RCTC. Drift & underhåll. Innehåll. Drift & Underhåll DU. Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RCTC. Drift & underhåll. Innehåll. Drift & Underhåll DU. Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC"

Transkript

1 Övevaknngssystem MRB3 Ctalhet RCTC RCTC Dft & undehåll Pogamveson 1.25 Innehåll Sda Geellt 2 Steg steg -nstuktone dftsätta system: 2-4 Steg 1: Adessea modulena 2 Steg 2: Ut kel systemkonfguaton 2 Steg 3: Aktvea Watchdog 3 Steg 4: Konfguea spjäll lampunkte 3 Steg 5: Systemtest 3 Steg 6: Konfgueng av dftutgång 3 Steg 7: Ställ klocka/datum 3 Steg 8: Konfgueng av nställn. 3 Steg 9: Systemtest 3 Steg 10: Byt pnkod 3 Steg 11: Sätt td lamdöjnng va DI1 3 Steg 12: Sätt td automatsk åtegång fån Sevcemod 4 Utlg systemkonfguaton 4 Knappfunktone 4 Dgtal I/O 4 Fontpanelkontolle 4 Sda Mye 5-12 Huvudmy 5 Sevcemod 5 Lam 5 Sektone 6 Watchdog 6 Funktonstestnställnnga 7 Inställnng av klocka/datum 7 Konfguaton av dftutgång 7 Moduladesseng 8 Enkel systemkonfguaton 9 Modulkonfguaton 10 Åteställnng/ alla spjäll 10 Sätt DI1 uppstatsdöjnng 10 Sätt Sevcemod Tmeout 11 Byta pnkod 11 Byta IP-adess 11 Byta IP-Gateway 12 Byta potnumme TCP/IP 12 Status dgtalngånga 12 Status dgtalutgånga 12 Veson av systempogam 12 BORÅS Tel STOCKHOLM Tel

2 STATUS NATTDRIFTS INGÅNG DI3:ÖPPEN Unde utsättnng d elektska nstallaton utd alla spjällmodule nstalleade Fö nmae nfomaton om specfka Övevaknngssystem myfunktone, MRB3 vänlg efeea Ctalhet tll motsvaande RCTC avsntt detta dokumt. Steg 1: Adessea modulena. STATUS MOTIONS Gå n Sevcemod vdae ne tll myn INGÅNG DI4:ÖPPEN Moduladesseng. Tyck Ente stata adessengsfunkton. Notea adesseng böja på guppadess=0 statonsadess=1 Status dgtalutgånga (dast Sevcemod) vlket adess sta modul. Poduktbeskvnng: RCTC Adesådet modulena systemet 1 59 Fö va av de fya dgtalutgångana DO1- beode på hu många nstalleade. Funkton: Stynng övevaknng av bandspjällsmodule DO4 fnns my vsa status. Det äv SIOX möjlgt modul: 8EX2:003 ända utgångsstatus med pl undebussa (U1,U2 U3) används måste Konfguatonsfl: Vänste/Höge RCTC_02.CFG vlket (stöd vaa användbat upp tll 20 sektone) vd adesseng ock göas av dessa, se felsöknng. Obsevea länge man lgge kva Moduladesseng nmae beskvnng. dessa mye utgångana nte styas fån Geellt RCTC applkaton. Notea äv eveseng N dsplay vsa vsa... RCTC med av utgånga konfguatonsfl påveka RCTC_02.cfg extena system, ett övevaknngssystem upp tll 236 dstbueade band- ADRESSERAR t ex bandlam geeas. spjällsmodule. Tyck C De elle Ente guppeas avsluta. upp tll 20 sektone. GRUPP:0 ADR:1 RCTC ha åtta nbyggda dgtala I/O (fya ngånga fya nneb...nneb det adessengskommandon skckas tll modulena tll modulena deas lysdode deas blnka lysdode ött blnka kota sekvse ött eläutgånga). SUMMALARMS UTGÅNG DO1:ÖPPEN RCTC ha dsplay knappsats kunna kota teck sekvse på de ta teck emot adessengskommandon. på de ta emot adessengskommandon. kontollea status, konfguea systemet, a I detta läge testknappana på spjällmodulena tyckas bandspjäll åteställa ökdetektoe. RCTC I detta läge testknappana på spjällmodulena BRANDLARMS n efte d sekvs gälle önskad adesseng av modulena. N d sta moduls knapp tycks kommuncea va Ethenet (TCP/IP) elle MODBUS TCP/IP tyckas n efte d sekvs gälle UTGÅNG DO2:SLUTEN mot öveodnade system. önskad adesseng av modulena. N d sta n moduls komme d knapp få tycks adess n 1. Fotsätt komme med d nästa modul få adess skall 1. vaa Fotsätt på adess med nästa 2 modul vdae. Fem skall snabba vaa Steg steg -nstuktone dftsätta ett RD SERVICE system göna på adess blnk skall 2 synas på vdae. spjällmodulenas Fem snabba lysdod göna n knapp blnk skall tycks synas n på spjällmodulenas teck på modul lysdod ha n tagt UTGÅNG DO3:SLUTEN Notea: dessa nstuktone nte tllämplga de fall då adess. knapp tycks n teck på modul ha tagt adess. SMOKE EDIT används. man av msstag åka tycka fle än gång på knapp adess ha nkemteats b nästa moduls Unde utsättnng man av msstag åka tycka fle än gång DRIFT d elektska nstallaton på knapp adess ha nkemteats utd UTGÅNG alla spjällmodule DO4:SLUTEN nstalleade måste någa avsedda adess detta åtgdas gom tycka b nästa moduls avsedda adess detta få steg utas stata systemet. pl åtgdas Ne på knappsats gom tycka tlls adess pl Ne på vsas knappsats d modul d tlls feltycknng adess skedde. vsas Åtevänd d tll dna modul modul d Fö nmae nfomaton om specfka myfunktone, vänlg efeea tll motsvaande avsntt detta dokumt. Veson av systempogam (dast Sevcemod) uppepa feltycknng adessengstycket skedde. Åtevänd på knapp. tll dna Fotsätt modul med nästa modul uppepa odnng. adessengstycket på knapp. Fotsätt med nästa modul odnng. Steg 1: EX2 Adessea VERSION: modulena Åtegå tll RCTC-het n alla module ha adesseats EX2 ve 1.13B Gå n Sevcemod vdae ne tll myn Moduladesseng. Tyck Ente stata adessengsfunkton. adess adesseats öve d högsta kontollea adess adess används systemet. Åtegå kontollea tll RCTC adess het n dsplay alla module vsa ha Vsa veson systempogamvaan. dsplay vsa adess öve d högsta Notea adesseng böja på guppadess=0 detta stämme ha adesseng gått ba. ssta adess används systemet. detta statonsadess=1 Tyck C elle vlket Ente adess avsluta. sta modul. moduladess stämme va ha 59 adesseng komme dsplay gått ba. dock vsa ssta 59, Adesådet modulena systemet 1-59 beode nte moduladess 60. va 59 komme dsplay dock på hu många Steg steg nstalleade. nstuktone dftsätta ett vsa 59, nte 60. system Tyck C backa u adessengskommandot undebussa (U1, U2 U3) används måste adesseng ock Notea: göas dessa av dessa, nstuktone se Moduladesseng nte tllämplga de komma tll myn MOLADRESSERING komma Tyck C tll myn backa MOLADRESSERING u adessengskommandot GRUPP nn. nmae fall beskvnng. då SMOKE EDIT används. Steg GRUPP 2: nn. Ut Enkel Systemkonfguaton. TELEFRANG AB Tyck pl Ne tlls myn ENKEL SYSTEMKONFIGURATION vsas. Tyck Ente stata konfguatonspocess beskv tdgae unde Enkel systemkonfguaton. 2 BORÅS Tel STOCKHOLM Tel

3 Övevaknngssystem MRB3 Ctalhet RCTC Steg 3: Aktvea watchdog. Gå n Watchdog-myn sätt upp td d nte länge stå på noll. Se Watchdog nmae beskvnng. Steg 4: Konfguea spjäll lampunkte. Fö vaje modul konfguaton behöva göas bestämme om d lampunkt ha spjäll anslutet tll sg. Gundnställnng vd leveans alla spjällmodule aktveade lampunkte samt ett spjäll skall vaa anslutet. det acceptabelt kommunkatonsfel tll module nte egtlga lampunkte (ha ng ökdetekto anslut) geea bandlam behöve man nte ända konfguaton med avsede på detta. Se Modulkonfguaton nmae beskvnng. Steg 5: Systemtest. Vd det h laget kommuncea RCTC med spjällmodulena systemet status uppdateas. det fnns lam använd Lam-myn Sektone-myn få me nfomaton om vad va fel. Funktonstest av samtlga spjäll göas se alla spjäll klaa stäng/öppna-sekvs. Detta begs va myn Funktonstest alla spjäll. Steg 6: Konfgueng av dftutgång. Dftutgång (DO4) ett nomalt slutet elä öppna vd ett av 15 olka vllko blandnng av summalam (spjällfel elle kommunkatonsfel), ndft, bandlam. dftutgång skall användas måste d konfgueas, annas gå tll nästa steg. Se Konfguaton av dftutgång nmae beskvnng. Steg 7: Ställ klocka/datum. Kloc används dast d automatska. Se Inställnng av klocka/datum nmae beskvnng. Steg 8: Konfgueng av nställnnga. Funktonstest begas på te olka sätt: 1. Gom aktveng (>1,5 sekund) av DI4. 2. På specfka veckodaga vd ett vsst klockslag. 3. Automatskt av modulena (48 tmmas ntevall). Altenatv 3 gälle om ng dag/td elle I (aktveng va DI4) specfcead. Gundnställnng vd leveans måndag kl. 06:00. Notea aktveng av DI4 alltd komme esultea began om (vda nte Sevcemod aktv). Se Funktonstestnställnnga nmae beskvnng Steg 9: Systemtest. Kontollea på dsplay om det fnns någa lam kogea dem. extena system anslutna tll de dgtala n utgångana deas funkton testas nu. Myena Vsa status dgtalngånga Vsa status dgtalutgånga användas undelätta detta abete. Steg 10: Byt pnkod. Pnkod bytas undvka oavsktlg access tll konfguatonsmyena. Åteställnng vd load pnkod tll gundnställnng 5555 möjlgt, se Sevcemod. Steg 11: Sätt td lamdöjnng va DI1. ett extent system sty bandngång DI1 behöve uppstatstd vd spännngstllslag nnan det koekt stya DI1 (da sn utgång ge lamftt läge va DI1) döjnngstd sättas 10 sekundes nkemt upp tll max 200 sekunde. Se Sätt DI1 uppstatsdöjnng nmae beskvnng. Notea lamdöjnng dast upptäde samband med spännngstllslag av RCTC. döjnng kot detta esultea nlednngsvs sätts spjällmodulena bandläge. äv de nyss ha blvt spännngssa deas dtfkaton av spjällmototyp bl felaktg följd av bandläget. Kontollea lamlstan om spjällfel ekomme på gund av detta kommandot Åteställnng/ alla spjäll köas åtgda spjällfel. BORÅS Tel STOCKHOLM Tel

4 Övevaknngssystem MRB3 Ctalhet RCTC Steg 12: Sätt td automatsk åtegång fån Sevcemod. önskvt td automatsk åtegång fån Sevcemod tll nomal dftmod sättas. Fabksnställnng automatsk åtegång naktvead. Td sättas tll 1 72 tmma, se Sätt Sevcemod Tmeout nmae beskvnng. Gå sedan u Sevcemod gom tycka F2 C huvudmyn. Bandlam komme nu dstbueas va DO2 tll evtuella extena system. D göna OK lysdod skall vaa tänd ndkea nomalt lamftt dftläge Sevcemod nte aktv. Detta avsluta dftsättnng av RCTC Utlg systemkonfguaton Va knappsats det möjlgt vaje pjällmodul aktvea/avaktvea d lampunkt utfall om det komme vaa ökdetekto anslut elle ej. En lampunkt sgnal systemet geea bandlam. På samma sätt man aktvea/avaktvea om ett spjäll skall anslutas (man ske baa behöve lampunkt). Gundnställnng vd leveans alla spjällmodule aktveade lampunkte. Notea efte ett motstånd (2,2 kohm) vd leveans monteat plnt d ökdetekton skall anslutas på spjällmodulena komme modulena nte lama äv om konfguaton säge de ha lampunkt. Dock, om kommunkatonsfel uppstå mot modul med lampunkt aktvead bl det alltd bandlam. Fö evtuellt famtda behov bö alla ändnga dokumteas noggant. Fö me avanceade system ekommdeas använda SMOKE EDIT. SMOKE EDIT ett PC-pogam (Wndows) används defnea nstallaton konfguea ctalhet RCTC. SMOKE EDIT ge äv många anda möjlghete kombnaton med standad SIOX module, t ex tempeatu fuktmätnng. Knappfunktone Huvudsaklg gälle följande konvton knappanas användnng: Upp- Ne-pla stega mellan mye elle öka mnska vd. Höge- Vänste-pla ända konfguatone flytta makö nom my. Ente välje nhopp my/submy spaa konfguatone. C backa tll egåde my/huvudmyn avbyte kommandon. Dgtal I/O RCTC ha fya dgtala ngånga avsedda anslutas tll pottalfa kontakte. DI1 (plnt 1-2) exten bandlamsngång. N kontakt öppna uppfa RCTC detta ett bandlam. Lamet kvastå tlls nollställnng uts gom DI2 (plnt 3-4) vd slutnng (>1,5 s) nollställe bandlamet. det fotfaande ett bandlam aktvt va DI1 komme detta kvastå. Slutnng av DI3 (plnt 5-6) ndkea ndft då spjäll komme hållas stängda. Momtan slutnng (>1,5 s) av DI4 (plnt 7-8) nneb began om av samtlga spjäll vlket nneb alla spjäll stänge defte öppna g. Unde ndft då spjäll stängda uts stället öppna/ stäng-cykel. RCTC ha vdae fya styck eläutgånga (bytmåga 1A vd 30V AC/DC). DO1 (plnt 15-16) öppna vd summalam (spjällfel elle kommunkatonsfel). DO2 (plnt 17-18) öppna vd bandlam. DO3 (plnt 19-20) öppna vd ökdetekto sevcelam. DO4 (plnt 21-22) dftutgång utgångselät nomalt slutet m konfgueas tll byta ett antal olka vllko, se nmae unde myn Konfguaton av Dftutgång. Fontpanelkontolle Fontpanel bestå av dsplay, åtta knappa te lysdode. De te lysdodena ndkea system status. Eo-dod tänd om systemstatus B-Lam (se Huvudmy detalje). D blnka om ng konfguatonsfl (.cfg-fl) laddad elle om d stoppad. Alam-lysdod tänd om systemet bandlamsläge. D göna OK lysdod tänd om det nte fnns någa lam elle bandndkeng systemet. Så länge modul befnne sg Sevcemode komme OK lysdod emelletd vaa släckt. 4 BORÅS Tel STOCKHOLM Tel

5 Övevaknngssystem MRB3 Ctalhet RCTC det systemet gå ndft, d v s alla spjäll stängda. Gom tycka F1 vsas text antng ange vlk gundkonfguatonsfl ha använts, elle om det kundspecfcead konfguatonsfl vsas f text t ex vaa anläggnngs namn. det at exten exten (plnt 3 Sekto SEK Sevcemod Mye Sevcemod Tyck F2 gå n Sevcemod få Tyck De flesta mye ha tmeout på 3 mnute efte naktvtet (ng knapp tyckt) vaefte åtehopp ske tll Huvud- antal konfguatons olka mye testfunktone. olka konfguatons I Sevcemod testfunkto- Tyck F2 gå n Sevcemod få tllgång tll ett tllgång tll ett antal olka mye olka myn. ne. utgåde I Sevcemod bandlam utgåde blockeade bandlam m blockeade vsas m SEK vsas dsplay dsplay undelätta felsöknng. Dessutom 2 L T ex myn Moduladesseng ha nte någon tmeout öppnas alla alla spjäll spjäll automatsk automatsk tdsstyd tdsstyd efte detta ta td uta. Notea dock beodas fån RCTC beodas blockeat. fån Äv RCTC began tmeout sättas automatskt uthopp fån blockeat. Äv began om va DI4 Sekto om sevcemod. Se Sätt Sevcemod Tmeout. blockeas. Funktonstest va DI4 blockeas. emelletd Funktonstest begas spjäll. emelletd va myn begas Funk.test va myn alla spjäll Funk.test. alla spjäll. man nte man L Sffona nte befnne pnkod sg sg Sevcemod ändas med dast hjälp myena av Höge Huvudmy knappana. Lam, N Sektone pnkod Funktonstest ätt tyck Ente. samtlga samtlga spjäll spjäll nås. lsta a Gundnställnng N nås. abetet N abetet pnkod utt måste utt vd leveans man måste komma man håg komma gå Tycks :26 håg gå u Sevcemod (tyck F2 +C etun u Sevcemod (tyck F2 +C huvudmyn). d RCTC: OK pnkod huvudmyn). ha loats d fnns göna det OK lysdod metod lyse göna ndkea OK lysdod åtegå tll detta gundnställnng: nomalt lyse ndkea lamftt detta håll dftläge nomalt C tangt lamftt Inga lam. dftläge Sevcemod ntyckt n nte Sevcemod modul aktv. åtestatas nte aktv. RD 1 OK: Inga lam. (kaft OK Notea: Notea: om om RCTC RCTC het het aldg aldg ha vat ha dft, fån/tll). Fö N fågan ÅTERSTÄLLA PINKOD TILL vat dft, d v s d okonfguead m a p vlka spjällmodule d 5555? Fö ENT=OK gå gå n n Sevcemod, tyck Sevcemod, tyck Ente. tyck F2 F2 följande följande d v s d okonfguead m a p vlka spjäll- bld vsas: Öve module skall kommuncea d skall kommuncea mot mot OK Sevcemod aktv pl Upp tycks vsa s OK ock ock vsas efte nga kommunkato- kommunkatone uts uts om nga yttelgae om nga fel elgge. ytte- C=GÅ altenea UR SERV.MOD mellan svska gelska. vsas PINKOD: my d 5555 spåkval gös. Tyck pl Höge tycks ne skcka lgae fel elgge. Bekäfta med Ente. ökdet OK MOT: Huvudmy Funktonstest pågå. Sffona pnkod ändas med hjälp av OK MOT: Funktonstest pågå. BRAND: En elle flea lampunkte ha detekteat band Sffona knappana. pnkod N pnkod ändas med ätt hjälp tyck av Ente. knappana. N BRAND: En elle flea lampunkte ha Lam Gundnställnng pnkod vd leveans elle detekteat elle 15:26 flea band lampunkte elle elle nte flea kommun- pnkod ätt tyck Ente. Gundnställnng pnkod cea. RCTC: lampunkte OK nte kommuncea. vd leveans pnkod ha loats fnns det metod B-LARM: Sevcelam fån fån ökdetekto, ökdetekto, spjällfel fån LARM BRAND:ÖVRIGA åtegå TELEFRANG tll gundnställnng: AB håll C tangt ntyckt 1:1 n modul åtestatas (kaft spjällfel spjällmodul fån elle spjällmodul elle flea elle module pnkod ha loats fnns det metod OK: Inga lam. EXT.BRAND systemet elle flea Notea: nte kommuncea. module RCTC systemet het nte aldg ha åtegå fån/tll). tll N gundnställnng: fågan ÅTERSTÄLLA håll C-tangt PINKOD ntyckt TILL kommuncea. vat dft, d v s d okonfguead m a p vlka spjällmodule d Tyck STÄLLA Ente PINKOD gå n TILL lammyn. 5555? ENT=OK tyck Ente. n 5555? modul ENT=OK åtestatas tyck Ente. (kaft fån/tll). N fågan ÅTER- EJ EJ APP: APP: Ing Ing konfguatonsfl konfguatonsfl laddad laddad elle d elle stoppad. d skall Skall stoppad. kommuncea nomalt Skall aldg nomalt vsas. mot aldg OK Sevcemod aktv pl Upp tycks ett ltet N vsas. syns ock e statustext vsas efte betyde nga det kommunkatone d v s alla uts spjäll stängda. om nga ytte- tll nästa my lam d altenea spåkval lstan elle gös. mellan pl Tyck Upp svska pl Höge åtegå gelska. tll altenea Vsa nuvaande vsas Sevcemod my lamstatus. d aktv spåkval Tyck pl pl gös. Upp Ne Tyck tycks pl gå vsas Höge systemet gå ndft, ett ltet N syns lgae e fel statustext elgge. betyde d egåde. mellan Bekäfta svska med Ente. EXT.BRAND gelska. Bekäfta vsas betyde med Ente. Gom det OK systemet MOT: tycka F1 gå Funktonstest ndft, vsas pågå. d text v s alla antng spjäll ange det bandlam elle ha vat aktvt va d vlk stängda. gundkonfguatonsfl BRAND: En elle flea ha använts, lampunkte elle om ha det extena Lam bandlamsngång DI1. Nollställnng av kundspecfcead konfguatonsfl vsas f text extent detekteat band elle elle flea bandlam ske gom aktveng av DI2 Gom tycka F1 vsas text (plnt 3-4) unde td av mnst 1,5s. t ex vaa anläggnngs lampunkte namn. nte kommuncea. antng B-LARM: ange vlk Sevcelam gundkonfguatonsfl fån ökdetekto, LARM BRAND:ÖVRIGA ha använts, elle spjällfel om det fån spjällmodul kundspecfcead elle Sektone EXT.BRAND 1:1 konfguatonsfl elle vsas flea f module text systemet t ex nte vaa anläggnngs kommuncea. namn. SEKTIONER Tyck Ente gå n lammyn. EJ APP: Ing konfguatonsfl laddad elle Tyck Ente gå n lammyn. Sevcemod d stoppad. Skall nomalt aldg Vsa nuvaande lamstatus. Tyck pl Ne gå tll nästa vsas. lam Vsa lstan nuvaande elle pl lamstatus. Upp Tyck åtegå pl tll Ne d egåde. gå Tyck F2 gå n Sevcemod få Tyck tll Ente nästa lam gå n lstan sektonsmyn. elle pl Upp åtegå tll tllgång tll ett ett ltet antal N syns olka e mye statustext olka betyde d EXT.BRAND egåde. vsas betyde EXT.BRAND det bandlam vsas betyde elle konfguatons det systemet testfunktone. gå ndft, I Sevcemod d v s alla spjäll ha det vat bandlam aktvt va d extena elle ha bandlamsngång vat aktvt va d DI1. utgåde stängda. bandlam blockeade m vsas SEKTION Nollställnng extena 1 bandlamsngång av extent DI1. ske Nollställnng gom aktveng av av dsplay undelätta felsöknng. Dessutom 2 LP DI2 extent 10 (plnt SPJÄLL bandlam 3-4) unde ske td gom av mnst aktveng 1,5s. av DI2 öppnas Gom alla spjäll tycka F1 automatsk vsas tdsstyd text (plnt 3-4) unde td av mnst 1,5s. antng ange vlk beodas gundkonfguatonsfl fån RCTC blockeat. ha använts, Äv began elle om om det kundspecfcead va DI4 Sekton Sektone ovan nkludea två lampunkte to blockeas. konfguatonsfl Funktonstest vsas emelletd f text begas t ex spjäll. D blnde makö flyttas mellan va myn vaa anläggnngs Funk.test alla namn. spjäll. man nte L SEKTIONER LP S SPJÄLL med pl befnne sg Sevcemod dast myena Höge/Vänste. Ente tycks komme Lam, Sevcemod Sektone Funktonstest samtlga spjäll lsta vsas öve lam espektve spjällpunkte. nås. N abetet utt måste man komma Tycks pl Ne gå man tll nästa sekton. Pl Upp håg Tyck gå F2 u Sevcemod gå n (tyck Sevcemod F2 +C få etunea Tyck tll Ente egåde gå n sektonsmyn. huvudmyn). tllgång tll ett d antal göna olka OK lysdod mye lyse olka ndkea konfguatons detta nomalt lamftt testfunktone. dftläge I Sevcemod Sevcemod nte aktv. RD 1 utgåde bandlam blockeade BORÅS Tel 033 m vsas 80 STOCKHOLM SEKTION Tel OK Å dsplay undelätta felsöknng. Dessutom 2 LP 10 SPJÄLL

6 Tyck Ente gå n lammyn. Vsa nuvaande lamstatus. Tyck pl Ne gå tll Vsa nästa nuvaande lam lstan lamstatus. elle pl Tyck Upp pl Ne åtegå gå tll Vsa Dft nuvaande & Undehåll lamstatus. Tyck pl Ne gå d tll nästa egåde. lam lstan elle EXT.BRAND pl Upp vsas åtegå betyde tll d tll nästa lam lstan elle pl Upp åtegå tll det egåde. bandlam elle EXT.BRAND ha vat aktvt vsas va betyde d d det egåde. elle EXT.BRAND ha vat aktvt vsas va betyde extena bandlamsngång DI1. Nollställnng d av det extena bandlamsngång elle ha DI1. vat Nollställnng aktvt va d extent ske gom aktveng av DI2 av extena extent bandlamsngång ske gom DI1. aktveng Nollställnng av DI2 av (plnt 3-4) unde td av mnst 1,5s. extent (plnt 3-4) bandlam unde ske td av gom mnst 1,5s. aktveng av DI2 (plnt 3-4) unde td av mnst 1,5s. Sektone Sektone Sektone SEKTIONER SEKTIONER SEKTIONER Tyck Ente gå n sektonsmyn. Tyck Ente gå n sektonsmyn. Tyck Ente gå gå n n sektonsmyn. SEKTION 1 SEKTION 2 LP 101 SPJÄLL SEKTION 2 LP 101 SPJÄLL 2 LP 10 SPJÄLL Sekton ovan ovan nkludea nkludea två två lampunkte lampunkte to spjäll. to Sekton spjäll. D ovan blnde nkludea makö två lampunkte flyttas mellan to D Sekton spjäll. blnde ovan makö nkludea två flyttas lampunkte mellan L LP to L D LP blnde S makö SPJÄLL flyttas med mellan pl S spjäll. L SPJÄLL D blnde med pl Höge/Vänste. makö flyttas Ente mellan Höge/Vänste. LP S Ente tycks SPJÄLL komme med tycks pl komme L Höge/Vänste. LP lsta vsas S öve lam SPJÄLL espektve med spjällpunkte. pl lsta vsas öve lam Ente espektve tycks spjällpunkte. komme Höge/Vänste. Ente tycks komme lsta Tycks pl vsas Ne öve gå gå lam man espektve tll tll nästa spjällpunkte. sekton. Pl Pl Upp Upp etunea etunea Tycks pl Ne lsta vsas öve lam espektve spjällpunkte. Tycks tll egåde tll egåde gå man tll nästa sekton. Pl Upp etunea pl Ne tll egåde gå man tll nästa sekton. Pl Upp etunea tll egåde RD 1 RD OK 1 Å RD OK 1 Å OK Å Öve ad vsa lampunkts namn. namn. Unde Unde ad ad vsa Öve ad vsa lampunkts namn. Unde ad status. vsa status. Öve vsa status. ad Ett blnde Ett blnde vsa Ett blnde lampunkts Å betyde Å betyde Å betyde namn. om Unde Ente om tycks Ente ad Ente tycks komme ett åteställnngs-kommando komme tycks vsa status. ett komme åteställnngs-kommando Ett blnde ett åteställnngs-kommando Å betyde skckas Ente skckas tll modul åteställa anslut tll modul tycks skckas tll åteställa komme modul ett anslut åteställnngs-kommando åteställa ökdetekto. anslut ökdetekto. skckas ökdetekto. tll modul åteställa anslut ökdetekto. RCTU 1 OK Ö F Öve ad ad vsa vsa spjällpunkts namn. Unde namn. ad Unde vsa status ad ( Ö vsa status öpp, ( Ö S öpp, stängd). S Ett blnde stängd). F betyde Ett blnde om Ente F betyde tycks komme om Ente began tycks om komme began om skckas tll modul. skckas tll modul. Funktonstest alla spjäll FUNK.TEST ALLA SPJÄLL? <ENTER> Tyck Ente bega av samtlga spjäll. Nomalt komme spjäll stata med 5 sekundes ntevall nom vaje sekton. Watchdog (dast Sevcemod) INSTÄLLNING AV WATCHDOG Tc = 4 s modul. Funktonstest alla spjäll Övevaknngssystem Funktonstest alla MRB3 spjäll Ctalhet RCTC FUNK.TEST ALLA SPJÄLL? <ENTER> FUNK.TEST ALLA SPJÄLL? <ENTER> Tyck Ente bega av samtlga spjäll. Nomalt komme spjäll stata med 5 Tyck Ente bega av samtlga sekundes ntevall nom vaje sekton. spjäll. Nomalt komme spjäll stata med 5 sekundes ntevall (dast nom vaje sekton. Watchdog (dast Sevcemod) Watchdog (dast Sevcemod) INSTÄLLNING AV WATCHDOG Tc = 4 s INSTÄLLNING AV WATCHDOG Tc = 4 s H H sätts sätts td td hu hu långt långt ett kommunkatonsavbott ett kommunkatonsavbott få ng vaa. kommunkaton ng mot kommunkaton modul ha ekom- mot få vaa. H sätts td hu långt ett kommunkatonsavbott få vaa. ng kommunkaton mot mt modul unde dna ha ekommt td komme unde modul dna gå td öve komme bandlamsmod modul gå stänga öve sna bandlamsmod spjäll öppna stt stänga modul ha ekommt unde dna td komme lamelä. sna spjäll öppna stt lamelä. Tc cykeltd Tc modul cykeltd gå öve kommuncea bandlamsmod mot alla modulena stänga kommuncea mot alla modulena systemet. systemet. sna spjäll öppna stt lamelä. Tc cykeltd Watchdogtd man sätte måste vaa länge än kommuncea mot alla modulena systemet. Tc. Td sättas man sätte tll 0 Watchdogtd man sätte måste s, 30 s, måste vaa 40 vaa länge s, 50 s länge upp tll än 90 s 10 s nkemt. Tc. Td sättas tll tll 0 0 s, s, s, s, s, s, s upp s upp tll 90 tll s s nkemt. 10 s nkemt. WATCHDOG 30 s (ENT=SPARA) WATCHDOG 30 s (ENT=SPARA) Pl Upp/Ne öka/mnska td. Ente skcka vdet tll samtlga module. td skckas Pl Pl Upp/Ne Upp/Ne öka/mnska öka/mnska td. td. Ente skcka Ente vdet skcka noll deaktveas watchdogfunkton vlket tll samtlga vdet tll module. samtlga module. td skckas td noll skckas vdefullt unde dftsättnng då det nte komme deaktveas leda tll watchdogfunkton spjäll stänge oväntat vlket p vdefullt g a evtuella unde dft- noll deaktveas watchdogfunkton vlket vdefullt unde dftsättnng då det nte komme sättnng avbott leda tll då det kommunkaton. spjäll nte stänge komme oväntat leda En p tll g vanngstext a spjäll evtuella stänge WATCHDOG INAKTIV! komme vsas cyklskt oväntat avbott p g a evtuella kommunkaton. avbott kommunkaton. En vanngstext En huvudmyn (ej om Sevcemod aktv) vanngstext WATCHDOG WATCHDOG INAKTIV! INAKTIV! komme komme vsas cyklskt uppmksamma detta. Vd lämplg tdpunkt vsas cyklskt huvudmyn huvudmyn (ej om (ej Sevcemod om Sevcemod aktv) aktv) unde dftsättnng måste watchdog sättas T O uppmksamma detta. Vd lämplg tdpunkt uppmksamma koekt T F L S I SEK1 detta. spjäll Vd komme lämplg tdpunkt stängas unde om dftsättnng kommunkaton M unde dftsättnng 06:00 måste watchdog sättas koekt måste spjäll watchdog upphö. komme sättas koekt stängas om spjäll komme kommunkaton stängas upphö. om kommunkaton upphö. Unde Funktonstestnställnnga ad vsa vlka veckodaga (dast Sevcemod) td på dygnet skall utas på spjäll Funktonstestnställnnga (dast Sevcemod) nom angv sekton, det h fallet SEK1. FUNKTIONSTEST- Pl Vänste/Höge växla veckodagsposton äv INSTÄLLNINGAR FUNKTIONSTEST- gå tll tdsfältet tll höge. Pl Upp/Ne flytta upp/ne INSTÄLLNINGAR veckodagsmakengana samt tllåte öka/mnska td. nga veckodaga angvna komme Tyck Ente spjällmodulena fotsätta tll nställnngsmyn. sköta motoneng på eg hand med 48 tmmas ntevall. Tyck Ente fotsätta tll nställnngsmyn. I altenatvet valt betyde det DI4 används ngång began om modulena hndas uta någon TELEFRANG på eg hand AB (48 tmmas ntevallet). Notea aktveng av DI4 komme TELEFRANG AB alltd esultea began om vda nte Sevcemod aktv. Tyck Ente bekäfta ändng elle C avbyta utan modfkatone. det fnns fle sektone konfguea vsas nästa sekton d odnng de ekomme konfguatonsfl. H sätts td hu långt ett kommunkatonsavbott få vaa. ng kommunkaton mot Gundnställnng måndag kl. 06:00. modul ha ekommt unde dna td komme modul gå öve bandlamsmod stänga Inställnng av klocka/datum (dast Sevcemod) sna spjäll öppna stt lamelä. Tc cykeltd kommuncea mot alla modulena systemet. Watchdogtd man sätte måste vaa länge än :30 Tc. Td sättas tll 0 s, 30 s, 40 s, 50 s upp tll ONSDAG 90 s 10 s nkemt. Vdet ändas blnka. Pl Vänste/Höge 6 BORÅS Tel flytta STOCKHOLM makö Tel 08 mellan å, 12 månad, 70 dag m.m. Pl WATCHDOG Upp/ne öka/mnska vdet. Tyck Ente äv gå öka/mnska t upp/ne vec komme öka/mnska t neng på komme I alte neng på används I alte modul används modul ntevallet). N alltd es ntevallet). N vda nte S alltd es Tyck Ente vda nte S avbyta utan Tyck Ente avbyta utan det fnns nästa sekto det fnns konfguaton nästa sekto konfguaton Gundnställn Gundnställn Inställnng av Inställnng av ONSDAG ONSDAG Vdet k flytta makö Vdet k Upp/ne öka flytta makö bekäfta än Upp/ne öka modfkatone bekäfta än modfkatone Konfguaton Konfguaton DRIFTUTG DRIFTUTG Det fnns 15 dftutgång Det fnns 15 Vänste/Hög dftutgång Vänste/Hög gundnställn ID gundnställn NATT+FUNK ID ndft elle NATT+FUNK ndft elle summalam SUMMA+FU summalam summalam SUMMA+FU summalam

7 Unde tängd). cks kas tll amtlga med 5 atonsn mot omme stänga eltd temet. ge än upp tll skcka kckas lket me ntuella ngstext cyklskt dpunkt sättas as om od) vdefullt unde dftsättnng då det nte komme vda nte Sevcemod aktv. leda tll spjäll stänge oväntat p g a evtuella DRIFTUTG. KONFIG. Watchdog (dast Sevcemod) Tyck Ente bekäfta ändng elle C Övevaknngssystem avbott kommunkaton. MRB3 En vanngstext ID MOT. Ctalhet RCTC avbyta utan modfkatone. WATCHDOG INSTÄLLNING INAKTIV! AV komme vsas cyklskt huvudmyn WATCHDOG (ej om Tc Sevcemod = 4 s aktv) Det fnns det 15 olka fnns kombnatone fle sektone av konfguea vllko vsas uppmksamma detta. Vd lämplg tdpunkt dftutgångs nästa sekton elä skall d odnng öppna de DO4. ekomme Pl unde dftsättnng måste watchdog sättas Vänste/Höge konfguatonsfl. växla mellan altenatv: koekt H sätts spjäll td komme hu långt ett stängas kommunkatons- ID FUNK.TEST elä öppna om kommunkaton avbott få vaa. upphö. ng kommunkaton mot Gundnställnng uts. Gälle ej om måndag modulena kl. 06:00. modul ha ekommt unde dna td komme as lokalt va sna testknappa. Detta Funktonstestnställnnga modul gå öve (dast bandlamsmod (dast Sevcemod) Sevcemod) stänga gundnställnng Inställnng av av vd klocka/datum leveans. (dast (dast Sevcemod) Sevcemod) sna spjäll öppna stt lamelä. Tc cykeltd ID NATT elä öppna vd ndft. kommuncea mot alla modulena systemet. NATT+FUNK.TEST elä öppna om systemet FUNKTIONSTEST- Watchdogtd man sätte måste vaa länge än ndft elle a. 16:30 INSTÄLLNINGAR Tc. Td sättas tll 0 s, 30 s, 40 s, 50 s upp tll BRYTER ONSDAG VID SUMMA elä öppna vd 90 s 10 s nkemt. summalam (spjällfel elle kommunkatonsfel). Tyck Ente fotsätta tll nställnngsmyn. SUMMA+FUNK.TEST Vdet ändas blnka. elä Pl Pl öppna Vänste/Höge vd flytta Tyck Ente fotsätta tll nställnngsmyn. summalam makö flytta (spjällfel makö mellan elle å, mellan månad, kommunkatonsfel) å, dag månad, m.m. Pl dag Upp/ne elle m.m. Pl WATCHDOG öka/. T O T F L S I SEK1 Exempel: mnska Upp/ne vdet. öka/mnska Tyck Ente vdet. Tyck bekäfta Ente ändng 30 s (ENT=SPARA) elle C bekäfta ändng elle C avbyta utan M 06:00 Funk.test måndag 06:00 modfkatone. avbyta utan modfkatone. Pl Upp/Ne öka/mnska td. Ente skcka Unde Unde ad vdet ad TELEFRANG vsa tll vsa samtlga vlka vlka veckodaga AB module. veckodaga td td på dygnet td på skckas Konfguaton av av dftutgång (dast (dast Sevcemod) Sevcemod) dygnet noll deaktveas skall watchdogfunkton utas på spjäll vlket skall utas på spjäll nom angv sekton, nom angv vdefullt sekton, unde dftsättnng det h fallet då SEK1. det nte komme Pl det Vänste/Höge h leda fallet tll SEK1. spjäll växla Pl stänge Vänste/Höge veckodagsposton oväntat växla p g a veckodags- evtuella DRIFTUTG. KONFIG. poston äv avbott gå tll äv tdsfältet kommunkaton. gå tll tll höge. tdsfältet Pl Upp/Ne tll höge. En vanngstext flytta Pl Upp/ ID MOT. Ne upp/ne flytta WATCHDOG veckodagsmakengana upp/ne veckodagsmakengana INAKTIV! komme samt tllåte samt vsas tllåte cyklskt öka/mnska öka/mnska huvudmyn td. td. (ej nga nga om veckodaga veckodaga Sevcemod angvna aktv) Det fnns olka olka kombnatone av vllko av vllko dftut- komme uppmksamma spjällmodulena detta. Vd sköta lämplg moto- tdpunkt komme spjällmodulena sköta motoneng på eg dftutgångs elä skall elä öppna skall DO4. Pl öppna Vänste/Höge DO4. växla Pl neng unde på eg dftsättnng hand med måste 48 tmmas watchdog ntevall. sättas hand I med altenatvet 48 tmmas ntevall. valt betyde I altenatvet det DI4 valt mellan Vänste/Höge altenatv: växla mellan altenatv: koekt spjäll komme stängas om ID FUNK.TEST elä öppna om betyde används det ngång DI4 används began ngång om began om ID FUNK.TEST elä öppna om kommunkaton upphö. uts. Gälle ej om modulena modulena modulena hndas hndas uta uta någon någon uts. as Gälle ej om lokalt modulena va sna as testknappa. Detta lokalt va Funktonstestnställnnga på på eg eg hand (48 hand tmmas (dast (48 ntevallet). Sevcemod) tmmas Notea sna gundnställnng testknappa. Detta vd leveans. gundnställnng vd leveans. ntevallet). aktveng Notea av DI4 komme aktveng alltd av esultea DI4 komme begä- ID NATT elä elä öppna vd vd ndft. alltd esultea began om an vda om nte Sevcemod vda nte aktv. Sevcemod aktv. NATT+FUNK.TEST elä elä öppna öppna om om systemet systemet ndft FUNKTIONSTEST- Tyck Ente bekäfta bekäfta ändng ändng elle elle C C avbyta elle ndft a. elle a. INSTÄLLNINGAR ID SUMMA elä öppna vd utan avbyta modfkatone. utan modfkatone. BRYTER summalam VID (spjällfel SUMMA elle elä kommunkatonsfel). öppna vd summalam (spjällfel SUMMA+FUNK.TEST elle kommunkatonsfel). elä öppna vd det det Tyck fnns Ente fle fle sektone sektone fotsätta konfguea konfguea tll nställnngsmyn. vsas vsas nästa SUMMA+FUNK.TEST summalam (spjällfel elle elä kommunkatonsfel) öppna vd summalam elle sekton nästa sekton d odnng d de odnng ekomme de ekomme konfguatonsfl. (spjällfel. elle kommunkatonsfel) elle. konfguatonsfl. Gundnställnng modulstyd med SUMMA+NATT elä öppna vd summalam (spjällfel elle 48 Gundnställnng tmmas ntevall. måndag kl. 06:00. kommunkatonsfel) elle ndft. SUMMA+NATT+FUNK. elä öppna vd summalam TELEFRANG AB Inställnng av klocka/datum (dast Sevcemod) (spjällfel elle kommunkatonsfel), ndft elle :30 ID BRAND elä öppna vd band. ONSDAG BRAND+FUNK.TEST elä öppna vd band elle. Vdet ändas blnka. Pl Vänste/Höge BRAND+NATT elä öppna vd band elle ndft. flytta makö mellan å, månad, dag m.m. Pl BRAND+NATT+FUNK. elä öppna vd band, ndft Upp/ne öka/mnska vdet. Tyck Ente elle. bekäfta ändng elle C avbyta utan BRAND+SUMMALARM elä öppna vd band elle summalam (spjällfel elle kommunkatonsfel). modfkatone. Konfguaton av dftutgång (dast Sevcemod) BRAND+SUMMA+FUNK. elä öppna vd band, summalam (spjällfel elle kommunkatonsfel) elle. DRIFTUTG. KONFIG. BRAND+SUMMA+NATT elä öppna vd band elle summalam ID MOT. (spjällfel elle kommunkatonsfel) elle ndft. BRAND+SUMMA+NATT+FUNK.TEST elä öppna vd Det fnns 15 olka kombnatone av vllko band, summalam (spjällfel elle kommunkatonsfel), ndft dftutgångs elä skall öppna DO4. Pl elle. Vänste/Höge växla mellan altenatv: ID FUNK.TEST elä öppna om Tyck Ente bekäfta ändng elle C avbyta. uts. Gälle ej om modulena as lokalt va sna testknappa. Detta gundnställnng vd leveans. ID NATT elä öppna vd ndft. NATT+FUNK.TEST elä öppna om systemet ndft elle a. ID SUMMA elä BORÅS Tel öppna vd summalam (spjällfel elle kommunkatonsfel). STOCKHOLM Tel

8 ,,,,..,, ) ) t t t (spjällfel elle kommunkatonsfel) elle ndft. MOL ADRESSERING elle summalam (spjällfel elle kommunkatonsfel) ända adess. My undebuss 3 SUMMA+NATT+FUNK. elä öppna vd GRUPP U3 elle ndft. BRAND+SUMMA+NATT+FUNK.TEST Dft summalam & Undehåll (spjällfel elle kommunkatonsfel), elä öppna ndft vd band, elle. summalam (spjällfel elle GRUPP:0 ADR:1 kommu-nkatonsfel), ID BRAND ndft elle elä. öppna vd band. Följande my vsas (exempel huvudbuss): BRAND+FUNK.TEST elä öppna vd band elle Tyck Ente. bekäfta ändng elle C N adessengskommandot BRAND+NATT elä öppna vd band elle ENTER = STARTA gång skall sedan avbyta. modulenas ndft. GRUPP:0 testknappa ADR:1 tyckas n samma följd man önska de adesseas. Efte Moduladesseng BRAND+NATT+FUNK. (dast Sevcemod) elä öppna vd band, knapp ha tyckts svaa modul med see Moduladesseng ndft elle. (dast Sevcemod) Ente tycks böja RCTC skcka adessengs- göna N blnk Ente tycks teck på böja d RCTC ha tagt skcka Dna BRAND+SUMMALARM funkton används elä öppna adessea vd band adess. adessengskommandon. Adess Spjällmodulenas dsplay öka Spjällmodulenas lysdode tll nästa. böja blnka, lysdode åka snabba dubbeltycka böja tll/fån blnka, epeteas. te detta snabba Modulena kogeas tll/fån skall vaa Dna funkton används adessea spjällmodule. spjällmodule. elle summalam Vaje modul (spjällfel måste elle lgga kommunkatonsfel). på eg man te Vaje adess. modul BRAND+SUMMA+FUNK. Adess måste lgga utgös på av eg guppadess adess. elä öppna Adess vd band, gom adesseade epeteas. tycka Modulena pl följd Ne. nom skall ntevallet adess vaa 59 adesseade uppnås Skulle någon följd utgös moduladess. av summalam guppadess Guppadess (spjällfel elle moduladess. kommunkatonsfel) antng 0 vlket Gupp-elleadess betyde. huvudbuss antng 0 vlket elle betyde d huvudbuss vaa U1, U2 elle statadess önskas, t ex vd sevce n modul bytts ut, pl Upp/Ne användas ända nkemteas nom ntevallet annan statadess adess önskas, nte vdae. Skulle någon annan t ex vd sevce n modul d elle U3 BRAND+SUMMA+NATT vaa U1, U2 beteckna elle U3 te beteckna styck elä öppna te möjlga vd band styck Avsluta ha adessengskommandot bytts ut, pl Upp/Ne med användas tycka C. adess. möjlga undebussa. elle summalam undebussa. Vaje buss (spjällfel Vaje buss bestyckas elle kommunkatonsfel) bestyckas med med upp ända adess. upp tll 59 elle spjällmodule ndft. skall lgga följd nom Enkel systemkonfguaton (dast Sevcemod, tll 59 spjällmodule BRAND+SUMMA+NATT+FUNK.TEST skall lgga följd nom adesådet öppna 1-59 på vd sn espektve band, summalam buss. Fö (spjällfel använda elle GRUPP:0 ADR:1 elä ADRESSERAR... adesådet 1-59 på sn espektve buss. Fö ej tllgänglg n Smoke Edt används) använda undebuss måste man ansluta undebuss huvudbuss kommu-nkatonsfel), måste fån man RCTC ansluta modul ndft huvudbuss tll elle d. fån pma RCTC Syftet med konfguaton systemet skall modul SIOX anslutnng tll d pma på SIOX R30 anslutnng bussexpansonsmodul ansluta undebuss på R30 la sg hu många module fnns på de olka Tyck Ente bekäfta ändng elle C gång skall sedan mo- bussexpansonsmodul avbyta. ansluta tll undebuss R30 moduls tll R30 bussana N (huvudbuss adessengskommandot undebussana gång U1, skall U2 sedan sekunda SIOX buss. R30 skall vaa konfguead U3) modulenas testknappa veta testknappa vlka tyckas tyckas n används. samma n samma följd Detta följd man moduls sekunda SIOX buss. R30 skall vaa konfguead moduladess Moduladesseng bussexpande 61 undebuss (dast adessead U1, Sevcemod) moduladess tll moduladess 61 de knapp bussexpande adessead tll betyde önska ock man de önska alla adesseas. module de måste Efte adesseas. vaa knapp gång Efte ha tyckts svaa ha modul dtfeas. tyckts med Vdae svaa modul see göna kontolleas med blnk see teck på 62 undebuss undebuss U1, moduladess U2 moduladess 62 undebuss 63 U2 modulena göna d blnk ha sekvtellt teck tagt adess. adesseade på Adess fån d dsplay adess ha tagt öka tll moduladess undebuss Dna U3. 63 funkton undebuss används U3. adessea 1 adess. uppåt utan Adess någa saknade dsplay module öka tll mellan nästa. spjällmodule. Vaje modul måste lgga på eg d sta nästa. man åka ssta. man dubbeltycka åka dubbeltycka detta detta kogeas Välj adess. av av följande Adess fya fya mye mye utgös av tyck tyck guppadess Ente Ente välja gom tycka pl pl Ne. adess uppnås nke- adessengsfunkton. välja moduladess. adessengsfunkton. Guppadess antng 0 vlket nkemteas adess adess nte vdae. nte vdae. betyde huvudbuss elle d vaa U1, U2 ENKEL SYSTEMelle U3 beteckna te styck möjlga KONFIGURATION Avsluta adessengskommandot med tycka C. C. MOL undebussa. ADRESSERING Vaje buss My huvudbuss bestyckas med upp GRUPP tll 059 spjällmodule skall lgga följd nom Enkel systemkonfguaton (dast Sevcemod, adesådet 1-59 på sn espektve buss. Fö F1 ej tllgänglg tycks vsas n Smoke unde Edt någa används) sekunde använda undebuss måste man ansluta sammanfnng av nuvaande konfguaton, d v s MOL huvudbuss ADRESSERING fån RCTC modul tll d 1 pma hu många Syftet module med konfguaton vaje buss modas My undebuss 1 systemet skall GRUPP SIOX U1 anslutnng på R30 bussexpansons-nnehållamodul ansluta undebuss tll R30 moduls bussana (huvudbuss undebussana U1, U2 la Se sg nedanståde hu många module bld. fnns på de olka sekunda SIOX buss. R30 skall vaa konfguead U3) veta Gupp vlka 0 ha 50 används. module G:0=50 G:U1=16 Detta MOL ADRESSERING bussexpande adessead 2 tll betyde ock alla Gupp module U1 ha måste 16 My undebuss 2 G:U2=30 G:U3=8 vaa gång GRUPP moduladess U2 61 undebuss U1, moduladess de dtfeas. Gupp U2 Vdae ha 30 kontolleas o s v 62 undebuss U2 moduladess 63 modulena sekvtellt adesseade fån adess MOL undebuss ADRESSERING U3. My undebuss 3 1 uppåt utan någa saknade module mellan MOL GRUPP ADRESSERING U3 My My undebuss 33 d sta ssta. GRUPP Välj U3 av följande fya mye tyck Ente välja adessengsfunkton. TELEFRANG AB Följande my my vsas vsas (exempel (exempel huvudbuss): huvudbuss): ENKEL SYSTEM- KONFIGURATION Följande MOL my ADRESSERING vsas (exempel huvudbuss): My huvudbuss ENTER GRUPP = STARTA 0 ENTER GRUPP:0 = STARTA ADR:1 F1 tycks vsas unde någa sekunde sammanfnng av nuvaande konfguaton, d v s GRUPP:0 ADR:1 hu många module vaje buss modas N Ente MOL tycks ADRESSERING böja RCTC My undebuss skcka 1 nnehålla. Se nedanståde bld. adessengskommandon. GRUPP U1 N Ente tycks böja Spjällmodulenas RCTC skcka lysdode böja blnka, te adessengskommandon. Spjällmodulenas snabba tll/fån lysdode Gupp 0 ha 50 module epeteas. böja Modulena blnka, skall te vaa snabba adesseade tll/fån följd G:0=50 G:U1=16 Gupp U1 ha 16 epeteas. nom MOL ntevallet ADRESSERING Modulena skall Skulle vaa adesseade My någon undebuss annan följd 2 G:U2=30 G:U3=8 Gupp U2 ha 30 o s v nom statadess GRUPP ntevallet önskas, U t ex vd Skulle sevce någon n annan modul statadess ha bytts ut, önskas, t pl ex Upp/Ne vd sevce användas n modul ha ända bytts adess. ut, pl Upp/Ne användas ända ADRESSERAR... adess. GRUPP:0 ADRESSERAR... ADR:1 TELEFRANG AB GRUPP:0 ADR:1 Övevaknngssystem ADRESSERAR... MRB3 Ctalhet RCTC N adessengskommandot gång skall sedan N modulenas adessengskommandot testknappa tyckas gång n samma skall sedan följd modulenas man önska testknappa de tyckas adesseas. n samma Efte följd knapp man ha önska tyckts svaa de adesseas. modul med Efte see knapp göna ha blnk tyckts teck svaa på modul d med ha see tagt göna adess. blnk Adess teck dsplay på öka d tll nästa. ha tagt adess. man åka Adess dubbeltycka dsplay öka detta tll nästa. kogeas 8man gom åka tycka dubbeltycka pl Ne. adess BORÅS detta 59 Tel uppnås 033 kogeas STOCKHOLM Tel nkemteas gom tycka adess pl Ne. nte vdae. adess 59 uppnås

9 essea n eg 0 vlket U1, U2 möjlga ed upp d nom Fö ansluta ma nsonsduls uead d tll ladess 63 nte uss uss 1 ss 2 man önska de adesseas. Efte knapp ha tyckts svaa modul med see Övevaknngssystem göna blnk teck på MRB3 d ha Ctalhet tagt RCTC adess. Adess dsplay öka tll nästa. man åka dubbeltycka detta kogeas gom tycka pl Ne. adess 59 uppnås nkemteas adess nte vdae. Avsluta adessengskommandot med tycka C. Enkel systemkonfguaton (dast (dast Sevcemod, Dna my syns efte ett komplett sökvav klat. Söknng fotsätte bakgund. KONFIGURATION FÖR module skulle falla u elle tllkomma p g a S:1 A:2 RD SP n/ukopplnga elle av anda osake komme det vsade antalet vaea osak måste Dna my vsa spjällmodulena edas ut. tllgänglga systemet. S: vsa vlk sekton (1- BORÅS Tel ) STOCKHOLM spjället Tel lgge unde Med 70 pl Vänste ökas Myn användba kontollea alla sektonsnumet slå om tll 1 n 9 passeas. Enkel systemkonfguaton (dast Sevcemod, ej tllgänglg n n Smoke Edt Edt används) FUNNA I GRUPP 0 ANTAL:50 A:1 RCTU Tyck Syftet med konfguaton systemet systemet skall la skall sg hu många la sg module hu många module fnns på de olka fnns bussana på de (huvud- olka Dna my syns efte ett komplett sökvav Dna my syns efte ett komplett sökvav klat. bussana undebussana (huvudbuss U1, undebussana U2 U3) U1, veta U2 vlka klat. Söknng fotsätte bakgund. KONF används. U3) Detta veta betyde vlka ock används. alla module Detta Söknng måste module skulle fotsätte falla bakgund. u elle tllkomma module p skulle g a falla S:1 A betyde ock alla module måste vaa gång u n/ukopplnga elle tllkomma elle p g a av n/ukopplnga anda osake elle av komme anda osake det vsade komme antalet det vsade vaea antalet vaea osak måste osak Dna modulena sekvtellt adesseade fån fån adess adess 1 vaa gång de dtfeas. de dtfeas. Vdae Vdae kontolleas kontolleas måste edas edas ut. ut. tllgän uppåt 1 utan uppåt någa utan saknade någa module saknade mellan module d mellan sta 9) ssta. d sta ssta. Myn användba kontollea kontollea alla module alla sekto kommuncea. module kommuncea. Modultyp vsas Modultyp ock. vsas ock. A: v ENKEL SYSTEM- ANTAL totalt antal httade module. det at KONFIGURATION A nuvaande addess. la RCTU modultyp (exempel). spj F1 tycks vsas vsas unde unde någa någa sekunde sekunde samman- sammanfnng av nuvaande av nuvaande konfguaton, konfguaton, d v s hu många d v s Pl Upp/Ne öka/mnska adess adess vlket ge vlket möjlghet ge F1 module hu många vaje module buss modas vaje nnehålla. buss modas Se nedanståde nnehålla. bld. Se nedanståde bld. tonsfel möjlghet kontollea kontollea alla adesse. alla KOM adesse. vsas KOM vd kommunka- vsas lamko vd kommunkatonsfel om ng modul fnns om på ng adess. modul DBL fnns vsas på educe adess. DBL vsas om dubbeladesseng das om dubbeladesseng ekomme (mnst två module på Gupp 0 ha 50 module ekomme (mnst två module på samma utgång G:0=50 G:U1=16 samma adess). det vd kontoll ekomme någa Gupp U1 ha 16 adess). det vd kontoll ekomme någa aktve G:U2=30 G:U3=8 man notea Gupp U2 ha 30 o o s s v v kommunkatonsfel måste man notea adessena avakt kontollea kontollea modulenas modulenas elektska elektska nkopplng. nkopplng. dubbeladesseng dubbeladesseng de Aktvea Enkel systemkonfguaton med Ente. detta ekomme övga bö ekomme modulena mnst två module bö med mnst uppvsa två Gund Aktvea SIOX Enkel buss systemkonfguaton komme med avsökas Ente. SIOX öve buss adesådet komme avsökas öve Antalet adesådet httade module Antalet lgge på sn ktga adess ndkeas DBL ett kommunkatonsfel. module uppvsa kommunkatonsfel. Fö modul spjällm kommunkatonsfel. Fö modul lgge på sn ktga adess ndkeas DBL de anda modulenas httade äknas. module äknas. N samtlga de module anda modulenas fungea adesse Enkel ndkeas systemkonfguaton adesse KOM (kommunkatonsfel ndkeas uppepas KOM (kommunkatonsfel på då det nte kompletta svaa). då de Kö nte Note systemet. svaa). adessengskommandot Kö adessengskommandot ställ ställ n n ätt ätt statadess statadess av de av med de KOM med KOM ndkeng ndkeng gå ut d levea SÖKER I GRUPP 0 ANTAL:2 A:1 RCTU antalet gå ut httade tyck på module knapp på motsvaa modul. det Uppepa modul tyck på knapp på modul. Uppepa detta de övga väntade, tyck Ente. Nu gös kontoll av modulena med kommunkatonsfel. undebussa undebussa används, används, tyck tyck F1 F1 gå tll gå önskad tll de httade modulena sekvtellt adesseade önskad undebuss (0->U1->U2->U3->0). F2 fån adess 1 uppåt utan någa saknade undebuss (0->U1->U2->U3->0). F2 otea åt anda N samtlga module fungea Enkel systemkonfguaton TELEFRANG d sta otea åt anda hållet (0->U3->U2->U1->0). Vänta module mellan hållet tlls söknng (0->U3->U2->U1->0). öve nästa Vänta my tlls söknng vsas. öve uppepas på AB ssta. kontoll nte bl godkänd kommandot det kompletta fotfaande systemet. nästa my vsas. aktvt antalet undelätta httade felsöknng. module motsvaa kontoll det väntade, Notea: om RCTC modul tdgae ha vat bl godkänd vsas text OK,KONFIGURATION Notea: konfguead om RCTC ett modul avvde tdgae system ha vat konfguead det FÖR tyck nn Ente. MOLER Nu gös kontoll av nästa de httade my modulena sekvtellt vsas. adesseade fån adess 1 uppåt vaa ett nödvändgt avvde system konfgueng det vaa gös nödvändgt va Modulkonfguaton konfgueng av gös bussana va (huvudbuss av bussana samt (huvudbuss undebussana samt undebussana U1, U2 U1, U3). U2 I annat U3). fall I annat fall Kommandot kontoll avbytas nte bl godkänd med tycka kommandot C fotfa- utan någa saknade module mellan d sta ssta. naktuella naktuella modulantal modulantal vaa vaa egsteade egsteade de de olka olka man ande komme aktvt då tllbaks undelätta tll huvudmyn. felsöknng. kontoll bussana. Gom tycka F1 gällande yttelgae bussa (huvudbuss/undebussa) skall bussana. Gom tycka F1 gällande konfguaton systemet. vsas Säge jämas t ex med F1 det kommandot faktska systemet. Säge Enkel MOLER systemkonfguaton nästa g. my Modulkonfguaton vsas. bl godkänd vsas text OK,KONFIGURATION FÖR nn konfguaton vsas jämas med det faktska konfgueas, tyck pl Upp kunna gå n t undebuss ex F1 kommandot utsätts använda undebuss ett utsätts vsst antal använda Kommandot avbytas med tycka C man ett module vsst antal m module det faktska m det systemet faktska nte systemet ha någa nte Modulkonfguaton (dast Sevcemod, ej komme då tllbaks tll huvudmyn. yttelgae bussa ha dana någa (elle dana (elle antalet antalet avvke) avvke) måste måste tllgänglg n Smoke Edt används) konfgueng köas dna buss (ta dast ett (huvudbuss/undebussa) skall konfgueas, tyck pl Upp konfgueng köas dna buss (ta dast ett fåtal fåtal sekunde pe buss). kunna gå n Enkel systemkonfguaton g. sekunde pe buss). MOL- KONFIGURATION FUNNA I GRUPP 0 ANTAL:50 A:1 RCTU naktuella modulantal vaa egsteade de olka bussana. Gom tycka F1 gällande konfguaton vsas jämas Dft med & Undehåll det faktska systemet. Säge t ex F1 kommandot undebuss utsätts använda ett vsst antal module m det faktska systemet nte ha någa dana (elle antalet avvke) måste konfgueng köas dna buss (ta dast ett fåtal sekunde pe buss). Tyck Ente välja Modulkonfguaton. man yttelg konfg Enkel Modul tllgän MOD KON 9

10 l. t bl godkänd vsas text OK,KONFIGURATION FÖR nn MOLER nästa my Modulkonfguaton vsas. Kommandot avbytas med tycka C man komme då tllbaks tll huvudmyn. yttelgae bussa (huvudbuss/undebussa) skall konfgueas, tyck pl Upp kunna gå n Enkel systemkonfguaton g. Modulkonfguaton (dast Sevcemod, ej tllgänglg ej n tllgänglg Smoke n Edt Smoke används) Edt används) Dna my my vsa vsa spjällmodulena spjällmodulena tllgänglga systemet. tllgänglga S: systemet. vsa vlk S: sekton vsa (1-20) vlk sekton spjället (1- lgge 9) spjället lgge unde. Med pl Vänste ökas unde. Med pl Vänste ökas sektonsnumet slå om tll sektonsnumet slå om tll 1 n 9 passeas. 1 n 20 passeas. A: A: vsa vsa aktuell aktuell adess. adess. RD RD vsas vsas betyde betyde det det moduls ökdetektongång aktvead moduls lampunkt ökdetektongång ge bandlam. aktvead SP nneb lampunkt spjäll ge skall bandlam. vaa anslutet SP nneb tll modul. spjäll skall vaa anslutet tll modul. F1 F2 tllåte samtlga spjällmodules F1 lamkonfguaton F2 tllåte samtlga ändas spjällmodules på gång vlket lamkonfgua- ton educea ändas konfguatonstd på gång vlket vssa educea fall, t ex konfgua- om tonstd dast ett vssa fåtal fall, lampunkte t ex om dast önskas ett fåtal lampunkte alla önskas utgångsläget alla avaktveas. utgångsläget avaktveas. F1 tycks F1 aktveas alla spjällmodule lampunkte. F2 tycks aktveas alla spjällmodule lampunkte. F2 avaktvea alla lampunkte. avaktvea alla lampunkte. Gundnställnng Gundnställnng vd vd leveans leveans alla spjällmodule alla spjällmodule aktveade lampunkte samt aktveade ett spjäll skall lampunkte vaa anslutet. samt ett spjäll skall vaa anslutet. Notea: efte ett motstånd (2,2 kohm) vd Notea: efte ett motstånd (2,2 kohm) vd leveans leveans monteat plnt på spjällmodulena d monteat ökdetekton plnt på skall spjällmodulena anslutas d ökdetekton komme skall modulena anslutas nte komme lama modulena äv om nte konfguaton lama äv om konfguaton säge de ha aktveade lampunkte. Dock, om kommunkatonsfel uppstå mot modul med lampunkt aktvead bl det alltd bandlam. Fö manuellt aktvea elle avaktvea lam/spjällnställnng använd pl Upp/Ne flyttnng lstan tll önskad moduladess. pl Upp/Ne hålls netyckt snabbae flyttnng mellan adessena ske. Använd sedan pl Höge välja mellan tllgänglga altenatv: MOL- KONFIGURATION Tyck Ente välja Modulkonfguaton. KONFIGURATION FÖR S:1 A:2 RD SP Endast lampunkt (RD). Endast spjäll (SP). Lampunkt+spjäll (RD SP). Gundnställnng. KOMFEL vsas betyde det ng modul svaa på adess. Såvda nte något fel ha ntäffat hnda modul svaa nneb detta adess nte används systemet ( nga adesse öve dna samma buss). RCTU 1 Övevaknngssystem OK Ö MRB3 F Ctalhet RCTC Öve ad vsa spjällpunkts namn. Unde ad vsa status ( Ö öpp, S stängd). Ett blnde F betyde om Ente tycks Unde ad komme Åteställnng/ began om alla spjäll skckas tll dygnet Sätt Sevce modul. Gälle RCTC pogamveson 1,25 sae. nom Gälle angv RCTC Pl Vänste/H Åteställnng/ Åteställnng/ alla spjäll ÅTERST/FUNK.TEST alla spjäll äv Td gå au t Gälle ALLA 1.25 sae. RCTC SPJÄLL? pogamveson 1,25 sae. upp/ne nomal dft veck öka/mnska elle naktvet ÅTERST/FUNK.TEST komme he ALLA Tyck RCTU Ente MOLER bega åteställnng neng övegång på tl av samtlga spjällmodule. td. I Notea alte Åteställnng nneb spjällmodulena statas används tangtbod Tyck om Ente Ente äv bega motodtfkaton bega åteställnng åteställnng uts. av modul samtlga utlöst ökdetekto spjällmodule. av anslut Åteställnng samtlga tll RCTU-module. nneb spjällmodul spjällmo- dulena Åteställnng komme statas ett nneb åteställnngskommando äv spjällmodulena motodtfkaton st statas uts. ntevallet). SÄTT SER N om skckas utlöst tll äv modul ökdetekto motodtfkaton nnan anslut statas tll uts. om. TIMEOUT spjällmodul alltd es utlöst ökdetekto anslut tll spjällmodul vda nte S komme ett åteställnngskommando st skckas tll komme ett åteställnngskommando st Tyck Ente modul skckas tll nnan modul d statas nnan om. d statas om. avbyta utan Sätt Watchdog DI1 uppstatsdöjnng (dast Sevcemod) (dast Sevcemod) Sätt DI1 uppstatsdöjnng(dast Sevcemod) Gälle RCTC pogamveson ,25 sae. sae. INSTÄLLNING AV WATCHDOG bandlamsngång Tc = 4 s DI1 DI1 stys stys fån fån ett annat ett annat system system behöve td behöve på sg td på stata sg upp efte stata ett stömav- upp bott efte ett stömavbott td sättas unde dna td my. sättas unde H dna sätts my. td Bandlam hu långt va ett DI1 kommunkatons- komme nte Bandlam avbott detekteas få va vaa. än DI1 komme td ng nte ha kommunkaton löpt detekteas ut än mot man td ha modul undvke löpt ut ha dgom ekommt man undvke falskt unde bandlam dgom dna falskt td komme följd bandlam av modul det följd extena av gå det systemet öve extena bandlamsmod ha systemet uppstatstd. ha uppstatstd. stänga sna spjäll öppna stt lamelä. Tc cykeltd kommuncea mot alla modulena systemet. Watchdogtd SÄTT DI1 UPP- man sätte måste vaa länge än Tc. STARTSFÖRDRÖJNING Td sättas tll 0 s, 30 s, 40 s, 50 s upp tll 90 s 10 s nkemt. Tyck Ente ända ända uppstatsdöjnng. WATCHDOG 30 DI1 s (ENT=SPARA) UPPSTARTS- FÖRDRÖJNING 10 s Pl Upp/Ne öka/mnska td. Ente skcka Pl vdet Pl Ne tll sätte samtlga td tll module. tll sekunde. td skckas noll deaktveas watchdogfunkton vlket Pl vdefullt Pl Upp Upp öka öka unde td td dftsättnng med med sekunde sekunde då det nte vaje komme vaje tyck tyck tll max 200 leda tll max sekunde. tll 200 spjäll sekunde. stänge oväntat p g a evtuella avbott kommunkaton. En vanngstext Tyck WATCHDOG Tyck C C gå INAKTIV! u gå kommandot u kommandot komme bbehålla vsas bbehålla cyklskt tdgae huvudmyn nställnng. (ej om Sevcemod aktv) uppmksamma detta. Vd lämplg tdpunkt Tyck unde Ente spaa nställd td gå u Tyck Ente dftsättnng spaa måste nställd watchdog td sättas gå u koekt kommandot. spjäll komme stängas om kommunkaton upphö. Fabksnställnng 10 sekundes uppstatsdöjnng. Fabksnställnng 10 sekundes uppstatsdöjnng. (dast Funktonstestnställnnga Sevcemod) FUNKTIONSTEST- INSTÄLLNINGAR T O T F L S M det SERVIC fnns nästa TIMEO sekto konfguaton Pl Ne nakt Gundnstäl med Pl Upp 48 tmm öka upp tll max Inställnng av Tyck C tdgae nstä ONSDAG Tyck Ente kommandot Vdet k flytta Fabksnstä makö Upp/ne åtegång. öka bekäfta änd modfkatone Konfguaton DRIFTUTG Det fnns 15 dftutgång Vänste/Höge I gundnställn ID NATT+FUNK ndft elle summalam ( TELEFRANG AB 1 10 BORÅS Tel STOCKHOLM Tel

11 e. g odule. statas dul st emod) e. annat ta upp unde nte man öljd av. e tyck ehålla gå u ats- Övevaknngssystem MRB3 Ctalhet RCTC Sätt Sevcemod Tmeout (dast Sevcemod) Byta IP-adess (dast Sevcemod) Sätt Sevcemod Tmeout (dast Sevcemod) Gälle RCTC pogamveson 1.25 sae. het skall anslutas tll Ethenet IP- Notea Gälle RCTC pogamveson 1,25 sae. adess het behöva skall anslutas ändas. tll Standad Ethenet vd leveans IP-adess potnu Td automatsk åtegång fån Sevcemod tll nomal behöva ändas. Standad vd leveans bö n Td automatsk åtegång fån Sevcemod tll dftmod ställas mellan 1-72 tmma elle naktveas Sffo nomal dftmod ställas mellan 1-72 tmma (ej elle automatsk naktveas åtegång). (ej automatsk åtegång). ha va BYT IP-ADRESS het glöms kva kva Sevcemod komme komme öve- Modul övegång tll nomal tll nomal dftmod dftmod ske efte ske nställd efte td. nställd Notea potnu vaje td. Notea tyck på någon vaje knapp tyck på på tangtbodet någon knapp stata påom Tyck Ente ända IP-adess. tmeout. tangtbodet stata om tmeout. Status C=AVBRYT,ENTER=OK säge SÄTT SERVICEMOD de ha aktveade lampunkte. Dock, om adess PC'n RCTC'n lgge nom samma Fö va kommunkatonsfel säge TIMEOUT de ha aktveade uppstå lampunkte. mot modul Dock, med om adessymd. adess PC'n Typskt RCTC'n lgge de nom te samma sta DI4 fn lampunkt kommunkatonsfel aktvead uppstå bl det mot alltd bandlam. modul med adessymd. adessfält måste Typskt vaa lka. använ de fya adessfält de IP-adess te sta Sffona de fya adessfält IP-adess ändas med Tyck lampunkt Ente Ente aktvead ända ända bl tmeout. tmeout. det alltd bandlam. adessfält plana. måste vaa lka. Fö manuellt aktvea elle avaktvea IP-adess ändas N med ny PC'n plana. adess N ha valts, kontolleas ny adess tyck Ente gom ha valts, tyck laga Fö lam/spjällnställnng manuellt använd aktvea pl elle Upp/Ne avaktvea IP-adess gå n unde d. Ente Stat, laga PC'n klcka d. STA på kontolleas Kö, skv gom cmd LAR lam/spjällnställnng flyttnng SERVICEMOD lstan tll önskad använd moduladess. pl Upp/Ne pl klcka gå n unde på OK. Stat, Ett DOS-fönste klcka på Kö, komme skv cmd upp. Skv statas om d nya adess skall flyttnng Upp/Ne TIMEOUT hålls lstan 1 htll netyckt önskad moduladess. snabbae pl pconfg Modul klcka på OK. tyck måste Ett DOS-fönste Ente statas vsas om komme nfomaton d nya gälla. upp. Skv Upp/Ne flyttnng hålls mellan netyckt adessena ske. Använd snabbae sedan pconfg om IP-adess. skall gälla. tyck Ente vsas nfomaton Pl flyttnng pl Höge Ne naktvea mellan välja automatsk adessena mellan tllgänglga åtegång. ske. Använd altenatv: sedan om IP-adess. RCTC PC pl Höge välja mellan tllgänglga altenatv: Antng Notea: IP-adess om dekt anslutnng RCTC ändas mellan RCTC STAT (Wndows) önskas det nödvändgt IP-adess Pl Upp öka öka td td med med tmme tmme vaje tyck vaje upp tyck tll Antng d t ex lgge PC (Wndows) IP-adess på adess önskas höge RCTC det ändas PC'n nödvändgt elle INGÅ Endast lampunkt (RD). PC n RCTC n lgge nom samma adessymd. Typskt max upp 72 tll max tmma. 72 tmma. d ända t ex man lgge IP-adess på adess höge PC'n. än Fö PC'n Wndows elle Endast lampunkt spjäll (SP).(RD). ända gös detta man de pncpellt IP-adess te sta adessfält gom PC'n. måste Fö gå Wndows vaa unde lka. Tyck Endast Lampunkt+spjäll C C (SP). gå u (RD gå kommandot SP). Gundnställnng. u kommandot bbehålla bbehålla gös kontollpanel. detta pncpellt Klcka gom på egskape gå n unde lokalt IP-adess PC n kontolleas gom gå n tdgae Lampunkt+spjäll nställnng. (RD SP). Gundnställnng. kontollpanel. nätvek. Gå TELEFRANG n Klcka unde på egskape egskape AB Intenet lokalt KOMFEL vsas betyde det ng modul nätvek. Potokoll unde (TCP/IP). Gå Stat, n unde klcka Se tll egskape på Kö, Använd skv följande cmd Intenet IP-klckadess OK. (TCP/IP). makead. Ett DOS-fönste Se D tll nedan komme Använd fnns upp. följande Skv fält pconfg IP- kommandot. svaa ntäffat på adess. hnda Såvda modul nte något svaa nneb fel ha adess IP-adess. på svaa Tyck KOMFEL Ente på Ente adess. vsas spaa spaa betyde Såvda nställd nställd td det nte något td gå ng u fel modul ha gå u Potokoll tyck Ente makead. daton vsas D edan nfomaton nedan va konfguead fnns om fält IP-adess. ntäffat detta adess hnda nte modul används systemet svaa nneb ( IP-adess. fast IP-adess måste daton edan d gamla va konfguead IP-adess Fabksnställnng naktveng av automatsk Antng IP-adess RCTC ändas d åtegång. Fabksnställnng detta nga adesse adess öve dna nte naktveng används samma buss). av systemet automatsk ( fast noteas IP-adess d måste åteställas. d gamla Ända IP-adess sedan åtegång. nga adesse öve dna samma buss). noteas adess t ex lgge fält d på klcka adess åteställas. OK. höge stat Ända än PC n sedan av elle PC'n IPadess behövs nomalt ända man Byta pnkod (dast Sevcemod) IP-adess fält nte PC n. klcka Wndows Fö OK. XP Wndows stat sae. gös av detta PC'n pncpellt Byta pnkod (dast Sevcemod) behövs nomalt nte Wndows XP sae. Se ock gom tll gå lägga n unde n RCTC'ns kontollpanel. IP-adess Klcka de på egskape tll lokalt skall lägga nätvek. köas n RCTC'ns Gå mot n d unde IP-adess egskape de de Intenet BYT PINKOD Se pogam ock BYT PINKOD pogam uppätta Potokoll kontakt skall (TCP/IP). med köas RCTC'n. Se mot tll d Använd följande IP-adess uppätta makead. kontakt med D RCTC'n. nedan fnns fält IP-adess. Byta potnumme TCP/IP (dast Sevcemod) daton edan va konfguead fast IP-adess måste Tyck Ente ända pnkod. Byta potnumme TCP/IP (dast Sevcemod) d gamla IP-adess noteas d åteställas. Tyck Ente ända pnkod. BYT TCP/IP PORT Ända sedan IP-adess fält klcka OK. stat NY PINKOD: 5555 BYT TCP/IP PORT av PC n behövs nomalt nte Wndows XP sae. NY C=AVBRYT PINKOD: 5555 C=AVBRYT Tyck Se Ente ock tll ända lägga potnumet. n RCTC ns IP-adess de pogam Sffona pnkod ändas ändas med med plana. plana. N ny N pnkod ny ha Tyck Ente skall köas ända mot potnumet. d de uppätta kontakt valts, Sffona pnkod tyck ha Ente valts, pnkod tyck ändas Ente laga d. med laga plana. d. N ny C=AVBRYT,ENTER=OK med RCTC n. pnkod ha valts, tyck Ente laga d. C=AVBRYT,ENTER=OK PORT:01024 Byta IP-adess (dast Sevcemod) PORT:01024 Byta IP-adess (dast Sevcemod) het skall anslutas tll Ethenet IPadess het behöva skall ändas. anslutas Standad tll Ethenet vd leveans IP- Notea potnumet. nomalt Standad sett fnns nga Läge skäl potnumme ända Notea nomalt sett fnns nga skäl ända adess behöva ändas. Standad vd leveans potnumet. bö nte väljas. Standad Högsta tllgänglga Läge potnumme bö Sffona nte ändas väljas. med Högsta plana. tllgänglga N nytt potnumme Sffona ha valts, ändas tyck Ente med plana. laga N det. nytt potnumme BYT IP-ADRESS ha valts, tyck Ente laga det. BYT IP-ADRESS Modul måste statas om det nya potnumet Modul måste skall gälla. statas om det nya Tyck Ente ända IP-adess. potnumet skall gälla. Tyck Ente ända IP-adess. Status dgtalngånga (dast Sevcemod) C=AVBRYT,ENTER=OK Status dgtalngånga (dast Sevcemod) Fö va av de fya dgtalngångana DI1- C=AVBRYT,ENTER=OK Fö DI4 fnns va my av de fya vsa dgtalngångana status vlket vaa DI1- BORÅS Tel DI4 användbat STOCKHOLM fnns vd my Tel felsöknng vsa status vlket vaa 11 Sffona de fya adessfält IP-adess användbat vd felsöknng. 1 Tyck Ente ända pnkod. NY PINKOD: 5555 C=AVBRYT Sffona pnkod ändas med plana. N ny pnkod ha valts, tyck Ente laga d. Byta IP-adess (dast Sevcemod) BYT Tyck C=AV PO

12 l l l l IP-adess. fast adessfält adessymd. IP-adess måste Typskt daton måste vaa lka. edan d va gamla de konfguead IP-adess te sta INGÅNG DI3:ÖPPEN myfunkton myfunkton avsntt detta fast noteas adessfält IP-adess måste måste d vaa åteställas. lka. d gamla IP-adess avsntt detta Ända sedan IP- Steg 1: Ade Övevaknngssystem MRB3 Ctalhet RCTC IP-adess fält PC'n klcka kontolleas OK. stat gom av PC'n STATUS MOTIONS avsntt detta noteas d åteställas. Ända sedan IP- Gå Steg n 1: Ade Se behövs gå IP-adess n unde fält nomalt Stat, nte PC'n klcka klcka Wndows på kontolleas OK. Kö, stat XP skv gom cmd av PC'n sae. INGÅNG STATUS MOTIONS DI4:ÖPPEN Steg 1: Ade STATUS MOTIONS Moduladess Steg Gå n 1: Ade Se behövs klcka gå n unde på nomalt OK. Stat, Ett nte DOS-fönste klcka Wndows på Kö, komme XP skv cmd upp. sae. Skv STATUS INGÅNG MOTIONS DI4:ÖPPEN Gå n Se INGÅNG DI4:ÖPPEN adessengs Gå Moduladess Se Se pconfg klcka ock på OK. tll tyck Ett lägga DOS-fönste Ente n RCTC'ns vsas komme IP-adess nfomaton upp. Skv INGÅNG DI4:ÖPPEN Moduladess de böja Moduladess adessengs på g Se pogam om pconfg ock IP-adess. tll skall tyck lägga köas Ente n RCTC'ns mot vsas IP-adess d nfomaton de adessengs de Status dgtalutgånga (dast Sevcemod) vlket adessengs böja på g pogam uppätta om IP-adess. skall köas mot d de Status dgtalutgånga (dast Sevcemod) böja kontakt med RCTC'n. Adesåd böja vlket på på g uppätta Antng kontakt IP-adess med RCTC'n. RCTC ändas Status dgtalutgånga (dast Sevcemod) vlket Fö Status va dgtalutgånga av de fya (dast dgtalutgångana Sevcemod) DO1- beode vlket Adesåd på Byta d Antng t IP-Gateway ex lgge IP-adess på (dast adess (dast Sevcemod) höge RCTC än ändas PC'n elle DO4 Fö va fnns my av de fya vsa dgtalutgångana status. Det DO1- Adesåd äv Adesåd beode på Byta ända d t IP-Gateway ex man lgge IP-adess på (dast adess Sevcemod) höge PC'n. än Fö PC'n Wndows elle Status Fö möjlgt Fö DO4 va va fnns dgtalutgånga my av de ända av de fya fya utgångsstatus vsa dgtalutgångana dgtalutgångana (dast status. Det Sevcemod) med DO1- DO1- äv beode på pl undebu IP-adess gös ända detta man pncpellt IP-adess gateway gom behöve PC'n. sättas sättas Fö gå Wndows upp upp unde DO4 beode på om om Vänste/Höge he- Fö DO4 möjlgt fnns va fnns my av my ända vlket de fya utgångsstatus vsa status. Det dgtalutgångana vsa vaa status. användbat Det med äv DO1-DO4 äv vd pl adesseng undebu IP-adess fnns het kontollpanel. gös detta måste måste pncpellt gateway kunna kunna Klcka nås fån nås gom på behöve ett fån egskape annat ett sättas nätvek. annat gå nätvek. n upp unde lokalt om felsöknng. Vänste/Höge möjlgt ända möjlgt Obsevea ända vlket utgångsstatus utgångsstatus vaa länge användbat med man lgge med kva vd pl pl Moduladess adesseng undebu undebu het nätvek. kontollpanel. måste Gå n kunna Klcka unde nås på egskape fån egskape ett annat nätvek. Intenet lokalt Vänste/Höge my vsa status. Det äv möjlgt ända utgångsstatus felsöknng. Vänste/Höge felsöknng. dessa mye Obsevea vlket vlket utgångana vaa vaa länge användbat användbat nte man styas lgge kva vd adesseng fån vd adesseng Moduladess Potokoll nätvek. (TCP/IP). Gå n unde Se tll egskape Använd följande Intenet IPadess Potokoll RCTC felsöknng. dessa applkaton. mye Obsevea Obsevea med pl Vänste/Höge Notea utgångana länge länge äv vlket nte man man eveseng styas lgge vaa kva lgge kva fån användbat av RCTC dessa Moduladess N dsplay BYT IP-GATEWAY (TCP/IP). makead. Se D tll nedan Använd fnns följande fält IPadess BYT IP-GATEWAY Moduladess dessa utgånga vd felsöknng. applkaton. mye mye påveka Obsevea Notea utgångana utgångana extena äv nte system, länge nte eveseng styas fån styas man t ex lgge fån kva N dsplay IP-adess. makead. daton D edan nedan va konfguead fnns fält RCTC bandlam RCTC av utgånga applkaton. dessa mye applkaton. geeas. påveka Notea utgångana Notea extena äv äv system, eveseng nte styas eveseng t ex N dsplay fån RCTC N fast IP-adess. IP-adess måste daton edan d gamla va konfguead IP-adess ADRESSER dsplay bandlam av utgånga applkaton. av utgånga geeas. påveka extena system, t ex Notea påveka äv extena eveseng system, av utgånga ex Tyck noteas fast IP-adess Ente d måste ända åteställas. IP-adess. d gamla Ända IP-adess GRUPP:0 ADRESSER sedan adess noteas Ente fält d ända klcka åteställas. IP-adess. OK. stat Ända sedan av PC'n IP- påveka Tyck C extena elle Ente system, t ex avsluta. bandlam geeas. GRUPP:0 bandlam geeas. Tyck bandlam C elle geeas. Ente avsluta. GRUPP:0 ADRESSER Tyck ADRESSER behövs adess nomalt fält nte klcka Wndows OK. XP stat sae. av PC'n Tyck C elle Ente avsluta. GRUPP:0 Tyck elle Ente tavsluta....nneb de behövs C=AVBRYT,ENTER=OK nomalt nte Wndows XP sae. SUMMALARMS elle Ente C=AVBRYT,ENTER=OK tll...nneb modulen de Se ock tll lägga n RCTC'ns IP-adess de UTGÅNG SUMMALARMS DO1:ÖPPEN...nneb de SUMMALARMS kota...nneb tll modulen sekv de pogam Se ock tll skall lägga köas n RCTC'ns mot d IP-adess de de SUMMALARMS UTGÅNG DO1:ÖPPEN tll modulen UTGÅNG DO1:ÖPPEN adessengs tll kota modulen sekv Ändng uppätta pogam gös kontakt på skall samma med köas RCTC'n. sätt mot d IP-adess. de UTGÅNG DO1:ÖPPEN kota kota adessengs sekv sekv Ändng uppätta gös kontakt på samma med RCTC'n. sätt IP-adess. adessengs I detta läge k Byta potnumme TCP/IP (dast Sevcemod) BRANDLARMS adessengs tyckas I detta läge n k Byta potnumme TCP/IP TCP/IP (dast (dast Sevcemod) Sevcemod) UTGÅNG BRANDLARMS DO2:SLUTEN I detta läge k BRANDLARMS önskad ade tyckas detta läge n UTGÅNG BRANDLARMS DO2:SLUTEN tyckas n BYT TCP/IP PORT moduls kn Pl UTGÅNG Upp öka DO2:SLUTEN td med tmme vaje tyck tyckas önskad n ade ades UTGÅNG DO2:SLUTEN önskad BYT TCP/IP PORT adess 1. Fo upp tll max 72 tmma. önskad moduls ade kn moduls på adess 2 RD SERVICE moduls adess 1. Fo kn adess Fo kn blnk skall sy Tyck Tyck Ente ända potnumet. UTGÅNG C DO3:SLUTEN gå u kommandot bbehålla adess på adess Fo 2 RD SERVICE på adess 2 knapp tyc tdgae RD SERVICE nställnng. på blnk adess skall sy Tyck Ente ända potnumet. RD UTGÅNG SERVICE DO3:SLUTEN blnk skall sy UTGÅNG DO3:SLUTEN tagt adesse blnk knapp skall tyc sy C=AVBRYT,ENTER=OK UTGÅNG DO3:SLUTEN knapp Tyck Ente spaa nställd td gå u knapp tagt adesse tyc tagt adesse tyc C=AVBRYT,ENTER=OK PORT:01024 man av kommandot. DRIFT tagt adesse PORT:01024 på knapp man av UTGÅNG DRIFT DO4:SLUTEN man av Fabksnställnng DRIFT naktveng av automatsk b på knapp man nästa av m Notea nomalt sett fnns nga skäl ända DRIFT UTGÅNG DO4:SLUTEN på knapp sett fnns nga skäl ända potnum- potnumet. Standad Läge potnumme åtegång. UTGÅNG DO4:SLUTEN åtgdas på b knapp nästa g m Notea nomalt sett fnns nga skäl ända UTGÅNG DO4:SLUTEN b tlls adess et. bö Standad nte väljas Högsta Läge potnumme tllgänglga b åtgdas nästa nästa g m potnumet. Standad Läge potnumme bö nte väljas. Veson av systempogam (dast Sevcemod) feltycknnge tlls åtgdas av (dast Sevcemod) Högsta Sffona bö nte tllgänglga ändas väljas. med Högsta plana. tllgänglga Sffona N nytt ändas potnumme med Veson av systempogam (dast Sevcemod) åtgdas adess g g Veson av systempogam (dast Sevcemod) plana. feltycknnge tlls adess uppep ha Sffona valts, ändas tyck Ente med plana. laga N det. nytt potnumme Veson av systempogam (dast Sevcemod) feltycknng tlls adess Fotsätt med N nytt potnumme ha valts, tyck Ente laga det. Veson ha valts, tyck Ente laga det. EX2 VERSION: av systempogam (dast Sevcemod) feltycknnge uppep uppepa RCTC VERSION: Modul måste måste statas statas om om det nya potnumet det nya ve 1.13B Fotsätt uppep med EX2 VERSION: Fotsätt med skall RCTC ve 1.25B Åtegå Fotsätt tll medr potnumet gälla. Modul måste skall gälla. statas om det nya EX2 ve VERSION: VERSION: 1.13B EX2 ve 1.13B adesseats Åtegå tll R potnumet skall gälla. Vsa EX2 veson 1.13B Åtegå systempogamvaan. dsplay v Status dgtalngånga (dast Sevcemod) Vsa veson systempogamvaan. Åtegå adesseats tll R tll Vsa veson systempogamvaan. adesseats adess so Status dgtalngånga (dast (dast Sevcemod) Sevcemod) adesseats dsplay v Vsa veson systempogamvaan. dsplay vs Tyck Tyck Vsa veson elle elle Ente Ente systempogamvaan. avsluta. avsluta. stämme dsplay adess so v Fö va av de fya dgtalngångana DI1- Tyck C elle Ente avsluta. adess moduladess va av de fya DI1-DI4 fnns DI4 Fö fnns va my av de fya vsa dgtalngångana status vlket vaa DI1- adess stämme so Tyck C elle Ente avsluta. stämme so Steg Tyck elle steg Ente nstuktone avsluta. dftsätta ett vsa 59, nte DI4 användbat my fnns vd my vsa felsöknng. status vsa vlket status vaa vlket användbat vaa vd stämme moduladess system Steg steg nstuktone dftsätta ett moduladess felsöknng. användbat vd felsöknng. steg nstuktone moduladess vsa 59, nte Steg 6 Steg system steg nstuktone dftsätta ett vsa 59, nte steg nstuktone dftsätta ett Tyck vsa 59, C nte dftsätta system Notea: dessa ett nstuktone system nte tllämplga de komma STATUS EXTERNT system Tyck C a LARM STATUS DI1:SLUTEN EXTERNT fall Notea: då SMOKE dessa nstuktone EDIT används. nte tllämplga de Tyck GRUPP nn. Tyck komma C Notea: dessa nstuktone nte tllämplga de LARM DI1:SLUTEN Notea: fall då SMOKE dessa nstuktone EDIT används. nte tllämplga de fall Unde då SMOKE utsättnng EDIT används. GRUPP komma komma nn. GRUPP nn. fall då SMOKE EDIT används. d elektska nstallaton GRUPP nn. Unde utd utsättnng alla spjällmodule d elektska nstalleade nstallaton Unde utsättnng d elektska nstallaton STATUS ÅTERST. Unde utd utsättnng alla spjällmodule d elektska nstalleade nstallaton utd alla spjällmodule nstalleade Steg 2: Ut INGÅNG STATUS ÅTERST. DI2:ÖPPEN utd alla spjällmodule nstalleade måste någa få steg utas stata systemet. Tyck pl Ne INGÅNG DI2:ÖPPEN måste någa få steg utas stata systemet. ENKEL SYST måste någa få TELEFRANG steg utas AB stata systemet. STATUS NATTDRIFTS Fö nmae nfomaton om specfka vsas. Fö nmae TELEFRANG nfomaton AB om specfka INGÅNG STATUS NATTDRIFTS DI3:ÖPPEN myfunktone, Fö myfunktone, nmae TELEFRANG vänlg nfomaton vänlg AB efeea efeea tll om tll motsvaande specfka motsvaande INGÅNG DI3:ÖPPEN avsntt myfunktone, avsntt TELEFRANG detta detta dokumt. vänlg dokumt. AB Tyck Ente efeea tll motsvaande beskv td avsntt detta dokumt. Steg 1: Adessea modulena. Steg 1: Adessea modulena. STATUS MOTIONS Gå Steg n 1: Gå Adessea n Sevcemod Sevcemod modulena. vdae ne tll myn Steg 3:Konf vdae ne tll myn INGÅNG STATUS MOTIONS DI4:ÖPPEN Gå Moduladesseng. Moduladesseng. Sevcemod Tyck Tyck vdae Ente Ente ne tll myn stata Fö vaje mod stata INGÅNG DI4:ÖPPEN adessengsfunkton. Moduladesseng. adessengsfunkton. Tyck Notea Ente Notea adesseng adesseng bestämm stata böja adessengsfunkton. böja på guppadess=0 på guppadess=0 Notea statonsadess=1 adesseng statonsadess=1 spjäll anslute Status dgtalutgånga (dast Sevcemod) vlket böja vlket på guppadess=0 adess adess sta statonsadess=1 sta modul. modul. Status dgtalutgånga (dast Sevcemod) Adesådet vlket Adesådet adess modulena modulena systemet sta systemet modul Gundnställn 1 59 Fö va av de fya dgtalutgångana DO1- beode Adesådet beode på hu på många modulena hu många systemet nstalleade. spjällmodule nstalleade ett spjäll s DO4 Fö va fnns my av de fya vsa dgtalutgångana status. Det DO1- äv beode på hu många nstalleade. 12 möjlgt DO4 fnns my ända utgångsstatus vsa BORÅS status. Tel Det 033 med - äv 23 pl undebussa STOCKHOLM undebussa Tel 08 (U1,U (U1,U U3) används måste U3) används måste Vänste/Höge möjlgt ända vlket utgångsstatus vaa användbat med vd pl adesseng undebussa adesseng ock (U1,U2 ock göas göas U3) av används av dessa, måste dessa, se det a se module / Okt medacad.se

RCTC. Drift & underhåll. Innehåll. Drift & Underhåll DU. Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC

RCTC. Drift & underhåll. Innehåll. Drift & Underhåll DU. Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC DU RCTC Drift & underhåll 2017-06-29 Programversion 1.25 Innehåll Sida Generellt 2 Steg för steg -instruktioner för att driftsätta system: 2-4 Steg 1: Adressera

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt)

KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt) SCB/ES/PR/KPI Pete Nlsson PM 24-2-8 (7) KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast änta och konstant skatt) Nya konstantskattendex bakgund och syfte SCB beäkna ett nytt ndex, benämnt KPI-KS

Läs mer

Produktbeskrivning: MIDI SMOKE 2

Produktbeskrivning: MIDI SMOKE 2 Produktbeskrivning: MIDI SMOKE 2 Funktion: SIOX modul: Styrning och övervakning av brandspjällsmoduler 8EX2:002 Generellt MIDI SMOKE 2 är ett övervakningssystem för upp till 200 distribuerade brandspjällsmoduler.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

Lastbilstrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Lastbilstrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar Uppsala unvestet Statstska nsttutonen D-uppsats vt 2010 Lastblstafk nkes och utkes tafk med svenska lastbla Effektvae estmaton med hjälpnfomaton? Föfattae: Sopha Olofsson Handledae: Lsbeth Hansson Btädande

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Startsidan. Startsida. Snabbguide Mobile Referral for Trio Enterprise 5.0

Startsidan. Startsida. Snabbguide Mobile Referral for Trio Enterprise 5.0 D anv ända namnf öt o D l ös eno df öt o oapp. hb. s e Sasdan Sasda På Sasdan fnns flea åkomlga funkonalee. Hänvsnng Skapa e fånvaobesked hänvsnng. Hänvsa Navgea ll sdan fö a skapa e ny fånvaobesked. Fånvaobesked

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING a dtt s? SÄK DI ÖG D KIV NGINVÄNDNING V ebjude flea olka. Både dtt hållba famtd. Vlket passa dtt beo hu hög dn. I dna folde läsa me om de v ebjude Nätvek egeffektvseng amtds solel Östa ellansvege Coache

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Moment 2 - Digital elektronik. Föreläsning 2 Sekvenskretsar och byggblock

Moment 2 - Digital elektronik. Föreläsning 2 Sekvenskretsar och byggblock Moment 2 - gtal elektronk Föreläsnng 2 Sekvenskretsar och byggblock Jan Thm 29-3-5 Jan Thm F2: Sekvenskretsar och byggblock Innehåll: Sekvenser Latchar och vppor Regster Introdukton - byggblock Kodare

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Chalmers, Data- och informationsteknik 2011-10-19. DAI2 samt EI3. Peter Lundin. Godkänd räknedosa

Chalmers, Data- och informationsteknik 2011-10-19. DAI2 samt EI3. Peter Lundin. Godkänd räknedosa LET 624 (6 hp) Sd nr 1 TENTAMEN KURSNAMN PROGRAM: namn REALTIDSSYSTEM åk / läsperod DAI2 samt EI3 KURSBETECKNING LET 624 0209 ( 6p ) EXAMINATOR TID FÖR TENTAMEN Onsdagen den 19/10 2011 kl 14.00 18.00 HJÄLPMEDEL

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-32/RN-22 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Kontrollpanel RCCA 8/32

Kontrollpanel RCCA 8/32 Kontrollpanel RCCA 8/32 Injusteringsmanual Protokoll för installation av MRB-system BORÅS 033-23 67 80 STOCKHOLM 08-54 55 12 70 MALMÖ 040-37 49 50 1 Allmänt Denna dokumentation innehåller vägledning för

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke

Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke Innehåll 1 Installation 1.1 Systemuppbyggnad 1.2 Kabelval 1.3 Spänningsmatning 1.4 Inkoppling 2.0 Drifttagning 2.1 Förberedelse 2.1 Adressering

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Kap Kemisk Termodynamik

Kap Kemisk Termodynamik Kap. 7+8. Kemsk emdynamk 7.1 Fösta huvudsatsen emdynamk: Vämets öelse, läan m enegns fme ch mvandlnga Eneg: Sthet sm medfö fömåga att utätta abete Abete (w): w F dx elle dw F dx (Pcess sm lede tll öelse

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan tll Komvux KOMVUX 2017-2018 KOMVUX Kontaktuppgfter tll Lärare KOMVUX Studehandlednng 2017-2018 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder v många olka typer av

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer