Astma och allergi folksjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Astma och allergi folksjukdomar"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ÖRON, NÄSA & HALS från MEDIAPLANET ANNONS Juni 2005 Våren är här och pollenplågan med den... När de flesta av oss välkomnar den varma årstiden skyr andra den som pesten. Pollen är vår vanligaste form av allergi och en lika högaktuell som plågsam företeelse under vår- och sommarmånaderna för den som drabbas. Sid 4 Mat för en är gift för en annan Ibland händer det att vi reagerar onormalt på något speciellt livsmedel. Vi har utvecklat en intolerans eller allergi, så kallad födoämnesöverkänslighet. Vilka livsmedel vi blir allergiska mot beror på vilka typer av födoämnen vi ofta utsätts för. Sid 7 Sömnapnésyndrom drabbar män dubbelt så ofta som kvinnor Män har det två till tre gånger så ofta som kvinnor andningsuppehåll under sömnen, så kallad apné. Alla kan drabbas av sömnapnésyndrom men det förekommer betydligt oftare hos överviktiga, rökare och när man druckit alkohol. Sid 8 Astma och allergi folksjukdomar Ökningen av allergier sker på bred front både för pälsdjur, pollen och kvalster. Antalet astmatiker har också stigit kraftigt under de senaste decennierna. Varför det är på det viset finns det olika hypoteser om men egentligen har vi inte det slutgiltiga svaret på den frågan, säger Gunnar Bylin, överläkare vid Lung- och allergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Sid 4 Digital teknik ersätter analog i hörapparater Fördelen med den digitala tekniken är att ljudkvaliteten blir bättre. Samtidigt är den anpassad till modern datateknik och tekniskt lätt att hantera. Sid 10 Tinnitus när det ringer i öronen Efter en kväll på krogen, en stressig arbetsdag eller efter en musikkonsert kan det ringa och susa i öronen när du kommer hem. Det går säkert bort men för mer än var tionde svensk försvinner inte besvären. De finns där konstant eller till och från. De har tinnitus. Sid 9 Hörselkirurgi Med kirurgins hjälp har man de senaste 50 åren framgångsrikt kunnat operera patienter med hörselnedsättningar. I vissa fall kan man få tillbaka hela hörseln, i andra fall kan det bli en förbättring. Sid 11 Synliga eller dolda funktionshinder i öron, näsa och hals sid 2 ANNONS ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2005

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ÖRON, NÄSA & HALS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Synliga eller dolda funktionshinder i öron, näsa och hals Det finns två sorters funktionshinder: de synliga och de osynliga. Till de synliga hör till exempel nedsatt syn och hörsel. Till de osynliga räknas bland annat psykiska besvär och astma och allergier. Hur den funktionshindrade klarar sig i livet och i vardagen beror först och främst på samhället. För många begränsas möjligheterna till studier, arbete och fritidssysselsättningar, på grund av att anpassningar saknas. Men det handlar också om andra människors attityder. Och ofta är det bristande kunskap som är den bakomliggande orsaken till de problem som kan uppstå. Naturligtvis finns det sjukdomar som på olika sätt leder till nedsatta funktioner, men även andra orsaker till funktionshinder finns. Vissa människor har sedan födseln sämre funktioner än andra, vilket är helt normalt för en befolkningsgrupp. Den här tidningen koncentrerar sig kring funktionshinder och sjukdomar som rör regionen öron, näsa och hals. Självklart existerar många fler tillstånd än de som tas upp här, men gemensamt för de som beskrivs är att de kan utgöra hinder i vardagen. Det finns dock all anledning att hoppas! Vad det gäller till exempel allergier och astma finns bra mediciner. För den som har en hörselnedsättning är hörapparaten det bästa hjälpmedlet, och tekniken blir allt bättre. Dessutom går många hörselnedsättningar att operera idag och snarkning samt sömnapné går i de allra flesta fall att komma till rätta med. Med tanke på de senaste femtio årens utveckling inom medicin och läkarvetenskapen lär framtiden inte bli sämre. I väntan på den är vår förhoppning är att den här tidningen kan bidra till adekvat upplysning. Trevlig läsning Redaktionen på Mediaplanet INNEHÅLL Astma och allergi Folksjukdomar...sid 4 Var fjärde svensk är pollenallergiker...sid 4 Mat för en är gift för en annan...sid 7 Sömnapnésyndrom en livshotande sjukdom...sid 8 Läkare löser sina snarkproblem med ny snarkskena...sid 8 Ringande öron...sid 9 Digital teknik ersätter analog...sid 10 Helt eller delvis återställd hörsel med kirurgi...sid 11 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ÖRON, NÄSA & HALS EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Elisabeth Antal, Redaktion: Petter Renhuldt Grafisk form: Fredrika Pontén Texter: Caroline Edgren Repro: Ordbild, Tryck: Tidningstryckarna För info om bilagor i dags- och kvällspress: Rickard Wilton Mediaplanet, Distribueras med: Svenska Dagbladet juni 2005 Tyck till om våra tidningar:

3 Nasaleze. Ett helt nytt sätt att behandla hösnuva. Nasaleze är ett helt nytt och effektivt sätt att behandla hösnuva och andra luftburna allergier. Istället för att bara behandla symtomen, hjälper Nasaleze näsan att filtrera bort pollen och andra luftburna allergener. Allergi reaktionen minskar eller uteblir helt. Effekten kommer snabbt, oftast inom en timme, och förstärks ju längre du använder Nasaleze. Näsans huvuduppgift är att filtrera bort oönskade partiklar så att dessa inte irriterar slemhinnorna. Denna uppgift sköts framförallt av näsans naturliga slembarriär. Pollen och andra luftburna allergener fastnar i slembarriären och försvinner ut via kroppens matsmältningssystem. Men hos många människor, ca 20% av Sveriges befolkning, fungerar inte näsans filtreringsförmåga tillräckligt bra. Pollen och andra luftburna allergener når vävnaderna och en allergisk reaktion startar. Oberoende om symtomen sitter i näsan, svalget eller i ögonen, så är orsaken oftast densamma ett otillräckligt skydd i näsan. Ett nytt, säkert och effektivt sätt att behandla hösnuva Nasaleze består av ett naturligt, finkornigt cellulosapulver som ger ett snabbt och effektivt skydd mot luftburna allergener, som t ex gräs- och trädpollen. Nasaleze skapar ett naturligt filter som varken känns, luktar eller smakar det bara fungerar. Med den patenterade flaskan appliceras enkelt ett naturligt, finkornigt cellulosapulver i näshålan. Pulvret bildar vid kontakt med fukten i näsan en genomskinlig gel. Näsans filtreringsförmåga förbättras och allergireaktionen lindras eller uteblir helt. Lika effektivt på symtom i näsa, ögon och svalg När Nasaleze kommer i kontakt med fuktigheten i näsan bildas omedelbart en genomskinlig gel som förenar sig med näsans naturliga slembarriär skyddet mot luftburna allergener ökar. Nasaleze fungerar som regel lika effektivt oberoende av om symtomen sitter i näsa, ögon eller svalg. Bildar en naturlig barriär Den gel som bildas av Nasaleze är i det närmaste identiskt med näsans naturliga slembarriär. En stor fördel är att gelen inte kan tas upp av kroppen, därmed är risken för biverkningar i det närmaste obefintlig och kan därför användas både av gravida och barn (under uppsikt). 95% fick hjälp Den första kliniska studien med Nasaleze publicerades 2003*, ett hundra personer med kronisk hösnuva deltog i studien. Hela 95% av deltagarna uppgav att de klarat sig igenom allergisäsongen utan andra hjälpmedel än Nasaleze. 77% uppgav att de inte hade haft några eller mycket lindriga allergibesvär när de tagit Nasaleze. Studie på barn mellan två och åtta år Under sommaren 2005 publiceras ytterligare två studier, varav en är gjord på barn.resultaten är ännu preliminära, men båda studierna visar att Nasaleze fungerar effektivt. I barnstudien ingick 100 barn mellan två och åtta år. 95 av de 100 barnen hade god effekt av Nasaleze. *Advances In Therapy, v 20 No 4, 2003 EFFEKTGARANTI Skulle du av någon anledning inte bli nöjd med Nasaleze, ring Greenmedicine så får du pengarna tillbaka. Konsumentkontakt: NASALEZE ÄR INGET LÄKEMEDEL UTAN ETT REGISTRERAT MEDICINTEKNISKT HJÄLPMEDEL, NR CA NASALEZE SÄLJS AV UTBILDAD PERSONAL I LANDETS HÄLSOBUTIKER. Träffpunkt Sömn invigdes i mars 2004 som ett led i att underlätta för Stockholms sömnapnépatienter att få tillgång till CPAP-apparater och masker. Jag som förestår butiken heter Ulla Söder och är biomedicinsk analytiker. Jag har arbetat med sömnapnédiagnostik och CPAP-behandlingar i 13 år och hjälper dig gärna med tips och råd. Välkommen! Har du fått diagnosen sömnapné? Välkommen till Träffpunkt Sömn På Träffpunkt Sömn hittar du ResMeds breda sortiment av masker och CPAP-apparater. Du kan också få hjälp med att prova ut en ny mask eller justera din gamla. Club Träffpunkt Sömn Vill du lära dig mer om din sjukdom, ta del av ny behandling eller träffa andra med samma diagnos, är du varmt välkommen att bli medlem i Club Träffpunkt Sömn. Idag har klubben cirka 400 medlemmar som tillsammans arbetar för att öka kunskapen om sömnapné och CPAP-behandling. Som klubbmedlem får du även rabatt på ResMeds masker och tillbehör. Vill du veta mer om Träffpunkt Sömn och ResMeds produkter, välkommen till: Träffpunkt Sömn/ResMed Kungsgatan 37, 5 tr (vid biograf Royal) Stockholm Du kan också kontakta oss på: Tel: Fax: Mobil: e-post:

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ÖRON, NÄSA & HALS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Astma och allergi folksjukdomar Omkring 25 procent av svenskarna har en eller flera former av överkänslighet, och cirka åtta procent lider av astma. Allergi och astma kan alltså tveklöst betraktas som riktiga folksjukdomar. Antalet allergiker ökar. Riktigt varför vet man inte. Det finns olika hypoteser om det, men det är väl ingen som tror att man har det riktigt slutgiltiga svaret. Den teori som omfattas mest för tillfället är hygienhypotesen, som innebär att små barn under de senaste decennierna har utsatts för färre infektioner och därmed har immunsystemet inriktats åt annat håll. Det har då lett till allergier, säger Gunnar Bylin som är specialist i vuxenallergologi. Gunnar Bylin arbetar som överläkare vid Lung- och allergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Dessutom är han en av Netdoktors experter. Han berättar att ökningen av allergier sker på bred front både pälsdjur, pollen och kvalster ökar. Antalet astmatiker har också ökat kraftigt under de senaste decennierna. Idag är det uppe i så höga tal som åtta procent i Sverige. Astma kan beskrivas som återkommande anfall av andnöd, hosta och ytlig andning. I och med att luftvägarnas muskler får kramp av en retning och en förträngning uppstår hindras luften att passera till och från lungorna. Risken att drabbas av astma finns under hela livet, men de flesta som drabbas är under tio år. Pollen, mögel, damm och pälsdjur vanligaste allergenerna Med allergi menas att man reagerar kraftigt på ett protein som förekommer naturligt. Kroppens immunförsvar bildar antikroppar riktade mot ett ämne. De vanligaste ämnen Risken ökar till exempel om man vistas i rökiga miljöer som framkallar allergi är pollen, pälsdjur, dammkvalster, mögel och födoämnen. De flesta allergier debuterar i barndomen. Ofta är det ärftligt, men det har också med miljön att göra. Risken ökar till exempel om man vistas i rökiga miljöer eller kommer i kontakt med allergiframkallande ämnen. Om ingen av föräldrarna är allergisk är risken omkring tio procent att barnet utvecklar allergi. För barn med en allergisk förälder är risken procent att utveckla allergi. För barn med två allergiska föräldrar är risken upp till 70 procent. Det är däremot inte säkert att barnet får samma allergi som föräldrarna, även om det oftast ärver mammans allergi. Går det att undvika att bli allergiker? Men hur ska man göra för att undvika att själv bli allergiker eller att ens barn blir allergiker? Det är en bra fråga! Framför allt barnallergologerna har funderat på detta. En sak är att man ska undvika cigarettrök, i övrigt är inte så mycket känt. Barnläkarföreningen har tidigare haft en rekommendation, men den har man dragit tillbaka i och med att kunskapsläget är för bräckligt idag, avslutar Gunnar Bylin. För mer information: Var fjärde svensk är pollenallergiker Goda råd till pollenallergikern Ta del av pollenprognoserna varje dag. Använd informationen för att planera medicinering och aktiviteter utomhus. Undvik vädring och stanna inne om det är höga halter av pollen i luften. Utan pollen skulle det inte finnas några växter. I och med att pollen innehåller fett och protein är det också livsnödvändig föda för fåglar och andra djur. För människor är det dock inte lika positivt: ungefär var fjärde person i Sverige är pollenallergiker. Att så många personer reagerar mot till exempel björk, gräs och gråbo beror främst på att dessa pollen periodvis finns i så stora mängder. När björkarna släpper sitt pollen på våren är det svårt att komma undan. Orsaken till ökning okänd Allergier generellt har ökat de senaste trettio åren. Men man har också blivit bättre på att diagnostisera. Allergi har en ärftlig faktor som är ganska stor. Man tror inte att detta har förändrats i populationen, men de som har ärftligheten får allergier i högre grad än tidigare. Varför kan man spekulera i, men ingen vet säkert. Men en sak som jag tror har betydelse är att miljön har blivit annorlunda. Pollen innehåller även föroreningar och det kanske öppnar för att man utvecklar en allergi, men det är nog inte grundorsaken, berättar Inga Lill Bjöörn som är ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Pollensäsong från februari till september Här i Sverige kommer de vanligaste allergiframkallande pollensorterna från björk, al, hassel, gräs och gråbo. Sporer från ormbunkar, mossor, alger och svampar kan också framkalla allergiska besvär. Björk är vanligast att vara allergisk mot, därefter gräs. Och pollensäsongen kan börja redan i februari, mars och hålla på till slutet av september. Har du otur och är allergisk mot alla typer kan det pågå i ett halvår. Däremot är det lite olika från år till år hur mycket pollen det är i luften. Vissa år kan vara lindriga har varit ganska bra, har jag förstått. Det kalla vädret i maj gjorde att det inte exploderade, säger Inga Lill Bjöörn. Vanliga symtom vid pollenallergi är nysningar, nästäppa, rinnande, svidande och kliande ögon, klåda i hals och gom, astmatiska besvär, trötthet och huvudvärk. Man kan drabbas av hosta och retningar i luftrören. I vissa fall kan även astma utvecklas. Försök att ta det lugnt när du är utomhus under pollentopparna. Motionera inomhus, eller på morgonen medan daggen binder pollen. Undvik cigarettrök och avgaser som försämrar lungkapaciteten. Ha sovrumsfönstret stängt. Ha inte påskris. Undvik dammiga miljöer, starka dofter, parfymer, kemikalier och pälsdjur som kan reta slemhinnorna. Pälsdjur har dessutom ofta med sig stora mängder pollen i pälsen efter att de varit ute. Ha bara växter som inte ger pollenallergi hemma. Häng inte tvätten utomhus under pollensäsongen. Källa: Astma- och allergiförbundet

5 Minuter är dyrbara vid allergisk chock Den som har haft en kraftig generell allergisk chock får ofta en adrenalinpenna förskriven.vid en chock gäller det att patienten snabbt kan behandla sig själv. Det är viktigt att patienten känner sig trygg och vet hur pennan skall användas. Medeca Pharma är specialiserade inom allergi och astma. Medeca introducerade för två år sedan en ny modern adrenalinpenna som har en rad goda egenskaper som gör att den redan nu rekommenderas av 14 läkemedelskommitéer, däribland på Kloka Listan i Stockholm. Stockholms läkemedelskommitté motiverar rekommendationen med expertgruppen bedömer [produkten] som mer användarvänlig beroende på sin konstruktion. PÅMINNER OM EN INSULINPENNA Den nya adrenalinpennans konstruktion liknar en insulinpenna. Pennan hålls stadigt mot låret, och injektionen utlöses med ett lätt tryck med tummen på pennans avtryckare. Eftersom den nya pennan har en fin nål är det inte säkert att man märker att adrenalinet injiceras. Den nya pennan blir billigare för patienten eftersom den har längre hållbarhet än den traditionella adrenalinpennan och räcker under två sommarsäsonger för t ex insektsallergiker. INSTRUKTIONER FÖR ATT PATIENTERNA SKA VARA TRYGGA Medeca lägger ned stor möda på att ta fram bra produkter och bra hjälpmedel för patienterna. Företaget lyssnar till önskemål från läkare, sköterskor och patienter och ber om synpunkter. För den nya adrenalinpennan finns en interaktiv bruksanvisning med rörliga bilder på en förvaringsväska finns på apoteket och ett patientkort. Den interaktiva bruksanvisningen visar på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt hur den nya pennan fungerar och patienten och närstående kan i lugn och ro bekanta sig med hur den skall användas.på samma sätt har Medeca introducerat en helt ny modern elektronisk PEF-mätare, Piko-1, som är fritt hjälpmedel för astmapatienterna. Just nu är Medeca Pharma involverad i en studie av en ny produkt för allergivaccinering. En studie på björkpollenallergen pågår. Den sker i samverkan med fyra forskningscentra, bland andra Astrid Lindgrens Barnsjukhus och S:t Görans astma- och allergimottagning. Medeca Pharma AB Box Uppsala Tel FysiologLab Riddargatan, Sophiahemmet, Ersta Sjukhus Inget skämt Snarkning och trötthet kan vara ett hot mot din hälsa Remiss behövs ej, vi har landstingsavtal Snarkning och trötthet kan vara ett tecken på sjukdomen sömnapnésyndrom. Snarkning kan vara nog så störande för din omgivning, men sjukdomen innebär också fara för din egen hälsa. Den stör din nattsömn, påverkar ditt humör, sänker din prestationsförmåga i trafik- och yrkesliv och ökar riskerna för högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt. Den har också betydelse för utvecklingen av bland annat sockersjuka. FysiologLab har specialiserade team för att hjälpa dig som lider av snarkning, sömnapnésyndrom och andra sömnstörningar. För ett brett omhändertagande samverkar specialistläkare inom klinisk fysiologi, hjärt-, lung- och allergisjukdomar, medicinsk rehabilitering, narkos och intensivvård samt öron-, näs- och halssjukdomar. På FysiologLab kan du även söka för utredning och behandling av hjärt-, lung- och allergisjukdomar. FysiologLab Riddargatan 12, Stockholm Tel: FysiologLab vid Sophiahemmet Valhallavägen 91, Stockholm Tel: Se eller sänd e-post till FysiologLab vid Ersta Sjukhus Fjällgatan 44, Stockholm Telefon:

6

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS Mat för en är gift för en annan Sedan urminnes tider har människan kunnat skilja på giftiga och ätliga livsmedel, men ibland händer det att man utvecklar en intolerans mot något som de flesta andra tål. Det kallas födoämnesöverkänslighet. Begreppet innefattar både allergiska och icke-allergiska reaktioner, vilket beror på att det är ett svårdefinierat område. Gränserna mellan allergiska reaktioner, intoleranser och överkänslighetsreaktioner är flytande. Födoämnesöverkänslighet är beteckningen för alla onormala reaktioner på livsmedel. Eksem, klåda i mun, hals och ögon är vanliga symptom, liksom andningsproblem, diarré, gaser och magont. Vilka livsmedel människor utvecklar allergiska reaktioner mot är olika för olika länder, vilket beror på att överkänslighet uppstår mot födoämnen vi ofta utsätts för. I Kina är till exempel allergi mot ris vanligt, och kring Medelhavet finns det människor som inte tål oliver. I Sverige är det oftast mjölk, nötter, fisk, ägg och soja som ger födoämnesöverkänslighet. Jordnöt och sojaböna starkaste allergenerna För oss utgör jordnöt och sojaböna de starkaste födoämnesallergenen. Många som är allergiska mot nötter är dessutom överkänsliga mot vissa frukter, eftersom de korsreagerar. Många som lider av björkpollenallergi får också besvär av hasselnötter, råa äpplen och råa morötter, vilket även det beror på korsreaktion. Tvärt emot vad många tror så orsakar bekämpningsmedel i livsmedel inte allergiska besvär. Däremot kan den som hanterar bekämpningsmedlen utveckla allergi, eftersom dosen är så mycket mer koncentrerad än den som finns i livsmedlen som säljs i butiken. Ärftligt men kan växa bort De flesta allergiska barn har ärvt benägenheten från den ena eller från båda föräldrarna. Besvären kan debutera när som helst i livet, men vanligast för födoämnesöverkänslighet är att det dyker upp i barnaåren. Mycket tyder på att det blir allt vanligare att barn drabbas av födoämnesöverkänslighet. Det beror sannolikt på att barn kommer i kontakt med en rad nya livsmedel, samtidigt som immunförsvaret inte är fullt utvecklat, i samband med att amningen upphör. Många allergier växer dock bort så småningom, särskilt allergi mot mjölk. Däremot är allergier mot nötter, jordnötter, fisk och skaldjur ofta bestående. Källa: Netdoktor och Livsmedelsverket Nu kan jag äntligen höra vad alla säger. Vad sa du? Ingeborg bor med sin man en bit utanför Oslo, hennes stora passion här i livet är trädgårdsskötsel, och att pyssla i hemmet. Mina besvär började för ett år sen. Egentligen så kom det smygande utan att jag märkte så mycket. Det var min man som påpekade att jag inte svarade eller så svarade jag på fel saker, när han pratade med mig, det var väl så att jag inte ville fråga vad sa du? utan jag hummade väl ett svar som jag trodde passade in men det genomskådades ju ganska snart. I början trodde jag att det var en vaxpropp, eller att jag fått in vatten i örat. Kändes som om jag hade lock för örat Med tiden blev det värre, det kändes som om jag hade lock för örat och alla ljud blev liksom dova. Jag gick till en öronspecialist som inte kunde hitta något fel på mig, han sa att det var sånt som kommer med åldern. Det var speciellt svårt när det var mycket folk som pratade samtidigt. Då stängde jag av, det var alldeles för ansträngande att koncentrera sig på att försöka urskilja vad folk sa, när det var sånt väsen i örat. Och det gick så långt så att jag drog mig undan från våra bekanta. Fakta om tone Därför är tone bra. Det är inte lätt att bli äldre. Speciellt om det är svårt att följa med och att kunna delta i samtalen. Man kan lätt känna sig lite utanför. God cirkulation är bra för hörseln. tone innehåller bland annat galangarot, bovete, humle och blåbär som är känt för sina goda egenskaper. tone tabletterna hittar du i hälsobutiker. Ljudet i örat Men det värsta var ändå ljudet som även fanns där på kvällarna när man skulle sova. och det spelade ingen roll vad jag gjorde, ljudet fanns där i alla fall. Svärdottern nämde tone Min svärdotter kom på besök en dag med barnbarnen och alla vet ju hur högljudda de kan vara, så jag drog mig undan lite, då kom Karin in till mig och sa så här kan du inte ha det. Jag åker iväg till hälsobutiken och handlar. Karin hade sett en artikel om produkten tone i någon tidning. Nu hörs allt klarare När jag hade ätit tone i ungefär 7 veckor märkte jag en dag hur tyst det var. Det dova ljudet var inte där Det känns som bomullstussen tagits ut ur örat. Fantastiskt att kunna vara med och prata trots att det är liv och rörelse kring mig. Allt hörs klarare och tydligare. En enorm känsla som bidragit till att jag numera leker och stojar med barnbarnen. Så nu fortsätter jag att ta mina tone tabletter varje dag. Och jag och Rune går gärna bort på middag till bekanta, för nu kan jag ju delta i diskussioner. Konsumentkontakt:

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ÖRON, NÄSA & HALS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Sömnapnésyndrom en livshotande sjukdom Precis som alla andra muskler slappnar luftvägarna av på natten. För en del människor faller vävnaderna i svalget ihop en aning, på samma sätt som ett dåligt skotat segel. Detta resulterar i snarkningar. I vissa fall går det ännu längre än så. När luften sugs in sugs väggarna i svalget ihop och stängs till helt och hållet. Då uppstår ett andningsuppehåll, eller en så kallad apné. Vid andningsuppehållet förstår kroppen att det är fara å färde, och en stressreaktion utlöses. Kroppen försöker väcka sig för att kunna ta hand om det potentiella dödshotet. Musklerna vaknar till liv och kraft kommer åter till svalget som kan öppnas. Detta kan upprepas upp till 500 gånger per natt. Ofta följs andningsuppehållen av en ordentlig sänkning av syrehalten i blodet. Själv märker man inte av att kroppen utsätts för detta. Och sömnen offras helt enkelt för att man ska kunna överleva. Ofta leder detta till trötthet och huvudvärk. Stressen gör att hjärtat måste öka sitt arbete och blodtrycket stiger. Extra olyckligt är det att kroppen samtidigt har sämre tillgång på syre. Förutom att man presterar sämre på dagen med ökad risk för olyckor i trafiken och på arbetet, uppstår en markant risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Ett alltmer uppmärksammat problem är att snarkningen och oron för andningsuppehållen ofta medför dålig sömnkvalitet hos sängkamraten med nästan samma symtom som hos den drabbade själv. En vanlig sjukdom Sömnapnésyndrom kan egentligen drabba vem som helst. Det syns inte utanpå och det finns ingen enkel undersökning som visar vem som är drabbad. Det förekommer dock betydligt oftare hos överviktiga, rökare och när man druckit alkohol. Män har det oftare två till tre gånger så ofta som kvinnor procent av alla medelålders män snarkar. Andningsuppehållen finner man hos 25 procent av de vuxna männen och hos tio procent av de vuxna kvinnorna. När vi börjar kalla de sjukligt, det vill säga med andningsuppehåll och symptom av det, så hittar man det hos 3-4 procent av männen och 1-2 procent av kvinnorna. Sömnapnésyndrom, som det kallas, är alltså en väldigt vanligt sjukdom, eftersom det faktiskt rör sig om människor i Sverige, berättar Richard Harlid som är läkare på Fysiologlab i Stockholm. Fysiologlab för diagnostik och behandling De flesta större sjukhus kan ta hand om de här patienterna. Fysiologlab är Sveriges största enhet för att diagnostisera och behandla sömnapnésyndrom, det Man presterar sämre på dagen och ökar risken för olyckor i trafiken och på arbetet vill säga det sjukliga tillståndet av andningsuppehåll. Här görs undersökningar som går ut på att patienten får sova hemma med en utrustning som registrerar snarkningar, andningsuppehåll, och syrehalten i blodet. Patienten kommer tillbaka nästa dag och får se och gå igenom resultatet tillsammans med en specialistläkare. På basis av detta, en svalgundersökning samt en anamnes, kan behandling sättas in. I en del fall kan det hjälpa med att man undviker att sova på rygg eller höjer huvudändan på sängen. Att gå ned i vikt åtminstone till normalvikt, är hos de flesta den allra bästa boten. Sluta röka och ändra alkoholkonsumtion hör också till de saker man måste ta ansvar för själv. Operation där man skär bort en del av mjuka gommen och ibland även halsmandlarna, kan erbjudas. Fördelen med operation är att man kan bli botad. Nackdelen är det inte finns några garantier för att operationen lyckas eller att besvären inte kommer tillbaka. Snarkskena eller apnéskena, det vill säga en bettskena som sitter i både över- och underkäken medan man sover är en annan behandlingsmetod. Den provas in hos tandläkaren och har ofta en utmärkt effekt. Den absolut effektivaste metoden kallas CPAP-behandling. Då har man en liten, sovrumsanpassad kompressor, som ställs på nattygsbordet. Från den går en slang till en mask över näsan. Den här blåser upp luftvägen lite grann. När patienten somnar och musklerna slappnar av kan inte vävnaderna falla ihop. Man kan inte snarka och får heller inga apnéer. Så får man tillbaka möjligheten att sova ordentligt och kan vakna som Rönnerdahl om morgonen, säger Richard Harlid. Läkare löser sina snarkproblem med ny snarkskena Trötthet på dagarna, svårigheter att koncentrera sig vid bilkörning längre sträckor och i passiva situationer på arbetet, till exempel i möten. Att Christina Book snarkade visste hon sedan tidigare, men det var hennes man som gjorde henne uppmärksam på de andningsuppehåll hon hade när hon sov. Christina Book är läkare och förstod själv allvaret i sin situation. Snarkning ökar nämligen risken för diverse sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Och tröttheten som drabbar den som aldrig får sova ordentligt kan leda till olyckor, inte minst i trafiken. Hon beslöt sig för att prova en så kallad snarkskena för att se om hon kunde bli av med problemen. En god vän till mig använde Snorban och tyckte den var jättebra, så jag gick in på nätet och beställde. Det var det första jag provade och det fungerade direkt, berättar hon. Snarkskena som utformas individuellt Snorban är en snarkskena i ett thermoplastiskt material som kan formas för varje enskilt bett. Tänderna i både över- och underkäken greppas och genom att underkäken fixeras i ett lätt framdraget läge, man spänner alltså avslappnade vävnader som hindrar lufttillförsel och snarkningen upphör. De första veckorna hade jag lite svårt att få den att vara kvar i munnen, men sedan funkade det bra. Eftersom jag andas genom näsan är det inget problem och den som andas genom munnen kan lätt förse skenan med lufthål. Skenan kommer i en liten ask som är lätt att stoppa i en necessär om man ska bort över natten, säger Christina. Med skenan är snarkningar ett minne blott. Idag är hon piggare på dagarna och hon måste inte stanna och vila när hon är ute och kör bil. Och klagomålen från omgivningen har upphört; Christinas man är enligt utsago en glad och nöjd make. Det blev ökad livskvalitet genom en liten plastskena, med andra ord! Jag rekommenderar verkligen den här snarkskenan. Den är enkel, billig, håller väldigt länge och den mjuka skenan hjälper även mot tandgnissling. Jag har precis förbrukat nummer två på tre år. Jag har till och med gett Snorban i julklapp till vänner som jag vet är snarkare. Vid sömnapné ska läkare kontaktas. Skenan är avsedd för social snarkning. För mer information om Snorban, se

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ÖRON, NÄSA & HALS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Ringande öron De flesta har nog upplevt ett ringande eller susande i öronen efter en kväll på krogen, eller efter en lång och stressig arbetsdag. Lite lugn och ro, och en god natts sömn senare är ljuden borta. För ungefär 15 procent av befolkning är detta dock inte något övergående, utan ett ständigt eller återkommande problem. Men även om det inte finns något absolut botemedel, så finns det hopp. Tinnitus blir oftast bättre med tiden, och det finns sätt att minska besvären. Man tror att det kan ha att göra med skadade hårceller som sänder falska signaler till hjärnan Tinnitus är latin och betyder klingande ringning. Ungefär 15 procent av Sveriges befolkning lider av just det ett ständigt oljud. Exakt hur det låter är olika för olika människor. Det kan vara ett tjut eller pip, ett susande eller brummande eller flera ljud på samma gång. För vissa pågår det hela tiden. För andra bara ibland. Ungefär personer i Sverige har så svår tinnitus att deras vardag påverkas allvarligt. Ett symptom inte en sjukdom Tinnitus är inte en sjukdom. Det är ett symptom. Det finns ingen forskning som förklarar hur tinnitus uppstår, men man tror att det kan ha att göra med skadade hårceller som sänder falska signaler till hjärnan. Ibland kan det ha samband med en hörselskada, en sjukdom, stress, ett bettfel eller intag av något läkemedel. Tinnitus drabbar alla åldrar och alla yrkesgrupper, men vanligast är att det dyker upp i medelåldern eller senare. Musiker, industriarbetare, lärare och lantbrukare är grupper som betraktas som mer utsatta än andra. Delas in i tre grader Man delar in tinnitus i tre grader, där den första består av ett svagt ljud som inte hörs hela tiden och är ganska lätt att förtränga. Den andra är ständiga och störande ljud som är besvärande när det är tyst. Den tredje är ständiga, starka ljud som är mycket störande och ger problem med sömn och koncentration. Depression är en vanlig bieffekt. Den som drabbas av tinnitus bör först uppsöka primäreller företagshälsovården. Här tar man reda på möjliga orsaker och vilka behandlingsalternativ som står till buds. En remiss till hörselvården ges ofta där en tinnitusutredning, som inkluderar kontroll av hörseln samt en behovsanalys som resulterar i en individuell åtgärdsplan, görs. Hjälp och lindring Ofta väcker tinnitus många frågor hos den som drabbas. Kunskap och rådgivning, vilket hörselvården kan erbjuda, är därför A och O för att underlätta situationen. En hörapparat kan också vara till hjälp, i och med att de flesta som lider av tinnitus också har nedsatt hörsel. Obehaget kan även minskas genom att man får arbeta med sina egna reaktioner på ljudet. Kognitiv beteendeterapi kan därför vara ett behandlingsalternativ. Det finns också behandlingar, till exempel ljudterapi, som går ut på att försöka lura hjärnan att reagera mindre negativt på ljudet. Maskering är ett annat behandlingsalternativ som går ut på att den drabbade får använda en apparat som avleder uppmärksamheten från tinnitusljudet i och med att den avger ljud. Samtal med psykolog kan bli aktuellt för den som lider av depression som orsakats av tinnitus, liksom avslappning och smärtlindring. Om tinnitus har samband med bettfel så kan en bettfysiologisk behandling i kombination med en bettskena ge lindring. Idag finns inga läkemedel som botar tinnitus, men det kan bli aktuellt med behandling med antidepressiva läkemedel och sömnmedel för att kroppen ska få möjlighet att återhämta sig och ge möjlighet till fortsatt behandling med annan metod. Källa: Hörselskadades riksförbund

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ÖRON, NÄSA & HALS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÖRSELNEDSÄTTNING: Digital teknik ersätter analog Noterat Det viktigaste hjälpmedlet för den med nedsatt hörsel är en hörapparat. Idag är de flesta hörapparater digitala. Den digitala tekniken anpassar nämligen signalbehandlingen bättre efter användarens behov. Hörselnedsättning kan definieras med hörselmätningar. Patienter som har en hörtröskel som ligger över 20 db kan sägas ha hörselnedsättning. Men i vanligt tal är det patienter som inte hör på samma sätt som andra människor hör. Framför allt då de som har svårigheter i livet på grund av att de inte hör. Man kanske har svårt att höra på radio och får problem när det är buller i bakgrunden, till exempel. Det kallas för att man har dåligt signal-tillbrusförhållande, berättar professor Dan Bagger-Sjöbäck på Öron-, näs- och halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hörapparaten förstärker ljudet Det viktigaste hjälpmedlet för den som inte hör normalt är en hörapparat. Hörapparaten fungerar som en förstärkare. Hörapparaterna har utvecklats mycket på senare tid, men det är klart att det inte går att jämföra ett öra med normal hörsel med det ljud man får ur en hörapparat. Idealiskt förstärker hörapparaten frekvenser där patienten hör dåligt, men låter de frekvenser där patienten hör bra vara oförändrade. Att prova ut en hörapparat är som att prova en kavaj Det handlar om att man sätter in filter som gör att allt ljud inte blir lika starkt. Oftast är det diskantljuden som måste förstärkas mest, och då dämpas basen. Tekniken är komplicerad, vilket kan innebära att hörapparaten inte ger full, optimal hjälp. Det går med andra ord inte att återställa hörseln helt. Digital teknik förbättrar ljudkvaliteten Digital teknik har börjat ersätta den gamla, analoga. Fördelen med den digitala tekniken är att ljudkvaliteten blir bättre. Den är anpassad till modern datateknik och tekniskt lätt att hantera. Men hur vet man då vilken hörapparat man ska ha? Det är inget patienten själv ska välja, utan det har man experthjälp på våra hörcentraler till. En hörapparat är som att prova ut en kavaj det som passar den ena är nödvändigtvis inte bra för den andra, avslutar Dan Bagger-Sjöbäck. Rökning ökar risken för hörselskador Internationella studier har visat att rökare är känsligare för buller och lättare riskerar nedsatt hörsel. Förklaringen tros vara både försämrad blodgenomströmning i innerörat på grund av tobaksröken och en försvagning av cellernas skydd mot fria radikaler som bryter ned vävnaderna. Källa: Tobaksfakta Pollen fullkomligt exploderar i björken De flesta av de allergena pollensorterna kommer från vindpollinerade växter. Dessa växter måste ha extra mycket pollen för att kunna föröka sig. Ett björkhänge med hanblommor har till exempel fem till tio miljoner pollen. Källa: Astma- och Allergiförbundet Den första hörapparaten med Artificiell Intelligens SYNCRO - en ny dimension av hörapparater Med Oticon Syncro introducerar vi en ny dimension av hörapparater. Genom att Syncro använder Artificiell Intelligens anpassar den kontinuerligt ljudet för att erhålla den bästa taluppfattningen vid alla tillfällen. För mer information om Oticon Syncro med Artificiell Intelligens, kontakta någon av våra återförsäljare eller besök vår hemsida Återförsäljare: Uppsala, HörBra i Uppland AB , mail: Stockholm, Hörhjälpen , mail: Stockholm, Stockholms Privata Hörselklinik , mail: Västerås, Eskilstuna och Örebro Hörselkliniken, Västerås , Eskilstuna , Örebro , mail: Göteborg, Linné Hörsel , mail: Eslöv, Lund och Malmö, Hörseltjänst i Skåne el , mail: info.horseltjanst.se, Hudiksvall, Hörtjänst , mail: Hagfors och Karlstad, Hörcenter i Värmland , mail: Linköping, Öron-näs och halspolikliniken Helsingborg, Öron- näs och halsspecialisterna , mail: Malmö, Audionomservice i Skåne , mail: Säffle, Audionommottagning M-B Jaup el , mail: AD_sv_syncro_A4.indd :30:56

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ÖRON, NÄSA & HALS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Helt eller delvis återställd hörsel med kirurgi Sedan mitten av förra seklet har man framgångsrikt kunna operera patienter med hörselnedsättningar. Med hjälp av denna typ av kirurgi kan många bli återställda och riskerna är förhållandevis små. Noterat Det är dyrt att rehabilitera hörselskadad Det kostar minst tio gånger mer att rehabilitera en hörselskadad person, än att förebygga skadan. Många patienter med ledningshinder blir återställda efter operation Man kan operera de flesta patienter som har ledningshinder, vilket innebär skador på eller förändringar i ytterörat och mellanörat, till exempel hål på trumhinnan, skador på hörselbenen eller kroniska inflammationer i mellanörat. Rena inneröronskador går normalt inte att operera idag, eftersom det är stor risk att man skadar innerörat om det öppnas, säger Dan Bagger-Sjöbäck på Öron-, näsoch halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Många patienter med ledningshinder blir återställda efter operation, men inte alla. Det beror på omständigheterna. I vissa fall kan man få tillbaka hela hörseln, i andra fall kan det bli en förbättring jämfört med före operationen. Det man vill uppnå är en hörsel som är så normal som möjligt, och även symmetrisk hörsel, det vill säga balans mellan de båda öronen. Även om man inte blir helt återställd så kan ändå en påtaglig förbättring vara av stort värde. Riskerna med denna kirurgi är inte stora. Men patienterna måste ändå alltid informeras om dessa inför en operation. Enligt Dan Bagger-Sjöbäck är risken att ingreppet leder till dövhet eller svår tinnitus under en procent. Elektrod opereras in i örat Patienter som är mer eller mindre helt döva får ingen hjälp av en vanlig hörapparat, men kan idag istället få ett så kallat cochlea-implantat. Det är en elektrod som opereras in i hörselsnäckan på patienten. Elektroden omvandlar ljud till kodade digitala, elektriska impulser, och dessa impulser stimulerar hörselnerven som leder signalen upp till hjärnan och gör att man kan uppfatta ljud. Resultaten varierar från att patienten upplever en ljudförnimmelse, till döva patienter som faktiskt kan prata i telefon med hjälp av sitt cochlea-implantat. Trafikbullerproblem? Snarkningar? Behov av hörselskydd? Prova Maxlite hörselproppar! Bekväma och CE-godkända. Sänker bullernivån med mer än 50%. Finns på Apoteket! När förkylningen gör sig påmind Ta hjälp av Echinaforce Echinaforce stärker ditt naturliga försvar, så ta Echinaforce så fort du känner förkylningsymptom. Echinaforce är ett godkänt naturläkemedel och ingår i A.Vogels sortiment som bl a består av kosttillskott, örtsalter och andra naturläkemedel. Grundaren, den Schweiziska naturterapeuten, Alfred Vogel s filosofi med respekt för naturen är än idag grunden i vår affärsidé. Gå gärna in på vår hemsida eller ring oss så berättar vi mer. För mer information kontakta: HeCaBi AB Tel: Fax: E-post: Rinnande näsa eller pip i rören? Gå med i Netdoktor Astma & Allergi Mötesplats med fakta, diskussionsforum, dagböcker, fråga läkaren, pollenprognos med mera. Kostnadsfritt! Sveriges ledande hälsoportal

12 Allergi? Lindra pollenbesvären snabbt. Receptfritt på Apoteket. Specialisten på generika.

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons December 2008 Öron-Näsa-Hals Hörapparaten har blivit en modeacessoar Läs mer på sid 4 Högljudd i sängkammaren? Vi har lösningarna på snarkproblemen

Läs mer

DIN GUIDE TILL ETT FRISKARE LIV. FEBRUARI 2006

DIN GUIDE TILL ETT FRISKARE LIV. FEBRUARI 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ÖRON,NÄSA,HALS DIN GUIDE TILL ETT FRISKARE LIV. FEBRUARI 2006 SÅ HÅLLER DU VINTER- FÖRKYLNINGEN BORTA Till skillnad från influensa kan

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Öron-Näsa- Hals. Hur sover du, egentligen?

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Öron-Näsa- Hals. Hur sover du, egentligen? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 Öron-Näsa- Hals Vad säger du? Jag hör inte Nedsatt hörsel är ett stort folkhälsoproblem. Nästan två miljoner svenskar har

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ASTMA & ALLERGI APRIL 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET APRIL2007 d BÖJVECKSEKSEM Allt fler barn i Sverige får böjveckseksem.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ASTMA & ALLERGI LEV LIVET LITE LÄTTARE

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ASTMA & ALLERGI LEV LIVET LITE LÄTTARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS ASTMA & ALLERGI LEV LIVET 4TIPS FOTO: ANDERS ROBERTSSON/BORÅS TIDNING

Läs mer

Astma En skrift om kronisk inflammation i luftvägarna

Astma En skrift om kronisk inflammation i luftvägarna Astma En skrift om kronisk inflammation i luftvägarna Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

allergi Därför angriper kroppen sig själv

allergi Därför angriper kroppen sig själv Sommarfina fossingar Dags att förbereda fötterna för uteliv Alla borde testa sig Håkan Florin om vikten av PSA-prov Läkemedelsberoende När är det dags att dra i nödbromsen? En tidning för ett friskare

Läs mer

Astma. En temaskrift om kronisk inflammation i luftvägarna

Astma. En temaskrift om kronisk inflammation i luftvägarna Astma En temaskrift om kronisk inflammation i luftvägarna Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från

Läs mer

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Sömnapné En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Livsnjutaren Carl Jan låter inte sin diabetes hindra matpassionen. Vinn Nuxe! Vi lottar ut lyxiga produkter för dina händer

Livsnjutaren Carl Jan låter inte sin diabetes hindra matpassionen. Vinn Nuxe! Vi lottar ut lyxiga produkter för dina händer en tidning om liv och hälsa för apotekets kunder nummer 2 2011 Vinn Nuxe! Vi lottar ut lyxiga produkter för dina händer mage i balans Hitta formen med bakterier och rätt kost pollenkoll Börja din behandling

Läs mer

Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Folkhälsan Vår framtida hälsa en blivande utmaning för hela samhället Överläkare Magnus von Arbin talar på ledarsidan om att vår livsstil ger

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kvinnors hälsa Svenska kvinnor har den högsta höftfrakturrisken i världen Benskörhet, osteoporos, beror på att skelettet med åldern försvagas

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer

Allergifakta 2013 2014. Tema: Barn

Allergifakta 2013 2014. Tema: Barn Allergifakta 2013 2014 Tema: Barn allergifakta 2013 2014 Innehåll 4 Bättre diagnos och behandling tack vare forskningen Göran Wennergren 10 Blir du allergisk lilla vän? Lena Granström 14 Klart besked om

Läs mer

HELa DEnna bilaga är En annons FrÅn MEDiaPLanET

HELa DEnna bilaga är En annons FrÅn MEDiaPLanET November 2008 10-årsjubileum HELa DEnna bilaga är En FrÅn MEDiaPLanET Kvinnors hälsa Osteoporos - den osynliga folksjukdomen Läs mer på sidan 4 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I ICA KURIREN NOVEMBER 2008 Från

Läs mer

Allergier. vårdguiden. Låt sorgen ta plats om vikten av att sörja. Hemmafixare? nr 2 2008. för Stockholms län. undvik skadorna

Allergier. vårdguiden. Låt sorgen ta plats om vikten av att sörja. Hemmafixare? nr 2 2008. för Stockholms län. undvik skadorna vårdguiden nr 2 2008 för Stockholms län Låt sorgen ta plats om vikten av att sörja Hemmafixare? undvik skadorna Allergier Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 22008 3 Notiser 4 Tema Allergi

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 1,6 Miljonerklubben för Kvinnors hälsa December 2004 Bröstcancer Hur rädda behöver kvinnor vara? Vi

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 6 DECEMBER 2005

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 6 DECEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 6 DECEMBER 2005 SÄTT MÅL MED DIN TRÄNING Vill du få bättre flås eller gå ner i vikt?

Läs mer

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen.

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Under 2012 satsar Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att samla in extra mycket pengar. Pengar som

Läs mer

minhälsa Medicin, vård och rehabilitering Tema stroke Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin

minhälsa Medicin, vård och rehabilitering Tema stroke Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 1/2012 Tema stroke Medicin, vård och rehabilitering Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin foto pellewichmann 3 Tema Stroke Varje år

Läs mer

Var står våra politiker?

Var står våra politiker? apnéföreningen stockholm nummer 3, årg 7 www.apneforeningen.se september 2014 Vad är sömnapné? ömnapné innebär att man slutar andas långa stunder medan man Ssover, vilket beror på att musklerna i svalg

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HJÄRTA & KÄRL

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HJÄRTA & KÄRL ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Maj 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS HJÄRTA & KÄRL 5TIPS TIPS HUR MÅR DITT FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM HJÄRTA?

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från MEDIAPLANET Annons. Folkhälsan

Annons Hela denna tematidning är en annons från MEDIAPLANET Annons. Folkhälsan Annons Hela denna tematidning är en annons från MEDIAPLANET Annons Folkhälsan ÅRGÅNG 3 NUMMER 1 FEBRUARI 2004 Barnfetma har blivit en folksjukdom 1989 visade en mätning att åtta procent av skolbarnen i

Läs mer

Ät rätt med gi. hjärnan & hjärtat Så behandlar du åderbråck Olivolja. bättre. lindra ögonbesvären. Senaste nytt. En hälsokälla

Ät rätt med gi. hjärnan & hjärtat Så behandlar du åderbråck Olivolja. bättre. lindra ögonbesvären. Senaste nytt. En hälsokälla bättre maj 2012 FOLKSJUKDOMAR TANDVÅRd spanyheter TRÄNING SMÄRTA & LEDer PRIS 29 kronor Hudvård på naturligt vis Förstå din hörsel lindra ögonbesvären Ät rätt med gi + Senaste nytt hjärnan & hjärtat Så

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

nr 1 2012 för Stockholms län Gratis vaccin mot cancer Stoppa snarket! Kroppskonst tema: Allergi Extra Akutbilaga riv ut och spara!

nr 1 2012 för Stockholms län Gratis vaccin mot cancer Stoppa snarket! Kroppskonst tema: Allergi Extra Akutbilaga riv ut och spara! nr 1 2012 för Stockholms län Gratis vaccin mot cancer Stoppa snarket! Kroppskonst tema: Allergi Extra Akutbilaga riv ut och spara! Innehåll nr 1 2012 3 Notiser 4 Tema: Allergier Färre allergier med friskare

Läs mer

Så fick Mika ett nytt liv

Så fick Mika ett nytt liv apnéföreningen stockholm nummer 4, årg 7 www.apneforeningen.se december 2014 Vad är sömnapné? S ömnapné innebär att man slutar andas långa stunder medan man sover, vilket beror på att musklerna i svalg

Läs mer