Börserna på toppnivå i Europa och USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börserna på toppnivå i Europa och USA"

Transkript

1 Månadsöversikt december Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp i Europa och i USA Räntorna så gott som oförändrade i eurozonen i november ECB sänkte styrräntan till 0,25 procent Fortsatt god stämning på företagslånemarknaderna i november Svag november månad för tillväxtmarknadslånen SEB Manager Research: Manager Research börjar med en utvärdering av placeringsfilosofin

2 Modellportföljen Ökad aktiemarknadsvikt Förbättrade konjunkturutsikter, resultattillväxtförväntningar och skälig prissättning bas för aktieövervikten. Tillväxtpotential i resultattillväxtförväntningarna i Europa och i USA som ett resultat av uppgången i den ekonomiska tillväxten. Därför är marknadernas utmanande prissättning inte ett problem. På tillväxtmarknaderna minskar osäkerheterna på kort sikt både aktie- och masskuldebrevsplaceringarnas attraktivitet Förväntningar om en svag uppgång i räntorna för eurozonens statslån, begränsad avkastningspotential för penningmarknaden. Företagslånen är en lockande räntetillgångsklass, trots att avkastningspotentialen begränsas av förväntningar om ränteuppgång. Lockande potential i tillväxtmarknadslånen men på kort sikt tyngs placeringsklassen bl a av osäkerheten kring den amerikanska centralbankens stödåtgärder. Alternativa placeringar och penningmarknaden underviktade. UNDERVIKT NEUTRAL ÖVERVIKT Aktier Masskuldebrev Penningmarknad Alternativa Finland Europa USA Japan Tillväxtmarknader Statslån Investment grade High Yield EMD 2

3 Makroekonomi Stark makrostatistik från USA Färre överraskningar i makrostatistiken Splittrad statistik i Europa Kina i rubrikerna på tillväxtmarknaderna arbetslöshetsgraden väntat gick upp till 7,3 procent. Temat för detta år har varit en önskan om förbättrad konjunktur vilket man även kunnat se i makrostatistikens marknadsförväntningar. Novembers statistik överraskade inte jämfört med förväntningarna och i USA fick vi till och med positiva överraskningar. Helhetsbilden är dock intakt, det vill säga att statistiken är fortsatt neutral eller positiv på de utvecklade marknaderna jämfört med förväntningarna medan statistiken på tillväxtmarknaderna fortfarande är svag. Återhämtningen på bostadsmarknaden verkar ha fått mera fart: för första gången bokfördes över en miljon nya byggnadslovsansökningar på årsbasis. Detta kommer att synas med några månaders fördröjning i antalet nya byggplatser vilket i sin tur förbättrar arbetsmarknadssituationen och även den privata konsumtionen. Den globala ekonomiska tillväxten och dess uppgång är ganska kraftigt beroende av den ekonomiska tillväxten i USA, Europa och Kina tillväxten på tillväxtmarknaderna kommer att piggna till med fördröjning. Stark makrostatistik från USA I november var makrostatistiken oväntat stark, speciellt med tanke på att den tillfälliga stängningen av statskontoren i oktober skulle ha kunnat sänka på statistiken. Antalet nya arbetslöshetsunderstödsansökningar hölls låga på veckonivå och månadens saldo blev endast ansökningar trots att Trots att nivån på månadens makrostatistik var hög sjönk samtidigt inflationen till 1 procent. Efter allt detta har den nuvarande centralbankschefen (Ben Bernanke) och den kommande chefen (Janet Yellen) båda försäkrat marknaderna att centralbanken kommer att fortsätta med sina omfattande stödåtgär- 3

4 Makroekonomi der ännu länge tills man försäkrat sig om en kraftig ekonomisk återhämtning. Splittring i den europeiska statistiken Tyskland rapporterade som vanligt stark statistik även i november. Industrins inköpschefsindex var 51,7 poäng och en bredare/ mer betydande IFO-enkät från affärslivet var bättre än väntat med sina 109,3 poäng. att förbättra befolkningens rörlighet och man gör ändringar i enbarns-politiken för att råda bot på framtida arbetskraftsunderskott. Brasilien har redan länge tampats med inflationsutmaningar och svag ekonomisk tillväxt och november månad var inget undantag. Landets centralbank höjde styrräntan redan för sjätte gången i år för att stävja inflationen, vilken enligt novembers statistik va ca 6 procent. I Indien rapporterades en konsumtionsinflation på 10 procent vilket försvårar centralbankens återupplivningsmöjligheter. Även Ryssland rapporterade hög inflation (6,3 %) samt en lägre ekonomisk tillväxt än väntat (1,2 %) för det tredje kvartalet. På tillväxtmarknaderna fortgår samma problem som tidigare d v s centralbankernas utmaning är att samtidigt återuppliva ekonomin och tampas med inflationstrycket, hög arbetslöshet och ställvis kraftiga underskott i bytesbalansen. Sålunda är utsikterna på tillväxtmarknaderna på kort sikt fortfarande utmanande. Inköpschefsindexet från Frankrike gav en betydligt mer nedslagen bild och även i övrigt var statistiken sämre. Även Italien rapporterade anspråkslösa siffror: BNP minskade enligt förhandsinformationen under tredje kvartalet med 1,9 procent, industriproduktionen på årsbasis med 3 procent och inköpschefsindexet var med sina 50,5 poäng knappt positiv. Den europeiska ekonomin är ännu ganska skör och då inflationen i november sjönk till 0,7 procent är det förståeligt att ECB reagerade genom att sänka på styrräntan för att stöda områdets ekonomiska tillväxt och för att försvara inflationsmålet (ca 2 %). Den ekonomiska tillväxten i Europa ser ut att stödja sig ganska kraftigt på en stigande efterfråga i Tyskland och globalt. Kina i rubrikerna på tillväxtmarknaderna Makrostatistiken från Kina var positiv i november då inköpschefsindexen hölls på ca 51 punkter och industriproduktionen steg med ca 10 procent. Även statistiken gällande importen och exporten var positiv. Planerna som Kinas kommunistiska parti publicerade under sitt plenum gällande strukturella reformera lämnade dock statistiken i skuggan. Med reformerna strävar man till att balansera den ekonomiska tillväxten under detta årtionde till en årlig nivå på 7 procent. Marknaden förväntade sig nog betydande nyheter, men i praktiken tolkades nyheterna som bättre än väntat. Med förändringarna strävar man till att ändra på strukturen på den ekonomiska tillväxten så att den skulle stöda sig mera på konsumtionsefterfrågan, att liberalisera finansmarknaden och minska på centralstyrningens starka roll inom beslutsfattandet. Förutom detta strävar man till 4

5 Aktiemarknaderna Svag månad på börserna Tillväxtmarknaderna på minus, endast Kina på plus Kurserna på toppnivå i Europa och USA Aktiemarknaderna håller för stram prissättning Kursuppgången var klart svagare i november jämfört med tidigare månader trots att avkastningen blev positiv på huvudmarknadsområdena. De svaga kursrörelserna kan förklaras av den märkbara årsförändringen då börserna på de utvecklade marknaderna detta år stigit med procent. Å andra sidan bjöd inte november på några speciellt viktiga nyheter då det tredje kvartalets resultat redan behandlats och det inte ännu är aktuellt med företagens resultatstyrningar för det sista kvartalet. Inte heller på centralbanksfronten, vars stödåtgärder påverkat marknaden märkbart den senaste tiden, har det skett stora förändringar i kommunikationen. ECB:s beslut att sänka styrräntan och indikationen om en möjlig ökning av stödåtgärderna stödde marknaderna något, men helhetsbilden har inte förändrats. Aktiemarknaden i USA fortsatte att stiga i november och S&P 500 indexet steg med ca tre procent till en rekordnivå på 1805 poäng. I Europa steg börserna endast med 1 procent, men även här har börserna stigit så mycket under året att vi ligger på rekordnivåer. På tillväxtmarknaderna fortgick den svaga utvecklingen på grund av osäkerheten kring den amerikanska centralbankens åtgärder, höga inflationstal och stillastående ekonomisk tillväxt. Kina var ett klart undantag då kurserna steg i slutet av november med ca 7-8 procent efter informationen om de kommande strukturella ekonomiska förändringarna. Uppgången för november blev totalt fem procent. I Indien sjönk kurserna med två procent och även i Ryssland (-5%) och i Brasilien (-6,6%) var november en svag månad. Sålunda blev avkastningen för MSCI Emerging markets indexet -1,5 procent för november trots uppgången i Kina. 5

6 Aktiemarknaderna I Helsingfors var november månad igen positiv då indexet steg med tre procent. I täten låg Cramo, Ramirent, Caverion, Nokia och Wärtsilä. Resultatperioden avslutades under november och som helhet överträffade över hälften av resultaten förväntningarna. Gällande omsättningen överträffade endast en fjärdedel förväntningarna. Bolagen är i bra skick men för att kurserna ska fortsätta stiga måste även omsättningen stiga eftersom bolagens kostnadseffektivitet börjar vara i topp. Många bolag har ordnat en kapitalmarknadsdag i november, bl a Ramirent och Wärtsilä, och budskapet har varit minst positivt och ibland till och med bättre än det. Då efterfrågan stiger är de bolag som har en stark balans i ett verkligt bra läge då realekonomins förtroende återgår efter en svagare period. Outokumpu meddelade sista börsdagen i november att de sålt de affärsverksamhetsområden (Teni och VDM) som behövs för att kunna avsluta företagsaffären från år Outokumpus balansposition har försvagats märkbart under detta år, så förutom försäljningarna måste företaget tillgripa aktieemission vilket betyder att den nuvarande aktiemängden ökar märkbart. Ur värderingsnivåerna fås inte ytterligare stöd för aktierna utan realekonomin måste gå upp. Värderingsnivåerna är något över medeltal för de senaste tio åren både sett ur balansoch resultatperspektiv och dividendavkastningen ligger kring fyra procent. På placeringsmarknaderna har värderingarna i och med kursuppgången gått upp till krävande nivåer i tillväxtekonomierna. T ex i Europa är den resultatbaserade värderingen endast ca 3-4 procent från år 2007 toppnivåer och i USA är man 10 procent från värderingstoppen. Placerarna tål dock bra en mycket krävande värderingsnivå då även resultattillväxten väntas gå upp under de närmaste månaderna i kölvattnet på den förbättrade konjunkturen. Den ekonomiska tillväxten i Europa och i USA väntas förbättras klart under det kommande året (1-1,5%) vilket torde synas även i växande omsättning. Företagen är efter en lång kostnadskur nu är i ett mycket kostnadseffektivt skick vilket betyder att även en liten ökning av omsättningen kan leda till en märkbar resultattillväxt. Detta gäller främst i Europa. Värderingen på tillväxtmarknaderna har redan länge varit klart under långtidsmedeltalet och för att uppnå toppnivåerna från 2007 borde värderingarna stiga med nästan 30 procent. Sålunda kan man konstatera att tillväxtmarknaderna absolut och relativt sett är förmånliga, men för att investeringsströmmarna ska vända krävs det att osäkerheterna minskar. 6

7 Räntemarknaderna Räntorna avkastade relativt bra i november Eurozonens räntor så gott som oförändrade i november. Ingen förändring i centralbankspolitiken ECB sänkte styrräntan till 0,25 procent Den goda stämningen på företagslånemarknaden fortsatte i november Svag november för tillväxtmarknadslånen Eurozonens obligationsräntor förändrades mycket lite i november. Kärnområdets räntor förändrades i praktiken inte alls under månaden. De längre obligationsräntorna i Tyskland steg med ett par räntepunkter. Emedan räntorna i eurozonen hölls oförändrade i november steg obligationsräntorna i USA. T ex 10 års US Treasury masskuldebrevsräntan steg med 20 räntepunkter under månaden och ränteskillnaden mellan USA:s och Tysklands obligationsräntor blev återigen större. Det skedde inga märkbara förändringar i marknadens förväntningar gällande den amerikanska centralbankens planer att minska på återköpsprogrammen av masskuldebreven. Eurozonens penningmarknadsräntor var så gott som oförändrade i november, de längre euribor-räntorna sjönk med några räntepunkter. Utvecklingen av Spaniens och Italiens obligationsräntor var oenhetlig i november. De spanska räntorna steg något och räntedifferensen till Tysklands motsvarande obligationsräntor ökade något under månaden. De italienska räntorna sjönk igen något och räntedifferensen till de tyska räntorna minskade något. Den europeiska centralbanken sänkte i början av november sin styrränta till 0,25 procent. Förväntningarna på marknaden i eurozonen gällande centralbankens kommande åtgärder var främst för en ökad återupplivning. Det förväntades en svagt negativ depositionsränta för bankernas kortvariga centralbanksdepositioner. En sänkning av ECB:s styrränta och förväntningar om en fortsättning på de penningpolitiska återupplivningsåtgärderna sänkte på eurons värde. Den amerikanska centralbankskommitteen hade inget möte i november vilket betydde att FED:s massiva köpprogram av obligationer samt styrräntan förblev oförändrade. Även Englands centralbank höll väntat sin styrränta oförändrad samt fortsatte med sina tidigare stödköpsprogram för statsobligationer och fastighetsgaranterade obligationer. Den goda stämningen på företagslånemarknaden fortsatte i november Avkastningsutvecklingen på företagslånemarknaden var fortsatt positiv i november, speciellt gällnade high-yield lånen. Bakgrunden till den goda avkastningen var en sänkning av risktilläggen eftersom statsobligationsräntorna var antingen oförändrade (Europa) eller steg (USA). Risktilläggen för investment grade företagslånen med bra kreditklassificering minskade i november med 5 räntepunkter i Europa och med 4 räntepunkter i USA. Avkastning för november blev i Europa 0,3% och i USA -0,3%. High yield lånens risktillägg minskade i november både i Europa och i USA, dock mindre i USA. Risktilläggen minskade i Europa med 23 räntepunkter och i USA med 9 räntepunkter. Avkastningen för november var i Europa 1,0 och i USA 0,4 procent. 7

8 Räntemarknaderna Även avkastningen för de i lokala valutor noterade tillväxtmarknadslånen (local currency) var negativ i november efter en positivare period. Avkastningen försvagades igen och var i november -3,6 procent. Ränteavkastningen blev -1,5 procent då räntorna steg 39 räntepunkter. Då valutorna försvagades med ca 2,2 procent blev avkastningen för tillgångsklassen svag. Avkastningen från årets början sjönk till -8,5 procent. En utströmning av kapital skedde ur tillgångsklassen vilket förstås medverkade till den svaga månadsavkastningen. En försiktig inströmning till investment grade lånen sågs i november medan inströmningen till high yield lånen var fortsättningsvis relativt bra. Gällande kreditklassificeringarna fortsatte den goda utvecklingen i USA och förbättrades i november främst gällande investment grade klassen. I Europa sågs fortsättningsvis mera sänkningar än höjningar av klassificeringarna. Ett upppiggande undantag var high yield där höjningarna var något fler än sänkningarna. Svag november för tillväxtmarknadslånen Utvecklingen för hard currency lånen blev igen negativ i november efter två positiva månader. Risktilläggen började öka genast i början av månaden och ökade till mitten av månaden. Slutet av månaden var ganska händelselös och månadens saldo för risktilläggen blev till slut en ökning med 20 räntepunkter. De amerikanska statslånens längre obligationsräntor steg också i november och i slutet av månaden hade räntorna stigit med 20 räntepunkter. Detta hade en negativ inverkan på avkastningen. Hard currency lånens avkastning var i november -1,7 procent och sedan årets början är avkastningen -6,1 procent. 8

9 Fonder Manager Research börjar med en utvärdering av placeringsfilosofin I made my money by selling too soon Bernard Baruch ( ) financier & economist Konstaterandet ovan uppfyller knappast kännetecknen för en bra placeringsfilosofi, men hjälper en att förstå vad placeringsfilosofi går ut på. Speciellt ifall man frågar varför Bernards placeringsstil fungerar eller ifall det i bakgrunden finns en konsekvent marknadsreaktion som man kan utnyttja för detta en redan närmare filosofin bakom placeringsstilen. Placeringsfilosofi är en klar syn eller princip med vars hjälp placeraren tror sig uppnå sina avkastningsmål. Det är ett konsekvent sätt att tänka på hur marknaderna fungerar och å andra sidan hur de inte fungerar. I bakgrunden finns ofta en syn på hur den stora placerarmassan agerar och som man kan utnyttja. Enligt t ex den i asiatiska småbolag placerande Macquire Asian New Stars fondens placeringsfilosofi räcker det inte enbart med att finna underprissatta aktier utan man bör även kunna estimera när underprissättningen försvinner och placeringen börjar avkasta. Enligt placeringsfilosofin sätts denna utveckling igång av placerarnas ökade intresse för framgångsrika bolag och detta intresse riktar sig ofta mot större småbolag. I praktiken betyder detta att fondförvaltaren försöker finna intressanta aktier från större småbolag innan intresset för dem ökar märkbart och motsvarande sälja aktierna före aktiekursen når toppnivå. Placeringsfilosofin ger riktningen och målsättningen En klar placeringsfilosofi behövs av många olika orsaker. För det första ger den riktningen och målsättningen för hela placeringsverksamheten varefter man kan planera hur portföljen sköts i praktiken. Placeringsfilosofin definierar placeringsobjekten och betraktelsesättet som man koncentrera sig på inom portföljförvaltningen. Detta behövs för att kunna allokera resurserna för portföljförvaltningen och riskkontrollen rätt. För det andra ger placeringsfilosofin möjlighet att bedöma det egna placeringssättet och prognostisera dess verkan i olika situationer och tidsperioder. Ingen placeringsfilosofi fungerar i alla situationer utan oftast kan man utvärdera dess funktionalitet först efter en längre period. För det tredje, utan en klar filosofi förskjuts man lätt i en situation där man har en okontrollerad placeringsportfölj som styrs av kortsiktiga marknadstrender och föreställningar. Att ända på portföljerna enligt dessa kan bli mycket dyrt. Man blandar ofta mellan placeringsfilosofi och placeringsstrategi. Det är dock fråga om två olika saker. I korthet koncentrerar man sig i placeringsfilosofin på principer man tror på medan placeringsstrategin är det sättet som man förverkligar filosofin i praktiken. Vår Manager Research börjar alltid men en analys av placeringsfilosofin och därefter analyseras strategin, placeringsprocessen, resurserna och placeringsorganisationen. Utgångspunkten är att portföljförvaltaren styrs av en klar verksamhetsprincip. Det är inte relevant hur brett placeringsfilosofin är beskriven utan hur klart den definierar och styr strategin och placeringsprovcessen. Oftast är en kort beskriven, entydig filosofi bättre än en lång och invecklad beskrivning. Men viktigare än definitionen är ändå hur klart filosofin urskiljs och hur den styr placeringsverksamheten. Den ska vara klar och entydig för hela placeringsorganisationen medräknat portföljförvaltning, analys och riskkontroll. Placeringsfilosofin utmanas genom utvärdering av om principerna fungerar även i framtiden Placeringsfilosofin kan redigeras. En klart definierad filosofi möjliggör en utvärdering av den egna verksamheten och en frågeställning om marknadssituationen förändrats. I samband med manager research ifågasätts portföljförvaltarens verksamhetssätt i och med att man utvärderar om placeringsfilosofin kan fungera även i framtiden. Det är viktigt att utreda vilka faktorer som fungerar som dragkrafter på de ifrågavarande marknaderna och hur portföljförvaltarna tar dessa i beaktande. T ex på tillväxtmarknaderna är konsumtionsefterfrågan en av de största faktorerna som driver avkastningsutvecklingen och detta är något som portföljförvaltarna måste ta ställning till i sin egen placeringsfilosofi. Av fondutvärderare krävs förutom kännedom om portföljförvaltning en gedigen kunskap om de faktorer som driver utvecklingen på de olika marknadsområdena. Man använder ofta mycket tid för att reda ut detta. Bilden nedan visar vilka frågor man koncentrerar sig på i manager reserach före den egentliga urvalsprocessen. 9

10 Fonder Helhetskunskap om tillgångsklassen Fastän Bernard Baruch odödliga och roliga konstaterande inte direkt beskriver placeringsfilosofi kan en sådan mycket väl legat som bakgrund. Bernard berättar dock om att han hade en klar bild av på vilket sätt man uppnår goda resultat. Detta räcker dock inte för att utvärdera fondförvaltare, utan principerna som portföljförvaltningen baserar sig på kräver alltid en gedigen utredning. En stark filosofi är grundstenen för all placeringsverksamhet. Bild: SEB:s Manager research process Top 4 fonderna intressanta utplock från vår rekommendationslista * ACADIAN EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Acadian Emerging Markets Local Debt är en fond vi rekommenderar då man vill placera i tillväxtmarknadslån noterade i lokala valutor. Acadian representerar fonder med hög avkastningsprofil och den lämpar sig både som basfond och som diversifierande fond i denna tillgångsklass. Fondens största skillnaderna jämfört med typiska EMD fonder är en klart bredare diversifiering denna fond placerar vanligtvis i dubbelt så många länder jämfört med jämförelseindexet. I praktiken betyder detta att det också finns med tillväxtmarknadernas gränsområden (sk frontier-marknader) från bland annat Afrika och Karibien. Via fonden kommer man åt att utnyttja EMD tillgångsklasens placeringsobjekt och den avkastningspotential de erbjuder. Fondförvaltarens bevis gällande val av placeringsobjekt har varit starka. Avkastningen genom tiderna hör till den bästa i sin klass. BGF EUROPEAN FUND BGF European Fund är en strategi som placerar i europeiska aktier vars förväntade överavkastning fås genom aktieval baserade på fundament. Fonden koncentrerar sig på stora och medelstora företag vars marknadsvärde är över 1 mrd. Portföljen är relativt koncentrerad och innehåller ca aktier. Placeringsstilen är flexibel, men över tiden förväntas inriktningen koncentreras något mera mot kvalitativa tillväxtföretag. Teamet har bra resurser och mycket erfaret. Fonden har en mycket stark avkastningshistoria såväl i jämförelse med konkurrenterna som med jämförelseindex. Enligt vår syn fungerar fonden bra som en del av vår europeiska portföljstrategi, men även som en enskild placering. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD En fond som placerar i high yield-företagslån med kort duration på den amerikanska marknaden med en strategi som eftersträvar en måttlig risknivå. Sky Harbor är en pioniär inom high yield investeringsklassen för placeringar med kort duration och koncentrerar sina placeringar enbart till USA:s high yield-marknad. Placeringsteamet har starka analytiska resurser och har arbetat tillsammans i 20 år. Fondens avkastningsprofil är lockande speciellt i en omgivning med låga räntor och ett bra alternativ till traditionella ränteplaceringar med låg risk. Kompletterar och effektiviserar en ränteportfölj parallellt med en traditionell high yield-fond. MACQUARIE ASIAN NEW STARS Macquarie Asian New Stars- fonden är en utmärkt fond som placerar i asiatiska småföretag. Fonden förvaltas av en av de största teamen specialiserade på denna investeringsklass. Aktievalen grundar sig på mycket djupgående och detaljerad företagsanalys, där företagsbesöken utgör en viktig del. Fonden förvaltas mycket aktivt och man tar modigt risker i förhållandet till indexet. Placeringsportföljen består av ca aktier. Asiatiska småbolag är i allmänhet starkare knutna till den lokala konsumtionsefterfrågan och därför fungerar fonden som ett utmärkt arbetsredskap när man vill dra nytta av sen asiatiska ekonomiska tillväxten. Fondens avkastningsutveckling har varit mycket stark i jämförelse med det egna indexet och referensgruppen och man har lyckats generera överavkastning både under stigande och sjunkande marknader. * På vår rekommendationslista finns för tillfället över 100 fonder som placerar i olika investeringsklasser och områden. Till Top 4 listan har valts intressanta alternativ från valda områden. 10

11 Kurslista Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Lipper 1 mån (%) 6 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) 5 år (%) OMX Helsinki CAP 3,1% 17,8% 34,3% 23,1% 102,6% SEB Finlandia 3,3% 14,1% 29,4% 11,2% 79,7% SEB Finland Small Firm 3,3% 6,6% 18,3% -4,5% 73,9% SEB Finland Momentum 3,9% 11,8% 27,6% 10,8% 71,5% MSCI Europe 1,0% 8,6% 20,3% 34,5% 79,6% BGF European Fund A2 2,0% 8,0% 19,8% 37,0% 97,5% SEB European Equity Small Caps 3,2% 16,2% 32,9% 47,7% 145,2% SEB European Equity 0,9% 4,7% 17,7% 20,3% 48,2% S&P 500 3,2% 6,6% 23,5% 52,8% 103,5% CRM US Equity Opportunities 3,2% 5,2% 22,6% 34,4% William Blair US All Cap Growth Fund 2,9% 9,6% 24,0% 44,7% MSCI Emerging Markets -1,2% -2,2% -1,1% -2,5% 103,9% William Blair Emerging Leaders Growth -1,0% -3,9% -1,0% Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -1,7% -2,7% 1,2% -2,9% 92,8% JPM Latin America -3,0% -11,1% -8,4% -16,7% 96,4% Goldman Sachs India -1,4% -10,0% -13,3% -18,3% 124,9% Eastspring China 3,2% 2,9% 2,7% SEB Russia -2,1% 3,9% -0,9% -18,0% 132,8% Silk African Lions 0,8% -3,1% 11,0% Macquarie Asia New Stars 2,8% -1,7% Pinebridge Latam Small and Mid Cap -5,9% -20,4% -20,7% -38,6% 99,4% SEB Eastern European Small Cap 2,4% 9,3% 12,4% -19,2% 90,3% 3m Euribor Index 0,0% 0,1% 0,2% 2,5% 5,6% JPMorgan Emu Govt. bond Index 0,4% 1,2% 3,8% 16,2% 24,7% SEB Euro Bond 0,1% -0,5% 0,2% 12,2% 23,2% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 3,5% 10,1% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,0% 0,3% 2,3% 15,5% 41,0% BlueBay Investment Grade Bond 0,4% 1,2% 4,3% 17,6% 48,2% BlueBay High Yield Bond Fund 0,6% 4,1% 7,9% 23,2% 105,2% SEB Global High Yield 0,4% 2,4% 6,9% 27,3% 93,7% Pioneer Funds Euro High Yield 0,7% 3,7% 9,8% 29,9% 184,2% Muzinich ShortDuration HighYield 0,3% 1,7% 3,6% 15,0% BlueBay EMD Local Currency -3,6% -7,9% -9,4% -1,4% 53,6% BlueBay Emerging Market Select Bond -2,9% -6,3% -8,9% 8,3% 76,2% Övriga Oil: price ,8% 0,8% 4,3% 10,2% 70,3% Gold: price ,3% -9,7% -26,9% -9,6% 53,2% EUR/USD: price ,2% 4,7% 4,8% 4,7% 6,9% Kurslistans fonder är exempel på fonder som SEB rekommenderar och utnyttjar i kapitalförvaltningen. Nämnda fonder ska inte betraktas som ett investeringsråd. Faktablad och övrigt material som du rekommenderas att bekanta dig med före ett eventuellt placeringsbeslut fås från SEB. Värdet på fondandelar kan alltid stiga eller sjunka. Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 11

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014 Månadsöversikt april 2014 4.4.2014 Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden Bättre statistik i USA i mars Svag makrodata från Kina, det nya året delorsak Den amerikanska centralbanken

Läs mer

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Månadsöversikt februari 2015 6.2.2015 Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Statistik enligt förväntningarna i januari Fortsatt god stämning i USA, Europa släpar efter, konjunkturutsikterna

Läs mer

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka Månadsöversikt September 2015 Svag ekonomisk statistik Den globala ekonomiska tillväxten något långsammare Tillväxten i USA och Europa ökar, problem med tillväxten på tillväxtmarknaderna Kinas bekymmer

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa.

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa. Månadsöversikt Augusti 2015 Bra statistik från USA och Europa Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter Osäkerhet i Kina Flera osäkerhetskällor på tillväxtmarknaderna Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte

Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Månadsöversikt januari 2011 SEB GYLLENBERG 7.1.2011 Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Konjunkturbilden på global nivå ser fortfarande ljus ut Skuldtyngda Europas, USA:s och Japans ekonomiska problem

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa...

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa... Augusti 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Navexas Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Räntemarknaden... 7 USA... 8 Europa... 9 Ryssland... 10 Argentina... 11 DISCLAIMER.

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

ANDELSÄGARENS MANUAL

ANDELSÄGARENS MANUAL TILL ATT BÖRJA MED Placeringsfonden Phoebus ANDELSÄGARENS MANUAL Seligson & Co Abp Anders Oldenburg 31.1.2002 Jag önskar alla andelsägare, eller prospektiva sådana, välkomna. Jag har skrivit den här manualen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

2012 6 Månadsöversikt

2012 6 Månadsöversikt 2012 6 Månadsöversikt Osäkerheten återvände till finansmarknaderna Osäkerheten återvände i maj till finansmarknaderna. Den dystra marknadsstämningen började redan påminna om förra höstens stämning. Samtalsämnet

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Obligo Marknadssyn November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Obligos Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex...

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer