Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer"

Transkript

1 Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer T Dalianis Dept. of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Tina Dalianis 1

2 Innehåll I. HPV och cancer en kort översikt II. En ny epidemi III. Förekomst av HPV typer på en ungdomsmottagning a. genitalt och hos kvinnor år b. i munhålan hos ungdomar 15-23år Tina Dalianis 2

3 I. På den gamla goda tiden på 1970-talet på labbet hos Georg Klein Eva Klein.trodde vi att livmoderhalscancer berodde på tidig sexdebut och många sexpartners. samt att möjligen infektion med herpes simplex virus typ 2 var farligt Tina Dalianis 3

4 I. 1979, förklarade Harald zur Hausen att.. livmoderhalscancer. beror på infektion med humant papillomvirus (HPV) - Och idag vet vi att cellprov (HPV?) och regelbundna gynekologiska kontroller kan upptäcka förstadier till cancer och på så sätt förhindra cancer - Och nu finns även HPV vaccin Harald zur Hausen Tina Dalianis 4

5 I. Humana Papillomavirus (HPV) HPV är små virus med circulärt ds DNA~ 7900bp Viruset har 6 tidiga proteiner E1,E2,E4-7 Där några bidrar till tumörutveckling Viruset har 2 höljeproteiner L1 (360st) och L2 (20st) L1 kan själv bilda Virus-Lika Partiklar (VLPs) VLPs används idag som vaccin mot HPV16, 18 och 6 och 11 (Gardasil och Cervarix) Tina Dalianis 5

6 I. Det finns fler än 150 HPV typer.. Slemhinna Högrisk HPV: 16, 18, 33, 31, 45, 52, 58, 35 (15-20 typer) Livmoderhalscancer (cervixcancer) % beror på HPV infektion Cancer munhålan, speciellt ex. tonsillcancer och tungbascancer Vulvacancer Vaginalcancer Peniscancer Ändtarmscancer Lågrisk HPV: 6, 11 (de bäst kända) Vårtor (papillom) i stämbanden Vårtor (kondylom) i könsorganen Hud Hudvårtor Hudcancer (ej melanom) Tina Dalianis 6

7 I. HPV associerad cancer (världen) nya livmoderhalscancer fall/år annan anogenitalcancer fall/år huvudhalscancer fall/år Tina Dalianis 7

8 I. HPV och cancer Cervical cancer Cancer of vagina (SCC: 95%) Cancer of vulva: basaloid (10-25%); SCC (95%) Cancer of anus (SCC: 95%) Cancer of penis: basaloid (15-20%); SCC (80%) Cancer of oropharynx (SCC) Cancer of oral cavity (SCC) ~ 100 % % % <10% % % <10% % 3-23 % Sources: reviewed in Muñoz, Castellsagué, et al. Vaccine 2006; Parkin & Bray, Vaccine 2006, Kreimer et al., CEBP 2005, IARC Monograph, in press. VULVA: Pinto 04, Hording 94, Madeleine 97, Kayamatsu 03; PENIS: Rubin 01, Bezerra 01; VAGINA: Dailing 02, Kayamatsu 03; ANAL: Daling 04, Frisch 99 Tina Dalianis 8

9 Tina Dalianis 9

10 I. HPV 16 och 18 i vulvacancer i Stockholm , testades 77 vulvacancer fall i Stockholm för förekomst av HPV 23 (31%) var HPV positiva och hos 20/23 (87%) var HPV16 och 18 involverade De med HPV positiva tumörer var i genomsnitt 10 år yngre än de med HPV negativa tumörer och hade bättre prognos Lindell et al Gynecol Oncol 2010, 117(2) Tina Dalianis 10

11 I. HPV 16 och 18 i livmoderhalscancer i Stockholm , testades 154 cervixcancer fall från Stockholm för förekomst av HPV och 74% av proverna var HPV16 och/eller HPV 18 positiva Vid skivepitelcancer var 70% av fallen positiva för HPV 16 och/eller 18 I adenocarcinom var 89% av fallen positiva för HPV 18 och 16 Du J et al Acta Oncologica, Accepted 2011 Tina Dalianis 11

12 I. Tonsill och tungbascancer (Sverige) 250 nya fall/år (93%, resp 84% beror på HPV och 80-90% av dessa är HPV-16) (som jämförelse har vi idag 450 nya fall av livmoderhalscancer/år) Antalet patienter med HPV positiva tumörer fortsätter att öka Oförklarat fynd: Patienter med HPV positiv tonsill- och tungbascancer har bättre prognos än patienter med HPV negativ cancer Tina Dalianis 12

13 II. Tonsill och tungbascancer (Sverige) en ny epidemi Tina Dalianis 13

14 II. Tonsillcancer - Sverige Studier på HPV i huvudhalscancer initierades av oss 1990-talet Vi påvisade HPV i framförallt tonsillcancer (patienterna var yngre och rökte inte alltid) Patienter med HPV positiv tonsillcancer hade bättre prognos än de med HPV negativ cancer 1 tonsillcancer patient/månad (1990) till 1 patient/vecka (2008) till 2 patienter/vecka 2009? 2007 gick IARC ut med - baserade på våra och andras fynd -att HPV och inte enbart rökning och alkohol kunde förorsaka orofarynxcancer Tina Dalianis 14

15 II. En HPV epidemi av orofarynxcancer? Bakgrund Tonsillcancer har ökat och fortsätter öka i bl.a. USA, Sverige, Finland, Storbritannien, Nederländerna, och Norge Tina Dalianis 15

16 II. En ny HPV epidemi av orofarynxcancer och hur bör man behandla? Målsättning Att följa incidensen av tonsill och tungbascancer samt proportionen av HPV positiv cancer var HPV orsaken till ökningen? Att identifiera markörer som tillsammans med HPV bättre förutspår prognos för att kunna individualisera behandlingen och få längre överlevnad och ökad livskvalitet. Tina Dalianis 16

17 II. Incidensen av tonsill och tungbascancer ökar 2 Age standardized incidence rate Tonsillar cancer Base of tongue cancer Calendar years Tina Dalianis 17

18 II. Patienter (tonsill) (tungbas) 635 patienter med tonsillcancer (ICD-7 145) identifierades i Stockholmsregionen mellan via Cancerregistret. 110 patienter med tungbascancer identifierades i Stockholmsregionen mellan via Cancerregistret. 335 tumörbiopsier i paraffinblock kunde erhållas. 95 tumörbiopsier i paraffinblock kunde erhållas. Hammarstedt et al., Int J Cancer, 119 (11): Lindquist et al, Mol Onc, 1:350-5, 2007 Näsman et al., Int J Cancer, 125 (2): Tina Dalianis 18

19 II. Proportionen HPV positiv tonsillcancer ökar Table 1. Presence of HPV in tonsillar cancer ICD between in the County of Stockholm. Years Biopsies retrieved with amplifiable DNA % HPV DNA 1 detected from the retrieved biopsies (95% CI) % % % % 4 1 Presence of HPV DNA by PCR. 2 p = 0.79 compared to the frequency of HPV in the 70 s. 3 p = compared to the frequency of HPV in the 70 s and p = compared to the frequency of HPV in the 80 s. 4 p < compared to the frequency of HPV in the 70 s and p < compared to the frequency of HPV in the 80 s and p < compared to the frequency of HPV in the 90 s.. Tina Dalianis 19

20 II. Proportionen HPV positiv tonsillcancer ökar Table 2. Presence of HPV in tonsillar cancer ICD between in the County of Stockholm. Years Biopsies retrieved with amplifiable DNA % HPV DNA 1 detected from the retrieved biopsies (95% CI) % (53 81) % 2 (63 87) % 3 (82 99) Total % 1 Presence of HPV DNA by PCR. 2 p = compared to the frequency of HPV in the p <0.01 compared to the frequency of HPV in and p <0.05 compared to the frequency of HPV in Av alla HPV positiva fall var ~ 90 % HPV typ 16, och ca 80% av patienterna är män Tina Dalianis 20

21 II.Proportionen HPV positiv tungbascancer ökar Table 3. Presence of HPV in base of tongue cancer between in the County of Stockholm. Years Biopsies retrieved % HPV DNA 1 detected from the retrieved biopsies (95% CI) % % % % % Total 95 75% 1 Presence of HPV DNA by PCR. Av alla HPV positiva fall var > 80 % HPV typ 16, Tina Dalianis 21

22 II. Tonsillcancer incidensen har ökat 2.8 ggr i Stockholmsregionen ,9 3 Standardized incidence rate (1/ ) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Female Standardized incidence rate (1/ ) 2,5 2 1,5 1 0,5 Male Calender years Calender years Hos kvinnor har ökningen varit 3.5 faldig ( per 100,000) Hos män har ökningen varit 2.6 faldig ( per 100,000) Ålders standardiserade ökningen har varit 1.3 to 3.6 (2.8 ggr) per 100,000 mellan 1970 och 2002 i Stockholmsregionen Tina Dalianis 22

23 II. Patienter med HPV positiv tonsillar cancer är yngre än de med HPV negativ cancer Patienter med HPV positiv tonsillarcancer, hade en median ålder på 55 år och patienter med HPV negativ tonsillcancer hade en median ålder på 65 (p<0.001) och sjukdomen var vanligare hos män jämfört med kvinnor Int J Cancer 119(11): Tina Dalianis 26

24 II. Proportionen av HPV positiv tonsillcancer ökar och andelen HPV negativ tonsillarcancer minskar Tina Dalianis 24

25 III. Patienter med HPV positiv tonsill och tungbascancer har bättre prognos än de med HPV negativ cancer 81% av patienterna med HPV positiv tonsillcancer överlevde 5 år efter behandling 36% av patienterna med HPV negativ tonsillcancer överlevde 5 efter behandling Lindquist et al, Mol Onc, 1:350-5, % av patienterna med HPV positiv tungbascancer överlevde 3 år efter behandling 35% av patienterna med HPV negativ tungbascancer överlevde 3 efter behandling Dahlgren et al, Int J Cancer 112, , 2004 (survival data), Attner et al Int J Cancer, Epub Tina Dalianis 25

26 II. Patienter som inte röker med HPV positiv tonsillcancer har bättre sjukdomsspecifik överlevnad än de som röker med HPV positiva eller HPV negativa tumörer Alive 2 years after diagnosis HPV+, non-smoker, 100% HPV+, smoker, 71% HPV-, smoker, 33% Lindquist et al, Mol Onc, 1:350-5, 2007 Tina Dalianis 26

27 II. Sammanfattning En ökning av HPV positiv orofarynxcancer Incidensen av HPV positiv tonsill och tungbascancer (där 80% av patienterna är män) har ökat och nu är nästan all tonsill och tungbascancer HPV positiv med dominans för HPV16. Patienter med HPV positiv tonsill- och tungbas cancer har bättre prognos ( ca 80%, 5 års överlevnad) än patienter med HPV negativ cancer (ca 38%, i 5 år). Tina Dalianis 27

28 II. Framtiden (Behandlingskonsekvenser) Behandling av huvudhalcancer och HPV positiv orofarynxcancer Överlevnad vid huvudhalscancer är synnerligen dålig. Behandlingen har därför ntensifierats med induktionskemoterapi, hyperfraktionerad strålterapi samt i vissa fall ven EGFR hämmare med allt fler livslånga handikappande biverkningar. Det finns ca 750 huvudhalscancer fall/år och ca 200 av dessa är HPV+ orofarynxcancer ed bättre prognos om 10 år har 50% av patienterna bättre prognos Vi vill nu identifiera nya biomarkörer som tillsammans med HPV status kan förutsäga hur patienterna svarar på olika behandlingar för att erbjuda individuell behandling med förbättrad överlevnad och livskvalitét Tina Dalianis 28

29 II. Framtiden (fortsatt ökning?) En ökning av HPV positiv orofarynxcancer Följa om incidensen av HPV positiv tonsill och tungbascancer fortsätter öka Följa frekvensen av HPV infektioner munhålan hos unga människor Vad händer vid HPV allmän HPV vaccinering? Skyddar vaccinet mot HPV infektion i munhålan? Tina Dalianis 29

30 III. Studier på HPV förekomst genitalt hos kvinnor och i munhålan hos kvinnor och män år gamla vid en ungdomsmottagning i Stockholm Målet med projektet är att prospektivt kartlägga förekomsten av HPV typer genitalt hos unga kvinnor i Stockholmsområdet. Målet var också att prospektivt också kartlägga förekomsten av HPV typer i munhålan hos unga kvinnor och män i Stockholmsområdet för att få en överblick över olika HPV-typer före och efter introduktionen av HPV vaccin i Sverige 30 Tina Dalianis 30

31 IIIa. Studier på förekomst av HPV genitalt hos kvinnor år Ca 615 genitala prov har samlats in från en ungdomsmottagning i Stockholm mellan december 2008 och mars Här redovisas resultat från 550 prov Luminex/PCR baserad HPV assay; (24 HPV typer) 15 Högrisk typer (16, 18, 31, 33, 39, 45, 51,56, 58, 59, 68, 73, 82) 3 Möjliga högrisk typer (26, 53, 66) 6 Lågrisk typer (6, 11, 42, 43, 44, 70) Ramqvist et al., Scand J Inf Dis, 2011, 43(2): Tina Dalianis 31

32 IIIa. Studie på förekomst av HPV typer i genitalt hos kvinnor år 70% HPV positiva 62% Högrisk HPV positiva 35% HPV16 positiva Andra vanliga högrisktyper; 51 (10.7%), 18 (10.1%), HPV52 (9.9%) och 73 (9.4%). 32 Tina Dalianis 32

33 IIIa. Studie på förekomst av HPV genitalt hos kvinnor år 40% 35% HR-HPV 30% LR-HPV Putative HR HPV 25% 20% 15% Prevalence 10% 5% 0% HP V16 HP V42 HP V53 HP V66 HP V51 HP V18 HP V52 HP V73 HP V39 HP V56 HP V59 HP V6 HP V82 HP V31 HP V33 HP V45 HP V58 HP V43 HP V70 HP V11 HP V68 HP V44 HP V26 HP V35 HPV type 33 Tina Dalianis 33

34 IIIa. Förekomst av HPV och HPV16 genitalt hos kvinnor år 90% 80% 70% 60% 50% Prevalence 40% 30% 20% 10% HPV+ HR-HPV HPV16 HPV18 0% Age n= Figure 2 34 Tina Dalianis 34

35 III. Sammanfattning Förekomst av högrisk HPV typer är vanligt genitalt hos unga kvinnor vid en ungdomsmottagning i Stockholm 70% HPV positiva 62% Högrisk HPV positiva 35% HPV16 positiva Infektion med högrisk HPV 16 är mycket vanlig Tina Dalianis 35

36 IIIb. Studie på förekomst av HPV i munhålan hos kvinnor och män år i Stockholm Ca 500 munsköljprov ska samlas in från en ungdomsmottagning i Stockholm mellan mars 2010-april Här redovisas resultat från 240 prov Luminex/PCR baserad HPV assay- samma som för genitala proverna 36 Tina Dalianis 36

37 IIIb. Studier på förekomst av HPV typer i munhålan hos kvinnor och män i Stockholm 27/240 (11%) HPV positiva 22/240 (9%) Högrisk HPV positiva 15/240 (6%) HPV16 positiva 37 Tina Dalianis 37

38 III. Sammanfattning Högrisk HPV typer förekommer i munhålan hos unga kvinnor och män vid en ungdomsmottagning i Stockholm 27/240 (11%) HPV positiva 22/240 (9%) Högrisk HPV positiva 15/240 (6%) HPV16 positiva Infektion med högrisk HPV 16 förekommer i munhålan Tina Dalianis 38

39 III. Framtiden Uppföljande studier av förekomst av högrisk HPV typer vid ungdomsmottagning efter introduktion av HPV vaccin Följa hur frekvensen av olika HPV typer förändras genitalt och i munhålan efter introduktion av HPV vaccin Bör både flickor och pojkar vaccineras? Tina Dalianis 39

40 Tack! Tina Dalianis, A Näsman, P Attner, L Hammarstedt, J Du, M Romanitan, D Lindquist, M Eriksson, S Ährlund-Richter, H Dahlstrand, Sören Andersson T Ramqvist, J Lindholm, L Marklund, W Ye, P Sparen, and E Munck-Wikland Cancerfonden, VR, Cancerföreningen, Gustav den V:s Jubiliumsfond, Karolinska institutet Smittskyddsinstitutet, SLL 40

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Antal doser vid HPV-vaccination Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö.

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö. Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken Cancerfondsrapporten 2007 Kongressreferat EHA och EAPC Kliniken i fokus Från spets till bredd i Malmö nr 5-07 Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom 2013 Cancerfondsrapporten statistik forskning prevention cancervård i sverige diagnos: sarkom Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Folkhälsorapport 2009

Folkhälsorapport 2009 Folkhälsorapport 29 ISBN 978-91-97865-8-9 Artikelnr 29-126-71 Omslag Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Foto Matton Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 29 Förord Folkhälsorapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent Smitta 25% spontanläker 75% får

Läs mer

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar 1 Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar Tobak Sammanfattning I Sverige röker fortfarande knappt en miljon personer varje dag trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas.

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas. Huvud/hals-cancer Naso-(=epi)farynx Orofarynx (mellansvalg) Tungbas Hypofarynx Munbotten Larynx; supraglottisk glottisk subglottisk Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer Eva Brun Onk

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer