Beroendemottagningarna i Gävleborgs län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beroendemottagningarna i Gävleborgs län"

Transkript

1 Arbetsrapport 2011:2 Beroendemottagningarna i borgs län Sammanställning av besökarstatistik första halvåret 2010 Ann Lyrberg Annika Almqvist Per Åsbrink

2 Arbetsrapport 2011:2 FoU Välfärd Region borg Grafisk form: Baringo reklam & kommunikation, 2

3 Innehåll Bakgrund 4 Syfte och frågeställningar 4 Metod 4 Bortfall, felkällor.. 4 Disposition.. 5 Del 1. Aktualisering, första halvåret Del 2. Uppföljning och avslut, första halvåret

4 Beroendemottagningarna i borgs län - sammanställning av besökarstatistik första halvåret 2010 Bakgrund Inom FoU Välfärd pågår ett projekt som syftar till att öka kunskapen om beroendemottagningarnas 1 besökare (patienter och anhöriga) och vilka insatser som mottagningarna aktualiserar. I länet finns idag sex beroendemottagningar som drivs i samverkan mellan kommuner och landsting. Samtliga sex mottagningar deltar i projektet och registrerar löpande besökare som kommer till verksamheterna, ett arbete som påbörjades under andra halvåret Syfte och frågeställningar Syftet är att beskriva beroendemottagningarnas besökare och den hjälp dessa får. Utifrån syftet är följande frågeställningar av intresse att besvara: Vilka besöker beroendemottagningarna? Hur ser besökarnas bakgrund och sociala situation ut? Hur initieras kontakten? Vilka insatser aktualiseras? Vilka professioner möter besökarna? Hur avslutas kontakterna? Metod Personalen registrerar via en excelmall de besökare som aktualiseras på mottagningen, med avseende på ålder, kön, livssituation och typ av problematik. Uppföljning av patienterna (vilka insatser har aktualiserats och vilka har man mött?) görs när patienten avslutar kontakten, även detta görs via en excelmall. Bortfall, felkällor Vi kan räkna med att materialet behäftas med ett visst bortfall och felkällor. Olika lagstiftning och avsaknaden av ett gemensamt dokumentationssystem för kommun och landsting innebär att uppföljning av patienterna inte är personnummerbaserade och därmed försvåras. Uppföljningen kräver en dialog mellan professioner och huvudmän och förutsätter ett samtycke från patienten om att utbyte av information får ske. Endast i undantagsfall händer att 1 Alternativ benämning är Beroendecentrum. 4

5 patienten nekar samtycke. Registreringen, som sker via en manuell hantering via excelmallar, är omständlig och stjäl tid för personalen i deras arbete. I vilken grad mottagningarna rapporterar kan i viss mån vara avhängigt av arbetssituationen på den enskilda mottagningen. Vi kan alltså inte med säkerhet fastslå hur stort bortfallet är; hur många besökare som inte har registrerats och för hur många uppföljning inte har skett i samband med avslutet på beroendemottagningen. Trots ett visst bortfall bedömer vi ändå att materialet är så pass tillförlitligt att vi kan se tendenser och ge värdefull information. Disposition Denna rapport rör besökare som har besökt mottagningarna under första halvåret 2010 (jan juni). Rapporten består av två delar: (1) Aktualisering, vilket omfattar olika basfakta kring besökarna (patienter och anhöriga) samt (2) Uppföljning, vilken omfattar vilka insatser som har aktualiserats för patienterna och vilka professioner man har mött på beroendemottagningen. En mera ingående analys och diskussion av resultat kommer att redovisas under 2011 i en slutrapport av projektet. 5

6 Del 1. Aktualisering, första halvåret 2010 (jan juni) Sex beroendemottagningar har rapporterat data om besökare (patienter och anhöriga) under första halvåret 2010, perioden januari juni. Tabell 1. Beroendemottagningarnas besökare (patienter och anhöriga). Antal. Procent. Antal Procent Gästrikland , , , , , , ,0 Gästrikland har flest antal besökare (n=196) följt av (n = 189). De tabeller som följer i rapporten (del 1 och 2) rör förhållandena för patienter, dvs. personer med egna missbruksproblem (n = 762), utom tabell 5 på sid. 7 som redovisar fördelningen mellan patienter och anhöriga. Tabell 2. Väntetid till första besöket för patient. Genomsnittlig väntetid (medel), dagar Gästrikland föreligger en genomsnittlig väntetid på 2 dagar för patienten. Väntetiden skiljer sig något mellan mottagningarna. 6

7 Tabell 3. Ålder, patienter. Genomsnittlig ålder Fördelning ungdom - vuxen Procent Medel, år Ungdom (16 24 år) Vuxen (över 25 år) Gästrikland Genomsnittlig ålder på patienterna är 40 år, 20 % av patienterna är ungdomar mellan år. Tabell 4. Kön, patienter. Antal och procent. Kön Man Kvinna Gästrikland ,3% 31,7% 100 % ,6% 32,4% 100 % ,2% 38,8% 100 % ,9% 27,1% 100 % ,9% 26,1% 100 % ,3% 28,7% 100 % ,2% 30,8% 100 % av patienterna är 69 % män och 31 % kvinnor. har en något jämnare könsfördelning än genomsnittet (61 % män och 38 % kvinnor). 7

8 Tabell 5. Eget problem eller anhörig. Antal och procent. Eget problem el. anhörig Person med Körkorts- Anhörig - Anhörig - Anhörig - Anhörig - Anhörig egna missbruks- ärende partner barn förälder syskon - annan och beroendeproblem Gästrikland 83,0% 2,1% 5,2% 6,7% 2,1%,0% 1,0% 100 % ,8%,0% 1,3% 5,2% 1,3%,7%,7% 100 % ,7% 1,6% 10,3% 2,4% 1,6%,0% 2,4% 100 % ,7% 13,3%,0%,0%,0%,0%,0% 100 % ,1%,0% 5,4% 2,3% 1,6%,0% 1,6% 100 % ,2%,6% 1,2%,0%,0%,0%,0% 100 % ,4% 2,3% 3,9% 3,1% 1,2%,1%,9% 100 % är 88 % av besökarna personer med egna missbruks- och beroendeproblem. 10 % är besökare som är anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem och 2 % besöker för körkortsintyg. 8

9 Tabell 6. Antal egna barn 0 6 år, patienter. Antal och procent. Hur många egna barn har du 0-6 år? Gästrikland ,7% 9,9% 4,3%,0% 100 % ,2% 13,7% 2,2%,0% 100 % ,3% 8,7% 1,0%,0% 100 % ,9% 5,9% 1,2%,0% 100 % ,5% 5,3% 4,4%,9% 100 % ,9% 10,6% 2,5%,0% 100 % ,7% 9,4% 2,8%,1% 100 % 9 % av patienterna har 1 barn i åldern 0 6 år, ytterligare 3 % har två eller tre barn i denna ålder. Tabell 7. Antal egna barn 7 12 år, patienter. Antal och procent. Hur många egna barn har du 7-12 år? Gästrikland ,2% 8,1% 3,1%,0%,6% 100 % ,7% 8,0% 3,6%,7%,0% 100 % ,3% 4,9% 6,8%,0%,0% 100 % ,1% 11,8% 1,2%,0%,0% 100 % ,8% 11,4% 1,8%,0%,0% 100 % ,1% 10,0% 1,3%,6%,0% 100 % ,8% 8,9% 2,9%,3%,1% 100 % 12 % av patienterna har en eller flera barn i åldern 7 12 år. 9

10 Tabell 8. Antal egna barn år, patienter. Antal och procent. Hur många egna barn har du år? Gästrikland 82,6% 10,6% 6,2%,0%,6%,0% 100 % ,8% 8,6% 2,9%,7%,0%,0% 100 % ,2% 2,9% 4,9%,0%,0%,0% 100 % ,2% 16,5% 2,4%,0%,0%,0% 100 % ,2% 24,6% 5,3%,0%,0%,0% 100 % ,5% 10,0% 1,9%,0%,0%,6% 100 % ,9% 11,8% 3,9%,1%,1%,1% 100 % 16 % av patienterna har en eller flera barn i tonåren. Tabell 9. Antal egna barn äldre än 18 år, patienter. Antal och procent. Antal egna barn äldre än 18 år? Gästrikland 80,7% 12,4% 3,7% 2,5%,0%,6%,0% 100 % ,7% 5,8% 7,2% 2,9% 1,4%,0%,0% 100 % ,6% 3,9% 13,6% 1,0%,0% 1,0% 1,0% 100 % ,4% 21,2% 23,5% 3,5% 2,4%,0%,0% 100 % ,3% 19,1% 11,3% 2,6% 1,7%,9%,0% 100 % ,0% 15,0% 13,1% 5,6%,6%,0%,6% 100 % ,7% 12,6% 11,0% 3,1%,9%,4%,3% 100 % 28 % av patienterna har en eller flera vuxna barn. 10

11 Tabell 10. Antal patienter med egna barn.. Antal och procent. Egna barn? Nej Ja Gästrikland ,0% 36,0% 100 % ,2% 38,8% 100 % ,2% 40,8% 100 % ,1% 65,9% 100 % ,2% 54,8% 100 % ,6% 59,4% 100 % ,8% 48,2% 100 % finner vi att 48 % av patienterna har egna barn, minderåriga eller myndiga. Tabell 11. Hur många barn, 0 6 år, bor i ditt hushåll? Patienter. Antal och procent Antal barn 0 6 år barn Gästrikland Hos 7 % av patienterna (54 av 763) bor det minst 1 barn mellan 0 6 år i hushållet. 11

12 Tabell 12. Hur många barn, 7 12 år, bor i ditt hushåll? Patienter. Antal och procent. Antal barn 7 12 år barn Gästrikland Hos 8 % av patienterna (61 av 763) bor det minst 1 barn mellan 7 12 år i hushållet. Tabell 13. Hur många barn, år, bor i ditt hushåll? Patienter. Antal och procent. Antal barn år 1 2 barn Gästrikland Hos 9 % av patienterna (71 av 763) bor det minst 1 barn mellan år i hushållet. 12

13 Tabell 14. Finns det barn (0 18 år) i hushållet? Sammanställning. Patienter. Antal och procent. Finns det barn i hushållet? Nej Ja Gästrikland ,9% 21,1% 100 % ,6% 14,4% 100 % ,9% 29,1% 100 % ,2% 18,8% 100 % ,9% 21,1% 100 % ,3% 15,7% 100 % ,4% 19,6% 100 % Ovanstående tabell redovisar förekomsten av barn (0 18 år) i patientens hushåll. Vi finner att i 20 % (19, 6 %) av patienternas hushåll förekommer det barn. Högst förekomst av barn i hushållet finner vi i (29 %) och (21 %). Lägst andel finns i (14 %) och i (16 %). 13

14 Tabell 15. Tidigare kontakt med mottagningen. Patienter. Antal och procent. Har du tidigare haft kontakt med mottagningen? Ja Nej Gästrikland ,6% 44,4% 100 % ,4% 62,6% 100 % ,6% 54,4% 100 % ,2% 71,8% 100 % ,0% 40,0% 100 % ,4% 75,6% 100 % ,1% 57,9% 100 % Majoriteten av patienterna (58 %) har inte tidigare haft kontakt med respektive beroendemottagning. 14

15 Tabell 15. Nytt vårdtillfälle eller överflyttning. Patienter. Antal och procent. Nytt vårdtillfälle eller överflyttning Nytt vårdtillfälle Planmässig överflyttning Vet ej Gästrikland ,2% 5,6% 1,2% 100 % ,5% 1,5%,0% 100 % ,0%,0%,0% 100 % ,0%,0%,0% 100 % ,4% 2,6%,0% 100 % ,0%,0%,0% 100 % ,8% 1,9%,3% 100 % För de allra flesta patienterna (98 %) är besöket på mottagningen ett nytt vårdtillfälle. 15

16 Tabell 16. Huvudsaklig initiativtagare, patienter. Antal och procent. Huvudsaklig initiativtagare till kontakten Eget Familj, Annan Läkare Sjuk- Social- Domstol Arbets- Annan Vet vänner behandl- vård tjänst polis givare ej enhet Gästrikland 50,9% 5,0% 5,0% 5,0% 4,3% 21,7% 1,2% 2,5% 3,7%,6% 100 % ,9% 6,8% 1,5% 1,5% 2,3% 12,0% 1,5%,0% 1,5%,0% 100 % ,0% 24,0% 2,0% 3,0% 1,0% 31,0% 2,0% 1,0% 5,0%,0% 100 % ,0% 7,7% 1,9% 9,6%,0% 1,9%,0% 3,8%,0%,0% 100 % ,5% 9,2% 1,3% 2,6% 5,3% 7,9% 3,9% 1,3% 3,9%,0% 100 % ,2% 7,5% 1,4% 4,8% 4,1% 7,5% 2,7%,7% 2,1%,0% 100 % ,7% 9,4% 2,4% 4,0% 3,1% 15,0% 1,9% 1,3% 2,8%,1% 100 De flesta patienterna,, (60 %) har själva kontaktat mottagningen. 15 % kommer via socialtjänsten och 9 % via familj och/eller vänner. % 16

17 Tabell 17. Tidigare vård för narkotikaproblem, patienter. Antal och procent Tidigare vård för narkotika problem Aldrig Tidigare vårdad Vet ej Gästrikland ,3% 31,3% 2,5% 100 % ,6% 41,7%,8% 100 % ,2% 21,6% 5,2% 100 % ,5% 13,5%,0% 100 % ,0% 23,0%,0% 100 % ,0% 21,2% 4,8% 100 % ,0% 27,4% 2,6% 100 % 70 % av patienterna har inte tidigare vårdats för narkotikaproblem. 17

18 Tabell 18. Tidigare vård för alkoholproblem, patienter. Antal och procent. Tidigare vård för alkoholproblem Aldrig Tidigare vårdad Vet ej Gästrikland ,6% 46,3% 3,1% 100 % ,6% 54,1% 2,3% 100 % ,1% 38,8% 4,1% 100 % ,7% 42,3%,0% 100 % ,9% 56,8% 1,4% 100 % ,1% 44,1% 2,8% 100 % ,3% 47,1% 2,6% 100 % Hälften (50 %) av patienterna har inte tidigare vårdats för alkoholproblem. 18

19 Tabell 19. Primärdrog 2, patienter. Antal. Primärdrog Alkohol Heroin Metadon Bubprenorfin (Subutex) Andra Opiater Kokain Amfetamin Andra stimulantia Gästrikland Primärdrog (forts) Barbiraturer Benzo- Diapiner Andra dämpande mediciner Hasch Marijuana Anabola stereoider Andra medel Gästrikland Den absolut vanligaste primärdrogen är alkohol (n = 462, 71 %) följt av hasch (n = 53, 8 %). 2 Med primärdrog avses den drog, som orsakar personen mest problem och/eller utgör anledning till att han/hon nu söker vård. Instruktioner till KIM formuläret

20 Tabell 20. Antal samtidiga droger, patienter. Antal och procent. Antal samtida droger Gästrikland ,3% 18,6% 6,8% 2,5% 3,7% 100 % ,5% 10,8% 5,4% 7,7% 4,6% 100 % ,7% 20,2% 6,1% 3,0%,0% 100 % ,6% 17,0% 4,3% 2,1%,0% 100 % ,4% 17,1% 2,6% 9,2% 2,6% 100 % ,8% 15,4% 9,1% 3,5% 4,2% 100 % ,8% 16,3% 6,3% 4,6% 3,0% 100 % 16 % av patienterna brukar två samtidiga droger, dvs. primärdrogen + en annan drog. 14 % brukar tre till minst fem samtidiga droger, dvs. primär drog + mellan tre - fem andra droger. 20

21 Tabell 21. Användningsfrekvens av primärdrog, patienter. Antal och procent. Användningsfrekvens Ej använt Använt en Använt 2-6 Använt Vet ej senaste 30 gång per dgr per vecka dagligen dgr vecka eller mindre Gästrikland ,8% 11,5% 21,0% 42,0% 7,6% 100 % ,9% 16,9% 25,4% 40,8%,0% 100 % ,3% 32,0% 36,1% 19,6% 3,1% 100 % ,6% 13,7% 43,1% 23,5% 2,0% 100 % ,8% 14,9% 40,5% 33,8%,0% 100 % ,8% 5,8% 38,1% 42,4% 2,9% 100 % ,0% 15,0% 31,8% 36,1% 3,1% 100 % 14 % av patienterna har ej använt primärdrogen de senaste 30 dgr. 36 % av patienterna har använt primärdrogen dagligen de senaste 30 dgr, samt 32 % har använt primärdrogen 2 6 dgr/vecka. 21

22 Tabell 22. Injektionsmissbruk, patienter. Antal och procent. Injektionsmissbruk Injicerat Injicerar för Aldrig Vet ej någon gång i närvarande injicerat livet men inte de senaste 30 dgr Gästrikland ,9% 7,5% 65,2% 12,4% 100 % ,7% 15,2% 62,1%,0% 100 % ,2%,0% 75,5% 16,3% 100 % ,2% 1,9% 76,9%,0% 100 % ,5% 3,2% 82,3%,0% 100 % ,6% 6,7% 60,0% 17,8% 100 % ,1% 6,9% 67,7% 9,4% 100 % Närmare 7 % av patienterna har ett pågående injektionsmissbruk (Injicerar för närvarande). 22

23 Tabell 23. Pågående substitutionsbehandling när patienten aktualiseras. Patienter. Antal och procent. Pågående substitutionsbehandling för opiatberoende? Nej Metadon Subutex Subuxone Gästrikland ,9%,0% 2,5%,6% 100 % ,3%,8% 3,9%,0% 100 % ,9%,0%,0% 2,1% 100 % ,0%,0%,0%,0% 100 % ,0%,0%,0%,0% 100 % ,8%,0%,7% 1,5% 100 % ,5%,2% 1,6%,8% 100 % Närmare 3 % (2,6 %) av patienterna har en pågående substitutionsbehandling vid aktualiseringstillfället på mottagningen, i de flesta fall Subutex. 23

24 Tabell 24. Debutålder, primärdrog, patienter. Alkohol Heroin Buprenorfin Andra Amfetamin Benso- Hasch (Subutex) opiater diazepiner Gästrikland Ovanstående tabell redogör för debutåldern för de mest frekventa primärdrogerna. Alkohol (15 år) samt hasch (17 år) har de lägsta debutåldrarna, och de är de vanligaste primärdrogerna (se tabell 19). Tabell 25. Medborgarskap, patienter. Antal och procent. Medborgarskap Sverige Annat land Gästrikland ,4%,6% 100 % ,5% 1,5% 100 % ,0% 1,0% 100 % ,2% 5,8% 100 % ,4% 2,6% 100 % %,0% 100 % ,2% 1,4% 100 % De flesta patienterna (98, 32 %) är svenska medborgare. 24

25 Tabell 26. Levnadsform, patienter. Antal och procent. Levnadsform Ensam Ensamstående Samlevande Samlevande Samlevande Samlevande Annan Vet ej levande med barn med partner med partner vän/vänner med ej barn och barn förälder/-rar eller släkt Gästrikland 55,0% 3,1% 12,5% 17,5%,6% 8,1% 2,5%,6% 100 % ,5% 9,1% 12,9% 11,4%,8% 14,4% 6,1%,0% 100 % ,0% 7,0% 11,0% 8,0% 2,0% 27,0% 1,0%,0% 100 % ,1% 5,8% 19,2% 11,5% 3,8% 9,6% 1,9%,0% 100 % ,9% 2,6% 13,2% 17,1%,0% 5,3% 3,9%,0% 100 % ,7% 9,1% 25,2% 9,1% 1,4% 2,1% 1,4%,0% 100 % ,5% 6,3% 15,7% 12,5% 1,2% 10,7% 2,9%,2% 100 % Hälften (50,5 %) av patienterna är ensamstående (ensamlevande). 13 % är samlevande med partner och barn och 16 % är samlevande med partner utan barn. 25

26 Tabell 27. Boendeform, patienter. Antal. Boendeform Egen bostad Inneboende Boendekollektiv Träningslägenhet Vårdinstitution Familjehem Fängelse/ Häkte Gästrikland Boendeform (forts) Gästrikland Hotell Hos föräldrar Hos släktingar Bostadslös Annan boendeform Vet ej De allra flesta av patienterna (n = 535, 76 %) bor i egen bostad. Närmare 3 % är bostadslösa. 26

27 Tabell 28. Huvudsaklig sysselsättning, patienter. Antal och procent. Huvudsaklig sysselsättning Arbete Studier Annat Vet ej Gästrikland ,6% 4,3% 69,6% 2,5% 100 % ,0% 10,6% 61,4% 3,0% 100 % ,0% 19,0% 50,0% 1,0% 100 % ,3% 3,8% 53,8%,0% 100 % ,5% 3,9% 60,5%,0% 100 % ,9% 4,2% 57,6% 6,3% 100 % ,5% 7,7% 60,2% 2,7% 100 % 30 % (29,5) av patienterna har arbete och 8 % studerar. 27

28 Tabell 29. Huvudsaklig försörjning, patienter. Antal och procent. Huvudsaklig försörjning Inkoms eget arbete Pension Försörjningsstöd Arbetslöshetsersättning Studiebidrag Medel förälder/anhörig Föräldrapenning Sjukbidrag/sjukpenning Kriminalitet/prostitution Annat försörjningssätt Vet ej Gästrikland 22,4% 22,4% 22,4% 16,1% 4,3%,6%,0%,6%,0% 3,1% 100 % ,7% 13,6% 28,8% 6,1% 4,5% 3,0%,0% 15,2% 1,5% 1,5% 100 % ,0% 30,0% 9,0% 6,0% 14,0 7,0%,0% 2,0%,0% 2,0% 100 % % ,4% 21,2% 11,5% 1,9% 5,8%,0%,0% 17,3%,0% 1,9%,0% 100 % ,7% 28,0% 9,3% 13,3% 2,7% 1,3%,0% 4,0%,0% 8,0% 100 % ,3% 27,1% 11,1% 9,7%,7%,0% 1,4% 6,3%,7% 3,5% 100 % ,7% 23,3% 16,9% 9,8% 5,0% 2,0%,3% 6,6%,5% 3,2% 100 % 28 % av patienterna har inkomst från eget arbete, 23 % av patienterna uppbär någon form av pension och 17 % har försörjningsstöd (socialbidrag). 28

29 Tabell 30. Utbildningsnivå, patienter. Antal och procent. Högsta fullföljda utbildningsnivå Ej fullföljt Fullföljt Fullföljt Fullföljt eftergymnasial Vet ej grundskola grundskola gymnasium utbildning högskola/universitet Gästrikland 4,3% 32,9% 24,8% 14,9% 23,0% 100 % ,1% 41,7% 43,2% 8,3%,8% 100 % ,2% 45,3% 42,1% 6,3% 2,1% 100 % ,9% 42,3% 51,9% 3,8%,0% 100 % ,3% 36,0% 48,0% 9,3% 1,3% 100 % ,3% 20,0% 28,4% 12,6% 33,7% 100 % ,8% 35,9% 37,2% 10,2% 12,0% 100 % 37 % av patienterna har fullföljt gymnasieutbildning och närmare 10 % en eftergymnasial utbildning. 5 % har ej fullföljd grundskoleutbildning. 29

30 Del 2. Uppföljning och avslut, första halvåret 2010 Sex mottagningar har rapporterat uppföljning av avslut för de patienter (personer med eget missbruks- och beroendeproblem) 3 som varit aktuella under första halvåret 2010 och där insatsen på mottagningen har avslutats under perioden januari juni Sandviken, Hofors och Ockelbo rapporteras sammantaget under beteckningen Gästrikland. Tabell 31. Antalet patienter som har avslutat kontakten på mottagningen, första halvåret Antal. Procent. Antal Procent Gästrikland (Sandviken, Hofors, Ockelbo) , , , ,0 65 9, , ,0 har 677 patienter avslutat kontakten med beroendemottagningarna under den aktuella perioden (jan juni 2010) (tabell 31). Tabell 32. Behandlingstid, patienter Behandlingstid (månader) Gästrikland 3 (2,86) 3 (3,16) 3 (2,82) 3 (3,35) 3 (2,89) 3 (2,76) 3 (2,98) Den genomsnittliga behandlingstiden på mottagningarna är 3 månader. 3 Materialet omfattar i huvudsak patienter, vissa anhöriga kan dock ha registrerats rörande insatser (tabell 36). 30

31 Tabell 33. Kön, patienter. Antal och procent Kön Man Kvinna Gästrikland 58,1% 41,9% 100 % ,6% 38,4% 100 % ,5% 39,5% 100 % ,6% 29,4% 100 % ,6% 35,4% 100 % ,2% 32,8% 100 % ,5% 36,5% 100 % Av de patienter som har avslutat kontakten med mottagningarna var 63 % män och 37 % kvinnor. Tabell 34. Ålder, patienter Genomsnittlig ålder Fördelning ungdom - vuxen % Medel, år Ungdom (16 24 år) Vuxen (över 25 år) Gästrikland Genomsnittlig ålder är 40 år och andelen ungdomar (16 24 år) är 21 %. 31

32 Tabell 35. Typ av kartläggningsinstrument/metoder för att identifiera behov. Antal. Kartläggningsinstrument/metoder ASI/ADAD AUDIT DUDIT ADDÌS ADDIS - UNG Drogscreening Blodprov Annat Gästrikland De vanligaste instrumenten/metoderna för att kartlägga missbruk/beroende är AUDIT (n = 208, 24 %) och Läkarbedömning (n = 207, 24 %). Tabell 36. Insatser. Antal. Samtal Familjesamtal Flerpartsamtal Läkarbedömning Haschprogram Grupp verksamhet Abstinentbehandling Underhållsbehandling Övrig medicinsk behandling Gästrikland Annat Den vanligaste insatsen är individuella samtal (n = 534, 49 %) följt av övrig medicinsk behandling (n = 190, 17 %) samt abstinensbehandling (n = 152, 14 %). 32

33 Tabell 37. Avslut. Antal och procent Hur avslutades kontakten med Beroendecentrum/mottagning? Enligt planering Patient avbryter kontakten Gästrikland 69,9 % 30,1 % 100 % ,0 % 44,0 % 100 % ,2 % 22,8 % 100 % ,2 % 36,8 % 100 % ,3 % 39,7 % 100 % ,7 % 33,3 % 100 % ,0 % 34,0 % 100 % finner vi att 66 % av patienterna avslutar kontakten enligt planering. Vi finner dock variationer mellan olika mottagningar 33

34 Tabell 38. Antal träffar med olika professioner. Gästrikland Sjuksköterska Socionom Läkare Alkohol- och drogterapeut Sjuksköterska är den profession som patienterna träffar mest frekvent (n = 477, 47 %), följt av alkohol och drogterapeut (n = 270, 27 %). Tabell 39. Antal träffar i genomsnitt efter professioner Gästrikland Sjuksköterska Socionom Läkare Alkohol- och drogterapeut Sjuksköterskan har flest antal besök i genomsnitt. I jämförelse mellan mottagningarna finns dock stora variationer, med 15 besök i och 6 i Gästrikland. 34

35 Tabell 40. Antal patienter som genomgått gruppverksamhet och genomsnittligt antal träffar i grupp. Gästrikland Antal patienter i gruppverksamhet Träffar i genomsnitt patienter (21 % av det Totala antalet) har genomgått gruppverksamhet och i genomsnitt träffas patienterna vid 12 tillfällen i grupp. Det föreligger dock stora skillnader mellan mottagningarna, med 36 träffar i genomsnitt jämfört med Sandviken med 6 träffar. Tabell 41. Genomsnittligt antal träffar, patienter Antal träffar (genomsnitt) Medel Gästrikland I genomsnitt besöker patienterna mottagningarna vid 11 tillfällen. Det föreligger variationer mellan mottagningarna i antal träffar totalt. 35

36 Beställning av rapporter: FoU Välfärd Region borg Box Tel Arbetsrapport 2011:2 FoU Välfärd Region borg 36

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2009

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2009 Arbetsrapport 2010:6 Beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2009 Besökare med erfarenhet av att injicera narkotika Ann Lyrberg Per Åsbrink Arbetsrapport 2010:6 FoU Välfärd Region Gävleborg Grafisk form:

Läs mer

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c.

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c. Intervjuinformation 1. Individkod: 4. Datum för ifyllande av formulär: 2. Vårdtillfälle: 5. Löpnummer: 3. Inskrivningsdatum: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare (II+3 siffror): A - Administrativa uppgifter

Läs mer

BoendeDOK. Inflyttning

BoendeDOK. Inflyttning GÖTEBORGS STAD SOCIAL RESURSFÖRVALTNING BoendeDOK Inflyttning IKMDOK-Boende Inskrivning 2012 Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten vill ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan har ej ställts Social

Läs mer

Utvärdering av Beroendemottagningen i Bollnäs

Utvärdering av Beroendemottagningen i Bollnäs FoU rapport 2011:5 Utvärdering av Beroendemottagningen i Bollnäs Ann Lyrberg Utvärdering av Beroendemottagningen i Bollnäs Ann Lyrberg FoU Rapport 2011:5 FoU Välfärd Region Gävleborg Grafisk Form: Baringo

Läs mer

DOK 2011 Inskrivning. Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII):

DOK 2011 Inskrivning. Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII): 1 Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII): 2. Vårdtillfälle: 3. Inskrivningsdatum: 4. Datum för ifyllande av formulär: 5. Löpnummer: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare: A - Administrativa uppgifter A1.

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

Utvärdering av Beroendemottagningen i Ljusdal

Utvärdering av Beroendemottagningen i Ljusdal FoU rapport 2012:3 Utvärdering av Beroendemottagningen i Ljusdal Ann Lyrberg Utvärdering av Beroendemottagningen i Ljusdal Ann Lyrberg FoU Rapport 2012:3 FoU Välfärd Region Gävleborg Layout: Gunilla Blom

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Inskrivning text, IKM-DOK

Inskrivning text, IKM-DOK Inskrivning text, IKM-DOK Individkod: Datum för intervju: Placerande kommun: Intervjuare: Inskriven: (A,B) Allmän information Klienten är en 39-årig man. Han är svensk medborgare och är född i Sverige.

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015 Annika Almqvist och Per Åsbrink FoU Välfärd Arbetsrapport 2016:3 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015 Annika Almqvist och Per Åsbrink

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014 Arbetsrapport :14 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Annika Almqvist & Per Åsbrink Arbetsrapport :14 FoU Välfärd

Läs mer

SBR Svenskt Beroenderegister. Årsrapport 2013. Kvalitetsregister för beroendevården

SBR Svenskt Beroenderegister. Årsrapport 2013. Kvalitetsregister för beroendevården SBR Svenskt Beroenderegister Årsrapport 13 Kvalitetsregister för beroendevården Årsrapport 13 SBR Svenskt Beroenderegister kvalitetsregister för beroendevården Registerhållare Johan Franck Verksamhetschef

Läs mer

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 Mats Anderberg Mikael Dahlberg Karin Patriksson Kunskapskällar n Rapport 2012:1 1 Innehållsförteckning Göteborgs Stad, Social resursförvaltning Kunskapskällar

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU rapport 2011:3 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2010 i jämförelse med 2009 Annika Almqvist och Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013 Arbetsrapport 2014:6 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013 Annika Almqvist och Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013 Annika Almqvist och Per Åsbrink Arbetsrapport

Läs mer

Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog

Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog Hållpunkter Varför behöver vi veta Barn ska skyddas Prioriterat mål ANDT Gravida Gravida RMT Kartläggningen Metod

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Arbetsrapport 2014:16 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualiseringar till socialtjänsten första halvåret 2014 jämfört med samma period 2008 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU Välfärd FoU rapport 2010:5 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2009 i jämförelse med 2008 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU rapport 2014:3 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2013 i jämförelse med perioden 2008 2012 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Arbetsrapport 2012:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Unga med försörjningsstöd - september 2012

Unga med försörjningsstöd - september 2012 DNR -- -- Unga med försörjningsstöd - september Box 9, 9 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen ; Telefonplan DNR -- -- Sammanfattning Staben på avdelningen för social omsorg har gjort en undersökning av

Läs mer

Allmän information (1 av 1) A10 Intervjuarkod. A11 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) A10 Intervjuarkod. A11 Enhetskod ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en standardintervju för uppföljning av personer i missbruks- och beroendevård. Den används för att stämma av personens situation och hjälpbehov samt för uppföljning av

Läs mer

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 1 FoU-Rapport Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 Socialförvaltningen, Eksjö kommun December 2002 Johan Näslund Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 2 Inledning och metod

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014 Arbetsrapport 2015:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014 Annika Almqvist och Per Åsbrink FoU Välfärd Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014 Annika Almqvist och Per Åsbrink

Läs mer

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten För att upptäcka och bedöma graden av alkoholeller narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömningsinstrument.

Läs mer

Ökat missbruk av buprenorfin bland finska missbrukarvårdens narkomanklienter

Ökat missbruk av buprenorfin bland finska missbrukarvårdens narkomanklienter AIRI PARTANEN Ökat missbruk av buprenorfin bland finska missbrukarvårdens narkomanklienter Buprenorfin används i substitutionsbehandling av starkt opiatberoende patienter. Preparatet säljs emellertid också

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25

Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25 Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink Redovisning 2011-08-25 1 Initiativ från FOU Välfärd, Gävleborg Figur 1. Projektets olikasteg. Barn- och ungdomsprojektet Uppföljning: Kartläggning,

Läs mer

Samordningsprogram för patienter med blandberoende

Samordningsprogram för patienter med blandberoende Akademiska sjukhuset Psykiatridivisionen Verksamhetsområde beroende- och neuropsykiatri Samordningsprogram för patienter med blandberoende Programansvarig: Mats Törnblom specialistsjuksköterska i psykiatri

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun -Gemensam sammanställning av Jönköpings kommun och psykiatriska kliniken i Jönköping Målgrupp: En

Läs mer

UPPFÖLJNINGSREGISTRERING version 2013-12-01

UPPFÖLJNINGSREGISTRERING version 2013-12-01 Ärendeansvarig* Patientens personnummer* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum då nedanstående uppgifter har inhämtats. Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registrerats varit

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU rapport 2013:2 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2012 i jämförelse med perioden 2008 2011 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att

Läs mer

Tjejer om Cannabis! Mattias Gullberg. Auktoriserad socionom Legitimerad psykoterapeut. Mini Maria Göteborg

Tjejer om Cannabis! Mattias Gullberg. Auktoriserad socionom Legitimerad psykoterapeut. Mini Maria Göteborg Tjejer om Cannabis! Mattias Gullberg Auktoriserad socionom Legitimerad psykoterapeut Mini Maria Göteborg Varför är det intressant att undersöka tjejers förhållande till cannabis? Tjejer syns inte riktigt

Läs mer

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod ASI Grund ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen frågor om sju livsområden:

Läs mer

Riskbruk, missbruk, beroende: små molekyler, stora problem. Betydelse för folkhälsa

Riskbruk, missbruk, beroende: små molekyler, stora problem. Betydelse för folkhälsa Riskbruk, missbruk, beroende: små molekyler, stora problem Betydelse för folkhälsa Vad är riskbruk? Risk för Fysisk funktionsnedsättning? Psykisk funktionsnedsättning? Skador? Permanent? Rehab-potential?

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

Kön. Ålder. Gävleborg. Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. 56% 44% 41% 26% 19% 12% 2% 0%

Kön. Ålder. Gävleborg. Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. 56% 44% 41% 26% 19% 12% 2% 0% Gävleborg Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. Diagram 1: Föräldrarnas könsfördelning Kön 56% 44% Kvinna Man Diagramkommentar: n=104. Diagram 2: Föräldrarnas ålder.

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU rapport 2012:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2011 i jämförelse med perioden 2008 2010 Annika Almqvist och Per Åsbrink Att

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS Fördelningen av klienter per kommun (sedan start) 2003 Enligt verksamhetsberättelsen för den personliga ombudsverksamheten år 2003 såg fördelningen av klienter per kommun (sedan

Läs mer

bilaga 1 Sammanställning av verksamheter och m.m. Tillståndshavare/ huvudman KOMMUN Hemmets namn Tillstånd enl 69 SoL

bilaga 1 Sammanställning av verksamheter och m.m. Tillståndshavare/ huvudman KOMMUN Hemmets namn Tillstånd enl 69 SoL Sammanställning av verksamheter 1999-12-31 och 2000-08-31 m.m. KOMMUN Hemmets namn Tillståndshavare/ huvudman Målgrupp KALMAR Södertull Kalmar kn Alkohol- och blandmissbrukare i åldern 20 65 år NYBRO Ebba

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

LAROS. LAROS Behandlingsuppföljning vid opiatberoende SBR Svenskt Beroenderegister. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister för beroendevården

LAROS. LAROS Behandlingsuppföljning vid opiatberoende SBR Svenskt Beroenderegister. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister för beroendevården LAROS Behandlingsuppföljning vid opiatberoende SBR Svenskt Beroenderegister LAROS Årsrapport 214 Kvalitetsregister för beroendevården 2 Årsrapport 214 Årsrapport 214 3 Inledning Svenskt Beroenderegister

Läs mer

HUR, NÄR och VEM har ansvar för åtgärder

HUR, NÄR och VEM har ansvar för åtgärder Bilaga Länsöverenskommelse s- beroendevård. Interventionstrappa kring ansvarsfördelning vid samverkan mellan Region Jönköpings läns kommuner och primärvård, somatisk samt psykiatrisk gällande riskbruk//beroende

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Rapport. Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober Social- och omsorgskontoret. Rapport

Rapport. Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober Social- och omsorgskontoret. Rapport Social- och omsorgskontoret Rapport 2016-12-12 Rapport Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober 2016 Helena Forslund Bitr områdeschef Vuxenenheten Telefon (direkt):

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2013 jämfört samma period

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2013 jämfört samma period Arbetsrapport 2013:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2013 jämfört samma period 2008 2012 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2010 jämfört första halvåret 2009

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2010 jämfört första halvåret 2009 Arbetsrapport 2010:8 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2010 jämfört första halvåret 2009 Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport

Läs mer

UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem

UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem Kvalitetsutveckling av missbruksvården i Sverige UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem IKMDOK Ett samarbete mellan IKM, Linnéuniversitet och Journal

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län Överenskommelse för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik Förvaltningen

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2004:7. Årsrapport DOK 02. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2004:7. Årsrapport DOK 02. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2004:7 Årsrapport DOK 02 Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2002. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 100 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser i Göteborg sommarhalvåret 2006 Erik Fender CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Nätdroger bland unga

Nätdroger bland unga Nätdroger bland unga 2012-2015 - Mönster - Utveckling 2012-15 - Vilka använder andra droger och riskfaktorer Frågor om narkotika i CAN:s skolenkäter Följt av frågor vilka preparat som används, från vem/vilka

Läs mer

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 BARNAVERNDARSTOFA Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 Deras sociala situation och deras inställning till behandlingen år 2012 HÖFÐABORG BORGARTÚNI 21 105 REYKJAVÍK

Läs mer

KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 2012

KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 2012 KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 212 Rapport Drogsamrådet 2 Kartläggning av narkotikaanvändandet i Västerås 212... 1 Förord 5 Kartläggningen 6 Metoder 6 212 års insamlande av uppgifter för

Läs mer

LAROS. Årsrapport 2013. Behandlingsuppföljning vid opiatberoende

LAROS. Årsrapport 2013. Behandlingsuppföljning vid opiatberoende LAROS Årsrapport 2013 Behandlingsuppföljning vid opiatberoende Årsrapport oktober 2012 december 2013 LAROS behandlingsuppföljning vid opiatberoende Registerhållare Tommy Strandberg Verksamhetschef Beroendecentrum

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Arbetsrapport 2011:6. Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga

Arbetsrapport 2011:6. Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Arbetsrapport 2011:6 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2011 jämfört första halvåret 2010 Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport

Läs mer

Bilaga Skåne. Kön, ålder och klinik. Antal och fördelning av män och kvinnor. Ålder och kön. Lokal fördelning

Bilaga Skåne. Kön, ålder och klinik. Antal och fördelning av män och kvinnor. Ålder och kön. Lokal fördelning Bilaga Skåne Kön, ålder och klinik Antal och fördelning av män och kvinnor Antal Andel Män 46 53 % Kvinnor 35 41 % Okänt 5 6 % Alla 86 100 % Ålder och kön Antal 21-25 26-30 31-40 41-50 51-64 Totalt Män

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU Välfärd Arbetsrapport 2010:2 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Om kontaktpersons- och kontaktfamiljeinsats Annika Almqvist Per Åsbrink Sammanfattning Resultatet för länet och

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

Bilaga Göteborg. Kön, ålder och klinik

Bilaga Göteborg. Kön, ålder och klinik Bilaga Göteborg Kön, ålder och klinik Antal och fördelning av män och kvinnor Antal Andel Män 18 38 % Kvinnor 25 53 % Okänt 4 9 % Alla 47 100 % Ålder och kön Antal 21-25 26-30 31-40 41-50 51-64 Totalt

Läs mer

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga!

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga! Instruktioner till CM: Kopiera enkäten och be din klient att fylla i den vid ett av era första möten och därefter var 12:e månad och när CM-uppdraget avslutas. Skicka enkäten till Kerstin Lagerlund, Socialförvaltningen,

Läs mer

Sjuksköterska Angelica Hjelm Socionom Kajsa Lönnevi.

Sjuksköterska Angelica Hjelm Socionom Kajsa Lönnevi. Sjuksköterska Angelica Hjelm Socionom Kajsa Lönnevi http://minimaria.se/se-film-om-anna/ Två huvudmän och fyra mottagningar Avdelning 306 Mini-Maria Hisingen Mini-Maria Centrum Mini-Maria Nordost Mini-Maria

Läs mer

SiS - DOK. Inskrivningsintervju. Formulärversion: In 2014:1

SiS - DOK. Inskrivningsintervju. Formulärversion: In 2014:1 SiS - DOK Inskrivningsintervju Formulärversion: In 2014:1 SiS - DOK Inskrivningsintervju Formulärversion: In 2014:1 DOK Dokumentationssystem inom missbruksvården består av strukturerade intervjuer vid

Läs mer

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning På vuxenavdelningen missbruk arbetar socialsekreterare, öppenvårdssamordnare, behandlingsassistent

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012:01

Verksamhetsrapport 2012:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 21 och 211 samt perioden 28-211 Verksamhetsrapport 212:1 Sammanfattning För perioden helår 21 och 211 finner vi att kostnaden för försörjningsstödet

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2014 i jämförelse med perioden 2009 2013 FoU Välfärd FoU rapport 2015:2 Att dokumentera socialtjänstens

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ ALL-TEAMET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Gunnel Öhrming Telefon: 08-50803203 Gudrun Johansson Telefon: 08-508

Läs mer

Antal 21-25 26-30 31-40 41-50 51-64 Totalt Män 0 14 36 63 37 150 Kvinnor 1 7 14 19 12 53 Okänt 1 2 Alla 1 21 50 82 50 205

Antal 21-25 26-30 31-40 41-50 51-64 Totalt Män 0 14 36 63 37 150 Kvinnor 1 7 14 19 12 53 Okänt 1 2 Alla 1 21 50 82 50 205 Bilaga Stockholm Kön, ålder och klinik Antal och fördelning av män och kvinnor Antal Andel Män 150 73 % Kvinnor 53 26 % Okänt 2 1 % Alla 205 100 % Ålder och kön Antal 21-25 26-30 31-40 41-50 51-64 Totalt

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Brukarenkätundersökning vid beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2010

Brukarenkätundersökning vid beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2010 Arbetsrapport 2011:5 Brukarenkätundersökning vid beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2010 Ann Lyrberg Arbetsrapport 2011:5 FoU Välfärd Region Gävleborg Grafisk form: Baringo reklam & kommunikation,

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Personal Ex-it HAP Borlänge. Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj

Personal Ex-it HAP Borlänge. Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj Personal Ex-it HAP Borlänge Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj Ungdomsöppenvård för unga 13-25 år med drogrelaterade problem. HAP Kort HAP Haschsamtal Rådgivningar KBT-riskbruk,

Läs mer