Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101"

Transkript

1 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset även påverkas av laboratoriets landstingsavtal för IT, lokalhyra, upphandling, vaktmästeri, städ, transport etc. I priset ingår tolkning och rådgivning av laboratoriets. För den som jämför priser mellan olika laboratorier ska det påpekas att en och samma analys kan innehålla olika komponenter på olika laboratorier. Fecesodling kan på ett laboratorium omfatta salmonella, shigella, campylobakter och yersinia under det att det på ett annat laboratorium omfattar de två eller tre förstnämnda. På ett laboratorium kan nödvändiga uppföljande analyser ingå i grundpriset och på ett annat laboratorium behöva betalas extra. Den beställda analysen kan ibland behöva kompletteras med ytterligare analyser. Detta är särskilt vanligt inom områdena hepatit-diagnostik och autoimmunologiska analyser. Vi förbehåller oss rätten att på medicinska grunder utvidga diagnostiken även om detta kan medföra extra kostnader för beställaren. I de fall en beställning av en analys som finns i laboratoriets utbud kommer på en utomlänsremiss utför och besvarar klinisk mikrobiologi analysen med en kommentar om att komplettering med en analys av ett externt laboratorium kan göras om så särskilt önskas (och ett telefonnummer där denna önskan kan framföras). Om ni redan från början vet att ni vill ha analysen utförd av ett annat laboratorium, markera detta tydligt på remissen. Akut analys många (men inte alla) analyser kan begäras som akut analys. Vissa kräver överenskommelse mellan patientansvarig och laboratorie. Akut analys innebär snabbt omhändertagande under laboratoriet öppettider, snabbast möjliga analys vilket kan innebära analys efter öppettid, samt telefonsvar. För oss medför det alltid extra kostnader. Ett tillägg på 750 kr debiteras vid akut analys. Markerat med (X) = analyser som av klinisk mikrobiologi skickas vidare till utomlänslaboratorier (Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, SMI). Vi ordnar korrekt provpackning, val av laboratorium, transport och prioriterar laboratorier som är ackrediterade och eller har bästa pris för den aktuella analysen. Svar och debitering får man via Klinisk mikrobiologi i Kronoberg vilket innebär att de listas i journalen på samma sätt som andra mikrobiologiska analyser. Innehåll 1. Analyser i analysnummerordning s Odlingar (kvalitativa) s Serologi, Virologi, Övrigt (kvantitativa) s Analyser i bokstavsordning s Ändringar gentemot tidigare publicerad prislista s Analyser i analysnummerordning 1.1 Odlingar (kvalitativa) Nummer Analystext I provtagningsanvisning: Pris Allmän odling Sår, odling Allmän odling punktat Punktat, odling Allmän odling bronkial Bronksekret, odling Anaerob odling Anaerob odling Kamme-Lindberg odl ae + an Biopsi, odling Benbanksodling Biopsi, odling Epidemiologisk typning av bakterier (x) 1550

2 12030 Blododling (ae+an) Blododling Blododling (PED) Blododling CAPD-odling CAPD Allmän fecesodling Fecesodling Fecesodling (Livsmedelslagen) Salmonella, Shigella Fecesodling Helicobacterodling Helicobacter Koleraodling Fecesodling Diarreframkallande E.coli EIEC, ETEC, EPEC EHEC EHEC Feceslavemang Efter kontakt med laboratoriet Urinodling Urinodling Urinodling+Jästsvamp Urinodling Utvidgad urinodling Utvidgad urinodling Nasofarynx, odling Nasofarynx, odling Öronodling Öronodling Sinusodling Sår, odling Endoftalmitodl Ögonodling Konjunktivalodling Ögonodling Keratitodling Ögonodling Sputumodling CF Sputum, odling Sputumodling Sputum, odling Trakealodling Allmän odling Legionellaodling Legionella, odling, antigen, 320 antikroppar 18 Svalgpatogena streptokocker (A,C,G) Svalg, odling Strept A,C,G och Fusobacterium Svalg, odling 240 necrophorum Gr B-streptokocker GBS, odling Difteriodling Difteri Listeriaodling Listeria, odling Meningokockodling Meningit Gonokockodling, per prov Gonokocker, odling Direkt mikroskopi, bakterier (ej TB) Direkt mikroskopi, Vincents angina Direkt mikroskopi svamp MRB - Neo-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång MRB - IVA-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång MRB - Dialys-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, Multiresistenta bakterier, odling 190 etc). Per provlokal Miljöundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Luftundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Autoklavkontroll, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110

3 avdödningskontroll Torrsterilisator, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll Desinfektionskontroll Efter kontakt med vårdhygien Plasmasterilisator, biologisk kontroll Efter kontakt med vårdhygien Apparatkontroll Efter kontakt med vårdhygien Sterilkontroll Efter kontakt med vårdhygien Kontroll av bröstmjölk Bröstmjölksgivare, screen Vattenodling Efter kontakt med vårdhygien Dialysvatten, sterilitetskontroll Efter kontakt med vårdhygien Endotoxin i vatten Efter kontakt med vårdhygien Vattenodling, Legionella Legionella i vatten Svamp-odl Jästsvamp, odling + Hudsvamp Svamp resistensbestämning (X) Jästsvamp, odling Cystor & maskägg Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter 45 Malariaundersökning Malaria Direktmikroskopi parasiter Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter Frysning av prov (begäran om att ett 70 prov ska frysas) Noll-prov personal (stickskada hos 70 personal) Tillägg för AKUT-test Serologi, Virologi, Övrigt (kvantitativa) Quantiferon (X) Quantiferon Klamydia (C trachomatis) Klamydia Clostridium difficile toxin Clostridium difficle, 390 toxinpåvisning Mikroskopi: Syrafasta stavar (X) TB - Mykobakterier Mykobakterier (odling+res) (X) TB - Mykobakterier Mycobacterium tuberculosis DNA (X) TB - Mykobakterier Nukleinsyra fr aktuellt agens (X) Efter kontakt med laboratoriets Herpes simplex Herpes simplex, Herpes simplex IgM (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex 2 IgG (X) Herpes simplex, Varicella-Zoster Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgG (X) Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgM (X) Varicella-Zoster, Cytomegalvirus IgG-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus IgM-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus kvantitativ DNA (X) CMV, Rubella IgG-antikroppar Rubella immunitetsprövning 120

4 54110 Rubella IgM-antikroppar (X) Rubella, infektion Parotitvirus IgG (X) Parotit Parotitvirus IgM (X) Parotit EBV-antikroppar (heterofila) EBV och CMV serologi EBV IgM-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi 0 55 EBV IgG-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV-DNA ()(X) EBV, BK-virus (X) BK-virus, Papillomvirus, DNA (HPV) HPV (utredning av avvikande 290 cellprov) RS-virus snabbtest RS-virus RSV (X) RS-virus Influenza A () Influenza, Influenza B () Influenza, Adenovirus (X) Adenovirus Adeno snabbtest Adenovirus Astrovirus (X) Astrovirus Parvovirus IgM (X) Parvovirus Parvovirus IgG (X) Parvovirus Calicivirus (norovirus) Calicivirus Rotavirus Rotavirus Luftvägsblock virus (X) beroende på agens Elektronmikroskopi, virus (X) Efter kontakt med laboratoriets Enterovirus Enterovirus TBE IgM TBE-serologi TBE IgG TBE-serologi TBE IgA (X) TBE-serologi Hepatit B DNA (X) Hepatit B Hepatit B genotypning (X) Hepatit B HBsAg Hepatit B HBsAg (PRISM) (X) Hepatit B HBeAg Hepatit B anti-hbs Hepatit B anti-hbe Hepatit B anti-hbc total Hepatit B anti-hbc (IgM) Hepatit B Hepatit D RNA (X) Hepatit D Hepatit D IgM (X) Hepatit D Hepatit D IgG (X) Hepatit D Hepatit D antikroppar (X) Hepatit D Hepatit A IgG Hepatit A Hepatit A IgM Hepatit A Hepatit C antikroppar Hepatit C Hepatit-C antigen Hepatit C 290

5 57660 Hepatit C RIBA III (X) Hepatit C Heptatit C Lia (X) Hepatit C Hepatit C RNA (X) Hepatit C Hepatit C Genotypning (X) Hepatit C Benbank, (HIV,HBV,HCV)(X) Hepatit E antikroppar (X) Hepatit E HIV-antikroppar (RIBA) (X) HIV HIV 1 antigen (X) HIV HIV antigen-antikroppar HIV HIV1 RNA kvantitativ (X) HIV HIV1 + Resbest (X) HIV HIV 1 DNA (X) HIV HIV Subtyp HIV HTLV I & II antikroppar HTLV Listeria IgM (X) Listeria IgG (X) Helicobacter IgG Helicobacter Helicobacter antigen i feces Helicobacter Campylobacter IgM (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgG (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgA (X) Campylobacter-serologi Streptokockantikroppar (ASO) (X) GBS-antikroppar (X) Pneumokock-antigen Pneumokock-antigen i urin och 430 likvor Borrelia IgG (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgM (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgG (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgM (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgG-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Borrelia IgM-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Anaplasma IgM (X) Anaplasma Anaplasma IgG (X) Anaplasma Tularemi IgM (X) Tularemi Tularemi IgG (X) Tularemi Yersinia-antikroppar (IgA,IgM,IgG) (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig G (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig A (X) Yersinia-serologi Salmonella IgM (X) Salmonella-serologi Salmonella IgG (X) Salmonella-serologi Lues kardiolipin-ak (RPR) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak (TPPA) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak screen Treponema pallidumantikroppar

6 69120 Mykoplasma IgM (X) Mykoplasma IgG (X) Mykoplasma pneumoniae Mykoplasma Chlamydia trachomatis IgM (X) Chlamydia trachomatis, serologi Chlamydia trachomatis IgG (X) Chlamydia trachomatis, serologi Mycoplasma genitalium (X) Mykoplasma genitalium Mycoplasma genitalium 600 pyrosekvensering (X) Chlamydophila psittaci IgM (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci IgG (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila pneumoniae IgG (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae IgM (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila pneumoniae 380 DNA (X) Pertussis-toxin IgA (X) Bordetella pertussis Pertussis toxin IgG (X) Bordetella pertussis Bordetella pertussis Bordetella pertussis B parapertussis DNA () Legionella serologi (X) Legionella, odling, antikroppar & 390 antigen Legionella pneumophila IgG (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila IgA (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella-antigen Legionella, odling, antikroppar & 430 antigen Legionella pneumophila (X) Pneumocystis jiroveci (X) Pneumocystis jiroveci (X) Toxoplasma gondii IgM (X) TORCH Toxoplasma gondii IgG (X) TORCH Candida-DNA () Svamp - antigen, antikroppar, Arabinitolkvot i Urin (X) Arabinitolkvot Aspergillus-antikroppar (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antigen (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus DNA (X) Svamp - antigen, antikroppar, Reumatoidfaktor Reumadiagnostik CCP-antikroppar (RA) Reumadiagnostik COMP (X) Komplement C3 (X) Komplement C3dg (X) Komplement C4 (X) 130

7 73040 Komplement C1 inhibitor (X) Komplement C1q (X) Komplement C1s (X) Komplement funktion, klassisk v{g (X) Komplementfunktion, alternativ v{g (X) Properdin (X) Gliadin IgA-antikroppar Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgA) Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgG) (X) Celiakidiagnostik vid IgA-brist IgA i serum (tillägg till celiaki-analys) Celiakidiagnostik vid IgA-brist Kärnantikroppar (ANA) Autoantikroppar dsdna IgG DNA-antikroppar, 180 Autoantikroppar Glatt muskel IgG (SMA) Autoantikroppar Mitokondrie IgG (AMA) Autoantikroppar Mitokondrieantikroppar typ M2 Autoantikroppar Parietalceller IgG Autoantikroppar Kardiolipin IgG Kardiolipin, Autoantikroppar Kardiolipin IgM Kardiolipin, Autoantikroppar LKM-antikroppar Autoantikroppar ENA-screen med EIA ENA MPO-ANCA (ak mot myeloperoxidas) ANCA Capture MPO-ANCA (X) ANCA PR3-ANCA (ak mot proteinas-3) ANCA Capture PR3-ANCA (X) ANCA IIF-ANCA (X) ANCA BPI-ANCA (IgG), CF-patient (X) BPI-ANCA, CF-patient BPI-ANCA (IgA), CF-Patient (X) BPI-ANCA, CF-patient GBM-antikroppar ANCA, Akuttest Goodpasture antigen IgG Binjurebark antikroppar (X) Tyreoidea-ak (TPO-antikroppar) Tyreoidea-antikroppar Tyreoidea TRAK-antikroppar Tyreoidea-antikroppar ASCA IgA ASCA ASCA IgG ASCA Antikroppar mot hudantigen (X) Antikroppar mot hudantigen Beta-2-glykoprotein IgG Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Beta-2-glykoprotein IgM Beta-2-glykoprotein IgG/IgM RAPD (klonalt samband) Efter kontakt med laboratoriets Spa-typning (HRM) (X) Efter kontakt med laboratoriets Serumprov fryst Plasma-prov fryst 70 *I de fall remiss eller prov saknas, eller märkts på ett så felaktigt sätt att laboratoriet endast efter stor ansträngning kan fullfölja analysen, debiteras avsändaren i rimlig

8 proportion mot arbetsinsatsen, i de flesta fall 190 kr. 2. Analyser i bokstavsordning Nummer Analystext I provtagningsanvisning Pris Adeno snabbtest Adenovirus Adenovirus (X) Adenovirus Allmän fecesodling Fecesodling Allmän odling Sår, odling Allmän odling bronkial Bronksekret, odling Allmän odling punktat Punktat, odling Anaerob odling Anaerob odling Anaplasma IgG (X) Anaplasma Anaplasma IgM (X) Anaplasma anti-hbc (IgM) Hepatit B anti-hbc total Hepatit B anti-hbe Hepatit B anti-hbs Hepatit B Antikroppar mot hudantigen (X) Antikroppar mot hudantigen Apparatkontroll Efter kontakt med vårdhygien Arabinitolkvot i Urin (X) Arabinitolkvot ASCA IgA ASCA ASCA IgG ASCA Aspergillus DNA (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antigen (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antikroppar (X) Svamp - antigen, antikroppar, Astrovirus (X) Astrovirus Autoklavkontroll, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll B parapertussis DNA () Benbank, (HIV,HBV,HCV)(X) Benbanksodling Biopsi, odling Beta-2-glykoprotein IgG Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Beta-2-glykoprotein IgM Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Binjurebark antikroppar (X) BK-virus (X) BK-virus, Blododling (ae+an) Blododling Blododling (PED) Blododling Bordetella pertussis Bordetella pertussis Borrelia IgG (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgG (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgG-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Borrelia IgM (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgM (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgM-antikroppar (WB) Borrelia-serologi 350

9 78866 BPI-ANCA (IgA), CF-Patient (X) BPI-ANCA, CF-patient BPI-ANCA (IgG), CF-patient (X) BPI-ANCA, CF-patient Calicivirus (norovirus) Calicivirus Campylobacter IgA (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgG (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgM (X) Campylobacter-serologi Candida-DNA () Svamp - antigen, antikroppar, CAPD-odling CAPD Capture MPO-ANCA (X) ANCA Capture PR3-ANCA (X) ANCA CCP-antikroppar (RA) Reumadiagnostik Chlamydia trachomatis IgG (X) Chlamydia trachomatis, serologi Chlamydia trachomatis IgM (X) Chlamydia trachomatis, serologi 69 Chlamydophila pneumoniae IgG (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae IgM (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila pneumoniae 380 DNA (X) Chlamydophila psittaci IgG (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci IgM (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila psittaci (X) Clostridium difficile toxin Clostridium difficle, 390 toxinpåvisning COMP (X) Cystor & maskägg Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter 50 Cytomegalvirus IgG-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus IgM-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus kvantitativ DNA (X) CMV, Desinfektionskontroll Efter kontakt med vårdhygien 20 Dialysvatten, sterilitetskontroll Efter kontakt med vårdhygien Diarreframkallande E.coli EIEC, ETEC, EPEC Difteriodling Difteri Direkt mikroskopi svamp Direkt mikroskopi, bakterier (ej TB) Direkt mikroskopi, Vincents angina Direktmikroskopi parasiter Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter dsdna IgG DNA-antikroppar, 180 Autoantikroppar 55 EBV IgG-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV IgM-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV-antikroppar (heterofila) EBV och CMV serologi EBV-DNA ()(X) EBV, EHEC EHEC 370

10 56100 Elektronmikroskopi, virus (X) Efter kontakt med laboratoriets ENA-screen med EIA ENA Endoftalmitodl Ögonodling Endotoxin i vatten Efter kontakt med vårdhygien Enterovirus Enterovirus Epidemiologisk typning av bakterier (x) Feceslavemang Efter kontakt med laboratoriet Fecesodling (Livsmedelslagen) Frysning av prov (begäran om att ett 70 prov ska frysas) GBM-antikroppar ANCA, Akuttest GBS-antikroppar (X) Glatt muskel IgG (SMA) Autoantikroppar Gliadin IgA-antikroppar Celiaki - antikroppsdiagnostik Gonokockodling, per prov Gonokocker, odling Goodpasture antigen IgG Gr B-streptokocker GBS, odling HBeAg Hepatit B HBsAg Hepatit B HBsAg (PRISM) (X) Hepatit B Helicobacter antigen i feces Helicobacter Helicobacter IgG Helicobacter Helicobacterodling Helicobacter Hepatit A IgG Hepatit A Hepatit A IgM Hepatit A Hepatit B DNA (X) Hepatit B Hepatit B genotypning (X) Hepatit B Hepatit C antikroppar Hepatit C Hepatit C Genotypning (X) Hepatit C Hepatit C RIBA III (X) Hepatit C Hepatit C RNA (X) Hepatit C Hepatit D antikroppar (X) Hepatit D Hepatit D IgG (X) Hepatit D Hepatit D IgM (X) Hepatit D Hepatit D RNA (X) Hepatit D Hepatit E antikroppar (X) Hepatit E Hepatit-C antigen Hepatit C Heptatit C Lia (X) Hepatit C Herpes simplex 2 IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgM (X) Herpes simplex, Herpes simplex Herpes simplex, HIV 1 antigen (X) HIV HIV 1 DNA (X) HIV 1660

11 59310 HIV antigen-antikroppar HIV HIV Subtyp HIV HIV1 + Resbest (X) HIV HIV1 RNA kvantitativ (X) HIV HIV-antikroppar (RIBA) (X) HIV HTLV I & II antikroppar HTLV IgA i serum (tillägg till celiaki-analys) Celiakidiagnostik vid IgA-brist IIF-ANCA (X) ANCA Influenza A () Influenza, Influenza B () Influenza, Kamme-Lindberg odl ae + an Biopsi, odling Kardiolipin IgG Kardiolipin, Autoantikroppar Kardiolipin IgM Kardiolipin, Autoantikroppar Keratitodling Ögonodling Klamydia (C trachomatis) Klamydia Koleraodling Fecesodling Komplement C1 inhibitor (X) Komplement C1q (X) Komplement C1s (X) Komplement C3 (X) Komplement C3dg (X) Komplement C4 (X) Komplement funktion, klassisk v{g (X) Komplementfunktion, alternativ v{g (X) Konjunktivalodling Ögonodling Kontroll av bröstmjölk Bröstmjölksgivare, screen Kärnantikroppar (ANA) Autoantikroppar Legionella pneumophila IgA (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila IgG (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila (X) Legionella serologi (X) Legionella, odling, antikroppar 390 & antigen Legionella-antigen Legionella, odling, antikroppar 430 & antigen Legionellaodling Legionella, odling, antigen, 320 antikroppar Listeria IgG (X) Listeria IgM (X) Listeriaodling Listeria, odling LKM-antikroppar Autoantikroppar Lues kardiolipin-ak (RPR) Treponema pallidumantikroppar Luftundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Luftvägsblock virus (X) beroende på agens

12 45 Malariaundersökning Malaria Meningokockodling Meningit Mikroskopi: Syrafasta stavar (X) TB - Mykobakterier Miljöundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Mitokondrie IgG (AMA) Autoantikroppar Mitokondrieantikroppar typ M2 Autoantikroppar MPO-ANCA (ak mot myeloperoxidas) ANCA MRB - Dialys-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling MRB - IVA-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling MRB - Neo-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, Multiresistenta bakterier, 190 etc). Per provlokal odling Mycobacterium tuberculosis DNA (X) TB - Mykobakterier Mycoplasma genitalium (X) Mykoplasma genitalium Mycoplasma genitalium 600 pyrosekvensering (X) Mykobakterier (odling+res) (X) TB - Mykobakterier Mykoplasma IgG (X) Mykoplasma IgM (X) Mykoplasma pneumoniae Mykoplasma Nasofarynx, odling Nasofarynx, odling Noll-prov personal (stickskada hos 70 personal) Nukleinsyra fr aktuellt agens (X) Efter kontakt med laboratoriets Papillomvirus, DNA (HPV) HPV (utredning av avvikande 290 cellprov) Parietalceller IgG Autoantikroppar Parotitvirus IgG (X) Parotit Parotitvirus IgM (X) Parotit Parvovirus IgG (X) Parvovirus Parvovirus IgM (X) Parvovirus Pertussis toxin IgG (X) Bordetella pertussis Pertussis-toxin IgA (X) Bordetella pertussis Plasma-prov fryst Plasmasterilisator, biologisk kontroll Efter kontakt med vårdhygien Pneumocystis jiroveci (X) Pneumocystis jiroveci (X) Pneumokock-antigen Pneumokock-antigen i urin och 430 likvor PR3-ANCA (ak mot proteinas-3) ANCA Properdin (X) Quantiferon (X) Quantiferon RAPD (klonalt samband) Efter kontakt med laboratoriets Reumatoidfaktor Reumadiagnostik Rotavirus Rotavirus 120

13 55320 RSV (X) RS-virus RS-virus snabbtest RS-virus Rubella IgG-antikroppar Rubella immunitetsprövning Rubella IgM-antikroppar (X) Rubella, infektion Salmonella IgG (X) Salmonella-serologi Salmonella IgM (X) Salmonella-serologi Salmonella, Shigella Fecesodling Serumprov fryst Sinusodling Sår, odling Spa-typning (HRM) (X) Efter kontakt med laboratoriets Sputumodling Sputum, odling Sputumodling CF Sputum, odling Sterilkontroll Efter kontakt med vårdhygien Strept A,C,G och Fusobacterium Svalg, odling 240 necrophorum Streptokockantikroppar (ASO) (X) Svalgpatogena streptokocker (A,C,G) Svalg, odling Svamp resistensbestämning (X) Jästsvamp, odling Svamp-odl Jästsvamp, odling + Hudsvamp T pallidum-ak (TPPA) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak screen Treponema pallidumantikroppar TBE IgA (X) TBE-serologi TBE IgG TBE-serologi TBE IgM TBE-serologi Tillägg för AKUT-test Torrsterilisator, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll Toxoplasma gondii IgG (X) TORCH Toxoplasma gondii IgM (X) TORCH Trakealodling Allmän odling TTG-antikroppar (IgA) Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgG) (X) Celiakidiagnostik vid IgA-brist Tularemi IgG (X) Tularemi Tularemi IgM (X) Tularemi Tyreoidea TRAK-antikroppar Tyreoidea-antikroppar Tyreoidea-ak (TPO-antikroppar) Tyreoidea-antikroppar Urinodling Urinodling Urinodling+Jästsvamp Urinodling Utvidgad urinodling Utvidgad urinodling Varicella Zoster IgG (X) Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgM (X) Varicella-Zoster, Varicella-Zoster Varicella-Zoster, Vattenodling Efter kontakt med vårdhygien Vattenodling, Legionella Legionella i vatten 410

14 67070 Yersinia Ig A (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig G (X) Yersinia-serologi Yersinia-antikroppar (IgA,IgM,IgG) (X) Yersinia-serologi Öronodling Öronodling Ändringar gentemot publicerade prislistor 2013 Analys Fd pris Nytt pris Kommentar Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, etc) per provlokal Nu pris per provlokal då detta ibland skiftar.

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic 2014-01-22, nytt och ändrat markerat med rött. Grupp 1: Urinodlingar Urin kastad Urinodling Urin KAD Urinodling Urin påse Urinodling Urin urostomi Urinodling

Läs mer

Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning

Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning Prislista Mikrobiologi den 14 april 2014 Sida 1 av 9 BAKTERIEODLING MIKROBIOLOGISK KONTROLL AV BASSÄNGVATTEN Bassängvatten J Aerob odling - ingjutning + membranfiltrering STERILISERINGSKONTROLL - BIOLOGISKA

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Bakteriologisk diagnostik Allmän Bakteriologi Artbestämning Bakterier, svamp Matrix-Assisted VITEK MS Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Bakterier Autoklavprov Odling Växt/Ingen växt Bakterier

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort MRSA screen Nuc-gen MRSA konfirmation Nuc / MecA/ MecC/PVL-gen Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae screen ALLMÄNNA PROVER såsom: Sår, näsa, svalg

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014 Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 Meddelande 8/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2014-06-11 (om inget annat datum anges i texten) Till kunder inom Skaraborgs

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vanligaste sexuellt överförda infektionerna (STI) Klamydia Herpes Kondylom

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 99,50 kr P ACTH 83,31 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 15,60 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin

Läs mer

Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH

Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 1 (7) Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 72,24 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 6,44 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 191,43 kr P ACTH 184,61 kr S AFP 77,57 kr P ALAT 18,10 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin 21,16 kr

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2013-11-27 (om inget annat datum anges nedan)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2013-11-27 (om inget annat datum anges nedan) Datum 2013-10-28 Meddelande 12/20 /2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2013-11-27 (om inget annat datum anges nedan) Till våra kunder (för kunder inom Skaraborgs Sjukhus

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng

KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng Seminarier Föreläsningar Gruppövningar Klinik Inläsning 23% Laborationer 22% 24% 31% Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper om etiologi, patofysiologi,

Läs mer

Prislista Unilabs för perioden 2015-06-01--2015-12-31

Prislista Unilabs för perioden 2015-06-01--2015-12-31 Laboratoriemedicin Prislista Unilabs för perioden 2015-06-01--2015-12-31 Undergrupp ProdKod ProduktNamn GiltigTom Prislista Unilabs Sydväst Klin. Bakteriologi NPU03611 Syfilisscreening serum 20151231 124,58

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Komponent/ Undersökning Klinisk immunologi System Metod/ Mätprincip 1(12) Utrustning Enhet Ort C3d Raketelfores Elfores apparat mg/l C3 Serum Nefelometri Immage 800 g/l C4 C1-inhibitor Serum Raketelfores

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

ENA (Screening: SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1) 239 267,68 kr. Citrullinantikroppar (anti-ccp) 100 112,00 kr

ENA (Screening: SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1) 239 267,68 kr. Citrullinantikroppar (anti-ccp) 100 112,00 kr Laboratoriemedicin i Västerbotten 0,93 Klinisk Immunologi Generellt gäller: AKUT-pris = 2 x listpris Reumatologiska autoantikroppar Antikroppar cellkärnor (ANA) A 195 218,40 kr ANA special (HEp 2-celler)

Läs mer

2/20. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402

2/20. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402 Datum 2014-03-12 Meddelande 2/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402 Justering av referensintervallen för P-TSH, P-Kobalamin och P-Kreatinin Beställnings- och provtagningsrutinerna

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2013-10-02 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 75 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

RAF projekt Enkät Blododlingar. Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping

RAF projekt Enkät Blododlingar. Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping RAF projekt Enkät Blododlingar Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping Enkäten Google-enkät Fördelar: Gratis. Relativt lätt att göra. Sammanställer. Nackdelar: Kräver tillgång till Gmail.

Läs mer

Tarminfektioner. Grundkurs för lokalt smittskyddsansvariga 2014. Helena Hervius Askling. Bitr.smittskyddsläkare. Helena Hervius Askling

Tarminfektioner. Grundkurs för lokalt smittskyddsansvariga 2014. Helena Hervius Askling. Bitr.smittskyddsläkare. Helena Hervius Askling Tarminfektioner Grundkurs för lokalt smittskyddsansvariga 2014 Bitr.smittskyddsläkare Sidan 1 Vad handlar föreläsningen om? Huvudbudskap = kom ihåg åtminstone detta! Falldiskussion Anmälningspliktiga tarminfektioner

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef Datum: 2012-01-09 : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen

Läs mer

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL Specialitet: Infektionsmedicin PM Medicinskt Text författare: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Faktaansvarig: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2008-01-22 Reviderat: 2013-04-04

Läs mer

Division Diagnostik Laboratoriemedicin Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi/Cytologi Blodcentral. Intern prislista 2009

Division Diagnostik Laboratoriemedicin Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi/Cytologi Blodcentral. Intern prislista 2009 Division Diagnostik Laboratoriemedicin Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi/Cytologi Blodcentral Intern prislista 2009 Allmänna upplysningar Priserna är självkostnadspriser bärande de totala kostnaderna

Läs mer

MIKR BLADET. Nr 2 2015

MIKR BLADET. Nr 2 2015 MIKR BLADET Nr 2 2015 Mikrobladet i egen regi. För synpunkter och för inlämning av artiklar, foton med mera mejla direkt till darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se. Väl mött Styrelsen RFM, Redaktionen

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Postoperativa enheter VÅRDHYGIEN SKÅNE

Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Postoperativa enheter VÅRDHYGIEN SKÅNE Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningar och postoperativa enheter är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet med patienter med

Läs mer

Infektionssjukdomar hos nyanlända

Infektionssjukdomar hos nyanlända Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Göteborg 20 januari 2015 G-P 20 juni 2014 Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos (Umeå 2013) Antal rapporterade

Läs mer

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne Tuberkulos Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 2 Tuberkulosincidensen bland svenskfödda i Sverige 1920-2008 700 600 Antal fall per 100,000 500 400 300 200 BCG 100

Läs mer

STI inom primärvården klinik och diagnostik

STI inom primärvården klinik och diagnostik STI inom primärvården klinik och diagnostik STI och inte STD. Sexually Transmitted Infections istället för Diseases betonar att det rör sig om just infektioner och att man dessutom kan bära många av dessa

Läs mer

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2015 Innehåll: 2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 3-4 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Antikroppar mot Beta-2-glykoprotein-1

Läs mer

Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande

Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande 1(7) Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent Pris S 17-OH-Progesteron 468,23 kr S, Csv ACE 156,75 kr P ACTH 146,19 kr S AFP 56,66 kr P ALAT 6,19

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover , överläkare, verksamhetschef Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom

Läs mer

Smittspårningskurs 2015

Smittspårningskurs 2015 Smittspårningskurs 2015 Tarminfektioner Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Var hittar du information? Smittskyddsblad för varje sjukdom med information om smittspårning Patientinformation

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI...

Läs mer

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas STI SML (smittskyddslagen) Ej SML Klamydia Gonorré Syfilis HIV Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas Smittskyddslagen Smittspårning Undersökning Anmälan till smittskydd Kostnadsfri undersökning/behandling

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 6, mars 2013 Innehåll: 2 Klinisk kemi - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte 8 Klinisk mikrobiologi - Remissinformation 9

Läs mer

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Katarina Hedin, MD Specialist i allmänmedicin FoU Kronoberg Landstinget Kronoberg Institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården?

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Lars Falk Överläkare, Hudkliniken, landstinget i Östergötland FoU-handledare FoU-enheten för närsjukvården Vad

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Antivirala läkemedel. Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se. Antiviral läkemedel. Vilka virus?

Antivirala läkemedel. Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se. Antiviral läkemedel. Vilka virus? Antivirala läkemedel Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se Antiviral läkemedel Må l: hämma virusreplikationen Syfte: mildra symptom, förkorta sjukdomstid,

Läs mer

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten:

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten: 1(10) Packa Provet Rätt Transport av prover för kemisk eller mikrobiologisk analys är förenat med vissa risker. Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur

Läs mer

Mykobakterier. Erik Sturegård

Mykobakterier. Erik Sturegård Mykobakterier Erik Sturegård Mykobakterier - generellt!syrafasta stavar!lipidrik cellvägg!mykolsyra!avfärgas inte med syra/ alkohol!växthastighet! Snabb!M. fortuitum!långsamma!mtb-komplexet!ultralångsamma!m.

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4

Läs mer

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN ADA HSN 0905-0475 1(19) Bilaga 1 AVTAL OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS FÖRVALTNING och KAROLINSKA UNIVERSITETSLABORATORIET LS 0809-0845

Läs mer

Borreliainfektioner. Anna J Henningsson Klinisk mikrobiologi Infektionsmedicin

Borreliainfektioner. Anna J Henningsson Klinisk mikrobiologi Infektionsmedicin Borreliainfektioner Anna J Henningsson Klinisk mikrobiologi Infektionsmedicin Humanpatogener i fästingar Borrelia spp Lyme borrelios TBEV tick-borne encephalitis Anaplasma phagocytophilum Rickettsia helvetica

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. Vid positiv odling hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn ska epidemiologisk utredning påbörjas. Åtgärder ska vidtas omgående

Läs mer

SLUTRAPPORT, 2010-06-17

SLUTRAPPORT, 2010-06-17 SLUTRAPPORT, 2010-06-17 Innehållsförteckning Förord... 4 Fokusområde Blodburna smittor... 5 Projektens lägesrapport vid temaårets slut:... 5 Fokusområde Kontaktsmittor... 7 Projektens lägesrapport vid

Läs mer

Alternativa metoder för att påvisa antibiotikaresistens. Håkan Janson

Alternativa metoder för att påvisa antibiotikaresistens. Håkan Janson Alternativa metoder för att påvisa antibiotikaresistens Håkan Janson Traditionell resistensbestämning Fenotypisk testning Lappdiffusion Buljongspädning Detektion med utodling (Golden standard) Detektion

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Tentamen Tema Försvar T4 HT2012

Tentamen Tema Försvar T4 HT2012 Tentamen Tema Försvar T4 HT2012 Läkarprogrammet termin 4 MC5400-83003HT12 Kurskod: MC5400 Temaansvariga: Magnus Lindberg, Bo Söderquist Datum: 2012-11-23 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 80 poäng OBS! Svaren

Läs mer

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901).

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 06 07 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 98,5 p Neurologi, fråga 1-5, 15p Mikrobiologi,

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

man född 1968 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber.

man född 1968 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber. 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber. Aktuellt Haft feber i 5 d med toppar mot 40 grader. Haft hosta. Nu bättre. Uppegående och tempen har gått ner till 36,9 grader. Kommer för kontroll.

Läs mer

Clostridium difficile diagnostik. Lucía Ortega Klinisk Mikrobiologi Växjö

Clostridium difficile diagnostik. Lucía Ortega Klinisk Mikrobiologi Växjö Clostridium difficile diagnostik Lucía Ortega Klinisk Mikrobiologi Växjö Clostridium difficile Anaerob, gram positiv stav Sporbildande Producerar toxiner som A och B Orsakar diarré/kolit Indikation: Diarre

Läs mer

uppkomst av en acneförändring (Etiologiska faktorer, mekanismer). (5 p.) Eksemen brukar delas in efter klinisk bild och etiologi om den är känd.

uppkomst av en acneförändring (Etiologiska faktorer, mekanismer). (5 p.) Eksemen brukar delas in efter klinisk bild och etiologi om den är känd. Tentamensfrågor Omtenta T4 HT2012 Totalt antal poäng 60 p Del 1 (16)p 1. Acne är en vanlig hudsjukdom. Beskriv de patofysiologiska mekanismerna vid uppkomst av en acneförändring (Etiologiska faktorer,

Läs mer

Vårdprogram för virala CNS-infektioner

Vårdprogram för virala CNS-infektioner Vårdprogram för virala CNS-infektioner Vårdprogram - Infektionsläkarföreningen Medverkande Elisabeth Aurelius, Stockholm Malin Bengnér, Jönköping Britt-Marie Eriksson, Uppsala Jan Fohlman, Växjö Elisabeth

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4

Läs mer

Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF. Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne

Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF. Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne Proteinet Ag ak Identifiering Agglutination Elisa Immunokromatografi Array Nukleinsyra DNA mrna

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Beskrivning - Colostrum

Beskrivning - Colostrum Beskrivning - Colostrum Råmjölk är en tjock gul vätska, rik på protein, tillväxtfaktorer, och immun faktorer. Det utsöndras från mjölkkörtlar hos alla kvinnliga däggdjur under de första dagarna av laktationen.

Läs mer

Varar Risklivsmedel Risksituation Temp (optim) atm

Varar Risklivsmedel Risksituation Temp (optim) atm Agens Bakterier Staphylococcus aureus Bacillus cereus * (kräktyp) Clostridium botulinum * Bacillus cereus * (diarrétyp) Clostridium perfringens * Shigella spp Symptom magsmärtor kräkningar (diarré, feber)

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/214, ÅRGÅNG 25 STATISTIK 213 SISTA NUMRET SOM TIDNING Kära vänner! Innehåll Att presentera ett helt års händelser och på några få tryckta sidor är

Läs mer

Exempel 2 av: Christopher Nilsson

Exempel 2 av: Christopher Nilsson Du är en mycket viktig person! Du jobbar ju med livsmedel Livsmedelslagstifning EU förordningen Livsmedelslagen Livsmedelsförordningen Livsmedelsverkets författningar (LIVSFS) Grundförutsättningar Upprättande

Läs mer

INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVA-LJUS

INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVA-LJUS INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVALJUS INTERCEPT Blood System för trombocyter INTERCEPT Blood System för trombocyter är en

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder?

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder? Tuberkulos, hiv och hepatit Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Uddevalla 22 oktober 2013 Tuberkulos Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

Skyddar snusk mot allergi?

Skyddar snusk mot allergi? Skyddar snusk mot allergi? Agnes Wold Avdelningen för klinisk bakteriologi Sahlgrenska Sjukhuset/Göteborgs universitet Allergi förändrad reaktivitet = immunologiskt betingad överkänslighet Allergikerns

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Presentation Asylhälsan. Söderhamns HC 0270-771 76

Presentation Asylhälsan. Söderhamns HC 0270-771 76 Presentation Asylhälsan Söderhamns HC 0270-771 76 Statistik 2010 Besök DSK + kurator = 2 747 (inkl hälsosamtal) Hälsosamtal = 424 Uteblivna hälsosamtal = 75 Läkarbesök = 368 HÄLSO UNDERSÖKNING / CHECKLISTA

Läs mer

Fall generella lungsjukdomar. Anders Thylén, Jenny Vikgren 141128

Fall generella lungsjukdomar. Anders Thylén, Jenny Vikgren 141128 Fall generella lungsjukdomar Anders Thylén, Jenny Vikgren 141128 Fall # 1 Anamnes o Kvinna född 56, rökare, stylist, alkoholmissbruk o Möjligen lättare astmatiska besvär vid viss väderlek o Ryggopererad

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Anna-Karin Larsson Infektionsläkare Helsingborg

Anna-Karin Larsson Infektionsläkare Helsingborg Behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppenvård och slutenvård Anna-Karin Larsson Infektionsläkare Helsingborg Nedre luftvägsinfektioner Akut bronkit Exacerbation av kronisk bronkit Pneumoni Samhällsförvärvad

Läs mer

Smittskydd Östergötland

Smittskydd Östergötland Smittskydd Östergötland Kunskapskonferens inför Pumpa Läns 2013-08-29 Vad kan smitta vattnet? Britt Åkerlind Smittskyddsläkare Vattenburna infektioner Calicivirus Campylobakter-infektion Crypotosporidium-infektion

Läs mer

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Infektiös keratit Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Epidemiologi Drabbar 6.3 till 11 per 100 000 (oftare KL-bärare) Bakteriell keratit är vanligare (drygt 80% av fall) Filamentär

Läs mer