltså att barnet sover med minst en förälder, om barnet är under tre månader. Det gäller även om mamman inte röker. Tidigare har risken uppmärksammats bara om mamman rökte. I de nya råden avråder man inte från samsovning under normala omständigheter. Vi är mer resonerande i det nya materialet. Men vi avråder från att ha barnet sovande i förälderns säng om modern är mycket trött eller påverkad av alkohol samt om modern är rökare, säger Kerstin Nordstrand på Socialstyrelsen. Nytt är också att allt bruk av nikotin bör undvikas under graviditet och amning, även snus, nikotintuggummi och nikotinplåster. Napp tycks minska risken för plötslig spädbarnsdöd, enligt studier i USA. Men man kan inte utifrån det dra slutsatsen att napp är bra. Däremot behöver man inte vara så rädd för att använda napp när amningen väl är etablerad, säger Kerstin Nordstrand. Huvudbudskapet förblir trots allt detsamma, nämligen: Låt spädbarnet sova på rygg. Avstå från rökning. Amma om det är möjligt. Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig. Per Söderström Natt 1995: 21:00 sminkar, klär om, träffar kompisar. 23:00 Beställer drink. 02:00 Beställer drink 5. 03:00 Hemåt, kanske med sällskap. 04:00 Censur. Natt 2006: 20:00 Söver barn 1 (tar cirka 30 minuter). 21:00 Ammar barn 2. 21:30 Bär in barn 2 till sovrummet. 23:00 Lägger mig själv, helt utmattad. 01:15 Barn 2 vaknar, vill amma Rapar barn 2. 02:00 Barn 2 vill äta mera. 02:30 Barn 2 somnar. 03:00 Barn 1 ropar MAMMA! från sitt rum. 03:10 Bär över supersnuvigt barn 1 till stora sängen. 04:45 Barn 2 vill äta igen. Går upp till vardagsrummet med denna eftersom det redan är fullt i stora sängen. 04:50 Upptäcker att barn 2 har kissat på sig. Byter kläder. 05:00 Ammat ett bröst. 05:05 Barn 2 bajsar värsta stinkaren i blöjan. 05:15 Har bytt blöja på barn 2 och ska fortsätta att amma. 05:16 Barn 1 kommer upptassande och skriker MAMMA! 05:20 Går till stora sängen med båda barnen och väcker barnens pappa. 05:25 Barn 1 går till sin säng med sin pappa.

19 05:26 Lägger mig och ammar i stora sängen. 05:26 Barn 1 skriker MAMMA! i panik. 05:34 Barn 1 skriker fortfarande MAMMA! i panik. 05:45 Barn 2 har ammat färdigt, somnar. 05:50 Ger upp, går till mammasnyftande barn 1. 06:15 Barn 1 säger att hon inte vill sova mera. 06:20 Går upp och laddar videon med Molly Mus. Gääääsp. Annica Björk Tänk om alla bvc-kliniker i Sverige lämnade ut Anna Wahlgrens Barnaboken till nyblivna föräldrar. Då skulle det inte finnas några uttröttade småbarnsföräldrar överhuvudtaget. Bara små, glada, utvilade barn och dito föräldrar. Jag blir så upprörd när jag läser om familjer som nästan går sönder för att barnen inte fått lära sig att sova ordentligt. Och sen begär man att de små ska orka ta sig igenom dagis i 8 timmar eller skola och sen trötta och uppgivna föräldrar på det. Inte konstigt att ungarna blir gnälliga och hyperaktiva. Undrar hur många feldiagnoser på så kallade problembarn det finns på barn i Sverige som i grund och botten bara är utmattade. Barn måste få lära sig att sova hela natten och det finns ett facit till det. Tidigare nämnda bok har en exakt modell för hur det ska gå till. Den fungerar på alla barn och den går inte ut på att barnet ska ligga och skrika. Det bygger på ett mjukt buffande i rumpan, en ramsa, en god attityd och rutiner. Det handlar om vägledning åt barnet, man sover hela natten för då händer det ingenting. Punkt. Utvilad Jag är en morgonpigg kortsovare även om jag inte är extrem på något sätt. Har sedan tidig barndom frivilligt och med glädje stigit upp tidigt. Under tonårstiden var jag ofta uppe sent på nätterna trots att jag steg upp tidigt och upptäckte då att jag hade ett lite mindre sömnbehov än de flesta. Som vuxen sover jag mer, men jag går i princip alltid upp mellan 4.30 och 4.45 på vardagarna och jag vaknar utan att väckarklockan hinner ringa. I princip har jag aldrig haft sömnsvårigheter och somnar ofta snabbt. Sover dessutom djupt och störs ej av oväsen. Anonyma A Jag blev väldigt berörd av intervjun med Stefan Klee som gick in i väggen efter långvariga sömnproblem. Om en vecka är det ett år sedan jag själv blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Jag är en typisk duktig och ambitiös tjej med ett ansvarsfullt och utmanande arbete och hade haft allvarliga sömnproblem under tre års tid. Jag hade också sökt läkare för detta ett antal gångar. Även med sömntabletter fick jag bara 4 5 timmars sömn per natt, inklusive på helgerna. Sista halvåret innan jag blev sjuk gick jag som i ett töcken. Tröttheten var förlamande, hjärnan kändes lika smidig som kall havregrynsgröt och de minsta problemen tycktes helt överväldigande. Först efter två månaders sjukskrivning, en flod av tårar och ett aktivt arbete för att försöka förstå varför jag gjort våld på mig själv för att leva upp till omgivningens förväntningar, började min kropp den långsamma återhämtningen. Ytterligare en månad senare kunde jag börja arbetsträna, och hela våren har gått med att gradvis lära mig hantera mer och mer arbete, stänga av stress samt skaka av mig vardagens jäkt. Sedan en månad tillbaka arbetar jag heltid med samma typ av arbetsuppgifter som förut, sover bra på natten och mår bättre än på flera år. Den största anledningen till att jag i dag är frisk och ser ljust på min framtida karriär stavas kbt (kognitiv beteendeterapi). En duktig kbt-terapeut har lärt mig sova igen, lärt mig att prioritera sömn och att lyssna av min kropps signaler om när mer vila och mindre krav behövs. Min förstående arbetsgivare som tagit alla rehabiliteringskostnader och anpassat arbetet efter mina behov, har också spelat en viktig roll. Och så min egen insats; att jobba hårt med att förstå min egen del i det som hänt, anstränga mig till det yttersta för att lära mig att tänka om, arbeta smart i stället för mycket, ta mina egna behov på allvar. Nu när jag lärt mig hantera respektive tacka nej till stress kan jag uppnå mina karriärmål, utan att de kommer att äta upp mig inifrån. En lycklig 32-åring Man kan visst använda sömnmedel om man inte gör det så ofta. Min erfarenhet är att Nitrazepam är jättebra om man tar det högst en gång i veckan. När jag tar det blir jag lugn för jag vet att jag kommer att somna. Jakob Det är så många som sover dåligt, men inte tar problemet på allvar. Det viftas bort, eller som det står i artikeln ser man sig som extra duktig som klarar sig med mindre sömn än andra. Men det gäller bara en begränsad tid. Läkare, företagshälsovård och chefer borde ta pulsen på sina patienter och medarbetare när det gäller sömnen minst en gång om året. När man hittar problem måste de ta till rejäla åtgärder, skaka om personen, innan det går så långt som till utbrändhet. Så sker inte i dag.

20 Egen företagare Problemet med nightgibben är att vanligt folk, alltså inte gamers, tror att vi sitter och drar linor och tuggar E-tabletter. Dagens reportrar vill inte få gibb att se bra ut, de fiskar hela tiden, och gör allt som står i deras mediamakt att förstöra och få folket att trycka ner gamers. Personligen tycker jag att det suger!. Man behöver inte knarka för att kunna hålla sig vaken en hel natt, så svårt är det inte. Igglo George Bernhard Shaw sade i en intervju att hans bästa sömnknep var att låtsas att han hade alla pengar som fanns och byggde i tanken ett hus. Han sade att när fantasin inte har några begränsningar blir det så tråkigt att man somnar. Men om man bara har en viss summa blir det intressant nog att hålla en vaken hela natten. Jag bygger på mitt hus varje kväll och har fortfarande bara kommit till ytterdörren.

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer