Årsredovisning 2010 ÅRSREDOVISNING Uddevallahem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 ÅRSREDOVISNING 2011. Uddevallahem"

Transkript

1 Årsredovisi 2010 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevallahem

2 Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö Förvaltisberättelse Femårsöversikt Resultaträki 19 Balasräki Kassaflödesaalys 22 Bokslutskommetarer 23 Noter Revisiosberättelse 31 Fastihetsförtecki Så styrs Uddevallahem 37 Ordförade har ordet Styrelse 41 Ledi & persoalrepresetater 41 Karta Korta fakta om Uddevallahem Bostadsstiftelse Uddevallahem rudades 1949 I stadara, som aetts av kommufullmäktie i Uddevalla, står att stiftelse är ett allmäyttit bostadsföreta som ska främja bostadsförsörjie i kommue Totalt äer och förvaltar Uddevallahem cirka läeheter Dessutom tillkommer cirka 500 lokaler och ett stort atal arae, förråd och parkeris platser Omkri mäiskor bor i Uddevallahems läeheter, frå Uddevalla cetrum till de atursköa ytterområdea samt ett midre atal i samhället Ljuskile Mista läehetsyta lier på 16,7 kvadratmeter, de största på 156,6 kvadratmeter Uddevallahem strävar efter att vara så tydlia, persolia och professioella som möjlit Dessa tre värderiar eomsyrar hela verksamhete, frå det itera arbetet iom oraisatioe till mötet med hyresästera ute i bostadsområdea Omsättie för 2011 uppick till 261 mkr 2 uddevallahem årsredovisi 2011

3 VD har ordet Som bostadsföreta har vi e fot i det förfluta och e fot i framtide Samtidit som vi har ett 60-årit arv att förvalta måste vi också skåda i i framtide och se vilke typ av bostäder som kommer att efterfråas om tio, tjuo år Vårt mål är att erbjuda hyresrätter med olika stadard, storlek och eorafiskt läe På så sätt ka vi fortsätta att ha måa helöjda kuder äve i framtide Vårt arv, våra fastiheter, har u börjat komma upp i åre och behöver reoveras Uder 2011 har vi reoverat 75 bostäder och det arbetet fortsätter kotiuerlit Me för att kua fortsätta utveckla kvalité på boedet och hyresrätte som boedeform måste företaet vila på e try ekoomisk bas I takt med att stadarde på läehetera höjs måste vi också följa med i hyressättie Med de orolia tider som råder med miskad sysselsätti, skärpt kreditivi, edläiar av bilfabriker så är det kaske ite så kostit att vi har sett ett ökat itresse för hyresrätte som boedeform Uddevallahem har uder 2011 haft ett ökat tryck på läehetera och vi ka också märka av e åot förädrad hyresäststruktur Allt fler äldre väljer hyresrätte framför bostadsrätt eller ee villa, åot som ställer adra krav på oss som hyreärd I september beslutade vi att starta ombyade av höhuset vid Skoslyckas tor till ett tryhetsboede för målruppe 60+ Vi arbetar också för att ta fram ya byrätter och uder året som ått har vi fått beslut om detaljpla för 40 hyresrätter på Skeppike Vi har äve startat ett plaarbete i Ljuskile på Aredaläe för att skapa ett 20-tal bostäder Ett tryt och trivsamt boede hadlar ite bara om själva bostade Lika viktit är det att etré och utemiljö rut bostade upplevs try och trivsam Därför satsar Uddevallahem extra resurser på att förya och höja kvalité på våra om råde Det hadlar om att arbeta med det röa, arbeta med belysi och skapa attraktiva mötes platser både för stora och små Att bidra till ett låsiktit hållbart samhälle hadlar om att ta ett socialt aar, ta ett ekoomiskt aar, me också ta aar för hur vi påverkar miljö Vi arbetar hela tide för att miska avädie av eeri, framför allt är det äller värme, el och vatte Glädjade siffror för år 2011 visar att våra asträiar u börjar e resultat I våra större reoveris- och ombyadsprojekt för vi i y moder tekik för att styra och övervaka eeriavädie Systeme förbereds för att kua mäta och debitera idividuellt för varje hushåll Framtide iebär också att daes ua ska ha kommade jobb att se fram emot Vi erbjuder sommar jobb för ett dryt 50-tal udomar varje år och vi samarbetar med skola, kommue och arbetsförmedlie för att kua erbjuda praktikplatser Uder året har vi också börjat ställa krav på byföretae i pååede etrepreader att erbjuda lärlisplatser vid dessa arbetsplatser För dem som av olika alediar har hamat utaför de ordiarie bostadsmarkade samarbetar vi med kommue i ett atal projekt med att hjälpa till att orda bostad Uder året har vi också startat ett atal ombyader för ya ruppboede som kommer att färdiställas uder 2012 Till sist ka ja med stolthet kostatera att vi fick mycket uppskatti av vår isats är vi i april måad stod som värdföreta för SABO:s atioella koress som år av stapel vartaat år Vi fick då chase att visa upp Uddevalla, Uddevallahem och ite mist vår fatastiska persoal som fick mycket beröm för sitt bemötade och professioella aerade uder dessa daar Ja ser fram emot att tillsammas med våra eaerade och kompeteta medarbetare fortsätta utveckla verksamhete i dialo med våra hyresäster Uddevallahem har e vikti roll att spela i arbetet med att öra Uddevalla attraktivt att bo och leva i Per-Herik Hartma, VD uddevallahem årsredovisi

4 ÅRET I KORTHET 2011 BOMÄSSA GÖTEBORG Uddevallahem var tillsammas med adra bostadsbola i Trestad på bomässa i Götebor och lockade mäiskor som vill adas västkustluft HYRESGÄSTER Efterfråa på läeheter ökade uder 2011 UDDEVALLAHEMDAGEN Uddevallahemdae slo rekord uder årets 10-års jubileum SABO Uddevallahem stod som värdar på årets koress SOMMARJOBB Varje sommar erbjuder vi ett 50-tal udomar ett sommarjobb 4 uddevallahem årsredovisi 2011

5 CENTRUM Uddevallahem fortsätter att stödja cetrumutvecklaras arbete uder 2011 UTEMILJÖ Vi eomförde e stor satsi på utemiljö uder 2011 ENERGI Uddevallahem har uder året aställt e eeriiejör MÄSSA UDDEVALLA Vi fas på plats uder mässa Bo&Leva i mars 2011 på Bohusläs museum VIDAREUTBILDNING Persoale har förutom itera utbildiar deltait i måfaldsutbildi uddevallahem årsredovisi

6 KUNDER Uddevallahem kommer att fortsätta de stora satsie på att hålla e hö stadard på utemiljö Här Skoslyckas tor som eomick e markat förädri år 2008 Vi vill ha Sveries mest öjda hyresäster Därför läds vi åt att 88% av de hyresäster som arade på öjdkud-ekäte uder våre 2011 uppav att de atie är mycket öjda eller öjda med Uddevallahem Vi kommer att fortsätta hålla fokus på hyresästera och jobba för att ytterliare höja de siffra Våra hyresäster är ie homoe rupp och måste följaktlie mötas med idividuellt itresse Vi måste också lia steet före vad äller boedetreder och se till att och ser att vi håller oss uppdaterade på våra hyresästers förädrade vaor och öskemål Vi tror på att ha ett ära samtal med våra hyresäster, både eom eaerade fastihetsskötare, bra bemötade på våra kotor och eom e iformativ och ibjudade hemsida Vi kommuicerar äve via kudtidie Bo&Trivas och via riktade ekäter och iformatiosmöte Tryhetsboede Vi ser att det fis ett ökat itresse för Uddevallahems läeheter blad äldre som säljer sia hus till förmå för hyresrätter Vi tror att adele äldre som bor hos oss kommer att öka, vilket delvis ställer adra krav på oss som bostadsbola För att möta framtides behov av trya och fuktioella läeheter väljer vi som ett första ste att kovertera läehetera på Skoslycka till tryhetsboede med målruppe 60+ Uder 2011 har e ombyadspla för Suavidäe 10 taits fram, bystart sker i mars 2012, vilket iebär att läehetera kommer att stamreoveras, det kommer att byas emesamma lokaler där e boedevärd kommer att aara för emesamma sociala aktiviteter I sambad med ombyatioe tillskapas äve fem läeheter om 3 rum och kök Suavidäe 10 passar mycket bra som tryhetsboede med ärhete till livsmedelsaffär, vårdcetral, frisersalo och pizzeria På våispla ett kommer ett ruppboede att byas, för uthyri till Uddevalla kommu Ökad efterfråa Förutom att måa äldre söker hyresrätter ser vi e eerell efterfråa på våra läeheter, ite bara frå Uddevallabor uta äve frå mäiskor som u atie bor eller jobbar i Göteborsreioe Vi samarbetar med rakommueras bostadsbola för att emesamt erbjuda ett alterativ till att bo i e storstadsreio Hyresrätte som boedeform tilltalar mäiskor i olika faser i livet och för de som vill adas bohusluft är Uddevalla ett kokurreskraftit alterativ Iflytade i tidit skede Vårt arbete på Sälhuet i Dalaber med att ivolvera hyresästera i utveckladet av området har varit e positiv erfarehet Att ivolvera hyresästera i ett tidiare skede vad äller utemiljö och förbättriar har slait väl ut och vi ser måa fördelar med att jobba med djupitervjuer och iformatiosmöte på likade sätt äve i adra område 6 uddevallahem årsredovisi 2011

7 Leva hjärta mot hjärta KUNDER Latifa Redzic tar ära frukost och luch ute på balkoe Mate smakar lite bättre där I Bosie har vi läre somrar och är vi bodde där åt vi alltid ute Iomhus skydar ja mi är ja äter Ute ka ja äta frukost e timme, säer Latifa Nedaför balkoe är det rörelse Två pappor år förbi med sia barvaar, livlit samtalade med varadra De möter e äldre ma med e matkasse i var had Ett par bar cyklar förbi När ma bor ära varadra måste ma acceptera varadras olikheter Det fis reler som alla måste följa, me ma får också ise att alla ka ha dålia daar E del har livlia bar, ma kaske har åot problem tillfällit, me vi måste alla acceptera varadra Vi lever arm mot arm, hjärta mot hjärta, säer Latifa Ho och make har bott på Turebor i måa år och har ia fuderiar på att flytta Ja tycker ite om att flytta ofta, ja blir kvar här Ja har fem år kvar till pesio och det fis ie aledi att flytta till hus u bara för att flytta till läehet sart ie, säer ho Dessutom älskar ho Turebor Det är uderbart här, mycket fiare ä i cetrum Vid köksföstret ka ja se blomsteruppsättie Ja brukar säa till fastihetsskötare att platera de fiaste blommora utaför mitt föster, säer Latifa och skrattar De sprier omkri härere och ordar med allt De plockar skräp och skottar och sadar, att de orkar! Latifa Redzic trivs bra på Turebor Och är det åot i läehete så är det bara att ria så är de här på fem miuter, säer Latifa som äve ho uder måa år har bidrait till att hålla ordi Ja har jobbat för Uddevallahem, städat trappuppåar Det är bra att jobba, ma måste betala sia räkiar, me u har ja bytt till ett städjobb på Torp, det är lite bättre för kroppe att slippa trappora, säer Latifa På vä till jobbet tar ho ära äe förbi koloilotte Ja plockar silar på vä till jobbet Det blir sallad, lite rösaker, me mest blommor som ja sätter i i läehete, ja älskar blommor, säer Latifa I Bosie äer makara Redzic fortfarade ett hus trots att det var måa år seda de flyttade till Uddevalla Vi åker dit åo vecka då och då och träffar mi mamma, släkti ar och väer, me seda räcker det Vi flydde, hade ieti med oss och kom till Sverie där vi fick varm mat Ja udrade vem som hade betalat för mate, vem som hade laat de och trasporterat de, säer Latifa eftertäksamt Ja visst ju att åo hade jort allt detta för oss Till e börja lätade ho tillbaka till Bosie Me strax fa ho si tillrätta i Sverie När ma flyttar till ett ytt lad måste ma kika på hur de adra ör, vad som äller här och öra likadat Ja tycker att på Turebor är det lut och sköt Här på området käer ja alla, hejar på alla Det är e bra bladi på mäiskor, alla är ite likadaa, det bor eskar här, ivadrare, amla och barfamiljer Ja tycker att det har blivit e stor förädri på Turebor de seaste åre Det är jättefit här, säer Latifa uddevallahem årsredovisi

8 SAMHÄLLSNYTTA Här på Österata 1 skapar fasadbelysie både e mysiare käsla och e större upplevd tryhet 8 uddevallahem årsredovisi 2011

9 SAMHÄLLSNYTTA Ett hållbart samhälle ur alla aspekter Go käsla äve på kvälle För de som ser området kri si bostad som si trädård är utemiljö vikti, me det är de äve för udomar som ska ta si hem på kvälle, för flaöre som strosar rut i cetrum e södasförmidda och för de allmäa upplevelse av Uddevalla som stad Att ljussätti spelar roll för tryhetskäsla är välkät Uder 2011 har vi haft ett pilotprojekt där vi har lyst upp Bostade ska vara try för dem som bor där och trevli äve för förbipasserade blad aat fasader och årdsmiljöer, vil ket har varit mycket uppskattat blad våra hyresäster Med rätt belysi år det att öra mycket, ite bara på fasader uta också i parker, på årdar och i etréer Avsakad av belysi skapar olustkäslor och otryhet E del av cetrumbilde Uddevallahem är kommues största fastihetsäare och dessutom e kommual stiftelse Vårt aar för kommues och stades utveckli är betydade Därför samverkar Udde vallahem med mydiheter och äve föreiar av olika sla för att bidra till Uddevallas utveckli på fler område ä ebart boedefråor Ett sådat område är utvecklie av Uddevalla cetrum Uddevallahem är e del av Uddevalla Våra fastiheter är med och skapar Uddevallas siluett Vi vill vara e aktör som främjar Uddevalla på olika sätt, blad aat stödjer vi cetrumföreies arbete Uddevallahems hyresäster är familjer, esamståede, studeter, pesioärer, me det är också företaare, bibliotek och vårdcetraler Tillsammas skapar vi e rudplåt för Uddevalla Ett vackert och väl fuerade cetrum är e aeläehet för alla Uddevallabor Ett ret samarbete Tillsammas med Uddevalla Eeri har Uddevallahem startat projektet De bästa viter åosi som hadlar om att förbättra rutiera kri rehållie Det avfall som våra tusetals hyresäster dalie ör si av med måste på ett sabbt och effektivt sätt komma till rätt ställe Projektet hadlar om att samla erfareheter och bya upp e direkt kommuikatio mella fastihetsskötare och rehållispersoal Syftet med projektet är ite bara att förbättra det dalia arbetet, uta äve att läa rude till samarbete reda vid plaeri av ya bostadsområde Målet är att få så ekel och smidi hateri av avfallet som möjlit För framtide Uddevallahem är ett bola som täker låsiktit Vi vill bya ett hållbart samhälle, både ur miljöaspekt, jämställdhetsaspekt och eom att täka på ästa eeratio För att främja återväxte iom bybrasche ställer vi kravet i våra upphadliar att alla som byer för oss ska ha lärlisplatser Detta för att e ua e chas att komma ut i arbetslivet Att kräva lärlisplatser av företa som vill jobba med Uddevallahem är att täka låsiktit Visioe i vardae Nöjda hyresäster är rudbulte i Uddevallahem Nöjda kuder er positiva riar på vattet Vi är kommues viktiaste sam arbetsparter vad äller boede Uddevallahem fis aturlit med som parter om till exempel kommue öskar fler ruppboede Vi har byt upp e kompetes där vi ser demorafiska förädriar och tolkar dessa med take på framtide Vi apassar vår verksamhet efter mäiskor, ite tvärtom På samma sätt jobbar vi med det sociala aaret vi har för våra hyresäster Vi ör vårt yttersta för att ie ska hama uta bostad E vräkt hyresäst är ite bara ett misslyckade för ett bostadsbola uta för hela samhället Vid uppkomme situatio försöker vi tillsammas med våra samarbetsparters lösa varje eskilt fall, me vi har också märkt att det fis ett stort behov av att aera i förebyade syfte Hos oss bor ett tvärsitt av befolkie på e aska lite yta Där mäiskor fis ka koflikter uppstå, me olika åsikter och levadssätt behöver ite leda till krockar uta ka lika ära leda till vidade vyer och förståelse, om det hateras på rätt sätt Uddevallahems boedekosulet är aställd på heltid och arbetar med de sociala fråora Det är vår övertyelse att detta arbete leder till tryare och mer öjda hyresäster uddevallahem årsredovisi

10 PERSONAL De yiköpa cyklara var ett iitiativ frå medarbetara som så både hälsovister och ekoomiska fördelar med cyklar istället för de plaerade elbile Glada medarbetare er öjda hyresäster! 80% av persoale är öjda eller mycket öjda med si arbetsivare Uddevallahem För att kua möta våra hyresäster på bästa sätt arbetar vi för att e vår persoal de bästa förutsättiara för detta Vi jobbar aktivt med hälsofrämjade aktiviteter och försöker skapa ett så bra arbetsklimat som möjlit Persoale har uder 2011 deltait i måfaldsutbildi Vi har också eomfört ett flertal itera utbildiar för att ta tillvara och utvida kompetese iom företaet På fastihetsskötaras iitiativ har ett flertal cyklar köpts i istället för e plaerad elbil Måa av de dalia trasportera är av midre sla och här räcker ofta cyklaras trasportlåda till Cyklara är smidia att aväda, de kostar ite mycket och för persoale betyder det att de får frisk luft och vardasmotio Geom ekäte som delas ut till företaets aställda vet vi att 80% av persoale är mycket öjd eller öjd med Uddevallahem som arbetsivare Detta tillsammas med höa frisktal er oss e bild av medarbetare som käer att de har iflytade och att de ör skillad Glada medarbetare er öjda hyresäster och tvärtom Glädje smittar! 10 uddevallahem årsredovisi 2011

11 VERKSAMHETSUTVECKLING Två stora rot-projekt uder 2011 Eerikostadera ökar, me e mild viter av oss ädå möjliheter att öka uderhållsisatsera Fortsatt ökade eeritaxor ör att eerikostadera ökar Både ur ekoomisk aspekt me också miljömässi ser vi hur viktit det är att hålla ere eeriavädadet Som stratei tror vi på ett stort fokus på eerifråor med bl a upplysade samtal med hyresäster me också på att eomföra effektiva lösiar Vi har tillsatt e eeriiejörstjäst på Uddevallahem eftersom vi ser att eerikostadera ökar Vi har sett e miski av eeriavädie, vårt fokus på eeriavädadet uder lå tid börjar u e resultat E relativt mild viter av oss möjlihete att läa mer pear på uderhåll ä år 2010 Våra två stora rotprojekt på Packhusata och Skolata har omfattat totalt 75 läeheter I fastihetera har blad aat jorts e stor satsi på y vetilatio med eeriåtervii och på ya, eerisåla tvättmaskier som automatiskt doserar tvättmedel Elit ekäte som vi delade ut till läehetsiehavara fuerar det mycket väl För att möta de ökade kostadera för värme, el, vatte och sopor har vi höjt hyra med 2,6% frå och med 1 mars 2011 Kv Syskriet på Skolata reoverades uder 2011 och fick bl a y eerieffektiv vetilatio Oraisatiosstruktur Uddevallahem Förvalti IT Drift VD Distrikt Söder Distrikt Norr Uthyri/markad Ekoomi/persoal Adreas Skäleård, y eeriiejör på Uddevallahem uddevallahem årsredovisi

12 MILJÖ Elavädie miskar Vårt låsiktia och evisa arbete med att miska elavädie har u börjat e resultat Det är med lädje vi ser att siffrora har miskat markat uder 2011, elavädie har miskat med 8,3 procet och vi ser fram emot att öra ytterliare satsiar på området Våra ivesteriar på ärvarostyrd belysi på allmäa ytor, låeerilampor, byte till frekvesstyrda pumpar och fläktar, istallatio av bervärme och adra systematiskt plaerade åtärder har lett till att elavädie har miskat frå kwh till kwh uder 2011 Det ser vi som ett ott kvitto på att de satsi som Uddevallahem ör fuerar Uder 2011 har vi äve aställt e eeriiejör som kommer att fokusera på att leta upp område där det år att förbättra och att komma med lämplia åtärder Äve om vi har kommit e bra bit på vä är det fortfarade e bit kvar till de måluppfyllelse vi har skrivit på i sambad med uderteckadet av SABO-företaes Skåeiitiativ Vi ska miska vår eeriavädi med 20 procet frå år 2007 till år 2016, ett åtaade som blir e utmai för oss efter som våra siffror frå 2007 reda var oda Vi har sparat e miljo kroor på att säka elkostadera med 8,3 procet, me framför allt har vi jort e isats för miljö När vi istallerar tvättmaskier är det aturlitvis viktit att vi sätter i eerisåla tvättmaskier Vi kopplar maskiera till fjärrvärmeätet och där det är möjlit ser vi till att apassa maskiera så att de blir automatdoserade av tvättmedel E isats som har blivit uppskattad hos hyresästera Vi har aslutit oss till Uddevalla Eeris projekt Keep a eye, ett uppföljissystem som Uddevalla Eeri har byt upp uder året Där kommer vi att kua följa vår avädi av fjärrvärme, el och vatte på ett eklare sätt ä tidiare Vid stamreoveriar ser vi till att optimera eeriavädie Det ka hadla om ova ämda åtärder, me det ka också vara att isolera vidar och flytta förvarisutrymme till adra ytor Vi förbereder också för idividuell mäti av vatte i varje läehet Vi har ida förberett i ca 300 läeheter Vi förbereder också för att kua följa upp temperature i varje läehet 12 uddevallahem årsredovisi 2011

13 MILJÖ Avädi som påverkar miljö Eeri (värme, varmvatte, fastihets-el) (kwh/m 2 ormalårskorrierat) A-temp - uppvärmd yta över 10 C Värme och varmvatte Fastihetera uppvärms med fjärrvärme 19 fastiheter är så kallad proosstyri av relerutrustie i udercetrale istallerade Proos frå SMHI erhålles 1 å/ dy Total avädi av fjärrvärme var kw Vatte och avlopp Total avädi var i år m 3 Vattetaxa i Uddevalla kommu förädrades iför 2011, då ma ökade de fasta kostade, vilket miskar icitametet att spara vatte Miski av vatteavädi, speciellt varmvattet, er äve miski av eeriavädie Vi har tidiare redovisas i BOA, LOA (bostads och lokalyta) me följer u redovisie som SABO ör där ma utår frå A-temp äve på vatte A-temp = uppvärmd yta över 10 C Avfall Hushållsavfallet sorteras i komposterbart i rö påse och bräbart Alla fastiheter, förutom 16 läeheter i cetrum, har möjlihet till fastihetsära sorteri av tidiar samt förpackiar av las, metall, plast och karto Det bidrar till miskie av det bräbara av - fallet Ca 24 to farlit avfall har lämats till TRAAB, där elektroik uppår till dryt ca 20 to I detta iår vad som uppstått i verksamhete och det tas tillvara i källare, på vidar och återviisplatser Trasporter Vi har kört mil vilket ör 4,3 mil/läehet med våra ea fordo Av våra 23 bilar är 18 miljöbilar, 4 med etaoldrift, 11 med asdrift och 3 st dieselbilar 78 % av våra bilar är miljöbilar Vi har äve 3 st elfordo som u aväds i fastihetsskötsel Fordoe har haft CO 2 utsläpp som uppått till 27,6 to Våra maskier har avät liter bräsle vilket har ett 30,4 to CO 2 utsläpp Vi utför mera arbete i ee rei på driftavdelie Elavädi kwh kwh kwh Vatte (m 3 /m 2 ) A-tempyta 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0 1, , ,26 1,26 1, Mål ,72 1,65 1,72 1,67 1,50 1,30 Avfallsmäd ,0 total aboerad årsmäd m 3 0,5 (liter per läehet och vecka, ytor justerade) Mål (53,4) (49,5) (49,5) (49,5) (49,1) Trasport med ea fordo (mil per läehet, atal lä justerade) Mål 2016 Uddevallahems Miljöpolicy Fastställd av styrelse i ovember 2010 Uddevallahems verksamhet består av förvalti, utveckli och byatio av fastiheter Verksamhete utförs med ett aktivt miljöarbete och verkar för e hållbar utveckli De skall bidra till att vi ka erbjuda ett tryt och varierat boede av hö upplevd kvalitet, till e rimli hyra (4,3) (4,2) (4,1) (4,3) (4,3) Detta iebär att vi ska: sträva efter städi förbättri i utyttjadet av resurser för att miska miljöbelastie och förebya föroreiar eom att aväda skosamma material och metoder se miljöförbättrade åtärder som låsiktia ivesteriar visa öppehet och iformera om företaets miljöpåverka och miljöarbete samt vara lyhörda för förädriar och reaktioer i omvärlde med od marial uppfylla ällade laar och krav, som vi berörs av utbilda och stimulera våra medarbetare och kuder till eaema, aar och delaktihet i miljöarbetet Vårt miljöarbete drivs med stöd av e itererad diital hadbok för miljö- och arbetsmiljö som byer på ISO för miljö samt OHSAS och AFS 2001:1 för arbetsmiljö Iformatio om företaets miljö- och arbetsmiljöarbete fis i Uddevallahems miljö- och arbetsmiljöredovisi 2011 som ka laddas er frå wwwuddevallahemse uddevallahem årsredovisi

14 Så läser du siffrora RESULTATRÄKNINGEN Resultaträkie ska visa företaets resultat för räkeskapsåret samt redoöra för hur det har uppkommit De utör uderla för bedömi av företaets lösamhet och är ett viktit istrumet för att aalysera företaets framtid Resultaträkie är e uppställi av ett företas itäkter och kostader Skillade däremella utör företaets vist eller förlust BALANSRÄKNINGEN Balasräkies syfte är att beskriva företaets fiasiella ställi vid e viss tidpukt Balasräkie beskriver bolaets tillåar, eet kapital och skulder På balasräkies tillåssida redovisas de tillåar företaet har Det är dessa som ska eerera företaets resultat På balasräkies skuldsida redovisas hur tillåara fiasierats KASSAFLÖDESANALYSEN Kassaflödesaalyse visar skillade mella bolaets kotata i- och utbetaliar Kassaflödet visar om företaets verksamhet medför kapitalbehov eller er kapitalöverskott Kassaflödesaalyse redovisar hur kassaflödea sett ut för de löpade verksamhete (bl a hyresitäkter och driftskostader), ivesterierksamhete (bl a ivesteriar och försäljiar av byader och mark) samt fiasierierksamhete (bl a upptaa lå och amorteri av skulder) 14 uddevallahem årsredovisi 2011

15 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltisberättelse Styrelse och verkställade direktöre för Bostadsstiftelse Uddevallahem, oraisatiosummer , får härmed ave årsredovisi för räkeskapsåret 2011 Verksamhet Uddevallahem har till ädamål att iom Uddevalla kommu förvärva, äa och förvalta jämte avyttra fastiheter, samt bya bostäder och affärsaläiar Uddevallahems verksamhetsidé är att erbjuda ett tryt och varierat boede av e hö upplevd kvalitet till ett rimlit pris och driva sam hälls utveckli ur ett boedeperspektiv Våra fastiheter Fastihetsbestådets totala yta uppick vid årsskiftet till ca kvm, fördelat på bostäder samt 640 lokaler Av de totala yta utjorde 87 % bostäder Merparte av företaets fastiheter återfis i Uddevalla tätort Fastihetsutveckli och ivesteri Vi arbetar med fokus på att ta had om våra fastiheter på ett så professioellt sätt som möjlit Utifrå ett kostadseffektivt perspektiv prioriteras åtärder som både hus och hyresäster mår bra av Uder 2011 har 53 (41) Mkr lats på uderhållsåtärder i våra fastiheter Vi har bla reoverat 75 bostäder i fastihetera Kapare 7 och Syskriet 1 Ombyade iebär blad aat byte av vatte- och avloppsstammar, helt ya badrum och delvis moderiserade kök Dessutom har y tekik med värmeåtervii samt tvättmaskier med automatdoseri av tvättmedel istallerats Ivesteriara i fastihetera har uder året uppått till 28,3 (32,8) mkr Merparte avser reoveri av fastihetera Kapare 7 och Syskriet 1 Uder året har vi fortsatt vårt arbete med eerieffektiviserisåtärder Det iefattar blad aat byte till driftssåla fläktmotorer och pumpar, ya eerisåla maskier i tvättstuor, istallatio av ärvarostyrd belysi i källare, trapphus och vidar och ett flertal likade åtärder Vi har äve ivesterat i e y vetilatiosaläi i fastihete Kape 24 Som ett led i att öka trivsel och tryhet i våra bostadsområde har ett atal yivesteriar jorts i att utveckla utemiljöer kri våra fastiheter (ex fasadbelysi, upplysi av ber samt plattsättiar) E ökad efterfråa på läeheter för äldre har jort att vi kommer att påbörja omvadlie av fastihete på Skoslycka till tryhetsboede med bystart uder 2012 Ett ruppboede kommer att byas på första våie, elit Uddevalla kommus öskemål Uddevallahem för e ära dialo med Uddevalla kommu vad äller särskilda boede, tex Ubo, stödboede för udomar mella år och olika typer av ruppbostäder Uddevallahem samarbetar också med Cetrumföreie och med adra föreiar för att bidra till arbetet med att skapa ett trivsamt och välmåede cetrum i Uddevalla Markad Efterfråa på bostäder har uder 2011 varit stor Vakasrade för bostäder lier på 0,3 % jämfört med föreåede år, 0,4 % I slutet av året fas edast estaka läeheter outhyrda Omflyttie har ökat till e årstakt på 23,4 % jämfört med föreåede år, 21,9 % Hyrora för 2011 höjdes med 2,6 % from 1 mars Lokaler, exklusive lokaler med idexavtal, höjdes i motarade rad I förhadliara om 2012 års hyror har partera ite ått e övereskommelse om e hyreshöji för bostäder, lokaler och p-platser och äredet behadlas i Hyresmarkadskommitté Kud Vårt främsta mål är att våra hyresäster ska trivas med sitt boede hos oss Äve om vi ite alltid ka tillodose alla idividuella behov arbetar vi städit med att bli bättre på vår service Uder året har vi jort e kvalitetsmäti i form av e kudekät Udersökie örs vartaat år och skickas ut till alla hushåll Svarsfrekvese lier på 54 (59) % Resultatet av ekäte är att 88 procet av hyresästera är mycket öjda eller öjda med sitt boede och det är uefär samma resultat som vid föreåede mäti Fiasieri Stiftelses eet kapital uppick vid årsskiftet till 218 mkr Soliditete är samma som föreåede år 22,2% De eomsittlia låeräta på checkräkiskredite uppick till 3,9 % (3,6 %) Stiftelse har seda 2009 hela si upplåi eom Uddevalla kommus iterbak Medarbetare Vi vill skapa e kultur av delaktihet och eaema i vårt dalia arbete Nöjda medarbetare skapar förutsätti för öjda kuder och eom allas delaktihet och eae- uddevallahem årsredovisi

16 EKONOMISK REDOVISNING ma i företaets utveckli skapar vi de bästa rude för att leverera det bästa boedet Som utåspukt för allt arbete fis våra rudläade värderiar; professioell, tydli och persoli Varje år eomför vi e medarbetarudersöki för att mäta trivsel och eaemaet blad våra medarbetare Resultatet av ekäte är att 80 % av medarbetara är öjda eller mycket öjda med si aställi vilket är ett bra bety är vi jämför med adra bola i brasche Som ett led i arbetet med vår jämställdhets- och måfaldspla har all persoal ått e utbildi i måfald uder året Friskärvaro uppår till 96,8 % (96,8) Företaet arbetar tätt tillsammas med persoale med att öka friskärvaro Vi strävar efter att miska riskera för belastisskador, och att öka trivsel på våra arbetsplatser Vår persoalhadbok, friskvårdsprorammet Hälsokompasse och riktade ekoomiska isatser är viktia verkty i det arbetet Vi har uder året erbjudit och eomfört e hälsoudersöki för persoal elit övereskommelse i vår skyddskommitté Värderi av fastihetera Vårt fastihetsbeståd itervärderas årlie Syftet med värderie är att uppfylla årsredovisies krav, beräka fastiheteras värdemässia utveckli samt bolaets justerade soliditet Värderismodelle byer på varje fastihets förvätade kassa flöde uder 10 år samt ett be räkat rest värde för år elva Till detta kommer beräkat u värde av evetuella räte bidra Kassaflödesberäkie baseras på kommade årets utåede hyror, uppskattat hyresbortfall, ormaliserade drift och uderhållskostader samt verkli utåede fastihetsskatt För beräki av driftettot uder resterade dele av kalkylperiode örs därtill ataade om iflatio, hyresutveckli, låsiktit hyresbortfall, drift- och uderhållskostader på läre sikt samt fastihetsskatt Ataadea varierar beroede på respektive fastihets markadsläe och ålder Markadsläet avspelas också i direktavkastiskrav och kalkylrätor Vår itera värderismodell har uder 2011 kvalitetskotrollerats eom att samtlia fastiheter värderats av utomståede värderisistitut Värderie visar ett betydade övervärde i fastihetera Risk- och käslihetsaalys Uddevallahems verksamhet påverkas av förädriar i kassaflöde, fastiheteras värde och övria risker Uddevallahem arbetar aktivt med att miimera dessa risker eom förebyade arbete Kassaflöde Hyresitäkter (bostäder och lokaler) och uthyrisrad Bostadshyrora är förhålladevis säkra och förutsäbara Av Uddevallahems hyresitäkter kommer 86 % frå bostäder och 14 % frå lokalhyror, p-platser och arae Lokalera består till stor del av verk samhetslokaler med kommue som hyresäst Måa av kotrakte har lå avtalstid vilket iebär att riske för hyresförluster är lite Driftkostader De taxebuda kostadera häför si huvudsaklie till värme, el, vatte och sophämti Dessa kostader uppår till 48 % av de totala driftkostadera Förädri i dessa taxor har därför e stor iverka på resultatet Av dessa utör fjärrvärmekostade de största Stiftelse arbetar kosekvet för att miska avädie av fjärrvärme samt elförbruki Vädrets säsoariatioer har e relativt stor påverka på kostadera Fiasetto och räterisker Ett fastihetsföretas största eskilda kostad är rätekostade Uddevallahems fiaspolicy relerar förhålladet mella adele rörlia respektive buda lå i låeportfölje De aer också ett itervall för rätebidistider samt fördelie mella atalet låivare och förfallostrukture på låeportfölje Detta för att miimera riske för refiasieri Käslihetsaalys (Mkr) Hyresförädri bostäder, 1 % 2 Hyresförädri lokaler, 1 % 0,3 Förädri driftkostader, 1 % 1,2 Förädri av låeräta, 1 % * 2,1 *på ett års sikt med häsy till buda rätor Fastihetärde För att fastställa fastiheteras verklia värde örs e värderi elit ova beskrive metod Så läe det fis ett betryade övervärde i fastihetsportfölje påverkas ite resultatet Dock är det viktit att det fis ett värderismässit utrymme att ivestera i moderiseriar och upprustiar i fastihetera Övria risker För att kua ivestera och utveckla fastihetera och verksamhete är tillåe på kapital av största vikt Uddevallahem har eom att fiasiera si eom kommues iterbak säkerställt tillåe på kapital Uddevallahems kreditrisker avser främst hyresfordriar För dea typ av fordriar är kreditriske beräsad då samtlia hyror ska betalas i förskott Geom modelle med att låa 16 uddevallahem årsredovisi 2011

17 EKONOMISK REDOVISNING via kommues iterbak har Uddevallahem också beräsat likviditetsriske Iom fastställd kreditlimit fis alltid likvida medel att tillå E stabil rud Uddevallahems ekoomiska utveckli framöver bedöms som stabil och uthyrisrade förutspås vara fortsatt od Vi ser dock att lösamhete har försämrats trots låa räteivåer och låa vakaskostader Det beror främst på att vår itäktsutveckli uder de seaste åre har varit sämre i jämförelse med ett atal allmäyttia bostadsföreta av uefär likade storlek och att vi har ett stort uderhållsbehov eftersom vårt fastihetsbeståd till största dele är byt uder periode och därmed uppått e ålder då större uderhållsåtärder är ödvädia Vi har seda åra år utökat satsie på uderhållet och de satsie kommer att fortsätta Vi byer för framtide Geom att Uddevallahem, som e del i samhällsutvecklie, är med och skapar ya bostäder och bo stads område ka Uddevalla bli e äu mer attraktiv kommu för mäiskor att bo och arbeta i Det är aeläet att det fis ett brett utbud av olika boedeformer och hyresrätte är e vikti del av kommues utveckli Vi arbetar hela tide med att utveckla ya kuderbjudade iom hyresrätte med utåspukt i efterfråa hos olika kudrupper tex boede för äldre Visioe är att ha Sveries mest öjda hyresäster Uddevallahem står bra rustat iför kommade år och ka kostatera att syftet med stiftelses verksamhet och ädamål elit stadara är väl uppfyllt Vistdispositio Styrelse har beslutat att årets vist på kroor jämte balaserade vistmedel om kroor skall överföras i y räki Resultatet av Uddevallahems verksamhet samt stiftelses ekoomiska ställi framår av följade resultat- och balasräkiar samt kassaflödesaalys I övrit hävisas till särskilda oter och kommetarer Femårsöversikt (belopp i Kkr) Resultaträki Hyresitäkter brutto Övria itäkter Hyresbortfall, outhyrt ikl rabatter Driftskostader ikl admiistratioskostader Uderhållskostader Fastihetsskatt Driftsetto Avskriviar elit pla Fiasiella itäkter Fiasiella kostader Rätebidra Balasräki Fastiheter Övr aläistillåar Omsättistillåar Låeskulder, totalt Eet kapital Balasomsluti uddevallahem årsredovisi

18 EKONOMISK REDOVISNING Fastiheter Taxeriärde Bostäder atal Lokaler atal Garae atal P-platser mm atal Bostadsyta kvm Lokalyta kvm Bokfört fastihetärde kr/kvm Fiasieri Soliditet % 22,2 22,2 21,4 20,1 20,9 Skuldräta brutto % 3,9 3,6 3,4 4,5 4,1 Rätebidrasberoede % 0,0-0,2 0,3 0,5 0,6 Låeskuld kr/kvm Lösamhet Direktavkasti på fastiheter % 5,9 5,6 6,4 6,6 6,8 Rätabilitet på totalt kapital % 2,7 2,7 3,4 3,8 4,1 Rätabilitet på eet kapital % 0,2 0,3 4,3 2,9 5,3 Förvalti Medelhyra bostäder brutto kr/kvm Hyresbortfall bostäder kr/kvm Medelhyra lokaler brutto kr/kvm Hyresbortfall lokaler kr/kvm Driftskostader kr/kvm Uderhållskostader kr/kvm Driftsöverskott kr/kvm Omflyttisfrekves % 23,4 21,9 21,1 24,3 24,6 Ekoomisk uthyrisrad totalt % 99,6 99,4 99,0 99,1 99,3 Persoal Atal aställda på balasdae I atalet bostäder iår 41 st studetrum Balaslikviditet = Omsättistillåar / Kortfristia skulder Soliditet = Justerat Eet kapital / Summa skulder och eet kapital Driftsetto ( Förvaltisetto ) = Nettoitäkter mius Driftskostader, Uderhållskostader och Fastihetsskatt Direktavkasti på fastiheter = Driftsetto / Bokfört värde fastiheter Rätabilitet på totalt kapital = Resultat efter fiasetto plus rätekostader och övria fiasiella kostader / Summa skulder och eet kapital Rätabilitet på eet kapital = Resultat efter fiasetto / Justerat eet kapital Rätebidrasberoede = Rätebidra totalt / Hyresitäkter bostäder + rätebidra totalt 18 uddevallahem årsredovisi 2011

19 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträki per 31 december 2011, belopp i kkr NOT NETTOOMSÄTTNING Hyresitäkter Övria förvaltisitäkter FÖRVALTNINGSKOSTNADER Driftskostader Uderhållskostader Fastihetsskatt Avskriviar och edskriviar BRUTTORESULTAT CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Räteitäkter Rätebidra Rätekostader och likade resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förädri av periodiserisfod Avskriviar utöver pla RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT uddevallahem årsredovisi

20 EKONOMISK REDOVISNING Balasräki per 31 december 2011, belopp i kkr TILLGÅNGAR NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Datorproram MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byader Mark Markaläiar Maskier och ivetarier Pååede y- och ombyatioer FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Låfristit värdepappersiehav Låfristia fordriar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER M M Förråd KORTFRISTIGA FORDRINGAR Hyresfordriar Kudfordriar Skattefordra Övria fordriar Förutbetalda kostader och upplupa itäkter KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR uddevallahem årsredovisi 2011

21 EKONOMISK REDOVISNING EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Grudfod Reservfod FRITT EGET KAPITAL Balaserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Periodiserisfod Avskriviar utöver pla AVSÄTTNINGAR Uppskjute skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Skuld till Uddevalla Kommu KORTFRISTIGA SKULDER Leveratörsskulder Skatteskulder Övria skulder Upplupa kostader och förutbetalda itäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER För skulder till kreditistitut Fastihetsiteckiar Fastihetsiteckiar i eet förvar ( ) ANSVARSFÖRBINDELSER Avropbart uderhåll till hyresäster elit HLU-modelle Garatiförbidelse Fastio uddevallahem årsredovisi

22 EKONOMISK REDOVISNING Kassaflödesaalys Belopp i kkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter fiasiella poster Avskriviar/Nedskriviar Realisatiosresultat aläistillåar Övrit Betald skatt / återbetald skatt Kassaflöde frå de löpade verksamhete före förädriar av rörelsekapital Kassaflöde frå förädriar i rörelsekapital Öki(-)/Miski(+) av varulaer Öki(-)/Miski(+) av rörelsefordriar Öki(+)/Miski(-) av rörelseskulder Kassaflöde frå de löpade verksamhete INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella aläistillåar Förvärv av immateriella aläistillåar Försälji av materiella aläistillåar -193 Avyttri/miski av fiasiella tillåar 566 Försälji av aläistillåar Kassaflöde frå ivesterierksamhete FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptaa lå Amorteri av låeskulder Kassaflöde frå fiasierierksamhete ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets börja Likvida medel vid årets slut Uder året har 578 (915) erhållits i kassapåverkade rätor och (26 174) har ettoutbetalats 22 uddevallahem årsredovisi 2011

23 EKONOMISK REDOVISNING Bokslutskommetarer Redovisis- och värderispriciper Redovisispriciper Tillämpade redovisispriciper överesstämmer med årsredovisislae och Bokförisämdes allmäa råd Braschapassi har skett efter SABO:s rekommedatioer Pricipera är oförädrade seda föreåede år Itäkter Itäkter har upptaits till verklit värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och redovisas i de omfatti det är saolikt att de ekoomiska fördelara kommer att tillodoöras bolaet och itäktera ka beräkas på ett tillförlitlit sätt Avskriviar Avskriviar på byader baseras ormalt på askaffiärdet och fördelas jämt över e period på 50 år Midre ombyadsåtärder som aktiverats skrivs av på återståede av byades ursprulia pla Aktiverade ombyadsåtärder av större omfatti medför att byades avskrivispla omprövas I sambad med att fastiheteras värde justeras ka vissa byader komma att få e y avskrivispla baserad på de föryade bedömie av ekoomisk livsläd Procetsatse för avskrivi av e byad jämfört med e aa byad ka följaktlie variera åot Markaläiar skrivs av uder 20 år Maskier och ivetarier skrivs av på fem år och viss datautrusti på tre år Varulaer Förrådet har iveterats och värderats till askaffiärde med avdra för ikuras motarade 3 % Fordriar Hyres- och kudfordriar har, efter idividuell prövi, taits upp till belopp varmed de beräkas iflyta Medelatalet aställda Beräkat som eomsittet av atalet heltidsaställda och deltidsaställda omräkat till heltid vid årets börja och slut Arvode Arvode till styrelse och förtroedevalda revisorer utår elit kommuala bestämmelser uddevallahem årsredovisi

24 EKONOMISK REDOVISNING Noter Belopp i kkr NOT 1 HYRESINTÄKTER Totalhyra Hyresbortfall % % Nettohyra Bostäder ,3 0, Lokaler ,2 1, Garae, P-plats ,1 4, ,4 0, Övria hyresreduktioer NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Ersätti för skadeörelse Krav- och ikassoersätti Övria ersättiar Återvua fordriar Försäkrisersätti Adra itäkter Summa NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Reparatioer och verkstad Fastihetsskötsel Fjärrvärme Fastihetsel Vatte Sophateri Lokal admiistratio Hyresästmedel Markavifter Särskild tillsy, bevaki Vetilatio Kabel-TV Försäkriskostader Avskrivi hyres- och kudfordriar Idriviskostader Övria driftskostader Summa uddevallahem årsredovisi 2011

25 EKONOMISK REDOVISNING NOT 4 UNDERHÅLLSKOSTNADER Uderhåll HLU rabatter Eeri- och miljöåtärder Övria projekt Summa NOT 5 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PER FUNKTION Fuktioer/Tillåssla Förvaltis- Cetrala admiistratios- Totalt kostader kostader Materiella aläistillåar Byader Markaläiar Fordo Maskier och verkty Kotorsivetarier Data Fastihetsivetarier Dataproram Summa NOT 6 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Till cetral admiistratio häförs kostader för överripade fuktioer såsom styrelse, revisorer, företasledi, uthyrisavdeli, ekoomi- och dataavdeli, cetral förvaltisavdeli samt kostader för markadsföri Dessutom tillkommer avskriviar på ivetarier som yttjas iom de cetrala admiistratioe Se ot 5 Kostader för löpade admiistrativa uppifter, som utförs på områdeskotore och verkstade och som riktar si till hyresästera, redovisas som lokal admiistratio uder driftskostader NOT 7 MEDELTALET ANSTÄLLDA OCH FÖRDELNING PÅ MÄN OCH KVINNOR Medelatal aställda varav kvior Kösfördeli i företasledie Atal Varav Atal Varav per 31 december persoer mä persoer mä Styrelse 5 60% 5 60% Ledade befattishavare 7 85% 4 75% uddevallahem årsredovisi

26 EKONOMISK REDOVISNING NOT 8 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Styrelse och VD Övria aställda Summa NOT 9 SOCIALA KOSTNADER Styrelse och VD varav pesioskostader Övria aställda varav pesioskostader Summa NOT 10 REVISIONSKOSTNAD Erst & You, revisio Erst & You, kosultatioer revisiosära Erst & You, övrit Summa NOT 11 RÄNTEINTÄKTER Kocerkoto 7 0 Övria räteitäkter Summa NOT 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Rätekostader Övria fiasiella poster Summa NOT 13 FÖRÄNDRING AV PERIODISERINGSFOND Återföri av periodiserisfod Årets avsätti Summa NOT 14 AVSKRIVNING UTÖVER PLAN Iåede avskriviar, maskier o ivetarier Årets avsätti/upplösi Summa NOT 15 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Årets statli ikomstskatt Årets uppskjuta skatt Skatt på årets resultat uddevallahem årsredovisi 2011

27 EKONOMISK REDOVISNING NOT 16 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Iåede ackumulerade askaffiärde Nyaskaffiar uder året Utåede ackumulerade askaffiärde Iåede ackumulerade avskriviar elit pla Årets avskriviar elit pla Utåede ackumulerade avskriviar elit pla Utåede bokfört värde immateriella aläistillåar NOT 17 BYGGNADER Iåede ackumulerade askaffiärde Nyaskaffiar uder året Utåede ackumulerade askaffiärde Iåede ackumulerade avskriviar elit pla Årets avskriviar elit pla Utåede ackumulerade avskriviar Utåede bokfört värde byader NOT 18 MARK Iåede ackumulerade askaffiärde Nyaskaffiar uder året 0 0 Utåede bokfört värde mark TAXERINGSVÄRDEN Byader Mark Summa NOT 19 MARKANLÄGGNINGAR Iåede ackumulerade askaffiärde Nyaskaffiar uder året Utåede ackumulerade askaffiärde Iåede ackumulerade avskriviar elit pla Årets avskriviar elit pla Utåede ackumulerade avskriviar elit pla Utåede bokfört värde markaläiar uddevallahem årsredovisi

28 EKONOMISK REDOVISNING NOT 20 MASKINER OCH INVENTARIER Iåede ackumulerade askaffiärde Nyaskaffiar uder året Avår: Askaffiärde på sålda och utraerade tillåar Utåede ackumulerade askaffiärde Iåede ackumulerade avskriviar elit pla Återförs: Ackumulerade avskriviar på försäljiar och utraeriar Årets avskriviar elit pla Utåede ackumulerade avskriviar elit pla Utåede bokfört värde maskier och ivetarier NOT 21 PÅGÅENDE NY OCH OMBYGGNATIONER Iåede ackumulerade askaffiärde Nyaskaffiar uder året Avår: Uder året överförda askaffiärde -till byader till markaläiar Utåede bokfört värde pååede byatio NOT 22 LÅNGFRISTIGT VÄRDEPAPPERSINNEHAV Husbyadaror HBV förei askaffiärde, bokfört och omiellt värde NOT 23 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Husbyadaror HBV förei NOT 24 FÖRRÅD Förrådet består till huvudsakli del av spisar, kylskåp och saitetsporsli Värderi har jorts elit lästa värdets pricip NOT 25 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda tomträtter Förutbetalda försäkriar Förutbetald kabel-tv Övria förutbetalda kostader Upplupa itäkter HBV Upplupe itäkt vidarefaktureri av vatte Övria upplupa itäkter Summa uddevallahem årsredovisi 2011

29 EKONOMISK REDOVISNING NOT 26 KASSA OCH BANK Kassa 4 13 Plusiro Summa NOT 27 PERIODISERINGSFOND Periodiserisfod vid 2008 års taxeri Periodiserisfod vid 2009 års taxeri Periodiserisfod vid 2010 års taxeri Periodiserisfod vid 2011 års taxeri Summa NOT 28 UPPSKJUTEN SKATT Iåede värde Årets uppskjuta skattekostad Summa Poste motaras av uppskjute skatteeffekt i de ackumulerade skillade mella plaelia och skattemässia avskriviar på byader och balaslåeposter Uppskjute skatteskuld med (23 743) och uppskjute skattefordra med (5 796) har ettoredovisats NOT 29 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder som förfaller till betali efter 1 år me seast 5 år efter balasdae 0 0 Skulder som förfaller till betali seare ä 5 år 0 0 efter balasdae Checkräkiskredit Summa Stiftelses låfristia upplåi sker eom utyttjade av e checkkredit (limit 750 miljoer) iom rame för kommues kocerkotosystem Räta, räte- och kapitalbidi är e speelbild av iterbakes extera skuldportfölj,amorterispla sakas uddevallahem årsredovisi

Årsredovisning 2010. Uddevallahem

Årsredovisning 2010. Uddevallahem Årsredovisi 2010 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Ledisruppe samtalar om 2010 4-5 Sträa vitrar - påfrestiar för miljö 6-7 Lite av vad som häde 2010 8-9 Ekoomisk redovisi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Repetition: Enkel sampling. Systemplanering VT11. Repetition: Enkel sampling. Repetition: Enkel sampling

Repetition: Enkel sampling. Systemplanering VT11. Repetition: Enkel sampling. Repetition: Enkel sampling Systemplaeri VT Föreläsi F6: Mote Carlo Iehåll:. Repetitio av ekel sampli 2. Sampli av elmarkader 3. Multi-areamodelle 4. Räka exempel Repetitio: Ekel sampli Mål: Få fram E[X] Defiitio av E[X]: EX [ ]

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

BYGGER VI HYRESLÄGENHETER I SAMARBETE MED FAXEHOLMEN

BYGGER VI HYRESLÄGENHETER I SAMARBETE MED FAXEHOLMEN HEJ SÖDERHAMN! LYTTA IN HÄR I OKTOBER 2017! BoKlok Kv Dallas NU BYGGER VI HYRESLÄGENHETER I SAMARBETE MED AXEHOLMEN KVARTER MED KARAKTÄR Vi placerar huse på bästa sätt efter soles strålar och tomtes förutsättir.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer