Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101"

Transkript

1 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset även påverkas av laboratoriets landstingsavtal för IT, lokalhyra, upphandling, vaktmästeri, städ, transport etc. I priset ingår tolkning och rådgivning av laboratoriets. För den som jämför priser mellan olika laboratorier ska det påpekas att en och samma analys kan innehålla olika komponenter på olika laboratorier. Fecesodling kan på ett laboratorium omfatta salmonella, shigella, campylobakter och yersinia under det att det på ett annat laboratorium omfattar de två eller tre förstnämnda. På ett laboratorium kan nödvändiga uppföljande analyser ingå i grundpriset och på ett annat laboratorium behöva betalas extra. Den beställda analysen kan ibland behöva kompletteras med ytterligare analyser. Detta är särskilt vanligt inom områdena hepatit-diagnostik och autoimmunologiska analyser. Vi förbehåller oss rätten att på medicinska grunder utvidga diagnostiken även om detta kan medföra extra kostnader för beställaren. I de fall en beställning av en analys som finns i laboratoriets utbud kommer på en utomlänsremiss utför och besvarar klinisk mikrobiologi analysen med en kommentar om att komplettering med en analys av ett externt laboratorium kan göras om så särskilt önskas (och ett telefonnummer där denna önskan kan framföras). Om ni redan från början vet att ni vill ha analysen utförd av ett annat laboratorium, markera detta tydligt på remissen. Akut analys många (men inte alla) analyser kan begäras som akut analys. Vissa kräver överenskommelse mellan patientansvarig och laboratorie. Akut analys innebär snabbt omhändertagande under laboratoriet öppettider, snabbast möjliga analys vilket kan innebära analys efter öppettid, samt telefonsvar. För oss medför det alltid extra kostnader. Ett tillägg på 750 kr debiteras vid akut analys. Markerat med (X) = analyser som av klinisk mikrobiologi skickas vidare till utomlänslaboratorier (Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, SMI). Vi ordnar korrekt provpackning, val av laboratorium, transport och prioriterar laboratorier som är ackrediterade och eller har bästa pris för den aktuella analysen. Svar och debitering får man via Klinisk mikrobiologi i Kronoberg vilket innebär att de listas i journalen på samma sätt som andra mikrobiologiska analyser. Innehåll 1. Analyser i analysnummerordning s Odlingar (kvalitativa) s Serologi, Virologi, Övrigt (kvantitativa) s Analyser i bokstavsordning s Ändringar gentemot tidigare publicerad prislista s Analyser i analysnummerordning 1.1 Odlingar (kvalitativa) Nummer Analystext I provtagningsanvisning: Pris Allmän odling Sår, odling Allmän odling punktat Punktat, odling Allmän odling bronkial Bronksekret, odling Anaerob odling Anaerob odling Kamme-Lindberg odl ae + an Biopsi, odling Benbanksodling Biopsi, odling Epidemiologisk typning av bakterier (x) 1550

2 12030 Blododling (ae+an) Blododling Blododling (PED) Blododling CAPD-odling CAPD Allmän fecesodling Fecesodling Fecesodling (Livsmedelslagen) Salmonella, Shigella Fecesodling Helicobacterodling Helicobacter Koleraodling Fecesodling Diarreframkallande E.coli EIEC, ETEC, EPEC EHEC EHEC Feceslavemang Efter kontakt med laboratoriet Urinodling Urinodling Urinodling+Jästsvamp Urinodling Utvidgad urinodling Utvidgad urinodling Nasofarynx, odling Nasofarynx, odling Öronodling Öronodling Sinusodling Sår, odling Endoftalmitodl Ögonodling Konjunktivalodling Ögonodling Keratitodling Ögonodling Sputumodling CF Sputum, odling Sputumodling Sputum, odling Trakealodling Allmän odling Legionellaodling Legionella, odling, antigen, 320 antikroppar 18 Svalgpatogena streptokocker (A,C,G) Svalg, odling Strept A,C,G och Fusobacterium Svalg, odling 240 necrophorum Gr B-streptokocker GBS, odling Difteriodling Difteri Listeriaodling Listeria, odling Meningokockodling Meningit Gonokockodling, per prov Gonokocker, odling Direkt mikroskopi, bakterier (ej TB) Direkt mikroskopi, Vincents angina Direkt mikroskopi svamp MRB - Neo-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång MRB - IVA-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång MRB - Dialys-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, Multiresistenta bakterier, odling 190 etc). Per provlokal Miljöundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Luftundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Autoklavkontroll, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110

3 avdödningskontroll Torrsterilisator, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll Desinfektionskontroll Efter kontakt med vårdhygien Plasmasterilisator, biologisk kontroll Efter kontakt med vårdhygien Apparatkontroll Efter kontakt med vårdhygien Sterilkontroll Efter kontakt med vårdhygien Kontroll av bröstmjölk Bröstmjölksgivare, screen Vattenodling Efter kontakt med vårdhygien Dialysvatten, sterilitetskontroll Efter kontakt med vårdhygien Endotoxin i vatten Efter kontakt med vårdhygien Vattenodling, Legionella Legionella i vatten Svamp-odl Jästsvamp, odling + Hudsvamp Svamp resistensbestämning (X) Jästsvamp, odling Cystor & maskägg Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter 45 Malariaundersökning Malaria Direktmikroskopi parasiter Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter Frysning av prov (begäran om att ett 70 prov ska frysas) Noll-prov personal (stickskada hos 70 personal) Tillägg för AKUT-test Serologi, Virologi, Övrigt (kvantitativa) Quantiferon (X) Quantiferon Klamydia (C trachomatis) Klamydia Clostridium difficile toxin Clostridium difficle, 390 toxinpåvisning Mikroskopi: Syrafasta stavar (X) TB - Mykobakterier Mykobakterier (odling+res) (X) TB - Mykobakterier Mycobacterium tuberculosis DNA (X) TB - Mykobakterier Nukleinsyra fr aktuellt agens (X) Efter kontakt med laboratoriets Herpes simplex Herpes simplex, Herpes simplex IgM (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex 2 IgG (X) Herpes simplex, Varicella-Zoster Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgG (X) Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgM (X) Varicella-Zoster, Cytomegalvirus IgG-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus IgM-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus kvantitativ DNA (X) CMV, Rubella IgG-antikroppar Rubella immunitetsprövning 120

4 54110 Rubella IgM-antikroppar (X) Rubella, infektion Parotitvirus IgG (X) Parotit Parotitvirus IgM (X) Parotit EBV-antikroppar (heterofila) EBV och CMV serologi EBV IgM-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi 0 55 EBV IgG-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV-DNA ()(X) EBV, BK-virus (X) BK-virus, Papillomvirus, DNA (HPV) HPV (utredning av avvikande 290 cellprov) RS-virus snabbtest RS-virus RSV (X) RS-virus Influenza A () Influenza, Influenza B () Influenza, Adenovirus (X) Adenovirus Adeno snabbtest Adenovirus Astrovirus (X) Astrovirus Parvovirus IgM (X) Parvovirus Parvovirus IgG (X) Parvovirus Calicivirus (norovirus) Calicivirus Rotavirus Rotavirus Luftvägsblock virus (X) beroende på agens Elektronmikroskopi, virus (X) Efter kontakt med laboratoriets Enterovirus Enterovirus TBE IgM TBE-serologi TBE IgG TBE-serologi TBE IgA (X) TBE-serologi Hepatit B DNA (X) Hepatit B Hepatit B genotypning (X) Hepatit B HBsAg Hepatit B HBsAg (PRISM) (X) Hepatit B HBeAg Hepatit B anti-hbs Hepatit B anti-hbe Hepatit B anti-hbc total Hepatit B anti-hbc (IgM) Hepatit B Hepatit D RNA (X) Hepatit D Hepatit D IgM (X) Hepatit D Hepatit D IgG (X) Hepatit D Hepatit D antikroppar (X) Hepatit D Hepatit A IgG Hepatit A Hepatit A IgM Hepatit A Hepatit C antikroppar Hepatit C Hepatit-C antigen Hepatit C 290

5 57660 Hepatit C RIBA III (X) Hepatit C Heptatit C Lia (X) Hepatit C Hepatit C RNA (X) Hepatit C Hepatit C Genotypning (X) Hepatit C Benbank, (HIV,HBV,HCV)(X) Hepatit E antikroppar (X) Hepatit E HIV-antikroppar (RIBA) (X) HIV HIV 1 antigen (X) HIV HIV antigen-antikroppar HIV HIV1 RNA kvantitativ (X) HIV HIV1 + Resbest (X) HIV HIV 1 DNA (X) HIV HIV Subtyp HIV HTLV I & II antikroppar HTLV Listeria IgM (X) Listeria IgG (X) Helicobacter IgG Helicobacter Helicobacter antigen i feces Helicobacter Campylobacter IgM (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgG (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgA (X) Campylobacter-serologi Streptokockantikroppar (ASO) (X) GBS-antikroppar (X) Pneumokock-antigen Pneumokock-antigen i urin och 430 likvor Borrelia IgG (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgM (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgG (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgM (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgG-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Borrelia IgM-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Anaplasma IgM (X) Anaplasma Anaplasma IgG (X) Anaplasma Tularemi IgM (X) Tularemi Tularemi IgG (X) Tularemi Yersinia-antikroppar (IgA,IgM,IgG) (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig G (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig A (X) Yersinia-serologi Salmonella IgM (X) Salmonella-serologi Salmonella IgG (X) Salmonella-serologi Lues kardiolipin-ak (RPR) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak (TPPA) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak screen Treponema pallidumantikroppar

6 69120 Mykoplasma IgM (X) Mykoplasma IgG (X) Mykoplasma pneumoniae Mykoplasma Chlamydia trachomatis IgM (X) Chlamydia trachomatis, serologi Chlamydia trachomatis IgG (X) Chlamydia trachomatis, serologi Mycoplasma genitalium (X) Mykoplasma genitalium Mycoplasma genitalium 600 pyrosekvensering (X) Chlamydophila psittaci IgM (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci IgG (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila pneumoniae IgG (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae IgM (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila pneumoniae 380 DNA (X) Pertussis-toxin IgA (X) Bordetella pertussis Pertussis toxin IgG (X) Bordetella pertussis Bordetella pertussis Bordetella pertussis B parapertussis DNA () Legionella serologi (X) Legionella, odling, antikroppar & 390 antigen Legionella pneumophila IgG (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila IgA (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella-antigen Legionella, odling, antikroppar & 430 antigen Legionella pneumophila (X) Pneumocystis jiroveci (X) Pneumocystis jiroveci (X) Toxoplasma gondii IgM (X) TORCH Toxoplasma gondii IgG (X) TORCH Candida-DNA () Svamp - antigen, antikroppar, Arabinitolkvot i Urin (X) Arabinitolkvot Aspergillus-antikroppar (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antigen (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus DNA (X) Svamp - antigen, antikroppar, Reumatoidfaktor Reumadiagnostik CCP-antikroppar (RA) Reumadiagnostik COMP (X) Komplement C3 (X) Komplement C3dg (X) Komplement C4 (X) 130

7 73040 Komplement C1 inhibitor (X) Komplement C1q (X) Komplement C1s (X) Komplement funktion, klassisk v{g (X) Komplementfunktion, alternativ v{g (X) Properdin (X) Gliadin IgA-antikroppar Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgA) Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgG) (X) Celiakidiagnostik vid IgA-brist IgA i serum (tillägg till celiaki-analys) Celiakidiagnostik vid IgA-brist Kärnantikroppar (ANA) Autoantikroppar dsdna IgG DNA-antikroppar, 180 Autoantikroppar Glatt muskel IgG (SMA) Autoantikroppar Mitokondrie IgG (AMA) Autoantikroppar Mitokondrieantikroppar typ M2 Autoantikroppar Parietalceller IgG Autoantikroppar Kardiolipin IgG Kardiolipin, Autoantikroppar Kardiolipin IgM Kardiolipin, Autoantikroppar LKM-antikroppar Autoantikroppar ENA-screen med EIA ENA MPO-ANCA (ak mot myeloperoxidas) ANCA Capture MPO-ANCA (X) ANCA PR3-ANCA (ak mot proteinas-3) ANCA Capture PR3-ANCA (X) ANCA IIF-ANCA (X) ANCA BPI-ANCA (IgG), CF-patient (X) BPI-ANCA, CF-patient BPI-ANCA (IgA), CF-Patient (X) BPI-ANCA, CF-patient GBM-antikroppar ANCA, Akuttest Goodpasture antigen IgG Binjurebark antikroppar (X) Tyreoidea-ak (TPO-antikroppar) Tyreoidea-antikroppar Tyreoidea TRAK-antikroppar Tyreoidea-antikroppar ASCA IgA ASCA ASCA IgG ASCA Antikroppar mot hudantigen (X) Antikroppar mot hudantigen Beta-2-glykoprotein IgG Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Beta-2-glykoprotein IgM Beta-2-glykoprotein IgG/IgM RAPD (klonalt samband) Efter kontakt med laboratoriets Spa-typning (HRM) (X) Efter kontakt med laboratoriets Serumprov fryst Plasma-prov fryst 70 *I de fall remiss eller prov saknas, eller märkts på ett så felaktigt sätt att laboratoriet endast efter stor ansträngning kan fullfölja analysen, debiteras avsändaren i rimlig

8 proportion mot arbetsinsatsen, i de flesta fall 190 kr. 2. Analyser i bokstavsordning Nummer Analystext I provtagningsanvisning Pris Adeno snabbtest Adenovirus Adenovirus (X) Adenovirus Allmän fecesodling Fecesodling Allmän odling Sår, odling Allmän odling bronkial Bronksekret, odling Allmän odling punktat Punktat, odling Anaerob odling Anaerob odling Anaplasma IgG (X) Anaplasma Anaplasma IgM (X) Anaplasma anti-hbc (IgM) Hepatit B anti-hbc total Hepatit B anti-hbe Hepatit B anti-hbs Hepatit B Antikroppar mot hudantigen (X) Antikroppar mot hudantigen Apparatkontroll Efter kontakt med vårdhygien Arabinitolkvot i Urin (X) Arabinitolkvot ASCA IgA ASCA ASCA IgG ASCA Aspergillus DNA (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antigen (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antikroppar (X) Svamp - antigen, antikroppar, Astrovirus (X) Astrovirus Autoklavkontroll, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll B parapertussis DNA () Benbank, (HIV,HBV,HCV)(X) Benbanksodling Biopsi, odling Beta-2-glykoprotein IgG Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Beta-2-glykoprotein IgM Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Binjurebark antikroppar (X) BK-virus (X) BK-virus, Blododling (ae+an) Blododling Blododling (PED) Blododling Bordetella pertussis Bordetella pertussis Borrelia IgG (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgG (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgG-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Borrelia IgM (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgM (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgM-antikroppar (WB) Borrelia-serologi 350

9 78866 BPI-ANCA (IgA), CF-Patient (X) BPI-ANCA, CF-patient BPI-ANCA (IgG), CF-patient (X) BPI-ANCA, CF-patient Calicivirus (norovirus) Calicivirus Campylobacter IgA (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgG (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgM (X) Campylobacter-serologi Candida-DNA () Svamp - antigen, antikroppar, CAPD-odling CAPD Capture MPO-ANCA (X) ANCA Capture PR3-ANCA (X) ANCA CCP-antikroppar (RA) Reumadiagnostik Chlamydia trachomatis IgG (X) Chlamydia trachomatis, serologi Chlamydia trachomatis IgM (X) Chlamydia trachomatis, serologi 69 Chlamydophila pneumoniae IgG (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae IgM (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila pneumoniae 380 DNA (X) Chlamydophila psittaci IgG (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci IgM (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila psittaci (X) Clostridium difficile toxin Clostridium difficle, 390 toxinpåvisning COMP (X) Cystor & maskägg Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter 50 Cytomegalvirus IgG-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus IgM-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus kvantitativ DNA (X) CMV, Desinfektionskontroll Efter kontakt med vårdhygien 20 Dialysvatten, sterilitetskontroll Efter kontakt med vårdhygien Diarreframkallande E.coli EIEC, ETEC, EPEC Difteriodling Difteri Direkt mikroskopi svamp Direkt mikroskopi, bakterier (ej TB) Direkt mikroskopi, Vincents angina Direktmikroskopi parasiter Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter dsdna IgG DNA-antikroppar, 180 Autoantikroppar 55 EBV IgG-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV IgM-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV-antikroppar (heterofila) EBV och CMV serologi EBV-DNA ()(X) EBV, EHEC EHEC 370

10 56100 Elektronmikroskopi, virus (X) Efter kontakt med laboratoriets ENA-screen med EIA ENA Endoftalmitodl Ögonodling Endotoxin i vatten Efter kontakt med vårdhygien Enterovirus Enterovirus Epidemiologisk typning av bakterier (x) Feceslavemang Efter kontakt med laboratoriet Fecesodling (Livsmedelslagen) Frysning av prov (begäran om att ett 70 prov ska frysas) GBM-antikroppar ANCA, Akuttest GBS-antikroppar (X) Glatt muskel IgG (SMA) Autoantikroppar Gliadin IgA-antikroppar Celiaki - antikroppsdiagnostik Gonokockodling, per prov Gonokocker, odling Goodpasture antigen IgG Gr B-streptokocker GBS, odling HBeAg Hepatit B HBsAg Hepatit B HBsAg (PRISM) (X) Hepatit B Helicobacter antigen i feces Helicobacter Helicobacter IgG Helicobacter Helicobacterodling Helicobacter Hepatit A IgG Hepatit A Hepatit A IgM Hepatit A Hepatit B DNA (X) Hepatit B Hepatit B genotypning (X) Hepatit B Hepatit C antikroppar Hepatit C Hepatit C Genotypning (X) Hepatit C Hepatit C RIBA III (X) Hepatit C Hepatit C RNA (X) Hepatit C Hepatit D antikroppar (X) Hepatit D Hepatit D IgG (X) Hepatit D Hepatit D IgM (X) Hepatit D Hepatit D RNA (X) Hepatit D Hepatit E antikroppar (X) Hepatit E Hepatit-C antigen Hepatit C Heptatit C Lia (X) Hepatit C Herpes simplex 2 IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgM (X) Herpes simplex, Herpes simplex Herpes simplex, HIV 1 antigen (X) HIV HIV 1 DNA (X) HIV 1660

11 59310 HIV antigen-antikroppar HIV HIV Subtyp HIV HIV1 + Resbest (X) HIV HIV1 RNA kvantitativ (X) HIV HIV-antikroppar (RIBA) (X) HIV HTLV I & II antikroppar HTLV IgA i serum (tillägg till celiaki-analys) Celiakidiagnostik vid IgA-brist IIF-ANCA (X) ANCA Influenza A () Influenza, Influenza B () Influenza, Kamme-Lindberg odl ae + an Biopsi, odling Kardiolipin IgG Kardiolipin, Autoantikroppar Kardiolipin IgM Kardiolipin, Autoantikroppar Keratitodling Ögonodling Klamydia (C trachomatis) Klamydia Koleraodling Fecesodling Komplement C1 inhibitor (X) Komplement C1q (X) Komplement C1s (X) Komplement C3 (X) Komplement C3dg (X) Komplement C4 (X) Komplement funktion, klassisk v{g (X) Komplementfunktion, alternativ v{g (X) Konjunktivalodling Ögonodling Kontroll av bröstmjölk Bröstmjölksgivare, screen Kärnantikroppar (ANA) Autoantikroppar Legionella pneumophila IgA (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila IgG (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila (X) Legionella serologi (X) Legionella, odling, antikroppar 390 & antigen Legionella-antigen Legionella, odling, antikroppar 430 & antigen Legionellaodling Legionella, odling, antigen, 320 antikroppar Listeria IgG (X) Listeria IgM (X) Listeriaodling Listeria, odling LKM-antikroppar Autoantikroppar Lues kardiolipin-ak (RPR) Treponema pallidumantikroppar Luftundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Luftvägsblock virus (X) beroende på agens

12 45 Malariaundersökning Malaria Meningokockodling Meningit Mikroskopi: Syrafasta stavar (X) TB - Mykobakterier Miljöundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Mitokondrie IgG (AMA) Autoantikroppar Mitokondrieantikroppar typ M2 Autoantikroppar MPO-ANCA (ak mot myeloperoxidas) ANCA MRB - Dialys-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling MRB - IVA-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling MRB - Neo-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, Multiresistenta bakterier, 190 etc). Per provlokal odling Mycobacterium tuberculosis DNA (X) TB - Mykobakterier Mycoplasma genitalium (X) Mykoplasma genitalium Mycoplasma genitalium 600 pyrosekvensering (X) Mykobakterier (odling+res) (X) TB - Mykobakterier Mykoplasma IgG (X) Mykoplasma IgM (X) Mykoplasma pneumoniae Mykoplasma Nasofarynx, odling Nasofarynx, odling Noll-prov personal (stickskada hos 70 personal) Nukleinsyra fr aktuellt agens (X) Efter kontakt med laboratoriets Papillomvirus, DNA (HPV) HPV (utredning av avvikande 290 cellprov) Parietalceller IgG Autoantikroppar Parotitvirus IgG (X) Parotit Parotitvirus IgM (X) Parotit Parvovirus IgG (X) Parvovirus Parvovirus IgM (X) Parvovirus Pertussis toxin IgG (X) Bordetella pertussis Pertussis-toxin IgA (X) Bordetella pertussis Plasma-prov fryst Plasmasterilisator, biologisk kontroll Efter kontakt med vårdhygien Pneumocystis jiroveci (X) Pneumocystis jiroveci (X) Pneumokock-antigen Pneumokock-antigen i urin och 430 likvor PR3-ANCA (ak mot proteinas-3) ANCA Properdin (X) Quantiferon (X) Quantiferon RAPD (klonalt samband) Efter kontakt med laboratoriets Reumatoidfaktor Reumadiagnostik Rotavirus Rotavirus 120

13 55320 RSV (X) RS-virus RS-virus snabbtest RS-virus Rubella IgG-antikroppar Rubella immunitetsprövning Rubella IgM-antikroppar (X) Rubella, infektion Salmonella IgG (X) Salmonella-serologi Salmonella IgM (X) Salmonella-serologi Salmonella, Shigella Fecesodling Serumprov fryst Sinusodling Sår, odling Spa-typning (HRM) (X) Efter kontakt med laboratoriets Sputumodling Sputum, odling Sputumodling CF Sputum, odling Sterilkontroll Efter kontakt med vårdhygien Strept A,C,G och Fusobacterium Svalg, odling 240 necrophorum Streptokockantikroppar (ASO) (X) Svalgpatogena streptokocker (A,C,G) Svalg, odling Svamp resistensbestämning (X) Jästsvamp, odling Svamp-odl Jästsvamp, odling + Hudsvamp T pallidum-ak (TPPA) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak screen Treponema pallidumantikroppar TBE IgA (X) TBE-serologi TBE IgG TBE-serologi TBE IgM TBE-serologi Tillägg för AKUT-test Torrsterilisator, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll Toxoplasma gondii IgG (X) TORCH Toxoplasma gondii IgM (X) TORCH Trakealodling Allmän odling TTG-antikroppar (IgA) Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgG) (X) Celiakidiagnostik vid IgA-brist Tularemi IgG (X) Tularemi Tularemi IgM (X) Tularemi Tyreoidea TRAK-antikroppar Tyreoidea-antikroppar Tyreoidea-ak (TPO-antikroppar) Tyreoidea-antikroppar Urinodling Urinodling Urinodling+Jästsvamp Urinodling Utvidgad urinodling Utvidgad urinodling Varicella Zoster IgG (X) Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgM (X) Varicella-Zoster, Varicella-Zoster Varicella-Zoster, Vattenodling Efter kontakt med vårdhygien Vattenodling, Legionella Legionella i vatten 410

14 67070 Yersinia Ig A (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig G (X) Yersinia-serologi Yersinia-antikroppar (IgA,IgM,IgG) (X) Yersinia-serologi Öronodling Öronodling Ändringar gentemot publicerade prislistor 2013 Analys Fd pris Nytt pris Kommentar Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, etc) per provlokal Nu pris per provlokal då detta ibland skiftar.

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv Rapport nr 6-2012 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder av Rikard Dryselius LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning...

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152

du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152 du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152 Välkommen till Infektionskliniken Med den här informationsskriften vill vi hjälpa dig att komma in i arbetet på avdelningen. Vi har tagit med

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer