Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan:"

Transkript

1 En studie av Aloe Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan: Arthur Dale Ericsson, M.D.; Shinian Cao, M.D.; Fred Crawford, Ph.D.; Dale Haufrest, M.D. och Tommy E. Hall, Jr.; USA Studien publicerades i tidskriften: Explore! Volume13, Number 2, 2004 SAMMANFATTNING Genom att använda den vetenskapliga metoden med odlingar av vita blodkroppar (T-lymfocyter), stimulering och ämnesomsättning för fler än 25 ämnen fastställdes att: 1. Metoden är inte bara användbar för att studera cellmekanismer och verkan hos erkända läkemedel, utan även för att studera de traditionella mediciner och medel för vilka det endast finns anekdotiska eller kliniska bevis för effektivitet vid den föreskrivna doseringen. 2. Tekniken med enkel blindstudie har här använts för att bestämma effektiviteten samt för att jämföra fraktionsdestillerad Aloe vera (Warren Aloe) och en traditionell Aloe vera-produkt (Lily of the Desert), en av marknadens vanligaste Aloe vera-juicer (översättarens anm.) 3. Resultaten av studien är påfallande: A. Fraktionsdestillerad Aloe vera åstadkommer i princip samma effekter i ämnesomsättningen i cellerna som naturlig Aloe vera- juice B. Patienter som intar fraktionsdestillerad Aloe vera får högre mitokondriestimulering med ökad fruktosomsättning, medan insulin/glukos -interaktionen blir likartad med de båda Aloe verapreparaten C. Omsättningen av kalcium, magnesium och zink är lägre hos de patienter som intar naturlig Aloe vera- juice jämfört med de som tar fraktionsdestillerad Aloe vera D. Omsättningen av alfa-lipoinsyra är lägre hos patienter som tar naturlig Aloe vera- juice jämfört med de som tar fraktionsdestillerad INLEDNING Man har traditionellt antagit att långkedjade mukopolysackarider och andra naturliga ingredienser i Aloe vera enbart är aktiva i sitt naturliga omodifierade tillstånd. Emellertid är det ont om vetenskapliga bevis som stöder detta antagande. Däremot har vissa isolerade komponenter i Aloe vera uttalade specifika medicinska effekter. Syftet med denna serie experiment är att utvärdera denna unika metod för vetenskaplig utvärdering av biologiska och örtbaserade produkter samt att specifikt jämföra ett fraktionsdestillerat Aloe vera-preparat med ett traditionellt. METOD Tio frivilliga försökspersoner från 27 till 72 år och med en genomsnittsålder på 45,8 år deltog i studien. De utvärderades kliniskt och helblodsprov (odling av vita blodkroppar, T-lymfocyter) togs före studien och efter 30 respektive 60 dagar i studien. Halva gruppen fick inta fraktionsdestillerad Aloe vera (Warren Aloe) och halva gruppen fick en Aloe vera-produkt framställd på traditionellt sätt (Lily of the Desert). Doseringen var fyra ounce (cirka 120 ml) per dag. Efter 30 dagar bytte grupperna preparat (enkel crossover). Laboratoriet som analyserade proven (SpectraCell) visste inte vilken produkt de olika försökspersonerna tagit (blindtest) men försökspersonerna kunde inte hållas ovetande då produkterna skiljer sig markant både i konsistens och smak. För utvärdering av resultaten användes en observations- och klinisk utvärderingsskala med en statistiskt verifierbar analytisk bas. SPECTRACELLANALYS SpectraCell Laboratories har utvecklat en patenterad process där vita blodkroppar (T-lymfocyter) kan odlas i ett proteinfritt medium. Nedanstående metaboliter identifieras biokemiskt (genom att man utnyttjar en upptagsmekanism och använder radioaktivmärkt tymidin stress analys). Varje odling gav över 500 individuella svar vilket ger en standardavvikelse som i stort sett är försumbar (SD<1). 1,2 1. Vitaminer: B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacinamid), B6 (pyridoxin), B12 (cobalamin), biotin, folsyra, vitamin D och B5 (pantotensyra). 2. Mineraler: kalcium, magnesium och zink. 3. Aminosyror och fettsyror: aspargin, cystein, glutamin, serin, homocystein, kolin, oljesyra, karnitin och inositol. 4. Antioxidanter: glutation, coenzym Q-10, selen, vitamin E och alfa-lipoinsyra. 1

2 5. Glukos/insulin omsättning och fruktoskänslighet. 6. Odlingshastighet och reproduktion vid normalvärde och under stress. 7. Total antioxidantfunktion. Analysen av en individs blodkroppsodlingar (i genomsnitt 600 per taget blodprov) före och efter behandling möjliggjorde en helt objektiv storleksbestämning av det cellbiologiska svaret på behandlingen. Kvantitativ statistisk analys gav odisputabel information angående de farmakologiska effekterna på mänskliga celler. Vidare kunde specifika subcellulära funktioner såsom glukos- och energiomsättning, DNA-omsättning och tillväxthastighet göras tillgänglig individuellt för verifierbar analys. På så sätt utgör detta test ett fönster till hela kroppens cellulära funktioner och till biologiskt aktiva ämnens farmakologiska och terapeutiska verkan. Då antalet individuella odlingar som använts vid varje testtillfälle är så stort, är standardavvikelsen för varje försöksperson försumbar i analysen. Uträkningarna i resultatdelen är i procent av kontrollnivån för respektive ämne. RESULTAT Klinisk jämförelse av produkterna: Lily of the Desert Aloe Vera Juice Presentation: Nöjaktig (tråkig behållare) Konsistens: Något viskös Färg: Klar till svag toning Smak: Syrlig, något frän, besk, otrevligt skarp Förvaring: Kräver kylförvaring då den efter öppning är instabil i rumstemperatur WarrenAloe Presentation: Bra Konsistens: Något mer viskös än vatten Färg: Klar Smak: Som mineralvatten Förvaring: Kan förvaras vid rumstemperatur ALOES MEDICINSKA EFFEKTER 8, 9, 1 0, Laxativ effekt: Aloe anthranoider såsom 1,8-dihydroxy-anthracene derivat, utövar en laxativ effekt genom antiabsorbtions-osmotiska egenskaper. Studier har visat en laxativ effekt ungefär nio timmar efter intag genom aktiv sekretion av elektrolyter och vatten in i tarmen, vilket ökar volymen i tarmen och därigenom stimulerar tarmrörelser. 2. Antibakteriell och antivirala effekter: Aloe-emodin utövar en dosberoende tillväxtshämmande effekt på Helicobakter pylori (som orsakar magsår och sår i tolvfingertarmen) genom att hämma aktiviteten hos enzymet arylamin N-acetyltransferas (NAT). Aloe-emodin har även visat sig ha antibakteriell verkan mot fyra sorters meticillinresistenta Staphyloccus aureus. Dessutom inaktiverar aloe-emodin DNA insvepta virus och är verksamt mot herpes simplex typ 1 och 2, varicella-zoster, pseudorabies virus samt influensavirus. Vidare har polysackaridinnehållet, acemannan, en signifikant immunhöjande och antiviral aktivitet, och kan bli användbart som komplement vid HIV behandling. 12,13 3. Antineoplastiska (tumörhämmande) effekter: Aloe-emodin hämmar tyrosinkinas aktivitet och uttryck av genen HER-2/neu-encoded p 185 neu receptor tyrosinkinas, vilket resulterar i antineoplastiska effekter då genen HER-2/neu uttrycks för mycket i alla cancer celler. 14,15,16 4. Effekter på huden: A. Sårläkning: Aloe ökar halten av kollagen i granulomatous vävnad, och graden av korslänkning bidrar till effektivare sårläkning. Aloe verkar även som modulator med kraftiga antiinflammatoriska och antibakteriella effekter genom att hämma arakidonsyrans omvandling till proinflammatoriska prostaglandiner via enzymet cyklooxygenas. Tack vare denna viktiga funktion minskar aloe vera dödligheten vid förfrysningsskador, vilka ger upphov till en fortskridande försämring av blodcirkulationen i huden, samt inaktiverar bradykinin (som orsakar vasodilation, utvidgning av blodkärlen). 17,18,19,20,21,22 B. Skydd mot ultraviolett ljus: Aloe vera motverkar fördröjd överkänslighet mot solbränna genom att påverka de Langerhanska cellerna (immuncellerna) i huden genom att utsöndra reglerande cytikininer. Cytokininerna motverkar brännsår från ultraviolett strålningen genom att minska utsöndringen av Interleukin-2 (IL-2) och återställer därmed huden. 23,24 2

3 C. Smärtlindring: Aloe vera hämmar igångsättandet av aktionspotential och ledningsförmåga i de neuro-muskulära synapserna, vilket ger både smärtlindring och en antiinflammatoriskt effekt. D. Specifika hudproblem (Psoriasis): Dubbel blindstudier med kontrollgrupp som fått placebo bekräftar att Aloe vera som appliceras tre gånger dagligen på psoriasis angripna områden ger en förbättring av de drabbade områdena inom 4 veckor. 25,26,27,28,29,30,31 WARREN ALOE Odlingsprocess: Warren Aloe utvinns ur plantorna av Aloe Barbadensis Miller, vilka på bästa sätt odlas, prepareras och förädlas genom en unik metod för fraktionsdestillering. Urval av plantor: Plantorna väljs ut noggrant för bästa möjliga skörd av Aloe vera-gel. Även jordmån och odlingsmetoderna påverkar Aloe vera-gelens sammansättning. Plantorna odlas på klassiskt ekologiskt vis, men man har utvecklat en speciell komposteringsmetod som visat sig ge mycket bra skörderesultat. Prepareringsfabrik och metod: Fabriken använder modern utrustning i gott skick och genomför kvalitetskontroller som garanterar steril hantering och att produkten är helt fri från föroreningar. Prepareringsmetoden uppfanns av George Warren. Hanteringen och prepareringen av Aloe veran uppfyller de krav som finns uppställda av the Texas Departement of Health i enlighet med Good Manufacturing Practicies i staten Texas. Kemisk sammansättning: Separation och Aktivitet: Mellan åren 1965 och 1967 fastställdes att Aloe vera innehåller fler än 200 olika ämnen indelade i 31 grupper. Ämnena separerades genom en kromatografisk teknik som användes för separering av komplexa kemiska blandningar utvunna ur växter. De aktiva komponenterna skiljdes från bärarsubstanser och inaktiva ämnen, och testades på ett antal olika djurarter, bl.a. guppies. Vattenlevande organismer, som t. ex. guppies, är mycket känsliga och kan påvisa även extremt låga halter av kemikalier, vilka påverkar deras membransystem. De kan påvisa koncentrationer ända ner till (1 del per billion) i vattnet. Denna känslighet är ungefär 1000 gånger större än de flesta instrumentella metoder. PATIENT SpectraCell Aloestudie Analys av ämnesomsättningen hos T Cell kulturer MedelvärdeA Medelvärde B Baseline Lily of the Desert Medelvärde C Warren Aloe Substans B ,4 110,8-2,4 B ,6 82,8-5,2 B3 105,6 116, ,4 B6 62,5 74,4 81-6,7 B12 20,8 27,8 28,4-0,6 Folsyra 40,8 45,4 48,6-3,2 Pantotensyra 10,3 10,2 13,4 1,5 Biotin 105, ,4-16,4 Serin 41,7 47,6 53,2-5,6 Glutamin 101,5 106,6 117,4-10,8 Aspargin 100, Kolin 33,5 40,4 36,8 3,6 Inositol 59,2 86,8 90,2-3,4 Karnitin ,4 117,4-14 Oljesyra 108,28 122,4 125,6-3,2 Vitamin D 15, Glukos/insulin interaktion 111,7 125, ,8 Fruktos 88,8 113,8 108,6 5,2 Ca 113,3 120, ,8 Zn 108,2 131,6 145,2-13,6 Mg 107,8 130, ,8 Glutation 92,3 115,8 118,2-2,4 Cystein 104,5 126, ,6 Co-Q10 20,5 22,6 25,2-2,6 Selen 23,5 36,4 35 1,4 Vitamin E 24,2 26,8 25,4 1,4 Ämnesomsättning - 3

4 A-Lipoinsyra 18,3 25, ,8 Total antioxidantfunktion 58,03 61,02 78,04-13,12 SLUTSATSER 1. Denna omvälvande studie har visat att den här sortens ämnesomsättningsanalys av odlade T-lymfocyter är användbar för utvärdering av säkerhet och effektivitet av en mängd behandlingar för vilka det tidigare endast funnits anekdotiska eller kliniska studier som stöder den terapeutiska effekten. 2. Då den här sortens blindstudie tillämpades på två olika Aloe vera-preparat kunde följande slutsatser dras med säkerhet. A. Fraktionsdestillering av Aloe vera (Warren Aloe) bryter ner de långa polysackaridkedjorna som förhindrar maximal effekt. B. Dessa kortare kedjor (i Warren Aloe) är statistiskt sett effektivare för att öka aktiviteten hos cellerna på nedanstående sätt: 1. Fraktionsdestillerad Aloe vera genererar i princip samma svar i cellernas ämnesomsättning som man finner vid användandet av naturell Aloe vera-juice. 2. Patienter som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera får högre mitokondriell stimulering med ökad fruktosomsättning, medan glukos/insulin -samspelet är likartat oberoende av vilken produkt som intagits. 3. Patienter som intagit naturlig Aloe vera-juice uppvisar sänkt omsättning av kalcium, zink och magnesium jämfört med de som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera. 4. Omsättningen av alfalipoinsyra är lägre hos de patienter som fått naturlig Aloe vera-juice jämfört med de som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera. Allt detta tyder på att fraktionsdestillerad Aloe vera är biofarmaceutiskt aktivt och framkallar specifika förändringar i T-lymfocytodlingar jämfört både med normalvärden och med naturlig Aloe vera-juice. 4

5 1 Boerner, P. (2001) Functional Intercellular Analysis of Nutritional and Antioxidant Status. JANA, 4;1: Shive, W., Pinkerton, F., Humphreys, J., et Al. (1985) Development of a chemically defined serum and Protein Free medium for Growth of Perpher Lymphocytes. Proc. Natl. Acad. Sci, 83: Singer, J. (1993) A randomized placebo controlled trial of oral acemannan as an adjunctive to anti-retroviral therapy. Int Conf AIDS;9 (1): Sydiskis, R., Owen, D., Lohr, J., et. Al (1991) Inactevation of enveloped viruses by anthraquinones extracted from plants. Antimicrob Agents Chemother, Dec; 35 (12): Vazquez, B., Avila, G., Segura, D., et. Al. (1996) Anti inflammatory activity of extracts from Aloe vera. J Ethnopharmacol. Dec. 55(1): Kahlon, J., et. Al. (1991) In vitro evaluation of the synergistic antiviral effects of acemannan in combination. Mol Biother; 3: Zhang, L. And Tizard, I. (1996) Activation of a mouse machrophag cell line by acemannan. Immunopharmacology, Nov; 35 (2): Harris, C., Pierce, K., King, G. Et. Al (19919 Efficacy of acemannan in treatment of cancine and feline spontaneous neoplasms. Mol Biother; 3 (4): Peng, S., Norma, J., Curltin, G., et. Al (1991) Decreased mortality of Norman Murine sarcoma in mice treated with the immunomodulator, acemannan. Mol Biother; 3 (4): Jeong, H., et. Al. (1994) Anticancer effects of aloe on sarcoma 180 in ICR mouse and on human cell lines.yakbak Hoeji, 38: Winters, W., et. Al. (1981) Effects of aloe extracts on human birnakl and tumor cells in vitro. Econ. Bot. 35: Klein, A. And Penneys, N (1988) Aloe vera. J Am Acad Dermatol, Apr; 18 (4 Pt 1): Chitra, P., Sajithlal, G-. Chandrakasan, G. (1998) Influence of Aloe vera on collagen turnover in healing of dermal wounds in rats. Indian J Exp Biol, Sept: 36 (9): Grindlay, D., Reynolds, T. (1986) The Aloe vera leaf phenomena: A review of the properties and modern use of the leaf parenchyma gel. J Ethnopharm; 16: Heggers, J., Pelley, R., and Robson, M. (1993) Beneficial effects of Aloe in wound healing. Phytother Res; /: Schmidt, J., Greenspan, J. (1991) Aloe vera dermal wound gel is associated with a delay in wound healing. Obstet Gynecol; 78: Heggers, J., Robson, M., Manavalen, K., et. Al. (1987) Experimental and clinical observations in frostbite. Ann Emerg med, Sept; 16 (9): Strickland, F., Darvill, A., Albersheim, P., et, Al. (1999) Inhibition of UV induced immune suppression and interleukin 10 production by plant oligosaccarides and polysaccharides. Photochem Photobiol, Feb; 69 (92): Lee, C., Han, S., Shin, K., et. Al. (1999) Prevention of ultraviolet radiation induced suppression of contact hypersensitivity by Aloe vera components. Int J Immunopharmacol, May; 2 (5): Syed, T., Ahmed, S., Holt, A., et. Al. (1996) Management of psoriasis with Aloe vera extract in a hydrophilic cream: a placebo controlled double blind study. Trop med Int Health, Aug; 1 (4): Channam, N. (1986) The antidaibetic activity of aloes. Hormone Res; 24: Wang, H., Chung, J., Ho, C., et. Al. (1998) Aloe emodin effects on arylamin N-acetyltransferase in the bacterium Heliobacter pylori. Planta Med, mar; 64 (2): Shida, T. Et. Al. (1985) Effect on Aloe extract on peripheral phagocytosis in adult bronchial asthma. Planta med; 51: Koch, A. (1993) Investigations on the laxative action of aloin in the human colon. In PM 59 (7): Kahlon, J. Et. Al. (1991) Inhibition of AIDS virus replication by acemannan in vitro. Mol Bioche; 3: Aiking, R. (1998) Biology of Aging. Sinaur Associates, Sunderland, Mass.

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium 2/24 VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN 3/24 01 Naturligt kollagen från fisk Låg molekylvikt Berikat med Matcha grönt te, havtorn och vitaminer EQ Anti Age Collagen Premium Utan smaktillsatser eller sötningsmedel

Läs mer

Kancera AB 8 November 2011

Kancera AB 8 November 2011 Ursprung i Pharmacia & Karolinska Noterat på NASDAQ OMX First North februari 2011 20 läkemedelsutvecklare, 900 m2 laboratorier inom KI Science Park Kancera AB 8 November 2011 Kancera Fokuserar på elakartad

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler. magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror

Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler. magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror Forskning visar att Aloe veran: Innehåller minst 75 näringsämnen: därav Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm 1 Kosttillskott Fotbollskonferens 2015 01 16 Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm Problembild Miljardindustri med intensiv marknadsföring Vetenskapliga underlaget? Känslor - kändisar

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

Skönhet Från Växtriket Sedan

Skönhet Från Växtriket Sedan Skönhet Från Växtriket Sedan 1959 www.mynewsdesk.com/se/yves-rocher SÉRUM VÉGÉTAL Yves Rocher har över 150 forskare som alla är experter på sitt område, från planta till hud. De delar samma passion, växtriket,

Läs mer

ELIXIR 7.9. Laboratoire Santé Naturelle. Ett par droppar elixir för en förstärkt anti-age effekt. Skönhet från växtriket

ELIXIR 7.9. Laboratoire Santé Naturelle. Ett par droppar elixir för en förstärkt anti-age effekt. Skönhet från växtriket Skönhet från växtriket ELIXIR 7.9 Laboratoire Santé Naturelle Ett par droppar elixir för en förstärkt anti-age effekt SE_Elixir79.indd 1 2010-09-28 14.49 ELIXIR 7.9 ELIXIR 7.9, en patenterad innovation

Läs mer

Result. Glucose. Patients. Double-blind trial. signifikant förbättring av. Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie

Result. Glucose. Patients. Double-blind trial. signifikant förbättring av. Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie enteral Nutrition signifikant förbättring av POSTPRANDIELL glykemisk respons Långvarig glykemisk kontroll Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie Glucose T Result Patients Double-blind

Läs mer

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Mjölksyrabakterierna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium Lactis Bi-7 utgör tillsammans med D-vitamin viktiga beståndsdelar

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform.

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform. 1 Behandlingsalternativ vid Hypotyreos Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom att producera två hormoner: tyroxin

Läs mer

Molybden (Mb) Brist på molybden kan resultera i strupcancer, karies, impotens och depression, trötthet och förvirring.

Molybden (Mb) Brist på molybden kan resultera i strupcancer, karies, impotens och depression, trötthet och förvirring. Molybden (Mb) Molybden (Mb) Molybden är ett essentiellt spårämne och en viktig del i det enzym som svarar för upptag av järn i kroppen. Molybden upptas av tarmen för vidare transport till blodet. Ämnet

Läs mer

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn 9 Bilaga 2 (till SLVFS 2000:15) Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn 1. Sådana näringsmässigt kompletta livsmedel för speciella medicinska

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Ny syn på eksem och eksembehandling

Ny syn på eksem och eksembehandling Ny syn på eksem och eksembehandling Magnus Lindberg Hudkliniken USÖ Idag Eksem - eksembehandling Atopiskt eksem (barneksem, böjveckseksem) Handeksem Diffusionsbarriär Immunologisk barriär St corneum lipider

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet sänker era kostnader större vinst förutsättningar Tre gånger snabbare återhämtning med beprövad

Läs mer

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv?

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Viktiga faktorer för att du ska må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Ingen behöver svälta i Sverige Undernäring = Felnäring = För lite mat Felaktigt sammansatt Antalet

Läs mer

Immunoterapi av cancer aktuell igen

Immunoterapi av cancer aktuell igen Page 1 of 6 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Immunoterapi av cancer aktuell igen Marko Salmi Man har redan i flera decennier försökt utnyttja egenskaperna hos kroppens eget försvarssystem för att förstöra

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING LIQUIDS AR FÖR SONDMATNING KONVALESCENS INTENSIVVÅRD RENAL DIETARY MANAGEMENT ADAPTED ENERGY kcal COMPLETE NUTRITION ANTIOXIDANT COMPLEX Sammansatt för att stödja njurfunktionen vid njurinsufficiens: högkvalitativt

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

Vitaminer Mineraler Örter. Glädjen med god hälsa

Vitaminer Mineraler Örter. Glädjen med god hälsa Vitaminer Mineraler Örter Glädjen med god hälsa Kosttillskott av hög kvalitet från naturliga källor Solarays vision är att erbjuda noggrant testade produkter från rena och naturliga källor i en lättupptaglig

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

JVi. Vanliga frågor INDEX

JVi. Vanliga frågor INDEX JVi Vanliga frågor INDEX 1. Vad är JVi? 2. Varför bör jag dricka 120 ml JVi per dag? 3. Kan jag ta JVi tillsammans med andra produkter från Nu Skin? 4. Är JVi en SCS-certifierad produkt? 5. Gäller pengarna-tillbaka-garantin

Läs mer

Plasma fa(y acids and treatment response

Plasma fa(y acids and treatment response Study 2. Results Plasma fa(y acids and treatment response For the whole group, no significant correla:on could be found between the degree of improvement in ADHD Ra:ng Scale scores and the degree of change

Läs mer

SÉRUM VÉGÉTAL. Botanical Resurfacing Night Care ASSIMILATION = EFFEKTIVITET 6 ÅRS FORSKNING 4 PATENT. www.mynewsdesk.

SÉRUM VÉGÉTAL. Botanical Resurfacing Night Care ASSIMILATION = EFFEKTIVITET 6 ÅRS FORSKNING 4 PATENT. www.mynewsdesk. Skönhet Från Växtriket Sedan 1959 SÉRUM VÉGÉTAL ASSIMILATION = EFFEKTIVITET 6 ÅRS FORSKNING 4 PATENT www.mynewsdesk.com/se/yves-rocher Assimilation är nyckeln till effektiv hudvård Växternas kraft upphör

Läs mer

Hormonelle B Complex 90 tabl

Hormonelle B Complex 90 tabl Hormonelle B Complex 90 tabl Innate Response B Complex från Innate Response är ett balanserat spektrum av alla åtta b vitaminerna. De behövs för nervsystemet, hud, hår och naglar bland annat. B vitaminer

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Holistic SuperVitalis Holistic SuperVitalis är ett kosttillskott.

Holistic SuperVitalis Holistic SuperVitalis är ett kosttillskott. Holistic SuperVitalis Holistic SuperVitalis är ett kosttillskott. Innehåll Holistic SuperVitalis finns i flaskor på 1 liter och 0,5 liter. Ingredienser vetegräs, korngräs, spirulina, dunaliella salina,

Läs mer

BioKalcium. Vuxna: A01 // SEK 232 // EUR 25 // PV 29 // BV 29 Barn: A03 // SEK 250 // EUR 27 // PV 31 // BV 31

BioKalcium. Vuxna: A01 // SEK 232 // EUR 25 // PV 29 // BV 29 Barn: A03 // SEK 250 // EUR 27 // PV 31 // BV 31 BioKalcium Kalcium är det mest aktiva och det mest utbredda metalliska macroelementet i den mänskliga kroppen. Kalcium tillverkas inte i kroppen och måste därför erhållas från externa källor. 99 % av kalcium

Läs mer

Choklad innehåller en

Choklad innehåller en Choklad Info K akaobönan Jämfört med kaffe och te som nästan inte har något näringsvärde alls är kakaobönan mycket energirik. Kakaobönan innehåller: 50% fett 20-25% kolhydrater 15-20% protein 1,5% teobromin

Läs mer

BILAGOR. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

BILAGOR. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Malatonin (Hormon) Melatonin

Malatonin (Hormon) Melatonin Malatonin (Hormon) Melatonin Melatonin är ett hormon som bildas i epifysen (tallkottkörteln), en liten körtel som ligger i mitten av hjärnan. Denna körtel har i långa tider omgivits av mystik, många betraktar

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

FLEXIR Mot ledbesvär Ledprodukt med synergieffekt Stöder, stärker och rehabiliterar kroppens leder Bygger upp ett starkt skelett Antiinflammatoriska egenskaper Kosttillskott med komplett ledsupport FLEXIR

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Echinaforce. Ett växtläkemedel med god klinisk dokumentation

Echinaforce. Ett växtläkemedel med god klinisk dokumentation Echinaforce Ett växtläkemedel med god klinisk dokumentation Skillnaden är stor mellan växtbaserade läkemedel beroende på hur de tillverkats. Och den skillnaden går att mäta. VETENSKAPLIG SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA henneiizi Varför behöver man kosttillskott? Det går naturligtvis att få i sig alla ämnen som man behöver genom kosten, men studier har visat att det är få som faktiskt

Läs mer

AroCell AB. Årsstämma. 18 maj 2016

AroCell AB. Årsstämma. 18 maj 2016 AroCell AB Årsstämma 18 maj 2016 MÄTER VAD SOM ÄR VIKTIGAST! TK 210 ELISA En Känslig och Specifik Biomarkör för Celltillväxt och Cellomsättning ATT FÖRBÄTTRA BESLUT UNDER CANCERBEHANDLING Individualiserade

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå NONIQUE Naturlig och läkande hudvård från topp till tå Betydelsen av namnet Står för den vintergröna växten noni som är hjärtat i våra produkter Betyder + eller och Noni från Panama - odlingarnas paradis

Läs mer

B9 (folsyra, folacin, folat, folinsyra)

B9 (folsyra, folacin, folat, folinsyra) B9 (folsyra, folacin, folat, folinsyra) B9 (Folsyra, folacin, folat, folinsyra) Folsyra är ett vattenlösligt vitamin som bildar en del av B-komplexfamiljen. Det bildas i levern med hjälp av C-vitamin och

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

IBD. Produktinformation. Näringsvärde. Märkning. Allergener. Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: MODULEN. Artikelbenämning: IBD

IBD. Produktinformation. Näringsvärde. Märkning. Allergener. Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: MODULEN. Artikelbenämning: IBD Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: MODULEN Artikelbenämning: Storlek: 400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Glukossirap, KASEIN(MJÖLK/MAELK), sackaros, MJÖLKFETT/MAELEFEDT, MCT Fett,

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

Fyller kosttillskott någon funktion?

Fyller kosttillskott någon funktion? Fyller kosttillskott någon funktion? Eller räcker det med ett genomtänkt kostintag? Du blir vad du äter Erik Hellmén Ansvarig Nutrition/ANDT Folkhälsoenheten, Örebro läns Idrottsförbund Adjunkt institutionen

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g Varav fleromättat fett: 1,4 g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, kakao,

Läs mer

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT FÖR HENNE. w w w. g a i a s v e r i g e. s e

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT FÖR HENNE. w w w. g a i a s v e r i g e. s e RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT FÖR HENNE w w w. g a i a s v e r i g e. s e PRODUKTER FÖR ANSIKTE OCH KROPP NONIQUE har skapat en helt naturlig serie produkter för kvinnor. Serien består av ekologiska kropps

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Hypoallergen specialnäring

Hypoallergen specialnäring Hypoallergen specialnäring Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB ALFARÉ Artikelbenämning: Hypoallergen specialnäring 1x400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, enzymatiskt hydrolyserat

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Frebini. gör barnnutrition lekande lätt!

ENTERAL NUTRITION. Frebini. gör barnnutrition lekande lätt! ENTERAL NUTRITION Frebini gör barnnutrition lekande lätt! Gör barnnutrition lekande lätt! Ett komplett sortiment Balanserat proteinkoncept Motverkar inflammation, balanserande effekt på immunsystemet Frebini

Läs mer

Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider

Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider Stockholm den 8 december, 2011 Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider Patienter som fick tillägg med en ny målinriktad behandling, pertuzumab,

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

DNA- analyser kan användas för att

DNA- analyser kan användas för att Genteknik DNA- analyser kan användas för att -identifiera och koppla misstänkta till brottsplats -fria oskyldigt utpekade och oskyldigt fällda -personidentifiering vid masskatastrofer, krig, massgravar

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION&

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION& SUPERFOOD PRODUKTINFORMATION Här!bjuder!vi!på!lite!information!om!produkterna!inom!sortimentet!Super!Food.! Samtliga!produkter!är!ekologiska.! ACAI! Acai! är! rikt!på! B1H,! B2H,! B3H,! CH! och! EHvitamin,!

Läs mer

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA!

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! The Green Bakery AB, 2007 Vad är Växtkraft? Växtkraft är ett mjöl som baseras på ett urval av biologiskt odlade spannmål av högsta kvalitet Avgörande för urvalet är näringsinnehållet

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402.

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 06 13 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Jordgubb. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Jordgubb. Storlek: 1X400g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, vegetabilisk olja (majs, MCT), mineraler

Läs mer

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA PEKKA LAHDENNE Barnreumatolog, docent i pediatrik Barnkliniken, Helsingfors universitet och Helsingfors universitets centralsjukhus Traditionella och biologiska reumamediciner MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING

Läs mer

PRESENTS. Dyk ner i Nikkens marina värld

PRESENTS. Dyk ner i Nikkens marina värld PRESENTS Dyk ner i Nikkens marina värld Utforska naturens hemliga gåva till din hud Livet började i de mineralrika haven Tång en av de äldsta livsformerna En skattkammare full av ingredienser för frisk

Läs mer

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott?

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott? De dolda ingredienserna i ett vitamin och mineraltillskott är ofta minst lika viktiga som de aktiva ingredienserna. Omnisym Pharma vill med OmniVegan sätta fokus på rena kosttillskott i Sverige. Immunförsvaret

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

GNLD Full Motion. Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet.

GNLD Full Motion. Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet. GNLD Full Motion Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet. Get In Motion! Stay In Motion! Ledsmärta är ett vanligt problem hos personer i alla åldrar. Förlorat eller skadat

Läs mer

Användning Används morgon och kväll. Ta lite mjölk i händerna och applicera med en lätt massage i ansiktet och på halsen, skölj av med varmt vatten.

Användning Används morgon och kväll. Ta lite mjölk i händerna och applicera med en lätt massage i ansiktet och på halsen, skölj av med varmt vatten. milk närande mjukgörande rengöringsmjölk En effektiv och mild rengöring av orenheter, makeup och rester från föroreningar. Ger en mjuk och återställd hud. Innehåller antioxidanter och ger ett avancerat

Läs mer

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1 Sambandet mellan rörelse och hälsa Dan Andersson Ins5tu5onen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Fysisk aktivitet = Alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas. Motion = medveten fysisk aktivitet

Läs mer

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Martina Sjöström Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala

Läs mer

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se lfa ida alfa vida PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG Hej. Vi är alfa vida. Vårt mål är att hjälpa individen att förbättra sin hälsa och därigenom livskvaliteten. Därför grundades alfa vida International AB

Läs mer

Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel

Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel Rebecca Englund Biologiskt aktiva naturprodukter, 7.5 hp VT- 12 Sammanfattning Rebeccamycin är en sekundär metabolit med antitumöraktivitet och som isolerades

Läs mer

L-Cystein. L-Argin. L-Cystein

L-Cystein. L-Argin. L-Cystein L-Cystein L-Cystein L-Cystein är en svavelhaltig aminosyra som också är en stark antioxidant. Normalt kan kroppen bilda tillräckligt med cystein av en annan aminosyra, metionin. Det måste emellertid finnas

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

Om Aloe Vera - superväxten

Om Aloe Vera - superväxten www.econordica.se Om Aloe Vera - superväxten Econordica.se säljer Aloe-Vera i tablettform. Aloe Vera är en av världens äldsta och mest väldokumenterade läkeväxt. Växten har används i flera tusen år över

Läs mer