Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan:"

Transkript

1 En studie av Aloe Vetenskaplig metod för utvärdering av naturmediciners verkan: Arthur Dale Ericsson, M.D.; Shinian Cao, M.D.; Fred Crawford, Ph.D.; Dale Haufrest, M.D. och Tommy E. Hall, Jr.; USA Studien publicerades i tidskriften: Explore! Volume13, Number 2, 2004 SAMMANFATTNING Genom att använda den vetenskapliga metoden med odlingar av vita blodkroppar (T-lymfocyter), stimulering och ämnesomsättning för fler än 25 ämnen fastställdes att: 1. Metoden är inte bara användbar för att studera cellmekanismer och verkan hos erkända läkemedel, utan även för att studera de traditionella mediciner och medel för vilka det endast finns anekdotiska eller kliniska bevis för effektivitet vid den föreskrivna doseringen. 2. Tekniken med enkel blindstudie har här använts för att bestämma effektiviteten samt för att jämföra fraktionsdestillerad Aloe vera (Warren Aloe) och en traditionell Aloe vera-produkt (Lily of the Desert), en av marknadens vanligaste Aloe vera-juicer (översättarens anm.) 3. Resultaten av studien är påfallande: A. Fraktionsdestillerad Aloe vera åstadkommer i princip samma effekter i ämnesomsättningen i cellerna som naturlig Aloe vera- juice B. Patienter som intar fraktionsdestillerad Aloe vera får högre mitokondriestimulering med ökad fruktosomsättning, medan insulin/glukos -interaktionen blir likartad med de båda Aloe verapreparaten C. Omsättningen av kalcium, magnesium och zink är lägre hos de patienter som intar naturlig Aloe vera- juice jämfört med de som tar fraktionsdestillerad Aloe vera D. Omsättningen av alfa-lipoinsyra är lägre hos patienter som tar naturlig Aloe vera- juice jämfört med de som tar fraktionsdestillerad INLEDNING Man har traditionellt antagit att långkedjade mukopolysackarider och andra naturliga ingredienser i Aloe vera enbart är aktiva i sitt naturliga omodifierade tillstånd. Emellertid är det ont om vetenskapliga bevis som stöder detta antagande. Däremot har vissa isolerade komponenter i Aloe vera uttalade specifika medicinska effekter. Syftet med denna serie experiment är att utvärdera denna unika metod för vetenskaplig utvärdering av biologiska och örtbaserade produkter samt att specifikt jämföra ett fraktionsdestillerat Aloe vera-preparat med ett traditionellt. METOD Tio frivilliga försökspersoner från 27 till 72 år och med en genomsnittsålder på 45,8 år deltog i studien. De utvärderades kliniskt och helblodsprov (odling av vita blodkroppar, T-lymfocyter) togs före studien och efter 30 respektive 60 dagar i studien. Halva gruppen fick inta fraktionsdestillerad Aloe vera (Warren Aloe) och halva gruppen fick en Aloe vera-produkt framställd på traditionellt sätt (Lily of the Desert). Doseringen var fyra ounce (cirka 120 ml) per dag. Efter 30 dagar bytte grupperna preparat (enkel crossover). Laboratoriet som analyserade proven (SpectraCell) visste inte vilken produkt de olika försökspersonerna tagit (blindtest) men försökspersonerna kunde inte hållas ovetande då produkterna skiljer sig markant både i konsistens och smak. För utvärdering av resultaten användes en observations- och klinisk utvärderingsskala med en statistiskt verifierbar analytisk bas. SPECTRACELLANALYS SpectraCell Laboratories har utvecklat en patenterad process där vita blodkroppar (T-lymfocyter) kan odlas i ett proteinfritt medium. Nedanstående metaboliter identifieras biokemiskt (genom att man utnyttjar en upptagsmekanism och använder radioaktivmärkt tymidin stress analys). Varje odling gav över 500 individuella svar vilket ger en standardavvikelse som i stort sett är försumbar (SD<1). 1,2 1. Vitaminer: B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacinamid), B6 (pyridoxin), B12 (cobalamin), biotin, folsyra, vitamin D och B5 (pantotensyra). 2. Mineraler: kalcium, magnesium och zink. 3. Aminosyror och fettsyror: aspargin, cystein, glutamin, serin, homocystein, kolin, oljesyra, karnitin och inositol. 4. Antioxidanter: glutation, coenzym Q-10, selen, vitamin E och alfa-lipoinsyra. 1

2 5. Glukos/insulin omsättning och fruktoskänslighet. 6. Odlingshastighet och reproduktion vid normalvärde och under stress. 7. Total antioxidantfunktion. Analysen av en individs blodkroppsodlingar (i genomsnitt 600 per taget blodprov) före och efter behandling möjliggjorde en helt objektiv storleksbestämning av det cellbiologiska svaret på behandlingen. Kvantitativ statistisk analys gav odisputabel information angående de farmakologiska effekterna på mänskliga celler. Vidare kunde specifika subcellulära funktioner såsom glukos- och energiomsättning, DNA-omsättning och tillväxthastighet göras tillgänglig individuellt för verifierbar analys. På så sätt utgör detta test ett fönster till hela kroppens cellulära funktioner och till biologiskt aktiva ämnens farmakologiska och terapeutiska verkan. Då antalet individuella odlingar som använts vid varje testtillfälle är så stort, är standardavvikelsen för varje försöksperson försumbar i analysen. Uträkningarna i resultatdelen är i procent av kontrollnivån för respektive ämne. RESULTAT Klinisk jämförelse av produkterna: Lily of the Desert Aloe Vera Juice Presentation: Nöjaktig (tråkig behållare) Konsistens: Något viskös Färg: Klar till svag toning Smak: Syrlig, något frän, besk, otrevligt skarp Förvaring: Kräver kylförvaring då den efter öppning är instabil i rumstemperatur WarrenAloe Presentation: Bra Konsistens: Något mer viskös än vatten Färg: Klar Smak: Som mineralvatten Förvaring: Kan förvaras vid rumstemperatur ALOES MEDICINSKA EFFEKTER 8, 9, 1 0, Laxativ effekt: Aloe anthranoider såsom 1,8-dihydroxy-anthracene derivat, utövar en laxativ effekt genom antiabsorbtions-osmotiska egenskaper. Studier har visat en laxativ effekt ungefär nio timmar efter intag genom aktiv sekretion av elektrolyter och vatten in i tarmen, vilket ökar volymen i tarmen och därigenom stimulerar tarmrörelser. 2. Antibakteriell och antivirala effekter: Aloe-emodin utövar en dosberoende tillväxtshämmande effekt på Helicobakter pylori (som orsakar magsår och sår i tolvfingertarmen) genom att hämma aktiviteten hos enzymet arylamin N-acetyltransferas (NAT). Aloe-emodin har även visat sig ha antibakteriell verkan mot fyra sorters meticillinresistenta Staphyloccus aureus. Dessutom inaktiverar aloe-emodin DNA insvepta virus och är verksamt mot herpes simplex typ 1 och 2, varicella-zoster, pseudorabies virus samt influensavirus. Vidare har polysackaridinnehållet, acemannan, en signifikant immunhöjande och antiviral aktivitet, och kan bli användbart som komplement vid HIV behandling. 12,13 3. Antineoplastiska (tumörhämmande) effekter: Aloe-emodin hämmar tyrosinkinas aktivitet och uttryck av genen HER-2/neu-encoded p 185 neu receptor tyrosinkinas, vilket resulterar i antineoplastiska effekter då genen HER-2/neu uttrycks för mycket i alla cancer celler. 14,15,16 4. Effekter på huden: A. Sårläkning: Aloe ökar halten av kollagen i granulomatous vävnad, och graden av korslänkning bidrar till effektivare sårläkning. Aloe verkar även som modulator med kraftiga antiinflammatoriska och antibakteriella effekter genom att hämma arakidonsyrans omvandling till proinflammatoriska prostaglandiner via enzymet cyklooxygenas. Tack vare denna viktiga funktion minskar aloe vera dödligheten vid förfrysningsskador, vilka ger upphov till en fortskridande försämring av blodcirkulationen i huden, samt inaktiverar bradykinin (som orsakar vasodilation, utvidgning av blodkärlen). 17,18,19,20,21,22 B. Skydd mot ultraviolett ljus: Aloe vera motverkar fördröjd överkänslighet mot solbränna genom att påverka de Langerhanska cellerna (immuncellerna) i huden genom att utsöndra reglerande cytikininer. Cytokininerna motverkar brännsår från ultraviolett strålningen genom att minska utsöndringen av Interleukin-2 (IL-2) och återställer därmed huden. 23,24 2

3 C. Smärtlindring: Aloe vera hämmar igångsättandet av aktionspotential och ledningsförmåga i de neuro-muskulära synapserna, vilket ger både smärtlindring och en antiinflammatoriskt effekt. D. Specifika hudproblem (Psoriasis): Dubbel blindstudier med kontrollgrupp som fått placebo bekräftar att Aloe vera som appliceras tre gånger dagligen på psoriasis angripna områden ger en förbättring av de drabbade områdena inom 4 veckor. 25,26,27,28,29,30,31 WARREN ALOE Odlingsprocess: Warren Aloe utvinns ur plantorna av Aloe Barbadensis Miller, vilka på bästa sätt odlas, prepareras och förädlas genom en unik metod för fraktionsdestillering. Urval av plantor: Plantorna väljs ut noggrant för bästa möjliga skörd av Aloe vera-gel. Även jordmån och odlingsmetoderna påverkar Aloe vera-gelens sammansättning. Plantorna odlas på klassiskt ekologiskt vis, men man har utvecklat en speciell komposteringsmetod som visat sig ge mycket bra skörderesultat. Prepareringsfabrik och metod: Fabriken använder modern utrustning i gott skick och genomför kvalitetskontroller som garanterar steril hantering och att produkten är helt fri från föroreningar. Prepareringsmetoden uppfanns av George Warren. Hanteringen och prepareringen av Aloe veran uppfyller de krav som finns uppställda av the Texas Departement of Health i enlighet med Good Manufacturing Practicies i staten Texas. Kemisk sammansättning: Separation och Aktivitet: Mellan åren 1965 och 1967 fastställdes att Aloe vera innehåller fler än 200 olika ämnen indelade i 31 grupper. Ämnena separerades genom en kromatografisk teknik som användes för separering av komplexa kemiska blandningar utvunna ur växter. De aktiva komponenterna skiljdes från bärarsubstanser och inaktiva ämnen, och testades på ett antal olika djurarter, bl.a. guppies. Vattenlevande organismer, som t. ex. guppies, är mycket känsliga och kan påvisa även extremt låga halter av kemikalier, vilka påverkar deras membransystem. De kan påvisa koncentrationer ända ner till (1 del per billion) i vattnet. Denna känslighet är ungefär 1000 gånger större än de flesta instrumentella metoder. PATIENT SpectraCell Aloestudie Analys av ämnesomsättningen hos T Cell kulturer MedelvärdeA Medelvärde B Baseline Lily of the Desert Medelvärde C Warren Aloe Substans B ,4 110,8-2,4 B ,6 82,8-5,2 B3 105,6 116, ,4 B6 62,5 74,4 81-6,7 B12 20,8 27,8 28,4-0,6 Folsyra 40,8 45,4 48,6-3,2 Pantotensyra 10,3 10,2 13,4 1,5 Biotin 105, ,4-16,4 Serin 41,7 47,6 53,2-5,6 Glutamin 101,5 106,6 117,4-10,8 Aspargin 100, Kolin 33,5 40,4 36,8 3,6 Inositol 59,2 86,8 90,2-3,4 Karnitin ,4 117,4-14 Oljesyra 108,28 122,4 125,6-3,2 Vitamin D 15, Glukos/insulin interaktion 111,7 125, ,8 Fruktos 88,8 113,8 108,6 5,2 Ca 113,3 120, ,8 Zn 108,2 131,6 145,2-13,6 Mg 107,8 130, ,8 Glutation 92,3 115,8 118,2-2,4 Cystein 104,5 126, ,6 Co-Q10 20,5 22,6 25,2-2,6 Selen 23,5 36,4 35 1,4 Vitamin E 24,2 26,8 25,4 1,4 Ämnesomsättning - 3

4 A-Lipoinsyra 18,3 25, ,8 Total antioxidantfunktion 58,03 61,02 78,04-13,12 SLUTSATSER 1. Denna omvälvande studie har visat att den här sortens ämnesomsättningsanalys av odlade T-lymfocyter är användbar för utvärdering av säkerhet och effektivitet av en mängd behandlingar för vilka det tidigare endast funnits anekdotiska eller kliniska studier som stöder den terapeutiska effekten. 2. Då den här sortens blindstudie tillämpades på två olika Aloe vera-preparat kunde följande slutsatser dras med säkerhet. A. Fraktionsdestillering av Aloe vera (Warren Aloe) bryter ner de långa polysackaridkedjorna som förhindrar maximal effekt. B. Dessa kortare kedjor (i Warren Aloe) är statistiskt sett effektivare för att öka aktiviteten hos cellerna på nedanstående sätt: 1. Fraktionsdestillerad Aloe vera genererar i princip samma svar i cellernas ämnesomsättning som man finner vid användandet av naturell Aloe vera-juice. 2. Patienter som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera får högre mitokondriell stimulering med ökad fruktosomsättning, medan glukos/insulin -samspelet är likartat oberoende av vilken produkt som intagits. 3. Patienter som intagit naturlig Aloe vera-juice uppvisar sänkt omsättning av kalcium, zink och magnesium jämfört med de som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera. 4. Omsättningen av alfalipoinsyra är lägre hos de patienter som fått naturlig Aloe vera-juice jämfört med de som intagit fraktionsdestillerad Aloe vera. Allt detta tyder på att fraktionsdestillerad Aloe vera är biofarmaceutiskt aktivt och framkallar specifika förändringar i T-lymfocytodlingar jämfört både med normalvärden och med naturlig Aloe vera-juice. 4

5 1 Boerner, P. (2001) Functional Intercellular Analysis of Nutritional and Antioxidant Status. JANA, 4;1: Shive, W., Pinkerton, F., Humphreys, J., et Al. (1985) Development of a chemically defined serum and Protein Free medium for Growth of Perpher Lymphocytes. Proc. Natl. Acad. Sci, 83: Singer, J. (1993) A randomized placebo controlled trial of oral acemannan as an adjunctive to anti-retroviral therapy. Int Conf AIDS;9 (1): Sydiskis, R., Owen, D., Lohr, J., et. Al (1991) Inactevation of enveloped viruses by anthraquinones extracted from plants. Antimicrob Agents Chemother, Dec; 35 (12): Vazquez, B., Avila, G., Segura, D., et. Al. (1996) Anti inflammatory activity of extracts from Aloe vera. J Ethnopharmacol. Dec. 55(1): Kahlon, J., et. Al. (1991) In vitro evaluation of the synergistic antiviral effects of acemannan in combination. Mol Biother; 3: Zhang, L. And Tizard, I. (1996) Activation of a mouse machrophag cell line by acemannan. Immunopharmacology, Nov; 35 (2): Harris, C., Pierce, K., King, G. Et. Al (19919 Efficacy of acemannan in treatment of cancine and feline spontaneous neoplasms. Mol Biother; 3 (4): Peng, S., Norma, J., Curltin, G., et. Al (1991) Decreased mortality of Norman Murine sarcoma in mice treated with the immunomodulator, acemannan. Mol Biother; 3 (4): Jeong, H., et. Al. (1994) Anticancer effects of aloe on sarcoma 180 in ICR mouse and on human cell lines.yakbak Hoeji, 38: Winters, W., et. Al. (1981) Effects of aloe extracts on human birnakl and tumor cells in vitro. Econ. Bot. 35: Klein, A. And Penneys, N (1988) Aloe vera. J Am Acad Dermatol, Apr; 18 (4 Pt 1): Chitra, P., Sajithlal, G-. Chandrakasan, G. (1998) Influence of Aloe vera on collagen turnover in healing of dermal wounds in rats. Indian J Exp Biol, Sept: 36 (9): Grindlay, D., Reynolds, T. (1986) The Aloe vera leaf phenomena: A review of the properties and modern use of the leaf parenchyma gel. J Ethnopharm; 16: Heggers, J., Pelley, R., and Robson, M. (1993) Beneficial effects of Aloe in wound healing. Phytother Res; /: Schmidt, J., Greenspan, J. (1991) Aloe vera dermal wound gel is associated with a delay in wound healing. Obstet Gynecol; 78: Heggers, J., Robson, M., Manavalen, K., et. Al. (1987) Experimental and clinical observations in frostbite. Ann Emerg med, Sept; 16 (9): Strickland, F., Darvill, A., Albersheim, P., et, Al. (1999) Inhibition of UV induced immune suppression and interleukin 10 production by plant oligosaccarides and polysaccharides. Photochem Photobiol, Feb; 69 (92): Lee, C., Han, S., Shin, K., et. Al. (1999) Prevention of ultraviolet radiation induced suppression of contact hypersensitivity by Aloe vera components. Int J Immunopharmacol, May; 2 (5): Syed, T., Ahmed, S., Holt, A., et. Al. (1996) Management of psoriasis with Aloe vera extract in a hydrophilic cream: a placebo controlled double blind study. Trop med Int Health, Aug; 1 (4): Channam, N. (1986) The antidaibetic activity of aloes. Hormone Res; 24: Wang, H., Chung, J., Ho, C., et. Al. (1998) Aloe emodin effects on arylamin N-acetyltransferase in the bacterium Heliobacter pylori. Planta Med, mar; 64 (2): Shida, T. Et. Al. (1985) Effect on Aloe extract on peripheral phagocytosis in adult bronchial asthma. Planta med; 51: Koch, A. (1993) Investigations on the laxative action of aloin in the human colon. In PM 59 (7): Kahlon, J. Et. Al. (1991) Inhibition of AIDS virus replication by acemannan in vitro. Mol Bioche; 3: Aiking, R. (1998) Biology of Aging. Sinaur Associates, Sunderland, Mass.

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

Plasma fa(y acids and treatment response

Plasma fa(y acids and treatment response Study 2. Results Plasma fa(y acids and treatment response For the whole group, no significant correla:on could be found between the degree of improvement in ADHD Ra:ng Scale scores and the degree of change

Läs mer

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott?

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott? De dolda ingredienserna i ett vitamin och mineraltillskott är ofta minst lika viktiga som de aktiva ingredienserna. Omnisym Pharma vill med OmniVegan sätta fokus på rena kosttillskott i Sverige. Immunförsvaret

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå NONIQUE Naturlig och läkande hudvård från topp till tå Betydelsen av namnet Står för den vintergröna växten noni som är hjärtat i våra produkter Betyder + eller och Noni från Panama - odlingarnas paradis

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION&

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION& SUPERFOOD PRODUKTINFORMATION Här!bjuder!vi!på!lite!information!om!produkterna!inom!sortimentet!Super!Food.! Samtliga!produkter!är!ekologiska.! ACAI! Acai! är! rikt!på! B1H,! B2H,! B3H,! CH! och! EHvitamin,!

Läs mer

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA!

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! The Green Bakery AB, 2007 Vad är Växtkraft? Växtkraft är ett mjöl som baseras på ett urval av biologiskt odlade spannmål av högsta kvalitet Avgörande för urvalet är näringsinnehållet

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA henneiizi Varför behöver man kosttillskott? Det går naturligtvis att få i sig alla ämnen som man behöver genom kosten, men studier har visat att det är få som faktiskt

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN Slätar ut fina linjer och rynkor och ökar hudens elasticitet Ökar fuktighetsnivån i huden Tillför vitalitet, styrka och flexibilitet Stimulerar

Läs mer

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se lfa ida alfa vida PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG Hej. Vi är alfa vida. Vårt mål är att hjälpa individen att förbättra sin hälsa och därigenom livskvaliteten. Därför grundades alfa vida International AB

Läs mer

Om Aloe Vera - superväxten

Om Aloe Vera - superväxten www.econordica.se Om Aloe Vera - superväxten Econordica.se säljer Aloe-Vera i tablettform. Aloe Vera är en av världens äldsta och mest väldokumenterade läkeväxt. Växten har används i flera tusen år över

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion.

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Muskeltrötthet eller muskelkramper kan bero på många faktorer. Stress, ärftlighet, hård träning, toxinbelastning eller näringsobalans. Man kan hitta många

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

DNA- analyser kan användas för att

DNA- analyser kan användas för att Genteknik DNA- analyser kan användas för att -identifiera och koppla misstänkta till brottsplats -fria oskyldigt utpekade och oskyldigt fällda -personidentifiering vid masskatastrofer, krig, massgravar

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

PRODUKTLISTA 2006. Varunr Benämning Innehåll. 1001 OmniDepå, " allt i en" 60t. 1002 OmniDepå, "allt i en" 180t. 2530 Alkavital 250g

PRODUKTLISTA 2006. Varunr Benämning Innehåll. 1001 OmniDepå,  allt i en 60t. 1002 OmniDepå, allt i en 180t. 2530 Alkavital 250g VITAMINER + MINERALER 1001 OmniDepå, " allt i en" 60t 1002 OmniDepå, "allt i en" 180t MAGE TARM 2530 Alkavital 250g 5208 Symbiople, naturläkemedel, nr 151880 210k 5210 Symbiople 100k 5220 Symbiople, Blisterpack

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ Nytt från n stressforskningsfronten stress och återhämtning Psyko-neuro neuro-immuno-endokrina samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ mdhet/ångest Socialstyrelsens nya riktlinjer Lars-Gunnar Gunnarsson

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin

Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin Ögonblicklig och långvarig lindring av ilningar i tänderna Ilningar i tänderna på grund av blottat dentin Ett problem för många

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Cellen och biomolekyler

Cellen och biomolekyler Cellen och biomolekyler Alla levande organismer är uppbyggda av celler!! En prokaryot cell, typ bakterie: Saknar cellkärna Saknar organeller En eukaryot djurcell: Har en välavgränsad kärna (DNA) Har flera

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar!

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Låt oss presentera ZiwiPeak Beef Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Vårt Nötkött. Märkbart mycket bättre Nötköttet vi använder kommer från djur som är gräsuppfödda på Nya

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Business to Success. Ta chansen och utnyttja detta gyllene tillfälle att uppfylla dina mål och drömmar. Du har allt att vinna och inget att förlora!

Business to Success. Ta chansen och utnyttja detta gyllene tillfälle att uppfylla dina mål och drömmar. Du har allt att vinna och inget att förlora! Business to Success DIN FRAMTID MED FOREVER LIVING PRODUCTS Välkommen till ett företag som är representerat över hela världen. Du kan själv välja var du vill sälja FLP:s produkter. Vi ger dig nyckeln till

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Grov Bulgur. Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur

Grov Bulgur. Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur Grov Bulgur Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur Kolhydrater Vi behöver kolhydrater varje dag och det är speciellt viktigt vid fysiska aktiviteter, eftersom

Läs mer

2007-04-25. grow vitamineral

2007-04-25. grow vitamineral grow vitamineral Cintanas grow vitamineral är ett fodertillskott som är anpassat för fölungars och unghästars speciella behov. Under den första tillväxtperioden är det extra viktigt med ett korrekt intag

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Skönhet Från Växtriket Sedan 1959 SÉRUM VÉGÉTAL. Optimal Assimilation. www.mynewsdesk.com/se/yves-rocher

Skönhet Från Växtriket Sedan 1959 SÉRUM VÉGÉTAL. Optimal Assimilation. www.mynewsdesk.com/se/yves-rocher Skönhet Från Växtriket Sedan 1959 SÉRUM VÉGÉTAL Optimal Assimilation www.mynewsdesk.com/se/yves-rocher Optimal assimilation mellan växtextrakt och hud för att skapa riktigt effektiva hudvårdsprodukter

Läs mer

Presentation om Företaget

Presentation om Företaget Presentation om Företaget Företaget kallar sig för För att man har ett komplett föryngringssystem REV 12-2014 Föryngring system Produktsystem som arbetar på cellnivå Antioxidanter Hudvård Anti-rynk-micro

Läs mer

Ämnen som binder till järn, så kallade järnkelerare, kan därför indirekt minska den oxidativa stressen i cellen.

Ämnen som binder till järn, så kallade järnkelerare, kan därför indirekt minska den oxidativa stressen i cellen. Laborationsrapport: Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress Basgrupp 5 Bakgrund I mitokondrien sker den oxidativa fosforyleringen för att bilda ATP. Under denna kemiska process kommer

Läs mer

organisk vitamineral

organisk vitamineral organisk vitamineral Cintanas organisk vitamineral är ett välsmakande och komplett vitamin- och mineraltillskott med välgörande örter och naturliga råvaror för den kräsna hästen. Organiska vitaminer och

Läs mer

SANAMIN. När din hälsa är viktig

SANAMIN. När din hälsa är viktig SANAMIN När din hälsa är viktig Känner du igen dig? Infektionskänslighet - Allmän trötthetskänsla Huvudvärk Sömnproblem Oro/rastlöshet Allergier och hudbesvär Muskelsmärtor Diffus ledvärk Låg stresströskel

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Mitt hår är min bästa accessoar

Mitt hår är min bästa accessoar Mitt hår är min bästa accessoar HÅR HUD & NAGLAR SILICEA - NATURLIG SKÖNHET INIFRÅN P M A G E R S O N 6 7 0 E R S V E N S K K O N S U M E N T U N D 9 av 10 nöjda användare I N G E R S Ö K N 2 0 1 2 P Å

Läs mer

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen Kliniska studier Pilotstudie, 1992 2 kvinnor med bakteriell vaginos var inkluderade i studien. Diagnosen ställdes med hjälp av mikroskopisk undersökning och gradering av vaginalutstryk enligt Nugents poängbedömning.

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Gamla patientbroschyren bilder Lonquexlipegfilgrastim Din läkare har ordinerat Lonquex Du får Lonquex eftersom du har ett

Läs mer

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan

Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan Upptäck skillnaden med PRO PLAN NÄRINGSGUIDE för kastrerade / steriliserade katter Vilka är de huvudsakliga förändringarna som din katt genomgår

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

LifePak + Kosttillskott med vitaminer, mineraler och växtextrakt VÅR POSITION

LifePak + Kosttillskott med vitaminer, mineraler och växtextrakt VÅR POSITION LifePak + Kosttillskott med vitaminer, mineraler och växtextrakt VÅR POSITION Ett sunt leverne genom livet börjar med ordentliga matvanor. Ett växande antal vetenskapliga bevis visar hur specifika näringsämnen

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 77

me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 77 Marja Entrich me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 77 Männen i fokus bäst i test i expressens söndagsbilaga hela 7 gånger. (5 getingar) Nu har vi kommit en bit in på det nya året 2012......och

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

Mat, fasta och Addison.

Mat, fasta och Addison. Mat, fasta och Addison. 5:2 dieten? Jag intervjuade professor Kerstin Brismar, endokrinolog, om fasta och 5:2 dieten. Hon är ansvarig för en studie på KS i Solna. Längre livslängd?...en diet baserad på

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning Mat i magen ger lägre promillehalt Fredrik Rimsén Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi VT 2009 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol har

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

ACTIFORM NATURLIG VIKTREDUCERING

ACTIFORM NATURLIG VIKTREDUCERING ACTIFORM NATURLIG VIKTREDUCERING ACTIFORM ÖKA FETTFÖRBRÄNNING OCH MINSKAR SÖTSUGET STABILISERAR BLODSOCKRET RENAR KROPPEN FRÅN GIFTER STÄRKER IMMUNFÖRSVARET TAR BORT ÖVERFLÖDIG VÄTSKA 30 DAGARS FÖRBRUKNING

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer