Börserna på toppnivå i Europa och USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börserna på toppnivå i Europa och USA"

Transkript

1 Månadsöversikt december Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp i Europa och i USA Räntorna så gott som oförändrade i eurozonen i november ECB sänkte styrräntan till 0,25 procent Fortsatt god stämning på företagslånemarknaderna i november Svag november månad för tillväxtmarknadslånen SEB Manager Research: Manager Research börjar med en utvärdering av placeringsfilosofin

2 Modellportföljen Ökad aktiemarknadsvikt Förbättrade konjunkturutsikter, resultattillväxtförväntningar och skälig prissättning bas för aktieövervikten. Tillväxtpotential i resultattillväxtförväntningarna i Europa och i USA som ett resultat av uppgången i den ekonomiska tillväxten. Därför är marknadernas utmanande prissättning inte ett problem. På tillväxtmarknaderna minskar osäkerheterna på kort sikt både aktie- och masskuldebrevsplaceringarnas attraktivitet Förväntningar om en svag uppgång i räntorna för eurozonens statslån, begränsad avkastningspotential för penningmarknaden. Företagslånen är en lockande räntetillgångsklass, trots att avkastningspotentialen begränsas av förväntningar om ränteuppgång. Lockande potential i tillväxtmarknadslånen men på kort sikt tyngs placeringsklassen bl a av osäkerheten kring den amerikanska centralbankens stödåtgärder. Alternativa placeringar och penningmarknaden underviktade. UNDERVIKT NEUTRAL ÖVERVIKT Aktier Masskuldebrev Penningmarknad Alternativa Finland Europa USA Japan Tillväxtmarknader Statslån Investment grade High Yield EMD 2

3 Makroekonomi Stark makrostatistik från USA Färre överraskningar i makrostatistiken Splittrad statistik i Europa Kina i rubrikerna på tillväxtmarknaderna arbetslöshetsgraden väntat gick upp till 7,3 procent. Temat för detta år har varit en önskan om förbättrad konjunktur vilket man även kunnat se i makrostatistikens marknadsförväntningar. Novembers statistik överraskade inte jämfört med förväntningarna och i USA fick vi till och med positiva överraskningar. Helhetsbilden är dock intakt, det vill säga att statistiken är fortsatt neutral eller positiv på de utvecklade marknaderna jämfört med förväntningarna medan statistiken på tillväxtmarknaderna fortfarande är svag. Återhämtningen på bostadsmarknaden verkar ha fått mera fart: för första gången bokfördes över en miljon nya byggnadslovsansökningar på årsbasis. Detta kommer att synas med några månaders fördröjning i antalet nya byggplatser vilket i sin tur förbättrar arbetsmarknadssituationen och även den privata konsumtionen. Den globala ekonomiska tillväxten och dess uppgång är ganska kraftigt beroende av den ekonomiska tillväxten i USA, Europa och Kina tillväxten på tillväxtmarknaderna kommer att piggna till med fördröjning. Stark makrostatistik från USA I november var makrostatistiken oväntat stark, speciellt med tanke på att den tillfälliga stängningen av statskontoren i oktober skulle ha kunnat sänka på statistiken. Antalet nya arbetslöshetsunderstödsansökningar hölls låga på veckonivå och månadens saldo blev endast ansökningar trots att Trots att nivån på månadens makrostatistik var hög sjönk samtidigt inflationen till 1 procent. Efter allt detta har den nuvarande centralbankschefen (Ben Bernanke) och den kommande chefen (Janet Yellen) båda försäkrat marknaderna att centralbanken kommer att fortsätta med sina omfattande stödåtgär- 3

4 Makroekonomi der ännu länge tills man försäkrat sig om en kraftig ekonomisk återhämtning. Splittring i den europeiska statistiken Tyskland rapporterade som vanligt stark statistik även i november. Industrins inköpschefsindex var 51,7 poäng och en bredare/ mer betydande IFO-enkät från affärslivet var bättre än väntat med sina 109,3 poäng. att förbättra befolkningens rörlighet och man gör ändringar i enbarns-politiken för att råda bot på framtida arbetskraftsunderskott. Brasilien har redan länge tampats med inflationsutmaningar och svag ekonomisk tillväxt och november månad var inget undantag. Landets centralbank höjde styrräntan redan för sjätte gången i år för att stävja inflationen, vilken enligt novembers statistik va ca 6 procent. I Indien rapporterades en konsumtionsinflation på 10 procent vilket försvårar centralbankens återupplivningsmöjligheter. Även Ryssland rapporterade hög inflation (6,3 %) samt en lägre ekonomisk tillväxt än väntat (1,2 %) för det tredje kvartalet. På tillväxtmarknaderna fortgår samma problem som tidigare d v s centralbankernas utmaning är att samtidigt återuppliva ekonomin och tampas med inflationstrycket, hög arbetslöshet och ställvis kraftiga underskott i bytesbalansen. Sålunda är utsikterna på tillväxtmarknaderna på kort sikt fortfarande utmanande. Inköpschefsindexet från Frankrike gav en betydligt mer nedslagen bild och även i övrigt var statistiken sämre. Även Italien rapporterade anspråkslösa siffror: BNP minskade enligt förhandsinformationen under tredje kvartalet med 1,9 procent, industriproduktionen på årsbasis med 3 procent och inköpschefsindexet var med sina 50,5 poäng knappt positiv. Den europeiska ekonomin är ännu ganska skör och då inflationen i november sjönk till 0,7 procent är det förståeligt att ECB reagerade genom att sänka på styrräntan för att stöda områdets ekonomiska tillväxt och för att försvara inflationsmålet (ca 2 %). Den ekonomiska tillväxten i Europa ser ut att stödja sig ganska kraftigt på en stigande efterfråga i Tyskland och globalt. Kina i rubrikerna på tillväxtmarknaderna Makrostatistiken från Kina var positiv i november då inköpschefsindexen hölls på ca 51 punkter och industriproduktionen steg med ca 10 procent. Även statistiken gällande importen och exporten var positiv. Planerna som Kinas kommunistiska parti publicerade under sitt plenum gällande strukturella reformera lämnade dock statistiken i skuggan. Med reformerna strävar man till att balansera den ekonomiska tillväxten under detta årtionde till en årlig nivå på 7 procent. Marknaden förväntade sig nog betydande nyheter, men i praktiken tolkades nyheterna som bättre än väntat. Med förändringarna strävar man till att ändra på strukturen på den ekonomiska tillväxten så att den skulle stöda sig mera på konsumtionsefterfrågan, att liberalisera finansmarknaden och minska på centralstyrningens starka roll inom beslutsfattandet. Förutom detta strävar man till 4

5 Aktiemarknaderna Svag månad på börserna Tillväxtmarknaderna på minus, endast Kina på plus Kurserna på toppnivå i Europa och USA Aktiemarknaderna håller för stram prissättning Kursuppgången var klart svagare i november jämfört med tidigare månader trots att avkastningen blev positiv på huvudmarknadsområdena. De svaga kursrörelserna kan förklaras av den märkbara årsförändringen då börserna på de utvecklade marknaderna detta år stigit med procent. Å andra sidan bjöd inte november på några speciellt viktiga nyheter då det tredje kvartalets resultat redan behandlats och det inte ännu är aktuellt med företagens resultatstyrningar för det sista kvartalet. Inte heller på centralbanksfronten, vars stödåtgärder påverkat marknaden märkbart den senaste tiden, har det skett stora förändringar i kommunikationen. ECB:s beslut att sänka styrräntan och indikationen om en möjlig ökning av stödåtgärderna stödde marknaderna något, men helhetsbilden har inte förändrats. Aktiemarknaden i USA fortsatte att stiga i november och S&P 500 indexet steg med ca tre procent till en rekordnivå på 1805 poäng. I Europa steg börserna endast med 1 procent, men även här har börserna stigit så mycket under året att vi ligger på rekordnivåer. På tillväxtmarknaderna fortgick den svaga utvecklingen på grund av osäkerheten kring den amerikanska centralbankens åtgärder, höga inflationstal och stillastående ekonomisk tillväxt. Kina var ett klart undantag då kurserna steg i slutet av november med ca 7-8 procent efter informationen om de kommande strukturella ekonomiska förändringarna. Uppgången för november blev totalt fem procent. I Indien sjönk kurserna med två procent och även i Ryssland (-5%) och i Brasilien (-6,6%) var november en svag månad. Sålunda blev avkastningen för MSCI Emerging markets indexet -1,5 procent för november trots uppgången i Kina. 5

6 Aktiemarknaderna I Helsingfors var november månad igen positiv då indexet steg med tre procent. I täten låg Cramo, Ramirent, Caverion, Nokia och Wärtsilä. Resultatperioden avslutades under november och som helhet överträffade över hälften av resultaten förväntningarna. Gällande omsättningen överträffade endast en fjärdedel förväntningarna. Bolagen är i bra skick men för att kurserna ska fortsätta stiga måste även omsättningen stiga eftersom bolagens kostnadseffektivitet börjar vara i topp. Många bolag har ordnat en kapitalmarknadsdag i november, bl a Ramirent och Wärtsilä, och budskapet har varit minst positivt och ibland till och med bättre än det. Då efterfrågan stiger är de bolag som har en stark balans i ett verkligt bra läge då realekonomins förtroende återgår efter en svagare period. Outokumpu meddelade sista börsdagen i november att de sålt de affärsverksamhetsområden (Teni och VDM) som behövs för att kunna avsluta företagsaffären från år Outokumpus balansposition har försvagats märkbart under detta år, så förutom försäljningarna måste företaget tillgripa aktieemission vilket betyder att den nuvarande aktiemängden ökar märkbart. Ur värderingsnivåerna fås inte ytterligare stöd för aktierna utan realekonomin måste gå upp. Värderingsnivåerna är något över medeltal för de senaste tio åren både sett ur balansoch resultatperspektiv och dividendavkastningen ligger kring fyra procent. På placeringsmarknaderna har värderingarna i och med kursuppgången gått upp till krävande nivåer i tillväxtekonomierna. T ex i Europa är den resultatbaserade värderingen endast ca 3-4 procent från år 2007 toppnivåer och i USA är man 10 procent från värderingstoppen. Placerarna tål dock bra en mycket krävande värderingsnivå då även resultattillväxten väntas gå upp under de närmaste månaderna i kölvattnet på den förbättrade konjunkturen. Den ekonomiska tillväxten i Europa och i USA väntas förbättras klart under det kommande året (1-1,5%) vilket torde synas även i växande omsättning. Företagen är efter en lång kostnadskur nu är i ett mycket kostnadseffektivt skick vilket betyder att även en liten ökning av omsättningen kan leda till en märkbar resultattillväxt. Detta gäller främst i Europa. Värderingen på tillväxtmarknaderna har redan länge varit klart under långtidsmedeltalet och för att uppnå toppnivåerna från 2007 borde värderingarna stiga med nästan 30 procent. Sålunda kan man konstatera att tillväxtmarknaderna absolut och relativt sett är förmånliga, men för att investeringsströmmarna ska vända krävs det att osäkerheterna minskar. 6

7 Räntemarknaderna Räntorna avkastade relativt bra i november Eurozonens räntor så gott som oförändrade i november. Ingen förändring i centralbankspolitiken ECB sänkte styrräntan till 0,25 procent Den goda stämningen på företagslånemarknaden fortsatte i november Svag november för tillväxtmarknadslånen Eurozonens obligationsräntor förändrades mycket lite i november. Kärnområdets räntor förändrades i praktiken inte alls under månaden. De längre obligationsräntorna i Tyskland steg med ett par räntepunkter. Emedan räntorna i eurozonen hölls oförändrade i november steg obligationsräntorna i USA. T ex 10 års US Treasury masskuldebrevsräntan steg med 20 räntepunkter under månaden och ränteskillnaden mellan USA:s och Tysklands obligationsräntor blev återigen större. Det skedde inga märkbara förändringar i marknadens förväntningar gällande den amerikanska centralbankens planer att minska på återköpsprogrammen av masskuldebreven. Eurozonens penningmarknadsräntor var så gott som oförändrade i november, de längre euribor-räntorna sjönk med några räntepunkter. Utvecklingen av Spaniens och Italiens obligationsräntor var oenhetlig i november. De spanska räntorna steg något och räntedifferensen till Tysklands motsvarande obligationsräntor ökade något under månaden. De italienska räntorna sjönk igen något och räntedifferensen till de tyska räntorna minskade något. Den europeiska centralbanken sänkte i början av november sin styrränta till 0,25 procent. Förväntningarna på marknaden i eurozonen gällande centralbankens kommande åtgärder var främst för en ökad återupplivning. Det förväntades en svagt negativ depositionsränta för bankernas kortvariga centralbanksdepositioner. En sänkning av ECB:s styrränta och förväntningar om en fortsättning på de penningpolitiska återupplivningsåtgärderna sänkte på eurons värde. Den amerikanska centralbankskommitteen hade inget möte i november vilket betydde att FED:s massiva köpprogram av obligationer samt styrräntan förblev oförändrade. Även Englands centralbank höll väntat sin styrränta oförändrad samt fortsatte med sina tidigare stödköpsprogram för statsobligationer och fastighetsgaranterade obligationer. Den goda stämningen på företagslånemarknaden fortsatte i november Avkastningsutvecklingen på företagslånemarknaden var fortsatt positiv i november, speciellt gällnade high-yield lånen. Bakgrunden till den goda avkastningen var en sänkning av risktilläggen eftersom statsobligationsräntorna var antingen oförändrade (Europa) eller steg (USA). Risktilläggen för investment grade företagslånen med bra kreditklassificering minskade i november med 5 räntepunkter i Europa och med 4 räntepunkter i USA. Avkastning för november blev i Europa 0,3% och i USA -0,3%. High yield lånens risktillägg minskade i november både i Europa och i USA, dock mindre i USA. Risktilläggen minskade i Europa med 23 räntepunkter och i USA med 9 räntepunkter. Avkastningen för november var i Europa 1,0 och i USA 0,4 procent. 7

8 Räntemarknaderna Även avkastningen för de i lokala valutor noterade tillväxtmarknadslånen (local currency) var negativ i november efter en positivare period. Avkastningen försvagades igen och var i november -3,6 procent. Ränteavkastningen blev -1,5 procent då räntorna steg 39 räntepunkter. Då valutorna försvagades med ca 2,2 procent blev avkastningen för tillgångsklassen svag. Avkastningen från årets början sjönk till -8,5 procent. En utströmning av kapital skedde ur tillgångsklassen vilket förstås medverkade till den svaga månadsavkastningen. En försiktig inströmning till investment grade lånen sågs i november medan inströmningen till high yield lånen var fortsättningsvis relativt bra. Gällande kreditklassificeringarna fortsatte den goda utvecklingen i USA och förbättrades i november främst gällande investment grade klassen. I Europa sågs fortsättningsvis mera sänkningar än höjningar av klassificeringarna. Ett upppiggande undantag var high yield där höjningarna var något fler än sänkningarna. Svag november för tillväxtmarknadslånen Utvecklingen för hard currency lånen blev igen negativ i november efter två positiva månader. Risktilläggen började öka genast i början av månaden och ökade till mitten av månaden. Slutet av månaden var ganska händelselös och månadens saldo för risktilläggen blev till slut en ökning med 20 räntepunkter. De amerikanska statslånens längre obligationsräntor steg också i november och i slutet av månaden hade räntorna stigit med 20 räntepunkter. Detta hade en negativ inverkan på avkastningen. Hard currency lånens avkastning var i november -1,7 procent och sedan årets början är avkastningen -6,1 procent. 8

9 Fonder Manager Research börjar med en utvärdering av placeringsfilosofin I made my money by selling too soon Bernard Baruch ( ) financier & economist Konstaterandet ovan uppfyller knappast kännetecknen för en bra placeringsfilosofi, men hjälper en att förstå vad placeringsfilosofi går ut på. Speciellt ifall man frågar varför Bernards placeringsstil fungerar eller ifall det i bakgrunden finns en konsekvent marknadsreaktion som man kan utnyttja för detta en redan närmare filosofin bakom placeringsstilen. Placeringsfilosofi är en klar syn eller princip med vars hjälp placeraren tror sig uppnå sina avkastningsmål. Det är ett konsekvent sätt att tänka på hur marknaderna fungerar och å andra sidan hur de inte fungerar. I bakgrunden finns ofta en syn på hur den stora placerarmassan agerar och som man kan utnyttja. Enligt t ex den i asiatiska småbolag placerande Macquire Asian New Stars fondens placeringsfilosofi räcker det inte enbart med att finna underprissatta aktier utan man bör även kunna estimera när underprissättningen försvinner och placeringen börjar avkasta. Enligt placeringsfilosofin sätts denna utveckling igång av placerarnas ökade intresse för framgångsrika bolag och detta intresse riktar sig ofta mot större småbolag. I praktiken betyder detta att fondförvaltaren försöker finna intressanta aktier från större småbolag innan intresset för dem ökar märkbart och motsvarande sälja aktierna före aktiekursen når toppnivå. Placeringsfilosofin ger riktningen och målsättningen En klar placeringsfilosofi behövs av många olika orsaker. För det första ger den riktningen och målsättningen för hela placeringsverksamheten varefter man kan planera hur portföljen sköts i praktiken. Placeringsfilosofin definierar placeringsobjekten och betraktelsesättet som man koncentrera sig på inom portföljförvaltningen. Detta behövs för att kunna allokera resurserna för portföljförvaltningen och riskkontrollen rätt. För det andra ger placeringsfilosofin möjlighet att bedöma det egna placeringssättet och prognostisera dess verkan i olika situationer och tidsperioder. Ingen placeringsfilosofi fungerar i alla situationer utan oftast kan man utvärdera dess funktionalitet först efter en längre period. För det tredje, utan en klar filosofi förskjuts man lätt i en situation där man har en okontrollerad placeringsportfölj som styrs av kortsiktiga marknadstrender och föreställningar. Att ända på portföljerna enligt dessa kan bli mycket dyrt. Man blandar ofta mellan placeringsfilosofi och placeringsstrategi. Det är dock fråga om två olika saker. I korthet koncentrerar man sig i placeringsfilosofin på principer man tror på medan placeringsstrategin är det sättet som man förverkligar filosofin i praktiken. Vår Manager Research börjar alltid men en analys av placeringsfilosofin och därefter analyseras strategin, placeringsprocessen, resurserna och placeringsorganisationen. Utgångspunkten är att portföljförvaltaren styrs av en klar verksamhetsprincip. Det är inte relevant hur brett placeringsfilosofin är beskriven utan hur klart den definierar och styr strategin och placeringsprovcessen. Oftast är en kort beskriven, entydig filosofi bättre än en lång och invecklad beskrivning. Men viktigare än definitionen är ändå hur klart filosofin urskiljs och hur den styr placeringsverksamheten. Den ska vara klar och entydig för hela placeringsorganisationen medräknat portföljförvaltning, analys och riskkontroll. Placeringsfilosofin utmanas genom utvärdering av om principerna fungerar även i framtiden Placeringsfilosofin kan redigeras. En klart definierad filosofi möjliggör en utvärdering av den egna verksamheten och en frågeställning om marknadssituationen förändrats. I samband med manager research ifågasätts portföljförvaltarens verksamhetssätt i och med att man utvärderar om placeringsfilosofin kan fungera även i framtiden. Det är viktigt att utreda vilka faktorer som fungerar som dragkrafter på de ifrågavarande marknaderna och hur portföljförvaltarna tar dessa i beaktande. T ex på tillväxtmarknaderna är konsumtionsefterfrågan en av de största faktorerna som driver avkastningsutvecklingen och detta är något som portföljförvaltarna måste ta ställning till i sin egen placeringsfilosofi. Av fondutvärderare krävs förutom kännedom om portföljförvaltning en gedigen kunskap om de faktorer som driver utvecklingen på de olika marknadsområdena. Man använder ofta mycket tid för att reda ut detta. Bilden nedan visar vilka frågor man koncentrerar sig på i manager reserach före den egentliga urvalsprocessen. 9

10 Fonder Helhetskunskap om tillgångsklassen Fastän Bernard Baruch odödliga och roliga konstaterande inte direkt beskriver placeringsfilosofi kan en sådan mycket väl legat som bakgrund. Bernard berättar dock om att han hade en klar bild av på vilket sätt man uppnår goda resultat. Detta räcker dock inte för att utvärdera fondförvaltare, utan principerna som portföljförvaltningen baserar sig på kräver alltid en gedigen utredning. En stark filosofi är grundstenen för all placeringsverksamhet. Bild: SEB:s Manager research process Top 4 fonderna intressanta utplock från vår rekommendationslista * ACADIAN EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Acadian Emerging Markets Local Debt är en fond vi rekommenderar då man vill placera i tillväxtmarknadslån noterade i lokala valutor. Acadian representerar fonder med hög avkastningsprofil och den lämpar sig både som basfond och som diversifierande fond i denna tillgångsklass. Fondens största skillnaderna jämfört med typiska EMD fonder är en klart bredare diversifiering denna fond placerar vanligtvis i dubbelt så många länder jämfört med jämförelseindexet. I praktiken betyder detta att det också finns med tillväxtmarknadernas gränsområden (sk frontier-marknader) från bland annat Afrika och Karibien. Via fonden kommer man åt att utnyttja EMD tillgångsklasens placeringsobjekt och den avkastningspotential de erbjuder. Fondförvaltarens bevis gällande val av placeringsobjekt har varit starka. Avkastningen genom tiderna hör till den bästa i sin klass. BGF EUROPEAN FUND BGF European Fund är en strategi som placerar i europeiska aktier vars förväntade överavkastning fås genom aktieval baserade på fundament. Fonden koncentrerar sig på stora och medelstora företag vars marknadsvärde är över 1 mrd. Portföljen är relativt koncentrerad och innehåller ca aktier. Placeringsstilen är flexibel, men över tiden förväntas inriktningen koncentreras något mera mot kvalitativa tillväxtföretag. Teamet har bra resurser och mycket erfaret. Fonden har en mycket stark avkastningshistoria såväl i jämförelse med konkurrenterna som med jämförelseindex. Enligt vår syn fungerar fonden bra som en del av vår europeiska portföljstrategi, men även som en enskild placering. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD En fond som placerar i high yield-företagslån med kort duration på den amerikanska marknaden med en strategi som eftersträvar en måttlig risknivå. Sky Harbor är en pioniär inom high yield investeringsklassen för placeringar med kort duration och koncentrerar sina placeringar enbart till USA:s high yield-marknad. Placeringsteamet har starka analytiska resurser och har arbetat tillsammans i 20 år. Fondens avkastningsprofil är lockande speciellt i en omgivning med låga räntor och ett bra alternativ till traditionella ränteplaceringar med låg risk. Kompletterar och effektiviserar en ränteportfölj parallellt med en traditionell high yield-fond. MACQUARIE ASIAN NEW STARS Macquarie Asian New Stars- fonden är en utmärkt fond som placerar i asiatiska småföretag. Fonden förvaltas av en av de största teamen specialiserade på denna investeringsklass. Aktievalen grundar sig på mycket djupgående och detaljerad företagsanalys, där företagsbesöken utgör en viktig del. Fonden förvaltas mycket aktivt och man tar modigt risker i förhållandet till indexet. Placeringsportföljen består av ca aktier. Asiatiska småbolag är i allmänhet starkare knutna till den lokala konsumtionsefterfrågan och därför fungerar fonden som ett utmärkt arbetsredskap när man vill dra nytta av sen asiatiska ekonomiska tillväxten. Fondens avkastningsutveckling har varit mycket stark i jämförelse med det egna indexet och referensgruppen och man har lyckats generera överavkastning både under stigande och sjunkande marknader. * På vår rekommendationslista finns för tillfället över 100 fonder som placerar i olika investeringsklasser och områden. Till Top 4 listan har valts intressanta alternativ från valda områden. 10

11 Kurslista Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Lipper 1 mån (%) 6 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) 5 år (%) OMX Helsinki CAP 3,1% 17,8% 34,3% 23,1% 102,6% SEB Finlandia 3,3% 14,1% 29,4% 11,2% 79,7% SEB Finland Small Firm 3,3% 6,6% 18,3% -4,5% 73,9% SEB Finland Momentum 3,9% 11,8% 27,6% 10,8% 71,5% MSCI Europe 1,0% 8,6% 20,3% 34,5% 79,6% BGF European Fund A2 2,0% 8,0% 19,8% 37,0% 97,5% SEB European Equity Small Caps 3,2% 16,2% 32,9% 47,7% 145,2% SEB European Equity 0,9% 4,7% 17,7% 20,3% 48,2% S&P 500 3,2% 6,6% 23,5% 52,8% 103,5% CRM US Equity Opportunities 3,2% 5,2% 22,6% 34,4% William Blair US All Cap Growth Fund 2,9% 9,6% 24,0% 44,7% MSCI Emerging Markets -1,2% -2,2% -1,1% -2,5% 103,9% William Blair Emerging Leaders Growth -1,0% -3,9% -1,0% Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -1,7% -2,7% 1,2% -2,9% 92,8% JPM Latin America -3,0% -11,1% -8,4% -16,7% 96,4% Goldman Sachs India -1,4% -10,0% -13,3% -18,3% 124,9% Eastspring China 3,2% 2,9% 2,7% SEB Russia -2,1% 3,9% -0,9% -18,0% 132,8% Silk African Lions 0,8% -3,1% 11,0% Macquarie Asia New Stars 2,8% -1,7% Pinebridge Latam Small and Mid Cap -5,9% -20,4% -20,7% -38,6% 99,4% SEB Eastern European Small Cap 2,4% 9,3% 12,4% -19,2% 90,3% 3m Euribor Index 0,0% 0,1% 0,2% 2,5% 5,6% JPMorgan Emu Govt. bond Index 0,4% 1,2% 3,8% 16,2% 24,7% SEB Euro Bond 0,1% -0,5% 0,2% 12,2% 23,2% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 3,5% 10,1% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,0% 0,3% 2,3% 15,5% 41,0% BlueBay Investment Grade Bond 0,4% 1,2% 4,3% 17,6% 48,2% BlueBay High Yield Bond Fund 0,6% 4,1% 7,9% 23,2% 105,2% SEB Global High Yield 0,4% 2,4% 6,9% 27,3% 93,7% Pioneer Funds Euro High Yield 0,7% 3,7% 9,8% 29,9% 184,2% Muzinich ShortDuration HighYield 0,3% 1,7% 3,6% 15,0% BlueBay EMD Local Currency -3,6% -7,9% -9,4% -1,4% 53,6% BlueBay Emerging Market Select Bond -2,9% -6,3% -8,9% 8,3% 76,2% Övriga Oil: price ,8% 0,8% 4,3% 10,2% 70,3% Gold: price ,3% -9,7% -26,9% -9,6% 53,2% EUR/USD: price ,2% 4,7% 4,8% 4,7% 6,9% Kurslistans fonder är exempel på fonder som SEB rekommenderar och utnyttjar i kapitalförvaltningen. Nämnda fonder ska inte betraktas som ett investeringsråd. Faktablad och övrigt material som du rekommenderas att bekanta dig med före ett eventuellt placeringsbeslut fås från SEB. Värdet på fondandelar kan alltid stiga eller sjunka. Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 11

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Räntemarknaden avkastade bra i april

Räntemarknaden avkastade bra i april Månadsöversikt maj 2014 8.5.2014 Räntemarknaden avkastade bra i april Statistiken i Europa och USA i enlighet med förväntningarna, fortsättningsvis sämre siffror från Kina På tillväxtmarknaderna har de

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Månadsöversikt. Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) november 2013

Månadsöversikt. Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) november 2013 Månadsöversikt november 2013 6.11.2013 Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) Färre överraskningar i makrostatistiken Höga ekonomiska tillväxtförväntningar i USA Stigande förväntningar i eurozonen

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014 Månadsöversikt april 2014 4.4.2014 Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden Bättre statistik i USA i mars Svag makrodata från Kina, det nya året delorsak Den amerikanska centralbanken

Läs mer

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter

Läs mer

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Månadsöversikt februari 2015 6.2.2015 Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Statistik enligt förväntningarna i januari Fortsatt god stämning i USA, Europa släpar efter, konjunkturutsikterna

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

Utmärkta avkastningar i februari

Utmärkta avkastningar i februari Månadsöversikt mars 2014 7.3.2014 Utmärkta avkastningar i februari Nivån på den ekonomiska statistiken intakt Goda ekonomiska tillväxtsiffror från Tyskland och England Bra avkastning på aktie- och räntemarknaderna

Läs mer

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka Månadsöversikt September 2015 Svag ekonomisk statistik Den globala ekonomiska tillväxten något långsammare Tillväxten i USA och Europa ökar, problem med tillväxten på tillväxtmarknaderna Kinas bekymmer

Läs mer

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017 Månadsöversikt Oktober 2017 Stark ekonomisk statistik från Europa och USA, fortsatt bra tempo i makroekonomin USA:s centralbank påbörjar en uppluckring av balansen i oktober, inget nytt från ECB Förbättrad

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa.

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa. Månadsöversikt Augusti 2015 Bra statistik från USA och Europa Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter Osäkerhet i Kina Flera osäkerhetskällor på tillväxtmarknaderna Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Placeringsmarknaderna i motvind

Placeringsmarknaderna i motvind Månadsöversikt oktober 2014 6.10.2014 Placeringsmarknaderna i motvind Bra statistik från USA, inget nytt i Europa Tredje kvartalets tillväxt i Kina blir svagare än väntat Centralbankspolitiken i fokus,

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat Månadsöversikt Februari 2016 Den ekonomiska statistiken sämre än väntat I USA var den ekonomiska aktiviteten något sämre Tillväxtförväntningarna i Europa oförändrade Tillväxtmarknadsländerna lider av osäkerheten

Läs mer

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Månadsöversikt Januari 2016 Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Goda nyheter från bostadsmarknaden i USA Bra stämning inom industrin i Europa Den ekonomiska statistiken i Kina fortfarande

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

Månadsöversikt. Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam. Maj Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare

Månadsöversikt. Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam. Maj Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare Månadsöversikt Maj 2016 Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare Bättre tillväxt än väntat i Europa under årets första kvartal, Kina rapporterat bra statistik Minskat stöd från centralbankerna

Läs mer

Månadsöversikt. Väntad ekonomisk statistik, centralbanksförväntningar. December Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut

Månadsöversikt. Väntad ekonomisk statistik, centralbanksförväntningar. December Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut Månadsöversikt December 2015 Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut Tilläggsåtgärder från den Europeiska centralbanken, den låga inflationen tynger Tillväxten fortfarande blygsam på

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna och oljan marknadsdrivkrafter. Mars Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna och oljan marknadsdrivkrafter. Mars Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik Månadsöversikt Mars 2016 Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik Tillväxtprognoserna för Ryssland, Brasilien och USA har sänkts Fortsättningsvis svag statistik från Kina, nya stödåtgärder

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Månadsöversikt. December bjöd på bra kursuppgång. Januari I USA står ekonomin på stadig grund. FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet

Månadsöversikt. December bjöd på bra kursuppgång. Januari I USA står ekonomin på stadig grund. FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet Månadsöversikt Januari 2017 I USA står ekonomin på stadig grund FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet Oljepriset fortsatte stiga i december Bra avkastning för aktieoch ränteplaceringarna i

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna i fokus. September 2016

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna i fokus. September 2016 Månadsöversikt September 2016 Bra ekonomisk statistik från USA, centralbankens räntehöjningsförväntningar flyttas närmare Stora förändringar i inköpschefsindexen i Europa, tillväxtförväntningarna oförändrade

Läs mer

Månadsöversikt. ECB ökade sitt köpprogram. April Något bättre ekonomisk statistik. USA på skälig nivå, exporten svag

Månadsöversikt. ECB ökade sitt köpprogram. April Något bättre ekonomisk statistik. USA på skälig nivå, exporten svag Månadsöversikt April 2016 Något bättre ekonomisk statistik ECB ökade sitt köpprogram Hemmamarknadsefterfrågan i Europa och USA på skälig nivå, exporten svag De grundläggande elementen i den asiatiska ekonomin

Läs mer

Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte

Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Månadsöversikt januari 2011 SEB GYLLENBERG 7.1.2011 Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Konjunkturbilden på global nivå ser fortfarande ljus ut Skuldtyngda Europas, USA:s och Japans ekonomiska problem

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbankerna och USA:s presidentval i rubrikerna. Oktober 2016

Månadsöversikt. Centralbankerna och USA:s presidentval i rubrikerna. Oktober 2016 Månadsöversikt Oktober 2016 Svag ekonomisk statistik från USA, centralbankens räntehöjningsförväntningar tajmade till årsskiftet Europa rapporterade starka inköpschefsindex, ingen förändring i penningpolitiken

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Månadsöversikt. Tillväxtestimaten för Europa reviderades neråt på grund av Brexit. Augusti Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017

Månadsöversikt. Tillväxtestimaten för Europa reviderades neråt på grund av Brexit. Augusti Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017 Månadsöversikt Augusti 2016 Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017 Tillväxtestimaten för Europa reviderade neråt, största förändringen i Storbritanniens estimat Den ekonomiska statistiken långt

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbankerna och Brexit i rubrikerna. Juni 2016

Månadsöversikt. Centralbankerna och Brexit i rubrikerna. Juni 2016 Månadsöversikt Juni 2016 Fortsatt svag ekonomisk statistik, inga tecken på en upptrappning i den ekonomiska tillväxten Det ekonomiska läget oförändrat i USA, vissa positiva signaler i Europa Minskad oro

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsöversikt. Valet av Trump överraskade marknaden. December Bra ekonomisk statistik i november

Månadsöversikt. Valet av Trump överraskade marknaden. December Bra ekonomisk statistik i november Månadsöversikt December 2016 Bra ekonomisk statistik i november Valet av Trump överraskade marknaden Den amerikanska centralbankens styrräntehöjning nära Trump tänker öka investeringarna OPEC kom överrens

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

2013 10 Månadsöversikt

2013 10 Månadsöversikt 2013 10 Månadsöversikt Från krisen i Syrien till USA:s budgetstrid I augusti var krisen i Syrien ett mycket omdiskuterat ämne på placeringsmarknaden. Krisen dämpades snabbt i september när USA, Ryssland

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Månadsöversikt November 2011 Placeringsmarknaderna oktober 2011 - stämningen mer positiv Stämningen på marknaden var positivare i oktober jämfört med början av hösten. I USA rapporterades

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

2013 9 Månadsöversikt

2013 9 Månadsöversikt 2013 9 Månadsöversikt Världsekonomins konjunkturbild förbättrades I augusti gjorde sig en ny osäkerhetsfaktor gällande på finansmarknaden, när inbördeskriget i Syrien fick internationell omfattning och

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

2012 10 Månadsöversikt

2012 10 Månadsöversikt 2012 10 Månadsöversikt Centralbankerna marknadernas stöd i september I september erhölls konkreta uppgifter om de förväntade centralbanksåtgärderna och detta piggade upp marknaderna. ECB meddelade i början

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer