Smärta, Stress. MOS (medicinskt oförklarliga symtom)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärta, Stress. MOS (medicinskt oförklarliga symtom)"

Transkript

1 Smärta, Stress och MOS (medicinskt oförklarliga symtom) i Primärvården

2 SMÄRTA Nociceptiv Neuropatisk Psykogen Okänd orsak Smärta medi- Som kommer i T ex vid Somatoforma eras via smärt- nervsystemet pga vissa smärtsyndrom. receptorer från skada eller fel- psykoser Där smärtan, den skadade funktion i själva i förh. till skadan vävnaden, via nerven eller i CNS. fått orimlig stor A-delta-fibrer alt. plats i patientens C-fibrer till CNS. Ex: neuropati liv, såväl yrkeszooster, mässigt som Ex. Muskulo- trigeminusneur- socialt. skelettal smärta algi. Ex v ryggsmärta kan vara både och. Nociceptiva nerver kroppens alarmsystem som har till uppgift att dels hålla individen informerad om och anpassad till fysiska omvärldsfaktorer, dels kontinuerligt registrera och reglera inre organs näringstillstånd, funktionsnivå, homeostas, mm.

3 30% av de som söker på en allmänläkarmottagning, söker pga. smärta i någon form. Majoriteten utgörs av muskuloskelettal nociceptiv smärta: Nack-skuldervärk Ländryggsmärta Artroser Mjukdelssmärta Duration: 40% < 1 månad 10% 1-3 månader 40% > 3 månader övriga intermittent smärta, ss migrän.. Duration >3 månader= Kronisk smärta

4 Utredning: Medicinsk utredning Riktad smärtanamnes Smärtkarta eller ritning VAS-skala Smärtdagbok (aktivitet, tid och känsla/förnimmelse) Behandling: Kortvarig smärta: Analgetika (paracetamol, NSAID, lätta opoider) Avlastning/vila Lokala injektioner av anestetika/steroid. Sjukgymnasik/akupunktur/TENS Långvarig mjukdelssmärta/artroser/cancer/neuropatier: Operation Centralt verkande opoider Neuroleptika Antidepressiva Diffusa muskulära smärttillstånd: Psykosocial utredning: Stress? Depression? Livsstill? Familje- och arbetsförhållanden? Avspänning Analgetika har sämre effekt, speciellt perifert verkande.

5 Diffusa muskulära smärttillstånd Smärtan kvarstår trots att skada är utläkt! Ex: FIBROMYALGI Symtom: Muskuloskelettal värk: Hyperalgesi: Ökad och förlängd smärtupplevelse av ett i normala fall smärtsamt stimulus. Tender points: Allodyni: Smärtupplevelse utöst av ett normalt sett icke smärtsamt stimulus. Störd muskelfunktion: fumlighet och nedsatt kraft. Psykisk trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga, störd sömn. Vegetativa symtom ss. kalla händer och fötter, colon irritabile, gastrit. Dessutom: Påverkan på andra angränsande nervbanor med aktiverade muskelreflexer, Ökad sympatikustonus, Nedsatt spinal smärtinhibition. Orsaker: Yttre skador: muskulära, traumatiska, inflammatoriska personlig identitetskris, katastroftänkande. Inre belastning: Stress, bristande cooping, relationssvårigheter, fobier, rädsla, genetik. Fibromyalgi

6 Nociceptiv sensorisk sensitering = smärtallergi (motsats är sensorisk habituering: nedreglering och minskad retbarhet) Uppreglering av sensoriska neuron: Sensoriska neuron förändrar sina egenskaper strukturellt och morfologiskt i riktning mot ökad retbarhet och transmission ökad känslighet, sensitering, i CNS ökad receptorkänslighet ökad synapstransmission minskad inhibition av inåtgående banor Det börjar exempelvis som en epikondylit, sprider sig till samma sidas arm, kroppshalva och senare till hela kroppen. Sensitering av cutan vävnad SVBK (svider-värker-bränner-käring) Smärtan (smärtreaktionen) finns kvar även när belastningen försvunnit: epikondylit lumbago whiplash associerad disorder (WAD) hälsporre skulder-nackmyalgi Tietzes syndrom trokanterit Dessutom: sker en sensitering av autonoma nervbanor i ryggmärgen vegetativa symtom. Orsaker: psykisk belastning ger ökad mottaglighet i cortikala smärtcentra. Ex våldtäckt, överfall, krig, fysisk belastning under tidspress. genetisk disposition, med förändringar i CNS-funktion och neuropeptidproduktion som borgar för onormal smärtkänslighet

7 Andra dysfunktionella tillstånd med liknande förklaringsgrund: Bronkiell hyperaktivitet Colon irritabile Oförklarlig torrhet i mun och ögon Dyspepsi, gastrit Globuskänsla i halsen Interstiell cystit Ljus-/lukt-/ljudöverkänslighet Neurodermatit och eksem Prostatit utan infektion Rinit Spänningshuvudvärk Tinnitus Underlivssmärta hos kvinnor Kroniskt trötthetstillstånd Sensoriskt minne: ökad impulsfrekvens från överretbara sensoriska nervbanor upplevs som att organskada eller sjukdom fortfarande föreligger känsla av förkylning i kroppen, bihåleinflammation, klumpkänsla i halsen, svullnadskänsla i händerna. Amputationssmärta. Sådana minnen kan troligen skapas på mycket tidiga stadier, i spädbarnsåldern (kraftig smärta) och kanske t o m i fosterstadiet Överkänslighet sedan tillkommer ytterligare belastning som framkallar minnet och ger symtomen.

8 Fyra tänkbara orsaksområden till långvarig muskulär smärta Mental stress? Biomedicinsk belastning Psykosociala faktorer Ergonomiska faktorer Ökad muskelspänning Fysiologisk stress Långsam nedvarvning, kvarstående stress och muskelspänning Repetitivt arbete Brist på kontroll Tidspress mm Hushållsarbete Vård av barn

9 Askungensyndromet brist på vila och återhämtning Arbete med låg fysisk belastning, högt arbetstempo, maskin- /kundstyrd arbetstakt, repetitiva arbetsuppgifter, brist på inflytande och kontroll, fysisk bundenhet till arbetsplatsen, låg status och låg inkomst. Ex montör, snabbköpskassörska. Men även mental stress, som t ex huvudräkning, sammanträden, personliga möten osv. T ex spänning i m. trapetzius. Kraftiga fysiologiska stressreaktioner: Adrenalin, noradrenalin och högt blodtryck. Styva muskler Ökad koncentration av inflammationsframkallande substanser (bradykin, serotonin) i musklerna. Försämrad funktion i muskelspolarna med spridning till andra lokalisationer i kroppen Lågtröskliga motoriska enheter konstant aktiva. Först upp på morgonen, sist i säng. Kvinnor Datorarbete ger inte, som tungt fysist arbete, normala trötthetssignaler. Metaboliska störningar och skador Kronisk inflammatoriska tillstånd Smärta Fördröjd läkningsprocess

10 Akut STRESS-reaktion Blekhet, hjärtklappning, obehagskänsla, tunnelseende, oro, rastlöshet, overklighetskänsla, rädsla, svettning. Sinnes- Talamus Hjärnbark Tolkning av intryck intryck avgör hur vi reagerar PTSS och varför vi reagerar olika. Komb. av fys. våld o. psyk. stress gör Amygdala Hippocampus att kontrollen uteblir känslor tid och plats och minnesbilden aldrig bearbetas - samma pat. stressreaktion återuppväcks - Hippocampusatrofi Hypothalamus Hypofys HPA Binjurebarken kortisol Binjuremärgen adrenalin och noradrenalin Levern: hjärtklappning förhöjt blodtryck glukos fettsyror Fight and flight

11 Långvarig stress WHO beskriver i en rapport stress som en global epidemi och beräknar att 75% av primärvårdens läkarbesök i västvärlden kan förknippas med olika former av stress eller livstilsfaktorer. Stressreaktion kan alltså framkallas även av låg fysisk ansträngning eller av psykisk belastning (sammanträden, möten, patientbesök) som inte kan resultera i fysisk ansträngning t ex. att köra på ett rådjur. Hög stressnivå under lång tid Låg fysisk aktivitetsnivå Bristande kontroll och omöjliga krav Uppgivenhetsreaktion HPA-axeln på kontinuerligt förhöjd nivå Förhöjd kortisolproduktion, äv. nattetid Immunförsvaret Psykisk och fysisk Metaboliskt syndrom: dämpas: utmattning: bukfettma, Förkylningar, Kronisk trötthet, högt blodtryck, infektioner, sömnproblem, lågt testosteron, bältros, minnessvårigheter, lågt serumcortisol, munsår humörsvängningar, högt blodsocker depression minskad hj.frekv.var. Motverkas av oxytocin: beröring, gemenskap, amning

12 Behandling och förhållningssätt som doktor Primärvården är de som först identifierar problemen och som har bäst möjligheter att på ett tidigt stadium utreda och hjälpa patienter som söker för värk och stressrelaterade besvär. Tidig rehabilitering Samordna olika kassor: FK, Socialvård, AMF osv. Samverkan i multidisciplinära team Se hela personen och livssituationen, istället för att inrikta sig på symtomet eller snabb återgång till förra arbetsplatsen. Stödja det friska, se resurserna. Tänka i förändringstermer, istället för det traditionella metoderna: mediciner, remisser till röntgen och andra utredningar. Behandlarens självuppfattning och egenbild är här viktig. Göra avkall på omnipotenta positionen. Arbeta med andra vårdgivare i team, men hela tiden finnas med som en resurs för patienten och teamet. Ta sig mycket tid med patienten initialt, kanske två seanser om 45 minuter. Ta upp fallet i inledande behandlingsmöte där berörda vårdgivare bjuds in tillsammans med patienten.

13

»Min hustrus smärtsystem har således blivit onödigt bra«

»Min hustrus smärtsystem har således blivit onödigt bra« Hans Levander, överläkare, reumatologkliniken, medicindivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala (hans.levander@alfa.telenordia.se) Sensorisk sensitisering, del I: Mekanismer bakom fibromyalgi»min hustrus

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Långvarig smärta 100903 OLM 1

Långvarig smärta 100903 OLM 1 Långvarig smärta 100903 OLM 1 Långvarig smärta långvarig smärta/värk är en mycket vanlig orsak till att söka sjukvård och andelen patienter verkar till att öka. mellan 40-60% av befolkningen beräknas ha

Läs mer

FoU-rapport. Kronisk arbetsrelaterad muskelsmärta. Nr 25. Neuromuskulära mekanismer bakom arbetsrelaterade kroniska muskulära smärtsyndrom

FoU-rapport. Kronisk arbetsrelaterad muskelsmärta. Nr 25. Neuromuskulära mekanismer bakom arbetsrelaterade kroniska muskulära smärtsyndrom FoU-rapport Nr 25 Håkan Johansson, Uwe Windhorst, Mats Djupsjöbacka, Magda Passatore (red.) Kronisk arbetsrelaterad muskelsmärta Neuromuskulära mekanismer bakom arbetsrelaterade kroniska muskulära smärtsyndrom

Läs mer

SMÄRTGUIDE. För dig som är amputerad

SMÄRTGUIDE. För dig som är amputerad SMÄRTGUIDE För dig som är amputerad Innehållsförteckning Förord Smärtguide för dig som är amputerad ISBN 91-89064-25-9 Redaktör: Gunilla Åhrén Illustratör: Lou-Lou Pettersson Layout & tryck: In Time AB

Läs mer

SMÄRTGUIDE. För dig med polioskada

SMÄRTGUIDE. För dig med polioskada SMÄRTGUIDE För dig med polioskada Innehållsförteckning Förord Smärtguide för dig med polioskada ISBN 91-89064-22-4 Redaktör: Gunilla Åhrén Illustratör: Lou-Lou Pettersson Layout & tryck: In Time AB - 2007

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

Ulf Lundberg Psykologiska institutionen och CHESS Stockholms Universitet och Karolinska institutet 106 91 Stockholm E-post: ul@psychology.su.

Ulf Lundberg Psykologiska institutionen och CHESS Stockholms Universitet och Karolinska institutet 106 91 Stockholm E-post: ul@psychology.su. Ulf Lundberg Psykologiska institutionen och CHESS Stockholms Universitet och Karolinska institutet 106 91 Stockholm E-post: ul@psychology.su.se WTC: Personal & Hälsa 2011 DET SOM HÄNDER I HJÄRNAN PÅVERKAR

Läs mer

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Om författaren: Elisabeth Rasmusson är studerande på läkarprogrammet, termin 5, vid Lunds Universitet i Malmö.

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

ÄR DET ALLVARLIGT? Av Tor Dagerberg

ÄR DET ALLVARLIGT? Av Tor Dagerberg Av Tor Dagerberg Jag har arbetat med komplementär medicin i över 20 år och patienterna söker sig hit av många skäl. Sedan i mitten på -90 talet har jag fått förändra mitt sätt att ge behandlingar. Numera

Läs mer

Kartläggning av nervbanornas inre liv kan förklara hittills oförklarliga symtom

Kartläggning av nervbanornas inre liv kan förklara hittills oförklarliga symtom Hans Levander, överläkare, reumatologkliniken, medicindivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala (hans.levander@alfa.telenordia.se) Sensorisk sensitisering, del II: Patofysiologi vid dysfunktionella tillstånd

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting Stress i arbetet På uppdrag av Stockholms läns landsting Långvarig intensiv stress utan perioder av återhämtning orsakar allvarliga och kostsamma problem i dagens arbetsliv. Stress och psykiska påfrestningar

Läs mer

Kronisk smärta. Smärta

Kronisk smärta. Smärta Smärta Smärta Kronisk smärta ett av de stora hälsoproblemen Kronisk brukar man kalla smärta som återkommer regelbundet under en period av minst sex månader. Det är vanligare än du tror. 20 25 procent av

Läs mer

Behandlingsplan för Patienter med Fibromyalgi

Behandlingsplan för Patienter med Fibromyalgi Behandlingsplan för Patienter med Fibromyalgi Författare: Ursula Flatters 2010 På Vidarkliniken bedrivs rehabilitering för patienter med fibromyalgi. Behandlingen har en antroposofisk inriktning där konventionella

Läs mer

Stress. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Stress. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Stress En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Denna temaskrift är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare testamenten och gåvor från

Läs mer

Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom?

Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom? Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom? Författare: Clara Ossiansson, Examensarbete, termin 10, Ht-04 Läkarutbildningen, Lunds Universitet Handledare: Margareta Söderström,

Läs mer

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog)

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Även om det skrivits och talats mycket om stress, så vet de flesta så lite om det att de inte känner igen det ens när det drabbar dem själva eller någon närstående.

Läs mer

Handläggning av patienter med whiplashrelaterade besvär (WAD)

Handläggning av patienter med whiplashrelaterade besvär (WAD) Handläggning av patienter med whiplashrelaterade besvär (WAD) framtaget av Olle Bunketorp Docent, specialist i ortopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Malin Lindh Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

-EN STUDIE OM OHÄLSA PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

-EN STUDIE OM OHÄLSA PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialhögskolan TILLFÄLLIGT AVBROTT -EN STUDIE OM OHÄLSA PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN Författare: Ellen Wikerstål Sara Wästlund Handledare: Ingrid Nilsson Motevasel 1 Innehållsförteckning sid Förord 3 1. Inledning

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4. PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4. PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4 2008 PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Författare: Minna Martin, psykolog, SHVS, Kristina Kunttu, samfundshälsovårdens

Läs mer

PSYKOLOGISK BEHANDLING ETT ALTERNATIV TILL FIBROMYALGI

PSYKOLOGISK BEHANDLING ETT ALTERNATIV TILL FIBROMYALGI Hälsa och samhälle PSYKOLOGISK BEHANDLING ETT ALTERNATIV TILL FIBROMYALGI -En litteraturstudie om vilka symtom som lindras med kognitiv beteendeterapi och mindfulness och hur sjuksköterskan kan använda

Läs mer

Fibromyalgi Examensarbete Termin 6, Akupunkturakademin, 2008 Av Peter Johansson INNEHÅLL

Fibromyalgi Examensarbete Termin 6, Akupunkturakademin, 2008 Av Peter Johansson INNEHÅLL FIBROMYALGI EXAMENSARBETE TERMIN 6, AKUPUNKTURAKADEMIN, 2008 FÖRFATTARE: PETER JOHANSSON WWW.ACTOFBALANCE.SE 2 INNEHÅLL Inledning... 3 Förklaring enligt västerländsk medicin (VM)... 3 Orsaker... 3 Symptom...

Läs mer

Basal kroppskännedom fysioterapeutisk metod för att påverka stressrelaterade sjukdomar och symptom

Basal kroppskännedom fysioterapeutisk metod för att påverka stressrelaterade sjukdomar och symptom Basal kroppskännedom fysioterapeutisk metod för att påverka stressrelaterade sjukdomar och symptom Forskningsöversikt Heidi Bergman Examensarbete Fysioterapi 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

Del C FÖRDJUPNINGSDEL

Del C FÖRDJUPNINGSDEL Omhändertagande av patienter med whiplashrelaterade besvär 2003-04-01 Del C FÖRDJUPNINGSDEL Omhändertagande av patienter med whiplashrelaterade besvär 2003-04-01 sid C 1 Skademekanismer - biomekanik En

Läs mer

Mikael Dahlström, Dahlströms KINOpraktik & Friskvård Grundare av KINOpraktik, Leg Kiropraktor, Kinesiolog, Akupunktör, Massageterapeut

Mikael Dahlström, Dahlströms KINOpraktik & Friskvård Grundare av KINOpraktik, Leg Kiropraktor, Kinesiolog, Akupunktör, Massageterapeut Stress. Ett modeuttryck som nämns allt oftare. Utbrändhet är ett annat ord vi lärt oss betydelsen av. Leder en stressad vardag till utbrändhet? Utmattad och utarbetad är andra ord vi lärt oss leva med.

Läs mer