Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101"

Transkript

1 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset även påverkas av laboratoriets landstingsavtal för IT, lokalhyra, upphandling, vaktmästeri, städ, transport etc. I priset ingår tolkning och rådgivning av laboratoriets. För den som jämför priser mellan olika laboratorier ska det påpekas att en och samma analys kan innehålla olika komponenter på olika laboratorier. Fecesodling kan på ett laboratorium omfatta salmonella, shigella, campylobakter och yersinia under det att det på ett annat laboratorium omfattar de två eller tre förstnämnda. På ett laboratorium kan nödvändiga uppföljande analyser ingå i grundpriset och på ett annat laboratorium behöva betalas extra. Den beställda analysen kan ibland behöva kompletteras med ytterligare analyser. Detta är särskilt vanligt inom områdena hepatit-diagnostik och autoimmunologiska analyser. Vi förbehåller oss rätten att på medicinska grunder utvidga diagnostiken även om detta kan medföra extra kostnader för beställaren. I de fall en beställning av en analys som finns i laboratoriets utbud kommer på en utomlänsremiss utför och besvarar klinisk mikrobiologi analysen med en kommentar om att komplettering med en analys av ett externt laboratorium kan göras om så särskilt önskas (och ett telefonnummer där denna önskan kan framföras). Om ni redan från början vet att ni vill ha analysen utförd av ett annat laboratorium, markera detta tydligt på remissen. Akut analys många (men inte alla) analyser kan begäras som akut analys. Vissa kräver överenskommelse mellan patientansvarig och laboratorie. Akut analys innebär snabbt omhändertagande under laboratoriet öppettider, snabbast möjliga analys vilket kan innebära analys efter öppettid, samt telefonsvar. För oss medför det alltid extra kostnader. Ett tillägg på 750 kr debiteras vid akut analys. Markerat med (X) = analyser som av klinisk mikrobiologi skickas vidare till utomlänslaboratorier (Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, SMI). Vi ordnar korrekt provpackning, val av laboratorium, transport och prioriterar laboratorier som är ackrediterade och eller har bästa pris för den aktuella analysen. Svar och debitering får man via Klinisk mikrobiologi i Kronoberg vilket innebär att de listas i journalen på samma sätt som andra mikrobiologiska analyser. Innehåll 1. Analyser i analysnummerordning s Odlingar (kvalitativa) s Serologi, Virologi, Övrigt (kvantitativa) s Analyser i bokstavsordning s Ändringar gentemot tidigare publicerad prislista s Analyser i analysnummerordning 1.1 Odlingar (kvalitativa) Nummer Analystext I provtagningsanvisning: Pris Allmän odling Sår, odling Allmän odling punktat Punktat, odling Allmän odling bronkial Bronksekret, odling Anaerob odling Anaerob odling Kamme-Lindberg odl ae + an Biopsi, odling Benbanksodling Biopsi, odling Epidemiologisk typning av bakterier (x) 1550

2 12030 Blododling (ae+an) Blododling Blododling (PED) Blododling CAPD-odling CAPD Allmän fecesodling Fecesodling Fecesodling (Livsmedelslagen) Salmonella, Shigella Fecesodling Helicobacterodling Helicobacter Koleraodling Fecesodling Diarreframkallande E.coli EIEC, ETEC, EPEC EHEC EHEC Feceslavemang Efter kontakt med laboratoriet Urinodling Urinodling Urinodling+Jästsvamp Urinodling Utvidgad urinodling Utvidgad urinodling Nasofarynx, odling Nasofarynx, odling Öronodling Öronodling Sinusodling Sår, odling Endoftalmitodl Ögonodling Konjunktivalodling Ögonodling Keratitodling Ögonodling Sputumodling CF Sputum, odling Sputumodling Sputum, odling Trakealodling Allmän odling Legionellaodling Legionella, odling, antigen, 320 antikroppar 18 Svalgpatogena streptokocker (A,C,G) Svalg, odling Strept A,C,G och Fusobacterium Svalg, odling 240 necrophorum Gr B-streptokocker GBS, odling Difteriodling Difteri Listeriaodling Listeria, odling Meningokockodling Meningit Gonokockodling, per prov Gonokocker, odling Direkt mikroskopi, bakterier (ej TB) Direkt mikroskopi, Vincents angina Direkt mikroskopi svamp MRB - Neo-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång MRB - IVA-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång MRB - Dialys-screen pris per Multiresistenta bakterier, odling 820 patient/screeningomgång Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, Multiresistenta bakterier, odling 190 etc). Per provlokal Miljöundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Luftundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Autoklavkontroll, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110

3 avdödningskontroll Torrsterilisator, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll Desinfektionskontroll Efter kontakt med vårdhygien Plasmasterilisator, biologisk kontroll Efter kontakt med vårdhygien Apparatkontroll Efter kontakt med vårdhygien Sterilkontroll Efter kontakt med vårdhygien Kontroll av bröstmjölk Bröstmjölksgivare, screen Vattenodling Efter kontakt med vårdhygien Dialysvatten, sterilitetskontroll Efter kontakt med vårdhygien Endotoxin i vatten Efter kontakt med vårdhygien Vattenodling, Legionella Legionella i vatten Svamp-odl Jästsvamp, odling + Hudsvamp Svamp resistensbestämning (X) Jästsvamp, odling Cystor & maskägg Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter 45 Malariaundersökning Malaria Direktmikroskopi parasiter Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter Frysning av prov (begäran om att ett 70 prov ska frysas) Noll-prov personal (stickskada hos 70 personal) Tillägg för AKUT-test Serologi, Virologi, Övrigt (kvantitativa) Quantiferon (X) Quantiferon Klamydia (C trachomatis) Klamydia Clostridium difficile toxin Clostridium difficle, 390 toxinpåvisning Mikroskopi: Syrafasta stavar (X) TB - Mykobakterier Mykobakterier (odling+res) (X) TB - Mykobakterier Mycobacterium tuberculosis DNA (X) TB - Mykobakterier Nukleinsyra fr aktuellt agens (X) Efter kontakt med laboratoriets Herpes simplex Herpes simplex, Herpes simplex IgM (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex 2 IgG (X) Herpes simplex, Varicella-Zoster Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgG (X) Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgM (X) Varicella-Zoster, Cytomegalvirus IgG-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus IgM-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus kvantitativ DNA (X) CMV, Rubella IgG-antikroppar Rubella immunitetsprövning 120

4 54110 Rubella IgM-antikroppar (X) Rubella, infektion Parotitvirus IgG (X) Parotit Parotitvirus IgM (X) Parotit EBV-antikroppar (heterofila) EBV och CMV serologi EBV IgM-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi 0 55 EBV IgG-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV-DNA ()(X) EBV, BK-virus (X) BK-virus, Papillomvirus, DNA (HPV) HPV (utredning av avvikande 290 cellprov) RS-virus snabbtest RS-virus RSV (X) RS-virus Influenza A () Influenza, Influenza B () Influenza, Adenovirus (X) Adenovirus Adeno snabbtest Adenovirus Astrovirus (X) Astrovirus Parvovirus IgM (X) Parvovirus Parvovirus IgG (X) Parvovirus Calicivirus (norovirus) Calicivirus Rotavirus Rotavirus Luftvägsblock virus (X) beroende på agens Elektronmikroskopi, virus (X) Efter kontakt med laboratoriets Enterovirus Enterovirus TBE IgM TBE-serologi TBE IgG TBE-serologi TBE IgA (X) TBE-serologi Hepatit B DNA (X) Hepatit B Hepatit B genotypning (X) Hepatit B HBsAg Hepatit B HBsAg (PRISM) (X) Hepatit B HBeAg Hepatit B anti-hbs Hepatit B anti-hbe Hepatit B anti-hbc total Hepatit B anti-hbc (IgM) Hepatit B Hepatit D RNA (X) Hepatit D Hepatit D IgM (X) Hepatit D Hepatit D IgG (X) Hepatit D Hepatit D antikroppar (X) Hepatit D Hepatit A IgG Hepatit A Hepatit A IgM Hepatit A Hepatit C antikroppar Hepatit C Hepatit-C antigen Hepatit C 290

5 57660 Hepatit C RIBA III (X) Hepatit C Heptatit C Lia (X) Hepatit C Hepatit C RNA (X) Hepatit C Hepatit C Genotypning (X) Hepatit C Benbank, (HIV,HBV,HCV)(X) Hepatit E antikroppar (X) Hepatit E HIV-antikroppar (RIBA) (X) HIV HIV 1 antigen (X) HIV HIV antigen-antikroppar HIV HIV1 RNA kvantitativ (X) HIV HIV1 + Resbest (X) HIV HIV 1 DNA (X) HIV HIV Subtyp HIV HTLV I & II antikroppar HTLV Listeria IgM (X) Listeria IgG (X) Helicobacter IgG Helicobacter Helicobacter antigen i feces Helicobacter Campylobacter IgM (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgG (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgA (X) Campylobacter-serologi Streptokockantikroppar (ASO) (X) GBS-antikroppar (X) Pneumokock-antigen Pneumokock-antigen i urin och 430 likvor Borrelia IgG (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgM (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgG (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgM (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgG-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Borrelia IgM-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Anaplasma IgM (X) Anaplasma Anaplasma IgG (X) Anaplasma Tularemi IgM (X) Tularemi Tularemi IgG (X) Tularemi Yersinia-antikroppar (IgA,IgM,IgG) (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig G (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig A (X) Yersinia-serologi Salmonella IgM (X) Salmonella-serologi Salmonella IgG (X) Salmonella-serologi Lues kardiolipin-ak (RPR) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak (TPPA) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak screen Treponema pallidumantikroppar

6 69120 Mykoplasma IgM (X) Mykoplasma IgG (X) Mykoplasma pneumoniae Mykoplasma Chlamydia trachomatis IgM (X) Chlamydia trachomatis, serologi Chlamydia trachomatis IgG (X) Chlamydia trachomatis, serologi Mycoplasma genitalium (X) Mykoplasma genitalium Mycoplasma genitalium 600 pyrosekvensering (X) Chlamydophila psittaci IgM (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci IgG (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila pneumoniae IgG (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae IgM (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila pneumoniae 380 DNA (X) Pertussis-toxin IgA (X) Bordetella pertussis Pertussis toxin IgG (X) Bordetella pertussis Bordetella pertussis Bordetella pertussis B parapertussis DNA () Legionella serologi (X) Legionella, odling, antikroppar & 390 antigen Legionella pneumophila IgG (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila IgA (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella-antigen Legionella, odling, antikroppar & 430 antigen Legionella pneumophila (X) Pneumocystis jiroveci (X) Pneumocystis jiroveci (X) Toxoplasma gondii IgM (X) TORCH Toxoplasma gondii IgG (X) TORCH Candida-DNA () Svamp - antigen, antikroppar, Arabinitolkvot i Urin (X) Arabinitolkvot Aspergillus-antikroppar (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antigen (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus DNA (X) Svamp - antigen, antikroppar, Reumatoidfaktor Reumadiagnostik CCP-antikroppar (RA) Reumadiagnostik COMP (X) Komplement C3 (X) Komplement C3dg (X) Komplement C4 (X) 130

7 73040 Komplement C1 inhibitor (X) Komplement C1q (X) Komplement C1s (X) Komplement funktion, klassisk v{g (X) Komplementfunktion, alternativ v{g (X) Properdin (X) Gliadin IgA-antikroppar Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgA) Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgG) (X) Celiakidiagnostik vid IgA-brist IgA i serum (tillägg till celiaki-analys) Celiakidiagnostik vid IgA-brist Kärnantikroppar (ANA) Autoantikroppar dsdna IgG DNA-antikroppar, 180 Autoantikroppar Glatt muskel IgG (SMA) Autoantikroppar Mitokondrie IgG (AMA) Autoantikroppar Mitokondrieantikroppar typ M2 Autoantikroppar Parietalceller IgG Autoantikroppar Kardiolipin IgG Kardiolipin, Autoantikroppar Kardiolipin IgM Kardiolipin, Autoantikroppar LKM-antikroppar Autoantikroppar ENA-screen med EIA ENA MPO-ANCA (ak mot myeloperoxidas) ANCA Capture MPO-ANCA (X) ANCA PR3-ANCA (ak mot proteinas-3) ANCA Capture PR3-ANCA (X) ANCA IIF-ANCA (X) ANCA BPI-ANCA (IgG), CF-patient (X) BPI-ANCA, CF-patient BPI-ANCA (IgA), CF-Patient (X) BPI-ANCA, CF-patient GBM-antikroppar ANCA, Akuttest Goodpasture antigen IgG Binjurebark antikroppar (X) Tyreoidea-ak (TPO-antikroppar) Tyreoidea-antikroppar Tyreoidea TRAK-antikroppar Tyreoidea-antikroppar ASCA IgA ASCA ASCA IgG ASCA Antikroppar mot hudantigen (X) Antikroppar mot hudantigen Beta-2-glykoprotein IgG Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Beta-2-glykoprotein IgM Beta-2-glykoprotein IgG/IgM RAPD (klonalt samband) Efter kontakt med laboratoriets Spa-typning (HRM) (X) Efter kontakt med laboratoriets Serumprov fryst Plasma-prov fryst 70 *I de fall remiss eller prov saknas, eller märkts på ett så felaktigt sätt att laboratoriet endast efter stor ansträngning kan fullfölja analysen, debiteras avsändaren i rimlig

8 proportion mot arbetsinsatsen, i de flesta fall 190 kr. 2. Analyser i bokstavsordning Nummer Analystext I provtagningsanvisning Pris Adeno snabbtest Adenovirus Adenovirus (X) Adenovirus Allmän fecesodling Fecesodling Allmän odling Sår, odling Allmän odling bronkial Bronksekret, odling Allmän odling punktat Punktat, odling Anaerob odling Anaerob odling Anaplasma IgG (X) Anaplasma Anaplasma IgM (X) Anaplasma anti-hbc (IgM) Hepatit B anti-hbc total Hepatit B anti-hbe Hepatit B anti-hbs Hepatit B Antikroppar mot hudantigen (X) Antikroppar mot hudantigen Apparatkontroll Efter kontakt med vårdhygien Arabinitolkvot i Urin (X) Arabinitolkvot ASCA IgA ASCA ASCA IgG ASCA Aspergillus DNA (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antigen (X) Svamp - antigen, antikroppar, Aspergillus-antikroppar (X) Svamp - antigen, antikroppar, Astrovirus (X) Astrovirus Autoklavkontroll, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll B parapertussis DNA () Benbank, (HIV,HBV,HCV)(X) Benbanksodling Biopsi, odling Beta-2-glykoprotein IgG Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Beta-2-glykoprotein IgM Beta-2-glykoprotein IgG/IgM Binjurebark antikroppar (X) BK-virus (X) BK-virus, Blododling (ae+an) Blododling Blododling (PED) Blododling Bordetella pertussis Bordetella pertussis Borrelia IgG (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgG (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgG-antikroppar (WB) Borrelia-serologi Borrelia IgM (likvor) Borrelia-serologi Borrelia IgM (serum) Borrelia-serologi Borrelia IgM-antikroppar (WB) Borrelia-serologi 350

9 78866 BPI-ANCA (IgA), CF-Patient (X) BPI-ANCA, CF-patient BPI-ANCA (IgG), CF-patient (X) BPI-ANCA, CF-patient Calicivirus (norovirus) Calicivirus Campylobacter IgA (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgG (X) Campylobacter-serologi Campylobacter IgM (X) Campylobacter-serologi Candida-DNA () Svamp - antigen, antikroppar, CAPD-odling CAPD Capture MPO-ANCA (X) ANCA Capture PR3-ANCA (X) ANCA CCP-antikroppar (RA) Reumadiagnostik Chlamydia trachomatis IgG (X) Chlamydia trachomatis, serologi Chlamydia trachomatis IgM (X) Chlamydia trachomatis, serologi 69 Chlamydophila pneumoniae IgG (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae IgM (X) Chlamydophila pneumoniae serologi (X) Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila pneumoniae 380 DNA (X) Chlamydophila psittaci IgG (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci IgM (X) Chlamydophila psittaci serologi 250 (X) Chlamydophila psittaci (X) Chlamydophila psittaci (X) Clostridium difficile toxin Clostridium difficle, 390 toxinpåvisning COMP (X) Cystor & maskägg Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter 50 Cytomegalvirus IgG-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus IgM-antikroppar EBV och CMV serologi Cytomegalvirus kvantitativ DNA (X) CMV, Desinfektionskontroll Efter kontakt med vårdhygien 20 Dialysvatten, sterilitetskontroll Efter kontakt med vårdhygien Diarreframkallande E.coli EIEC, ETEC, EPEC Difteriodling Difteri Direkt mikroskopi svamp Direkt mikroskopi, bakterier (ej TB) Direkt mikroskopi, Vincents angina Direktmikroskopi parasiter Feces, cystor, maskägg och 370 parasiter dsdna IgG DNA-antikroppar, 180 Autoantikroppar 55 EBV IgG-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV IgM-antikroppar, inkl EBNA EBV och CMV serologi EBV-antikroppar (heterofila) EBV och CMV serologi EBV-DNA ()(X) EBV, EHEC EHEC 370

10 56100 Elektronmikroskopi, virus (X) Efter kontakt med laboratoriets ENA-screen med EIA ENA Endoftalmitodl Ögonodling Endotoxin i vatten Efter kontakt med vårdhygien Enterovirus Enterovirus Epidemiologisk typning av bakterier (x) Feceslavemang Efter kontakt med laboratoriet Fecesodling (Livsmedelslagen) Frysning av prov (begäran om att ett 70 prov ska frysas) GBM-antikroppar ANCA, Akuttest GBS-antikroppar (X) Glatt muskel IgG (SMA) Autoantikroppar Gliadin IgA-antikroppar Celiaki - antikroppsdiagnostik Gonokockodling, per prov Gonokocker, odling Goodpasture antigen IgG Gr B-streptokocker GBS, odling HBeAg Hepatit B HBsAg Hepatit B HBsAg (PRISM) (X) Hepatit B Helicobacter antigen i feces Helicobacter Helicobacter IgG Helicobacter Helicobacterodling Helicobacter Hepatit A IgG Hepatit A Hepatit A IgM Hepatit A Hepatit B DNA (X) Hepatit B Hepatit B genotypning (X) Hepatit B Hepatit C antikroppar Hepatit C Hepatit C Genotypning (X) Hepatit C Hepatit C RIBA III (X) Hepatit C Hepatit C RNA (X) Hepatit C Hepatit D antikroppar (X) Hepatit D Hepatit D IgG (X) Hepatit D Hepatit D IgM (X) Hepatit D Hepatit D RNA (X) Hepatit D Hepatit E antikroppar (X) Hepatit E Hepatit-C antigen Hepatit C Heptatit C Lia (X) Hepatit C Herpes simplex 2 IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgG (X) Herpes simplex, Herpes simplex IgM (X) Herpes simplex, Herpes simplex Herpes simplex, HIV 1 antigen (X) HIV HIV 1 DNA (X) HIV 1660

11 59310 HIV antigen-antikroppar HIV HIV Subtyp HIV HIV1 + Resbest (X) HIV HIV1 RNA kvantitativ (X) HIV HIV-antikroppar (RIBA) (X) HIV HTLV I & II antikroppar HTLV IgA i serum (tillägg till celiaki-analys) Celiakidiagnostik vid IgA-brist IIF-ANCA (X) ANCA Influenza A () Influenza, Influenza B () Influenza, Kamme-Lindberg odl ae + an Biopsi, odling Kardiolipin IgG Kardiolipin, Autoantikroppar Kardiolipin IgM Kardiolipin, Autoantikroppar Keratitodling Ögonodling Klamydia (C trachomatis) Klamydia Koleraodling Fecesodling Komplement C1 inhibitor (X) Komplement C1q (X) Komplement C1s (X) Komplement C3 (X) Komplement C3dg (X) Komplement C4 (X) Komplement funktion, klassisk v{g (X) Komplementfunktion, alternativ v{g (X) Konjunktivalodling Ögonodling Kontroll av bröstmjölk Bröstmjölksgivare, screen Kärnantikroppar (ANA) Autoantikroppar Legionella pneumophila IgA (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila IgG (X) Legionella, odling, antikroppar & antigen Legionella pneumophila (X) Legionella serologi (X) Legionella, odling, antikroppar 390 & antigen Legionella-antigen Legionella, odling, antikroppar 430 & antigen Legionellaodling Legionella, odling, antigen, 320 antikroppar Listeria IgG (X) Listeria IgM (X) Listeriaodling Listeria, odling LKM-antikroppar Autoantikroppar Lues kardiolipin-ak (RPR) Treponema pallidumantikroppar Luftundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Luftvägsblock virus (X) beroende på agens

12 45 Malariaundersökning Malaria Meningokockodling Meningit Mikroskopi: Syrafasta stavar (X) TB - Mykobakterier Miljöundersökning, per prov Efter kontakt med vårdhygien Mitokondrie IgG (AMA) Autoantikroppar Mitokondrieantikroppar typ M2 Autoantikroppar MPO-ANCA (ak mot myeloperoxidas) ANCA MRB - Dialys-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling MRB - IVA-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling MRB - Neo-screen pris per Multiresistenta bakterier, 820 patient/screeningomgång odling Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, Multiresistenta bakterier, 190 etc). Per provlokal odling Mycobacterium tuberculosis DNA (X) TB - Mykobakterier Mycoplasma genitalium (X) Mykoplasma genitalium Mycoplasma genitalium 600 pyrosekvensering (X) Mykobakterier (odling+res) (X) TB - Mykobakterier Mykoplasma IgG (X) Mykoplasma IgM (X) Mykoplasma pneumoniae Mykoplasma Nasofarynx, odling Nasofarynx, odling Noll-prov personal (stickskada hos 70 personal) Nukleinsyra fr aktuellt agens (X) Efter kontakt med laboratoriets Papillomvirus, DNA (HPV) HPV (utredning av avvikande 290 cellprov) Parietalceller IgG Autoantikroppar Parotitvirus IgG (X) Parotit Parotitvirus IgM (X) Parotit Parvovirus IgG (X) Parvovirus Parvovirus IgM (X) Parvovirus Pertussis toxin IgG (X) Bordetella pertussis Pertussis-toxin IgA (X) Bordetella pertussis Plasma-prov fryst Plasmasterilisator, biologisk kontroll Efter kontakt med vårdhygien Pneumocystis jiroveci (X) Pneumocystis jiroveci (X) Pneumokock-antigen Pneumokock-antigen i urin och 430 likvor PR3-ANCA (ak mot proteinas-3) ANCA Properdin (X) Quantiferon (X) Quantiferon RAPD (klonalt samband) Efter kontakt med laboratoriets Reumatoidfaktor Reumadiagnostik Rotavirus Rotavirus 120

13 55320 RSV (X) RS-virus RS-virus snabbtest RS-virus Rubella IgG-antikroppar Rubella immunitetsprövning Rubella IgM-antikroppar (X) Rubella, infektion Salmonella IgG (X) Salmonella-serologi Salmonella IgM (X) Salmonella-serologi Salmonella, Shigella Fecesodling Serumprov fryst Sinusodling Sår, odling Spa-typning (HRM) (X) Efter kontakt med laboratoriets Sputumodling Sputum, odling Sputumodling CF Sputum, odling Sterilkontroll Efter kontakt med vårdhygien Strept A,C,G och Fusobacterium Svalg, odling 240 necrophorum Streptokockantikroppar (ASO) (X) Svalgpatogena streptokocker (A,C,G) Svalg, odling Svamp resistensbestämning (X) Jästsvamp, odling Svamp-odl Jästsvamp, odling + Hudsvamp T pallidum-ak (TPPA) Treponema pallidumantikroppar T pallidum-ak screen Treponema pallidumantikroppar TBE IgA (X) TBE-serologi TBE IgG TBE-serologi TBE IgM TBE-serologi Tillägg för AKUT-test Torrsterilisator, biologisk Efter kontakt med vårdhygien 110 avdödningskontroll Toxoplasma gondii IgG (X) TORCH Toxoplasma gondii IgM (X) TORCH Trakealodling Allmän odling TTG-antikroppar (IgA) Celiaki - antikroppsdiagnostik TTG-antikroppar (IgG) (X) Celiakidiagnostik vid IgA-brist Tularemi IgG (X) Tularemi Tularemi IgM (X) Tularemi Tyreoidea TRAK-antikroppar Tyreoidea-antikroppar Tyreoidea-ak (TPO-antikroppar) Tyreoidea-antikroppar Urinodling Urinodling Urinodling+Jästsvamp Urinodling Utvidgad urinodling Utvidgad urinodling Varicella Zoster IgG (X) Varicella-Zoster, Varicella Zoster IgM (X) Varicella-Zoster, Varicella-Zoster Varicella-Zoster, Vattenodling Efter kontakt med vårdhygien Vattenodling, Legionella Legionella i vatten 410

14 67070 Yersinia Ig A (X) Yersinia-serologi Yersinia Ig G (X) Yersinia-serologi Yersinia-antikroppar (IgA,IgM,IgG) (X) Yersinia-serologi Öronodling Öronodling Ändringar gentemot publicerade prislistor 2013 Analys Fd pris Nytt pris Kommentar Multiresistenta bakterier (VRE,MRSA, etc) per provlokal Nu pris per provlokal då detta ibland skiftar.

Prislista 2014 Maj- Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg

Prislista 2014 Maj- Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg Prislista 2014 Maj- Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140522 Priset är baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att

Läs mer

I priset ingår tolkning och rådgivning av laboratoriets läkare.

I priset ingår tolkning och rådgivning av laboratoriets läkare. Prislista 2013 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 130306 Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset

Läs mer

I priset ingår tolkning och rådgivning av laboratoriets läkare.

I priset ingår tolkning och rådgivning av laboratoriets läkare. Prislista 2013 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 131001 Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset

Läs mer

Innehåll i mikrobiologens beställarkatalog 2012-02-14 Cambio Cosmic (observera att grupp 13 saknas!).

Innehåll i mikrobiologens beställarkatalog 2012-02-14 Cambio Cosmic (observera att grupp 13 saknas!). Innehåll i mikrobiologens beställarkatalog 2012-02-14 Cambio Cosmic (observera att grupp 13 saknas!). (Nytt markerat med grönt). Grupp 1: Urinodlingar Urin kastad Urin KAD Urin påse Urin pyelostomi Urin

Läs mer

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic 2014-04-07 Nytt markerat med rött. Grupp 1: Urinodlingar Urin kastad Urinodling Urin KAD Urinodling Urin påse Urinodling Urin urostomi Urinodling Urin pyelostomi

Läs mer

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic 2014-01-22, nytt och ändrat markerat med rött. Grupp 1: Urinodlingar Urin kastad Urinodling Urin KAD Urinodling Urin påse Urinodling Urin urostomi Urinodling

Läs mer

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Nytt markerat med rött. 2014-10-29 Grupp 1: Urinodlingar Undersökningstypen Utvidgad odling har ersatts med Urinodling av ovanliga patogener. Urin kastad

Läs mer

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Nytt markerat med rött 2014-09-10 Övrigt nytt är, att Likvor (CSF) bytt namn till CSV (likvor). Vi ber er vara observanta på nya, samt namnändring på vissa

Läs mer

Medicinsk service Labmedicin

Medicinsk service Labmedicin Akutomhändertagande: 75% tillägg Akuttillägg utanför ordinarie arbetstid: Tillägg mån-fre 17.00-21.00 988 Tillägg lör, sön och helg 15.00-21.00 1 851 Tillägg natt 3 700 Bakteriologiska undersökningar U32030

Läs mer

AMA + SMA AMASMA SST rör gul kork

AMA + SMA AMASMA SST rör gul kork 1(8) Medicinsk diagnostik Halland Provtyp Önskad undersökning Provkod Provtagningsmaterial Upplysningar Abcess Odling av bakterier Odling Plaströr gul kork, Odling av bakterier och svamp OdlSv Plaströr

Läs mer

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic 2013-11-13, nytt/ändrat markerat med rött i fetstil Grupp 1: Urinodlingar Urin kastad Urinodling Urin KAD Urinodling Urin påse Urinodling Urin urostomi Urinodling

Läs mer

Pris Rikspris Klinisk mikrobiologi

Pris Rikspris Klinisk mikrobiologi Akutomhändertagande: 75% tillägg Akuttillägg utanför ordinarie arbetstid: Tillägg mån-fre 17.00-21.00 1 268 Tillägg lör, sön och helg 15.00-21.00 2 377 Tillägg natt 4 753 Bakteriologiska undersökningar

Läs mer

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt Bakteriologi och mykologi Allmän Bakterier och jästsvamp Bakterier och jästsvamp Prover tagna från olika lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Vävnadsbitar, benbitar

Läs mer

Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning

Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning Prislista Mikrobiologi den 14 april 2014 Sida 1 av 9 BAKTERIEODLING MIKROBIOLOGISK KONTROLL AV BASSÄNGVATTEN Bassängvatten J Aerob odling - ingjutning + membranfiltrering STERILISERINGSKONTROLL - BIOLOGISKA

Läs mer

Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning

Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning Prislista Mikrobiologi den 16 mars 2015 Sida 1 av 9 BAKTERIEODLING MIKROBIOLOGISK KONTROLL AV BASSÄNGVATTEN Bassängvatten Aerob odling - ingjutning + membranfiltrering STERILISERINGSKONTROLL - BIOLOGISKA

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi Hepatit A virus (HAV) Hepatit A virus IgMak Serum/plasma CMIA ARCHITECT Hepatit B virus (HBV) Hepatit B virus s-ag Serum/plasma CMIA ARCHITECT Hepatit B virus c-ak Serum/plasma CMIA ARCHITECT Hepatit B

Läs mer

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Nytt markerat med rött. 2016-06-14 kl 12:00 Grupp 1: Urinodlingar Urin kastad Urin Urin KAD Urin tappad Urin påse Urin urostomi Urin pyelostomi Urin blåspunktion

Läs mer

Komponent/Undersökning System/Provtyp Metod/Mätprincip Utrustning Enhet

Komponent/Undersökning System/Provtyp Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Sekret Allmän odling Np-sekret Allmän odling Sputum Allmän odling Urin Allmän odling CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik odling Blododling Blod Aerob+anaerob BacT/Alert odling i flytande medium

Läs mer

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt Bakteriologi och mykologi Allmän Bakterier och jästsvamp Bakterier och jästsvamp Prover tagna från olika lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Vävnadsbitar, benbitar

Läs mer

Analyser klinisk mikrobiologi, centrallaboratoriet Aleris Medilab

Analyser klinisk mikrobiologi, centrallaboratoriet Aleris Medilab System/ Metod/ Utrustning Enhet Lab/ort Ackrediterad undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän Np-sekret Allmän Sputum Allmän Urin Allmän CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik Blod Blod

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic

Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Mikrobiologens beställarkatalog i Cambio Cosmic Nytt markerat med rött. 2016-04-06 kl 12:00 Grupp 1: ar Urin kastad Urin Urin KAD Urin tappad Urin påse Urin urostomi Urin pyelostomi Urin blåspunktion Urin

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - Växt/ Ingen växt - Kalmar

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - Växt/ Ingen växt - Kalmar Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2014-06-19 Sidan 1 av 7 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi Utrustning Enhet Lab/ort undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän odling Np-sekret Allmän odling Sputum Allmän odling Urin Allmän odling CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik odling

Läs mer

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi Utrustning Enhet Lab/ort undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän Np-sekret Allmän Sputum Allmän Urin Allmän CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik Blod Blod Aerob+anaerob i flytande

Läs mer

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi System/ Metod/ Utrustning Enhet Lab/ort undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän Np-sekret Allmän Sputum Allmän Urin Allmän CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik Blod Blod Aerob+anaerob

Läs mer

Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ VITEK MS Biomerieux Växt av/ingen växt

Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ VITEK MS Biomerieux Växt av/ingen växt Klinisk bakteriologi Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ Blododling barn (B) Blod Allmän odling/ BacTAlert 3D Växt av/ingen växt Blododling + (B1) VITEK MS Biomerieux Borrelia (IgM och IgG) Serum

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Antibiotikakoncentrationer. Bakteriologisk odling. Bilaga 2C 2015-09-21 2014/139

Ackrediteringens omfattning. Antibiotikakoncentrationer. Bakteriologisk odling. Bilaga 2C 2015-09-21 2014/139 Antibiotikakoncentrationer Amikacin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Gentamicin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Tobramycin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Vancomycin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi och imunologi

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi och imunologi Laboratoriemedicinska Länskliniken, Universitetssjukhuset, - 1351 Klinisk bakteriologi Komponent/undersökning System Metod/mätprincip Utrustning Lab/Ort Enhet Arcanobacterium haemolyticum Svalgsekret Specifik

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort Allmän Bakteriologi Artbestämning Bakterier, jästsvamp Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight (MALDI ToF) Bruker Daltonics Biotyper system Artbestämning Bakterier Matrix-Assisted Laser

Läs mer

Bakteriologiska undersökningar

Bakteriologiska undersökningar Bakteriologiska undersökningar Sår Allmänodling Biopsi, Vävnadsbit Allmänodling Urin Allmänodling cfu/l Nasofarynxsekret, Sputum, Bronksekret, Ögonsekret, Öronsekret Allmänodling Blod Allmänodling BACTEC

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Aleris Medilab, Klinisk mikrobiologi, Täby - 1374

Ackrediteringens omfattning Aleris Medilab, Klinisk mikrobiologi, Täby - 1374 undersökning provmaterial mätprincip, Sekret Allmän odling, Np-sekret Allmän odling Sputum Allmän odling Urin Allmän odling CFU/ ml Blododling/renkultur av bakterier MALDI-TOF Vitek-MS och Beta-streptokocker

Läs mer

Bilaga 2A 2015-06-15 2014/149. System Metod/mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Sekret, aspirat, vävnad, genitalia m.m.

Bilaga 2A 2015-06-15 2014/149. System Metod/mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Sekret, aspirat, vävnad, genitalia m.m. Beteckni Ackrediteriens omfattni Bakteriologi undersökni Actinomyces spp System Metod/mätprincip Utrustni Enhet Lab/Ort Sekret, aspirat, vävnad, genitalia m.m. Specifik odli Aeromonas Faeces Specifik odli

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Landstinet i Kalmar län, Dianostiskt Centrum, Klinisk bioloi - 1423 Bakterioloen Bakterier, jästsvamp/ Bakterier Bakterier/ Neisseria onorrhoeae Patoena Patoena Salmonella, Shiella, Campylobacter, Yersinia,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Bakteriologisk diagnostik Allmän Bakteriologi Artbestämning Bakterier, svamp Matrix-Assisted VITEK MS Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Bakterier Autoklavprov Odling Växt/Ingen växt Bakterier

Läs mer

Bakterier (patogena) /jästsvamp Sekret urogenitalia allmän odling Örebro Växt/ ingen växt Bakterier, faecespatogena

Bakterier (patogena) /jästsvamp Sekret urogenitalia allmän odling Örebro Växt/ ingen växt Bakterier, faecespatogena Klinisk bakteriologi Komponent/undersökning System Metod/mätprincip Utrustning Lab/Ort Enhet Arcanobacterium haemolyticum Svalgsekret Specifik odling Växt/ingen växt Bakterier (luftvägspatogena) Svalgsekret,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Bakteriologi Bakterier och svamp Bronksekret Allmän odling Växt av/ ingen växt av Bakterier och svamp Blod Allmän odling Bactec Växt av/ ingen växt av Bakterier och svamp Cerebrospinalvätska Allmän odling

Läs mer

Bakteriologi, mykologi

Bakteriologi, mykologi Landstinget Västmanland, Laboratoriemedicin, - 1440 Bakteriologi, mykologi Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ Växt av/ingen växt Blododling barn (B) Blododling + (B1) Blod Allmän odling/ BacTAlert

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Antibiotikakoncentrationer. Bilaga 2E /1155

Ackrediteringens omfattning. Antibiotikakoncentrationer. Bilaga 2E /1155 Antibiotikakoncentrationer System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Amikacin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Gentamicin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Tobramycin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l

Läs mer

Utdrag ur Ackrediteringens omfattning MIK3241-12

Utdrag ur Ackrediteringens omfattning MIK3241-12 1 (11) 2015-04-15 Klinisk mikrobiologi Utdrag ur Ackrediteringens omfattning MIK3241-12 Bakteriologisk diagnostik Antikroppsbestämning B. pertussis IgG- och IgA-Ak EIA FHA-IgG CV < 15%; FHA-IgA CV < 15%

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Bakteriologisk diagnostik Allmän Bakteriologi Artbestämning Bakterier, svamp Matrix-Assisted Laser Desorption/IonizationTime-Of-Flight VITEK MS Bakterier/jästsvamp Likvor Odling Växt/Ingen växt Bakterier

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort MRSA screen Nuc-gen MRSA konfirmation Nuc / MecA/ MecC/PVL-gen Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae screen ALLMÄNNA PROVER såsom: Sår, näsa, svalg

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett, - 1334 Salmonella Shigella Campylobacter Yersinia Blod allmän Bactec Faeces Clostridium difficile tox B Gonokocker Faeces Sekret Toxintest Påvisat/ej

Läs mer

Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Klinisk bakteriologi Clostridium difficile ribotypning Corynebacterium diphtheriae typning

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Dalarna, Falu lasarett, - 1334 Salmonella Shigella Campylobacter Yersinia Blod Odling allmän Bactec Växt/ingen växt Faeces Odling specifik Växt/ingen växt Clostridium difficile tox B

Läs mer

Bakterier, allmän diagnostik

Bakterier, allmän diagnostik Bakterier, allmän diagnostik Artbestämning Bakterier, jästsvamp Masspektro Microflex metri MALDI Biotyper Allmän odling Patogena bakterier, Sekret från sår/abscess jästsvamp /punktat/intravasala katetrar/vävnad/sekret

Läs mer

Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Intern riktlinje Komponent/Undersökning Klinisk bakteriologi Clostridium difficile ribotypning Corynebacterium diphtheriae typning och toxinbestämning

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi. Metod/ Mätprincip. Komponent/Undersökning. Bilaga 2a /536

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi. Metod/ Mätprincip. Komponent/Undersökning. Bilaga 2a /536 Klinisk bakteriologi Clostridium difficile ribotypning Isolat från: feces PCR Sekvenator Ribotyp lika/olika Corynebacterium diphtheriae typning och toxinbestämning Isolat från: svalg, sår Biokemi Toxintest

Läs mer

Müller-Hinton-medium. Kemiluminiscens LIAISON Positiv/Negativ IgG: AU/ml (5 240) IgM: Index (0,5 6,0) Realtids PCR COBAS 4800 Positiv/Negativ

Müller-Hinton-medium. Kemiluminiscens LIAISON Positiv/Negativ IgG: AU/ml (5 240) IgM: Index (0,5 6,0) Realtids PCR COBAS 4800 Positiv/Negativ Klinisk bakteriologi Antibiotikakänslighet Resistensbestämning Lappdiffusionsmetod S (sensitiv)/r (resistent) / -bakterier Müller-Hinton-medium I (intermedier) Borrelia burgdorferi IgM, IgG Chlamydia trachomatis

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi

Ackrediteringens omfattning Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi MRSA screen Nuc-gen MRSA konfirmation Nuc / MecA/ MecC/PVL-gen MRSA konfirmation Nuc/MecA ALLMÄNNA PROVER såsom: Sår, näsa, svalg vestibulum, perineum, KAD-urin mm ALLMÄNNA PROVER såsom: Sår, näsa, svalg,

Läs mer

Förändringar i Webbremiss beställningar av laboratorieanalyser

Förändringar i Webbremiss beställningar av laboratorieanalyser 1 (6) 2017-05-03 Till användare av Webbremiss Förändringar i Webbremiss beställningar av laboratorieanalyser Den 10 maj uppdaterar Karolinska Universitetslaboratoriet analyssortimentet för elektroniska

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Ackrediteringens omfattning Intern riktlinje Komponent/Undersökning Klinisk bakteriologi Clostridium difficile ribotypning Corynebacterium diphtheriae typning och toxinbestämning Enterokocker vana/vanb

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

AMA + SMA AMASMA SST rör gul kork

AMA + SMA AMASMA SST rör gul kork 1(8) Medicinsk diagnostik Halland Provtyp Önskad undersökning Provkod Provtagningsmaterial Upplysningar Abscess Odling av bakterier Odling Plaströr gul kork, Odling av bakterier och svamp OdlSv Plaströr

Läs mer

Ny analyskatalog 15 oktober

Ny analyskatalog 15 oktober 1 (6) 2014-10-06 Till TakeCare-användare TioHundra Ny analyskatalog 15 oktober Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs den 15 oktober i analyskatalog för elektroniska

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2012-13 Therese Bergstrand Kåre Bondesson Mia Brytting Eva Hedvall Torbjörn Kjerstadius Kerstin Malm Margareta Nordin Magnus Thore Christina Welinder-Olsson Stockholm

Läs mer

Provtagning kapillärt - minsta provmängd (KK)

Provtagning kapillärt - minsta provmängd (KK) Sida 1(8) Proppfärg rör: Röd = rör utan tillsats (500 µl), Guldgul = gelrör (600 µl), Lila = EDTA-rör (500 µl), Mintgrön = S-ACE Guldgul 1 ½ rör NÄL P-Albumin Mintgrön ½ rör 150 µl S-Alfa-fetoprotein Guldgul

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 1(10) Bakteriologisk diagnostik Allmän Bakteriologi Artbestämning Bakterier, svamp Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight VITEK MS Bakterier Autoklavprov Odling Växt/Ingen växt Bakterier

Läs mer

Komponent System Metod Enhet Nivå/Mätosäkerhet Ort

Komponent System Metod Enhet Nivå/Mätosäkerhet Ort 1 (14) Klinisk mikrobiologi Utdrag ur Ackrediteringens omfattning MIK3241-24 2017-01-03 Komponent ystem Metod Enhet Nivå/Mätosäkerhet Ort Bakteriologisk diagnostik Antikroppsbestämning B. pertussis IgG-

Läs mer

System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet undersökning Rubellavirus Anti-Rubella IgG. Blod Antikropps-bestämning (IgG)

System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet undersökning Rubellavirus Anti-Rubella IgG. Blod Antikropps-bestämning (IgG) Allmän virus serologi Rubellavirus Anti-Rubella Cytomegalovirus Anti-CMV Cytomegalovirus Anti-CMV Anti-EBV Anti-EBV Anti-EBV Anti-EBV EBNA TBE Fotometer TBE Fotometer Anti-HSV Fotometer Anti-HSV 1 Fotometer

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Bakteriologisk diagnostik Antikroppsbestämning B. pertussis IgG- och IgA-Ak EIA Spektrofotometer S Borrelia IgG- och IgM-Ak EIA Tecan FreedomEVOlyzer S Borrelia IgG- och IgM-Ak /Csv EIA Spektrofotometer

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

Priserna är exklusiva moms och avser deltagande i 12 månader om inget annat anges.

Priserna är exklusiva moms och avser deltagande i 12 månader om inget annat anges. 123, 124 Adeno-, calici- och rotavirus i feces (5004) 7 200 123 Adeno- och rotavirus i feces 3 885 118 Akutgruppering och BAS-test 1 715 8 Albumin i urin, låg nivå 3 225 19 Alkoholer 2 230 292 Alkoholmarkörer

Läs mer

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa?

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? (max 20p) 2017-02-24 1 (7) Flera rätta svar 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? a) cefotaxim b) piperacillin-tazobactam c) ceftazidim d) heracillin e) meropenem

Läs mer

Årsstatistik för 2014

Årsstatistik för 2014 1(6) 2015-01-30 Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2010 2011 2012 2013 2014 Klamydia 668 541 610 613 699 HIV 2 2 2 8 4 Gonorré

Läs mer

STD. Smittvägar. Incidensen av STD. Epidemiologi 20013-03-14. Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI)

STD. Smittvägar. Incidensen av STD. Epidemiologi 20013-03-14. Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI) Målbeskrivning efter den här föreläsningen ska ni kunna redogöra för: Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI) Volkan Özenci, Överläkare, Docent Karolina Hedman, ST-läkare Klinisk Mikrobiologi

Läs mer

Ny analyskatalog 15 oktober

Ny analyskatalog 15 oktober 1 (9) 2014-10-06 Till TakeCare-användare CSTC Ny analyskatalog 15 oktober Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs den 15 oktober i analyskatalog för elektroniska beställningar

Läs mer

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Ökande behov av diagnostik vid luftvägsinfektion behandlingsmöjligheter ökande antibiotikaresistens allt fler immunsupprimerade

Läs mer

Komponent System Metod Enhet Nivå/Mätosäkerhet Ort. Borrelia IgG- och IgM-Ak S/ P/ Csv CLIA Påvisade/ Gränsvärde/ Negativ S

Komponent System Metod Enhet Nivå/Mätosäkerhet Ort. Borrelia IgG- och IgM-Ak S/ P/ Csv CLIA Påvisade/ Gränsvärde/ Negativ S 1 (12) 2017-08-07 Klinisk mikrobiologi Utdrag ur Ackrediteringens omfattning MIK3241-29 Bakteriologisk diagnostik Antikroppsbestämning B. pertussis IgG- och IgA-Ak / P EIA IU/ml PT-IgG Immunitet: Ingen

Läs mer

Virussjukdomar symptom och diagnostik

Virussjukdomar symptom och diagnostik Virussjukdomar symptom och diagnostik Anna Karlsson anna.karlsson@ki.se Mål med föreläsningen: Ge kännedom om vanliga virussjukdomar som vi analyserar på ett mikrobiologiskt laboratorium. Föreläsningen

Läs mer

Utdrag ur Ackrediteringens omfattning MIK

Utdrag ur Ackrediteringens omfattning MIK (11) 1 Klinisk mikrobiologi 2017-08-18 Utdrag ur Ackrediteringens omfattning MIK3241-30 Komponent ystem Metod Enhet Nivå/Mätosäkerhet Ort Bakteriologisk diagnostik Antikroppsbestämning B. pertussis IgG-

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin.

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin. Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2011-12 Therese Bergstrand Kåre Bondesson Mia Brytting Eva Hedvall Torbjörn Kjerstadius Ilona Lewensohn-Fuchs Kerstin Malm Magnus Thore Christina Welinder-Olsson

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: Nr 1, Januari Klinisk Mikrobiologi

Laboratorienytt. Innehåll: Nr 1, Januari Klinisk Mikrobiologi 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, Januari 2017 Innehåll: Sid 2-5 Klinisk Mikrobiologi - Ändring i svarsrutiner med mera på Blodsmittesektionen klinisk mikrobiologi från och med december 2016 -

Läs mer

Datum Enheten för hälso- och sjukvård 2008-10-17 103 33 Stockholm

Datum Enheten för hälso- och sjukvård 2008-10-17 103 33 Stockholm Socialdepartementet Datum Enheten för hälso- och sjukvård 2008-10-17 103 33 Stockholm Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Ansökan om Dagmarpengar för upprättande av formella nationella referensfunktioner

Läs mer

Prislista 2016 Laboratoriemedicin

Prislista 2016 Laboratoriemedicin Klinisk Kemi Umeå Tfn. 090 785 1265 Fax. 090 77 81 97 Skellefteå Tfn. 0910-77 16 45 Fax. 0910 77 16 53 Lycksele Tfn. 0950-392 24 Fax. 0950-390 61 Gemensam kromatografi/masspektrometri (GKM) Tfn. 090-785

Läs mer

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Påvisande av bakterier För diagnostik av bakteriella infektioner använder mikrobiologiska laboratorier olika metoder Odling av bakterier mikroskopi

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin.

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin. Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010 Kåre Bondesson Uppsala Maria Brytting Stockholm (SMI) Eva Hedvall Malmö Torbjörn Kjerstadius Karlstad Ilona Lewensohn-Fuchs Stockholm Inger Ljungström Stockholm

Läs mer

Kvalitativa undersökningar. uppskattning och kontroll av. osäkerhet inom Laboratoriemedicin

Kvalitativa undersökningar. uppskattning och kontroll av. osäkerhet inom Laboratoriemedicin SWEDAC DOC 05:2 ISSN 1400-6138 Kvalitativa undersökningar uppskattning och kontroll av osäkerhet inom Laboratoriemedicin () - Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Kvalitativa undersökningar uppskattning

Läs mer

31.10.1986/786. Förordning om smittsamma sjukdomar 31.10.1986/786. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

31.10.1986/786. Förordning om smittsamma sjukdomar 31.10.1986/786. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Page 1 of 15 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1986» 31.10.1986/786 31.10.1986/786 Beaktats t.o.m. FörfS 326/2010. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning om smittsamma

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Seminarie: orala (virus) infektioner

Seminarie: orala (virus) infektioner Seminarie: orala (virus) infektioner! Diagnostik! Behandling Peter Lundholm, övertandläkare Sektionschef Käkkirurgi peter.lundholm@akademiska.se Virusinfektioner i munhålan!destruerande virus!producerande

Läs mer

Laboratorienytt. Nr: 1 Januari 2018 Version 2. Innehåll: Förtydligande på sidan 2 från klinisk mikrobiologi markerat med rött

Laboratorienytt. Nr: 1 Januari 2018 Version 2. Innehåll: Förtydligande på sidan 2 från klinisk mikrobiologi markerat med rött Laboratoriemedicin VL LabNytt nr 1-2018 1 Laboratorienytt Nr: 1 Januari 2018 Version 2 Förtydligande på sidan 2 från klinisk mikrobiologi markerat med rött Innehåll: Sid 2-8 Sid 9 Sid 10 Sid 11-12 Klinisk

Läs mer

Meddelande 1/2014. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi Ny svarsrutin för B-Fosfatidyletanol

Meddelande 1/2014. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi Ny svarsrutin för B-Fosfatidyletanol Datum 2014-02-03 Meddelande 1/2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi Ny svarsrutin för B-Fosfatidyletanol Fr.o.m. 2014-02-19 svarar vi B-PEth 16:0/18:1 enligt det nationella konsensus

Läs mer

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter

Läs mer

Smittskydd Stockholm. Tarminfektioner. Maria Rotzén Östlund Biträdande smittskyddsläkare

Smittskydd Stockholm. Tarminfektioner. Maria Rotzén Östlund Biträdande smittskyddsläkare Tarminfektioner Maria Rotzén Östlund Biträdande smittskyddsläkare Smitta Sjukdom Agens Diagnostik Åtgärder Smitta Sjukdom Agens Diagnostik Åtgärder Avföring + Magtarmsystemet Fekal-oral smitta Direktkontakt

Läs mer

Bakterier, allmän diagnostik

Bakterier, allmän diagnostik Bakterier, allmän diagnostik Utrustning Enhet Lab/Ort Artbestämning Bakterier, jästsvamp Masspektrometri Microflex MALDI Biotyper Allmän odling Patogena bakterier, Sekret från sår/abscess /punktat/intravasala

Läs mer

Laboratorieanalyser av särskild betydelse för smittskydd

Laboratorieanalyser av särskild betydelse för smittskydd = laboratorium för klinisk mikrobiologi = förmedlas till utländskt laboratorium kademiska Universitetssjukhuset, Uppsala entrallasarettet i Västerås entralsjukhuset i Karlstad entrallasarettet i Växjö

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m (om inget annat datum anges nedan)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m (om inget annat datum anges nedan) Datum 2013-09-24 Meddelande 10/20 /2013 ver Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2013-09-25 (om inget annat datum anges nedan) version 2 Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus

Läs mer

Meddelande 1/2013. U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13

Meddelande 1/2013. U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13 Datum 2013-01-28 Meddelande 1/2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13 U-Proteinprofil är, liksom den hittills använda

Läs mer

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD David Nestor, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling & Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken,

Läs mer

2013-02-04. Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Reserelaterade infektioner - Vad tänker Du på?

2013-02-04. Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Reserelaterade infektioner - Vad tänker Du på? Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Allmänläkardagarna, Billingehus 2013 Tinna (Christina) Åhrén Regionala Strama christina.ahren@vgregion.se, www.vgregion.se/strama Reserelaterade

Läs mer

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-10-24

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-10-24 Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Infektion 2013-10-24 Utfärdad av: Magnus Brink, överläkare, Lars Hagberg, överläkare, Marie Studahl, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig:

Läs mer

Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium Smittskyddsdag 2014-03-25 Hudiksvall 2014-04-01 Gävle Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium C. trachomatis, Intracellulär bakterie nuvarande test pcr riktat mot target på genom

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016): 1 kap. Klassificering av smittsamma sjukdomar 1 Allmänfarliga

Läs mer

Komplement till KIs dokument "Graviditet - faktablad om arbetsmiljörisker". Translation to English follows below

Komplement till KIs dokument Graviditet - faktablad om arbetsmiljörisker. Translation to English follows below Komplement till KIs Dnr: 03478/2010-204 dokument "Graviditet - faktablad om arbetsmiljörisker" 15 juni 2010 Sid: 1 / 5 University Adminitstration The Biosafety Committee Jenny Sjöberg, biosafety coordinator

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Akutgruppering och BAS-test ABO-bestämning RhD-bestämning BAS-test Albumin i urin, låg nivå U Albumin U Albumin/Kreatinin kvot Alkoholer P Aceton P Etanol P Isopropanol P Metanol Allmän klinisk kemi P

Läs mer

Ny faecesdiagnostik med PCR

Ny faecesdiagnostik med PCR Ny faecesdiagnostik med PCR Arne Kötz Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Region Halland, 2013-03-15 2010-04-22 Prover Halland 2010 Allmän bakterieodling Odling-Pinnprov 6 000 prover/år Parasit Mikroskopi-Behandlad

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007 Nr: 1/28 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 27 Antalet anmälningar har ökat med hela 37 % sedan år 26. Ökningen beror till största delen på att antalet klamydiafall ökar kraftigt.

Läs mer