Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan:"

Transkript

1 En studie av Aloe Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan: Arthur Dale Ericsson, M.D.; Shinian Cao, M.D.; Fred Crawford, Ph.D.; Dale Haufrest, M.D. och Tommy E. Hall, Jr.; USA Studien publicerades i tidskriften: Explore! Volume13, Number 2, 2004 SAMMANFATTNING Genom att använda den vetenskapliga metoden med odlingar av vita blodkroppar (T-lymfocyter), stimulering och ämnesomsättning för fler än 25 ämnen fastställdes att: 1. Metoden är inte bara användbar för att studera cellmekanismer och verkan hos erkända läkemedel, utan även för att studera de traditionella mediciner och medel för vilka det endast finns anekdotiska eller kliniska bevis för effektivitet vid den föreskrivna doseringen. 2. Tekniken med enkel blindstudie har här använts för att bestämma effektiviteten samt för att jämföra fraktionsdestillerad Aloe vera (Warren Aloe) och en traditionell Aloe vera-produkt (Lily of the Desert), en av marknadens vanligaste Aloe vera-juicer (översättarens anm.) 3. Resultaten av studien är påfallande: A. Fraktionsdestillerad Aloe vera åstadkommer i princip samma effekter i ämnesomsättningen i cellerna som naturlig Aloe vera- juice B. Patienter som intar fraktionsdestillerad Aloe vera får högre mitokondriestimulering med ökad fruktosomsättning, medan insulin/glukos -interaktionen blir likartad med de båda Aloe verapreparaten C. Omsättningen av kalcium, magnesium och zink är lägre hos de patienter som intar naturlig Aloe vera- juice jämfört med de som tar fraktionsdestillerad Aloe vera D. Omsättningen av alfa-lipoinsyra är lägre hos patienter som tar naturlig Aloe vera- juice jämfört med de som tar fraktionsdestillerad INLEDNING Man har traditionellt antagit att långkedjade mukopolysackarider och andra naturliga ingredienser i Aloe vera enbart är aktiva i sitt naturliga omodifierade tillstånd. Emellertid är det ont om vetenskapliga bevis som stöder detta antagande. Däremot har vissa isolerade komponenter i Aloe vera uttalade specifika medicinska effekter. Syftet med denna serie experiment är att utvärdera denna unika metod för vetenskaplig utvärdering av biologiska och örtbaserade produkter samt att specifikt jämföra ett fraktionsdestillerat Aloe vera-preparat med ett traditionellt. METOD Tio frivilliga försökspersoner från 27 till 72 år och med en genomsnittsålder på 45,8 år deltog i studien. De utvärderades kliniskt och helblodsprov (odling av vita blodkroppar, T-lymfocyter) togs före studien och efter 30 respektive 60 dagar i studien. Halva gruppen fick inta fraktionsdestillerad Aloe vera (Warren Aloe) och halva gruppen fick en Aloe vera-produkt framställd på traditionellt sätt (Lily of the Desert). Doseringen var fyra ounce (cirka 120 ml) per dag. Efter 30 dagar bytte grupperna preparat (enkel crossover). Laboratoriet som analyserade proven (SpectraCell) visste inte vilken produkt de olika försökspersonerna tagit (blindtest) men försökspersonerna kunde inte hållas ovetande då produkterna skiljer sig markant både i konsistens och smak. För utvärdering av resultaten användes en observations- och klinisk utvärderingsskala med en statistiskt verifierbar analytisk bas. SPECTRACELLANALYS SpectraCell Laboratories har utvecklat en patenterad process där vita blodkroppar (T-lymfocyter) kan odlas i ett proteinfritt medium. Nedanstående metaboliter identifieras biokemiskt (genom att man utnyttjar en upptagsmekanism och använder radioaktivmärkt tymidin stress analys). Varje odling gav över 500 individuella svar vilket ger en standardavvikelse som i stort sett är försumbar (SD<1). 1,2 1. Vitaminer: B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacinamid), B6 (pyridoxin), B12 (cobalamin), biotin, folsyra, vitamin D och B5 (pantotensyra). 2. Mineraler: kalcium, magnesium och zink. 3. Aminosyror och fettsyror: aspargin, cystein, glutamin, serin, homocystein, kolin, oljesyra, karnitin och inositol. 4. Antioxidanter: glutation, coenzym Q-10, selen, vitamin E och alfa-lipoinsyra. 1

2 5. Glukos/insulin omsättning och fruktoskänslighet. 6. Odlingshastighet och reproduktion vid normalvärde och under stress. 7. Total antioxidantfunktion. Analysen av en individs blodkroppsodlingar (i genomsnitt 600 per taget blodprov) före och efter behandling möjliggjorde en helt objektiv storleksbestämning av det cellbiologiska svaret på behandlingen. Kvantitativ statistisk analys gav odisputabel information angående de farmakologiska effekterna på mänskliga celler. Vidare kunde specifika subcellulära funktioner såsom glukos- och energiomsättning, DNA-omsättning och tillväxthastighet göras tillgänglig individuellt för verifierbar analys. På så sätt utgör detta test ett fönster till hela kroppens cellulära funktioner och till biologiskt aktiva ämnens farmakologiska och terapeutiska verkan. Då antalet individuella odlingar som använts vid varje testtillfälle är så stort, är standardavvikelsen för varje försöksperson försumbar i analysen. Uträkningarna i resultatdelen är i procent av kontrollnivån för respektive ämne. RESULTAT Klinisk jämförelse av produkterna: Lily of the Desert Aloe Vera Juice Presentation: Nöjaktig (tråkig behållare) Konsistens: Något viskös Färg: Klar till svag toning Smak: Syrlig, något frän, besk, otrevligt skarp Förvaring: Kräver kylförvaring då den efter öppning är instabil i rumstemperatur WarrenAloe Presentation: Bra Konsistens: Något mer viskös än vatten Färg: Klar Smak: Som mineralvatten Förvaring: Kan förvaras vid rumstemperatur ALOES MEDICINSKA EFFEKTER 8, 9, 1 0, Laxativ effekt: Aloe anthranoider såsom 1,8-dihydroxy-anthracene derivat, utövar en laxativ effekt genom antiabsorbtions-osmotiska egenskaper. Studier har visat en laxativ effekt ungefär nio timmar efter intag genom aktiv sekretion av elektrolyter och vatten in i tarmen, vilket ökar volymen i tarmen och därigenom stimulerar tarmrörelser. 2. Antibakteriell och antivirala effekter: Aloe-emodin utövar en dosberoende tillväxtshämmande effekt på Helicobakter pylori (som orsakar magsår och sår i tolvfingertarmen) genom att hämma aktiviteten hos enzymet arylamin N-acetyltransferas (NAT). Aloe-emodin har även visat sig ha antibakteriell verkan mot fyra sorters meticillinresistenta Staphyloccus aureus. Dessutom inaktiverar aloe-emodin DNA insvepta virus och är verksamt mot herpes simplex typ 1 och 2, varicella-zoster, pseudorabies virus samt influensavirus. Vidare har polysackaridinnehållet, acemannan, en signifikant immunhöjande och antiviral aktivitet, och kan bli användbart som komplement vid HIV behandling. 12,13 3. Antineoplastiska (tumörhämmande) effekter: Aloe-emodin hämmar tyrosinkinas aktivitet och uttryck av genen HER-2/neu-encoded p 185 neu receptor tyrosinkinas, vilket resulterar i antineoplastiska effekter då genen HER-2/neu uttrycks för mycket i alla cancer celler. 14,15,16 4. Effekter på huden: A. Sårläkning: Aloe ökar halten av kollagen i granulomatous vävnad, och graden av korslänkning bidrar till effektivare sårläkning. Aloe verkar även som modulator med kraftiga antiinflammatoriska och antibakteriella effekter genom att hämma arakidonsyrans omvandling till proinflammatoriska prostaglandiner via enzymet cyklooxygenas. Tack vare denna viktiga funktion minskar aloe vera dödligheten vid förfrysningsskador, vilka ger upphov till en fortskridande försämring av blodcirkulationen i huden, samt inaktiverar bradykinin (som orsakar vasodilation, utvidgning av blodkärlen). 17,18,19,20,21,22 B. Skydd mot ultraviolett ljus: Aloe vera motverkar fördröjd överkänslighet mot solbränna genom att påverka de Langerhanska cellerna (immuncellerna) i huden genom att utsöndra reglerande cytikininer. Cytokininerna motverkar brännsår från ultraviolett strålningen genom att minska utsöndringen av Interleukin-2 (IL-2) och återställer därmed huden. 23,24 2

3 C. Smärtlindring: Aloe vera hämmar igångsättandet av aktionspotential och ledningsförmåga i de neuro-muskulära synapserna, vilket ger både smärtlindring och en antiinflammatoriskt effekt. D. Specifika hudproblem (Psoriasis): Dubbel blindstudier med kontrollgrupp som fått placebo bekräftar att Aloe vera som appliceras tre gånger dagligen på psoriasis angripna områden ger en förbättring av de drabbade områdena inom 4 veckor. 25,26,27,28,29,30,31 WARREN ALOE Odlingsprocess: Warren Aloe utvinns ur plantorna av Aloe Barbadensis Miller, vilka på bästa sätt odlas, prepareras och förädlas genom en unik metod för fraktionsdestillering. Urval av plantor: Plantorna väljs ut noggrant för bästa möjliga skörd av Aloe vera-gel. Även jordmån och odlingsmetoderna påverkar Aloe vera-gelens sammansättning. Plantorna odlas på klassiskt ekologiskt vis, men man har utvecklat en speciell komposteringsmetod som visat sig ge mycket bra skörderesultat. Prepareringsfabrik och metod: Fabriken använder modern utrustning i gott skick och genomför kvalitetskontroller som garanterar steril hantering och att produkten är helt fri från föroreningar. Prepareringsmetoden uppfanns av George Warren. Hanteringen och prepareringen av Aloe veran uppfyller de krav som finns uppställda av the Texas Departement of Health i enlighet med Good Manufacturing Practicies i staten Texas. Kemisk sammansättning: Separation och Aktivitet: Mellan åren 1965 och 1967 fastställdes att Aloe vera innehåller fler än 200 olika ämnen indelade i 31 grupper. Ämnena separerades genom en kromatografisk teknik som användes för separering av komplexa kemiska blandningar utvunna ur växter. De aktiva komponenterna skiljdes från bärarsubstanser och inaktiva ämnen, och testades på ett antal olika djurarter, bl.a. guppies. Vattenlevande organismer, som t. ex. guppies, är mycket känsliga och kan påvisa även extremt låga halter av kemikalier, vilka påverkar deras membransystem. De kan påvisa koncentrationer ända ner till (1 del per billion) i vattnet. Denna känslighet är ungefär 1000 gånger större än de flesta instrumentella metoder. PATIENT SpectraCell Aloestudie Analys av ämnesomsättningen hos T Cell kulturer MedelvärdeA Medelvärde B Baseline Lily of the Desert Medelvärde C Warren Aloe Substans B ,4 110,8-2,4 B ,6 82,8-5,2 B3 105,6 116, ,4 B6 62,5 74,4 81-6,7 B12 20,8 27,8 28,4-0,6 Folsyra 40,8 45,4 48,6-3,2 Pantotensyra 10,3 10,2 13,4 1,5 Biotin 105, ,4-16,4 Serin 41,7 47,6 53,2-5,6 Glutamin 101,5 106,6 117,4-10,8 Aspargin 100, Kolin 33,5 40,4 36,8 3,6 Inositol 59,2 86,8 90,2-3,4 Karnitin ,4 117,4-14 Oljesyra 108,28 122,4 125,6-3,2 Vitamin D 15, Glukos/insulin interaktion 111,7 125, ,8 Fruktos 88,8 113,8 108,6 5,2 Ca 113,3 120, ,8 Zn 108,2 131,6 145,2-13,6 Mg 107,8 130, ,8 Glutation 92,3 115,8 118,2-2,4 Cystein 104,5 126, ,6 Co-Q10 20,5 22,6 25,2-2,6 Selen 23,5 36,4 35 1,4 Vitamin E 24,2 26,8 25,4 1,4 Ämnesomsättning - 3

4 A-Lipoinsyra 18,3 25, ,8 Total antioxidantfunktion 58,03 61,02 78,04-13,12 SLUTSATSER 1. Denna omvälvande studie har visat att den här sortens ämnesomsättningsanalys av odlade T-lymfocyter är användbar för utvärdering av säkerhet och effektivitet av en mängd behandlingar för vilka det tidigare endast funnits anekdotiska eller kliniska studier som stöder den terapeutiska effekten. 2. Då den här sortens blindstudie tillämpades på två olika Aloe vera-preparat kunde följande slutsatser dras med säkerhet. A. Fraktionsdestillering av Aloe vera (Warren Aloe) bryter ner de långa polysackaridkedjorna som förhindrar maximal effekt. B. Dessa kortare kedjor (i Warren Aloe) är statistiskt sett effektivare för att öka aktiviteten hos cellerna på nedanstående sätt: 1. Fraktionsdestillerad Aloe vera genererar i princip samma svar i cellernas ämnesomsättning som man finner vid användandet av naturell Aloe vera-juice. 2. Patienter som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera får högre mitokondriell stimulering med ökad fruktosomsättning, medan glukos/insulin -samspelet är likartat oberoende av vilken produkt som intagits. 3. Patienter som intagit naturlig Aloe vera-juice uppvisar sänkt omsättning av kalcium, zink och magnesium jämfört med de som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera. 4. Omsättningen av alfalipoinsyra är lägre hos de patienter som fått naturlig Aloe vera-juice jämfört med de som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera. Allt detta tyder på att fraktionsdestillerad Aloe vera är biofarmaceutiskt aktivt och framkallar specifika förändringar i T-lymfocytodlingar jämfört både med normalvärden och med naturlig Aloe vera-juice. 4

5 1 Boerner, P. (2001) Functional Intercellular Analysis of Nutritional and Antioxidant Status. JANA, 4;1: Shive, W., Pinkerton, F., Humphreys, J., et Al. (1985) Development of a chemically defined serum and Protein Free medium for Growth of Perpher Lymphocytes. Proc. Natl. Acad. Sci, 83: Singer, J. (1993) A randomized placebo controlled trial of oral acemannan as an adjunctive to anti-retroviral therapy. Int Conf AIDS;9 (1): Sydiskis, R., Owen, D., Lohr, J., et. Al (1991) Inactevation of enveloped viruses by anthraquinones extracted from plants. Antimicrob Agents Chemother, Dec; 35 (12): Vazquez, B., Avila, G., Segura, D., et. Al. (1996) Anti inflammatory activity of extracts from Aloe vera. J Ethnopharmacol. Dec. 55(1): Kahlon, J., et. Al. (1991) In vitro evaluation of the synergistic antiviral effects of acemannan in combination. Mol Biother; 3: Zhang, L. And Tizard, I. (1996) Activation of a mouse machrophag cell line by acemannan. Immunopharmacology, Nov; 35 (2): Harris, C., Pierce, K., King, G. Et. Al (19919 Efficacy of acemannan in treatment of cancine and feline spontaneous neoplasms. Mol Biother; 3 (4): Peng, S., Norma, J., Curltin, G., et. Al (1991) Decreased mortality of Norman Murine sarcoma in mice treated with the immunomodulator, acemannan. Mol Biother; 3 (4): Jeong, H., et. Al. (1994) Anticancer effects of aloe on sarcoma 180 in ICR mouse and on human cell lines.yakbak Hoeji, 38: Winters, W., et. Al. (1981) Effects of aloe extracts on human birnakl and tumor cells in vitro. Econ. Bot. 35: Klein, A. And Penneys, N (1988) Aloe vera. J Am Acad Dermatol, Apr; 18 (4 Pt 1): Chitra, P., Sajithlal, G-. Chandrakasan, G. (1998) Influence of Aloe vera on collagen turnover in healing of dermal wounds in rats. Indian J Exp Biol, Sept: 36 (9): Grindlay, D., Reynolds, T. (1986) The Aloe vera leaf phenomena: A review of the properties and modern use of the leaf parenchyma gel. J Ethnopharm; 16: Heggers, J., Pelley, R., and Robson, M. (1993) Beneficial effects of Aloe in wound healing. Phytother Res; /: Schmidt, J., Greenspan, J. (1991) Aloe vera dermal wound gel is associated with a delay in wound healing. Obstet Gynecol; 78: Heggers, J., Robson, M., Manavalen, K., et. Al. (1987) Experimental and clinical observations in frostbite. Ann Emerg med, Sept; 16 (9): Strickland, F., Darvill, A., Albersheim, P., et, Al. (1999) Inhibition of UV induced immune suppression and interleukin 10 production by plant oligosaccarides and polysaccharides. Photochem Photobiol, Feb; 69 (92): Lee, C., Han, S., Shin, K., et. Al. (1999) Prevention of ultraviolet radiation induced suppression of contact hypersensitivity by Aloe vera components. Int J Immunopharmacol, May; 2 (5): Syed, T., Ahmed, S., Holt, A., et. Al. (1996) Management of psoriasis with Aloe vera extract in a hydrophilic cream: a placebo controlled double blind study. Trop med Int Health, Aug; 1 (4): Channam, N. (1986) The antidaibetic activity of aloes. Hormone Res; 24: Wang, H., Chung, J., Ho, C., et. Al. (1998) Aloe emodin effects on arylamin N-acetyltransferase in the bacterium Heliobacter pylori. Planta Med, mar; 64 (2): Shida, T. Et. Al. (1985) Effect on Aloe extract on peripheral phagocytosis in adult bronchial asthma. Planta med; 51: Koch, A. (1993) Investigations on the laxative action of aloin in the human colon. In PM 59 (7): Kahlon, J. Et. Al. (1991) Inhibition of AIDS virus replication by acemannan in vitro. Mol Bioche; 3: Aiking, R. (1998) Biology of Aging. Sinaur Associates, Sunderland, Mass.

MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp

MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp Tänk dig en produkt som förstärker ditt yttre genom att göra ditt hår starkare och mer levande, dina naglar starkare och din hud mjukare,

Läs mer

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi The LCP s olution Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi 2 The LCP Solution i sammandrag Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och

Läs mer

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Stockholm Dagens psykiatriska diagnostik är inte på något sätt okontroversiell. En amerikansk professor i psykiatri

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

tema HÅRMINERALANALYS NOVEMBER 2014

tema HÅRMINERALANALYS NOVEMBER 2014 tema HÅRMINERALANALYS NOVEMBER 2014 ForumAcademias utbildningar är utformade och skrivna av några av Sveriges främsta närings- och hälsoexperter. Våra utbildningar omfattar allt från kroppens minsta byggstenar

Läs mer

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Utredningsprojekt av SNF 2014 Hälsomässiga effekter av palmolja- från vetenskap till folkhälsa December 2014, SNF Swedish Nutrition Foundation,

Läs mer

Projektarbete, 100 p. Polhemskolan Lund 2009

Projektarbete, 100 p. Polhemskolan Lund 2009 Naturvetenskapliga programmet, Nv3c Handledare: Katarina Schiemann Hur medeltida läkekonst stöds av dagens forskning Av Fatimah Sultan Projektarbete, 100 p Polhemskolan Lund 2009 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer

Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer MED. DR. MATTHIAS RATH - CELLULÄR MEDICIN : Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer Med. Dr. Matthias Rath Ansvar för en friskare värld Revolutionerande arbete inom näringsvetenskapen genom

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå

kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå 1 Programområde: Kust och hav : Hälsotillstånd hos kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär

Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär Eugène Mathijssen I Sverige lider många män och kvinnor av artrit. Antalet människor som drabbas av artros är ungefär 800.000 personer.

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

biologiskt material stamcellerna verksamhet

biologiskt material stamcellerna verksamhet Byggstenar av biologiskt material stamcellerna i forskning och i klinisk verksamhet cells & tissue INNEHÅLL 2 OUti hovatta och Magnus Westgren 4 Stamceller i sjukvårdens tjänst katarina leblanc 6 Mesenkymala

Läs mer

Vetenskap. 2000 -Talets. Organiskt svavel. Alternativa metoder till hälsa i varje nummer! MSM Ett spännande kosttillskott med många möjligheter

Vetenskap. 2000 -Talets. Organiskt svavel. Alternativa metoder till hälsa i varje nummer! MSM Ett spännande kosttillskott med många möjligheter Vetenskap 2000 -Talets Nr 4/2006 december Årgång 11 Pris 40 kr Tidningen som talar när andra tiger! Organiskt svavel MSM Ett spännande kosttillskott med många möjligheter Jubileumskrönikan: Fritänkande

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

Membrasin. Havtorn Hippophaë rhamnoides L. Ingemar Joelsson. baserat på ett extrakt från. En skrift av. Professor em.

Membrasin. Havtorn Hippophaë rhamnoides L. Ingemar Joelsson. baserat på ett extrakt från. En skrift av. Professor em. Membrasin baserat på ett extrakt från Havtorn Hippophaë rhamnoides L. En skrift av Ingemar Joelsson Professor em. i kvinnosjukdomar Malmö 2011 Havtorn, Hippophaë rhamnoides L. Botanisk beskrivning Havtorn

Läs mer

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke (Nintendo

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar 1(27) REDOVISNING Dnr 5.2.17-10135/13 2013-10-24 Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar Regeringen har gett Jordbruksverket detta uppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens

Läs mer