Den ultimata sammanfattningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den ultimata sammanfattningen"

Transkript

1 Den ultimata sammanfattningen Sammansatt av: Jonatan Raber Skriven av: Jonatan Raber; Viktor Thell; John Arfwidsson; Michaela O Konor; Emelie Kullenberg; Karin Rimbäck; Philip Haglund; Alexander Engel; Tom Thambert; Axel Lagercrantz; Sofie Brange; Ian Poppelman; Petter Hedborg; Martin Jallinder; Fredrik Strömsten; Lave Beck-Friis; Mikolaj Gruszczynski; Paula Roth

2 Innehåll Kapitel 10 Managing products:... 5 Kapitel 11 Produktframtagning (Developing new products)... 9 Kapitel 12 Prissättning Kapitel 13 Advertising Integrerad marketingkommunikation Kommunikationsprocessen Starka och svaga teorier om hur advertising fungerar Att ta fram en advertisingstrategi Identifiera och förstå målgruppen Definiera advertising-målen Skapa kännedom Stimulera prövning Positionera produkter i konsumenters sinnen Korrigera missuppfattningar Påminn och förstärk Tillhandahålla stöd till säljfolk Bestäm advertising-budgeten Procent av försäljning Efter vad man har råd med Matcha konkurrenterna Objektiv och uppgift Beslut kring meddelandet Beslut kring media Val av media Val av mediafordon Utföra kampanjen Under utförandet är det viktigt att hålla isär de olika mediumen och komma ihåg att de har olika deadlines, etc Evaluera advertising-effektiviteten Organisera för kampanjutveckling Val av agent Olika betalningssystem till agent Etiska problem i advertising

3 Missledande marknadsföring Advertings inflytande på samhällets värderingar Advertising till barn Stötande reklam Kapitel 14 Personlig försäljning och försäljningsskötsel Kapitel 15 Direct marketing Kapitel 16 Other promotional mix methods Sales Promotion Trade Promotions Mål med sales promotion Val av och utvärdering av sales promotion Public relations Publicity Sponsorship Exhibitions Product Placement Etiska aspekter av sales promotion och public relations Kapitel 17 Distribution Kapitel 18 Digital Marketing Kapitel 21 Managing marketing implementation, organization and control Kapitel 22 Service Marketing (Tjänstemarknadsföring) Kapitel 23 International marketing Deciding whether to go international Vilka marknader skall man gå in på? Makroekonomiska Mikroekonomiska Hur ska företaget gå in på marknaden? Developing international marketing strategy Standardize or adapt? International marketing mix decisions Organizing for international operations Centralization vs Decentralization Artikel: Store Wars, The battle for Mindspace and Shelfspace Judith and Marcel Corstjens Artikel: Prissättning - Davidsson

4 Artikel: Marknadsorienterad prissättning Richard Wahlund Erfarenheten talar Den krökta efterfrågekurvan Prisgränsbegreppet En tillämpning Artikel: Identitet - om varumärken, tecken och symboler Per Jonas Nordell Inledning Historia i korta drag Varumärket på markanden Vmr som tillgång Vmr som grund för avtalsbildning Några hotbilder Om förskjutningen från det materiella till det immateriella Artikel: A.E.Raz - The Slanted Smile Factory: Emotion Management in Tokyo Disneyland Artikel: Bridging Uncertainty in Management Consulting: The Mechanisms of Trust and Networked Reputation - Gluckler and Armbruster Varumärken Från teori till praktik Varumärkesrätt Sammanfattning av marknadsföringsrätten

5 Kapitel 10 Managing products: Product life cycle, portfolio planning and product growth strategies. Jonatan Raber The product life cycle PLC Ett sätt att illustrera de förändringar en produkt kan genomgå under den tid den befinner sig på en given marknad och därigenom underlätta styrning/ledning av produkten. Modellen är flexibel och kan användas på både varumärken, produktsortiment och enskilda produkter. Introduktion Låg försäljning. Förlust då mycket kapital går till utveckling och kampanjer Stor risk för att företagen tar bort produkten från marknaden. Tillväxt Större marknadsacceptans och återköp leder till högre försäljning och större vinst. Konkurrenter lockas av detta och tar sig in på marknaden vilket leder till sänkta vinster. Svaga leverantörer tvingas sluta producera, competitive shakeout. För överlevnad: (stora) ledarskap, resursplanering, kontroll för kostnader och (små) marknadsnischer och allianser. Mognad Stagnerad försäljning då marknaden är mättad snabbare competitive shakeout. Varumärket blir essentiellt då marknadsledare lättare står emot minskade marginaler. Stor vikt läggs på förbättring av produkt, reklam, rabatter och prissänkningar. Nedgång Ny teknologi och ändrade vanor hos konsumenter leder till minskad efterfrågan. Producenter håll er upp marginaler genom minskad reklam osv. eller avbryt tillverkning. Det finns dock fler alternativ än att bara harvesta/divesta: återinvestera i marknaden eller bli den enda överlevande genom tex uppköp av nu billiga konkurrenter/handelskontrakt monopol! Användning och lärdom Product termination: Produkter kommer så småningom behöva tas ur produktion. Utveckla nya produkter för att ersätta gamla. Growth projections: Tillväxt vara inte för evigt. Se till att planera investeringar. Product planning: Se till att ha en produktportfölj där produkter är sprida i de olika stadierna. The dangers of overpowering: Var försiktig med att ta ett för högt pris i introduktionsstadiet då detta kan slå tillbaka i form av dåliga kundrelationer som på sikt kan innebära mindre vinster. Anpassa marknadsstrategin efter PLC: Se figur. 5

6 Introduktion Tillväxt Mognad Nedgång Strategic marketing objective (mål) Build Build Hold Harvest Manage for cash Strategic focus (marknadsstrategi) Expand market Pentration Protect share Innovaion* Productivity Brand objective Product awareness Brand preference Brand loyalty Brand exploitation** (varumärkesmål) Trial Customer retention Products Basic Differentiated Differentiated Rationalized Promotion (reklam/kampanj) Creating awareness Trial Creating awareness Trial Repeat purchase Maintaining awareness Repeat purchase Cut*** Eliminated Pris High**** Lower Lowest Rising Distribution Patchy Wider Intensive Selective *Försök till att förlänga mognadsperioden ** Man utnyttjar kundernas lojalitet för att skapa en vinst för att t.ex. ta fram nya produkter. ***Omfördelning till lågkostnadsalternativ t.ex. internet. **** Risk för att detta skadar potentiella kundrelationer och således inte är lönsamt i det långa loppet PLC begränsningar Alla produkter följer inte den normala s-kurvan. Visa kommer aldrig till nedgångsstadiet andra toppar och dalar väldigt snabbt, s.k. fads. PLC utgår från marknadsföringsaktivitet för en given produkt inte själva produkten. Om man inte är medveten om detta är det lätt att ta beslut på oriktiga grunder. Nedgång kan också vara att en given produkt behöver ny design eller mer uppmärksamhet av marknaden för att fortsätta lyckas. Oförutsägbarhet gällande tidsspannet för varje period. Missvisande anvisning gällande marknadsstrategi. T.ex. se nedgång. PLC ska inte ses som ett universalmedel för beslutsfattande utan som ett hjälpmedel vid ledningsbeslut och vid strategiska frågor. Slutgiltiga beslut rörande mål och strategi bör alltså inte grundas på PLC, då förändringar i den faktiska marknaden är mer intressanta. Portfolio planing Styrandet av produkter som en grupp (portfölj) istället för som separata och oberoende. Målet är att produktsortimentet ska tillhöra samma kärnverksamhet vilket ger en sammanhängande produktportfölj. Därefter tas beslut om strategic marketing objectives, se nedan. Inom en produktportfölj är det viktigt att produkter befinner sig i olika stadium av PLC kontinuitet i intäkter och utgifter. Boston Consulting Group Growth-Share Matrix Identifiera olika typer av produkter i produktsortimentet för att underlätta strategiska beslut. Antaganden: Marknadstillväxt har ett negativt samband med kassaflöde pga. investeringar och reklam som är kostsamma. Marknadsandel har ett positivt samband med kassaflöde då vinster har stark relation till marknadsandel 6

7 Högt Marknadstillväxttakt för varje enskild produkt. Visar hur attraktiv marknaden är. Lågt Stars Lönsamma då de är marknadsledande men kräver mycket investeringar för att klara av tillväxten. Lågt positivt kassaflöde. MÅL: ökad försäljning och mer marknadsandelar (build). Investera för att behålla/öka marknadsposition Avvärj konkurrans då dessa ska bli framtidens Cash Cows Cash cows Genererar mycket pengar eftersom de är marknadsledande utan att kräva stora investeringar. Stort positivt kassaflöde. MÅL: behåll försäljningsnivå och marknadsandel (hold). Försvara sin position Använd vinst till att satsa på problem children och produktutveckling Problem children Låg lönsamhet och kräver stora investeringar för att klara av tillväxten. Stort negativt kassaflöde. MÅL: Välj ut de produkter som är lovande och investera för att försöka göra dessa till Stars (build). Annars: Harvest, Divest eller fokusera på nischer där marknadsdominans kan uppnås Dogs Svaga produkter som konkurrerar i marknader med låg tillväxt. Lågt positivt/negativt kassaflöde MÅL: Harvest eller Divest i de flesta fall då dessa befinner sig på en marknad med låg tillväxt och utan marknadsandel. Visa Dogs kan dock ge stora bidrag till verksamheten. Möjligt med nisch obs: låga economies of scale jämfört med större konkurrenter. Relativ marknadsandel för varje produkt jämfört med dess största konkurrent. Visar på konkurrenskraft. Högt (gränsen går vid 1, här har du lika stor relativ marknadsandel som din största konkurrent) Lågt En obalanserad portfölj ska tacklas med långsiktighet i åtanke. Investera i ett eller två problem children för att dessa ska bli stars och fortsätt bygg på stars för att dessa ska bli cash cows. Om dogs inte ger ett stort bidrag ska dessa harvestas eller divestas. Kritik mot BCG Growth-Share Matrix Antagandet om hur kassaflöde relaterar till position i matris stämmer inte alltid överens med verkligheten. För mycket fokus läggs på matrisen (marknadsandel och tillväxt) istället för att utveckla en differentierad produkt. Marknadens tillväxttakt är inte ett mått på hur attraktiv marknaden är (use of proxies). Detsamma kan sägas om marknadsandel och konkurrenskraft. Det finns många andra faktorer som bestämmer dessa. Vag definition av vad som bör anses som hög resp. låg tillväxt. Och över vilken tidsperiod ska vi titta på tillväxt? Visa produkter har kort PLC vilket innebär att en Star borde mjölkas som en Cow istället. Matrisen tar inte hänsyn till beroendeskap (interdependencies) mellan produkter. En Dog kan vara ett tillbehör eller liknade till en Star eller Cow. Vidare kan kunder vilja ha ett helt produktsortiment. Hänsyn tas inte till hur konkurrenter kommer reagera vid olika beslut. Definitionen av en marknad är väldigt vag. Ska man välja en stor eller liten marknad att jämföra sig med. Matrisen saknar förmåga att identifiera vilka strategic objectives man ska vidta för problem children. För stort fokus läggs på att fånga marknadsandelar. General Electric Market Attractiveness Competitive Position model Bygger på samma koncept som BCG men här väljer man själv vilka faktorer som är viktigast för hur attraktiv marknaden är och det samma för hur konkurrenskraft ska mätas. Ett poängsystem används för att rangordna faktorerna och en procentsumma erhålls för både hur attraktiv marknaden är och konkurrenskraften för en given produkt. De två procentsummorna hjälper en sedan att bestämma vilket strategic objective som bör vidtas. 1. Build 2. Hold 3. Build/hold/harvest 4. Harvest 5. Divest 7

8 Kritik mot GE Svårt att välja vilka faktorer att använda och hur dessa ska poängsättas Lätt för föreståndare att påverka resultatet till deras fördel. Båda modellerna vill förklara att olika produkter ska ha olika roller i ett företag. Olika produkter ska ha olika vinstkrav beroende på var i dess livscykel de är. Att ställa för höga krav på en Star och för låga på en Cow är inte optimalt. Föreståndare ska bedömas utifrån olika kriterier beroende på vilken typ av produkt de är ansvariga för. Modellerna ska fungera som en hjälp vid strategiskt tänkande för multiprodukt- och multimarknadsföretag. Product growth strategies Ansoffmatrisen Befintlig Marknad Ny Beslut: Marknads penetration eller expansion Hur: Ta konkurrenters kunder genom bättre oh mer effektiv reklam/kampanj, distribution eller priser eller köp upp konkurrenter. Vid expansion kan man försöka göra ickeanvändare till användare eller att få användare att använda mer. Efter marknadspenetration är det viktigt att skapa barriärer mot konkurrenter: låga verksamhetskostnader, differentierade produkter, aggressivitet mot de som också försöker penetrera. Beslut: Marknadsutveckling(market development) Hur: Existerande produkter till nya kunder och/eller marknadssegment Beslut: Produktutveckling(produkt development) Hur: Utvidga produktsortiment för att ge kunder mer att välja mellan, se ipod. Fara med detta är dock kannibalisering. Byta ut gamla produktversioner med nya, se bilmarknaden. Byta ut gamla produkter mot helt nya innovationer. Beslut: Diversifiering(diversification) Hur: Nya produkter till nya marknader/marknadssegment. Riskfyllt. Har dock stor potential om man lyckas kapitalisera på befintlig kunskap inom företaget. Befintlig Produkt Ny 8

9 Kapitel 11 Produktframtagning (Developing new products) Engelska termerna är rödmarkerade! En del översättningar är dock så fundamentala så att det inte går att översätta allt till engelska termer; Exempel: Produktersättning, ej översatt till product replacements. - Grunden till produktframtagning ligger i att marknaden ständigt förändras i och med nya konsumentpreferenser och teknologisk utveckling. Produktframtagning må vara riskfyllt men kan då det lyckas leda till en stor ökning i lönsamhet för företaget. Invention (uppfinning) är en ny idé eller metod Innovation är själva införandet av idén. Innovation som lyckas är den som leder till ett ökad värde för konsumenten. Att nå marknaden snabbt ökar också den nya produktens chans at lyckas. Att kompensera en dålig idé med reklam leder till att den dåliga produkten snabbare misslyckas. Detta är en ny produkt: 1. Produktersättning Står för nästan hälften (45%) av alla nya produkter och består av att man utvecklar eller förbättrar redan existerande produkter. (Ford Mondeo Sierra) 2. Tillägg på redan existerande produktlinjer (25%) Ny produkt som läggs till i nuvarande linje som ger en ökad bredd i utbudssortimentet. (Producerar tandborstar Utökar med att producera tandblekning eller eldrivna tandborstar) 3. Nya produktlinjer (20%) Strategi som utökar företagets produktmix. (Mars Mars icecream) 4. New-to-the-world produkter (10%) Leder till ingång på nya produktmarknader p.g.a. stort värde för konsumenterna. (Videokameran, Tv-spelet) Risken varierar mellan de olika typerna av produktframtagning där självklart de helt nya produkterna medför mest risk för företaget. Beror på att man inte kan veta vad kunden ska tycka om produkten och att det kan ta en tid för den att bli accepterad på marknaden. Skapa en innovationskultur i företaget: Inom management måste företaget ställa sig positiv till nya idéer och belöna dem, samt förstå att investering i området lättare leder till att man lyckas. Man skall inte ställa sig negativ till nya idéer eller straffa innovationsförsök som misslyckas. Man ska ge klara budskap om vikten av innovation och ge anställda enskild tid för innovation. Skapa en lämplig organisationsstruktur: Kombinera en eller flera av följande metoder för att lyckas med nya produktframtagningar! - Projektgrupper: Man tar fram en grupp med personer från olika avdelningar, alla med enskilda färdigheter som sedan har direkt kontakt med ledningen. Man känner då till varandras problem och kan då på effektivt och snabbt sätt ta fram en ny produkt. - Produkt och varumärkes ansvariga: Personer som är ansvariga för att leda nya produktframtagningar och som får uppgifter för att koordinera produktion, försäljning, reklam o.s.v. Kan få hjälp av en understödjande grupp eller marknadsundersökare. 9

10 - Produktframtagnings- avdelningar och kommittéer: Kontrollerar och har överblick över nya produktframtagningar och är ansvariga för strategier och vad man ska investera i. Avgörande för att organisationen skall lyckas är kommunikationen mellan de olika avdelningarna som jobbar med produktfamtagningen. Att R&D förstår sig på marknadsproblemen och tvärtom. Effektiv integrering av R&D och marknadsföringsansvariga: Marknadschefen bör: 1. Främja team-work Ta fram klara riktlinjer och håll regelbundna möten. 2. Öka kommunikationen Integrera R&D i marknadsföringen genom att konstant informera dem och eventuellt låta dem vara en del av marknadsföringsteamet. 3. R&D-anställda utanför labbet Låt dem förstå sig på konsumenten genom besök på marknasdsavdelningen. 4. Utveckla personliga relationer mellan avdelningarna. 5. Låt marknadsföringsavdelningen förstå sig på teknologin i R&D-avdelningen. 6. Formalisera produktframtagnings- processen/planen för att öka effektiviteten. Ledningen bör: 1. Organisationsförändringar: Klargör rollerna i produktframtagningsprocessen samt placera marknadsavdelning och R&D bredvid varandra för ökad relation. 2. Tidigt visande av involverande och intresse i utvecklingen av produkten. 3. Klargöra strategiska direktiv, även på lång sikt. 4. Kräv/främja team-work mellan R&D-Marknadsavd. 5. Öka resurserna både för produktframtagningen samt samarbetet mellan avdelningarna. 6. Lära sig och förstå mer hur avdelningarna och teorierna fungerar. Utvecklingsprocessen vid framtagandet av en ny produkt Ny produktframtagning kostar mycket, tar tid och är riskabelt. Denna stegvisa modell på hur en produkt tas fram minimerar dessa negativa aspekter! New product strategy Vision, prioriteringar och vägledning för vilka produkter och marknader man vill satsa på skall framföras och vara tydliga. Idea generation Att skapa en innovationskultur inom företaget gör att nya idéer lättare upptäcks då uppfinningstänkandet sprids genom företagets anställda. Man kan även anlita forskare eller företag för att sköta utvecklingen och nyskapandet. Förutom internt idéskapande så kan man titta på konkurrenter och lyssna på distributörer för att komma upp med nya idéer. Att 10

11 lyssna på konsumenters behov och tankar kring nuvarande produkter samt hålla en nära kontakt till organisationskunder och lyssna på vad de efterfrågar kan vara ett bra sätt att komma på nya innovationer. Screening Bestämmande av om en idé är värd att genomföra eller inte. Denna del försäkrar att man inte missar några avgörande kriterier för utvärderandet som tex kan vara hur attraktiv marknaden är, hur bra man klarar att producera produkten samt hur bra produkten passar företaget. Concept testing Då idén blivit godkänd så utför man ytterligare undersökning där ett produktkoncept testas mot olika kundgrupper. Kundgrupperna utvärderar t ex i gruppdiskussioner de viktigaste aspekterna i produkten såsom olika egenskaper. Eller kan frågeformulär användas för att ingående ta reda på vad konsumenten gillar respektive inte gillar. För att effektivisera testen av konceptet så vill man få testkonsumenterna att visualisera idén så att de förstår vad man verkligen menar. Avgörande i slutändan i denna del är hur många konsumenter som tenderar att till slut köpa produkten. En produktidé som inte säljer kommer aldrig längre än det här steget. Business analysis Steget där man uppskattar försäljningsvolym, kostnader och intäkter. Identifiering av marknaden och produktacceptans på längre sikt görs samt break-even och känslighetsanalyser. Om produkten verkar lönsam så tas marknads- och produktframtagnings -budget fram. Product development Nu går processen in i ett fysiskt steg där man börjar med framtagandet av den fysiska produkten. Man tar fram ett team som tar ansvaret för framtagningen. Detta team skall bestå av sex principer: 1. Mission: Ledning måste godkänna uppdragsgenomförandet översiktliga mål. 2. Organization: Projektledaren och ansvariga från olika delar av företaget sätts ihop. 3. Project plan: Teamet konstruerar en arbetsplan, resurskrav och mål som skall utvärderas. 4. Project leadership: Projektansvarige ansvarar inte bara för utvecklingen inom gruppen, utan även för kommunikation med samarbetspartners och distributörer på marknaden. 5. Responsibilities: Alla i gruppen ansvarar för projektet som helhet samt sina individuella ansvarsområden. 6. Executive sponsorship: En från ledningen tas ut för att fungera som kommunikationskanal och mentor för teamet. Viktigaste aspekter: Förbättra kvalité och reducera tid till produkten når marknaden. Nås marknaden snabbt så minskar risken för att produkten är out of date eller att man förlorat sin konkurrensfördel. Marknadsavdelningen undersöker vad kunden vill ha, medan R&D tar produkten till verklighet. Produkttestande genomförs sedan då man tittar på funktioner, säkerhet och shelf life (hur bra den syns). Testen kan genomföras på konsumenter. Vidare kan två olika sätt utföras. monadic placements då produkten testas av konsumenten utan jämförelse med andra produkter. Paired companion däremot är då konsumenten får prova produkten i jämförelse till tidigare eller liknande 11

12 produkt., t ex att den nya fjärrkontrollen jämförs med den gamla. Produkttest kan även utföras hos experter eller organisationskunder som får utvärdera vad de tycker om produkten. Market testing Innan detta steg har testats om konsumenterna tenderar att köpa produkten, utan att behöva betala för den. I detta steg handlar det om att göra en begränsad lanserad av produkten. Två metoder används: The simulated market test och Test marketing. Simulated market test: Handlar om att man vill skapa en realistisk marknadssituation där man t ex väljer ut konsumenter som varje vecka får köpa produkter från en katalog där den framtagna produkten ingår. Penetration (proportionen konsumenter som köper produkten) och Repeat purchase (andel köpare som köper igen) mäts för att utvärdera hur attraktiv produkten är och varför den t ex inte köps en andra gång? Test marketing: Faktisk lansering av produkten inom ett område där målgruppen man söker kan identifieras. Produkten skall finnas i butiker där den kan jämföras med konkurrerande produkter vilket leder till att test marketing är en mer realistisk metod än simulated market test. Men metoden medför också en del problem; Geografiska testområdet är kanske inte representativt för marknaden. Så måste också testperioden vara tillräckligt lång, vilket gör det möjligt för konkurrenter att komma före. Sen så är det ofta ett problem att få butiker att vara med på dessa tester. Även i detta steg så kan modifikation av produkten utföras utifrån de resultat som testandet leder till innan man ger lanseringen klartecken. Commercialization - Developing a commercialization strategy for a new product (Target market). Svarar på frågorna var och hur man skall konkurrera. Target market väljs utifrån en förståelse av modellen diffusion of innovation process. Modellen förklarar hur en ny produkt sprids över marknaden över tiden. Först när de mest villiga att köpa nya produkter köpt produkten kommer den att köpas av senare steg. Alltså kan man inte nå Early majority innan early adopters eller innovators. Det blir avgörande vid val av target market i lanseringen av en produkt då man vill få ut produkten på marknaden. 12

13 Innovators: Annorlunda och äventyrslystna som vågar ta chansen med en ny produkt. Oftast yngre, väl utbildade som har råd med att ta en chansning. På den industriella marknaden tenderar dessa att vara större, med stora resurser och välutbildad ledning. Early adopters: Liknar innovators och är ofta som personer influerande på andra i vardagslivet. Viktiga för att en produkt lansering skall lyckas! Early and late majority: Stor del av marknaden och de köper först produkten då mån ga andra gjort det innan. Late majority kan vara skeptiska till nya produkter samt drivas av en social faktor p g a att de köper produkten. Laggards: Traditionsbundna personer. Ofta äldre och mindre utbildade. Nästa modell visar på hur produktens utseende påverkar hur snabbt den accepteras på marknaden. Differential advantage: Hur mycket produkten skiljer sig från tidigare avgör hur snabbt den accepteras, samt hur väl anpassad den är efter innovators och early adopters. Compatability: Hur mycket beteendet måste förändras avgör hur snabbt produkten tar sig ut på marknaden. Att t ex det tog ett tag att vänja sig med mobil eller GPS gjorde att det tog längre tid för dessa att accepteras. Complexity: Hur svårt det är för konsumenten att använda produkten påverkar processens hastighet. Divisibility: Hur väl produkten kan testas utan risk för konsumenten, t ex låg eller hög kostnad. Communicability: Om konsumenten kan uppfatta fördelarna och funktionerna så är det till fördel för en snabb acceptans. Product replacements strategies Vanligast införande produkter är existerande som byts ut eller uppgraderas. Det finns 8 olika typer av product replacements: 1. Facelift Liten förändring, och samma target market och marketing mix. 2. Inconspicuous technological substitution Stor teknologisk förändring, övrigt lika. 3. Remerchandising Förändring av namn, promotion, pris, förpackning och/eller distribution samtidigt som grundprodukten behålls. 4. Relaunch Både produkt och andra delar i marketing mix ändras. 5. Conspicuous technological change Stor teknologisk förändring i samband med mycket promotion för att stimulera awareness och trial. 6. Intangible repositioning Basprodukten kvar men andra element i marketing mix kan ändras samt ny target market ändras. 7. Tangible repositioning Både produkt och marknadsförändring. 13

14 8. Neo-innovation Fundamental teknologisk förändring och ändring av target market och marketing mix. Konkurrenter reagerar snabbt på en ny produktlansering då: 1. Man befinner sig på en high-growth market 2. Man har låg marknadsandel. (tvärtom om man har hög) 3. Marknaden ofta har produktförändringar 4. Det går snabbt att ta fram produkten Avslutning: 1. Innovators/early adopters måste identifieras och väljas som målgrupp direkt. 2. I början har man låg försäljning då grupperna är relativt små. 3. Tålamod behövs då det tar tid för marknaden att acceptera produkten. 4. Target group och kommunikationen måste förändras över tid då nya kategorier av kunder går in på marknaden. Good luck friends! /PHILLIE 14

15 Kapitel 12 Prissättning Sammanfattning av David Jobbers s Priciples and Practise of Marketing John Arfwidsson Det traditionellt ekonomiska sättet att se på pris är att koppla ihop det med efterfrågan i The demand curve. Där åskådliggörs hur efterfrågan faller då priset ökar, och vice versa. Hur starkt efterfrågan påverkas av priset är individuellt för olika produkter och marknader, och utrycks i form av priselasticiteter. I verkligheten fungerar ovanstående teori utmärkt för att beskriva generella marknadsbeteenden, men då företagsledningar utövar prissättning har detta resonemang visat sig högst brisfälligt. Shapiro och Jackson delar in de prissättningsmetoder som verkligen används av företagen i tre grupper, enligt nedan: Kostnadsorienterad prissättning utövas främst genom två metoder; Full cost pricing och direct cost prising. Full cost pricing bygger på att priset sätts, så att det täcker både de direkta och de fasta kostnaderna för varje såld vara. Dessutom läggs en tidigare fastställd mark up (exempelvis 10 %) på priset. En tydlig problematik med denna modell beskrivs med följande exempel: Ett företag har fasta kostnader uppgående till 1000 kr och anser sig kunna sälja 100 produkter under året, vilket medför att en fast kostnad på 10 kr tillförs varje vara. Då de direkta kostnaderna per vara är 10 kr och mark up = 10 %, sätts priset till 22 kr. Låt sedan anta att företaget inte lyckas sälja de 1000 enheter som man prognostiserat, beroende på att marknaden ansåg varan för dyr. När priset skall sättas inför nästa år anser sig ledningen på grund av fjolårets bleka försäljning bara kunna säja 50 varor, vilket medför att varje vara belastas med 20 kr, i form av fasta kostnader. Resultatet av detta blir att den nya prissättningen (förutsatt mark up =10 %) blir 33 kr. Att minskad försäljning leder till högre pris måste anses vara en klar nackdel med metoden. Dessutom framstår det som mycket ologiskt att försöka uppskatta försäljningen innan priset satts. Direct cost prising kan användas av företag i vissa enskilda situationer och innebär är priset sätt så att endast de direkta kostnaderna täcks. Dessutom adderas som tidigare en mark up till kostnaden för varje vara. För det företag som beskrivs i exemplet ovan skulle detta innebära att priset sätts till 11 kr (förutsatt mark up =10 %). 15

16 Att på detta vis sätta ett pris under total kostnad per vara kan exempelvis vara motiverat om ett företag har överkapacitet och ingen alternativ användningsmöjlighet för sina maskiner. Att tacka ja till en offert förknippad med ett pris som precis täcker de direkta kostnaderna skulle då medföra ett visst bidrag för att täcka de fasta kostnaderna, med ett beslut att tacka nej till offerten inte skulle ge något täckningsbidrag över huvud taget. Risken med denna metod om den tillämpas i för stor utsträckning är att de köpare som får betala det högra priset får vetskap om att andra aktörer fått ett annat, lägre pris. Det kan i förlängningen resultera i att ingen vill betala det pris som är nödvändigt för att täcka företagets fasta kostnader. Konkurrensorienterad prissättning flyttar fokus mot konkurrenterna snare än företagets egna kostnader. Detta sker främst genom Going- rate pricing och Competetive bidding. Going-rate pricing återfinns på marknader där möjligheten till differentiering är högst begränsad. Typiskt sätt är detta på marknader för homogena produkter såsom olja, kaffe etc. Följen blir att enskilda aktörer måste ses som pristagare och tvingas bjuda ut sina varor till det av marknaden bestämda jämviktspriset. I microekonomisk teori beskrivs detta tillstånd som perfekt konkurrens. Competitive bidding utspelar sig då företag tävlar om att vinna kontrakt för större uppdrag hos en uppköpare av något slag. Exempel på detta är offentlig upphandling. Givet de kvalitets- och kvantitetskrav som finns så kommer uppköparen att kontraktera den som kan erbjuda det lägsta priset. Statistiska modeller har utvecklats som vägledning för hur prissättning kan gå till vid dessa situationer, och den mest accepterade anse vara; expected profit. Detta koncept bygger på att varje enskilt pris anses vara förknippat med en vinst, vars storlek beror av priset, och en sannolikhet att få kontraktet, vilken självklart också beror av vilket pris som sätts. Då ett högre pris sätts innebär detta en högre vinst, förutsatt att man får kontraktet, men samtidigt innebär ett högre pris lägre sannolikhet att budet blir vinnande: Expected profit = Vinst sannolikhet att vinna Om ett företag fundera mellan tre olika prissättningar vid en budgivning kan detta åskådligöras enligt följande: Pris Vinst Sannolikhet Expected profit , , , I detta exempel framstår det som att företaget kommer att välja att sätta priset till 2200, då detta pris medför högst expected profit. Trots att detta koncept nått stora framgångar är det viktigt att påpeka den stora grad av osäkerhet som kan inträffa då förstag skall uppskatta den sannolikhet att vinna, som varje pris är förknippat med. Detta görs till stor del baserat på tidigare erfarenheter, vilket medför att modellens lämplighet som beslutsmaterial starkt kan ifrågasättas. 16

17 Market(ing)-orienterad prissättning 1 är utan tvekan den mest ingående och komplexa gruppen av prissättningsstrategier. Hela 10 olika faktorer tas vanligen i beaktande, vilket utrycks i nedanstående modell; Marketing strategy belyser att prissättningen på en produkt inte får ske genom ett isolerat beslut, utan måste ske med koppling till andra marknadsföringsaktiviteter såsom; positionering, val av distributionskanal och strategic objective. Området behandlas med fördel genom att skilja på prissättning av nya respektive befintliga produkter. Vid Prissättning av nya produkter är valet av positioneringsstrategi ett mycket centralt beslut för företag. Potentiella köpare kan ibland delas in i olika segment som uppfattar värdet av den nya produkten på olika sätt. Exempelvis kan ett företag som tagit fram en miniräknare se potentiella köpare i både skolbarn, som räknar matte i skolan och ingenjören, som utför beräkningar dagligen i sitt ämbete. Valet av målgrupp kommer då i mycket stor utsträckning påverka det pris som företaget kan ta betalt för räknaren. Vidare kommer även beslut angående kombination av pris och promotion att styra vilket pris som sätts. Hur företag väljer att kombinera dessa beståndsdelar ur marketing mix benämns ofta Launch strategy, för vilken fyra typiska strategier kan urskiljas enligt nedan: Rapid skimming - Slow skimming - Rapid penetration Slow penetration Högt pris och mycket promotion leder till höga marginaler och hög grad av igenkännande hos målgruppen. Används ofta av t.ex. Nike, BMW och Coca Cola. Högt pris och lite promotion leder till höga marginaler, men företaget anser att stora satsningar på promotion är onödiga. Kanske för att de det inte är förenligt med företagets image, eller för att man redan nått hög grad av igenkännande. Används ofta av t.ex. Rolls Royce Lågt pris och mycket promotion ger förutsättningar för att fort plocka marknadsandelar, kanske på bekostnad av en rapid skimmer. Används ofta av t.ex. Ryanair och easyjet Lågt pris och lite promotion kan vara en gångbar strategi när det gäller own-label - varumärken, för vilka man inte behöver lägga pengar på promotion för att kunna distribuera. Vanligt bland lågprisdetaljister. Används ofta av t.ex. Netto, Aldi 1 Parentesen i Market(ing) syftar till att området rör aspekter som är dels handlar om marknadsföring, men även rent marknadsmässiga aspekter, vilket påpekades av R. Wahlund under föreläsning 5; Prissättning. 17

18 Efter genomgång av dessa strategier återstår fortfarande en elementär fråga; När kan man använda ett högt pris, och när måste man använda ett lågt pris? Förståelse för detta fås genom att studera vissa specifika marknadskarakteristika som kan tyda på att en marknad är lämpad för ett högt, respektive ett lågt pris. Karakteristika för en high price - marknad Situationer då priset bör sättas lågt Produkten skapar betydande värde för konsumenten Inga karakteristika i tabellen till vänster stämmer in Hög betalningsvilja Man vill penetrera ett priskänsligt segment Betalning och konsumtion utförs ej av samma individ Man vill öka sin output och därmed få kostnadsfördelar, genom Experience curve effect 2 Brist på konkurrens Pengarna skall tjänas senare, kanske genom någon sorts merförsäljning av annan produkt Utbud lägre än efterfrågan Syftet är att skapa inträdesbarriärer Behovet av produkten ofta akut Predation Man vill slå ut andra aktörer För mer ingående förklaringar kring högt/lågt pris skall sättas rekommenderas Jobber, s Vid Prissättning av befintliga produkter är det främst produktens Strategic objective som kommer avspegla sig i hur priset sätts. Kortfattat kan relation av mellan val av prissättning och Strategic objective beskrivas enligt: Strategic objective Build Hold Harvest Reposition Hur priset bör sättas Om det är frågan om en priskänslig marknad skall priset sättas lägre än konkurrenterna. I annat fall blir frågan mer komplex. Priset skall hållas stabilt eller matchas relativt med konkurrenternas prissättningar Man vill hålla uppe vinsten trots att försäljningen minskar, vilket leder till höga prissättningar Beror på den nya positioneringen. Inte helt ovanligt är; ny förpackning och ett högre pris. Value to the customer som är den andra faktorn att beakta i den market(ing) orienterade prissättningen behandlar hur företaget måste gå till väga för att uppskatta det värdeskapande en produkt medför för köparen. Detta är en mycket viktig uppskattning, då ett högre värde i konsumentens ögon självklart medför att denna är beredd att betala mera. Tre metoder framstår som de mest etablerade när företag skall uppskatta hur konsumenter värderar produkter. Dessa är Trade-offaAnalys, Experimentation och EVC-analys. Trade-off analysen tar sikte på att mäta den trade-off som finns mellan pris och andra produktegenskaper i konsumenters preferenser. Konsumenter får svara på frågor där de tvingas välja mellan olika kombinationer av pris och egenskaper. Då svaren behandlas i dataprogram genereras information om vad olika produktegenskaper är värda i pris. Exempelvis kan en analys för en industriprodukt visa att en veckas kortare leveranstid motiverar en prisökning med 5 % i konsuments 2 Forskning har visat att för många produkter sjunker kostnaderna per vara med omkring 20 %, då produktionen dubblas. 18

19 ögon. Dessutom kan databehandlingen generera rangordningslistor av olika produktattributs relativa betydelse för konsumenten. Experimentation innebär att man bjuder ut en vara till olika pris på olika platser, för att få ökade kunskaper om hur varans optimala prissättning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att man betalar butiker för att prissätta på de nivåer man vill under testet. Efter den utfästa testperioden jämför man försäljningsdata och vinster mellan de olika butikerna och får förhoppningsvis användbara kunskaper. Det är även vanligt att utföra denna metod över olika geografiska områden, för att på ett effektivt sett mäta prisvariationers effekter. Antingen väljer man ha identiskt promotion i de olika områdena, eller också så varierar man intensiteten av promotion så att produkten bjuds ut med olika Pris/Promotion -förhållanden på olika platser. EVC-analys (Economic value to the customer analysis) används främst på industrimarknader och går ut på att man uppskattar det ekonomiska värde (EVC) som produkten medför för köparen. Detta värde kan exempelvis bestå av lägre start up - kostnader och lägre merkostnader som följer av köpet. Genom att räkna ut vilket EVC en produkt medför i jämförelse med en referensprodukt, som typiskt sett är marknadsledaren, framräknas ett motiverat högstapris. Price-quality realtionships är en tredje variabel som är starkt kopplad till prissättning. Främst uttrycks detta i form av att ett högt pris ibland tycks kommunicera att en vara har hög kvalitet. Främst gäller detta för produkter såsom parfym, där objektiva mätningar av kvaliteten ej är möjliga. Product line pricing spelar roll för prissättningen genom att en produkts plats i produktlinjen måste tas i beaktande för att hitta optimalt pris vid lansering. Detta realiseras framförallt om potentiella köpare för de olika produkterna är samma sorts individer. Ett tydligt exempel på detta är Apples lansering av ipod nano, då extrem försiktighet fick iakttagas när ipod nano skulle prissättas relativt Apples befintliga ipod. Ett för lågt pris på ipod nano hade lätt kunnat leda till att för många av de potentiella köparna valt ipod nano, med följden att företagets vinst försämrats. Explicability handlar om försäljarnas förmåga att motivera ett högt pris för kunden. Denna förmåga kan för vissa produkter vara mycket hög, med andra produkter medför stora svårigheter att motivera ett högt pris. Typiskt sett stämmer det sistnämnda fallet för produkter där kunden har stor möjlighet att överblicka kostnaderna för att producera varan. I dessa situationer kan ibland en lösning vara att motivera ett högt pris med att kostnader för forskning vid framtagande av produkten varit mycket höga. Competition utgör en mängd viktiga faktorer som styr företags prissättning. Märkligt är att trots detta faktum är det många marknadsaktörer som inte säger sig känna till vad deras konkurrenter tar betalt för sina varor. Stor möda bör alltid läggas på att definiera den konkurrens som finns. Ett klassikt misstag i detta moment är att bara titta på de omedelbara konkurrenter som konkurerar med samma sorts produkt. I själva verket bör uppmärksamhet riktas också längre från den egna verksamheten; mot de sekundära konkurrenter som tillfredställer samma behov hos konsumenten på ett liknande sett, fast med en annan produktlösning, och mot de tertiära konkurrenterna som tillfredställer eller eliminerar samma behov hos konsumenten, fast med en helt annan lösning på problemet. Negotiating margins blir en viktig faktor att ta hänsyn till på vissa marknader där köparen typiskt sett väntar sig ett avdrag på priset. Det är då av mycket stor vikt för säljparten att förstå hur listpriset och det verkliga transaktionspriset förhåller sig till varandra. Marn och Rosiello kallar detta 19

20 samband price waterfall, vilket företagen tar i beaktande genom att utöka priset med en negotiating margin. Effect on distrbutors/retailers gör att utseendet på ett företags distributionskanaler ibland styr möjligheten till olika prissättningar. Om ett företag tillexempel vill sälja en produkt till konsumenter genom detaljistled är det viktigt att inse att antalet detaljister som vill köpa in varan kommer vara beroende av priset. Ofta åtrår butikerna varor med höga marginaler och möjligheter till vinster. Detta kan medföra att en penetrationsstrategi kan stöta på svårigheter innan produkten nått köparen. Det essentiella är att varje aktör som inte har möjlighet att sälja sin vara direkt till konsument tvingas skaffa sig kunskap och förståelse för varje mellanled i distributionskanalen. Political factors pekar på att det ibland kan inträffa situationer då staten anser att marknadskrafterna själva inte klarar att hålla en sund prissättning av vissa varor. Detta kan innebära att staten känner sig tvingad att ingripa för att exempelvis hålla nere priserna på en viss vara. Costs är den sista faktorn som vägs in i den market(ing)-orienterade prissättningsteorin, vilket kan framstå som paradoxalt då kostnadsorienterad prissättning framställs som en egen grupp strategier i ovan beskrivna teori. Att Cost även inkluderas i detta sammanhang är för att belysa att kostnaderna givetvis måste tas i beaktande även vid market(ing)-orienterad prissättning. Skillnaden är snarast att kostnaderna här vägs samman med en mängd andra faktorer, istället för att behandlas isolerat. Om en marknad inte är kapabel till att betala ett pris som täcker tillverkningskostnaderna för en vara bör den naturligt vis inte betraktas som attraktiv. 20

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Pris, Produkt, Plats och Påverkan

Pris, Produkt, Plats och Påverkan Pris, Produkt, Plats och Påverkan Marknadsmixen 4P Pris Produkt Påverkan Plats 2 Vad består en produkt av? Service Varumärkes namn Kvalitet Förpackning Leverans & betalningsvillkor Kärnprodukt Utseende

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m.

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. 2012-11-09 Elasticiteter Elasticiteter Efterfrågans priselasticitet Inkomstelasticitet Korspriselasticitet Utbudselasticitet Konsumentöverskott Asymmetrisk information

Läs mer

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till!

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till! Tentamen består av två delar. Del 1 innehåller fem multiple choice frågor som ger fem poäng vardera och 0 poäng för fel svar. Endast ett alternativ är rätt om inget annat anges. Fråga 6 är en sant/falsk-fråga

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Affärsidé Vision Övergripande affärsidé Yttre affärsidé Inre affärsidé

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Längst ned finns kommentarer från opponentgruppen. Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Schilling menar att en stor del av värdet (utöver produktegenskaperna) för en teknisk innovation kommer från

Läs mer

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1 Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer 2016-08-22 Henriksholm Consulting 1 Jan Sedenka Lärare på Högskolan i Skövde Utbildad Civilekonom men även utbildad Gymnasielärare inom företagsekonomi

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III

The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III Denna artikel har sin utgångspunkt i Michael Porters klassiska modell angående affärsstrategier, det vill säga

Läs mer

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för att kartlägga idéer ECR Sveriges checklista för test av idéer Insamling av idéer Beskriv hålet i marknaden vilket

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Så här använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET:

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET: INFORMATION VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? M A P KVALITET? M A P PRISER? HUR LÖSA PROBLEM MED BRISTANDE INFORMATION? LÖNAR DET SIG ATT BEGRÄNSA INFORMATION? I så fall när och för vem?

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Föreläsning 4- Konsumentteori

Föreläsning 4- Konsumentteori Föreläsning 4- Konsumentteori 2012-11-08 Vad är konsumentteori? Vad bestämmer hur konsumenten väljer att spendera sin inkomst mellan olika varor? Vad bestämmer hur mycket konsumenten köper av en viss vara?

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Distributionsstrategier

Distributionsstrategier Distributionsstrategier Ekonomprogrammet, 2008 722G49 Litteratur: Kotler (2005) om plats och distribution Parment (2006) Anders Parment, Ph. D. LiU/Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet försäljning, prissättning och logistik 2012-11-06 Presentation Swe web version 2.2 Idéer flyttar inte berg, men det gör bulldozers Många lysande personer tror idéer kan

Läs mer

Betyg: Underkänd 0-29 poäng 3 30 39 poäng 4 40 49 poäng 5 50 60 poäng

Betyg: Underkänd 0-29 poäng 3 30 39 poäng 4 40 49 poäng 5 50 60 poäng Marknadsföring för ingenjörer Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 41I04C, samt TI0821 Tentamen ges för: IH, ingenjörer Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: to 15 januari

Läs mer

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m.

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. 2012-08-31 Emma Rosklint Elasticiteter Elasticiteter Efterfrågans priselasticitet Inkomstelasticitet Korspriselasticitet Utbudselasticitet Konsumentöverskott Asymmetrisk

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Fråga 3: Följande tabell nedan visar kvantiteterna av efterfrågan och utbud på en viss vara vid olika prisnivåer:

Fråga 3: Följande tabell nedan visar kvantiteterna av efterfrågan och utbud på en viss vara vid olika prisnivåer: ÖVNINGAR MED SVAR TILL FÖRELÄSNING 1-2 fråga 1: Anta att en pizzeria har ett erbjudande som ger kunderna möjligheten att äta hur många bitar pizza som helst för 60 kronor. Anta att 100 individer nappar

Läs mer

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

1. Dagens föreläsning

1. Dagens föreläsning 1. Dagens föreläsning Att förstå: -Omvärldsanalys -SWOT -Köpbeteende -Segmentering -Targeting -Positionering 2007-11-06 Sofi Rehme 1 1.1 Mikroanalys Faktorer nära företaget: Företaget själv Leverantörer

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66)

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) OLIKA KOSTNADSMÅTT Fasta kostnader (FK) Rörliga kostnader (RK) Marginalkostnad (MK) Total/rörlig/fast styckkostnad Är kosnader som inte varierar med produktionsvolymen.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Grundläggande marknadsföring för event, 7,5 hp, EM12, Varberg (avser kursen under LP2, 2012/2013)

Grundläggande marknadsföring för event, 7,5 hp, EM12, Varberg (avser kursen under LP2, 2012/2013) Grundläggande marknadsföring för event Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen (21ME1A) Tentamensdatum: 13 01 08 Tid: 09.00 13.00

Läs mer

DELTÄVLING - Grupptentamen

DELTÄVLING - Grupptentamen DELTÄVLING - Grupptentamen Utskickat av Linköpings Universitet för att användas perioden 16:e-18:e mars 2004. Skrivningstiden uppgår till minst tre timmar från det att lagen erhållit tentamen. Rättning

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-09-14 Emma Rosklint Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Ekonomistyrning (2FE255) Tentamen lördag 26 november 2016, kl

Ekonomistyrning (2FE255) Tentamen lördag 26 november 2016, kl Ekonomistyrning (2FE255) 1 Tentamen lördag 26 november 2016, kl. 09.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare (dock inte i mobiltelefon) och ordbok (engelsk-svensk, svenskengelsk alternativt engelsk-hemlandsspråk)

Läs mer

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Inledning Kraljic inleder med att beskriva hur chefer kan upptäcka svagheter i deras inköpsprocesser samt hur de kan motverka detta. Den globala marknaden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Efterfrågan. Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)?

Efterfrågan. Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)? Efterfrågan Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)? Efterfrågad = vad man önskar att köpa på en marknad under rådande förhållanden

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Differentierade produkter, många företag/märken, inga (stora) etableringshinder

Differentierade produkter, många företag/märken, inga (stora) etableringshinder MON KONKURRENS Differentierade produkter, många företag/märken, inga (stora) etableringshinder Företaget har en egen D-kurva, ju brantare/ju lägre elasticitet, desto högre märkestrohet /låg substituerbarhet

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5 ATT SKAPA INFLYTANDE Från medierelationer till influencer-relationer Mynewsdesk PR Academy Studieguide 2 av 5 VEM ÄR EN INFLUENCER? INFLUENCERS FINNS INOM VARJE UPPTÄNKLIG BRANSCH VAD GÖR DEM SÅ ANVÄNDBARA?

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum 2013-03-27 Material Kursexaminator Tentamen Anders Bystedt Betygsgränser G3= 30-39,5; 4 = 40-49; 5 = 50-60 Tentamenspoäng

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

National- och företagsekonomi HT Läsanvisningar till Frank, Microeconomics and Behavior

National- och företagsekonomi HT Läsanvisningar till Frank, Microeconomics and Behavior National- och företagsekonomi HT 2009-09-06 Läsanvisningar till Frank, Microeconomics and Behavior Boken är indelad i fem delar 1) Introduktion till ekonomiskt tänkande och marknadsmodellen 2) Konsumenten

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Marknadsekonomins grunder

Marknadsekonomins grunder Marknadsekonomins grunder Föreläsning 3 Varumarknadens grunder Mattias Önnegren Agenda Vad är en marknad? Efterfrågan Utbud Jämnvikt och anpassningar till jämnvikt Reglerade marknader Skatter och subventioner

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer