Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling. Bolagets huvudprojekt är ett vaccin som utgör en ny väg till behandling av främst typ 1-diabetes. Forskningsresultaten för diabetesvaccinet från genomförda fas II-studier är mycket lovande och en marknadslansering kan bli aktuell tidigast under För närvarande genomför bolaget fas III-studier i egen regi. Vid positiva fas III-data så kan aktien komma att handlas upp mot 350 kronor, men ett bakslag skulle äventyra bolagets överlevnad. Resultaten kommer att rapporteras under H Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap MSEK Hälsovård Elisabeth Lindner Anders Essen-Möller Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct OMXS30 Rebased Diamyd Medical AB Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 4,0 poäng 8,0 poäng 0,0 poäng 4,5 poäng 7,0 poäng Nyckeltal 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA EBITDA-marginal % % % % % EBIT EBIT-marginal % % % % % Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal % % % % % VPA -5,58-5,87-5,18-6,30-7,14 VPA just -5,58-5,87-5,18-6,30-7,14 P/E just -23,3-22,2-25,1-20,6-18,2 P/S 1 737,4 938,4 845, , ,8 EV/S 1 669,9 892,3 821, , ,5 EV/EBITDA just -32,9-26,6-23,4-19,2-17,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 130,0 Antal aktier (milj) 14,3 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) -54 Free float (%) 58,0 Dagl oms. ( 000) 30 Analytiker: Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling?... 1 Innehållsförteckning... 3 Investeringssammanfattning... 5 Utvecklingsplan för Diamyd... 5 SWOT-analys... 7 Bolagsbeskrivning... 8 Från forskningsbolag till diabetesbolag... 8 Historik och uppnådda milstolpar... 9 Diamyd - ett diabetesvaccin GAD är den aktiva substansen Diamyd avvärjer den autoimmuna attacken Fas II-data visar på en specifik och långvarig effekt Bättre effekt ju tidigare vaccinet sätts in Diamyd utvärderas i fas III-prövningar Ytterligare användningsområden för Diamyd Diamyd för behandling av LADA Diamyd för att förhindra att sjukdomen bryter ut Diamyd för att återskapa förlorade betaceller Marknad för Diamyd Autoimmun diabetes är ett växande globalt problem Antal patienter med autoimmun diabetes i Europa och USA Diabetes kostar samhället miljarder Stort värde i att bevara betacellernas funktion Intresse från de stora läkemedelsbolagen Behåller marknadsrättigheterna för Norden Licensavtal för den europeiska marknaden Aktörer inom diabetesområdet Ledande aktörer inom diabetesområdet Utveckling antalet diabetiker i USA Konkurrens och prissättning Experimentella läkemedel inom typ 1-diabetes Urval av kliniska projekt inom typ 1-diabetes Nya innovativa preparat under sen utvecklingsfas Konkurrentanalys för Diamyd Möjlighet till en hög prissättning Prissättning av särläkemedel Rituxan och Enbrel ger stöd för ett högt behandlingspris Finansiella prognoser Nyemission ger bolaget en styrka Värdering Oklar strategi för produktdifferentiering Upp till bevis våren Aktiekursscenario vid olika utfall för Diamyd i fas III* En rabatt i nivå med sektorn Appendix 1: Ledning och ägare Ledning Ägarstruktur Appendix 2: NTDDS-plattformen Herpes simplex viruset gen transport för att lindra smärta NP2 enkefalin mot kronisk smärta NG2 GAD mot kronisk smärta NC3 celldödande substanser mot cancer Appendix 3: Neurologix Appendix 4: Aktieinnehav Mercodia AB Protein Sciences Corporation Appendix 5: Patent Appendix 6: Komplikationer Olika typer av diabetesrelaterade komplikationer Akuta komplikationer Långsiktiga komplikationer Appendix 7: Avkastningskrav Sammanfattning Redeye Rating

4 Denna sida har avsiktligt lämnats blank 4

5 Investeringssammanfattning Analysen fokuserar på bolagets huvudprojekt Diamyd Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling. Bolagets huvudprojekt är ett diabetesvaccin Diamyd som ska bromsa eller i bästa fall stoppa immunförsvarets förstörelse av kroppens egna insulinproducerande celler vid så kallad autoimmun diabetes, vilket drabbar cirka 15 procent av alla diabetiker. Det är främst det projektet som den här analysen fokuserar på. Utöver bolagets diabetesvaccin så har bolaget flera innovativa genterapibaserade utvecklingsprojekt relaterade till olika långsiktiga diabeteskomplikationer. Därtill har bolaget mindre aktieinnehav i andra bolag, vilka endast beskrivs kortfattat i denna analys. Tidigare studiedata och studiedesign i pågående fas III-studier talar för att Diamyd når marknaden Forskningsresultaten för diabetesvaccinet från genomförda fas II-studier är mycket lovande och visar på en specifik och långvarig effekt. Resultaten utgör en ny väg till behandling av framför allt typ 1-diabetes, särskilt tidigt i sjukdomsutvecklingen. För denna patientgrupp kan Diamyd bli det första potentiella genombrottet på över 80 år, sedan upptäckten av insulin. Detta i kombination med studiedesignen för de pågående fas III-studierna talar starkt för att Diamyd kommer att nå marknaden, något som beräknas ske mot slutet av år I figuren nedan beskrivs Redeyes syn på utvecklingsplanen för Diamyd Medicals läkemedel Diamyd. Utvecklingsplan för Diamyd Full patientrekrytering för pågående Europeisk studie mot slutet av året Full patientrekrytering för pågående amerikansk studie Studiedata presenteras från pågående fas III-studier Regulatorisk ansökan lämnas in i Europa och USA Läkemedlet blir godkänt av regulatoriska myndigheter och lanseras Källa: Redeye Research De vetenskapliga riskerna bedöms låga och den förstärkta kassan ger en god förhandlingsposition Även om de vetenskapliga riskerna får anses som låga, så finns det en historik kring bolaget och en oprövad ledning som utgör ett osäkerhetsmoment. Betryggande i sammanhanget är Diamyd Medicals grundare och styrelseordförande, tillika storägare, Anders Essen-Möllers stora engagemang i bolaget och erfarenhet som entreprenör inom hälsovårdssektorn. Därutöver anser vi att den aktuella och fullt garanterade nyemissionen tar bort det finansiella osäkerhetsmoment som tidigare fanns kring bolaget. Nyemissionen väntas tillföra Diamyd Medical drygt 200 miljoner kronor efter emissionskostnader. Det räcker för att finansiera bolagets verksamhet till halvårsskiftet 2012 och därmed för att syna korten i de pågående fas III-studierna. Resultaten från dessa studier kommer att rapporteras under första halvåret Sammantaget anser vi att den förstärkta kassan ger Diamyd Medical en mycket god förhandlingsposition, 5

6 då bolaget nu har möjligheten att finansiera den fortsatta utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd i egen regi. Diamyd är det mest lovande projektet för behandling av typ 1- diabetes under sen utvecklingsfas Det finns ett tydligt intresse för att utveckla läkemedel som kan förhindra att den autoimmuna processen för nydiagnostiserade typ 1-diabetiker. Bara under de senaste två åren har ett flertal betydelsefulla licensavtal tecknats för nya innovativa behandlingar som syftar till att bevara betacellernas funktion. Förutom Diamyd finns det i dagsläget tre konkurrenter i sen klinisk utvecklingsfas med läkemedel för att behandla nydiagnostiserade typ 1-diabetes patienter, samtliga utlicensierade. Med likvärdig effekt och bättre biverkningsprofil än konkurrenterna så ser vi dock Diamyd som det mest lovande projektet för behandling av typ 1-diabetes i sen utvecklingsfas. Men vad det gäller ett licensavtal för Diamyd -vaccinet så tror vi att Diamyd Medical av flera skäl väljer att vänta ut ett avtal tills dess att fas IIIdata finns på bordet under första halvåret av Att komma med en produkt istället för ett projekt till förhandlingsbordet är givetvis något som kommer gynna bolagets förhandlingsposition. Därtill kan förhandlingspositionen komma att stärkas ytterligare då konkurrensbilden blivit tydligare. Värt att poängtera är att ledningen vid flera tillfällen uppgett att det finns ett stort industriellt intresse för Diamyd -vaccinet och att det är prioriterat att licensiera ut projektet till en kommersiell partner, något som antyder att det kan gå fortare än vad Redeye räknar med. Förväntningarna är lågt ställda, vilket är en möjlighet för uthålliga investerare Med ett börsvärde på omkring 1,4 miljard kronor är det lätt att förstå att Diamyd Medical är ett missförstått bolag. De lågt ställda förväntningarna gör att uthålliga investerare som kliver på idag har stora chanser till att bli rikligt belönade på månaders sikt, men en investering måste göras med pengar man har råd att förlora. Ett bakslag i pågående fas III-studier skulle innebära betydande konsekvenser för aktiekursen och bolagets möjligheter att överleva. Om fas III-resultaten däremot är i linje med vad som rapporterats i tidigare studier på patienter med typ 1-diabetes så kan aktien komma att handlas upp mot 350 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på cirka 5 miljarder kronor. Med tanke på oddsen för ett positivt utfall så anser vi att dagens aktiekurs erbjuder ett mycket attraktivt investeringsläge, inte minst med tanke på den pågående nyemissionen. Den annonserade nyemissionen är visserligen fullt ut garanterad, men bara knappt hälften genom teckningsförbindelser. Något som kan leda till en kortsiktig kurspress mot slutet av teckningsperioden som löper mellan oktober. Räkna med att aktien kommer att spekuleras upp inför fas III-beskedet under H Diamyd -vaccinet är bolagets i särklass mest värdefulla tillgång och värdedrivare. Innan fas III-data presenteras finner vi få riktigt betydelsefulla bolagsspecifika händelser för Diamyd Medical. Vi räknar dock med att aktien kommer att spekuleras upp kraftigt inför fas IIIbeskedet, vilket beräknas komma under första halvåret Det är rimligt att räkna med att det kommer att ges bra tillfällen att ta hem en del av vinsten i samband med att aktien spekuleras upp inför fas III-beskedet. Skulle fas III-resultaten bli bra så utesluter vi heller inte att ett uppköp av hela bolaget kan bli aktuellt. Tänkbara köpare av Diamyd Medical är främst någon av de tre stora aktörerna på insulinmarknaden; danska Novo Nordisk, amerikanska Eli Lilly och franska Sanofi-Aventis. I tabellen nedan 6

7 redogör vi för Diamyd Medicals styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en så kallad SWOT-analys. SWOT-analys Styrkor Har ett projekt i fas III där tidigare kliniska studier visat relevant klinisk effekt och en mycket fördelaktig biverkningsprofil Kan tidigare kliniska resultat återupprepas i pågående fas III-studier på patienter med typ 1-diabetes har Diamyd Medical ett läkemedel på marknaden mot slutet av 2012 Svagheter Saknar ett validerande licensavtal för diabetesvaccinet Bristande erfarenheter i både ledning och styrelse vad gäller kommersiell verksamhet Bolagsvärdet förlitar sig till stor utsträckning på diabetesvaccinet och ett bakslag skulle leda till en väsentlig värdeminskning för aktieägarna Diamyd Medical har exklusiva rättigheter till att utveckla läkemedel baserat på GAD, vilket ger dem en unik ställning utan risk för konkurrens för ett antal år framåt Möjligheter Diamyd kan bli det första potentiella genombrottet på över 80 år för typ 1- diabetiker, sedan upptäckten av insulin Pågående fas I-studier inom smärta kan ge en önskad breddning i den kliniska portföljen Egen försäljningsorganisation innebär en stor lönsamhetspotential vid ett marknadsgodkännande Hot Det kliniska patientunderlaget som pågående fas III-studier baseras på är begränsat Patentsituation i Asien är oklar Konkurrerande läkemedel som är under utveckling kan komma att visa sig vara bättre än Diamyd Källa: Redeye Research 7

8 Bolagsbeskrivning Diamyd Medical har två läkemedelsprojekt i klinisk fas Från forskningsbolag till diabetesbolag Diamyd Medical är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar läkemedel inom diabetes och smärta. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm samt med verksamhet i Pittsburgh, USA. Sedan hösten 2007 är Elisabeth Lindner VD för Diamyd Medical, då hon tog över efter grundaren Anders Essen-Möller som istället tog rollen som arbetande styrelseordförande. I nuläget har bolaget två olika läkemedelsprojekt i klinisk fas; dels diabetesvaccinet Diamyd samt dels läkemedelskandidaten NP2 mot kronisk smärta. Vaccinet Diamyd utvecklas mot så kallad autoimmun diabetes där registreringsgrundande studier för typ 1-diabetes pågår samt för indikationen LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) där fas IIstudier genomförts. Projektet inom smärta är ännu i ett tidigt kliniskt skede där fas I-studier pågår och finns beskrivet under Appendix 2: NTDDSplattformen på sidorna Utöver bolagets egna projekt äger Diamyd Medical aktier i det amerikanska bolaget Protein Sciences och det svenska Mercodia, samt har ett licensavtal med det amerikanska bioteknikbolaget Neurologix Inc., som utvecklar ett nytt läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Protein Sciences och Mercordia finns kortfattat beskrivna under Appendix 4: Aktieinnehav på sidan 44. Basen för Diamyd Medicals forskning och utveckling av nya läkemedel utgörs dels av den aktiva substansen GAD (glutaminsyra-dekarboxylas) samt dels av genterapiplattformen NTDDS (Nerve Targeting Drug Delivery System). Målsättningen är att utvecklas till ett mindre läkemedelsbolag med fokus på diabetes Bolagets vision är att i framtiden kunna förebygga och bota den autoimmuna formen av diabetes. Den affärsmässiga målsättningen är att utvecklas till ett mindre läkemedelsbolag med fokus på diabetes och dess följdsjukdomar. Utifrån nuvarande status för bolagets projektportfölj räknar vi med att en första produktlansering inom typ 1-diabetes kan bli möjlig Som ett litet läkemedelsbolag är fokus på specialistläkarindikationer där det inte behövs en stor säljorganisation för att nå ut till marknaden. Diamyd Medical avser att behålla marknadsrättigheterna för sina produkter i Norden och har samtidigt som målsättning att ingå samarbeten med kommersiella partners som möjliggör gemensam marknadsföring av bolagets produkter på den amerikanska marknaden. Inom specialiststrategin ligger typ 1-diabetes indikationen för diabetesvaccinet Diamyd. För bredare indikationer som LADA och för bolagets projekt inom smärtbehandling är planen att licensieras ut de exklusiva globala marknadsrättigheterna till andra läkemedelsbolag. Diamyd Medical arbetar utifrån en virtuell bolagsorganisation I dagsläget har Diamyd Medical 14 anställda och arbetar utifrån en så kallad virtuell bolagsorganisation, vilket innebär att en stor del tjänster köps in från externa projektpartners. Modellen är kostnadseffektiv men förutsätter stark kärnkompetens hos medarbetarna som agerar som projektledare. Fördelen med bolagets organisation är att bolaget lyckats ta sitt första projekt in i den registreringsgrundande studiefasen till låga kostnader. Nackdelen har varit, sett utifrån våra prognoser, en relativt lång klinisk utvecklingstid. Tiden från dess att kliniska studier påbörjas till en marknadsintroduktion kommer åtminstone uppgå till tolv år. Detta ska 8

9 jämföras med att den genomsnittliga kliniska utvecklingstiden för liknande projekt som är 7-10 år, vilket innebär indirekta kostnader för Diamyd Medical. Kostnaderna för utdragna studier är framförallt inverkan på marknadsexklusivitet via kortare patentskydd. Patenttiden för Diamyd - vaccinet anser vi dock är starkt i USA, där nuvarande patent skyddar mot generika åtminstone till I Europa löper originalpatenttiden ut redan 2011, men bolaget kan dra fördel av EU-direktiv som ger åtta års dataexklusivitet och tio års marknadsexklusivitet efter ett regulatoriskt godkännande. Vid ett godkännande ifrån den europeiska regulatoriska myndigheten EMEA under 2012 ger detta ett skydda till åtminstone Aktiekursen för Diamyd Medical har haft en bra utveckling bättre än sektorn hittills i år Bolagets aktier är sedan 2002 noterade på NasdaqOMX O-lista. Kursutvecklingen under inledningen av 2009 har varit mycket bra och Diamyd Medicals aktie tillhör vinnarna i biotekniksektorn så här långt. Bolagets två största ägare är dels grundare Anders Essen-Möller samt dels Bertil Lindkvist. Tillsammans har de båda kontroll över bolaget med mer än 60 procent av rösterna och drygt 40 procent av kapitalet. Vi uppfattar att bägge har långsiktiga ambitioner med sina innehav och vill vara kvar under processen då bolaget utvecklas till ett mindre läkemedelsbolag. Historik och uppnådda milstolpar 1976 Anders Essen-Möller startar bolaget Synectics Medical AB. Patenträttigheterna till GAD proteinet licensieras 1994 startar Synetics Medical dotterbolaget Biosyn AB vars verksamhet inriktas mot att utveckla ett vaccin mot insulinberoende diabetes. Forskningen utgår ifrån licensierade patenträttigheter för GAD proteinet från universitetet UCLA i Los Angeles, USA. Under 1990-talet genomför bolaget ett antal prekliniska studier med substansen som visar på säkerhet och effekt. I de prekliniska modellerna för autoimmun diabetes uppvisas stopp eller prevention av immunförsvarets attack på de insulinproducerande cellerna under 1996 säljs Synetics Medical till det amerikanska bolaget Medtronic Inc. Vid försäljningen avknoppas dotterbolaget Synetics Biotechnology för att istället upptas i det nybildade bolaget Biosyn Holding AB med ett startkapital på 20 miljoner kronor. Året därefter köps 19 procent av aktierna i diagnostikbolaget Mercodia AB för att etablera en marknadskanal för diagnostisk test för mätning av GAD-antikroppar. Under slutet av 1997 genomförs en andra nyemission på 50 miljoner kronor. De första studierna i människa med bolagets diabetesvaccin inleds under 1999, vilket genomförs på friska individer i Storbritannien. Mot slutet av året genomför bolaget ytterligare en nyemission på 31 miljoner kronor och sammanlagt har drygt 100 miljoner kronor investerats i bolaget. Första kliniska data presenteras presenteras positiva studiedata från den kliniska studien i friska frivilliga. Med positiva fas I-data som underlag inleds året därefter de första studierna på diabetespatienter i en fas II-studie på LADA-patienter (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Från en nyemission under slutet av 2001 tillförs Diamyd Medical 30,5 miljoner kronor. Planen på att byta aktielista inleds och under 2002 noteras Diamyd-aktien på O-listan. 9

10 i april 2003 kan bolaget presentera positiva studiedata från fas II-studien på LADA-patienter. Året därefter presenteras positiva tvåårs data från studien och bolaget genomför en nyemission som sammanlagt tar in 148,4 miljoner kronor. Under slutet av året påbörjas ytterligare en fas IIstudie på LADA-patienter samt dessutom inleds fas II-studier på barn med typ 1-diabetes. Nurel Therapeutics Inc. köps och ett licensavtal tecknas med forskningsbolaget Neurologix under slutet av 2005 utökas bolagets verksamhet genom ett köpa av det amerikanska bioteknikbolaget Nurel Therapeutics Inc. Mot sommaren 2006 tecknar bolaget ett licensavtal, som ger det amerikanska forskningsbolaget Neurologix rättigheterna att använda GAD65 i sin genterapi mot Parkinson. Senare samma sommar kan bolaget återigen presentera positiva studiedata, och denna gång är det från barnstudien på typ 1-diabetiker. På börsen reagerar aktien mycket positivt på beskedet, vilket leder till att bolagets utestående warrantprogram fulltecknas. Totalt tillför de nytecknade aktierna 50 miljoner kronor inleds dialogen med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att genomföra fas III-studier på nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes. Bolaget blir delägare i det amerikanska vaccinbolaget Protein Sciences Corporation. På sommaren 2007 kommer bolagets första bakslag och det gäller fas II-studien som genomförts på LADA-patienter. Fas II-studien studien ogiltigförklarades efter slarv vid hanteringen, där placebo misstänks ha blandats ihop med aktiv substans. Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till problemen med att dra några slutsatser från resultaten avseende effekten var ett olämpligt utvärderingsmål för studien, då blodsockerkontroll (HbA1c) var det primära effektmåttet. Dock noterades inga biverkningar, vilket är i linje med resultat från tidigare studier. I december 2007 utses Elisabeth Lindner till koncernchef och VD för Diamyd Medical. Hon efterträder grundaren Anders-Essen Möller som övertar ordförande klubban i styrelsen. Däreutöver ingår Diamyd Medical ett avtal med den amerikanska organisationen National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) för en klinisk prövning med syfte att studera möjligheten att återställa betacellsfunktionen för nyinsjuknade typ 1-diabetiker. Studien som startade i början av 2009 omfattar även immunologiska studier för att ytterligare klargöra verkningsmekanismen för Diamyd. Registreringsgrundande studier påbörjas i Europa och USA med Diamyd 2008 genomförs en riktad nyemission som tillför bolaget 72,3 miljoner kronor. Efter godkännande från myndigheter påbörjas fas III-studier med diabetesvaccinet på typ 1-patienter i Europa och USA. En fas I-studie inom kronisk smärta inleds under året och i oktober publiceras bolagets fas IIstudie på barn med typ 1-diabetes i den ansedda vetenskapliga tidsskriften New England Journal of Medicine National Institute of Diabetes and Kidney Disease (NIDDK) inleder kombinationsstudie med syftet att bevara och eventuellt återställa insulinproduktionen hos patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Två separata preventionsstudier påbörjas en i Norge och en i Sverige, vilket innebär att det i nuläget totalt samtidigt pågår sex olika studier samt uppföljning av fas II-studie för typ 1-diabetiker. 10

11 Diamyd - ett diabetesvaccin Diamyd Medical Diamyd riktar sig mot cirka 15 procent av alla diabetiker Vaccinet Diamyd är bolagets längst avancerade projekt och utvecklas för att stoppa eller bromsa utvecklingen vid autoimmun diabetes. Cirka 15 procent av alla diabetiker lider av att immunförsvaret bryter ned kroppens insulinproducerande betaceller, så kallad autoimmun diabetes. Det leder till en bristande produktion av hormonet insulin och kontroll av blodsockret, vilket är nödvändigt för att cellerna i kroppen ska kunna ta upp socker från blodet. Bristande insulinproduktion drabbar främst de patienter som har så kallad klassisk typ 1-diabetes, vilken oftast debuterar i tidiga tonåren. Därutöver drabbas de patienter som har en form av diabetes som ofta debuterar något senare i livet, så kallad LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) även kallad typ 1,5-diabetes. Liksom vid typ 1-diabetes orsakar LADA en gradvis förstörelse av de insulinproducerande betacellerna, fast sjukdomsförloppet är betydligt långsammare än för klassisk typ 1-diabetes. Det kan ta flera år innan den insulinproducerande förmågan förlorats helt vid LADA. Många LADA-patienter får dock fel diagnos på grund av sin ålder och betraktas som typ 2-diabetiker. Kännetecknande för LADA-patienter är att de har antikroppar mot GAD. Den autoimmuna processen bryter ned kroppens förmåga att kontrollera blodsockret Det är fortfarande okänt varför kroppens eget immunförsvar börjar bryta ned betacellerna. Ärftlig känslighet ökar risken, men för att sjukdomen ska bryta ut krävs också ännu okända miljöfaktorer, där en teori är exempelvis en virusinfektion. När betacellerna förstörs uppstår slutligen ett tillstånd som kräver insulinbehandling. Den autoimmuna processen som bryter ned de insulinproducerande betacellerna kan pågå i månader eller år. Vanligen återstår endast procent av den insulinproducerande förmågan vid diagnos, det vill säga då symptomen ger sig till känna. Tecken på högt blodsocker är ökade urinmängder och törst, men också symptom som tilltagande trötthet, kraftlöshet, hunger och snabb viktminskning. GAD65 har en central roll i utvecklandet av autoimmun diabetes GAD är den aktiva substansen Glutaminsyradekarboxylas isoform 65 (GAD65) är den aktiva substansen i vaccinet Dimayd. Det är ett mänskligt enzym som spelar en viktig roll i centrala nervsystemet (CNS). Dess uppgift är att omvandla glutamat till GABA, ett ämne som dämpar överföringen av signaler i CNS. Vid för litet GABA kan man drabbas av epileptiska anfall eller kramper. Enzymet förekommer också i de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln även om dess roll där inte är helt klarlagd. Världens ledande diabetesforskare är dock överens om att GAD65 har en central roll i utvecklandet av autoimmun diabetes, det vill säga typ 1-diabetes och LADA. På nästa sida visas en tabell på viktiga milstolpar i forskningen kring GAD inom autoimmun diabetes. Vid autoimmun diabetes är GAD65 det vanligaste autoantigenet, det vill säga det kroppsegna ämne som provocerar immunförsvaret att attackera de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln så att dessa förstörs. 11

12 Studier som genomförts visar på att uppskattningsvis procent av de patienter som utvecklar typ 1-diabetes har höga koncentrationer av antikroppar mot just GAD65. Andra vanliga autoantigen vid typ 1-diabetes är tyrosinfosfatas-liknande protein (IA-2) och insulin. Historien om GAD 2008 Påbörjar fas III-studier med Diamyd inom typ 1-diabetes 2006 Positiva resultat i fas IIb-studie på barn med typ 1-diabetes 2004 Startar fas IIb-studie med Diamyd på barn med typ 1-diabetes Startar fas IIb-studie med Diamyd på LADA-patienter 2003 Positiva resultat i fas IIa-studie med Diamyd på LADA-patienter 2000 Startar fas IIa-studie med Diamyd på LADA-patienter 1999 Positiva resultat i fas I-studie med Diamyd Forskare visar att diabetes kan förebyggas genom att hämma uttrycket av GAD-genen 1998 Genomför prekliniska studier med Diamyd Forskare bekräftar att överföring av GAD-reaktiva T-celler även överför diabetes samt att induktion av regulatoriska T-celler bromsar autoimmun diabetes 1997 Dosregim för Diamyd fastställs 1996 Forskare visar att GAD-vaccination förlänger smekmånad och överlevnadsperiod för transplanterade insulinproducerande betaceller 1994 Diamyd Medical licensierar rättigheterna för och påbörjar utvecklingen av ett GAD-baserat diabetesvaccin 1993 Två forskargrupper identifierar GAD som det första kända målet för T- celler i diabetiska NOD-möss. Båda grupperna förebygger diabetes genom att inaktivera GAD-reaktiva T-celler 1991 Molekylärbiologer klonar och tar fram sekvensen för GAD K-proteinet identifieras som GAD 1988 Forskare påträffar antikroppar mot 64K i NOD-möss med diabetes 1987 Forskare visar att uppkomsten av antikroppar mot 64K föregår typ 1- diabetes hos människor 1984 Forskare hittar antikroppar mot proteinet 64K hos BB-råttor med diabetes 1982 Forskare hittar antikroppar mot ett 64K humant betacellsprotein hos barn med diabetes 1978 Forskning om betacellsantigen i diabetes påbörjas 1974 Bevis för att typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom läggs fram Källa: Diamyd Medical GAD har potential för andra sjukdomar som utgår ifrån det centrala nervsystemet Utöver möjligheter inom diabetes har GAD visats spela en viktig roll i flera sjukdomar som utgår ifrån det centrala nervsystemet. Bolaget använder denna kunskap bland annat i att utveckla nya läkemedel för behandling av kronisk smärta. Därutöver har bioteknikbolaget Neurologix tecknat ett licensavtal med Diamyd Medical för deras läkemedel mot Parkinson, där GAD ingår. Diamyd Medical har en exklusiv global licens från UCLA (University of California i Los Angeles) för den terapeutiska användningen av GAD65-genen, se Appendix 5: Patent på sidan

13 Möjligt att kombinera GAD65 med annan behandling för att återskapa betaceller Diamyd avvärjer den autoimmuna attacken I vaccinet Diamyd kombineras GAD65 med ett alum-adjuvans, ett vanligt ämne som aktiverar immunförsvaret och förstärker vaccinets effekt. Vaccinering med GAD65 innebär att kroppen immunförsvar får lära sig att tolerera GAD65. Behandlingen sker vid ett par enstaka tillfällen och förhoppningen är att kunna stoppa den autoimmuna processen för att på så sätt rädda de kvarvarande betacellerna och därigenom möjliggöra en god blodsockerkontroll för patienten. Något som minskar behovet av insulininjektioner och risken för diabeteskomplikationer. I lämplig dosering och i bästa fall skulle vaccinering med GAD65 i förlängningen kunna kombineras med någon typ av behandling för att återskapa betaceller, vilket öppnar väg för ett botemedel mot sjukdomen. Tolerans är något mycket komplext där flera mekanismer är inblandade. Det är ännu inte känt hur det går till i detalj. Vad man vet är att så kallade regulatoriska T-celler (CD25+) har en viktig roll i att hindra immunförsvaret från att attackera den egna kroppen. Både studier i djurmodeller för autoimmun diabetes och resultat från kliniska prövningar har visat att nedbrytningen av betaceller i autoimmun diabetes orsakas av det cellmedierade immunförsvaret som inkluderar antigenspecifika T- mördarceller. Vad de regulatoriska T-cellerna gör är att hindra dessa T- mördarceller från att dela och föröka sig, vilket därmed hindrar dem från att skada de insulinproducerande betacellerna vid en autoimmun attack. Flera iakttagelser tyder på att verkningsmekanismen för Diamyd är att när GAD65 injicerats tillsammans med alum under huden, bryts GAD65 ner till små peptidfragment av så kallade antigenpresenterande celler (Dendritiska celler, Makrofager eller B-celler). Peptidfragmenten innehåller delar av GAD65-molekylen, så kallade determinanter. Dessa determinanter har potentialen att inducera tolerans, vilket resulterar i uppreglering och aktivering av en viss grupp GAD65-specifika reglerande T-celler. Dessa reglerande T-celler nedreglerar de antigenspecifika T- mördar cellerna, som annars skulle attackera de insulinproducerande betacellerna. Denna immunomodulerande effekt av diabetesvaccinet anses inducera en immunologisk tolerans som kan motverka nedbrytning av betacellerna hos patienter med autoimmun diabetes. I hitintills genomförda studier har Diamyd Medical lyckats påvisa en väsentligt ökad GAD65-specifik immunologisk aktivitet av regulatorisk natur hos vaccinerade patienter. Studier som genomförts ger stöd för en möjlighet att fördröja sjukdomsutvecklingen vid typ 1- diabetes Fas II-data visar på en specifik och långvarig effekt Resultaten ger starka stöd för att behandling med Diamyd är säker och kan bevara den insulinproducerande funktionen. De studier som hitintills gjorts ger starkt stöd för att behandling med Diamyd kan fördröja sjukdomsutvecklingen genom bättre bevarad betacellsfunktion hos typ 1- diabetespatienter. Att bevara betacellsfunktionen är viktigt, eftersom det hjälper patienter att kontrollera sjukdomen bättre, vilket i sin tur leder till färre långtidskomplikationer. Diamyd Medical rapporterade 2007 positiva resultat från en avslutad 30 månader lång randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad fas IIstudie. Studien omfattade 70 barn och ungdomar mellan år som alla 13

14 hade antikroppar mot GAD, men inte haft sjukdomen längre än 18 månader. Vaccineringen gavs med två sprutor med fyra veckors mellanrum. Patienterna delades in i två lika stora grupper om vardera 35 individer där den ena fick 20 mikrogram med den aktiva substansen och den andra fick placebo. Avsikten var att kliniskt testa om GAD behandling kunde förbättra patientens egen insulinproduktion för typ 1-diabetiker. Drygt ett och ett halvt år efter studiestart kunde de första positiva studiedata rapporteras. Starka studiedata uppnått i fas II-studier med Diamyd Diamyd visades signifikant kunna bevara betacellsfunktionen jämfört med placebo (p=0.01) efter 15 månaders uppföljning, det vill säga den egna kapaciteten att bilda insulin mätt som måltidstimulerad C-peptid i). Gruppen som vaccinerades förlorade bara hälften så mycket jämfört med placebo under perioden. Den statistiskt signifikanta skyddande effekten kvarstod även 30 månader efter den första injektionen (p=0,04), se diagram nedan. Det visades också att vaccination med Diamyd ger en varaktig och specifik effekt på immunförsvaret, vilket kan vara förklaringen till den skyddande effekten på betacellerna. Sammantaget noterades inga allvarliga biverkningar som kunde relateras till behandling med Diamyd. Studien är nu förlängd för att i ytterligare tre år följa studiedeltagarna i syfte att bekräfta Diamyd -vaccinets långsiktiga effekter. Förändring i måltidsstimulerad C-peptidnivå i pmol/ml (2 tim) Antal månader i studie Källa: New England Journal of Medicine i) En del av insulinmolekylen som spjälkas av vid sekretion av insulin kan användas som en markör för hur mycket insulin kroppen producerar. Orsaken är att insulin och C-peptid produceras samtidigt och i lika stor mängd i kroppen, och det är lättare att mäta C-peptid än insulin i blodet, då patienten behandlas med insulininjektioner. 14

15 En immunologisk effekt av behandlingen observerades hos i princip alla som fått Diamyd En immunologisk analys bekräftade att behandling med Diamyd ger upphov till ett specifikt immunsvar mot GAD65 som kvarstår även 15 månader efter behandling. Den immunologiska effekten observerades hos praktiskt taget alla patienter som fick Diamyd, men inte hos någon som behandlats med placebo. Immunförsvaret hos Diamyd -behandlade patienter uppvisade en klart signifikant ökad sekretion av flera immunomodulerande substanser, framförallt regulatoriska cytokiner, samt ökad aktivitet hos T-celler. Fas II-data visade på en bättre behandlingseffekt för nydiagnostiserade Bättre effekt ju tidigare vaccinet sätts in Bland det riktigt intressanta från fas II-studien var att den positiva behandlingseffekten var tydligast hos patienter som behandlats strax efter diagnos. Diamyd -behandlade patienter som inte haft sjukdomen mer än tre månader vid den första injektionen (n=4) uppvisade till och med en ökning av C-peptidproduktionen vid 15 månader, medan den försämrats hos de patienter som behandlats med placebo (n=7). Patientunderlaget anses dock vara för litet för statistisk analys. Data indikerar dock tydligt att ju tidigare behandlingen kan påbörjas desto bättre bör effekten bli, då en större egen insulinproduktion finns kvar. Figuren nedan visar förändring i måltidsstimulerad C-peptidnivå hos patienter (n=11) som inte haft sjukdomen längre än 3 månader. Förändring i måltidsstimulerad C-peptidnivå hos patienter som inte haft sjukdomen längre än 3 månader pmol/ml (2 tim) Källa: Diamyd Medical Antal månader i studie Två registreringsgrundande studier pågår Diamyd utvärderas i fas III-prövningar Under sommaren 2008 startade bolaget två parallella fas III-studier i USA och Europa som kommer att utgöra underlag för en marknadsregistrering av Diamyd. Båda studierna är randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade. 320 nyinsjuknade patienter mellan 10 och 20 år med typ 1- diabetes kommer att inkluderas i respektive studie. Patienterna som deltar i studierna får ha haft sin diabetes i högst 3 månader och ska ha antikroppar mot GAD. Detta innebär att kriterierna är striktare än de för fas II-studien, 15

16 vilken inkluderade barn som hade haft sin diabetes ända upp till 18 månader. Fas II-studien visade dock att efter tolv månader saknade vaccinet effekt, då det fanns allt för få betaceller kvar att rädda. Den amerikanska studien har utvecklats långsammare än plan I varje studie får en tredjedel av patienterna två injektioner med Diamyd 20 mikrogram (dag 1 och 30) plus två placeboinjektioner (dag 90 och 270), en tredjedel får fyra injektioner med Diamyd 20 mikrogram (dag 1, 30, 90 och 270) och en tredjedel får fyra injektioner med placebo. Den patientgrupp som får fyra injektioner med placebo utgör kontrollgrupp. Patientrekryteringen till framförallt den amerikanska delen av studien har utvecklats långsammare än den initiala planen, vilket kan förklaras med att bolaget tidigare inte haft möjlighet att rekrytera patienter under 16 års ålder. Under sommaren i år gavs dock klartecken från FDA att utöka rekryteringsgrunden ned till 10 års ålder, vilket väntas snabba upp processen kombinerat med att fler studiecentra inkluderas under hösten och vintern Därefter ingick Diamyd Medical i början av oktober ett avtal med Inclinix, en kontraktsforskningsorganisation, för accelererad rekrytering av barn och ungdomar med nyligen utvecklad typ 1-diabetes till den amerikanska fas III-studien. Data från respektive studie kommer att analyseras 15 månader efter att alla patienter har fått den första injektionen med de första resultaten under första halvåret Syftet är att få fram avgörande bevis för läkemedlets effekt, att fastställa dosering och registrera eventuella biverkningar hos ett större antal personer. Uppnås målen ska ansökan om marknadsgodkännande kunna lämnas in mot slutet av 2011, vilket också är bolagets målsättning. Expansionsmöjligheter till andra indikationer Ytterligare användningsområden för Diamyd Det finns flera ytterligare användningsområden för Diamyd som kan öka försäljningspotentialen och förlänga vaccinets produktlivscykel: Behandling av LADA-patienter Prevention av typ 1-diabetes hos människor som löper stor risk att få sjukdomen Kombinationsbehandling för att återställa betacellsfunktionen vid typ 1-diabetes Inom LADA har det redan genomförts studier och studier pågår för de övriga användningsområdena, se tabell på nästa sida för pågående studier med Diamyd. Samtliga utav ovan nämnda potentiella indikationsområden kan komma att medföra utökad användning för Diamyd som har en högst väsentlig effekt på dess marknadspotential. Emellertid kommer ett utökat användande för dessa indikationsområden kräva ytterligare omfattande kliniska studier. Av den anledningen och osäkerheten kring utfallet för sådana studier väljer vi att inte inkluderar ytterligare indikationer för Diamyd i vår värdering i nuläget, med undantag för LADA. Vi beskriver på följande sidor (sida 17-19) 16

17 var och ett av de omnämnda användningsområdena för Diamyd samt en tabell över pågående och genomförda kliniska studier med Diamyd. Pågående och genomförda kliniska studier med Diamyd Indikation Sponsor T1D T1D T1D T1D T1D T1D LADA T1D LADA T1D / LADA Diamyd Medical Diamyd Medical TrialNet NIDDK Ullvål MAS Diamyd Medical Diamyd Medical Diamyd Medical Diamyd Medical Fas och Land Ålder Fas III, Europa år N=320 Fas III, USA år N=320 Fas II, USA 3-45 år N=126 Fas II, USA år N=164 Fas II, Norge N=150 Fas II, Sverige > 4 år N=50 Fas IIb, Sverige år N=160 Fas IIb, Sverige år N=70 Fas IIa, Sverige år N=47 Antal patienter Syfte Studietid Säkerhet och effekt på C- peptidnivåer Säkerhet och effekt på C- peptidnivåer Verkningsmekanism och effekt på C-peptidnivåer Regenerationsstudie med C-peptidnivå som primärt effektmått Preventionsstudie och verkningsmekanism Preventionsstudie med C- peptidnivå som primärt effektmått Säkerhet och effekt på HbA1c-nivåer Säkerhet och effekt på C- peptidnivåer Dos, säkerhet och effekt på HbA1c-nivåer Fas I, England år N=24 Säkerhet och tolerans Studietid: 15 mån Status: Pågående Start: 2008 Studietid: 15 mån Status: Pågående Start: 2008 Studietid: 12 mån Status: Pågående Start: 2009 Studietid: 12 mån Status: Pågående Start: 2009 Studietid: okänd Status: Pågående Start: 2009 Studietid: okänd Status: Pågående Start: 2009 Studietid: 18 mån Status: Avslutad Start: 2004 Studietid: 15 mån Status: Uppföljning Start: 2004 Studietid: 6 mån Status: Avslutad Start: 2000 Studietid: 10 v. Status: Avslutad Start: 1999 Källa: Redeye Research, ClinicalTrials Diamyd för behandling av LADA Skulle Diamyd bli godkänt för behandling av nyinsjuknande typ 1- diabetiker så räknar vi även med en omfattande förskrivning av Diamyd för LADA, även om denna indikation inte skulle vara godkänd. Orsaken är de positiva resultaten från en tidigare genomförd fas II-studie och att den bakomliggande orsaken till den autoimmuna reaktionen mot betacellerna sannolikt är den samma för de båda sjukdomarna. Bolaget söker en partner för vidareutveckling av LADA-indikationen Vaccinet Diamyd har hitintills testats i två fas II-studier på drygt 200 patienter med LADA och bolaget uppger att de ser över möjligheterna för en utlicensiering av produkten på en regional och/eller global marknad. Bolaget planerar dock inte genomföra några nya studier på egen hand, utan framtida studier ska genomföras med en partner för att utvärdera möjligheter att bromsa eller stoppa nedbrytningen av betacellerna hos LADA-patienter. Till skillnad från typ 1-diabetes som behandlas av barndiabetesspecialister så behandlas LADA-patienter till övervägande del av allmänläkare. Detta gör att LADA som behandlingsområde blir mer kostnadskrävande ur ett marknadsföringsperspektiv. 17

18 Doser om 20 mikrogram - den mest effektiva Diamyd Medical har tidigare utfört en liten doseringsstudie i fas II med 47 LADA-patienter, från vilken positiva resultat först presenterades under Flera olika doser testades (4,20, 100 och 500 mikrogram) både ur ett säkerhets- och ett effektperspektiv. Resultaten indikerade att de olika doserna var kliniskt ofarliga, och att dosen om 20 mikrogram Diamyd var den mest effektiva. Denna dos visade sig öka måltidsstimulerad C-peptidnivå och minska HbA1c-nivåerna signifikant (p=0.01) två år efter behandling och valdes därför ut för fortsatt utveckling. Resultat efter fem års uppföljning har fortsatt visa på behandlingseffekt och att Diamyd signifikant minskar risken för att patienter med LADA behöver insulinbehandling. 14 procent av patienterna som ingick i den grupp som fick 20 mikrogram Diamyd behövde insulin efter fem år, jämfört med 64 procent i placebogruppen. Inga allvarliga biverkningar relaterade till Diamyd -behandling har rapporterats i någon studie, vilket ytterligare stärker säkerhetsprofilen för diabetesvaccinet Diamyd. Den senaste och största fas II-studien ogiltigförklarades på grund av inkonsekventa och motsägelsefulla effektdata i kombination med kritiska observationer vid en formell oberoende audit (revision) på det apotek som hanterat de Diamyd - och placeboampuller som använts i studien. Auditörens slutsats var att det är omöjligt att säkerställa innehållet i de respektive ampuller som använts i studien, och det fanns en uppenbar risk att det aktiva läkemedlet och placebo blandats ihop. Detta slarv i kombination med ett olämpligt utvärderingsmål för studien, blodsockerkontroll (HbA1c), gör det omöjligt att dra några slutsatser avseende effekten. Dock har inga allvarliga biverkningar noterats, vilket är i linje med resultat från tidigare studier. Diamyd för att förhindra att sjukdomen bryter ut Om Diamyd -vaccinet ges i ett tidigt stadium, det vill säga på människor som löper stor risk att utveckla sjukdomen, så kan förhoppningsvis den autoimmuna processen avbrytas innan sjukdomen bryter ut. Detta innebär att om vaccin kan ges i preventivt syfte finns också möjlighet att helt bota diabetes. Skulle Diamyd -vaccinet bli godkänt för preventiv behandling så öppnas en mycket stor marknad där inte bara insjuknade patienter behandlas utan även riskpatienter. Preventionsstudie påbörjad på universitetssjukhuset MAS i Malmö Nyligen godkände Läkemedelsverket en svensk pionjärstudie med Diamyd för att förebygga utveckling av typ 1-diabetes som genomförs på universitetssjukhuset MAS i Malmö. I studien kommer 50 barn från fyra års ålder med hög risk för att utveckla typ 1-diabetes rekryteras. En pågående autoimmun attack kan upptäckas redan innan diabetes-symptomen har uppträtt. Detta genom att mäta halterna av olika biomarkörer i blodet, så kallade antikroppar mot insulin, GAD och IA2. Målet är att studera om tidig vaccinering med Diamyd kan stoppa immunförsvarets nedbrytning av de insulinproducerande betacellerna för denna riskgrupp och därmed undvika ett senare insulinberoende. I Norge pågår ytterligare en studie för att studera förloppet innan typ 1-diabetes utbryter och möjligheter att förebygga sjukdomen med hjälp av Diamyd. Totalt kommer 90 vuxna som löper hög risk att utveckla sjukdomen studeras plus ytterligare 60 nyinsjuknade individer. 18

19 Utöver den ovan nämnda preventionsstudien utför TrialNet en studie i USA med Diamyd -vaccinet, vilken finansieras av NIH (National Institutes of Health). Det gäller en studie för att ge GAD-vaccinering till de människor som nyligen diagnostiserats för typ 1-diabetes. Syftet är att mer i detalj klargöra vaccinets effekt på immunförsvaret och hur Diamyd ingriper i sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes. Dessutom kan studien ge ökad insikt i hur Diamyd kan användas för att förhindra typ 1-diabetes hos människor som löper stor risk att utveckla sjukdomen. Studier för att utveckla en bot mot typ 1-diabetes pågår Diamyd för att återskapa förlorade betaceller Att kunna bota typ 1-diabetes skulle öka den potentiella marknaden för Diamyd till att inte bara omfatta nyinsjuknade patienter utan även de patienter som helt saknar egen insulinproduktion. Om Diamyd skulle ge insulinberoende typ 1-diabetiker en möjlighet för att återfå förlorad betacellsfunktion, så skulle det helt klart mer än dubbla Diamyd -vaccinets marknadspotential. För att bota sjukdomen kommer Diamyd sannolikt att behöva kombineras med en behandling som kan återskapa förlorade betaceller, vilket innebär en intressant möjligheter att utveckla ny patenterbar kombinationsbehandling. För närvarande utför och finansierar den amerikanska organisationen National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) en studie med syfte att studera möjligheten att återställa betacellsfunktionen för nyinsjuknade typ 1-diabetiker. Totalt kommer 82 patienter rekryteras för att utvärdera en kombinationsbehandling med Diamyd och de redan godkända substanserna sitagliptin och lansoprazole, som i prekliniska studier visats stimulera återväxt av betaceller. Kombinationsbehandlingen med Diamyd förväntas ge betacellerna en möjlighet att nybildas i en icke-autoimmun miljö, det vill säga stoppa immunförsvarets angrepp på betacellerna. En annan tänkbar kombinationsbehandling är med Exsulin, en syntetiskt peptid av det protein som naturligt stimulerar tillväxt av insulinproducerande betaceller. Exsulin (INGAP-peptid) har hitintills visat lovande resultat i fas II på typ 1-diabetiker, SPIRIT 1-studien, och utvecklas av Exsulin Corp. Möjligheter att kombinera GAD-vaccinering vid betacellstransplantation Ytterligare ett tänkbart användningsområde är GAD-vaccinering i kombination med betacellstransplantation, för att få betacellerna att överleva på lång sikt. Vanligtvis ges betacellstransplantation till personer med svår, svängande diabetes med mycket hypoglykemier, även kallat insulinkoma. Bristen på material från donerade organ begränsar dock marknadspotentialen för detta användningsområde i dagsläget. Nuvarande behandling för transplanterade patienter innebär livslång medicinering med immunhämmande preparat för att de ska kunna behålla de transplanterade betacellerna, men på bekostnad av ett försämrat immunförsvar och läkemedelsbiverkningar. Patienterna blir infektionskänsliga och drabbas oftare av hjärt- kärlsjukdomar och cancer. Ändå förstörs de transplanterade betacellerna inom ett par år av den autoimmuna processen så väl som den immunologiska processen som orsakar avstötning och en ny transplantation behöver genomföras. Förbehandling med Diamyd skulle dock kunna förbättra betacellernas överlevnad, genom att häva den autoimmuna attacken. 19

20 Marknad för Diamyd 250 miljoner människor bedöms ha diabetes Autoimmun diabetes är ett växande globalt problem Det bedöms finnas omkring 250 miljoner människor i världen med diabetes. De flesta av dessa är typ 2-diabetiker som är den vanligaste formen av sjukdomen. Fram till år 2025 förväntas sjukdomen öka kraftigt och stiga till omkring 380 miljoner människor. Den största delen av den ökade förekomsten förväntas vara i de stora länderna Indien och Kina. Diamyd Medicals inriktning på autoimmun diabetes utgör en mindre del av den enorma diabetespopulationen. Låt oss understryka att det här rör sig om en mycket stor patientgrupp som i olika epidemiologiska studier utgör cirka 15 procent av alla patienter med diabetes, antalet varierar dock beroende på land och etnisk tillhörighet. Patientgruppen typ 1-diabetiker representerar varierande omkring 3-10 procent av den totala diabetes populationen. Ungefär lika många patienter har autoimmun typ 2-diabetes, det vill säga sjukdomens LADA-form. Många LADA-patienter får dock fel diagnos på grund av sin ålder och betraktas som typ 2-diabetiker. En stor del av patienter som fått diagnosen typ 2- diabetes har LADA Under 2004 publicerades ADOPT-studien där nyinsjuknade typ 2- diabetiker analyserats för GAD-antikroppar. Studien genomfördes i Europa och USA på totalt individers blod. Resultaten visade att utav de som fått diagnosen typ 2-diabetes, så var 3,7 procent av individerna GADantikroppspositiva i Europa och 4,7 procent i USA. ADOPT-studien tillhör de största som genomförts på typ 2-diabetiker för att kartlägga individer med GAD-antikroppar och utgör ett underlag för att uppskatta antalet LADA-patienter. I USA diagnostiseras årligen omkring nya individer med typ 2-diabetes. Mot bakgrund av ADPOT-studien indikerar detta på att cirka nya LADA-patienter diagnosticeras i USA årligen. Antal patienter med autoimmun diabetes i Europa och USA Incidens (nydiagnostiserade/år) Prevalens (förekomst) EU USA EU USA Typ LADA Källa: Redeye Research, CDC, IDF och Diamyd Medical Nyligen publicerades en studie som omfattade förekomsten av typ 1- diabetes i Europa för barn under 15 år. Studien visar att sjukdomen blir vanligare i lägre åldrar, där också sjukdomsförloppet är snabbare. Utvecklingen mot allt yngre nyinsjuknade talar för behovet av tidig diagnos och potentiell förebyggande vaccinering. En sammanställning från Diabetes Federation 2006 uppskattar det totala antalet nydiagnostiserade antalet typ 1-diabetiker till individer, bara i USA och Europa. De uppskattar samtidigt att antalet nydiagnostiserade kommer öka med 3 procent årligen. 20

ÅRSREDOVISNING 09/10

ÅRSREDOVISNING 09/10 ÅRSREDOVISNING 09/10 INNEHÅLL Året i korthet... 2 Diamyd i korthet... 3 VD har ordet... 4 Företagsöversikt... 6 Diamyds historia... 10 Affärsområde Diabetes... 12 Affärsområde Smärta... 21 Vetenskapligt

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008. Medical

Årsredovisning 2007/2008. Medical Årsredovisning 2007/2008 Diamyd Medical Årsredovisning 2007/2008 Diamyd Medical kort om DIAMYD Diamyd Curing Diabetes Diamyd är ett biofarmaceutiskt bolag inom diabetes. Bolagets forskning och utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010/11

ÅRSREDOVISNING 2010/11 ÅRSREDOVISNING 2010/11 INNEHÅLL Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Diamyd Medicals verksamhet... 6 Smärta och neuropati... 10 Diabetes... 18 Förvaltningsberättelse 2010/2011... 25 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2012/13

Årsredovisning 2012/13 Årsredovisning 2012/13 Innehåll Året i fokus 1 En översikt Diamyd Medical 2 VD har ordet 4 Diabetes 6 Diabetesvaccinet Diamyd 8 Pågående kliniska studier med Diamyd 11 Läkemedelsutveckling 12 Medarbetare

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Det drar ihop sig

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Det drar ihop sig BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Det drar ihop sig Siffrorna för det andra kvartalet var i nivå med våra prognoser för det innevarande brutna räkenskapsåret. Finanserna

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Ordförande har ordet 1 VD har ordet 2 Verksamhetsöversikt 4 Verksamhetsområde 6 Diabetesvaccinet Diamyd 8 Att föra forskningen framåt 12 Utveckling och tillverkning 14 Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2011/12

Årsredovisning 2011/12 Årsredovisning 2011/12 Innehåll Diamyd Medical i korthet 1 VD har ordet 2 Verksamheten 4 Organisation och medarbetare 10 Ordlista 11 Förvaltningsberättelse 2011/2012 12 Bolagsstyrningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1. september 2014 november 2014. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 1. september 2014 november 2014. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 1 september 2014 november 2014 Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 Perioden 1 september 2014 30 november 2014 Periodens resultat uppgick till -5,9 (-4,8) MSEK Resultat per

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 29 januari 2010

Delårsrapport Stockholm 29 januari 2010 Delårsrapport Stockholm 29 januari 2010 Delårsrapport 1 Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Första kvartalet 1 september 30

Läs mer

Diabetes många ansikten ska demaskeras

Diabetes många ansikten ska demaskeras (Måste kompletteras med bilder) Diabetes många ansikten ska demaskeras Målen för diabetesforskningen på CRC är högt satta men förutsättningarna också bättre än någonsin. Forskarna djupborrar i de -minsta

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) NYEMISSION 2009 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) 1 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3. september 2014 maj 2015. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 3. september 2014 maj 2015. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 3 september 2014 maj 2015 Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 Perioden 1 mars 2015 31 maj 2015 Periodens resultat uppgick till -7,3 (-3,6) MSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

DIAMYD MEDICAL AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2005/06

DIAMYD MEDICAL AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2005/06 DIAMYD MEDICAL AB (publ) ( SE NOMX:DIAM US ADR:DMYDY ) ÅRSREDOVISNING 2005/06 Sidan 1 av 64 DIAMYD MEDICAL I KORTHET Diamyd Medical är ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av läkemedel

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 BOLAGSANALYS 20 februari 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 Rapporten för fjärde kvartalet bjöd på en ned skrivning av tidigare aktiverade utvecklingskost nader. Nedskrivningen

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

',$0<' 0(',&$/ $.7,(%2/$* SXEO

',$0<' 0(',&$/ $.7,(%2/$* SXEO NOTERINGSPROSPEKT Föreliggande noteringsprospekt avser en ansökan om notering av Diamyd Medical AB:s (Bolagets) B- aktie på Stockholmsbörsens O-lista enligt styrelsebeslut den 13/11 2001. Första noteringsdag

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Information om del 2 av TEDDY-studien

Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 1 Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 2 Information om TEDDY-studiens..

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer