Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer"

Transkript

1 Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer T Dalianis Dept. of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Tina Dalianis 1

2 Innehåll I. HPV och cancer en kort översikt II. En ny epidemi III. Förekomst av HPV typer på en ungdomsmottagning a. genitalt och hos kvinnor år b. i munhålan hos ungdomar 15-23år Tina Dalianis 2

3 I. På den gamla goda tiden på 1970-talet på labbet hos Georg Klein Eva Klein.trodde vi att livmoderhalscancer berodde på tidig sexdebut och många sexpartners. samt att möjligen infektion med herpes simplex virus typ 2 var farligt Tina Dalianis 3

4 I. 1979, förklarade Harald zur Hausen att.. livmoderhalscancer. beror på infektion med humant papillomvirus (HPV) - Och idag vet vi att cellprov (HPV?) och regelbundna gynekologiska kontroller kan upptäcka förstadier till cancer och på så sätt förhindra cancer - Och nu finns även HPV vaccin Harald zur Hausen Tina Dalianis 4

5 I. Humana Papillomavirus (HPV) HPV är små virus med circulärt ds DNA~ 7900bp Viruset har 6 tidiga proteiner E1,E2,E4-7 Där några bidrar till tumörutveckling Viruset har 2 höljeproteiner L1 (360st) och L2 (20st) L1 kan själv bilda Virus-Lika Partiklar (VLPs) VLPs används idag som vaccin mot HPV16, 18 och 6 och 11 (Gardasil och Cervarix) Tina Dalianis 5

6 I. Det finns fler än 150 HPV typer.. Slemhinna Högrisk HPV: 16, 18, 33, 31, 45, 52, 58, 35 (15-20 typer) Livmoderhalscancer (cervixcancer) % beror på HPV infektion Cancer munhålan, speciellt ex. tonsillcancer och tungbascancer Vulvacancer Vaginalcancer Peniscancer Ändtarmscancer Lågrisk HPV: 6, 11 (de bäst kända) Vårtor (papillom) i stämbanden Vårtor (kondylom) i könsorganen Hud Hudvårtor Hudcancer (ej melanom) Tina Dalianis 6

7 I. HPV associerad cancer (världen) nya livmoderhalscancer fall/år annan anogenitalcancer fall/år huvudhalscancer fall/år Tina Dalianis 7

8 I. HPV och cancer Cervical cancer Cancer of vagina (SCC: 95%) Cancer of vulva: basaloid (10-25%); SCC (95%) Cancer of anus (SCC: 95%) Cancer of penis: basaloid (15-20%); SCC (80%) Cancer of oropharynx (SCC) Cancer of oral cavity (SCC) ~ 100 % % % <10% % % <10% % 3-23 % Sources: reviewed in Muñoz, Castellsagué, et al. Vaccine 2006; Parkin & Bray, Vaccine 2006, Kreimer et al., CEBP 2005, IARC Monograph, in press. VULVA: Pinto 04, Hording 94, Madeleine 97, Kayamatsu 03; PENIS: Rubin 01, Bezerra 01; VAGINA: Dailing 02, Kayamatsu 03; ANAL: Daling 04, Frisch 99 Tina Dalianis 8

9 Tina Dalianis 9

10 I. HPV 16 och 18 i vulvacancer i Stockholm , testades 77 vulvacancer fall i Stockholm för förekomst av HPV 23 (31%) var HPV positiva och hos 20/23 (87%) var HPV16 och 18 involverade De med HPV positiva tumörer var i genomsnitt 10 år yngre än de med HPV negativa tumörer och hade bättre prognos Lindell et al Gynecol Oncol 2010, 117(2) Tina Dalianis 10

11 I. HPV 16 och 18 i livmoderhalscancer i Stockholm , testades 154 cervixcancer fall från Stockholm för förekomst av HPV och 74% av proverna var HPV16 och/eller HPV 18 positiva Vid skivepitelcancer var 70% av fallen positiva för HPV 16 och/eller 18 I adenocarcinom var 89% av fallen positiva för HPV 18 och 16 Du J et al Acta Oncologica, Accepted 2011 Tina Dalianis 11

12 I. Tonsill och tungbascancer (Sverige) 250 nya fall/år (93%, resp 84% beror på HPV och 80-90% av dessa är HPV-16) (som jämförelse har vi idag 450 nya fall av livmoderhalscancer/år) Antalet patienter med HPV positiva tumörer fortsätter att öka Oförklarat fynd: Patienter med HPV positiv tonsill- och tungbascancer har bättre prognos än patienter med HPV negativ cancer Tina Dalianis 12

13 II. Tonsill och tungbascancer (Sverige) en ny epidemi Tina Dalianis 13

14 II. Tonsillcancer - Sverige Studier på HPV i huvudhalscancer initierades av oss 1990-talet Vi påvisade HPV i framförallt tonsillcancer (patienterna var yngre och rökte inte alltid) Patienter med HPV positiv tonsillcancer hade bättre prognos än de med HPV negativ cancer 1 tonsillcancer patient/månad (1990) till 1 patient/vecka (2008) till 2 patienter/vecka 2009? 2007 gick IARC ut med - baserade på våra och andras fynd -att HPV och inte enbart rökning och alkohol kunde förorsaka orofarynxcancer Tina Dalianis 14

15 II. En HPV epidemi av orofarynxcancer? Bakgrund Tonsillcancer har ökat och fortsätter öka i bl.a. USA, Sverige, Finland, Storbritannien, Nederländerna, och Norge Tina Dalianis 15

16 II. En ny HPV epidemi av orofarynxcancer och hur bör man behandla? Målsättning Att följa incidensen av tonsill och tungbascancer samt proportionen av HPV positiv cancer var HPV orsaken till ökningen? Att identifiera markörer som tillsammans med HPV bättre förutspår prognos för att kunna individualisera behandlingen och få längre överlevnad och ökad livskvalitet. Tina Dalianis 16

17 II. Incidensen av tonsill och tungbascancer ökar 2 Age standardized incidence rate Tonsillar cancer Base of tongue cancer Calendar years Tina Dalianis 17

18 II. Patienter (tonsill) (tungbas) 635 patienter med tonsillcancer (ICD-7 145) identifierades i Stockholmsregionen mellan via Cancerregistret. 110 patienter med tungbascancer identifierades i Stockholmsregionen mellan via Cancerregistret. 335 tumörbiopsier i paraffinblock kunde erhållas. 95 tumörbiopsier i paraffinblock kunde erhållas. Hammarstedt et al., Int J Cancer, 119 (11): Lindquist et al, Mol Onc, 1:350-5, 2007 Näsman et al., Int J Cancer, 125 (2): Tina Dalianis 18

19 II. Proportionen HPV positiv tonsillcancer ökar Table 1. Presence of HPV in tonsillar cancer ICD between in the County of Stockholm. Years Biopsies retrieved with amplifiable DNA % HPV DNA 1 detected from the retrieved biopsies (95% CI) % % % % 4 1 Presence of HPV DNA by PCR. 2 p = 0.79 compared to the frequency of HPV in the 70 s. 3 p = compared to the frequency of HPV in the 70 s and p = compared to the frequency of HPV in the 80 s. 4 p < compared to the frequency of HPV in the 70 s and p < compared to the frequency of HPV in the 80 s and p < compared to the frequency of HPV in the 90 s.. Tina Dalianis 19

20 II. Proportionen HPV positiv tonsillcancer ökar Table 2. Presence of HPV in tonsillar cancer ICD between in the County of Stockholm. Years Biopsies retrieved with amplifiable DNA % HPV DNA 1 detected from the retrieved biopsies (95% CI) % (53 81) % 2 (63 87) % 3 (82 99) Total % 1 Presence of HPV DNA by PCR. 2 p = compared to the frequency of HPV in the p <0.01 compared to the frequency of HPV in and p <0.05 compared to the frequency of HPV in Av alla HPV positiva fall var ~ 90 % HPV typ 16, och ca 80% av patienterna är män Tina Dalianis 20

21 II.Proportionen HPV positiv tungbascancer ökar Table 3. Presence of HPV in base of tongue cancer between in the County of Stockholm. Years Biopsies retrieved % HPV DNA 1 detected from the retrieved biopsies (95% CI) % % % % % Total 95 75% 1 Presence of HPV DNA by PCR. Av alla HPV positiva fall var > 80 % HPV typ 16, Tina Dalianis 21

22 II. Tonsillcancer incidensen har ökat 2.8 ggr i Stockholmsregionen ,9 3 Standardized incidence rate (1/ ) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Female Standardized incidence rate (1/ ) 2,5 2 1,5 1 0,5 Male Calender years Calender years Hos kvinnor har ökningen varit 3.5 faldig ( per 100,000) Hos män har ökningen varit 2.6 faldig ( per 100,000) Ålders standardiserade ökningen har varit 1.3 to 3.6 (2.8 ggr) per 100,000 mellan 1970 och 2002 i Stockholmsregionen Tina Dalianis 22

23 II. Patienter med HPV positiv tonsillar cancer är yngre än de med HPV negativ cancer Patienter med HPV positiv tonsillarcancer, hade en median ålder på 55 år och patienter med HPV negativ tonsillcancer hade en median ålder på 65 (p<0.001) och sjukdomen var vanligare hos män jämfört med kvinnor Int J Cancer 119(11): Tina Dalianis 26

24 II. Proportionen av HPV positiv tonsillcancer ökar och andelen HPV negativ tonsillarcancer minskar Tina Dalianis 24

25 III. Patienter med HPV positiv tonsill och tungbascancer har bättre prognos än de med HPV negativ cancer 81% av patienterna med HPV positiv tonsillcancer överlevde 5 år efter behandling 36% av patienterna med HPV negativ tonsillcancer överlevde 5 efter behandling Lindquist et al, Mol Onc, 1:350-5, % av patienterna med HPV positiv tungbascancer överlevde 3 år efter behandling 35% av patienterna med HPV negativ tungbascancer överlevde 3 efter behandling Dahlgren et al, Int J Cancer 112, , 2004 (survival data), Attner et al Int J Cancer, Epub Tina Dalianis 25

26 II. Patienter som inte röker med HPV positiv tonsillcancer har bättre sjukdomsspecifik överlevnad än de som röker med HPV positiva eller HPV negativa tumörer Alive 2 years after diagnosis HPV+, non-smoker, 100% HPV+, smoker, 71% HPV-, smoker, 33% Lindquist et al, Mol Onc, 1:350-5, 2007 Tina Dalianis 26

27 II. Sammanfattning En ökning av HPV positiv orofarynxcancer Incidensen av HPV positiv tonsill och tungbascancer (där 80% av patienterna är män) har ökat och nu är nästan all tonsill och tungbascancer HPV positiv med dominans för HPV16. Patienter med HPV positiv tonsill- och tungbas cancer har bättre prognos ( ca 80%, 5 års överlevnad) än patienter med HPV negativ cancer (ca 38%, i 5 år). Tina Dalianis 27

28 II. Framtiden (Behandlingskonsekvenser) Behandling av huvudhalcancer och HPV positiv orofarynxcancer Överlevnad vid huvudhalscancer är synnerligen dålig. Behandlingen har därför ntensifierats med induktionskemoterapi, hyperfraktionerad strålterapi samt i vissa fall ven EGFR hämmare med allt fler livslånga handikappande biverkningar. Det finns ca 750 huvudhalscancer fall/år och ca 200 av dessa är HPV+ orofarynxcancer ed bättre prognos om 10 år har 50% av patienterna bättre prognos Vi vill nu identifiera nya biomarkörer som tillsammans med HPV status kan förutsäga hur patienterna svarar på olika behandlingar för att erbjuda individuell behandling med förbättrad överlevnad och livskvalitét Tina Dalianis 28

29 II. Framtiden (fortsatt ökning?) En ökning av HPV positiv orofarynxcancer Följa om incidensen av HPV positiv tonsill och tungbascancer fortsätter öka Följa frekvensen av HPV infektioner munhålan hos unga människor Vad händer vid HPV allmän HPV vaccinering? Skyddar vaccinet mot HPV infektion i munhålan? Tina Dalianis 29

30 III. Studier på HPV förekomst genitalt hos kvinnor och i munhålan hos kvinnor och män år gamla vid en ungdomsmottagning i Stockholm Målet med projektet är att prospektivt kartlägga förekomsten av HPV typer genitalt hos unga kvinnor i Stockholmsområdet. Målet var också att prospektivt också kartlägga förekomsten av HPV typer i munhålan hos unga kvinnor och män i Stockholmsområdet för att få en överblick över olika HPV-typer före och efter introduktionen av HPV vaccin i Sverige 30 Tina Dalianis 30

31 IIIa. Studier på förekomst av HPV genitalt hos kvinnor år Ca 615 genitala prov har samlats in från en ungdomsmottagning i Stockholm mellan december 2008 och mars Här redovisas resultat från 550 prov Luminex/PCR baserad HPV assay; (24 HPV typer) 15 Högrisk typer (16, 18, 31, 33, 39, 45, 51,56, 58, 59, 68, 73, 82) 3 Möjliga högrisk typer (26, 53, 66) 6 Lågrisk typer (6, 11, 42, 43, 44, 70) Ramqvist et al., Scand J Inf Dis, 2011, 43(2): Tina Dalianis 31

32 IIIa. Studie på förekomst av HPV typer i genitalt hos kvinnor år 70% HPV positiva 62% Högrisk HPV positiva 35% HPV16 positiva Andra vanliga högrisktyper; 51 (10.7%), 18 (10.1%), HPV52 (9.9%) och 73 (9.4%). 32 Tina Dalianis 32

33 IIIa. Studie på förekomst av HPV genitalt hos kvinnor år 40% 35% HR-HPV 30% LR-HPV Putative HR HPV 25% 20% 15% Prevalence 10% 5% 0% HP V16 HP V42 HP V53 HP V66 HP V51 HP V18 HP V52 HP V73 HP V39 HP V56 HP V59 HP V6 HP V82 HP V31 HP V33 HP V45 HP V58 HP V43 HP V70 HP V11 HP V68 HP V44 HP V26 HP V35 HPV type 33 Tina Dalianis 33

34 IIIa. Förekomst av HPV och HPV16 genitalt hos kvinnor år 90% 80% 70% 60% 50% Prevalence 40% 30% 20% 10% HPV+ HR-HPV HPV16 HPV18 0% Age n= Figure 2 34 Tina Dalianis 34

35 III. Sammanfattning Förekomst av högrisk HPV typer är vanligt genitalt hos unga kvinnor vid en ungdomsmottagning i Stockholm 70% HPV positiva 62% Högrisk HPV positiva 35% HPV16 positiva Infektion med högrisk HPV 16 är mycket vanlig Tina Dalianis 35

36 IIIb. Studie på förekomst av HPV i munhålan hos kvinnor och män år i Stockholm Ca 500 munsköljprov ska samlas in från en ungdomsmottagning i Stockholm mellan mars 2010-april Här redovisas resultat från 240 prov Luminex/PCR baserad HPV assay- samma som för genitala proverna 36 Tina Dalianis 36

37 IIIb. Studier på förekomst av HPV typer i munhålan hos kvinnor och män i Stockholm 27/240 (11%) HPV positiva 22/240 (9%) Högrisk HPV positiva 15/240 (6%) HPV16 positiva 37 Tina Dalianis 37

38 III. Sammanfattning Högrisk HPV typer förekommer i munhålan hos unga kvinnor och män vid en ungdomsmottagning i Stockholm 27/240 (11%) HPV positiva 22/240 (9%) Högrisk HPV positiva 15/240 (6%) HPV16 positiva Infektion med högrisk HPV 16 förekommer i munhålan Tina Dalianis 38

39 III. Framtiden Uppföljande studier av förekomst av högrisk HPV typer vid ungdomsmottagning efter introduktion av HPV vaccin Följa hur frekvensen av olika HPV typer förändras genitalt och i munhålan efter introduktion av HPV vaccin Bör både flickor och pojkar vaccineras? Tina Dalianis 39

40 Tack! Tina Dalianis, A Näsman, P Attner, L Hammarstedt, J Du, M Romanitan, D Lindquist, M Eriksson, S Ährlund-Richter, H Dahlstrand, Sören Andersson T Ramqvist, J Lindholm, L Marklund, W Ye, P Sparen, and E Munck-Wikland Cancerfonden, VR, Cancerföreningen, Gustav den V:s Jubiliumsfond, Karolinska institutet Smittskyddsinstitutet, SLL 40

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Vulvacancer. Har det hänt något??

Vulvacancer. Har det hänt något?? Vulvacancer Har det hänt något?? Vulvacancer Ca 5% av gynekologisk cancer 120 150 nya fall per år i Sverige Incidens Cancer In Situ Vulva i Sverige Ca 130-150 fall per år Klassificering av Vulvar Epitehelial

Läs mer

Vätskebaserad cytologi och kompletterande HPVtestning i populationsbaserad screening för prevention av cervixcancer

Vätskebaserad cytologi och kompletterande HPVtestning i populationsbaserad screening för prevention av cervixcancer Vätskebaserad cytologi och kompletterande HPVtestning i populationsbaserad screening för prevention av cervixcancer Maria Fröberg SFOG-veckan, Kristianstad, den 30 augusti 2012 INTRODUKTION (a) Estimated

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

99,7% HPV i primärscreeningen. Matts Olovsson

99,7% HPV i primärscreeningen. Matts Olovsson HPV i primärscreeningen Matts Olovsson Professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet Överläkare vid Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 99,7% Cervixcancer i Sverige

Läs mer

Finns det samband mellan orofarynx cancer och humant papillomvirus?

Finns det samband mellan orofarynx cancer och humant papillomvirus? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Finns det samband mellan orofarynx cancer och humant papillomvirus? Isabell Persson Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2015:F6 Finns det samband

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer

Därför är det bråttom Cancern som måste stoppas i tid

Därför är det bråttom Cancern som måste stoppas i tid Södertörns högskola Journalistik och Multimedia C-projekt i journalistik Våterminen 2008 Antal tecken: 26351 Därför är det bråttom Cancern som måste stoppas i tid - Hon höll cancern hemlig - Livmoderhalscancer

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Gynekologisk Cancer: cervix Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Vad vi skall tala om idag Cervix Ovariet Epiteliala tumörer Germinalcellstumörer

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Kunskaper om sex och samlevnad bland högstadieelever i Nynäshamn kommun

Kunskaper om sex och samlevnad bland högstadieelever i Nynäshamn kommun Ingemarsgatan 4b, 113 54 Stockholm. www.forskningsgruppen.se. i samarbete med Nynäshamns kommun Kunskaper om sex och samlevnad bland högstadieelever i Nynäshamn kommun Joachim Timander, FSI februari 2010

Läs mer

Skolboksvenereologi för vetgiriga. Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012

Skolboksvenereologi för vetgiriga. Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012 Skolboksvenereologi för vetgiriga Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012 VENERISKA SJUKDOMAR Venereologi = läran om kärleksgiftet Sexually Transmitted Diseases Sexually Transmitted Infections

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Kondylom Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Kondylom en vanlig könssjukdom Kondylom är könsvårtor som orsakas av vårt-virus. Det kan ta från två till sex månader, eller upp

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män

STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män Tomas Ojala HBT-certifierad Barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se Vad ska vi gå igenom? Komplikationer till

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

STI-forskning i Umeå

STI-forskning i Umeå Prevention av sexuellt överförda infektioner (STI) med motiverande samtal (MI) Stockholm 26 september 2013 Jens Boman STI-forskning i Umeå Identifiera riskfaktorer och individer med ökad risk att förvärva

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/14 BESLUT 2013-02-04 Dnr: 12/01750, 1317 och 1260 SAKEN P3 Nyhetsguiden, P3, 2012-04-18, 2012-04-19, 2012-04-23, 2012-04-25, 2012-05-31, 2012-06-11 och 2012-09-20, inslag om HPV-vaccin; fråga om opartiskhet

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Lungcancer Pressmapp Kvinnor drabbas tidigare Rökning dominerande orsak

Lungcancer Pressmapp Kvinnor drabbas tidigare Rökning dominerande orsak Lungcancer Pressmapp Varje år får omkring 3 500 personer i Sverige lungcancer. Det är den femte vanligaste cancerformen men den som tar flest liv. År 2005 fick 1 923 män och 1 521 kvinnor diagnosen. Sjukdomen

Läs mer

En ny era kan inledas inom lungcancer

En ny era kan inledas inom lungcancer Bakgrundsmaterial Iressa 2010-03-04 En ny era kan inledas inom lungcancer Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige, och den femte vanligaste cancerformen. Men trots det har lungcancer

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vanligaste sexuellt överförda infektionerna (STI) Klamydia Herpes Kondylom

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer STI, hiv och kondomer 1 Checklista Allmänt om STI Kondom som skydd mot klamydia och hiv Kondomkunskap Kondomhaveri Fakta om hiv och STI Fakta Allmänt om STI STI ger oftast inga symptom, du kan bära på

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Kvinnors kunskaper och attityder till HPV samt HPV-vaccinet

Kvinnors kunskaper och attityder till HPV samt HPV-vaccinet Kvinnors kunskaper och attityder till HPV samt HPV-vaccinet Litteraturstudie Författare: Märta Adaktusson och Maria Olsson Handledare: Helena Rosén Kandidatuppsats Våren 2013 Lunds universitet Medicinska

Läs mer

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar.

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Five papers I Farahmand B, Hållmarker U, Brobert GP, Ahlbom A

Läs mer

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin pågår utveckling av en ny analysplattform där patientens egen tumör är den biomarkör som avgör val av framtida behandling. För att uppnå detta

Läs mer

Hudcancer: Basalcellscancer

Hudcancer: Basalcellscancer Hudcancer: Basalcellscancer Basalcellscancer, även kallat basaliom, är den vanligaste formen av hudcancer. Tumören förmodas utgå från de celler som finns längst ner i överhuden, basalcellerna. Den växer

Läs mer

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas STI SML (smittskyddslagen) Ej SML Klamydia Gonorré Syfilis HIV Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas Smittskyddslagen Smittspårning Undersökning Anmälan till smittskydd Kostnadsfri undersökning/behandling

Läs mer

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur BMI och rökning påverkar komplikationer, patientens nöjdhetsgrad och resultat

Läs mer

Cancer AFRIS informationsträff

Cancer AFRIS informationsträff Cancer AFRIS informationsträff September 2012 Amadou Jallow Apotekare Syftet med mitt föredrag 1. Öka kunskap och uppmärksamhet kring cancer 2. Upplysa om förebyggande åtgärder och behandling av cancer

Läs mer

Övervakning av HPV-vaccination i Sverige. Arbetsplan

Övervakning av HPV-vaccination i Sverige. Arbetsplan Övervakning av HPV-vaccination i Sverige Arbetsplan Övervakning av HPV-vaccination i Sverige Arbetsplan Citera gärna Smittskyddsinstitutets rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Ett flaggskepp bland svenska kvalitetsregister Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård i Västra Götaland Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 Ena hälften till Harald zur Hausen för hans upptäckt av humana papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer och andra hälften gemensamt till Françoise Barré-Sinoussi

Läs mer

HPV VACCIN. Sven-Eric Olsson KK Danderyd

HPV VACCIN. Sven-Eric Olsson KK Danderyd HPV VACCIN Sven-Eric Olsson KK Danderyd 2 Gammal etiologi Tidig och hög sexuell aktivitet Tidig förlossning Icke omskuren man - smegma Cervicit Socioekonomiska faktorer Herpes typ 2 Cancer - Charlie 3

Läs mer

20553 korrat 48-104:Layout 2 09-03-11 09.42 Sida 13 Gynekologisk cancer Gynekologisk cancer 60 Cancerfondsrapporten 2009

20553 korrat 48-104:Layout 2 09-03-11 09.42 Sida 13 Gynekologisk cancer Gynekologisk cancer 60 Cancerfondsrapporten 2009 Gynekologisk cancer 60 Cancerfondsrapporten 2009 Gynekologisk cancer har kommit att spela en undanskymd roll inom cancersjukvården. Ingen tycks veta varför. Kanske är det för att det handlar om en tabubelagd

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

Vaccination inför och efter njurtransplantation

Vaccination inför och efter njurtransplantation Vaccination inför och efter njurtransplantation Jag har rensat bort tabeller, figurer och andra illustrationer då det inte är tillåtet att distribuera dessa bilder pga copy-right. Marianne Jertborn Infektion,

Läs mer

Specifikation för överföring av HPV-testresultat. Version 9 (150616)

Specifikation för överföring av HPV-testresultat. Version 9 (150616) Specifikation för överföring av HPV-testresultat. Version 9 (150616), Sida 1 av 18 1 Dokumenthistorik Version 1 (081219): Första version Version 2 (091209): Tillägg av Version 3 (100617): Ändrat

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R Författare till informationsskriften är P-G Larsson överläkare vid kvinnokliniken på Kärnsjukhuset i Skövde. Han har under

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

Uppdatera)dina)kunskaper)i) molekylärbiologi,)genteknik)och) funk:onell)genomik )

Uppdatera)dina)kunskaper)i) molekylärbiologi,)genteknik)och) funk:onell)genomik ) Uppdatera)dina)kunskaper)i) molekylärbiologi,)genteknik)och) funk:onell)genomik ) Sommarkurs)för)biologilärare) 3?4.6.2015) Pia)Roos?MaJjus,)PhD,)docent,) akademilektor)i)molekyärbiologi) Vårt)gene:ska)material)

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

DOM 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-11-25 Meddelad i Stockholm 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (21) Mål nr 18993-11, 19039-11, 19042-11, 19043-11, 19060-11, 19170-11 t.o.m. 19174-11, 19176-11 t.o.m. 19180-11, 19183-11, 19206-11, 19207-11, 19361-11, 19362-11,

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Antal doser vid HPV-vaccination Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

STI inom primärvården klinik och diagnostik

STI inom primärvården klinik och diagnostik STI inom primärvården klinik och diagnostik STI och inte STD. Sexually Transmitted Infections istället för Diseases betonar att det rör sig om just infektioner och att man dessutom kan bära många av dessa

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Projektplan. Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök 2002-2011. Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD

Projektplan. Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök 2002-2011. Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD 2013 Projektplan Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök 2002-2011 Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD Bakgrund En vanlig sökorsak på landets vårdcentraler

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Cellförändringar i livmoderhalsen - Kvinnors upplevelser efter besked

Cellförändringar i livmoderhalsen - Kvinnors upplevelser efter besked EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:8 Cellförändringar i livmoderhalsen - Kvinnors upplevelser efter besked Sabera Becic Jessica

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell 2012-04- 11 1(3) Beställarenheten Distribution Frågor och svar om Gardasil Vem kan få Gardasil kostnadsfritt? Gardasil erbjuds till flickor

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion Screening för livmoderhalscancer Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion Förord I denna rapport ger Socialstyrelsen en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Principer för behandlingen Lokal behandling Kirurgi av primärtumören Regional behandling Strålbehandling av

Läs mer

2008 års nobelpris till cancerforskare

2008 års nobelpris till cancerforskare Cancerfondsrapporten 2009 2008 års nobelpris till cancerforskare Årets nobelpris i såväl medicin som kemi har stark koppling till cancerforskningen. Ena hälften av medicinpriset har bidragit till att förstå

Läs mer

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar Fråga: Ökar alkohol risken för cancer? Eurobarometer 2010 Cancerformer och alkohol Bröst (hos kvinnor) Tjock- och ändtarm Munhåla Svalg Struphuvud

Läs mer

KAPITEL 3 Immunterapi

KAPITEL 3 Immunterapi 50 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 3 Immunterapi Att utnyttja kroppens eget immunförsvar mot cancerceller är ett forskningsområde där utvecklingen går framåt med stormsteg. Det fick den vetenskapliga

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening.

Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening. Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening. Umeå den 15/5 2014. Det 5:e Årsmötet för det Nationella Nätverket för HPV- baserad Screening hölls 2014 i Umeå. Värd var Laboratoriemedicin

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet GÄLLER FRÅN JANUARI 2010 Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination?

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer