Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008"

Transkript

1 Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 Ena hälften till Harald zur Hausen för hans upptäckt av humana papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer och andra hälften gemensamt till Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier för deras upptäckt av humant immunbristvirus Årets pristagare belönas för sina upptäckter av två olika virus som orsakar allvarliga sjukdomar hos människor. Upptäckterna har det gemensamt att båda har bidragit till att minska mänskligt lidande men kommer här att beskrivas var för sig. HPV: virus bakom livmoderhalscancer avslöjat År 1974 postulerade Harald zur Hausen att en kronisk infektion med nya, okända typer av humant papillomvirus, HPV, kan ge upphov till cancer i livmoderhalsen. Han gick därmed emot den förhärskande uppfattningen i forskarsamhället, där man snarare tänkte sig att det var herpes simplex virus som låg bakom. På ett vetenskapligt möte presenterade Harald zur Hausen hur han försökt hitta herpesvirus i tumörer, men att han inte hade lyckats. Han föreslog därför att det kunde vara idé att med samma metod leta efter humant papillomvirus, något som de andra mötesdeltagarna dock var kallsinniga inför. Han gick ändå vidare och inledde ett flerårigt arbete för att testa sin hypotes. Harald zur Hausen utgick från att tumörcellerna, om de innehöll cancerframkallande virus, borde ha virus-dna infogat i sin arvsmassa. Där skulle det virala DNAt kunna finnas under lång tid utan att bilda nya viruspartiklar. För att upptäcka detta virus-dna konstruerade han Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

2 korta, enkelsträngade DNA-bitar som han använde för att försöka fiska fram matchande virus-dna ur tumörcellerna. Detta är möjligt eftersom de baser som bygger upp arvsmassan bara kan paras ihop på ett speciellt vis: A med T och C med G. Den DNA-sträng som används som bete kan liknas vid ena halvan av ett kardborrband, som bara kan hakas ihop med en annan halva av liknande fabrikat. Denna teknik, där man med hjälp av en viss sekvens av arvsmassa vill finna en matchande sekvens, kallas hybridisering. En tålmodig fiskare Humant papillomvirus HPV bär sin arvsmassa i form av en dubbelsträngad, cirkulär DNA-sträng, som skyddas av höljeproteiner. Viruset är 55 nm i diameter. I ett första skede använde Harald zur Hausen korta, enkelsträngade bitar av virus-dna som han hade utvunnit ur celler från fotvårtor. Man visste att sådana vårtor uppkommer efter en infektion med ett känt HPV-virus. Med dessa beten gick det smidigt att plocka fram virusarvsmassa ur andra fotvårtsceller, ett slags kontroll på att principen fungerade. Det gick också att fånga upp virus-dna ur vanliga hudvårtor. Men när han med samma beten försökte ta fram okänt HPV-DNA ur celler från genitala vårtor och från livmoderhalstumörer fick han i början inga napp. Detta metodologiska problem löste han på så vis att han såg till att betet inte behövde passa exakt ihop med det virus-dna som fanns i cellen. Med en sådan litet slarvigare matchning (på engelska: low stringency hybridization) kunde han efter nära tio års arbete fånga upp bitar av tidigare okänt HPV-DNA ur tumörceller från livmoderhalscancer. År 1983 beskrev han i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences den första cancerframkallande HPV-varianten, som kallades HPV16. Därefter identifierade han ytterligare en ny HPV-variant ur andra patienters livmoderhalscancerceller, kallad HPV18. Han klonade sedan dessa två cancerframkallande HPV-typer. Så här gick det till Harald zur Hausen arbetade i tio år för att bevisa sin hypotes. Han sökte efter HPV-arvsmassa i tumörceller genom att fiska med DNA från redan kända former av HPV. Perfekt matchning Slarvig matchning Slarvig matchning DNA från fotvårtor Patient-DNA från könsvårtor DNA från livmoderhalstumör PNAS 1983 HPV-DNA från fotvårtor HPV-DNA från fotvårtor HPV-DNA från könsvårtor Slutligen fann han DNA från HPV16 och HPV18 i prover från kvinnor med livmoderhalscancer (+), men inte i prover från friska ( ). Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

3 Infektion med HPV Virus infekterar celler djupt nere i livmodertappens slemhinna. Om virus infogar en viss del av sin arvsmassa i cellens uppstår en tumör. Från infektion till elakartad tumör Virus Livmoder Livmodertapp Nybildning av virus 90% av infektionerna läker ut inom två år Virus Veckor 2 4 månader år HPV-DNA har infogats i cellens DNA och ombildat cellen till en tumörcell 0.8% utvecklar cancer HPV tar sig ned genom sprickor i slemhinnan Basalceller infekteras med virus HPV finns inuti slemhinnecellernas kärnor Invasiv cancer Nio fall av tio läker ut Livmoderhalscancer som beror på HPV-infektion är en sexuellt överförd smitta. Vid samlaget kan virus ta sig ned till det djupast liggande cellagret och in i de så kallade basalcellerna i livmodertappens slemhinna. Basalcellernas funktion är att dela sig och bygga på slemhinnan utåt. Ju närmare slemhinnans yta cellen vandrar, desto plattare och hårdare blir den. Det yttersta lagret består av döda och keratiniserade celler som flagar av allteftersom. Detta gör att slemhinnan fungerar som ett gott skydd, så länge den är hel och oskadad. Vid en infektion hamnar virusets DNA i basalcellens kärna. Virusets gener stimulerar celldelning och basalcellslagret blir tjockare, något som kan iakttas i form av en ofarlig vårta. Med tiden börjar den infekterade cellen mogna och vandra uppåt genom slemhinnan och då tillverkas nya virusproteiner. När cellen når det yttersta lagret dör den och en mängd nybildade viruspartiklar släpps ut. Kvinnan är då i sin tur smittsam. I ungefär en tiondel av fallen infogas en mindre del virus-dna i själva basalcellens arvsmassa. Då sker inte någon nytillverkning av virus, utan bara celldelning. Det beror på aktivitet hos två speciella virusgener, kallade E6 och E7. Det protein som bildas från E7-genen stänger av en gen i basalcellen som normalt reglerar dess celldelning. När detta reglage är urkopplat börjar cellen dela sig upprepade gånger. Genen E6, å sin sida, bildar ett protein som har till uppgift att stoppa ett skyddsprotein inuti cellen som kallas p53. Detta har normalt till uppgift att se till att cellen genomgår programmerad celldöd, så kallad apoptos, om den börjar dela sig på ett onormalt vis. Det är precis vad cellen gör när E7 börjat verka, men när p53 är avstängt kan den ändå fortsätta att dela sig. Den ohämmade delningen gör att nya förändringar kan uppstå, och efter upp till trettio år bildas då en tumör. Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

4 Vacciner mot HPV räddar liv Harald zur Hausens arbete innebar att forskarvärlden fick tillgång till HPV16 och 18. Många har vittnat om att han mycket generöst delade med sig av sina klonade virus till de kollegor som efterfrågade dem. Han visade också att det är virusgenerna E6 och E7 som gör att infektionen kan orsaka cancer. I dag känner man till omkring 100 olika varianter av HPV. Av dessa ger 40 infektioner i genitala slemhinnor, och femton av dem räknas som högrisktyper kopplade till livmoderhalscancer. I den sexuellt aktiva delen av världens befolkning beräknas mellan 50 och 80 procent drabbas av en genital HPV-infektion någon gång under sin livstid. Varje år får omkring kvinnor i världen diagnosen livmoderhalscancer, och av dessa kvinnor dör. Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor, efter bröstcancer. Harald zur Hausen och andra forskare har visat att hos sammanlagt kvinnor från 25 länder fanns HPV16 och HPV18 i sammanlagt 70 procent av de elakartade tumörerna. I dag finns glädjande nog vaccin mot just dessa två virusformer. Dessa vacciner har visat sig ge ett mer än 90-procentigt skydd mot de förstadier till cancer som dessa två HPV-varianter orsakar % HPV16 Årligen insjuknade i livmoderhalscancer per kvinnor >45,0 30,0 44,9 15,0 29,9 8,0 14,9 <8,0 uppgift saknas WHO 2005 Andel i cancer (%) HPV18 HPV16 och 18 Dessa båda virus står för 70 procent av all livmoderhalscancer. Förutom dessa är varianterna HPV45, HPV31 och HPV33 de mest förekommande. De står för ytterligare 12 procent av alla fall av livmoderhalscancer. HPV45 HPV31 HPV33 HPV52 HPV58 HPV35 HPV59 HPV56 HPV51 HPV39 HPV68 HPV73 HPV82 Drabbar fattiga hårdast Varje år får kvinnor diagnosen livmoderhalscancer, och dör. HPV är jordens vanligaste sexuellt överförda smitta, och procent av alla sexuellt aktiva kommer att bli smittade någon gång under sin livstid. Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

5 HIV: upptäckten av ett nytt, dödligt virus Under tidigt 1980-tal började det komma rapporter om unga män som uppvisade ett egendomligt sjukdomsspektrum. De led av ovanliga infektioner och cancerformer som normalt bara drabbar mycket gamla människor eller personer som behandlats med immundämpande läkemedel. I december 1981 publiceras de första vetenskapliga rapporterna i New England Journal of Medicine. Där beskrivs sammanlagt 19 unga män (varav 12 redan dött) med svår immunbristsjukdom. Eftersom de flesta patienter som rapporterades under det första året var homo- eller bisexuella män kallades tillståndet till en början Gay Related Immunodeficiency. Förutom att smittan överfördes vid sexuella kontakter, kunde smitta också överföras från mor till barn och även via blodprodukter, trots att dessa filtrerats. Tanken väcktes att det skulle kunna vara ett virus som låg bakom och nu inleddes en intensiv jakt på smittämnet. Året därpå, 1982, bestämdes att den allvarliga sjukdomen skulle kallas AIDS, av Acquired Immune Deficiency Syndrome (på svenska: förvärvad immunbristsjukdom). De som drabbades uppvisade så kallade opportunistiska infektioner. Dessa orsakas av bakterier och mikroorganismer som vi normalt rår på, men som frodas hos människor som har ett försvagat immunsystem. Exempel på sådana sjukdomar hos aids-patienter är olika former av bakteriell lunginflammation, svåra svampinfektioner, och en speciell form av herpesinfektioner som ger upphov till brunsvarta hudtumörer, Kaposis sarkom. Humant immunbristvirus HIV är ett retrovirus av typen lentivirus. Det bär sin arvsmassa i form av enkelsträngat RNA som måste göras om till DNA för att kunna infogas i en värdcells arvsmassa. HIV kan vara mellan 90 och 130 nm i diameter. RNA Celler från lymfknutor odlas På Institut Pasteur i Paris analyserade Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier prover de fått av läkare som haft patienter med den mystiska immunbristsjukdomen. Forskarna trodde att det kunde vara ett så kallat retrovirus som låg bakom. Retrovirus kallas så, eftersom de bär sin arvsmassa i form av RNA. För att kunna foga in sig i en värdcells arvsmassa och sedan bilda nya virus behöver det tillverka ett enzym kallat omvänt transkriptas, som kan översätta RNA till DNA. Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

6 Sökandet efter ett okänt retrovirus Antikroppar från patienter binder till virus Patient med svullna lymfknutor T-celler från lymfknutorna odlas i skålar Nybildning av virus Infekterade celler smälter ihop och många av dem dör Efter ett möte i december 1982 mellan virologer och kliniker fick Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier lymfknutor från en patient som uppvisade tidiga symtom. I efterhand går det att konstatera att detta var klokt, eftersom det i lymfknutor finns tusenfalt mer virus än i celler från blodet. Celler från lymfknutorna odlades sedan i odlingsskålar. För att få cellerna att bilda mycket virus tillsattes ett ämne som gjorde att de reagerade som om det pågick en inflammatorisk reaktion. Enzymaktivitet avslöjar ett nytt retrovirus Från cellodlingarna gick det att avskilja virus genom att centrifugera odlingsvätskan. Detta gjordes var tredje dag under en tvåveckors period. I de prover som innehöll viruspartiklar kunde Françoise Barré-Sinoussi i avgörande experiment påvisa enzymaktivitet som härrörde från just sådant omvänt transkriptas som används av retrovirus. Genom att centrifugera vätskan i en sockergradient gick det att se vid vilken täthet som enzymaktiviteten (och därmed virushalten) var högst. Denna täthet stämde väl överens med vad som tidigare beskrivits för just retrovirus. För att styrka detta studerade hon enzymaktiviteten mer i detalj. Denna kan inte betraktas direkt, men med en indirekt metod går det att undersöka vilken metall som enzymet behöver för att bilda DNA. Det finns olika slags omvänt transkriptas, exempelvis inuti cellens energifabriker, de så kallade mitokondrierna. Mitokondrievarianten av enzymet behöver tillgång till manganjoner, men det som nu krävdes var i stället magnesiumjoner. Då stod det klart att det handlade om ett retrovirus. Enzymaktivitet 500 HIV hittas i patienters celler I odlingsvätskan gick det att påvisa virusproduktion genom att dag för dag mäta aktiviteten av enzymet omvänt transkriptas Dagar Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

7 Virus Virus T-cell SCIENCE 1984 Avknoppande virus Med hjälp av elektronmikroskopi kunde forskarna se nybildade viruspartiklar knoppa av från en infekterad T-cell. Knoppande virus Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier och deras medarbetare kunde även visa att de celler som viruset infekterade var ett slags vita blodkroppar, som kallas T-hjälparceller. Dessa smälte ihop med varandra och dog, vilket förklarar varför de som smittades hade så få vita blodkroppar av denna typ. Redan i sina inledande försök såg forskarna att de celler som togs fram från lymfknutorna dog. Detta visade att deras virus var av annat slag än tidigare funna tumörbildande retrovirus. För att få cellodlingarna att överleva tillsatte de nya celler från friska människor i odlingsskålarna (från prover de fick från blodbanken vid Institut Pasteur). De från början friska cellerna infekterades av virus och blev sedan smittsamma i sin tur. Med hjälp av elektronmikroskopi kunde forskarna också studera hur nybildade viruspartiklar knoppade av från de infekterade cellerna. Virusets utseende, dess morfologi, visade också att det tillhörde en undergrupp av retrovirus som kallas lentivirus. De publicerade sina fynd i tidskriften Science i maj De kallade då viruset LAV, från engelskans Lymphadenopathy Associated Virus. HIV får sitt namn Ordet lenti är latin för långsam. Forskare hade i djurstudier sett att just lentivirus ger upphov till sjukdomar som utvecklas långsamt. Däremot är själva virusbildningen mycket snabb; det bildas på kort tid stora mängder virus som dödar de infekterade cellerna. Det nyfunna viruset var det första lentivirus man hittat som kunde infektera människor. År 1985 togs det första kommersiella blodtestet fram som kunde spåra detta virus. Ett internationellt virustaxonomikonsortium bestämde då också att viruset skulle få det namn som det är känt under i dag: HIV-1, från Human Immunodeficiency Virus type 1 (på svenska: humant immunbristvirus). Fyra år efter det att man identifierat HIV startade Världshälsoorganisationen, WHO, program för att bekämpa HIV internationellt. Men man arbetade i motvind och ett år senare gick det att konstatera att epidemin var spridd över hela världen. Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

8 Fransk upptäckt En lång rad forskargrupper publicerade under åren 1984 och 1985 flera rapporter som styrkte att HIV ger upphov till sjukdomen AIDS. Det som belönas med årets pris är dock just själva upptäckten av viruset, som skedde i Paris. Sedan år 1981, när de första sjuka började uppmärksammas i USA, har 60 miljoner människor världen över smittats med HIV, och sammanlagt har 25 miljoner människor dött i AIDS. I dag är sjukdomen mest utbredd i Afrika, söder om Sahara. Nu dominerar heterosexuell smitta och unga kvinnor drabbas särskilt hårt. Utbredning bland vuxna i % 15,0 34,0 5,0 <15,0 1,0 <5,0 0,5 <1,0 <0,1 <0,5 <0,1 uppgift saknas UNAIDS 2007 Afrika drabbas hårdast I dag lever drygt 33 miljoner människor med HIV, de flesta söder om Sahara. Med hjälp av så kallade bromsmediciner kan många leva sin normala livslängd med sjukdomen, dock med lägre livskvalitet. Att kunna känna igen viruset och de antikroppar som immunsystemet skapar för att försöka skydda sig, innebar att det gick att börja ställa diagnos och att analysera blodprodukter. Sådan analys är nödvändig för att kunna sortera bort smittat blod och hindra spridning till exempelvis blödarsjuka. När viruset gått att klona gick det också att identifiera proteiner som var specifika för just detta virus. Då gick det att ta fram virusdödande läkemedel och tillgång till dessa har bland annat gjort det möjligt att skydda barn från att smittas av sin mor vid förlossningen. År 2006 kunde amerikanska forskare slutgiltigt slå fast att viruset ursprungligen härstammar från schimpanser, när de fann en apvariant av HIV hos vilda apor. Tidigare hade man bara funnit smittan hos apor i fångenskap. Troligen har virus överförts till människor via blod när aporna jagats. Beräkningar av hur många gånger viruset hunnit förändra sig tyder på att den första överföringen från apa till människa skedde i Västafrika redan omkring år Inget botemedel än så länge Så snart det stod klart vilket virus som låg bakom den smygande sjukdomen väcktes förhoppningarna om att det snabbt skulle gå att ta fram ett verkningsfullt vaccin. Det har dock visat sig vara mycket komplicerat. Det beror delvis på att HIV är enormt föränder- Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

9 ligt och snabbt byter skepnad, men även att viruset så lömskt infekterar och dödar de celler i immunförsvaret som är centrala för att sätta igång de immunreaktioner som normalt ska skydda oss. Ännu finns ingen fullgod bot, men med hjälp av kombinationer av antivirala läkemedel kan patienter leva nästan sin normala livslängd, dock med lägre livskvalitet. Alltfler får tillgång till dessa så kallade bromsmediciner. De har också blivit mycket billigare och en dygnsdos kostar omkring femton kronor. Men fortfarande når inte medicinerna alla som skulle behöva dem, bland annat på grund av problem med transporter och att kunskap saknas om hur läkemedlen ska tas. Av världens drygt 33 miljoner smittade beräknas mellan sex och nio miljoner behöva behandling och tre miljoner har också tillgång till den (varav två miljoner i utvecklingsländer). Att man inte längre ser svårt sjuka och utmärglade AIDS-drabbade patienter i västvärlden har tyvärr gett den felaktiga bilden att sjukdomen går att bota. Det har i sin tur lett till att många struntar i att använda skydd vid tillfälliga sexuella kontakter. Det är riskabelt eftersom HIV mycket lättare smittar den som redan bär på en annan infektion. Upptäckterna har minskat mänskligt lidande Årets pris belönar de forskare som har upptäckt två av mänsklighetens stora dräpare. Både de tumörframkallande HPV-varianterna och HIV sprids framförallt via sexuella kontakter. De finns över hela jorden, men sjukdomsbördan är störst i fattiga länder. Att dessa virus har kunnat identifieras har gjort forskarvärlden bättre rustad att ta fram metoder för att både kunna stävja smittspridning och förhindra dödsfall. Harald zur Hausens upptäckt av de tumörbildande HPV-varianterna HPV16 och 18 har gjort det möjligt att ta fram effektiva vacciner mot dessa virusvarianter. Det är rimligt att tro att dagens eller morgondagens vaccin kommer att skydda otaliga kvinnor från att drabbas av livmoderhalscancer. Att Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier så snabbt kunde identifiera HIV har varit till stor nytta, eftersom avslöjandet gjort att många människor sluppit bli smittade. Noggranna studier av hur viruset infekterar värdceller och hur det förökar sig har gjort det möjligt att ta fram läkemedel som markant ökat både livslängd och livskvalitet hos drabbade. Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

10 Pristagarna Harald zur Hausen föddes år 1936 och är tysk medborgare. Han tog läkarexamen vid Düsseldorfs Universitet i Tyskland och var tidigare chef och vetenskaplig direktör vid Deutsches Krebsforschungzentrum i Heidelberg. Han belönas för att ha visat att humant papillomvirus ger upphov till livmoderhalscancer. I dag studerar han fortsatt sambandet mellan virala gener och mänsklig cancer. Françoise Barré-Sinoussi föddes år 1947 och är fransk medborgare. År 1975 disputerade hon i virologi vid Institut Pasteur i Garches, Frankrike. Hon är professor och chef vid Unité de Régulation des Infections Rétrovirales, vid Institut Pasteur i Paris. Hon belönas för att ha upptäckt HIV-virus. I dag studerar hennes forskargrupp bland annat hur HIV överförs mellan mor och barn, och även HIV-liknande virus hos apor. Luc Montagnier föddes år 1932 och är fransk medborgare. År 1960 disputerade han i virologi vid Université de Paris. I dag är han professor och President vid Fondation Mondiale Recherche et Prévention SIDA i Paris. Han belönas för att ha upptäckt HIV-virus och arbetar i dag med att ta fram ett slags vaccinationsbehandling som kan användas i fattiga länder, främst i Afrika. Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

11 Tidigare Nobelpris inom forskningsområdet Årets pris har beröringspunkter med flera tidigare Nobelpris, som belönat forskning om hur arvsmassan är organiserad, molekylärbiologiska tekniker som möjliggör tillverkningen av specifika DNA-sekvenser samt hur immunsystemet och virus fungerar. År 1908: Ilya Ilyich Mechnikov och Paul Ehrlich såsom ett erkännande åt deras arbeten rörande immuniteten. År 1954: John F. Enders, Thomas H. Weller och Frederick C. Robbins för deras upptäckt av poliomyelitvirus förmåga att föröka sig i kulturer av vävnader av olika slag. År 1965: François Jacob, André Lwoff och Jacques Monod för deras upptäckter rörande genetisk styrning av enzym- och virussyntes. År 1966: Peyton Rous för hans upptäckt rörande tumörframkallande virus. År 1975: David Baltimore, Renato Dulbecco och Howard Martin Temin för deras upptäckter över tumörvirus samspel med cellens arvsmassa. År 1978: Werner Arber, Daniel Nathans och Hamilton O. Smith för upptäckten av restriktionsenzym och deras användning inom den molekylära tekniken. År 1989: J. Michael Bishop och Harold E. Varmus för deras upptäckt av retrovirala onkogeners cellulära ursprung. År 1996: Peter C. Doherty och Rolf M. Zinkernagel för deras upptäckter rörande det cellförmedlade immunförsvarets specificitet. Förutom ovan nämnda Nobelpris i fysiologi eller medicin har forskning inom detta område även resulterat i Nobelpris i kemi. År 1980: Paul Berg för hans grundläggande arbeten över nukleinsyrors biokemi, särskilt avseende hybrid-dna samt Walter Gilbert och Frederick Sanger för deras insatser rörande bassekvensbestämning i nukleinsyror. Mer information om priset och pristagarna finns på internet: Redaktionskommittén för årets populärvetenskapliga presentation av Nobelpriset i fysiologi eller medicin har utgjorts av följande professorer vid Karolinska Institutet, tillika ledamöter av Nobelförsamlingen: Jan Andersson, Bertil Fredholm, Hans Jörnvall, Klas Kärre och Björn Vennström Text: Lotta Fredholm, vetenskapsjournalist Illustrationer: Bengt Gullbing och Annika Röhl Granskning av virusstruktur: professor Henrik Garoff, Karolinska Institutet Nobelpriset är Nobelstiftelsens registrerade varumärke Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, Karolinska Institutet, Stockholm Nobelpriset i fysiologi eller medicin (11)

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 1 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Basfakta om hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

En sax för gener kan få Nobelpris

En sax för gener kan få Nobelpris En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015 09 28 11:56:30 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/en sax for gener kan fa nobelpris/ En sax för gener kan få Nobelpris

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se. Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom

ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se. Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom Inledning Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som bland annat angriper

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Är det möjligt att bota HIV?

Är det möjligt att bota HIV? Är det möjligt att bota HIV? Varför livslång infektion? Varför behövs bot? Är bot möjlig? Vilka metoder provas? Jan Albert Professor i Smittskydd, speciellt virologi, MTC, KI Överläkare, Mikrobiologen,

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus

Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011 Kroppens försvarare Varje dag, timme, minut och sekund dukar myriader av små angripare under i kampen mot vårt immunförsvar. Immunförsvaret har en fantastisk

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012. John B. Gurdon och Shinya Yamanaka. för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012. John B. Gurdon och Shinya Yamanaka. för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens PRESSMEDDELANDE 2012 10 08 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012 gemensamt tilldelas John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för upptäckten

Läs mer

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Arne Tärnvik Professor i infektionssjukdomar När Västerbottensnytt ringde till mig igår och frågade lite inför den här dagen sade journalisten att tuberkulos

Läs mer

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige Professor Anders Sönnerborg 2 MSB:s kontaktpersoner: Sara Brunnberg 010-240 4087 Publikationsnummer: MSB1000 - april 2016 3 Förord Humant immunbrist

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012 Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012 De öppnade en värld av möjligheter Årets Nobelpristagare har visat att livets väg inte behöver vara enkelriktad. De har upptäckt att kroppens vuxna celler kan

Läs mer

Vaccination mot HPV för flickor

Vaccination mot HPV för flickor Manus till utbildningsmaterialet Vaccination mot HPV för flickor Version 2012-02-27 Vaccination mot HPV för flickor Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet för

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Gardasil Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Förfylld spruta 1x0,5 ml. Två nålar.

Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Gardasil Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Förfylld spruta 1x0,5 ml. Två nålar. 2012-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Datum 2008-03-25. Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cervarix Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Datum 2008-03-25. Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cervarix Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-03-25 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var rädd om dig....2 Bakteriell vaginos...3 Eksem/Psoriasis...4 Herpes, vad är det?...5 Svamp i underlivet...6 Kondylom...7 Lichen sclerosus (vitfläckssjukan)...8 Slidkatarr/Sköra

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 HIV/AIDS Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 Sverige 1982 Första fallet av AIDS diagnostiseras i Sverige 1983 HIV viruset upptäcks (Montagnier, Nobelpris 2008)

Läs mer

För tredje året i rad arbetar DNV och TE med ett ämnesövergripande. Nobeltema

För tredje året i rad arbetar DNV och TE med ett ämnesövergripande. Nobeltema För tredje året i rad arbetar DNV och TE med ett ämnesövergripande Nobeltema Litteraturpristagare Nobelpris i kemi, fysik eller fysiologi/medicin Radioaktivitet Nobelpriset i fysik 1903 Kungliga vetenskapsakademien

Läs mer

Blodburen smitta hos barn och ungdomar. Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus

Blodburen smitta hos barn och ungdomar. Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus Blodburen smitta hos barn och ungdomar Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus Blodsmitta Blodburen smitta hos barn och ungdomar smittan sker via kontakt med blod från mor till barn vid förlossningen

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Den nya influensan A(H1N1)

Den nya influensan A(H1N1) Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU16 Den nya influensan A(H1N1) Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1). Ingen motion har väckts med anledning

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

TENTAMEN. 1 augusti APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen

TENTAMEN. 1 augusti APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen TENTAMEN 1 augusti 2006 APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi och hematologi Kod: Maxpoäng: 59 Gränser

Läs mer

Hepatit C hos unga. - Fakta

Hepatit C hos unga. - Fakta Hepatit C hos unga - Fakta 2 Kan jag vara smittad med hepatit C? Hepatit C är ett virus som överförs genom kontakt med smittat blod och som kan påverka levern. De vanligaste sätten för unga personer att

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Smittskydd. Seminarium 160210 Pontus Larsson Orofacial Medicin Karlshamn

Smittskydd. Seminarium 160210 Pontus Larsson Orofacial Medicin Karlshamn 1 Smittskydd Seminarium 160210 Pontus Larsson Orofacial Medicin Karlshamn 2 Smittskydd Definition: Alla åtgärder som vidtas för att förhindra och handlägga spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

KOMMENTARER TILL KAPITEL 9 OCH KAPITEL 16

KOMMENTARER TILL KAPITEL 9 OCH KAPITEL 16 1 KOMMENTARER TILL KAPITEL 9 OCH KAPITEL 16 Vad är virus? Förpackat genetiskt material Obligata intracellulära parasiter Virus kan bara förökas i levande celler. Som värdceller fungerar människor, djur,

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Sammanfattning Arv och Evolution

Sammanfattning Arv och Evolution Sammanfattning Arv och Evolution Genetik Ärftlighetslära Gen Information om ärftliga egenskaper. Från föräldrar till av komma. Tillverkar proteiner. DNA (deoxiribonukleinsyra) - DNA kan liknas ett recept

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation.

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Folkhälsomyndighetens kampanj om hiv har som motto Hiv idag är inte som hiv igår. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Vaccination mot HPV för flickor

Vaccination mot HPV för flickor Vaccination mot HPV för flickor Kompletterande information till utbildningsmaterial - Vaccination mot HPV för flickor. Bild 4. Infektion med HPV HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektion och

Läs mer

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling!

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling! C HEPATIT Behöver du testa dig? Det finns behandling! Denna broschyr är framtagen av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting 2017 Tryckt på tryckeriet Landstingsstyrelsens förvaltning C HEPATIT

Läs mer

Hur vet man då om min hund har herpesvirus? Och har det någon betydelse att jag vet om det?

Hur vet man då om min hund har herpesvirus? Och har det någon betydelse att jag vet om det? Herpesvirus Det har en negativ klang för de flesta av oss! Herpesvirus tillhör familjen Herpesviridae, en stor familj DNA-virus som orsakar sjukdom hos såväl djur som människor. Namnet herpes har grekiskt

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Är åderförkalkning en TWAR-infektion?

Är åderförkalkning en TWAR-infektion? Är åderförkalkning en TWAR-infektion? Jens Boman virusspecialist, smittskyddsläkare i Västerbottens län Erling Petersen enheten för kirurgi Anders Waldenström professor, enheten för medicin (kardiologi)

Läs mer

15. Hiv och hepatiter

15. Hiv och hepatiter Kapitel 15 1 15. Hiv och hepatiter Hiv-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus. En Hiv infektion kan förlöpa asymtomatisk under många år. En del nysmittade får en

Läs mer

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka?

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka? Kvarka hos häst : 2012 10 19 09:49 När tävlingssäsongen är igång så kan lätt smittsamma sjukdomar överföras, därför är det viktigt att man försöker att förebygga smittspridningen. Kvarka hos häst är en

Läs mer

Virusinfektioner. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Virusinfektioner. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Virusinfektioner Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Disposition Allmänt om virus Herpesvirusgruppen Behandlingsindikationer Aktuella läkemedel Allmänt Virus är mycket små och vanliga Alla virus

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling GIST en ovanlig magtumör GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en ovanlig form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige

Läs mer

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

BLODSMITTA. 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C. Arne Runehagen

BLODSMITTA. 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C. Arne Runehagen BLODSMITTA 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C Arne Runehagen Historik 1981: AIDS beskrevs första gången i USA, året efter även i Sverige. Rubriker från 80-talet Rubriker från 80-talet Rubriker från 80-talet

Läs mer

I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN 2007. gemensamt till. Mario R. Capecchi, Martin J. Evans och Oliver Smithies. för deras upptäckter av

I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN 2007. gemensamt till. Mario R. Capecchi, Martin J. Evans och Oliver Smithies. för deras upptäckter av NOBELPRISET I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN 2007 gemensamt till Mario R. Capecchi, Martin J. Evans och Oliver Smithies för deras upptäckter av principer för att introducera specifika förändringar av gener i

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Om leukemier Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en form av leukemi ett samlande begrepp för flera cancersjukdomar som angriper de blodbildande

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Frågor och svar om hiv och aids

Frågor och svar om hiv och aids Frågor och svar om hiv och aids I början av 1980-talet upptäckte man en sjukdom i USA som fick namnet AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome. Viruset som orsakar sjukdomen upptäcktes 1983 och kallas

Läs mer

Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport Vetenskaplig rapport Frågeställning: Behövs handsprit för att man ska hålla en god handhygien? Emma Berndtsson Gunnesboskolan 9B Skapad vecka 20 17/521/5 Handledare: Annika Berndtsson Huvudlärare: Pernilla

Läs mer